För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier"

Transkript

1 För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Västerås 2011

2 Återvinn för en bättre miljö! Vad är Soptips? och din kommun och innehål- sortering och återvinning. Spara den under året! och eventuella ändringar under året. En av tankstationerna i Västerås där du kan tanka biogas som producerats av matavfall från hushållen. Avfallshanteringen i din kommun - - lokala renhållningsordningen. och handlingsplan. insamling och transport av hus- tära och miljömässiga problem För att täcka kostnaderna tar kommunerna ut en ren- - i renhållningstaxan som kom- VafabMiljö Miljövinster med återvinning Dina sopor kan användas till mycket! Hur vi hanterar vårt avfall idag är en viktig fråga för framtiden. Du spar naturens resurser och energi Mycket kan återvinnas och bli material till nya saker när du sorterar avfallet. Då spar vi naturens råvaror, t ex metaller och olja. Dessutom sparas energi vid tillverkningen när återvunnet material används istället för nytt. Vid återvinning av aluminium sparas t ex hela 95 procent. Restavfallet förbränns och energiåtervinns i form av el och värme. Biogas - framtidens fordonsbränsle Matavfallet (det vi kallar bioavfall) blir till biogas, vilket är ett mycket bra alternativt drivmedel för fordon. Biogasen bidrar inte till utsläpp av koldioxid som påverkar växthuseffekten. När bioavfallet rötas bildas även en restprodukt som lantbrukare kan nyttja som ekologiskt gödningsmedel. Du skyddar miljön från farligt avfall När du lämnar ditt farliga avfall till Återbruket hjälper du till att skydda miljön från onödiga föroreningar som även kan ha effekt på djur, natur och människor. Minska avfallet - återanvänd! Reparera istället för att slänga. Återanvänd mer, sälj eller ge bort. Lämna gamla möbler, leksaker och kläder till någon insamling. Köp miljömärkta produkter. Undvik engångsprodukter. Köp inte mer mat än du hinner äta upp. Laga nya rätter av matrester. Sortera och återvinn ditt avfall, lämna in farligt avfall, panta burkar och flaskor, kompostera trädgårdsavfallet. resurs så långt det går och på ett miljösäkert sätt och jobbar med att betet. i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun. Hjälp sophämtarna med deras arbetsmiljö! Sophämtaryrket är ett mycket tungt arbete och det görs många hämtningar varje dag. För att hjälpa sophämtarna är vi tacksamma om du tänker på detta: storleken räcker till. som kan hindra vårt arbete. För de hushåll som har sidlastarhämtning och ställer ut två kärl samtidigt - tänk på att avståndet mellan de två 2

3 Sortera ut bioavfall Nästan alla hushåll i VafabMiljö-regionen sorterar idag ut sitt bioavfall/matavfall i särskilda papperspåsar. Mat - bränsle för kropp och fordon Bioavfall som samlas in av kommunen rötas, tillsammans med vallgrödor från lantbruket, i Växtkrafts biogasanläggning på Gryta avfallsstation i Västerås. Resultatet blir biogas som används som miljövänligt fordonsbränsle och KRAV-märkt biogödsel för ekologisk odling. Din sortering är viktig Det är viktigt att avfallet är rätt sorterat. Din kommun och VafabMiljö genomför därför regelbundna kvalitetskontroller på bioavfallet innan det samlas in och tas om hand. En omfattande undersökning gjordes under Den visar att hushållen är väldigt duktiga och noggranna att sortera. Men det finns mer bioavfall som inte kommer till användning, utan ligger i påsarna för restavfall. Din kommun och VafabMiljö jobbar tillsammans för att öka sorteringen av bioavfall. Använd den speciella papperspåsen Använd papperspåsarna och påsställningen som du fått från din kommun. Påsarna är speciellt framtagna för insamling av bioavfall och godkända att rötas i biogasanläggningen. Papperet är våtstarkt och ska tåla en viss väta. Tips för att få det att fungera! Endast de papperspåsar som din kommun delar ut får användas. Låt vått avfall rinna av ordentligt innan du lägger det i påsen. Påsställningen hjälper till att hålla avfallet så torrt som möjligt. Fyll påsarna till max 3/4-delar och vik ihop dem ordentligt så att det inte ramlar avfall ur påsen och gör kärlet kladdigt. Om det är kladdigt kan det uppstå lukt eller att påsarna fryser fast i kärlet. Villaägare kan tänka på att göra rent kärlet, speciellt under varma sommardagar och inför vintern. Är det kladdigt kan påsarna frysa fast eller börja lukta. Lägg tidningspapper eller en bit äggkartong i botten på papperspåsen eller kärlet. Det minskar risken för fastfrysning vintertid. Villaägare! Ställ gärna kärlet i skuggan under varma sommardagar. Det här är bioavfall! bruna papperspåsen: och pasta. rens skal godis och choklad tefilter växter vetter Lämna inte kemikalier med mera. Så här mycket biogas blir det Skölj ur kärlet regelbundet, speciellt under sommaren och inför vintern. Kladdiga kärl kan orsaka problem. Använd papperspåsar som du får från din kommun. Vik ihop påsarna så inte avfallet ramlar ut. - personbilar. En del gas exporteras till Stockholm där det är brist på biogas. - bilkörning. Använd påshållaren som delas ut. De kan se lite olika ut. Den hjälper till att hålla påsen torr. Svensk Växtkraft AB Placera kärlet i skugga varma sommardagar. - 3

4 Alla priser är inkl moms Abonnemang och avgifter Kontakta Avfall- och återvinningsenheten Brun soptunna används för bioavfallet. Avfall- och återvinningsenheten ansvarar för administration, beställning och planering av frågor kring hushållsavfallet. Vi beställer insamling och transport av avfallet från Ragnsells eller SITA. Har du frågor kring fakturor, renhållningstaxan och sortering, ring vår kundservice tfn Sortera rätt! Det är viktigt att sortera rätt och använda påshållaren till bioavfallspåsarna, läs mer på sid 3. För dig som bor i flerbostadshus så är det din fastighetsägare eller kvartersvärd som tillhandahåller bioavfallspåsar och påshållare. Kompostregler Om du ska kompostera matavfall måste du göra det enligt följande regler: Kompostanläggningen bör bestå av minst två skadedjurssäkra behållare. Den för s k aktiv kompostering skall vara isolerad om du ska kompostera animaliskt avfall. Den andra för s k efterkompostering kan vara oisolerad. Det kan vara två enfacksbehållare eller en tvåfacksbehållare. Behållarna bör vara tillräckligt stora, minst 50 liter/person. Behållarna bör placeras utomhus minst fyra meter från angränsande tomt om inte över enskommelse finns med berörd granne. Be hållaren kan även placeras i separat byggnad. Inget miljöskadligt eller hälsoskadligt av fall t ex cigarettfimpar, dammsugarpåsar, kattsand eller kemikalier, får läggas i komposten. Latrin får endast komposteras utanför tätbebyggt område efter beviljad ansökan till miljö- och konsumentnämnden. All kompostering måste ske, så att den inte ger upphov till olägenhet. I Västerås kan hushållen välja på tre abonnemang. Det vanligaste är Källsorterat. Avgifter Renhållningsavgiften består av en fast och en rörlig del. I den fasta årsavgiften ingår kostnader som exempelvis administration, information, Återbruken, miljöskydd, utveckling och investeringar. Den rörliga avgiften kan abonnenten själv påverka genom t ex val av abonnemang, kärlstorlek, hämtningsintervall och dragavstånd. För att få prisuppgifter på kostnad för hämtning i flerbostadshus hänvisar vi till tfn Pris beror på hämtningsintervall, antal boende och antal kärl. Abonnemang Hemkompost Om du väljer Hemkompost innebär det att du komposterar allt ditt bioavfall (matavfall) själv i en kompostbehållare. Du måste följa vissa regler, se bredvid. Nedan följer exempel på de mest förekommande avgifterna. Villahushåll 190 liters kärl för restavfall, hämtning var 14:e dag, inget dragavstånd Fritidshus 190 liters kärl för restavfall, hämtning var 14:e dag, inget dragavstånd Abonnemang Källsorterat Källsorterat innebär att du sorterar ditt hushållsavfall som bioavfall och restavfall. Bioavfallet läggs i en speciell papperspåse. Du har ett brunt kärl för bioavfall och ett grönt kärl för restavfall. I villaområden hämtas avfallet varannan vecka. En sopbil som har två fack används och därför kan avfallen hämtas vid samma tillfälle. En årsförbrukning av papperspåsar delas ut till villaägarna en gång per år. Det går att hämta fler påsar på Återbruken. I de flesta flerbostadshus finns påsarna i miljöbod eller andra gemensamma utrymmen. Fråga din hyresvärd om du inte vet var 4

5 de finns. Hyresvärden beställer nya papperspåsar på tfn Nedan följer exempel på de mest förekommande avgifterna. Villahushåll 190 liters kärl för restavfall och ett 120 liters kärl för bioavfallet, inget dragavstånd Fritidshus 190 liters kärl för restavfall och ett 120 liters kärl för bioavfallet, inget dragavstånd Avfall- och återvinningsenheten ut detaljerad information till de som berörs. Betalning Alla avgifter ska betalas i förskott. Efter godkännande av Avfall- och återvinningsenheten kan avgiftsskyldigheten överlåtas från fastighetsägaren till en hyresgäst med dennes medgivande. Sommarabonnenter debiteras en gång Västerås sopbilsentreprenad SITA har insamlingsuppdraget i västra delarna av Västerås och fr.o.m. 31 januari 2011 har Ragnsells uppdraget i centrala och östra delarna av Västerås. Vid frågor angående din sophämtning ring Abonnemang Osorterat Om du inte vill eller kan sortera ut ditt bioavfall kan du välja sophämtning. Avgiften blir betydligt högre jämfört med de övriga abonnemangen. Nedan följer exempel på de mest förekommande avgifterna. Villahushåll 190 liters kärl för osorterat avfall, hämtning var 14:e dag, inget dragavstånd Fritidshus 190 liters kärl för osorterat avfall, hämtning var 14:e dag, inget dragavstånd Viktigt att sortera rätt Vid val av källsortering eller hemkompostering är det viktigt med rätt sortering. Om avfallet inte sorterats enligt de regler som gäller kan Avfall- och återvinningsenheten ta ut en sorteras fel vid upprepade tillfällen debiteras taxan som motsvarar abonnemang Osorterat. Oavsett abonnemang ska förpackningar, tidningar, el-avfall och farligt avfall sorteras ut. Hämtning av avfall Villahushåll Vid hämtningsdagen ska kärlen stå vid tomtgränsen kl Tänk på framkomligheten och ställ inte kärlen på trottoaren. Om du själv inte har möjlighet att ställa fram kärlen kan vi hämta dem inne på tomten mot en avgift för dragavstånd. Flerfamiljshus Vid flerfamiljshus hämtas avfallet från sop- Fritidshus Ägare till fritidshus väljer abonnemang för sitt bioavfall på samma sätt som villahushållen, se sid 4. Hämtningssäsongen är fyra månader, vecka Inför säsongen skickar Renhållningstaxan 2011 Den totala årsavgiften är summan av den fasta årsavgiften och den rörliga hämtningsavgiften under respektive abonnemang. Vid abonnemang Källsorterat finns rörlig avgift både för bioavfall och restavfall. Hämtningsavgifterna avser hämtning varannan vecka. Taxan finns i sin helhet på Fast årsavgift Småhus: 1340 kr/hushåll Fritidshus: 700 kr/hushåll Rörlig hämtningsavgift Avfallstyp Årsavgift Restavfall Abonnemang Hemkompost l 630 kr l 780 kr l 930 kr l kr 600 l kr Bioavfall Abonnemang Källsorterat l 200 kr l 290 kr l 410 kr Restavfall l 630 kr l 780 kr l 930 kr l kr 600 l kr Osorterat Abonnemang Osorterat l kr l kr l kr l kr 600 l kr Flerbostadshus: 850 kr/hushåll Övriga verksamheter: 730 kr/verksamhet. Tillägg för dragavstånd Dragavståndstillägg debiteras för varje sopkärl med manuell tömning. Avståndsklass Varannan vecka Varje vecka 0-10 meter (19 kr) 494 kr 988 kr >10-50 meter (56 kr) kr kr Vid abonnemang Källsorterat måste båda kärlen ha samma dragavstånd. Undantag: för liters kärl för Restavfall och Osorterat avfall tas ingen avgift ut för 0-10 meters dragväg. Förklaringar Dragavstånd = Avståndet från den plats där kärlet står och den plats där sopbilen kan stanna Inget dragavstånd = Hämtning med sidlastande fordon utan att behöva dra fram kärlet till fordonet. Abonnenten ställer fram kärlet på hämtningsdagen Veckohämtning Den rörliga avgiften vid veckohämtning är 2,06 gånger abonnemangets rörliga avgift vid 14-dagars intervall. Sommarhämtning Den rörliga avgiften vid sommarhämtning med 14-dagars intervall är 0,6 gånger abonnemangets rörliga avgift. 5

6 Förpackningar och tidningar Producentansvar på förpackningar Insamlade glasförpackningar blir nya glasförpackningar eller glasfiberisolering. Glas kan återvinnas hur många gånger som helst. Idag finns ett producentansvar för förpackningar och tidningar. Det innebär att alla företag som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning, förpackad vara eller tidning ansvarar för att de ska samlas in och återvinnas på ett miljömässigt korrekt sätt efter konsumentens förbrukning. Detta beslutades av Sveriges Riksdag För varje förpackning som tillverkas eller fylls, tas en avgift ut som ska användas till återvinning. Avgifterna baseras på vikt. På så sätt hoppas man att producenterna ska använda så lite material som möjligt i förpackningarna. Vem ansvarar? För att lösa producentansvaret har svenskt näringsliv bildat fem materialbolag: Metallkretsen, Plastkretsen, Returkartong, Svensk GlasÅtervinning och Pressretur. Materialbolagen samarbetar under namnet Förpackningsoch tidningsinsamlingen (FTI) som byggt upp återvinningsstationer. Olika entreprenörer har fått i uppdrag av FTI att sköta insamlingen från återvinningsstationerna.. Skötsel och drift Har du synpunkter på skötsel eller drift av återvinningsstationerna kan du ringa eller maila till: (t ex Mer information om förpacknings- och tidningsinsamlingen finns på hemsidan: Dina förpackningar och tidningar kan bli nya produkter, bara du lämnar dem till återvinning. På detta sätt spar vi på naturens råvaror och energi. När återvunnet material används vid tillverkning går det åt mindre energi än om nya råvaror används. Tidningar och returpapper Här kan du lämna: Dags- och veckotidningar, tidskrifter, skrivpapper, reklambro schyrer och telefonkataloger. Lämna inte: Kuvert (läggs bland restavfallet), papperskassar (tillhör pappersförpackningar). Vad händer sedan? Det blir nya tidningar eller toapapper. Glasförpackningar Här kan du lämna: Flaskor och burkar av glas. Skilj på färgat och ofärgat glas. Lämna inte: Lock och kapsyler (oftast till metallförpackningar). Smutsiga förpackningar. Vad händer sedan? Det insamlade glaset skickas till Svensk GlasÅtervinning AB, som ligger i Hammar. Där sorteras det ytterligare och krossas. Det krossade glaset blir nya glasförpackningar och glasfiber. Metallförpackningar Här kan du lämna: Konservburkar av plåt och aluminium, folieformar, aluminiumfolie, metalltuber (låt plastlocket vara på), kapsyler, lock, m.m. Lämna inte: Större burkar (lämnas till Återbruket). Dryckesburkar med pant (till butiken) Vad händer sedan? Metallerna separeras av en magnet. Därefter blir det ny metall. T ex kan kapsyler bli till järnvägsräls och aluminiumburkar bli nya förpackningar eller motordelar. Metall kan återvinnas om och om igen utan att det påverkar kvaliteten. Dessutom sparas i genomsnitt 85 procent energi på att återvinna metallförpackningar. Pappersförpackningar Här kan du lämna: Förpackningar för juice, mjölk och andra drycker, cornflakespaket, pastapaket, tvättmedelspaket, äggkartonger, papperskassar, omslagspapper. Lämna inte: Större förpackningar av t ex wellpapp (lämnas till Återbruket), tidningar, kuvert. Vad händer sedan? Insamlade pappersförpackningar skickas till Fiskeby utanför Norrköping för att bli nya förpackningar eller papp utanpå gipsplattor. 6

7 Plastförpackningar Nu ska mjuka respektive hårda plastförpackningar läggas i samma behållare. Här kan du lämna: Plastpåsar, plastfolie och plastfilm, frigolit och plasttuber. Flaskor, dunkar, burkar och lock av plast. T ex ketchup- och senapsflaskor, saftflaskor, schampoflaskor och glassbyttor. Ta av locket eller korken på plastförpackningen och lägg löst i behållaren, det underlättar eftersorteringen. Lämna inte: Större frigolit från t ex datorer och TV (lämnas till Återbruket). Större förpackningar och produkter som inte är förpackning t ex plastleksaker och plastmöbler (lämnas till Återbruket). Pantflaskor (lämnas till butiken). Vad händer sedan? Förpackningar från hushållen bli nya produkter. Man kan till exempel göra bullerplank, lastpallar, parkbänkar, plastbackar, kabelskydd, häststaket sopsäckar, bärkassar m.m. Var kan jag lämna förpackningar och tidningar? De tomma förpackningar och tidningar som sorterats ut ska lämnas till en återvinningsstation eller till Återbruket. Det finns även många lägenhetshus och villaområden som har egna sophus eller miljöbodar där man kan lämna tidningar och förpackningar. Fråga din hyresvärd om du är osäker på hur det fungerar där du bor. Insamlingsmål Materialåtervinning Aluminium 70% Stålplåt 70% Papper/kartong/well 65% Plast 30% Returglas 90-95% Övriga glasförp. 70% Tidningar 75% Svårt att veta? Innan du lämnar! Skölj ur matrester och liknande som luktar illa och låt förpackningarna torka. Vik gärna ihop och platta till om det går. Består förpackningarna av olika material, sortera då efter det som den består mest av. Om det går att separera materialen på ett enkelt sätt (t ex skruva av korkar och lock), gör det så underlättar det återvinningen. Tips! Återvinningsstationer Lämna de olika förpackningarna i respektive behållare. PAPPERSFÖRPACKNINGAR Här finns sorteringslistor: Om du har ont om plats för sortering i hemmet kan du samla alla förpackningar i samma kasse. Ta med kassen till återvinningsstationen när du t ex ska handla och sortera på plats. När du rengör förpackningarna behöver du inte diska dem med diskborste och diskmedel. Skölj enkelt ur dem med lite vatten - kanske som det sista du gör innan du tömmer ut diskvattnet. 7

8 Latrin, slam och extra tjänster Beställning Om du vill beställa en extra tjänst ringer du Latrinhämtning Latrinhämtning sker var fjortonde dag från fritidshus. Vi hämtar 10 ggr per säsong, från vecka Tio kärl ingår i avgiften och de körs ut innan säsongen börjar. Om du behöver fler så ring Latrinet komposteras och används till gödning på åkermark. Det är därför mycket viktigt att inget annat än latrin finns i kärlen. Avgifter slamtömning Tjänst/Anläggning Slamavskiljare Regelbunden tömning tankvolym < 3 m³ Regelbunden tömning tankvolym > 3-6 m³ Tillägg för tankvolym > 6 m³ Avgift, kr inkl. moms kr/st kr/st Leveranstider Normalt har vi 1-2 dagars leveranstid när det gäller extra tjänster. En del extra tjänster innebär att vi måste komma överens om leveransdag. Avgifter Latrinhämtning från fritidshus kostar fjortonde dag. Om fastighetsägaren själv skiftar latrinkärl och ställer ut vid tomtgränsen, är avgiften Om du ställer ut extra kärl (utöver de 10 st som ingår i avgiften) vid ordinarie hämtning betalar du 250 kr per kärl. Sluten tank Regelbunden tömning tankvolym < 3 m³ Regelbunden tömning tankvolym > 3-6 m³ Tillägg för tankvolym > 6 m³ 344 kr/m³ kr/st kr/st 344 kr/m³ Slamtömning Enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare och slutna tankar töms minst en gång per år. Du får meddelande när tömning kommer att ske. Beställ abonnemang eller fler tömningar Extra tjänster Vill du beställa extratömning, hämtning av grovavfall, kärltvätt eller hyra container, ring Avfall- och återvinningsenheten på tfn Extra tömning av sopkärl Blir ditt kärl vid något tillfälle fullt innan ordinarie tömning kan du beställa extra tömning. Avgiften för bioavallskärl (den bruna tunnan) osorterat (den gröna tunnan) är avgiften 200 Latrinhämtning vid fritidshus. Extra hämtning av grovavfall Hämtning av grovavfall (möbler, trädgårdsavfall, el-avfall) från tomtgräns i markplan kostar 1 kubikmeter, avfallet får maximalt väga 50 kg och inte vara längre än 2 meter. Kunder som vill att vi hämtar inne i fast- Kostnaden beror på hur lång tid det tar att bära ut avfallet till fordonet. En normal hämtning tar min och kostar då ca 170 kr exkl grundkostnaden på 200 kr för extrahämtningen. Timkostnaden Hyra container Har du stora avfallsmängder kan du hyra containrar i olika storlekar, ring kundservice för prisuppgift. Kärltvätt Du kan beställa tvätt av sopkärlen. Ring för prisuppgift. 8

9 Ändringar och undantag Med sidlastaren kan två kärl tömmas samtidigt i separata fack. Ansökningsblanketter På vår hemsida se/bobygga/avfall finns e-blanketter. När du fyllt i blanketten skickas den direkt digitalt till Västerås stad. Kontakta Avfall och återvinningsenheten på tfn om ni vill beställa ansökningsblanketter. Ifylld blankett lämnas till Avfall och återvinningsenheten. Blanketten är försedd med adress och svarsporto. Ändring av abonnemang Ändringar i abonnemang för avfalls-, latrin eller slamhämtning ska meddelas skriftligt. Om det medför ändrad avgift görs en justering på nästa faktura. En avgift på 100 kr tas ut för alla ändringar, med undantag för ägarändringar. Gemensam behållare Närboende grannar som har valt samma abonnemang kan ansöka om gemensamt kärl. Ansökan görs på särskild blankett och viljas betalar varje fastighetsinnehavare den fasta avgiften och delar på den rörliga. Förlängt hämtningsintervall Har du mycket små mängder avfall kan du ansöka om förlängt hämtningsintervall. I detaljplanelagt område kan man få förlängt Avfallet ska rymmas i det minsta kärlet utan att det uppstår sanitära olägenheter. Bor det fler än två personer i fastigheten måste man hemkompostera bioavfallet. Du ansöker hos Miljö- och konsumentnämnden, de tar ut en ansökningsavgift på 250 kr om ansökan beviljas. Du betalar rörliga avgiften minskar med 20 procent vecka, enligt tabellen på sid 5). Uppehåll i hämtning Om fastigheten är obebodd under en sammanhängande period av minst tre månader kan du ansöka om uppehåll i hämtning. Fritidshus måste vara obebott hela sommarsäsongen. Fastigheter som ingår i en gemensamhetslösning måste ansöka om uppehåll via den som ansvarar för abonnemanget, kontakta din förening eller motsvarande. Beviljas ansökan blir du befriad från den rörliga avgiften och betalar enbart den fasta avgiften. Ansökan måste göras minst en månad innan uppehållet ska börja gälla. Uppehåll kan beviljas upp till 2 år och därefter förlängas i max 2 år. Ansökan görs till Miljö- och konsumentnämnden på särskild blankett. En ansökningsavgift tas ut med 100 kr per tillfälle och sökande. Befrielse från hämtning Fastighetsinnehavare som kan visa att de, på ett från hälso- och miljöskyddssynpunkt godtagbart sätt, själva kan hantera sitt hushållsavfall kan efter särskild ansökan till Miljö- och konsumentnämnden få befrielse från hämtningen av sitt avfall. Ansökningsavgiften är 250 kr om ansökan beviljas. Då befrias den sökande från den rörliga avgiften och betalar enbart den fasta avgiften. Fastigheter som är obeboeliga eller ska rivas och där det inte finns några planer att den ska användas igen, kan bli befriade från både fast och rörlig avgift. Detta förutsätter att inget hushållsavfall kommer från fastigheten. Ansökan görs till Miljö och konsumentnämnden. När du flyttar Om fastigheten byter ägare, kom ihåg att anmäla ändringen till oss, tfn Helgdagar 2011 Vid jul- och nyårshelgerna samt midsommarhelgen kan det bli ändrad hämtningsdag. Andra helgdagar hämtas avfallet precis som vanligt. Avfall- och återvinningsenheten meddelar via annonser i lokala tidningar och hemsidan om det blir ändrad hämtningsdag. Se vår hemsida: bobygga/avfall 9

10 Lämna in farligt avfall! Det här är Farligt! I vårt vardagsliv uppstår en del rester som kan vara giftiga och skadliga för miljön. Det kan t ex vara en trasig lågenergilampa eller mobiltelefon, gamla batterier, en överbliven färgburk eller den gamla motoroljan. Den sortens avfall ska aldrig slängas i soppåsen eller tömmas i avloppet. Gör en insats - samla in Farligt avfall Vi kan alla göra en insats för en bättre miljö genom att lämna farligt avfall till Återbruket. Mängden farligt avfall från varje enskilt hushåll kan tyckas vara liten, men det blir sammantaget stora mängder. Ca ton samlades in på våra Återbruk förra året. Kontakta alltid personalen innan du lämnar ditt farliga avfall till Återbruket. Hushållskemikalier Sortera ut det du misstänker är farligt eller skadligt för miljön. Produkter märkta med varningstexter/symboler som t ex Brandfarligt, Hälsovådligt eller Förvaras oåtkomligt för barn innehåller oftast farliga ämnen. Om du är osäker på vad som är farligt avfall är det alltid bättre att lämna in för mycket än för lite. Märk upp förpackningen Hjälp vår personal genom att lämna farligt avfall i hela och rena förpackningar. Detta gäller alla kemikalier. Lock och kapsyler ska skruvas åt ordentligt. Torka av förpackningen om den är nedsmutsad eller lägg den i en plastpåse. Märk även förpackningen genom att skriva på utsidan vad som finns i den. Vad händer sedan? Avfallet sorteras efter kemiska egenskaper och mellanlagras på Gryta avfallsstation i Västerås. Transport sker sedan till miljöriktig behandling, t ex till SAKAB. En del av det farliga avfallet förbränns under stränga miljökrav och med omfattande rening av rökgaserna. Syror neutraliseras, olja kan renas och återvinnas. I vissa fall förekommer specialdeponering. Att behandla det farliga avfallet är kostsamt. Hushållens kostnader betalas genom renhållningstaxan. Varningssymboler för kemikalier. Är förpackningen märkt med någon av dessa är det farligt avfall. En hel del av det vi har hemma i t ex städskåp och förråd är farligt avfall och det måste lämnas in till Återbruket om du vill bli av med det. Testa dig själv... 10

11 Lämna inbyggda batterier innehålla inbyggda batterier. - - spelande gratulationskort och Batterier innehåller tungmetaller och andra skadliga ämnen. Alla batterier, även miljömärkta, ska lämnas i en batteriholk eller till Återbruket. Kyl- och frysskåp När du har lämnat in kyl- och frysskåp på Återbruket så transporteras de till en behandlingsanläggning där metall- och plastinnehållet återvinns samtidigt som miljöfarliga freoner förstörs på ett miljösäkert sätt. Några kommuner erbjuder hjälp med hämtning och transport. Kontakta din kommun för mer information. El-avfall El-avfall omfattar alla produkter som har sladd eller drivs med batteri, samt ljuskällor. Lampor, datorer, klockor, leksaker, tv, spisar, småapparater är exempel på el-avfall. Nästan allt el-avfall innehåller något ämne eller någon komponent som är farligt för miljön. Det kan t ex vara PCB, kadmium eller kvicksilver. Dessa måste plockas bort av kunnig och certifierad personal och tas omhand på ett miljöriktigt sätt. Därefter kan stora delar av produkterna återvinnas. El-avfall lämnas på Återbruket. SIBA, Elgiganten och OnOff tar också emot el-avfall. De uttjänta produkterna behöver inte vara köpta i dessa butiker, men de ska tillhöra någon av varugrupperna som de säljer. På försök finns Samlaren i vissa butiker, ett skåp där du kan lämna mindre el-avfall. Batterier Batterier ska lämnas in eftersom de innehåller tungmetaller. Knappcellsbatterier finns det ofta kvicksilver i. De finns bl a i klockor, kameror och annan småelektronik. Många produkter innehåller inbyggda batterier. Montera helst bort dem innan du lämnar in dem. Lämna annars hela produkten som el-avfall. Lämna tillbaka batterierna i batteriholkarna eller liknande som finns vid flera av återvinningsstationerna eller lämna till Återbruken. En del affärer som säljer batterier tar också emot kasserade batterier. Bilbatterier Bilbatterier innehåller bly och en frätande syra. Därför ska det alltid lämnas till Återbruket för att inte göra skada. Vissa bensinstationer tar emot gamla bilbatterier i samband med inköp av nytt. Asbest Av arbetsmiljöskäl tar Återbruket endast emot den mängd asbest som ryms i en bärkasse. Större mängder räknas inte som hushållsavfall och ska då lämnas vid en avfallsstation till gällande taxa. Ta först kontakt med VafabMiljös kundservice för information om prisuppgifter och hur du ska hantera materialet, tfn Tryckimpregnerat trä Tryckimpregnerat trä är farligt avfall och ska lämnas i separat container på Återbruket. Håll rent i avloppet! - Resterna hamnar antingen i närmaste vattendrag eller i det en i avloppsreningsverket. Speciellt viktigt är detta när skapar miljöproblem om det spolas ner i avloppet. Läkemedel och kanyler till Apoteket och kanyler ska lämnas till tersom det kan skada både människor och miljö om den Kanylerna lämnas in i en speciell behållare som finns att 11

12 Det som inte går att materaiåtervinna kanske kan bli energi istället. Våga fråga... Tveka inte att fråga personalen på Återbruken om du undrar över något. Återanvänd mer Har du hela och rena kläder och skor som du tänker slänga? Tänk på att andra kan ha nytta av dem. Runt om i regionen har olika hjälporganisationer placerat ut insamlingscontainrar för kläder och skor. Vissa organisationer tar även emot andra saker som du inte längre behöver. I vissa fall kom mer de och hämtar kostnadsfritt. På Återbruket-Enköping, Återbruket-Heby, Återbruket- Returen i Sala, Återbruket- Kungsör, Återbruket-Köping och Återbruket-Ängsgärdet i Västerås finns insamling för loppisprylar och mindre möbler. Sortera på Återbruket Idag finns det 18 Återbruk i VafabMiljöregionen. Genom Återbruken samlas grovsopor och farligt avfall in från hushållen. Hela 95 procent återvinns På Återbruket kan du sortera olika sorters avfall. Det kostar inte något för hushåll att besöka Återbruket, den kostnaden tas ut via renhållningsavgiften. Omkring 95 procent av det grovavfall som hushållen lämnar återvinns, antingen som energi eller till nytt material. Sorteringsanvisningar kan variera Ibland genomför vi sorteringsförsök på några anläggningar för att få ut en speciellt sorts avfall. Därför kan anvisningarna variera mellan Återbruken. Läs på skyltarna eller fråga personalen. Well Här lägger du lådor av wellpapp. Materialet återvinns till ny wellpapp. Plast På vissa Återbruk finns insamling av plast. Här kan du lägga stora förpackningar av plast t ex plastsäckar, frigolit, dunkar och byggplast. Här läggs även plasttak, pulkor, och plastmöbler Materialet energiåtervinns genom förbränning och kan användas till produktion av el och värme. Trädgårdsavfall Trädgårdsavfallet delas numera upp i löv, gräs och fallfrukt samt ris och grenar. Löv, gräs och fallfrukt komposteras sedan på någon av VafabMiljös komposteringsanläggningar. Ris och grenar säljs till förbränningsanläggningar som grönflis. Allra bäst är det för miljön att kompostera trädgårdsavfall själv hemma i trädgården om det finns möjlighet. Trä Här kan du lämna lastpallar, brädor, möbler av trä (ej med metallresår) och dörrar. Träet mals till flis och kan användas som bränsle. Obs! Tryckimpregnerat trä är farligt avfall och ska läggas i en speciell container. Metallskrot Metallskrot är t ex cyklar, möbler av metall, badkar, kastruller och gräsklippare utan olja. Metallskrotet skickas till återvinning, där metallerna sorteras, smälts ned och blir till nya produkter. 12

13 Brännbart Material som är svåra att materialåtervinna kan vara brännbara. Det blir då energi i form av el och värme. Till Brännbart hör t ex textilier, madrasser, soffkuddar, heltäckningsmattor, plasttak, pulkor, plastmöbler och tapeter. Soffor och sängar På vissa Återbruk finns en container för soffor och sängar. Här läggs möbler med metallresår. Avfallet krossas och det brännbara delarna kan sorteras ut. Finns ingen sådan container lägger du detta avfall i Brännbart. Det här kan du lämna på Återbruken: Gips och Isolering Det finns avfall som inte går att återvinna utan måste läggas på deponi (tipp). Målet är att så lite som möjligt ska läggas här. Exempel på sådant grovavfall är gips, isolering, avloppsrör, fönsterglas utan ram, bilrutor och spegelglas utan ram. Fyllnadsmassor Här kan du lägga jord, sten, schaktmassor, porslin, tegel, kakel och keramik. Avfallet används som täckmaterial på deponin. Hushållens farliga avfall Till Återbruken lämnar du också farligt avfall och el-avfall. Kontakta personalen innan du lämnar avfallet. Läs mer på sid Förpackningar, tidningar På varje Återbruk finns även en återvinningsstation för förpackningar och tidningar. Läs mer om detta på sid 6-7. Detta lämnas inte till Återbruket - lämnas till Apoteket kor - lämnas till återförsäljare återförsäljare. nition - lämnas till polisen - hämta en speciell behållare på apoteket. När behållaren är fylld lämnar du den till Apoteket. torcykeldäck) - lämnas till gummiverkstad. läggs i kärlet där du bor. Har du mycket avfall vid något tillfälle kan du kontakta din kommun. Återbrukskort Återbruken är till för hushållens grovavfall och farliga av- Återbruket måste först lösa ett Återbrukskort. Kontakta Vafab- mer information. Miljötips! Genom Återbruken samlas grovsopor och farligt avfall in från hushållen. Det finns 18 Återbruk i regionen. Saker du vill bli av med som inte är trasiga kanske du kan sälja, ge bort till någon du känner eller lämna till någon insamling. Återbruket så blir det inga onödiga transporter. Passa på att åka till Återbruket när du har något annat ärende i närheten. Om du bara ska lämna tidningar eller förpackningar finns det nästan alltid insamling på närmare håll. Se listan över återvinningsstationer på sid 15. tomgångskörning mer än en minut. Tänk på att stänga av motorn när du är på Återbruket. 13

14 Återbruket i din kommun. Adresser, telefonnummer och öppettider 2011 Arboga Återbruket, N. Ågatan, tfn Måndag Onsdag, torsdag Fredag Lördag10-15 Enköping Återbruket Enköping Kaptensgatan 21, tfn Måndag-torsdag 7-19 Fredag 7-17 Lördag och söndag Fagersta Återbruket Sänkmossen, tfn Måndag och onsdag 7-19 Tisdag, torsdag och fredag 7-16 Lördag 8-13 Hallstahammar Återbruket Trångfors, tfn Måndag och onsdag 7-19 Tisdag, torsdag, fredag 7-16 Lördag 8-13 Heby Återbruket Heby Industrivägen 11, tfn Måndag, tisdag, torsdag 10-14, Söndag Återbruket Östervåla vid Zetterbergs, tfn Måndag, onsdag, torsdag 10-14, Lördag Kungsör Återbruket, Fredsgatan, tfn Måndag, tisdag, torsdag , Lördag Köping Himmetavägen 2 tfn Måndag-torsdag Fredag Lördag Norberg Återbruket Norberg Svarvargatan 10 tfn Måndag 10-13, Tisdag, onsdag: Fredag 10-13, Lördag Sala Återbruket Returen Skruvgatan 1 tfn Måndag - fredag Lördag Dag före helgdag Skinnskatteberg Återbruket Skinnskatteberg Klockargårdens industriområde, Näsvägen 1 tfn Måndag och onsdag 8-12 Tisdag och torsdag 8-12, Fredag Lördag 9-14 Surahammar Återbruket Surahammar Stålvägen tfn Måndag (april-okt) (resten av året stängt) Tisdag och fredag 8-17 Onsdag och tordags 8-18 Lördag 8-13 OBS! Dag före helgdag stänger Återbruket Surahammar kl Västerås Västerås tätort Återbruket - Bäckby Bäckbyvägen/Hälleborgsvägen, tfn Återbruket - Hälla Ringborregatan, tfn Återbruket - Gryta Gryta avfallsstation, tfn Återbruket - Stenby Kraftlinjegatan, tfn Återbruket - Ängsgärdet Malmabergsgatan, tfn Öppettider i Västerås tätort Måndag-torsdag: 7-19 Fredag: 7-17 Lördag-söndag Undantag Återbruket-Gryta Måndag-fredag: 7-16 Skultuna Återbruket - Skultuna Tibblevägen, tfn Måndag, tisdag och torsdag: 10-14, Lördag: Öppettider storhelger - samtliga Återbruk Skärtorsdag, Trettondagsafton Öppet ordinarie tid Valborgsmässoafton Öppet ordinarie tid. Samtliga Återbruk stänger dock senast kl 16. Påskafton, Annandag Påsk, Pingstafton, Annandag jul. Öppet som lördag Stängt: Långfredag, Påskdagen, 1 maj, Kristi himmelsfärds dag, Pingstdagen, Nationaldagen 6 juni, Midsommarafton, Midsommardagen, Alla Helgons Dag, Julafton, Juldagen, Nyårsafton, Nyårsdagen, Trettondedag jul 14

15 Återvinningsstationer På Återvinningsstationerna kan du lämna förpackningar och tidningar. Listan var aktuell 1 januari Ändringar kan komma under året. Arboga Asplunds Livs p-plats Garvaregränd Gråmunkegränd Götlunda, Fårtallen invid g:a E18 Hällbacksvägen Lungers handel Medåker, Hembygdsgårdens p-plats Stiwemas p-plats Tegelvretsvägen Vilstahallen p-plats Återbruket Arboga, N. Ågatan Enköping Coop Forum, mot Sandgatan Fabriksgatan Fannakiosken, p-plats Fjärdhundra, Sandladan vid Eklundavägen Grillby, Brunnsgatan/Bangatan Havsörnsgatan/Bodavägen Hummelsta, mittemot macken ICA Maxi, p-plats Lillkyrka, Hässlingevägen/Prästvägen OKQ8 Romberga Skolsta, Bensin & Service Återbruket Enköping Örsundsbro, ICA-affären, baksidan Fagersta Coop Extra, Stationsvägen Coop Nära, Norrbyvägen ICA Supermarket ICA Fontänen OTI krog, Hedkärra Gamla banan, Ängelsberg Stövargränd Återbruket Sänkmossen Hallstahammar Baldersplan, Baldersvägen 7 F d AMU Center, Videvägen 1 Hallstahem, Trädgårdsgatan 8 Kommunhusparken, Prästgårdsgatan 1 Motionscenter, Gråstensvägen Näs, infart Usterstavägen Statoil Kolbäck, Bergsgatan 5 Stiftelsen Kolbäck, Äggsjögatan Strömsholm, Djursjukhusvägen Tunakioskens parkering, Surbrunnsv. Återbruket Trångfors Heby Harbo, Forsbovägen Heby, Bang - Brog parkeringen Heby, Stationsvägen Heby, Återbruket Huddunge, Lunda Handel Morgongåva, Brunkullsvägen Runhällen, f d järnvägsområdet Tärnsjö, Stationsgatan 29 Vittinge, Ösbyvägen Östervåla, Åbyv 5, Brända tomten Östervåla, Långängsgatan Östervåla, Återbruket Kungsör * Endast glas och tidningar Hornsgatan Malmabergskiosken Runnavägen-Kungsringen Skolgatan Valskog Torsgatan Återbruket Kungsör, Fredsgatan Köping Dalvägen - Bergslagsvägen, Kolsva Elundsskolans parkering, Köping Mälartorget, Köping Nibbletorget, Köping Nygård, Nibblesbackevägen 1, Köping Odensvigården, Odensvi P.plats Big Inn Ringvägen, Köping P-plats Byjorden Scheelegatan, Köping P-plats Folkets Park Östanåsg, Köping P-plats Odensvivägen, Kolsva Tunadalsparkeringen, Köping V. Långgatan, Fylgiaplatsen, Köping Zigenarebacken Idrottsplats, Köping Ågärdsgatan/Bergslagsvägen, Köping Återbruket Himmetavägen 2, Köping Norberg * Ej Metall och plastförpackningar. Coop Konsum* ICA Supermarket* Karbenning, stationen Kornettgatan Kärrgruvan, Affären Malmheden Ringvägen Återbruket Norberg, Svarvarg 10 Sala Vid en Omstart lämnar hushållen förpackningar, tidningar, bioavfall och restavfall. * Ej pappersförpackningar och/eller tidningar. Broddbo Omstart Norra, länsv 830 till Möklinta Broddbo Omstart Södra, Broddbov Hedåker Omstart, Jordbrovägen Jugansbo Omstart Kila Omstart, Lindgårdsvägen Kumla Omstart, Bivägen Möklinta Norra Omstart, Sportvägen Möklinta Södra Omstart, Bygdegårdsv. Ransta Omstart Hebo, Hebovägen Ransta Omstart Österby, Stationsvägen Ransta Omstart Västerby*, länsv 726 Ransta Omstart Ranstaaffären, Kärrbäcksbovägen Ransta Omstart Ranstaby* Rosshyttan Omstart Sala Omstart Aspen, Aspgatan Sala Omstart Ekeby skolan Sala Omstart Emmylund, Emmylundsg. Sala Omstart Färgaren, Gillegatan* Sala Omstart Hagaberg Norra, Åshagsg. Sala Omstart Hagaberg Södra, Bronäsg. Sala Omstart Jakobsdal*, Myntgatan Sala Omstart Kungsängen, Ö Thulegatan Sala Omstart Loftvägen* Sala Omstart Malmrakan Västra*, Staafg. Sala Omstart Malmrakan Östra, Nordstedtsgatan Sala Omstart Mamre, Hyttv (g:a kiosken) Sala Omstart Mamre, Smedjegatan* Sala Omstart Måns Ols, Måns Olsvägen Sala Omstart Norrberg, Långgatan Sala Omstart Norrmalm N*, Spångatan Sala Omstart Persdal, Ljunggatan Sala Omstart Skuggan 1, Skugganvägen Sala Omstart Skuggan 2, Floragatan Sala Omstart Skuggan 3, Banelundsg. Sala Omstart Sommarhagen* Sala Omstart Stampers, Stampersvägen Sala Omstart Turbo, Gruvvägen Sala Omstart Ängshagen, Vintergatan Sala Omstart Åkra, Berggatan Saladamm Omstart, Åbyvägen Salbohed Omstart, Kopparbergsvägen Sala SJ:s parkering, Silogatan Sätrabrunn Omstart, Kvarnbacksvägen Varmsätra Omstart Västerfärnebo Omstart, Norbergsvägen Endast förpackningar: Sala Centrum, Coops parkering Sala Centrum, Kungsg/Kålgårdsg* Sala Centrum, Lillåstrand* Sala Willys, Gymnasiegatan Västerbykil* Skinnskatteberg Bernshammar, affärsplan Färna, Svinhuset, Fåfängans väg Riddarhyttan, Q-star Liensvägen 3 Skinnskatteberg, parkering, stationen Skinnskatteberg, Reningsverket Skinnskatteberg, Återbruket Surahammar * Endast Pappersförpackningar och tidningar Borevägen Odonvägen Omvägen, p-plats norr om Konsum Återbruket, Stålvägen Österängsvägen Ramnäs, Coop Konsum p-plats Ramnäs Nya, Sergantvägen Seglingsberg* Virsbo, Gammelby Virsbo, ICA-Jägaren, Dynavägen Virsbo, Jägargatan 37 Västerås * Ej Glas ** Endast Pappersförpackningar *** Ej Metall och plastförpackningar. Barkarö, norra infarten Bjurhovda, bakom Coop Konsum Blåsbo, Blåsboplan Vasagatan Brandthovda, Järnåldersg, bussvändpl Bäckby, Bandverksg, containerplats ** Dingtuna centrum *** Ekbacken-Enhagen, Cronstedtsv** Erikslund, Hallsta gårdsg, Willys P-plats Erikslund, ICA Maxi Gideonsberg, Långmårtensg, ABB-park. Gryta, ICA-Grytan, Norrledan-Grytav. Haga, ICA Supermarket *** Haga, Rekylgatan** Hammarby, Bygatan** Hammarby, Sigfrid Edströms gata** Hammarby, Liegatan** Hamre, Väderleksg, containerpl Hälla Köpcenter, vid On-Off Hökåsen, Klimatv/Åsenlundsv Irsta, mittemot Statoilmacken Irsta, Asarnas väg** Irsta, Ymergatan** Klockartorpet, Statoilmacken Kärsta-Fycklinge, f d Sagåhallen Malmaberg, Hemköp Rönnby centrum Rönnby, Rönnbyv-Löparg ** Skallberget, Nansengatan Skälby, Kummelgårdsg, vändplan Skälby, Rösegårdsg ** Skälby, Skönsbog, vändplan *** Stallhagen, Nedre Hyttvägen, vid järnv. Stenby, Coop Forum Talltorp, Kallfrontsgatan** Tillberga, bakom brandstation Tortuna, f d Handlarn Återbruket-Bäckby, Bäckbyv/Hälle-borgsv Återbruket-Gryta, Gryta avfallsstation Återbruket-Hälla, Ringborreg Återbruket-Skultuna, Tibblev Återbruket-Stenby, Kraftlinjeg Återbruket-Ängsgärdet, Malmabergsg Önsta, Gladiolgatan För senast uppdaterad lista över Återvinningsstationer besök Telefonnummer till kundtjänst FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) är , e-post: 15

16 Tillsammans med övriga kommunala avfallsorganisationer kommer vi under 2011 genomföra en kampanj om materialåtervinning från hushållen i Sverige. Vi hoppas du vill vara med i Sveriges största miljörörelse. Gruppförsändelse till samtliga hushåll Mer information Tekniska nämndens stab, Avfall och återvinningsenheten i Västerås Avfall- och återvinningsenheten svarar på frågor om exempelvis; ägarändringar, räkningar, beställningar, felanmälan och insamlingen av hushållsavfall. Kundtjänst: Telefax: Öppettider: måndag-torsdag fredag Sommartid: 27/6-26/ Undantag: Klämdagar öppet Dag före röd dag och dag före afton öppet Stängt: Lördagar, söndagar, helgaftnar och helgdagar Besöksadress: Fiskartorget, Stadshuset Postadress: Västerås Växeltelefon: E-post: Mer information finns även på hemsidan VafabMiljö VafabMiljö svarar på frågor om Återbruket och hushållens farliga avfall. Huvudkontor: Gryta avfallsstation, Västerås Reception: Telefax: Postadress: Västerås E-post: Mer information finns även på hemsidan VafabMiljö. Tryck: Edita Västra Aros. Foto: VafabMiljö, Mathias Johansson, Pia Nordlander, Lasse Fredriksson. Illustrationer: Anette Ekman. Papper: Cyclus 100% returfiber 16 Soptips delas ut till alla hushåll och är ett samarbete mellan din kommun och VafabMiljö. I Soptips har vi samlat information om hushållens avfall.

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Skinnskatteberg 2015 1 Hjälp till att minska avfallet Vad är Soptips? Soptips delas ut av

Läs mer

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Skinnskatteberg Enköping 2015 2014 1 Hjälp till att minska avfallet Vad är Soptips? Soptips

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009 Avfall,vatten och avlopp Guide 2009 Allmän information om avfall Överallt där människor bor eller arbetar bildas avfall. Den här broschyren riktar sig främst till våra kommuninvånare som bor i småhus,

Läs mer

Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera

Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Texter Norrköpings kommun, tekniska kontoret Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Layout Rüsen Yildiz Camilla Neve

Läs mer

Sopsorteringsguide. Sortera rätt, miljösmart och enkelt

Sopsorteringsguide. Sortera rätt, miljösmart och enkelt Sopsorteringsguide Sortera rätt, miljösmart och enkelt 1 Innehållsförteckning Sigtuna kommun, renhållning 3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 3 Allmän information 3 Almanacka Förpacknings- och Tidningsinsamlingen,

Läs mer

Avfall, vatten och avlopp

Avfall, vatten och avlopp Avfall, vatten och avlopp Guide 2013 Foto: Bildarkivet/ Lars Owesson Innehåll Miljövänlig kommun... 3 Vattnet i din kommun... 4 VA-taxan... 5 Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät... 6 Slamtömning...

Läs mer

KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen?

KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen? KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen? Källsortering ENKLARE ATT SORTERA DINA SOPOR Ställ dig denna fråga: Är det här en förpackning? JA Då hör den hemma i något av förpackningsinsamlingens

Läs mer

Miljökalender 2014. Gott nytt år!

Miljökalender 2014. Gott nytt år! Miljökalender 2014 Gott nytt år! Du håller just nu i Miljökalendern för 2014. I denna kalender får du information om avfallshantering, källsortering, hämtningsrutiner, viktigare kontaktuppgifter m.m. Vatten-,

Läs mer

Det är lätt att sortera rätt! Mölndals källsorteringsguide

Det är lätt att sortera rätt! Mölndals källsorteringsguide Det är lätt att sortera rätt! Mölndals källsorteringsguide Utgiven av tekniska förvaltningen, Mölndals stad. Oktober 2014. Text och layout: Tekniska förvaltningen. Foto: Hans Wretlin, FTI, Sansac, tekniska

Läs mer

Sorterings guide. Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun. med uppslagsdel A-Ö

Sorterings guide. Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun. med uppslagsdel A-Ö Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun Detta är en webbanpassad källsorteringsguide för hushållsavfall. Guiden riktar sig till alla hushåll i Alingsås kommun. Sorterings guide FÖR HUSHÅLLSAVFALL

Läs mer

Bilaga 2. Nuläge och omvärld

Bilaga 2. Nuläge och omvärld Bilaga 2 Nuläge och omvärld Innehåll 1 Allmänt... 4 2 Beskrivning av regionen och kommunerna... 5 2.1 Geografiskt läge... 5 2.2 Markanvändning... 6 2.3 Folkmängd och boende... 6 2.4 Näringsliv... 8 3 Avfallsmängder,

Läs mer

Miljöalmanacka. Solenergi möter vattenkraft. Sjön Dovern. Fotograf: Lennart Persson.

Miljöalmanacka. Solenergi möter vattenkraft. Sjön Dovern. Fotograf: Lennart Persson. Miljöalmanacka 2014 Solenergi möter vattenkraft. Sjön Dovern. Fotograf: Lennart Persson. Kundtjänst Norrköpingsvägen 32 kundtjanst@finspangstekniskaverk.se 0122-851 80 måndag fredag 8 12, 13 15 Välkommen

Läs mer

Sopbladet. Vad händer med maten du slänger? Häng med till biogasanläggningen! Återvinn ditt elavfall

Sopbladet. Vad händer med maten du slänger? Häng med till biogasanläggningen! Återvinn ditt elavfall SAMHÄLLSINFORMATION Sopbladet INFORMATION OM AVFALLSHANTERINGEN I NORRKÖPINGS KOMMUN NUMMER 2, 2013 NOVEMBER Vad händer med maten du slänger? Häng med till biogasanläggningen! Återvinn ditt elavfall barnen

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013 UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM Januari 2013 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 4 Insamling av matavfall i separata kärl med papperspåse... 5 Hämtning... 6 Arbetsmiljö... 6 Hämtningsintervall & dimensionering...

Läs mer

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013 UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM Januari 2013 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 4 Insamling av matavfall i separata kärl med papperspåse... 5 Hämtning... 6 Arbetsmiljö... 6 Hämtningsintervall & dimensionering...

Läs mer

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning av kommunen

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning av kommunen Bilagor Innehåll Bilaga 1 - Beskrivning av kommunen 3 Bilaga 2 - Beskrivning av avfallshanteringen 7 Bilaga 3 - Uppföljning av föregående avfallsplan 26 Bilaga 4 A - Avfallsanläggningar 31 Bilaga 4 B -

Läs mer

Vi är stolta över att arbeta för dig!

Vi är stolta över att arbeta för dig! Till fastighetsägare i Umeå kommun Vi är stolta över att arbeta för dig! UMEVA ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Umeå kommun. I denna folder får du en översiktlig information om vad

Läs mer

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus Råd och tips om dina avfallskärl För dig som bor i villa eller radhus ABONNEMANG Välj gärna abonnemang med sortering av matavfall. AVFALLSABONNEMANG FÖR VILLOR Du som bor i villa eller radhus ska ha ett

Läs mer

Svedala Kommuns 1:23 Författningssamling 1(25)

Svedala Kommuns 1:23 Författningssamling 1(25) Författningssamling 1(25) Föreskrifter om avfallshantering för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2007-09-12, 104 Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan

Läs mer

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter

Läs mer

Svensk Avfallshantering

Svensk Avfallshantering Svensk Avfallshantering 2014 Innehåll Förord...3 Avfallsmängder 2013...4 Så fungerar svensk avfallshantering...6 Förebyggande av avfall...8 Insamling och transport...9 Farligt avfall...12 El-avfall och

Läs mer

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Foto: Dan Johansson Sammanfattning Målet med all avfallsplanering är att minska avfallets mängd och farlighet. Denna avfallsplans syfte och mål är att klargöra gällande

Läs mer

Återvinning för hushållen. med avfallsordlista

Återvinning för hushållen. med avfallsordlista Återvinning för hushållen med avfallsordlista Här kan du återvinna: Återvinningscentral, ÅVC På återvinningscentralerna kan hushållen kostnadsfritt lämna in grov- och trädgårdsavfall samt farligt avfall.

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

Du vinner på att återvinna!

Du vinner på att återvinna! Du vinner på att återvinna! ÅTERVINNING AV FÖRPACKNINGAR OCH TIDNINGAR SÅ HÄR FUNGERAR DET Du vinner på att återvinna! Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning sker något stort.

Läs mer

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 2012 SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 Innehåll Förord 3 Så fungerar svensk avfallshantering 4 FÖREBYGGANDE AV AVFALL, FÖRBEREDELSE FÖR ÅTERANVÄNDNING 6 Insamling och transport 8 Avfallsmängder 2011 10 Farligt

Läs mer

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt!

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt! Varför ska vi vårstäda? Varje år slängs 8 800 ton skräp i Sveriges natur och i Göteborg räknar man med att 600 ton slängs. Det skadar både växt- och djurliv. Hundratals fåglar och däggdjur dör varje år

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer