Varmt välkomna till Montessoriförskolan Barnens Hus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varmt välkomna till Montessoriförskolan Barnens Hus"

Transkript

1 Varmt välkomna till Montessoriförskolan Barnens Hus Vår vision En förskola med hög kvalité där barn, personal och föräldrar känner trygghet och där våra barn kan utvecklas till självständiga och ansvarstagande människor med en livslång lust att lära.

2 Kontaktuppgifter Adress Telefon Mejladresser Montessoriförskolan Barnens Hus Kungsängsvägen Jönköping (förskolechef) (avdelningar + kök) (förskolechef) (kök) Hemsidan På hemsidan hittar Ni bla: Information om aktuella datum Vår personal och styrelse Blanketter för schema och specialkost Avdelningarnas bloggar/information Olika dokument, ex. kvalitetsredovisning Juridisk person Ekonomisk förening Lokalvårdare Jönköpings kommun Kök Förskolan har eget kök och utbildad kock.

3 Att vara vårdnadshavare på Barnens Hus Som vårdnadshavare på förskolan är Ni mycket betydelsefulla. Föräldrakooperativ innebär att vårdnadshavare ingår i en så kallad föräldrasamverkan. Ni ingår i någon av aktivitetsgrupperna som har olika arbetsuppgifter, till exempel städning, bygg, källsortering eller trädgårdssysslor. Som ny i kooperativet blir Ni placerad i en grupp där det finns tomma platser, men Ni har också möjlighet att påverka och komma med förslag på vilken grupp Ni skulle passa bäst i. Styrelsen har det formella ansvaret och sköter föreningens löpande angelägenheter tillsammans med förskolechefen. I vårdnadshavares uppgifter ingår också att varje vår och höst delta i en arbetshelg med trädgårdsarbete och viss städning. Då hjälper alla till att förbättra barnens miljö och lär dessutom känna varandra. Information om uppgifter till städdagen kommer ut 3-4 veckor innan. Städmateriel finns på förskolan. Aktuella datum för dessa dagar uppdateras i god tid på hemsidan. Skulle Ni absolut inte kunna närvara finns det möjlighet att utföra en uppgift på annan tid. I varje aktivitetsgrupp finns en ansvarig. Om Ni får förhinder när det är dags att utföra en uppgift i gruppen ansvarar Ni för att hitta en ersättare. Förskolan har avtal med Jönköpings Kommun som städar hela förskolan fem dagar i veckan.! Försäkring Förskolan har en så kallad dygnetruntförsäkring hos Trygg Hansa för alla barn.

4 Avgift och vistelsetid Månadsavgiften beräknas enligt tabellerna nedan. Maxtaxa tillämpas. From augusti det år barnet fyller tre år omfattas det av allmän förskola. I Jönköpings kommun och för Barnens Hus gäller då 15 timmar. Barn 1-2 år. Avgift i procent av hushållets månadsinkomst Vistelsetid per vecka Barn 1 Barn 2 Barn 3 T.o.m. 15 timmar 2 % 1 % 0,6 % Mer än 15 timmar 3 % 2 % 1 % Högsta avgift/månad 1 287kr 858 kr 429 kr Barn 3-5 år. Avgift i procent av hushållets månadsinkomst Vistelsetid per vecka Barn 1 Barn 2 Barn 3 Allmän förskola (15 timmar) * Avgiftsfritt Avgiftsfritt Avgiftsfritt Mer än 15 timmar 2 % 1 % 0,6 % Högsta avgift/månad 804 kr 536 kr 268 kr * Allmän förskola gäller endast de tider som förskolan anvisar. Avgiften betalas under 12 månader per år (och beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad). Vad innebär hushållets totala månadsinkomst? Familjens samtliga beskattningsbara inkomster utgör underlag för avgiften. På inkomstuppgiften skall Ni därför ta upp alla dessa. Reducerad avgift Avgiftsfritt under inskolningen(max två veckor) Föräldraledighet och Arbetssökande Barn till föräldralediga/arbetssökande(fram till augusti det år barnet fyller tre) är välkomna till förskolan tisdag-torsdag , även lov. Barn till föräldralediga/arbetssökande(from augusti det år barnet fyller tre) är välkomna till förskolan tisdag-torsdag Lediga under lov(sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov)

5 Felaktig inkomstuppgift Vid felaktig betalning kan avgiften justeras i efterhand, dock högst tre månader tillbaka. När förändras avgiften? Avgiften förändras då barnets vistelsetid ändras enligt tabell ovan. Ni anmäler inkomstförändringar till Maria Westmar Schemaändringar och uppsägning av plats Då Ni behöver ändra barnets vistelsetid på förskolan meddelar Ni pedagogerna och fyller i en schemablankett som finns i hallen. Kan lämnas i postlådan inne i hallen. Vid tillfällig förändring i schemat meddela oss senast dagen innan. Om flera familjer meddelar samma dag att barnen behöver gå längre är det svårt för personalen att räcka till. Självklart försöker vi lösa det om det är akut. Uppsägningstiden är två månader från det datum skriftligt besked inkommit till förskolan. Uppsägningsblanketter finns hos förskolechef. Avgift kommer att tas ut tom uppsägningstidens slut oavsett om platsen utnyttjas eller inte.

6 Allergi Vi arbetar för att ha en så bra inomhusmiljö som möjligt. Rutiner finns och en allergirond görs en gång per år. Växter Alla växter på förskolan ska vara lågallergena. Blommande starkt doftande växter bör ej finnas, tex björkris, hyacinter och julgran. Dofter All personal ska sträva efter att vara parfymfria under arbetstid. Miljön ska vara rökfri. Det gäller även miljön ute i direkt anslutning till förskolan. Vi önskar att Ni vårdnadshavare också tar hänsyn till detta vid lämning och hämtning. Förskolan använder också parfymfria medel, tex tvål och tvättmedel. Vid städdagar används städmedel som förskolan köpt in. Djur Pälsdjur och fåglar får inte finnas i förskolans lokaler. Barn och personal med pälsdjur hemma bör tänka på att inte gosa med djuren innan de går till förskolan. Mat Det finns säkra rutiner för hantering av kosten till födoämnesallergiker. Maten i förskolan är fri från nötter. Jordnötsallergen kan spridas via luften vilket är viktigt att tänka på då barnen har med matsäck/fika hemifrån.

7 Klagomålshantering Rutiner vid vår förskola Alla medarbetare på förskolan ansvarar för att alla synpunkter på förskolans verksamhet fångas upp tidigt och tas på allvar. Alla medarbetare har ansvar för att informera vårdnadshavare om möjligheten att lämna in skriftliga klagomål och ska kunna lämna ut klagomålsblankett. Alla inkomna skriftliga klagomålsblanketter ska lämnas till förskolechefen. En inkommen klagomålsblankett bekräftas skriftligt till den klagande inom en vecka. Alla klagomål följs upp genom systematisk hantering och dokumentation. Om du som vårdnadshavare har klagomål på vår verksamhet används nedanstående arbetsgång. STEG 1: Muntlig synpunkt på verksamheten. Medarbetare som tar emot en muntlig synpunkt är ansvarig för att synpunkten vidarebefordras till berört arbetslag eller till förskolechef. Den mottagande medarbetaren är ansvarig för att meddela vårdnadshavaren om att han/hon har vidarebefordrat synpunkten. Arbetslaget som tar emot synpunkten skall bereda den på arbetslagsmöte och därefter meddela vårdnadshavaren resultatet av beredningen. Om vårdnadshavaren är nöjd med beslutet avslutas ärendet. STEG 2: Ett skriftligt klagomål ska lämnas in till förskolechef av den som tar emot klagomålet. Förskolechefen ska registrera ärendet och dokumentera hur det behandlas. Inom en vecka ska den klagande få en skriftlig bekräftelse på att ärendet är registrerat och hur det kommer att behandlas. Efter beredning ska ett skriftligt beslut tas av förskolechefen och beslutet ska meddelas till vårdnadshavare. Beslut ska tas inom fyra veckor. Om vårdnadshavaren är nöjd med beslutet ska en avslutningsblankett fyllas i och skrivas under av vårdnadshavaren och förskolechefen. Om vårdnadshavaren ej är nöjd med beslutet ska klagomålet föras vidare till styrelsen. STEG 3: Styrelsen ska behandla ärendet inom två månader från det att förskolechefen meddelat sitt beslut till vårdnadshavaren. Styrelsen meddelar sitt beslut till vårdnadshavaren. Om vårdnadshavaren är nöjd med beslutet ska en avslutningsblankett fyllas i och skrivas under av vårdnadshavare och ordförande. Om vårdnadshavare inte är nöjd ska information lämnas om möjligheten att inlämna klagomål till barn- och utbildningsnämnden. STEG 4: Inlämnande av klagomål till kommunens barn- och utbildningsnämnd. STEG 5: inlämnande av klagomål till skolinspektionen

8 Inskolning på avd Månen och Stjärnan(1-3)! Inskolningen sker under minst en tvåveckors period. Om barnet behöver längre tid för att vänja sig, är det viktigt att ta det. Innan inskolningen börjar träffas en pedagog och vårdnadshavaren på ett inskolningssamtal. Då berättar pedagogen om verksamheten och hur inskolningen ska gå till. Vårdnadshavarna berättar om barnet och dess behov, t.ex. om det lider av någon allergi eller dylikt. Pedagogen och vårdnadshavaren kommer sedan överens om ett preliminärt inskolningsschema. Hur går inskolningen till, och vad är viktigt att tänka på? Under inskolningen är det viktigt att vi pedagoger tillsammans med er vårdnadshavare försöker skapa en lugn och trygg start för Er och Ert barn. Ni som vårdnadshavare har mycket erfarenhet och kunskap om Ert barn som är bra att vi som personal får ta del av! Samtidigt har vi som pedagoger erfarenhet och kunskap om inskolningar och den separation som det faktiskt innebär att vara ifrån varandra under dagen, både för barnet men även för Er som vårdnadshavare! Därför är det viktigt att även vi informerar Er om vad vi har för erfarenheter och upplevelser av inskolning på förskola. En förutsättning för en väl fungerande inskolning är att hela tiden UTGÅ FRÅN BARNET! Barnets känslor och reaktioner får alltid styra, därför är lyhördhet och flexibilitet A och O. Vår målsättning är att planera varje inskolning efter varje barns behov! När vi upplever att barnet känner sig tryggt i sin nya miljö och med oss pedagoger kan vi börja att vinka. Att vinka innebär att Ni som vårdnadshavare lämnar barnet på avdelningen för att gå iväg en kort stund, t.ex. till personalrummet. När Ni har sagt hej då och överlämnat barnet till oss är det viktigt att inte dra ut på avskedet utan att Ni går ganska snabbt. Ofta kan barnet bli ledset och

9 sträcka sig efter Er, men vi upplever att det bästa för barnet är att vara klar och tydlig och inte tveka. Att Ni som vårdnadshavare vill gå tillbaka och ta till Er barnet igen för att trösta och sedan göra ett nytt försök senare brukar inte hjälpa barnet, snarare göra det osäkert och förvirrat. ALLA barn reagerar OLIKA! En del starkt, andra mindre starkt, en del precis i början av inskolningen medan för andra kommer reaktionen första flera veckor senare. Detta är alltså väldigt individuellt! Allt eftersom inskolningen fortsätter så kommer Ni som vårdnadshavare att vara borta längre stunder från Ert barn och avdelningen. Det är då vanligt att t.ex. åka hem en stund. Vi vill att Ni alltid ska känna att Ni kan ringa till oss på förskolan, när Ni vill och hur ofta Ni vill. Kanske för att höra efter hur det går eller bara för att prata en stund om frågor som ev har dykt upp. Några saker som är bra att Ni tar med Er till förskolan Kort på familjen till barnets album. (småbarnsavdelningarna) Blöjor. Ev napp och/eller gosedjur. Varje barn har sin egen nappskål med sina nappar i, därför är det bra om Ni kan ta med 2 eller 3 nappar som kan finnas här på förskolan. Familjetavlan som ska sitta vid barnets plats i hallen. Kort på familjen. extrakläder, så som underbyxor, strumpor, t-shirt, joggingbyxa och tröja ett par inneskor regnkläder och stövlar som ska finnas på förskolan en ryggsäck kan vara bra att ha så att barnet tidigt lär sig att ansvara för sina saker och att om möjligt bära sina egna saker själv. Alla kläder bör vara märkta med namn

10 Inskolning på Solen och Tellus 3-6år Om barnet inte har gått på förskola tidigare eller är helt ny, så arbetar vi på samma sätt som småbarn. Inskolningen sker under en tvåveckors period. Om barnet behöver längre tid för att vänja sig, är det viktigt att ta det. Läs mer om inskolning i stycket ovan - vi hänvisar till småbarnens inskolning. Saker som är bra att ta med sig till förskolan: Gör en familjetavla som ska sitta vid barnets plats i hallen. extrakläder, såsom underbyxor, strumpor, t-shirt, joggingbyxa och tröja Inneskor Regnkläder och stövlar En ryggsäck Överinskolning från småbarn - till syskonavdelning Ert barn är van vid att bli lämnad på förskola och känner igen sig i huset. Ofta räcker det med en veckas inskolning, men vi är flexibla beroende på barnets behov. Ni som vårdnadshavare behöver inte vara med vid överinskolning. Vi låter barnet komma in ett par timmar varje dag på syskonavdelningen, för att barnet ska vänja sig vid den nya miljön, kompisar och oss pedagoger. Vi introducerar barnet med olika montessorimaterial och nya rutiner. När barnet är redo att flytta över, får barnet hämta sin korg och sina kläder på småbarn och flytta över dem tillsammans med ansvarig pedagog. Vi erbjuder ett överskolningssamtal till Er vårdnadshavare, för att ni ska få veta hur allt har gått och om det är ngt som Ni önskar prata med oss om.

11 Likabehandlingsarbete På förskolan Barnens Hus arbetar vi med likabehandlingsplanen. Vår vision på förskolan är att inget barn ska bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för annan kränkande behandling. Vårt syfte är att varje verksamhet ska ha skriftlig plan för likabehandlingsarbete. Planarbetet ska vara att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Sjukdom! När ditt barn är sjukt vill vi att Ni ringer till oss och talar om detta på telefonnummer Ni kan även när som helst på dygnet tala in ett meddelande om detta på telefonsvararen. När det gäller feber så ska barnet vara hemma en feberfri dag innan det kommer tillbaka till förskolan igen. Vid magsjuka är det 48 timmar symptomfritt som gäller. D.v.s om barnet har kräkts här på måndag eftermiddag så kan det inte vara tillbaka hos oss igen förrän torsdag morgon! Vi ber Er att respektera detta. Syskon till barn med magsjuka ska stanna hemma pga smittorisk. Möten för vårdnadshavare och utvecklingssamtal Varje termin har vi möten för vårdnadshavare där vi berättar för Er om vår verksamhet och vilka mål vi har med den. Vi dokumenterar verksamheten genom t.ex fotografier och videofilm och det brukar vara ett uppskattat inslag på mötet. På höstterminen har vi sk trivselsamtal och på vårterminen utvecklingssamtal. Vid samtalen pratar pedagogen och vårdnadshavarna om barnets trivsel på förskolan och om barnets utveckling.

12 Rutiner på småbarnsavdelningarna(1-3) Hur en vanlig dag ser ut på småbarn Förskolan öppnar. Den första stunden på morgonen är vi inne tillsammans på Månen samt Stjärnan och tar det lugnt och myser tillsammans. De barn som ska äta frukost måste vara här innan klockan 8.00, då serveras frukosten. Ca 8.45 går Stjärnans samt Månens barn in på respektive avdelning och tvättar sig och borstar tänderna har vi en liten morgon samling, då det är bra om alla barnen har kommit. På den här samlingen pratar vi om vilka barn som är här/sjuka, lediga. För att göra detta så konkret som möjligt för barnen använder vi kort på dem. Vi berättar även för barnen vad vi tänker göra under dagen. Vi har även rörelsesamlingar. På förmiddagen kan t.ex en pedagog och två till tre barn från varje avdelning vara inne. Den här stunden är vi tillsammans och barnen har möjlighet att i lugn och ro själva välja vad det vill göra. Att få vara inne med en pedagog är en viktig stund för det lilla barnet. Detta är då ett utmärkt tillfälle att kunna se det enskilda barnet. Under dessa stunder brukar vi måla, pyssla mm. De barn som är ute är antingen på gården och leker eller går iväg till skogen eller någon lekpark. Vi besöker också regelbundet stadsbiblioteket kommer alla barnen in. Vi byter blöjor på de minsta, de som inte har blöja kissar på pottan eller toaletten har vi lunchsamling. På den här samlingen brukar vi sjunga, berätta sagor, göra fingerramsor, allt efter barnens intresse. Vi försöker att alltid vara lyhörda för vad barnen är intresserade av och ut efter det planera vår samling. Samlingen blir även ett sätt för barnen att varva ner innan det är dags för lunchen. Innan vi ska äta mat får även ett barn följa med en pedagog och hämta matvagnen i köket och duka fram till kompisarna på avdelningen äter vi lunch som vår kokerska lagat. Efter lunchen vilar de barnen som behöver på sin madrass. När barnen sedan kommer upp från vilan är det viktigt att de får vakna till i sin egen takt. Att få sitta i pedagogens knä och läsa bok och ha det mysigt är hos oss viktigt. De barn som inte ligger och vilar ägnar sig åt lugna aktiviteter, så som att t.ex läsa bok, pussla äter vi mellanmål.när vädret tillåter går vi ut och leker på gården den sista stunden innan förskolan stänger.

13 Att vila på förskolan När barnen ätit sin lunch färdig vid är det dags för vilan. Barnen sover på en madrass på golvet tillsammans med eventuellt napp eller gosedjur. Det kan för vissa barn upplevas lite skrämmande att första gångerna ligga på madrassen och vila. Då är det viktigt att inskolningspedagogen finns med och är lyhörd för barnets behov. Det är viktigt att vara medveten om att barnets sömnbehov ändras över tiden. En period kanske det lilla barnet vaknar efter en timma och är utvilad, medan det under en annan period behöver två timmas sömn för att orka dagen. Att äta lunch på förskolan För att barnen ska ha möjlighet att utveckla sin självständighet sitter vi alla och äter vid låga bord. Barnen kan då själva ta sig upp och ner i sin stol. Barnen har sin speciella plats vid bordet för att ge dem den trygghet de behöver. De äldsta barnen i gruppen får lägga upp sin mat själva ifrån de små karotterna och hälla upp mjölken själv ifrån den lilla kannan. Efter maten tar de barn som klarar sin tallrik och skrapar eventuella rester. Matsituationen ska vara lustfylld och därför tvingar vi aldrig barn att äta något de ej vill. Däremot uppmuntrar vi barnen att smaka på all mat. Att bli torr Vanligtvis inträffar den här perioden någon gång då barnet är på småbarnsavdelningen. Toaletterna är i barnens nivå, så att de själva ska kunna ta sig upp och ner. Det är viktigt att barnet aldrig känner sig pressat att sluta med blöja, eller upplever skuld när det händer en olycka. Alla barn är individer och mognaden för att reglera kiss och bajs infaller vid olika åldrar för alla, så jämför aldrig!

14 Rutiner på syskonavdelningarna(3-6) Hur en vanlig dag ser ut på syskonavdelningarna Förskolan öppnar. Första stunden på morgonen är vi inne tillsammans på någon av småbarnsavdelningarna. Ca 7.30 går vi in på respektive avdelning. En pedagog från syskonavdelningen tar emot. De barn som ska äta frukost bör vara här innan klockan 8.00, för att det ska bli en lugn och mysig matstund. Efter frukosten får barnen borsta sina tänder har vi morgonsamling och då hälsar vi också 15-timmarsbarnen välkomna. Morgonsamlingen är en stund med växlande innehåll av sång, ramsor, tema och rörelse börjar Montessoripasset. Här har barnen möjlighet att i lugn och ro tex få utforska materialen, pyssla och måla utan att bli avbrutna i sitt arbete. Tre dagar i veckan går barnen till vår skolskog. Varje barn tillhör en skogsgrupp med barn från båda avdelningarna. Sista veckan i varje månad får barnen ha med sig sin ryggsäck med eget fika äter vi lunch som vår kock har lagat. Efter lunchen går barnen ut på gården och leker hämtas 15-timmarsbarnen äter vi mellanmål. När vädret tillåter går vi sedan ut och leker på gården den sista stunden innan förskolan stänger. Barnen får under hela dagen möjlighet att träna upp sin självständighet, vid påklädning, toalettbesök, matsituationer, de dukar själva osv. Detta är en tanke som grundar sig i montessoripedagogiken, "Hjälp mig göra det själv". Åter igen.. Varmt Välkomna till oss!!!!

Varmt välkomna till Montessoriförskolan Barnens Hus

Varmt välkomna till Montessoriförskolan Barnens Hus Varmt välkomna till Montessoriförskolan Barnens Hus Vår vision En förskola med hög kvalité där barn, personal och föräldrar känner trygghet och där våra barn kan utvecklas till självständiga och ansvarstagande

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen?

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen? Välkommen till Förskolan Äventyret! Snart är det dags för ditt barn att börja på Förskolan Äventyret. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den här texten vill vi ge information till

Läs mer

Välkommen till Västra Bodarna förskola

Välkommen till Västra Bodarna förskola Välkommen till Västra Bodarna förskola Västra Bodarna förskola Soldatvägen 2 441 60 Alingsås Förskolechef Anita Björnum tel. 0322-516 40 Västra Bodarnas förskola består av fem avdelningar: Trollsjön tel.

Läs mer

Regler för Misterhults förskola 2012/2013

Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Hur kan du skaffa kunskap om Ditt/Dina barns vardag? Varje år har förskolan ett öppet hus då man kan se sina barn arbeta. Utvecklingssamtal hålls tillsammans med

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Förskolan Västanvind Västanviks Folkhögskola Winterommesväg 5 793 92 Leksand tel: 0247-64134 även text Hej! Vad roligt att Du ska komma till Västanvind. Vår förskola startade 1987

Läs mer

Välkommen till Förskolan Karet

Välkommen till Förskolan Karet Välkommen till Förskolan Karet Förskolan Karet Byttgränd 15 906 27 Umeå Så här når du oss Avdelning: Nyckelpigan / Snigeln: 090 16 45 45 Myran / Fjärilen: 090 16 45 60 Förskolechef: Charlotta Strandberg

Läs mer

Önnebacka förskola. På förskolan finns det fyra avdelningar för barn mellan 1 och 5 år:

Önnebacka förskola. På förskolan finns det fyra avdelningar för barn mellan 1 och 5 år: Önnebacka förskola På förskolan finns det fyra avdelningar för barn mellan 1 och 5 år: Solgläntan telefon 18288 Kaprifolen telefon 18438 Lärkan telefon 18439 Regnbågen telefon 18437 Adressen är Myrbottenvägen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SÖDERBRINKENS FÖRSKOLA

VÄLKOMMEN TILL SÖDERBRINKENS FÖRSKOLA VÄLKOMMEN TILL SÖDERBRINKENS FÖRSKOLA Söderbrinkens förskola består av 2 avdelningar. Solen för barn 1-3 år samt Månen för barn 3-5 år. Här finns plats för ca 35 barn. Vår adress: Söderbrinkens förskola

Läs mer

Förskolorna Framtidsfolket AB

Förskolorna Framtidsfolket AB Vi önskar dig varmt välkommen till Förskolorna Framtidsfolket! Under inskolningen kommer vi att ha gott om tid till att lära känna varandra. Vi ser fram emot att få veta vad ditt barn tycker om och är

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Barnomsorg på obekväm arbetstid Algutstorp Förskola Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60 06 00 Fax: 0322-60 09 60 Org.nr: 212000-1454 E-post: kommunen@vargarda.se Hemsida: www.vargarda.se Algutstorp förskola

Läs mer

Nattugglans trivselregler

Nattugglans trivselregler Nattugglans trivselregler 151008 Välkommen till oss på Nattugglan! Nattugglan Backa Förskola Flintlåsgatan 1 271 80 Ystad 0411-577555 Förskolechef Kerstin Lellky 0411-577519 Schema För er som har arbetsschema

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete Höjdens förskola Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 VÄLKOMMEN TILL ÅNÄSETS FÖRSKOLA Ånäsets förskola ligger i en underbar miljö där vi är omgiven av skog och sjö. Vi har nära till badplats, härliga skidspår,

Läs mer

Välkomna till. Förskolan Gula Huset. Tvärålund

Välkomna till. Förskolan Gula Huset. Tvärålund Välkomna till Förskolan Gula Huset Tvärålund Förskolan Gula huset ligger mitt i den idylliska byn Tvärålund. Vår förskola, med förhållandevis små barngrupper ligger med närhet till skola, skogen och den

Läs mer

Välkommen till förskolan

Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan Förskolans verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö-98 och Nässjö skolplan. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN Blåbärsskogen är en avdelning med 20 barn i åldern 3-6 år. På Blåbärsskogen arbetar Anna Riseby, förskollärare 100%. Carina Gladh, förskollärare 100

Läs mer

Mål för förskolans arbete

Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Välkommen till förskolan Kastanjen

Välkommen till förskolan Kastanjen Välkommen till förskolan Kastanjen Vi som arbetar på Kastanjen: Ettan: Hanna Eriksson, Monica Söder, Marita Adenvall telefon: 183 01 Tvåan: Linda Fäger, Sylvia Karlsson, Kristine Adolfsson telefon: 183

Läs mer

Välkommen till förskolan Kastanjen

Välkommen till förskolan Kastanjen Välkommen till förskolan Kastanjen Vi som arbetar på Kastanjen: Ettan: Linda Densborn, Helena Malm, Isabelle (Isse) Magnusson telefon: 183 01 Tvåan: Linda Fäger, Nina Antonsson, Vikarie telefon: 183 02

Läs mer

Välkommen till. Kiaby förskola

Välkommen till. Kiaby förskola Välkommen till Kiaby förskola Välkommen till Kiaby förskola. Kiaby är en liten by nära natursköna områden som Kjugekull och Oppmannasjön och med lantbruk och skog som närmsta grannar. Kör man genom den

Läs mer

Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN Lagens ändamål: 1 Denna lag har till ända mål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande

Läs mer

Myckling förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Myckling förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Myckling förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Verksamhet och datum: Mangårdens förskola Vår grundverksamhet:

Kvalitetsberättelse. Verksamhet och datum: Mangårdens förskola Vår grundverksamhet: Kvalitetsberättelse Verksamhet och datum: Mangårdens förskola 2017 Vår grundverksamhet: Lämning Vi vill att barn och föräldrar ska känna sig välkomna till Mangården. Det ska kännas tryggt att lämnas/bli

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Välkomna till Eketånga Montessoriförskola

Välkomna till Eketånga Montessoriförskola Välkomna till Eketånga Montessoriförskola Montessoriförskolan Tallen startade 1993 som ett föräldrakooperativ. I januari 2007 bytte förskolan huvudman till Ideella Föreningen Eketånga Montessori och fick

Läs mer

Junibackens plan mot diskrimineri. iminering ng och kränkande behandling

Junibackens plan mot diskrimineri. iminering ng och kränkande behandling Junibackens plan mot diskrimineri iminering ng och kränkande behandling 2016-201 2017 Ansvariga för planen: Personalen vid förskola Junibacken och förskolechef Greta Särefors. Vår vision på vår förskola

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Välkommen till Lyckebo förskola

Välkommen till Lyckebo förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Välkommen till Lyckebo förskola Välkommen till Lyckebo Förskola Vi hoppas att ni föräldrar och era barn ska trivas hos oss på Lyckebo. För oss är det viktigt att vi lär

Läs mer

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Förskolan Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Förskolan Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Förskolan Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet. a för planen Arbetsgruppen består av Emma Dahlberg,

Läs mer

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvarig för planen Förskolechefen Vår vision På förskolan

Läs mer

Välkommen till Torneusgårdens Förskola Pedagogisk planering för 2015-2016

Välkommen till Torneusgårdens Förskola Pedagogisk planering för 2015-2016 Välkommen till Torneusgårdens Förskola Pedagogisk planering för 2015-2016 Torneusgårdens Förskola Stationsvägen 6 957 31 ÖVERTORNEÅ Tel:0927-72150, 070-2705763 E:mail: torneusgarden@utb.overtornea.se Organisation

Läs mer

Välkommen till Kulladals förskola i Fjälkinge

Välkommen till Kulladals förskola i Fjälkinge www.kristianstad.se Välkommen till Kulladals förskola i Fjälkinge 1 Välkommen till Kulladals Förskola i Fjälkinge. Förskolan ligger centralt i byn med närhet till natursköna områden såsom Fjälkinge Backe

Läs mer

Havskorallen förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Havskorallen förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Havskorallen förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016-2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Välkommen till din förskola!

Välkommen till din förskola! Välkommen till din förskola! Furets förskola Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan

Läs mer

Välkommen till Kluringens förskola avd. Månen!

Välkommen till Kluringens förskola avd. Månen! Välkommen till Kluringens förskola avd. Månen! Inskolning Vi har en inskolningstid på 3-4 dagar. Mån: Påhälsning 9.00-10.00 Tis, ons o tors 9.00- ca 13.00 Mamma el pappa är med på förskolan hela tiden.

Läs mer

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att:

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att: 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ 2017 VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ Vi hälsar er välkomna till oss på: Smedjans Förskola Betesvägen 1 574 34 VETLANDA Telefon: Bamse: 0383-967 16 Lille Skutt: 0383-967 17 Förskolan har två avdelningar. Lille Skutt

Läs mer

Examensarbete VT Börja på förskolan

Examensarbete VT Börja på förskolan Examensarbete VT 2013 Börja på förskolan Att börja på förskolan kan var en stor omställning i livet för hela familjen. Somliga är bekanta med förskolans värld andra inte. Kanske har du frågat vänner och

Läs mer

FREINETFÖRSKOLAN EJDERN AB

FREINETFÖRSKOLAN EJDERN AB 1 FREINETFÖRSKOLAN EJDERN AB AVGIFTER OCH FÖRHÅLLNINGSREGLER 2012 FÖRSKOLEAVGIFT 2012 Från den 1 januari 2003 ingår Freinetförskolan, liksom Borås kommun, i maxtaxesystemet. I maxtaxesystemet är barnomsorgsavgiften

Läs mer

Välkommen till din förskola!

Välkommen till din förskola! Välkommen till din förskola! Frennarps förskola Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Omsorg,

Läs mer

Välkommen till din förskola!

Välkommen till din förskola! , Välkommen till din förskola! Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen

Läs mer

Barnomsorg. Information till dig som är nyanländ i Avesta kommun. och har barn som är 1 till 6 år

Barnomsorg. Information till dig som är nyanländ i Avesta kommun. och har barn som är 1 till 6 år Barnomsorg Information till dig som är nyanländ i Avesta kommun och har barn som är 1 till 6 år Vad är barnomsorg? Det finns olika former av barnomsorg; språkstödjande allmän förskola, allmän förskola,

Läs mer

till förskolan Talgoxen

till förskolan Talgoxen Välkommen till förskolan Talgoxen Förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet genom att verksamheten är lustfylld, trygg och lärorik för alla barn. Detta förutsätter att omsorg, fostran och

Läs mer

Mål för verksamheten på avdelning Myran

Mål för verksamheten på avdelning Myran Mål för verksamheten på avdelning Myran Vi hälsar er och ert barn välkomna till avdelning Myran på Syrsans förskola. Här på förskolan vill vi ge barnen en trygghet men också en stimulerande verksamhet

Läs mer

Junibackens plan mot diskrimineri. iminering ng och kränkande behandling 2015-201

Junibackens plan mot diskrimineri. iminering ng och kränkande behandling 2015-201 Junibackens plan mot diskrimineri iminering ng och kränkande behandling 2015-201 2016 Ansvariga för planen: Personalen vid förskola Junibacken och förskolechef Greta Särefors. Vår vision på vår förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kristallens

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kristallens Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kristallens förskola. 2016/2017 Kristallens vision På Kristallens förskola ska alla känna sig trygga och inte utsättas för någon form av diskriminering

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN!

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! BARN OCH UTBILDNIGSFÖRVALTNINGEN BJÖRKTJÄRA FÖRSKOLA 2015-2016 VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! Det här med att börja i förskolan är naturligtvis en stor förändring i ert liv både för barn och vårdnadshavare.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ 2016 VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ Vi hälsar er välkomna till oss på: Smedjans Förskola Betesvägen 1 574 34 VETLANDA Telefon: Bamse: 0383-967 16 Lille Skutt: 0383-967 17 Köket: 0383-188 37 Förskolan har två avdelningar.

Läs mer

Till er som föräldrar

Till er som föräldrar Till er som föräldrar Vi vill börja med att hälsa er varmt välkomna till Vallens förskola. Vi ser mycket fram emot att lära känna er och ert barn. Att börja på förskolan är en stor omställning i ett barns

Läs mer

Välkommen till din förskola! Kimbogårdens förskola

Välkommen till din förskola! Kimbogårdens förskola Välkommen till din förskola! Kimbogårdens förskola Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Hej! Vad roligt att Du ska komma till Västanvind. Vår förskola startade 1987 av lärare på skolan för att möjliggöra folkhögskolestudier även för döva som har barn. Teckenspråket

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Skogstorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skogstorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogstorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Knoppens förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Ansvariga för planen Camilla, Maud, Anncatrin, Birgit, Sarita. Planen

Läs mer

Välkommen till Norrgårdens förskola

Välkommen till Norrgårdens förskola Välkommen till Norrgårdens förskola 2012/2013 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Slussen 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2 3.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Skutan 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud

Läs mer

Hunnebostrands förskola

Hunnebostrands förskola Hunnebostrands förskola Välkommen till vår förskola! Vår verksamhet skall vara rolig, trygg och lärorik. Barnen skall erbjudas en pedagogisk verksamhet anpassad efter barnets behov. Leken är grunden för

Läs mer

1(6) Plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling Förskolan Slottet

1(6) Plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling Förskolan Slottet 1(6) Plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling Förskolan Slottet Läsåret 2015/2016 2(6) Uppdrag och planering för att främja likabehandling och förebygga kränkande behandling Huvudmannen

Läs mer

FÖRSKOLAN GARHYTTANS TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN GARHYTTANS TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN GARHYTTANS TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017 VISION På förskolan Garhyttan tar vi avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att alla,

Läs mer

Välkommen till oss på Fjordens förskola!

Välkommen till oss på Fjordens förskola! Välkommen till oss på! Viktoria gatan 9 169 69 Solna Tel: 08-83 49 63 Vi är en av tre kommunala förskolor i Hagalunds förskoleenhet. Förskolans öppettider: 07.00-17.30 Förskolechef: Jennie Andersson-Smiljanic

Läs mer

Meijerska gårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Meijerska gårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Meijerska gårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 2016-03-02 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

SÄTERS KOMMUN

SÄTERS KOMMUN Likabehandlingsplan Förskolan Storhaga Gäller 2016-02-01 2017-09-30 2016-2017 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Rutiner och förhållningssätt hur

Läs mer

Montessoriförskolan Fröhuset

Montessoriförskolan Fröhuset Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Montessoriförskolan Fröhuset 2016 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vision och syfte... 3 Definitioner... 3 Utvärdering... 3 Utvärdering av det

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5år 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5år

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-2016! Förskolan Valthornet Förskolan Valthornets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016

Läs mer

Välkommen till förskolan Bullerbyn

Välkommen till förskolan Bullerbyn Välkommen till förskolan Bullerbyn 1 Bullerbyn öppnade som Nässjös första daghem i december 1967. From hösten 1998 heter all barnomsorg 1 5 år Förskola. Förskolan Bullerbyn består idag av: Norrgården,

Läs mer

FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK VERKSAMHET I MORA KOMMUN

FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK VERKSAMHET I MORA KOMMUN FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK VERKSAMHET I MORA KOMMUN Information till förälder/vårdnadhavare Mora kommun / 2013-01-22-1 - Definitioner Förskola 1-5 år - pedagogisk verksamhet som riktar sig till

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016 Logårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016 Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud mot kränkande behandling samt Skolverkets allmänna råd

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling Åryds förskola

Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling Åryds förskola Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling 2015-2016 Åryds förskola VARFÖR EN PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING? Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett

Läs mer

KARBENNINGBYGDENS FÖRSKOLA. Informationsfolder

KARBENNINGBYGDENS FÖRSKOLA. Informationsfolder KARBENNINGBYGDENS FÖRSKOLA Informationsfolder INFORMATIONSFOLDER FÖR KARBENNINGBYGDENSFÖRSKOLA ARBETSFÖRDELNINGEN PÅ KARBENNINGBYGDENFÖRSKOLA VERKSAMHETSIDE Vår verksamhetside är att erbjuda en pedagogisk

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibacken Nyckelpigan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Fasanens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet

Fasanens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Fasanens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Välkommen till Dellens förskola

Välkommen till Dellens förskola Välkommen till Dellens förskola 2014-2015 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk verksamhet där

Läs mer

Likabehandlingsplan Staffansgårdens förskola 2014-15

Likabehandlingsplan Staffansgårdens förskola 2014-15 Likabehandlingsplan Staffansgårdens förskola 2014-15 Inledning Likabehandlingsplanen har upprättats utifrån diskrimineringslagen och skolplan Vision Vi vill ha en verksamhet där alla kan känna trygghet,

Läs mer

Välkommen till oss på förskolan Igelkotten

Välkommen till oss på förskolan Igelkotten Välkommen till oss på förskolan Igelkotten På förskolan Igelkotten finns två småbarnsavdelningar, Haren och Räven. Hos oss på Haren finns det ca 15 barn och på Räven ca 13 barn som är mellan ett till tre

Läs mer

Meijerska gårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet

Meijerska gårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Meijerska gårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kvillsfors förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvillsfors förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvillsfors förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen samt förskolans barnutvecklingsgrupp.

Läs mer

Silverskattens förskola

Silverskattens förskola 1 (8) Silverskattens förskola Telefon: 08-591 265 14 Adress: Steningehöjdsvägen 18 195 65 STENINGEHÖJDEN Välkomna till Silverskattens förskola Förskolan startade i februari 2012. Förskolan har två avdelningar/hemvister.

Läs mer

Resans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Resans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Resans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 Plan för likabehandling och kränkande behandling Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 1. Inledning 1.1 Varför en Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandlig? 1.2 Grunduppgifter 1.3 Rälsens policy

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Välkommen...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Välkommen... 2015-01-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen... Mål för förskolan... Normer och värden:... Utveckling och lärande:... Språklig och kommunikativ utveckling:... Matematisk utveckling:... Naturvetenskaplig utveckling:...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Lilla Vargen 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen...

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan Melleruds Förskola Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk.

Likabehandlingsplan Melleruds Förskola Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk. Likabehandlingsplan Melleruds Förskola - 2016 Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk. diskrimineringslagen och 6 kap. skollagen (SFS 2010:800) Vision: Melleruds Förskola är

Läs mer