STORSTUGENYTT. Utbyggnaden av Täby centrum Storstugan har överklagat förslaget ti! utby"nad av Täby centrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STORSTUGENYTT. Utbyggnaden av Täby centrum Storstugan har överklagat förslaget ti! utby"nad av Täby centrum"

Transkript

1 HSB BRF STORSTUGAN I TÄBY SOMMAR 2009 NR. 102 STORSTUGENYTT Utbyggnaden av Täby centrum Storstugan har överklagat förslaget ti! utby"nad av Täby centrum Tillsammans med två andra bostadsrättsföreningar och ett antal privatpersoner är Storstugan en av de som till regeringen överklagat planen för utbyggnad av Täby Centrum. Vi har lagt tyngdpunkten i vår skrivelse på att en bra boendemiljö skall kunna garanteras. Läs mer på sidan 10. ALLA LÄGENHETER SKALL REGISTRERAS Enligt en ny lag - lagen om lägenhetsregister (2006:378) - ska uppgifter om Sveriges bostäder samlas i ett lägenhetsregister. Lantmäteriverket (LMV) är den myndighet, som samlar in uppgifterna. Representanter från styrelsen har under våren färdigställt register enligt LMVs krav. En utförlig rapport om detta kan du läsa mer om på sidan 8. 1 PORTTELEFON och PORTLÅS Storstugan har sedan ett antal år ett elektroniskt låssystem. För allas säkerhet är det viktigt att kännedomen om hur systemet fungerar är god. Därför innehåller detta nummer en genomgång av rutinerna för låssystemet. Läs mer på sidan 7.

2

3 HSB BRF STORSTUGAN I TÄBY SOMMAR 2009 NR. 102 Innehåll Ämne Sid Storstugan Områdeskontoret Åkerbyvägen Täby Ordföranden har ordet 4 Sommartider på kontoret 4 Projekt - Ventilation 5 Ny ledamot 6 Fönstertvätt 6 Porttelefon & Låsssystem 7 Lägenhetsregister 8 Ekonomiuppdatering 8 Herr Fontén 9-10 Rapport från stämman 10 Studieverksamheten Tel Fax E-Post. Webb. Förvaltare Störningsjour via Roslagens hundbevakning Tel Felanmälan / Servicecenter Tel Fax Journummer (för fel som inträffar efter kontorstid ). Tel Utgivningsplan 2009 Sommarnummer 16 juni Höstnummer 10 oktober Julnummer 22 december Picknick i körsbärslunden 14 Storstugenytt Föreningens egen medlemstidning, Storstugenytt, utkom första gången år Sedan 2005 utkommer tidningen med fyra nummer per år. Omslagsbild Tidningsredaktionen Ansvarig utgivare: Christoffer Ericsson Redaktionsgruppen: Ingrid To!, Jan Lundblad, Lisbet Lissgärde Tryckeri Foto: Christoffer Ericsson 3

4 HSB BRF STORSTUGAN I TÄBY SOMMAR 2009 NR. 102 ORDFÖRANDEN HAR ORDET ställdes många bra frågor och jag fick uppfattningen att de flesta var ganska nöjda. AdEx - Ny förvaltare av Storstugan Övergången från Riksbyggen till Adex Fastighetsförvaltning har förflutit relativt smärtfritt. Även städningen, som Fervent FCC nu sköter om, verkar fungera tillfredsställande. Hjärtligt välkomna till sommarupplagan av Storstugenytt, nr 102 i ordningen. Sedan förra numret är det några händelser som har passerat, som jag tänkte belysa lite extra. Årsstämman Föreningens årsstämma gick av stapeln den 21 april, se särskild artikel. Under informationsmötet i december framfördes önskemål från boende om att få svar på hur polisen arbetar med säkerheten runt våra fastigheter. Jag har under våren fått en bra kontakt med de ansvariga poliser, som arbetar i området och hade därför möjlighet att bjuda in dem att svara på era frågor efter det att stämman avslutats. Det Studentfestligheter Den årliga traditionen med studenternas mösspåtagning i Storstugans park - som en majoritet av våra boende finner mycket störande - lyckades vi i år helt förhindra. Att vi så effektivt kunde hålla ordning, är delvis en produkt av det samarbete vi har med Täby närpolis, men framför allt resultat av god planering och bra förberedelser. Nu kommer sommaren med värme och ljusa kvällar. Jag rekommenderar alla Storstugebor att spendera minst några timmar i gräset och på bänkarna bredvid vår stolta fontän. Trevlig Sommar! Christoffer Ericsson Ordförande Kontorets öppettider 2009 Ordinarie öppettider Måndag 10:00-11:00 Tisdag 13:00-14:00 Onsdag 16:00-18:00 Torsdag 13:00-14:00 Fredag 08:00-11:00 Kontoret är stängt 6-24 juli (vecka 28 30) Sommartider på Områdeskontoret Fr.o.m. den 27 juli t.o.m den 7 augusti (vecka 31-32) har kontoret öppet enligt följande: Måndag 10:00-11:00 Tisdag 13:00-14:00 Torsdag 13:00-14:00 Fredag 08:00-11:00 Fr.o.m. den 10 augusti (vecka 33) är kontoret öppet som vanligt. Vikarierande förvaltare När kontoret är stängt, nås vikarierande förvaltare måndag - torsdag kl. 09:00-12:00 på telefon

5 HSB BRF STORSTUGAN I TÄBY SOMMAR 2009 NR. 102 INFORMATION - VENTILATIONSPROJEKTET Målet är - bättre klimat - mindre drag - mindre oljud - renare tilluft Ventilationsgruppen har nu ett förslag till åtgärdsprogram som sammanställts i ett förfrågningsunderlag. Detta har skickats till ett antal företag. Vi hoppas kunna skriva avtal med något företag under de närmaste månaderna och att ombyggnaden av ventilationssystemet kan genomföras under hösten 2009 med utvärdering under vintern Ombyggnaden genomförs i Gustaf Bergs väg 17 A. Om åtgärderna resulterar i en bättre komfort genomförs ombyggnaden i hela föreningen. De åtgärder som gruppen bl. a. vill genomföra är: 1. Ett nytt ventilationsaggregat med lägre till- och frånluftflöden. Minskade flöden, m.a.o. lägre omsättning av luften, minskar dragigheten i lägenheterna, lägre flöden medför också minskat oljud. När dessutom nuvarande fläktmotorers remdrift kommer bort och tilluftsfiltren blir bättre (en högre klass), kommer förhoppningsvis de svarta partiklarna i tilluftsdonen att minska/försvinna. 2. Ett kök kan ur ventilationssynpunkt jämföras med ett vanligt rum. När det lagas mat däremot behöver lukt och fukt tas bort för att luften skall bli frisk. För att klara detta problem installerar vi kolfilterfläktar i samtliga kök (inte i uthyrningsdelen i 4:an). 3. Toaletterna i 4:ans uthyrningsdel utrustas med ett frånluftsdon, spjäll som mekaniskt kan justeras i ett max- eller normalläge. 4. Vind- och kanalsystem på vindsbjälklaget tilläggsisoleras. 5. Till- och frånluftskanalerna rengörs och deras renhet kontrolleras med hjälp av kamera. 6. Ventilationssystemet justeras till de nya värdena. Referensgrupp I förra numret av Storstugenytt efterlyste vi Storstugebor med kompetens inom områdena ventilation/ energi/ buller eller annan specialkunskap, för bildandet av en referensgrupp. Svarsfrekvensen var mycket låg (vi fick ett svar), varför vi i nuläget inte bildar någon referensgrupp. För ventilationsgruppen Rolf Pejnefors Studiecirkel för teknikintresserade Det har framkommit önskemål om att få lära sig mer om ventilationssystemets uppbyggnad och dess påverkan på oss som lägenhetsinnehavare. Till hösten presenteras därför cirkeln -"Hur funkar det" med möjlighet att ställa frågor och diskutera under sakkunnig ledning. Är det av intresse hör av er till Lisbet Lissgärde. 5

6 HSB BRF STORSTUGAN I TÄBY SOMMAR 2009 NR. 101 TILLSKOTT TILL STYRELSEN JOHAN EDELSVÄRD LEDAMOT Under stämman valdes Johan in som ledamot för att ersätta den avgående Rolf Södergren. Johan får här en chans att presentera sig. Er nya styrelseledamot med namnet Johan Edelsvärd vill här berätta en del sanningar om sig själv. Jag är 36 år, född och uppvuxen i Södertälje. Vintern 99 träffade jag min fru Maria, som då redan var bosatt i Storstugan. Under december 2006 köpte vi vår nuvarande lägenhet på 88:an. I mitt yrkesliv har jag varit bosatt i bl. a Karlskrona och senare, innan jag flyttade till Täby, i Haninge. Jag utbildade mig till sjöofficer under tiden och tog min officersexamen i dec -98. Under en period av 10 år har jag varit stationerad på en korvett vid 4 Sjöstridsflottiljen, senast som systemteknisk officer med graden kapten. Jag har även hunnit med att tjänstgöra utomlands var jag med i den första sjöstyrkan som ingick i en FN-operation, UNIFIL MAROPS, utanför Libanon. Sverige bidrog då med två stycken fartyg, varav mitt var med under 2006/2007. För närvarande studerar jag vid Försvarshögskolan, för att efter det börja arbeta i en stabsbefattning, nationellt som internationellt. Jag tror att mitt yrke, med dess speciella krav och egenskaper, kommer bli en stor tillgång för mig i mitt nu förestående styrelsearbete. Jag värdesätter hårt arbete, där resultat går hand i hand med gott arbetsklimat. Att starta upp projekt, utveckla dem, se dem ta form, för att senare slutföra dem, kommer att vara inspirerande och hedrande. Vårt största gemensamma intresse är dykning. Att fotografera och videofilma under vatten, är både intressant och lärorikt, då varje dyk är unikt. Aktiviteter som motion och friskvård ligger mig också varmt om hjärtat. Vid sidan av mitt ordinarie yrke, driver jag firman JE WebbDesign, som är verksam inom data och webbproduktion. Jag vill tacka medlemmarna i föreningen för förtroendet och ser fram emot ett spännande och inspirerande år, med många nya utmaningar och projekt. Johan Edelsvärd FÖNSTERTVÄTT Idag har jag fått mina fönster tvättade. Härligt! Jag anlitade FerventCleaning Company fönstertvätt. FerventCleaning Company är det företag som idag städar våra entréer, tvättstugor, hissar m.m. De erbjuder privat fönstertvätt för Storstugans boende enligt en särskild prislista. I min trea kostade fönstertvätten 500 kr. För en tvåa kostar det 350 kr. Företaget erbjuder också flyttstädning och vanlig veckostädning. Om Du önskar tvätt av fönster e. dyl. kan Du ringa , så svarar Andreas Aravoglou. Ingrid To! FILTER TILL VÄDRINGSLUCKOR Filtren till vädringsluckorna vid fönstren blir så småningom igengrodda av damm och smuts. Nya filter, liksom klämmor för fastsättning, finns att köpa i butiken SymaskinsGrottan, Åkerbyvägen 96. 6

7 HSB BRF STORSTUGAN I TÄBY SOMMAR 2009 NR. 101 PORTTELEFON OCH PORTLÅS NYCKLAR och ELEKTRONISKA NYCKELBRICKOR När Du flyttat in i Storstugan har Du fått överta samtliga lägenhetsnycklar och nyckelbrickor från Din företrädare. - Om någon lägenhetsnyckel kommit bort - anmäl detta ti! Polisen - Om Du förlorat en nyckelbricka - anmäl detta ti! områdeskontoret, så spärras den Om Du tappat bort eller glömt Dina nycklar, så att Du inte kommer in i din lägenhet, kan Du kontakta AB Täby Danderyd Lås, tel Efter kontorstid, slå numret och tryck däre(er 1, så kopplas samtalet till jourhavande låssmed. - Nya lägenhetsnycklar kan beställas hos AB Täby Danderyd Lås, Näsbydalsvägen 9, mot uppvisande av överlåtelseavtal och legitimationshandling - Nyckelbrickor kan köpas på vårt områdeskontor mot uppvisande av legitimation PORTTELEFON och PORTLÅS Portarna till alla entréer på bottenplanet har ett elektroniskt lås- och passersystem, där man istället för nyckel använder en förprogrammerad nyckelbricka för att öppna låset till de egna portarna i trappuppgången. För att öppna portlåset hålls nyckelbrickan mot det runda läsfönstret under porttelefonen. En grön lampa tänds som visar att låset öppnats. Vid strömavbrott blir portarna till entréerna och brandtrappan olåsta Dina besökare kan nå Dig genom att på telefontavlan knappa in - det nr som finns angivet intill Ditt namn på namntavlan - Ditt telefonnummer - dygnet runt - och avsluta med att trycka på knappen ring/öppna - Ditt mobilnummer (programmering via anmälan ) I samtliga fall ringer Din telefon. Du kan tala med den som söker dig i högst 30 sekunder. Om Du vi! att porten kan öppnas: Om Du inte vi! att porten kan öppnas: Tryck * (stjärna) på Din telefon Lägg på luren TILLTRÄDE till GEMENSAMMA LOKALER Förutom att Din nyckelbricka används till entréportarna, tvättstugorna och grovsoprummet kan den användas till våra gemensamma utrymmen, såsom grovtvättstuga, cykelrum och dammsugningsrum samt i hissen för nedfärd till källarplanet. För tillträde till mopedrum, bastu, tennis och hobbylokal behövs en särskild nyckelbricka som kan erhållas på områdeskontoret mot avgift. STORSTUGANS GÅRD Vi har tidigare rapporterat om gårdsprojektet. Arbetet med planeringen fortsätter, dock visar sig projektet med gården vara mer komplicerat än väntat. Vi analyserar nu murens skick och vilka åtgärder, som krävs för att den skall hålla i år till. Gruppen har konsulterat Klaus Jung (f.d. ägare till Jungs Trädgårdsplanering AB) i frågan. Våra förhoppningar är att kunna presentera ett reviderat förslag under sista kvartalet

8 HSB BRF STORSTUGAN I TÄBY SOMMAR 2009 NR. 101 NATIONELLT LÄGENHETSREGISTER - ALLA LÄGENHETER SKA REGISTRERAS Information till samtliga bostadsrättsinnehavare Enligt en ny lag - lagen om lägenhetsregister (2006:378) - ska uppgifter om Sveriges bostäder samlas i ett lägenhetsregister. Lantmäteriverket (LMV) är den myndighet, som samlar in uppgifterna. Den som äger flerbostadshus är skyldig att lämna sådana upplysningar. Uppgifter om varje lägenhet ska innehålla - lägenhetsnummer enligt LMVs mall - bostadsarea - antal rum - kökstyp - lägenhetskategori Styrelsen har ingivit erforderliga uppgifter till LMV, som även beslutat godkänna inrapporteringen. Förteckningar kommer att sättas upp i entréerna på respektive inglasad anslagstavla, även detta enligt LMVs föreskrifter. Den ena kolumnen anger våra lägenhetsbeteckningar, den andra LMVs. Inga namn anges och vi kommer att framdeles behålla våra beteckningar. Önskas upplysningar i ärendet går det bra att kontakta Lisbet Lissgärde, , , RAPPORT FRÅN EKONOMIFRONTEN Föreningens ekonomi är stabil och hittills har vi hållit oss väl inom budgeten för i år. Räntenivån på kredit med kort bindning är just nu extremt låg - ca 1,5 procent. Vi har ännu inte sett att räntan på de långfristiga krediterna har sjunkit lika mycket. På stämman nämndes att vi kommer att sätta om halva kreditstocken mellan september 2009 och mars Styrelsen har för avsikt att sprida kredittiden vid omsättningen av lånen och vår förhoppning är att omsättningen inte skall innebära några höjda räntekostnader. Vår förening har nyligen bytt förvaltning till AdEx, vilket innebär att många nya rutiner håller på att skapas, bl.a. ska vi beredas möjlighet att erlägga månadsavgiften via e-faktura. Glädjande nog har vi under de senaste tre åren kunnat sänka månadsavgiften, så att vi nära nog är i paritet med våra grannföreningar, trots nyligen utförda stamrenoveringar. Slutligen vill jag önska alla boende en riktigt fin, glad och trevlig sommar! Lars Biertz v. ordf. ekonomiansvarig 8

9 HSB BRF STORSTUGAN I TÄBY SOMMAR 2009 NR. 101 VI LÄMNAR ORDET TILL - HERR FONTÉN kommit tillbaka för att ruva sina ägg i ett av gårdens gröna träd. Jag talar inte om vilket och hoppas att hon får ruva ostörd. Kanske blir hon klar innan Bad Influence (dåligt inflytande) och Smalare än Thord (med okänt midjemått) på Tegelbruket stör boron för fiskmås och stugbor med sitt fruktansvärda oväsen. Hej alla stugbor och andra! Det påstås att en och annan läsare ännu inte tröttnat på mina små gårdsfunderingar i husbladet. Det har ju gått några solvarv se n sist medan vi stått här i vintrars ur och vårars och höstars skur. Det mesta som sker häromkring är sig ganska så likt och även om gården efter snart 40 år blivit en något bedagad skönhet här och där, så är den för oss alla kär. Det ryktas att en större föryngringskur är på gång och det ser vi fram emot med spänd förväntan. Däremot rusar rysliga rysningar genom svampfoten ända upp i hatten när vi hör att stora Centrum här intill skall bli ännu större med dunder och brak och högst väsentligt oväsen under flera år. Fåglar och vårgrönska Just nu i slutet av sköna maj gläds vi åt den vackert nymålade poolen. Gräset och alla träden grönskar, häggen har fått sin vita skrud och de japanska körsbärsträden har skimrat i rosenrött medan de förevigats på foto av Hassan med flera. Men nu har de släppt sig så att blombladen färgat marken röd. De blad som fallit i poolen har samlats in av fastighetsskötare Uffe medelst håvgång. Det första tornseglarparet har återvänt till oss efter vintervistet i södra Afrika, ett bergsäkert bevis för att sommaren är här. Liksom förra året har också en fiskmåshona Gårdsgäster Vi enbenta gårdssvampar står här, ibland lite oroade men mest roade, och studerar er tvåbeningar, antingen ni har vingar eller bär på er nalle och er lattemugg. Att prata nalle och dricka latte är visst livsnödvändigt för alla till tonåren komna, det sistnämnda även för hovleverantören Sandys. Det påstås att kommunen i sin outgrundliga visdom skall anordna latte-kurser. Vi hoppas att där ingår lite mugg-estetik för dem som inte lärt sig sådan hemma, så att vi slipper se muggar stå kvar på gräsmatta och bänkar. Då skulle vi bli så glada och lyckliga! Även om vi är svampar kan vi inte förstå varför så många måste dricka jämt och ständigt. Kanske känner man sig som torrbollar annars. Gården har på sistone varit snyggare än på mycket länge. Allt fler har kommit på vad papperskorgar skall användas till och de flesta plockar upp efter sig. Att plocka upp efter någon annan är än så länge otänkbart för de flesta som vant sig vid mammas plockande där hemma. Jag såg en 97-årig stugbo plocka upp en massa skräp som ett gäng sköna slarvmajor lämnat kvar på gräset. De ni! Det är faktiskt fullt tillåtet och önskvärt att lägga i såväl servetter och godispapper som tomma cigarettaskar och snusdosor liksom plastbestick, muggar och även sittunderlagen City och Metro! Lämna inte kvar tidningarna på marken och bänkarna och låt inte servetterna bli flygblad! Påsar och kassar med skräp som ställs bredvid papperskorgarna gläder kanske fåglarna som i arla 9

10 HSB BRF STORSTUGAN I TÄBY SOMMAR 2009 NR. 101 morronstund hackar sönder och sprider ut alltihop. Mindre road är Uffe. Matrester som lämnas kvar till råttorna är ju också en helkorkad djurvänlighet. Fler och större papperskorgar behövs. Kanske kan Sandys sätta ut och även tömma några stycken. Vad som retar många stugbor är alla som kissar busken, särskilt tredje t.o.m. femte buskarna till höger om trappan upp mot Centrum från balkongerna i Storstugan sett. Kanske kan Rodamco hjälpa Tegelbruket att inrätta toaletter som räcker till för alla kroggästerna! Privat område! Kanske har våra gårdsgäster äntligen förstått att de kommer till en privat gård som hålls i ordning för dyra pengar av alla som bor i Storstugan och inte av kommunen eller någon annan. Vi boende borde upplysa oupplysta gäster om detta. Tyvärr läser nog inte våra gårdsgäster mina små miljöfunderingar. Många stugbor skulle helst se gården inhägnad med nät och grindar, men jag hoppas att det inte skall bli nödvändigt. Att Tegelbruket tänker glasa in uteserveringen är ett framsteg men det dämpar nog inte nattens vrål och skrik utanför entrén. Ha en skön sommar och en glad midsommarfest allihop! Vänligen Eder HERR FONTÉN RAPPORT FRÅN FÖRENINGSSTÄMMAN Som nämnts tidigare så hölls föreningens årsstämma den 21 april, i bibliotekets hörsal. Mötet besöktes av ett hundratal boende varar 79 med rösträtt. Lars Lindström (HSBs representant i Styrelsen) valdes till stämmans ordförande och mötet förflöt enligt kallelse och dagordning. En motion som rörde den s.k. mösspåtagningen föredrogs av ordföranden med förslag att bifalla motionen. En kort diskussion följde, som även berörde de vardagliga problemen med oönskade besökare på Storstugans gård. Per Johannesson, som under en period fungerat som senior adviser i ekonomiska frågor, avtackades med en fin blombukett för förtjänstfulla insatser. Mötet avslutades med en frågestund med Peter Nylund från Täby närpolis. Vi informerades om hur polisen arbetar med säkerheten i området kring Täby Centrum. Det meddelades bl.a. att en specialgrupp bildats för att arbeta med de problem som uppstår runt Tegelbrukets restaurang och nattklubb. Peter Nylund svarade även på frågor om polisens arbete i Storstugans närområde. NYA TÄBY CENTRUM Föreningens representanter var med i en artikel rörande den försenade byggstarten av nya Täby Centrum. Saxat ur Täby Danderyd tidningen; Utby"naden av Täby centrum blir en *åga för regeringen. Två bostadsrättsföreningar och några privatpersoner har överklagat länstyrelsens beslut ti! miljödepartementet. Under intervjun nämnde vi även att föreningen ser det som ett problem att vi tillgodoser hela centrumområdets behov av grönområden, och den nedskräpning föreningen betalar för. 10

11 HSB BRF STORSTUGAN I TÄBY SOMMAR 2009 NR. 101 Storstugans TennisKlubb STK Den som är intresserad av att spela tennis - Ansöker om medlemskap, blanketter finns på Kontoret - Erlägger avgift kr för säsongen - och erhåller medlemsbevis i STK - Kvitterar nyckel, avgift 100 kr - Bokar speltid - via brf Storstugans hemsida - på Kontoret Kompletterande upplysningar - finns på ansökningsblanketten - finns på vår hemsida - ges på områdeskontoret - ges av Lisbet Lissgärde, tel STUDIE- OCH FRITIDSVERKSAMHETEN Stort tack till alla lärare och föredragshållare, som har lett kurserna under den gångna vårterminen. Ni ska veta att era insatser är mycket uppskattade och vi ser fram emot fortsatt gott samarbete nästa säsong. Vi har haft 13 olika kurser och föredrag under våren. På bilden ovan ser vi Lennart Kollberg i full aktion med att berätta om Antika Greklands myter. Alltid utsålt. Även Jan Lundblads Operaföreställningar gavs för fulla hus. Röd Lykta lyste. Stor koncentration råder när Fredrika Göransson, Mariana Håkansson och Pui Malmqvist knåpar för att få sina akvarellmålningar klara till vårsalongen i mars, som besöktes av fler än 100 personer. 11

12 HSB BRF STORSTUGAN I TÄBY SOMMAR 2009 NR. 101 Till höger några av Fredrikas målningar. På utställningen avtackades läraren Gudrun Palmborg av bl a Christina Ericson, Mariana Håkansson, Pui Malmqvist och Aina Svensson. (nedan) Även våra alster i kinesisk kalligrafi visades. (Nedan) Tecknen ovan betyder - Sak - Hjärta - Framgång - Tänka - och används som en välgångsönskan med ungefärlig mening: Alla önskningar blir sanna. Till höger ser vi vår lärare Cynthia Bursell, som inbjöd gruppen till avslutningsfest i Täbyhemmet. Hon poserar framför en riktig dyrgrip - en teckning utförd av en av Kinas främsta kalligrafer. Georges Agostini och Aina Svensson instrueras av läraren Cynthia Bursell och Brita Johannesson försöker klämma in sin bild också (ovan). Vi knåpar på så gott vi kan. Ovan ser vi en av qi gonggrupperna som höll i(qi)gång... 12

13 HSB BRF STORSTUGAN I TÄBY SOMMAR 2009 NR. 101 och blev så här glada och pigga efter ett pass enligt Gröna Draken-metoden kursavgift tar vi ut för höstens utbud, nämligen 100 kr per person och kurs. Återigen - Tack alla lärare och föredragshållare! Till alla som deltagit vill jag säga att det är så roligt att se er glädje, att ni stortrivs, utvecklas och har det bra. Du som ännu inte gått på någon av våra kurser, ska veta att Du får så gärna komma och prova på, för även nybörjare är välkomna. Inger Lidberg, Karin Köhler, Mariana Håkansson, Aina Svensson, läraren Christel Bäckman, Birgit Allfors och Anita Staaf Vi brukar som bekant ha många kurser på gång och det råder stor aktivitet, så under nästa termin kommer vi att slå i budgettaket. En blygsam Förberedelser för kommande säsongs aktiviteter har påbörjats och innan vi ses på höstkanten vill jag önska lärare, föredragshållare samt alla som bor i Storstugan en Skön och Vilsam Sommar! Lisbet Lissgärde GARDEROBSSTÄDNING? Slänger du kläder och skor, som någon annan skulle sätta värde på? I stället för att slänga, kan vi lämna våra avlagda kläder och skor - utanför förrådet - under tak - vid S:t Olofs Kyrka i Viggbyholm. När förrådet är fullt, lastas en bil och transport sker via färja över till Estland och där vidare till olika församlingar ute på landsbygden. Kläderna ges till behövande, i vissa fall säljs de för en mycket billig penning. - till Kyrkornas Secondhandbutik, Grintorpsvägen 1, Grindtorp, tel Även möbler (kan hämtas), glas, porslin och prydnadssaker tas tacksamt emot. Inlämning under kontorstid. Nettobehållningen går till olika hjälpprojekt. Det finns naturligtvis även andra insamlingsställen. Det känns så bra, när man på ett lätt sätt kan dela med sig av sitt överflöd. Personligen har jag i flera år samlat kläder och skor, som jag fått från affärer och privatpersoner och lämnat på ovanstående ställen. Det var min gode vän Otto Carneheim, pensionerad präst, tidigare i Tibble, som startade projektet för många år sedan. Jag lämnar gärna fler upplysningar. Lisbet Lissgärde,

14 HSB BRF STORSTUGAN I TÄBY SOMMAR 2009 NR. 102 PICKNICK I KÖRSBÄRSLUNDEN Några av våra boende, bl a Mariana Håkansson och Ivan Hofmeier, passade på att ha picknick i körsbärslunden när träden stod i full blom Det ser väl mysigt ut! Nästa år är det nog fler som tar tillfället i akt. Här väntar de ivrigt på att gästen Kerstin Norlander ska få bukt med boxen. Foton: Lisbet Lissgärde 14

15

16

STORSTUGE- NYTT Sommaren 2007

STORSTUGE- NYTT Sommaren 2007 STORSTUGE- NYTT Sommaren 2007 NYTT Ansvarig utgivare: Rolf Hållinder Tidningsredaktion: Eivor Jansson, Rolf Södergren, Rolf Hållinder Akvarell av Fritz Niklasson, Täby, 1971 Redaktionen önskar alla Storstugebor

Läs mer

STORSTUGE- NYTT Julen 2006

STORSTUGE- NYTT Julen 2006 STORSTUGE- NYTT Julen 2006 NYTT Ansvarig utgivare: Rolf Hållinder Tidningsredaktion: Eivor Jansson, Rolf Hållinder G O T T N Y T T Å R G O D J U L December 2006, foto Rolf Hållinder, Täby önskas alla Storstugebor

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STORSTUGAN!

VÄLKOMMEN TILL STORSTUGAN! VÄLKOMMEN TILL STORSTUGAN! Informationsbroschyr för boende i Brf. Storstugan Brf Storstugan 1 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Storstugan i Täby hälsar dig som nyinflyttad hjärtligt välkommen till

Läs mer

Bingo för medlemmarna i år

Bingo för medlemmarna i år DETTA NUMMER NR 4/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sidan 2 Ljus bild av ekonomin Sidan 3 Bredband i hamn Våra sopnedkast Bingo för medlemmarna i år Sidan 4 15 år i Svartvik Sidan 5

Läs mer

MASTHUGGS. nytt 2-07. Bostadsrättsföreningen. Masthugget

MASTHUGGS. nytt 2-07. Bostadsrättsföreningen. Masthugget nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 2-07 Masthugget Så blev Nya Masthugget grönt Två nya i styrelsen Tommie tar farväl efter 18 år 14 ställde ut Enkätresultaten delas ut Hemma hos familjen Pedersen Ledare

Läs mer

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 1-07 MASTHUGGET Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg Spelberoendes förening kan ge stöd Pingis och vävning

Läs mer

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Brf Husby Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

BALKONG är ute. 2-12 Fr. Förvaltaren. OCH UNDerHÅLLer HELA ListAN! Susanne Widén. din nya hyra. MAT BLir BIOGAS. balkongen en liten trädgård 1

BALKONG är ute. 2-12 Fr. Förvaltaren. OCH UNDerHÅLLer HELA ListAN! Susanne Widén. din nya hyra. MAT BLir BIOGAS. balkongen en liten trädgård 1 2-12 Fr. Förvaltaren Susanne Widén BALKONG är ute fast inne VI reparerar OCH UNDerHÅLLer HELA ListAN! uv-mätare Tips! Använd alltid solkräm med solskyddsfaktor. Undvik att sola vid extrem UV-strålning,

Läs mer

FIRA MASTHUGGETS DAG DEN 11 JUNI!

FIRA MASTHUGGETS DAG DEN 11 JUNI! Bostadsrättsföreningen Masthugget 2/05 FIRA MASTHUGGETS DAG DEN 11 JUNI! Slut på gratisjobben? Rapport från årsstämman Bulldoggsmöte Ledare styrelsens syn på saken Solen skiner men v ä r m e n vill inte

Läs mer

NR 2/2001. Ordföranden har ordet DETTA NUMMER

NR 2/2001. Ordföranden har ordet DETTA NUMMER DETTA NUMMER Ekonomi och förvaltning: - Ekonomiska reserver i brf Svartvik - Att tjäna pengar på pengar Årsmöte: - Årsstämmans debattfråga Smått & gott: -Bredband till hösten - Minnebergs vårsalong - Intresset

Läs mer

Är det Din förening som blir första fotbollsmästarna? Sid 8 Det är mycket mer arbete att vara ordförande än vad många tror! Sid 12

Är det Din förening som blir första fotbollsmästarna? Sid 8 Det är mycket mer arbete att vara ordförande än vad många tror! Sid 12 #2-14 Alla hjälper till när det är dags för gårdsstädning! 10 Wilma och kompisen Nicole hjälpte till att rulla trädgårdsavfall till den gemensamma uppsamlingsplatsen. Är det Din förening som blir första

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 2/01. Rapport från stämman Stort gårdsreportage Svar på tal om bredbandet

Bostadsrättsföreningen Masthugget 2/01. Rapport från stämman Stort gårdsreportage Svar på tal om bredbandet Bostadsrättsföreningen Masthugget 2/01 Rapport från stämman Stort gårdsreportage Svar på tal om bredbandet Ledare styrelsens syn på saken Årsstämman i år var en trevlig stämma som hölls i Masthuggets Hus.

Läs mer

Akallahöjden. Fasadrenovering. Måndagsjouren är stängd under sommaren GARAGET. Garagerenoveringen är i skrivande stund mer eller

Akallahöjden. Fasadrenovering. Måndagsjouren är stängd under sommaren GARAGET. Garagerenoveringen är i skrivande stund mer eller Vi vi vi på på Akallahöjden Nr 1 Nr 2 2014 2013 GARAGET Garagerenoveringen är i skrivande stund mer eller mindre avklarad vad gäller de stora konstruktionsförbättrande arbetena. Vid besiktningen upptäcktes

Läs mer

MASTHUGGS. Målarverkstaden ommålad

MASTHUGGS. Målarverkstaden ommålad Tre förslag om fasaderna Brf Masthuggets historia del 2 Digital-tv via bredband eller kabel? TV-film om gamla Masthugget 1-09nytt MASTHUGGS Bostadsrättsföreningen Masthugget Målarverkstaden ommålad Ledare

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24

Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24 FosiedalsNytt Nr 1 -- - -- MED INFORMATION FRÅN STYRELSEN April 2009 FosiedalsNytt Nr 1 MED INFORMATION FRÅN STYRELSEN mars 2014 Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24 Innehåll Ordföranden har

Läs mer

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt...

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt... www.segelflygaren.org December - 2004 Nummer 3 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt... 12 Ordförande har ordet Ordförandeordet

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År! Nu sänker vi avgiften! Förlängt avtal med Comhem. Höjt elpris. No.4, 2006

God Jul och Gott Nytt År! Nu sänker vi avgiften! Förlängt avtal med Comhem. Höjt elpris. No.4, 2006 HSB:s brf. Färjan, Svarvargatan, 112 9 Stockholm. Telefon: 08-653 20 65 Orgnr: 702000-6909 E-post: styrelsen.farjan@bredband.net No., 2006 Nu sänker vi avgiften! Förlängt avtal med Comhem. Höjt elpris.

Läs mer

MINNEBERG. Nu är våren här och snart är det Påsk! Nyheter: Fjärrstyrd öppning av garagen - se sid 4. Snart dags att förbereda dig för OVK - se sid 5

MINNEBERG. Nu är våren här och snart är det Påsk! Nyheter: Fjärrstyrd öppning av garagen - se sid 4. Snart dags att förbereda dig för OVK - se sid 5 Nr.1,våren 2014 MINNEBERG - ISSN 1653-1612 Nyheter: Fjärrstyrd öppning av garagen - se sid 4 Fotograf Marie Barrymore Snart dags att förbereda dig för OVK - se sid 5 Loppis den 17 maj! Kom och fynda! -

Läs mer

I detta nummer: Ordföranden har ordet 2 Smått & gott 3 Regelspalten 4 Hej alla damer 5 Tävlingssäsongen 2010 6. Mölndals Golfklubb

I detta nummer: Ordföranden har ordet 2 Smått & gott 3 Regelspalten 4 Hej alla damer 5 Tävlingssäsongen 2010 6. Mölndals Golfklubb 1 1/2010 Mölndals Golfklubb I detta nummer: Ordföranden har ordet 2 Smått & gott 3 Regelspalten 4 Hej alla damer 5 Tävlingssäsongen 2010 6 Enkäten 7 Visions- och informationskväll 8-9 Onsdagsgolfen 2010

Läs mer

Ingen kan göra allt men alla kan göra något

Ingen kan göra allt men alla kan göra något DETTA NUMMER Sid 2 Räntan åker berg- och dalbana Har du akvarium? Sid 3 Brf Svartviks styrelse Sid 4 Så här fungerar en sopsug Blötaste sommaren i Svartviks historia! Sid 5 Minnen från Minneberg Sid 6

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

nytt 2-08 MASTHUGGS Vårsalong för femte året i rad

nytt 2-08 MASTHUGGS Vårsalong för femte året i rad Rapport från årets stämma Måsjakt på taken Saddek saknar solidariteten Masthugget allt mer attraktivt nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 2-08 Masthugget Vårsalong för femte året i rad Ledare styrelsens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/02. Hantverkskooperativ på terassen Trädbeskärningen Titta in hos grannen!

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/02. Hantverkskooperativ på terassen Trädbeskärningen Titta in hos grannen! Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/02 Hantverkskooperativ på terassen Trädbeskärningen Titta in hos grannen! Ledare styrelsens syn på saken Under hösten 2001 tog SDN Linnéstaden initiativ till ett dialogmöte

Läs mer

ODAGRANNAR BÄSTA GRANNARNA. 4 miljarder extra: Nu rustas hus och. Brandmästaren uppmanar: Glöm inte släcka ljusen!

ODAGRANNAR BÄSTA GRANNARNA. 4 miljarder extra: Nu rustas hus och. Brandmästaren uppmanar: Glöm inte släcka ljusen! ODAGRANNAR Till dig som bor hos Svenska Bostäder. Nummer fem december 2009. EDITION STOCKHOLM JÄRVAFÄLTET DIN LOKALA BOTIDNING Med nyheter, information och reportage för dig som bor i Rinkeby, Tensta,

Läs mer

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

ORDFÖRANDEN HAR ORDET LINDHBLADET Informationsblad för Brf Dr Lindh Red. Bo Jansson www.drlindh.se lindhbladet@hotmail.com Nr 2 - okt/nov 2011 Istappar i huvudet & mordbrand läs ordförandens krönika sid 2 Lägre elpriser tro

Läs mer

Pargas Nytt NR 1 2003

Pargas Nytt NR 1 2003 Pargas Nytt NR 1 2003 Information för Dig som bor i brf Pargas! 1 Ordföranden har ordet Ni håller nu ett exemplar av Pargas Nytt som återuppstår efter en längre tids frånvaro. Beklagligt nog har vår ordförande

Läs mer

MASTHUGGS. Lär dig allt du behöver veta om plaståtervinning

MASTHUGGS. Lär dig allt du behöver veta om plaståtervinning 346 har deltagit i fasadenkäten Praktiska tips från förr Årets trygghetsvandring Bilder från höstsalongen 4-10nytt Bostadsrättsföreningen Masthugget MASTHUGGS Lär dig allt du behöver veta om plaståtervinning

Läs mer

Ordförande har ordet:

Ordförande har ordet: 1 www.segelflygaren.net December - 2009 Nummer 3 Innehåll: Ordförande har ordet Ekonomi Teknik och fastigheter Avtal, strategi och statistik Trivselregler Om du blir störd. Information Ordförande har ordet:

Läs mer