STORSTUGENYTT. Utbyggnaden av Täby centrum Storstugan har överklagat förslaget ti! utby"nad av Täby centrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STORSTUGENYTT. Utbyggnaden av Täby centrum Storstugan har överklagat förslaget ti! utby"nad av Täby centrum"

Transkript

1 HSB BRF STORSTUGAN I TÄBY SOMMAR 2009 NR. 102 STORSTUGENYTT Utbyggnaden av Täby centrum Storstugan har överklagat förslaget ti! utby"nad av Täby centrum Tillsammans med två andra bostadsrättsföreningar och ett antal privatpersoner är Storstugan en av de som till regeringen överklagat planen för utbyggnad av Täby Centrum. Vi har lagt tyngdpunkten i vår skrivelse på att en bra boendemiljö skall kunna garanteras. Läs mer på sidan 10. ALLA LÄGENHETER SKALL REGISTRERAS Enligt en ny lag - lagen om lägenhetsregister (2006:378) - ska uppgifter om Sveriges bostäder samlas i ett lägenhetsregister. Lantmäteriverket (LMV) är den myndighet, som samlar in uppgifterna. Representanter från styrelsen har under våren färdigställt register enligt LMVs krav. En utförlig rapport om detta kan du läsa mer om på sidan 8. 1 PORTTELEFON och PORTLÅS Storstugan har sedan ett antal år ett elektroniskt låssystem. För allas säkerhet är det viktigt att kännedomen om hur systemet fungerar är god. Därför innehåller detta nummer en genomgång av rutinerna för låssystemet. Läs mer på sidan 7.

2

3 HSB BRF STORSTUGAN I TÄBY SOMMAR 2009 NR. 102 Innehåll Ämne Sid Storstugan Områdeskontoret Åkerbyvägen Täby Ordföranden har ordet 4 Sommartider på kontoret 4 Projekt - Ventilation 5 Ny ledamot 6 Fönstertvätt 6 Porttelefon & Låsssystem 7 Lägenhetsregister 8 Ekonomiuppdatering 8 Herr Fontén 9-10 Rapport från stämman 10 Studieverksamheten Tel Fax E-Post. Webb. Förvaltare Störningsjour via Roslagens hundbevakning Tel Felanmälan / Servicecenter Tel Fax Journummer (för fel som inträffar efter kontorstid ). Tel Utgivningsplan 2009 Sommarnummer 16 juni Höstnummer 10 oktober Julnummer 22 december Picknick i körsbärslunden 14 Storstugenytt Föreningens egen medlemstidning, Storstugenytt, utkom första gången år Sedan 2005 utkommer tidningen med fyra nummer per år. Omslagsbild Tidningsredaktionen Ansvarig utgivare: Christoffer Ericsson Redaktionsgruppen: Ingrid To!, Jan Lundblad, Lisbet Lissgärde Tryckeri Foto: Christoffer Ericsson 3

4 HSB BRF STORSTUGAN I TÄBY SOMMAR 2009 NR. 102 ORDFÖRANDEN HAR ORDET ställdes många bra frågor och jag fick uppfattningen att de flesta var ganska nöjda. AdEx - Ny förvaltare av Storstugan Övergången från Riksbyggen till Adex Fastighetsförvaltning har förflutit relativt smärtfritt. Även städningen, som Fervent FCC nu sköter om, verkar fungera tillfredsställande. Hjärtligt välkomna till sommarupplagan av Storstugenytt, nr 102 i ordningen. Sedan förra numret är det några händelser som har passerat, som jag tänkte belysa lite extra. Årsstämman Föreningens årsstämma gick av stapeln den 21 april, se särskild artikel. Under informationsmötet i december framfördes önskemål från boende om att få svar på hur polisen arbetar med säkerheten runt våra fastigheter. Jag har under våren fått en bra kontakt med de ansvariga poliser, som arbetar i området och hade därför möjlighet att bjuda in dem att svara på era frågor efter det att stämman avslutats. Det Studentfestligheter Den årliga traditionen med studenternas mösspåtagning i Storstugans park - som en majoritet av våra boende finner mycket störande - lyckades vi i år helt förhindra. Att vi så effektivt kunde hålla ordning, är delvis en produkt av det samarbete vi har med Täby närpolis, men framför allt resultat av god planering och bra förberedelser. Nu kommer sommaren med värme och ljusa kvällar. Jag rekommenderar alla Storstugebor att spendera minst några timmar i gräset och på bänkarna bredvid vår stolta fontän. Trevlig Sommar! Christoffer Ericsson Ordförande Kontorets öppettider 2009 Ordinarie öppettider Måndag 10:00-11:00 Tisdag 13:00-14:00 Onsdag 16:00-18:00 Torsdag 13:00-14:00 Fredag 08:00-11:00 Kontoret är stängt 6-24 juli (vecka 28 30) Sommartider på Områdeskontoret Fr.o.m. den 27 juli t.o.m den 7 augusti (vecka 31-32) har kontoret öppet enligt följande: Måndag 10:00-11:00 Tisdag 13:00-14:00 Torsdag 13:00-14:00 Fredag 08:00-11:00 Fr.o.m. den 10 augusti (vecka 33) är kontoret öppet som vanligt. Vikarierande förvaltare När kontoret är stängt, nås vikarierande förvaltare måndag - torsdag kl. 09:00-12:00 på telefon

5 HSB BRF STORSTUGAN I TÄBY SOMMAR 2009 NR. 102 INFORMATION - VENTILATIONSPROJEKTET Målet är - bättre klimat - mindre drag - mindre oljud - renare tilluft Ventilationsgruppen har nu ett förslag till åtgärdsprogram som sammanställts i ett förfrågningsunderlag. Detta har skickats till ett antal företag. Vi hoppas kunna skriva avtal med något företag under de närmaste månaderna och att ombyggnaden av ventilationssystemet kan genomföras under hösten 2009 med utvärdering under vintern Ombyggnaden genomförs i Gustaf Bergs väg 17 A. Om åtgärderna resulterar i en bättre komfort genomförs ombyggnaden i hela föreningen. De åtgärder som gruppen bl. a. vill genomföra är: 1. Ett nytt ventilationsaggregat med lägre till- och frånluftflöden. Minskade flöden, m.a.o. lägre omsättning av luften, minskar dragigheten i lägenheterna, lägre flöden medför också minskat oljud. När dessutom nuvarande fläktmotorers remdrift kommer bort och tilluftsfiltren blir bättre (en högre klass), kommer förhoppningsvis de svarta partiklarna i tilluftsdonen att minska/försvinna. 2. Ett kök kan ur ventilationssynpunkt jämföras med ett vanligt rum. När det lagas mat däremot behöver lukt och fukt tas bort för att luften skall bli frisk. För att klara detta problem installerar vi kolfilterfläktar i samtliga kök (inte i uthyrningsdelen i 4:an). 3. Toaletterna i 4:ans uthyrningsdel utrustas med ett frånluftsdon, spjäll som mekaniskt kan justeras i ett max- eller normalläge. 4. Vind- och kanalsystem på vindsbjälklaget tilläggsisoleras. 5. Till- och frånluftskanalerna rengörs och deras renhet kontrolleras med hjälp av kamera. 6. Ventilationssystemet justeras till de nya värdena. Referensgrupp I förra numret av Storstugenytt efterlyste vi Storstugebor med kompetens inom områdena ventilation/ energi/ buller eller annan specialkunskap, för bildandet av en referensgrupp. Svarsfrekvensen var mycket låg (vi fick ett svar), varför vi i nuläget inte bildar någon referensgrupp. För ventilationsgruppen Rolf Pejnefors Studiecirkel för teknikintresserade Det har framkommit önskemål om att få lära sig mer om ventilationssystemets uppbyggnad och dess påverkan på oss som lägenhetsinnehavare. Till hösten presenteras därför cirkeln -"Hur funkar det" med möjlighet att ställa frågor och diskutera under sakkunnig ledning. Är det av intresse hör av er till Lisbet Lissgärde. 5

6 HSB BRF STORSTUGAN I TÄBY SOMMAR 2009 NR. 101 TILLSKOTT TILL STYRELSEN JOHAN EDELSVÄRD LEDAMOT Under stämman valdes Johan in som ledamot för att ersätta den avgående Rolf Södergren. Johan får här en chans att presentera sig. Er nya styrelseledamot med namnet Johan Edelsvärd vill här berätta en del sanningar om sig själv. Jag är 36 år, född och uppvuxen i Södertälje. Vintern 99 träffade jag min fru Maria, som då redan var bosatt i Storstugan. Under december 2006 köpte vi vår nuvarande lägenhet på 88:an. I mitt yrkesliv har jag varit bosatt i bl. a Karlskrona och senare, innan jag flyttade till Täby, i Haninge. Jag utbildade mig till sjöofficer under tiden och tog min officersexamen i dec -98. Under en period av 10 år har jag varit stationerad på en korvett vid 4 Sjöstridsflottiljen, senast som systemteknisk officer med graden kapten. Jag har även hunnit med att tjänstgöra utomlands var jag med i den första sjöstyrkan som ingick i en FN-operation, UNIFIL MAROPS, utanför Libanon. Sverige bidrog då med två stycken fartyg, varav mitt var med under 2006/2007. För närvarande studerar jag vid Försvarshögskolan, för att efter det börja arbeta i en stabsbefattning, nationellt som internationellt. Jag tror att mitt yrke, med dess speciella krav och egenskaper, kommer bli en stor tillgång för mig i mitt nu förestående styrelsearbete. Jag värdesätter hårt arbete, där resultat går hand i hand med gott arbetsklimat. Att starta upp projekt, utveckla dem, se dem ta form, för att senare slutföra dem, kommer att vara inspirerande och hedrande. Vårt största gemensamma intresse är dykning. Att fotografera och videofilma under vatten, är både intressant och lärorikt, då varje dyk är unikt. Aktiviteter som motion och friskvård ligger mig också varmt om hjärtat. Vid sidan av mitt ordinarie yrke, driver jag firman JE WebbDesign, som är verksam inom data och webbproduktion. Jag vill tacka medlemmarna i föreningen för förtroendet och ser fram emot ett spännande och inspirerande år, med många nya utmaningar och projekt. Johan Edelsvärd FÖNSTERTVÄTT Idag har jag fått mina fönster tvättade. Härligt! Jag anlitade FerventCleaning Company fönstertvätt. FerventCleaning Company är det företag som idag städar våra entréer, tvättstugor, hissar m.m. De erbjuder privat fönstertvätt för Storstugans boende enligt en särskild prislista. I min trea kostade fönstertvätten 500 kr. För en tvåa kostar det 350 kr. Företaget erbjuder också flyttstädning och vanlig veckostädning. Om Du önskar tvätt av fönster e. dyl. kan Du ringa , så svarar Andreas Aravoglou. Ingrid To! FILTER TILL VÄDRINGSLUCKOR Filtren till vädringsluckorna vid fönstren blir så småningom igengrodda av damm och smuts. Nya filter, liksom klämmor för fastsättning, finns att köpa i butiken SymaskinsGrottan, Åkerbyvägen 96. 6

7 HSB BRF STORSTUGAN I TÄBY SOMMAR 2009 NR. 101 PORTTELEFON OCH PORTLÅS NYCKLAR och ELEKTRONISKA NYCKELBRICKOR När Du flyttat in i Storstugan har Du fått överta samtliga lägenhetsnycklar och nyckelbrickor från Din företrädare. - Om någon lägenhetsnyckel kommit bort - anmäl detta ti! Polisen - Om Du förlorat en nyckelbricka - anmäl detta ti! områdeskontoret, så spärras den Om Du tappat bort eller glömt Dina nycklar, så att Du inte kommer in i din lägenhet, kan Du kontakta AB Täby Danderyd Lås, tel Efter kontorstid, slå numret och tryck däre(er 1, så kopplas samtalet till jourhavande låssmed. - Nya lägenhetsnycklar kan beställas hos AB Täby Danderyd Lås, Näsbydalsvägen 9, mot uppvisande av överlåtelseavtal och legitimationshandling - Nyckelbrickor kan köpas på vårt områdeskontor mot uppvisande av legitimation PORTTELEFON och PORTLÅS Portarna till alla entréer på bottenplanet har ett elektroniskt lås- och passersystem, där man istället för nyckel använder en förprogrammerad nyckelbricka för att öppna låset till de egna portarna i trappuppgången. För att öppna portlåset hålls nyckelbrickan mot det runda läsfönstret under porttelefonen. En grön lampa tänds som visar att låset öppnats. Vid strömavbrott blir portarna till entréerna och brandtrappan olåsta Dina besökare kan nå Dig genom att på telefontavlan knappa in - det nr som finns angivet intill Ditt namn på namntavlan - Ditt telefonnummer - dygnet runt - och avsluta med att trycka på knappen ring/öppna - Ditt mobilnummer (programmering via anmälan ) I samtliga fall ringer Din telefon. Du kan tala med den som söker dig i högst 30 sekunder. Om Du vi! att porten kan öppnas: Om Du inte vi! att porten kan öppnas: Tryck * (stjärna) på Din telefon Lägg på luren TILLTRÄDE till GEMENSAMMA LOKALER Förutom att Din nyckelbricka används till entréportarna, tvättstugorna och grovsoprummet kan den användas till våra gemensamma utrymmen, såsom grovtvättstuga, cykelrum och dammsugningsrum samt i hissen för nedfärd till källarplanet. För tillträde till mopedrum, bastu, tennis och hobbylokal behövs en särskild nyckelbricka som kan erhållas på områdeskontoret mot avgift. STORSTUGANS GÅRD Vi har tidigare rapporterat om gårdsprojektet. Arbetet med planeringen fortsätter, dock visar sig projektet med gården vara mer komplicerat än väntat. Vi analyserar nu murens skick och vilka åtgärder, som krävs för att den skall hålla i år till. Gruppen har konsulterat Klaus Jung (f.d. ägare till Jungs Trädgårdsplanering AB) i frågan. Våra förhoppningar är att kunna presentera ett reviderat förslag under sista kvartalet

8 HSB BRF STORSTUGAN I TÄBY SOMMAR 2009 NR. 101 NATIONELLT LÄGENHETSREGISTER - ALLA LÄGENHETER SKA REGISTRERAS Information till samtliga bostadsrättsinnehavare Enligt en ny lag - lagen om lägenhetsregister (2006:378) - ska uppgifter om Sveriges bostäder samlas i ett lägenhetsregister. Lantmäteriverket (LMV) är den myndighet, som samlar in uppgifterna. Den som äger flerbostadshus är skyldig att lämna sådana upplysningar. Uppgifter om varje lägenhet ska innehålla - lägenhetsnummer enligt LMVs mall - bostadsarea - antal rum - kökstyp - lägenhetskategori Styrelsen har ingivit erforderliga uppgifter till LMV, som även beslutat godkänna inrapporteringen. Förteckningar kommer att sättas upp i entréerna på respektive inglasad anslagstavla, även detta enligt LMVs föreskrifter. Den ena kolumnen anger våra lägenhetsbeteckningar, den andra LMVs. Inga namn anges och vi kommer att framdeles behålla våra beteckningar. Önskas upplysningar i ärendet går det bra att kontakta Lisbet Lissgärde, , , RAPPORT FRÅN EKONOMIFRONTEN Föreningens ekonomi är stabil och hittills har vi hållit oss väl inom budgeten för i år. Räntenivån på kredit med kort bindning är just nu extremt låg - ca 1,5 procent. Vi har ännu inte sett att räntan på de långfristiga krediterna har sjunkit lika mycket. På stämman nämndes att vi kommer att sätta om halva kreditstocken mellan september 2009 och mars Styrelsen har för avsikt att sprida kredittiden vid omsättningen av lånen och vår förhoppning är att omsättningen inte skall innebära några höjda räntekostnader. Vår förening har nyligen bytt förvaltning till AdEx, vilket innebär att många nya rutiner håller på att skapas, bl.a. ska vi beredas möjlighet att erlägga månadsavgiften via e-faktura. Glädjande nog har vi under de senaste tre åren kunnat sänka månadsavgiften, så att vi nära nog är i paritet med våra grannföreningar, trots nyligen utförda stamrenoveringar. Slutligen vill jag önska alla boende en riktigt fin, glad och trevlig sommar! Lars Biertz v. ordf. ekonomiansvarig 8

9 HSB BRF STORSTUGAN I TÄBY SOMMAR 2009 NR. 101 VI LÄMNAR ORDET TILL - HERR FONTÉN kommit tillbaka för att ruva sina ägg i ett av gårdens gröna träd. Jag talar inte om vilket och hoppas att hon får ruva ostörd. Kanske blir hon klar innan Bad Influence (dåligt inflytande) och Smalare än Thord (med okänt midjemått) på Tegelbruket stör boron för fiskmås och stugbor med sitt fruktansvärda oväsen. Hej alla stugbor och andra! Det påstås att en och annan läsare ännu inte tröttnat på mina små gårdsfunderingar i husbladet. Det har ju gått några solvarv se n sist medan vi stått här i vintrars ur och vårars och höstars skur. Det mesta som sker häromkring är sig ganska så likt och även om gården efter snart 40 år blivit en något bedagad skönhet här och där, så är den för oss alla kär. Det ryktas att en större föryngringskur är på gång och det ser vi fram emot med spänd förväntan. Däremot rusar rysliga rysningar genom svampfoten ända upp i hatten när vi hör att stora Centrum här intill skall bli ännu större med dunder och brak och högst väsentligt oväsen under flera år. Fåglar och vårgrönska Just nu i slutet av sköna maj gläds vi åt den vackert nymålade poolen. Gräset och alla träden grönskar, häggen har fått sin vita skrud och de japanska körsbärsträden har skimrat i rosenrött medan de förevigats på foto av Hassan med flera. Men nu har de släppt sig så att blombladen färgat marken röd. De blad som fallit i poolen har samlats in av fastighetsskötare Uffe medelst håvgång. Det första tornseglarparet har återvänt till oss efter vintervistet i södra Afrika, ett bergsäkert bevis för att sommaren är här. Liksom förra året har också en fiskmåshona Gårdsgäster Vi enbenta gårdssvampar står här, ibland lite oroade men mest roade, och studerar er tvåbeningar, antingen ni har vingar eller bär på er nalle och er lattemugg. Att prata nalle och dricka latte är visst livsnödvändigt för alla till tonåren komna, det sistnämnda även för hovleverantören Sandys. Det påstås att kommunen i sin outgrundliga visdom skall anordna latte-kurser. Vi hoppas att där ingår lite mugg-estetik för dem som inte lärt sig sådan hemma, så att vi slipper se muggar stå kvar på gräsmatta och bänkar. Då skulle vi bli så glada och lyckliga! Även om vi är svampar kan vi inte förstå varför så många måste dricka jämt och ständigt. Kanske känner man sig som torrbollar annars. Gården har på sistone varit snyggare än på mycket länge. Allt fler har kommit på vad papperskorgar skall användas till och de flesta plockar upp efter sig. Att plocka upp efter någon annan är än så länge otänkbart för de flesta som vant sig vid mammas plockande där hemma. Jag såg en 97-årig stugbo plocka upp en massa skräp som ett gäng sköna slarvmajor lämnat kvar på gräset. De ni! Det är faktiskt fullt tillåtet och önskvärt att lägga i såväl servetter och godispapper som tomma cigarettaskar och snusdosor liksom plastbestick, muggar och även sittunderlagen City och Metro! Lämna inte kvar tidningarna på marken och bänkarna och låt inte servetterna bli flygblad! Påsar och kassar med skräp som ställs bredvid papperskorgarna gläder kanske fåglarna som i arla 9

10 HSB BRF STORSTUGAN I TÄBY SOMMAR 2009 NR. 101 morronstund hackar sönder och sprider ut alltihop. Mindre road är Uffe. Matrester som lämnas kvar till råttorna är ju också en helkorkad djurvänlighet. Fler och större papperskorgar behövs. Kanske kan Sandys sätta ut och även tömma några stycken. Vad som retar många stugbor är alla som kissar busken, särskilt tredje t.o.m. femte buskarna till höger om trappan upp mot Centrum från balkongerna i Storstugan sett. Kanske kan Rodamco hjälpa Tegelbruket att inrätta toaletter som räcker till för alla kroggästerna! Privat område! Kanske har våra gårdsgäster äntligen förstått att de kommer till en privat gård som hålls i ordning för dyra pengar av alla som bor i Storstugan och inte av kommunen eller någon annan. Vi boende borde upplysa oupplysta gäster om detta. Tyvärr läser nog inte våra gårdsgäster mina små miljöfunderingar. Många stugbor skulle helst se gården inhägnad med nät och grindar, men jag hoppas att det inte skall bli nödvändigt. Att Tegelbruket tänker glasa in uteserveringen är ett framsteg men det dämpar nog inte nattens vrål och skrik utanför entrén. Ha en skön sommar och en glad midsommarfest allihop! Vänligen Eder HERR FONTÉN RAPPORT FRÅN FÖRENINGSSTÄMMAN Som nämnts tidigare så hölls föreningens årsstämma den 21 april, i bibliotekets hörsal. Mötet besöktes av ett hundratal boende varar 79 med rösträtt. Lars Lindström (HSBs representant i Styrelsen) valdes till stämmans ordförande och mötet förflöt enligt kallelse och dagordning. En motion som rörde den s.k. mösspåtagningen föredrogs av ordföranden med förslag att bifalla motionen. En kort diskussion följde, som även berörde de vardagliga problemen med oönskade besökare på Storstugans gård. Per Johannesson, som under en period fungerat som senior adviser i ekonomiska frågor, avtackades med en fin blombukett för förtjänstfulla insatser. Mötet avslutades med en frågestund med Peter Nylund från Täby närpolis. Vi informerades om hur polisen arbetar med säkerheten i området kring Täby Centrum. Det meddelades bl.a. att en specialgrupp bildats för att arbeta med de problem som uppstår runt Tegelbrukets restaurang och nattklubb. Peter Nylund svarade även på frågor om polisens arbete i Storstugans närområde. NYA TÄBY CENTRUM Föreningens representanter var med i en artikel rörande den försenade byggstarten av nya Täby Centrum. Saxat ur Täby Danderyd tidningen; Utby"naden av Täby centrum blir en *åga för regeringen. Två bostadsrättsföreningar och några privatpersoner har överklagat länstyrelsens beslut ti! miljödepartementet. Under intervjun nämnde vi även att föreningen ser det som ett problem att vi tillgodoser hela centrumområdets behov av grönområden, och den nedskräpning föreningen betalar för. 10

11 HSB BRF STORSTUGAN I TÄBY SOMMAR 2009 NR. 101 Storstugans TennisKlubb STK Den som är intresserad av att spela tennis - Ansöker om medlemskap, blanketter finns på Kontoret - Erlägger avgift kr för säsongen - och erhåller medlemsbevis i STK - Kvitterar nyckel, avgift 100 kr - Bokar speltid - via brf Storstugans hemsida - på Kontoret Kompletterande upplysningar - finns på ansökningsblanketten - finns på vår hemsida - ges på områdeskontoret - ges av Lisbet Lissgärde, tel STUDIE- OCH FRITIDSVERKSAMHETEN Stort tack till alla lärare och föredragshållare, som har lett kurserna under den gångna vårterminen. Ni ska veta att era insatser är mycket uppskattade och vi ser fram emot fortsatt gott samarbete nästa säsong. Vi har haft 13 olika kurser och föredrag under våren. På bilden ovan ser vi Lennart Kollberg i full aktion med att berätta om Antika Greklands myter. Alltid utsålt. Även Jan Lundblads Operaföreställningar gavs för fulla hus. Röd Lykta lyste. Stor koncentration råder när Fredrika Göransson, Mariana Håkansson och Pui Malmqvist knåpar för att få sina akvarellmålningar klara till vårsalongen i mars, som besöktes av fler än 100 personer. 11

12 HSB BRF STORSTUGAN I TÄBY SOMMAR 2009 NR. 101 Till höger några av Fredrikas målningar. På utställningen avtackades läraren Gudrun Palmborg av bl a Christina Ericson, Mariana Håkansson, Pui Malmqvist och Aina Svensson. (nedan) Även våra alster i kinesisk kalligrafi visades. (Nedan) Tecknen ovan betyder - Sak - Hjärta - Framgång - Tänka - och används som en välgångsönskan med ungefärlig mening: Alla önskningar blir sanna. Till höger ser vi vår lärare Cynthia Bursell, som inbjöd gruppen till avslutningsfest i Täbyhemmet. Hon poserar framför en riktig dyrgrip - en teckning utförd av en av Kinas främsta kalligrafer. Georges Agostini och Aina Svensson instrueras av läraren Cynthia Bursell och Brita Johannesson försöker klämma in sin bild också (ovan). Vi knåpar på så gott vi kan. Ovan ser vi en av qi gonggrupperna som höll i(qi)gång... 12

13 HSB BRF STORSTUGAN I TÄBY SOMMAR 2009 NR. 101 och blev så här glada och pigga efter ett pass enligt Gröna Draken-metoden kursavgift tar vi ut för höstens utbud, nämligen 100 kr per person och kurs. Återigen - Tack alla lärare och föredragshållare! Till alla som deltagit vill jag säga att det är så roligt att se er glädje, att ni stortrivs, utvecklas och har det bra. Du som ännu inte gått på någon av våra kurser, ska veta att Du får så gärna komma och prova på, för även nybörjare är välkomna. Inger Lidberg, Karin Köhler, Mariana Håkansson, Aina Svensson, läraren Christel Bäckman, Birgit Allfors och Anita Staaf Vi brukar som bekant ha många kurser på gång och det råder stor aktivitet, så under nästa termin kommer vi att slå i budgettaket. En blygsam Förberedelser för kommande säsongs aktiviteter har påbörjats och innan vi ses på höstkanten vill jag önska lärare, föredragshållare samt alla som bor i Storstugan en Skön och Vilsam Sommar! Lisbet Lissgärde GARDEROBSSTÄDNING? Slänger du kläder och skor, som någon annan skulle sätta värde på? I stället för att slänga, kan vi lämna våra avlagda kläder och skor - utanför förrådet - under tak - vid S:t Olofs Kyrka i Viggbyholm. När förrådet är fullt, lastas en bil och transport sker via färja över till Estland och där vidare till olika församlingar ute på landsbygden. Kläderna ges till behövande, i vissa fall säljs de för en mycket billig penning. - till Kyrkornas Secondhandbutik, Grintorpsvägen 1, Grindtorp, tel Även möbler (kan hämtas), glas, porslin och prydnadssaker tas tacksamt emot. Inlämning under kontorstid. Nettobehållningen går till olika hjälpprojekt. Det finns naturligtvis även andra insamlingsställen. Det känns så bra, när man på ett lätt sätt kan dela med sig av sitt överflöd. Personligen har jag i flera år samlat kläder och skor, som jag fått från affärer och privatpersoner och lämnat på ovanstående ställen. Det var min gode vän Otto Carneheim, pensionerad präst, tidigare i Tibble, som startade projektet för många år sedan. Jag lämnar gärna fler upplysningar. Lisbet Lissgärde,

14 HSB BRF STORSTUGAN I TÄBY SOMMAR 2009 NR. 102 PICKNICK I KÖRSBÄRSLUNDEN Några av våra boende, bl a Mariana Håkansson och Ivan Hofmeier, passade på att ha picknick i körsbärslunden när träden stod i full blom Det ser väl mysigt ut! Nästa år är det nog fler som tar tillfället i akt. Här väntar de ivrigt på att gästen Kerstin Norlander ska få bukt med boxen. Foton: Lisbet Lissgärde 14

15

16

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Material till föreningsstämma i Brf Fleming i Stockholm 2015-05-05

Material till föreningsstämma i Brf Fleming i Stockholm 2015-05-05 Material till föreningsstämma i Brf Fleming i Stockholm 2015-05-05 Innehåll: 1. Kallelsen och dagordning 2. Blankett för fullmakt 3. Årsredovisningen 4. Revisionsberättelsen 5. Motion till stämma 6. Styrelsens

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Välkomna till Brf. Furumossen

Välkomna till Brf. Furumossen Välkomna till Brf. Furumossen En liten lathund för dig som flyttar in i Furumossen. Lägenhetsnycklar och Tv-nyckel har ni övertagit av den eller de ni köpt er bostadsrätt från. Lägenhetsnyckeln går även

Läs mer

Nordlinds väg 94C. Län Skåne Gatuadress Nordlinds väg 94C Kommun Malmö Storlek 1 rum / 30 m² Område. Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse

Nordlinds väg 94C. Län Skåne Gatuadress Nordlinds väg 94C Kommun Malmö Storlek 1 rum / 30 m² Område. Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1 rum / 30 m² Område Slottsstaden/ Fridhem Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag upplever att lägenheten är mycket välplanerad. Sen tycker jag att läget

Läs mer

Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2010-05-24/GM Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2010-05-24 2010-05-25 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen.

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen. Från A till Ö i vår förening Andrahandsupplåtelse Om du vill hyra ut din lägenhet (så kallad andrahandsupplåtelse) måste du ha tillstånd av styrelsen. Lämna in din ansökan i god tid. Otillåten andrahandsuthyrning

Läs mer

Att bo i Brf Järngården

Att bo i Brf Järngården Att bo i Brf Järngården Inledning Du har valt att bo i bostadsrättsföreningen Järngården. Ett klokt val, men vad betyder det egentligen? Vad finns det för möjligheter inom föreningen? Vilka ordningsregler

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 16 december 2014 kl 19:00 Enskededalen

Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 16 december 2014 kl 19:00 Enskededalen Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 16 december 2014 kl 19:00 Enskededalen Närvarande styrelseledamöter Närvarande suppleanter Sasa Radisavljevic Anita Hale tjg fr o m

Läs mer

RÖNNEBLADET. Nummer 1, 2015 Årgång 18. Lennart Jörsmar Färg, släp och utlåning av verktyg

RÖNNEBLADET. Nummer 1, 2015 Årgång 18. Lennart Jörsmar Färg, släp och utlåning av verktyg RÖNNEBLADET Nummer 1, 2015 Årgång 18 2015 års stämma har nu hållits och vi har avtackat Kjell Eriksson för 15 fantastiska år som ledamot i styrelsen med olika ansvarsområden. Samtidigt hälsar vi vår nye

Läs mer

Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum och man kan sitta ute även när det regnar. -- Rickard Lundblad, säljare

Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum och man kan sitta ute även när det regnar. -- Rickard Lundblad, säljare Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 3 rum (2 sovrum) / 87 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM Sida 2 KUNSKAP MOTIVATION EKONOMI INSPIRATION STYRKA KOMPETENS GLÄDJE TRYGGHET UTBYTE WEBB UTVECKLING FÖRVALTNING KALENDARIUM 2014 DATUM KURS TID SIDAN SEPTEMBER

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Trevliga omgivningar med stora gröna ytor

Läs mer

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll 2011-08-30, Rev L 1(7) Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll Innehållsförteckning 1 Styrelsen... 2 2 Vad kan jag få hjälp med?... 2 3 Hissar... 3 4 Städning av gemensamma utrymmen... 3 5 Hur skall

Läs mer

MÅNADSINFORMATION JUNI 2010

MÅNADSINFORMATION JUNI 2010 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION JUNI 2010 Sommar sommar sommar... Information från Nya grannar Styrelsen Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat någon

Läs mer

STORSTUGE. - NYTT Sommar 2008. Styrelsen önskar alla Storstugebor en trevlig sommar!

STORSTUGE. - NYTT Sommar 2008. Styrelsen önskar alla Storstugebor en trevlig sommar! STORSTUGE - NYTT Sommar 2008 Nummer 98 från starten. Ansvarig utgivare: Christoffer Ericsson Tidningsredaktion: Jens Modin samt Lars Biertz Foto: Christoffer Ericsson, 2008 Styrelsen önskar alla Storstugebor

Läs mer

Brf. Mjölner på Norra Älvstranden

Brf. Mjölner på Norra Älvstranden Översyn balkonger Uppdaterad: 101108 Från och med onsdagen den 10/11 kommer översyn av balkongerna ske. Man kommer att göra en kontroll av moment på synliga bultförband och gängförsegla bultarna. Kran

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Dagordning. 20. Övriga anmälda ärenden samt information 21. Avslut

Dagordning. 20. Övriga anmälda ärenden samt information 21. Avslut Välkommen till Brf Bågens stämma 2009 Dagordning 1. Öppnande samt val av ordförande vid stämman 2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning

Läs mer

MÅNADSINFORMATION JANUARI 2015

MÅNADSINFORMATION JANUARI 2015 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION JANUARI 2015 Viinter utan snö,, med snö Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat någon

Läs mer

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster 2015-07-03 Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster Foto: Håkan Hedqvist Hej! Lite sent på året kommer det första Informationsbladet för 2015. Sommaren i år är även den sen men nu äntligen

Läs mer

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 Sllut på semester,, skollorna börjjar... Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas:

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31 Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77,5 m² Område Rinnbo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området känns lugnt och tryggt. Det finns både grönområden med vackra promenadstråk

Läs mer

Stagneliusbladet. God jul och gott nytt år! Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14

Stagneliusbladet. God jul och gott nytt år! Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Stagneliusbladet 2013 Nr 2 Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Ansvarig utgivare: Adnan Hadziagovic, Hg 39 tel 0708 248848 Redaktör: Anneli Edman, Hg 63 tel

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Tellusgatan 6 C Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 21.7 m² Område Planetstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Tellusgatan 6 C Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 21.7 m² Område Planetstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 21.7 m² Område Planetstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Detta är den perfekta studentbostaden! Låg avgift ger ett billigt boende.

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.15 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen och berättar om sin syn

Läs mer

Brf Vimpeln 20. Information från styrelsen 2012-01-28

Brf Vimpeln 20. Information från styrelsen 2012-01-28 Information från styrelsen 2012-01-28 Brf Vimpeln 20, vilka är det? Alla vi medlemmar äger tillsammans föreningen och fastigheten, det betyder att vi alla får dela på kostnaderna som uppstår genom naturligt

Läs mer

Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö

Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö Kontaktperson: Sven-Olof Nilsson, ordf Organisationsnummer: 716418-0635 1. Hus Allmänt 1.1 Byggår 1985/1986 1.2 Föreningens adress: Brf Ekeby i Ekerö,

Läs mer

Mäklarinformation för BRF Söderhus

Mäklarinformation för BRF Söderhus Mäklarinformation för BRF Fönster 1985 Balkonger 1991 Byte av varmvattenstammar i badrum 1995 Ny el och jordfelsbrytare 1997 Byte kallvattenstammar i badrum 2001 Badrumsrenovering och byte av golvbrunn

Läs mer

Stagneli us bladet. Nr3. Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14

Stagneli us bladet. Nr3. Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Stagneli us bladet 2012 Nr3 Ansvarig Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 utgivare: Lars-Inge Karlsson, Hg 27 Redaktör: Anneli Edman, Hg 63 Redaktör: Barbro

Läs mer

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas.

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas. OM SOPOR Den här gången handlar hela informationsbladet om sopor och sophantering. Den här informationen gäller alla boende, både hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Vi har alla precis lika stor skyldighet

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Skånegatan 18 B Kommun Helsingborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m² Område Eneborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Skånegatan 18 B Kommun Helsingborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m² Område Eneborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m² Område Eneborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och trevligt område med gångavstånd till city och park endast

Läs mer

Vi på Berget. Under våren har styrelsen fortsatt arbetet med att förbättra i föreningen. SRV levererar nya sopbehållare: 27 aug

Vi på Berget. Under våren har styrelsen fortsatt arbetet med att förbättra i föreningen. SRV levererar nya sopbehållare: 27 aug Informationsblad nr.2 & 3 Aug 2015 Vi på Berget I detta nummer Första sidan Styrelsen informerar Viktiga datum 2015 Sortering av matavfall Sid 2 Bergets dag Ansvarsområden Sid 3-4 Stämmoprotokoll 2015

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren

Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren Föreningen förvaltas av AdEx Fastighetsutveckling. Förvaltare: Daniel Boding Fastighetsadministratör: Cassandra Gustafsson Ekonomi: Lisa Welin

Läs mer

TRE DAMER Nr 69 Juni-Juli 2010

TRE DAMER Nr 69 Juni-Juli 2010 TRE DAMER Nr 69 Juni-Juli 2010 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas vid följande tillfällen,

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Aptussystemet - från säkerhetsinventering till en trevlig och trygg flerbostadsfastighet. vit

Aptussystemet - från säkerhetsinventering till en trevlig och trygg flerbostadsfastighet. vit Aptussystemet - från säkerhetsinventering till en trevlig och trygg flerbostadsfastighet vit Passagesystem Aptus passage-, porttelefon- och boknings system skapar trygga miljöer för boende i flerbostadshus,

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Nordlindsväg 98A Kommun Malmö Storlek 1,5 rum (1 sovrum) / 26 m² Område. Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Nordlindsväg 98A Kommun Malmö Storlek 1,5 rum (1 sovrum) / 26 m² Område. Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1,5 rum (1 sovrum) / 26 m² Område " Erikslust- Slottsstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Det är ett lugnt och populärt område med allt man behöver

Läs mer

Styrelsens konstituering

Styrelsens konstituering Styrelsens konstituering Efter val på föreningsstämman och konstituering har styrelsen följande utseende och ledamöterna följande ansvarsområden: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelseledamot

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

Nr 1, 15:e februari 2004

Nr 1, 15:e februari 2004 Medlemsbladet för f r HSB Brf Snösätra Nr 1, 15:e februari 2004 På gång i föreningen Vi är nu inne på det nya året 2004 och det finns en hel del som händer. Det nya låssystemet håller på att installeras,

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset är bra placerat

Läs mer

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas.

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas. 1 Föreningens webbplats http://www.gbghus45.se Hej! Hoppas ni alla har njutit av den fina sommaren. Nu ser vi fram emot en fin höst. Tillsammans med Riksbyggen är ambitionen alltid att göra vårt bästa

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7)

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7) Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA 2010 Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B Informationsskrift 1 (7) Information om HSB 10 ÅSVID Bo i bostadsrätt Du är medlem i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april är följande:

Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april är följande: Det har nu gått ca ett halvt år sedan den nya styrelsen tillträdde vid föreningsstämman. En hel del har skett under denna tid och styrelsen har också planer för framtiden, bl.a. en extra föreningsstämma.

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Sjökrogen sammanfattande beskrivning 2015-05- 20

Sjökrogen sammanfattande beskrivning 2015-05- 20 Senaste nytt: 2015-05-30, Läget och sammanfattning om Sjökrogen Ännu inget beslut om Sjökrogens framtid. Skall upp igen vid extrastämma inom kort. Det råder en hel del diskussioner just nu, om vad som

Läs mer

Kungsgårdsvägen 16 C. Kungsgårdsvägen 16 C. www.hemverket.se - Sida 1 av 16

Kungsgårdsvägen 16 C. Kungsgårdsvägen 16 C. www.hemverket.se - Sida 1 av 16 Län Kalmar Gatuadress Kommun Kalmar Storlek 4 rum (2 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 16 Välkomna till www.hemverket.se - Sida 2 av 16 Hall Stor hall

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sockengatan 2 B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sockengatan 2 B Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Område Rosengården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi fastnade för lägenheten för den kändes ljus och fräsch med rymlig

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Nyhetsbrev, april 2011

Nyhetsbrev, april 2011 Nyhetsbrev, april 2011 Hej medlem! Här kommer medlemsbladet för april månad. Katter som vistas utomhus Tänk på att ni som har utekatt har samma ansvar som de med hundar, dvs. att plocka upp efter ert djur.

Läs mer

Lekattenbladet. Det är absolut förbjudet att kasta ut saker från fönster eller balkonger.

Lekattenbladet. Det är absolut förbjudet att kasta ut saker från fönster eller balkonger. 2001-08-21 Årgång 2, Nummer 1 Lekattenbladet Innehåll i detta nummer: Ordförandens hörna sidan 2 Upprustning av gården sidan 2 Input till Lekattenbladet sidan 2 Styrelsepresentation sidan 3 Markiser och

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Område Nobel Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Amiralsgatan 84 C Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53 m². Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Amiralsgatan 84 C Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53 m². Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53 m² Område Nobeltorget/ Sorgenfri Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt läge, helt insynsskyddat. Härlig inglasad balkong i

Läs mer

SKANSENBLADET. juni 2015. Nya stadgar och nya ledamöter. Renovera lägenheten. Egen container?

SKANSENBLADET. juni 2015. Nya stadgar och nya ledamöter. Renovera lägenheten. Egen container? Nya stadgar och nya ledamöter På årsstämman den 21 maj 2015 beslöt stämman anta nya stadgar för vår förening. Dessa stadgar delades ut till alla medlemmar inför extra stämman tidigare i år. Vi ber dig

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Brf Vindsslottet Januari 2008

Brf Vindsslottet Januari 2008 Nyhetsbrev januari 2008 Hänglås garage De hänglås som ni har idag till garageburarna måste lämnas tillbaka till Sollentuna hem enligt tidigare information från Sollentunahem. Du kan kvittera ut ett nytt

Läs mer

Ombyggnad av lägenhet

Ombyggnad av lägenhet Bostadsrättsföreningen Geten 30 Ombyggnad av lägenhet I allmänhet kräver ombyggnad i lägenhet tillstånd av föreningen. När vitala delar av huset berörs vid en planerad ombyggnad i lägenhet skall styrelsen

Läs mer

Ekonomiinformationsmöte. Att låsa eller inte låsa, del 4. Portombud. Nr. 7 april 2012

Ekonomiinformationsmöte. Att låsa eller inte låsa, del 4. Portombud. Nr. 7 april 2012 Vi i Bränneriet Brf Bränneriets medlemstidn. Utg. K Lövgren Nr. 7 april 2012 Ekonomiinformationsmöte Inför föreningens ordinarie stämma senare i maj så erbjuds ni ett tillfälle att få information om brf

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 22 januari 2015 kl 19:00 Enskededalen

Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 22 januari 2015 kl 19:00 Enskededalen Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 22 januari 2015 kl 19:00 Enskededalen Närvarande styrelseledamöter Sasa Radisavljevic GunnarScott, närv. t o m 13 c Andreas Johannesson

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. 1 Stämmans öppnande Efrem Rhawi, ordförande, hälsade alla välkomna till årsstämman i HSBs

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Verkstadsgatan 1 A Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Davidhall Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Verkstadsgatan 1 A Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Davidhall Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Davidhall Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Välkomna in till denna fantastiska lägenhet på lugnt läge med gångavstånd

Läs mer

Vindkraftsplanerna lagda på framtiden. Individuell mätning av el i lägenheten

Vindkraftsplanerna lagda på framtiden. Individuell mätning av el i lägenheten Vindkraftsplanerna lagda på framtiden Som styrelsen informerade om på årsstämman 2012 pågick en utredning om föreningen skulle köpa andelar i vindkraftverk och på så sätt få miljövänlig el till ett bra

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

Götaland Kommun Mölndal Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Tillträde tidigast

Götaland Kommun Mölndal Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Mölndal Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ljus och högt belägen lägenhet i lugnt och barnvänligt område med fina omgivningar.

Läs mer

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Slånbärsvägen 21 194 65 Upplands Väsby Organisationsnr: 716417-7581 Protokoll fört vid ordinarie årsstämma tisdagen 23 maj 2012. Lokal: Gläntan 1 Stämmans öppnande Föreningens

Läs mer

HSB BRF STORSTUGAN I TÄBY! VÅREN 2011 NR. 109

HSB BRF STORSTUGAN I TÄBY! VÅREN 2011 NR. 109 KALLELSE förslag till dagordning Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Storstugan i Täby kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid: Tisdag 19 april, 2011, kl. 19.00 Plats: Bibliotekets Hörsal,

Läs mer

Västra Gatuadress Bratteråsbacken 33 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Eriksberg Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Bratteråsbacken 33 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Eriksberg Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Eriksberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Här njuter man av att bo mitt i en väletablerad stadsdel med

Läs mer

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " erbjuder ett underbart boende för den lilla familjen! -- Peter Nyman,

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014. BRF Safiren

Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014. BRF Safiren BRF Safiren Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014 BRF Safiren 2 2014-03-06 Innehåll Hemsida... 3 Styrelsen... 3 Hobbyrum... 3 Cyklar... 3 Renovering... 4 Vad behöver jag tillstånd

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Lugna gatan 3 Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81 m² Område Lugnet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Lugna gatan 3 Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81 m² Område Lugnet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81 m² Område Lugnet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Man blir förvånad över hur tyst och lugnt det är här, trots det centrala läget.

Läs mer

Motioner till stämman 2015-01-22

Motioner till stämman 2015-01-22 Motioner till stämman 2015-01-22 Motion 1. Miljörevision Marmorn är en stor förening med många hushåll. Styrelsens främsta uppgift är att förvalta fastigheterna, men boendemiljön i alla avseenden är också

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2013-02-14 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28 Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3.0 rum / 79.5 m² Område Söder Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Nu har du möjlighet att förvärva denna

Läs mer

MÅNADSINFORMATION JUNI 2007

MÅNADSINFORMATION JUNI 2007 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION JUNI 2007 Skolexamen,, värme,, bad... Information från Nya grannar Styrelsen Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Trillans väg 8

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Trillans väg 8 Län Stockholm Gatuadress Kommun Nacka Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63.5 m² Område Jarlaberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Välskött bostad med radhuskänsla och egen ingång i fristående byggnad

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Runslingan 12 B Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Linero Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Runslingan 12 B Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Linero Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Linero Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det är en perfekt lägenhet när man pluggar, nära till Linero centrum där man

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer