Varmt välkomna till Montessoriförskolan Barnens Hus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varmt välkomna till Montessoriförskolan Barnens Hus"

Transkript

1 Varmt välkomna till Montessoriförskolan Barnens Hus Vår vision En förskola med hög kvalité där barn, personal och föräldrar känner trygghet och där våra barn kan utvecklas till självständiga och ansvarstagande människor med en livslång lust att lära.

2 Kontaktuppgifter Adress Telefon Mejladresser Montessoriförskolan Barnens Hus Kungsängsvägen Jönköping (förskolechef) (avdelningar + kök) (förskolechef) (kök) Hemsidan På hemsidan hittar Ni bla: Information om aktuella datum Vår personal och styrelse Blanketter för schema och specialkost Avdelningarnas bloggar/information Olika dokument, ex. kvalitetsredovisning Juridisk person Ekonomisk förening Lokalvårdare Jönköpings kommun Kök Förskolan har eget kök och utbildad kock.

3 Att vara vårdnadshavare på Barnens Hus Som vårdnadshavare på förskolan är Ni mycket betydelsefulla. Föräldrakooperativ innebär att vårdnadshavare ingår i en så kallad föräldrasamverkan. Ni ingår i någon av aktivitetsgrupperna som har olika arbetsuppgifter, till exempel städning, bygg, källsortering eller trädgårdssysslor. Som ny i kooperativet blir Ni placerad i en grupp där det finns tomma platser, men Ni har också möjlighet att påverka och komma med förslag på vilken grupp Ni skulle passa bäst i. Styrelsen har det formella ansvaret och sköter föreningens löpande angelägenheter tillsammans med förskolechefen. I vårdnadshavares uppgifter ingår också att varje vår och höst delta i en arbetshelg med trädgårdsarbete och viss städning. Då hjälper alla till att förbättra barnens miljö och lär dessutom känna varandra. Information om uppgifter till städdagen kommer ut 3-4 veckor innan. Städmateriel finns på förskolan. Aktuella datum för dessa dagar uppdateras i god tid på hemsidan. Skulle Ni absolut inte kunna närvara finns det möjlighet att utföra en uppgift på annan tid. I varje aktivitetsgrupp finns en ansvarig. Om Ni får förhinder när det är dags att utföra en uppgift i gruppen ansvarar Ni för att hitta en ersättare. Förskolan har avtal med Jönköpings Kommun som städar hela förskolan fem dagar i veckan.! Försäkring Förskolan har en så kallad dygnetruntförsäkring hos Trygg Hansa för alla barn.

4 Avgift och vistelsetid Månadsavgiften beräknas enligt tabellerna nedan. Maxtaxa tillämpas. From augusti det år barnet fyller tre år omfattas det av allmän förskola. I Jönköpings kommun och för Barnens Hus gäller då 15 timmar. Barn 1-2 år. Avgift i procent av hushållets månadsinkomst Vistelsetid per vecka Barn 1 Barn 2 Barn 3 T.o.m. 15 timmar 2 % 1 % 0,6 % Mer än 15 timmar 3 % 2 % 1 % Högsta avgift/månad 1 287kr 858 kr 429 kr Barn 3-5 år. Avgift i procent av hushållets månadsinkomst Vistelsetid per vecka Barn 1 Barn 2 Barn 3 Allmän förskola (15 timmar) * Avgiftsfritt Avgiftsfritt Avgiftsfritt Mer än 15 timmar 2 % 1 % 0,6 % Högsta avgift/månad 804 kr 536 kr 268 kr * Allmän förskola gäller endast de tider som förskolan anvisar. Avgiften betalas under 12 månader per år (och beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad). Vad innebär hushållets totala månadsinkomst? Familjens samtliga beskattningsbara inkomster utgör underlag för avgiften. På inkomstuppgiften skall Ni därför ta upp alla dessa. Reducerad avgift Avgiftsfritt under inskolningen(max två veckor) Föräldraledighet och Arbetssökande Barn till föräldralediga/arbetssökande(fram till augusti det år barnet fyller tre) är välkomna till förskolan tisdag-torsdag , även lov. Barn till föräldralediga/arbetssökande(from augusti det år barnet fyller tre) är välkomna till förskolan tisdag-torsdag Lediga under lov(sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov)

5 Felaktig inkomstuppgift Vid felaktig betalning kan avgiften justeras i efterhand, dock högst tre månader tillbaka. När förändras avgiften? Avgiften förändras då barnets vistelsetid ändras enligt tabell ovan. Ni anmäler inkomstförändringar till Maria Westmar Schemaändringar och uppsägning av plats Då Ni behöver ändra barnets vistelsetid på förskolan meddelar Ni pedagogerna och fyller i en schemablankett som finns i hallen. Kan lämnas i postlådan inne i hallen. Vid tillfällig förändring i schemat meddela oss senast dagen innan. Om flera familjer meddelar samma dag att barnen behöver gå längre är det svårt för personalen att räcka till. Självklart försöker vi lösa det om det är akut. Uppsägningstiden är två månader från det datum skriftligt besked inkommit till förskolan. Uppsägningsblanketter finns hos förskolechef. Avgift kommer att tas ut tom uppsägningstidens slut oavsett om platsen utnyttjas eller inte.

6 Allergi Vi arbetar för att ha en så bra inomhusmiljö som möjligt. Rutiner finns och en allergirond görs en gång per år. Växter Alla växter på förskolan ska vara lågallergena. Blommande starkt doftande växter bör ej finnas, tex björkris, hyacinter och julgran. Dofter All personal ska sträva efter att vara parfymfria under arbetstid. Miljön ska vara rökfri. Det gäller även miljön ute i direkt anslutning till förskolan. Vi önskar att Ni vårdnadshavare också tar hänsyn till detta vid lämning och hämtning. Förskolan använder också parfymfria medel, tex tvål och tvättmedel. Vid städdagar används städmedel som förskolan köpt in. Djur Pälsdjur och fåglar får inte finnas i förskolans lokaler. Barn och personal med pälsdjur hemma bör tänka på att inte gosa med djuren innan de går till förskolan. Mat Det finns säkra rutiner för hantering av kosten till födoämnesallergiker. Maten i förskolan är fri från nötter. Jordnötsallergen kan spridas via luften vilket är viktigt att tänka på då barnen har med matsäck/fika hemifrån.

7 Klagomålshantering Rutiner vid vår förskola Alla medarbetare på förskolan ansvarar för att alla synpunkter på förskolans verksamhet fångas upp tidigt och tas på allvar. Alla medarbetare har ansvar för att informera vårdnadshavare om möjligheten att lämna in skriftliga klagomål och ska kunna lämna ut klagomålsblankett. Alla inkomna skriftliga klagomålsblanketter ska lämnas till förskolechefen. En inkommen klagomålsblankett bekräftas skriftligt till den klagande inom en vecka. Alla klagomål följs upp genom systematisk hantering och dokumentation. Om du som vårdnadshavare har klagomål på vår verksamhet används nedanstående arbetsgång. STEG 1: Muntlig synpunkt på verksamheten. Medarbetare som tar emot en muntlig synpunkt är ansvarig för att synpunkten vidarebefordras till berört arbetslag eller till förskolechef. Den mottagande medarbetaren är ansvarig för att meddela vårdnadshavaren om att han/hon har vidarebefordrat synpunkten. Arbetslaget som tar emot synpunkten skall bereda den på arbetslagsmöte och därefter meddela vårdnadshavaren resultatet av beredningen. Om vårdnadshavaren är nöjd med beslutet avslutas ärendet. STEG 2: Ett skriftligt klagomål ska lämnas in till förskolechef av den som tar emot klagomålet. Förskolechefen ska registrera ärendet och dokumentera hur det behandlas. Inom en vecka ska den klagande få en skriftlig bekräftelse på att ärendet är registrerat och hur det kommer att behandlas. Efter beredning ska ett skriftligt beslut tas av förskolechefen och beslutet ska meddelas till vårdnadshavare. Beslut ska tas inom fyra veckor. Om vårdnadshavaren är nöjd med beslutet ska en avslutningsblankett fyllas i och skrivas under av vårdnadshavaren och förskolechefen. Om vårdnadshavaren ej är nöjd med beslutet ska klagomålet föras vidare till styrelsen. STEG 3: Styrelsen ska behandla ärendet inom två månader från det att förskolechefen meddelat sitt beslut till vårdnadshavaren. Styrelsen meddelar sitt beslut till vårdnadshavaren. Om vårdnadshavaren är nöjd med beslutet ska en avslutningsblankett fyllas i och skrivas under av vårdnadshavare och ordförande. Om vårdnadshavare inte är nöjd ska information lämnas om möjligheten att inlämna klagomål till barn- och utbildningsnämnden. STEG 4: Inlämnande av klagomål till kommunens barn- och utbildningsnämnd. STEG 5: inlämnande av klagomål till skolinspektionen

8 Inskolning på avd Månen och Stjärnan(1-3)! Inskolningen sker under minst en tvåveckors period. Om barnet behöver längre tid för att vänja sig, är det viktigt att ta det. Innan inskolningen börjar träffas en pedagog och vårdnadshavaren på ett inskolningssamtal. Då berättar pedagogen om verksamheten och hur inskolningen ska gå till. Vårdnadshavarna berättar om barnet och dess behov, t.ex. om det lider av någon allergi eller dylikt. Pedagogen och vårdnadshavaren kommer sedan överens om ett preliminärt inskolningsschema. Hur går inskolningen till, och vad är viktigt att tänka på? Under inskolningen är det viktigt att vi pedagoger tillsammans med er vårdnadshavare försöker skapa en lugn och trygg start för Er och Ert barn. Ni som vårdnadshavare har mycket erfarenhet och kunskap om Ert barn som är bra att vi som personal får ta del av! Samtidigt har vi som pedagoger erfarenhet och kunskap om inskolningar och den separation som det faktiskt innebär att vara ifrån varandra under dagen, både för barnet men även för Er som vårdnadshavare! Därför är det viktigt att även vi informerar Er om vad vi har för erfarenheter och upplevelser av inskolning på förskola. En förutsättning för en väl fungerande inskolning är att hela tiden UTGÅ FRÅN BARNET! Barnets känslor och reaktioner får alltid styra, därför är lyhördhet och flexibilitet A och O. Vår målsättning är att planera varje inskolning efter varje barns behov! När vi upplever att barnet känner sig tryggt i sin nya miljö och med oss pedagoger kan vi börja att vinka. Att vinka innebär att Ni som vårdnadshavare lämnar barnet på avdelningen för att gå iväg en kort stund, t.ex. till personalrummet. När Ni har sagt hej då och överlämnat barnet till oss är det viktigt att inte dra ut på avskedet utan att Ni går ganska snabbt. Ofta kan barnet bli ledset och

9 sträcka sig efter Er, men vi upplever att det bästa för barnet är att vara klar och tydlig och inte tveka. Att Ni som vårdnadshavare vill gå tillbaka och ta till Er barnet igen för att trösta och sedan göra ett nytt försök senare brukar inte hjälpa barnet, snarare göra det osäkert och förvirrat. ALLA barn reagerar OLIKA! En del starkt, andra mindre starkt, en del precis i början av inskolningen medan för andra kommer reaktionen första flera veckor senare. Detta är alltså väldigt individuellt! Allt eftersom inskolningen fortsätter så kommer Ni som vårdnadshavare att vara borta längre stunder från Ert barn och avdelningen. Det är då vanligt att t.ex. åka hem en stund. Vi vill att Ni alltid ska känna att Ni kan ringa till oss på förskolan, när Ni vill och hur ofta Ni vill. Kanske för att höra efter hur det går eller bara för att prata en stund om frågor som ev har dykt upp. Några saker som är bra att Ni tar med Er till förskolan Kort på familjen till barnets album. (småbarnsavdelningarna) Blöjor. Ev napp och/eller gosedjur. Varje barn har sin egen nappskål med sina nappar i, därför är det bra om Ni kan ta med 2 eller 3 nappar som kan finnas här på förskolan. Familjetavlan som ska sitta vid barnets plats i hallen. Kort på familjen. extrakläder, så som underbyxor, strumpor, t-shirt, joggingbyxa och tröja ett par inneskor regnkläder och stövlar som ska finnas på förskolan en ryggsäck kan vara bra att ha så att barnet tidigt lär sig att ansvara för sina saker och att om möjligt bära sina egna saker själv. Alla kläder bör vara märkta med namn

10 Inskolning på Solen och Tellus 3-6år Om barnet inte har gått på förskola tidigare eller är helt ny, så arbetar vi på samma sätt som småbarn. Inskolningen sker under en tvåveckors period. Om barnet behöver längre tid för att vänja sig, är det viktigt att ta det. Läs mer om inskolning i stycket ovan - vi hänvisar till småbarnens inskolning. Saker som är bra att ta med sig till förskolan: Gör en familjetavla som ska sitta vid barnets plats i hallen. extrakläder, såsom underbyxor, strumpor, t-shirt, joggingbyxa och tröja Inneskor Regnkläder och stövlar En ryggsäck Överinskolning från småbarn - till syskonavdelning Ert barn är van vid att bli lämnad på förskola och känner igen sig i huset. Ofta räcker det med en veckas inskolning, men vi är flexibla beroende på barnets behov. Ni som vårdnadshavare behöver inte vara med vid överinskolning. Vi låter barnet komma in ett par timmar varje dag på syskonavdelningen, för att barnet ska vänja sig vid den nya miljön, kompisar och oss pedagoger. Vi introducerar barnet med olika montessorimaterial och nya rutiner. När barnet är redo att flytta över, får barnet hämta sin korg och sina kläder på småbarn och flytta över dem tillsammans med ansvarig pedagog. Vi erbjuder ett överskolningssamtal till Er vårdnadshavare, för att ni ska få veta hur allt har gått och om det är ngt som Ni önskar prata med oss om.

11 Likabehandlingsarbete På förskolan Barnens Hus arbetar vi med likabehandlingsplanen. Vår vision på förskolan är att inget barn ska bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för annan kränkande behandling. Vårt syfte är att varje verksamhet ska ha skriftlig plan för likabehandlingsarbete. Planarbetet ska vara att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Sjukdom! När ditt barn är sjukt vill vi att Ni ringer till oss och talar om detta på telefonnummer Ni kan även när som helst på dygnet tala in ett meddelande om detta på telefonsvararen. När det gäller feber så ska barnet vara hemma en feberfri dag innan det kommer tillbaka till förskolan igen. Vid magsjuka är det 48 timmar symptomfritt som gäller. D.v.s om barnet har kräkts här på måndag eftermiddag så kan det inte vara tillbaka hos oss igen förrän torsdag morgon! Vi ber Er att respektera detta. Syskon till barn med magsjuka ska stanna hemma pga smittorisk. Möten för vårdnadshavare och utvecklingssamtal Varje termin har vi möten för vårdnadshavare där vi berättar för Er om vår verksamhet och vilka mål vi har med den. Vi dokumenterar verksamheten genom t.ex fotografier och videofilm och det brukar vara ett uppskattat inslag på mötet. På höstterminen har vi sk trivselsamtal och på vårterminen utvecklingssamtal. Vid samtalen pratar pedagogen och vårdnadshavarna om barnets trivsel på förskolan och om barnets utveckling.

12 Rutiner på småbarnsavdelningarna(1-3) Hur en vanlig dag ser ut på småbarn Förskolan öppnar. Den första stunden på morgonen är vi inne tillsammans på Månen samt Stjärnan och tar det lugnt och myser tillsammans. De barn som ska äta frukost måste vara här innan klockan 8.00, då serveras frukosten. Ca 8.45 går Stjärnans samt Månens barn in på respektive avdelning och tvättar sig och borstar tänderna har vi en liten morgon samling, då det är bra om alla barnen har kommit. På den här samlingen pratar vi om vilka barn som är här/sjuka, lediga. För att göra detta så konkret som möjligt för barnen använder vi kort på dem. Vi berättar även för barnen vad vi tänker göra under dagen. Vi har även rörelsesamlingar. På förmiddagen kan t.ex en pedagog och två till tre barn från varje avdelning vara inne. Den här stunden är vi tillsammans och barnen har möjlighet att i lugn och ro själva välja vad det vill göra. Att få vara inne med en pedagog är en viktig stund för det lilla barnet. Detta är då ett utmärkt tillfälle att kunna se det enskilda barnet. Under dessa stunder brukar vi måla, pyssla mm. De barn som är ute är antingen på gården och leker eller går iväg till skogen eller någon lekpark. Vi besöker också regelbundet stadsbiblioteket kommer alla barnen in. Vi byter blöjor på de minsta, de som inte har blöja kissar på pottan eller toaletten har vi lunchsamling. På den här samlingen brukar vi sjunga, berätta sagor, göra fingerramsor, allt efter barnens intresse. Vi försöker att alltid vara lyhörda för vad barnen är intresserade av och ut efter det planera vår samling. Samlingen blir även ett sätt för barnen att varva ner innan det är dags för lunchen. Innan vi ska äta mat får även ett barn följa med en pedagog och hämta matvagnen i köket och duka fram till kompisarna på avdelningen äter vi lunch som vår kokerska lagat. Efter lunchen vilar de barnen som behöver på sin madrass. När barnen sedan kommer upp från vilan är det viktigt att de får vakna till i sin egen takt. Att få sitta i pedagogens knä och läsa bok och ha det mysigt är hos oss viktigt. De barn som inte ligger och vilar ägnar sig åt lugna aktiviteter, så som att t.ex läsa bok, pussla äter vi mellanmål.när vädret tillåter går vi ut och leker på gården den sista stunden innan förskolan stänger.

13 Att vila på förskolan När barnen ätit sin lunch färdig vid är det dags för vilan. Barnen sover på en madrass på golvet tillsammans med eventuellt napp eller gosedjur. Det kan för vissa barn upplevas lite skrämmande att första gångerna ligga på madrassen och vila. Då är det viktigt att inskolningspedagogen finns med och är lyhörd för barnets behov. Det är viktigt att vara medveten om att barnets sömnbehov ändras över tiden. En period kanske det lilla barnet vaknar efter en timma och är utvilad, medan det under en annan period behöver två timmas sömn för att orka dagen. Att äta lunch på förskolan För att barnen ska ha möjlighet att utveckla sin självständighet sitter vi alla och äter vid låga bord. Barnen kan då själva ta sig upp och ner i sin stol. Barnen har sin speciella plats vid bordet för att ge dem den trygghet de behöver. De äldsta barnen i gruppen får lägga upp sin mat själva ifrån de små karotterna och hälla upp mjölken själv ifrån den lilla kannan. Efter maten tar de barn som klarar sin tallrik och skrapar eventuella rester. Matsituationen ska vara lustfylld och därför tvingar vi aldrig barn att äta något de ej vill. Däremot uppmuntrar vi barnen att smaka på all mat. Att bli torr Vanligtvis inträffar den här perioden någon gång då barnet är på småbarnsavdelningen. Toaletterna är i barnens nivå, så att de själva ska kunna ta sig upp och ner. Det är viktigt att barnet aldrig känner sig pressat att sluta med blöja, eller upplever skuld när det händer en olycka. Alla barn är individer och mognaden för att reglera kiss och bajs infaller vid olika åldrar för alla, så jämför aldrig!

14 Rutiner på syskonavdelningarna(3-6) Hur en vanlig dag ser ut på syskonavdelningarna Förskolan öppnar. Första stunden på morgonen är vi inne tillsammans på någon av småbarnsavdelningarna. Ca 7.30 går vi in på respektive avdelning. En pedagog från syskonavdelningen tar emot. De barn som ska äta frukost bör vara här innan klockan 8.00, för att det ska bli en lugn och mysig matstund. Efter frukosten får barnen borsta sina tänder har vi morgonsamling och då hälsar vi också 15-timmarsbarnen välkomna. Morgonsamlingen är en stund med växlande innehåll av sång, ramsor, tema och rörelse börjar Montessoripasset. Här har barnen möjlighet att i lugn och ro tex få utforska materialen, pyssla och måla utan att bli avbrutna i sitt arbete. Tre dagar i veckan går barnen till vår skolskog. Varje barn tillhör en skogsgrupp med barn från båda avdelningarna. Sista veckan i varje månad får barnen ha med sig sin ryggsäck med eget fika äter vi lunch som vår kock har lagat. Efter lunchen går barnen ut på gården och leker hämtas 15-timmarsbarnen äter vi mellanmål. När vädret tillåter går vi sedan ut och leker på gården den sista stunden innan förskolan stänger. Barnen får under hela dagen möjlighet att träna upp sin självständighet, vid påklädning, toalettbesök, matsituationer, de dukar själva osv. Detta är en tanke som grundar sig i montessoripedagogiken, "Hjälp mig göra det själv". Åter igen.. Varmt Välkomna till oss!!!!

Välkommen. till Dahlgårdens förskola 2015/2016. Senast ändrad: 2015-06-11

Välkommen. till Dahlgårdens förskola 2015/2016. Senast ändrad: 2015-06-11 Välkommen till Dahlgårdens förskola 2015/2016 Senast ändrad: 2015-06-11 1 TELEFONLISTA Dahlgården 0733-13 55 64 Emelie Nilsson Förskolechef 13 45 41 Cissi Nilsson Exp. 13 42 26 0733-134226 13 42 27 0733-134227

Läs mer

Öppning och stängning Vi har öppet mellan klockan 07.00-17.30.

Öppning och stängning Vi har öppet mellan klockan 07.00-17.30. Föräldrainformation Läsåret 2014-2015 Allmänt Rydebäcks Montessoriförskola startade sin verksamhet augusti 2001, och är en fristående förskola. Verksamheten bedrivs enligt skolverkets gällande styrdokument

Läs mer

Förskolan Kärrspiran!

Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran! Förskolan Kärrspiran ligger i ett naturskönt område, vi har en fin gård att både leka på och utforska och närhet till skogen. Förskolan består av 11 avdelningar. För tillfället är

Läs mer

Föräldrakooperativet Pärlan Föräldrahandbok

Föräldrakooperativet Pärlan Föräldrahandbok Föräldrakooperativet Pärlan Föräldrahandbok 1 Innehåll: 1. Organisation 3 1.1. Pärlans Förskola 3 1.2. Stadga 3 1.3. Årsstämma. 3 1.4. Styrelsen 3 1.5. Information på webben.. 3 2. Köhantering 3 2.1. Allmänt

Läs mer

Mars 2015 GRANBY NYA FÖRSKOLA. Välkommen till Granby nya förskola! En handbok för föräldrarna på Granby nya förskola

Mars 2015 GRANBY NYA FÖRSKOLA. Välkommen till Granby nya förskola! En handbok för föräldrarna på Granby nya förskola GRANBY NYA FÖRSKOLA Välkommen till Granby nya förskola! En handbok för föräldrarna på Granby nya förskola 1 Innehåll Öppettider och kontaktuppgifter... 3 Vistelsetider... 3 Hämtning och lämning... 3 Personalen...

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

YLLE FÖRSKOLAN FÖRÄLDRAHANDBOK

YLLE FÖRSKOLAN FÖRÄLDRAHANDBOK YLLE FÖRSKOLAN FÖRÄLDRAHANDBOK Innehållsförteckning Syfte med föräldrahandbok...3 Affärsidé...3 Organisation...4 Avdelningar Befattningsbeskrivningar Förskolechef Pedagoger Arbetslag...5 Schemalagd arbetstid

Läs mer

Regler för Misterhults förskola 2012/2013

Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Hur kan du skaffa kunskap om Ditt/Dina barns vardag? Varje år har förskolan ett öppet hus då man kan se sina barn arbeta. Utvecklingssamtal hålls tillsammans med

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 VÄLKOMMEN TILL ÅNÄSETS FÖRSKOLA Ånäsets förskola ligger i en underbar miljö där vi är omgiven av skog och sjö. Vi har nära till badplats, härliga skidspår,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN Blåbärsskogen är en avdelning med 20 barn i åldern 3-6 år. På Blåbärsskogen arbetar Anna Riseby, förskollärare 100%. Carina Gladh, förskollärare 100

Läs mer

Information från förskolan Båten Augusti 2014

Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information och viktiga datum Kajutan 070-169 85 18 Ankaret 070-169 83 98 Åran 070-169 83 99 Bojen 070-169 85 15 Bryggan 070-169 84 00 Seglet 070-169 85 14

Läs mer

Välkommen till Mjärdevi Kooperativa Förskola Föräldrahandboken. 2010-10-04 Infogruppen Tony Lundén

Välkommen till Mjärdevi Kooperativa Förskola Föräldrahandboken. 2010-10-04 Infogruppen Tony Lundén Välkommen till Mjärdevi Kooperativa Förskola Föräldrahandboken 2010-10-04 Infogruppen Tony Lundén Innehåll 1. Introduktion...1 Välkommen till Mjärdevi Kooperativa Förskola... 1 Mjärdevi Kooperativa Förskola...

Läs mer

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT?

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT? NORMER OCH VÄRDEN Kalvens förskola skall sträva efter att varje barn skall utveckla: Öppenhet och frihet Respekt Solidaritet Ansvar Hänsyn Etik och moral Jämlikhet Respekt mot djur och natur HUR NÅR VI

Läs mer

Föräldrahandboken 2010-02-10, Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 1 (21)

Föräldrahandboken 2010-02-10, Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 1 (21) Föräldrahandboken 2010-02-10, Fastställd av MKF:s styrelse 2009-XX-XX sidan 1 (21) 1. Introduktion Välkommen till Mjärdevi Kooperativa Förskola Du läser just nu föräldrahandboken som är ett informationsdokument

Läs mer

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor Ge mig tiden så kan jag Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor 2 Självkänsla bygger företagsamma barn Vi på Önsta-Gryta förskolor i Västerås kom i kontakt med projektet Entreprenörskap i skolan och projektledaren

Läs mer

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV Kvarndungens föräldrakooperativ ligger naturskönt beläget med dungen och Borgundaberget alldeles inpå knuten. Föräldrakooperativ startade 1988. Vår förskola har den lilla

Läs mer

Förskolorna Framtidsfolket AB

Förskolorna Framtidsfolket AB Natasa Bojić har skrivit och ritat Förskolorna Framtidsfolket AB Reviderad augusti 2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår hemsida... 3 Dagsrutiner på våra förskolor... 4 Föräldrasamverkan... 5 Föräldraråd...

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskola: Ringarens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Gunilla Källmark Förskolechef: Biträdande förskolechef Maria

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 2. Verksamhet/förskola: Fyrklöverns Montessoriförskola Ättekulla Ansvarig skolchef/rektor: Stellan Hagström 3. Organisation och förutsättningar Förskolan hyr

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Riktlinjer kommunala förskolor

Riktlinjer kommunala förskolor Dnr 2015/BUN 0042 Riktlinjer kommunala förskolor Gällande från 1 juli 2015 Barn -och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun / 2015-07-01 2 (31) Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 1.1 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

Förskolorna Framtidsfolket AB 2010 2011, Rödklövern

Förskolorna Framtidsfolket AB 2010 2011, Rödklövern Natasa Bojić har skrivit och ritat. Förskolorna Framtidsfolket AB 2010 2011, Rödklövern Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Dagsrutiner på våra förskolor... 4 Föräldrasamverkan...

Läs mer

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET OCH VÅRT UPPDRAG Vår verksamhet drivs av en ideell förening. Föreningens ändamål är att med personliga insatser av (om än inte uteslutande)

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag.

I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag. I Skräddarbacken finns fyra förskolor där cirka 230 barn och 40 pedagoger tillbringar sin vardag. Det är mycket nytt att tänka på och ny information att ta till sig, här står lite vad som är bra att veta

Läs mer

Organisation Tallkotten Grankotten Förskolans mål är att: Hur förskolan lyckas med att nå de målen mäts på olika sätt: Styrdokument Arbetssätt

Organisation Tallkotten Grankotten Förskolans mål är att: Hur förskolan lyckas med att nå de målen mäts på olika sätt: Styrdokument Arbetssätt 1 Organisation Förskolan består av två avdelningar. Tallkotten har barn från 1 till 3 år och Grankotten har barn från 3 år upp till 5 år. Sex pedagoger och en kokerska arbetar på förskolan. Öppen tiderna

Läs mer