INLEDNING. Efterföljare:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING. Efterföljare:"

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. I, Telegrafväsendet. Telegrafstyrelsens underdåniga berättelse för år... Stockholm : Isaac Marcus, Täckningsår: ändrades serien till Bidrag till Sveriges officiella statistik. I, Telegrafoch telefonväsendet. Efterföljare: Telefon och telegraf / av Kungl. Telegrafstyrelsen. Stockholm : K. L. Beckman, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Översiktspublikation: Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år Stockholm : Statistiska centralbyrån, S. 82: Tab. 52. Telegraf och telefon /1890. S. 83: Tab. 53. Telefon /1951. S. 84: Tab. 54. Telegraf /1951. BISOS I digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, urn:nbn:se:scb-bi-i0-1001_

3 BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. I) TELEGRAF- OCH TELEFONVÄSENDET. HY FÖLJD 50. TELEGRAFSTYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1911.

4

5 Innehållsförteckning. Table des matières. A. Berättelse för år 1910: I. Stationer 6. II. Personal 7. III. Trafik och trafikinkomster 8. IV. Linjer, ledningar och lokala nät 13. V. Fastigheter och byggnader 21. VI. Apparater 23. VII. Förråd och inventarier 24. VIII. Verkstaden 25. IX. Finansiell öfversikt 26. X. Reglementariska föreskrifter m. m 31. XI. Hos Styrelsen handlagda mål 31. XII. Tekniska anordningar och undersökningar m. m 32. XIII. Undervisningsväsendet 33. XIV. Studieresor 33. XV. Pensionsväsendet 33. Sid. A. Rapport pour l'année 1910: Pag. I. Bureaux 6. II Personnel 7. III. Mouvement et recettes des correspondances 8. IV. Lignes, circuits et réseaux 13. V. Immeubles et bâtiments 21. VI. Appareils 23. VII. Dépôts de matériel 24. VIII. Atelier 25. IX. Finances 26. X. Dispositions réglementaires etc 31. XI. Dossiers de l'administration Centrale 31. XII. Dispositifs techniques, recherches etc 32. XIII. L'école professionnelle 33. XIV. Voyages d'étude 33. XV. Pensions 33. B. Bilagor: Tab. 1. Apparater, telegraf- och telefonkorrespondens samt inkomster och utgifter år » 2. Personal samt specifikation öfver telegrafverkets utgifter år » 3. Telegramväxling och inkomster vid kontrollstationerna år » 4. Telefontrafiken med utlandet och däraf härflytande inkomst under år » 5. Antalet abonnentledningar och apparater i telegrafverkets telefonnät 56. B. Annexes: 1. Les appareils, les correspondances télégraphiques et téléphoniques et les recettes et dépenses en Le personnel et spécifications des dépenses en Le mouvement des télégrammes et les recettes dans les bureaux frontières en Les correspondances téléphoniques avec l'étranger et les recettes en Nombre des circuits d'abonnés et des appareils dans les réseaux téléphoniques 56.

6

7 TILL KONUNGEN. Jämlikt Eders Kungl. Maj:ts föreskrift i nådiga instruktionen för Telegrafstyrelsen den 11 oktober 1907 får Styrelsen härmed i underdånighet afgifva berättelse om telegrafverkets förvaltning under år 1910, vid hvilken fogats de till berättelsen hörande tabellbilagor.

8 6 I. Stationer. A. Telegrafstationer. 1. Statstelegrafstationer. Vid 1910 års utgång voro telegrafverkets telegrafstationer efter tjänstgöringstiden indelade i klasser sålunda: Första klassen, med oafbruten tjänstgöring dag och natt: Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall 1 ), eller 4 stationer. Andra klassen, med hel dagstjänst: Arboga, Arvika, Askersund, Backe, Boden, Bollnäs, Borås, Byske, Båstad 2 ), Djursholm, Eksjö, Enköping, Eskilstuna, Eslöf, Falkenberg, Falköping, Falun, Filipstad, Gäfle, Gällivare, Halmstad, Haparanda, Hedemora, Hudiksvall, Hultsfred, Hälsingborg 3 ), Härnösand, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlskoga, Karlskrona, Karlstad, Katrineholm, Kiruna, Klippan, Kolbäck, Kopparberg, Kramfors, Kristianstad, Kristinehamn, Krylbo, Köping, Landskrona, Lidköping, Lindesberg, Linköping, Ljusdal, Luleå, Lund, Lysekil, Mariestad, Marstrand, Mjölby, Mora, Motala, Nederkalix, Nora, Norberg, Nordmaling, Norrköping, Norrtälje, Nyköping, Nyland, Nässjö, Oskarshamn, Oxelösund, Piteå, Kamsele, Ronneby, Sala, Saltsjöbaden, Simrishamn, Skara, Skellefteå, Sköfde, Sollefteå, Strömstad, Sunne, Söderhamn, Södertälje, Sölvesborg, Tranås, Trollhättan, Trälleborg, Uddevalla, Ulricehamn, Umeå, Uppsala, Vadstena, Vara, Varberg, Varekil, Vinga, Visby, Vänersborg, Värnamo, Västervik, Västerås, Växjö, Ystad, Ahus, Ange, Ängelholm, Örebro, Örnsköldsvik och Östersund, eller tillhopa 110 stationer. Tredje Mässen, med inskränkt dagstjänst: Bergkvara, Bjästa, Borgholm4), Dalarö, Brottningholm, Finspång, Fjällbacka, Gamleby, Gräbbestad, Hjo, Holmsund 4 ), Husum, Hvetlanda, Junsele, Karlsborg, Landsort, Leksand, Lilla Edet, Ljusne, Lycksele, Mariefred, Munkedals bruk, Mönsterås, Mörbylånga, Eobertsfors, Eåneå, Sandhamn, Slite, Smedjebacken, Smögen, Sofiero, Strängnäs, Stugsund 4 ), Surahammar, Sveg, Säffle, Söderköping 4 ), Tidaholm, Tullgarn, Ullånger, Valdemarsvik, Vaxliolms fästning, Vifstavarf, Åmål, Öregrund och Östhammar, eller tillhopa 46 stationer. Förutom å dessa, sammanlagdt 160 telegrafstationer, äger fullständig telegramexpediering rum å centraltelefonstationerna i Flen, Furusund och Gnesta. Någon förändring i antalet telegrafstationer har ej under året ägt rum. Telegram expeditionerna ökades under året. med 70 och utgjorde vid årets slut 864, inrättade dels å växeltelefonstationer och dels hos abonnenter. Telegraminlämningsställenas antal minskades under året med 1 och utgjorde vid årets slut 76. Samtliga telegrafverkets stationer och understationer äro öppna för internationell korrespondens, telegramexpeditionerna och telegraminläniningsställena dock i regel endast för befordran af telegram på klart svenskt språk. 3. Järnvägstelegrafstationer. Under år 1910 hafva, enligt till Styrelsen inkomna anmälningar, följande antal för telegrafering inrättade järnvägsstationer blifvit satta i förbindelse med telegrafnätet: vid Halmstad Nässjö järnväg 2» Malmö Simrishamns järnväg 2» Mjölby Hästholmens järnväg 4» Norra Hälsinglands järnväg 3» Norra Östergötlands järnvägar 1» Nässjö Oskarshamns järnväg 1» Statens järnvägar 5» Stockholm Boslagens järnvägar 1» Södra Ölands järnväg 8» Västergötland Göteborgs järnväg 4 eller tillhopa 31, hvaremot dylik förbindelse med följande antal järnvägsstationer under året upphört: vid Dala Hälsinglands järnväg 2» Orsa Härjeådalens järnväg 1 eller tillhopa 3 Sammanlagda antalet järnvägstelegrafstationer utgjorde vid årets slut 1,729, däraf 483 tillhörande statens järnvägar och 1,246 tillhörande enskilda järnvägar. Dessa stationers tjänstgöringstider samt i hvad mån de äro öppna för internationell eller endast för skandinavisk korrespondens utvisas af följande tablå. 2. Understationer för telegrambefordran. Antalet filialstationer är fortfarande 14, nämligen 12 i Stockholm, däraf 5 å Norrmalm, 2 å Östermalm, 1 å Södermalm, 1 å Kungsholmen, 1 i Riksdagshuset, 1 å Börsen och 1 i Grand hotell, samt 2 i Göteborg, däraf 1 vid Stigbergstorget och 1 vid Drottningtorget. ') Denna station stänges dock i regel kl. 12 midnatt. 3 ) Öppen 1/6 15/9. 3 ) Denna station hålles öppen till kl. 10 e. m. 4) Sommartiden hel dagstjänst. 4. Signalstationer. Anordningar för signalering af telegram till eller från fartyg finnas dels vid telegrafverkets ofvannämnda station å Vinga samt dels vid de lotsverket tillhöriga signalstationerna å Bremö och i Hälsingborg.

9 5. Gniststationer. Sveriges första för allmän korrespondens afsedda gniststation öppnades för trafik den 1 juli Den är belägen vid Karlskrona ock tillhör flottan. B. Telefonstationer. 1. Statstelefonstationer. Centraltelefonstationerna hafva under år 1910 icke undergått någon förändring i afseende å antalet utan utgöra fortfarande 153, nämligen i Flen, Furusund, Gnesta och å samtliga ofvan uppräknade orter, där statstelegrafstationer finnas, utom i Båstad, Drottningholm, Ljusne, Slite, Sofiero, Stugsund, Tullgarn, Vaxholms fästning, Vifstavarf och Tinga. Växelstationernas antal har under året ökats med 68 och utgjorde vid 1910 års slut 1,779. Antalet samtalsstationer för allmänheten ökades under året med 225 och uppgick vid 1910 års slut till 4, Enskilda telefonstationer. Enligt från de enskilda telefonbolagen och telefonföreningarna lämnade uppgifter funnos vid 1910 års utgång enskilda central- och växelstationer till ett antal af 209 (se tabellen å sid. 21). C. Sammanfattning. 1. Telegrafstationer : Tillhörande telegrafverket: telegrafstationer 160 telefonstationer med telegramexpediering filialtelegrafstationer 14 telegramexpeditioner 864 telegrarninlämningsställen Järnvägstelegrafstationer, tillhörande statens järnvägar Järnvägstelegrafstationer, tillhörande enskilda järnvägar... 1,246 1,729 Gniststation, tillhörig flottan 1 Summa 2, Telefonstationer: a) stationer för ledningarnas växling: statens centraltelefonstationer 153» växeltelefonstationer 1,779 enskilda central- och växel telefonstationer 209 2,141 b) samtalsstationer för allmänheten: samtalsstationer å centralstationer 153»» filialtelegrafstationer och å telegrafstationen i Stugsund 15»» växelstationer 1,566» fristående » ej abonnerade telefonautomater 871» hos abonnenter 1, D. Stationernas underhåll. 1. Telegrafstationerna. Telegrafstationerna i Båstad, Härnösand, Höganäs och Tranås hafva under årets lopp flyttats till nya lokaler. 2. Telefonstationerna. Likaledes hafva under året till nya lokaler förflyttats telefonstationerna i Anundsjö, Bringåsen, Färila, Idbyn, Indal, Järfsö, Kjäflinge, Malmberget, Partilled, Bagunda, Sveg, Torrom, Tygelsjö, Vilhelmina, Viskan, Vängelsbyn, Östbydal och Östbyn. Nya växelbord hafva under året uppsatts å telefonstationerna i Anundsjö, Borlänge, Eksjö, Filipstad, Gäfle, Härnösand, Hörby, Kalmar, Landskrona, Linköping, Saltsjöbaden, Sollefteå, Stockholm, Svedala, Tillberga, Visby, Västerås och Östhammar. II. Personal. I de af Eders Kungl. Maj:t den 18 juni 1909 för telegrafverket fastställda utgiftsstater för år 1910 upptagas under aflöningsstaten 1,928 ordinarie tjänster, nämligen 56 hos Styrelsen, 388 vid linjedistrikten, 1,474 vid stationerna och 10 vid verkstaden. Af dessa voro emellertid 8 tjänster hos Styrelsen, 5 vid linjedistrikten, 22 vid stationerna och 1 vid verkstaden eller tillhopa 36 tjänster ej under året tillsatta, men å andra sidan kvarstodo å öfvergångsstat med tjänstgöringsskyldighet 5 personer hos Styrelsen, 5 vid linjedistrikten och 1 vid stationerna. Antalet ordinarie tjänstemän utgjorde alltså 1,903. Den extra ordinarie personalen samt personer, använda såsom biträden och arbetare vid telegrafverket, utgjorde omkring 3,775. Hela antalet personer, som under 1910 sysselsattes vid telegrafverket, uppgick således till omkring 5,700, hvartill komma omkring 2,700 vid understationerna anställda personer. Styrelsens ordinarie personal utgjordes af 1 generaldirektör och chef för telegrafverket, 3 byråchefer, däraf 1 för administrativa byrån, 1 för linjebyrån och 1 för trafikbyrån, hvilken sistnämnde tillika tjänstgjorde såsom generaldirektörens ställföreträdare, 14 byråtjänstemän, däraf 1 sekreterare, 1 kamrer, 1 byråingenjör tills vidare vakant och 1 förrådsintendent med tjänster motsvarande förutvarande andra lönegraden, 1 kontrollör, 8 assistenter däraf dock 6 vakanta 1 föreståndare för katalogexpeditionen, 4 telegrafister och 18 kontorsskrifvare däraf 1 vakant samt 6 vaktmästare. På öfvergångsstat kvarstodo 2 andra och 4 första gradens tjänstemän, däraf 1 tjänstledig. Därjämte voro anställda 1 föreståndare för materialprofningsanstalten, 4 e. o. byråtjänstemän, 1 militärassistent, 9 amanuenser af hvilka likväl 1 var tjänstledig 6 e. o. kontorsskrifvare och kontorsbiträden, 1 e. o. ritare samt 2 e. o. vaktmästare. De här ofvan såsom vakanta angifna tjänsterna uppehöllos af de å öfvergångsstat kvarstående tjiinstemännen samt amanuenserna. Den ordinarie personalen vid linjedistrikten utgjordes af 7 linjedirektörer, 19 linjeingenjörer af hvilka 1 å öfvergångsstat 7 kvinnliga kassörer af l:a lönegraden, 6 bokhållare af hvilka 3 kvinnliga och 3 å öfvergångsstat kvarstående manliga 10 linjemästare af l:a lönegraden, 25 linjemästare af 2:a lönegraden, 43 linjeförmän af ha lönegraden, af hvilka tjänster 1 är vakant och uppehälles af en å öfvergångsstat kvarstående materialvakt, 46 linjeförmän af 2:a lönegraden 7

10 8 och 225 reparatörer. Därjämte voro anställda 5 e. o. linjeingenjörer, 16 e. o. bokhållare och 72 tillfälliga reparatörer. Antalet linjearbetare har i medeltal varit under maj september 1,190 och under de öfriga månaderna 1,120. Till ordinarie befattningar att tillträdas under år 1910 ha befordrats 32 personer, nämligen till linjeingenjörer 2, till bokhållare 1, till linjemästare af l:a lönegraden 1, till linjeförmän af l:a lönegraden 4, till linjeförmän af 2:a lönegraden 2 och till reparatörer 22. Vid trafikdistrikten tjänstgjorde enligt förordnanden 3 kommissarier och l kontrollör såsom telegrafinspektörer, 4 assistenter samt 5 kvinnliga biträden, af hvilka inspektörerna, assistenterna och ett kvinnligt biträde tillhörde den ordinarie stationspersonalen. Den ordinarie personalen vid stationerna utgjordes enligt stat af 2 telefondirektörer, 4 telegrafdirektörer, 12 kommissarier af l:a lönegraden, 17 kommissarier af 2:a lönegraden, 23 kommissarier af 3:e lönegraden, däraf 20 tillsatta, 18 kommissarier af 4:e lönegraden, däraf 15 tillsatta, 36 kommissarier af 5:e lönegraden, däraf 33 tillsatta, 40 kommissarier af 6:e lönegraden, däraf 39 tillsatta, 24 kommissarier af 7:e lönegraden, däraf 13 tillsatta, eller tillhopa 176 stationsföreståndare, däraf 155 tillsatta. Därtill komma följande biträdande tjänstemän: 6 kontrollörer af l:a lönegraden, 7 kontrollörer af 2:a lönegraden, 120 assistenter, 330 telegrafister, 69 vaktföreståndare, däraf 68 tillsatta, 1 kvinnlig kassör af l:a lönegraden, 12 kvinnliga kassörer af 2:a lönegraden, 2 kvinnliga bokhållare, 700 interurbantelefonister, 8 stationsförmän, 43 stationsbiträden, eller sammanlagdt 1,298 biträdande tjänstemän, däraf 1,297 tillsatta, samt dessutom på öfvergångsstat 1 kontrollör. Den extra ordinarie tjänstemannapersonalen vid stationerna utgjordes vid 1910 års slut af 44 e. o. assistenter, 179 e. o. telegrafister, 80 e. o. interurbantelefonister, 232 landslinjetelefonister, 13 skrifbiträden, 1,250 lokaltelefonister och 2 e. o. stationsbiträden eller sammanräknadt 1,800 personer. Af den extra ordinarie telegrafpersonalen hafva 48 innehaft telegrafförordnande hela året, 137 under minst 3 månader, 4 varit anställda vid linjedistrikten samt de öfriga endast tillfälligtvis eller icke alls tjänstgjort. Antalet telegrambärare och vaktmästare vid stationerna förutom ofvannämnda ordinarie och extra ordinarie stationsbiträden uppgick till sammanlagdt 367. Den ordinarie och extra ordinarie stationspersonalen uppgick alltså till ett antal af 3,620 personer. För tjänstgöring å understationer användas dessutom omkring 2,700 personer. Af hela den ordinarie trafikpersonalen hafva 9 under år 1910 aflidit samt 52 efter erhållet afsked afgått, däraf 8 med åtnjutande af pension. Till ordinarie befattningar att tillträdas under år 1910 hafva befordrats 231 personer inom trafikdistrikten och vid stationerna, nämligen: till kommisarie af 2:a lönegraden 1, till kommissarier af 3:dje lönegraden 4, till kommissarier af 4:e lönegraden 2, till kommissarie af 6:e lönegraden 1, till kommissarier af 7:e lönegraden 2, till assistenter G, till telegrafister 19, till kassör af 2:a lönegraden 1, till vaktföreståndare 10, till interurbantelefonister 176, till stationsförman 1 och till stationsbiträden 8. Vid verkstaden voro anställda 1 verkstadsdirektör (tillförordnad), 3 verkstadsingenjörer hvaraf 1 vakant 1 verkstadskassör och bokhållare, 1 materialförvaltare, 4 verkmästare samt i öfrigt förmän och arbetare till ett antal af i medeltal 339. III. Trafik och trafikinkomster. A. Telegraftrafiken. 1. Telegramväxling. Antalet taxerade telegram har utgjort 3,900,199 däri inberäknade dem, som befordrats dels å direkt ledning Kristiania Köpenhamn och dels â Stora Nordiska Telegrafsällskapets direkta linjer samt antalet tjänstetelegram, meteorologiska, stormvarnings-, issignal- och sjöfartstelegram 241,861 eller sammanlagdt 4,142,060. A. Taxerade telegram. 1. Inländska 1,658, Utländska: a) från Sverige till utlandet 636,885 b)» utlandet till Sverige ,016 c) via Sverige 872, ,900,199 B. Tjänstetelegram samt meteorologiska, stormvarnings-, issignal- och sjöfartstelegram: 1. Tjänstetelegram och cirkulär: inländska och utländska 174, Meteorologiska telegram m. m.: inländska och utländska 67, Summa befordrade telegram 4,142,060 Antalet repetitioner har varit: med telefon från abonnenter, telegramexpeditioner och telegraminlämningsställen befordrade telegram 893,699 med telefon till abonnenter och telegramexpeditioner befordrade telegram 525,572 med telefon eller telegraf från järnväg mottagna telegram 77,639 med telefon eller telegraf till järnväg öfverlämnade telegram 85,359 öfriga 3,207,000 Summa 4,789,269 Sammanlagda antalet expeditioner, hvarvid de taxerade inländska telegrammen, med undantag för de lokala, räknats jämväl såsom emottagna, har varit 9,514,027. Bland de taxerade telegrammen hafva förekommit: Inlandska. Från Sverige Från utlandet till utlandet till Sverige.. Summa Stats- 32,460 4,281 2,869 39,610 II- 13,566 9,250 8,856 31,672 Med betaldt svar 55,808 12,593 11,148 79,549 Kollationerade 4, ,223 Med mottagningsbevis Telegrampostanvisningar 41,623 3,661 3,616 48,900 Press- 3,398 2,219 3,229 8,846 Lokal- 201, ,709 Järnvägs- (befordrade å både stats- och järnvägstelegraf) 171,869 1) 13,223 2 ) 9,446 3) 194,538 1) Däraf 98,163 inlämnade å telegrafverkets stationer och 73,706 inlämnade å järnvägsstationer, 2 ) Inlämnade å järnvägsstationer. 3) Adresserade till järnvägsstationer.

11 Af ofvannämnda utländska jprmtelegram hafva utväxlats med: 9 Afsända. Ankomna. Summa. Danmark 667 1,422 2,089 Frankrike Norge 1, ,241 Storbritannien Österrike 2 2_ Summa 2,219 3,229 5,448 Prmz7telegram utväxlas endast inom landet samt med Danmark och Norge. De hafva utgjort: inländska.. 52 från Sverige till Danmark 3» Danmark» Sverige 8» Sverige» Norge 5» Norge» Sverige 6 Summa Telegram under åren Förhållandet med hänseende till de befordrade, taxering underkastade telegrammens antal under ofvannämnda tioårsperiod har varit följande: 2. Telegramväxlingen under årets särskilda månader. Telegrafkorrespondensen var minst under februari och störst under oktober. 3. Jämförelse med år Jämföres hela antalet under år 1910 befordrade, taxerade telegram, uppgående till 3,900,199, med motsvarande antal under år 1909, hvilket utgjorde 3,714,333, visar år 1910 en ökning af 185,866 telegram eller 5 procent. Om åter de båda åren jämföras med hänsyn till de särskilda slagen af taxerad telegramväxling, den inländska, den utländska terminala där antingen afgångs- eller ankomststationen är svensk och den utländska transiterande, framgå följande sifferförhållanden: 5. De utländska telegrammens fördelning å särskilda länder. Sveriges taxerade telogramväxling med utlandet under år 1910 utvisas, med fördelning å särskilda länder och grupper af länder, af följande tablå. It a. Svensk terminalkorrespondens:

12 10 b. Svensk transitkorrespondens. Ai Sveriges hela telegramväxling med utlandet (oberäknadt den som transiterat Sverige) utgjorde den till och från Tyskland 29'2 96, Storbritannien 25 - o %, Danmark 11'7 %, Norge 102 %, Frankrike 5-4%, Finland 4i%, Kyssland utom Finland 4 - o %, Nederländerna 3-o%, Belgien l - 8 %, öfriga länder med europeisk taxering 34 % samt länder med utomeuropeisk taxering 2-2 %. 6. Medelantalet ord i utländska telegram. Medelantalet ord i telegram till och från. de särskilda länderna äfvensom vid terminalkorrespondensen i dess helhet har varit följande: frän STerige. Till Syerige. Belgien i Danmark 1 ), vanliga... ' sunds Frankrike 1 ) Italien Nederländerna "2 Norge 1 ) Portugal Byssland, utom Finland » Finland Schweiz Spanjen Storbritannien 1 ) 10' Turkiet Tyskland Ungern Österrike 1 ) Andra europeiska länder I medeltal: Samtliga länder med europeisk taxering (utom presstelegram) 11.8 ll - 5 Länder med utomeuropeisk taxering 8"4 7-4 l ) Beträffande Danmark, Frankrike, Norge, Storbritannien och Österrike äro vid beräkning af medelantalet ord presstelegrammen icke medtagna, vare sig med hänsyn till dessa länder hvart för sig eller till den europeiska korrespondensen i dess helhet. Medelantalet ord i dessa telegram har utgjort: i de afsända till Danmark 997, till Frankrike 85-8, till Norge och till Storbritannien 105'2 samt i de frän Danmark, Frankrike, Norge, Storbritannien och Österrike ankomna resp , 56-6, 149-9, 80'5 och 98-5.

13 Från Sverige. Till Sverige. Medélordantalet år 1909: Samtliga länder med europeisk taxering (utom presstelegram) '0 Länder med utomeuropeisk taxering Kvarliggande telegram. Af samtliga ankomna in- och utländska taxerade telegram hafva 8,546 eller 0'3 procent icke kunnat tillställas adressaterna, hvarför dessa telegram förblifvit kvarliggande å stationerna för att efter förloppet af den i telegrafreglementet bestämda tiden förstöras. 8. Telegramtrafik, som icke berört statstelegrafledningarna. Antalet betalda telegram, som uteslutande passerat järnvägarnas telegrafledningar, uppgick under år 1910 till 119,006. Statens och de enskilda järnvägarnas inkomster af telegraftrafik ha enligt från järnvägarna lämnade uppgifter belöpt sig under året till 111,581 kronor. 9. Hela antalet betalda telegram år 1910 utgjorde 4,019,205, däraf 872,841 telegram, hvilka via Sverige utväxlats mellan främmande länder, och 119,006, som uteslutande passerat järnvägarnas telegrafledningar. B. Inkomst af telegraftrafiken. Summan af debiterade porto- och andra afgifter för 1910 års telegramväxling utgör 2,999,835 kr. 48 öre, däri inberäknadt ett belopp af 6,663 kr. 63 öre, utgörande ersättning på grund af särskilda öfverenskommelser för befordring af vissa sjöfarts- och väderlekstelegram m. m. Från förstnämnda summa böra dock afräknas de belopp, som blifvit utbetalda: dels för telegrams vidarebefordring med järnväg inom landet, dels för telegrambefordring i utlandet, dels ock till Stora Nordiska Telegrafsällskapet för dess andel i Sveriges terminal- och transitporto. Dessa belopp hafva sammanräknade uppgått till 791,876 kr. 70 öre, så att återstoden 2,207,958 kr. 78 öre utgör telegrafverkets behållna telegrafinkomst för året. Motsvarande inkomst för år 1909 uppgick till 2,207,090 kr. 26 öre, hvadan således en ökning för det sist förflutna året uppstått till belopp af 868 kr. 52 öre eller 0. o4 procent. Betraktas detta resultat med hänsyn till dels inoch dels utländsk korrespondens, framgår, att inkomsten minskats af den förra med 5,328 kr. 71 öre eller 0'56 procent samt ökats af den senare med 6,197 kr. 23 öre eller med 0.49 procent. Jämföres den portoinkomst, som den inländska och den utländska telegrafkorrespondensen år 1910 hvar för sig tillfört telegrafverket, visar det sig, att för 1,658,957 inländska telegram influtit 935,037 kr. 14 öre, eller i medeltal per telegram kr. 056, och för 2,241,242 utländska telegram 1,266,258 kr. 1 öre, eller i medeltal per telegram 11 kr. 057, hvartill komma förenämnda 6,663 kr. 63 öre för sjöfartstelegram m. m. Beträffande Sveriges utländska telegramväxling, fördelad i terminal- (från och till Sverige) och transitkorrespondens, har medelafgiften per telegram för den förstnämnda, omfattande 1,368,401 telegram med en inkomst af 1,062,934 kr. 1 öre, uppgått till kr och för den sistnämnda 872,841 telegram med en inkomst af 203,324 kr. (inkl. portoandelen för Libautrafiken) till kr. 0'23. Afgifter för lokaltelegrafabonnemang hafva utgjort 4,908 kr. 34 öre. C. Telefontrafiken. 1. Samtalsutväxling. Såsom af tabellbilagan 1 synes, uppgingo telefonsamtalen vid telegrafverkets stationer till nedannämnda antal: samtal mot abonnemangsafgift.. 318,008,200 taxerade samtalsperioder: inom redovisningsonmtdet 2,241,290 mellan redovisningsområden 16,730, Ilsamtalsperioderna hafva utgjort 676,534 och nattsamtalsperiodema 602,203. Vid jämförelse med föregående år visar sig ökningen utgöra för telefonsamtal mot abonnemangsafgift (305,537,000 st. år 1909) 4'1 procent, för telefonsamtal mot särskild afgift (16,751,450 perioder år 1909) 13'3 procent, för ilsamtalsperioder (657,773 perioder år 1909) 2'1 procent och för nattsamtalsperioder (534,539 perioder år 1909) 12"7 procent. Fördelas hela antalet samtal på antalet apparater, komma omkring 2,627 samtal på hvarje apparat. Frekvensen är dock mycket olika på olika platser. 2. Telefontrafiken med utlandet. (Se Tab. 4.) Summa 336,980,053 Af hela antalet mellan Sverige och utlandet växlade samtalsperioder belöpte på Danmark 52.7 % Norge 43.6 % och Tyskland 3.7 %. ') Till Norge. 2 ) Däraf till Danmark 6,305 perioder, behållen inkomst 7,123 kr.»» Tyskland 20»»» 20»

14 12 3. Öfversikt af telefonverksamheten. D. Inkomst af telefontrafiken. (Se äfven ofvanstående två tabeller.) Telegrafverkets inkomst af inträdes- och telefonabonnemangsafgifter under år 1910 utgjorde 6,437,264 kr. 37 öre mot 5,980,587 kr. 68 öre år 1909, hvadan uppstått en ökning af 456,676 kr. 69 öre eller 7.6 procent. Inkomsten af särskildt betalda telefonsamtal uppgick till 5,579,430 kr. 88 öre mot 5,061,764 kr. 29 öre år 1909, och har således denna inkomstpost ökats med 517,666 kr. 59 öre eller 10.2 procent. Inkomsten för samtal fördelar sig sålunda, att den inländska korrespondensen inbragt 5,365,354 kr. 30 öre och den utländska 214,076 kr. 58 öre, mot 4,878,906 kr. 90 öre resp. 182,857 kr. 39 öre år Således har uppkommit en ökning å den inländska korrespondensen med 486,447 kr. 40 öre eller 10'0 procent och å den utländska med 31,219 kr. 19 öre eller 17'i procent.

15 13 IV. Linjer, ledningar och lokala nät. A. Telegrafverkets telegraf- och telefonlinjer. Telegrafverkets stolplinjer och kablar tillökades under år 1910 med 456'i o km. stolplinjer och 100'l o km. kablar, samt utgjorde vid 1910 års slut: Stolplinjer. Kablar. Summa, km. km. km, med endast telegrafledningar 1,362' oo l,736'7o»» telefonledningar 17,829'34 374'2i 18,203'55» både telegraf- och telefonledningar 7,467'30 113'40 7, Summa 26,659'3-t ,520'95 B. Telegrafverkets telegrafledningar. Följande nya télegrafledningar hafva under 1910 blifvit färdigbyggda: Inom de särskilda linjedistrikten voro stolplinjerna och kablarna framdragna sålunda : Vid 1910 års slut utgjorde sammanlagda längden af telegrafledningarna 32, km., nämligen 30, km. blanka ledningar ocli 1, km. kabelledningar. I sistnämnda summa äro inberäknade hälften eller km. telegrafledning i de svensk-danska och svensk-tyska kablarna. Af de blanka ledningarna voro: I ofvanstående summa äro icke inbegripna de statens eller enskilda järnvägar tillhöriga, till 955" 3 o km. uppgående stolplinjer, å hvilka telegrafverket hade ledningar upplagda. Längden af de telegrafverket tillhöriga stolplinjer, å hvilka statens järnvägars eller enskilda järnvägars telegrafledningar voro upplagda, utgjorde 4, km. Sveriges andel, eller hälften, i de svensk-danska och svensk-tyska kablarna utgjorde 133'9 0 km. Med impregnerade eller till skydd mot röta särskildt behandlade stolpar funnos vid 1910 års utgång stolplinjer, tillhöriga telegrafverket, anlagda till en längd af 15,262'6 4 km. eller 55'46 procent af telegrafverkets hela linjenät. Med oimpregnerade stolpar voro uppförda 11,396' 7 o km. eller 41"4i procent, och återstoden eller 3'13 procent af telegrafverkets hela linjenät utgjordes af kablar. Under år 1910 hafva större underhålls- och förändringsarbeten å linjerna företagits i följande omfattning inom de särskilda linjedistrikten: Af de i telegrafverkets stater för telegraflinjebyggnader hittills upptagna anslagen voro vid 1910 års slut ännu icke förbrukade: C. Telegrafverkets telefonledningar och -nät. Med anledning af därom utaf Eders Kungl. Maj:t framställd nådig proposition har 1910 års Riksdag för fortsatt utveckling af statens telefonväsende anvisat ett lånebelopp för år 1910 af 3,500,000 kronor att, sedan detta för hvarje gång blifvit af Eders Kungl. Maj.-t pröfvadt, af Telegrafstyrelsen i Riksgäldskontoret lyftas och jämte ränta motsvarande den ränteutgift, som genom berörda belopps öfverlämnande till Telegrafstyrelsen förorsakades Riksgälds-

16 14 kontoret, inom tjugu år från första lyftningsdagen återgäldas medelst afbetalningar i den mån telegrafverkets medel därtill lämnade tillgång, dock så att dylika afbetalningar borde en månad förut af Telegrafstyrelsen för Biksgäldskontoret tillkännagifvas. Enligt bemyndigande i nådiga brefvet den 10 juni 1910 har Telegrafstyrelsen hos Biksgäldskontoret lyftat ofvanberörda lånebelopp, 3,500,000 kronor, att användas till utförande af vissa, af Eders Kungl. Maj:t enligt samma nådiga bref medgifna telefonanläggningar. Af dessa lånemedel voro 650,000 kronor afsedda för nya interurbanledningar samt 2,850,000 kronor för utförande af nya förbindelseledningar samt anläggning och utvidgning af lokala nät m. m. ledningar, däri inberäknade hälften eller km. i de svensk-danska kablarna. De blanka ledningarnas beskaffenhet framgår af följande öfversikt: 1. Interurbanledningar. Under år 1910 hafva följande nya interurbanledningar blifvit färdiga: Under året har en pupiniserad jordkabel nedlagts mellan Väsby och Uppsala. (Se närmare afd. XII) Anordningar för duplextelefonering voro vid 1910 års utgång vidtagna å följande interurbanledningar mellan nedannämnda stationer: Längden af interurbanledningarna,hvilka alla äro dubbeltrådiga, utgjorde vid 1910 års slut 72,47050 km., hvaraf 69, km. blanka ledningar och 2, km. kabel- *) K betyder koppar, J betyder järn.

17 15 Anordningar för samtidig telegrafering och telefonering voro vid 1910 års slut vidtagna å följande telefonledningar: Af de för interurbanledningars anläggande hittills beviljade lånemedel återstodo vid årets slut oanvända: af 1908 års interurbanlån kr. 109,66012» 1909»»» 140,911-63» 1910»»» 200, Summa kr. 450,578-66, hvaremot i förskott å 1911 års interurbanlån utbetalats kr. 74, Förbindelse- och abonnentledningar. Lokala nät. Å de i nedanstående förteckning angifna orter, där rikstelefon ej funnits förut, ha under 1910 anordnats nya växel- eller samtalsstationer, hvilka genom i förteckningen angifna ledningar satts i förbindelse med rikstelefonnätet.

18 16

19 17 Förutom i ofvanstående tabell upptagna förbindelseledningar till nya stationer hafva därjämte följande nya förbindelseledmngar mellan förutvarande stationer under året fullbordats. Vid 1910 års slut utgjorde förbindelse- ock abonnentledningarnas längd: dubbeltrådiga förbindelseledningar 53,340'80 km. enkeltrådiga» 329"30» Summa 53,67010 km. 3

20 18 100,953 st. dubbeltrådiga abonnentledningar ,734.9 km. 710» enkeltrådiga» 2,575'9» 101,663 st.» Summa 137,3108 km. Af förbindelseledningama voro 50,69299 km. blanka häraf km. enkelledningar och 2,977'11 km. kabelledningar. De blanka dnbbeltrådiga förbindelseledningarnas beskaffenhet framgår af följande öfversikt: Abonnentledningarna utgjordes hufvudsakligen af 1 mm. brons-, 3 mm. järn- och kabelledningar. Å följande förbihdelseledningar voro vid årets slut anordningar för duplextelefonering vidtagna:

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. I, Telegrafväsendet. Telegrafstyrelsens underdåniga berättelse för år... Stockholm : Isaac Marcus, 1862-1911. Täckningsår: 1861-1910. 1909 ändrades

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Faktabladet listar alla riktnummerområden i Sverige i bokstavsordning. Riktnumren finns för geografiska telefonnummer i den svenska nummerplanen för telefoni.

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Sverigebarometern 2012

Sverigebarometern 2012 2012-05-22 Kontaktperson För mer information kontakta: Roy Ismael, 0708-30 70 01 roy.ismael@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. 1205 sommar-pdf.indd 1 12-05-22 09.18.04

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Kista Electrum/216 164 40 KISTA Besöksadr. Kistagången 16/ Isafjordsg. 22 plan 3 tel 08-752 55 00 fax 08-752 60 82

Kista Electrum/216 164 40 KISTA Besöksadr. Kistagången 16/ Isafjordsg. 22 plan 3 tel 08-752 55 00 fax 08-752 60 82 Huvudkontor Box 4080 171 04 SOLNA Besöksadress: Hemvärnsgatan 8 tel 08-627 43 00 fax 08-627 43 99 E-post: info@previa.se Stockholms län (100) Arlanda Box 20 190 45 STOCKHOLM- ARLANDA - Sky City, Arlanda

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnader för sista levnadsåret Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnad per brukare Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Underlag för jämförelser, verksamhetsplanering

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Varför översiktsplanering för vindkraft

Varför översiktsplanering för vindkraft Varför översiktsplanering för vindkraft Stora investeringar och stor påverkan på landskapsbilden kräver bra beslutsunderlag Skapa planmässig beredskap för en omfattande utbyggnad av vindkraft Göra avvägningar

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Kammarkollegiet Statens inköpscentral Företagshälsovård 2015 dnr 96-95-2014. Bilaga orter, mottagningar och underleverantörer

Kammarkollegiet Statens inköpscentral Företagshälsovård 2015 dnr 96-95-2014. Bilaga orter, mottagningar och underleverantörer Alingsås 441 30 Torggatan 8 Ge-Pe Läkarkonsult AB, 556830-6053 Arlanda 190 60 Sky City 5 Arvidsjaur 933 31 Sjukstugegatan 3 A-hälsan AB, 556262-2273 Arvika 671 29 Strandvägen 2 Askersund 696 30 Trädgårdsgatan

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. I) TELEGRAFVÄSENDET. NY FÖLJD 26. TELEGRAF-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1886.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. I) TELEGRAFVÄSENDET. NY FÖLJD 26. TELEGRAF-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1886. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. I, Telegrafväsendet. Telegrafstyrelsens underdåniga berättelse för år... Stockholm : Isaac Marcus, 1862-1911. Täckningsår: 1861-1910. 1909 ändrades

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Biovärme och biokraftvärme 1998

Biovärme och biokraftvärme 1998 Biovärme och biokraftvärme 1998 Fjärrvärmeföreningen producerar varje år en statistik över produktion av fjärrvärme och bränsleanvändningen bland föreningens medlemmar. Vår vana trogen gör vi ett urval,

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44 Funballz event 2011 Med över 70 nedslag runt om i festivalsverige, från Malmö i söder till Luleå i norr, kommer Crowd genomföra en imponerande event-turné med Funballz i sommar. Nu erbjuder vi möjligheten

Läs mer

FJÄRRVÄRME. Adresser ll ärrvärmeföretag. Affärsverken i Karlskrona AB e-post info@affarsverken.se www.affarsverken.se

FJÄRRVÄRME. Adresser ll ärrvärmeföretag. Affärsverken i Karlskrona AB e-post info@affarsverken.se www.affarsverken.se FJÄRRVÄRME Adresser ll ärrvärmeföretag Adressuppgi erna är hämtade från Svensk Fjärrvärmes medlemsförteckning. Affärsverken i Karlskrona AB e-post info@affarsverken.se www.affarsverken.se Alingsås Energi

Läs mer

Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt

Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt TWh 20 15 10 Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt Bioenergi Värmepump 5 Hetvatten Övrigt Spillvärme El Kol Fossil gas Olja Fjärrvärmeföreningen har vid Bioenergis pressläggning nästan sin statistik färdig.

Läs mer

8 SIDOR FYLLDA MED ERBJUDANDEN INSPIRATION NYHETER

8 SIDOR FYLLDA MED ERBJUDANDEN INSPIRATION NYHETER P L AT T O R F Ö R H E L A H E M M E T 8 SIDOR FYLLDA MED ERBJUDANDEN INSPIRATION NYHETER FACTORY ANTRACITE NYHET BOHEME 50x50 cm. Nat. Ord. pris pr. m2 545:- FACTORY 49,6x49,6 cm Betáo & Taupe Ord. pris

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Detta är Lantmännen Maskin AB

Detta är Lantmännen Maskin AB Detta är Lantmännen Maskin AB Företagsfakta Lantmännen Maskin importerar, marknadsför och säljer traktorer, redskap och skördetröskor under varumärken som Valtra, Fendt och CLAAS. Vi hanterar både nya

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. I, Telegrafväsendet. Telegrafstyrelsens underdåniga berättelse för år... Stockholm : Isaac Marcus, 1862-1911. Täckningsår: 1861-1910. 1909 ändrades

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer