Sextiofem+ Valfrihet TEMA SIDAN 14. Magnus Sjödin tror på frihet SIDAN 6. Information till pensionärer i Sundsvalls kommun 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sextiofem+ Valfrihet TEMA SIDAN 14. Magnus Sjödin tror på frihet SIDAN 6. Information till pensionärer i Sundsvalls kommun 2011"

Transkript

1 Sextiofem+ Information till pensionärer i Sundsvalls kommun 2011 TEMA Valfrihet SIDAN 14 Magnus Sjödin tror på frihet SIDAN 6

2 Innehåll Du får lov! 3 Kommunala pensionärsrådet 4 Socialnämndens sammanträden 4 Fakta om kommunen 5 efonlista 5 Intervju med Magnus Sjödin 6 Tema Valfrihet 7-16 Dagrehabilitering på Lindgården 8 Ta makten över dina mediciner 17 Avgifter 18 Reportage om Sten-Olov Nilsson 19 Hemtjänsten 20 Nominera stipendiat 21 Förtroendenämnden 21 Fixarn 22 Godmanskap 22 Boende för äldre 23 Så ansöker du hjälp 23 Aktivitetscenter 24 Matserveringar 24 Åk bekvämt med Seniorkortet 25 Färdtjänst 25 Parkeringstillstånd 26 Bostadsanpassning 26 Gratis ledsagning 27 Biblioteket 27 Fotvård 28 Stöd till anhöriga 28 Sök medel från kommunens fonder 29 Anhörigcenter 29 Uppsökande verksamhet för äldre 29 Pensionärsbridge 30 Pensionärsbowling 30 Pensionärsbiljard 30 Pensionärsboule 30 Pensionärsföreningar i Sundsvall Jag tror jag väljer måsarna Nu går det mot försommar, det brukar det göra när årets Sextiofem+ är klar. För mig är det dags att välja vad jag ska göra i sommar. Ska jag stanna i staden och njuta av allt som erbjuds på hemmaplan, ska jag åka bort någonstans, eller borde jag passa på att rensa ur skåpen, eller Näe, jag lägger mig nog på rygg i gräset, blundar och lyssnar på måsarna, jag orkar helt enkelt inte välja. Om någon ändå kunde hjälpa mig att välja, som kunde beskriva vad de olika alternativen skulle ge mig. Då skulle det vara mycket lättare. Nu har vi fått en ny politisk majoritet i kommunen. De har bland anna lovat att jobba för att äldre ska ha större frihet att välja vem som ska utföra de tjänster som kommunen beviljar. De vill till att börja med att delar av hemtjänsten ska kunna utföras av andra än kommunen. Tack och lov är tanken att de äldre ska få god hjälp i sina val genom bra information om de olika utförarna. Temat i årets Sextiofem+ är naturligt nog Valfrihet. Läs mer om vad våra nya ledande politiker menar med det längre in i tidningen. Du kan också läsa några reportage om andra val man kan göra i livet. Och du spara tidningen, den räcker hela året! Ha nu en riktigt skön sommar! Ann-Britt Nilsson, Redaktionsgruppen I redaktionen för Sextiofem+ ingår: Inga-Lis Sirenius, tfn , Ann-Katrin Höglund, tfn Från Socialtjänsten ingår: Ann-Margrete Östman, tfn och Ann-Britt Nilsson, tfn Ansvarig utgivare: Ann-Britt Nilsson. Illustrationer: Isak Larsson. Foto: Ove Jansson. Omslagsfoto: Bo Mellerstedt. Produktion: Midälva Information. Layout: Mellerstedt Design. Tryck: Tryckeribolaget. Upplaga: ex. 2

3 Du får lov! Hände det något speciellt med dig den dagen du fyllde 65 år? Kanske gick du i pension den månaden, kanske inte men annars? Hände det något inuti dig? Blev du personlighetsförändrad? Var du en helt annan människa dagen efter din sextiofemårsdag än du varit dagen före födelsedagen? Nej, jag har svårt att tro det. Du var nog samma människa med samma åsikter, önskemål och preferenser som den du var några dagar tidigare, innan du blev sextiofemåring. Fortfarande ung till sinnet Många gånger i livet har vi alla väl fått frågan hur känns det nu att ha fyllt; sju år, 15 år, 35 år? Jag har aldrig känt någon skillnad. Varje gång är man ju bara några dagar äldre. Dessutom märker man ju, när man fyllt ett antal år, att man fortfarande är ungefär 19 år inuti. Men det berättar vi inte för ungdomarna (de som fortfarande är ungdomar på utsidan alltså) för några illusioner om ungdomen ska de väl få ha kvar. Den stora vitsen med att lämna ungdomen och gå in i vuxenlivet är ju att bli myndig och få bestämma själv över sitt liv. Men tar vuxenlivet plötsligt slut när man av någon anledning behöver hjälp i sin vardag? Skulle du inte längre vara kapabel att känna, vilja och välja bara för att du t.ex. har värk i lederna och inte längre kan hänga upp tvätten eller skura golvet? Du får ju då fortfarande välja elleverantör och vårdcentral, varför ska du då inte få välja den hemtjänst som passar dig och kunna få inflytande över vilka som kommer hem till dig och utför hemtjänsten? Mer valfrihet kommer Vad du behöver och hur du vill ha detta utfört vet du bäst själv. Därför ska vi ge dig lov att välja. Från halvårsskiftet 2012 kommer vi att börja tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) i Sundsvalls kommun och du kommer att få möjlighet att själv välja utförare av hemtjänsten. Sedan går vi vidare och arbetar med valfrihet och mångfald inom boenden för äldre. För din ålder ska inte vara ett skäl till att ta ifrån dig möjligheten att välja själv! Else Ammor, ordförande i Socialnämnden 3

4 Kommunala pensionärsrådet KPR Kommunstyrelsen: Lena Österlund Lars Persson Socialnämnden: Else Ammor Burhan Hussain PRO: Inga-Lis Sirenius, (v.ordf i KPR) Berit Johansson Christina Sällbom Tage Söder Trygve Eriksson SPF: Anne-Katrin Höglund Ulla-Britt Renard Wathier Svelander Kommunalarb. Pens.: Ing-Britt Höglin SPRF: Åke Näslund RPG: Lars Ågren Socialtjänsten: Ann-Margrete Östman Pensionärsrådet består av femton ledamöter varav två utses av kommunstyrelsen,två av socialnämnden och elva av pensionärsorganisationerna. Kommunens pensionärsråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer inom kommunen. Rådet har en ställning som remiss/referensorgan. Pensionärerna får genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser. Pensionärsrepresentanterna i rådet äger rätt att hos samtliga kommunala nämnder och styrelser begära överläggning i principiella frågor som rör gruppen äldre. Kommunen ges genom rådet möjlighet att få pensionärsorganisationernas synpunkter samt samråda med dem i ett tidigt skede av beredningsprocessen Socialnämndens öppna sammanträden Socialnämndens sammanträden är alltid öppna. Det innebär att du alltid är välkommen som åhörare. Sammanträdesdatum under resten av 2011: 18 maj 22 juni 24 augusti 21 september 19 oktober 16 november 14 december Plats: Kommunhusets KS-sal Tid: Kl Dagordning får du på plats. Den finns också på kommunens hemsida Sök: socialnämnden. 4 Frågor till socialnämnden ska lämnas skriftligt dagen före till: Margareta Wikström Socialnämndens kansli SUNDSVALL eller via e-post: Välkommen!

5 Fakta om kommunen Kommunen som helhet Folkmängd: Antal 0-17 år: Antal år: Antal år: Antal år: Antal 80 år och äldre: 5016 Anställda i kommunal verksamhet: Bruttokostnad 2009: 4,9 miljarder kr Finansierat med skattemedel: 4,3 miljarder kr Finansierat med avgifter, bidrag etc: 925 miljoner kr Antal förtroendevalda: 420 Antal heltidsarvoderade 100%: 6 Antal deltidsarvoderade mer än 40%: 8 Antal deltidsarvoderade mindre än 40%: 65 Äldreomsorgen, socialtjänstens största verksamhetsområde Bruttokostnad socialtjänsten: 1,86 miljarder kr Bruttokostnad äldreomsorg: 918,1 miljoner kr Varav personalkostnad: 80% Finansierat med skattemedel: 90% Finansierat med avgifter, bidrag etc: 10% Antal personer med hemtjänst ca: Antal platser i äldreboende: 824 Antal platser i servicehus: 260 Antal korttidsplatser: 58 Antal växelvårdsplatser: 18 Antal anställda: 1751 Heltidsanställda: 62% Deltidsanställda: 38% Män: 6% Kvinnor: 94% Siffrorna bygger på 2010 års underlag. efonlista nära till hands! Sundsvalls kommun, Plusboende, Mitthem Anhörigvårdarförening Polis Bibliotek, Kulturmag Anhörig/frivilligcenter Demensvårdsutvecklare Renhållning, kundtjänst El, felanm.s-valls Elnät Senioruniversitetet Fixar n Sjukresor, Info om Fjärrvärme, felanm Sjukvårdsrådgivning Färdtjänst, ansöka om Sundsvalls sjukhus Försäkringskassan Taltidningen, pren Gator, grönomr. felanm Taxi Kurir Handläggningsenhetens- Taxi Sundsvall mottagningsgrupp ia kundtjänst Konsumentinformation Tolk/tal-tjänst för döva Ledsagarna Vatten, avlopp, felanmälan Parkera

6 mans, även om det bara är den ena som behöver omvårdnad vid ett äldreboende. Man bör inte sära på par som varit tillsammans i år. Åldern ska inte vara en orsak som tvingar dem att skiljas, menar Magnus. Magnus Sjödin tror på frihet Magnus Sjödin från Moderaterna är ledamot i Kommunfullmäktige och ordförande i Kommunstyrelsen. Innan han på allvar inledde sin politiska gärning läste han naturvetenskap, stadsvetenskap samt organisation och ledarskap på Mittuniversitetet i Sundsvall. Han har också varit egen företagare med inriktning på marknadsföring. Det är Magnus som tillsammans med Koalitionen har bestämt att införa LOV lagen om valfrihetssystem inom kommunen när det gäller hemtjänsten. Detta ska komma igång vid halvårsskiftet Garanti för parboende Magnus främsta uppgifter är att leda kommunen och driva den mot utveckling. Jag är kommunens främsta företrädare och som person är jag klar med det jag vill. Jag har ett tydligt ledarskap, men jag har samtidigt lätt till skratt och kan ta fram humorn även i allvarliga sammanhang, säger Magnus. Andra förändringar som planeras inom äldreomsorgen är att man inom hemtjänsten ska få mer hemlagad mat. Vi vill också att personalen ska få mer tid till att umgås med brukarna, säger Magnus. Han vill även införa en parboendegaranti, vilket innebär att par ska kunna få bo tillsam Bra att få välja utförare Magnus tycker att det är bra att det är de som har behovet som får makten över sin vårdsituation när det gäller hemtjänsten. Det är intima tjänster man beställer och man bör därför själv kunna ha inflytande i vilken utförare man har. I och med att man kan välja mellan olika tjänster och utförarna blir konkurrensutsatta så ökas dessutom kvalitén i arbetet, menar Magnus. För att lyckas med införandet av LOV tror Magnus att de måste gå sakta men säkert framåt. Det är viktigt att vi tittar hur andra kommuner har gjort och lär av dem. Vi tar till vara på det som man lyckats bra med och ser till att inte göra samma misstag som de har gjort, säger Magnus. Införandet av valfrihet planeras att vara igång vid halvårsskiftet 2012 och kommunen satsar sammanlagt 32 miljoner på denna förändring. Vill se vardagen i äldreomsorgen Magnus är ibland ute och pratar med pensionärsorganisationer runt om i kommunen för att involvera dem. Han vill även se vardagen med egna ögon genom att jobba heldagar i äldreomsorgen. Jag vill själv uppleva hur personalen och de boende har det. Jag har haft mycket att göra den senaste tiden och därför har jag inte hunnit vara ute i verksamheten så mycket som jag önskat. Jag hoppas dock att det ska finnas mer utrymme för det längre fram, säger Magnus. Emelie Sundqvist 6

7 Tema Valfrihet Valfrihet inom hemtjänsten på gång I januari 2009 infördes Lagen om valfrihetssystem (LOV). Lagen reglerar vad som ska gälla för de kommuner som vill konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. Det är kommunerna själva som bestämmer om man ska utnyttja denna möjlighet eller inte och i vilken omfattning. Sverige har 290 kommuner och 212 har sökt stimulansmedel för att utreda/införa LOV. Av dessa har i dagsläget 68 kommuner infört LOV, 85 kommuner ska införa LOV, 35 har inte fattat beslut och 24 ska inte införa LOV. Start hösten 2012 I Sundsvalls kommun har man beslutat att införa LOV när det gäller hemtjänsten fr.o.m. hösten Många kommuner har tidigare lagt ut en del av hemtjänsten på entreprenad och då blir steget lite kortare än för Sundsvall där alla hemtjänstuppdrag utförts av kommunanställda. Vad som är bra för oss är att det finns andra kommuner som infört LOV och dessa har vi studerat för att kunna dra nytta av deras erfarenheter, säger utredaren Mikael Lindberg på Sundsvalls kommun. I skrivande stund håller man på att utreda vilka kriterier som ska gälla för de privata företag som vill erbjuda sina tjänster. Standardiserad presentation När detta är klart kommer man att bjuda in intresserade företag som efter att de blivit godkända får presentera sig på ett standardiserat sätt. Här ska man kunna se hur de olika företagen har nischat sin verksamhet. Denna information ska finnas både på kommunens webbsida och i pappersform som kan skickas ut till berörda. Om man tittar på hur det ser ut i de kommuner som redan infört LOV är det 40 procent som brukar ta chansen att aktivt välja sin 7 utförare av hemtjänst. Hur man kan få fler att själv välja utförare och hur de som inte väljer vilken utförare man vill ska hanteras, är frågor som håller på att utredas. Utifrån erfarenheter från andra kommuner som infört LOV kan vi anta att det i Sundsvall blir mellan 10 och 20 procent som efter några år kommer att ha andra utförare än hemtjänst i kommunens egen regi, men det är svårt att exakt veta hur det blir och det gäller att vara beredd på helt andra siffror, säger Mikael Lindberg. Viktigt med bra information Ansökan och all administration kring utförare av hemtjänst kommer att skötas av kommunen oavsett vad man väljer. En extra trygghet utgör också möjligheten att man när som helst och även flera gånger kan byta utförare om man av någon anledning inte är nöjd. En viktig uppgift för den projektgrupp på 5-6 personer som jobbar med detta är att före halvårsskiftet 2012 se till att tydlig och konkret information gått ut till dem som ska välja utförare av sin hemtjänst. Ove Jansson Mikael Lindberg är utredare på Sundsvalls kommun och jobbar i den projektgrupp som ska se till att allt fungerar smidigt då man fr. o. m. hösten 2012 ska få välja leverantör av hemtjänstuppdrag. 7

8 Tema Valfrihet Linköping en kommun med valfrihetssystem Många har sett fördelen med att välja utförare själva då flera har profilerat sig genom att ha specialkompetens inom ett eller flera områden. Den som är i behov av hemtjänst kan välja utförare till tjänster som städning, tvätt, inköp samt personlig omvårdnad. Man kan välja olika hemtjänstutförare för olika tjänster, samtliga är godkända av Linköpings kommun. Många hemtjänstutförare erbjuder också tilläggstjänster som inte ingår i hemtjänsten. Om din kommun valt att införa valfrihetssystem kan du som är i behov av hemtjänst välja mellan flera utförare, såväl privata som kommunala. Detta är något som Linköping kommun har gjort under fyra års tid och lyckats väldigt bra med. Att som brukare själv få välja utförare har visat sig vara positivt för flera parter. Kan välja specialkompetens Den 1 maj 2008 införde Linköping kommun valfrihet inom hemtjänsten. Brukarna inom kommunen har sedan tidigare haft möjlighet att välja hemtjänstutförare inom ett visst distrikt, men nytt blev att de kunde välja utförare i hela kommunen. Att själv välja hemtjänstutförare är frivilligt i Linköping kommun. För att välja utförare får man fylla i en blankett eller ringa våra äldrelotsar, säger Eva Svensson planeringsledare på Linköpings kommun. Positivt med valfrihet Linköping kommun har utvärderat sin insats och sett att valfriheten varit positiv för både brukare, utförare och anhöriga. Brukaren kan ställa högre krav och har mer att säga till om än förr. Detta medför att det ställs högre krav på hemtjänstutförarna, som måste se till att få nöjda kunder. Samtidigt krävs det en större samordning med till exempel landstingsaktörer, säger Eva. Enligt Eva var de noga med att ha en bra kommunikation vid införandet av valfrihetssystem. Pensionärsorganisationerna fick kontinuerlig information om vad som var på gång, säger Eva Svensson. På frågemöten kunde de ställa frågor och få direkt återkoppling vilket också hjälpte oss i vårt arbete framåt. Brukare fick information via personliga brev och broschyrer. Äldrelotsar infördes och de var lättillgängliga per telefon så att de som hade frågor lätt kunde få hjälp. Emelie Sundqvist Dagrehabilitering på Lindgården På äldreboendet Lindgården bedriver vi dagrehabilitering för äldre personer med långvariga skador och sjukdomar. Under en begränsad period erbjuder vi träning och aktiviteter, individuellt och i grupp, med syfte att kunna klara vardagens aktiviteter på bästa sätt. För att komma till dagrehab krävs en remiss från områdeschef, sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut eller sjukgymnast. 8 8

9 Träffpunkter Träffpunkten finns idag vid sex enheter i kommunen. Träffpunkten erbjuder aktiviteter utifrån besökarnas önskemål. Det kan t.ex. vara kafé, gymnastik, bingo, handarbeten, bokläsning, studiecirklar mm. Traditionsenliga fester ordnas vid högtidsstunder, ofta med underhållning som ett viktigt inslag. Verksamheten riktar sig till alla inom lokalsamhället. Träffpunkten är en öppen mötesplats för alla seniorer. Målet är att erbjuda en mötesplats och bidra till stimulerande aktiviteter och social gemenskap. Genom samarbetet med enskilda och föreningars ideella engagemang vill vi aktivt bidra till en stimulerande miljö och aktiv mötesplats. Träffpunkten samarbetar med pensionärsföreningar, Röda Korset, ideella organisationer, Svenska Kyrkan och enskilda frivilliga. Tillsammans försöker vi erbjuda ett brett utbud av sociala aktiviteter och medverka till att skapa fungerande nätverk runt människor. Välkommen till oss! 9 För öppettider kontakta respektive Träffpunkt. Alnö Servicehus Färjevägen 32, Alnö efon: Personal: Yvonne Franson Kristinelund Axvägen 7, Sundsvall efon: Personal: Karin Lundberg Servicehuset Knutsgården Stöde efon Personal: Britt-Marie Holmstedt Skönsmohuset Fridhemsgatan 71, Sundsvall efon: Personal: Yvonne Fransson Matfors servicehus Skölevägen 15, Matfors efon: Personal: Britt-Marie Holmstedt Kvissleby Affärsgatan 4, Kvissleby efon: Personal: Karin Lundberg 9

10 Tema Valfrihet Samtal om LOV med pensionärsrepresentanter Kommunens pensionärsråd, KPR, är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer inom kommunen. Rådet har ställningen som ett remiss- och referensorgan. Två som sitter med i KPR är Inga-Lis Sirenius, PRO och Ann-Katrin Höglund, SPF. Sextiofem+ förde samman dessa två för ett samtal om införandet av LOV i Sundsvall när det gäller hemtjänsten. Olika grundinställningar Många av våra medlemmar är oroliga inför denna förändring och är osäkra på hur det kommer att bli, säger Inga-Lis Sirenius, PRO. Vid informationsträffar lugnar dock Inga-Lis dem med att kommunens hemtjänst kommer att finnas kvar som ett alternativ. Vi inom SPF tycker att det ska bli bra med ökad valfrihet. Det är i alla fall värt att prova, säger Ann-Katrin Höglund. Inte för att våra medlemmar är speciellt missnöjda med hemtjänsten idag, men om det dyker upp andra aktörer med olika specialkompetenser kanske hemtjänsten totalt sätt blir ännu bättre Trygghet i valet Det kan jag hålla med om, men det är mycket viktigt att man är noggrann vid urvalet av de olika företagen för att säkra kvaliteten, säger Inga-Lis. Javisst, sedan måste presentationen av de olika alternativen göras så att det blir rättvist och tydligt vad man får, säger Ann-Katrin. Under samtalets gång kommer vi så in på två saker som kan ge de äldre en viss trygghet i valet: Kommunen har ju det yttersta ansvaret för upphandlingen och kan sparka ut dem som inte alls håller måttet, säger Inga-Lis. Sedan har man ju rätt att när som helst byta utförare om man inte är nöjd, inflikar Ann-Katrin. Försiktig optimism Avslutningsorden får bli följande: Det här ska bli spännande och förhoppningsvis blir det bättre hemtjänst för alla, säger Ann- Katrin Höglund. Vi är väl lite sunt skeptiska, men den som lever får se, säger Inga-Lis Serenius.

11 Inga-Lis Sirenius, PRO och Ann-Katrin Höglund, SPF diskuterar hur det ska bli i Sundsvall hösten 2012 när brukarna ska få börja välja utförare av hemtjänsten

12 Tema Valfrihet Karin har valt att vara aktiv! Nybliven pensionär med många järn i elden, men alltid tid för gamla och nya vänner. Det är Karin Rapp i ett nötskal. Jag har alltid jobbat med utbildning i någon form och har verkligen trivts med att förmedla kunskap. Det gäller både i muntligen och skriftligen via t.ex. instruktioner och lathundar, säger Karin Rapp. På försäkringskassan arbetade Karin i 19 år innan hon började på WM-data Den sista sex åren före pensionen arbetade hon på kommunen och här har hon fortfarande några uppdrag kvar, trots att hon gick i pension i januari Karins specialitet är grafisk produktion för pappersmedia och webb. Hon utbildar också inom området, vilket betyder kurser i Adobes program, dvs Illustrator, Photoshop, Indesign och Acrobat, men hon har de senaste åren även hållit i utbildningar i Office-paketet. Fast inte Excel, det är ett program jag har svårt för, men det har väl med hjärnhalvorna att göra antar jag, säger Karin, som berättar att hon är extremt högerhjärnhalvad. Klarade väggen När Karin berättar om sitt yrkesliv blir frågan efter ett tag rätt given: Hur har hon lyckats med att inte gå in i väggen? Jo, det har faktiskt varit verkligen nära två gånger, men jag har fått bra hjälp av närstående som mer än jag såg hur det var fatt. Hur klarar då aktiva Karin av att bli pensionär? Det har faktiskt gått lika lätt som jag trodde att det skulle göra, fast jag har svårt att förstå att jag är så pass gammal. Det känns inte så och jag har turen att vara helt frisk. Barnbarn, filosofi, böcker och scenkonst Eftersom Karin är mycket aktiv och fortfarande jobbar lite grand har hon inga problem att fylla Karins nuvarande arbetsplats är i första hand framför datorn i köket i hyreslägenheten i centrala Sundsvall. sin tid, men ser att valfriheten med mera tid bara innebär fördelar. Jag hinner med barnbarnen bättre nu och även övriga aktiviteter, som att umgås med vänner, använda facebook och blogga, säger Karin. Två andra sociala verksamheter ägnar Karin sig åt med stor glädje sedan några år. Det är Filosoförerna, en samling likasinnade vänner, som träffas regelbundet hemma hos Karin för att samtala om ett speciellt ämne ur ett filosofiskt perspektiv och Bokslukarna i Sundsvall, som är en regelrätt bokcirkel. Dessutom är Karin med i styrelsen för Scen Sundsvall Tack vare det har jag fått privilegiet att delta i en arbetsgrupp på riksnivå med uppdrag att jobba med nya funktioner på Riksteaterns webbsida och det är mycket roligt. Kölistan får vänta För att hålla sig igång rent fysiskt tar Karin ofta långa promenader, gärna med gåstavar något som hon var bland de första att börja med 12 12

13 i Sundsvall och hon åker även slalom jo då, också pensionärer kan åka utför! Sedan har jag mitt fantastiska smultronställe, ett torp från 1850-talet där jag vistas så mycket jag kan sommartid. Alla detta gör att Karin, trots att hon blivit pensionär, har en kölista över saker som hon vill sätta igång med så småningom. På den listan finns att utveckla mina färdigheter på ukulele och gitarr, börja sjunga i kör igen och återuppta akvarellmålandet. Det får dock bli när det blir för det viktigaste för Karin är att umgås med släkt och vänner. Och du, det är aldrig för sent att få nya vänner, avslutar Karin Rapp. Pensionärer som jobbar Kurt Lindström arbetade som driftstekniker på ia i Sundsvall när han som 60-åring fick ett erbjudande om avtalspension. Jag tackade ja, men det tog inte lång tid innan jag klättrade på väggarna hemma och ville göra något, säger Kurt. Efter ett halvår fick Kurt kontakt med en person som hade startat företaget Pensionär att hyra. Kurt tände på idén och när han fick erbjudandet att köpa företaget slog han till nästan på en gång. Många olika tjänster De tjänster som Kurt erbjuder idag genom de pensionärer som är knutna till företaget är bl a: flyttstädning, veckostädning, fönsterputsning, gräsklippning, tvättning, läkarbesök, matlagning, snöskottning, social service till äldre, trädgårdsarbete och veckohandling, barnpassning, hämtning och lämning på dagis och läxläsning. Exempel på tjänster där ROT-avdraget kan utnyttjas: elarbeten, kakelsättning, murningsarbeten, målning och tapetsering, snickeriarbeten, vvs-arbeten, mm. Totalt finns det pensionärer som jobbar i företaget. Alla anställda omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring och företaget har också en komplett ansvarsförsäkring. Valet är ditt Det blir en hel del administration och ekonomi att hålla reda på och det sköter min fru Ann- Christin när hon inte jobbar på sitt ordinarie jobb, berättar Kurt Lindström. 13 På företagets webbsida kan de pensionärer som vill jobba åt Kurt som projektanställda medarbetare anmäla sig. Det ska vara lätt att jobba för oss och därför kan du skapa din egen profil genom att fylla i ett formulär på webbsidan. Det är ett måste att du har mobiltelefon, bil och dator för att kunna kommunicera med både oss och våra kunder. Så om du som pensionär vill jobba bara lite grand med det du är bra på, så är valet ditt! Fler företag I Sundsvall finns även företaget Rutinera som arbetar med seniorkonsulter, men de har en liten annan nisch då man erbjuder tjänster inom områdena: management, IT, finans, försäkring, försäljning, marknad, information, reklam, HR, juridik, inköp, logistik, teknik, administration och kundtjänst. 13

14 Tema Valfrihet Populära pensionärer på skolan Omtyckta mysfarbröder på Nivrenaskolan. Här kramas Eduard Günther om av två elever på Nivrenaskolan medan Ruben Höglund står bredvid. I dagens samhälle är det ganska dåligt med kontakt över generationsgränserna. Speciellt på skolorna är behovet stort av att ha fler vuxna på plats och samtidigt finns det många pensionärer som gärna vill komma ut, göra lite nytta och träffa yngre människor. Vi på SPF Nivren i Sundsvall fick en förfrågan från Nivrenaskolan om vi kunde ställa upp som Vuxna i skolan, berättar Ruben Höglund. Han tog kontakt med vännen Eduard Günther och efter ett tag anslöt sig Lasse Westberg, båda medlemmar i SPF. Det blir lugna gatan Nu går man omkring på skolan i fem timmar på torsdagar och snackar med eleverna i korridorer och ute på skolgården. Vi ska inte vara vakter eller poliser utan bara finnas till om någon vill prata med oss, säger Ruben. Och deras närvaro är uppskattad både av elever och lärare. Det märks direkt när de här för då är det lugna gatan här på skolan, säger läraren Eva Ivnäs. För min del kunde det gärna få vara pensionärer här varje dag i veckan! Nu kommer det faktiskt att bli fler då även PRO har aviserat att de kommer att ställa upp med medlemmar en annan dag i veckan. De pensionärsorganisationer som ställer upp får betalt på så sätt att de får disponera skolans lokaler för egen kvällsverksamhet. Spontana kramar När Sextiofem+ var på besök på Nivrenaskolan var det en av eleverna som kom fram och gav Eduardo en spontan kram. På frågan vad eleverna på skolan tycker om verksamheten svarar hon direkt: Vi tycker att det är jättebra att de är här för de är ju så roliga! Helt klart är det här mycket positivt för Nivrenaskolan och något som borde kunna införas på alla skolor. 14

15 Volontärer i vardagen Att vara någons glädjeämne i tillvaron gör gott. Om du blir volontär bidrar du med din tid och ditt engagemang och du ställer upp så mycket du själv vill. Du får möjlighet att hjälpa en medmänniska samtidigt som du själv får värdefulla erfarenheter. Exempel på uppdrag: gå promenader umgås vara någon att prata med gå med på bio, teater eller andra kulturella engagemang läsa, spela spel eller lösa korsord göra en insats vid ett boende eller en Träffpunkt Vill du få besök av en volontär? Insatserna är kostnadsfria och våra volontärer har tystnadslöfte. Vid första mötet görs en ömsesidig överenskommelse om vad man ska göra tillsamman och hur ofta. Mer information Om du vill veta mer om att ta emot en volontär eller själv bli volontär, kontakta Ann-Margrete Östman på tfn , e-post: eller Mattias Gillow tfn , e-post: 15

16 Tema Valfrihet Volontärer till studiecirklar och kulturprogram Studieförbundet Bilda i Sundsvall söker volontärer som vill hjälpa till att sätta guldkant på andras tillvaro, på ett boende eller en träffpunkt, genom att ordna studiecirklar eller kulturprogram. Hur mycket tid det handlar om avgörs av den som vill ställa upp. Bra stöd från Bilda Vi hjälper till att ordna med det praktiska kring kulturarrangemanget eller studiecirkeln. Vi kan erbjuda material, ledarutbildning, idédagar, erfarenhetsutbyte och ge goda råd med mera, säger Maria Högtorp på Bilda i Sundsvall. Bilda kan också tillhandahålla filmer, böcker och minnesväckande spel. Gå ihop två och två Du behöver inte var en van ledare. Bilda erbjuder lämplig handledning och cirkelledarutbildning. Det räcker med ett brinnande intresse för något som kan vara ämnet för en cirkel, t.ex. matlagning, litteratur, hantverk/slöjd, foto, måleri, sång och musik. Man kan också genomföra ett kulturprogram genom att föreläsa, sjunga, spela, visa en film eller högläsa. En bra idé kan vara att gå ihop två och två när man ska leda en cirkel eller hålla ett kulturprogram. Inventering pågår Just nu försöker vi göra en inventering för att se vilka volontärer som redan finns för att erbjuda dem chansen att vara med i vårt nätverk. Samtidigt söker vi nya som kan vara intresserade av att ställa upp, säger Maria Högtorp. Vi tror att det här kan utvecklas och bli ett fint bidrag till att höja livskvalitén för många inom äldreomsorgen. 16 Vill du ta kontakt med Maria Högtorp så nås hon på eller eller 16 Maria Högtorp från Bilda i Sundsvall söker volontärer.

17 Cajsa Olsson leder studiecirkeln Koll på läkemedel i ett grupprum på Kristinelund i Nacksta. Ta makten över dina mediciner! En av fem 75-åringar i Sverige tar fler än tio mediciner dagligen, ofta utskrivna av flera olika läkare. En del kombinationer kan i värsta fall vara direkt hälsovådliga. Cirka 30% av de som är över 80 år får idag mediciner som bör undvikas vid behandling för just denna ålderskategori. Här behövs mer kunskap och utökad forskning på äldres läkemedel. Kräv bättre information De gäller att våga ställa frågor till sin läkare om de medicinerna du tar och kräva tydlig information. Läkemedelsgenomgångarna där läkare, apotekare och vårdpersonal träffas och går igenom varje enskild patients situation och behov av mediciner måste användas mer systematiskt, menar Cajsa Olson, lokalombud i föreningen Pensionerade Farmaceuter Förbund. I Storbritannien finns det en lag som garanterar att alla över 75 år får en genomgång av läkemedelshanteringen. Den borde finnas i Sverige också! Gör en läkemedelslista En åtgärd som alla kan utföra redan i dag är att se till att du har en korrekt läkemedelslista. Skriv upp på ett papper vilka mediciner du tar, hur ofta du tar dem och vilken dosering som gäller. Uppdatera sedan listan så fort det sker någon ändring. Ta gärna hjälp av din läkare eller någon närstående. Ta med och visa listan vid läkarbesök. Det gäller att känna sig trygg i sin medicinering, säger Cajsa, som sedan mars 2010 håller i en studiecirkel för pensionärer som heter Koll på läkeme del. På dessa träffar pratar man om mediciner och dess verkan. Cajsa avslutar med följande råd som kan bidra till att du inte behöver ta så många mediciner i framtiden: Rör på dig mer, ta gärna långa promenader Ät näringsrikt och med jämna mellanrum Umgås med vänner och bekanta 17

18 Avgifter 2011 Hemtjänst Avgiften beräknas utifrån inkomst, boendekostnad och beviljade insatser, t ex antal hemtjänsttimmar, trygghetslarm (250 kr/mån), telefontjänst (100 kr/mån) medicinska insatser (250 kr/ mån) eller matdistribution (250 kr/mån). För gifta makar på samma adress, där båda har matdistribution är kostnaden 125 kr per person och månad. Den sammanlagda avgiften varierar mellan 0 kr till högsta avgift maxtaxa som är kr per person och månad. Särskilt boende Avgiften består av tre delar: Hyra enligt uppgift på hyreskontraktet, mat (2940 kr/mån) och en hemtjänstavgift (tidigare benämnt omvårdnadsavgift) som är individuell och varierar mellan 0 kr till högsta avgiften som är 1712 kr per person och månad. Bostadstillägg Om du har hemtjänst eller bor i särskilt boende är det viktigt att du söker eller förnyar ansökan om bostadstillägg till pensionärer (BTP). BTP räknas som en del av din inkomst. Du ansöker om BTP hos din lokala försäkringskassa. Överklagande Med det skriftliga beskedet om din avgift följer en anvisning om hur du går tillväga om du vill överklaga avgiftsbeslutet hos Förvaltningsrätten. Förseningsavgift När avgiften inte betalas in i tid läggs 50 kronor i förseningsavgift till, redan vid första påminnelsen. Frågor och information På kommunens hemsida, kan du läsa mer om avgifter och om hur de räknas ut. Har du frågor kan du kontakta avgiftshandläggarna Carina Ohlsson Sjöström Inger Wingh Gudrun Uhlin

19 Sten Olof Nilsson i favoritfåtöljen hemma på Nackstavägen med sin bok En plöjboys memoarer. vara rena rama ormgropen när jag kom in i klass rummet. Efter några år blev Sten Olof studierektor på GA- och Höglundskolan och 1968 började han på det nystartade Komvux där han åtta år senare blev rektor. På den posten stannade han ända till sin pensionering Detta var nog den mest spännande och intressanta uppgift jag har haft under hela mitt yrkesverksamma liv, säger Sten Olof. Rektor, föreningsmänniska och cyklist! Ett gott tips till alla pensionärer är att skriva om sitt liv. Inte minst för sin egen skull, men även för barn, barnbarn samt övrig släkt och vänner. En som gjort detta och tryckt upp sin skrift lagom till 85-årsdagen är Sten Olof Nilsson, rektor på Komvux i Sundsvall under åren Sten Olof Nilsson föddes 1926 i Västerå utanför Sollefteå, men då han var sju år flyttade familjen till byn Frök närmare Kramfors. När det var dags att välja väg efter folkskola och fortsättningsskola valde Sten-Olof mellan att jobba i skogen och att studera vidare. Det blev till slut studier till lärare i Umeå, och efter några år i Tornedalen och Vilhelmina flyttade Sten Olof och hans hustru Ingegerd till Sundsvall Anledningen var att han hade blivit erbjuden jobb på GA-skolan av dåvarande skoldirektören Per Bratt. Rektor för Komvux Jag blev klassföreståndare för en 7:a där det gick 30 pojkar, som var allt annat än lugna, minns Sten Olof. Ibland kunde det Startade föreningar När det gäller fritiden har Sten Olof alltid varit intresserad av föreningsliv så det blev naturligt att han arbetade aktivt i ett antal föreningar och t.o.m. startade ett par stycken. Den som han lagt mest energi och tid på är Sundsvalls Litterära Sällskap som han var med om att starta Här var Sten Olof med i styrelsen i 20 år varav de flesta som ordförande. Vi hade många kända författare som föreläsare, bl. a. Torgny Lindgen, Henning Mankell, Theodor Kallifatides, Sandro Key Åberg, Olof Lagercrantz, Anna Wahlgren och Bodil Malmsten, berättar Sten Olof. Tyvärr gjorde sämre ekonomiska villkor att föreningen las ned efter sitt 40 års jubileum En författare som tidigt fängslade Sten Olof var Lars Ahlin från Sundsvall och därför såg han till att ett Ahlinstipendium instiftades. Cykla är nödvändigt Cykling har alltid varit en av mina favoritsysselsättningar och i över 30 år genomförde jag en lång rad semesterresor med cykel, de allra flesta tillsammans med min hustru Ingegerd. Efter premiäråret på Gotland 1978, blev det cykelresor bl.a. i Holland (två gånger), Bohuslän, Halland, Norge och så sträckcyklingen Umeå-Sundsvall. I maj 1995 bildade Sten Olof en lokalavdelning av Cykelfrämjandet i Sundsvall och i sex år var ordförande tills han tyckte det var dags Fortsättning nästa sida 3 19

20 att lämna över rodret till någon annan. Sten Olof var även i två år ordförande i Hälsofrämjandets lokala klubb i Sundsvall och var med och arrangerade Hälsans dag. Bokmal och författare Jag har alltid läst mycket och även skrivet en hel del, mest dikter som blivit publicerade i tidningar och i antologin Norrlandslyriker, säger Sten Olof. Precis lagom till 85 årsdagen kom hans bok En plöjboys memoarer från tryckeriet. Här kan man förutom mer om Sten Olofs yrkeskarriär läsa om hans barndom, resor, föreningsliv och på slutet finns ett kapitel med några av hans dikter. I boken framgår det tydligt att naturupplevelser och möten med människor är det som Sten Olof värdesätter mest här i livet. Tala alltid om att du är från Sundsvall! Det öppnar dörrar för nya kontakter och ger dig vänner för livet, avslutar Sten Olof Nilsson. Ove Jansson hemtjänst Om du har svårt att klara dig hemma på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder kan du beviljas hemtjänst. Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för olika former av omsorg, stöd och service i hemmet. Ansökan Du ansöker muntligt eller skriftligt hos handläggningsenhetens mottagningsgrupp inom socialtjänsten. Ansökningsblankett kan mottagningsgruppen skicka hem till dig. Har du dator med Internetuppkoppling kan du också skriva ut de från kommunens hemsida. I din ansökan berättar du vad du behöver hjälp med. Efter ansökan gör handläggaren vanligtvis ett hembesök för att få reda på mer om dig och dina behov. Handläggaren gör sedan en bedömning av dina behov och en prövning av vilka behov som kan tillgodoses på annat sätt, till exempel om någon annan än kommunens hemtjänst kan hjälpa dig. Skriftligt beslut Därefter kommer du att få ett skriftligt beslut. I beslutet ska det tydligt framgå vilken hjälp du kommer att få. Det ska också framgå vad du eventuellt fått avslag på och anledningen till det. Om du får ett avslag på hela, eller delar av din ansökan om hemtjänst kan du överklaga till förvaltningsrätten. När du fått ditt beslut kommer områdeschefen för hemtjänsten i ditt område att kontakta dig för att tillsammans med dig planera hur och när insatserna du blivit beviljad ska utföras. Hemtjänstpersonalen kommer att uppmuntra dig att delta i sysslorna efter förmåga om det kan vara bra träning för dig. För dig över 80 Är du över 80 år, bosatt i Sundsvalls kommun och ingen annan i hushållet är under 80 kan du utan individuell behovsprövning bli beviljad hjälp med städning, tvätt, inköp eller någon aktivitet. För att få denna insats räcker det med att ringa handläggningsenhetens mottagningsgrupp eller lämna in en ifylld ansökningsblankett. Du betalar för hjälpen enligt den vanliga hemtjänsttaxan. Handläggningsenhetens mottagningsgrupp: efon , mån-fre, kl

Tema: Aktiv pensionär sid 8-13 Satsningar inom demensvården sid 28 Pensionärsföreningar sid 34-43

Tema: Aktiv pensionär sid 8-13 Satsningar inom demensvården sid 28 Pensionärsföreningar sid 34-43 Tema: Aktiv pensionär sid 8-13 Satsningar inom demensvården sid 28 Pensionärsföreningar sid 34-43 Innehåll Kommunala pensionärsrådet - KPR 4 Fakta om äldreomsorgen 5 Telefonlista-nära till hands! 5 Intervju

Läs mer

Staffanstorp. Hälsa, Vård och Omsorg Seniorguide 2013-2015

Staffanstorp. Hälsa, Vård och Omsorg Seniorguide 2013-2015 Staffanstorp Hälsa, Vård och Omsorg Seniorguide 2013-2015 Hemtjänst Ditt eget val staffanstorp.kommunguide.se Ekens Assistans AB P rson ig Assistans p ina illko Tel 046-73 00 90 www.ekensassistans.se info@ekensassistans.se

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Socialtjänsten i Höör

Socialtjänsten i Höör individ och familjeomsorg För livets alla skeden funktionsnedsättning Ett liv så likt andras som möjligt äldreomsorgen I samråd med dig tillit Socialtjänsten i Höör curtis e modéer på tur med Skogsgläntans

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INNEHÅLL Hur ansöker jag om hjälp Sidan Biståndsenheten... 4 Avgifter... 4 Lagstiftning... 5 Värdegrund inom vård och omsorg... 6-11 Att bo kvar hemma

Läs mer

Sista bitarna i pusslet

Sista bitarna i pusslet Sista bitarna i pusslet Nio övriga runt en människa med hemtjänst Mymmel Blomberg Sista bitarna i Sista bitarna i pusslet Nio övriga runt en människa med hemtjänst Mymmel Blomberg SocialCentrum Region

Läs mer

Senioren. Bodil Mårtensson HELSINGBORGS. Livet i det gröna naturupplevelser i vår stad. Intervju med. Husläkaren tipsar om äldre och hälsa

Senioren. Bodil Mårtensson HELSINGBORGS. Livet i det gröna naturupplevelser i vår stad. Intervju med. Husläkaren tipsar om äldre och hälsa Senioren HELSINGBORGS Information från vård- och omsorgsförvaltningen 2013 Livet i det gröna naturupplevelser i vår stad Husläkaren tipsar om äldre och hälsa Lös korsordet och vinn priser! Intervju med

Läs mer

Södertörns nyckeltal. Äldreomsorg. Södertörnsnätverket Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö

Södertörns nyckeltal. Äldreomsorg. Södertörnsnätverket Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Södertörns nyckeltal Äldreomsorg ur ett brukar- och medborgarperspektiv Södertörnsnätverket Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö inom ramen för Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Du är inte ensam. Jag skrev listor på allt jag skulle göra om jag blev sjuk. Det finns många missuppfattningar om demens

Du är inte ensam. Jag skrev listor på allt jag skulle göra om jag blev sjuk. Det finns många missuppfattningar om demens Hela denna bilaga är en annons från Demensförbundet Du är inte ensam En tidning om demenssjukdomar och hur de påverkar dig Det finns många missuppfattningar om demens Kontrollfreaket Susanne Vikdahl sökte

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Vård och omsorg i Enköpings kommun

Vård och omsorg i Enköpings kommun Vård och omsorg i Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Angelica Runquist, Enköpings kommun Text: Angelica Runquist, Sofie Samrell, Enköpings kommun Foto

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

hitta rätt i omsorgsdjungeln

hitta rätt i omsorgsdjungeln hitta rätt i omsorgsdjungeln en bilaga till veteranen låt oss guida dig! Börjar du fundera på vilken hjälp du eller någon anhörig behöver, ser du behov av avlastning eller äldreboende inom en inte allt

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

demensforum Här är ditt liv, Greta Pettersson! NR 1 2013 BertH a r a G narsdóttir

demensforum Här är ditt liv, Greta Pettersson! NR 1 2013 BertH a r a G narsdóttir demens Demensförbundet - Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga, bildat 1984 och medlem i Alzheimer Europe. NR 1 2013 BertH a r a G narsdóttir Här är ditt liv, Greta

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare

Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare Vård och omsorg i Enköpings kommun en guide till dig som medborgare 2015 Copyright 2015 Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Andra upplagan 2015 Kopiera gärna men ange källa! Redaktör: Åsa

Läs mer

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA Pensionärernas Riksorganisation Samorganisationen i Botkyrka 1 Förord Vid sin kongress i juni 2012 beslutade Pensionärernas Riksorganisation (PRO) att anta ett handlingsprogram

Läs mer

BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö. En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun

BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö. En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun Sigtuna kommun, socialförvaltningen och kommunala pensionärsrådet Foto omslag: Jeanette Sundin

Läs mer

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet 3 1. Förord. När vi blir äldre och krafterna tryter ska samhället

Läs mer

Program för Folkhälsa för äldre

Program för Folkhälsa för äldre Stockholm Stockholm 2011-11-22 Till representantskapsombud samt deltagare Program för Folkhälsa för äldre Årsmötet 2010 gav styrelsen i uppdrag att ta fram ett program, Folkhälsa för äldre, och styrelsen

Läs mer

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg?

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Mirnesa Beganovic Arbetsrapport 17:2014 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna i Linköping, Kinda, Mjölby, Motala, Ydre och Åtvidaberg

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008

INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008 INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008 Chefer med bakgrund SID 6-7 LSS har egen spelhåla/sid 3 Ta vara på guldstunder i äldreomsorgen/sid 8-9 NYTT! Två sidor om forskning- och utveckling/sid 16-17 Imponerande

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Stor- sjöbadet. östers nd. Nya pengar. till äldrevården. Skidskytte-VM en succe för kommunen! ett äventyr för hela familjen.

Stor- sjöbadet. östers nd. Nya pengar. till äldrevården. Skidskytte-VM en succe för kommunen! ett äventyr för hela familjen. östers nd Ett magasin från Östersunds kommun # 1/2008 Skidskytte-VM en succe för kommunen! Nya pengar till äldrevården 8 sidor special Robert Wells jubilerar i östersund Stor- sjöbadet ett äventyr för

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2005:1

Rapport från FoU-Jämt 2005:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2005:1 Varför söker inte anhörigvårdare stöd? Suzanne Göransson Förord Ett antal äldre vårdar själva en anhörig och gör stora omvårdnadsinsatser i hemmet utan eller

Läs mer