Protokoll för studerandesrådets möte !

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll för studerandesrådets möte 2.4 2015!"

Transkript

1 Protokoll för studerandesrådets möte Öppnande av möte Mötet öppnades kl av ordförande Milton Manngård. Föredragningslistan godkändes. Lasse Hägerstrand tog en bild på studeranderådet. 2. Närvarokontroll Närvarande vid mötet var: Milton Manngård 2B, ordförande 3. Tobaksfri skola 4. Informationsansvarig Alexandra Gäddnäs Isak Lindén 1B Elin Abrahamsson 2C Rasmus Karlsson 2A Victoria Helin 1E Sofie Eriksson 1A Alfred Andersson 3F Andreas Söderström 2E Viktor Storsved 1D Leo Pahlman 3E 1F, vice ordförande o. sekreterare Fredrik Thörnroos Lärarrepresentant Marcus Koskinen-Hagman Rektor Ålands gymnasium har en arbetsgrupp som jobbar för en rökfri skola. Målet är att skolan ska vara rökfri från och med augusti För att informera om detta har man bjudit in studeranderåden för båda skolor in till ett möte onsdag 29.4 kl Konstaterades att det är samma dag som hållbarhetsgruppens temadag. Marcus ser till att programmen inte krockar, ifall det ändå krockar ändras mötestiden för infotimmen om rökning. Sofie Eriksson och Alexandra Gäddnäs har meddelat att de närvarar. Detaljerade anteckningar bör tas med, som diskussionsunderlag för studeranderådet. Viktiga punkter är att tydligt få veta vad det konkreta målet är och vad det kommer innebära. Vad är tidsplanen? Det går även flertalet rykten om detta och tydlig information behövs. Diskuterade konsekvenser ifall askkoppen utanför skolan försvinner. Antalet rökare kommer ej att minskas på grund av det, det kommer bara ligga fimpar utspridda överallt i ännu större utsträckning än idag. Fredrik meddelade att det kommer bli Mariehamns stad ansvar att ha en askkopp då den måste placeras på deras mark. Det konstaterades att studeranderådet har dåligt uppdaterad information på skolans hemsida. Det behövs en aktuell lista över medlemmar, en lista som inte finns. Leo Pahlman skall kolla i arkiven

2 5. Skoltidningen 6. Biblioteket ifall det finns någon undanstoppad befintlig lista. I annat fall kommer Milton Manngård att mejla klassföreståndare i åk 1 att vi kan uppdatera den föråldrade listan. Beslöts även att Alexandra Gäddnäs pratar med Lasse om att få protokollen i nyhetsflödet på hemsidans huvudsida. På detta vis så hålls alla i skolan uppdaterade om läget. På samlingen framkom idéen om att starta upp en skriveri verksamhet i skolan. Marcus nämnde under samlingen På gränsen. Det är ett kommande samarbete med Grankulla gymnasium, där tio elever få chansen att under professionell handledning att skapa en tidning under läsåret. Detta kommer räknas som en kurs och kommer innehålla 2-3 workshop dagar på hösten och samma på våren. Detta blir som en kickoff till skoltidningen. En arbetsgrupp bör tillsättas att starta igång en skrivverksamhet, helst från alla årskurser. Alla får tid att fundera på detta och hör av sig om intresse. Förslag är att ha biblioteket som redaktion. Förslaget om att ha studeranderådsrummet som redaktion framkommer. Mer information om På gränsen kommer, den 18.8 kl så att även de nya ettorna får chansen att medverka. Fortsättning från föregående möte. Marcus berättar att målet med biblioteket är ett levande bibliotek, och att möjligheter för tyst miljö för studier finns i det nya studierummet i källaren. Studeranderådet ombads komma med förslag på aktiviteter att ha i biblioteket. Schackspel kom som förslag som Marcus tar med sig. För att kunna ha ett större tidningsutbud håller man på arbetar fram en praktisk lösning för surfplattor med e-tidningar, vilket är mer ekonomiskt och miljömässigt försvarbart än papperstidningar. Problemet som kvarstår är stöldskydd. För att kunna erbjuda ett brett tidningsutbud med någonting för alla beslutades att förslaget om en skolenkät från förra mötet verkställs. Det finns avsatta pengar för tidskrifter, så det enda som behövs är ett beslut om vilka. Möjligheterna för en enkät är många, både Google, landskapet och Wilma erbjuder verktyg för det.

3 7. Studeranderådets sammansättning 8. Ståbord En punkt från föregående möte. Bör studeranderådets sammansättning förändras eller bibehållas som den är? Målet med studeranderådet är att alla ska få sin röst hörd, men bör man utveckla ett nytt system att välja representanter, då intresset i vissa klasser är obefintligt undertiden det i andra är stort. Viktigt att klargöra är att alla övriga studerande får komma och lyssna och diskutera på möten, dock utan rösträtt. Förslaget som kom upp på föregående möte var att arrangera skolval och att varje klass skulle få en representant, men inte nödvändigtvis från deras egen klass. Detta för att låta alla intresserade bli delaktiga. För detta förslag skulle man behöva ändra i studeranderådets stadgar. Enligt Ålands gymnasiums reglemente är det tillåtet. Fredrik kom med synpunkten att intresse väcks när man får chansen att vara delaktig och att det inte finns någon som är tvingad, de som inte vill närvarar inte på mötena. Studeranderådet behöver bli mera synligt och komma ut bättre med informationen om vad vi gör. Studeranderådet bör även informera mer kontinuerligt om dess verksamhet. Förslagsvis så skall det inför viktiga möten skickas ut ett kort mejl till hela skolan med en inbjudan att delta i mötet och komma med sina åsikter. Detta för att väcka intresse och locka fram flera åsikter - antingen som framför direkt på mötet eller via representanten. En aspekt på detta är att det kan bli ytterligare ett mejl i mängden, som drunknar i flödet och på så viset gör mer skada än nytta. Representanten skall även efter bästa för många, i mån av möjlighet på exempelvis gemensamma mikstimmar eller i sociala medier där man har hela basgruppen samlad, då och då informera om vår verksamhet. Viktigt är att eleverna får inse att vi har makt och förändra och att de kan göra skillnad. Beslut: Från och med i höst kommer studeranderådet ha hand om valet i klasserna. Detta så att vi får tydlig information om vem som blir vald och främst att man kan informera om vad vi göra och vad det innebär och svara på eventuella frågor. Protokollen bör även synas i nyhetsfeeden till höger på skolans hemsida, Alexandra kontaktar Lasse. En punkt från föregående möte.

4 9. Övriga ärenden Förslag var att testa att ha ett alternativ mot vanliga stolar, ett antal ståbord längst bak i klassrummet. Detta pågrund av alla påvisade effekter om dess positiva effekt på hälsan och koncentrationen. Svårigheter är utrymmesbrist och i vilka klassrum de skulle placeras. Först till kvarn system, skulle det leda till att det alltid står samma personer där? Bör vara ett fungerande system. Beslut: Ståbord installeras och systemet testas, Marcus tar med det vidare till ledningen. Marcus Koskinen Hagman digitalisering För att utföra digitalisering på bästa möjliga vis behöver man ha en dialog - vad tycker eleverna att vore enkelt och praktiskt. Vilka plattformar tycker vi att bör användas? Mejlen har redan ett stort informationsflöde, det får ej bli för mycket att det förlorar betydelse. Slack är ett redskap att sammanställa sitt informationsflöde. Viktor Storsved kommer med synpunkten att en ny plattform inte är lösningen och får medhåll. Det finns redan tillräckligt med plattformer i användning och en ny skulle bara förvärra situationen. Wilma kommer ej att sluta användas. Idealet vore att ha en plattform där man skulle få ha allting på samma ställe. Ledningen vill veta vad som skulle underlätta de studerandes vardag och effektivisera arbetet. Mejl är en bra plattform att utgå ifrån. Ett förslag som kommer är ifall möjligheten att prenumerera på den såkallade standardinfon, att man får välja vad man vill ha. Detta för att eleverna mer aktivt skulle läsa sin mejl. Möjligheterna till detta finns dock ej i praktiken och skulle leda till att elever gick miste om viktig information. Att bestämma vad som skulle gå att stänga av skulle även det bli en svår fråga. En mejlpolicy bör införas då det kommer mycket onödigt. Leo kommer med åsikten om att det kommer successivt förbättra sig i och med den ständig närvaron i skolan av telefon/surfplattor och datorer och då kommer mejlen automatiskt bli mer använd. Till nästa möte. Förutsätter vi att lärare har en plattform där vi kan ladda ner exempelvis anteckningar? Hur kan vi få en mer individuell undervisning med hjälp av dator/ surfplatta? Vad bör lärarna tänka på? Marcus tar även med sig att påminna lärare att ej kränka den avsatta tiden i provperioden för studeranderådet.

5 Fredrik Thörnroos - Treornas utvärdering Uppföljning på treornas utvärdering. Punkt 10, Vi har fått ta ansvar för våra studier mer och mer för varje år, har blivit märkbart sämre - något bristfälligt har 22% svarat, inte alls bra har 8% svarat, vilket visar på en nedåtgående utveckling under de senaste tre åren. Är detta en positivt eller negativt? Frågan lämnar rum för väldigt många olika tolkningar av frågan. Exempelvis att det är lika mycket ansvar under alla år eller att man inte har behövt ta mera ansvar alls? Otydlig fråga, bör tydliggöras i kommande undersökningar. En diskussion om förhör hölls och ifall det gick emot frihet under ansvar. Framkom att förhör fungerar bra i språk, men att de alltid ska vara förbereda och att läraren är tydlig med att man ska ha det. Oförberedda förhör anser studeranderådet går emot frihet under ansvar. Som elev på Ålands lyceum har man rätt att strukturera upp sina egna studier på vilket sätt man än vill. Oförberedda förhör förekommer enbart hos vissa lärare. Rasmus Karlsson - Utgivningslektioners effektivitet Från klassen har kommit att utgivningslektionen borde effektiviseras. Önskvärt att läraren meddelar ifall prov inte är rättade. Utvärderingarna bör föras över till digitalt, då de även automatiskt blir anonymt - vilket kommer att ske via Wilma under hösten. Mötet avslutades kl Protokoll skrivet av Alexandra Gäddnäs, sekreterare.

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

FSS Manual åt elevkårer

FSS Manual åt elevkårer FSS Manual åt elevkårer 1 Sisällys FSS Manual åt elevkårer... 1 Vem bestämmer i skolan?... 5 Elevkåren och elevkårsstyrelsen... 5 Lärarkåren och lärarmöten... 5 Rektor... 5 Övrig personal... 6 Direktion

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper VAD ÄR EN BYGGEMENSKAP? En Byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar,

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Teknikstöd i skolan. Elever som testat teknikstöd berättar. Elever med kognitiva svårigheter. Smarta hjälpmedel

Teknikstöd i skolan. Elever som testat teknikstöd berättar. Elever med kognitiva svårigheter. Smarta hjälpmedel Teknikstöd i skolan Elever med kognitiva svårigheter sid 3 Elever som testat teknikstöd berättar sid 4 Arbetsterapeuten ny yrkesgrupp i skolan? sid 10 Smarta hjälpmedel sid 14 Utgiven av Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

EGEN NEDLADDNING. Rapport från ett pilotprojekt på några skolbibliotek i Stockholm

EGEN NEDLADDNING. Rapport från ett pilotprojekt på några skolbibliotek i Stockholm Charlotte Hansén Goobar och Margareta Ekström Rapport från ett pilotprojekt på några skolbibliotek i Stockholm EGEN NEDLADDNING MEDIOTEKET AVDELNINGEN FÖR UPPDRAG KRING LÄRANDE OCH ELEVHÄLSA UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Grupp 1 Vi känner att vi implementerat no hands up och använder oss av det på en för oss lagom nivå. Vid varje nytt möte så går vi igenom föregående mötesinnehåll.

Läs mer

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING ETT STUDIEMATERIAL OM ATT STARTA UNF-FÖRENING Ungdomens Nykterhetsförbund 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson STARTA FÖRENING

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Lärande och samhälle Kultur, Språk och Media Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Samverkans påverkan Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Educaters

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Skapa Lyckade Möten! Ü 7 nycklar för ett bra klimat Ü Effektiva telefonmöten

Skapa Lyckade Möten! Ü 7 nycklar för ett bra klimat Ü Effektiva telefonmöten Skapa Lyckade Möten! Ü 7 nycklar för ett bra klimat Ü Effektiva telefonmöten Varför ger så många möten så lite? Här får du: insikt i de två principer som förklarar varför så många möten ger så lite sju

Läs mer