Ett hållbart ledarskap. Så främjas den friska kulturen. Hälsan en del av vardagen. Alla tjänar på rökfritt. borås stad satsar stort på cheferna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett hållbart ledarskap. Så främjas den friska kulturen. Hälsan en del av vardagen. Alla tjänar på rökfritt. borås stad satsar stort på cheferna"

Transkript

1 din tidning om företagshälsa från ab previa nr 2/2010 arbetsmiljö för själen Så främjas den friska kulturen dubbelt så friskt på bruket Hälsan en del av vardagen på SCA i Lilla Edet företag som fimpar Alla tjänar på rökfritt marita svenningsson och göran carlsson är två av de chefer i Borås stad som har stärkts i sin ledarroll med hjälp av coachning. borås stad satsar stort på cheferna Ett hållbart ledarskap

2 Innehåll prima ledarskap som främjar hälsan Hur är stämningen på arbetet i dag? 02. Forskningen visar på tydliga samband mellan fysisk hälsa och den psykosociala arbetsmiljön. Prima har talat med några experter om hur ledarskapet främjar hälsan. 05. Med en organisation som skapar delaktighet och genom att förankra hälsoarbetet i arbetsplatskulturen halverade SCA i Lilla Edet sjuktalen. På köpet fick man medarbetare som stormtrivs på arbetet. 08. Cheferna i Borås stad mådde inte bra. Obligatorisk individuell coachning blev lösningen och resultatet blev succé. 10. Sveriges bästa arbetsplats för fjärde året i rad Liselotte Jansson, vd för SAS Institute berättar om framgångsreceptet. 12. Semesterdags så får kropp och själ ut mesta möjliga av ledigheten. 14. En rökfri arbetsplats är en besparing både för hälsan och företaget. Så kan det bli verklighet. 16. Varför hade vältränade poliser i Gävleborgs län rygg besvär? Previa tog reda på orsaken och presenterade en lösning. 18. Så kan Previa hjälpa till med det hälsofrämjande arbetet i er organisation. previa prima ansvarig utgivare harald abelin redaktion katrin malm, evalena andersson produktion spoon publishing ab omslagsfoto ciprian gorga tryck sandvikens tryckeri ab issn välkommen att kontakta prima via: Den friska kult En arbetsplats där medarbetarna känner sig sedda, delaktiga och trivs med varandra har de bästa förutsättningarna att vara en frisk arbetsplats det syns tydligt i forskningen. Ansvaret för att det är så ligger både hos chef och medarbetare, men kräver tillit och kommunikation. text petra malm foto getty images 2 prima nr

3 uren sambandet mellan psykosocial arbetsmiljö och hälsa har det forskats om ända sedan 1960-talet. Men trots att många forskare under lång tid visat på sambandet mellan ett gott ledarskap, en frisk arbetskultur och friska och produktiva medarbetare, så talar verkligheten ett annat språk. Unionens Arbetsmiljöbarometer visar till exempel att bara tre av tio arbetsplatser arbetar systematiskt för att förebygga riskerna för arbetsrelaterad stress. Och en avhandling som nyligen lagts fram vid Karolinska institutet slår fast att dåligt ledarskap inte bara leder till stress hos medarbetarna, utan även ökar risk för hjärtinfarkt på längre sikt. Omvänt visar en studie från Mälardalens högskola att ett gott ledarskap ger bättre hälsa på arbetsplatsen. Men hur är då ett ledarskap som främjar hälsan? Det mer gammaldags tillvägagångssättet var att pusha medarbetare att nå målen. Det nya är att främja. En främjande ledare strävar efter att gruppen ska lyckas, och ser till att de har rätt förutsättningar, säger Anders Lugn, konsultchef på företaget Chefakuten och författare till flera böcker i ämnet. Medarbetarna ska känna sig delaktiga, men också ta ansvar för att säga ifrån vilka resurser och befogenheter de behöver för att nå sina mål. Som konsult har Anders Lugn arbetat med flera stora svenska koncerner, däribland Stora Enso Fors,» Det gamla tillvägagångssättet var att pusha medarbetarna. Det nya är att främja.«ett ofta omskrivet exempel där arbetsmiljön vändes från destruktiv till konstruktiv. Erfarenheterna finns beskrivna i boken»långtidsfrisk«, skriven tillsammans med Johnny Johnsson, företagsläkare på Stora Enso, och läkaren Birger Rexed. Stora Enso Fors drogs under 1990-talet med dåligt ledarskap och höga sjuktal. Men i stället för att undersöka vad som gjorde medarbetarna sjuka, tog man reda på vad som höll dem friska. De faktorer som hamnade överst på listan var främjande ledarskap och ansvarstagande medarbetarskap, berättar Anders Lugn. När man arbetade aktivt med friskfaktorerna, sjönk sjuktalen och effektiviteten ökade. ingela thylefors är legitimerad psykolog och docent vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Hon har studerat samspelet mellan ledare och ledda, och kan bekräfta bilden av att ett bra ledarskap får positivt avtryck i organisationen. En chef har betydelse för hur personalen upplever sin arbetssituation. Det är inte den enda avgörande faktorn, men den är betydelsefull. Därför är det viktigt att rekrytera en bra chef, en person som är en trygg, stabil människa med god självkännedom och psykosocial arbetsmiljö Arbetsmiljölagen innefattar även medarbetarnas psykiska hälsa och välmående. Arbetsmiljöverket listar några psykosociala riskfaktorer: Stor arbetsmängd högt arbetstempo Ensidigt, upprepat och monotont arbete Oklara förväntningar på arbetsinsats oklara roller Ständiga förändringar otrygghet i anställningen Risker för hot och våld Skiftarbete oregelbundna arbetstider Konflikter, kränkningar, trakasserier Sociala kontakter Ensamarbete som inte är låst av prestige och annat. Han eller hon ska stå på sina egna ben och våga gå in i en dialog med sina medarbetare, det är grunden. Sedan måste en chef också ha lusten att leda, vilja åstadkomma något och jobba genom andra människor, säger hon. Den positiva påverkan på medarbetarna sker via kunskap, att bygga bra relationer och att vara en god förebild. En god ledare ska enligt Ingela Thylefors finnas ute i verksamheten hos sina medarbetare, se dem, bekräfta dem, lyssna på dem, intressera sig för deras arbete. Ett frånvarande chefskap ger en dålig psyko social arbetsmiljö, konstaterar Ingela Thylefors. anders lugn är ledarskapskonsult, författare och tidigare vd på kommunikationsbyrån Journalistgruppen. ingela thylefors är psykolog och docent vid Göteborgs universitet. hur kan ledarskapet påverka trivseln och stämningen på arbetsplatsen medarbetare emellan och mellan medarbetare och chefer? Anders Lugn nämner några viktiga lärdomar. Ett vanligt fel är att man tillåter sig prata skit om varandra på företaget. Det kan vara en ledare om en annan, eller en medarbetare om chefen. Det tar fäste ganska fort, för det är kul att skvallra. Men det finns risk att det uppstår surdegar i firman, säger Anders Lugn. Grupperingar uppstår, och den goda kulturen faller som ett korthus. Man tappar bort det gemensamma målet. Då behöver man snabbt sätta ner foten igen och diskutera hur man egentligen har det. Efter en sådan diskussion kan man lättare ta i problemen och peka prima nr

4 på dem om de uppstår igen. En svaghet hos en ledare är att inte ta tag i problemen, hoppas att de går över. Men det gör de sällan. Ju förr du tar tag i ett problem, desto bättre är det, förklarar han. Är då trivseln en fråga enbart för ledningen eller även för medarbetarna? Medarbetarna har ett jättestort ansvar. Och där är även ledaren medarbetare. För det första är vi varandras arbetsmiljö, för det andra måste vi prata med och inte om varandra. Framför allt måste alla vara tydliga med att berätta vilka förutsättningar de behöver för att göra ett bra jobb. De måste också känna att det inte är farligt att våga säga ifrån, säger Anders Lugn. hanna walleij-sandahl, tf distriktschef för Previa i Småland och operativ chef för Previa i Kronobergs län, är inne på samma resonemang: En arbetsplats med en välkomnande miljö känns rolig och stimulerande att gå till på morgonen, säger Hanna Walleij-Sandahl. Går man i stället till arbetet med en klump i magen för att man tvingas umgås med kollegor man inte trivs med påverkar det effektiviteten. En god psykosocial arbetsmiljö är skyddande. En dålig miljö skapar inga naturliga pauser, där man får skratta och anförtro sig åt sina kollegor.» En arbetsplats med en välkomnande miljö känns rolig och stimulerande att gå till på morgonen«och har man inte förtroende för sina kollegor, så har man ingen att bolla jobbfrågor med, och då blir man ensam, förklarar hon. Att ha en skrattande och glad kultur är jätteviktigt. Det finns saker som smittar lika mycket som virus och bakterier, och det är hälsa och glädje. När man får in en kollega med hälsa och humor så stärker det gruppen, konstaterar Anders Lugn. Hans egen metod som företagsledare var att ha en platt organisation, högt i tak samt en ledningsgrupp och ett företag med utrymme för många olika personligheter och åsikter. Mångfald har en styrka. Är alla lika blir det inga diskussioner. Däremot måste man veta vilken väg man ska gå. Ha en levande diskussion i företaget om vilken kultur och vilka värderingar som ska råda när det är som bäst, om synen på medarbetarskap och ledarskap. Definiera det ideala tillståndet gemensamt och fundera ut hur ni kan nå dit. Låt det ta den tid det behöver. hanna walleijsandahl är operativ chef på Previa i Kronobergs län. så tycker cheferna! Kollegor är en viktig del av arbetsmiljön. Prima frågade därför några kända svenska chefer om deras ansvar för att medarbetarna ska trivas med varandra. Pontus Frithiof, 37 år, krögare: Som företagsledare har du ett ansvar för ett trivsamt klimat med respekt och ödmjukhet i företaget. Självklart är det också viktigt på mellanchefsledet. Goda relationer mellan medarbetarna kan man åtminstone försöka uppmuntra. Jag brukar säga att man inte behöver älska alla medarbetare, men det är ett krav att man kan ha ett bra samarbete. Henrik Oscarsson, 40 år, vd Discshop. Vi har självklart ett stort ansvar för att skapa en generellt trivsam miljö med högt i tak som förhoppningsvis är en god plattform för att skapa goda relationer mellan företagets medarbetare. Det är också vårt ansvar att stävja osämja och hjälpa till att lösa samarbets svårigheter och konflikter. Maria Spetz, 56 år, vd Motormännens riksförbund. Vd och ledning har ansvar för att skapa bra förutsättningar för trivsel och goda relationer, men även för lokaler, arbetsvillkor, och att det finns ett tydligt regelverk. Det är viktigt att förmedla värderingen att ALLA medarbetare måste bidra till, och har ett ansvar för, trivsel och goda relationer på arbetsplatsen. Richard Bergfors, 34 år, vd Max hamburgerrestauranger. Jag, och vi i ledningen, har självklart det yttersta ansvaret för detta. Att skapa en kultur och ge verktygen för att det ska fungera, men också att kontrollera och följa upp det hela och vidta åtgärder om det inte fungerar. Det är extremt viktigt och en av våra framgångsfaktorer,»we are in the business of people«. Ulrika Saxon, 43 år, vd Bonnier Tidskrifter. Medarbetarna är det viktigaste vi har, så fokus på arbetsmotivation och stimulerande utveckling är högprioriterat. Det är en direkt affärskritisk faktor att medarbetarna känner trivsel, och därmed kan prestera väl och verka i en miljö som bejakar kreativitet i ordets alla bemärkelser. 4 prima nr

5 Roxana Araya och Helen Petersen arbetar på konverteringen på Edet Bruk. Stora framgångar i Lilla Edet Med ett solitt engagemang går det att utföra hälsounder även i branscher med tunga och monotona arbetsmoment. På SCA Hygiene Products i Lilla Edet har man halverat sjukfrånvaron och höjt trivseln. text ulf wiman foto ciprian gorga i lilla edet har pappersindustrin länge dominerat. Edet Bruk grundades 1881 och är ortens största industri. Bruket, som i dag heter SCA Hygiene Products AB Edet Bruk tillverkar mjukpapper och har omkring 450 anställda. Bruket må vara gammalt, men det saknas inte nytänkande. Det gäller inte minst företagets fokusering på hälsofrämjande åtgärder. Det är en satsning som gjorde att man från 2005 till 2009 kunde halvera sjukfrånvaron och minska antalet arbetsplatsolyckor. Imponerande resultat i en verksamhet där tunga och monotona arbetsmoment ofta leder till förslitningsskador. För oss i ledningen här på Edet Bruk är det självklart med ett långsiktig strategiskt hälsoarbete, säger personalchefen Göran Ågren. En del i detta arbete har varit att försöka agera så prima nr

6 abdulrehman abbas arbetar som elektriker på Edet Bruk och tycker att företaget arbetar bra med hälsofrågor företagets egen»klassiker«är ett sätt för medarbetarna att aktivera sig tillsammans. snabbt som möjligt, helst innan problem uppstår, förklarar personalassistent Britt Larsson: Vi har arbetat mycket med korttidsfrånvaron och fokuserar på tidig rehabilitering, vilket gjort att sjukfrånvaron minskat. Målet är att fånga upp sjukskrivna medarbetare så snabbt som möjligt och erbjuda dem hjälp. Vi har även försökt att hitta anpassade arbeten under rehabilitering för personer som har varit sjukskrivna och som inte kunnat vara på sitt ordinarie arbete. Det gäller att bry sig om och försöka hjälpa. ett bra exempel på Edet Bruks engagemang är att man har anställt en hälsopedagog för att ta hand om stora delar av det förebyggande hälsoarbetet aktiviteter som ska förhindra att medarbetare blir sjuka. Vi såg nyttan av Previas hälsocoachning och insåg att vi kunde sysselsätta en egen hälsopedagog på heltid, säger Göran Ågren. Innan sin utbildning arbetade hälsopedagogen Ann-Louise Nilsson på golvet på bruket och därmed har hon en värdefull insikt i verksamheten. Hon har arbetat mycket aktivt för att nå ut till medarbetarna och för att hitta friskvårdsaktiviteter som passar varje enskild individ. Dessutom har hon fört en konstant dialog med medarbetarna, bland annat på arbetsplatsträffar och genom ett månadsbrev. För tillfället är dock Ann-Louise Nilsson mamma ledig. Men Previa, som Edet Bruk har samarbetat med sedan 2005,»vikarierar«. Bland Ann-Louise Nilssons första och största uppgifter som Edet Bruks hälsopedagog var att tillsammans med Previa 2007 genomföra en systematisk göran ågren poängterar vikten av brukets organisationsform för medarbetarnas hälsa och trivsel. Inom produktionen har vi delat in personalen i olika lag som själva ansvarar för sitt arbete. Varje arbetslag har en lagledare, som inte är chef utan mer av en samordnare. Våra attitydundersökningar visar att medarbetarna generellt är mycket nöjda med det här arbetssättet. Ett par medarbetare som Primas reporter pratar med under sitt besök på Edet bruk bekräftar att arbegöran ågren är personalchef på Edet Bruk. britt larsson arbetar som personal assistent. kartläggning av hälsa och livsstil. Previas Balansprofil var förebilden. Previa ansvarade för kvalitetssäkring, återrapportering samt provtagning. Undersökningen gav en samlad bild av företaget och en bra nulägesbeskrivning. En ny, uppföljande underökning kommer att genomföras under Den kommer att lägga grunden för det fortsatta hälso arbetet. Personalen på Edet Bruk har blivit friskare och undersökningar visar att man trivs alldeles utmärkt på jobbet. Många av friskvårdsaktiviteterna kombinerar träning med socialt umgänge. Varje sommarhalvår brukar vi ordna olika aktiviteter. Ett exempel är den så kallade Klassikern där vi sprungit, gått, cyklat och orienterat tillsammans. Det har avslutats med en höstfest. Den lagtävling i stegräkning som vi genomförde förra året var mycket uppskattad, berättar Britt Larsson. Medarbetarna har tillgång till en friskvårdslokal som används flitigt. De kan också välja att utnyttja sin friskvårdspeng till aktiviteter på fritiden. 6 prima nr

7 » Vi såg nyttan av Previas hälsocoachning och insåg att vi kunde sysselsätta en egen hälsopedagog på heltid«tet med hälsan på företaget avspeglas i trivseln. Lotta Liljesson arbetar som torkare på Edet Bruk. Hälsoarbetet här på bruket går åt rätt håll. Säkerheten förbättras och det ordnas olika aktiviteter som gör att personalen träffas, tränar och mår bra. Vi får också pengar till aktiviteter inom skiftlaget. Jag stormtrivs på jobbet, berättar hon. Abdulrehman Abbas, elektriker, håller med: Rehabilitering och friskvård fungerar mycket bra här. Man känner att cheferna lyssnar och jag har själv fått mycket hjälp. När jag fick problem med ett knä och med ena handen var jag hos Previas sjukgymnast för behandling. Han visade också olika övningar som jag nu gör hemma eller på brukets gym. edet bruk samarbetar med Previa inom flera områden. Även om vi försöker lösa så mycket som möjligt själva, så anlitar vi ofta deras företagssköterskor, sjukgymnaster och psykologer, förklarar Britt Larsson. De hjälper oss bland annat med olika lagstadgade undersökningar, exempelvis för lokförare och ständigt nattarbete. De utför även hörselkontroller löpande. Lennart Sohlberg är kundansvarig för Edet Bruk hos Previa i Lilla Edet. Han säger att företaget är ett bra exempel på hur man kan arbeta för friskare medarbetare: Företaget har en framsynt personalchef, som är villig att ta till sig nya angreppssätt. Och för att lyckas med så här stora satsningar krävs någon på chefsnivå som driver projektet i ledningsgruppen. Lennart Sohlberg betonar särskilt ledningens engagemang som en av framgångsfaktorerna. De har prioriterat detta och sett till att de nödvändiga resurserna funnits, och dessutom släppt till av produktionstiden. så gjorde EDET bruk UTMANING: Att minska sjuktalet och få med så många som möjligt av de cirka 450 anställda i hälsosatsningen, i en verksamhet som innefattar tunga och monotona arbetsmoment. LÖSNING: Företaget utnyttjar olika kanaler, som intranät, hälsopärmar ute i verksamheten, månadsbrev och informationsmöten flera gånger per år. De har också en heltidsanställd hälsopedagog som lennart sohlberg är kundansvarig för Edet Bruk på Previa. tar initiativ till aktiviteter. Arbetsformen i organisationen, med lagarbete och friskvårdssatsningar samt tidiga insatser och rehabilitering är andra verktyg. RESULTAT: Halverad sjukfrånvaro från 2005 till 2009, minskat antal olyckor och mycket god trivsel hos personalen. LÄS MER: Om Previas tjänster på sidan 18. allt hänger ihop för att man ska må bra Personlig coachning via arbetsgivaren blev nystart för Sofia. en hälsoundersökning via arbetsgivaren Länsförsäkringar blev för Sofia Källström Jansson, 23 år, starten för en personlig satsning. Nu prioriterar hon sin hälsa på allvar med hjälp av träning, bättre kost och mindre stress. Som en bonus har hon gått ner 13 kilo på ett halvår. Det började som en hälsoundersökning men före tagssköterskan från Previa, Annika Marköö föreslog att jag skulle träffa en psykolog för att få hjälp med andra delar av min hälsa. Jag var ganska skeptisk, tills jag träffade Annika Delvret. Hon var grym! För mig är hon inte en psykolog, hon har mer varit en coach, berättar Sofia Källström Jansson, innesäljare hos Länsförsäkringar i Stockholm. Under det följande halvåret träffade Sofia Previas psykolog Annika Delvret varannan eller var tredje vecka, och hennes chef på Länsförsäkringar tvekade aldrig att godkänna besöken. Stress var ett av ämnena för samtalen, samt självkänsla och vikt. Annika är väldigt kunnig och gav mig konkreta råd. Jag tyckte till exempel själv att jag tränade men hon öppnade mina ögon för att det kanske inte räckte och peppade mig. Men det handlade aldrig bara om vikt utan om kost, träning, stress och hur allt hänger ihop för att man ska må bra. Träningen och en mer medveten kost har dock resulterat i en viktminskning, något Sofia beskriver som en del av en positiv spiral. Det handlar absolut inte om att vara snygg på stranden. Jag mår mycket bättre nu och är mer självsäker. Annika har också hjälpt mig med tips för att varva ner när jag ska somna eftersom jag har varit väldigt stressad på grund av mitt arbete. I dag, ett år efter det första besöket hos Previa fortsätter Sofia sin hälsosatsning på egen hand. Jag får fortfarande kämpa, bromsa upp och tänka efter. Men det har blivit mycket lättare, säger hon. foto: SAMIR SOUDAH prima nr

8 Lyft för ledarskapet I ett ambitiöst projekt i Borås stad får samtliga chefer individuell coachning för att stärkas i sitt ledarskap. Satsningen har inte bara gynnat cheferna personligen utan ger även ett positivt avtryck i kommunens verksamheter. text helén bjurberg foto ciprian gorga en stressfylld arbetssituation och behov av bättre stöd i ledarskapet kommunrevisionens rapport Att vara chef i Borås stad talade sitt tydliga språk. De tre kommundelscheferna Håkan Anving, Rita Johansson och Göran Carlsson fick rapporten i sin hand och tog den på största allvar. För Göran Carlsson, kommundelschef i Viskafors rådde det ingen tvekan om vad som behövde göras. Jag har en idrottsbakgrund och är van vid att man där har en coach. För mig är det självklart att man även i sitt arbete som chef kan behöva någon som peppar och ger individuell feedback. Kommundelscheferna kontaktade därför Petra Kyllergård och Charlotte Henschel, psykologer på Previa i Borås, som tidigare hade coachat chefer med gott resultat. Tillsammans diskuterade de möjligheten att inleda en obligatorisk coachning för alla chefer i de tre kommundelarna. Att chefer på alla nivåer skulle inkluderas var uppenbart för Göran Carlsson och hans kollegor. För oss var det viktigt att projektet skulle genomsyra verksamheterna, säger han. eftersom coachning till stor del är motivationsdriven var Charlotte Henschel och Petra Kyllergård till en början tveksamma till hur den skulle fungera om den inte var frivillig. Men även om en och annan deltagare var skeptisk till en början så visade den motivationsmätning som utfördes under tiden att de flesta ändrade inställning redan under den första sessionen. I praktiken har coachningen inneburit att cheferna på ett första inledande möte med sin coach själva har fått välja vilka individuella områden och mål de velat arbeta med. Med hjälp av hemuppgifter har de nya kunskaperna sedan kunnat testas i verkligheten. Cheferna har efter det kunnat återkoppla och få feedback av sin coach. Fyra tillfällen har varit inbokade och för den som behövt vidare stöd har det funnits möjlighet att fortsätta. Göran Carlsson berättar att man i samtliga verksamheter där cheferna har genomgått coachning har sett positiva resultat.» Jag har blivit tryggare i min roll. Och utstrålar jag det speglar det av sig på mina medarbetare.«petra kyllergård (ovan) och charlotte Henschel är psykologer på Previa och har coachat chefer i Borås stad. Vi satte upp tydliga mål för chefscoachningen och de har alla uppnåtts. (Se faktaruta) Utöver organisationens mål tillkommer de individuella mål som uppfyllts och som skapat mer välmående chefer och välfungerande verksamheter. Marita Svenningsson, rektor för ett antal förskolor och dagbarnvårdare samt en öppen förskola i en av Borås kommundelar, är en av de drygt sextio chefer som har deltagit i coachningsprojektet. Hon upplever att coachningen hjälpt henne att bli en tydligare ledare. Det hänger ihop med att jag blivit tryggare i min roll. Och utstrålar jag det speglar det av sig på mina medarbetare, menar hon. Ett tydligt exempel på hur min coachning har satt avtryck i min verksamhet är att jag har lärt mig att delegera mer arbetsuppgifter till mina medarbetare. Förutom att det avlastar mig leder det också till att mina kollegor känner sig mer delaktiga, blir mer engagerade och tar större ansvar, vilket höjer kvaliteten på vår verksamhet och ger oss både nöjdare barn och föräldrar, säger Marita Svenningsson. Göran Carlsson är inte sen att hålla med: Varje coachningstillfälle är som en blodtransfusion, man får massor av ny kraft och energi efteråt. Jag tror att det är viktigt att man får den här tiden för sig själv, att man tar sig tid att reflektera över sitt arbete och rollen som chef. För mig har det inneburit att jag klarare kan se vägen fram till mina mål. marita svenningsson och Göran Carlsson är långt ifrån de enda chefer som uppskattat och fått hjälp av coachningen. De berättar om en annan av stadens chefer som tidigare hade svårt att släppa jobbet när han gick hem, men som genom coachningen fått verktyg för att kunna koppla bort alla måsten och nu har f 8 prima nr

9 så gjorde borås stad UTMANING: Kommunrevisionens rapport Att vara chef i Borås stad från 2007 visade att cheferna i Borås stad upplevde en stressfylld arbetssituation med tung arbetsbörda och dåligt stöd. Uppdraget blev att vända deras otillfredsställda arbetssituation, skapa trygghet och motivation och stärka ledarskapet. LÖSNING: Genom Previas psykologer har samtliga chefer i tre av Borås kommundelar deltagit i individanpassad coachning. Projektet pågick under och utvärderades sedan. Efter det tillkom ytterligare kommundelar. Tydliga mål har satts upp för coachningen, bland annat: att cheferna lär sig och utvecklar förmågan att handla utifrån upsatta mål med resultatkrav. att cheferna får stöd i att utöva ett ledarskap med en betydanden påverkan på medarbetarna och på organisationens produktivitet, måluppfyllelse och kultur. att främja en individuell utveckling som ger trygga och motiverade chefer. RESULTAT: Utvärderingen av chefscoachningen visar att cheferna upplever sig tryggare i sina roller och stärkta i sitt ledarskap. De har också förbättrat sina färdigheter inom områden som kommunikation, stresshantering och förmågan att påverka produktiviteten. LÄS MER: om Previas tjänster på sidan 18. ått en hållbar balans mellan arbete och fritid. Tanken är att man ska få hjälp att utveckla ett hållbart ledarskap, ett ledarskap som fungerar i längden, och det är just vad många har fått, menar Göran Carlsson. Ytterligare en av cheferna som tidigare hade problem med dålig självkänsla, har fått hjälp att stärka den. Nu tror hon på sig själv som ledare och vågar därmed också fatta de svåra beslut som ibland krävs av henne som chef. Både Marita Svenningsson och Göran Carlsson är övertygade om att en bra chefscoachning också kan bidra till en ökad trivsel och en bättre psykosocial arbetsmiljö. Jag har lärt mig att ta mig tid att reflektera, vilket gör att jag blir närvarande i verksamheten på ett annat sätt än tidigare. Det påverkar såklart relationerna marita svenningsson och Göran Carlsson arbetar båda som chefer i Borås stad och har deltagit i individuell ledarskapscoachning genom Previa. till dem jag arbetar med positivt, säger Marita Svenningsson. Och jag har tydligt märkt hur samtalen jag för med mina kollegor har fått ett annat djup sedan vi alla gått i coachning, säger Göran Carlsson. utvärderingen av projektet bekräftar det positiva resultatet. Det visade sig att 98 procent av cheferna fått ett positivt helhetsintryck av sin coachning, vilket är helt fantastiska siffror, säger Petra Kyllergård. För oss på Previa känns det extra roligt att vi har kunnat hjälpa de individuella cheferna till en bättre arbetssituation, plus att vi har prickat rätt och mött kundens behov, säger Charlotte Henschel. I en D-uppsats från Psykologiska Institutionen på Göteborgs universitet, har man studerat projektet och kommit fram till att chefscoachningen varit såväl en kostnads- som resurseffektiv insats. Ryktet om den effektiva coachningen har nu spridit sig. Efter projektets avslut har ytterligare dryga 40 chefer i Borås fått coachning och fler står på kö. Vi erbjuder coachning till de chefer som upplever att de behöver det. Dessutom satsar vi på att erbjuda det till alla våra nyanställda chefer. Det tror vi är en stor konkurrensfördel, säger Göran Carlsson. prima nr

10 Liselotte jansson Namn: Liselotte Jansson Ålder: 52 år Bor: I Solna Kopplar av: Med teater, konst, mat och vin. Motto på jobbet: Keep it simple det finns ingen anledning att krångla till saker och ting. 10 prima nr

11 » När alla bitar är på plats kan vi prestera vårt bästa«kontoret inrymt i ett slott och 35-timmars arbetsvecka. Inte undra på att medarbetarna på it-företaget SAS Institute trivs. Men den riktiga trivseln grundar sig i sunda värderingar och trygghet, menar Liselotte Jansson, vd för företaget som år efter år kammar hem utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplats. text helena kämpfe fredén foto linus hallgren Det är knappt man tror sina ögon. Insprängt mellan hyreshus och moderna kontorskomplex i Solna ligger det plötsligt där, renässansslottet från 1600-talet. Komplett med egen slottspark, trädallé och krattad grusgång. Och ännu märkligare är det att innanför de gedigna träportarna, bland antika oljemålningar av svenska kungar och drottningar, lever och frodas ett framgångsrikt it-företag med omkring hundra anställda. I ett av slottsannexen finns dessutom företagets egen restaurang där en anställd kock lagar goda luncher. Det är inte så konstigt att SAS Institute nu har utsetts till Sveriges bästa arbetsplats av Great Place to Work Institute för fjärde året i rad. Det faktum att utmärkelsen grundar sig på medarbetarnas betyg på arbetsplatsen, gör att vd Liselotte Jansson har all anledning att sträcka på sig lite extra. Det känns fantastiskt att vi vann i år igen och det visar att vi är på rätt väg. Och visst betyder vår fantastiska arbetsplats mycket, men vackra miljöer skapar inte trivsel automatiskt, säger hon. att företaget huserar i ett slott är ingen slump, tvärtom. SAS Institute ägs av Jim Goodnight, en amerikansk privatperson som har låtit sina humanistiska idéer genomsyra hela koncernen. Medarbetartrivsel är en viktig hörnsten i filosofin, och därför är huvudkontoren för SAS Institute över hela världen inrymda i slott, herrgårdar och på andra speciella platser. I den humanistiska synen är balansen mellan arbete och privatliv central, samt förebyggande hälsoarbete. 35-timmars arbetsvecka gäller för alla, och företaget driver ofta friskvårdskampanjer för de anställda. Vår ägare vill arbeta nära individen, och jag som vd tycker att det är fantastiskt att få arbeta under de premisserna. Precis som Jim Goodnight tror jag att vi arbetsgivare måste se hela människan, både kroppen och själen. Först när alla bitar är på plats kan vi prestera vårt bästa och därmed göra våra kunder nöjda, menar Liselotte. när lågkonjunkturen svepte fram över världen var det många företag som enbart inriktade sig på att överleva. Mjukare värden som personaltrivsel fick komma i andra hand. På SAS Institute tänkte man tvärtom. I stället för att börja avskeda personal gick företaget tidigt ut och slog fast att det inte kommer att bli några uppsägningar.» IT är abstrakt och vi behöver inspiration för att bli kreativa«vi tycker att det är extra viktigt att arbeta med trivseln på företaget under en lågkonjunktur. När marknaden börjar gunga blir kundengagemanget allt viktigare. Trygghet och trivsel blir då en förutsättning för att medarbetarna ska kunna möta kundernas krav. Liselotte beskriver sig själv som en stor humanist och en lika stor livsnjutare. Konst är en av passionerna. Tittar man noga hittar man både moderna skulpturer och målningar bland kungaporträtten på Stora Frösunda slott. Ibland är det vernissage på slottet. När jag började här trodde personalen inte att jag var riktigt klok jag släpade hit konstverk efter konstverk. Men jag tror verkligen att konsten kan göra nytta här it är abstrakt och vi behöver inspiration för att bli kreativa. Balans i privatlivet och jobbet är något som Liselotte Jansson ofta återkommer till. Trevliga middagar eller vinprovningar för de anställda är en sida av myntet, den andra är hårt arbete och prestationer i arbetet. Det är ändå därför vi är anställda på SAS Institute, för att göra vårt yttersta och prestera. Kan man kombinera det med en trevlig arbetsmiljö så är det bingo men det ena får inte utesluta det andra, säger hon. prima nr

Från ord till handling

Från ord till handling din tidning om företagshälsa från ab previa nr 3/2009 Attraktiva arbetsplatser VINN kampen om kompetensen Folktandvårdens friska liv ett hälsosamt försprång Konflikt som kräver mod när en anställd blir

Läs mer

Sunda vanor ger bonus H&M MAILORDER SATSAR PÅ FRISPRÅKIGHET EXPERTEN TIPSAR: SÅ HÅLLER DU FORMEN I SOMMAR FAKTORER SOM GÖR DITT FÖRETAG FRISKT

Sunda vanor ger bonus H&M MAILORDER SATSAR PÅ FRISPRÅKIGHET EXPERTEN TIPSAR: SÅ HÅLLER DU FORMEN I SOMMAR FAKTORER SOM GÖR DITT FÖRETAG FRISKT din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 2/2008 H&M MAILORDER SATSAR PÅ FRISPRÅKIGHET EXPERTEN TIPSAR: SÅ HÅLLER DU FORMEN I SOMMAR 9 FAKTORER SOM GÖR DITT FÖRETAG FRISKT AKZO NOBEL HÅLLER HÄLSAN

Läs mer

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA posttidning B returadress: box 4080 171 04 Solna porto betalt Är adress eller mottagare felaktig? Ändra dina uppgifter på info@previa.se ab previa box 4080 171 04 solna besöksadress: hemvärnsgatan 8 tel

Läs mer

» Konsensus är en utopi«

» Konsensus är en utopi« din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 3/2008 vd marika wassberg skärvik om ledarskap:» Konsensus är en utopi«swedbank: krisstöd hjälper medarbetarna tillbaka efter rån coachen tipsar: Ta

Läs mer

VINST GER HÖGRE SÄNKT STRESSNIVÅ

VINST GER HÖGRE SÄNKT STRESSNIVÅ en tidning för sveriges främsta företagsledare och beslutsfattare nr 3/2005 SÄNKT STRESSNIVÅ GER HÖGRE VINST Högpresterande chefer är utan att veta om det i riskzonen för att bli utbrända. Men det finns

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

GODA TANKAR I PRAKTIKEN

GODA TANKAR I PRAKTIKEN GODA TANKAR I PRAKTIKEN hälsa, arbetsglädje och produktiva företag vårt gemensamma ansvar INNEHÅLL Förord 4 Livsstilen vän eller fiende? 6 Friskvårdscoach får personalen att må bättre på Sundsvall Energi

Läs mer

Friska FöretagNr 5. Vi måste se till hela människan sid 8. Jonas Ridderstråle om mod och reflektion. Ledarskap & utveckling

Friska FöretagNr 5. Vi måste se till hela människan sid 8. Jonas Ridderstråle om mod och reflektion. Ledarskap & utveckling ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa i samarbete med Korpen Hälsa ANNONS Friska FöretagNr 5 Ledarskap & utveckling Intervjun: Yvonne Gustafsson, Esv Vi måste se till hela människan sid 8

Läs mer

Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP

Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 1/2008 AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND«LIZELOTTE FRANZÉN är montör på De La Rue Cash Systems i Flen. PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR

Läs mer

Cissis väg. tillbaka. Generationsväxling så klarar du skiftet. hon fann kraften i naturen. Hälsotopp på Elgiganten

Cissis väg. tillbaka. Generationsväxling så klarar du skiftet. hon fann kraften i naturen. Hälsotopp på Elgiganten #2/2011 DIN TIDNING OM FÖRETAGSHÄLSA FRÅN PREVIA ICA-Stig om livet efter cigaretterna Generationsväxling så klarar du skiftet Cissis väg Hälsotopp på Elgiganten tillbaka hon fann kraften i naturen Koppla

Läs mer

HÄLSO- SATSNINGAR DÄRFÖR ÄR DE EN BRA AFFÄR BRÅKET OM SJUKFRÅNVARON

HÄLSO- SATSNINGAR DÄRFÖR ÄR DE EN BRA AFFÄR BRÅKET OM SJUKFRÅNVARON en tidning för sveriges främsta företagsledare och beslutsfattare nr 4/2004 HÄLSO- SATSNINGAR DÄRFÖR ÄR DE EN BRA AFFÄR Ledningen på Turning Torso, Sveriges mest spännande bygge, vet vikten av att arbeta

Läs mer

träningspartner Peter Westford om träningens betydelse för framgång

träningspartner Peter Westford om träningens betydelse för framgång #3/2011 DIN TIDNING OM FÖRETAGSHÄLSA FRÅN PREVIA Håll kvar semesterkänslan i höst Det svåra samtalet så gör du Previa och SATS i nytt samarbete Chef och Nolltolerans på kärnkraftverket träningspartner

Läs mer

Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop

Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop text Louise Hertzberg, layout Anna Strandberg, maj 2008 Förord...5 Så kom det till...6 Siffror behöver en berättelse...9 Intervjuer med alla anställda

Läs mer

I DETTA NUMMER: sid 34 13 SIDOR TEMA: DET GODA ARBETSKLIMATET SID 20. Välkommen! SID 3

I DETTA NUMMER: sid 34 13 SIDOR TEMA: DET GODA ARBETSKLIMATET SID 20. Välkommen! SID 3 I DETTA NUMMER: Välkommen! SID 3 FENOMENET} Måste chefen coacha? SID 6 SPANING} Chefens lön, så ser den ut SID 10 FORSKNING} Arbetslivsforskaren Christin Mellner skickar brev för att ta reda på vad som

Läs mer

anställda att trivas«

anställda att trivas« din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 4/2006 POSTÅKERIET SPARAR FEM MILJONER MED TIDIG REHAB TÄNK EFTER FÖRE: TA HJÄLP AV EN ERGONOM FÖR ATT PLANERA ARBETSPLATSEN GÖTEBORGS UNIVERSITET SATSAR

Läs mer

Motivera på jobbet. pocket. 10 steg: Peppa ditt team. Öka lönsamheten. Ny geist. hopplösa fallen. Heta tips. Vänd de. En guide från Tidningen Chef

Motivera på jobbet. pocket. 10 steg: Peppa ditt team. Öka lönsamheten. Ny geist. hopplösa fallen. Heta tips. Vänd de. En guide från Tidningen Chef En guide från Tidningen Chef pocket Ny geist. Öka lönsamheten. Heta tips. Vänd de hopplösa fallen. Motivera på jobbet 10 steg: Peppa ditt team coacha dina medarbetare ställ krav kommunicera ingång.»det

Läs mer

Tydliga strategier och

Tydliga strategier och hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 2 Tydliga strategier och delaktiga DELSTUDIE 1 medarbetare Friska företag i alla branscher i friska företag Gunnel Ahlberg Peter

Läs mer

» Osäkerhet är det största hotet«

» Osäkerhet är det största hotet« din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 1/2009 tema: klara krisen konsten att leda i förändring riskbedömning undvik»oanade«konsekvenser uppsägning enda utvägen så klarade högskolan utmaningen

Läs mer

Rektor. möjligheternas chefsjobb

Rektor. möjligheternas chefsjobb Rektor möjligheternas chefsjobb Förord Den här idéskriften ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med syfte att uppmärksamma rektorsuppdragets många möjligheter och sprida inspirerande exempel.

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÄLSA FÖR LÖNSAMHET. Att mäta hälsa i pengar

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÄLSA FÖR LÖNSAMHET. Att mäta hälsa i pengar ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HÄLSA FÖR LÖNSAMHET Strategiskt hälsoarbete Hälsoarbetet bör genomföras strategiskt och drivas av företagets affärsmål läs mer på sid

Läs mer

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete,

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete, Abstrakt Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur ledare inom olika sektorer av arbetslivet uppfattar hälsofrämjande arbete i deras företag/organisation. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes

Läs mer

Friska företag. Häng med nu går vi! hälsa för miljoner nr 01.09. Hälsa & Framtid INTRODUKTION sidan 4. Tips till

Friska företag. Häng med nu går vi! hälsa för miljoner nr 01.09. Hälsa & Framtid INTRODUKTION sidan 4. Tips till ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Korpen ANNONS Hälsa & Framtid INTRODUKTION sidan 4 MINSKAD OHÄLSA REHABILITERING sidan 6 TESTA DITT FÖRETAG QUIZZ

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Akten

Protokollsutdrag dokument till Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-05-19 LS-LED09-040 79 Slutrapport Programmet för arbetsmiljö och hälsa Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner föreliggande slutrapport

Läs mer

framgångsrik stresshantering

framgångsrik stresshantering Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE Ledarskapets 7 nycklar för goda prestationer och lägre stress I det här häftet kan du läsa om de

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa i samarbete med Korpen ANNONS. Över 2.000 svenska företag har gjort som DHL

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa i samarbete med Korpen ANNONS. Över 2.000 svenska företag har gjort som DHL ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa i samarbete med Korpen ANNONS Medföljer som bilaga i DI maj 2006. Friska Företag ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Bokslut som mäter hälsa i pengar sid 11 Tuffa

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

vd:n som vill andra lagen

vd:n som vill andra lagen U en tidning om ledarskap från fackförbundet lönestatistik. Kommuner bäst på jämställdhet sid 5 U nr 1 februari 2013 U Lösnummerpris 60 kr interimschef. På tillfälligt uppdrag sid 26 Så lämnar du dåliga

Läs mer

Ringar på vattnet. Från projekt till löpande verksamhet. Caroline Stjernström

Ringar på vattnet. Från projekt till löpande verksamhet. Caroline Stjernström Ringar på vattnet Från projekt till löpande verksamhet Caroline Stjernström Förord 1. Statens institutionsstyrelse (SiS) 5 2. Försäkringskassan 11 3. Arbetsförmedlingen 23 4. Kriminalvården 33 5. Reflektion

Läs mer

Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland

Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland ISBN 91-631-5396-1 Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande

Läs mer

fter tragedin 120,7 % Nya tider nya chefer Tjänsteföretagen behöver ett nytt ledarskap Hur gör vi med en medarbetare som inte passar tiden?

fter tragedin 120,7 % Nya tider nya chefer Tjänsteföretagen behöver ett nytt ledarskap Hur gör vi med en medarbetare som inte passar tiden? Hur gör vi med en medarbetare som inte passar tiden? UTVECKLAR DIG SOM ARBETSGIVARE NUMMER 4, DECEMBER 2010 FÖR DIG SOM UTVECKLAR AFFÄR OCH MEDARBETARE fter tragedin LOTTA NILSSON drev företaget vidare

Läs mer