Forum. Läsning för våra medlemmar: Kunskapens hus Råttproblem Gatukostnader i Fullersta Årets trädgård Honungsnyttan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forum. Läsning för våra medlemmar: Kunskapens hus Råttproblem Gatukostnader i Fullersta Årets trädgård Honungsnyttan"

Transkript

1 Forum Fullersta Fastighets 3 Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägare Förening Sept)Oktober 2009 Läsning för våra medlemmar: Kunskapens hus Råttproblem Gatukostnader i Fullersta Årets trädgård Honungsnyttan Rådigt ingripande av medlem Sophanteringen Sommarens brottsstatistik Väntjänsten Efterlysning Gatufest Barnsidan och mycket mera. Gynna gärna våra annonsörer! Humlor (Bombus) är ett släkte av insekter tillhörande familjen honungsbin och humlor. Foto Sture Moberg

2 FFF, din förening! Vad gör FFF? FFF är en opolitisk intresseorganisation för boende i Fullersta. Vi följer med vad som händer i vår kommundel och tycker till och agerar i medlemmarnas intresse. Vi är remissinstans i ärenden som berör vårt område och har täta kontakter med ansvariga politiker och tjänstemän i kommunen. FFF hjälper till att föra fram dina åsikter till rätt instans och vi kan med hela vår föreningstyngd ställa oss bakom enskilda medlemmars skrivelser i olika frågor. FFF har för några år sedan varit med om att bilda Nätverket för egnahemsboende i Huddinge. Nätverket omfattar många av kommunens övriga föreningar och möjliggör snabb och omfattande informationsspridning och gemensamma aktioner med stor tyngd! Rabatter, julfest och annat Vi har sedan flera år tillbaka ett bra samarbete med Snättringe fastighetsägareförening och tillsammans ordnar vi varje år den uppskattade julfesten. Samarbetet medger även att vi kan hyra bygg- och trädgårdsredskap billigt. Vi förmedlar trädgårdsprodukter och ordnar med trädbeskärning. Vi överenskommer med butiker om rabatter. Vår medlemstidning, Fullersta Fastighets Forum, får du fyra gånger per år. I den försöker vi hålla dig informerad om aktuella ärenden och annat som kan vara intressant och nyttigt. Du som ännu inte är medlem kan enkelt ordna det genom att betala medlemsavgiften på vårt årsmöte, eller genom att sända in kupongen nedan. Du kan också anmäla dig på vår hemsida, eller via e-postadress, Årsavgiften är faktiskt inte mer än 90 kronor per år! Enklast att bli medlem är att sätta in 90 kronor på vårt pg och ange ditt namn, adress och telefonnummer så sänder vi över medlemskortet! Bli medlem Ja, tack! Jag vill bli medlem i Fullersta fastighetsägareförening för bara 90:-/år! Jag vill ha mer information om föreningen och er verksamhet Namn Adress Postadress Tel bostaden Sänds till: Fullersta Fastighetsägareförening, Vistavägen 17, Huddinge 2

3 Ordföranden har ordet Då var den här sommaren förbi och man har vinterhalvåret framför sig. Nästa gång man får fira är väl 22 december när det vänder mot ljusare tider igen. Det som har hänt den sista tiden är väl detta med gatukostnaderna. Den gamla överenskommelsen som fanns mellan kommunen och föreningarna har kringgåtts och enligt regeringsrätten har kommunen rätt att ta ut kostnader. Dessa kan bli oöverstigligt dyra för människor och får politikerna hålla på och leka så kommer vi kommuninnevånare få problem. Det är de borgerliga partierna som bytt sida sen dom kom till makten. Det är att vända kappan efter vinden. Läs mer om detta i tidningen. Sophanteringen som har varit och är ett stort problem rapporterar vi också om i tidningen. Den finaste trädgården finns i Fullersta och det är i alla fall en ljuspunkt i tillvaron. Det finns ett reportage också om detta i tidningen. Vi har invaderats av råttor i delar av Fullersta. Det är inga små möss utan råttor stora som limpor som någon uttryckte det. Det kan bli ett hälsoproblem om inget görs åt detta. Styrelsen håller för övrigt på och diskuterar hur vi ska kunna nå våra medlemmar snabbt om vi skulle ha anledning till detta. Våra s k förtroendevalda politiker tar för närvarande beslut om vår boendemiljö som inte är förankrade hos de boende och kan komma leda till ekonomiska problem hos många av oss. Vi diskuterar om vi ska lägga upp -adresser till alla som har för att snabbt kunna nå våra medlemmar och få synpunkter. Detta skulle ske enbart om det är absolut nödvändigt. Vi återkommer i frågan. Vår festkommité håller på och arbetar med julfesten som vi rekommenderar er att besöka i år. Det är den 39:e julfesten som går av stapeln den 9 januari och som uppskattas av alla. Clownen Filoche kommer och roar oss bl a. För övrigt hoppas jag att alla har haft en skön sommar och fått lagom med sol och värme samt klarat sig från fästingbetten. FULLERSTA FASTIGHETS- ÄGAREFÖRENING Etablerad 1919 Vistavägen HUDDINGE Plusgiro Cirka medlemshushåll. E-post: Årsavgift 90 kronor Medlemsavgiften betalas på postgiro FFFs hemsida Styrelseförteckning 2009 Ordförande Sture Moberg Backvägen Vice ordförande Katja Epple-Pålsson Ringvägen Sekreterare Johan Ohlsén Fågelsångsvägen Kassör Sten Jansson Vistavägen Klubbmästare Markus Malm Ekvägen Ledamöter Siv Pettersson Anders Klockares väg Inger Falk Majgårdsvägen Valberedning Styrelsen utser valberedning inom sig. Suppleanter Olle Lundström Kolonivägen Yngve Pettersson Anders Klockares väg Guy Sundqvist Solhemsvägen Revisorer Olav Wäppling Stenmovägen Lennart Pettersson Anders Klockares väg Kommittéer i FFF Festkommitén: Markus Malm Sten Jansson Göran Gladh Siv Pettersson Inköpskommittén Sten Jansson Sven Ljungberg Siv Pettersson Katja Epple-Pålsson Stadsplanekommittén Olle Lundström Markus Malm Inger Falk Johan Ohlsén Kommittén för information och historik Katja Epple-Pålsson Yngve Pettersson Vakant Kommittén för marknadsföring Sture Moberg Sten Jansson Katja Epple-Pålsson Inger Falk Johan Ohlsén Natur- och trädgårdskommittén Inger Falk Sten Jansson Vakant Vakant Redaktionskommittén Sture Moberg Yngve Pettersson Inger Falk Siv Pettersson Vakant Grannsamverkankommittén Inger Falk Guy Sundqvist FULLERSTA FASTIGHETS FORUM Ansvarig utgivare: Johan Ohlsén Utgivningsbevis nr Organ för Fullersta Fastighetsägareförening Utgivningsplan: Fyra ordinarie nr per år - april, juni, okt, dec. Upplaga: cirka ex Redaktion/Produktion: Sture Moberg Backvägen 7, HUDDINGE Redaktionen svarar ej för insänt ej beställt material samt rätten att inte publicera insändare, och rätten att korta ner/redigera insänt material. Annonspriser Helsida sv/vit 1 500:- Baksidan sv/vit 2 000:- Halvsida sv/vit 800:- 1/4 sida sv/vit 500:- 1/12 sv/vit 400:- Färg dubbla priset. Utgivningsplan och manusstopp Nr 1 mars/april 15 febr. Nr 2 juni 30 april Nr 3 oktober 1 sept. Nr 4 december 15 nov. 3

4 Kunskapens hus i Fullersta Text: Sture Moberg Kunskapshuset är arbetsnamnet på det nya och moderna kontorshus med bland annat hotell, restaurang och konferensdel som är på projekteringsstadiet. Platsen har bästa läge i anslutning till Huddinge Centrum, bredvid gamla Tingshuset. Enligt tidsplanen ska projektet starta med programarbetet (det första skedet i planläggningen) under början av Huddinge Centrum är med sitt strategiska läge mitt i den dynamiska tillväxttriangeln Flemingsberg, Kungens Kurva och Älvsjö. De företag som väljer att lägga sina kontor här hamnar mitt i händelsernas centrum, säger Johan Widström på Dagon. Byggnaden kommer att inrymma kontorshotell med hög servicegrad. Den rymliga entrén blir en naturlig träffpunkt, med reception, restaurang och gym för hyresgästerna. Parkeringsmöjligheterna blir generösa, med direkt anslutning till entrén. I det här huset vill vi samla företag som med sina verksamheter ligger till grund för ekonomisk tillväxt, till exempel sådana som sysslar med finansiella eller andra ekonomiska tjänster, säger Anders Starrin. Naturligt att hyra Uppförandet av Kunskapshuset, år , sammanfaller med avvecklingen av industriområdet Storängen som istället ska ge plats åt nya bostäder. För många av de kontorsföretag som berörs kommer det att bli naturligt att istället hyra ytor i det nya huset. Ett inslag blir hotell- och konferensdelen som kommer att drivas 4 av Lottie Orrvik från Balingsholms kursgård Hotellgäster kommer att blandas med företagare och medarbetare. Pia Forsberg, näringslivschef i Huddinge kommun, är mycket positiv till projektet och menar att det är viktigt för Huddinge att nya företag etablerar sig i kommunen. Det nya husets utmärkta läge i närheten av pendeltågen tror hon kan utgöra ett lockbete för etablering. Sen hoppas jag förstås också att det blir ett snyggt hus som markerar att det händer saker i Huddinge, säger Pia Forsberg. Positiv framtidssyn Att satsa på kunskap och forskning ger en bild av ett expansivt Huddinge som kommer att ge södra regionen en ännu mer framträdande plats i framtiden anser vi i FFF. Eftersom FFF är remissinstans så ska det bli intressant att få över förslaget och få möjlighet att yttra oss. Vi i FFF är övertygade om att hänsyn till kringboendet och miljön är med i planeringen av det nya finansiella centret som håller på att bildas. Man kan väl tycka att delar av området som det ser ut för tillfället inte är snyggt och något bör göras men många hänsyn måste tas till bl a dagvattendammar, djurlivet, gång och cykelvägar. Byggnadens höjdoch stil måste stämma in i omgivningen. Rastplats för hundar måste också lösas och ljudproblemen från den hårt trafikerade vägen kommer att åtgärdas med t ex bullerplank för att göra boende- och arbetsmiljön behagligare. Det som är intressant är den satsning för framtiden som Huddinge håller på att genomföra och som FFF stöder. Hela Södertörn är i ett expansivt skede och är den mest spännande kommunen i Stockholmsregionen. Vad vi i FFF hoppas är att utvecklingen görs tillsammans med människorna som bor här och att miljön och naturen behandlas varsamt.

5 BUTIKEN SOM ALLTID HAR ÖPPET HANDLA SÄKERT ONLINE FRAKTFRITT för boende i Fullersta - ange kod 14131! HEMLEVERANS Vi levererar under helgen! Besök oss på Hem & Villa mässan 1-4 oktober i monter A23:19 i samarbete med tidningen Skärgårdsliv! Varmt välkomna! Augusti 2009: Top 25 av nätbutiker i Sverige enligt Expressen Söndag! 5

6 Råttproblem i delar av Fullersta Råttan är ett skadedjur som kan skapa stora problem för de boende i en fastighet. Råttor angriper exempelvis livsmedel, textilier och avloppsledningar i plast. Djuren kan också sprida många sjukdomar. Under sommaren har många villa-- ägare upptäckt dessa oönskade individer i sina trädgårdar. Det är inga möss det handlar om utan riktigt stora råttor och fullkomligt orädda. Storleken varierar från ca en- till två decimeter exkl. svans. När man går mot dom och stampar i marken så fräser dom och högst motvilligt flyttar på sig. När folk inte längre vågar gå ut och hänga tvätt för att råttorna springer runt benen då har det gått för långt redan. Det som är problemet för oss villaägare är att dom finns i hela området och omöjligt kan bekämpas enbart av en villaägare utan det behövs en gemensam strategi som gäller hela områden. Något måste göras ganska omgående för en råtta förökar sig enormt Villaägare! snabbt och det kommer att bli stora problem framöver. Vi har varit i kontakt med Eva Axhamn på Miljötillsynsavdelningen i Huddinge kommun och påtalat problemet och att det måste till en samordnad aktion för att minska råttbeståndet i drabbade delar av Fullersta. Vi fick höra att det är många människor som har hört av sig till kommunen i sommar i denna fråga. Vad säger lagen? Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa. (Miljöbalken 1998:808, 9 kap 9 ). Smittorisker Om man ser detta i ett lite längre perspektiv så kan man inte lägga problemet enbart på villaägarna. Det är inte enbart obehaget med råttorna utan det finns ett hälsoperspektiv som måste beaktas i första hand. Alla känner väl till problemen som fanns förr i tiden om hur sjukdommar spreds via råttorna och detta hoppas vi kunna slippa. Det gäller nu för kommunen och villaägarna att tillsammans hjälpas åt med problemet innan det har blivit för stort och dyrt att åtgärda. Finns den råttår? Vad beror det på att det blivit så mycket stora, välgödda råttor? Har det kommit i samband med vårt miljötänkande? Kan komposteringen spela någon roll etc. Något måste dock göras. Höstbeskärning av frukträd: Äpple, päron mm Trädgårdsskötsel och även löpande kontraktsunderhåll. Trädfällning: Arboritri, stubbfräsning och slybortforsling. Vi anlägger även gräsmattor, rabatter mm. Vi använder oss bara av ekologiska gödsel, växtvård och drivmedel. Våra samtliga maskiner är miljövänliga och körs med miljövänligt drivmedel. Etanol (E85), RME, rapsdiesel och Aspen. Gratis besiktning och prisförslag. Stickans Trädgård Tel Din Doktor Heikki Thrane Salovaara har öppnat sin läkarmottagning i Huddinge, Fullersta. Spec. Allmänmedicin, företagshälsovård. Ansluten till försäkringskassan, frikort gäller. Besök enligt överenskommelse. Telefon

7 Gatukostnader i Fullersta Text och bild Sture Moberg Från vänster Ynve Pettersson FFF, Annika Feychting gatuchef, Charlotta Thureson Giberg handläggare, Åke Andersson planchef, Tomas Hansson politisk ansvarig och ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, Markus Malm FFF (skymd) och Olle Lundström FFF. Styrelsen i FFF har på önskemål av våra medlemmar bett att få ett sammanträffande med representanter från kommunen. Där framförde FFF ett önskemål om att kommunen ska förklara hur hanteringen av gatukostnadsreglementet skall uppfattas. Både kommunens tjänstemän och Tomas Hansson accepterade vårt önskemål och lovade att de skulle göra en översyn och klargöra hanteringen på ett begripligt sätt. FFF fortsätter att granska ärendet och återkommer. I slutet av maj hade vi kommitémöte med kommunens representanter inbjudna, där gatukostnaderna var på agendan. Närvarande från kommunen var Tomas Hansson, komunalråd kd och ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden. Åke Andersson, planchef, Annika Feychting, gatuchef och Charlotta Thureson Giberg, handläggare för beräkningen av gatukostnaderna. Det var FFFs Stadsplanekommité som var sammankallande och förde diskussionen. Målet är att försöka komma fram till hur egentligen detta med kostnader för gator och vägar hanteras och beräknas av kommunen. 7 Gatukostnadsfrågan på 80/90-talet En av de mera betydande frågorna, åtminstående av ekonomisk art, som föreningen kämpade med under hela 80-talet och en bit in på 90-talet var gatukostnadsersättningsfrågan. När en gata eller allmän plats ställts iordning på det sätt som stadsplanen och ortens sed föreskrev, ansåg kommunen sig ha rätt att ta ut ersättning från ägarna till de fastigheter, som ligger utmed gatan. Beloppen kunde uppgå till flera tiotusentals kronor beroende på bl a tomtstorleken. I ett tidigt skede lär alla politiska partier ha varit eniga om detta. FFF och motsvarande grannföreningar ansåg dock att gamla fastigheter inte skulle belastas med dessa kostnader. Villaägaren kunde t ex inte påverka kostnaden och ibland gjordes standardförbättringar för att möjliggöra exploatering av ett nytt område längre bort. En del vägar hade även från början bekostats av fastighetsägarna och sedan skänkts till kommunen. Från ett svårt utgångsläge lyckades föreningarna till slut, genom segt och målmedvetet arbete med bl a stormöten och påverkan genom pressen, få gehör för sin uppfattning hos majoriteten i kommunfullmäktige. I det gatukostnadsreglemente, som fullmäktige antog den 4 september 1991, heter det bl a: Ägare till fastighet som är bebyggd med bostad och har byggnadslov när detaljplan antas av kommunalfullmäktige skall inte erlägga kostnader. Gatukostnadsreglementet Föreningarnas överenskommelse 1991 med kommunen gäller fortfarande och ska vara den som ligger till grund för kommunens agerande när det gäller gator och vägar. Vad vi upplever håller på att hända är att kommunen ensidigt håller på och förändrar förutsättningarna enligt föreningarnas överenskommelse Vid en överenskommelse mellan två parter så gäller överenskommelsen tills någondera part begär omförhandling och detta har inte skett. Bl a FFF är en remissinstans och vi har inte fått några propåer om omförhandlingar. Man kan inte bara ha andra benämningar på områden för att därigenom kunna gå runt överenskommelsen och påföra fastighetägare extra kostnader för vägar och anslutningar. Vi hoppas att våra politiker som är valda ombud för oss medborgare Forts. på sidan 10

8 Årets trädgård 2009 Text Inger Falk. Foto Sture Moberg våras besökte jag Vallby I friluftsmuseum i Västerås där man visade hur trädgårdar såg ut vid tidigt och 1900-tal. Inga blommor fanns men väl många gamla sorters potatis, scharlottenlök och morötter. Man hade även lager av jord och mull efter husväggarna. Inte för att som vi ha rabatter med blommor utan lagren skulle isolera huset och hindra golvdraget. Inne i husen fanns en Libbsticka som man rörde vid då man gick in i huset. Detta skulle hålla all ondska borta. Allt skydd fanns i Libbstickan. Huddinges vackraste trädgård finns på Ekbacksvägen 3 i Fullersta. Visste ni detta? Man har fått utmärkelsen "Årets trädgård 2009 ibland många vackra trädgårdar. Huddinge Botkyrka Trädgårdssällskap ansvarar för denna tävling varje år. Detta att se resultatet av allt arbete växa fram under sommaren är livskvalité för väldigt många människor. Den 1 augusti hade allmänheten möjlighet att beskåda detta underverk. Trädgården ägs av Åsa Byred och Gugge Norinder som välvilligt visade oss runt bland allehanda växtlighet. Villan byggdes i början på tjugotalet när bebyggelsen i Huddinge började ta fart. Tomten är på 1350 m 2 och mycket kuperad vilket ger trädgårdsälskaren stora möjligheter att utforma trädgården efter eget tycke och smak och detta har Åsa och Gugge lyckats så bra med att man blev utnämnd till vackraste trädgården i Huddinge. Bland annat fanns rododendron både i rött och vitrosa, bambuväxter finns vid det vackra vattendraget. Gugge berättade att just denna växt var hans favorit. Bambun blommar efter 90 år och sedan dör den. Gugge hade upplevt den vid dess blomning en gång på Irland. Vid en av dammarna växte en täckande växt som heter Ormöga som tidigare hade små blå blommor. Där fanns Trolldruva eller Dockögon som den också Besökare tar en paus i rundvandringen. kallas. Att räkna upp alla blommor som fanns är nästan omöjligt men gula Dagliljor och Krolliljor fanns i överflöd och dom såg man bl a runt dammarna. Vid ingången till denna underbara trädgård finns en stor sten som är täckt med mossa. Trädet intill hade låtit sina rötter växa över stenen och det hela såg ut som ett stort konstverk som endast naturen ensam kan skapa. Detta konstverk var som en inbjudan till den mest fantastiska trädgård som jag någonsin har upplevt. Det var ett trevligt initiativ att ge oss vanliga trädgårdspåtare möjlighet att besöka en så genomtänkt och välplanerad trädgård och tack också för kaffet det smakade gott efter rundvandringen. Vattenfallet som slutar i en damm.

9 Nyfiken på vad de senaste försäljningarna slutade på där du befinner dig just nu? Ta fram mobilen och sms:a SÅLD till 72456, eller gå in på m.fastighetsbyran.se, så får du de fem senaste försäljningarna från området du befinner dig i, med slutpriser och allt. Vår nya smarta mobiltjänst känner nämligen av var du befinner dig. Det kan vara bra att veta när du vill få koll på ett visst område och inte sitter hemma framför datorn. Lycka till! Vill du veta vad just din bostad är värd? Ring vårt lokalkontor i Huddinge fastighetsbyran.se/xxxxxxxxxxxxx

10 Forts. från sidan 8 har full kontroll på situationen och inte tummar på dom överenskommelserna som finns. Aktuellt tjänsteutlåtande och policy Vad är detta och var kommer det in i beslutsprocessen. Författningssamlingen är så allmänt skriven att den kan tolkas som att så fort en ny eller omplanering av befintlig detaljplan görs så kan nya gatukostnader avkrävas. Helt emot vad som överenskommits den 4 september I sammanfattningen står det bl a att det avser ett 15-tal fritidsområden ur VA-synpunkt med behov att planlägga för permanentboende men i samhällsbyggnadsnämndens beslut så har de 15 områdena och anledningen fallit bort och man beskriver det mer generellt. Villkor angående anståndsmöjligheter som t ex högst 15 år och räntor har tillkommit. Är det någon som begriper vad som står eller det kanske så att det är meningen att man som medborgare inte ska förstå vad det handlar om. Betyder detta att det är tjänstemännen som styr och politikerna beslutar utan att kanske inte alla gånger vara insatta i alla detaljer och hur dettta påverkar boendet för sina väljare. Omvandlingsområde är en beteckning på ett område där det finns fritidshus som ska göras om för permanent boende och då få betala kostnaden för gata, vatten och avlopp. Detta kan ju tyckas vara rimligt om ett fritidsområde helt ändras till villabebyggelse men i diskussionen som var så kom det fram exempel på att det kanske inte alls var några fritidshus på området utan fastigheter klassade som permanentbostäder från tidigt 1900-tal som redan betalt gatu- och VA-kostnader minst en gång och sedan gammalt omfattas av kommunala planer ändå ska vara med och betala för att det är ett omvandlingsområde. Efter att kommunen har ändrat definitionen blir det mer osäkert om Rosenhillsvägen som har blivit genomfartsled från Vistaberg med ca 500 nya hus. Dom tänkta tillfartsvägarna till Vistaberg används inte alltid utan genvägen över Rosenhill har tyvärr blivit den väg som används. Vägen ska naturligtvis spärras vid vändplanen innan någon olycka har hänt. Ansvaret ligger hos gatuchefen i Huddinge och denna gång kan man inte tala om kostnaden. kommunen har rätt att ta ut kostnaden för gator, vatten och avlopp trots att det finns fastigheter som redan har detta inom området. Detta är felaktigt anser vi och och vill klarlägga att det som gäller enligt detaljplanen och gatukostnadsreglementet är att Ägare till fastighet som är bebyggd med bostad och har byggnadslov när detaljplan antas av kommunalfullmäktige skall inte erlägga kostnader. Klart och tydligt skrivet. Vad blir kostnaderna för väg vid t ex avstyckningar, byggnation på tomt som är obebyggd men ingår i stadsplan eller om man river en fastighet och bygger nytt. För gemene man är allt detta ett orosmoment och kan vara ekonomisk katastrof med kanske kostnader på flera hundra tusen som helt plötsligt ska betalas. Det är klart detta skapar en djup oro och osäkerhet för människor och så får det inte vara. Kommunen ska tillhandahålla den service vi medborgare har behov av och som våra politiker är ansvariga för. Våra folkvalda politiker är alltså skyldiga att klart redogöra för vad som gäller. Kan vi svara på detta? Med detaljplanen som utgångspunkt och med Tomas Hansson komunalråd kd och ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden och planchef Åke Andersson på kommunen som sakkunnig ska vi försöka reda ut om vår överenskommelse från 1991 fortfarande gäller i Fullersta. Vi kommer att träffas igen under hösten för att få ett klarläggande av frågorna vi ställde. Kommunen ville titta närmare på några frågor och återkomma med svar. Dessa frågor måste klaras ut i god tid innan vi kommer in i nästa års valperiod så våra medlemmar vet vad man har att ta ställning till. En reflektion Under senare delen av 1900-talet så betalade man sin kommunala skatt för att kommunen skulle ombesörja bra skolor, vård, omsorg, gator och vägar, vatten och avlopp med mycket mera. Men som ni vet började kommunerna under 1980/90-talet att försöka lägga över gatukostnaderna på fastighetsägarna vilket det blev stora protester mot. Det är kommunens uppdrag att planera och ombesörja bl a vägar, vatten och avlopp för den kommunala skatt vi betalar. Men vad är det som håller på att hända? Jo vi boende vid gator 10

11 och vägar ska nu betala för gatorna igen förutom den skatt vi betalar till kommunen. Det vore väl ärligare att höja skatten i så fall. En annan tanke är att ska vi ha privatägda gator och vägar i Sverige? Betalar vi boende gatan så blir vi rimligtvis ägare. Vad blir nästa steg...skolan? Man kan ju fråga sig vad kommunerna håller på med. Genom att betala en skatt till kommunen så skulle vi gemensamt äga och nyttja gator och vägar. Detta var bara en lite hårddragen reflektion vart samhället är på väg men som bör uppmärksammas när vi snart ska gå till val. Är det bara då vi har demokrati och kan påverka? Kommentar på artikeln från kommunen Eftersom vår tidning kommer ut bara en gång i kvartalet så bad vi om en kortfattad kommentar på våra synpunkter för att vara lite aktuella. Tomas Hansson, politisk ansvarig och ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden Det är svårt att kortfattat kommentera artikeln men jag vill nämna några saker. Gatukostnadsreglementet från 1991 gäller inte längre eftersom det upphävts av kommunfullmäktige i samband med att det nya reglementet arbetades fram. En avgörande skillnad i det nya reglementet är att befintliga fastigheter också ska vara med och betala gatukostnader, dock med halva beloppet jämfört med nytillkommande fastigheter. Detta enligt utslag i regeringsrätten där just den frågan prövats. Vid vårt möte framkom att det är otydligt med vad som kan definieras som ett omvandlingsområde och vi lovade därför att till mötet i höst titta på hur det kan förtydligas. Åke Andersson, planchef Artikeln får väl betraktas mer som ett inlägg i debatten än ett referat från mötet. Och som ett inlägg i debatten ska vi nog hållas oss ifrån en polemik. Men några sakuppgifter. Som Tomas Hansson redan svarat gäller inte längre gatukostnadsreglementet från Det upphävdes förra året och det nya reglementet vann laga kraft i år. Men jag tror inte att någon i kommunen skulle beskriva 1991 års reglemente som en överenskommelse mellan kommun och fastighetsägarföreningarna. Det var ett kommunfullmäktigebeslut som togs efter beredning som bl.a. innebar samråd med föreningarna. Generellt tas gatukostnader ut efter en gatukostnadsutredning. Denna fastställs av samhällsbyggnadsnämnden och i processen ingår både samråd med berörda fastighetsägare och utställning. Gatukostnadsreglementet utgör kommunens tolkning av plan- och bygglagens krav om en fördelning på skälig och rättvis grund. Som Tomas Hansson redan påpekat sker en viktning där befintliga fastigheter ges faktorn 0,5 och nya fastigheter 1,0. Från FFF pekades på att reglementet och vissa andra dokument var svårtolkade. Vi tog med oss frågan om vi kan förtydliga tolkningen. Däremot fick vi inte i uppdrag att reda ut om överenskommelsen från 1991 fortfarande gäller i Fullersta. Det gör den nämligen inte utan gatukostnadsreglementet som vann laga kraft i år är det som gäller. Håller tryggheten i Huddinge på att försvinna? Som man kan utläsa av Tomas och Åkes kommentar är spelreglerna ensidigt ändrade från kommunens sida. Den överenskommelse eller samråd som fanns mellan fastighetsägarna i Huddinge och kommunen har av kommunalfullmäktige upphävts när man behövt mera pengar till vägar etc. Man kan naturligtvis säga upp en överenskommelse men man bör väl meddela detta till den andra parten, medborgarna/medlemmarna i föreningarna, och begära en omförhandling eller nytt samråd enligt god sed. Det är säkert bra att Huddinge växer sig starkare men att det ska ske på bekostnad av människor som redan har betalt för sina gator och vägar är inte ett friskhetstecken för en kommun det börjar mer likna gamla fogdesverige. Vi betalar kommunal skatt, vi betalar fastighetsskatt, som är tänkt ska täcka extra kostnader för våra gator etc. Vi får nu se vad kommunen menar med omvandlingsområde och om vi nu ska betala för våra gator och vägar återigen. Vilka politiska partier ligger bakom detta? Tyvärr är det så att de borgerliga partierna som har varit vårt stöd tidigare har svikit och röstat för gatukostnaderna nu när dom fått makten. Det var 59 av 61 ledamöter som röstade för förändringen. FFF är starkt kritiska till den utveckling som våra politiker håller på med och vi tar avstånd från det diktatoriska sätt som kommunen driver frågorna på. Samarbete har i alla tider varit det bästa sättet att utveckla människor och samhällen. Samarbete om Fullersta? Vi har dock förhoppningen att under hösten få igång en dialog med kommunen om vilka regler som ska tillämpas. Vi ska komma ihåg att utslaget i regeringsrätten gäller bara vilken laglig rätt som finns att ta ut avgifter. Det innebär ju inte att en kommun måste ta ut dessa avgifter utan vi räknar med att det finns förhandlingsutrymme. Du som inte är medlem i FFF passa på att gå med i föreningen. Vi behöver ditt stöd, aktivt eller passivt! Kostnaden är bara 90 kronor per år som sätts in på pg , och glöm inte ange ditt namn och adress. 11

12 Naturrutan Källa: VLT Jag har tidigare skrivit om att fjärilar fanns i min trädgård då krassen blommade men i år finns bara några enstaka exemplar. Flera arter är utrotningshotade och det är även världens honungsbin enligt forskarna. Infektioner, brist på föda, insektsgifter och hård avel har gjort att bina försvinner snabbt. Dom är viktiga pollinerare och nödvändiga för en tredjedel av världens matproduktion. I USA och Storbritannien har en tredjedel försvunnit. Bidöden sprider sig i Europa och Asien. Vi vet att nyttiga bakterier finns i honungen. Bakterier som skyddar bina själva men också på oss människor har dom positiva hälsoeffekter. Forskarna säger att dom kanske har hittat den största floran av mjölksyrabakterier. Honungsbranschen lanserar inom kort en ny energidryck s.k återhämtningsdryck. Honungens kolhydrater i kombination med bakterierna har en stor effekt på hälsan. Bakterierna finns i bins honungsmagar och där samlas nektar och pollen. Bakterierna underlättar processen genom att döda dom skadliga bakterierna och hos oss människor sänker dom ph-värdet och fungerar som ett konserveringsmedel. Vi vet också att honung påskyndar sårläkning. Alltså: var rädd om alla bin. Dom behöver vi. Inger Falk Honungsälskare 12

13 Nordea Bank AB (publ) Slappna av! Nu erbjuder vi även skadeförsäkringar. Vi gör allt vi kan för att göra allting så bekvämt som möjligt för dig. Därför lanserar vi nu i samarbete med Vesta Skadeförsäkring en viktig tjänst, nämligen skadeförsäkringar. Genom vårt samarbete kan vi erbjuda försäkringar för ditt hem, din bil, dig själv och din familj. Grundtanken är densamma som när det gäller bank- affärer ju fler tjänster du samlar hos oss, desto fler fördelar och mer personlig rådgivning får du. Något som också innebär att du erbjuds fördelar utöver det vanliga. Intressant? Kontakta oss så berättar vi mer. Gör det möjligt Forelltorget 8 Huddinge nordea.se A 13

14 Nya medlemmar hälsas välkomna! Det är glädjande att vårt medlemstal ökar år efter år. Du som ännu inte är medlem kan enkelt ordna det genom att betala medlemsavgiften genom att sända in kupongen i början av tidningen så sänder vi över ett medlemskort. Du kan också anmäla dig på vår hemsida, eller via e-postadress, Årsavgiften är faktiskt inte mer än 90 kronor per år! Dammvägen 38 Anders Strand Hortensiavägen 26 Malin Storm Norrbyvägen 45 Magnus & Susanne Björk Torsvägen 4 Andreas & Erika Dahl Dammvägen 132 Kristina Kranjecevik Funnebovägen 1 Kjell Rönnqvist Granbacken 3 Olle Nygren Hortensiavägen 6 Ulrik Odeberg Hortensiavägen 22 Fredrik Nilsson/ Johanna Lange Hortensiavägen 32 Susanne Messing Kolonivägen 4 B Sara Jarefors Kolonivägen 15 Lars Eriksson Målarvägen 4 Niklas Nygren Norrbyvägen 7 Mattias Lindblom Polluxvägen 18 Nils Enlund Prostvägen 16 Lars Alenrud Ringvägen 25 Björn Almberger/ Therese Zdebel Solhemsvägen 14 Staffan Elfving Kristina Westlund Vistavägen 16A Tobias Kjelsson/ Cecilia Claesson Vistavägen 16B Maria & Jörgen Munck Vistavägen 29 A Berit Sivander Eldning av torrt vedartat trädgårdsavfall, såsom grenar och kvistar, är tillåtet under vecka 42. Öppettider måndag - fredag

15 Rådigt ingripande av medlem Text: Sture Moberg På Annelundsvägen var det ett inbrott under juli som stoppades tack vare en rådig granne. Eftersom det finns Grannsamverkan i området så hjälper grannarna varandra och är mer uppmärksamma på främmande människor och bilar i området. Vad som skedde här var att Per uppmärksammade en bil som hade stannat utanför sin granne som han visste var på semester. När han tittade mot grannen såg han att dörrren stod öppen och två män kom bärande på föremål inifrån huset. Per gick snabbt fram till bilen, samtidigt som han ringde Polisen, och sträckte sig in genom den öppna rutan och tog bilnyckeln för att försöka förhindra att dom tog sig därifrån innan Polisen kom. Han upptäckte då en kvinna i baksätet som började ringa på sin mobil. När Per sedan backade bort från bilen blev han förföljd av de två männen som hotade med diverse anklagelser om dom inte fick tillbaka bilnycklarna. Polisen kom snabbt till platsen med 4 polispatruller samt en hundpatrull och gärningsmännen kunde gripas direkt. Hundpatrullen sökte även av området runt brottsplatsen samt i närområdet för att säkra bevis. Enligt uppgift kan gärningsmännen eventuellt kopplas till fler inbrott samma dag med teknisk bevisning. Det är noga att inte vidröra något på brottsplatsen innan tekniker säkrat eventuella bevis. Männen och kvinnan är nu häktade och sitter inom lås och bom i väntan på rättegång. Bilen var en finskregistrerad blå Seat som kördes av Romer, två män och en kvinna. Bilen hade tidigare uppmärksammats i området vid några tillfällen. Har du sett denna bil vid något tillfälle så kontakta Polisen eller kontakta FFF så vidarbefodrar vi uppgifterna till Polisen. Det var en av dessa förhatliga ligor österifrån på sommarturné. För oss medborgare är det en ruskig händelse men för dom en dålig dag på arbetet. Vi måste alla hjälpas åt att göra Fullersta fritt från denna ohyra. Under semestermånaderna sker de flesta inbrotten enligt statistiken. Det är ligor som åker, eller går, runt i kvarteren och rekognoserar för att senare dyka upp och länsa husen. Var därför väldigt uppmärksam på främmande bilar och människor som rör sig i området och notera gärna bilnumren även om dom ofta är falskskyltade. Tjuvarna tycker inte om att bli uppmärksammade! Vi har en grannsamverkankommitté i FFF som arbetar med dessa frågor, kontakta dom och agera, för allas vårt bästa. Vi hoppas kunna följa detta fallet eftersom den typen av brott drabbar så många av oss för att visa vilket straff som blir aktuellt. Allt inom måleri In- och utvändigt Medlem i SMS, innehar F-skattsedel. Tony Gustafssons Måleri AB Åkervägen Huddinge Telefon Klipperiet Dam- och herrfrisör SOLVEIG BRODIN Norrängsstigen 3, Huddinge Specialist på håruppsättningar J KÅGEFORS BYGG Din lokala byggare! Du tänker, jag bygger Johan

16 Älska din pension En dag ska den försörja dig. Gör Pensionskollen med oss. På mindre än en timme kan du få koll på hela din pension. Kom in till oss på kontoret i Huddinge Centrum eller ring så berättar vi mer. *Pensionskollen är en del av Ekonomikollen. Tävlingen pågår fram till Villkor finns på swedbank.se/ekonomikollen. Just nu kan du vinna kr* 16

17 Gatufest på Krusvägen Grannsamverkan behöver inte bara vara gemensam vaksamhet mot brottslighet. På Krusvägen i Fullersta samverkar grannarna varje år och dukar upp bord med tillhörande grill på gatan. Med festhumöret på topp så blir det en minnesvärd kväll. Det börjar med brännboll vid fyratiden i närliggande park. Framemot sextiden bänkar man sig vid borden och börjar avnjuta den medhavda maten och drycken. Tänk vad många världshändelser av större och mindre format som löses en sådan här underbar augustikväll. Barnen, som här hade ett eget bord med saft och kakor och annat godis, tycker dessa fester är något alldeles extra. Här fick de till och med rita på duken. Färgkritor låg framlagda så det var bara att rita på. För nyinflyttade så är det också ett utmärkt tillfälle att lära känna sina grannar lite närmare. Tänk vad roligt man kan ha tillsammans och kvällen brukar bli ganska sen innan man drar sig hemåt. Alla bor ju bara några steg från festplatsen så hemresan brukar det inte vara några problem med. Tack för en mycket trevlig kväll med många trevliga människor som vi fick träffa. Text och foto: Sture Moberg 17

18 Huddinges Naturreservat Fullersta kvarn Naturområdena i Huddinge är stora och välbesökta. Det finns nio naturreservat i kommunen och fem Natura 2000-områden. Natura 2000 är utpekade av EU som områden viktiga att bevara ur biologisk mångfalds synpunkt. Fullersta kvarn är ett Natura-2000 område av betydelse för biologisk mångfald. Området ligger inom Gömmarens naturreservat i en sprickdal som löper från Kolartorpet till Fullersta kvarn och vidare mot sydost. Själva skogen som utgör Natura-2000 området består av en lövsumpskog av fennoskandisk typ, med klibbal och enstaka granar. Området ligger cirka 100 meter nordväst om torpet vid Fullersta kvarn. Framförallt är det mossfloran i denna lövsumpskog med fuktigt lokalklimat som utgör värdet. Men även för svampar, lavar, mollusker, kärlväxter, fåglar, groddjur, kräldjur och däggdjur så utgör området en värdefull livsmiljö. I detta Natura-2000 objekt har det hittats den av EU prioriterade arten grön sköldmossa Buxbamia viridis och fynd av den sällsynta alsidenmossan Plagiothecium latebricola. Dalgången mellan Kolartorp och Fullersta kvarn är ett viktigt cykel- och promenadstråk ned mot centrala Huddinge. Såväl Fullersta kvarn som Kolartorp är portar till friluftsområdet Gömmaren. Vid Fullersta kvarn finns fortfarande kvarnfundamentet och kvarntorpet kvar. Ovanför kvarnlämningarna ligger de gamla dammarna kvar. Via dammarna rinner den bäck som försörjt kvarnen. Även i denna miljö finns ett rikt växt- och djurliv med flera ovanliga arter. Ta med kameran och passa på, under en fin höstdag, och gör en spännande utflyckt med hela familjen. Absolut sevärt! Läs mer på VILLAFÖRENINGEN HAR FÖRMÅNLIGT OLJEAVTAL MED PETROLEUM SERVICE PRODUKTSORTIMENT: Eldningsolja Diesel Tankrengöring Brännarservice Automatiska oljeleveranser Jourleveranser Alla medlemmar erhåller förmånliga föreningsrabatter på produktsortimentet Välkommen med din beställning! ,

19 Alla har samma chans! Sponsor: Fullersta Fastighetsägare Förening Arrangör: Huddinge AIS. skidor Gammal som ung, flicka eller pojke, får gratis ett minnespris med sitt namn och 2010 på vid backhopparcupen i Nordisk Kombination i Fullersta. Enda kravet är att vara närvarande och visa intresse vid hoppbacken i minst fyra av vidstående tillfällen. Detta för att hålla intresset för backhoppning med Nordisk Kombination levande under snöfattiga vintrar. Du behöver alltså inte hoppa. Vi håller på fastän det är barmark eller otjänligt väder. Vid Örnbacken finns det numera två hoppbackar, stora och lilla. Etappriser till alla närvarande. Upplysningar genom Olav Wäppling, tel Alla är hjärtligt välkomna! Låt backhoppning och Nordisk Kombination få leva! 2009 Söndagen den 18 oktober kl i Örnbacken, Krokvägen 43. Träningstävling för alla åldrar i Nordisk Kombination på barmark Söndagen den 10 januari kl i Örnbacken, Krokvägen 43. Ungdomstävling i Nordisk Kombination. Söndagen den 24 januari kl i Lövåsbacken. Stenmovägen 22. Lövåsspelen. Söndagen den 31 januari kl i Örnbacken, Krokvägen 43. Örnspelen. Söndagen den 7 februari kl i Örnbacken, Krokvägen 43. Fullerstaspelen. Söndagen den 21 februari kl i Örnbacken, Krokvägen 43. Klubbmästerskap. Söndagen den 14 mars kl i Lövåsbacken, Stenmovägen 22. Klubbmästerskap. Vi dansar ut julen som vanligt och har roligt med barnen. Slagsta Gille spelar Vi önskar alla, små som stora, unga som gamla, välkomna att dansa ut julen lördagen den 9 januari 2010, klockan i Källbrinksskolans aula. Clownen FILOCHE uppträder 14:30. Boka in denna eftermiddag redan nu för en trevlig avslutning på julhelgen! Välkomna! Fullersta och Snättringe fastighetsägareförening 19

20 Datastyrd Nyckeltillv. Nycklar med Startspärr Nycklar på kod Dörrautomatik Dörrstängare Passagesystem Låssystem Projektering El & Motorlås Kassaskåp Auktoriserad låsmästare, etablerad 1978 Lås-Arne Malmström AB Kvarnbergsplan 8 Box Huddinge Tel Fax E-post

Forum. Alla är välkomna som medlemmar i FFF... Fullersta Fastighets. www.fff-fullersta.com

Forum. Alla är välkomna som medlemmar i FFF... Fullersta Fastighets. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets 1 Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars 2011 Alla är välkomna som medlemmar i FFF... Årsmöte 13 april Valberedningens förslag Julfesten 40 år Tillståndsfritt

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Innehåll: Gynna våra annonsörer Tack! MEDLEMSINFORMATION FRÅN FULLERSTA FASTIGHETSÄGAREFÖRENING OKTOBER 2006

Forum. Fullersta Fastighets. Innehåll: Gynna våra annonsörer Tack! MEDLEMSINFORMATION FRÅN FULLERSTA FASTIGHETSÄGAREFÖRENING OKTOBER 2006 Forum Fullersta Fastighets MEDLEMSINFORMATION FRÅN FULLERSTA FASTIGHETSÄGAREFÖRENING OKTOBER 2006 3 Innehåll: Ordförande har ordet Sid 3 Kvartersbutiken Sid 4 Brev till kommunen Sid 7 Anders Klockare,

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

Forum1. Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor... www.fff-fullersta.se. Fullersta Fastighets

Forum1. Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor... www.fff-fullersta.se. Fullersta Fastighets Anno 1919 Forum1 Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars 2014 Du har väl inte glömt betala medlemsavgiften? Tack. Den blomstertid nu kommer med lust och fägring

Läs mer

Forum. Den blomstertid. nu kommer med lust och fägring stor... Fullersta Fastighets. Innehåll: www.fff-fullersta.com

Forum. Den blomstertid. nu kommer med lust och fägring stor... Fullersta Fastighets. Innehåll: www.fff-fullersta.com 1 MEDLEMSINFORMATION FRÅN FULLERSTA FASTIGHETSÄGAREFÖRENING MARS/APRIL 2007 Forum Fullersta Fastighets Innehåll: Ordförande har ordet Sid 3 Spårväg Syd Sid 5 Kallelse till årsmötet Sid 6 Verksamhetsberättelsen

Läs mer

Forum. FFF med och påverkar på Huddingedagarna! Med bl a: Rapport från årsmötet Hundbajsplockardagen Huddingedagarna Tung busstrafik bland villorna

Forum. FFF med och påverkar på Huddingedagarna! Med bl a: Rapport från årsmötet Hundbajsplockardagen Huddingedagarna Tung busstrafik bland villorna Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta FastighetsägareFörening Juni 2010 2 FFF med och påverkar på Huddingedagarna! Med bl a: Rapport från årsmötet Hundbajsplockardagen Huddingedagarna

Läs mer

NR 79 ÅRGÅNG 31 JANUARI 2010. Välkommen på årsmöte i Snättringeskolans matsal Torsdagen den 18 februari klockan 19.00. www.snattringe.

NR 79 ÅRGÅNG 31 JANUARI 2010. Välkommen på årsmöte i Snättringeskolans matsal Torsdagen den 18 februari klockan 19.00. www.snattringe. NR 79 ÅRGÅNG 31 JANUARI 2010 Välkommen på årsmöte i Snättringeskolans matsal Torsdagen den 18 februari klockan 19.00 www.snattringe.com Snättringes lokala mäklare ger dig en trygg och professionell mäklartjänst.

Läs mer

NR 80 ÅRGÅNG 31 JUNI 2010. Sommarläsning Fjärilar. www.snattringe.com

NR 80 ÅRGÅNG 31 JUNI 2010. Sommarläsning Fjärilar. www.snattringe.com NR 80 ÅRGÅNG 31 JUNI 2010 Sommarläsning Fjärilar www.snattringe.com Innehåll i detta nummer Ledare...3 Styrelse, medlemsrabatter...4 Kvinnor köper allt fler bilar...5 Grannsamverkan..,,,,,,,,,,,,,...10

Läs mer

NR 84 ÅRGÅNG 32 NOVEMBER 2011. Golfbana Frimärksklubb Vide-Len 2. www.snattringe.com

NR 84 ÅRGÅNG 32 NOVEMBER 2011. Golfbana Frimärksklubb Vide-Len 2. www.snattringe.com NR 84 ÅRGÅNG 32 NOVEMBER 2011 Golfbana Frimärksklubb Vide-Len 2 www.snattringe.com Innehåll i detta nummer Ledare...3 Styrelse, medlemsrabatter...4 Huddinge frimärksklubb...5 Postbönder...7 Grannsamverkan...10

Läs mer

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 2-2013 Medl emst i dni ng f ör Söder t äl j e- Nykvar nskr et sen av Detta nummer av Kretsnytt delas ut till alla villaägare i Södertälje och Nykvarn oavsett om Du är medlem i Villaägarna

Läs mer

NR 92 ÅRGÅNG 35 MAJ/JUNI 2014. Höns Bokbindare Elcyklar Läkeväxter Snättringe. www.snattringe.com

NR 92 ÅRGÅNG 35 MAJ/JUNI 2014. Höns Bokbindare Elcyklar Läkeväxter Snättringe. www.snattringe.com NR 92 ÅRGÅNG 35 MAJ/JUNI 2014 Höns Bokbindare Elcyklar Läkeväxter Snättringe www.snattringe.com Matbörsen Öppet alla dagar 8-21 Matbörsen Rabatt på hela köpet Klipp ut och ta med till butiken... Handla

Läs mer

Nr 93 Årgång 35 Oktober/November 2014. Brand i Bergakungen Läkeväxter Garageförsäljning Huddinge Naturguide - m.m. www.snattringe.

Nr 93 Årgång 35 Oktober/November 2014. Brand i Bergakungen Läkeväxter Garageförsäljning Huddinge Naturguide - m.m. www.snattringe. Nr 93 Årgång 35 Oktober/November 2014 Brand i Bergakungen Läkeväxter Garageförsäljning Huddinge Naturguide - m.m. www.snattringe.com 2 Snättringe Husblad Nr 93 Innehåll i detta nummer Ledare... 3 Styrelse,

Läs mer

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Läs mer om dessa. bilder inne i tidningen! 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 1-2012 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Läs mer om dessa bilder inne i tidningen! Läs i detta nummer: Om Vad redaktören tycker 3 Kretslopp eller inte?

Läs mer

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning Innan vi går till tryck: Du som läser... kanske tycker det är långt mellan numren - vi hoppas ju det - men det tycker inte jag! Särskilt gäller detta det här sensommarnumret, som skall gå till tryckeriet

Läs mer

Forum. En skön sommar alla medlemmar! Fullersta Fastighets. önskar Styrelsen. www.fff-fullersta.com

Forum. En skön sommar alla medlemmar! Fullersta Fastighets. önskar Styrelsen. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta FastighetsägareFörening Juni 2013 2 En skön sommar alla medlemmar! önskar Styrelsen www.fff-fullersta.com Förrådsvägen 10, 141 46 HUDDINGE.

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

KRETSNYTT. Jubileum! www.cjcc.se 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Jubileum! www.cjcc.se 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2014 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Jubileum! För 10 år sedan kom denna tidning i ny form med nytt namn och ny layout. För första gången i färg!

Läs mer

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Energikostnader sid 16 KRETSNYTT Nr 1-2011 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund 2010 Elnät Elhandel Förbrukning avgift avgift Öre/kWh elcertifikat skatt handel @ Fast Fast El Varav Energi-

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

NR 83 ÅRGÅNG 32 JUNI 2011. Bensin Fiske i Gömmaren Solenergi Vide-Len. www.snattringe.com

NR 83 ÅRGÅNG 32 JUNI 2011. Bensin Fiske i Gömmaren Solenergi Vide-Len. www.snattringe.com NR 83 ÅRGÅNG 32 JUNI 2011 Bensin Fiske i Gömmaren Solenergi Vide-Len www.snattringe.com Johan Holmgren Fastighetsmäklare Madeleine Torevall Fastighetsmäklare Fredrik Ranke Fastighetsmäklare Fastighetsmäklare

Läs mer

KRETSNYTT. Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2009 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Varför kommer ni inte när vi ringer? Svar finns på sid 13 Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Om Södertäljes

Läs mer

& Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ GO ON BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - SVERIGES BÄSTA I KARLSKRONA FINNS

& Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ GO ON BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - SVERIGES BÄSTA I KARLSKRONA FINNS BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - GO ON I KARLSKRONA FINNS SVERIGES BÄSTA BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD Ledare

Läs mer

Bulletinen. God Jul & Gott Nytt År! Dagvatten diskuteras i Vellinge. Oseriösa. företag. Vårens kurser. Klara nu: Se upp för

Bulletinen. God Jul & Gott Nytt År! Dagvatten diskuteras i Vellinge. Oseriösa. företag. Vårens kurser. Klara nu: Se upp för Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 4 2013 God Jul & Gott Nytt År! Se upp för Oseriösa Dagvatten diskuteras i Vellinge Klara nu: Vårens kurser företag 1 Bulletinen Nr 4 2013 Uno

Läs mer

Södertäljes nya stadshus

Södertäljes nya stadshus Nr 4-2006 Södertäljes nya stadshus Allas vårt nya stadshus Läs i detta nummer: Vad ordförande tycker 3 Om vårt nya stadshus 6 Om Telge Återvinning 10 Om Telge Energi bolån 13 Information från Telge Återvinning

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

MASTHUGGS. nytt 2-07. Bostadsrättsföreningen. Masthugget

MASTHUGGS. nytt 2-07. Bostadsrättsföreningen. Masthugget nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 2-07 Masthugget Så blev Nya Masthugget grönt Två nya i styrelsen Tommie tar farväl efter 18 år 14 ställde ut Enkätresultaten delas ut Hemma hos familjen Pedersen Ledare

Läs mer

Polisen: Hjälp varandra att ha uppsikt över vilka som rör sig i trappuppgången. Dags att renovera? Kräv att få ett ansvarsbevis av hantverkaren!

Polisen: Hjälp varandra att ha uppsikt över vilka som rör sig i trappuppgången. Dags att renovera? Kräv att få ett ansvarsbevis av hantverkaren! För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 1 mars 2010 www.sbc.se Dags att renovera? Kräv att få ett ansvarsbevis av hantverkaren! Ett udda boende Hur är det att bo i en betongsilo?

Läs mer

Åtta anställda tvingas bort från förskola

Åtta anställda tvingas bort från förskola NACKA 12 FEBRUARI 2013 ÅRG 22, NR 7 MED HAMMARBY SJÖSTAD Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 Läs även: NVP.se KULTUR 24-25 Poet som sätter Runmarö i fokus NÄRINGSLIV

Läs mer

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring 9 Inköp av trädgårdsprodukter 10 Nya Husassistans 12

KRETSNYTT. Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring 9 Inköp av trädgårdsprodukter 10 Nya Husassistans 12 KRETSNYTT Nr 3-2010 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Var får jag mest för mina pengar Läs i detta nummer: Ordförandes hälsning 3 Paranoid parkering 4 Klimatförändring

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer