MIN PENSION I SVERIGE AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MIN PENSION I SVERIGE AB"

Transkript

1 MIN PENSION I SVERIGE AB VERKSAMHET 2014

2 Korta fakta Uppdrag Vision Övergripande mål Status vid årsskiftet Kanaler Organisation Ekonomi Gentemot pensionsspararen: Min Pension ska vara en oberoende aktör som kostnadsfritt för användarna tillhandahåller enkel, individuell och samlad pensionsinformation genom säkra tjänster med hög tillgänglighet. Gentemot pensionsbranschen: Min Pension ska bidra till en högre effektivitet inom pensionsinformationsområdet genom utökad standardisering, kostnadseffektiv infrastruktur samt förbättrad transparens. På en minut får du en överblick över hela din pension så enkelt att du vill veta mer! Så många pensionssparare som möjligt ska använda Minpension.se för att få en samlad bild av sin pension och för att göra prognoser. Den samlade pensionsbild som kan fås via Minpension.se omfattar allmän pension, tjänstepension och privat pension. Minpension.se täcker drygt 99 % av pensionskapitalet: 100 % av den allmänna pensionen cirka 96 % av tjänstepensionerna cirka 90 % av privata pensionslösningar. Alla större pensionsaktörer (cirka 30 st) är anslutna till Minpension.se. Vid årsskiftet 2014/2015 hade Minpension.se cirka 2,2 miljoner. Under 2014 gjordes cirka 4 miljoner inloggningar och cirka 6 miljoner prognoser. Vid utgången av 2014 var cirka 46 % av alla kvinnor. Webbplatsen Minpension.se Distribuerad webb via andra webbplatser: Alecta, AMF, Brummer Life, Folksam, Handelsbanken, KPA, Länsförsäkringar,, Skandia, SPP, SPV och Swedbank Appar för iphone och Android Kundservice (telefon och e-post) Min Pension är ett samarbete mellan staten och pensionsbranschen (helägt dotterbolag till Svensk Försäkring). Min Pension är en oberoende aktör utan eget vinstintresse. Min Pension har i medeltal haft nio anställda under Min Pension har utkontrakterat IT-drift, IT-förvaltning, IT-utveckling samt kundservice till externa uppdragstagare. Min Pensions verksamheten finansieras till hälften av staten, till hälften av pensionsbranschen. Min Pension har en budget på cirka 39 miljoner kronor för Året i korthet Noggrannare prognoser Individerna får pensionsinformation från flera olika pensionsaktörer som staten, pensionsbolag, valcentraler etc. För att få en enhetlig bild av den framtida pensionen har staten och pensionsbranschen enats om en gemensam beräkningsstandard för pensionsprognoser. Standarden infördes på Minpension.se i början av året. Utökad täckningsgrad Pensionsinformationen på Minpension.se har förbättrats avsevärt under senare år. Alla större pensionsbolag är nu anslutna och levererar i princip heltäckande information. I februari utökade Folksam sina informationsleveranser så att deras kunder nu också kan se individuell tjänstepension och privat pensionssparande på Minpension.se. Samtidigt gjordes portalens tjänster tillgängliga direkt från Folksams webbplats (distribuerad webb). Som första aktör började Skandiabanken leverera information om individuellt pensionssparande (IPS) som länge varit efterfrågat bland användarna. Under hösten anslöt sig Prometheus Pensionskassa med ca kunder från antroposofiska verksamheter till Minpension.se. Ny distributionskanal Minpension.se var en central del i s kampanj Prognos till alla. Inför kampanjen utvecklades den nya kanalen Prognos via telefon som möjliggör för individerna att även kunna ta del av sin pensionsinformation via s telefonkundtjänst (uppläst). Förbättrad pensionsinformation för anställda i kommuner Genom ett unikt samarbete mellan Min Pension, arbetsmarknadens parter och de pensionsbolag som administrerar tjänstepensionen för kommuner och landsting, har en beräkningsmodell tagits fram som ger lättillgänglig information om tjänstepensionen. Under sommaren blev Skandia först ut med att leverera uppgifter till Minpension.se enligt den nya modellen. Förbättringen berör ca anställda inom kommuner och landsting som nu kan se hela sin pension på Minpension.se. Nästa steg blir att anpassa KPA Pension och Kyrkans Pensionskassa enligt samma modell. En verktygslåda för pensionsplanering Ofta väcker den egna prognosen nyfikenhet för pensioner och man vill veta mer. Därför lanserades under sommaren Verktygslådan på Minpension.se. I den finns länkar och information som hjälper individen vidare på vägen från prognos till pension. Deltidspensionärer kan också göra prognoser I november blev det möjligt för den som redan börjat ta ut delar av sin pension (allmän pension) att kunna fortsätta göra prognoser. I och med det blev det enklare att se kommande utbetalningar och hur dessa förändras, t.ex. vid ändrade nivåer av pensionsuttag. Seminarium i Almedalen och 10-årjubileum I anslutning till Almedalsveckan i somras och i samband med bolagets 10-årsjubileum i december genomfördes uppskattade och välbesökta seminarier om pensionsinformation, bland annat i syfte att ytterligare stärka Min Pensions varumärke. Bolagen nöjda med samarbetet Merparten av de anslutna pensionsaktörerna ska tycka att samarbetet med Min Pension stärker deras erbjudande och ger ett klart mervärde till den egna affären/ verksamheten. Under våren gjordes en mätning (totalundersökning) av ett undersökningsföretag som visade att 83 % av aktörerna anser att samarbetet med Min Pension ger den egna verksamheten mervärde. Minpension.se nominerad till bästa webbplats 2014 Användarnas uppfattning om Minpension.se mäts varje år genom Webb Service Award. Det målmedvetna arbetet under året med en rad förbättringar i gränssnittet gjorde att Minpension.se fick ett resultat över branschsnittet och nominerades till bästa webbplats i kategorin information och service. 3

3 Vd har ordet Ett halvår innan webbportalen Minpension.se lanserades 2004 anställdes Anders Lundström som vd i Min Pension i Sverige AB. Mycket har hänt sedan dess när det gäller presentationen av pensionsinformationen, teknik och infrastruktur. Här summerar Anders Lundströms portalens första tio år och gör en framtidsspaning. När det första orange kuvertet skickades ut 1999 rapporterade TT att det gick något av en chockvåg genom befolkningen. Många pensionssparare missuppfattade kuvertets innehåll. De trodde att den statliga pensionen som redovisades i orange kuvertet var hela pensionen. När detta problem uppmärksammades ställdes krav från pensionsspararna, pensionsbranschen och myndigheterna på en enkel och översiktlig pensionsinformation som visar hela pensionen. Genom en politisk kompromiss kunde detta tillgodoses genom att pensionsportalen Minpension.se inrättades i slutet av Vid starten var förväntningarna på tjänsten höga. De inledande åren blev därför en ganska gropig resa. Det var nämligen inte självklart att Minpension.se skulle bli den naturliga platsen för pensionsinformation. Något av en moment 22 situation uppstod. Pensionsaktörerna var mycket tveksamma till att leverera pensionsinformationen till Minpension.se eftersom portalen hade få. Och pensionsspararna brydde sig inte om att registrera sig eftersom informationen inte var heltäckande. Sedan dess har Minpension.se utvecklats kraftigt och är idag med sina 2,2 miljoner den naturliga plattformen för att informera individerna om helheten. Strategin har varit utveckling och förbättring genom många små steg. Pensinsinformationens täckningsgrad, kvalitet, tillgänglighet har successivt förbättrats samtidigt som prognostjänstens funktionalitet har vidareutvecklats, utökats och gjorts mer användarvänlig. Allt detta sammantaget har bidragit till en kraftig ökning av antalet. Många har beskrivit Minpension.se som en succé vilken också väcker stort intresse och uppmärksamhet utomlands. Sverige tillhör, vid en internationell jämförelse, de absolut främsta länderna när det gäller att ge en bra och heltäckande individuell pensionsinformation till sina medborgare. Detta till stor del tack vare Min Pension. Ibland är dock linjen som skiljer fiasko från succé tunn. Vad gjorde egentligen Minpension.se till en succé? Det finns inget enkelt svar på den frågan men personligen tror jag tror att det beror på ett antal samverkande faktorer. Samarbetet stat/privat: Minpension.se är ett unikt samarbete mellan pensionsbolagen och staten vilket har varit framgångsrikt. Trots att intressenterna har olika verksamhetsmål och drivkrafter har man kunnat enas kring målet att ge pensionssparare en enkel, översiktlig pensionsinformation. Något som ingen enskild aktör ensam kunnat lyckas med. Det unika samarbetet har även bidragit med en slags legitimitet till tjänsten Stegvis utveckling: Utvecklingen har skett i många små steg tillsammans med deltagande pensionsaktörer, vilket har visat sig vara en framgångsrik strategi som har hållit risker och kostnader nere. Pensionsspararperspektivet: En stor del i framgången har varit strategin att finnas tillgänglig där pensionsspararen har ett behov av sin pensionsinformation. Det har gjort att webbtjänsten finns tillgänglig exempelvis via ett flertal pensionsaktörers internetkontor direkt utan ytterligare påloggningar. Ett ökat informationsbehov: I takt med att både stat och arbetsgivare har övergått från förmånsbestämda till premiebestämda pensioner har vi som individer fått ta över ett allt större ansvar för utfallet av vår pension. Insikten om den här riskförskjutningen börjar nå ut till allt flera som inser behovet av lättillgänglig och individualiserad pensionsinformation med hög kvalité för att kunna fatta relevanta beslut. Efter tio framgångsrika år har vi nått mål som vid starten betraktades som ouppnåeliga. Personligen tror jag att många utmaningar och mycket arbete kvarstår för att skapa framtidens pensionsinformation där individens användande och nytta är i fokus. Fram till för ett par år sedan fokuserade vi på att ansluta alla större pensionsaktörer och samla in heltäckande pensionsinformation från dessa. Detta arbete har varit framgångsrikt och ett mycket gott resultat har uppnåtts. Av det skälet har det varit naturligt att skifta inriktning något under senare år och göra en kraftsamling för att skapa en bas för en stark tillväxt av antalet. Under 2015 kommer vi att driva projekt för att: Förädla och förbättra pensionsinformationens kvalitet och göra den mer lättillgänglig och därmed enklare för användarna. Öka kännedomen om och förtroendet för Min Pension bland, pensionsaktörer och övriga intressenter. Undersöka förutsättningar och möjligheter till nya distributionsmodeller för att kunna tillhandahålla allt fler möjligheten att nå tjänsten via fler aktörer. Påbörja anpassningen av bolaget för att klara den fördubbling av antalet som väntas på några års sikt. Minpension.se har idag en unik position bland pensionssparare, myndigheter och pensionsbransch och vi kan nu njuta av resultatet från många års arbete. Samtidigt sker stora förändringar i omvärld och regelverk vilka kommer att ställa helt nya krav på de tjänster vi levererar. I en allt mer komplex omvärld kommer vår största utmaning vara att driva utvecklingen mot strömmen och tillhandahålla enklare och mer övergripande information istället för att bli än mer detaljerade. Ofta är det enkla svårast. Anders Lundström, vd Anders Lundström, vd Fotograf: Johan Olsson 4 5

4 Tio år med Minpension.se I december 2014 fyllde pensionsportalen Minpension.se tio år. Tack vare det unika samarbetet mellan staten och pensionsbranschen har en utveckling skett kontinuerligt under åren och gjort Minpension.se till en av världens bästa sajter för pensionsinformaiton på individnivå. Under de första tio åren har fokuseringen främst varit att förbättra individens tillgång till pensionsinformation från pensionsaktörerna. Vid starten levererade nio pensionsaktörer information till portalen och leveranserna innehöll enbart information om allmän pension och kollektivavtalad tjänstepension. Tio år senare är ett 30-tal pensionsaktörer anslutna till Minpension.se och leveranserna är utökade till att också omfatta individuella tjänstepensioner och privat pension. I bilden nedanför beskrivs de viktigaste händelserna under åren och hur antalet vuxit över tid bildas och erbjuder individen distribuerad webb från myndighetens inloggade sidor. På Minpension.se införs automatisk uppdatering av individens uppgifter vid varje årsskifte Appar för Apple och androida enheter lanseras Under sommaren blir Skandiabanken första bank att erbjuda direktinloggning till Minpension.se från sitt internetkontor Supportinloggning införs i kundtjänst. Det ger handläggare möjlighet att efter medgivande logga in på individers konton och guida dem genom prognosen via telefon Användarna har länge efterlyst information om bankernas individuella pensionssparande, IPS, på Minpension.se. Som första aktör börjar Skandia under sommaren leverera IPS-uppgifter till portalen Under mediabevakning lanseras Minpension.se den 3 december Bland de använder 80 procent PPM:s pinkod för inloggning till portalen I slutet av året är 17 aktörer anslutna till Minpension.se I maj leveras den första informationen om privat pension Utan extra inloggning kan inloggade på Premiepensionsmyndigheten, PPM, gå till Mina sidor på Minpension.se för att se hela pensionen Under året beräknas 3,4 miljoner pensionsprognoser på Minpension.se. Av de inloggade under året är 47 procent förstagångsbesökare I april 2013 får Minpension.se ny teknisk plattform och nytt utseende. 6 7

5 UPPDRAG Min Pensions uppdrag är att i första hand stödja pensionsspararna och pensionärerna - men också pensionsbranschen på ett sådant sätt att det gagnar pensionsspararna. Uppdraget gentemot pensionsspararna är att vara en oberoende aktör som tillhandahåller enkel, individuell och samlad pensionsinformation av hög kvalitet kostnadsfritt via säkra tjänster med hög tillgänglighet. Uppdraget gentemot pensionsbranschen är att bidra till en högre effektivitet inom pensionsinformationsområdet genom utökad standardisering, kostnadseffektiv infrastruktur inom administrativa och ej konkurrensutsatta områden samt förbättrad transparens. VISION Min Pensions kunder kan således i dagsläget sägas bestå dels av pensionsspararna, dels av de pensionsaktörer som anslutit sig till Min Pension (som levererar pensionsinformation och finansierar bolaget). Framöver kommer även deltidspensionärer och pensionärer bli en allt viktigare grupp. Även de pensionsaktörer som inte är anslutna till Min Pension (valcentraler, arbetsmarknadens parter, förmedlare med flera) kan sägas vara indirekta kunder eftersom dessa också drar nytta av Min Pension. På en minut får du en överblick över hela din pension så enkelt att du vill veta mer! ÖVERGRIPANDE MÅL Min Pensions övergripande mål är att så många pensionssparare som möjligt (av totalt ca 5,5 miljoner) använder tjänsten Minpension.se för att få en samlad bild av sin intjänade/insparade pension och för att göra prognoser. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning av vad de kan förvänta sig i pension. Målbild antal (miljoner) 5 STRATEGIER pensionsspararnyttan men också av nyttan för pensionsbranschen. Tjänster och service ska hålla hög kvalitet samtidigt som verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt, vilket bl.a. innebär en stark styrning mot självbetjäningskanaler. De förändringar som görs ska vara långsiktigt hållbara, vilket bidrar till kostnadseffektivitet även på lång sikt. Kommunikationen ska användas som ett strategiskt medel för att nå målen, vilket innebär att fokus successivt hamnar allt mer på tjänsterna och deras trovärdighet än på den egna webbplatsen. Kommunikationsarbetet ska ske i ett nära samarbete och samverkan med och övriga anslutna pensionsaktörer. Kommunikationen med pensionsspararna ska målgruppsanpassas och möta pensionsspararna där de är. Det ska ske en fortsatt stark satsning på distribuerad webb för att förbättra tillgängligheten för pensionsspararna och därmed öka tillväxten av antalet av tjänsten. Baserad på en långsiktig strategi ska en effektiv och kontrollerad utvidgning kunna ske även till aktörer utöver den krets som nu har anslutningsavtal med Min Pension. Min Pension ska undersöka förutsättningar och möjligheter att stegvis kunna tillhandahålla ett framtida distribuerat tjänsteutbud till pensionsaktörerna för att möta den snabba förändring som sker i branschen och de behov som branschen har. Utgångspunkten för tjänsteutbudet ska vara att pensionsspararna får en bättre och mer lättillgänglig pensionsinformation, samtidigt som branschen får en billigare och effektivare hantering. Givet en sådan utveckling behöver Min Pensions varumärke stärkas ytterligare och ska kraftfullt signalera kvalitet och oberoende. Utformningen av verksamheten ska i första hand styras av Min Pension ska fortsätta att medverka i s kampanj prognos till alla där Min Pension utgör den naturliga plattformen för att informera om helheten. Genom den uppmärksamhet som kampanjen bidrar till att skapa, ökar antalet pensionssparare som registrerar sig och använder tjänsten. Framöver kommer även deltidspensionärer och pensionärer bli en allt viktigare grupp. Tjänster och kommunikation kommer att behöva anpassas för att möta den utvecklingen. Parallellt med övrigt arbete ska nya affärsmodeller och tjänster analyseras, värderas och prioriteras. På så sätt blir det möjligt att mycket snabbt påbörja införandet av dessa när det bedöms lämpligt. En hög automatiseringsgrad ska tillämpas, vilket gör det möjligt att bedriva verksamheten med en liten personalstyrka i förhållande till det mycket stora antalet pensionssparare och anslutna pensionsaktörer. Detta ställer i sin tur höga krav på kompetens och skicklighet hos medarbetarna. Min Pension ska vara en attraktiv arbetsplats genom att erbjuda sina anställda goda utvecklingsmöjligheter och ett gott ledarskap som stimulerar till delaktighet och engagemang. 4 3 PRIORITERINGAR 2015 Genomföra den löpande verksamheten med fortsatt hög kvalitet Förbättra pensionsinformationens kvalitet och göra den mer lättillgänglig för pensionsspararna genom att sprida den till allt fler pensionsaktörer. Öka kännedomen om och förtroendet för Min Pension bland pensionsspararna, pensionsaktörerna och övriga intressenter. Undersöka förutsättningar och möjligheter för Min Pension att stegvis kunna tillhandahålla ett framtida distribuerat tjänsteutbud till pensionsaktörerna. Syftet är att ge pensionsspararna en bättre och mer lättillgänglig information, samtidigt som branschen får en billigare och effektivare hantering. Påbörja anpassningen av bolaget för att klara en fördubbling av antalet på några års sikt. 8 9

6 PRODUKTTÄCKNING Tjänstepension Privatpension IPS Distribution* AI Pension Alecta AMF Avanza Styrelse Bank Pension Brummer Life Danica Folksam Folksam Fondförsäkring Folksam-LO Fondförsäkring Folksam kooperativa tjänstepensioner FPK Handelsbanken KPA Pension Kyrkans pensionskassa Kåpan Pension Länsförsäkringar Christina Lindenius Svensk Försäkring Styrelseordförande Sten Eriksson Styrelseledamot Ann-Christin Nykvist SPV Syrelseledamot Monika Rappe SPP styrelseledamot Movestic Nordea Nordnet PP Pension Promotheus pensionskassa SEB Skandia SPK SPP SPV Svensk Handel försäkringar Swedbank VFF Pension Katrin Westling Palm Syrelseledamot Pehr Östberg Alecta Styrelseledamot Mats Galvenius Svensk Försäkring Åsa Lindström SPV Teckenförklaring: = Levereras = Levereras delvis/påg projekt = Ej leverans * För att göra informationen på Minpension.se lätttillgänglig erbjuder flera anslutna aktörer sina kunder övergång från internetkontoren till inloggat läge på Minpension.se. Anmärkning: Informationsinhämtning sker i genomsnitt på mindre än fem minuter. DISTRIBUTIONSKANALER DIREKTTRAFIK Minpension.se TELEFONI 52% <1% 47% DISTRIBUTION VIA ANSLUTNA AKTÖRER Peder Nateus SEB Trygg liv Elisabeth Sasse Folksam Ole Settergren Helen Stoye 10 11

7 BOKSLUT MIN PENSION I SVERIGE AB 2014 BOKSLUT MIN PENSION I SVERIGE AB 2014 Bokslut 2014 Allmänt om verksamheten Tjänsten ägs och drivs av Min Revisorer Allmänt om verksamheten Pension i Sverige AB som är ett Revisionsbolaget Ernst Young Tjänsten Minpension.se ger helägt dotterbolag till SFS-Svensk oberoende och enkel pensionsinformation Försäkring Service AB (org. nr till alla som tjänar in till ). Bolagets verk- pension i Sverige. Idag finns samhet regleras genom ett samarbetsavtal Minpension.se som webbportal och mellan staten och som appar till mobila enheter. SFS-Svensk Försäkring Service AB. Därutöver erbjuder allt fler Styrelsen utgörs till hälften av pensionsbolag idag inloggningsmöjligheter representanter för staten och till till Minpension.se på hälften av representanter för de sina egna hemsidor. privata pensionsinstituten. Flerårsöversikt (belopp i tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 29% 24% 25% 18% Medelantalet anställda Resultaträkning Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Utveckling och drift av webbtjänst Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av inventarier Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Aktiekapital (1 000 aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld till koncernbolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 Kontaktuppgifter Postadress: Min Pension i Sverige AB Box Stockholm Besöksadress: Karlavägen 108, plan 6 Växeltelefon: Webbadress: Medarbetare Sociala medier: blogg.minpension.se facebook.com/minpension twitter.com/minpension linkedin.com/company/min-pension-i-sverige-ab På bilden saknas Lars-Ove Wängemar Christina Dietrich Controller Sabine Gunnarsson Produktägare Johan Hellman Vice vd Kristina Kamp Pensionsekonom Cenneth Eriksson Marknadsansvarig Anders Lundström Verkställande direktör Maria Eklund Kommunikationsansvarig Patrik Berg It-arkitekt 14 15

9 Produktion: Min Pension i Sverige AB Foto: Johan Olsson Illustrationer: Jonas Ahlgren Design Tryck: TMG STHLM Box Stockholm Besöksadress: Karlavägen 108

Detta är Minpension.se

Detta är Minpension.se pensionssparare Detta är Korta fakta Täckning Kanaler Uppdrag Vision Övergripande mål Status dec 2015 Mål dec 2019 Långsiktiga mål Strategier Prioriteringar 2016 Korta fakta Staten 50% Försäkringsbranschen

Läs mer

Vd har ordet. Korta fakta. Uppdrag. Vision. Övergripande mål. Status vid årsskiftet 2013/2014. Kanaler. Organisation. Ekonomi.

Vd har ordet. Korta fakta. Uppdrag. Vision. Övergripande mål. Status vid årsskiftet 2013/2014. Kanaler. Organisation. Ekonomi. MIN PENSION I SVERIGE AB VERKSAMHET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MIN PENSION I SVERIGE AB Korta fakta Vd har ordet Uppdrag Vision Övergripande mål Status vid årsskiftet 2013/2014 Kanaler Organisation Ekonomi

Läs mer

Min Pension i Sverige AB

Min Pension i Sverige AB Min Pension i Sverige AB Verksamhetsberättelse 2012 Korta fakta om Min Pension Mål och verksamhet Omfattar Kanaler Ekonomi och organisation Historik Övergripande mål är att tillhandahålla så många pensionssparare

Läs mer

Manual för appen. minpension.se

Manual för appen. minpension.se Manual för appen minpension.se Version 3 - uppdaterad i augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Vad är Minpension.se? 4 1.1 För vem är Minpension.se? 5 1.1.1 Alla kan inte använda Minpension.se 5 1.2.2 Du

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - september 2009

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - september 2009 PRESSMEDDELANDE 2009-10-16 Genline Holding AB Hallvägen 14 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2015 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Allmänt om verksamheten Härryda Energi Elhandels affärsidé är att bedriva inköp av energi

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6 Noter

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år.

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år. Slättens Vind AB (publ) Org nr: 559022-2583 Delårsbokslut för perioden 2017-01-01-2017-03-31 Verksamheten År 2015 beslutade årsstämman att låta ombilda den ekonomiska föreningen till ett publikt aktiebolag.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2016

DELÅRSRAPPORT Q1 2016 DELÅRSRAPPORT Q1 2016 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 APRIL 2016 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari mars 2016 Januari mars 2016 jämfört med motsvarande

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

TOURN INTERNATIONAL AB (PUBL) Kvartalsrapport Q3, 2017

TOURN INTERNATIONAL AB (PUBL) Kvartalsrapport Q3, 2017 TOURN INTERNATIONAL AB (PUBL) Kvartalsrapport Q3, 2017 Q3 Tourn International AB Kvartalsrapport Q3, 2017 2 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-sep 2017 Totala intäkter uppgick till 32 877 (7 402)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Relation and Brand AB (publ) - Delårsrapport januari september 2006

Relation and Brand AB (publ) - Delårsrapport januari september 2006 STOCKHOLM 2006-11-17 Relation and Brand AB (publ) - Delårsrapport januari september 2006 Rörelseresultatet uppgick till 1,3 Msek (0,4 Msek) Vinstmarginalen uppgick till 18 % (8 %) Volymerna under perioden

Läs mer

Med kvartal ett bakom mig känner jag att vi står inför väldigt spännande tider; 2016 kommer att bli Tourns år och det är nu den stora resan börjar.

Med kvartal ett bakom mig känner jag att vi står inför väldigt spännande tider; 2016 kommer att bli Tourns år och det är nu den stora resan börjar. VD kommentar Jag välkomnar det nya året och kvartal ett 2016 har börjat bra. Januari och februari är vanligtvis tuffa månader reklammässigt, men vi har slagit våra egna rekord i orderingångar och har i

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen.

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen. WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 Om WIP WIP är ett svenskt programvaruföretag som erbjuder egenutvecklade produkter och tjänster

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q h Technologies AB (publ) Org.nr Period:

Kvartalsredogörelse Q h Technologies AB (publ) Org.nr Period: Kvartalsredogörelse Q3 2011 24h Technologies AB (publ) Org.nr. 556721-5388 Period: 2011-01-01 2011-09-30 Kvartalsredogörelse för perioden 2011-01-01 2011-09-30 Styrelsen och den verkställande direktören

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

1. Uppdraget. Sammanfattning

1. Uppdraget. Sammanfattning 1 (24) Pensionsmyndighetens särskilda informationsuppdrag - delrapport 1. Uppdraget I april 2008 gav regeringen landshövdingen Bo Könberg i uppdrag att föreslå hur pensionsinformationen i Sverige kan förbättras.

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

VD Kommentar. // VD, Robin Stenman

VD Kommentar. // VD, Robin Stenman VD Kommentar Första kvartalet på 2017 är avklarat och vi har inlett året i full fart. Kvartalets intäkter landade på 9,2 MSEK med ett positivt resultat om 459 TSEK. Mars var exceptionellt bra där intäkterna

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056 Halvårsrapport för Towork Sverige AB (publ) 5567131056 20090101 20090630 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella händelser 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vvd med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 - förmånsbestämd Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 502014-6865 21002 2011 - förmånsbestämd Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverig 502000-5202 21010

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer