Medicinsk Service Landslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medicinsk Service Landslag"

Transkript

1 Medicinsk Service Landslag Av Svenska Handbollförbundets Medicinska Kommitté i samarbete med det handbollmedicinska nätverket

2 Innehållsförteckning 1 Medicinsk service landslag Medicinskt ansvariga kontaktpersoner Övriga medarbetare Övriga överenskommelser Medicinsk utrustning Inför turnering 4 4 Dagliga rutiner Läkaransvar Sjukgymnastansvar Gemensamt ansvar Materialförvaltaransvar Övriga rekommendationer Allmänna råd Allvarliga skador Rollfördelning Läkarens roll i ledarteamet Sjukgymnastens roll i ledarteamet Vid landslagsuppdrag utan läkarnärvaro..7 7 Bakjour. 7 8 Dokumentation Legala aspekter Funktion Lokala medicinska resurser Vaccinationer Grundvaccination Mässling Turistdiarré Övriga rekommendationer Hygienråd i högriskländer Före avresa På plats Övriga rekommendationer Akutväska Undersökning Sårskada Omläggning Injektion Farmaka Övrigt. 10 2

3 13 Medicinväska Farmaka Övrigt Förbandsväska För akut omhändertagande Sårvård Skavsår Receptfria läkemedel Receptbelagda läkemedel Övrigt bra att ha För Tjejer 13 3

4 1 Medicinsk service landslag 1.1 Medverkan o Vid turnering inom Norden skall sjukgymnast medfölja o Vid turnering utanför Norden skall läkare och sjukgymnast medfölja o Medicinskt ansvarig skall i samråd med landslagskoordinator planera respektive landslags säsong i god tid så att erforderlig medicinsk personal tillsättes 2 Medicinsk utrustning o Respektive specialitet ansvarar för egen väska i samråd med materialförvaltare o Lista med förslag på innehåll skall finnas i väska och på hemsidan o Materialförvaltare sköter kontakten med SHF:s materialförråd samt ansvarar för inköp av kompletterande utrustning o Ersättning för egna utlägg utgår mot kvitto 3 Inför turnering o Landslagskoordinator, läkare, sjukgymnast, materialförvaltare samt överledare konfererar 2 mån före aktuell turnering kring upplägg, utrustning m.m. o Spelarinformation utgår i samband med kallelse Vaccinationsskydd Hygienråd i högriskländer Kontakta medicinskt ansvarig angående nya skador 4 Dagliga rutiner 4.1 Läkaransvar o Hygienisk standard hotell/restaurang o Vattenkvalitet/meny o Restriktioner kring födointag o Läkemedelsintyg till matchläkare o Närvara vid doping kontroll 4.2 Sjukgymnastansvar o Medicinska förberedelser inför träning o Alternativ träning o Nedjogging/stretching 4.3 Gemensamt ansvar o Akut omhändertagande o Planering av medicinska åtgärder o Journalföring o Skaderapportering 4

5 4.4 Materialförvaltaransvar o Väckning o Material och utrustning inför träning/match o Dryck/kolhydrater/protein o Tvätt o Upprättande av dagsprogram 4.5 Övriga rekommendationer o I början av samling bör en diskussion kring aktuellt hälsoläge i truppen äga rum o Ledarmöte innan frukosten o Invägning/rond för att snabbt fånga upp sjukdom/skada o Information till nya spelare om egenansvar att rapportera sjukdom/skada o Dagssammanfattande ledarmöte 5 Allmänna råd o Glöm inte att du tillhör ledarteamet och inte spelartruppen. o Tänk på sekretessen i allmänhet och i kontakten med massmedia i synnerhet. o Var noga med att inom det medicinska teamet ge samstämmig information till skadade spelare respektive ledare. o Kom i tid till samlingar och avfärder med genomgången utrustning. o Enhetlig klädsel i ledarteamet. o Aktivt deltaga i spelet från bänken beakta sportsligt uppförande. o Invänta domarens signal vid skada. o Agera bollplank gentemot förbundskapten o Om tid och tillfälle ges utnyttja tiden till att utbilda spelarna i skadeprofylax, näringslära m.m. o Tänk på att teckna en personlig ansvarsförsäkring o Var lyhörd men bestämd. Spelare på den här nivån har ofta en stark egen vilja och en stor portion erfarenhet av idrottsskador. Samtidigt baseras inte alltid deras kunskap på vetenskap o Resonera vid skada med spelare och ledare. Du är medicinskt ansvarig och skall se till att beslut om spel tas på medicinsk stabil grund o Chansa aldrig med skadade spelare o Injicera aldrig kortison i senor o Tänk på att utnyttja glykogen- och proteinfönstret o Som läkare agerar man ofta distriktsläkare. Om du vill och kan, hjälp vid förfrågan andra lag utan läkarassistans o Skaffa en internationell läkarlegitimation via Läkarförbundet - kan underlätta vid kontakt med exempelvis nyfiken tullpersonal 5

6 5.1 Allvarliga skador Allvarliga skador/tillstånd är sällsynta men förekommer och kräver snabba åtgärder. Var mentalt förberedd på följande: o Svåra hjärnskakningar och intrakraniella blödningar o Halsryggskador o Mjält- eller leverruptur o Stopp i övre luftvägarna på grund av att tungan täpper till svalget o Brutna revben med pleurapunktion o Hjärtstillestånd o Anafylaxi o Ögonskador 6 Rollfördelning 6.1 Läkarens roll i ledarteamet o Huvudansvar för medicinska bedömningar och behandlingar o Hålla sig uppdaterad om och journalföra spelarnas medicinska bakgrund och nytillkomna skador o Tillhandahålla uppdaterad läkarväska o Vara spelaren behjälplig i kontakter med försäkringsbolag i samband med allvarligare skador o Ge medicinsk utbildning o Reglera kosttillskottsanvändningen o Bistå förbundskaptenerna i arbetet med spelarna gällande återhämtning mellan matcher i turneringar. o Ansvara för att dopingregler följs o Ansvara för att spelarna har fullgott vaccinationsskydd o Upprätta hygieniska rekommendationer angående mat, dryck och smittskydd o Övervaka hotellstandard o Ansvara för isolering av smittförande spelare o Sköta kontakten med massmedia när det gäller medicinska bedömningar. 6.2 Sjukgymnastens roll i ledarteamet o Upprätta status på nya spelare enligt framarbetad mall o Utforma rehabiliteringsövningar för skadade spelare o Bistå förbundskaptenerna i arbetet med spelarna gällande återhämtning mellan matcher i turneringar. o Ansvara för att rehabiliteringsplan utformas o Föra journal o Verka för aktiv skadeprevention genom undervisning i grupp och på individnivå samt i dialog med förbundskapten o Arbeta för att utrusning och behandlingstekniker skall motsvara aktuell forskning o Bevaka utveckling av utrustning såsom tejp, skydd etc o Ansvara för en komplett förbandsväska o Ansvara för att skadade spelare har kontakt med medicinsk service mellan landslagsuppdragen 6

7 6.2.1 Vid landslagsuppdrag utan läkarnärvaro; o Kontrollera användning av läkemedel samt att nödvändiga intyg existerar o Följa med spelare till dopingkontroll o Kontakta dopingjouren vid minsta osäkerhet o Upprätthålla kontakt med läkare i Sverige vid medicinska frågeställningar och dopingfrågor 7 Bakjour o Möjlighet till kontakt via mobiltelefon med bakjourskompetent kollega i Sverige ingående i Medicinsk Service Landslag o Bra med brett kontaktnät i andra specialiteter 8 Dokumentation 8.1 Legala aspekter o Vi är enlig lag skyldiga att dokumentera våra åtgärder o All journalinformation är konfidentiell och skall behandlas enligt sekretesslagen o Utlämnas inte till någon (gäller även inom ledarteamet) utan spelarens tillstånd 8.2 Funktion o Skaderapportering mellan landslag o Skaderapportering landslag klubblag o Statistik/Forskning o Stöd för minnet o Sker med hjälp av bärbar dator och journalhanteringsprogrammet Medidoc 9 Lokala medicinska resurser o Kontrollera den lokala medicinska organisationen med tävlingsledningen o Våga komma med synpunkter angående dess utformning om tydliga brister upptäcks o Vid allvarligare tillbud där resurser utöver dina egna krävs - följ med till sjukhus o Diskutera där med medicinskt ansvarig läkare om undersökningar och eventuella behandlingar som behövs akut o Om operation är indicerat skall den utföras i Sverige om inte detta leder till medicinska risker som är större än att opereras i det aktuella landet 7

8 10 Vaccinationer 10.1 Grundvaccination Pentavac 3, 5, 12 mån o Polio o Difteri o Tetanus o Hemofilus -nytt 92 o Pertussis - kommer och går MPR 18 mån, 12 år o Mässling o Påssjuka o Rubella Boosterdoser o Polio 5,5 år o Difteri, Tetanus 10 år 10.2 Mässling o Tveksam effekt vid vaccination före o Revaccination försvarbart med tanke på stora utbrott utomlands. o 3000 fall i Italien vid ett utbrott Turistdiarré Dukoral koleravaccin med skydd mot ETEC. o 50% skydd mot ETEC. o ETEC står för % av turistdiarréer i aktuella länder. o Således begränsad effekt. Lexinor? 10.4 Övriga rekommendationer o Havrix Hepatit A - rekommenderas o Twinrix Hepatit A + B - rekommenderas fortsättningsvis då skydd mot Hepatit B nyligen blev ett krav på de stora turneringarna - VM, EM, OS o Vid funderingar kring vaccinationsskydd rekommenderas o Tänk tuberkulos 8

9 11 Hygienråd i högriskländer 11.1 Före avresa o Kontrollera hotellstandard o Medtaga egen kock? o Skicka meny till hotellet o Gå igenom vaccinationsskydd 11.2 På plats Övervaka hotellstandard o Kockarnas hygien. o Standard på kylrum/förvaringsutrymmen. o Hygien på personaltoaletter Framför önskemål om matsedel och övrig mathygien Övriga rekommendationer o Drick aldrig kranvatten. o Buteljerat vatten till måltiderna. o Undvik isbitar. o Drick inte juice blandad på kranvatten. o Ät inte grönsaker sköljda i kranvatten. o Skala alla frukter. o Ät enbart genomstekt kött. o Undvik skaldjur, majonäs och löskokta ägg. o Undvik allmänna bufféer. o Ät inte glass eller annan oförpackad mat på stan. o Undvik gatukök som ofta har bristande hygien. 12 Akutväska 12.1 Undersökning o Blodtrycksmanschett o Ficklampa o Reflexhammare o Spatel o Stetoskop 9

10 12.2 Sårskada o Alsolsprit o Descutan o Handskar o Hålduk x 2 o Stapler x 2 o Sterila dukar o Steristrip o Suturer x flera o Suturset x 2 o Natriumklorid o Skalpell 12.3 Omläggning o Absförband o Dauerbindor o Gasbindor o Kirurgtape o Kompresser sterila, salva o Omläggningsset x 2 o Opsite o Plåster o Tubigrip o Fingerförband 12.4 Injektion o EMLA-kräm o Natriumklorid, flaska, tvätt o Nålar blå, grön, rosa o Preinjection svabs o Sprutor 5, 10, 20 ml o Stasbälte o Venflon 12.5 Farmaka o Adrenalin inhalation o Lokalanestetika o Kramplösande för rektalt bruk o Injektionsampuller; - Adrenalin - NSAID - Opoid - Atropin - Kortison 10

11 12.6 Övrigt o Bomull o Sax o Skoskavsskydd o Svalgtub 13 Medicinväska 13.1 Farmaka o Smärta -Paracetamol - NSAID - Svaga opoider (kodein, tramadol) - Starka opoider (morfin) o Antibiotika - PcV - Isoxazolyl Pc - Klindamysin - Tetracyklin - Kinolon o Astma - Inhalationssteroid - Beta 2 stimulerare för inhalation - Kortisontabletter o Övrigt - Antihistamin - Kortisonsalva - Antimykotikum med kortison (kräm) - Heparin för infektion 5000IU/ml - Hirudoidsalva - Antidiarroikum - Kortison för (peri-) artikulär injektion - Näsdroppar - Kortison för lokal rinitbehandling - Xyloproct - Ögondroppar bredspektrumantibiotikum - Örondroppar - Öronvaxlösande medel - Kortison + antibiotikum - Bafucin - Hostmedicin - Syrahämmande medel 11

12 13.2 Övrigt o Termometer o Tops o Solskyddsfaktor o Aktuell broschyr Dopingklassade läkemedel 14 Förbandsväska 14.1 För akut omhändertagande: o Elastisk linda, typ Dauer 6, 8 och 10cm o Elastisk linda Fabrifoam med gummi o Elastohaft, klisterbinda olika bredder. o Tryck pelott för ankel samt muskel o Kylpåsar o Sporttejp o Leukotape olika bredder o Tejpunderlag som fäster på huden ex. Mefix o Tape prep, klisterspray 14.2 Sårvård: o Sårplåsterspray, Nobucutane o Plåster o Sterila kompresser olika storlekar o Mefix o Blodstillande vadd, näsblod o Butterfly stripes och/eller häftapparat för sår o Klorhexidin alt. Alsolsprit o Bomull o Fysiologisk koksaltstlösning för sköljning av ögon, ögonkopp 14.3 Skavsår: o Compeed o Second skin burk o Vit platta att klippa från 12

13 14.4 Receptfria läkemedel: o Huvudvärkstabletter tex Alvedon, Ipren o Immodium samt Kolsuspension o Endospipetter näsdroppar o Bisolvon el dyl slemlösande o Noskapin host dämpande o Strepsils el dyl.halstabletter o Clarityn el. dyl för allergireaktioner o Orudisgel alt Voltaren salva o Samarin o Hudkräm för irriterad hud o Försvarets hudsalva på stick till läppar o Tigerbalsam o Massagekräm 14.5 Receptbelagda läkemedel: o Då läkare inte är med kan ett visst grundbatteri behövas, en extra Astma inhalator tex. o Konsultera backup läkaren inför uppdraget för relevanta läkemedel Övrigt bra att ha : o Tejpsax, sax o Nagelsax och fil o Pincett o Örontops o Träspatel o Febertermometer samt engångsöverdrag till denna o Ett paket pappersnäsdukar o Kniv, skalpell o Tuschpenna, penna o Luftningsventil till bollar o Målvaktströja för extra utespelare o Druvsocker o Extra klisterburk o Klisterväck o Extra uppsättning kontaktlinser till spelare under match Extra skosnören 14.7 För tjejer: o Några OB, en extra dambinda o Vanliga små hårspännen o Extra hårsnoddar 13

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om sjukvård och apotek på fartyg; beslutade den 15 augusti 2000. Sjöfartsverket föreskriver 1 följande med stöd av 5 kap.

Läs mer

9.6. Bjurholmskommun. Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende. Bjurholms ÄHO

9.6. Bjurholmskommun. Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende. Bjurholms ÄHO 9.6. Bjurholmskommun Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende Bjurholms ÄHO 2 (28) Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

INFÖR DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

INFÖR DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2014-01-16 Beslutad av 1(129) Ninette Hansson RUTIN Delegeringshandbok UTBILDNING INFÖR DELEGERING

Läs mer

Till dig som har fått HUMIRA

Till dig som har fått HUMIRA Till dig som har fått HUMIRA Du ska börja få behandling med HUMIRA. Syftet med den här genomgången är att du ska känna dig trygg med din behandling och kunna leva ett så normalt liv som möjligt utan att

Läs mer

Kristianstads kommun Stöd- och serviceenheten. Etikboken. Uppdaterad 2012-12-05

Kristianstads kommun Stöd- och serviceenheten. Etikboken. Uppdaterad 2012-12-05 Kristianstads kommun Stöd- och serviceenheten Etikboken Uppdaterad 2012-12-05 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 3 Genomförande och metoder. 3 Om Etikboken. 4 Etiska dilemman Abonnemang via kioskdator

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Hälso- och sjukvård i Älvsbyns Kommun 2011 Annika Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Älvsbyns Kommun Patientsäkerhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Smitta i förskolan 12.1 Antagen 2006-08-22

Smitta i förskolan 12.1 Antagen 2006-08-22 I tider med mycket förkylningar och maginfluensa vill vi med denna information beskriva lite om problem som uppstår i samband med sjukdomar på förskolan och i familjerna. Smitta går runt och samma barn,

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Vinnare i långa loppet

Vinnare i långa loppet Vinnare i långa loppet Tränings- och tävlingslära i Specialidrott a loppet a i Specialidrott jat läsa ämnet Specialidrott i stationsutveckling inom din jag äta? Hur lär jag mig att skilda kapitel som alla

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Arbetsbeskrivningar - Glämsta personal

Arbetsbeskrivningar - Glämsta personal Arbetsbeskrivningar - Glämsta personal Nedan följer en beskrivning av de olika rollerna och vad deras arbetsuppgifter innebär. Detta är ett underlag och utgångspunkt av vad som förväntas av vardera roll,

Läs mer

Rutiner för arbete med rehabilitering

Rutiner för arbete med rehabilitering PERSONALENHETEN 2010-02-04 Enköpings kommun Rutiner för arbete med rehabilitering Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Dokumenttitel IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Sida 1(15) Typ av styrdokument Riktlinjer Ansvarig utgivare Hällefors kommun Kommunstyrelse Ansvarig författare Lars Örtlund Giltighetsdatum 2013-02-13

Läs mer

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 2 (14) Inledning Detta material vänder sig till dig som skall ta emot en delegering. Att ta

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Visitas branschriktlinjer för restauranger

Visitas branschriktlinjer för restauranger Visitas branschriktlinjer för restauranger En beskrivning av hur livsmedelslagstiftningens krav på restaurang kan uppfyllas Grafisk design: Katarina Viberg www.expedition46.se Innehåll VISITAS BRANSCHRIKTLINJER

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

2007-04-16. Dnr SÄN 2007/149. Riktlinjer. Insatser till personer med funktionshinder

2007-04-16. Dnr SÄN 2007/149. Riktlinjer. Insatser till personer med funktionshinder 2007-04-16 Dnr SÄN 2007/149 Riktlinjer Insatser till personer med funktionshinder Nacka kommun Innehåll INLEDNING...1 LAGSTIFTNING...1 KOMMUNENS UTGÅNGSPUNKTER...2 HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION...3 SAMVERKAN...4

Läs mer

LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8

LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8 Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-18 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms Stad, Socialförvaltningen LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8 Gunnar

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN. Innehåll. Fastställd av förbundsstyrelsen 2015-01-25

KRISHANTERINGSPLAN. Innehåll. Fastställd av förbundsstyrelsen 2015-01-25 KRISHANTERINGSPLAN Fastställd av förbundsstyrelsen 2015-01-25 Innehåll KRISHANTERINGSPLAN... 1 Innehåll... 1 LÅNGSIKTIG PLANERING... 2 Krishantering i förbundet... 2 Krishantering i SB&K:s UF och DF...

Läs mer

Ansvarsfördelning för medicintekniska produkter mm mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län

Ansvarsfördelning för medicintekniska produkter mm mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län Rubrik specificerande dokument ÖVERENSKOMMELSE Omfattar område/verksamhet/enhet Medicintekniska produkter Sidan 1 av 13 Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Beslutande organ Gäller från datum

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Vägledning Sid. 1 (20) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Vägledning Sid. 1 (20) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Sid. 1 Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 2009-09-17 Verksamhet: Verkställighet av LSS insatser

Läs mer

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 Hjälpmedelsguiden Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 1. Bakgrund... 3 1.1 Utgångspunkt... 3 1.2 Hjälpmedelsguide... 3 1.3 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982: 763... 3 1.4 Hjälpmedel i sitt

Läs mer

Utbildning i Läkemedelshantering Avvikelser Vårdhygien

Utbildning i Läkemedelshantering Avvikelser Vårdhygien Utbildning i Läkemedelshantering Avvikelser Vårdhygien 2014-02-20 1 Delegering Kunskap Ansvar Trygghet 2 Ansvar MAS medicinskt ansvarig sjuksköterska, är ytterst ansvarig Sjuksköterska delegerar Den som

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun.

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. April 2015 0 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 3 1.1 Upphandlande myndighet... 3

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Arrangörshandbok Svenska Cheerleadingförbundet

Arrangörshandbok Svenska Cheerleadingförbundet Arrangörshandbok Svenska Cheerleadingförbundet 1 Förord Detta dokument, arrangörshandboken, är till för de föreningar som ska arrangera en av SCF:s tävlingar. För att arrangera en av SCF:s tävlingar måste

Läs mer