Dagligrökning är ett mycket allvarligt tillstånd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagligrökning är ett mycket allvarligt tillstånd"

Transkript

1 Varför ska vi arbeta med tobaksfrågan? Varför vi ska arbeta med tobaksfrågan. Rökning högsta prioritet Dagligrökning är ett mycket allvarligt tillstånd Ingen annan åtgärd skulle ha så stor betydelse för att förhindra sjukdomar och för tidig död i västvärlden som om man kunde eliminera tobaksanvändningen Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, Socialstyrelsen 2011 Dr Margaret Chan Director General WHO 2012 Icke smittsamma sjukdomar Socialstyrelsens bedömning om svårighetsgraden av olika tillstånd 60 % av den totala sjukdomsbördan 20% av sjukdomsbördan beror på ohälsosamma levnadsvanor 50% av kvinnorna och 65% av männen har minst en ohälsosam levnadsvana Daglig rökning Kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk Daglig snusning Riskbruk av alkohol Ohälsosamma matvanor X X X Kraftigt förhöjd risk Måttligt förhöjd risk Otillräcklig fysisk aktivitet X X

2 Socialstyrelsens riktlinjer till rökare inför operation Erbjud kvalificerad rådgivning (tobaksavvänjning) med tillägg av nikotinläkemedel till alla som ska genomgå operation Rökfri inför operation = en patientsäkerhetsfråga Rökning fördubblar risken för komplikationer i samband med operation Rökstopp 6 8 veckor före och 6-8 veckor efter en planerad operation normaliserar risken för komplikationer i samband med operationen Rökstopp 4 veckor före operation halverar komplikationsrisken Även rökstopp direkt efter akuta operationer minskar det totala antalet komplikationer Rökfri inför operation = en patientsäkerhetsfråga Etiskt dilemman eller När behovet av ingreppet är större än risken för komplikationer av rökningen Kolmonoxid och nikotin orsakar syrebrist i kroppens vävnader. Rökare har en nedsatt kollagenbildning som försämrar immunförsvaret och ökar infektionsrisken. Försämrad och fördröjd sårläkning och benläkning Nikotinet drar ihop blodkärlen samt orsakar förtjockning av blodet och ökar risken för blodproppar Kolmonoxid hindrar de röda blodkropparna att ta upp syre; livshotande försämring av hjärt- och lungfunktionen förekommer Hälso- och sjukvården är skyldig att informera om att rökfrihet ökar möjligheten att operationen lyckas och att risken för komplikationer minskar. Tobaksavvänjningsstöd ska erbjudas om patienten inte klarar av att sluta på egen hand. Rökning är en kraftig riskfaktor som ska beaktas som andra riskfaktorer inför och efter en operation

3 Rökaren och icke-rökarens liv och hälsa Medellivslängd 73,8 år 80,9 år 69,5år 76,7 år År med full hälsa År med självupplevd ohälsa Brönnum-Hansen H, Juel K. Tobacco Control 2001;10:273-8 Rökrelaterad sjuklighet Hjärt- kärlsjuklighet - Lungemboli - Hjärtsvikt - Subarakniodalblöding - Aorta neurysm - Claudicatio intermittens Lungsjukdomar - Lunginfammation - Kronisk bronkit - Lungfibros - Astma hos unga Matspjälkningssjukdomar - Tandlossning - Magsår - Tarmischemi Övrig sjuklighet - Diabetes melitus typ 2 - Makakula degeneration - Psoriasis - SLE - Reumatoid artrit - Höftfraktur Reproduktionsåkommor - Impotens - Infertilitet - Tubal infertilitet - Utomkvedshavandeskap - Spontanabort - För tidig vattenavgång - Placenta previa - Placenta avlossning Fosterskador - Tillväxthämning Tillsammans med folksjukdomarna stod rökningen för minst insjuknanden per år. (*Ref. Registeruppgifter om tobaksrökningens skadeverkningar, Socialstyrelsen ) Rökrelaterad dödlighet I Sverige avled personer år 2012, av dessa avled 38% i en rökrelaterad sjukdom och 20% i en rökrelaterad folksjukdom, totalt 58% KOL och lungcancer står för en majoritet av de rökorsakade dödsfallen, 5500 Dödlighet i de fyra rökrelaterade folksjukdomarna per år Lungcancer 88% kv % män 1715 KOL 90% kv % män 1052 Hjärtinfarkt 25% kv % män 1027 Stroke 16% kv % män 317 Rökning står bakom vart 10:e dödsfall i Sverige Rökning är den enskilt bidragande orsaken till förtida död (*Ref. Registeruppgifter om tobaksrökningens skadeverkningar, Socialstyrelsen ) (*Ref. Registeruppgifter om tobaksrökningens skadeverkningar, Socialstyrelsen )

4 Rökning och cancer Antal döda i lungcancer (90% av totalen) 0-64 år kv män 1137 kv män Rökrelaterad sjuklighet och dödlighet i cancer - läpp och munhåla - svalg - matstrupe - magsäck - tjocktarm - lever - bukspottskörtel - näshåla och bihålor - struphuvud - livmoderhals - äggstock - njure - njurbäcken - urinledare - urinblåsa - leukemi (myeloisk) (*Ref. Registeruppgifter om tobaksrökningens skadeverkningar, Socialstyrelsen ) Varför ska vi hjälpa människor att sluta? Varför vi ska hjälpa människor att sluta. Årligen insjuknar människor i Sverige pga rökning i de 4 stora rökrelaterade folksjukdomarna i 49 övriga identifierade rökrelaterade sjukdomar * Varannan dör ca varje år (lågt räknat) i de 4 stora, 4000 i de övriga 49* Rökning förkortar livet med 10 år i snitt Rökningen kostar samhället 30 miljarder/år För rökaren själv kostar det ca per år att röka ett paket/dag Arbetsgivarens kostnad är ca kr/rökare och år Snus är dyrt och skadligt (få studier finns) De flesta vill sluta röka och ca hälften av snusarna rökare och snusare behöver hjälp (*Ref. Registeruppgifter om tobaksrökningens skadeverkningar, Socialstyrelsen ) Rökrelaterad dödlighet Andel som kan tillskrivas rökningen KOL (90 92%) Lungcancer (88 90%) Cancer Struphuvud Cancer Svalg Cancer Läpp och munhåla Aortaneurysm Tarmischemi Kronisk bronkit Cancer Matsrupe Cancer Urinblåsa Cancer Njurbäcken Cancer Urinledare Magsår Claudicatio Cancer Bukspottskörtel Cancer Livmoderhals Subaraknoidalblödning Lunginflammation Hjärtinfarkt (25-26%) Cancer Lever Cancer Magsäck Cancer Njure Leukemi, myeloisk Stroke (16%) Reumatiod artrit Cancer Tjocktarm Diabetes typ II Tillväxthämning foster SLE Lungemboli Hjärtsvikt Plötslig spädbarnsdöd Cancer Äggstock (*Ref. Registeruppgifter om tobaksrökningens skadeverkningar, Socialstyrelsen ) Tobaksfritt är det bästa för hälsan Att sluta använda tobak är det bästa man kan göra för att förbättra sin hälsa. Det är aldrig för sent att sluta.

5 Tobaksbrukare är olika Vad är det som gör det svårt att sluta? Upplevda hinder för att sluta med tobak - att överbrygga och de flesta vill sluta Rökning är guldkanten på livet Det blir tomt och trist om jag slutar Att sluta röka är plågsamt Man går upp mycket i vikt när man slutar röka Rökare är trevligare och har roligare Jag är rädd att misslyckas Alla tjatar på mig Jag vill inte sluta, bara bli feströkare Det är farligt att sluta röka Men det går att sluta och de flesta slutar på egen hand Nikotin ger ett starkt beroende och är klassat som en drog Nikotinberoendet I Bästa välbefinnandenivån, koncentrerad och lugn Illamående förgiftningssymtom Utvecklar nikotinreceptorer Ger ett stark beroende Dosökning Svårt att sluta, trots symtom på ohälsa Ger abstinens vid uteblivet intag

6 Nikotinberoendet I Vad motiverar människor att sluta tobak? Bästa välbefinnandenivån, koncentrerad och lugn Att förstå beroendet Att förstå sambandet med hälsan Att veta att det finns bra metoder för att sluta Att någon frågar och bryr sig Att få stöd privat och professionellt Att se andra lyckas ( kan han så kan jag ) Att möjligheterna begränsas Att finna och uttala sin egen motivation Hemligheten med att lyckas med det man företar sig är att vilja att det skall lyckas, och vara så positivt inställd, att det rimligtvis inte kan annat än lyckas Socialstyrelsens nivåer i rådgivning om levnadsvanor Typ Tid Innehåll Enkla råd 5 min Mycket korta standardiserade råd Rådgivande samtal min En längre patientcentrerad rådgivning. Kvalificerat rådgivande samtal Minst 30 min Behandling av utbildad rådgivare som använder en patientcentrerad teoribaserad metod. Förändringsprocessens olika stadier 5. VIDMAKTHÅLLANDE 4. HANDLING 3. BEREDD 2. INTRESSERAD 1. OINTRESSERAD Fokus: Väcka intresset. Vad är fördelarna med att röka/snusa tycker du? Någon fördel med att sluta? Fokus: Väga för och emot. Fördelar med att sluta? Nackdelar, hinder/lösningar? Fokus: Beslut och planering. Beslut Sätta stoppdatum? Metoder? Läkemedel? Fokus: Hur gör man för att må bra efter tobaksstoppet? Hur lindra abstinens och nikotinsug? Vad kan du göra i olika situationer istället för att röka/snusa? Fokus: Hålla fast vid beslutet. Vad kan du göra i olika situationer istället för att röka/snusa? Vid återfall Hur kan du göra istället i situationen?

7 Allas ansvar - enkla råd tar några minuter Allas ansvar - enkla råd tar några minuter 1. Fråga om tobaksvanor - Röker du? - Snusar du? - Använder du vattenpipa? Fråga alla patienter om tobaksvanor och journalför svaret. 4. Hjälp till (Om ja/nej) Det finns bra sätt att sluta röka/snusa. - Är du intresserad av att höra? Stärk och beröm de som inte använder tobak Alternativt: - Använder du tobak? De som slutat tidigare behöver också positiv förstärkning. Om svaret är nej: - Vad bra att du inte använder tobak. 2. Ge rådet att sluta med tobak Informera om risker och negativa konsekvenser - Det är en stor fördel om du med tobaksbruk för hälsan. kan sluta röka/snusa - Det är det bästa du kan göra för din hälsa Koppla till patientens egen hälsa. Jag vill gärna berätta mer (Informera) Rekommendera att sluta Undersök motivationen Försök att få en uppfattning om motivation - Vad tänker du om det? för att sluta. (VAS-skalan) - Är du intresserad av att sluta röka/snusa? Skalfrågor (Om ja) Det är bra att: - sätta ett stoppdatum när man slutar helt - göra sig av med all tobak - använda läkemedel vid behov... Fråga om du ska skriva en remiss till tobaksavvänjaren. Informera om att det finns effektiva metoder för att sluta röka och snusa och läkemedel som stöd. Hänvisa till närmsta tobaksavvänjare vid behov Skriv en internremiss Erbjud ett självhjälpsmaterial Hänvisa till Sluta-röka-linjen Följ upp samtalet - Jag noterar i din journal att vi pratat om detta/ om att du har funderingar på att sluta/ att vi skickar en internremiss/ att du tänker sluta/ har satt ett stoppdatum så följer vi upp det vid nästa besök Ta upp frågan vid nästa besök: - Hur har det gått? - Hur tänker du just nu om rökningen/snuset? Bedöm beredskap till förändring - och anpassa samtalet 1. Hur viktigt är det för dig att sluta röka? På en skala där 0 är inte alls viktigt och 10 är mycket viktigt. Låg beredskap Skapa medvetenhet och diskrepans 2. Om du bestämmer dig för att sluta röka, hur säker är du på dina möjligheter att klara av det? Där 0 är ingen tilltro och 10 stor tilltro. 3. Hur beredd känner du dig just nu Diskutera nackdelar Medelhög beredskap Hög beredskap Patienten är ambivalent P har bestämt sig, metoder till förändring Utforska och lös ambivalensen Mål och delmål Planering hur göra Försiktig utforskning av Stärk förändringsprat och när fördelar med förändring Utforska hinder, svårigheter och lösningar Behov av stöd? erbjud information

8 Bästa sättet att sluta ge några bra tips! * Finn din egen motivation och bestäm dig * Sätt ett stoppdatum en bit fram i tiden (inom 1-4 veckor) Förbered dig väl, ändra dina vanor Berätta för vänner och familj * Vid tobaksstoppet: - Använd gärna nikotinläkemedel - Ät ordentligt och regelbundet - Drick mer vatten än vanligt - Promenera, motionera, aktivera dig Bara fördelar med att bli tobaksfri Piggare Lugnare Blodtryck och puls blir normala Varmare händer och fötter Bättre kondition Smak- och luktsinne förbättras Friskare ansiktsfärg Bättre blodcirkulation och bättre lungkapacitet Risken för sjukdomar i hjärta och kärl minskar Mer tid och pengar till annat Behöver du stöd kontakta någon av våra tobaksavvänjare Bra stöd för dig som vill sluta Självhjälpsmaterial Landstingets utbildade/diplomerade tobaksavvänjare Sluta-röka-linjen Bli rökfri 1177.se Hälso- och sjukvården är en hälsofrämjande organisation där alla är viktiga förebilder.

9 Cigaretten som en kemisk fabrik Cigarettröken innehåller mer än 7000 kemiska ämnen º 600º 40º Tobaksröken innehåller mer än kemiska ämnen Många av är giftiga, vissa totalförbjudna inom industrin och för mänsklig hantering 69 av dessa ämnen kan orsaka cancer Cigarettröken innehåller mer än 7000 kemiska ämnen Det finns inga skyddsrum för tobaken! Hjärt-kärlsjukdomar Hjärtinfarkt, stroke, åderförkalkning Lungsjukdomar Lungcancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Cancer Lungor, munhålan, luftstrupen, matstrupen, urinblåsan, njurarna, magsäcken, bukspottskörteln och livmoderhalsen Psykisk påverkan Stress, depression, ångest, alkohol- och drogberoende Andra risker Dålig kondition, blodcirkulation, typ 2-diabetes, operationskomplikationer, ryggbesvär, syn- och hörselnedsättningar, benskörhet, tandlossning, impotens, minskad fertilitet, risker för barnet vid graviditet

10 Innehållet i snus Snus innehåller kemiska ämnen. Hjärtat slår fler slag i timmen. Nikotinhalten i en dosa lössnus motsvarar nikotinhalten i cigaretter. Skador av snus vid graviditet Havandeskapsförgiftning, reducerad födelsevikt, förtida förlossning och missfall (England 2003, Wickström 2010a, 2010b, Baba 2012) Andningsstörningar hos det nyfödda barnet som tros kunna leda till plötslig spädbarnsdöd (Gunnerbeck 2011). Då nikotin övergår i bröstmjölken skulle en sådan riskökning kunna förekomma även vid amning. Snusning kan därför inte heller anses säkert vid amning. Skador av snus Snus ökar risken för bl.a: Cancer i bukspottskörtel Blodtryckssjukdom Tand- och slemhinneskador Indikationer på ökad risk för: Cancer i matstrupe och magsäck Ökas risk att avlida vid stroke och infarkt Metabolt syndrom Diabetes typ 2 Graviditetskomplikationer Påverkan på fosterhjärnan Ökad risk för skador vid träning Längre läkningstid efter skada Rökning är en global katastrof Exponering av passiv rök Sverige % barn 0 12 år 9% av 4 åringarna regelbundet 33% av barnen till föräldrar med enbart grundskoleutbildning har minst en rökande förälder I världen Mer än människor döda årligen 64% är kvinnor och barn är barn

11 i Sverige eller Tobaksreklam i världen Ywonne Wiklund VLL 2013 Ywonne Wiklund VLL 2013 Vad är en e-cigarett? E-cigaretten Utvecklades i Kina, introducerades 2006 i Europa Marknaden växer lavinartat Lysdiod Simulerar glöd Finns 100-tals märken, 5 tobaksbolag inblandade Förångare Säljs främst på Internet men även i butiker Ska läkemedelsklassas om de innehåller nikotin, finns inga godkänd i Sverige. Beslut från EU om att reglera produkten Förbjuden i vissa länder (t.ex. Australien, Kanada och Brasilien) Att sluta eller börja och vidmakthålla ett beteende Batteri/elektronik Inhalator/ vätskebehållare Batteriladdare USB och/eller 230 V Ampull Filter

12 Marknadsföring av e-cigaretten Nikotinet - ett nervgift Marknadsförs som Hjälp att sluta? Hälsosam? Billigare Säkrare? Alternativ på platser där tobaksrökning inte är tillåtet? Reklam och smaker rikta in sig på unga och kvinnor Innehållet i en e-cigarett Nikotin (finns nikotinfria sorter) Cancerogena ämnen Rökbildande ämnen I huvudsak propylenglykol (PG är luftvägsirriterande) och/eller glycerol, (tillåtna i mat, mediciner), men mängd, upphettning och inhalerande är avgörande Smakämnen Andra substanser Starkt beroendeframkallande Mycket giftigt, förbjudet inom industrin Man doserar själv, risk för överdosering? Risk att barn kommer åt flaskorna (6-10 mg kan döda ett barn; flaskornas innehåll 0-24 mg) Blandning av olika vätskor, och tillverkning av egna rökvätskor Slutsatser Risk för hälsoeffekter för passiva rökare? Emission av ultrafina vätskepartiklar, nikotin och cancerogena ämnen i inomhusluft? Kan normaliserar rökningen, allvarligt i ett folkhälsoperspektiv Kan vara en tillvänjningsprodukt för unga Folkhälsomyndigheten och Yrkesföreningar mot Tobak rekommenderar att e-cigarett inte tillåts där rökning är förbjuden, tex arbetsplatser, sjukhus, restauranger, skolor. Det är en arbetsmiljöfråga allmänt. Det gagnar inte de som försöker sluta, signalerar att det är okej att röka och normaliserar rökningen. Flera flygbolagen tillåter inte e-cigarett

13 Vattenpipa Vattenpipa Många tror att röka vattenpipa är mindre skadligt och att röken skulle renas i vattnet, vilket inte stämmer. Vattnet kyler röken vilket gör att det är lättare att dra ner röken djupare, ytterst lite av de giftiga ämnena tas upp av vattnet. En vattenpipesession innehåller bland annat: nikotin tjära höga halter av kolmonoxid tungmetaller cancerframkallande ämnen En vattenpipesession 8-12 bloss 5-7 minuter 1 liter volymrök bloss minuter 49 liter volymrök Kolmonoxid minst 4 ggr mer under en vattenpipesession Hälsorisker med att röka vattenpipa: Lungcancer (Akl et al, 2010) KOL (Raad et al, 2010) Hjärt- kärlsjukdomar (Shafagoj et al 2002, Jabbhour, 2003) Tandlossning mm (Akl et al, Baljoon, 2005) Även passiv rökning medför hälsorisker Att dela munstycke innebär ytterligare hälsorisker och smittorisk för överförbara sjukdomar som t ex. tuberkulos, herpes, hepatit Tobak är en global katastrof En uttalad politisk intention och plan att minska rökning till noll eller nästan noll Rökning initialt Kontakt Ywonne Wiklund Länsansvar tobaksprevention Hälsoutvecklare En cigarett En tydligt uttalad intention att ha nått målet inom två decennier - kan jämföras med strukturerad bekämpning av smittkoppor och polio!

Ämnesutbildning Tobak

Ämnesutbildning Tobak 1 Ämnesutbildning Tobak Lisbeth Andersson leg tandhygienist Folkhälsoutvecklare tobaksprevention Landstinget Blekinge 2 5 000 000 600 000 200 000 Tobaksfakta 3 Tobakskonventionen - världens första hälsokonvention

Läs mer

KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR

KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR Landstinget Sörmland Hälsofrämjande landsting KUNSKAPSUNDERLAG FÖR LEVNADSVANOR Tobak Innehåll 1. Tobaksfrågans betydelse för hälsan Tobaksvanor Stora vinster med att sluta röka Kostnader för tobaksbruk

Läs mer

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor 2015 Hälsofrämjande levnadsvanor 1 Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor 2015 IBSN 91-976391-2-5 RV 2015:01 Det medicinska programarbetet

Läs mer

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården En kunskapssammanställning med praktiska råd och verktyg för hälso- och sjukvårdspersonal 2007 Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Socialstyrelsen statens

Läs mer

Våra roller i det tobakspreventiva arbetet Levnadsvanedagen. 6 maj 2015 Margareta Pantzar Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention

Våra roller i det tobakspreventiva arbetet Levnadsvanedagen. 6 maj 2015 Margareta Pantzar Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention Våra roller i det tobakspreventiva arbetet Levnadsvanedagen 6 maj 2015 Margareta Pantzar Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention Våra olika roller i det tobaksförebyggande arbetet främja hälsa, förebygga,

Läs mer

Tobaksavvänjning - nyheter, svårigheter och möjligheter

Tobaksavvänjning - nyheter, svårigheter och möjligheter Tobaksavvänjning - nyheter, svårigheter och möjligheter Halland 2011-12-15 Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog Ordförande i Psykologer mot Tobak Barbro.holm-ivarsson@telia.com www.psykologermottobak.org

Läs mer

Kunskap & kvalitet nr 8. Tobaksprevention

Kunskap & kvalitet nr 8. Tobaksprevention Kunskap & kvalitet nr 8 Tobaksprevention Innehåll Sida Förord 1 1. Tandvårdens unika roll 3 2. Orala risker vid tobaksbruk 4 3. Andra medicinska risker vid tobaksbruk 5 4. Orala effekter av att sluta bruka

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Tobaksfritt att motivera och ge råd. Förhållningssättet. Information i dialog tobaksbruk

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Tobaksfritt att motivera och ge råd. Förhållningssättet. Information i dialog tobaksbruk Bild 1 Tobaksfritt att motivera och ge råd 9-10 dec 2014 Psykolog Margareta Pantzar Folkhälsoenheten Hälsa och habilitering Bild 2 Förhållningssättet Motiverande samtal kännetecknas av: Patientens egen

Läs mer

Vägen till ett rökfritt liv

Vägen till ett rökfritt liv HANDLEDNING FÖR LÄKARE OCH ANNAN SJUKVÅRDSPERSONAL Vägen till ett rökfritt liv De flesta rökare vill sluta röka. Du kan hjälpa dem. L KARE mot TOBAK Vägen till ett rökfritt liv Handledning för läkare och

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? 1 I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! Andra broschyrer inom området: Tobak och

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

SLUTA RÖKA & SNUSA UTAN TOBAK SÅ MYCKET BÄTTRE. Lill-Babs:

SLUTA RÖKA & SNUSA UTAN TOBAK SÅ MYCKET BÄTTRE. Lill-Babs: ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Psykologer mot Tobak ANNONS SLUTA RÖKA & SNUSA Du kan sluta! Experterna ger dig tipsen. Hjälp din tonåring att inte börja röka cigaretter eller

Läs mer

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Varje människa vill bli sedd, hörd, förstådd och respekterad. Om konsten att lyssna och i ett samtal både fokusera på tobak och

Läs mer

Tobak. En skrift om tobak och hur man slutar röka

Tobak. En skrift om tobak och hur man slutar röka Tobak En skrift om tobak och hur man slutar röka Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare gåvor

Läs mer

Tobaksberoende. Hans Gilljam, Karolinska Institutet, Stockholm Rune Lindqvist, Tumba vårdcentral, Tumba. Inledning. Tobaksrökning.

Tobaksberoende. Hans Gilljam, Karolinska Institutet, Stockholm Rune Lindqvist, Tumba vårdcentral, Tumba. Inledning. Tobaksrökning. Beroendetillstånd 1101 Hans Gilljam, Karolinska Institutet, Stockholm Rune Lindqvist, Tumba vårdcentral, Tumba Inledning Tobaksrökning kan liknas vid en kronisk sjukdom med allvarliga komplikationsrisker,

Läs mer

Tobak och avvänjning. En faktaskrift om tobakens skadeverkningar och behovet av tobaksavvänjning

Tobak och avvänjning. En faktaskrift om tobakens skadeverkningar och behovet av tobaksavvänjning Tobak och avvänjning En faktaskrift om tobakens skadeverkningar och behovet av tobaksavvänjning Tobak och avvänjning En faktaskrift om tobakens skadeverkningar och behovet av tobaksavvänjning Faktainsamling

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal Fri från tobak i samband med operation Information för personal Innehåll 3 INLEDNING 4 Tobak eller hälsa 6 Värdet av att slippa tobak 8 Du kan vara en förebild och ett stöd 9 Visst kan du ta upp frågan

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Policy och åtgärdsplan för grundskolan i Norrtälje kommun. Tobaksfri

Policy och åtgärdsplan för grundskolan i Norrtälje kommun. Tobaksfri Policy och åtgärdsplan för grundskolan i Norrtälje kommun Tobaksfri skoltid Inledning Ett av vår tids stora folkhälsoproblem är tobak. Att röka cigaretter eller prova snusa är också en av de första gränsöverskridande

Läs mer

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri Fimpa Nu! bli rök- och snusfri Allt du sparar Allt du vinner Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall Hallå där du som röker eller snusar! Funderar du på att sluta? Klokt

Läs mer

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall. Allt du sparar Allt du vinner. bli rök- och snusfri

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall. Allt du sparar Allt du vinner. bli rök- och snusfri Fimpa Nu! bli rök- och snusfri Allt du sparar Allt du vinner Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall Hallå där du som röker eller snusar! Funderar du på att sluta? Klokt

Läs mer

Rökfriheten en självklar del av livet SLUTA RÖKA & SNUSA. Följ Sluta-röka-linjen till ett liv utan tobak VINN!

Rökfriheten en självklar del av livet SLUTA RÖKA & SNUSA. Följ Sluta-röka-linjen till ett liv utan tobak VINN! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED ANNONS Nr 3 NOVEMBER 2013 SLUTA RÖKA & SNUSA Missa inte TOBAKSAVVÄNJNING Få hjälp på traven via din vårdcentral 10 VIKTIGA STEG

Läs mer

Tillsammans. En handledning för en tobaksfri skola

Tillsammans. En handledning för en tobaksfri skola Tillsammans mot tobak En handledning för en tobaksfri skola 1 Inledning Tobak är ett av vår tids största folkhälsoproblem. Det här materialet handlar om hur vi, tillsammans, kan göra något åt det. Vi vänder

Läs mer

Innehåll klassbesöket. Om dig och Tobaksfri Duo. Inled med alla fördelar. Fördel tobaksfri. Jag har bestämt mig!

Innehåll klassbesöket. Om dig och Tobaksfri Duo. Inled med alla fördelar. Fördel tobaksfri. Jag har bestämt mig! Jag har bestämt mig! Innehåll klassbesöket Om hur ni/vi kommer att följa upp Tobaksfri Duo - alla gånger eleverna kommer till FTV och träffar er - med en årlig försäkran Om dig och Tobaksfri Duo Berätta

Läs mer

Föräldramöte Tobak. Vad tror du är den vanligaste orsaken till att de flesta ungdomar inte röker eller snusar?

Föräldramöte Tobak. Vad tror du är den vanligaste orsaken till att de flesta ungdomar inte röker eller snusar? 1 (7) Föräldramöte Tobak 1. Inledning välkomna! Syfte med mötet: Att föräldrarna får tillfälle att diskutera med varandra om hur de kan påverka sina barn att inte börja röka samt se möjligheter till samarbete

Läs mer

Enkla råd/tobak. Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län

Enkla råd/tobak. Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län Enkla råd/tobak Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Läs mer

Beroende och avvänjning Ett beslutsstöd vid utredning och behandling

Beroende och avvänjning Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Klinisk handbok 2015 Tobak & Nikotin Beroende och avvänjning Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Tobias Eriksson Chefsöverläkare Beroende & Neuropsykiatri Innehåll Denna kliniska handbok är tänkt

Läs mer

Tobaksvanor 2006. Tobaksvanor bland Vårdförbundets medlemmar, styrelsemedlemmar samt anställda

Tobaksvanor 2006. Tobaksvanor bland Vårdförbundets medlemmar, styrelsemedlemmar samt anställda Tobaksvanor 2006 Tobaksvanor bland Vårdförbundets medlemmar, styrelsemedlemmar samt anställda VÅRDFÖRBUNDET RAPPORT 2006 Namn: Susanna Hammarberg Tobaksvanor 2006 2 Förord Tobak och dess hälsofarliga effekter

Läs mer