INLEDNING. Efterföljare:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING. Efterföljare:"

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. I, Telegrafväsendet. Telegrafstyrelsens underdåniga berättelse för år... Stockholm : Isaac Marcus, Täckningsår: ändrades serien till Bidrag till Sveriges officiella statistik. I, Telegrafoch telefonväsendet. Efterföljare: Telefon och telegraf / av Kungl. Telegrafstyrelsen. Stockholm : K. L. Beckman, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Översiktspublikation: Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år Stockholm : Statistiska centralbyrån, S. 82: Tab. 52. Telegraf och telefon /1890. S. 83: Tab. 53. Telefon /1951. S. 84: Tab. 54. Telegraf /1951. BISOS I digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, urn:nbn:se:scb-bi-i0-1001_

3 BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. I) TELEGRAF- OCH TELEFONVÄSENDET. HY FÖLJD 50. TELEGRAFSTYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1911.

4

5 Innehållsförteckning. Table des matières. A. Berättelse för år 1910: I. Stationer 6. II. Personal 7. III. Trafik och trafikinkomster 8. IV. Linjer, ledningar och lokala nät 13. V. Fastigheter och byggnader 21. VI. Apparater 23. VII. Förråd och inventarier 24. VIII. Verkstaden 25. IX. Finansiell öfversikt 26. X. Reglementariska föreskrifter m. m 31. XI. Hos Styrelsen handlagda mål 31. XII. Tekniska anordningar och undersökningar m. m 32. XIII. Undervisningsväsendet 33. XIV. Studieresor 33. XV. Pensionsväsendet 33. Sid. A. Rapport pour l'année 1910: Pag. I. Bureaux 6. II Personnel 7. III. Mouvement et recettes des correspondances 8. IV. Lignes, circuits et réseaux 13. V. Immeubles et bâtiments 21. VI. Appareils 23. VII. Dépôts de matériel 24. VIII. Atelier 25. IX. Finances 26. X. Dispositions réglementaires etc 31. XI. Dossiers de l'administration Centrale 31. XII. Dispositifs techniques, recherches etc 32. XIII. L'école professionnelle 33. XIV. Voyages d'étude 33. XV. Pensions 33. B. Bilagor: Tab. 1. Apparater, telegraf- och telefonkorrespondens samt inkomster och utgifter år » 2. Personal samt specifikation öfver telegrafverkets utgifter år » 3. Telegramväxling och inkomster vid kontrollstationerna år » 4. Telefontrafiken med utlandet och däraf härflytande inkomst under år » 5. Antalet abonnentledningar och apparater i telegrafverkets telefonnät 56. B. Annexes: 1. Les appareils, les correspondances télégraphiques et téléphoniques et les recettes et dépenses en Le personnel et spécifications des dépenses en Le mouvement des télégrammes et les recettes dans les bureaux frontières en Les correspondances téléphoniques avec l'étranger et les recettes en Nombre des circuits d'abonnés et des appareils dans les réseaux téléphoniques 56.

6

7 TILL KONUNGEN. Jämlikt Eders Kungl. Maj:ts föreskrift i nådiga instruktionen för Telegrafstyrelsen den 11 oktober 1907 får Styrelsen härmed i underdånighet afgifva berättelse om telegrafverkets förvaltning under år 1910, vid hvilken fogats de till berättelsen hörande tabellbilagor.

8 6 I. Stationer. A. Telegrafstationer. 1. Statstelegrafstationer. Vid 1910 års utgång voro telegrafverkets telegrafstationer efter tjänstgöringstiden indelade i klasser sålunda: Första klassen, med oafbruten tjänstgöring dag och natt: Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall 1 ), eller 4 stationer. Andra klassen, med hel dagstjänst: Arboga, Arvika, Askersund, Backe, Boden, Bollnäs, Borås, Byske, Båstad 2 ), Djursholm, Eksjö, Enköping, Eskilstuna, Eslöf, Falkenberg, Falköping, Falun, Filipstad, Gäfle, Gällivare, Halmstad, Haparanda, Hedemora, Hudiksvall, Hultsfred, Hälsingborg 3 ), Härnösand, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlskoga, Karlskrona, Karlstad, Katrineholm, Kiruna, Klippan, Kolbäck, Kopparberg, Kramfors, Kristianstad, Kristinehamn, Krylbo, Köping, Landskrona, Lidköping, Lindesberg, Linköping, Ljusdal, Luleå, Lund, Lysekil, Mariestad, Marstrand, Mjölby, Mora, Motala, Nederkalix, Nora, Norberg, Nordmaling, Norrköping, Norrtälje, Nyköping, Nyland, Nässjö, Oskarshamn, Oxelösund, Piteå, Kamsele, Ronneby, Sala, Saltsjöbaden, Simrishamn, Skara, Skellefteå, Sköfde, Sollefteå, Strömstad, Sunne, Söderhamn, Södertälje, Sölvesborg, Tranås, Trollhättan, Trälleborg, Uddevalla, Ulricehamn, Umeå, Uppsala, Vadstena, Vara, Varberg, Varekil, Vinga, Visby, Vänersborg, Värnamo, Västervik, Västerås, Växjö, Ystad, Ahus, Ange, Ängelholm, Örebro, Örnsköldsvik och Östersund, eller tillhopa 110 stationer. Tredje Mässen, med inskränkt dagstjänst: Bergkvara, Bjästa, Borgholm4), Dalarö, Brottningholm, Finspång, Fjällbacka, Gamleby, Gräbbestad, Hjo, Holmsund 4 ), Husum, Hvetlanda, Junsele, Karlsborg, Landsort, Leksand, Lilla Edet, Ljusne, Lycksele, Mariefred, Munkedals bruk, Mönsterås, Mörbylånga, Eobertsfors, Eåneå, Sandhamn, Slite, Smedjebacken, Smögen, Sofiero, Strängnäs, Stugsund 4 ), Surahammar, Sveg, Säffle, Söderköping 4 ), Tidaholm, Tullgarn, Ullånger, Valdemarsvik, Vaxliolms fästning, Vifstavarf, Åmål, Öregrund och Östhammar, eller tillhopa 46 stationer. Förutom å dessa, sammanlagdt 160 telegrafstationer, äger fullständig telegramexpediering rum å centraltelefonstationerna i Flen, Furusund och Gnesta. Någon förändring i antalet telegrafstationer har ej under året ägt rum. Telegram expeditionerna ökades under året. med 70 och utgjorde vid årets slut 864, inrättade dels å växeltelefonstationer och dels hos abonnenter. Telegraminlämningsställenas antal minskades under året med 1 och utgjorde vid årets slut 76. Samtliga telegrafverkets stationer och understationer äro öppna för internationell korrespondens, telegramexpeditionerna och telegraminläniningsställena dock i regel endast för befordran af telegram på klart svenskt språk. 3. Järnvägstelegrafstationer. Under år 1910 hafva, enligt till Styrelsen inkomna anmälningar, följande antal för telegrafering inrättade järnvägsstationer blifvit satta i förbindelse med telegrafnätet: vid Halmstad Nässjö järnväg 2» Malmö Simrishamns järnväg 2» Mjölby Hästholmens järnväg 4» Norra Hälsinglands järnväg 3» Norra Östergötlands järnvägar 1» Nässjö Oskarshamns järnväg 1» Statens järnvägar 5» Stockholm Boslagens järnvägar 1» Södra Ölands järnväg 8» Västergötland Göteborgs järnväg 4 eller tillhopa 31, hvaremot dylik förbindelse med följande antal järnvägsstationer under året upphört: vid Dala Hälsinglands järnväg 2» Orsa Härjeådalens järnväg 1 eller tillhopa 3 Sammanlagda antalet järnvägstelegrafstationer utgjorde vid årets slut 1,729, däraf 483 tillhörande statens järnvägar och 1,246 tillhörande enskilda järnvägar. Dessa stationers tjänstgöringstider samt i hvad mån de äro öppna för internationell eller endast för skandinavisk korrespondens utvisas af följande tablå. 2. Understationer för telegrambefordran. Antalet filialstationer är fortfarande 14, nämligen 12 i Stockholm, däraf 5 å Norrmalm, 2 å Östermalm, 1 å Södermalm, 1 å Kungsholmen, 1 i Riksdagshuset, 1 å Börsen och 1 i Grand hotell, samt 2 i Göteborg, däraf 1 vid Stigbergstorget och 1 vid Drottningtorget. ') Denna station stänges dock i regel kl. 12 midnatt. 3 ) Öppen 1/6 15/9. 3 ) Denna station hålles öppen till kl. 10 e. m. 4) Sommartiden hel dagstjänst. 4. Signalstationer. Anordningar för signalering af telegram till eller från fartyg finnas dels vid telegrafverkets ofvannämnda station å Vinga samt dels vid de lotsverket tillhöriga signalstationerna å Bremö och i Hälsingborg.

9 5. Gniststationer. Sveriges första för allmän korrespondens afsedda gniststation öppnades för trafik den 1 juli Den är belägen vid Karlskrona ock tillhör flottan. B. Telefonstationer. 1. Statstelefonstationer. Centraltelefonstationerna hafva under år 1910 icke undergått någon förändring i afseende å antalet utan utgöra fortfarande 153, nämligen i Flen, Furusund, Gnesta och å samtliga ofvan uppräknade orter, där statstelegrafstationer finnas, utom i Båstad, Drottningholm, Ljusne, Slite, Sofiero, Stugsund, Tullgarn, Vaxholms fästning, Vifstavarf och Tinga. Växelstationernas antal har under året ökats med 68 och utgjorde vid 1910 års slut 1,779. Antalet samtalsstationer för allmänheten ökades under året med 225 och uppgick vid 1910 års slut till 4, Enskilda telefonstationer. Enligt från de enskilda telefonbolagen och telefonföreningarna lämnade uppgifter funnos vid 1910 års utgång enskilda central- och växelstationer till ett antal af 209 (se tabellen å sid. 21). C. Sammanfattning. 1. Telegrafstationer : Tillhörande telegrafverket: telegrafstationer 160 telefonstationer med telegramexpediering filialtelegrafstationer 14 telegramexpeditioner 864 telegrarninlämningsställen Järnvägstelegrafstationer, tillhörande statens järnvägar Järnvägstelegrafstationer, tillhörande enskilda järnvägar... 1,246 1,729 Gniststation, tillhörig flottan 1 Summa 2, Telefonstationer: a) stationer för ledningarnas växling: statens centraltelefonstationer 153» växeltelefonstationer 1,779 enskilda central- och växel telefonstationer 209 2,141 b) samtalsstationer för allmänheten: samtalsstationer å centralstationer 153»» filialtelegrafstationer och å telegrafstationen i Stugsund 15»» växelstationer 1,566» fristående » ej abonnerade telefonautomater 871» hos abonnenter 1, D. Stationernas underhåll. 1. Telegrafstationerna. Telegrafstationerna i Båstad, Härnösand, Höganäs och Tranås hafva under årets lopp flyttats till nya lokaler. 2. Telefonstationerna. Likaledes hafva under året till nya lokaler förflyttats telefonstationerna i Anundsjö, Bringåsen, Färila, Idbyn, Indal, Järfsö, Kjäflinge, Malmberget, Partilled, Bagunda, Sveg, Torrom, Tygelsjö, Vilhelmina, Viskan, Vängelsbyn, Östbydal och Östbyn. Nya växelbord hafva under året uppsatts å telefonstationerna i Anundsjö, Borlänge, Eksjö, Filipstad, Gäfle, Härnösand, Hörby, Kalmar, Landskrona, Linköping, Saltsjöbaden, Sollefteå, Stockholm, Svedala, Tillberga, Visby, Västerås och Östhammar. II. Personal. I de af Eders Kungl. Maj:t den 18 juni 1909 för telegrafverket fastställda utgiftsstater för år 1910 upptagas under aflöningsstaten 1,928 ordinarie tjänster, nämligen 56 hos Styrelsen, 388 vid linjedistrikten, 1,474 vid stationerna och 10 vid verkstaden. Af dessa voro emellertid 8 tjänster hos Styrelsen, 5 vid linjedistrikten, 22 vid stationerna och 1 vid verkstaden eller tillhopa 36 tjänster ej under året tillsatta, men å andra sidan kvarstodo å öfvergångsstat med tjänstgöringsskyldighet 5 personer hos Styrelsen, 5 vid linjedistrikten och 1 vid stationerna. Antalet ordinarie tjänstemän utgjorde alltså 1,903. Den extra ordinarie personalen samt personer, använda såsom biträden och arbetare vid telegrafverket, utgjorde omkring 3,775. Hela antalet personer, som under 1910 sysselsattes vid telegrafverket, uppgick således till omkring 5,700, hvartill komma omkring 2,700 vid understationerna anställda personer. Styrelsens ordinarie personal utgjordes af 1 generaldirektör och chef för telegrafverket, 3 byråchefer, däraf 1 för administrativa byrån, 1 för linjebyrån och 1 för trafikbyrån, hvilken sistnämnde tillika tjänstgjorde såsom generaldirektörens ställföreträdare, 14 byråtjänstemän, däraf 1 sekreterare, 1 kamrer, 1 byråingenjör tills vidare vakant och 1 förrådsintendent med tjänster motsvarande förutvarande andra lönegraden, 1 kontrollör, 8 assistenter däraf dock 6 vakanta 1 föreståndare för katalogexpeditionen, 4 telegrafister och 18 kontorsskrifvare däraf 1 vakant samt 6 vaktmästare. På öfvergångsstat kvarstodo 2 andra och 4 första gradens tjänstemän, däraf 1 tjänstledig. Därjämte voro anställda 1 föreståndare för materialprofningsanstalten, 4 e. o. byråtjänstemän, 1 militärassistent, 9 amanuenser af hvilka likväl 1 var tjänstledig 6 e. o. kontorsskrifvare och kontorsbiträden, 1 e. o. ritare samt 2 e. o. vaktmästare. De här ofvan såsom vakanta angifna tjänsterna uppehöllos af de å öfvergångsstat kvarstående tjiinstemännen samt amanuenserna. Den ordinarie personalen vid linjedistrikten utgjordes af 7 linjedirektörer, 19 linjeingenjörer af hvilka 1 å öfvergångsstat 7 kvinnliga kassörer af l:a lönegraden, 6 bokhållare af hvilka 3 kvinnliga och 3 å öfvergångsstat kvarstående manliga 10 linjemästare af l:a lönegraden, 25 linjemästare af 2:a lönegraden, 43 linjeförmän af ha lönegraden, af hvilka tjänster 1 är vakant och uppehälles af en å öfvergångsstat kvarstående materialvakt, 46 linjeförmän af 2:a lönegraden 7

10 8 och 225 reparatörer. Därjämte voro anställda 5 e. o. linjeingenjörer, 16 e. o. bokhållare och 72 tillfälliga reparatörer. Antalet linjearbetare har i medeltal varit under maj september 1,190 och under de öfriga månaderna 1,120. Till ordinarie befattningar att tillträdas under år 1910 ha befordrats 32 personer, nämligen till linjeingenjörer 2, till bokhållare 1, till linjemästare af l:a lönegraden 1, till linjeförmän af l:a lönegraden 4, till linjeförmän af 2:a lönegraden 2 och till reparatörer 22. Vid trafikdistrikten tjänstgjorde enligt förordnanden 3 kommissarier och l kontrollör såsom telegrafinspektörer, 4 assistenter samt 5 kvinnliga biträden, af hvilka inspektörerna, assistenterna och ett kvinnligt biträde tillhörde den ordinarie stationspersonalen. Den ordinarie personalen vid stationerna utgjordes enligt stat af 2 telefondirektörer, 4 telegrafdirektörer, 12 kommissarier af l:a lönegraden, 17 kommissarier af 2:a lönegraden, 23 kommissarier af 3:e lönegraden, däraf 20 tillsatta, 18 kommissarier af 4:e lönegraden, däraf 15 tillsatta, 36 kommissarier af 5:e lönegraden, däraf 33 tillsatta, 40 kommissarier af 6:e lönegraden, däraf 39 tillsatta, 24 kommissarier af 7:e lönegraden, däraf 13 tillsatta, eller tillhopa 176 stationsföreståndare, däraf 155 tillsatta. Därtill komma följande biträdande tjänstemän: 6 kontrollörer af l:a lönegraden, 7 kontrollörer af 2:a lönegraden, 120 assistenter, 330 telegrafister, 69 vaktföreståndare, däraf 68 tillsatta, 1 kvinnlig kassör af l:a lönegraden, 12 kvinnliga kassörer af 2:a lönegraden, 2 kvinnliga bokhållare, 700 interurbantelefonister, 8 stationsförmän, 43 stationsbiträden, eller sammanlagdt 1,298 biträdande tjänstemän, däraf 1,297 tillsatta, samt dessutom på öfvergångsstat 1 kontrollör. Den extra ordinarie tjänstemannapersonalen vid stationerna utgjordes vid 1910 års slut af 44 e. o. assistenter, 179 e. o. telegrafister, 80 e. o. interurbantelefonister, 232 landslinjetelefonister, 13 skrifbiträden, 1,250 lokaltelefonister och 2 e. o. stationsbiträden eller sammanräknadt 1,800 personer. Af den extra ordinarie telegrafpersonalen hafva 48 innehaft telegrafförordnande hela året, 137 under minst 3 månader, 4 varit anställda vid linjedistrikten samt de öfriga endast tillfälligtvis eller icke alls tjänstgjort. Antalet telegrambärare och vaktmästare vid stationerna förutom ofvannämnda ordinarie och extra ordinarie stationsbiträden uppgick till sammanlagdt 367. Den ordinarie och extra ordinarie stationspersonalen uppgick alltså till ett antal af 3,620 personer. För tjänstgöring å understationer användas dessutom omkring 2,700 personer. Af hela den ordinarie trafikpersonalen hafva 9 under år 1910 aflidit samt 52 efter erhållet afsked afgått, däraf 8 med åtnjutande af pension. Till ordinarie befattningar att tillträdas under år 1910 hafva befordrats 231 personer inom trafikdistrikten och vid stationerna, nämligen: till kommisarie af 2:a lönegraden 1, till kommissarier af 3:dje lönegraden 4, till kommissarier af 4:e lönegraden 2, till kommissarie af 6:e lönegraden 1, till kommissarier af 7:e lönegraden 2, till assistenter G, till telegrafister 19, till kassör af 2:a lönegraden 1, till vaktföreståndare 10, till interurbantelefonister 176, till stationsförman 1 och till stationsbiträden 8. Vid verkstaden voro anställda 1 verkstadsdirektör (tillförordnad), 3 verkstadsingenjörer hvaraf 1 vakant 1 verkstadskassör och bokhållare, 1 materialförvaltare, 4 verkmästare samt i öfrigt förmän och arbetare till ett antal af i medeltal 339. III. Trafik och trafikinkomster. A. Telegraftrafiken. 1. Telegramväxling. Antalet taxerade telegram har utgjort 3,900,199 däri inberäknade dem, som befordrats dels å direkt ledning Kristiania Köpenhamn och dels â Stora Nordiska Telegrafsällskapets direkta linjer samt antalet tjänstetelegram, meteorologiska, stormvarnings-, issignal- och sjöfartstelegram 241,861 eller sammanlagdt 4,142,060. A. Taxerade telegram. 1. Inländska 1,658, Utländska: a) från Sverige till utlandet 636,885 b)» utlandet till Sverige ,016 c) via Sverige 872, ,900,199 B. Tjänstetelegram samt meteorologiska, stormvarnings-, issignal- och sjöfartstelegram: 1. Tjänstetelegram och cirkulär: inländska och utländska 174, Meteorologiska telegram m. m.: inländska och utländska 67, Summa befordrade telegram 4,142,060 Antalet repetitioner har varit: med telefon från abonnenter, telegramexpeditioner och telegraminlämningsställen befordrade telegram 893,699 med telefon till abonnenter och telegramexpeditioner befordrade telegram 525,572 med telefon eller telegraf från järnväg mottagna telegram 77,639 med telefon eller telegraf till järnväg öfverlämnade telegram 85,359 öfriga 3,207,000 Summa 4,789,269 Sammanlagda antalet expeditioner, hvarvid de taxerade inländska telegrammen, med undantag för de lokala, räknats jämväl såsom emottagna, har varit 9,514,027. Bland de taxerade telegrammen hafva förekommit: Inlandska. Från Sverige Från utlandet till utlandet till Sverige.. Summa Stats- 32,460 4,281 2,869 39,610 II- 13,566 9,250 8,856 31,672 Med betaldt svar 55,808 12,593 11,148 79,549 Kollationerade 4, ,223 Med mottagningsbevis Telegrampostanvisningar 41,623 3,661 3,616 48,900 Press- 3,398 2,219 3,229 8,846 Lokal- 201, ,709 Järnvägs- (befordrade å både stats- och järnvägstelegraf) 171,869 1) 13,223 2 ) 9,446 3) 194,538 1) Däraf 98,163 inlämnade å telegrafverkets stationer och 73,706 inlämnade å järnvägsstationer, 2 ) Inlämnade å järnvägsstationer. 3) Adresserade till järnvägsstationer.

11 Af ofvannämnda utländska jprmtelegram hafva utväxlats med: 9 Afsända. Ankomna. Summa. Danmark 667 1,422 2,089 Frankrike Norge 1, ,241 Storbritannien Österrike 2 2_ Summa 2,219 3,229 5,448 Prmz7telegram utväxlas endast inom landet samt med Danmark och Norge. De hafva utgjort: inländska.. 52 från Sverige till Danmark 3» Danmark» Sverige 8» Sverige» Norge 5» Norge» Sverige 6 Summa Telegram under åren Förhållandet med hänseende till de befordrade, taxering underkastade telegrammens antal under ofvannämnda tioårsperiod har varit följande: 2. Telegramväxlingen under årets särskilda månader. Telegrafkorrespondensen var minst under februari och störst under oktober. 3. Jämförelse med år Jämföres hela antalet under år 1910 befordrade, taxerade telegram, uppgående till 3,900,199, med motsvarande antal under år 1909, hvilket utgjorde 3,714,333, visar år 1910 en ökning af 185,866 telegram eller 5 procent. Om åter de båda åren jämföras med hänsyn till de särskilda slagen af taxerad telegramväxling, den inländska, den utländska terminala där antingen afgångs- eller ankomststationen är svensk och den utländska transiterande, framgå följande sifferförhållanden: 5. De utländska telegrammens fördelning å särskilda länder. Sveriges taxerade telogramväxling med utlandet under år 1910 utvisas, med fördelning å särskilda länder och grupper af länder, af följande tablå. It a. Svensk terminalkorrespondens:

12 10 b. Svensk transitkorrespondens. Ai Sveriges hela telegramväxling med utlandet (oberäknadt den som transiterat Sverige) utgjorde den till och från Tyskland 29'2 96, Storbritannien 25 - o %, Danmark 11'7 %, Norge 102 %, Frankrike 5-4%, Finland 4i%, Kyssland utom Finland 4 - o %, Nederländerna 3-o%, Belgien l - 8 %, öfriga länder med europeisk taxering 34 % samt länder med utomeuropeisk taxering 2-2 %. 6. Medelantalet ord i utländska telegram. Medelantalet ord i telegram till och från. de särskilda länderna äfvensom vid terminalkorrespondensen i dess helhet har varit följande: frän STerige. Till Syerige. Belgien i Danmark 1 ), vanliga... ' sunds Frankrike 1 ) Italien Nederländerna "2 Norge 1 ) Portugal Byssland, utom Finland » Finland Schweiz Spanjen Storbritannien 1 ) 10' Turkiet Tyskland Ungern Österrike 1 ) Andra europeiska länder I medeltal: Samtliga länder med europeisk taxering (utom presstelegram) 11.8 ll - 5 Länder med utomeuropeisk taxering 8"4 7-4 l ) Beträffande Danmark, Frankrike, Norge, Storbritannien och Österrike äro vid beräkning af medelantalet ord presstelegrammen icke medtagna, vare sig med hänsyn till dessa länder hvart för sig eller till den europeiska korrespondensen i dess helhet. Medelantalet ord i dessa telegram har utgjort: i de afsända till Danmark 997, till Frankrike 85-8, till Norge och till Storbritannien 105'2 samt i de frän Danmark, Frankrike, Norge, Storbritannien och Österrike ankomna resp , 56-6, 149-9, 80'5 och 98-5.

13 Från Sverige. Till Sverige. Medélordantalet år 1909: Samtliga länder med europeisk taxering (utom presstelegram) '0 Länder med utomeuropeisk taxering Kvarliggande telegram. Af samtliga ankomna in- och utländska taxerade telegram hafva 8,546 eller 0'3 procent icke kunnat tillställas adressaterna, hvarför dessa telegram förblifvit kvarliggande å stationerna för att efter förloppet af den i telegrafreglementet bestämda tiden förstöras. 8. Telegramtrafik, som icke berört statstelegrafledningarna. Antalet betalda telegram, som uteslutande passerat järnvägarnas telegrafledningar, uppgick under år 1910 till 119,006. Statens och de enskilda järnvägarnas inkomster af telegraftrafik ha enligt från järnvägarna lämnade uppgifter belöpt sig under året till 111,581 kronor. 9. Hela antalet betalda telegram år 1910 utgjorde 4,019,205, däraf 872,841 telegram, hvilka via Sverige utväxlats mellan främmande länder, och 119,006, som uteslutande passerat järnvägarnas telegrafledningar. B. Inkomst af telegraftrafiken. Summan af debiterade porto- och andra afgifter för 1910 års telegramväxling utgör 2,999,835 kr. 48 öre, däri inberäknadt ett belopp af 6,663 kr. 63 öre, utgörande ersättning på grund af särskilda öfverenskommelser för befordring af vissa sjöfarts- och väderlekstelegram m. m. Från förstnämnda summa böra dock afräknas de belopp, som blifvit utbetalda: dels för telegrams vidarebefordring med järnväg inom landet, dels för telegrambefordring i utlandet, dels ock till Stora Nordiska Telegrafsällskapet för dess andel i Sveriges terminal- och transitporto. Dessa belopp hafva sammanräknade uppgått till 791,876 kr. 70 öre, så att återstoden 2,207,958 kr. 78 öre utgör telegrafverkets behållna telegrafinkomst för året. Motsvarande inkomst för år 1909 uppgick till 2,207,090 kr. 26 öre, hvadan således en ökning för det sist förflutna året uppstått till belopp af 868 kr. 52 öre eller 0. o4 procent. Betraktas detta resultat med hänsyn till dels inoch dels utländsk korrespondens, framgår, att inkomsten minskats af den förra med 5,328 kr. 71 öre eller 0'56 procent samt ökats af den senare med 6,197 kr. 23 öre eller med 0.49 procent. Jämföres den portoinkomst, som den inländska och den utländska telegrafkorrespondensen år 1910 hvar för sig tillfört telegrafverket, visar det sig, att för 1,658,957 inländska telegram influtit 935,037 kr. 14 öre, eller i medeltal per telegram kr. 056, och för 2,241,242 utländska telegram 1,266,258 kr. 1 öre, eller i medeltal per telegram 11 kr. 057, hvartill komma förenämnda 6,663 kr. 63 öre för sjöfartstelegram m. m. Beträffande Sveriges utländska telegramväxling, fördelad i terminal- (från och till Sverige) och transitkorrespondens, har medelafgiften per telegram för den förstnämnda, omfattande 1,368,401 telegram med en inkomst af 1,062,934 kr. 1 öre, uppgått till kr och för den sistnämnda 872,841 telegram med en inkomst af 203,324 kr. (inkl. portoandelen för Libautrafiken) till kr. 0'23. Afgifter för lokaltelegrafabonnemang hafva utgjort 4,908 kr. 34 öre. C. Telefontrafiken. 1. Samtalsutväxling. Såsom af tabellbilagan 1 synes, uppgingo telefonsamtalen vid telegrafverkets stationer till nedannämnda antal: samtal mot abonnemangsafgift.. 318,008,200 taxerade samtalsperioder: inom redovisningsonmtdet 2,241,290 mellan redovisningsområden 16,730, Ilsamtalsperioderna hafva utgjort 676,534 och nattsamtalsperiodema 602,203. Vid jämförelse med föregående år visar sig ökningen utgöra för telefonsamtal mot abonnemangsafgift (305,537,000 st. år 1909) 4'1 procent, för telefonsamtal mot särskild afgift (16,751,450 perioder år 1909) 13'3 procent, för ilsamtalsperioder (657,773 perioder år 1909) 2'1 procent och för nattsamtalsperioder (534,539 perioder år 1909) 12"7 procent. Fördelas hela antalet samtal på antalet apparater, komma omkring 2,627 samtal på hvarje apparat. Frekvensen är dock mycket olika på olika platser. 2. Telefontrafiken med utlandet. (Se Tab. 4.) Summa 336,980,053 Af hela antalet mellan Sverige och utlandet växlade samtalsperioder belöpte på Danmark 52.7 % Norge 43.6 % och Tyskland 3.7 %. ') Till Norge. 2 ) Däraf till Danmark 6,305 perioder, behållen inkomst 7,123 kr.»» Tyskland 20»»» 20»

14 12 3. Öfversikt af telefonverksamheten. D. Inkomst af telefontrafiken. (Se äfven ofvanstående två tabeller.) Telegrafverkets inkomst af inträdes- och telefonabonnemangsafgifter under år 1910 utgjorde 6,437,264 kr. 37 öre mot 5,980,587 kr. 68 öre år 1909, hvadan uppstått en ökning af 456,676 kr. 69 öre eller 7.6 procent. Inkomsten af särskildt betalda telefonsamtal uppgick till 5,579,430 kr. 88 öre mot 5,061,764 kr. 29 öre år 1909, och har således denna inkomstpost ökats med 517,666 kr. 59 öre eller 10.2 procent. Inkomsten för samtal fördelar sig sålunda, att den inländska korrespondensen inbragt 5,365,354 kr. 30 öre och den utländska 214,076 kr. 58 öre, mot 4,878,906 kr. 90 öre resp. 182,857 kr. 39 öre år Således har uppkommit en ökning å den inländska korrespondensen med 486,447 kr. 40 öre eller 10'0 procent och å den utländska med 31,219 kr. 19 öre eller 17'i procent.

15 13 IV. Linjer, ledningar och lokala nät. A. Telegrafverkets telegraf- och telefonlinjer. Telegrafverkets stolplinjer och kablar tillökades under år 1910 med 456'i o km. stolplinjer och 100'l o km. kablar, samt utgjorde vid 1910 års slut: Stolplinjer. Kablar. Summa, km. km. km, med endast telegrafledningar 1,362' oo l,736'7o»» telefonledningar 17,829'34 374'2i 18,203'55» både telegraf- och telefonledningar 7,467'30 113'40 7, Summa 26,659'3-t ,520'95 B. Telegrafverkets telegrafledningar. Följande nya télegrafledningar hafva under 1910 blifvit färdigbyggda: Inom de särskilda linjedistrikten voro stolplinjerna och kablarna framdragna sålunda : Vid 1910 års slut utgjorde sammanlagda längden af telegrafledningarna 32, km., nämligen 30, km. blanka ledningar ocli 1, km. kabelledningar. I sistnämnda summa äro inberäknade hälften eller km. telegrafledning i de svensk-danska och svensk-tyska kablarna. Af de blanka ledningarna voro: I ofvanstående summa äro icke inbegripna de statens eller enskilda järnvägar tillhöriga, till 955" 3 o km. uppgående stolplinjer, å hvilka telegrafverket hade ledningar upplagda. Längden af de telegrafverket tillhöriga stolplinjer, å hvilka statens järnvägars eller enskilda järnvägars telegrafledningar voro upplagda, utgjorde 4, km. Sveriges andel, eller hälften, i de svensk-danska och svensk-tyska kablarna utgjorde 133'9 0 km. Med impregnerade eller till skydd mot röta särskildt behandlade stolpar funnos vid 1910 års utgång stolplinjer, tillhöriga telegrafverket, anlagda till en längd af 15,262'6 4 km. eller 55'46 procent af telegrafverkets hela linjenät. Med oimpregnerade stolpar voro uppförda 11,396' 7 o km. eller 41"4i procent, och återstoden eller 3'13 procent af telegrafverkets hela linjenät utgjordes af kablar. Under år 1910 hafva större underhålls- och förändringsarbeten å linjerna företagits i följande omfattning inom de särskilda linjedistrikten: Af de i telegrafverkets stater för telegraflinjebyggnader hittills upptagna anslagen voro vid 1910 års slut ännu icke förbrukade: C. Telegrafverkets telefonledningar och -nät. Med anledning af därom utaf Eders Kungl. Maj:t framställd nådig proposition har 1910 års Riksdag för fortsatt utveckling af statens telefonväsende anvisat ett lånebelopp för år 1910 af 3,500,000 kronor att, sedan detta för hvarje gång blifvit af Eders Kungl. Maj.-t pröfvadt, af Telegrafstyrelsen i Riksgäldskontoret lyftas och jämte ränta motsvarande den ränteutgift, som genom berörda belopps öfverlämnande till Telegrafstyrelsen förorsakades Riksgälds-

16 14 kontoret, inom tjugu år från första lyftningsdagen återgäldas medelst afbetalningar i den mån telegrafverkets medel därtill lämnade tillgång, dock så att dylika afbetalningar borde en månad förut af Telegrafstyrelsen för Biksgäldskontoret tillkännagifvas. Enligt bemyndigande i nådiga brefvet den 10 juni 1910 har Telegrafstyrelsen hos Biksgäldskontoret lyftat ofvanberörda lånebelopp, 3,500,000 kronor, att användas till utförande af vissa, af Eders Kungl. Maj:t enligt samma nådiga bref medgifna telefonanläggningar. Af dessa lånemedel voro 650,000 kronor afsedda för nya interurbanledningar samt 2,850,000 kronor för utförande af nya förbindelseledningar samt anläggning och utvidgning af lokala nät m. m. ledningar, däri inberäknade hälften eller km. i de svensk-danska kablarna. De blanka ledningarnas beskaffenhet framgår af följande öfversikt: 1. Interurbanledningar. Under år 1910 hafva följande nya interurbanledningar blifvit färdiga: Under året har en pupiniserad jordkabel nedlagts mellan Väsby och Uppsala. (Se närmare afd. XII) Anordningar för duplextelefonering voro vid 1910 års utgång vidtagna å följande interurbanledningar mellan nedannämnda stationer: Längden af interurbanledningarna,hvilka alla äro dubbeltrådiga, utgjorde vid 1910 års slut 72,47050 km., hvaraf 69, km. blanka ledningar och 2, km. kabel- *) K betyder koppar, J betyder järn.

17 15 Anordningar för samtidig telegrafering och telefonering voro vid 1910 års slut vidtagna å följande telefonledningar: Af de för interurbanledningars anläggande hittills beviljade lånemedel återstodo vid årets slut oanvända: af 1908 års interurbanlån kr. 109,66012» 1909»»» 140,911-63» 1910»»» 200, Summa kr. 450,578-66, hvaremot i förskott å 1911 års interurbanlån utbetalats kr. 74, Förbindelse- och abonnentledningar. Lokala nät. Å de i nedanstående förteckning angifna orter, där rikstelefon ej funnits förut, ha under 1910 anordnats nya växel- eller samtalsstationer, hvilka genom i förteckningen angifna ledningar satts i förbindelse med rikstelefonnätet.

18 16

19 17 Förutom i ofvanstående tabell upptagna förbindelseledningar till nya stationer hafva därjämte följande nya förbindelseledmngar mellan förutvarande stationer under året fullbordats. Vid 1910 års slut utgjorde förbindelse- ock abonnentledningarnas längd: dubbeltrådiga förbindelseledningar 53,340'80 km. enkeltrådiga» 329"30» Summa 53,67010 km. 3

20 18 100,953 st. dubbeltrådiga abonnentledningar ,734.9 km. 710» enkeltrådiga» 2,575'9» 101,663 st.» Summa 137,3108 km. Af förbindelseledningama voro 50,69299 km. blanka häraf km. enkelledningar och 2,977'11 km. kabelledningar. De blanka dnbbeltrådiga förbindelseledningarnas beskaffenhet framgår af följande öfversikt: Abonnentledningarna utgjordes hufvudsakligen af 1 mm. brons-, 3 mm. järn- och kabelledningar. Å följande förbihdelseledningar voro vid årets slut anordningar för duplextelefonering vidtagna:

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. I, Telegrafväsendet. Telegrafstyrelsens underdåniga berättelse för år... Stockholm : Isaac Marcus, 1862-1911. Täckningsår: 1861-1910. 1909 ändrades

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. I, Telegrafväsendet. Telegrafstyrelsens underdåniga berättelse för år... Stockholm : Isaac Marcus, 1862-1911. Täckningsår: 1861-1910. 1909 ändrades

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. I, Telegrafväsendet. Telegrafstyrelsens underdåniga berättelse för år... Stockholm : Isaac Marcus, 1862-1911. Täckningsår: 1861-1910. 1909 ändrades

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Barn berörda av avhysning

Barn berörda av avhysning Sida 1 av 14 Barn berörda av avhysning Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2013 till 504 stycken. Det är en minskning med ca 11 procent jämfört med 2012 då antalet uppgick till 569

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag!

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Kommun Telefonnummer E-postadress Ale 0520-48 84 41 vast@nyforetagarcentrum.se

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Sverigebarometern 2010

Sverigebarometern 2010 2010-06-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2010 Fakta.

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Annelöv Arboga Avesta Billesholm Boden 1. Kebabpizza 27% Egen variant 23% Egen variant 22% Egen variant 46% Kebabpizza 18% 2. Egen variant 22% Kebabpizza 18% Kebabpizza

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. I, Telegrafväsendet. Telegrafstyrelsens underdåniga berättelse för år... Stockholm : Isaac Marcus, 1862-1911. Täckningsår: 1861-1910. 1909 ändrades

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

INLEDNING. Efterföljare:

INLEDNING. Efterföljare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. I, Telegrafväsendet. Telegrafstyrelsens underdåniga berättelse för år... Stockholm : Isaac Marcus, 1862-1911. Täckningsår: 1861-1910. 1909 ändrades

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

för förklaring se sidan 2

för förklaring se sidan 2 teleskopbomliftar DIESELdrivna 15,2 13,7 12,1 10,6 9,1 7,6 6,1 4,5 3,0 1,5-1,5-1,52m 1,5 3,0 4,5 6,1 7,6 9,1 10,6 12,2m Genie S45RTJ 7361742 15,7 13,7 11,20 0,91x2,44 227 8,50 2,30 2,50 6709 Skumfyllda

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2017-01-16 Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun Efter rekordåret 2015 fortsatte priserna även i fjol att stiga över hela landet. Anledningarna till prisökningarna

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2015

Barn berörda av avhysning 2015 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2015 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 472 stycken. Det är en ökning med ca 3 procent jämfört med 2014 då antalet uppgick till 459.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Skyltade stråk. Detaljkartor. Sevärdheter. Turförslag. Turistleder. Trafikinfo

Skyltade stråk. Detaljkartor. Sevärdheter. Turförslag. Turistleder. Trafikinfo Tabell 3-1 1 ALINGSÅS* ATMG 02 25 0 + 2 2 2 1 2 1 2 2 ALINGSÅS en 92 50 40 + + 1 3 1 2 3 1 Gröna kartan 3 (landsbygd) i botten 3 ARVIKA en 02 14 + + + 2 1 1 1 2 3 2 4 AVESTA en 87 20 ( ) 1 0 1 0 2 2 2

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. I) TELEGRAFVÄSENDET. NY FÖLJD 39. TELEGRAF-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE 1899.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. I) TELEGRAFVÄSENDET. NY FÖLJD 39. TELEGRAF-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE 1899. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. I, Telegrafväsendet. Telegrafstyrelsens underdåniga berättelse för år... Stockholm : Isaac Marcus, 1862-1911. Täckningsår: 1861-1910. 1909 ändrades

Läs mer

Sverigebarometern 2012

Sverigebarometern 2012 2012-05-22 Kontaktperson För mer information kontakta: Roy Ismael, 0708-30 70 01 roy.ismael@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. 1205 sommar-pdf.indd 1 12-05-22 09.18.04

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Faktabladet listar alla riktnummerområden i Sverige i bokstavsordning. Riktnumren finns för geografiska telefonnummer i den svenska nummerplanen för telefoni.

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Reseguidens Sverigebarometer 2009

Reseguidens Sverigebarometer 2009 Reseguidens Sverigebarometer 2009 Publicerad 2009-06-02 Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. For mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland 2014-02-26 Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari 2014 visar följande: A) Störst ökning av nybilsregistreringarna

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2014 vecka 37. Senior alert

Punktprevalensmätning av trycksår 2014 vecka 37. Senior alert Punktprevalensmätning av trycksår 2014 vecka 37 Senior alert Sammanfattning 22173 personer har observerats 22208 gånger från särskilt boende, demensboende och korttidsboende i 196 kommuner. 32 procent

Läs mer