Varmt välkomna till Montessoriförskolan Barnens Hus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varmt välkomna till Montessoriförskolan Barnens Hus"

Transkript

1 Varmt välkomna till Montessoriförskolan Barnens Hus Vår vision En förskola med hög kvalité där barn, personal och föräldrar känner trygghet och där våra barn kan utvecklas till självständiga och ansvarstagande människor med en livslång lust att lära.

2 Kontaktuppgifter Adress Telefon Mejladresser Montessoriförskolan Barnens Hus Kungsängsvägen Jönköping (förskolechef) (avdelningar + kök) (förskolechef) (kök) Hemsidan På hemsidan hittar Ni bla: Information om aktuella datum Vår personal och styrelse Blanketter för schema och specialkost Avdelningarnas bloggar/information Olika dokument, ex. kvalitetsredovisning Juridisk person Ekonomisk förening Lokalvårdare Jönköpings kommun Kök Förskolan har eget kök och utbildad kock.

3 Att vara vårdnadshavare på Barnens Hus Som vårdnadshavare på förskolan är Ni mycket betydelsefulla. Föräldrakooperativ innebär att vårdnadshavare ingår i en så kallad föräldrasamverkan. Ni ingår i någon av aktivitetsgrupperna som har olika arbetsuppgifter, till exempel städning, bygg, källsortering eller trädgårdssysslor. Som ny i kooperativet blir Ni placerad i en grupp där det finns tomma platser, men Ni har också möjlighet att påverka och komma med förslag på vilken grupp Ni skulle passa bäst i. Styrelsen har det formella ansvaret och sköter föreningens löpande angelägenheter tillsammans med förskolechefen. I vårdnadshavares uppgifter ingår också att varje vår och höst delta i en arbetshelg med trädgårdsarbete och viss städning. Då hjälper alla till att förbättra barnens miljö och lär dessutom känna varandra. Information om uppgifter till städdagen kommer ut 3-4 veckor innan. Städmateriel finns på förskolan. Aktuella datum för dessa dagar uppdateras i god tid på hemsidan. Skulle Ni absolut inte kunna närvara finns det möjlighet att utföra en uppgift på annan tid. I varje aktivitetsgrupp finns en ansvarig. Om Ni får förhinder när det är dags att utföra en uppgift i gruppen ansvarar Ni för att hitta en ersättare. Förskolan har avtal med Jönköpings Kommun som städar hela förskolan fem dagar i veckan.! Försäkring Förskolan har en så kallad dygnetruntförsäkring hos Trygg Hansa för alla barn.

4 Avgift och vistelsetid Månadsavgiften beräknas enligt tabellerna nedan. Maxtaxa tillämpas. From augusti det år barnet fyller tre år omfattas det av allmän förskola. I Jönköpings kommun och för Barnens Hus gäller då 15 timmar. Barn 1-2 år. Avgift i procent av hushållets månadsinkomst Vistelsetid per vecka Barn 1 Barn 2 Barn 3 T.o.m. 15 timmar 2 % 1 % 0,6 % Mer än 15 timmar 3 % 2 % 1 % Högsta avgift/månad 1 287kr 858 kr 429 kr Barn 3-5 år. Avgift i procent av hushållets månadsinkomst Vistelsetid per vecka Barn 1 Barn 2 Barn 3 Allmän förskola (15 timmar) * Avgiftsfritt Avgiftsfritt Avgiftsfritt Mer än 15 timmar 2 % 1 % 0,6 % Högsta avgift/månad 804 kr 536 kr 268 kr * Allmän förskola gäller endast de tider som förskolan anvisar. Avgiften betalas under 12 månader per år (och beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad). Vad innebär hushållets totala månadsinkomst? Familjens samtliga beskattningsbara inkomster utgör underlag för avgiften. På inkomstuppgiften skall Ni därför ta upp alla dessa. Reducerad avgift Avgiftsfritt under inskolningen(max två veckor) Föräldraledighet och Arbetssökande Barn till föräldralediga/arbetssökande(fram till augusti det år barnet fyller tre) är välkomna till förskolan tisdag-torsdag , även lov. Barn till föräldralediga/arbetssökande(from augusti det år barnet fyller tre) är välkomna till förskolan tisdag-torsdag Lediga under lov(sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov)

5 Felaktig inkomstuppgift Vid felaktig betalning kan avgiften justeras i efterhand, dock högst tre månader tillbaka. När förändras avgiften? Avgiften förändras då barnets vistelsetid ändras enligt tabell ovan. Ni anmäler inkomstförändringar till Maria Westmar Schemaändringar och uppsägning av plats Då Ni behöver ändra barnets vistelsetid på förskolan meddelar Ni pedagogerna och fyller i en schemablankett som finns i hallen. Kan lämnas i postlådan inne i hallen. Vid tillfällig förändring i schemat meddela oss senast dagen innan. Om flera familjer meddelar samma dag att barnen behöver gå längre är det svårt för personalen att räcka till. Självklart försöker vi lösa det om det är akut. Uppsägningstiden är två månader från det datum skriftligt besked inkommit till förskolan. Uppsägningsblanketter finns hos förskolechef. Avgift kommer att tas ut tom uppsägningstidens slut oavsett om platsen utnyttjas eller inte.

6 Allergi Vi arbetar för att ha en så bra inomhusmiljö som möjligt. Rutiner finns och en allergirond görs en gång per år. Växter Alla växter på förskolan ska vara lågallergena. Blommande starkt doftande växter bör ej finnas, tex björkris, hyacinter och julgran. Dofter All personal ska sträva efter att vara parfymfria under arbetstid. Miljön ska vara rökfri. Det gäller även miljön ute i direkt anslutning till förskolan. Vi önskar att Ni vårdnadshavare också tar hänsyn till detta vid lämning och hämtning. Förskolan använder också parfymfria medel, tex tvål och tvättmedel. Vid städdagar används städmedel som förskolan köpt in. Djur Pälsdjur och fåglar får inte finnas i förskolans lokaler. Barn och personal med pälsdjur hemma bör tänka på att inte gosa med djuren innan de går till förskolan. Mat Det finns säkra rutiner för hantering av kosten till födoämnesallergiker. Maten i förskolan är fri från nötter. Jordnötsallergen kan spridas via luften vilket är viktigt att tänka på då barnen har med matsäck/fika hemifrån.

7 Klagomålshantering Rutiner vid vår förskola Alla medarbetare på förskolan ansvarar för att alla synpunkter på förskolans verksamhet fångas upp tidigt och tas på allvar. Alla medarbetare har ansvar för att informera vårdnadshavare om möjligheten att lämna in skriftliga klagomål och ska kunna lämna ut klagomålsblankett. Alla inkomna skriftliga klagomålsblanketter ska lämnas till förskolechefen. En inkommen klagomålsblankett bekräftas skriftligt till den klagande inom en vecka. Alla klagomål följs upp genom systematisk hantering och dokumentation. Om du som vårdnadshavare har klagomål på vår verksamhet används nedanstående arbetsgång. STEG 1: Muntlig synpunkt på verksamheten. Medarbetare som tar emot en muntlig synpunkt är ansvarig för att synpunkten vidarebefordras till berört arbetslag eller till förskolechef. Den mottagande medarbetaren är ansvarig för att meddela vårdnadshavaren om att han/hon har vidarebefordrat synpunkten. Arbetslaget som tar emot synpunkten skall bereda den på arbetslagsmöte och därefter meddela vårdnadshavaren resultatet av beredningen. Om vårdnadshavaren är nöjd med beslutet avslutas ärendet. STEG 2: Ett skriftligt klagomål ska lämnas in till förskolechef av den som tar emot klagomålet. Förskolechefen ska registrera ärendet och dokumentera hur det behandlas. Inom en vecka ska den klagande få en skriftlig bekräftelse på att ärendet är registrerat och hur det kommer att behandlas. Efter beredning ska ett skriftligt beslut tas av förskolechefen och beslutet ska meddelas till vårdnadshavare. Beslut ska tas inom fyra veckor. Om vårdnadshavaren är nöjd med beslutet ska en avslutningsblankett fyllas i och skrivas under av vårdnadshavaren och förskolechefen. Om vårdnadshavaren ej är nöjd med beslutet ska klagomålet föras vidare till styrelsen. STEG 3: Styrelsen ska behandla ärendet inom två månader från det att förskolechefen meddelat sitt beslut till vårdnadshavaren. Styrelsen meddelar sitt beslut till vårdnadshavaren. Om vårdnadshavaren är nöjd med beslutet ska en avslutningsblankett fyllas i och skrivas under av vårdnadshavare och ordförande. Om vårdnadshavare inte är nöjd ska information lämnas om möjligheten att inlämna klagomål till barn- och utbildningsnämnden. STEG 4: Inlämnande av klagomål till kommunens barn- och utbildningsnämnd. STEG 5: inlämnande av klagomål till skolinspektionen

8 Inskolning på avd Månen och Stjärnan(1-3)! Inskolningen sker under minst en tvåveckors period. Om barnet behöver längre tid för att vänja sig, är det viktigt att ta det. Innan inskolningen börjar träffas en pedagog och vårdnadshavaren på ett inskolningssamtal. Då berättar pedagogen om verksamheten och hur inskolningen ska gå till. Vårdnadshavarna berättar om barnet och dess behov, t.ex. om det lider av någon allergi eller dylikt. Pedagogen och vårdnadshavaren kommer sedan överens om ett preliminärt inskolningsschema. Hur går inskolningen till, och vad är viktigt att tänka på? Under inskolningen är det viktigt att vi pedagoger tillsammans med er vårdnadshavare försöker skapa en lugn och trygg start för Er och Ert barn. Ni som vårdnadshavare har mycket erfarenhet och kunskap om Ert barn som är bra att vi som personal får ta del av! Samtidigt har vi som pedagoger erfarenhet och kunskap om inskolningar och den separation som det faktiskt innebär att vara ifrån varandra under dagen, både för barnet men även för Er som vårdnadshavare! Därför är det viktigt att även vi informerar Er om vad vi har för erfarenheter och upplevelser av inskolning på förskola. En förutsättning för en väl fungerande inskolning är att hela tiden UTGÅ FRÅN BARNET! Barnets känslor och reaktioner får alltid styra, därför är lyhördhet och flexibilitet A och O. Vår målsättning är att planera varje inskolning efter varje barns behov! När vi upplever att barnet känner sig tryggt i sin nya miljö och med oss pedagoger kan vi börja att vinka. Att vinka innebär att Ni som vårdnadshavare lämnar barnet på avdelningen för att gå iväg en kort stund, t.ex. till personalrummet. När Ni har sagt hej då och överlämnat barnet till oss är det viktigt att inte dra ut på avskedet utan att Ni går ganska snabbt. Ofta kan barnet bli ledset och

9 sträcka sig efter Er, men vi upplever att det bästa för barnet är att vara klar och tydlig och inte tveka. Att Ni som vårdnadshavare vill gå tillbaka och ta till Er barnet igen för att trösta och sedan göra ett nytt försök senare brukar inte hjälpa barnet, snarare göra det osäkert och förvirrat. ALLA barn reagerar OLIKA! En del starkt, andra mindre starkt, en del precis i början av inskolningen medan för andra kommer reaktionen första flera veckor senare. Detta är alltså väldigt individuellt! Allt eftersom inskolningen fortsätter så kommer Ni som vårdnadshavare att vara borta längre stunder från Ert barn och avdelningen. Det är då vanligt att t.ex. åka hem en stund. Vi vill att Ni alltid ska känna att Ni kan ringa till oss på förskolan, när Ni vill och hur ofta Ni vill. Kanske för att höra efter hur det går eller bara för att prata en stund om frågor som ev har dykt upp. Några saker som är bra att Ni tar med Er till förskolan Kort på familjen till barnets album. (småbarnsavdelningarna) Blöjor. Ev napp och/eller gosedjur. Varje barn har sin egen nappskål med sina nappar i, därför är det bra om Ni kan ta med 2 eller 3 nappar som kan finnas här på förskolan. Familjetavlan som ska sitta vid barnets plats i hallen. Kort på familjen. extrakläder, så som underbyxor, strumpor, t-shirt, joggingbyxa och tröja ett par inneskor regnkläder och stövlar som ska finnas på förskolan en ryggsäck kan vara bra att ha så att barnet tidigt lär sig att ansvara för sina saker och att om möjligt bära sina egna saker själv. Alla kläder bör vara märkta med namn

10 Inskolning på Solen och Tellus 3-6år Om barnet inte har gått på förskola tidigare eller är helt ny, så arbetar vi på samma sätt som småbarn. Inskolningen sker under en tvåveckors period. Om barnet behöver längre tid för att vänja sig, är det viktigt att ta det. Läs mer om inskolning i stycket ovan - vi hänvisar till småbarnens inskolning. Saker som är bra att ta med sig till förskolan: Gör en familjetavla som ska sitta vid barnets plats i hallen. extrakläder, såsom underbyxor, strumpor, t-shirt, joggingbyxa och tröja Inneskor Regnkläder och stövlar En ryggsäck Överinskolning från småbarn - till syskonavdelning Ert barn är van vid att bli lämnad på förskola och känner igen sig i huset. Ofta räcker det med en veckas inskolning, men vi är flexibla beroende på barnets behov. Ni som vårdnadshavare behöver inte vara med vid överinskolning. Vi låter barnet komma in ett par timmar varje dag på syskonavdelningen, för att barnet ska vänja sig vid den nya miljön, kompisar och oss pedagoger. Vi introducerar barnet med olika montessorimaterial och nya rutiner. När barnet är redo att flytta över, får barnet hämta sin korg och sina kläder på småbarn och flytta över dem tillsammans med ansvarig pedagog. Vi erbjuder ett överskolningssamtal till Er vårdnadshavare, för att ni ska få veta hur allt har gått och om det är ngt som Ni önskar prata med oss om.

11 Likabehandlingsarbete På förskolan Barnens Hus arbetar vi med likabehandlingsplanen. Vår vision på förskolan är att inget barn ska bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för annan kränkande behandling. Vårt syfte är att varje verksamhet ska ha skriftlig plan för likabehandlingsarbete. Planarbetet ska vara att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Sjukdom! När ditt barn är sjukt vill vi att Ni ringer till oss och talar om detta på telefonnummer Ni kan även när som helst på dygnet tala in ett meddelande om detta på telefonsvararen. När det gäller feber så ska barnet vara hemma en feberfri dag innan det kommer tillbaka till förskolan igen. Vid magsjuka är det 48 timmar symptomfritt som gäller. D.v.s om barnet har kräkts här på måndag eftermiddag så kan det inte vara tillbaka hos oss igen förrän torsdag morgon! Vi ber Er att respektera detta. Syskon till barn med magsjuka ska stanna hemma pga smittorisk. Möten för vårdnadshavare och utvecklingssamtal Varje termin har vi möten för vårdnadshavare där vi berättar för Er om vår verksamhet och vilka mål vi har med den. Vi dokumenterar verksamheten genom t.ex fotografier och videofilm och det brukar vara ett uppskattat inslag på mötet. På höstterminen har vi sk trivselsamtal och på vårterminen utvecklingssamtal. Vid samtalen pratar pedagogen och vårdnadshavarna om barnets trivsel på förskolan och om barnets utveckling.

12 Rutiner på småbarnsavdelningarna(1-3) Hur en vanlig dag ser ut på småbarn Förskolan öppnar. Den första stunden på morgonen är vi inne tillsammans på Månen samt Stjärnan och tar det lugnt och myser tillsammans. De barn som ska äta frukost måste vara här innan klockan 8.00, då serveras frukosten. Ca 8.45 går Stjärnans samt Månens barn in på respektive avdelning och tvättar sig och borstar tänderna har vi en liten morgon samling, då det är bra om alla barnen har kommit. På den här samlingen pratar vi om vilka barn som är här/sjuka, lediga. För att göra detta så konkret som möjligt för barnen använder vi kort på dem. Vi berättar även för barnen vad vi tänker göra under dagen. Vi har även rörelsesamlingar. På förmiddagen kan t.ex en pedagog och två till tre barn från varje avdelning vara inne. Den här stunden är vi tillsammans och barnen har möjlighet att i lugn och ro själva välja vad det vill göra. Att få vara inne med en pedagog är en viktig stund för det lilla barnet. Detta är då ett utmärkt tillfälle att kunna se det enskilda barnet. Under dessa stunder brukar vi måla, pyssla mm. De barn som är ute är antingen på gården och leker eller går iväg till skogen eller någon lekpark. Vi besöker också regelbundet stadsbiblioteket kommer alla barnen in. Vi byter blöjor på de minsta, de som inte har blöja kissar på pottan eller toaletten har vi lunchsamling. På den här samlingen brukar vi sjunga, berätta sagor, göra fingerramsor, allt efter barnens intresse. Vi försöker att alltid vara lyhörda för vad barnen är intresserade av och ut efter det planera vår samling. Samlingen blir även ett sätt för barnen att varva ner innan det är dags för lunchen. Innan vi ska äta mat får även ett barn följa med en pedagog och hämta matvagnen i köket och duka fram till kompisarna på avdelningen äter vi lunch som vår kokerska lagat. Efter lunchen vilar de barnen som behöver på sin madrass. När barnen sedan kommer upp från vilan är det viktigt att de får vakna till i sin egen takt. Att få sitta i pedagogens knä och läsa bok och ha det mysigt är hos oss viktigt. De barn som inte ligger och vilar ägnar sig åt lugna aktiviteter, så som att t.ex läsa bok, pussla äter vi mellanmål.när vädret tillåter går vi ut och leker på gården den sista stunden innan förskolan stänger.

13 Att vila på förskolan När barnen ätit sin lunch färdig vid är det dags för vilan. Barnen sover på en madrass på golvet tillsammans med eventuellt napp eller gosedjur. Det kan för vissa barn upplevas lite skrämmande att första gångerna ligga på madrassen och vila. Då är det viktigt att inskolningspedagogen finns med och är lyhörd för barnets behov. Det är viktigt att vara medveten om att barnets sömnbehov ändras över tiden. En period kanske det lilla barnet vaknar efter en timma och är utvilad, medan det under en annan period behöver två timmas sömn för att orka dagen. Att äta lunch på förskolan För att barnen ska ha möjlighet att utveckla sin självständighet sitter vi alla och äter vid låga bord. Barnen kan då själva ta sig upp och ner i sin stol. Barnen har sin speciella plats vid bordet för att ge dem den trygghet de behöver. De äldsta barnen i gruppen får lägga upp sin mat själva ifrån de små karotterna och hälla upp mjölken själv ifrån den lilla kannan. Efter maten tar de barn som klarar sin tallrik och skrapar eventuella rester. Matsituationen ska vara lustfylld och därför tvingar vi aldrig barn att äta något de ej vill. Däremot uppmuntrar vi barnen att smaka på all mat. Att bli torr Vanligtvis inträffar den här perioden någon gång då barnet är på småbarnsavdelningen. Toaletterna är i barnens nivå, så att de själva ska kunna ta sig upp och ner. Det är viktigt att barnet aldrig känner sig pressat att sluta med blöja, eller upplever skuld när det händer en olycka. Alla barn är individer och mognaden för att reglera kiss och bajs infaller vid olika åldrar för alla, så jämför aldrig!

14 Rutiner på syskonavdelningarna(3-6) Hur en vanlig dag ser ut på syskonavdelningarna Förskolan öppnar. Första stunden på morgonen är vi inne tillsammans på någon av småbarnsavdelningarna. Ca 7.30 går vi in på respektive avdelning. En pedagog från syskonavdelningen tar emot. De barn som ska äta frukost bör vara här innan klockan 8.00, för att det ska bli en lugn och mysig matstund. Efter frukosten får barnen borsta sina tänder har vi morgonsamling och då hälsar vi också 15-timmarsbarnen välkomna. Morgonsamlingen är en stund med växlande innehåll av sång, ramsor, tema och rörelse börjar Montessoripasset. Här har barnen möjlighet att i lugn och ro tex få utforska materialen, pyssla och måla utan att bli avbrutna i sitt arbete. Tre dagar i veckan går barnen till vår skolskog. Varje barn tillhör en skogsgrupp med barn från båda avdelningarna. Sista veckan i varje månad får barnen ha med sig sin ryggsäck med eget fika äter vi lunch som vår kock har lagat. Efter lunchen går barnen ut på gården och leker hämtas 15-timmarsbarnen äter vi mellanmål. När vädret tillåter går vi sedan ut och leker på gården den sista stunden innan förskolan stänger. Barnen får under hela dagen möjlighet att träna upp sin självständighet, vid påklädning, toalettbesök, matsituationer, de dukar själva osv. Detta är en tanke som grundar sig i montessoripedagogiken, "Hjälp mig göra det själv". Åter igen.. Varmt Välkomna till oss!!!!

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Förskolorna Framtidsfolket AB

Förskolorna Framtidsfolket AB Vi önskar dig varmt välkommen till Förskolorna Framtidsfolket! Under inskolningen kommer vi att ha gott om tid till att lära känna varandra. Vi ser fram emot att få veta vad ditt barn tycker om och är

Läs mer

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen?

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen? Välkommen till Förskolan Äventyret! Snart är det dags för ditt barn att börja på Förskolan Äventyret. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den här texten vill vi ge information till

Läs mer

Regler för Misterhults förskola 2012/2013

Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Hur kan du skaffa kunskap om Ditt/Dina barns vardag? Varje år har förskolan ett öppet hus då man kan se sina barn arbeta. Utvecklingssamtal hålls tillsammans med

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete Höjdens förskola Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 VÄLKOMMEN TILL ÅNÄSETS FÖRSKOLA Ånäsets förskola ligger i en underbar miljö där vi är omgiven av skog och sjö. Vi har nära till badplats, härliga skidspår,

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

Mål för förskolans arbete

Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att:

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att: 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Välkommen till förskolan Kastanjen

Välkommen till förskolan Kastanjen Välkommen till förskolan Kastanjen Vi som arbetar på Kastanjen: Ettan: Linda Densborn, Helena Malm, Isabelle (Isse) Magnusson telefon: 183 01 Tvåan: Linda Fäger, Nina Antonsson, Vikarie telefon: 183 02

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Norrgårdens förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvarig för planen Förskolechefen Vår vision På förskolan

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN Blåbärsskogen är en avdelning med 20 barn i åldern 3-6 år. På Blåbärsskogen arbetar Anna Riseby, förskollärare 100%. Carina Gladh, förskollärare 100

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

KARBENNINGBYGDENS FÖRSKOLA. Informationsfolder

KARBENNINGBYGDENS FÖRSKOLA. Informationsfolder KARBENNINGBYGDENS FÖRSKOLA Informationsfolder INFORMATIONSFOLDER FÖR KARBENNINGBYGDENSFÖRSKOLA ARBETSFÖRDELNINGEN PÅ KARBENNINGBYGDENFÖRSKOLA VERKSAMHETSIDE Vår verksamhetside är att erbjuda en pedagogisk

Läs mer

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Gällande från 1 augusti 2014

Gällande från 1 augusti 2014 Riktlinjer Kyrkans fo rskola Gällande från 1 augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vårdnadshavare 3. Platsinnehavare 4. Ansökan om plats 5. Grund för rätt till placering 6. Regler för turordning

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

FREINETFÖRSKOLAN EJDERN AB

FREINETFÖRSKOLAN EJDERN AB 1 FREINETFÖRSKOLAN EJDERN AB AVGIFTER OCH FÖRHÅLLNINGSREGLER 2012 FÖRSKOLEAVGIFT 2012 Från den 1 januari 2003 ingår Freinetförskolan, liksom Borås kommun, i maxtaxesystemet. I maxtaxesystemet är barnomsorgsavgiften

Läs mer

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan

Läs mer

Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN!

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! BARN OCH UTBILDNIGSFÖRVALTNINGEN BJÖRKTJÄRA FÖRSKOLA 2015-2016 VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! Det här med att börja i förskolan är naturligtvis en stor förändring i ert liv både för barn och vårdnadshavare.

Läs mer

Barnomsorg. Information till dig som är nyanländ i Avesta kommun. och har barn som är 1 till 6 år

Barnomsorg. Information till dig som är nyanländ i Avesta kommun. och har barn som är 1 till 6 år Barnomsorg Information till dig som är nyanländ i Avesta kommun och har barn som är 1 till 6 år Vad är barnomsorg? Det finns olika former av barnomsorg; språkstödjande allmän förskola, allmän förskola,

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

YLLE FÖRSKOLAN FÖRÄLDRAHANDBOK

YLLE FÖRSKOLAN FÖRÄLDRAHANDBOK YLLE FÖRSKOLAN FÖRÄLDRAHANDBOK Innehållsförteckning Syfte med föräldrahandbok...3 Affärsidé...3 Organisation...4 Avdelningar Befattningsbeskrivningar Förskolechef Pedagoger Arbetslag...5 Schemalagd arbetstid

Läs mer

till förskolan Talgoxen

till förskolan Talgoxen Välkommen till förskolan Talgoxen Förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet genom att verksamheten är lustfylld, trygg och lärorik för alla barn. Detta förutsätter att omsorg, fostran och

Läs mer

Välkommen till förskolan Bullerbyn

Välkommen till förskolan Bullerbyn Välkommen till förskolan Bullerbyn 1 Bullerbyn öppnade som Nässjös första daghem i december 1967. From hösten 1998 heter all barnomsorg 1 5 år Förskola. Förskolan Bullerbyn består idag av: Norrgården,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Välkommen till Malsta förskola

Välkommen till Malsta förskola Välkommen till Malsta förskola 2010/2011 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk verksamhet där

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag.

I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag. I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag. Det är mycket nytt att tänka på och ny information att ta till sig, här står lite vad som är bra att veta

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Silverskattens förskola

Silverskattens förskola 1 (8) Silverskattens förskola Telefon: 08-591 265 14 Adress: Steningehöjdsvägen 18 195 65 STENINGEHÖJDEN Välkomna till Silverskattens förskola Förskolan startade i februari 2012. Förskolan har två avdelningar/hemvister.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Välkommen till Norrgårdens förskola

Välkommen till Norrgårdens förskola Välkommen till Norrgårdens förskola 2012/2013 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg

Läs mer

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER Trollkojans föräldrakooperativa förskola och fritidshem bedriver barnomsorgsverksamhet för barn i åldrarna 1 12 år. Förskolan följer statens läroplan för förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Solhjulets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solhjulets plan mot diskriminering och kränkande behandling Solhjulets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Hasselbackens förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Hasselbackens förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Hasselbackens förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Björna förskola 2012/2013 Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Förskoleverksamhet, Ekorren barn 1-3 år & Räven

Läs mer

Förskolan Näktergalens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Näktergalens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Näktergalens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015-16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 VÄLKOMMEN TILL JORDEN TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 ADRESS: Storgatan 46 267 76 Ekeby JORDENS UTEFÖRSKOLA HEMSIDA: www.bjuv.se/jorden JORDENS GRUNDIDÉ Att uppleva och utforska

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

Förskolan Blåklinten. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Blåklinten. Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förskolan Blåklinten Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 KIL1000, v1.1, 2014-01-31

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015 Muskötens förskola Förskola Musköten Ansvariga för planen Det övergripande ansvaret för planen ligger på förskolechef

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

YLLE FÖRSKOLAN FÖRÄLDRAHANDBOK

YLLE FÖRSKOLAN FÖRÄLDRAHANDBOK YLLE FÖRSKOLAN FÖRÄLDRAHANDBOK Innehållsförteckning Syfte med föräldrahandbok...3 Affärsidé...3 Organisation...4 Avdelningar Befattningsbeskrivningar Förskolechef Föreståndare Pedagoger Arbetslag Schemalagd

Läs mer

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun Innehåll Allmän förskola. 1 Inskolning.. 4 Ansökan.. 2 Kontraktsplats 5 Arbetslös. 2 Kö. 5 Avgift. 2 Schema/vistelsetid 5 Avgiftsreducering.

Läs mer

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Lena Schmidt förskollärare

Läs mer

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Elin Elfqvist Förskolechef, Lisa Andersson Brunna förskola Helena Lindblom Stamvägens förskola,

Läs mer

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Innehåll Allmän förskola 1 Inskolning 5 Ansökan 2 Kontrakstplats 5 Arbetslös 2 Kö/Placering 5 Avgift 2 Schema/Vistelsetid 6 Avgiftsreducering 3

Läs mer

STADSÖNS FÖRSKOLA. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet

STADSÖNS FÖRSKOLA. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet STADSÖNS FÖRSKOLA Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2013 KONTAKTUPPGIFTER Stadsöns förskola Persvägen 11 954 31 Gammelstad www.lulea.se/stadsonsforskola

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen StoraVargen 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2

Läs mer

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET OCH VÅRT UPPDRAG Vår verksamhet drivs av en ideell förening. Föreningens ändamål är att med personliga insatser av (om än inte uteslutande)

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA REVIDERAD SEPTEMBER 2010 PERSONAL: Malin Lundberg Förskollärare 100% Karin Persson Barnskötare 100% Kerstin Wihlborg Barnskötare 100% BARNGRUPPENS SAMMANSÄTTNING: Totalt

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2015-0610, 67 Gäller från 2015-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult Besöksadress

Läs mer

Målen finns i läroplanen för förskolan (Lpfö98). Läroplanen kan laddas ned på Halmstads kommuns webbplats: www.halmstad.

Målen finns i läroplanen för förskolan (Lpfö98). Läroplanen kan laddas ned på Halmstads kommuns webbplats: www.halmstad. 1 Familjedaghemmens uppdrag Pedagogisk omsorg, som är det nya namnet för familjedaghem, styrs av andra kapitlet i skollagen. Verksamheten bedrivs enligt förskolans läroplan (Lpfö 98) med tillägg för familjedaghem.

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Brunnsnäs förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Brunnsnäs förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Brunnsnäs förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola och dygnet runt verksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Välkommen till förskolan

Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan Förskolans verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö-98 rev -10 Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG

FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG Information till föräldrar Mora kommun / 2010-07-07-1 - BARNOMSORG I MORA KOMMUN Definitioner Förskola 1-5 år - pedagogisk verksamhet som riktar sig till barn 1-5 år. Pedagogisk

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollets förskola Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollets förskola Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollets förskola Läsåret 15/16 1 1. Skolans vision för likabehandlingsarbete 2. Inledning 2.1 Presentation av verksamheten Trollets fsk har 21 st barn.

Läs mer

Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FRITIDSHEM Snart är det dags för ditt barn att börja på fritidshem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Heli Lindström,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Markera verksamheter som planen avser Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Fritidshem Gymnasium Gymnasiesärskola

Läs mer

Välkommen till vår förskola!

Välkommen till vår förskola! 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Björkbackens förskola Björktjära förskola 2015-2016. Välkommen till vår förskola! Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran

Läs mer

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Edsta förskola

2015/2016. Verksamhetsbeskrivning Edsta förskola 2015/2016 Verksamhetsbeskrivning Edsta förskola Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98), reviderad 2010, som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

till förskolan Talgoxen

till förskolan Talgoxen Välkommen till förskolan Talgoxen Förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet genom att verksamheten är lustfylld, trygg och lärorik för alla barn. Detta förutsätter att omsorg, fostran och

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

2. RÄTT TILL FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET SAMT PEDAGOGISK OMSORG I KOMMUNAL OCH FRISTÅENDE REGI

2. RÄTT TILL FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET SAMT PEDAGOGISK OMSORG I KOMMUNAL OCH FRISTÅENDE REGI 2015-06-08 1 (6) RIKTLINJER FÖR FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET SAMT PEDAGOGISK OMSORG I 1. VERKSAMHETSFORMER 1.1 Förskola för barn 1-5 år, i kommunal eller enskild regi. Verksamheten är till för barn

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Välkommen till Liljebackens förskola

Välkommen till Liljebackens förskola Utbildningsförvaltningen Liljegatan 12 343 34 Älmhult Myran 555 10, Nyckelpigan 552 89, Fjärilen 555 09 Sländan 555 12, Flugan 554 69, Snigeln 555 37, Skalbaggen 555 20, Humlan 555 18 Välkommen till Liljebackens

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för. Lärkans Förskola. År 2009-2010

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för. Lärkans Förskola. År 2009-2010 Getinge verksamhetsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för Lärkans Förskola År 2009-2010 På vår förskola ska alla barn känna sig trygga. Alla barn ska bli sedda, trivas och

Läs mer

Jl\e&ORGS FRITIDS#f, ~ och FRITIDSKLU&a ~ FREGATTENs FRITIDSHEM 25lflf33. BRIGGENs FRITIDSHEM 25lflf23. FRITIDS KLUBBEN 25lflf30

Jl\e&ORGS FRITIDS#f, ~ och FRITIDSKLU&a ~ FREGATTENs FRITIDSHEM 25lflf33. BRIGGENs FRITIDSHEM 25lflf23. FRITIDS KLUBBEN 25lflf30 Jl\e&ORGS FRITIDS#f, ~ och FRITIDSKLU&a ~ FREGATTENs FRITIDSHEM 25lflf33 BRIGGENs FRITIDSHEM 25lflf23 FRITIDS KLUBBEN 25lflf30 Hej och välkomna till Marieborgsskolans fritidshem och fritidsklubb! På skolan

Läs mer

Hattstugans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hattstugans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hattstugans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/11 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Handbok för föräldrar med barn på montessoriförskolan Cirkus

Handbok för föräldrar med barn på montessoriförskolan Cirkus Handbok för föräldrar med barn på montessoriförskolan Cirkus Januari 2013 Montessoriförskolan Cirkus Wennerbergsgatan 6 112 58 Stockholm 08-618 15 23 info@mfcirkus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING OCH

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Alla människor har lika värde och var och en ska respekteras för den hon är. I våra förskolor ska alla

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer