Hela denna bilaga är en annons från Upplands Väsby Kommun NY GYMNASIESKOLA UPPLEVELSESTRÅKET VILUNDABADET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hela denna bilaga är en annons från Upplands Väsby Kommun NY GYMNASIESKOLA UPPLEVELSESTRÅKET VILUNDABADET"

Transkript

1 Antonia Ax:son Johnson: Förorten försvinner en modern småstad växer fram Sidan 4 Sven-Erik Pettersson: Att vara företagare här är att ha nära till resten av världen Sidan 19 NY GYMNASIESKOLA UPPLEVELSESTRÅKET VILUNDABADET Här byggs Mälardalens mest attraktiva gymnasieskola Sidan 10 Följ vikingarnas väg genom natursköna områden och magiska platser Äventyr för hela familjen när Vilundabadet slår upp portarna i september Sidan 7 Väsby Sjöstad Sveriges miljövänligaste stadsdel alldeles vid Mälaren. Snart blir visionen verklighet. Sidan 6 Ta spårtaxin till framtidens InfraCity Sid 4 Miljonprogramsområden blir 60-tals retro Sidan 8 Upplands Väsby pionjär bland miljöcertifierade kommuner Sidan 14 Ingår som bilaga i Svenska Dagbladet den 25 augusti 2009

2 ses i form av ett helt nytt och modernt badhus som invigs i september i år. Vidare påbörjar vi nu under hösten byggandet av kommunens nya gymnasium mitt i centrum direkt i anslutning till stationen. Väsby tar aktiv del i en växande region Jan Holmberg är Kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby, Björn Eklundh är kommundirektör. Här berättar de gemensamt om hur kommunen nu steg för steg förändras och blir en del av den växande Stockholmsregionen. Järnålder och vikingar, gods och gårdar, industrisamhälle och förorternas förort. Ja, det är verkligen en mångfacetterad bild som tonar fram om man ser till Upplands Väsbys historia. Det är kanske inte så konstigt att vår identitet har naggats i kanten under resans gång. Sedan några år arbetar vi med att stärka identiteten för Väsby och bygga på alla de möjligheter som finns inom kommunen. Bygga stad Ett bra boende är nog den viktigaste frågan för att ett samhälle ska upplevas attraktivt. Intresset för att flytta till Väsby är stort. Därför satsar vi mycket på bostadsbyggandet och har målet inställt på att bygga stad, en tät kärna runt stationen och den befintliga centrumanläggningen. Staden, med människor i rörelse större delen av dygnet med butiker och gatuliv, ger en trygg miljö. Klimat- och miljömässigt är förtätning positivt, infrastruktur finns redan och närheten till väl utbyggd kollektivtrafik ökar attraktionskraften. Inom kort kommer vi att ha färdiga planer för över tusen lägenheter i hela Jan Holmberg är Kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby, Björn Eklundh är kommundirektör. kommunen och planeringen fortsätter. Därmed förtydligar vi vår aktiva roll i den växande Stockholmsregionen. I höst, mitt under lågkonjunkturen, drar vi igång ett nytt bostadsprojekt i de centrala delarna med 60 lägenheter. Till våren 2010, påbörjar kommunens egna bostadsbolag ett projekt i samma område med 90-talet lägenheter. Detta sker parallellt med att Väsbyhem också är i full gång med renoveringsarbeten, om- och tillbyggnad, på befintligt bostadsbestånd. Självklart sker detta med högt ställda krav på klimatanpassning via till exempel effektiva energilösningar. Väsby sjöstad Till bilden av en attraktiv stad vill vi också knyta det sjönära boendet och det gör vi nu genom lanseringen av Väsby sjöstad. Ett boende nära Mälaren som växer fram parallellt med förtätningen av de centrala delarna och att kommunen miljöcertifieras Väsby Sjöstad kommer att ha mycket högt ställda krav på klimat- och miljöanpassade bostäder. Projektet ger möjlighet att utveckla Järvakilens värden och funktion inte minst för rekreation. I den visionen finns även spårbilar som ett klimatklokt alternativ för att binda ihop sjöstaden med centrum och befintlig kollektivtrafik. Sjöstaden gör på så sätt också Mälaren och Runsahalvön mer tillgänglig för hela Väsby. Nytt badhus & gymnasium De första synliga stegen i utvecklingen av staden kan redan Mångfald & valfrihet I denna bilaga så kan ni se hur bostadsbyggandet sker också i flera andra delar i kommunen. Mångfald och valfrihet är viktigt för attraktiviteten. Men det är inte bara byggandet som ska ge Väsby en ny identitet. Kommunens egna verksamheter, framförallt förskola, skola, äldreomsorg och hemtjänst har genomgått en stor förändring. Under de senaste två åren har mångfalden av företag inom den traditionellt kommunala verksamheten ökat ordentligt. Väsbyborna kan nu välja mellan flera utförare av kommunalt finansierade tjänster, något vi ser som stimulerande för såväl kvalitetsförbättringar som för kostnadseffektiviseringar. Till denna bild av förnyelse och förändring hör också att kommunens bostadsbolag, Väsbyhem, sålt drygt bostäder, dels till andra företag på hyresmarknaden, dels till nybildade bostadsrättsföreningar i kommunen. Ett tio-tal nya bostadsrättsföreningar, i första hand i de centrala delarna, har förvärvat fastigheter. Nyföretagande, entreprenörskap mångfald och valfrihet stimuleras! Intressant för företagande Genom kommunen skär E4:an och järnvägen. Någon mil norrut finns Sveriges största flygplats, Arlanda. Tillsammans med flygplatsen och våra grannkommuner runt Arlanda utvecklar vi samarbetet för att stärka Arlanda som regional kärna. Allt detta ger goda förutsättningar för tillväxt och utveckling, inte minst för näringslivet. Vi har ett nära samarbete med företagen i kommunen där prioritet nummer ett varit att sätta Väsby på kartan och markera att här finns en plats som är intressant för företagande. Vi har också deltagit i arbetet att ta fram ett nytt varumärke för platsen Upplands Väsby som ska understryka samhörigheten: Väsby där färgstarka människor möts. Den devisen kan tolkas på många sätt, själva ser vi den som uttryck för ett samhälle som står för kreativitet och mångfald, och ett sådant samhälle har framtiden för sig! Stadsbyggnad 4-5 Byggprojekt 6-17 Näringsliv Natur 20 Historiska rötter Kontakt: Upplands Väsby kommun, Johannes Wikman, Mia Strömberg Ingår som annonsbilaga i Svenska Dagbladet 25 augusti 2009 Produktion: Projektledare: Anders Lindén Text: Anders Post Foto: Rosie Alm Form: Martin Rudenlöv Tryck: Svenska Dagbladet CONNECTIVEMEDIA a signature in publications

3 Annons från InfraCity Utveckling i InfraCity InfraCity med sitt unika läge vid E4 och närhet till både Stockholm och Arlanda är ett mycket intressant område för handel och kommersiell service. Omsättningen för detaljhandel inom InfraCity uppgår i dagsläget till över 700 mkr. Genom det stora utvecklingsarbete som nu pågår för den västra delen av InfraCity skapas förutsättningar för ett nytt handelscentrum. Med en planerad nybyggnation om ca kvm för i första hand volym- och sällanköpshandel eventuellt med inslag av storskalig dagligvaruhandel kommer handelsvolymen att fördubblas. Byggstarten är planerad till våren 2010 med inflyttning våren Planen inrymmer även möjlighet till nybyggnation av kontor och hotell. Vision väster om E4:an 2011 Vi ska bli det självklara valet för alla som är intresserade av möbler, inredning, trädgård och elektronik, säger Arne Månsson, affärsområdeschef för ägaren InfraCity AB. Vision väster om E4:an 2020 InfraCity ska bli ledande handelsplats för hem, fritid och bygg InfraCity kommer de närmaste åren att bli en av de största handelsplatserna i norra Storstockholm med inriktning på hem, fritid och bygg. Handelsytan fördubblas. Byggstart beräknas under I Upplands Väsby, mitt emellan Stockholm och Arlanda, ligger InfraCity. Du ser den karaktäristiska inglasade Scandic-fasaden på höger sida om du kommer från Stockholmshållet. Här arbetar mer än två tusen människor i svenska och internationella företag. Här finns toppmoderna lokaler för kontor, butiker och service, förstklassigt hotell, restauranger, läkare, gym mm. Det låter kanske lite pretentiöst om jag säger att vi vill vara en stad i staden. Men faktum är att här finns all tänkbar service som man kan behöva, inklusive hälsovård, säger Arne Månsson, affärsområdeschef för ägaren InfraCity AB som har egen drift och förvaltning i området. Fördubblad handelsyta Inom de närmaste åren kommer handel och service att utvecklas ännu mer. Handelsytan fördubblas, från till kvadratmeter. Den västra delen av InfraCity fokuseras på hem, fritid och bygg, säger Arne Månsson. Vi ska bli det självklara valet för alla som är intresserade av möbler, inredning, trädgård och elektronik. Under 2010 räknar man med att sätta spaden i jorden för detta stora projekt. En av fördelarna är det geografiska läget. Inte mindre än fordon passerar varje dygn. De företag som etablerar sig här kommer garanterat att synas. Östra sidan InfraCity växer även på östra sidan om motorvägen. En av planerna är att bygga ett lägenhetshotell som kan användas av företag som har personal stationerad i området under viss tid. Dessutom kommer det att finnas möjlighet att etablera ett lagerhotell inom InfraCity. Hälsans hus är ytterligare ett projekt som ska öppna upp för olika typer av läkar- och hälsorelaterade aktiviteter. Dessutom arbetar vi, Upplands Väsby Promotion och ett antal företag i kommunen, på att få en direktbusslinje mellan Stockholm och InfraCity. Förhoppningsvis är den igång under hösten 2009, säger Arne Månsson. E4 E4 E18 Upptåget E4 Fördel InfraCity Mycket bra skyltläge mot E4 Bra tillgänglighet Närhet till Arlanda och centrala Stockholm Många butiker och stort utbud av service i närområdet Förstklassigt hotell med kongresshall för upp till 400 personer, bankettsal, penthouse i tre våningar, samt mässhall på 4000 kvm. E18 Flera bra restauranger och brett utbud av övrig service Gott om parkeringsplatser (1900 i parkeringshus och 2000 utomhus) Fastighetsägaren finns själv i området och är snabbt tillgänglig vid behov Bra säkerhet med väktare Gym och friskvård i området Välskötta omgivningar

4 Det här är min plats på jorden Nu omvandlas Väsby steg för steg till ett samhälle med en ny identitet och ett nytt sätt att se på stadsbyggnad. Antonia Ax:son Johnson har ett stort, personligt engagemang i denna omdaning och är ordförande i kommunens Gestaltningsråd. Antonia Ax:son Johnson bor i Upplands Väsby sedan tjugofem år. Det var då hon och maken Göran Ennerfelt bestämde sig för att köpa Lövsta gård, numera känd för framgångsrik uppfödning av dressyrhästar. Antonia Ax:son Johnson kanske inte behöver någon närmare presentation. Som ordförande i Axel Johnson Gruppen med anställda är hon en av näringslivets kändisar sedan decennier. Men hon har även ett stort intresse för sin hembygd, Upplands Väsby. Och det intresset är allt annat än passivt. Antonia sitter i kommunfullmäktige för Folkpartiet, nu på elfte året och är vice ordförande i Kommunstyrelsen. Tillsammans med hennes engagemang i Gestaltningsrådet har hon möjligheter att påverka utformandet av en ny och stark identitet för Väsby. Vi ses på konditoriet, som ligger i Kulturhuset på Centralvägen. Det är på Antonias förslag, för här bakas, enligt henne, det bästa brödet i kommunen. Men idag är det nästan trettio grader varmt så det blir bara varsin Loka. Jag kom hit för snart trettio år sedan när vi köpte Lövsta gård av en avlägsen släkting, berättar hon. Då, liksom nu, har Upplands Väsby en fantastisk landsbygd, vilket ju är ovanligt så nära storstan. Kommunen har även varit ett starkt industrisamhälle. Dessutom fick vi under många år en ganska tråkig förortsstämpel. En kommun med många historiska årsringar, som inte alltid hänger samman. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin Du är ordförande i kommunens Gestaltningsråd, vad gör ni där? Vi har två huvuduppgifter, dels att formulera en gestaltnings - idé för den moderna småstaden med betoning på stad, dels att samla resurserna och uppslagen hos alla de människor som arbetar inom kommunen med dessa frågor - från stadsträdgårdsmästaren till stadsarkitekten. Det handlar bland annat om hur vi ska gestalta våra hus, gator, gatubelysning, parker och parkeringsplatser. Det ska finnas en bärande idé bakom allt vi gör i den offentliga miljön. Vi har varit på studieresor såväl i Sverige som i England för att förstå hur man kan bygga utifrån människors behov och inte bara utgå från rationalitet, logistik, flöden och trafik. Vad har ni kommit fram till? Det är en pågående process, där många idéer tar form. I de centrala delarna av Väsby, kring centrum och kring järnvägsstationen, talar vi om en typisk stadsmiljö, där bostäder blandas med butiker och platser där människor möts. Det ska finnas mångfald och variation. Det verkar som tankarna på den här omdaningen sker ganska plötsligt? Jag tror det här har legat i luften länge och mognat. Nu är det dags att göra verklighet av idéerna. Så går vi till den lilla grönskande parken bakom konditoriet för fotografering. Solen skiner och Antonia Ax:son Johnson agerar vant framför kameran. Upplands Väsby har verkligen blivit min plats på jorden, säger hon blev Antonia Ax:son Johnson rankad av tidskriften Forbes som nr 71 i deras lista över "The 100 Most Powerful Women". Lübeck bo med barn i stad stad i staden Mid Sweden University Sundsvall Körjournal, ISA & Alkolås ExyPlus ihopkopplat med AlcoBlock Positioner - Tider - Hastigheter Rutter - Alkolåsloggar Allt på ett ställe! Läs mer om den unika kopplingen mellan ExyPlus och AlcoBlock på sepab.se! Sepab Fordonsprodukter AB Bergkällavägen 31B Sollentuna Tel

5 En illustration som visar ett förslag på nyskapad stadskärna i Väsby. Resan från förort till stad Ax:son Johnsonstiftelsen har i gåva lämnat ett antal skisser på förslag hur Väsby kan göra en resa från förort till stad. Gåvan presenteras i samband med den årliga Stadsbyggnadsdagen i Upplands Väsby i augusti. Att återskapa traditionella, europeiska småstadsmiljöer är en idé, som växt fram i USA och England under 1990-talet. Typiska, kanske lite idylliska, småstäder med oregelbundna smågator, torg och plats för uteserveringar och lokala småbutiker. Skisserna Att gå från förort till stad presenteras av Peter Elmlund, som arbetar med projektet Urban City Research på Ax:son Johnsonstiftelsen. Även arkitekterna Torbjörn Einarsson och Kjell Forshed medverkar och presenterar sitt projekt Väsby stad Vi skapar ett dialogforum om Väsby stad! Stadsbyggnadskontoret arbetar för det framtida Upplands Väsby. Vi vill forma Den goda staden framtidsstaden. En stadsmässig, ekologisk och långsiktigt hållbar stad. I detta arbete vill föra en dialog med dig som bor i kommunen, men även andra som vill delta i en förändring från förort till stad. Vi tror att vårt arbete är intressant också för politiker och planerare i andra kommuner, konsulter, forskare, byggare, fastighetsägare, finansiärer och många fler. Väsby stadsbyggnadsakademi, har vi kallat vårt dialogforum där vi tillsammans med er alla vill diskutera visioner, projektidéer och metoder. Ibland med inbjudna föreläsare. Ja, allt som inspirerar till denna utveckling. Välkommen att ta kontakt med oss gå in på kommunens hemsida under rubriken Planera, bygga, bo! Stadsbyggnadskontoret Stadsbyggnadskontoret ansvarar för kommunens övergripande planeringsfrågor, den översiktliga fysiska planeringen, medverkar i strategiska näringslivsfrågor, samt deltar i regionala utvecklingsfrågor. Stadsbyggnadskontoret upprättar detaljplaner, handlägger bygglov, ansvarar för kommunens trafikplanering och kartproduktion samt hanterar mark- och exploateringsfrågor och förbereder fastighetsbildning. Vi ger också råd och upplysningar samt har tillsyn så att lagarna efterföljs. Upplands Väsby kommun Stadsbyggnadskontoret

6 Väsby Sjöstad: Sveriges miljövänligaste stadsdel Om några år går startskottet för Väsby Sjöstad. Över 1000 bostäder kan byggas vid Mälarens stränder, samtidigt som kringliggande rekreationsområden blir mer tillgängliga för alla. Här finns även visionen om en spårbana som kopplas ihop med övriga delar av kommunen. Visionen Väsby Sjöstad handlar om att skapa ett attraktivt boende nära Mälaren där de allra senaste klimatsmarta lösningarna används, säger kommunens planchef Fredrik Drotte. Foto: Advanced Transport Systems Ltd. Illustration: SWECO, Studio Plan Stockholm, Kristoff Laufersweiler Större delen av Väsbys bebyggelse inklusive centrum och järnvägsstation ligger på östra sidan av kommunen. Västerut gränsar Väsby mot Mälaren. Här planeras nu för en sjönära bebyggelse inte helt olik Hammarby Sjöstad, men där man i ännu högre grad kommer att satsa på klimatkloka bostäder. Ja ambitionen är att detta ska bli Sveriges miljövänligaste stadsdel. Visionen Väsby Sjöstad handlar om att skapa ett attraktivt boende nära Mälaren där de allra senaste klimatsmarta lösningarna används, säger kommunens planchef Fredrik Drotte, som påpekar att det även har höjts kritiska röster inför de stora byggplanerna eftersom de ligger vid Järvakilens naturstråk. Hållbar utveckling Järvakilen är ett sammanhängande natur- och kulturlandskap som sträcker sig genom sju kommuner: Sigtuna, Upplands Väsby, Järfälla, Sollentuna, Stockholm, Sundbyberg och Solna. Nu ser det dock ut som farhågorna för att naturupplevelserna ska försvinna kan tonas ner. I dagarna har Upplands Väsby nämligen utsetts till pilotkommun av regionplanekontoret i Stockholms län för att visa hur hållbar utveckling av Järvakilen kan göras. Alltså i samklang med byggandet av Väsby Sjöstad. Det här är mycket glädjande. Vi ska visa att vi inte förstör några naturvärden utan istället på olika sätt lyfter fram och synliggör dem. Hur ser visionen ut när det gäller själva bebyggelsen? Vi ser trädgårdsstaden med stadsliknande bebyggelse som förebild. Två- till trevåningshus Spårbilarna ingår i visionen om att Väsby Sjöstad ska bli Sveriges miljövänligaste stadsdel. Spårbanan är tänkt att ansluta till Infracity, Väsby centrum, Eds allé och Väsby Sjöstad. Kommunen deltar även i samarbetet KOMPASS där flera kommuner gått samman kring möjligheterna att prova spårbana som kompletterande lokaltrafiklösning. som ligger mot gatan och på så vis skapar ett livligt gaturum. Huvuddelen av bebyggelsen kommer inte att ligga vid vattnet utan på en höjd med utsikt över Mälaren och en marina där även spårtaxin har sin slutstation, säger Fredrik Drotte. DRÖMMER DU OM ETT NYTT HEM? Medan vi planerar för nya, attraktiva bostäder i Upplands Väsby, kan du gå in på vår hemsida och läsa om de bostäder vi erbjuder just nu. HITTA DIN NYA BOSTAD PÅ ncc.se/boende

7 Blöt premiär i Vilundaparken i höst I september är det officiell invigning av Vilundabadet -Väsby källa. Det blir en av landets modernaste anläggningar med fokus på sport, hälsa, miljö och äventyr. Redan på 1800-talet stannade man tågen speciellt för att resenärerna skulle kunna dricka ur den heliga trefaldighetskälla som fanns i Väsby på den tiden. Vattnet var välgörande för hälsa och välgång i livet. Nu får Väsby sin källa tillbaka. Full av friskt välgörande vatten och med ambitionen att bidra till vårt välmående under lång tid framåt. Därför har Vilundabadet fått tillägget "Väsby källa" i sitt namn. Att det dessutom hänger ett konstverk i simhallen med sin alldeles egen historia med namnet "Livets källa" förstärker kopplingen till huvudmålsättningen med anläggningen. Dessutom har Upplands Väsby genom tiderna ofta låtit tala om sig i olika idrottssammanhang. När det gäller simning heter den stora stjärnan Josefin Lillhage som tävlar för Väsby simsällskap. Hon har bland annat vunnit VM brons i 200 meter fristil vid World Aquatics Championship i Montreal Nu förenas traditionerna i Vilundabadet Väsby källa. Den nya badanläggningen ligger i Vilundaparken som utvecklas till en stor sport- och evenemangspark, med bland annat ishall, träningsplaner och hockeyrink. Det här blir en av landets mest attraktiva badanläggningar, säger Jan Bergendahl, chef för Vilundabadet, som drivs av företaget Medley i samarbete med Väsby Simsällskap. Äventyrsbad Bland annat kommer badet att innehålla äventyrsbad och familjebad med rutschkanor, ström- och vågbassäng, strandbassäng, bubbelpool och klättervägg. Givetvis finns även simbassäng som är anpassad till internationella mått, 25 meter lång och 20.5 meter bred. Dessutom undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten, rehabbassäng, gym och aktivitetssalar med olika typer av träningsutrustning. Miljöanpassning Hela anläggningen är byggd med tanke på största möjliga miljöanpassning. Som exempel på detta kan nämnas att en stor del av energin till badet består av spillvärme från ishallen intill. Dessutom förvärms varmvattnet med energin från duschvattnet. Den 5 september öppnas portarna för Vilundabadet Väsby källa. Då är alla välkomna hälsar Jan Bergendahl. Det här blir en av landets mest attraktiva badanläggningar, säger Jan Bergendahl, chef för Vilundabadet På en av väggarna har man monterat ett konstverk, Livets Källa, som består av 330 keramiska figurer. Verket gjordes av handikappade ungdomar på 70-talet och prydde en simhall som numera är riven. SISTEN I ÄR EN KRUKA! Missa inte den festliga invigningen lördagen den 5 september. Biljetter kan du hämta i kommun receptionen i Väsby centrum. Överraskningar och uppvisningar utlovas, utlottning av årskort på din biljett och glass, ballonger och ansikts målning för barnen. Välkommen! REHAB TÄVLINGSBASSÄNG GYM telefonnummer till badet

8 Hela området Sigma får ett rejält ansiktslyft inklusive centrumanläggningen, säger Väsbyhems marknadschef Jan Hedberg. Förnyelse och energisnåla bostäder hos Väsbyhem Nu ska bostadsområdet Sigma bli mer attraktivt med hög tillgänglighet, låg energiförbrukning och där 60-talskänslan med en hel del retro-detaljer bevaras. Tillgänglighet för alla Tillsammans med handikappföreningar och boende görs även utemiljön mer tillgänglig genom att olika hinder tas bort. Detta kommer att bli ett intressant besöksobjekt som kan visa på klimatklok renovering och tillgänglighetsanpassning i världsklass. Det förnyas och byggs nytt i Väsby. Stora förändringar är på gång i äldre slitna bostadsområden. I Brunnby Park byggs rökfria flerfamiljshus i trä och på Holmvägen nära centrum blir det 80 nya lägenheter med radhus på taket. Vi frågar kommunens politiker: Vad är Upplands Väsbys bästa egenskap som du vill utveckla för framtiden? Det fantastiska läget vid mälaren där fler väsbybor kan få möjlighet att bo i sjönära lägen. Samtidigt kan den vackra naturen göras mer tillgänglig för Väsbys friluftsliv. Solweig Flemmer, (C) Det perfekta läget med närhet till stad och land. Det vill jag bevara och utveckla genom billig kollektivtrafik och försiktig förtätning i anslutning till kommunikationer och skydd av naturområden, som exempelvis mälarkusten. Joachim Schmidt (MP) Väsbyhems förnyar och renoverar. Äldre bostadsområden ska bli attraktiva, rymma ännu fler bostäder och samtidigt bli energisnåla. Runbyområdet från 60-talet har nyligen renoverats. Liknande förnyelseprojekt planeras i bostadsområdet Sigma. Ett rejält ansiktslyft för hela området inklusive centrumanläggningen, säger Väsbyhems marknadschef Jan Hedberg. Klimatklok renovering Sigma byggdes i mitten på 60-talet och har med tiden blivit ganska slitet. Nu ska man byta stammar, elledningar och ventilationssystem. Fasader och vindar tilläggsisoleras och uppvärmningssystemet ändras. Förutom förnyelse av området är syftet att få ner elförbruk- ningen till 75 kwh per kvadratmeter, vilket är unikt ja nästan passivhusstandard, säger Jan Hedberg. (Som jämförelse kan nämnas att boverkets normer ligger på 110 kwh per kvadratmeter). När allting står klart 2013 ska 250 nya lägenheter ha tillkommit. Det sker dels genom nybyggda hus och påbyggnad av befintliga fastigheter. I Sigma finns ett litet närcentrum som haft svårt att klara sig i konkurrensen med större köpcentra, säger Jan Hedberg. Det var egentligen här förnyelsediskussionen började. Hur stärker vi upp kundunderlaget så att butiker och serviceföretag kan fortsätta sin verksamhet? Vi kom fram till att vi skulle försöka få hit fler yngre personer som kanske inte har bil och inte har lust att åka härifrån för att handla. Rökfria trähus byggs i Brunnby Park Hus som är helt rökfria efterfrågas alltmer. I Väsby kommer tre sådana att byggas i Brunnby Park, som ligger öster om motorvägen. Två nya hus med smålägenheter kommer därför att byggas nära centrum. Andra nyheter är att hissar installeras i området, vilket gör att äldre och handikappade kan komma ut och därmed få en bättre livskvalitet. För några år sedan byggde Väsbyhem om kontorsbyggnaden till en flyktingförläggning i Brunnby Park. Resultatet blev attraktiva compact living-lägenheter. I närheten planeras nu trepunkthus helt i trä med totalt 72 lägenheter. Husen blir mycket energisnåla och tysta. För att få flytta in måste man dessutom vara rökfri. Ingen tobaksrök tillåts vare sig i lägenheterna, på balkongerna eller i närheten av byggnaderna. Dessa attraktiva hus, som redan fått stor publicitet, kommer att stå färdiga under Tove Antonsen har bott i Sigma sedan -93. Hon kom från Norge till Upplands Väsby med sina föräldrar i början av 60-talet. Jag känner mig väldigt hemma här efter alla år Jag såg när Sigmaområdet byggdes och tyckte att det lilla inomhuscentrumet var fantastiskt, det var något nytt som man inte hade sett förut. I mitten fanns en vattenfontän, men den är borta nu. Tove Antonsen bor med två av sina fem barn på Hjortvägen i en fyrarummare. Jag trivs väldigt bra här för det är gångavstånd både till centrum och järnvägsstation och så känner jag mig väldigt hemma här efter alla år. Vad tycker du om att man nu ska renovera hela området? Jättebra, det behövs för nu är det ganska slitet här. Det kommer att bli så fint. I lägenheten ska hela köket rivas ut och bli nytt och det läggs ekparkett i alla rum. Jag ser verkligen fram mot förnyelsen. 8

9 Radhus på taket och medelhavskänsla På Holmvägen 22 nära Sigma och Väsby Centrum planerar Väsbyhem att bygga om sin fastighetserviceavdelning till bostadshus. Det blir 4 våningar med radhus på taket, stora terrasser, orangerier och medelhavskänsla. Fastigheten ska rymma ett 80-tal lägenheter och vara klar I kvarteret Messingen planeras bostäder som tar vara på Väsbys vagga När detta skrivs pågår rivningen av gamla Optimusfabriken i kvarteret Messingen strax intill järnvägsstationen. Här uppför Väsbyhem ett antal bostadshus som ska samsas med den nya gymnasieskolan. Det här är Väsbys vagga, säger Väsbyhems marknadschef Jan Hedberg om kvarteret Messingen. Här byggde man järnvägen och Optimusverken. Vi vill att detta ska synas i stadsbilden och tar därför tillvara arkitektoniska uttryck från platsen. Det blir bland annat studentlägenheter i ett hus med ett industriliknande utseende där det sågtandade taket används som sovloft. Totalt bygger man 95 lägenheter, 35 student-/ungdomsbostäder och 60 vanliga lägenheter i oliks storlekar. Inflyttning beräknas till hösten Vi frågar kommunens politiker: Vad är Upplands Väsbys bästa egenskap som du vill utveckla för framtiden? Féline Flodin, (V): Väsby är allt annat än en homogen kommun och det finns en jämnvikt. Integrationen av till exempel bostäder där man inte byggt gränser i samhället är en stor tillgång som man ska bygga vidare på. Sedan är ett klokt vägval att miljöprofilera sig för framtida utveckling. Småstadens karaktär med närhet och överblick, och en mångfald av boendeformer i en storstadsregion med brett arbetsmarknadsoch kulturutbud. Det är småstadskänslan vi ska ta vara på och utveckla ytterligare. Lena Kanström (M) Det har aldrig varit bättre att bo i i Upplands Väsby Just Just nu planerar nu planerar vi flera vi flera nya nya bostadsområden i i Upplands Väsby, Väsby, nära nära natur, natur, skolor skolor och och fritidsaktiviteter. Om Om du väljer du väljer ett nybyggt ett nybyggt hem hem från från oss får oss du får många du många fördelar, fördelar, som som till exempel till exempel generösa garantier garantier och och låga låga driftskostnader. Men Men för för oss är oss det är det minst minst lika lika viktigt viktigt att området att området som som helhet helhet blir blir trivsamt trivsamt för alla för alla Väsbybor. Därför Därför låter låter vi vi uppväxta träd träd stå kvar stå kvar mellan mellan husen husen och och ser över- ser överhuvudtaget till att till bevara att bevara så mycket så mycket som som möjligt möjligt av den av den liga liga miljön. miljön. Dessutom är vi är noga vi noga med med att skapa att skapa ytor ytor där där du träffar du träffar ursprung- dina dina grannar grannar och och där där dina dina barn barn kan kan leka leka skyddade från från trafiken. trafiken. Läs Läs gärna gärna mer mer om om våra våra hem hem på på

10 Nya gymnasieskolan i Väsby blir Mälardalens mest attraktiva Först handlade det om att renovera och bygga om Vilunda gymnasium som inte längre höll måttet. Men politikerna tog beslutet att bygga något helt nytt. En kreativ gymnasieskola med visionen att bli Mälardalens mest attraktiva utbildningsalternativ. Det nya gymnasiet ingår i ett större förändringsarbete inom kommunen. Alla de gamla förvaltningarna skrotas och samlas i en enhet under namnet Väsby Välfärd, berättar Madleen Thyrén. Tanken är att vi ska bygga en organisation som i högre grad utgår ifrån, och tillvaratar, medborgarnas behov och som kan leverera välfärdstjänster i världsklass. I den nya organisationen ingår affärsområdet Vägval Väsby som erbjuder utbildning och vägledning till studier och arbetsmarknad. Här ingår givetvis den nya gymnasieskolan som en naturlig del. Utbildningen ska samordnas med näringsliv, universitet och högskola. Kreativitet och aktivitet är ledord där varje elev ska få utveckla sina förmågor och se sina egna möjligheter. Vilka program kommer nya gymnasieskolan att vara inriktad på? Vi jobbar med det just nu, men är inte helt klara. Lokalerna är planerade för att passa olika typer av program där vi ska vara flexibla och kunna matcha det som arbetsmarknaden efterfrågar. Klart är att även musikskolan integreras och att det blir plats för ett fristående byggymnasium. Dessutom ska den nya skolbyggnaden i övrigt vara en central mötesplats även för allmänheten. Vår vision att bli Mälardalens mest attraktiva utbildningsalternativ tror jag kommer att infrias med råge, säger Madleen Thyrén. Bakgrunden till att man bygger ett nytt gymnasium är att man vill satsa på ett pedagogiskt nytänkande. Ett kreativt utbildningscentrum för idrott, musik och kultur. Madleen Thyrén är biträdande rektor på Vilunda gymnasium och dessutom projektledare för det nya skolbygget som ska stå klart höstterminen Alla berörda på skolan har varit med och planerat tillsammans med arkitekterna. Dessutom har vi åkt runt och studerat nybyggda skolor och lärt av både misstag och lyckade satsningar. Från förort till stad I centrala Väsby utvecklar Brabo 115 attraktiva lägenheter i ett modernt stadskvarter med café, butiker, garage och en grön gård. Brabo är ett företag som utvecklar bostäder och förvaltar hyreslägenheter i Stockholmregionen. Målsättningen är att erbjuda efterfrågade boendekvaliteter till acceptabla boendekostnader. Brabo Stockholm AB är ett dotterbolag till Mattssons Fastighetsutveckling AB.

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6 Väsby Great Place proud people Kommundirektör Björn Eklundh Den moderna staden Arbetet med att skapa nya gatumiljöer fortsätter Sidan 4-5 Stads - bygg nadsdag firar 5 år Sidan 4 Från förort till modern

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från KTH och Upplands Väsby Sveriges Miljöbästa kommun 2013. Dagens tema från:

Hela denna bilaga är en annons från KTH och Upplands Väsby Sveriges Miljöbästa kommun 2013. Dagens tema från: ANNONS Hela denna bilaga är en annons från KTH och Upplands Väsby Sveriges Miljöbästa kommun 2013 ANNONS 2013 ALMEDALSVECKAN 30 juni till 7 juli. Sveriges största politiska mötes- och debattplats. Dagens

Läs mer

Haninge. Nybyggare i Vega. Nu tas första spadtaget till den modernaste pendeltågsstationen. Så växer den levande stadskärnan fram 4 & 6

Haninge. Nybyggare i Vega. Nu tas första spadtaget till den modernaste pendeltågsstationen. Så växer den levande stadskärnan fram 4 & 6 Haninge MED SIKTE PÅ EN LEVANDE STAD Nu tas första spadtaget till den modernaste pendeltågsstationen 10 Nybyggare i Vega Familjen Hanser från Sollentuna tillhör nybyggarna i Haninges Vega. Här ska det

Läs mer

Entreprenörskap ända ner till lågstadiet sid 16. största. shopping sid 18. Jazzen i Huddinge lockar giganterna. till stadsdel sid 6.

Entreprenörskap ända ner till lågstadiet sid 16. största. shopping sid 18. Jazzen i Huddinge lockar giganterna. till stadsdel sid 6. Stockholms bästa skidåkning sid 8 expansiva Hela denna bilaga är en annons från Huddinge kommun 100 000 invånare under våren sid 2 Victoria Tolstoy: Jazzen i Huddinge lockar giganterna sid 14 Kungens kurva:

Läs mer

Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2

Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2 Foto: Jacob Forsell Foto: August Åberg Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2 Foto: Fredrik Welander Foto: Stefan Forsell KunsKapsKommunen De vann SM i ungt företagande

Läs mer

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans!

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans! Framtidenkoncernens Hållbarhetsrapport 2014 Gräv där du står Hur utvecklar man ett bostadsområde? Man pratar ihop sig Välkommen in i butiken Och ut i arbetslivet Minimera vårt avfall Att bo för sig själv

Läs mer

bygg för framtiden Stefan Attefall om bostadsmarknaden och de utmaningar vi står inför Projektledning Forum för morgondagens byggindustri Kraftvärme

bygg för framtiden Stefan Attefall om bostadsmarknaden och de utmaningar vi står inför Projektledning Forum för morgondagens byggindustri Kraftvärme annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons bygg för framtiden Forum för morgondagens byggindustri mars 2012 Projektledning viktigt med rätt kompetens Kraftvärme 33 miljarder till utbyggnad

Läs mer

Anna Brolin. Tv-profilen. Näringslivet En fram gångs saga. Berömda parker med Drömparken i spetsen. Tala om. Enköping

Anna Brolin. Tv-profilen. Näringslivet En fram gångs saga. Berömda parker med Drömparken i spetsen. Tala om. Enköping ANNONS HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN ENKÖPINGS KOMMUN En tidning om att leva, bo och verka i ANNONS Tala om inflyttningsmagnet Enköping 2 Näringslivet En fram gångs saga 10 Berömda parker med Drömparken

Läs mer

Håkan Sörman. Framgångsrika kommuner. Den moderna stadsplaneringen. vd, Sveriges kommuner och landsting. Norra Länken. Karlstads nytänkande

Håkan Sörman. Framgångsrika kommuner. Den moderna stadsplaneringen. vd, Sveriges kommuner och landsting. Norra Länken. Karlstads nytänkande annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons Framgångsrika kommuner december 2011 TILLVÄXT I SIKTE Den moderna stadsplaneringen fler aspekter att väga in Norra Länken bygget med nya influenser

Läs mer

Vision 2014. KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare.

Vision 2014. KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2010 Vision 2014 Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. sid 24 KompissnacK öppnar för ny jättemarknad Ett halvår efter

Läs mer

malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27

malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27 malmö HÅLLBAR STAD Vi har utvecklat en ny livsstil och det är mycket angenämt. Cord Siegel, arkitekt och en av skaparna bakom prisbelönta Urbana Villorna sidan 18 VÄSTRA HAMNEN10ÅR Det som var framtid

Läs mer

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas PLANERING Information från Malmö stadsbyggnadskontor Nr 1 2015 I MALMÖ Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas Innehåll Svenska Planpriset

Läs mer

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden Innehåll Nummer 4 2013 TEMA: Bygg för framtiden 4 Bostad

Läs mer

TYRESÖ. Här bygger vi vår framtid. 150år HURRA! VI ÄR SVERIGES POPULÄRASTE KOMMUN GRATIS SL-KORT BLEV SUCCÉ SID 16

TYRESÖ. Här bygger vi vår framtid. 150år HURRA! VI ÄR SVERIGES POPULÄRASTE KOMMUN GRATIS SL-KORT BLEV SUCCÉ SID 16 TYRESÖ En tidning om boende och byggande nära storstad, vildmark och skärgård. RENA NYBYGGAR- ANDAN SID 3 150år Tyresökonstnärer firar målarprinsen SID 8 Ta bussen till vildmarken SID 5 HURRA! VI ÄR SVERIGES

Läs mer

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM.

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. Katrineholms kommun, Stadsbyggnadskontoret. Författare Carolin Lindholm Projektledare Helene Nord 29 October 2009 2009 Skill Om Skill Skill

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborg Business Region. business

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborg Business Region. business business HELSINGBORG BJUV BÅSTAD HELSINGBORG HÖGANÄS KLIPPAN LANDSKRONA SVALÖV ÅSTORP ÄNGELHOLM ÖRKELLJUNGA REGION PEABs MATS PAULSSON SATSAR PÅ SIN HEMBYGD SIDAN 4 KLICKET ETT VÄRLDSLEDANDE PATENT SIDAN

Läs mer

Vårt Stockholm. Carin Ivarsson, byggledare Citybanan

Vårt Stockholm. Carin Ivarsson, byggledare Citybanan Äntligen jobb SID. 12 Uppåt i Järva SID. 22 Ungdomarnas Norrmalm SID. 24 2012 Vårt Stockholm HÄR SKA ALLA KUNNA VÄXA Finansborgarråd Sten Nordin. Sid 2 3 KONSTEN ATT VÄLJA SKOLA Föräldrarna Björn och Cecile

Läs mer

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och projekt styr organisationen, snarare än traditionella hierarkiska

Läs mer

Samhällsbyggande för klimatet. Kommuner och landsting som visar vägen

Samhällsbyggande för klimatet. Kommuner och landsting som visar vägen Samhällsbyggande för klimatet Kommuner och landsting som visar vägen Förord Med denna rapport vill vi lyfta fram hållbart samhällsbyggande, energieffektivisering och förnybar energi med stora potentialer

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost. Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm. Nästa steg: järnväg.

Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost. Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm. Nästa steg: järnväg. Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm Vi lovar att ta vårt ansvar för tillväxten i regionen, men för att klara det så krävs att vi får en

Läs mer

TYRESÖ. Vi har alltid drömt om att bo vid vattnet CITYNÄRA NATUR KULTUR SKÄRGÅRD

TYRESÖ. Vi har alltid drömt om att bo vid vattnet CITYNÄRA NATUR KULTUR SKÄRGÅRD Hela denna bilaga är en annons från Tyresö kommun TYRESÖ En tidning om boende och byggande nära storstad, vildmark och skärgård. Vi har alltid drömt om att bo vid vattnet Johan, Caroline och barnen trivs

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad elsingborg

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad elsingborg ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad ANNONS elsingborg växer EN SKAPANDE, PULSERANDE, GLOBAL, GEMENSAM OCH BALANSERAD STAD SIDAN 2 Spännande läsning om: NYA MÖTESPLATSER Foto: Anders

Läs mer

Hamnen. Västra. där Malmö möter havet

Hamnen. Västra. där Malmö möter havet EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB Västra Hamnen där Malmö möter havet FOTO: JOAKIM LLOYD RABOFF Sommar i Västra Hamnen sidan 2 Varvsstaden ska bli en mötesplats för alla malmöbor

Läs mer

PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2007. Hög stämning på Peabs årsstämma Stockholm hetare än någonsin

PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2007. Hög stämning på Peabs årsstämma Stockholm hetare än någonsin PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2007 Hög stämning på Peabs årsstämma Stockholm hetare än någonsin Peab anlägger ny hamn i Helsingfors En högkonjunktur som utmanar

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

NÄRINGSLIVET i VÄSBY.

NÄRINGSLIVET i VÄSBY. BILAGAN NÄRINGSLIVET i VÄSBY. NR 4 2011 UTGES AV UPPLANDS VÄSBY PROMOTION ENKLARE REGLER FÖR FÖRETAGEN Sid 2 LIVET SOM FÖRETAGARE Hur är det att vara företagare? Vi har frågat Leif Hellström, Ywonne Jonsson

Läs mer

festmingel ny organisation maria hernroth Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Peab växlar om för att kunna växla upp

festmingel ny organisation maria hernroth Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Peab växlar om för att kunna växla upp tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2012 festmingel Sprakande invigning av Clarion Hotel Post sid 14 ny organisation Peab växlar om för att kunna växla upp sid 16 maria hernroth

Läs mer

VÅR UPPGIFT VAR ATT BYGGA ETT STARKT VARUMÄRKE. Vår Nya Byggutveckling. 4:e. Sven Landelius. utgåvan! BOSTADSBRISTEN ÖKAR VI BYGGER SVERIGES ARENOR

VÅR UPPGIFT VAR ATT BYGGA ETT STARKT VARUMÄRKE. Vår Nya Byggutveckling. 4:e. Sven Landelius. utgåvan! BOSTADSBRISTEN ÖKAR VI BYGGER SVERIGES ARENOR ANNONS Vår Nya Byggutveckling NR 4 AUGUSTI 2014 MED FOKUS PÅ ÖRESUNDSREGIONENS FRAMTID BOSTADSBRISTEN ÖKAR Det byggs för lite 4:e utgåvan! CHRISTER LARSSON Malmö investerar för framtiden Sven Landelius

Läs mer