MIN PENSION I SVERIGE AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MIN PENSION I SVERIGE AB"

Transkript

1 MIN PENSION I SVERIGE AB VERKSAMHET 2014

2 Korta fakta Uppdrag Vision Övergripande mål Status vid årsskiftet Kanaler Organisation Ekonomi Gentemot pensionsspararen: Min Pension ska vara en oberoende aktör som kostnadsfritt för användarna tillhandahåller enkel, individuell och samlad pensionsinformation genom säkra tjänster med hög tillgänglighet. Gentemot pensionsbranschen: Min Pension ska bidra till en högre effektivitet inom pensionsinformationsområdet genom utökad standardisering, kostnadseffektiv infrastruktur samt förbättrad transparens. På en minut får du en överblick över hela din pension så enkelt att du vill veta mer! Så många pensionssparare som möjligt ska använda Minpension.se för att få en samlad bild av sin pension och för att göra prognoser. Den samlade pensionsbild som kan fås via Minpension.se omfattar allmän pension, tjänstepension och privat pension. Minpension.se täcker drygt 99 % av pensionskapitalet: 100 % av den allmänna pensionen cirka 96 % av tjänstepensionerna cirka 90 % av privata pensionslösningar. Alla större pensionsaktörer (cirka 30 st) är anslutna till Minpension.se. Vid årsskiftet 2014/2015 hade Minpension.se cirka 2,2 miljoner. Under 2014 gjordes cirka 4 miljoner inloggningar och cirka 6 miljoner prognoser. Vid utgången av 2014 var cirka 46 % av alla kvinnor. Webbplatsen Minpension.se Distribuerad webb via andra webbplatser: Alecta, AMF, Brummer Life, Folksam, Handelsbanken, KPA, Länsförsäkringar,, Skandia, SPP, SPV och Swedbank Appar för iphone och Android Kundservice (telefon och e-post) Min Pension är ett samarbete mellan staten och pensionsbranschen (helägt dotterbolag till Svensk Försäkring). Min Pension är en oberoende aktör utan eget vinstintresse. Min Pension har i medeltal haft nio anställda under Min Pension har utkontrakterat IT-drift, IT-förvaltning, IT-utveckling samt kundservice till externa uppdragstagare. Min Pensions verksamheten finansieras till hälften av staten, till hälften av pensionsbranschen. Min Pension har en budget på cirka 39 miljoner kronor för Året i korthet Noggrannare prognoser Individerna får pensionsinformation från flera olika pensionsaktörer som staten, pensionsbolag, valcentraler etc. För att få en enhetlig bild av den framtida pensionen har staten och pensionsbranschen enats om en gemensam beräkningsstandard för pensionsprognoser. Standarden infördes på Minpension.se i början av året. Utökad täckningsgrad Pensionsinformationen på Minpension.se har förbättrats avsevärt under senare år. Alla större pensionsbolag är nu anslutna och levererar i princip heltäckande information. I februari utökade Folksam sina informationsleveranser så att deras kunder nu också kan se individuell tjänstepension och privat pensionssparande på Minpension.se. Samtidigt gjordes portalens tjänster tillgängliga direkt från Folksams webbplats (distribuerad webb). Som första aktör började Skandiabanken leverera information om individuellt pensionssparande (IPS) som länge varit efterfrågat bland användarna. Under hösten anslöt sig Prometheus Pensionskassa med ca kunder från antroposofiska verksamheter till Minpension.se. Ny distributionskanal Minpension.se var en central del i s kampanj Prognos till alla. Inför kampanjen utvecklades den nya kanalen Prognos via telefon som möjliggör för individerna att även kunna ta del av sin pensionsinformation via s telefonkundtjänst (uppläst). Förbättrad pensionsinformation för anställda i kommuner Genom ett unikt samarbete mellan Min Pension, arbetsmarknadens parter och de pensionsbolag som administrerar tjänstepensionen för kommuner och landsting, har en beräkningsmodell tagits fram som ger lättillgänglig information om tjänstepensionen. Under sommaren blev Skandia först ut med att leverera uppgifter till Minpension.se enligt den nya modellen. Förbättringen berör ca anställda inom kommuner och landsting som nu kan se hela sin pension på Minpension.se. Nästa steg blir att anpassa KPA Pension och Kyrkans Pensionskassa enligt samma modell. En verktygslåda för pensionsplanering Ofta väcker den egna prognosen nyfikenhet för pensioner och man vill veta mer. Därför lanserades under sommaren Verktygslådan på Minpension.se. I den finns länkar och information som hjälper individen vidare på vägen från prognos till pension. Deltidspensionärer kan också göra prognoser I november blev det möjligt för den som redan börjat ta ut delar av sin pension (allmän pension) att kunna fortsätta göra prognoser. I och med det blev det enklare att se kommande utbetalningar och hur dessa förändras, t.ex. vid ändrade nivåer av pensionsuttag. Seminarium i Almedalen och 10-årjubileum I anslutning till Almedalsveckan i somras och i samband med bolagets 10-årsjubileum i december genomfördes uppskattade och välbesökta seminarier om pensionsinformation, bland annat i syfte att ytterligare stärka Min Pensions varumärke. Bolagen nöjda med samarbetet Merparten av de anslutna pensionsaktörerna ska tycka att samarbetet med Min Pension stärker deras erbjudande och ger ett klart mervärde till den egna affären/ verksamheten. Under våren gjordes en mätning (totalundersökning) av ett undersökningsföretag som visade att 83 % av aktörerna anser att samarbetet med Min Pension ger den egna verksamheten mervärde. Minpension.se nominerad till bästa webbplats 2014 Användarnas uppfattning om Minpension.se mäts varje år genom Webb Service Award. Det målmedvetna arbetet under året med en rad förbättringar i gränssnittet gjorde att Minpension.se fick ett resultat över branschsnittet och nominerades till bästa webbplats i kategorin information och service. 3

3 Vd har ordet Ett halvår innan webbportalen Minpension.se lanserades 2004 anställdes Anders Lundström som vd i Min Pension i Sverige AB. Mycket har hänt sedan dess när det gäller presentationen av pensionsinformationen, teknik och infrastruktur. Här summerar Anders Lundströms portalens första tio år och gör en framtidsspaning. När det första orange kuvertet skickades ut 1999 rapporterade TT att det gick något av en chockvåg genom befolkningen. Många pensionssparare missuppfattade kuvertets innehåll. De trodde att den statliga pensionen som redovisades i orange kuvertet var hela pensionen. När detta problem uppmärksammades ställdes krav från pensionsspararna, pensionsbranschen och myndigheterna på en enkel och översiktlig pensionsinformation som visar hela pensionen. Genom en politisk kompromiss kunde detta tillgodoses genom att pensionsportalen Minpension.se inrättades i slutet av Vid starten var förväntningarna på tjänsten höga. De inledande åren blev därför en ganska gropig resa. Det var nämligen inte självklart att Minpension.se skulle bli den naturliga platsen för pensionsinformation. Något av en moment 22 situation uppstod. Pensionsaktörerna var mycket tveksamma till att leverera pensionsinformationen till Minpension.se eftersom portalen hade få. Och pensionsspararna brydde sig inte om att registrera sig eftersom informationen inte var heltäckande. Sedan dess har Minpension.se utvecklats kraftigt och är idag med sina 2,2 miljoner den naturliga plattformen för att informera individerna om helheten. Strategin har varit utveckling och förbättring genom många små steg. Pensinsinformationens täckningsgrad, kvalitet, tillgänglighet har successivt förbättrats samtidigt som prognostjänstens funktionalitet har vidareutvecklats, utökats och gjorts mer användarvänlig. Allt detta sammantaget har bidragit till en kraftig ökning av antalet. Många har beskrivit Minpension.se som en succé vilken också väcker stort intresse och uppmärksamhet utomlands. Sverige tillhör, vid en internationell jämförelse, de absolut främsta länderna när det gäller att ge en bra och heltäckande individuell pensionsinformation till sina medborgare. Detta till stor del tack vare Min Pension. Ibland är dock linjen som skiljer fiasko från succé tunn. Vad gjorde egentligen Minpension.se till en succé? Det finns inget enkelt svar på den frågan men personligen tror jag tror att det beror på ett antal samverkande faktorer. Samarbetet stat/privat: Minpension.se är ett unikt samarbete mellan pensionsbolagen och staten vilket har varit framgångsrikt. Trots att intressenterna har olika verksamhetsmål och drivkrafter har man kunnat enas kring målet att ge pensionssparare en enkel, översiktlig pensionsinformation. Något som ingen enskild aktör ensam kunnat lyckas med. Det unika samarbetet har även bidragit med en slags legitimitet till tjänsten Stegvis utveckling: Utvecklingen har skett i många små steg tillsammans med deltagande pensionsaktörer, vilket har visat sig vara en framgångsrik strategi som har hållit risker och kostnader nere. Pensionsspararperspektivet: En stor del i framgången har varit strategin att finnas tillgänglig där pensionsspararen har ett behov av sin pensionsinformation. Det har gjort att webbtjänsten finns tillgänglig exempelvis via ett flertal pensionsaktörers internetkontor direkt utan ytterligare påloggningar. Ett ökat informationsbehov: I takt med att både stat och arbetsgivare har övergått från förmånsbestämda till premiebestämda pensioner har vi som individer fått ta över ett allt större ansvar för utfallet av vår pension. Insikten om den här riskförskjutningen börjar nå ut till allt flera som inser behovet av lättillgänglig och individualiserad pensionsinformation med hög kvalité för att kunna fatta relevanta beslut. Efter tio framgångsrika år har vi nått mål som vid starten betraktades som ouppnåeliga. Personligen tror jag att många utmaningar och mycket arbete kvarstår för att skapa framtidens pensionsinformation där individens användande och nytta är i fokus. Fram till för ett par år sedan fokuserade vi på att ansluta alla större pensionsaktörer och samla in heltäckande pensionsinformation från dessa. Detta arbete har varit framgångsrikt och ett mycket gott resultat har uppnåtts. Av det skälet har det varit naturligt att skifta inriktning något under senare år och göra en kraftsamling för att skapa en bas för en stark tillväxt av antalet. Under 2015 kommer vi att driva projekt för att: Förädla och förbättra pensionsinformationens kvalitet och göra den mer lättillgänglig och därmed enklare för användarna. Öka kännedomen om och förtroendet för Min Pension bland, pensionsaktörer och övriga intressenter. Undersöka förutsättningar och möjligheter till nya distributionsmodeller för att kunna tillhandahålla allt fler möjligheten att nå tjänsten via fler aktörer. Påbörja anpassningen av bolaget för att klara den fördubbling av antalet som väntas på några års sikt. Minpension.se har idag en unik position bland pensionssparare, myndigheter och pensionsbransch och vi kan nu njuta av resultatet från många års arbete. Samtidigt sker stora förändringar i omvärld och regelverk vilka kommer att ställa helt nya krav på de tjänster vi levererar. I en allt mer komplex omvärld kommer vår största utmaning vara att driva utvecklingen mot strömmen och tillhandahålla enklare och mer övergripande information istället för att bli än mer detaljerade. Ofta är det enkla svårast. Anders Lundström, vd Anders Lundström, vd Fotograf: Johan Olsson 4 5

4 Tio år med Minpension.se I december 2014 fyllde pensionsportalen Minpension.se tio år. Tack vare det unika samarbetet mellan staten och pensionsbranschen har en utveckling skett kontinuerligt under åren och gjort Minpension.se till en av världens bästa sajter för pensionsinformaiton på individnivå. Under de första tio åren har fokuseringen främst varit att förbättra individens tillgång till pensionsinformation från pensionsaktörerna. Vid starten levererade nio pensionsaktörer information till portalen och leveranserna innehöll enbart information om allmän pension och kollektivavtalad tjänstepension. Tio år senare är ett 30-tal pensionsaktörer anslutna till Minpension.se och leveranserna är utökade till att också omfatta individuella tjänstepensioner och privat pension. I bilden nedanför beskrivs de viktigaste händelserna under åren och hur antalet vuxit över tid bildas och erbjuder individen distribuerad webb från myndighetens inloggade sidor. På Minpension.se införs automatisk uppdatering av individens uppgifter vid varje årsskifte Appar för Apple och androida enheter lanseras Under sommaren blir Skandiabanken första bank att erbjuda direktinloggning till Minpension.se från sitt internetkontor Supportinloggning införs i kundtjänst. Det ger handläggare möjlighet att efter medgivande logga in på individers konton och guida dem genom prognosen via telefon Användarna har länge efterlyst information om bankernas individuella pensionssparande, IPS, på Minpension.se. Som första aktör börjar Skandia under sommaren leverera IPS-uppgifter till portalen Under mediabevakning lanseras Minpension.se den 3 december Bland de använder 80 procent PPM:s pinkod för inloggning till portalen I slutet av året är 17 aktörer anslutna till Minpension.se I maj leveras den första informationen om privat pension Utan extra inloggning kan inloggade på Premiepensionsmyndigheten, PPM, gå till Mina sidor på Minpension.se för att se hela pensionen Under året beräknas 3,4 miljoner pensionsprognoser på Minpension.se. Av de inloggade under året är 47 procent förstagångsbesökare I april 2013 får Minpension.se ny teknisk plattform och nytt utseende. 6 7

5 UPPDRAG Min Pensions uppdrag är att i första hand stödja pensionsspararna och pensionärerna - men också pensionsbranschen på ett sådant sätt att det gagnar pensionsspararna. Uppdraget gentemot pensionsspararna är att vara en oberoende aktör som tillhandahåller enkel, individuell och samlad pensionsinformation av hög kvalitet kostnadsfritt via säkra tjänster med hög tillgänglighet. Uppdraget gentemot pensionsbranschen är att bidra till en högre effektivitet inom pensionsinformationsområdet genom utökad standardisering, kostnadseffektiv infrastruktur inom administrativa och ej konkurrensutsatta områden samt förbättrad transparens. VISION Min Pensions kunder kan således i dagsläget sägas bestå dels av pensionsspararna, dels av de pensionsaktörer som anslutit sig till Min Pension (som levererar pensionsinformation och finansierar bolaget). Framöver kommer även deltidspensionärer och pensionärer bli en allt viktigare grupp. Även de pensionsaktörer som inte är anslutna till Min Pension (valcentraler, arbetsmarknadens parter, förmedlare med flera) kan sägas vara indirekta kunder eftersom dessa också drar nytta av Min Pension. På en minut får du en överblick över hela din pension så enkelt att du vill veta mer! ÖVERGRIPANDE MÅL Min Pensions övergripande mål är att så många pensionssparare som möjligt (av totalt ca 5,5 miljoner) använder tjänsten Minpension.se för att få en samlad bild av sin intjänade/insparade pension och för att göra prognoser. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning av vad de kan förvänta sig i pension. Målbild antal (miljoner) 5 STRATEGIER pensionsspararnyttan men också av nyttan för pensionsbranschen. Tjänster och service ska hålla hög kvalitet samtidigt som verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt, vilket bl.a. innebär en stark styrning mot självbetjäningskanaler. De förändringar som görs ska vara långsiktigt hållbara, vilket bidrar till kostnadseffektivitet även på lång sikt. Kommunikationen ska användas som ett strategiskt medel för att nå målen, vilket innebär att fokus successivt hamnar allt mer på tjänsterna och deras trovärdighet än på den egna webbplatsen. Kommunikationsarbetet ska ske i ett nära samarbete och samverkan med och övriga anslutna pensionsaktörer. Kommunikationen med pensionsspararna ska målgruppsanpassas och möta pensionsspararna där de är. Det ska ske en fortsatt stark satsning på distribuerad webb för att förbättra tillgängligheten för pensionsspararna och därmed öka tillväxten av antalet av tjänsten. Baserad på en långsiktig strategi ska en effektiv och kontrollerad utvidgning kunna ske även till aktörer utöver den krets som nu har anslutningsavtal med Min Pension. Min Pension ska undersöka förutsättningar och möjligheter att stegvis kunna tillhandahålla ett framtida distribuerat tjänsteutbud till pensionsaktörerna för att möta den snabba förändring som sker i branschen och de behov som branschen har. Utgångspunkten för tjänsteutbudet ska vara att pensionsspararna får en bättre och mer lättillgänglig pensionsinformation, samtidigt som branschen får en billigare och effektivare hantering. Givet en sådan utveckling behöver Min Pensions varumärke stärkas ytterligare och ska kraftfullt signalera kvalitet och oberoende. Utformningen av verksamheten ska i första hand styras av Min Pension ska fortsätta att medverka i s kampanj prognos till alla där Min Pension utgör den naturliga plattformen för att informera om helheten. Genom den uppmärksamhet som kampanjen bidrar till att skapa, ökar antalet pensionssparare som registrerar sig och använder tjänsten. Framöver kommer även deltidspensionärer och pensionärer bli en allt viktigare grupp. Tjänster och kommunikation kommer att behöva anpassas för att möta den utvecklingen. Parallellt med övrigt arbete ska nya affärsmodeller och tjänster analyseras, värderas och prioriteras. På så sätt blir det möjligt att mycket snabbt påbörja införandet av dessa när det bedöms lämpligt. En hög automatiseringsgrad ska tillämpas, vilket gör det möjligt att bedriva verksamheten med en liten personalstyrka i förhållande till det mycket stora antalet pensionssparare och anslutna pensionsaktörer. Detta ställer i sin tur höga krav på kompetens och skicklighet hos medarbetarna. Min Pension ska vara en attraktiv arbetsplats genom att erbjuda sina anställda goda utvecklingsmöjligheter och ett gott ledarskap som stimulerar till delaktighet och engagemang. 4 3 PRIORITERINGAR 2015 Genomföra den löpande verksamheten med fortsatt hög kvalitet Förbättra pensionsinformationens kvalitet och göra den mer lättillgänglig för pensionsspararna genom att sprida den till allt fler pensionsaktörer. Öka kännedomen om och förtroendet för Min Pension bland pensionsspararna, pensionsaktörerna och övriga intressenter. Undersöka förutsättningar och möjligheter för Min Pension att stegvis kunna tillhandahålla ett framtida distribuerat tjänsteutbud till pensionsaktörerna. Syftet är att ge pensionsspararna en bättre och mer lättillgänglig information, samtidigt som branschen får en billigare och effektivare hantering. Påbörja anpassningen av bolaget för att klara en fördubbling av antalet på några års sikt. 8 9

6 PRODUKTTÄCKNING Tjänstepension Privatpension IPS Distribution* AI Pension Alecta AMF Avanza Styrelse Bank Pension Brummer Life Danica Folksam Folksam Fondförsäkring Folksam-LO Fondförsäkring Folksam kooperativa tjänstepensioner FPK Handelsbanken KPA Pension Kyrkans pensionskassa Kåpan Pension Länsförsäkringar Christina Lindenius Svensk Försäkring Styrelseordförande Sten Eriksson Styrelseledamot Ann-Christin Nykvist SPV Syrelseledamot Monika Rappe SPP styrelseledamot Movestic Nordea Nordnet PP Pension Promotheus pensionskassa SEB Skandia SPK SPP SPV Svensk Handel försäkringar Swedbank VFF Pension Katrin Westling Palm Syrelseledamot Pehr Östberg Alecta Styrelseledamot Mats Galvenius Svensk Försäkring Åsa Lindström SPV Teckenförklaring: = Levereras = Levereras delvis/påg projekt = Ej leverans * För att göra informationen på Minpension.se lätttillgänglig erbjuder flera anslutna aktörer sina kunder övergång från internetkontoren till inloggat läge på Minpension.se. Anmärkning: Informationsinhämtning sker i genomsnitt på mindre än fem minuter. DISTRIBUTIONSKANALER DIREKTTRAFIK Minpension.se TELEFONI 52% <1% 47% DISTRIBUTION VIA ANSLUTNA AKTÖRER Peder Nateus SEB Trygg liv Elisabeth Sasse Folksam Ole Settergren Helen Stoye 10 11

7 BOKSLUT MIN PENSION I SVERIGE AB 2014 BOKSLUT MIN PENSION I SVERIGE AB 2014 Bokslut 2014 Allmänt om verksamheten Tjänsten ägs och drivs av Min Revisorer Allmänt om verksamheten Pension i Sverige AB som är ett Revisionsbolaget Ernst Young Tjänsten Minpension.se ger helägt dotterbolag till SFS-Svensk oberoende och enkel pensionsinformation Försäkring Service AB (org. nr till alla som tjänar in till ). Bolagets verk- pension i Sverige. Idag finns samhet regleras genom ett samarbetsavtal Minpension.se som webbportal och mellan staten och som appar till mobila enheter. SFS-Svensk Försäkring Service AB. Därutöver erbjuder allt fler Styrelsen utgörs till hälften av pensionsbolag idag inloggningsmöjligheter representanter för staten och till till Minpension.se på hälften av representanter för de sina egna hemsidor. privata pensionsinstituten. Flerårsöversikt (belopp i tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 29% 24% 25% 18% Medelantalet anställda Resultaträkning Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Utveckling och drift av webbtjänst Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av inventarier Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Aktiekapital (1 000 aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld till koncernbolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 Kontaktuppgifter Postadress: Min Pension i Sverige AB Box Stockholm Besöksadress: Karlavägen 108, plan 6 Växeltelefon: Webbadress: Medarbetare Sociala medier: blogg.minpension.se facebook.com/minpension twitter.com/minpension linkedin.com/company/min-pension-i-sverige-ab På bilden saknas Lars-Ove Wängemar Christina Dietrich Controller Sabine Gunnarsson Produktägare Johan Hellman Vice vd Kristina Kamp Pensionsekonom Cenneth Eriksson Marknadsansvarig Anders Lundström Verkställande direktör Maria Eklund Kommunikationsansvarig Patrik Berg It-arkitekt 14 15

9 Produktion: Min Pension i Sverige AB Foto: Johan Olsson Illustrationer: Jonas Ahlgren Design Tryck: TMG STHLM Box Stockholm Besöksadress: Karlavägen 108

Användarhandbok. Version 5 - uppdaterad i augusti 2015. minpension.se

Användarhandbok. Version 5 - uppdaterad i augusti 2015. minpension.se Version 5 - uppdaterad i augusti 2015 minpension.se Innehållsförteckning 1. Vad är Minpension.se? 4 1.1 Information om Minpension.se på andra språk 5 1.2 För vem är Minpension.se? 5 1.2.1 Alla kan inte

Läs mer

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING Årsredovisning 08 02 VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 03 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET 04 VD HAR ORDET 10 06 EN VÄRLD I FÖRÄNDRING 08 NY ORGANISATION 10 SÄKERHET 12 HÅLLBARHET 04 15 14 STYRELSE 15 LEDNING 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse.

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse. Årsredovisning 02 Innehåll 01 Bankgirot på en minut 14 02 vd har ordet 04 2012 Väsentliga händelser 06 Betalningar i Realtid 11 medarbetarsamtal 08 10 14 Styrelse 15 ledning 16 Förvaltningsberättelse 19

Läs mer

06/07 Årsredovisning

06/07 Årsredovisning Årsredovisning 06/07 2 Itello årsredovisning 06/07 Itello i korthet + Itello utvecklar och säljer affärssystemet Inca, avsett för försäkrings- och fondadministration hos försäkringsbolag och fondförvaltare.

Läs mer

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation.

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. SVENSK FÖRSÄKRING VERKSAMHET 2014 Svensk Försäkring Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för försäkringsföretagen. Vi arbetar också

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007 007 AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007 Året i korthet Rörelseintäkterna ökade med 22 (60) procent till 557 (455) MSEK. Rörelseresultatet ökade till 307 (244) MSEK. Resultat per aktie förbättrades till 8,51 (6,85)

Läs mer

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank.

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Årsredovisning 2012 Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. 2012 Innehåll 4 Kort om Avanza Bank 5 Händelser under året 6 VD har

Läs mer

Innehåll. Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges.

Innehåll. Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges. Årsredovisning 2013 Innehåll Alecta året i korthet 3 Vd-ord 4 Detta är Alecta 6 Hållbarhet är en del av affären 12 Förvaltningsberättelse 15 Femårsöversikt 25 Alternativ resultaträkning 26 Förslag till

Läs mer

MDS Digital Solutions

MDS Digital Solutions Informationsbroschyr MDS Digital Solutions - systemlösningar som automatiserar affärsprocesser för små och medelstora företag samt redovisningskonsulter Innehåll MDS i korthet 3 VD i MDS Digital Solutions

Läs mer

Innehåll. Itello i korthet 4. Verksamhetsåret 2009/2010 5. VD har ordet 6. Effektiv administration av det långsiktiga sparandet 8

Innehåll. Itello i korthet 4. Verksamhetsåret 2009/2010 5. VD har ordet 6. Effektiv administration av det långsiktiga sparandet 8 0 Årsredovisning 2 Innehåll Itello i korthet 4 Verksamhetsåret 2009/2010 5 VD har ordet 6 Effektiv administration av det långsiktiga sparandet 8 Från försäljningsfokus till kostnads- och intäktsfokus 10

Läs mer

STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015

STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015 STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015 Strategisk plan med korta mål och planeringsinriktning för 2015 Godkänd av Katrin Westling Palm 2014-06-25 På väg mot visionen Den strategiska

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2014

Skandia Årsredovisning 2014 Skandia Årsredovisning 2014 Innehåll Vill du bli kund eller komma i kontakt med Skandia? gå in på skandia.se eller ring: Skandia kundservice 0771-55 55 00 du kan också skriva till oss: Skandia 106 55 Stockholm

Läs mer

Avanza Bank i korthet

Avanza Bank i korthet Avanza Bank Årsredovisning 2010 2010 Innehåll 3 Avanza Bank i korthet 5 Året i korthet 6 VD har ordet 11 Marknad och strategi 19 Avanza Banks samhällsansvar 20 Avanza Banks kunder 23 Avanza Banks medarbetare

Läs mer

I T E L L O I T E LLO

I T E L L O I T E LLO ITELLO NUMBERS 2011 2 ITELLO NUMBERS 2011 3 4 ITELLO NUMBERS 2011 Innehåll Sidor VD har ordet 6 7 STYRELSEN 8 9 LEDNINGSGRUPPEN 12 13 EKONOMI 14 15 Nyrekryteringar, nya arbetssätt och ny organisation 18

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2009

Avanza bank Årsredovisning 2009 009 Avanza bank Årsredovisning 2009 Året i korthet Rörelseintäkterna ökade med 1 ( 9) procent till 515 (509) MSEK. Rörelseresultatet ökade till 280 (239) MSEK. Resultat per aktie ökade till 8,27 (6,78)

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

Innehåll. 2 Allra Årsredovisning 2014. Allra Årsredovisning 2014 3

Innehåll. 2 Allra Årsredovisning 2014. Allra Årsredovisning 2014 3 ÅRSREDOVISNING Innehåll Detta är Allra...4 Koncernchefen har ordet... 6 Organisationsstruktur... 8 HR... 9 Styrelse...10 Allra Pension AB...12 Allras strategifonder...16 Allra Försäkringsförmedling AB...20

Läs mer

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen 1 Snabba fakta ttf-koncernen Mål & RESULTAT Mål Resultat Ägare: Taxi Trafikförening upa med 882 taxiägare som medlemmar. Eget

Läs mer

Årsredovisning 2012. KVD Kvarndammen Gruppen AB

Årsredovisning 2012. KVD Kvarndammen Gruppen AB Årsredovisning 2012 KVD Kvarndammen Gruppen AB innehåll 2012 i sammanfattning 3 VD har ordet 4 I köparens och säljarens intresse 5 Tillgänglighet ökar köpkraften 6 Personbilar 7 Maskiner och tunga fordon

Läs mer

2001 i sammandrag. Innehåll. 2 VD kommenterar

2001 i sammandrag. Innehåll. 2 VD kommenterar Årsredovisning 2001 Innehåll 2 VD kommenterar 4 Tjänstepensionen ITP 6 Från SPP till Alecta 8 Marknad 11 Förvaltningsberättelse 17 Tioårsöversikt 18 Försäkring, service och administration 21 Sjukförsäkring,

Läs mer

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005 005 AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005 Året i korthet < Stark tillväxt under året. < Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. < Rörelseresultatet ökade till 146,7 (101,2) MSEK.

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Seamless Distribution AB (publ), org. nr 556610-2660 Årsredovisning 2009 10 år i mobilbranschen 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ECOVISION AB 2006

ÅRSREDOVISNING ECOVISION AB 2006 ÅRSREDOVISNING ECOVISION AB 2006......... KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Ecovision AB (publ) kallas härmed till årsstämma i bolagets lokaler, Sveavägen 56 uppgång C, 3 tr,

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets

Läs mer

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011 2011 Avanza Bank har en enkel idé: Den som är kund hos Avanza Bank ska få mer pengar över till sig själv än hos någon annan bank på den svenska sparmarknaden. Årsredovisning 2011 2011 Innehåll 3 Avanza

Läs mer