Rökfritt liv. - en litteraturlista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rökfritt liv. - en litteraturlista"

Transkript

1 Rökfritt liv - en litteraturlista Sjukhusbiblioteken i Värmland 2008

2 Agerberg, Miki Kidnappad hjärna : en bok om missbruk och beroende Idag vet forskarna mycket mer än för bara tio-femton år sedan, både om beroendemekanismerna i hjärnan och om effektiv behandling och förebyggande arbete. I boken möter vi både ledande forskare, behandlare och människorna det handlar om. Vetenskapliga fakta blandas med gripande berättelser. Ahlbom, Anders Hälsorisker med snus. Socialstyrelsen, SoS-rapport, 1997:11 Det finns ett fåtal studier på området och de studier som finns visar motstridiga resultat. Denna rapport redogör för två svenska studier som visar att ett säkert samband mellan snusning och cancer varken kan påvisas eller uteslutas. Breuning, Marie-Louise Sluta röka på 1 månad Den här sluta röka-boken är skriven av en dansk sjuksköterska, själv f.d. rökare. Metoden är att först ordentligt klargöra varför man röker: fysiska, psykiska eller sociala skäl, att själv besvara frågor och påståenden i enkla scheman. Författaren väjer inte för att ta upp de vanligaste orsakerna till återfall och ger handfastas råd hur de kan bekämpas. Den egna motivationen att sluta är viktig. Carr, Allen Äntligen icke-rökare! : det lätta sättet att sluta röka Den röda tråden i Allen Carrs arbete är att bota rädsla - att befria människor från de fobier och ångestkänslor som hindrar dem från att njuta av livet. Många har behandlats på Allen Carrs kliniker och över 95 % har lyckats med sina föresatser att sluta röka.

3 Carr, Allen Äntligen icke-rökare för kvinnor : den revolutionerande metoden som hjälper dig att sluta röka för gott Allen Carr anses som världens främste expert på hur man hjälper människor att sluta röka. Samtidigt som antalet manliga rökare minskar så börjar allt fler kvinnor att röka. Många frågor som gäller rökning uppfattas annorlunda av kvinnor och medför särskilda svårigheter. Här vill författaren visa hur hans metod kan bidra till att lösa dem. Courtwright, David T. Vanans makt : drogernas historia och den moderna världens födelse Vanans makt är den första boken som beskriver drogernas historia ur ett globalt perspektiv. Boken belyser också hur man under de senaste hundra åren i ökad utsträckning gått in för restriktioner och förbud inom området. Ekonomi och kultur blir avgörande för vilka droger som får köpas av alla, vilka som förbjuds och vilka som enbart tillåts för medicinskt bruk. Dopping, Annika Rökfri Om hur nikotinet påverkar kropp och hjärna och varför man fastnar i ett beroende. Olika metoder för att bli rökfri presenteras liksom olika rökartyper så att man som läsare kan identifiera sig och välja den metod som passar bäst. Boken tar även upp tobaksreklam.

4 Hjalmarson, Agneta Vanan som kan gå upp i rök : sluta röka med Livslust Författaren är psykolog vid Rökavvänjningskliniken vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och har hjälpt rökare i över 20 år. Här ger hon tips på ett program för att sluta röka. Boken bygger på tips som hon gav i TV-programmet Livslust. Holm Ivarsson, Barbro Det motiverande samtalet om tobaksvanor. Statens folkhälsoinstitut, 2003 Boken är tänkt att fungera som en enkel, lättillgänglig handledning för alla som i sitt arbete samtalar med människor om deras tobaksvanor. Den kan också vara ett hjälpmedel vid utbildningar i samtalsmetodik och tobaksavvänjning. Holm Ivarsson, Barbro Sluta röka och snusa på 4 veckor : en svensk metod baserad på KBT, motiverande samtal och modern idrottspsykologi Med bokens hjälp kan den som vill sluta röka och snusa skapa en individuell sluta-plan genom ett steg för steg-program. Den är även till för den som bara vill trappa ner och för den som blivit beroende av nikotintuggummi. Lalander, Nils Tobak farsot, förförelse eller förströelse : om rätten till ett bra liv : samtal för och mot tobak Författaren har ägnat många år åt tobaksfrågor och upplysning om tobak. Utan pekpinnar låter han i boken både rökare och icke-rökare komma till tals. Historik och forskning i Sverige och internationellt redovisas. Ett omfattande sökregister gör boken lämplig som uppslagsverk.

5 Lundberg, Mats Bli rökfri för livet : affirmationer och hypnos för ett rökfritt liv! 2005, 1 CD På en CD-skiva introduceras ett program som är utformat för att ställa in både det medvetna och det undermedvetna för ett rökfritt liv. Det är designat för att reducera begäret, ställa in fokusering och öka medvetenheten. Metoder för rökavvänjning. SBU i samarbete med Folkhälsoinstitutet. SBU-rapport nr. 138, 1998 I litteraturen finns många metoder för rökavvänjning beskrivna. Här sammanfattas kunskaperna om endast en del av dessa, nämligen rådgivning till rökare, behandling med nikotinersättningsmedel, KBT, hypnos, akupunktur samt annan läkemedelsterapi än nikotin. Pantzar, Margareta Tobaksfritt liv : funderat på att sluta röka och snusa? 2. uppl Boken innehåller en enkel och handfast metod som har fått många människor att sluta röka och snusa med varaktigt resultat. Information, övningar, tips och checklista ger hjälp till den enskilde eller till en grupp som arbetar med rökavvänjning. Pellmer, Kristina Tobaksbruk : förekomst, effekter och förändringsmöjligheter Tobaksbruk utgör en av de största globala hoten mot hälsa och miljö. I denna lärobok ges en helhetssyn på tobaksfrågan. Boken belyser tobaksbrukets utbredning, hälso- och samhällseffekter av tobaksbruk samt strategier för och konkret beskrivning av tobaksförebyggande insatser.

6 Post, Ann Tackla tobak : en kunskapsöversikt om tobak och hur man hjälper patienten att sluta röka. 2. uppl Kunskaperna om hur man motiverar, stödjer och vidmakthåller beteendeförändringar har utvecklats enormt inom tobaksområdet. Här förklaras hur beroendet etableras, varför det vidmakthålls och hur det kan brytas. Effektiva sätt beskrivs som kan användas av och passar sjuksköterskan, läkaren, tandläkaren m.fl. vid kontakt med rökare och snusare. Rökning och ohälsa i munnen : en evidensbaserad kunskapssammanställning. SBU-rapport, 157, 2002 Rapporten redovisar de aktuella kunskaperna kring rökning och ohälsa i munnen. Här sammanställs det vetenskapliga underlaget för hur rökning påverkar tänderna på olika sätt. Dessutom granskas underlaget för metoder för rökavvänjning i tandvården. Tobak och avvänjning : en faktaskrift om behovet av prioritering av tobaksavvänjning. Red: Barbro Holm Ivarsson. Statens folkhälsoinstitut, 2004:29 Av denna rapport framgår att det finns kända metoder för avvänjning som är lätta att lära, möjliga att implementera i vården och som kan mångdubbla effekten. Det ges också förslag på hur arbetet med tobaksavvänjning kan organiseras inom hälso- och sjukvården.

7 Tobaken och riskerna för hjärta, kärl och lungor. Hjärt- Lungfonden, 1999 Ett antal experter inom området har intervjuats i denna skrift. Innehållet tar upp både historik, tobaksbruket i Sverige idag och sjukdomar orsakade av tobaken. Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården : en kunskapssammanställning med praktiska råd och verktyg för hälsooch sjukvårdspersonal. Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Social-styrelsen. 2007:16. En vägledande handbok för vården om hur man talar med patienter om rökning och snus och hur landstingen kan organisera arbetet med tobaksavvänjning i vården. Rökavvänjning ses som en av de mest kostnadseffektiva behandlingsmetoderna som finns i hälso- och sjukvården. Tobakslagen i praktiken : 1993:581 : åldersgränsen, rökfria miljöer. Socialstyrelsen, SoS-rapport; 1998:16 Denna handledning är avsedd för de tjänstemän som utövar tillsyn över tobakslagen i kommunerna. Ambitionen är att ge vägledning i det lokala tillsynsarbetet med hjälp av praktiska tolkningar av tobakslagen, propositioner och rättsfall. Vierola, Hannu Tobak och kvinnors hälsa Boken innehåller en mängd argument för kvinnor i alla åldrar att välja en rökfri livsstil. Rökning har en skadlig inverkan på hela kvinnans kropp. Internationell expertis, medicinska fakta och forskning världen över finns med i boken. Sverige är ett av få länder i världen där rökning är vanligare bland kvinnor än män. Rökning har blivit en viktig kvinnofråga.

8 Zweigbergk, Charlotta von Eld utan rök : en bok om att sluta Författaren skriver om egna erfarenheter av att sluta röka efter att under lång tid ha rökt ett paket cigaretter om dagen. Hon säger att det går att sluta utan att bli vare sig fet eller galen. Zweigbergk, Charlotta von Rökt! : om livets mening utan cigaretter Författaren berättar om sitt eget rökstopp och låter också andra berätta om sina erfarenheter. Här finns fakta blandat med funderingar, och tekniker blandat med känslomässiga fallgropar. För den som aldrig rökt finns läsning om denna nutida drog och förklaring till varför det är så svårt att lägga av.

9 Länkar till rökavvänjning/tobaksbruk på Internet VISIR (VI Som Inte Röker): är ett riksförbund, religiöst och politiskt obundet, som arbetar aktivt för ett tobaksfritt samhälle. Tobaksfakta: Informativ webbplats med nyheter, statistik och avvänjningsråd. Bakom står FHI, Cancerfonden och Läkare mot tobak. Samtalet om tobak: webbaserad utbildning som syftar till att utveckla personalens förmåga att föra motivationshöjande samtal. Rökfritt LiV: samlad information med länkar vidare om vad som gäller inom landstinget i Värmland. (sök Rökfritt) Mer information kan sökas på : Pion - en nationell databas med information om hälsa och sjukdom som vänder sig till patienter, anhöriga och intresserad allmänhet. Sjukvårdsrådgivningen - sök på Rökning och snusning

10 Tobaksplanta ur Olof Rudbecks blomsterbok Sjukhusbiblioteket Centralsjukhuset KARLSTAD Tfn: E-post: Internet: Intranät: interna.liv.se/sjukhusbibliotek Bilderna kommer från boken Tobaksfritt liv av Margareta Pantzar.

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården En kunskapssammanställning med praktiska råd och verktyg för hälso- och sjukvårdspersonal 2007 Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Socialstyrelsen statens

Läs mer

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Varje människa vill bli sedd, hörd, förstådd och respekterad. Om konsten att lyssna och i ett samtal både fokusera på tobak och

Läs mer

Tillsammans. En handledning för en tobaksfri skola

Tillsammans. En handledning för en tobaksfri skola Tillsammans mot tobak En handledning för en tobaksfri skola 1 Inledning Tobak är ett av vår tids största folkhälsoproblem. Det här materialet handlar om hur vi, tillsammans, kan göra något åt det. Vi vänder

Läs mer

Policy och åtgärdsplan för grundskolan i Norrtälje kommun. Tobaksfri

Policy och åtgärdsplan för grundskolan i Norrtälje kommun. Tobaksfri Policy och åtgärdsplan för grundskolan i Norrtälje kommun Tobaksfri skoltid Inledning Ett av vår tids stora folkhälsoproblem är tobak. Att röka cigaretter eller prova snusa är också en av de första gränsöverskridande

Läs mer

Rökfriheten en självklar del av livet SLUTA RÖKA & SNUSA. Följ Sluta-röka-linjen till ett liv utan tobak VINN!

Rökfriheten en självklar del av livet SLUTA RÖKA & SNUSA. Följ Sluta-röka-linjen till ett liv utan tobak VINN! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED ANNONS Nr 3 NOVEMBER 2013 SLUTA RÖKA & SNUSA Missa inte TOBAKSAVVÄNJNING Få hjälp på traven via din vårdcentral 10 VIKTIGA STEG

Läs mer

Rökfri graviditet. Motivationshöjande samtal. En handledning för barnmorskor

Rökfri graviditet. Motivationshöjande samtal. En handledning för barnmorskor Rökfri graviditet Motivationshöjande samtal En handledning för barnmorskor Förord 5 Mål med tobaksarbetet på MVC 7 Hur kan hon! 8 Framgångsrika sätt att prata rökning 9 Utgångspunkten är patienten 9 Förändring

Läs mer

Kunskap & kvalitet nr 8. Tobaksprevention

Kunskap & kvalitet nr 8. Tobaksprevention Kunskap & kvalitet nr 8 Tobaksprevention Innehåll Sida Förord 1 1. Tandvårdens unika roll 3 2. Orala risker vid tobaksbruk 4 3. Andra medicinska risker vid tobaksbruk 5 4. Orala effekter av att sluta bruka

Läs mer

KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR

KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR Landstinget Sörmland Hälsofrämjande landsting KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR Tobak Innehåll 1. Tobaksfrågans betydelse för hälsan Tobaksvanor Stora vinster med att sluta röka Kostnader för tobaksbruk

Läs mer

Att sluta eller inte sluta?

Att sluta eller inte sluta? Att sluta eller inte sluta? En litteraturstudie om tobaksavvänjningsmetoder Karin Bjellman Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för Samhälle, Kultur och lärande Examensarbete 10p Hälsopedagogik Magisterexamen

Läs mer

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

Redovisning av uppdrag - förslag till metod för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling inom tandvården S2011/5895/FST (delvis)

Redovisning av uppdrag - förslag till metod för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling inom tandvården S2011/5895/FST (delvis) Redovisning av uppdrag - förslag till metod för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling inom tandvården S2011/5895/FST (delvis) Regeringen beslutade den 22 december 2010 propositionen En samlad

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Fysisk aktivitet. Lästips från sjukhusbiblioteket

Fysisk aktivitet. Lästips från sjukhusbiblioteket Fysisk aktivitet Lästips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 En liten förändring i vardagsaktiviteten kan ge stor effekt på lång sikt. Mai-Lis Hellenius Aktivitet vid demenssjukdom

Läs mer

Förstudie till Programförslag för ett tobaksfritt Västmanland

Förstudie till Programförslag för ett tobaksfritt Västmanland Förstudie till faställande av tobakspreventivt program 1 Förstudie till Programförslag för ett tobaksfritt Västmanland k:\kompetenscenter för hälsa\janne\nikotin\förstudie tobak v6.doc Förstudie 2 1 Uppdrag

Läs mer

Barbro Holm Ivarsson Margareta Pantzar

Barbro Holm Ivarsson Margareta Pantzar introduktion till motiverande samtal EN HANDLEDNING FÖR SKOLHÄLSOVÅRDEN Barbro Holm Ivarsson Margareta Pantzar TEXT: Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson och leg psykolog Margareta Pantzar REDAKTÖR: Lisen

Läs mer

Metoder för rökavvänjning

Metoder för rökavvänjning Sammanfattning och slutsatser Metoder för rökavvänjning REVIDERAD OKT 2003 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU:s Styrelse & expertgrupp

Läs mer

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor 2015 Hälsofrämjande levnadsvanor 1 Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor 2015 IBSN 91-976391-2-5 RV 2015:01 Det medicinska programarbetet

Läs mer

Du kan inte sluta röka om du inte bestämmer det själv

Du kan inte sluta röka om du inte bestämmer det själv EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2012:75 Du kan inte sluta röka om du inte bestämmer det själv Erfarenheter av att sluta röka och att förbli rökfri hos personer

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Tobaksfri skoltid. Policy och åtgärdsplan för gymnasieskolan i Norrtälje kommun

Tobaksfri skoltid. Policy och åtgärdsplan för gymnasieskolan i Norrtälje kommun Tobaksfri skoltid Policy och åtgärdsplan för gymnasieskolan i Norrtälje kommun Tobaksfri skoltid Policy och handlingsplan för Rodengymnasiet i Norrtälje kommun Inledning Ett av vår tids stora folkhälsoproblem

Läs mer

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak i grundskolans senare år Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol,

Läs mer

Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare

Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare Tobaksfritt arbetsliv Idéskrift för arbetsgivare STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010, R 2010:17 ISSN: 1651-8624 ISBN: 978-91-7257-729-9 OMSLAGSFOTO:

Läs mer

Tobaksvanor 2006. Tobaksvanor bland Vårdförbundets medlemmar, styrelsemedlemmar samt anställda

Tobaksvanor 2006. Tobaksvanor bland Vårdförbundets medlemmar, styrelsemedlemmar samt anställda Tobaksvanor 2006 Tobaksvanor bland Vårdförbundets medlemmar, styrelsemedlemmar samt anställda VÅRDFÖRBUNDET RAPPORT 2006 Namn: Susanna Hammarberg Tobaksvanor 2006 2 Förord Tobak och dess hälsofarliga effekter

Läs mer

agneta hjalmarson en handledning för Tobaksavvänjning

agneta hjalmarson en handledning för Tobaksavvänjning agneta hjalmarson en handledning för Tobaksavvänjning en handledning för Tobaksavvänjning agneta hjalmarson Statens folkhälsoinstitut R 2006:14 ISSN: 1651-8624 ISBN: 91-7257-442-9 Författare: Agneta Hjalmarson,

Läs mer

SLUTA RÖKA & SNUSA UTAN TOBAK SÅ MYCKET BÄTTRE. Lill-Babs:

SLUTA RÖKA & SNUSA UTAN TOBAK SÅ MYCKET BÄTTRE. Lill-Babs: ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Psykologer mot Tobak ANNONS SLUTA RÖKA & SNUSA Du kan sluta! Experterna ger dig tipsen. Hjälp din tonåring att inte börja röka cigaretter eller

Läs mer

Vem vill ha rökavvänjning?

Vem vill ha rökavvänjning? & report Leading Health Care nr 3 2012 Vem vill ha rökavvänjning? Att styra motivationen eller låta motivationen styra Maria Nilsson Linus Johansson Krafve & Claes-Fredrik Helgesson Vem vill ha rökavvänjning?

Läs mer

ÖRONAKUPUNKTUR UPPLEVELSER OCH KÄNSLOR AV ÖRONAKUPUNKTUR I SAMBAND MED RÖKAVVÄNJNING

ÖRONAKUPUNKTUR UPPLEVELSER OCH KÄNSLOR AV ÖRONAKUPUNKTUR I SAMBAND MED RÖKAVVÄNJNING Hälsa och samhälle ÖRONAKUPUNKTUR UPPLEVELSER OCH KÄNSLOR AV ÖRONAKUPUNKTUR I SAMBAND MED RÖKAVVÄNJNING EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE ROSE-MARIE QWICK SCHÖNHERR Examensarbete D-uppsats 15 hp Kursbeteckning

Läs mer

Vägen till ett rökfritt liv

Vägen till ett rökfritt liv HANDLEDNING FÖR LÄKARE OCH ANNAN SJUKVÅRDSPERSONAL Vägen till ett rökfritt liv De flesta rökare vill sluta röka. Du kan hjälpa dem. L KARE mot TOBAK Vägen till ett rökfritt liv Handledning för läkare och

Läs mer

Rökavvänjning inom företags hälsovård och arbets- och miljömedicin

Rökavvänjning inom företags hälsovård och arbets- och miljömedicin Om att arbeta med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Rökavvänjning inom företags hälsovård och arbets- och miljömedicin De flesta läkare träffar nästan dagligen patienter

Läs mer