Handbok CC-familjen Version 2.82

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok CC-familjen Version 2.82"

Transkript

1 Handbok CC-familjen Version.8

2 Innehåll Allmänt...5. Uppbyggnad...7. Funktioner...7 Hårdvara...9. Cpu-Kort...9. I/O-Kort...9. I/O-Expansion Status Kort Kraftaggregat...0 Installation/Idrifttagning.... Montage.... Konfigurering.... TYP-filen....4 INIT-filen....5 Ioconf-filen Laddning av nya filer LAN-parametrar (endast C60/C70) Lokal inställning av parametrar Val av kommunikationslänk Idrifttagning...8. Omstart...9. Felsökning Lokal Operatörspanel Allmänt Funktionstangenter Begränsningar Behörighet Konfigurering Av Bilder, Objekt Och Variabelnamn Lokalt operatörsprogram, SP90... Bilaga A /C70/C60/C50/C40, måttritningar... Bilaga B Sammanställning CXM-kort...7 Bilaga C Inkopplingsdata CXM-kort...46 Bilaga D Kabelritningar seriesnitt...56

3 Bilaga E Inkoppling batterienhet...59 Bilaga F Kodning av korttyper...6 Bilaga G CLAN Ethernet C70/C60LAN...6 G. Inledning...6 G. Broadcast...6 G. TCP/IP sockets...6 G.4 Lanparm...6 G.5 Program...65 G.6 Uppstart...66 G.7 Initiering av C70/C60-systemet...68 G.8 Översikt - program och konfigureringar...7 Bilaga H Pulsräkning och signalföljdsregister...75 H. Pulsräkning och signalföljdsregistrering, SFR...75 H. Pulsräkning...75 H. Signalföljdsregistrering, SFR...75 Bilaga I Kommunikation med Protronic-regulator...76 I. Funktion...76 Bilaga J Systemvariabler för CC-familjen...77

4 4 Revisionshistoria Ver.4 Ver.5 Ver.6 Ver.7 Ver Första officiella utgåvan Tillägg betr. CLAN Ethernet. Vissa rättelser Rättelser och förtydliganden Nya bilagor;bilaga H Pulsräkning och signalföljdsregister, Bilaga I Kommunikation med Protronic-regulator Ny Bilaga J Systemvariabler för CC-familjen Ver Ny understation C70. Ver Exkluderat bilaga G Seriell tvärkommunikation, Förtydliganden operatörspanelen Exkluderat inkopplingsanvisning för IDAD kort, Tillägg. TYP-filen Rättelser och förtydliganden Ver Ny ritning i Bilaga D

5 5 Allmänt CC-familjen, från CACTUS Automation AB, består av ett antal rackbaserade styrsystem i mycket kompakt utförande. Kapslingen ger ett gott EMI-skydd, och alla anslutningar sitter på rackarnas framsida. Familjen består idag av: CACTUS 50 basdator med max 68 I/O lokalt (>800 med expansion)ochprofibus. CACTUS 60 kraftfull och flexibel styrdator med max 68 I/O lokalt (>800 med expansion) och möjlighet att kommunicera via Ethernet och Profibus. CACTUS 70 extra kraftfull och flexibel styrdator med max 68 I/O lokalt (>800 med expansion) och möjlighet att kommunicera via Ethernet och Profibus CACTUS 40 I/O-slav till CACTUS 50 eller CACTUS 60, för max 68 I/O.Förbindelsen med master-datorn utgörs av -tråd med Profibus. Maximala längden på detta "I/O-LAN" är 00 meter, utan repeaters. Denna familj av datorer har ett mycket brett användningsområde, och följande egenskaper är typiska: Kompakt ( HE-rackar, processanslutning direkt i fronten ) Lättarbetad ( alla lysdioder i fronten ) Kraftfullt (stor datakraft ) Nätverksmöjligheter ( Ethernet, Profibus,... ) Solid State ( inga rörliga delar ) Energi/värmesnålt Flexibelt ( utbyggbart avseende datakraft och I/O ) Stor, ständigt växande familj av I/O- och CPU-kort Support runt hela världen ( PEP Modular Computers )

6 6 CACTUS 50/60/70 ingår som fullt integrerade understationer i CACTUS-system, och kan kommunicera med flera olika protokoll på flera olika media. I det följande benämns masterdatorer generellt "C50/C60/70" och I/O-slav "C40". Konceptet bygger på hårdvara från PEP Modular Computers, och CACTUS Automation AB har som målsättning att supporta flertalet av de CPU:er och I/O-kort som finns tillgängliga och som kommer att utvecklas i framtiden. All basprogramvara körs under ett realtids operativsystem, OS9, och är helt och hållet skriven i programspråket C. Detta ger goda prestanda, hög kvalitet och goda utvecklingsmöjligheter. CSX CSX CSX-LAN(Ethernet) CLAN(Ethernet) C60 C60 C60 Profibus C40 C40 Frekv.omr. Ställdon Annan I/O Givare Fig: Exempel på systemkonfiguration

7 7. Uppbyggnad CC-familjen är kompakt kapslad i 9" aluminiumrackar på höjdenheter ( HE = mm ). Datorerna blir i detta utförande helt metall-inkapslade för bästa skydd mot elektromagnetiska störningar, EMI. Fästvinklarna går att sätta antingen i fram- eller bakkant, vilket ger flera montage-möjligheter. Tack vare den låga värmeavgivningen kan man montera mycket kompakt och utan fläktar. Matning sker med 4 VDC, med mycket låg effektförbrukning. Exempelvis drar en C50 bestyckad med 7st. digitala I/O-kort endast ca. 0 Watt! Som option kan även matning med 0 VAC erhållas. Alla rackar har inbyggt: Kraftaggregat med plintanslutning, lysdioder och säkring i fronten CPU-kort med 68XXX-processor (6/-bits eller rent -bits) seriella kommunikationskanaler i fronten 7 platser för I/O-kort ur CXM-serien, med anslutningar och indikeringar i fronten Profibusanslutning Dessutom kan man i C60/C70 ansluta st I/O-kort för enkelhöjds (HE) VME, t.ex anslutning till: Ethernet GPIB Extra Profibuskanaler Fler kraftfulla seriella kanaler mm. Funktioner Basfunktionerna i C50/C60/70 omfattar: Datainsamling Styrning och reglering med SPRS

8 8 Kommunikation med överordnat system: CACTUS ASCII över: Punkt till punkt Multi-drop Uppringd telefonförbindelse Mobiltelefon-förbindelse Kommunikation med I/O-slavar, C40, på Profibus (DIN 945 del ) Mjuk konfigurering av I/O, fri från DIP-switchar Självövervakning, watch-dog Lokal lagring av mätvärden, larm/händelser Lokalt operatörsprogram för underhåll och felsökning Som tillägg kan fås: Lokal operatörspanel som kan visa enkla processbilder, objekt för lokal styrning,kurvvisning, logglistor, lokal statusändring på variabler samt konfigurering av system-parametrar. Nätverkskommunikation på CLAN, Ethernet (endast C60/C70). CLAN är att betrakta som ett celldator-nätverk. Se Bilaga G. Kommunikation med extern I/O på Profibus FMS (DIN 945 del och )

9 9 Hårdvara. Cpu-Kort Alla här använda CPU-kort är baserade på Motorola-processorer ur serien. I de flesta fall kan korten fås med varierande hastighet (MHz) och varierande mängd minne (Mbyte). Alla har i framkant seriella kanaler, medan en tredje görs åtkomlig på CXC-kontakten. Denna tredje kanal får sin eventuella anslutning via STAT-kort på CXC-bakplanet. C50 har som "motor" ett CPU-kort kallat IUC. Det är bestyckat med en processor av typ 680, som har dels en kärna dels en Risc-kärna som hanterar seriella kanaler. Kortet är i standardutförande på 6/0 MHz och är bestyckat med Mbyte statiskt RAM, Mbyte EPROM samt 64 kbyte NVRAM. RAM-minnet är batteri-backat. C60 har som "motor" ett kraftfullt CPU-kort kallat VM0. Det är ett VME kort bestyckat med två processorer av typ 68EC00 (5/40MHz),samt 680 (6/0MHz). Kortet är i standardutförande bestyckat med Mbyte statiskt RAM, 4 Mbyte dynamiskt RAM samt Mbyte EPROM. Det statiska RAM-minnet är batteri-backat. C70 har som "motor" ett mycket kraftfullt CPU-kort kallat VM6. Det är ett VME kort bestyckat med två processorer av typ (50 MHz),samt 68EN60 (5 MHz). Kortet är i standardutförande bestyckat med Mbyte statiskt RAM, 4 Mbyte dynamiskt RAM samt Mbyte Flash EPROM. Det statiska RAM-minnet är batteri-backat. C40 har samma IUC-CPU som C50, men är bestyckad med mindre minne.. I/O-Kort Alla rackar i familjen kan i sin högerdel, på ett CXC-bakplan, bära upp till 7 st I/O-kort ur CXM-serien. Varje position är 8TE bred, varför både 4TE- och 8TE-kort kan användas. C60 kan dessutom bära ytterligare st VME-kort i sin vänsterdel. Denna plats är främst till för högpresterande controllers av olika typ, t.ex VLAN för Ethernetnätverk eller VIUC för extra Profibus-kanal. Processignaler ansluts främst till I/O-kort ur CXM-serien, en serie industriellt anpassade I/Okort från PEP. Serien har funnits sedan 99, och antalet korttyper växer stadigt. De flesta korten är försedda med jackbara plintar med fjäderanslutning. Varje plint är försedd med märkning, och dessutom finns testuttag på varje plint. Både plint och lysdioder är placerade i fronten. Som option kan skruvplint erhållas. I Bilaga B beskrivs de CXM-kort som supportas till dags dato, och i Bilaga C återfinns data och inkopplingsbeskrivningar för CXM-korten. Processignalernas adress bestämms av kortpositionen plus eventuell slav-offset (C40). Det innebär att de enda DIP-switchar som finns, är en i varje C40 för slav-adress.

10 0 C50/C60/C70 är i NVRAM försedda med en lista på supportade CXM-kort, med uppgifter om typ och antal signaler. Denna lista kan kompletteras från överordnat system eller lokal terminal, och gör sedan C50/C60/C70 självkonfigurerande (se Bilaga F).. I/O-Expansion Varje masterdator, C50/C60 eller C70, kan ha upp till 7 st I/O-kort ur CXM-familjen. När inte detta räcker, expanderas I/O genom att C40:or anslutes till masterdatorn via Profibus (-tråd, RS485). Varje C40 kan i sin tur ha upp till 7 st CXM-kort. Utan avkall på prestanda, kan ett stort antal C40 anslutas till en C50/C60/C70. Hur många är applikationsberoende. Extern I/O (icke CACTUS) kan anslutas via Profibus FMS. Idag finns t.ex frekvensomriktare, ventilställdon, flödesmätare mm, som enkelt ansluts på detta sätt..4 Status Kort C50/C60/C70 har längst till vänster på CXC-bakplanet ett status-kort kallat STAT, som på sin front-panel har den tredje seriella kanalen, 8 st status-led samt watch-dog-utgång. Dessutom finns en RUN/STOP-switch med vilken man kan starta/stoppa scanning av I/O..5 Kraftaggregat Alla rackar kräver egen spänningsmatning. Anslutning sker alltid längst till vänster på rackens framsida. Som standard levereras rackarna för 4VDC-matning, men som option kan 0VAC-matning fås. C40/C50 drar maximalt ca 5 W medan C60/C70 drar maximalt ca 50 W.

11 Installation/Idrifttagning. Montage Rackarnas fästöron kan monteras antingen i fram- eller bakkant, vilket ger flera möjligheter avseende montage: Svängram På montageplåt/vägg I dörr (vänd framåt eller bakåt) Kablage skall dock alltid falla nedåt för att inte lysdioderna skall döljas. Om fler rackar monteras ovanför varandra i samma skåp, måste HE mellanrum lämnas under varje rack, för kablagets skull. Detta innebär att varje rack skall beredas en höjd av 4 HE, 77 mm. Rackarna i sig har ett gott skydd mot elektriska störningar, som bibehålles genom att: Rackarna jordas via separat jordplint. Jorda inte någon annan matningspart! Skärmat kablage för processignaler och kommunikation används Lediga I/O-positioner täcks med "blindplåt" Kort får bara tas ur och sättas i rackarna i spänningslöst tillstånd. Var mycket försiktig när ett kort dras ur eller sätts i. Försök att hålla det så långt åt höger som möjligt, så att inte komponenter på kortets "undersida", fastnar i plåten till vänster. C40-slavar ansluts till C50/C60/C70 via ett Profibus-nät med en maximal längd på 00 meter utan repeaters. Kabeln skall vara -tråds med skärm, för att hålla oönskade störningar borta från systemet. På C40 ansluts denna Profibus på "Fieldbus"-kontakten enligt bilagda kabelbeskrivningar. På C50 används "Fieldbus"-kontakten på IUC-kortet för Profibus. På C60/C70 används STAT-kortets "Fieldbus"-kontakt för Profibus.. Konfigurering Konfigurering av understationens parametrar sker i textfiler. Filerna skapas på centralt datorsystem med namn /csx/conf/us/fil (CS: /US/USTN/fil där USTN anger aktuellt understationsnamn (skall vara exakt 4 tecken; mellanslag, å, ä, ö ersätts med X). Lokalt i us placeras filerna under katalog /nvram/. Endast init filen överförs till C50/C60/C70 vid stationsladdning övriga filer får laddas ner med hjälp av program TEXTM. Lokalt i

12 C50/C60/C70 angivna parametervärden raderas, då filer överförts. Om INIT-filen ej överförs, antar parametrarna nedan fördefinierade värden eller lokalt i C50/C60/C70 satta värden. Parametervärdena sparas i icke flyktigt minne NVRAM. Andra konfigureringar återfinns i Bilaga G.. TYP-filen Filen ligger i NVRAM (/nvram/typ) vilket gör att filen är skyddad även om stationen görs spänningslös. Typ-filen talar om vilken systemprogramvara som skall startas vid spänningstillslag, vilket innebär att utan typ fil startar ej understationen. Följande typer finns: c70csx, c70cs, c60csx, c60cs, c60csxop, c60csop, c50csx, c50cs, c50csxop, c50csop, C70 ansluten till server med kommunikations program msg C70 ansluten till server med kommunikations program msg_z80 C60 ansluten till server med kommunikations program msg C60 ansluten till server med kommunikations program msg_z80 C60 med operatörspanel ansluten till server med kommunikations program msg_z80 C60 med operatörspanel ansluten till server med kommunikations program msg C50 ansluten till server med kommunikations program msg C50 ansluten till server med kommunikations program msg_z80 C50 med operatörspanel ansluten till server med kommunikations program msg_z80 C50 med operatörspanel ansluten till server med kommunikations program msg c40, C40 LAN ansluten C60/C70, se Bilaga G. Om TYP-filen saknas kan man skapa filen från lokal SP90-terminal ansluten till mastern enligt nedan: Exempel, C60 ansluten till server med kommunikations program msg :echo c60csx >/nvram/typ Exempel, C50 ansluten till server med kommunikations program msg_z80 :echo c50cs >/nvram/typ

13 .4 INIT-filen Filen ligger i NVRAM (/nvram/init) vilket gör att filen är skyddad även om stationen görs spänningslös. INIT-filen kan innehålla följande parametrar med nedan beskrivna funktioner: $USID Pollidentitet Anges enligt program PBCOM i centrala servern. $TEL, Telefonnummer till centraldatormodem $TEL, Telefonnummer till centraldatormodem C50/C60/C70 ringer varje telefonnummer max 0 ggr i omväxlande ordning för att få kontakt med centraldatorn $MKNF, Modemkonfigureringssträng $MKNF, Modemkonfigureringssträng $MKNF, Modemkonfigureringssträng n Vid spänningspåslag skriver C50/C60/C70 alla modemkonfigureringssträngarna mot kommunikationsporten. Strängarna skall innehålla fullständiga AT-kommandon med max 40 tecken per rad (se modemhandbok) $BAUD, Baudrate Möjliga val av baudrate för kommunikationsporten är: 00, 400, 4800, 9600 bps, LAN $BKOD, Behörighetskod 4-siffrig kod som krävs vid F6 systemfunktioner m m $UPPL Upplösning i sekunder på retroaktiv mätvärdeslagring, ind, ind,..., indn Möjliga val på upplösning är: 0, 0, 60, 60, 600. Ind anger RM-index för vilka upplösningen gäller. För de kanaler som ej anges, väljs den upplösning som definierats vid generering av centralt system. Nedan givna värden antas av C50/C60/C70, då INIT-fil saknas (default-initiering): $USID, $TEL $TEL $MKNF $BAUD,9600 $BKOD,0000

14 4 C50/C60/C70 tolkar dessa värden som att den ligger fast kopplad mot centraldator med baudrate 9600 bps. Exempel på INIT-fil för uppringd C50/C60/C70 med V-modem (här SELIC 4/44): $USID,5 $TEL,8 $TEL,0W $MKNF,AT&F0E0V0S0=&C&K4X0&W0 $BAUD,9600 $UPPL,600,,,7 Exempel på INIT-fil för C50/C60/C70 med fast modemlinje (här SELIC ): $USID, $TEL $TEL $MKNF,AT&F0E0Q\ Q0F5&L $MKNF,AT&W0 $BAUD,9600 $BKOD,5678 Exempel på INIT-fil för CLAN-ansluten (Ethernet) C60/C70: $USID,6 $BAUD,LAN $BKOD, Ioconf-filen I understationer typ C50/C60/C70 finns en fil som beskriver hur understationen är bestyckad. Filen ligger i NVRAM (/nvram/ioconf) vilket gör att filen är skyddad även om stationen görs spänningslös. Centralt sparas denna fil som /csx/conf/us/ioconf (CS:/US/USTN/ioconf), där USTN är aktuell understation. Nedan ses ett exempel på hur filen kan se ut. PS ID LS UT MS MU S4 *TYP *Beskrivning $N0 0 0C *DIO6 LS(:)-LS(:8), UT(:)-UT(:8) 0 0C *DIO6 LS(:)-LS(4:8), UT(:)-UT(:8) *DIO LS(5:)-LS(6:8), UT(:)-UT(:8) *IMOD4 RM()-RM(6) *IMOD4 RM(7)-RM() *IMOD56 RU()-RU(8) * Förklaring till ovanstående: PS anger positionsnummer i racken från vänster till höger (0-07).

15 5 ID anger IO-kortets ID-byte (00 - FF hexadecimal notering). LS anger startadress i LS tabellen för respektive kort, med start på 000. UT anger startadress i UT tabellen för respektive kort, med start på 000. MS anger startadress i MS tabellen för respektive kort, med start på 000. MU anger startadress i MU tabellen för respektive kort, med start på 000. För att räkna fram ett korts startadress i respektive tabell, gör man på följande sätt: Man vill installera ett DIO kort i ovanstående konfigurering. I tabellen kan man se att pos. 06 är ledig. ID sätts till 05 (framgår av Bilaga F). För att nu räkna fram en startadress för LS letar man upp föregående kort med LS signaler (pos. 0). Till startadressen för det kortet (004) läggs antalet LS för det kortet vilket är (Bilaga F). Det nya DIO-kortet har alltså startadress i LS tabellen på 006. Man räknar på samma sätt för att få startadress i UT -tabellen. Eftersom det nya kortet inte är bestyckat med några analoga signaler så sätts positionerna MS och MU till 000. Den startadress som fås för ett visst kort är inte lika med startindex för kortet i PBAS eftersom man här räknar från 000 och uppåt (ett kort med startadress 006 i LS har alltså startindex i PBAS: LS(7:)). S4 är reserverad för framtida bruk ( sätts till 000). $N 0 anger nodnummer, för C50/C60/C70 alltid 0, för C40 0 o.s.v. $T 0 anger timeout för C40-slavars digitala utgångar. Här fås efter 0 sekunders kommunikationsavbrott nollställning av alla digitala utgångar. $T - gör att funktionen bortkopplas. Om inget $T anges implicerar detta $T 0. Observera att samtliga sju positioner för varje rack måste beskrivas, om position är tom markeras detta med nollor i samtliga positioner utom PS. I varje understation skall alla ingående rackar ha kopior av samma ioconf-fil. C50/C60/C70 laddas med ny fil från centralt system vid omstart eller laddakommando i PBAS, endast om filen saknas lokalt. Om en C40 vid reset saknar denna fil, kommer den att kopieras ner från mastern. Manuell kopiering från master till slav görs från lokal SP90-terminal ansluten till mastern: Exempel, från C50 till :a C40 (nodnr ): :copy -r /nvram/ioconf /n/pb_/nvram/ioconf Exempel, från C60 till :e C40 (nodnr 4): :copy -r /nvram/ioconf /n/pb_4/nvram/ioconf Exempel, från C70 till 6:e C40 (nodnr 7): :copy -r /nvram/ioconf /n/pb_7/nvram/ioconf Tips, vid repetering av kommando:

16 6 Ctrl-A, repeterar kommandoraden Backspace Ändra nummer pb_x Ctrl-A, raden fylls Return.6 Laddning av nya filer Om nya filer skall laddas ner från centralt system, används program TEXTM enligt: TEXTM usnummer (CSX-system) TEXTM,usnummer (CS-system)..svara 'S' på frågan om Sända/Hämta......ange filnamnet /csx/conf/us/ioconf (CS: /US/usnamn/ioconf ) om ny I/O-konfigurering skall laddas.7 LAN-parametrar (endast C60/C70) Vid kommunikation på CLAN Ethernet, ser man alla understationer på samma LAN, som ett cluster. Alla stationer bär hela PBAS för clustret, men får endast skriva i sin egen ägandes del. Kommunikationen sker på två olika sätt: BROADCAST innebär att understationen sänder ut statusförändringar i form av hela PBAS-tabeller på CLAN, och alla andra noder (inkl central server) lyssnar och uppdaterar i sin lokala PBAS. TCP/IP-sockets, tunnlar innebär pollad kommunikation typ CACTUS-ASCII, mellan understation och central server. För vidare information, se Bilaga G..8 Lokal inställning av parametrar Understationsidentitet, telefonnummer, baudrate och behörighetskod kan ställas in lokalt från operatörspanelens tangentbord. Lokalt inmatade värden skrivs in i INIT-filen och aktiveras momentant. De flesta uppgifterna återfinns i Systemhandbok, under fliken "Understationer". Observera att central backup-fil ej uppdateras automatiskt. Antag att en ny C50/C60 skall installeras som en uppringd ustn i ett Cactus-system. Centraldatorns modem sitter på en serieport med 9600 bps. För att driftsätta C50/C60/C70 utförs följande lokalt på operatörspanelen:

17 7. Tryck på tangent F6 Systemfunktioner. Stega ">"-markören till Systemparametrar. Tryck på tangent E för att få fram bilden med parametrar 4. Stega ">"-markören till Telefonnummer och tryck E. 5. Skriv in telefonnumret till centraldatorns modem med hjälp av piltangenterna. Tecknet "W" betyder "vänta på kopplingston" och används för växeltelefoner. Lagra telefonnumret med E. 6. Stega">"-markören till Baudrate och tryck E. 7. Välj baudrate 9600 med hjälp av -tangenterna och lagra med E. 8. Stega till Pollidentitet och tryck E. 9. Skriv in ny pollidentitet med hjälp av piltangenterna och verkställ med E. Vid ny pollidentitet ringer C50/C60/C70 upp centraldatorn och begär omstart..9 Val av kommunikationslänk C50/C60/C70 kan anslutas till centraldator med fyra olika typer av seriella kommunikationslänkar:. Fast serielänk. Fast modem. Uppringt modem 4. CLAN,Ethernet (endast C60/C70), se Bilaga G. C50/C60 låter INIT-filen bestämma, vilken typ av länk den skall vara ansluten mot. För de olika typerna av kommunikationslänkar krävs följande parametrar i INIT-filen. Telefonnr Modemkonfig. Hastighet Fast serielänk 00> Fast modem X 00> Uppringt modem X X 00> CLAN LAN Under rubrik "Format på INIT-filen" finns exempel på INIT-fil för de olika kommunikationslänkarna. Om val av kommunikationslänk sker från operatörspanelen, väljer C50/C60/C70 själv relevant modemkonfigurering enligt givna exempel på INIT-fil.

18 8.0 Idrifttagning Steg : Anslut matningsspänning till alla rackar som hör till understationen, men anslut inte kommunikation mot överordnat system. Anslut dock ev. Profibuskabel mellan masterrack och I/O-slavar, C40. Om understationen matas från batterienhet, skall batterienhetens larmutgång anslutas enligt Bilaga E, så att larmutgången sluter C50/C60/C70:s ingång LS(:) vid fel på nätmatningen. Strömförsörjningen ansluts längst till vänster på alla rackar. När C40/C50/C60/C70 spänningssätts, startar den efter några sekunder. Om datorn är ansluten mot överordnat system, och minnet är tomt eller förvanskat på något sätt, kontaktas överordnat datorsystem för omstart. Bryt inte kommunikationen under pågående omstart. Nödvändiga kommunikationsparametrar kan kontrolleras och ändras med hjälp av operatörsprogrammet SP90 eller via ev. lokal operatörspanel. Steg : Forcera fram en omstart via operatörspanel eller SP90, se kap..,4,5. Steg : Anslut kommunikation mot överordnat datorsystem. Kabelbeskrivningar återfinns i Bilaga D. Olika kontakter används beroende på understationstyp och kommunikationssätt. Steg 4: a) Telefonmodem RS: C50 på STAT-kortet, C60/C70 på VM0/VM6kortets övre kontakt. Anslut teleproppen i ett telefonjack. Anslut RS-kabeln från C50/C60/C70 till telefonmodemet. Ev. åskskydd anslutes utanför telejacket. Observera att jordkabeln från skyddet skall vara grov och så kort som möjligt. Anslut den om möjligt till ett separat jordtag. b) Korthållsmodem RS: C50 på STAT-kortet, C60/C70 på VM0/VM6-kortets övre kontakt. Montera korthållsmodemet i anslutning till C50/C60/C70. Anslut 4- tråd eller fiber från överordnat datorsystem. Anslut RS-kabeln från C50/C60/C70 till korthållsmodemet. c) Direkt Vid direkt förbindelse kan RS eller RS485 användas (anges vid beställning). RS/RS485: C50 på STAT-kortet, C60/C70 på VM0/VM6-kortets övre kontakt. d) CLAN (C60) 0Base5 (AUI) Ethernet-transciever ansluts till VLAN-kortets AUI-kontakt. e) CLAN (C70) 0Base5 (AUI) Ethernet-transciever ansluts till VM6-kortets AUI-kontakt. 0Base (Thin) Ethernet ansluts till VM6-kortets RG58-kontakt. 0BaseT (Twisted pair) Ethernet ansluts till VM6-kortets RJ45-kontakt.

19 9 När omstarten är klar börjar understationen scanna I/O, och STAT-kortets lysdioder visar med blink när I/O scannas och styrprogram exekveras. Lokal watch-dog indikeras med fast sken på separat LED, WDG. Lysdiodernas funktioner finns beskrivna under "Felsökning".. Omstart Något om begrepp... Vi vill först klargöra två begrepp som ofta ställer till förvirring, nämligen omstart och reset. Begreppet omstart innebär att understationen begär ny databas, styrprogram, tabellstorlekar samt status etc, ifrån centraldatorn. I samband med detta fås L5-larm på centralt system. Omstart kan även initieras från centraldatorn med kommandot PBAS>LSTN. I detta fall fås inget L5-larm. (Se mer om detta i PBAS manualen i Systemhandbok.) Begreppet reset, innebär att man tvingar datorn till en "kallstart" genom att t.ex. stänga av spänningsmatningen. Datorn kommer därefter vid spänningspåslag att initiera om alla systemprogram, men om minnet är intakt d.v.s databas, styrprogram m.m fortfarande är riktiga, så kommer understationen inte att begära omstart från centraldatorn. Olika sätt att "resetta" understationen: När det gäller C50 och C40 så finns det bara ett sätt att tvinga fram en reset, nämligen att bryta spänningen till understationen. Understationer typ C60/C70 kan man däremot "resetta" på två olika sätt: a) Bryt spänningen till understationen b) (C60) På CPU-kortets frontpanel finns det en röd tryckknapp märkt R, tryck på denna så "resettar" understationen. c) (C70) På CPU-kortets frontpanel finns det en tryckknapp märkt RST, tryck på denna så "resettar" understationen. För C60/C70 anslutna till överordnat system via Ethernet, gäller följande: Vid reset av C60/C70 måste centraldatorn vara aktiv eftersom alla de systemprogram som C60/C70 kräver, laddas ner över nätverket vid reset. Därför bör man inte "resetta" understationen samtidigt som uppstart av centraldatorn pågår, understationen kommer i så fall inte att komma igång förrän centraldatorn är aktiv igen. Olika sätt att omstarta en understation: Nedan beskrivs endast de möjligheter som finns att från understationen begära omstart. C50

20 0 Om operatörspanel typ C0 finns ansluten: Tryck på F6 systemfunktioner, välj omstart, tryck Enter, ge behörighetskod, tryck Enter. Understationen begär omstart. Om SP90 terminal finns ansluten: Vid SP90 prompten, skriv RELOAD, tryck på returtangenten. Understationen begär omstart. Om inget av ovanstående alternativ finns på Er understation, kan omstart endast initieras från centraldator, se PBAS manual i Systemhandbok för vidare info. C60/C70 Om operatörspanel typ C0 finns ansluten: Tryck på F6 systemfunktioner, välj omstart, tryck Enter, ge behörighetskod, tryck Enter. Understationen begär omstart. Om SP90 terminal finns ansluten: Vid SP90 prompten, skriv RELOAD, tryck på returtangenten. Understationen begär omstart. Observera! Vid reset nollställs samtliga aktiva utgångar tills dess att systemprogrammen går igång igen. Vid omstart eller laddning från PBAS, nollställs inte aktiva utgångar. Undantaget är digitala utgångar markerade med "P" i PBAS. När switchen på STAT kortet ställs i position STOP kommer larmet "I/O scanning stoppad" att fås i centraldatorn.. Felsökning Centralt system övervakar kontinuerligt alla understationer. Följande larm är standardmässigt genererade: L L L Felaktig meddelandetyp Orsak: Understationen har sänt ett illegalt meddelande. Åtgärd: Om larmet återkommer Reset. Felaktig tabellreferens Orsak: Understationen har sänt ett illegalt meddelande. Åtgärd: Om larmet återkommer Reset. Felaktig adressreferens Orsak: Understationen har sänt data utanför sin egen PBAS-ram.

21 L4 Åtgärd: Svarar ej Orsak: Åtgärd: Om larmet återkommer PBAS>LSTN. Eventuellt kan styrprogram behöva kompileras och laddas om. Understationen har inte svarat på 5 pollar i rad. Kontrollera om understationen är igång samt kommunikationsvägar. L5 L6 L7 L8 L9 Begär Omstart Orsak: Checksummefel i lokal PBAS eller manuellt initierat. Åtgärd: För enstaka larm Ingen åtgärd, om larmet återkommer Reset. Sändningsbuffert full Orsak: På grund av utebliven eller för gles pollning, har understationens sändningsbuffert blivit full. Centralt system frågar av för uppdatering. Åtgärd: För enstaka larm Ingen åtgärd. Om larmet återkommer Kontrollera om centralt system pollar för glest eller om understationen vill sända onödigt mycket data (Rapport-gräns på RM-variabler). Kvitterar ej meddelanden Orsak: Understationen "Ackar" inte trafik från centralt system. Åtgärd: Om larmet återkommer Reset. Fel meddelandetyp anrop Orsak: Centralt system försöker anropa med illegal meddelandetyp. Åtgärd: Kontrollera centralt system. Pågår programutveckling? Max # uppringn.försök Orsak: Åtgärd: Understationen har misslyckats att efter 0 försök ringa upp centralt system, och erhålla "Ack" för larm-meddelande. Larm som kommer ihop med L9 har felaktig larmtid. Kontrollera teleabonnemang och modem L0 L L L I/O-scanning stoppad Orsak: RUN/STOP-switchen på C50/C60/C70 står i position STOP. Åtgärd: Ingen. Process Reset (option) Orsak: Extern.Reset-ingång på digitala ut-kort har tappat 4VDC. Utgångar nollställs. Funktionen måste aktiveras genom strappning på digitala ut-kort. Åtgärd: Återställ Extrn.Reset-ingångarna. C40 svarar ej Orsak: C50/C60/C70 har tappat kontakten med C40 på Profibus. Åtgärd: Kontrollera C40 och kablage Felande nodnummer kan avläsas i C40.NOD och ev. felkod från Profibus i C40.FELKOD. Process Power Orsak: Digitala ut-kort har tappat 4V manöverspänning. Utgångar nollställs. Åtgärd: Kontrollera 4V manöverspänning.

22 L4 L5 L6 C40 hög störfrekvens Orsak: Hög störfrekvens i kommunikationen med C40 på Profibus. Åtgärd: Kontrollera C40 och kablage Felande nodnummer kan avläsas i C40.NOD och ev. felkod från Profibus i C40.FELKOD. Manuell uppringning Orsak: Manuellt initierad uppringning från understation. Åtgärd: Ingen. Vakant Orsak: Åtgärd: Fel på strömförsörjningen. Kontrollera lysdioder och säkring på DC/DC-omvandlaren. Den sitter längst till vänster i alla rackar. Tillse att jordplinten, och ingen annan, är jordad. Fel på hårdvara/basprogram kan ge utlöst watch-dog varvid utgången på STAT-kortet bryter, och dess tillhörande lysdiod slocknar. Understationen resetas automatiskt. Fel på kommunikationen mot överordnat datorsystem. a) Telefonmodem. Titta på modemets viktigaste lysdioder. Vid tveksamhet skall båda ändar kontrolleras. CD(09) indikerar att bärvåg finns från motsatta modemet, "Carrier Detect". SD(0) blinkar när data sändes, "Send Data". RD(04) blinkar när data mottages, "Recieve Data". AA indikerar automatsvarsläge, "Auto Answer". Om förbindelse inte kan etableras, är alltid första åtgärden att provringa till och från abonnemangen med en vanlig telefon. När man ringer till modemet skall det svara med en "modemton". Kontrollera med SP90 att konfigureringssträng och telefonnummer finns i INITfilen (kapitel.4). b) Korthållsmodem. Kontrollera korthållsmodemets lysdioder. Vid tveksamhet skall båda ändar kontrolleras. POWER indikerar att strömförsörjning finns. DCD indikerar att "bärvåg" finns från motsatta modemet, "Data Carrier Detect". TD blinkar när data sändes, "Transmitt Data". RD blinkar när data mottages, "Recieve Data". c) CLAN (0Base5 Ethernet) Trafik kan enbart detekteras med hjälp av lysdioder på Ethernet-transcievern. Här kan man se när data sänds (TX/XMT) och mottages (RX/RCV) samt när kollisioner fås (CLN). En viss kollisionsfrekvens är helt normalt för Ethernet.

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. ALLMÄNT Kommunikationsenhet TBLZ-1/2-1-3-41 är avsedd att användas till luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A och B. Enheten består av: 1. 4-modulers normkapsling

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

TEKNISK DATA & PRISLISTA 2004-11

TEKNISK DATA & PRISLISTA 2004-11 TEKNISK DATA A & PRISLISTA A 2004-11 MyLoc 100 Komplett datorsystem i kompakt utförande med 6,2 tum monochome skärm. HMI Bildskärm och (alfa-) numeriskt tangentbord för operatörskommunikation. Skärmen

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

Teknisk Handbok ESPA-interface

Teknisk Handbok ESPA-interface Teknisk Handbok ESPA-interface V1.03 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Allmänt...3 Övriga egenskaper...3 Adressering av ESPA-interface 4051b...4 Inställning av slavadress...4 Skiss över ESPA-interface

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232 Industriell Datakommunikation Allt du behöver veta om RS-232 Email info@foxcomputer.se, Website http://www.foxcomputer.se Ulf Rääf Datakommunikation och Industriell IT enligt standard RS-232 Teori och

Läs mer

Typ Beskrivning Kraftmatning

Typ Beskrivning Kraftmatning webscada: webserver för Modbussystem webscada är en Linux-baserad webbserver avsedd för distansövervakning av Modbusenheter ex. ergoflex eller EQJW värmeregulatorer eller andra Modbusenheter som kopplats

Läs mer

Magelis XBT. Magelis XBT operatörspaneler. Ladda projekt till och från operatörspanel 2002-06-19

Magelis XBT. Magelis XBT operatörspaneler. Ladda projekt till och från operatörspanel 2002-06-19 Magelis XBT Magelis XBT operatörspaneler Ladda projekt till och från operatörspanel 2002-06-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LADDA PROJEKT TILL OCH FRÅN OPERATÖRSPANEL... 3 1.1 OPERATÖRSTERMINALER MED ENDAST

Läs mer

Teknisk specifikation

Teknisk specifikation Teknisk specifikation APP 700/APX 700 Styr- och övervakningsenheter 97019_01 Data Produkt APP 700/APX 700-serien är särskilt utformad för avloppsoch renvattensystem, både vad gäller konstruktion och funktionalitet.

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN 15:41 192.168.1.10 samt digivu Menystruktur i Med ansluten digivu 15:41 15:41 192.168.1.10 () TELIA S Grunddisplay LAN Ansluter via lokalt nätverk Grunddisplay WAN Ansluter via GPRS

Läs mer

Innehåll i detta dokument

Innehåll i detta dokument Läs igenom hela dokumentet innan du startar. Kopiera över allt på CD-skivan till din hårddisk. Din dator kommer behöva startas om en gång vid installationen av CodeSys. Du måste ha rättigheter att installera

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning SIMPLEBUS2 Passerkontroll Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning Copyright 2011 Siemens AB Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

CanCom C721 RadioTransceiver V1.19

CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 art. 80-721xx CanCom kretskort C721 är avsedd att användas i portabla fjärrstyrningsutrustningar. Radion har dubbelriktad kommunikation så att man kan visa status och

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL Energy Managment Tillbehör Typ Universell webbserver för loggning och presentation av mätarvärden Läser in data via RS232/RS485 Modbus RTU Färdiga drivrutiner för EM21, EM24, EM26, EM33, WM14 ADV, CPT

Läs mer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer Installationshandbok För telefonadapter Vood 322 Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer introduktion Förutsättningar för Telia bredbandstelefoni med telefonadapter 3 Det här ska finnas i startpaketet

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

Installationsbeskrivning av PBI Profibus-DP kort

Installationsbeskrivning av PBI Profibus-DP kort Installationsbeskrivning av PBI Profibus-DP kort HEAD OFFICE TELEPHONE EXCHANGE TELEFAX BANKGIRO POSTGIRO VAT nr TILLGÄNGLIGHETEN 3, 417 01 GÖTEBORG INT +46 31 760 70 00 INT +46 31 51 05 60 510-7107 SE556100100801

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning:

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning: Datoriserad Styr- och Övervakningsenhet (DUC) för Fastighetsautomation Teknisk Beskrivning Operatörspanel UCF48 / UCF32 UCF32 Max 96/48 signaler med lokal indikering, 3-färgade lysdioder (röd-gul-grön)

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS QVANTUM MODBUS QVANTUM MODB1101 1 Qvantum värmepumpar MODBUS Styrsystem CCV PRO programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT CCV 1.1 OM DEN

Läs mer

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK LEK SE GB DE FI MODBUS 40 Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50, VVM500 Installer manual Communications module for NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50,

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN v.1.16 192.168.1.10 samt digivu Montering och anslutning Båda sidorna kan lyftas av för att kunna montera och ansluta. Respektive sida lyfts rakt upp när terminalen ligger platt. LAN

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

Instruktion GSM- PSTN-Com

Instruktion GSM- PSTN-Com Instruktion GSM- PSTN-Com GSM PSTN Com 0501.doc 1 0501 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Lysdiodens status och funktion... 3 1.1 Vid inkoppling av matning... 3 2. Matning... 3 2.1 Krav på extern likströmsmatning

Läs mer

Vägledning för 4-modulenhet. Montering

Vägledning för 4-modulenhet. Montering Vägledning för 4-modulenhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som lösenord eller är helt utan lösenord. Kortet monteras

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP M-Bus Utgåva produktkatalog master, 3, 2015-06-02 GSM/GPRS, TCP/IP Sidhuvud1 produktkatalog M-Bus Fjärravläsningssystem produktkatalog produktkatalog Användningsområde Serien består av flexibla och kostnadseffektiva

Läs mer

SPA-ZC22 Bussanslutningsmodul

SPA-ZC22 Bussanslutningsmodul SPA-ZC Bussanslutningsmodul Bruksanvisning och teknisk beskrivning ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Instruktion GSM- PSTN-Com

Instruktion GSM- PSTN-Com Instruktion GSM- PSTN-Com GSM PSTN Com.doc 1 GSM- / PSTN-Com Gällande från mjukvaruversion GSM Com 835504 PSTN Com 839000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 Lysdiodens status och funktion... 3 1.1 Vid inkoppling

Läs mer

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/17 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

Torfors LonWorks System X4

Torfors LonWorks System X4 Torfors LonWorks System X4 Reglersystemet för fastigheten byggs upp så att intelligensen distribueras d.v.s. man placerar en s.k. reglernod där något skall utföras (övervakning, inhämtning av data m.m.).

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

REMO. Installations & Användarhandbok

REMO. Installations & Användarhandbok REMO Installations & Användarhandbok SV 1 2 3 4 7 A 5 8 0 6 9 B Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Tekniska data REGLER-DUC SRD3211B

Tekniska data REGLER-DUC SRD3211B SID 1/5 Ver 1.0 SRD3211 är en DUC för styr, regler och övervakning av fastigheter. SRD3211 har inbyggd kommunikationsmodul för modem eller fast förbindelse (RS485). Denna modell innehåller fjärrstyrning

Läs mer

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2 Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 3 2. ANSLUT DITT MODEM... 3 3. ANSLUT OCH

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se 1 2 ISAC är en väl beprövad produkt som har utvecklats av Styrlogic AB. ISAC grundar sig på många års erfarenhet under ett flertal installationer. Den första ISAC-applikationen levererades 1990. ISAC betyder

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet En enorm mängd produkter stöder modbus. Modbus kallas ibland för automationens minsta gemensamma nämnare. Kanske är det för att

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Övervakningssystem MRB

Övervakningssystem MRB Övervakningssystem RB Kontrollenhet BVKE- För att förhindra obehörig ändring av inställningar som kan göras på displayen, måste en kod anges för att få behörighet. BVKE- är en kapslad kontrollenhet för

Läs mer

IQHeat ModBus. Innehåll

IQHeat ModBus. Innehåll Innehåll 1 Allmänt... 1 1.1 Hårdvara och anslutning... 1 1.2 ModBus/RTU allmänt... 1 1.1 Variabler... 2 1.1 Sammanfattning variabler... 3 1.2 Operation Card... 4 1.3 Hantering av ModBusinställningar i

Läs mer

Användarmanual del 2, KTC COM1012-0800. Användarmanual COM1012-0800. Användarmanual del 2, COM1012-0800, T-V 2014-08-20 KTC Tech

Användarmanual del 2, KTC COM1012-0800. Användarmanual COM1012-0800. Användarmanual del 2, COM1012-0800, T-V 2014-08-20 KTC Tech Användarmanual COM1012-0800 1 Innehåll Användarmanual COM1012-0800... 1 Introduktion... 2 Manualens upplägg... 2 Användarmanual del 1, KTC Objekt och Funktioner... 2 Användarmanual del 2... 3 Beskrivning

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Komponenter

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Innehållsförteckning Introduktion...2 Produktbeskrivning...2 Installation av SiTool programvara och start av modem...3 Installation av padvisor

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0

Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0 Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0 1. Inloggning GOLDen GATE har en inbyggg webbserver. För att få tillträde till denna krävs en webb-läsare med stöd för java.

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

Manual Likriktare EDC2100

Manual Likriktare EDC2100 Manual Likriktare EDC2100 Postadress/Postal address Elrond Komponent AB Telefon nr/telephone no +46(0)8-4498080 Telefax nr/telefax no +46(0)8-4498089 VAT.NO SE556336886801 Åvägen 38 SE-141 25 HUDDINGE

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer