Ett hållbart ledarskap. Så främjas den friska kulturen. Hälsan en del av vardagen. Alla tjänar på rökfritt. borås stad satsar stort på cheferna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett hållbart ledarskap. Så främjas den friska kulturen. Hälsan en del av vardagen. Alla tjänar på rökfritt. borås stad satsar stort på cheferna"

Transkript

1 din tidning om företagshälsa från ab previa nr 2/2010 arbetsmiljö för själen Så främjas den friska kulturen dubbelt så friskt på bruket Hälsan en del av vardagen på SCA i Lilla Edet företag som fimpar Alla tjänar på rökfritt marita svenningsson och göran carlsson är två av de chefer i Borås stad som har stärkts i sin ledarroll med hjälp av coachning. borås stad satsar stort på cheferna Ett hållbart ledarskap

2 Innehåll prima ledarskap som främjar hälsan Hur är stämningen på arbetet i dag? 02. Forskningen visar på tydliga samband mellan fysisk hälsa och den psykosociala arbetsmiljön. Prima har talat med några experter om hur ledarskapet främjar hälsan. 05. Med en organisation som skapar delaktighet och genom att förankra hälsoarbetet i arbetsplatskulturen halverade SCA i Lilla Edet sjuktalen. På köpet fick man medarbetare som stormtrivs på arbetet. 08. Cheferna i Borås stad mådde inte bra. Obligatorisk individuell coachning blev lösningen och resultatet blev succé. 10. Sveriges bästa arbetsplats för fjärde året i rad Liselotte Jansson, vd för SAS Institute berättar om framgångsreceptet. 12. Semesterdags så får kropp och själ ut mesta möjliga av ledigheten. 14. En rökfri arbetsplats är en besparing både för hälsan och företaget. Så kan det bli verklighet. 16. Varför hade vältränade poliser i Gävleborgs län rygg besvär? Previa tog reda på orsaken och presenterade en lösning. 18. Så kan Previa hjälpa till med det hälsofrämjande arbetet i er organisation. previa prima ansvarig utgivare harald abelin redaktion katrin malm, evalena andersson produktion spoon publishing ab omslagsfoto ciprian gorga tryck sandvikens tryckeri ab issn välkommen att kontakta prima via: Den friska kult En arbetsplats där medarbetarna känner sig sedda, delaktiga och trivs med varandra har de bästa förutsättningarna att vara en frisk arbetsplats det syns tydligt i forskningen. Ansvaret för att det är så ligger både hos chef och medarbetare, men kräver tillit och kommunikation. text petra malm foto getty images 2 prima nr

3 uren sambandet mellan psykosocial arbetsmiljö och hälsa har det forskats om ända sedan 1960-talet. Men trots att många forskare under lång tid visat på sambandet mellan ett gott ledarskap, en frisk arbetskultur och friska och produktiva medarbetare, så talar verkligheten ett annat språk. Unionens Arbetsmiljöbarometer visar till exempel att bara tre av tio arbetsplatser arbetar systematiskt för att förebygga riskerna för arbetsrelaterad stress. Och en avhandling som nyligen lagts fram vid Karolinska institutet slår fast att dåligt ledarskap inte bara leder till stress hos medarbetarna, utan även ökar risk för hjärtinfarkt på längre sikt. Omvänt visar en studie från Mälardalens högskola att ett gott ledarskap ger bättre hälsa på arbetsplatsen. Men hur är då ett ledarskap som främjar hälsan? Det mer gammaldags tillvägagångssättet var att pusha medarbetare att nå målen. Det nya är att främja. En främjande ledare strävar efter att gruppen ska lyckas, och ser till att de har rätt förutsättningar, säger Anders Lugn, konsultchef på företaget Chefakuten och författare till flera böcker i ämnet. Medarbetarna ska känna sig delaktiga, men också ta ansvar för att säga ifrån vilka resurser och befogenheter de behöver för att nå sina mål. Som konsult har Anders Lugn arbetat med flera stora svenska koncerner, däribland Stora Enso Fors,» Det gamla tillvägagångssättet var att pusha medarbetarna. Det nya är att främja.«ett ofta omskrivet exempel där arbetsmiljön vändes från destruktiv till konstruktiv. Erfarenheterna finns beskrivna i boken»långtidsfrisk«, skriven tillsammans med Johnny Johnsson, företagsläkare på Stora Enso, och läkaren Birger Rexed. Stora Enso Fors drogs under 1990-talet med dåligt ledarskap och höga sjuktal. Men i stället för att undersöka vad som gjorde medarbetarna sjuka, tog man reda på vad som höll dem friska. De faktorer som hamnade överst på listan var främjande ledarskap och ansvarstagande medarbetarskap, berättar Anders Lugn. När man arbetade aktivt med friskfaktorerna, sjönk sjuktalen och effektiviteten ökade. ingela thylefors är legitimerad psykolog och docent vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Hon har studerat samspelet mellan ledare och ledda, och kan bekräfta bilden av att ett bra ledarskap får positivt avtryck i organisationen. En chef har betydelse för hur personalen upplever sin arbetssituation. Det är inte den enda avgörande faktorn, men den är betydelsefull. Därför är det viktigt att rekrytera en bra chef, en person som är en trygg, stabil människa med god självkännedom och psykosocial arbetsmiljö Arbetsmiljölagen innefattar även medarbetarnas psykiska hälsa och välmående. Arbetsmiljöverket listar några psykosociala riskfaktorer: Stor arbetsmängd högt arbetstempo Ensidigt, upprepat och monotont arbete Oklara förväntningar på arbetsinsats oklara roller Ständiga förändringar otrygghet i anställningen Risker för hot och våld Skiftarbete oregelbundna arbetstider Konflikter, kränkningar, trakasserier Sociala kontakter Ensamarbete som inte är låst av prestige och annat. Han eller hon ska stå på sina egna ben och våga gå in i en dialog med sina medarbetare, det är grunden. Sedan måste en chef också ha lusten att leda, vilja åstadkomma något och jobba genom andra människor, säger hon. Den positiva påverkan på medarbetarna sker via kunskap, att bygga bra relationer och att vara en god förebild. En god ledare ska enligt Ingela Thylefors finnas ute i verksamheten hos sina medarbetare, se dem, bekräfta dem, lyssna på dem, intressera sig för deras arbete. Ett frånvarande chefskap ger en dålig psyko social arbetsmiljö, konstaterar Ingela Thylefors. anders lugn är ledarskapskonsult, författare och tidigare vd på kommunikationsbyrån Journalistgruppen. ingela thylefors är psykolog och docent vid Göteborgs universitet. hur kan ledarskapet påverka trivseln och stämningen på arbetsplatsen medarbetare emellan och mellan medarbetare och chefer? Anders Lugn nämner några viktiga lärdomar. Ett vanligt fel är att man tillåter sig prata skit om varandra på företaget. Det kan vara en ledare om en annan, eller en medarbetare om chefen. Det tar fäste ganska fort, för det är kul att skvallra. Men det finns risk att det uppstår surdegar i firman, säger Anders Lugn. Grupperingar uppstår, och den goda kulturen faller som ett korthus. Man tappar bort det gemensamma målet. Då behöver man snabbt sätta ner foten igen och diskutera hur man egentligen har det. Efter en sådan diskussion kan man lättare ta i problemen och peka prima nr

4 på dem om de uppstår igen. En svaghet hos en ledare är att inte ta tag i problemen, hoppas att de går över. Men det gör de sällan. Ju förr du tar tag i ett problem, desto bättre är det, förklarar han. Är då trivseln en fråga enbart för ledningen eller även för medarbetarna? Medarbetarna har ett jättestort ansvar. Och där är även ledaren medarbetare. För det första är vi varandras arbetsmiljö, för det andra måste vi prata med och inte om varandra. Framför allt måste alla vara tydliga med att berätta vilka förutsättningar de behöver för att göra ett bra jobb. De måste också känna att det inte är farligt att våga säga ifrån, säger Anders Lugn. hanna walleij-sandahl, tf distriktschef för Previa i Småland och operativ chef för Previa i Kronobergs län, är inne på samma resonemang: En arbetsplats med en välkomnande miljö känns rolig och stimulerande att gå till på morgonen, säger Hanna Walleij-Sandahl. Går man i stället till arbetet med en klump i magen för att man tvingas umgås med kollegor man inte trivs med påverkar det effektiviteten. En god psykosocial arbetsmiljö är skyddande. En dålig miljö skapar inga naturliga pauser, där man får skratta och anförtro sig åt sina kollegor.» En arbetsplats med en välkomnande miljö känns rolig och stimulerande att gå till på morgonen«och har man inte förtroende för sina kollegor, så har man ingen att bolla jobbfrågor med, och då blir man ensam, förklarar hon. Att ha en skrattande och glad kultur är jätteviktigt. Det finns saker som smittar lika mycket som virus och bakterier, och det är hälsa och glädje. När man får in en kollega med hälsa och humor så stärker det gruppen, konstaterar Anders Lugn. Hans egen metod som företagsledare var att ha en platt organisation, högt i tak samt en ledningsgrupp och ett företag med utrymme för många olika personligheter och åsikter. Mångfald har en styrka. Är alla lika blir det inga diskussioner. Däremot måste man veta vilken väg man ska gå. Ha en levande diskussion i företaget om vilken kultur och vilka värderingar som ska råda när det är som bäst, om synen på medarbetarskap och ledarskap. Definiera det ideala tillståndet gemensamt och fundera ut hur ni kan nå dit. Låt det ta den tid det behöver. hanna walleijsandahl är operativ chef på Previa i Kronobergs län. så tycker cheferna! Kollegor är en viktig del av arbetsmiljön. Prima frågade därför några kända svenska chefer om deras ansvar för att medarbetarna ska trivas med varandra. Pontus Frithiof, 37 år, krögare: Som företagsledare har du ett ansvar för ett trivsamt klimat med respekt och ödmjukhet i företaget. Självklart är det också viktigt på mellanchefsledet. Goda relationer mellan medarbetarna kan man åtminstone försöka uppmuntra. Jag brukar säga att man inte behöver älska alla medarbetare, men det är ett krav att man kan ha ett bra samarbete. Henrik Oscarsson, 40 år, vd Discshop. Vi har självklart ett stort ansvar för att skapa en generellt trivsam miljö med högt i tak som förhoppningsvis är en god plattform för att skapa goda relationer mellan företagets medarbetare. Det är också vårt ansvar att stävja osämja och hjälpa till att lösa samarbets svårigheter och konflikter. Maria Spetz, 56 år, vd Motormännens riksförbund. Vd och ledning har ansvar för att skapa bra förutsättningar för trivsel och goda relationer, men även för lokaler, arbetsvillkor, och att det finns ett tydligt regelverk. Det är viktigt att förmedla värderingen att ALLA medarbetare måste bidra till, och har ett ansvar för, trivsel och goda relationer på arbetsplatsen. Richard Bergfors, 34 år, vd Max hamburgerrestauranger. Jag, och vi i ledningen, har självklart det yttersta ansvaret för detta. Att skapa en kultur och ge verktygen för att det ska fungera, men också att kontrollera och följa upp det hela och vidta åtgärder om det inte fungerar. Det är extremt viktigt och en av våra framgångsfaktorer,»we are in the business of people«. Ulrika Saxon, 43 år, vd Bonnier Tidskrifter. Medarbetarna är det viktigaste vi har, så fokus på arbetsmotivation och stimulerande utveckling är högprioriterat. Det är en direkt affärskritisk faktor att medarbetarna känner trivsel, och därmed kan prestera väl och verka i en miljö som bejakar kreativitet i ordets alla bemärkelser. 4 prima nr

5 Roxana Araya och Helen Petersen arbetar på konverteringen på Edet Bruk. Stora framgångar i Lilla Edet Med ett solitt engagemang går det att utföra hälsounder även i branscher med tunga och monotona arbetsmoment. På SCA Hygiene Products i Lilla Edet har man halverat sjukfrånvaron och höjt trivseln. text ulf wiman foto ciprian gorga i lilla edet har pappersindustrin länge dominerat. Edet Bruk grundades 1881 och är ortens största industri. Bruket, som i dag heter SCA Hygiene Products AB Edet Bruk tillverkar mjukpapper och har omkring 450 anställda. Bruket må vara gammalt, men det saknas inte nytänkande. Det gäller inte minst företagets fokusering på hälsofrämjande åtgärder. Det är en satsning som gjorde att man från 2005 till 2009 kunde halvera sjukfrånvaron och minska antalet arbetsplatsolyckor. Imponerande resultat i en verksamhet där tunga och monotona arbetsmoment ofta leder till förslitningsskador. För oss i ledningen här på Edet Bruk är det självklart med ett långsiktig strategiskt hälsoarbete, säger personalchefen Göran Ågren. En del i detta arbete har varit att försöka agera så prima nr

6 abdulrehman abbas arbetar som elektriker på Edet Bruk och tycker att företaget arbetar bra med hälsofrågor företagets egen»klassiker«är ett sätt för medarbetarna att aktivera sig tillsammans. snabbt som möjligt, helst innan problem uppstår, förklarar personalassistent Britt Larsson: Vi har arbetat mycket med korttidsfrånvaron och fokuserar på tidig rehabilitering, vilket gjort att sjukfrånvaron minskat. Målet är att fånga upp sjukskrivna medarbetare så snabbt som möjligt och erbjuda dem hjälp. Vi har även försökt att hitta anpassade arbeten under rehabilitering för personer som har varit sjukskrivna och som inte kunnat vara på sitt ordinarie arbete. Det gäller att bry sig om och försöka hjälpa. ett bra exempel på Edet Bruks engagemang är att man har anställt en hälsopedagog för att ta hand om stora delar av det förebyggande hälsoarbetet aktiviteter som ska förhindra att medarbetare blir sjuka. Vi såg nyttan av Previas hälsocoachning och insåg att vi kunde sysselsätta en egen hälsopedagog på heltid, säger Göran Ågren. Innan sin utbildning arbetade hälsopedagogen Ann-Louise Nilsson på golvet på bruket och därmed har hon en värdefull insikt i verksamheten. Hon har arbetat mycket aktivt för att nå ut till medarbetarna och för att hitta friskvårdsaktiviteter som passar varje enskild individ. Dessutom har hon fört en konstant dialog med medarbetarna, bland annat på arbetsplatsträffar och genom ett månadsbrev. För tillfället är dock Ann-Louise Nilsson mamma ledig. Men Previa, som Edet Bruk har samarbetat med sedan 2005,»vikarierar«. Bland Ann-Louise Nilssons första och största uppgifter som Edet Bruks hälsopedagog var att tillsammans med Previa 2007 genomföra en systematisk göran ågren poängterar vikten av brukets organisationsform för medarbetarnas hälsa och trivsel. Inom produktionen har vi delat in personalen i olika lag som själva ansvarar för sitt arbete. Varje arbetslag har en lagledare, som inte är chef utan mer av en samordnare. Våra attitydundersökningar visar att medarbetarna generellt är mycket nöjda med det här arbetssättet. Ett par medarbetare som Primas reporter pratar med under sitt besök på Edet bruk bekräftar att arbegöran ågren är personalchef på Edet Bruk. britt larsson arbetar som personal assistent. kartläggning av hälsa och livsstil. Previas Balansprofil var förebilden. Previa ansvarade för kvalitetssäkring, återrapportering samt provtagning. Undersökningen gav en samlad bild av företaget och en bra nulägesbeskrivning. En ny, uppföljande underökning kommer att genomföras under Den kommer att lägga grunden för det fortsatta hälso arbetet. Personalen på Edet Bruk har blivit friskare och undersökningar visar att man trivs alldeles utmärkt på jobbet. Många av friskvårdsaktiviteterna kombinerar träning med socialt umgänge. Varje sommarhalvår brukar vi ordna olika aktiviteter. Ett exempel är den så kallade Klassikern där vi sprungit, gått, cyklat och orienterat tillsammans. Det har avslutats med en höstfest. Den lagtävling i stegräkning som vi genomförde förra året var mycket uppskattad, berättar Britt Larsson. Medarbetarna har tillgång till en friskvårdslokal som används flitigt. De kan också välja att utnyttja sin friskvårdspeng till aktiviteter på fritiden. 6 prima nr

7 » Vi såg nyttan av Previas hälsocoachning och insåg att vi kunde sysselsätta en egen hälsopedagog på heltid«tet med hälsan på företaget avspeglas i trivseln. Lotta Liljesson arbetar som torkare på Edet Bruk. Hälsoarbetet här på bruket går åt rätt håll. Säkerheten förbättras och det ordnas olika aktiviteter som gör att personalen träffas, tränar och mår bra. Vi får också pengar till aktiviteter inom skiftlaget. Jag stormtrivs på jobbet, berättar hon. Abdulrehman Abbas, elektriker, håller med: Rehabilitering och friskvård fungerar mycket bra här. Man känner att cheferna lyssnar och jag har själv fått mycket hjälp. När jag fick problem med ett knä och med ena handen var jag hos Previas sjukgymnast för behandling. Han visade också olika övningar som jag nu gör hemma eller på brukets gym. edet bruk samarbetar med Previa inom flera områden. Även om vi försöker lösa så mycket som möjligt själva, så anlitar vi ofta deras företagssköterskor, sjukgymnaster och psykologer, förklarar Britt Larsson. De hjälper oss bland annat med olika lagstadgade undersökningar, exempelvis för lokförare och ständigt nattarbete. De utför även hörselkontroller löpande. Lennart Sohlberg är kundansvarig för Edet Bruk hos Previa i Lilla Edet. Han säger att företaget är ett bra exempel på hur man kan arbeta för friskare medarbetare: Företaget har en framsynt personalchef, som är villig att ta till sig nya angreppssätt. Och för att lyckas med så här stora satsningar krävs någon på chefsnivå som driver projektet i ledningsgruppen. Lennart Sohlberg betonar särskilt ledningens engagemang som en av framgångsfaktorerna. De har prioriterat detta och sett till att de nödvändiga resurserna funnits, och dessutom släppt till av produktionstiden. så gjorde EDET bruk UTMANING: Att minska sjuktalet och få med så många som möjligt av de cirka 450 anställda i hälsosatsningen, i en verksamhet som innefattar tunga och monotona arbetsmoment. LÖSNING: Företaget utnyttjar olika kanaler, som intranät, hälsopärmar ute i verksamheten, månadsbrev och informationsmöten flera gånger per år. De har också en heltidsanställd hälsopedagog som lennart sohlberg är kundansvarig för Edet Bruk på Previa. tar initiativ till aktiviteter. Arbetsformen i organisationen, med lagarbete och friskvårdssatsningar samt tidiga insatser och rehabilitering är andra verktyg. RESULTAT: Halverad sjukfrånvaro från 2005 till 2009, minskat antal olyckor och mycket god trivsel hos personalen. LÄS MER: Om Previas tjänster på sidan 18. allt hänger ihop för att man ska må bra Personlig coachning via arbetsgivaren blev nystart för Sofia. en hälsoundersökning via arbetsgivaren Länsförsäkringar blev för Sofia Källström Jansson, 23 år, starten för en personlig satsning. Nu prioriterar hon sin hälsa på allvar med hjälp av träning, bättre kost och mindre stress. Som en bonus har hon gått ner 13 kilo på ett halvår. Det började som en hälsoundersökning men före tagssköterskan från Previa, Annika Marköö föreslog att jag skulle träffa en psykolog för att få hjälp med andra delar av min hälsa. Jag var ganska skeptisk, tills jag träffade Annika Delvret. Hon var grym! För mig är hon inte en psykolog, hon har mer varit en coach, berättar Sofia Källström Jansson, innesäljare hos Länsförsäkringar i Stockholm. Under det följande halvåret träffade Sofia Previas psykolog Annika Delvret varannan eller var tredje vecka, och hennes chef på Länsförsäkringar tvekade aldrig att godkänna besöken. Stress var ett av ämnena för samtalen, samt självkänsla och vikt. Annika är väldigt kunnig och gav mig konkreta råd. Jag tyckte till exempel själv att jag tränade men hon öppnade mina ögon för att det kanske inte räckte och peppade mig. Men det handlade aldrig bara om vikt utan om kost, träning, stress och hur allt hänger ihop för att man ska må bra. Träningen och en mer medveten kost har dock resulterat i en viktminskning, något Sofia beskriver som en del av en positiv spiral. Det handlar absolut inte om att vara snygg på stranden. Jag mår mycket bättre nu och är mer självsäker. Annika har också hjälpt mig med tips för att varva ner när jag ska somna eftersom jag har varit väldigt stressad på grund av mitt arbete. I dag, ett år efter det första besöket hos Previa fortsätter Sofia sin hälsosatsning på egen hand. Jag får fortfarande kämpa, bromsa upp och tänka efter. Men det har blivit mycket lättare, säger hon. foto: SAMIR SOUDAH prima nr

8 Lyft för ledarskapet I ett ambitiöst projekt i Borås stad får samtliga chefer individuell coachning för att stärkas i sitt ledarskap. Satsningen har inte bara gynnat cheferna personligen utan ger även ett positivt avtryck i kommunens verksamheter. text helén bjurberg foto ciprian gorga en stressfylld arbetssituation och behov av bättre stöd i ledarskapet kommunrevisionens rapport Att vara chef i Borås stad talade sitt tydliga språk. De tre kommundelscheferna Håkan Anving, Rita Johansson och Göran Carlsson fick rapporten i sin hand och tog den på största allvar. För Göran Carlsson, kommundelschef i Viskafors rådde det ingen tvekan om vad som behövde göras. Jag har en idrottsbakgrund och är van vid att man där har en coach. För mig är det självklart att man även i sitt arbete som chef kan behöva någon som peppar och ger individuell feedback. Kommundelscheferna kontaktade därför Petra Kyllergård och Charlotte Henschel, psykologer på Previa i Borås, som tidigare hade coachat chefer med gott resultat. Tillsammans diskuterade de möjligheten att inleda en obligatorisk coachning för alla chefer i de tre kommundelarna. Att chefer på alla nivåer skulle inkluderas var uppenbart för Göran Carlsson och hans kollegor. För oss var det viktigt att projektet skulle genomsyra verksamheterna, säger han. eftersom coachning till stor del är motivationsdriven var Charlotte Henschel och Petra Kyllergård till en början tveksamma till hur den skulle fungera om den inte var frivillig. Men även om en och annan deltagare var skeptisk till en början så visade den motivationsmätning som utfördes under tiden att de flesta ändrade inställning redan under den första sessionen. I praktiken har coachningen inneburit att cheferna på ett första inledande möte med sin coach själva har fått välja vilka individuella områden och mål de velat arbeta med. Med hjälp av hemuppgifter har de nya kunskaperna sedan kunnat testas i verkligheten. Cheferna har efter det kunnat återkoppla och få feedback av sin coach. Fyra tillfällen har varit inbokade och för den som behövt vidare stöd har det funnits möjlighet att fortsätta. Göran Carlsson berättar att man i samtliga verksamheter där cheferna har genomgått coachning har sett positiva resultat.» Jag har blivit tryggare i min roll. Och utstrålar jag det speglar det av sig på mina medarbetare.«petra kyllergård (ovan) och charlotte Henschel är psykologer på Previa och har coachat chefer i Borås stad. Vi satte upp tydliga mål för chefscoachningen och de har alla uppnåtts. (Se faktaruta) Utöver organisationens mål tillkommer de individuella mål som uppfyllts och som skapat mer välmående chefer och välfungerande verksamheter. Marita Svenningsson, rektor för ett antal förskolor och dagbarnvårdare samt en öppen förskola i en av Borås kommundelar, är en av de drygt sextio chefer som har deltagit i coachningsprojektet. Hon upplever att coachningen hjälpt henne att bli en tydligare ledare. Det hänger ihop med att jag blivit tryggare i min roll. Och utstrålar jag det speglar det av sig på mina medarbetare, menar hon. Ett tydligt exempel på hur min coachning har satt avtryck i min verksamhet är att jag har lärt mig att delegera mer arbetsuppgifter till mina medarbetare. Förutom att det avlastar mig leder det också till att mina kollegor känner sig mer delaktiga, blir mer engagerade och tar större ansvar, vilket höjer kvaliteten på vår verksamhet och ger oss både nöjdare barn och föräldrar, säger Marita Svenningsson. Göran Carlsson är inte sen att hålla med: Varje coachningstillfälle är som en blodtransfusion, man får massor av ny kraft och energi efteråt. Jag tror att det är viktigt att man får den här tiden för sig själv, att man tar sig tid att reflektera över sitt arbete och rollen som chef. För mig har det inneburit att jag klarare kan se vägen fram till mina mål. marita svenningsson och Göran Carlsson är långt ifrån de enda chefer som uppskattat och fått hjälp av coachningen. De berättar om en annan av stadens chefer som tidigare hade svårt att släppa jobbet när han gick hem, men som genom coachningen fått verktyg för att kunna koppla bort alla måsten och nu har f 8 prima nr

9 så gjorde borås stad UTMANING: Kommunrevisionens rapport Att vara chef i Borås stad från 2007 visade att cheferna i Borås stad upplevde en stressfylld arbetssituation med tung arbetsbörda och dåligt stöd. Uppdraget blev att vända deras otillfredsställda arbetssituation, skapa trygghet och motivation och stärka ledarskapet. LÖSNING: Genom Previas psykologer har samtliga chefer i tre av Borås kommundelar deltagit i individanpassad coachning. Projektet pågick under och utvärderades sedan. Efter det tillkom ytterligare kommundelar. Tydliga mål har satts upp för coachningen, bland annat: att cheferna lär sig och utvecklar förmågan att handla utifrån upsatta mål med resultatkrav. att cheferna får stöd i att utöva ett ledarskap med en betydanden påverkan på medarbetarna och på organisationens produktivitet, måluppfyllelse och kultur. att främja en individuell utveckling som ger trygga och motiverade chefer. RESULTAT: Utvärderingen av chefscoachningen visar att cheferna upplever sig tryggare i sina roller och stärkta i sitt ledarskap. De har också förbättrat sina färdigheter inom områden som kommunikation, stresshantering och förmågan att påverka produktiviteten. LÄS MER: om Previas tjänster på sidan 18. ått en hållbar balans mellan arbete och fritid. Tanken är att man ska få hjälp att utveckla ett hållbart ledarskap, ett ledarskap som fungerar i längden, och det är just vad många har fått, menar Göran Carlsson. Ytterligare en av cheferna som tidigare hade problem med dålig självkänsla, har fått hjälp att stärka den. Nu tror hon på sig själv som ledare och vågar därmed också fatta de svåra beslut som ibland krävs av henne som chef. Både Marita Svenningsson och Göran Carlsson är övertygade om att en bra chefscoachning också kan bidra till en ökad trivsel och en bättre psykosocial arbetsmiljö. Jag har lärt mig att ta mig tid att reflektera, vilket gör att jag blir närvarande i verksamheten på ett annat sätt än tidigare. Det påverkar såklart relationerna marita svenningsson och Göran Carlsson arbetar båda som chefer i Borås stad och har deltagit i individuell ledarskapscoachning genom Previa. till dem jag arbetar med positivt, säger Marita Svenningsson. Och jag har tydligt märkt hur samtalen jag för med mina kollegor har fått ett annat djup sedan vi alla gått i coachning, säger Göran Carlsson. utvärderingen av projektet bekräftar det positiva resultatet. Det visade sig att 98 procent av cheferna fått ett positivt helhetsintryck av sin coachning, vilket är helt fantastiska siffror, säger Petra Kyllergård. För oss på Previa känns det extra roligt att vi har kunnat hjälpa de individuella cheferna till en bättre arbetssituation, plus att vi har prickat rätt och mött kundens behov, säger Charlotte Henschel. I en D-uppsats från Psykologiska Institutionen på Göteborgs universitet, har man studerat projektet och kommit fram till att chefscoachningen varit såväl en kostnads- som resurseffektiv insats. Ryktet om den effektiva coachningen har nu spridit sig. Efter projektets avslut har ytterligare dryga 40 chefer i Borås fått coachning och fler står på kö. Vi erbjuder coachning till de chefer som upplever att de behöver det. Dessutom satsar vi på att erbjuda det till alla våra nyanställda chefer. Det tror vi är en stor konkurrensfördel, säger Göran Carlsson. prima nr

10 Liselotte jansson Namn: Liselotte Jansson Ålder: 52 år Bor: I Solna Kopplar av: Med teater, konst, mat och vin. Motto på jobbet: Keep it simple det finns ingen anledning att krångla till saker och ting. 10 prima nr

11 » När alla bitar är på plats kan vi prestera vårt bästa«kontoret inrymt i ett slott och 35-timmars arbetsvecka. Inte undra på att medarbetarna på it-företaget SAS Institute trivs. Men den riktiga trivseln grundar sig i sunda värderingar och trygghet, menar Liselotte Jansson, vd för företaget som år efter år kammar hem utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplats. text helena kämpfe fredén foto linus hallgren Det är knappt man tror sina ögon. Insprängt mellan hyreshus och moderna kontorskomplex i Solna ligger det plötsligt där, renässansslottet från 1600-talet. Komplett med egen slottspark, trädallé och krattad grusgång. Och ännu märkligare är det att innanför de gedigna träportarna, bland antika oljemålningar av svenska kungar och drottningar, lever och frodas ett framgångsrikt it-företag med omkring hundra anställda. I ett av slottsannexen finns dessutom företagets egen restaurang där en anställd kock lagar goda luncher. Det är inte så konstigt att SAS Institute nu har utsetts till Sveriges bästa arbetsplats av Great Place to Work Institute för fjärde året i rad. Det faktum att utmärkelsen grundar sig på medarbetarnas betyg på arbetsplatsen, gör att vd Liselotte Jansson har all anledning att sträcka på sig lite extra. Det känns fantastiskt att vi vann i år igen och det visar att vi är på rätt väg. Och visst betyder vår fantastiska arbetsplats mycket, men vackra miljöer skapar inte trivsel automatiskt, säger hon. att företaget huserar i ett slott är ingen slump, tvärtom. SAS Institute ägs av Jim Goodnight, en amerikansk privatperson som har låtit sina humanistiska idéer genomsyra hela koncernen. Medarbetartrivsel är en viktig hörnsten i filosofin, och därför är huvudkontoren för SAS Institute över hela världen inrymda i slott, herrgårdar och på andra speciella platser. I den humanistiska synen är balansen mellan arbete och privatliv central, samt förebyggande hälsoarbete. 35-timmars arbetsvecka gäller för alla, och företaget driver ofta friskvårdskampanjer för de anställda. Vår ägare vill arbeta nära individen, och jag som vd tycker att det är fantastiskt att få arbeta under de premisserna. Precis som Jim Goodnight tror jag att vi arbetsgivare måste se hela människan, både kroppen och själen. Först när alla bitar är på plats kan vi prestera vårt bästa och därmed göra våra kunder nöjda, menar Liselotte. när lågkonjunkturen svepte fram över världen var det många företag som enbart inriktade sig på att överleva. Mjukare värden som personaltrivsel fick komma i andra hand. På SAS Institute tänkte man tvärtom. I stället för att börja avskeda personal gick företaget tidigt ut och slog fast att det inte kommer att bli några uppsägningar.» IT är abstrakt och vi behöver inspiration för att bli kreativa«vi tycker att det är extra viktigt att arbeta med trivseln på företaget under en lågkonjunktur. När marknaden börjar gunga blir kundengagemanget allt viktigare. Trygghet och trivsel blir då en förutsättning för att medarbetarna ska kunna möta kundernas krav. Liselotte beskriver sig själv som en stor humanist och en lika stor livsnjutare. Konst är en av passionerna. Tittar man noga hittar man både moderna skulpturer och målningar bland kungaporträtten på Stora Frösunda slott. Ibland är det vernissage på slottet. När jag började här trodde personalen inte att jag var riktigt klok jag släpade hit konstverk efter konstverk. Men jag tror verkligen att konsten kan göra nytta här it är abstrakt och vi behöver inspiration för att bli kreativa. Balans i privatlivet och jobbet är något som Liselotte Jansson ofta återkommer till. Trevliga middagar eller vinprovningar för de anställda är en sida av myntet, den andra är hårt arbete och prestationer i arbetet. Det är ändå därför vi är anställda på SAS Institute, för att göra vårt yttersta och prestera. Kan man kombinera det med en trevlig arbetsmiljö så är det bingo men det ena får inte utesluta det andra, säger hon. prima nr

12 Semester för själen... Varva ner kan innebära olika saker för olika människor inte minst beroende på vad vi arbetar med till vardags. Malin Friström, beteendevetare på Previa och Camilla Ringström, personlig tränare på SATS, tipsar här om olika sätt att koppla av i sommar. text helena lundberg foto jan danielsson att samla energi på semestern och kombinera det med bad, grillning, besök hos släkten och utflykter är inte en alldeles enkel ekvation. Många av oss är dessutom ständigt uppkopplade med både e-post och mobiltelefon. Att bara slå av dator och telefon är enklare sagt än gjort. Bestäm med dig själv hur du vill ha det innan semestern. Du kanske inte behöver ha telefonen helt avstängd hela semestern men bestäm innan hur ofta du vill kolla e-post och svara i telefon, gör ett medvetet val, säger Malin Friström, beteendevetare på Previa. Hur man varvar ner bäst är förstås individuellt, tillägger MALIN FRISTRÖM är beteendevetare på Previa. hon. Försök att göra det du tycker om. Om du gillar att motionera, gör det, om du gillar att meka med bilen, gör det. Att göra det man trivs med ger större chans att man kan fokusera på nuet och slappna av. Ett grundläggande tips är att fokusera på andningen, insupa nuet och njuta av dagen. Ta in omgivningen, andas med magen, känn dofter och ta in bilder. Till att börja med kanske det räcker med en liten stund, men ju mer du tränar desto bättre blir du på att hitta ditt fokus, berättar Malin Friström. Camilla ringström, är personlig tränare på SATS.» Att göra det man trivs med ger större chans att man kan fokusera på nuet och slappna av«för många människor som till vardags har ett stillasittande arbete kan just rörelse vara vad kroppen behöver, och sommaren är ett perfekt tillfälle för utomhusaktiviteter. Promenader, en joggingrunda i eftermiddagssolen med ett svalkande dopp efteråt och kanske några övningar på stranden håller i gång kroppen även under semestern. En bra regel enligt Malin Friström är att ta en sak i taget och inte planera nästa aktivitet innan den första tagit slut. Njut alltså av joggingturen, cykelrundan, promenaden och kanotfärden och om du vill ha ytterligare fysisk träning, komplettera med övningar som tränar hela kroppen. Några tips får du här intill. 12 prima nr

13 ...och kroppen Gör 3 X 12 repetitioner av varje övning Ett gummiband är ett användbart träningsredskap som är litet och praktiskt att ta med på semesterresan. Övningarna här intill kan du göra på stranden, i stugan, på hotellrummet och kanske tillsammans med övriga familjen. Det är övningar som går igenom hela kroppen och är lätta att göra för både vältränade och de som vill komma i gång, säger Camilla Ringström, personlig tränare på SATS Sollentuna i Stockholm. Två gånger i veckan är en alldeles lagom dos. Och kom ihåg att belöna dig, tillägger hon. GUMMIBAND rygg Tränar: Rygg. Stretchar även baksida lår där många ofta är stela. Gör så här: Sätt dig på golvet/marken med benen rakt ut och ha en stolt rak hållning i överkroppen. Lägg gummibandet runt fötterna, greppa och dra armarna rakt bakåt så att skulderbladen dras ihop. Övningen blir som en roddrörelse. GUMMIBAND rygg och axlar Tränar: Rygg och axelstabilitet. Gör så här: Håll gummibandet mitt på. Håll armarna axelbrett rakt ovanför huvudet. Dra isär en arm i taget rakt ut åt sidan till klockan tre och klockan nio. Ju tätare du håller i bandet desto tyngre motstånd. UTFALLSSTEG Tränar: Ben, sätesmuskler och rörlighet i höftböjare och fotled. Gör så här: Ta ett kliv rakt fram och skjut sedan ifrån och gå tillbaka, ta nästa ben. Du kan också stanna i utfallet och stretcha höftböjaren. Skjut fram den höft vars ben är bak och tänk att du har en svans mellan benen som ska fram. Tänk på att knäet ska vara rakt fram och inte gå över tån i utfallet, då är steget för litet. Ta ett brett kliv så håller du balansen bättre. ARMHÄVNINGAR Tränar: Armar, bröst, axlar och bålstabilitet. Gör så här: Stå på alla fyra med 90 grader i höftleden. Sänk ner enbart överkroppen. När du blir starkare, stå på knä, stabilisera en rak höft och gör armhävningen. För ännu mer motstånd, stå på tå och håll kroppen rak och stabilisera kroppen. Smala eller breda armhävningar varierar också övningen. Smala tränar mer baksida överarmar och breda mer bröst. PLANKAN Tränar: Hela bålen. Gör så här: Tänk på en planka och efterlikna. Stå på tå med underarmarna i marken. Sug in naveln, stabilisera hela kroppen, var rak och sjunk inte igenom med ryggen när du börjar bli trött, ta hellre en paus och gå upp igen. SIT UPS Tränar: Raka magmusklerna. Gör så här: Ligg på rygg, med böjda ben och fotsulorna i golvet alternativt på en stol eller sten. Dra dig upp med magmusklerna. Om du vill känna att du verkligen gör övningen, håll pekfingret på höften och samma hands tumme på nedersta revben och känn hur magen dras ihop. prima nr

14 Slutrökt på jobbet? Att skapa en rökfri arbetsplats är en långsiktig strategi, inte ett erbjudande för stunden. Men hur får man medarbetarna med sig? Previas Anna Östling och Roger Jerlbäck på Coop som själv fått hjälp att sluta röka, berättar om några viktiga nycklar till framgång. text helena kämpfe fredén illustration lars rehnberg 14 prima nr

15 rökning är inte bara dåligt för hälsan arbetsgivaren gör också stora förluster när de anställda röker. Under de senare åren har medierna belyst de stora vinsterna arbetsgivaren kan göra på att få sina anställda att fimpa för gott, något som har gett resultat både på privata och offentliga arbetsplatser (se faktaruta). Sedan 1 maj i år är det till exempel rökförbud på arbetstid för de kommunanställda inom Stockholms stad, och flera kommuner och landsting är på väg att följa exemplet. Sedan förra året erbjuder Previa en ny tjänst för att skapa rökfria arbetsplatser, Wellatwork. Konceptet har testats i ett pilotprojekt för Coop. Att konceptet fungerar bra är det inga tvivel om samtliga rökare som deltog i programmet fullt ut är fortfarande rökfria i dag. Däremot var det svårt att få de anställda att överhuvudtaget dyka upp på det första mötet. I efterhand konstaterar Anna Östling, projektansvarig för Wellatwork på Previa, att uppslutningen kan bli bättre om projektet ytterligare förankras i ledningen. En av våra viktigaste lärdomar är att cheferna har ett stort ansvar för att få de anställda att sluta röka. Kommunikationen bör utgå från ledningsgruppen, och de bör självklart föregå med gott exempel, menar Anna Östling. en av de rökare som nappade på Wellatwork var Roger Jerlbäck, som arbetar med logistikfrågor på Coop. När han såg anslagen hade han redan bestämt sig för att sluta röka. Att delta i den gruppgemenskap som konceptet bygger på var en framgångsfaktor, menar han. För mig har det aldrig varit svårt att sluta röka, problemet har varit att inte börja igen. I en grupp ökar skämsfaktorn man vill ju inte falla dit igen när alla andra lyckas, säger han. Erfarenheterna från Coop bekräftar det som personalavdelningar har vetat i många år det är inte lätt att få folk att komma på sluta-röka-möten. Rökningen spelar en stor social roll på många arbetsplatser och kan vara ett kitt som håller ihop en grupp. Att kliva ur rökrutan kräver mod. Roger Jerlbäck tror inte det räcker att sätta upp en lapp i personalrummet för att nå rökarna. Jag tror man måste ut till rökrutan och prata direkt med dem som röker. Och gärna upprepa erbjudandet flera gånger. För mig har det aldrig varit svårt att sluta röka, problemet har varit att inte börja igen. I en grupp ökar skämsfaktorn man vill ju inte falla dit igen när alla andra lyckas men ska arbetsgivaren verkligen lägga sig i och tjata? För många pekpinnar kan ju också som bekant få vissa att slå bakut och göra precis tvärtom. Anna Östling menar att arbetsgivaren visserligen inte kan bestämma över människors vanor. Men att bestämma vilken typ av arbetsplats man ska ha är i högsta grad en fråga för arbetsgivaren. Vill man ha en sund miljö som hjälper människor att göra sitt bästa på arbetet? Då ska man inspirera till att må bra och trivas, och där är rökstopp en viktig del. Att tvinga någon att sluta röka fungerar däremot dåligt människor måste själva fatta beslutet för att rökstoppet ska vara på riktigt, menar Anna Östling. Roger Jerlbäck är inne på samma linje: Jag tror det är bra att arbetsgivaren lägger sig i. Om företaget ska gå bra måste personalen må bra, så enkelt är det. Pilotprojektet har gett Previa många viktiga erfarenheter. Wellatworks upplägg med coacher, gruppträffar och läkarbesök fungerar mycket bra för att lyckas fimpa för gott. Och för att skapa en rökfri arbetsplats måste en sluta röka-kampanj vara en del av ett större hälsostrategiskt arbete. Att bara sticka en broschyr i handen på rökarna dövar kanske arbetsgivarens dåliga samvete för att de har förbjudit rökning. Men för att verkligen lyckas måste de personer som är i ledningsposition själva vara engagerade. Om cheferna fimpar samtidigt som de anställda finns det goda möjligheter att få en rökfri arbetsplats, säger Anna Östling. Fotnot: Rökfri arbetstid på Stockholms stads arbetsplatser innebär att den tid man arbetar eller har paus ska vara rökfri. Lunchen räknas inte in i arbetstiden och är därmed undantagen. besparing för hälsan och företaget Mellan 2004 och 2009 har antalet rökare på landets arbetsplatser minskat med personer. För arbetsgivarna innebär det 4,8 miljarder kronor i årlig besparing jämfört med En rökare har enligt undersökningar från Folkhälsoinstitutet i genomsnitt 8 sjukdagar mer per år än en icke-rökare. Dessa sjukdagar tillsammans med de dagliga rökpauserna beräknas kosta arbetsgivaren i genomsnitt kr per rökare och år. De privatekonomiska konsekvenserna för rökaren själv är också betydande; sammanlagt kan cigaretterna kosta mellan kronor per år. Anna Östling är projektansvarig för Wellatwork på Previa. prima nr

16 nu får polisen rätt träning polisyrket är tufft på många plan och den tunga utrustningen gör sitt till. Radio, vapen, skyddsväst och den rejäla uniformen kan samman lagt väga mellan 12 och 15 kilo. Hos Polis myndigheten i Gävleborg län visade sig detta i att flera poliser i yttre tjänst sökte sig till Previas sjukgymnaster eller läkare för ryggbesvär. Ytterligare orsaker var långa arbetspass i bil med dålig sittergonomi, diverse snabba ingripanden samt tunga lyft. Previas sjukgymnaster kunde konstatera att polisernas fysiska träning bättre behövde anpassas till arbetskraven på rörlighet, styrka, balans och bålstabilitet. De informerade därför de ansvariga inom Polismyndigheten i Gävleborg om vad som uppmärksammats och föreslog specialanpassad träning. Med Ann-Louise Sjöstrand, ergonom och sjukgymnast på Previa som ansvarig, introducerades MAQ-träning (Muscle Action Quality) för poliserna. Samtliga turlag vid Polisen i Gävle har fått träningsinstruktionerna och för att förebygga problemen får polisaspiranterna samma genomgång. MAQ-genomgångarna har mottagits mycket positivt av de medarbetare som hittills har haft möjlighet att delta. Nu arbetar vi på att hitta bra lösningar för att övningarna kontinuerligt ska finnas med i medarbetarnas vardagliga träning, säger Wendela Björnell, HR-handläggare på Polismyndigheten i Gävleborgs län. Polismyndigheten i Gävle borg har inlett särskilt anpassad träning för att poliserna ska slippa ryggbesvär, bland annat av att bära den tunga utrustning som tillhör uniformen. På bilden Karin Wessen, polis i Gävle. NY undersökning bevisar: bra chef ger bättre hälsa Nu är det vetenskapligt bevisat. En bra chef ökar chansen till att medarbetarna upplever en bättre hälsa och har lägre sjukfrånvaro. Det visar en undersökning inom ämnet folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola. Undersökningen är den hittills största som har gjorts i ämnet i Sverige och bygger på enkätsvar från kommunanställda inom vård och omsorg i totalt 60 kommuner. En av slutsatserna från undersökningen är att chefen har en avgörande roll för hur vi mår på arbetsplatsen. De kommuner som hade ett utvecklingsinriktat ledarskap hade också ett bra socialt klimat samt bättre hälsa och lägre sjukfrånvaro bland personalen. Stöd från den närmaste chefen är också viktigt för att klara de rollkonflikter som vårdoch omsorgsarbetet ofta medför. Exempel på detta är att inte ha tillräckliga resurser för att utföra arbetet så bra som man önskar och att uppleva oförenliga krav från olika håll. Undersökningen visar tydligt att det lönar sig för arbetsgivaren att utveckla ett hälsofrämjande ledarskap där medarbetarna får uppskattning för sina arbetsprestationer, uppmuntras att delta i viktiga beslut samt får hjälp att utveckla sina färdigheter. Den visar också att det är viktigt satsa på ett brett utbud av hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen och se till att det utnyttjas av de anställda, säger Ingemar Åkerlind, professor i folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola. Läs mer på 16 prima nr

17 få anmäler diskriminering Få som upplevt sig diskriminerade anmäler händelsen. Det visar en undersökning som Diskrimineringsombudsmannen har utfört och lämnat till regeringen. Syftet med studien var att undersöka hur enskilda människor upplever diskriminering, vilka kunskaper de har om sina rättigheter och vart de vänder sig för att få reda på mer. Merparten av de personer som ingått i undersökningen uppger att de känner till diskrimineringslagen och DO, men få har några djupare kunskaper om vad lagen innebär. Det är också få av dem som upplevt sig diskriminerade som gjort en anmälan eller försökt få upprättelse på annat sätt. I stället söker man stöd hos familj och vänner. Många tror inte att det är någon idé att göra en anmälan, andra vittnar om rädsla för att göra sig obekväma på arbetsplatsen, man vill inte stöta sig med chefer eller kolleger, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna. Tiga är inte guld Mellan 30 och 45 procent håller inne med kritik riktad mot arbetsgivaren visar avhandlingen Hysj som lagts fram vid Karlstads universitet av Kjersti Lien Holte. Hennes forskning visar att det finns ett glapp mellan intention och realitet när det gäller anställdas yttrandefrihet. Enligt avhandlingen indikerar detta glapp att det, trots anställdas teoretiska rätt att uttrycka sin åsikt, ofta skapas en inofficiell tystnadskultur. Enligt Kjersti Lien Holte hämmar detta kunskapsutveckling, innovation, säkerhet, demokrati och autonomi i arbetslivet. Hela avhandlingen hittar du på Hälsofarlig mobbning Dagens Nyheter publicerade i slutet av maj en reportageserie om kränkande särbehandling på arbetet, av journalisten Maciej Za remba. I reportaget berättar ett antal drabbade om hur de brutits ner psykiskt av kollegor och chefer. Psykiatern Per Borgå, med bakgrund på Röda Korset, berättar i en av artik larna att han haft patienter som utsatts för vuxenmobbning. En patient led av posttraumatiskt stressyndrom med symtom liknande dem han sett hos krigsoffer. Läs artikeln»säg inget vänligt till mig«på dn.se. vd har ordet:» Det behövs både luftballong och ankare«previa är Sveriges ledande företagshälsa och vårt löfte är Resultat genom människor. Ju mer man tänker på företagets konkurrenskraft, desto mer är man villig att satsa på individen. Personalens och företagets hälsa är en långsiktig investering. Utmaningen ligger i att skapa en arbetsplats där människor får utrymme att bli det bästa de kan vara. Låt dig inspireras av SAS Institute som år efter år kammar hem utmärkelsen, Sveriges bästa arbetsplats. De berättar bland annat att deras trivsel grundar sig i deras sunda värderingar. Läs mer på sidan 10. En hälsofrämjande arbets plats arbetar systematiskt med ohälsa, men sätter fokus och kraft på det som främjar hälsa och friskhet. Det är en resa. Det behövs både luftballong och ankare de som för visionen uppåt, och de som ser till att det som görs är förankrat. Att se möjligheterna, men aldrig blunda för problemen. en chef jag har haft uttryckte sig så här: Vi har så bråttom att vi springer omkring med cykeln på ryggen. Han menade att vi var så stressade hela tiden att vi inte ens tog oss tid att tänka på hur vi kan bli effektivare. Annat är det i Borås kommun. Med en stressfylld arbetssituation och behov av bättre stöd i ledarskapet har cheferna i Borås stad fått individuell chefscoachning av Previas psykologer. Det har gett mycket goda resultat, läs om det på sidan 8. Nu är det snart dags för semester. Tänker du då på allt bra du gjort» Utmaningen ligger i att skapa en arbetsplats där människor får utrymme att bli det bästa de kan vara.«under året eller allt du borde ha gjort? På sidan 12 tipsar Malin Friström, beteendevetare på Previa och Camilla Ringström, personlig tränare på SATS, om olika sätt att komma in i semesterlugnet för både kropp och själ. harald abelin vd Previa Trevlig sommar! foto: STEFAN BOHLIN prima nr

18 Så gör vi din arbetsplats friskare Previa erbjuder rikstäckande företagshälsa och har tjänster inom ledarskap, hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering. Nedan berättar vi hur vi kan stödja företag och organisationer i att ta vara på och utveckla det friska i organisationen. Previas hälsofrämjande tjänster mål Ge chefer verktyg för strategiskt hälsofrämjande arbete tjänst Hälsofrämjande Ledarskap Hälsofrämjande ledarskap ökar engagemang, trivsel och motivation i organisationen, vilket i sin tur ger ökad effektivitet och lönsamhet. Därför behövs ledare som kan: ta tillvara på faktorer som har en positiv påverkan på hälsan. förstå sambandet mellan ledarskap och hälsa, trivsel och prestation. driva ett långsiktigt strategiskt hälsofrämjande arbete på individ och gruppnivå. förstärka det hälsofrämjande perspektivet i arbetsmiljöarbetet. Utbildningen Hälsofrämjande Ledarskap ger chefen kunskaper och verktyg kopplade till det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utbildningen genomförs under 5 halvdagar där teori varvas med gruppdiskussioner, reflektioner samt praktiska övningar. innehåll: Hälsa Livsstilskompetens Strategiskt hälsofrämjande arbete Förändringsarbete Individuell hälsocoachning mål Främja chefens samlade prestationsförmåga tjänst Chefscoachning Chefer som prioriterar och lägger tid på egen utveckling leder bättre. Att hitta rätt stöd och hjälp är en viktig framgångsfaktor. Chefscoachning fokuserar på personlig utveckling och problemlösning för att främja chefens prestationsförmåga, vilket bidrar till en förbättring av verksamhetens resultat. Coachningen är en lösningsfokuserad, framtidsinriktad och handlingsorienterad utbildning. mål Öka förmågan att leda i kraft av personliga egenskaper samt nå självinsikt tjänst Klart Ledarskap Ett tydligt ledarskap är grunden för en sund arbetsplats där människor trivs och presterar. Förutsättningar för bra ledarskap förändras i takt med att organisationen utvecklas. Dagens arbetsplatser präglas av snabba förändringar och nya samarbetsformer. Det ställer allt högre krav på dagens ledare att: bli bättre på kommunikation och relationer. möta ett ökat tempo och informationsflöde. anpassa ledarskapet till slimmade organisationer och komplexa arbetsuppgifter. Utbildningen Klart Ledarskap är anpassad efter hur dagens organisationer fungerar och möter dagens krav på ett framgångsrikt ledarskap. Klart Ledarskap är framtaget av en av Nordamerikas främsta ledarskapskonsulter, Dr Gervase R. Bushe i Vancouver, och bygger på ny ledarskapsforskning. Metoden har dokumenterad positiv effekt på deltagarnas ledarbeteenden. Utbildningen kan liknas vid ett träningsläger där man tränar på elva konkreta kommunikationsfärdigheter. mål Kartlägga friskfaktorer tjänst BALANSPROFIL Balansprofilen är en enkät som syftar till att kartlägga friskfaktorer för individen och organisationen. Denna utgör ett underlag för företagets fortsatta hälsofrämjande arbete. Företaget får en analys som sammanställs i en rapport. Rapporten innehåller rekommendationer och förslag på åtgärder. Det finns möjlighet att ett halvår senare mäta de förändringar som skett. mål Få ett hälsostrategiskt arbetssätt tjänst FRISKARE ARBETSPLATSER Genom att ta fram, förankra och implementera ett hälsostrategiskt arbetssätt får organisationen en ökad frisknärvaro och effektivitet. Ledningen får förutsättningar och kunskap att leda ett arbete som bidrar till friskare arbetsplatser. Alla chefer och medarbetare deltar i utbildningar och workshops där det ges kunskaper om människan och dennes livsvillkor med hälsoinriktning på organisations-, grupp-, och individnivå. mål Utbilda nyckelpersoner tjänst HÄLSOINSPIRATÖRSUTBILDNING Utbildade nyckelpersoner på arbetsplatsen ska ge sina arbetskamrater inspiration och motivation att aktivt välja en bra livsstil. Dessa personer ska se till att hålla företagets hälsostrategi levande och är därför en viktig kontakt mellan ledningsgrupp och arbetskamrater på företaget, men också en länk till företagshälsovården. Previa utbildar och definierar rollen och är behjälplig att upprätta en handlingsplan så att hälsoinspiratörerna får struktur på sin uppgift och roll i friskvårdsarbetet. Previas hälsoutvecklare kan fungera som stöd och bollplank för hälsoinspiratörernas aktiva arbete. 18 prima nr

19 mål Motivation att stärka sin hälsa tjänst INSPIRATIONSFÖRELÄSNING För att företaget ska vara framgångsrikt på sikt är det en förutsättning i dag att det finns medarbetare som kan, orkar och vill prestera. Det är svårt att förändra ett beteende, men det går om det är roligt. För att lyckas krävs individuella lösningar utan pekpinnar. Inspirationsföreläsningen möjliggör också att nå alla i organisationen. mål Åstadkomma livsstilsförändring tjänst HÄLSOFORM Genom att i grupp och individuellt utbilda och coacha medarbetare i hur kost och motion påverkar hälsan kan medarbetaren åstadkomma varaktiga livsstilsförändringar som ger organisationen ökad effektivitet. Hälsoform pågår i nio månader då beteendeförändring är en process som tar tid. Under denna tid ges deltagarna möjlighet att medvetandegöra sina beteenden och genomföra en beteendeförändring samt befästa det nya beteendet. mål Skapa en positiv hälsoutveckling tjänst HÄLSOSTEGEN Hälsostegen är ett livsstilsprogram med åtta grupptillfällen innehållande olika teoretiska och praktiska teman. Därefter följer tre individuella hälsosamtal. En processledare följer individen genom hela programmet. En individuell handlingsplan för hälsoutveckling/livsstilsutveckling utformas vid det första hälsosamtalet, vilken sedan följs upp vid de senare två uppföljningssamtalen. mål Rökfri arbetsplats tjänst Fri från tobak / Well at Work 70 procent av rökarna vill sluta röka. Men endast 3 5 procent av dem som försöker sluta röka på egen hand är fortfarande rökfria efter ett år. Previa kan på flera sätt hjälpa era medarbetare att bli rökfria. Läs mer i artikeln på sidan 14. fri från tobak är en processinriktad metod som pågår under 24 veckor och ger möjlighet att i en grupp möta andra i samma situation och både få och ge stöd under avvänjningen. well at work är ett 16 veckors motivationsprogram för rökavvänjning. Konceptet är baserat på global forskning och bygger på individuell och interaktiv kommunikation från klinisk psykologi och kognitiv teori. Tjänsten består bland annat av inspirationsföreläsning, medicinsk rådgivning, gruppmöten, dagbok, webbstöd, stöd via telefon och sms och genomförs av en läkare samt en coach. Hör av dig!... så kan vi berätta mer om vad vi kan göra för ditt företag eller din organisation. Du når våra försäljningschefer Bodil Paulin och Roger Lindau på eller mätbarhet i fokus på workshop med vattenfall Att sätta upp mätbara mål, välja rätt insatser för att nå målen och att räkna på de ekonomiska effekterna av dessa insatser det är tre viktiga delar i att bedriva ett effektivt och lönsamt hälsoarbete på företaget. Och det var dessa tre delar som stod på agendan under Previas heldagsworkshop tillsammans med Vattenfalls hälsosamordnare, rehabsamordnare och arbetsmiljöingenjörer i maj. Vattenfall är kund hos Previa sedan flera år och workshopen syftade till att ge kunskap och verktyg för att arbeta med mätbara resultat. Föreläsare från Previa var bland annat Ingrid Dilot, controller, och Lisa Kleflund, hälsoutvecklare. Det är viktigt att sätta in hälsoarbetet i ett sammanhang, berättar Marie Fristedt, centralt kundansvarig för Vattenfall. Vad är till exempel värdet på en produktivitetsökning på en procent till följd av friskare medarbetare? Många kunder vill gärna räkna på vinsterna med hälsoarbetet men känner osäkerhet. Man måste våga göra antaganden för värdet av bättre ergonomi eller minskad rökning. Previas föreläsare tar utgångspunkt i forskning som visar att det finns tydliga ekonomiska vinster. Previa håller workshops tillsammans med Vattenfall en eller två gånger om året och att hela Vattenfalls resursteam för de olika bolagen deltog var enligt Marie Fristedt betydelsefullt för att skapa en helhetsbild. En viktig del var att kritiskt värdera de insatser som görs i dag för att se om de ger bästa möjliga effekt eller var man till exempel bör satsa på mer hälsofrämjande marie fristedt, kundansvarig på Previa, och catrin sundsten från Vattenfall. insatser, säger Catrin Sundsten, tf gruppchef hälsa, på Vattenfall. Responsen från deltagarna var positiv och nästa workshop kommer att hållas i höst. prima nr

20 posttidning B returadress: AB Previa Box Stockholm porto betalt Är adress eller mottagare felaktig? Ändra dina uppgifter på previa finns på följande orter Blekinge län: Karlshamn, Karlskrona, Ronneby Dalarnas län: Borlänge, Falun, Leksand Gotlands län: Visby Gävleborgs län: Gävle, Hudiksvall, Hofors, Skutskär Hallands län: Falkenberg, Halmstad, Varberg Jönköpings län: Eksjö, Forserum, Habo, Jönköping, Nässjö Kalmar län: Borgholm, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Nybro, Oskarshamn Kronobergs län: Alvesta, Tingsryd Lenhovda, Lessebo, Växjö, Älmhult Norrbottens län: Boden, Gällivare, Haparanda, Kiruna, Luleå, Piteå Skåne län: Bjuv, Broby, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Simrishamn, Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Ystad, Ängelholm, Örkelljunga Stockholms län: Arlanda, Märsta, Huddinge, Kista, Liljeholmen, Solna Strand, Stockholm/Gullmarsplan, Stockholm/Vasastan, Stockholm/City, Stockholm/Östermalm, Södertälje Södermanlands län: Eskilstuna, Flen, Kat rineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs Uppsala län: Uppsala, Enköping Värmlands län: Arvika, Charlottenberg, Karlstad Västerbottens län: Dorotea, Lycksele, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, Vindeln, Vilhelmina, Åsele Västernorrlands län: Husum, Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik Västmanlands län: Köping, Västerås, Sala Västra Götalands län: Borås, Falköping, Göteborg/Postgatan, Göteborg/Gårdatorget, Karlsborg, Lidköping, Lilla Edet, Skövde, Stenungsund, Strömstad, Tibro, Tidaholm, Troll hättan, Uddevalla, Vänersborg Örebro län: Hallsberg, Karlskoga, Örebro, Örebro Universitet Östergötlands län: Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Vadstena Du når oss på telefon eller lotta liljesson,»stormtrivs«på sin arbetsplats SCA Hygiene Products i Lilla Edet. Här lägger hon sista hand vid den två ton tunga rullen. foto: ciprian gorga

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Enligt Arbetsmiljöpolicyn 1 ska alla verksamheter ha ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi utgår från det friska och förstärker det. I policyn och handlingsplanen

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Introduktion Detta pass innehåller ett antal styrkeövningar som du kan göra hemma utan någon särskild utrustning. De flesta övningarna är för ben och bålstabilitet,

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011 HÄLSA SOM STRATEGI Mars 2011 Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell Inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling anordnas varje år en inspirationsdag för förskolor och skolor i Laholm som arbetar med

Läs mer

Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel.

Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel. Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel. Vad som gör företag framgångsrika är inte alltid det du tror. Visst är det viktigt med affärsplaner, distributionsmodeller

Läs mer

PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Hur är det på min arbetsplats? Ett arbetsmaterial med följande innehåll: 1. Förslag till undersökning av den psykosociala arbetsmiljö 2. LIUs handlingsplan för arbetsmiljö 3. IKEs

Läs mer

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord Innehåll 4 Jaris förord 7 Jennies förord Expressträning träningskonceptet för dig 10 Expressmetoden 13 Expresstyrketräning 14 Expresskonditionsträning 15 Inför expressträningen Övningsbank 18 Ben: 20 lår

Läs mer

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Namn Tillhörighet Profession Ebba Nordrup Landstingshälsan i Örebro Beteendevetare Bodil Carlstedt-Duke Avonova Företagsläkare. Med Dr Emma Cedstrand Karolinska Institutet

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST!

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! För att du skall få träningen att funka när sommaren klingar av och hösten är här har sjukgymnasten Marie Larsson gjort ett program som du lätt kommer igång med.

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband.

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Enkelt att ta med på semestern! Övningarna framtagna av: Karin Jönsson, leg. Kiropraktor och Emilie Svedberg, lic Personlig

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Nyckelfaktorer Denna bild visar faktorer som används som nyckeltal, Key Performance Indicators (KPI) i AHA-metoden. KPI ger en snabb överblick på övergripande nivå av arbetsmiljö och hälsa. KPI består

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Gummibandsträning med ett dörrhandtag.

Gummibandsträning med ett dörrhandtag. Perfekt om du skall på semester då gummibandet är lätt att ta med sig. Använde själv programmet när jag var på semester i Sardinien i somras. Kan ju även göras hemma, på jobbet eller ute i skogen (då får

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Sommarträning utomhus Tips på träningspass

Sommarträning utomhus Tips på träningspass Sommarträning utomhus Tips på träningspass Träna tufft utomhus utan redskap Att träna utomhus sommartid är ett härligt sätt att njuta av naturen medan man får dagens träning gjord. Man behöver inte träna

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 2016:1 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om expertpanelen... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De vanligaste arbetsmiljöproblemen... 5 Vad orsakar stress i jobbet?...

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Människor som mår bra ger framgångsrika företag Det är ingen hemlighet. Människor som mår bra gör ett bättre arbete. Inte helt förvånande är det dessutom så

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Pass 1: Styrka och kondition

Pass 1: Styrka och kondition Pass 1: Styrka och kondition Ett komplett träningspass för hela kroppen som utvecklar både styrka och kondition. Förbered kroppen genom valfri uppvärming i cirka 10 minuter innan du börjar. Utfall Stå

Läs mer

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson Kort om act2lead Act2lead är ett samarbets-nätverk av konsulter i regionen. Vi vill med vår breda kompetens bidra till långsiktig hållbarhet hos organisationer, grupper och individer. Kort om Pernilla

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

LÖNSAM HÄLSOSAM LYCKOSAM. Främjande ledarskap och medarbetarskap

LÖNSAM HÄLSOSAM LYCKOSAM. Främjande ledarskap och medarbetarskap LÖNSAM HÄLSOSAM LYCKOSAM ledarskap och medarbetarskap INNEHÅLL Kontakt med författarna kan fås via deras webbplatser: Anders Lugn: www.baralugn.se Birger Rexed: www.rexed.se Ekerlids Förlag Tegnérgatan

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Att leva ett långt och friskt liv är ett mål för många. En sund och hälsosam livsstil är en bra grund för en hög livskvalitet genom livet.

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 5

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 5 Sid 1 av 6 Det finns ingen enhetlig definition av vad frisk betyder. Begreppet frisk (och hälsa) brukar för det mesta avse avsaknad av symptom på sjukdom. Men man kan må bra trots att man har en fysisk

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

DET HÅLLBARA LEDARSKAPET. Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg

DET HÅLLBARA LEDARSKAPET. Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg DET HÅLLBARA LEDARSKAPET Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg charlotte.rawall@pbm.se AGENDA Arbetsmiljöforskning om friska arbetsplatser Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Pressmeddelande 18 maj. Kvinnor visar mer stressymptom än män: Var fjärde kvinna i Stockholms län lider av orolig mage

Pressmeddelande 18 maj. Kvinnor visar mer stressymptom än män: Var fjärde kvinna i Stockholms län lider av orolig mage Pressmeddelande 18 maj Kvinnor visar mer stressymptom än män: Var fjärde kvinna i Stockholms län lider av orolig Kvinnliga anställda upplever mer symptom på stress än sina manliga kollegor. Exempelvis

Läs mer

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen?

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Friskvårdspolicy Hälsa på arbetsplatsen Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Bertold Brecht Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS/ 02-026

Läs mer

Kompisträning. Dubbelt så kul, dubbelt så bra. Här är 9 kul parövningar där du och en kompis lyfter varandra och er träning till nya höjder.

Kompisträning. Dubbelt så kul, dubbelt så bra. Här är 9 kul parövningar där du och en kompis lyfter varandra och er träning till nya höjder. Kompisträning Dubbelt så kul, dubbelt så bra. Här är 9 kul parövningar där du och en kompis lyfter varandra och er träning till nya höjder. Kompisträning Så lägger ni upp passet: Värm upp så ni blir mjuka

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten?

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? L Ö S N I N G S F O K U S E R A T O C H H Ä L S O F R Ä M J A N D E GONGGÅNG för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? Vad är GongGång

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4 November 2016 Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4 Hur kan man arbeta med den nya föreskriften och få strategi och kultur att samverka? Frida Norrman & Johanna Rådeström Organisationspsykologer,

Läs mer

Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi

Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi Sidfot Datum 3 Det gränslösa arbetslivet Global marknad vs lokal arbetskraft Resursbrist Från hierarki till

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29 TESTA MULTI- TRÄNING! Att styrketräna behöver inte betyda maskiner och tunga vikter. I månadens program testas kroppens funktionalitet. Och vi lovar du blir svettig! Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Guide till bättre balans i livet.

Guide till bättre balans i livet. Guide till bättre balans i livet. En praktisk handledning för både arbetsgivare och anställda. Balans i livet kan betyda mycket. Hur ska vi alla kunna kombinera arbete med privatliv utan att det kostar

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

ditt Träningsprogram: Uppvärmning

ditt Träningsprogram: Uppvärmning ditt Träningsprogram: Uppvärmning SÅ SKA DU TRÄNA: Träna 3 gånger i veckan, t ex måndag, onsdag och fredag, och låt kroppen återhämta sig en dag innan nästa pass. Varje träningspass består av uppvärmning

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Flexövningar. Upprepa varje övning 10 gånger. Kör igenom hela passet två gånger.

Flexövningar. Upprepa varje övning 10 gånger. Kör igenom hela passet två gånger. Flexövningar 6 effektiva övningar med fokus på core Hela kroppen sitter ihop i långa muskelkedjor. Genom att tänja ut dem i de här flexflödena kan du som gymmare och löpare vidareutvecklas. Upprepa varje

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Stress det nya arbetsmiljö hotet

Stress det nya arbetsmiljö hotet Stress det nya arbetsmiljö hotet I Sverige har belastningsskadorna varit den största anledningen till anmälan om arbetsskada, men nu börjar stress skadorna att gå om. Kunskapen om stress För att bedriva

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Passet är framtaget av Lotta Rahm och granskat av sjukgymnast Roy Sandström.

Passet är framtaget av Lotta Rahm och granskat av sjukgymnast Roy Sandström. Gymmix Balansboll Att träna med en balansboll är roligt och utmanande. Bollen är ett instabilt underlag som gör att tankarna kan bara vara på ett ställe när du tränar, på bollen och den övningen du gör

Läs mer