JAPANSK KONSTHISTORIA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JAPANSK KONSTHISTORIA"

Transkript

1

2 2

3 Sara Lundstedt JAPANSK KONSTHISTORIA Fri Press 3

4 Lundstedt, Sara Japansk konsthistoria Fri Press Fridens höjd RÄVLANDA FP-67 WP-12 Webbpublicering december 2009 ISBN:

5 Stort tack till historiehandledare Dag Persson, vars råd och vägledning hjälpt mig att skriva denna uppsats. Tack Bo Ranman för kunskap och visat intresse. 5

6 Sammanfattning Detta arbete innefattar några av den japanska konsthistoriens viktigaste skeenden. I mitt tillvägagångssätt har jag tagit del av fakta utifrån resuméer som forskare i ämnet tidigare publicerat, och försöker här skapa en presentation, en analys och diskussion kring urvalet. Syftet är att i takt med landets samtida historia, ge en sammanfattad bild av konsten och vad den representerar. Ur Japans egenutvecklade kultur och våldsamma historia har den påverkats och utvecklas. Influenser från Kina, liksom buddhismen, främst zen-buddhismen, har haft största betydelse som kan avläsas ur verken, vars simplicitet och välbalanserade struktur uttrycker den karaktäristiska harmonin. Genom arbetet presenteras århundradena tillsammans med respektive bakgrundshistoria i Japans periodindelning, där Muromachi, Momoyama och Edo-perioden tillhör de mest produktiva. Ett urval av kända konstnärer; Sesshu Toyo, Tawaraya Sotatsu och Katsushika Hokusai tas upp, liksom tekniker som Kara-e och Yamato-e, eller skolor där Kanô och Rinpa står som exempel. Arbetet avslutas i nutid där västvärldens inflytande sätter stora krav på vad den japanska konsten i dagsläget innefattar. Förstabild: Hiroshige, Seki from 53 stations of the Tokaido, KITANO ORIENTAL ART 6

7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 8 Bakgrund... 8 Syfte och frågeställningar... 8 Avgränsning... 8 METOD... 9 JAPANSK KONST Teknik skapar karaktär Ett lands kulturella födelse Heian-perioden ( ) Två inriktningar Litteraturens påverkan Muromachi-perioden ( ) Zen Daruma Momoyama-perioden ( ) Stoltserande makthavare Kanô Edo-perioden ( ) En blandad konstriktning Dekorativ målning Rinpa Nanga Träsnitt Ukiyo-e Katsushika Hokusai Ando Hiroshige Till modern tid Konsten idag Yokoyama Taikan AVSLUTNING KÄLLHÄNVISNING Litteratur Internet Bilder Bilaga

8 INLEDNING Varför denna västerländska fascination över den japanska konsten? Vad är hemligheten bakom den mytiska konstformen ifrån det främmande landet i öst? Kan man på ett antal kortfattade sidor närma sig svar på dessa frågor? Japans rika kultur sprider sitt stoff över världen. Vi, blekhyade västerlänningar, sticker näsan i vädret för att lätt låta det falla ner och pudra våra öppna ansikten. Den hyllade konsten sprudlar av färger och former i kontraster av prakt och tillbakahållenhet, spontanitet, självbehärskning, balans, dramatik och simplicitet. Men lika högt som den är vacker döljer den också en mäktig symbolik. Vad viskar den till dem som lyssnar? Bakgrund Japan har genom historien varit ett land oåtkomligt för omvärlden. Inte förrän i mitten av 1800-talet kom västvärlden i kontakt med kulturen. Vad som då häpnade världen har fortsatt att locka människor sedan dess, och än idag anar vi spänningen i den välomtalade, livligt diskuterade konstformen. Det är mycket mer än landets krig och välfärd, religion och samhällställningar som skildras i verken. Det finns gott om utrymme för själsliga tolkningar utifrån betraktarens personlighet och erfarenheter. Samtidigt roar konsten lätt de enklaste medvetanden med sin svårslaget dekorativa charm. Med världens allt mer japaninfluerade tillvaro i åtanke, skilde sig nog inte mitt tidigare intresse för landet särskilt mycket ifrån allmänhetens. Jag hade en period när jag intresserade mig för, och delvis tecknade liknande den japanska serietekniken Manga. Kanske utgör det bakgrunden till min direkta dragning inför konstboken jag drar fram ur bibliotekshyllan? Men för mig bestod då enbart konsten av vackra och fascinerande bilder. Ett djupare budskap kom att bli mitt begär först efter att jag smått påbörjat mitt nu inledande arbete. Syfte och frågeställningar Jag hoppas alltså på att kunna åstadkomma en helhetlig bild av ämnet genom att kronologiskt binda samman den japanska konsten med landets historia. Försök till möjliga tolkningar och symbolförklaringar känns viktigt för att kunna nå en djupare förståelse. Vad uttrycker bilderna? Tekniskt: hur är de uppbyggda? Vilka budskap kan de tänkas ge? Hur utmärker sig konstnären? Stämmer uttrycken överens med den kulturella samtiden? Konstskolorna i Japan representerar olika konststilar som blir nödvändiga att presentera. Hur västvärlden påverkat konsten och tvärtom, blir slutligen frågan som leder oss in i nutid. Avgränsning Konsthistoria, oavsett vilken, är ett stort ämne. Japans, med ett förflutet rotat i en av historiens mäktigaste kulturer; är kanske den mest omskrivna och diskuterade bland dem alla. Mitt resultat utgör utifrån dessa förutsättningar enbart en grov sammanställning. I ett försök att komma närmare den bild jag själv skapar kring ämnet, utesluter jag i detta arbete keramik, arkitektur och inredning, etc. för att istället fokusera på de traditionellt japanska målningarna. Inom landets historia sker mitt urval till de väsentligaste fakta som tidigare forskare och författare valt att sammanfatta den med. 8

9 METOD Genom att studera sammanfattningar av den japanska konsten i allmän litteratur, har jag kunnat fördjupa mig och göra enskilda nedslag genom att ta del av andra källor. För att binda ihop konsten med landets historia, har jag varvat konst med historik. Årtal tillsammans med Japans periodindelningar har blivit små hållhakar i mitt sökande. Jag började genom att utgå ifrån periodtabellen i Bilaga 1, hämtad ifrån Japanska konstskatter från Tokyo Fuji Art Museum, för att finna en struktur. Denna ordning har kommit att bli mig väl bekant och fungerat som en ryggrad i arbetet, där relevant fakta passats in och justerats under respektive tidsera. Tack vare att årtal och händelser av värde ofta nämns upprepade gånger i sammanhangen, kan jag gång på gång värdera mina källor genom att se till att de stämmer överrens med tidigare hittat material. I många fall, efter vad jag kunnat bedöma, är författarnas syfte enbart att tillfredställa deras eget, hungrande intresse. Tack vare ämnets bredd ger detta en mångfald av diverse seriösa arbeten att välja, vraka och jämföra mellan. 9

10 JAPANSK KONST Den japanska konsten representerar en balanserad struktur, där en stor respekt och vördnad ges till både själva målandet, men också till materialen. Det traditionella japanska pappret Washi, är väl anpassat till det japanska klimatet. Det utjämnar fukt och värme helt annorlunda ifrån västs kartongpapper och känns mjukt och harmoniskt att arbeta med. 1 Bläck eller vattenlösliga färger utstryks vanligen med penslar gjorda av djurhår. 2 Nihonga kallas den konstform där pigment ifrån naturen används. Snäckor, koraller och stenarter, är exempel på vad som görs till ett fint pulver, som med hjälp av naturligt lim blandat med vatten, fästs på washi-papper. Ju finare pulvret är, desto ljusare blir färgen. Över 1500 färger kan tas fram och blandas med denna teknik, där ett matt resultat visar en rik blandning av naturliga nyanser. 3 Teknik skapar karaktär Det går dock aldrig att måla över eller rätta till ett snedsteg i processen av en traditionell japansk målning. Tekniken skapar samma förutsättningar för både till synes enkla penselmålningar, liksom storslaget detaljrika motiv. Detta sätter stora krav på konstnärens färdighet. Att visualisera bilden innan målningen, och lägga största fokusering och koncentration på varje penseldrag, är mycket av vad den japanska konsten innebär. När väl det första penseldraget är på plats, följer en fortsatt utformning i ständig harmoni och balans med det först målade. Detta gör att japanska målningar gärna uttrycker en form av livlig spontanitet. 4 Och just som livet självt, blandar ofta konsten humor och lekfullhet med det djupaste av allvar. Ett lands kulturella födelse Det var omkring år 500 som Buddhismen från Kina tog form i det japanska samhället. Detta innebar ny kunskap, liksom ett nytt skriftspråk och en ny kulturutveckling. Under samma tid hände saker i Kina som kom att skapa ett stort inflytande över Japan. Landet blev politiskt enat och inledde en högt kulturellt betydande period, Tang-dynastin, som Japan gjorde försök i att efterhärma. Politiska system provades i Kinas filosofiska anda, palats inrättades i kinesisk arkitektur, och en japansk adel skapade slutligen en någorlunda ordning med grundläggande lagar. Fast det kom att dröja tills år 710 innan Japans första konkreta huvudstad etablerades, då under namnet Heijô, senare kallad Nara. 5 Man brukar dela in Japans historia i olika tidsepoker (Se bilaga 1). Den första målningen som hittats ur landets historia är dokumenterad ifrån tidsperioden Nara, som uppkallats efter huvudstaden, och sträcker sig mellan år Men främst är det i de senare perioderna Muromachi, Momoyama och Edo, ( tal), som den forna japanska konsten har sin mest produktiva storhetstid. 6 Heian-perioden ( ) Heian kan ses som startskottet för den japanska konsten. Perioden inleds genom att huvudstaden förflyttas till vad vi idag kallar Kyoto, vilket inleder en relativt fredlig och stabiliserad period i landets annars ganska våldsamma historia. Detta gav rika förutsättningar för en framåtväxande kultur. Stränga makthavare kommer dock senare att ta överhand om landet, vilket bidrar till att Japan helt isoleras ifrån Kinas inflytande. Men trots detta fortsätter konsten till stor del att ta efter Kina. Den inhemska litteraturen är vad som särskilt kommer att 1 Man Roland, Expressisverbis 2 Addiss Stephen, Jain Madhu, About Nihonga 4 Addiss Stephen, Vargö Lars, Den falska stillheten 6 Japanska konstskatter,

11 spela en mycket stor roll i det som under Heian-perioden inspirerat konstnärer och storartat utvecklat konsten. 7 Två inriktningar Kring år 950 sker en uppdelning i konsten. I frånvaron av Kinas tidigare stora inflytande, skapas de två konstgenrerna, Yamato-e och Kara-e. Yamato-e kallade Japan sin nyskapade konststil som står för den sanna japanska målningen. Den innefattar motiv hämtade ur den nationella litteraturen eller avbildade japanska landskap. Färgerna är klara och tjocka utan genomskinlighet, objekten ofta betraktade ifrån ett snett perspektiv ovanifrån. Ett uttryck som gemensamt går igenom verken, är känslan av den exakta stunden. Kara-e, avbildar istället kinesiska motiv. Bilderna är i gråskala, där den största vikten läggs på penselföringen och de enskilda linjernas form. Ständigt närvarande ligger Kinas stora inflytande. 8 Litteraturens påverkan Under Heian-perioden stod den japanska adeln högt över allmänheten med en egenutvecklad och sofistikerad kultur. I jakten på nöje och underhållning, hände det inte sällan att hemliga kärleksaffärer förekom bland de högre kretsarna. En värld av intriger öppnades då japanskan Murasaki Shikibu, omkring år 1000, skrev vad som brukar kallas för världens första roman; Genji monogatari. 9 Med sina 54 episoder uppdelade i lika många böcker, är romanen ett av de längsta och mest berömda verken i japansk litteratur. 10 Här fångas den aristokratiska andan lätt in i charmören Genjis kärleksaffärer med de unga kvinnorna i hovet. Bild 1: Motiv ur romanen Genji monogatari. 11 Bild 1 är ifrån år och visar en scen där Genji bekänner för sin far att han har haft en affär med sin styvmor som nu är gravid. Även om situationen ser lugn och närmast harmonisk ut, är det detaljerna som är 7 Norton Leonard Jonathan, Japanska konstskatter, Addiss Stephen, Encyclopedia of World Biography, Gale Cengage Learning, Women s History 11 Genji Monogatari, Flickr, Japanese Art 12 Ibid. 11

12 avgörande. Positioner, färger och uttryck är av största betydelse. Den diagonala vinklingen i bilden ger dramatik i den lugna miljön tillsammans med de kontrastfulla färgerna. Märkvärt är hur vinklingen snett ovanifrån, som alltså kännetecknar den ovan förklarade japanska målningen Yamato-e, skalar av taket. Vi ser rakt ner i karaktärernas livsöden där väggar fungerar som avgränsande skärmar till de olika rummen. I motivet ses exempelvis en flöjtspelare underhålla, utan den minsta vetskap om det pågående samtalet bakom väggen intill. På liknande sätt utvecklas bildspråket i fortsättningen till att gestalta de litterära berättelserna. Under den nästkommande perioden efter Heian, Kamakura-perioden, kom litteraturen starkt att utveckla målningen. 13 Muromachi-perioden ( ) Muromachi-perioden är döpt efter den stadsdel i Kyoto där en framgångsrik krigsherre utnämnde sig till ledande Shogun år Tiden präglas av ständigt maktstridande krigsherrar och regenter, men trots att krigaridealet prioriterades som allra viktigast, gavs en stor vördnad och respekt åt det själsliga och framåtväxande intellektuella i konst och litteratur. 14 Kontakten med Kina återupprättas och det är främst det sofistikerade kinesiska tänkandet som åter influerar kulturen. 15 Härifrån utvecklades den inflytelserika Zenbuddhismen, vars kultur stod i god kontakt med makthavarna som ofta tog del och hjälpte till i etableringen av zen-klostren. Tuschmålning, trädgårdsarkitektur, kalligrafi och poesi blev de nya och högt uppskattade konstformerna. Zen Det är den kinesiska chan-buddhismen som i Japan utvecklats till zen. Ordet zen betyder meditation, och det är vikten på denna som åtskiljde chan-buddhismen ifrån de övriga buddhistiska sekterna i Kina. Likt buddhismen isig, härstammar religionen ursprungligen ifrån Indien, och hade sin storhetstid i Kina mellan åren Under Kamakuraperioden ( ) kom den till Japan, 16 där den starkt etablerade sig hos de buddhistiska klostertemplen under 1400-talet. Här började man inrätta konstateljéer dit munkar, om de så önskade, kunde specialisera sig på att bli konstnärer. Sesshu Toyo ( ), var en av dessa munkar, som kom att bli en av de mest kända konstnärerna i japansk historia Gallery-SAKURA, Japanese Painting 14 Vargö Lars, Den falska stillheten 15 Norton Leonard Jonathan, Vargö Lars, Den falska stillheten 17 Addiss Stephen,

13 Bild 2: Ett brutet landskap av Sesshu Toyo. 18 Det brutna landskapet i Bild 2, av Sesshu Toyo, tillhör en genre målningar som myntades av en kinesisk zenmästare, och kom högt att uppskattas i Japan. 19 Bilden uttrycker den balanserade harmoni som typiskt infinner sig i konstformen. Berg sticker centralt upp bakom trädet i mitten, men det är enbart med vaga hintar, bestående av ljusa grå toner och ett fåtal svarta detaljer, som vi inser det. Skickligheten i konstnärens utförande ligger i hur han noga valt att undvika färg på stora delar av papprets vita yta. Den lämnade tomheten formas i våra medvetanden till vidsträckt dimma och oanad rymd; stillhet, existens, eller rofylld andlighet. Daruma Legender finns om en vis indisk man, Bodhidharma (Daruma på japanska), som år 520 kom till Kina där han lade grunden för chan-buddhismen. Han sägs ha mediterat konstant framför en vägg i nio år, 20 utan att varken röra eller blinka med ögonen. Han fann sin upplysning, men blev under meditationen så trött att han slutligen kort slumrade till. I vreda aggressioner över detta, sägs han ha skärt av sig sina ögonlock för att kunna hålla sig vaken Sesshu Toyo, Flickr, Ars Longa 19 Addiss Stephen, Vargö Lars, Den falska stillheten 21 Schumacher Mark, Buddhism & Shintoism In Japan A To Z Photo Dictionary Of Japanese Sculpture & Art 13

14 Bild 3: Porträtt av Daruma, av Kenko Shokei, 1500-tal. 22 Inom Zen-konsten är avbildningar av Daruma ytterst vanliga. Bild 3 är gjord av Kenko Shokei ( ), en japansk Zenpräst och konstnär. 23 Vad som karaktäriserar Daruma är just de stora ögon legenden ger grund åt, samt ett ordentligt skägg och ett av öronhänge uttänjt öra. 24 Porträtten föreställer dock inte Daruma som egen person. När bilden skapas måste konstnären bli ett med vad han målar, han måste bli Daruma. Generellt för Zen-målningar är att de görs i samband med meditation, där det fullständiga i konstverken fångar den intensiva stunden som helhet. På så sätt är Daruma-målningar själsliga självporträtt, baserat på den utförande Zenmästarens egna erfarenheter. 25 Momoyama-perioden ( ) Mellan åren var det inbördeskrig i Japan, vilket i historien brukar gå under benämningen provinsstridernas period. När detta var över spred sig lugnet över riket, och trots att ingen central regering fanns, blomstrade ekonomin. Detta gynnade högt kulturen som med Momoyama-perioden inleder en rik och praktfull konstepok. Stoltserande makthavare Nu var tiderna goda hos de japanska länsherrarna. I sin omåttliga vilja att jämföra sina rikedomar med varandra, byggdes väldiga slottsbyggen. Det ena präktigare än det andra, växte de fram mellan diverse härjningståg. Hantverkare fick snabbt mycket att stå i. Behovet på inredningar i palatsen gjorde skärm- och väggmålningar, liksom konstverk; ordentligt eftertraktade. Nu utvecklades konsten till att spegla makthavarnas makt och rikedom. Guld blev en förekommande utsmyckning i målningarna, som tillsammans med sprakande 22 Shokei, Daruma, Japanese Buddhist Statuari 23 Oxford University Press, Answers.com, Kenko-shokei 24 Terebess Hungary LLC, Hakuin Ekaku 25 The Shambhala Zen Art Gallery, Daruma 14

15 färger gjorde sig oerhört pampiga. Men detta representerade inte enbart den nystoltserande eliten, utan markerade också en kontrast emot den tidigare Muromachi-periodens matta och diskreta utstrålning. Konsten betonade att man nu minsann såg livet på ett nytt sätt. Fast med tiden, kom Momoyama s häftiga stil att utveckla sig till en något lugnare, mer följsam och harmonisk inriktning. Kanô I den ökade efterfrågan på konstverk var behovet så pass kraftigt att flera officiella konstriktningar och konstskolor uppkom. 26 Kanô-skolan bildades av japanen Kano Masanoby ( ). 27 Då han blev officiell målare i den dåvarande makthavarens palats, gav han Kanô-traditionen berömmelse och ett framtida, stort inflytande. 28 Idag räknas Kanô till en av de mest kända skolorna i Japan. Bild 4: Kinesiska lejon på en 6-delad skärm, av Kanô Eitoku. 29 Kanô Eitoku ( ), var barnbarnsbarn till den ovannämnda grundaren Masanobu, och arbetade från en tidig ålder tillsammans med sina släktingar i hovet. Han blev, och är idag, en av dem främsta mästarna ur Kanôtraditionen, och kom under Momoyamas tidsperiod att verkligställa de grunder som skolan står för. 30 Motiven är ofta kinesiskt inspirerade. Naturscener med djur gör sig populära på stora, bladguldsbeklädda ytor av skjutdörrar eller dekorativskärmar. Kanô-stilens briljerande storslagenhet är troligen vad som bäst representerar Momoyama-periodens gyllene utsmyckningar. Edo-perioden ( ) Under Edo-perioden förlorade kejsardömet och adeln sin makt. Japan blev till en militärdiktatur isolerad från omvärlden, där en Shogun var landets högsta ledare. Kristna européer som under 1500-talet hade tagit sig till Japan, blev nu misstänkta av Shogunatet som fruktade en militärisk erövring. 31 År 1612 förbjöds följaktligen kristendomen. Enligt den katolska kyrkan räknas 3125 kristna utövare avrättats i Japan mellan åren Tillslut dömdes alla de som försökte lämna landet, oavsett religion, med döden. Den starka misstron ledde snabbt till en mycket begränsad handel, som bl.a. avslog all import av konst och litteratur. Detta berättar hur konsten som växer fram under Edo-perioden, självständigt utvecklats i landets egen anda, fritt oberoende av andra nationer. 26 Japanska konstskatter, NE Skola, Kanoskolan 28 Vargö Lars, Den falska stillheten 29 Eitoku Kano, Cgfa 30 Japanska konstskatter, Norton Leonard Jonathan,

16 Men tack vare den stränga ordningen i landet blev Edo trots allt en fredlig period, skild ifrån de tidigare jämt utkämpade striderna. Även om de japanska målningarna historiskt sett redan uttryckt harmoni, har de stått i kontrast till den dåvarande samtiden. Balansen vi däremot allmänt gärna förknippar med Japans kultur, har troligen sina rötter ifrån Edo-tidens noga strukturerade samhällsystem. 32 Mer om samhällsstrukturen och Edoperiodens makthavare återfinns under den kommande rubriken Ukiyo-e. En blandad konstriktning Från Momoyamas präktiga palats började de konstbeprydda inredningarna, så som skjutdörrar och skärmar, spridas till de folkliga hemmen. Ännu en gång ökade detta efterfrågan på konst och konsthantverk, där utbudet utvidgas och varierar sig efter nya smaker. Det hade nu bildats två större konstskolor som dominerade med varsin konstinriktning. Det var den tidigare nämnda, Kanô-traditionen, som stod för det kinesinfluerade Kara-e. Samt Trosa-traditionen, som utförde den traditionellt japanska målningen; Yamato-e. Skillnaderna mellan dessa skolor kom dock allt mer att försvinna, detta, då konstnärerna ofta utbildades i flera olika stilar och tekniker. En blandning uppstod med andra ord, som nu gjorde det möjligt för individuella konstnärer att utveckla sina egna stilar. 33 Dekorativ målning Tawaraya Sotatsu levde under den främre delen av 1600-talet. Hans liv vet man inte särskilt mycket om, men hans nyskapande, dekorativa teknik i konsten, har storartat stått sig genom historien. Sotatsu s motiv kan liknas vid förstoringar av tidigare målningars detaljer vilka han utformat i sin egen stil. Skickligheten i hans kreationer har gett upphov till en ny och dekorativ konstform, full av starka färger och livlig energi. 34 Bild 5: Åsk- och vindgudar av Tawaraya Sotatsu, skapade efter år Hans troligen mest uppmärksammade verk är Åsk- och vindgudarna i bild 5. De är gjorda på två separata dekorativskärmar, var och en indelade i två paneler. Gudarna härstammar ursprungligen ifrån sydöstra Asien, där de tidigare avbildas som hotfulla varelser. Men Sotatsu ger dem istället den uttrycksfulla, humoristiska 32 Vargö Lars, Den falska stillheten 33 Japanska konstskatter, Addiss Stephen, Tawaraya Sotatsu, Gallery-SAKURA, Japanese Painting 16

17 glädjen, som gärna gör sig gällande för den japanska konsten. Till varenda kroppsdel är de i livlig rörelse emot den tomma, guldskimrande delen av skärmen. Resultatet är vad som ger bilderna sin välbalanserade struktur. Sotatsu s införande av nya tekniker och livliga målningsformer bildade snart den utmärkande konstskolan Rinpa. Rinpa Konstnären Ogata Korin ( ), var djupt inspirerad av den ovan nämnda Tawaraya Sotatsu. I beundran av dennes verk, började Korin utveckla sin talang genom att ta efter tekniker, och gjorde bland annat sin egen tolkning av åsk- och vindgudarna. Med tiden utvecklades skickligheten i hans egna verk, och konstskolan som Sotatsu närmare hundra år tidigare satt grunderna för, togs över och döptes efter Korin; Rin -pa var därmed officiellt född. 36 Med sina kraftfulla, och livligt dekorativa målningar, kom Rinpa-skolan att utveckla en högst betydelsefull stil, både inom och utanför landets gränser. Det var på mitten av 1800-talet, i Edo-periodens slut, som Europa för första gången kunde förtjusas över Japans kultur. Rinpa var då den främst inspirerade konstformen. Det som senare skulle komma att utvecklas till stilrörelsen jugend, vars framfart härjade i Europa vid 1900-talets början, 37 hade Rinpa som ett inslag av högsta betydelse. 38 Nanga I Kina fanns en skola och konstform som kallades literati, ett namn som syftar på de intellektuella. Under Edoperioden utvecklas konstformen i landets anda 39 av utbildade japaner som finkänsligt behärskade den kinesiska skriften. 40 Den nya formen kallades för Nanga. 41 De lärda och adliga skapar, i motsats till de samtida dekorativa verken, enkla målningar där penselföring är viktigare än tekniken. Motiven handlar uteslutande om känslor och kontakt med naturen. Då det åter är en individuell tolkning som gör sig gällande, sägs konstnärens själ speglas i de varsamma penseldragen. 42 Något som ofta förknippas och är vanligt i samband med Nanga-målningar är poesin. De som blev undervisade i poesi kunde lätt gå över till att uttrycka sig i penselmålning, även om det bara rörde sig i form av en hobby. 43 De som livnärde sig på denna typ av målningar, gjorde det dock aldrig med en publik i åtanke. Grunderna är varken dekorativa eller säljande, utan endast till för att fånga konstnärens personliga stil och själ. 44 En av Nangas mest uppmärksammade mästrare är Yosa Buson ( ), vars livfulla verk i bild 6 ses nedan Addiss Stephen, Biblioteket.se, Jugend och Art Nouveau 38 Addiss Stephen, Japanska konstskatter, Vargö Lars, Den falska stillheten 41 Japanska konstskatter, R. Eno, Indiana University, Traditional Chinese Painting -- The Literati Tradition 43 Addiss Stephen, The Clark Center for Japanese Art and Culture, Winter 2000/01 Exhibition 45 The Manyo'an Collection of Japanese Art, Nanga 17

18 Bild 6: Nangamålning av Yosa Buson, 1700-tal. 46 Träsnitt Träsnitten hade redan ifrån 700-talet 47 existerat som religiösa bilder, vanligen skänkta till tempel eller troende. 48 Men jämte de övriga teknikerna räknades inte träsnitten som accepterad konst i Japan förrän på 1600-talet. Detta medför att de äldre träsnitten är högst ovanliga och attraktiva i dagsläget, särskilt då efterfrågan drastiskt höjts de senaste århundradena. 49 Det var nämligen träsnittskonsten som attraherade Europa och Amerika allra mest under 1800-talet. 50 Stora konstnärer som Claude Monet, och Vincent van Gogh, är exempel på de som hämtat inspiration ifrån de japanska konstnärerna. 51 När väl intresset ökade internationellt, blev värdet på genren allt högre även inom landet. 52 Det var inte ovanligt att tavlor köptes upp av väst, för att senare köpas tillbaka av Japanska samlare och museum. 53 Till en början var det enbart svart bläck som användes i verken, men en eller två färger introducerades under 1700-talets senare del. Utvecklingen har sedan dess bidragit till mångdetaljerade mästerverk i stark färgrikedom. Under Edo blommar de äntligen ut, och utvecklar den inflytelserika, nedan förklarade konststilen; Ukiyo-e. Ukiyo-e Edo-perioden kallas ibland även för Tokugawa-perioden efter Tokugawa shogunerna som då styrde landet. Edo var namnet på vad man kan kalla för deras stad, dagens Tokyo. 54 Under tidsperioden flyttades den dåvarande 46 Buson Yosa, The Manyo'an Collection of Japanese Art, Nanga 47 The floating world of Ukiyo-e, Addiss Stephen, The floating world of Ukiyo-e, Addiss Stephen, Access Japan, Japan Fact File 52 The floating world of Ukiyo-e, Addiss Stephen, The floating world of Ukiyo-e,

19 huvudstaden Kyoto, till den nya Edo, där den resande Tokaido-vägen band samman de båda städerna. 55 (Tokaido-vägens folkvandring skildras av mästaren Hiroshige, vars karaktär sammanfattas under dennes rubrik nedan.) De makthavande shogunerna delade in folket i vad som kallas för Shinôkôshô-systemet. Indelningen bestod av fyra ståndsklasser med en något underlig rangordning som gynnade makthavarnas egna position. Överst stod krigarna (shi), som innefattade dem själva, därefter följt av bönderna (nô), som försörjde krigarna. Näst kom hantverkare (kô), som tillverkar redskap till bönderna, och sist handelsmännen (shô), som enligt systemet inte uträttar någonting. Ukiyo-e representerar därav en konstsil ifrån två väldigt undertryckta samhällsklasser i Japan. Tokugawa shogunen gick nämligen hårt emot de lägsta klasserna, så hårt att staten klev in och bildade en slags fristad för dem, vilket utvecklades till teaterdistrikt i centrala Edo. Böcker, kataloger och affischer härifrån är vad som bildar Ukiyo-e. Stilen kännetecknar främst nöje och underhållning i stadsmiljöerna med motiv som teatrar, restauranger, tehus, geishor, eller högrestånds- prostituerade. Många av de mest kända målningarna fungerade först som reklamerande affischer för föreställningar, eller som idolporträtt av kända skådespelare och andra skönheter. Till skillnad ifrån tidigare verk som ofta producerats till de högre ställda, tillhörde Ukiyo-e folket. 56 I Frankrike under 1800-talet bildades impressionismen. Denna konströrelse ansågs se motiven på ett helt nytt sätt, men inspiration fanns hämtad ifrån Ukiyo-e. Perspektiven var inte längre lika realistiska som i den tidigare renässansen, och scenerna blev vardagliga istället för historiska. Fokuseringen i bilderna låg på mycket istället för tidigare enskilt upplysta objekt. 57 Likt Ukiyo-e, skulle impressionismens konstart fånga det omedelbara intrycket. 55 Addiss Stephen, The floating world of Ukiyo-e, Addiss Stephen,

20 Bild 7: Avbildad skönhet, av Kitagawa Utamaro. 58 Bild 7 är ett träsnitt ur genren Bijin-ga, d.v.s. bilder på skönheter. 59 Den är skapad av Kitagawa Utamaro ( ), vars kända verk ofta visar närbilder på kvinnor ifrån olika samhällsklasser. Vikten ligger på de uttryck som i hållning och ansikte visar kvinnornas känslor och sinnen. Alla är de vackert naturliga, liksom den erotik som även kännetecknar Utamaros andra verk. Så småningom kom dock motiven i Ukiyo-e att ändras. Från artister och nöjen, blev landskap den nya inriktningen. De två främsta, och av väst mest uppmärksammade 1800-tals konstnärerna, är Katsushika Hokusai och Ando Hiroshige. Katsushika Hokusai Hokusai ( ), levde ett allmänt konstnärligt liv innan han, vid en ålder av sjuttio år, övergick till träsnitt. Han släppte en tryckbok med ett hundra bilder av Fuji. Hokusai tycks ha haft ett omåttligt intresse för detta mytiska Fujiberg, vilket just kännetecknar alla hans verk. Det mest kända av dem är vågen i bild Utamaro Kitagawa, Indiana University, Ukiyo-e Themes and Tokugawa Culture 59 The floating world of Ukiyo-e, Addiss Stephen,

21 Bild 8: Vågen, The great wave, av Hokusai. 61 Fujiberget sticker centralt upp i bakgrunden av tavlan, som den enda fasta punkten i det fångade ögonblicket. Det tillfälliga uttrycks på så vis i dramatik med bergets hållbara fäste som kontrast. Människorna i båtarna, är trots faran som hotar att dränka dem när som helst, fullständigt lugna i sina gester och ansiktsdrag. De lutar sig fram i sina båtar som om de hyllar och är eniga med vattnet. Enligt japanska tankesätt ska människan inte försöka att dominera naturen, utan leva i harmoni med andra varelser och krafter i världen. Alltså visar den berömda vågen även det behagliga samspelet mellan människan och naturen. Kaos krävs för att skapa balans, tycks den förmedla, men trots insikten skiljer sig tavlans dramatik ifrån den tidigare japanska konsten, märkligt nog under en av landets fredligaste tidsperioder. Ando Hiroshige Hiroshige ( ), är i förhållande till Hokusai mer poetiskt lagd i sina tavlor. Hans verk kännetecknas av Tokaido-vägen som gick mellan den gamla huvudstaden Kyoto, till den nya Edo. Det var en rofylld tid i Edoperioden där folk reste och flyttade mycket på den ledande vägen. Hiroshiges målningar blev otroligt eftertraktade när de först utkom. En av anledningarna kan ha varit att de kringvandrande ville ha souvenirer som minne över deras resa. Hans verk fångar dessutom, kanske för första gången väsentligt, människor ifrån alla samhällsklasser. 62 Furstar och enkla bönder reste samman på sträckan, där Hiroshige fångar dem alla i rörelse. Bild 9 visar exempel på de resande i en lugn och månbelyst natt. De fattiga som tidigare gått emot det konsten kallat skönhet, var nu de avbildade människor som tillsammans med landskap, väder och årstider, tog Hiroshige s bilder till historien. 61 Hokusai, Behind the Great Wave at Kanagawa, Access Japan, Japan Fact File 62 Addiss Stephen,

22 Bild 9: Träsnittsmålning över Tokaido-vägen, av Hiroshige. 63 Till modern tid Järngreppet över Japan började upplösas. De undertryckta hantverkarna gjorde motstånd, samt att filosofer satte vikt på ett enande med omvärlden. Men det blev först efter att USA, år 1853, krävde ett öppnande av landet i ett brev från presidenten, som makthavarna 1869, efter stränga 260 år vid makten, gav vika. Kejsaren återfick regimen i den inledande perioden Meiji, som betyder upplyst styre. 64 Japans långa väg till modernisering kunde påbörjas, och inflytandet från västvärlden som nu häver sig över landet och frambringar en revolutionerande påverkan, skildras, inte minst, i konsten. De tekniker och motiv som hittills använts konkurreras ut av de nya. Konsten idag Somliga vill påstå att den traditionellt gamla konsten i Japan dog ut när kontakten med västvärlden uppstod. Yamato-e, som symboliserat japans traditionella konst, har stått sig alldeles för vek och matt i jämförelse med omvärlden. Målningar i en eller få färger, är därav ovanliga att finna bland Japans konstformer idag. Istället har västvärldens färger och material börjat användas i de gamla konststilarnas principer, och en ny västinfluerad form av Yamato-e har ersatt den gamla. Det är denna nya riktning som i vår nutid står för begreppet japansk konst Hiroshige, Man on Horseback Crossing a Bridge, Access Japan, Japan Fact File 64 Vargö Lars, Den falska stillheten 65 Gallery-SAKURA, Japanese Painting 22

23 Yokoyama Taikan Yokoyama Taikan ( ), tillhör en av den moderna historiens mest inflytelserika konstnär. Han ägnade hela sitt liv åt japansk målning och är främst känd för att ha introducerat europeiska konststilar som han långt före andra konstnärer, lyckats harmonisera med den klassiska japanska stilen. 66 Hans verk skildrar ofta naturen, där bl.a. Fuji-berget är ett återkommande motiv genom de olika årstiderna. År 1937, blev Taikan den förste att ta emot ett kulturpris av regeringen, som hyllning till hans inverkan på den moderna konstformen. 67 Bild 10: Fuji-berget av Yokoyama Taikan, ifrån The Lingnan School of painting , Taikan Yokoyama 67 Adachi Museum of Art, Collection, Yokoyama Taikan 68 Taikan Yokoyama, Wikipedia 23

24 AVSLUTNING Genom hela den japanska historien bryter de våldsamma krigen fram skoningslöst. Det är brutalt och girigt, hänsynslöst och splittrande. Men jämte detta kaos finner man en närmast märklig balans i konsten. En harmoni med ett själsdjup som tagit form där inget annat finns som kan trycka undan den. En andlig frihet skapad ur en hämndlysten verklighet. Jag hoppas att det få ge tankfulla spekulationer kring den ovissa orsaken till konstens ständiga närvaro av enkelhet och balans, för mer konkret än så kan jag inte komma. Var än hemligheten ligger gömd, är tekniken något som hänger samman med de spontana uttryck konsten förmedlar. Den stora koncentrationen, hängivelsen och visualiseringen, är i grunden effekter av de naturliga material och tekniker som traditionellt använts i historien. Just naturen är ständigt närvarande i motiven, något som även förknippas samman med Japans kultur och själ. Budskapen kan diskuterats, men måste man inte förstå landet för att förstå konstformen? Jag tror det. Varför just Japan gjort sig känt genom sina särartade uttrycksformer måste hänga ihop med det oplacerbara, odefinierade kring landet. Jag närmar mig den dolda dragning som tagit mig, likt så många andra tidigare, till detta stadium av ovetande spänningar. För hur mycket jag än ger mig in på ämnet, framstår Japan lika mytiskt och gåtfullt som då jag ännu inte påbörjat arbetet. Ur egen tolkning representerar konsten människorna som formats av landets anda, liksom den natursköna omgivning de lever i. Det tillfälliga i existensen, liksom andligheten i livets speglade glädje och allvarsamhet. Men som med all konst, ligger tolkningen i betraktarens ögon. Att lägga fram fakta är genomförbart, men en definition tillhör något av det omöjliga. Är det då så ofattbart att en hel värld, av den vi känner till, fascineras av Japan och dess kultur? Att i västerländska hem finna konsten ifrån det främmande landet, känns det inte ganska naturligt? Spänningen lever ju faktiskt ännu, vill jag påstå. I modern tid finns fortfarande vibrationerna som binder oss till det lockande gåtfulla. Men konstens utveckling? Finns japansk konst i nuläget? Hör serietekniken manga till kategorin, eller har västs invasion satt stopp för den traditionella kulturen? Nog kan allt i tillvaron bli ett japanskt mästerverk om vi låter oss se den ur dessa ögon. Japan är ett begrepp, kanske stämmer det inte helt överrens med verkligheten. Men om vi nu charmeras över det, så låt oss då hållas. Konsten kommer så länge människan finns till livligt att diskuteras, men det viktigaste blir trots allt att inte glömma bort att se den. Betrakta den noggrant, och, som jag vill förstå den, med ett leende. 24

25 KÄLLHÄNVISNING Litteratur Addiss Stephen, How To Look At Japanese Art, Harry N. Abrams, New York 1996 Douglas Farquhar James, E. Marceau Lawrence, Kita Sandy, L. Blood Katherine, The floating world of Ukiyo-e, Harry N. Abrams, New York 2001 Japanska konstskatter från Tokyo Fuji Art Museum, BohusläningensBoktryckeri AB, Udevalla 1990 Norton Leonard Jonathan, Early Japan, Time-Life Books Inc, 1969 Vargö Lars, Den falska stillheten Japan då och nu, Carlsson Bokförlag, Stockholm 1992 Internet Access Japan, Japan Fact File, Art, Adachi Museum of Art, Collection, Yokoyama Taikan, Biblioteket.se, Jugend och Art Nouveau, Encyclopedia of World Biography, Gale Cengage Learning, Women s History, Flickr, Japanese Art, Gallery-SAKURA, Japanese Painting, Jain Madhu, Madhu Jain s Art Gallery, About Nihonga, Man Roland, Expressisverbis, Edo Karakami, NE Skola, Kanoskolan, https://ne.karlskrona.se/school/kanoskolan, Oxford University Press, Answers.com, Kenko-shokei, R. Eno, Indiana University, Traditional Chinese Painting -- The Literati Tradition, Schumacher Mark, Buddhism & Shintoism In Japan A To Z Photo Dictionary Of Japanese Sculpture & Art, Daruma, Terebess Hungary LLC, Terebess Online, Hakuin Ekaku, The Clark Center for Japanese Art and Culture, Winter 2000/01 Exhibition, The Lingnan School of painting , Japanese Master, Taikan Yokoyama, The Manyo'an Collection of Japanese Art, Nanga,

26 The Shambhala Zen Art Gallery, Daruma, Grand Patriarch of Zen, Bilder s. 1: Hiroshige, Seki from 53 stations of the Tokaido, KITANO ORIENTAL ART, s. 10: Genji Monogatari, Flickr, Japanese Art, s. 12: Sesshu Toyo, Flickr, Ars Longa, s. 13: Shōkei, Daruma, Japanese Buddhist Statuari, s. 14: Eitoku Kano, Cgfa, s. 15: Tawaraya Sotatsu, Gallery-SAKURA, Japanese Painting, s. 17: Buson Yosa, The Manyo'an Collection of Japanese Art, Nanga, s. 19: Utamaro Kitagawa, Indiana University, Ukiyo-e Themes and Tokugawa Culture, 1: Beauty, Love, & Sex, s. 20: Hokusai, Behind the Great Wave at Kanagawa, Access Japan, Japan Fact File, Art, s. 21: Hiroshige, Man on Horseback Crossing a Bridge, Access Japan, Japan Fact File, Art, s. 22: Taikan Yokoyama, Wikipedia,

27 Bilaga 1 (Japanska konstskatter) Jômon Yayoi Kôfun 8000 f Kr ca 300 f Kr ca 300 f Kr ca 200 e Kr ca 200 e Kr ca 550 e Kr Asuka Nara Heian Kamakura Muromachi Momoyama Edo Meiji Taishô Shôwa Heisei

28 28

29 FP-52 Ryokwan var en poet och zenmunk som levde i Japan mellan 1758 och Han levde i fattigdom och enkelhet som eremit. Han var en personifiering av mannen i den tionde oxherdebilden. Hans poesi handlar till stor del om hans vardagliga liv och en av hans inspiratörer var den kinesiske poeten Han-shan. 29

30 FP-57 Vi började skicka dessa mobila dikter till varandra för att det var kul. Vad som var en riktig haiku var inte det viktigaste. Våra sinnen fångades av stunden vi fångade stunden och skickade iväg den! Våra mobilminnen fylldes och vi tömde dem i en telefonbok. 30

31 FP-50 Bibliotekstjänst; Kakuan de tio oxherdebilderna är en klassisk buddhistisk svit av bilder som på ett poetiskt sätt gestaltar människans väg att finna sig själv. Det är framförallt i den kinesiska och japanska zenbuddhismen man avbildar människans sökande efter sin sanna natur vid sökandet efter en oxe. Att söka Buddhanaturen, heter det, är att som att leta efter den oxe man rider på. Varje bild i sviten utgör grunden för meditation. Bilderna och texterna har här försetts med tolkningar av Bo Ranman. Det är en vacker liten bok, njutbar också för den som saknar närmare kunskap om buddhismen Jan Bärmark, professor vid Göteborgs Universitet. 31

32 FP-51 Han-shan, Kalla Berget, tog sitt namn från den plats han levde på. När han talar om Kalla Berget menar han sig själv, sitt hem och sitt sinnestillstånd. Han levde på 700-talet i Kina som en förryckt eremit och zenmunk högt uppe i bergen i T ien-tai. Han skrev poem på klippor och husväggar. Hanshan och hans vänner Shi-te och Feng-kan har inspirerat senare tiders zen-målare till många konstverk. Han-shans poesi har också inspirerat många författare från den japanske poeten Ryokwan till moderna författare som Gary Snyder och Jack Kerouac. Bibliotekstjänst: Bo Ranman har under många år ägnat sig åt att tolka kinesiska och japanska poeter, de flesta i buddhistisk anda. Författaren redovisar myten om poeten, en skolad man med arbete inom administrationen som av politiska skäl fick fly upp i bergen. Han levde i harmoni med naturen i en grotta som finns bevarad än idag. Dikterna skrev han på stenar och träd. När hans poesi introducerades i USA blev han [en] symbol för beatniks m. fl. Dikterna berättar till synes enkelt om t. ex. moln, bäckar, blå sluttningar, utan att hålla fast vid något. De andas tillförsikt; man slipper låta pengarna styra livet, lyckan finns i den solbelysta tomheten, med Buddhaskapets pärla i sinnet, och poeten manar försök nå Kalla Berget för vad är det för nytta / med allt larm och väsen?. Karin Lentz 32

33 FP-53 Su Tung-pó - poeten från Östra Sluttningen. Su Tung-pó (Su Shih) levde i Kina mellan 1037 och Han betraktas som Sung-dynastins främste poet. Han var också en stor kalligraf och en framstående konstnär. Hans liv blev oerhört omväxlande, redan som 18-åring tog han en prestigefylld statstjänstemanna-examen. Senare blev han fängslad som dissident och förpassad i exil till södra Kina där han levde som jordbrukare på Östra Sluttningen (Tung-pó) som också blev hans diktarnamn. Där studerade han zen, klättrade i berg, drack vin med sina vänner och hela tiden skrev han poesi. Efter att ha tagits till nåder av kejsaren blev han åter förvisad denna gång till ön Hainan. Året före sin död blev han återupprättad och kunde återvända till fastlandet. Bibliotekstjänst; Det första läsaren noterar är tidlösheten. Det finns betydande skönhetsvärden i lyrikens frusna tid och i motivens enkelhet. Dikten Vi delar månen består bara av fyra versrader: Jag tittar upp mot månen / Mitt hjärta känner dig / Trots att tusen mil skiljer oss åt / Vi betraktar samma måne. Dikterna är fyllda av ögonblickets känsla som både inrymmer glädjeämnen och sorg. Ulla Siljeholm 33

34 FP-61 Bibliotekstjänst; Bo Ranman, har tidigare tolkat - från engelska - och publicerat kinesiska och japanska poeters verk. Han presenterar här den kinesiske poeten Chia Tao ( ), Cha'nbuddhismen, poetens samtid och litterära krets. Chia Tao var i sin ungdom munk men blev senare statstjänsteman. Övergången till livet bortom klostret blev ämne för en del dikter. Rubrikerna anger andra teman i hans dikter: sörja den döde Meng Chiao, om att avsluta ett poem, avsked en vinternatt, att vakna sjuk osv. Den kinesiska bäcken, vildgässen, plommonträden m.m. finns med i dikterna, som får läsaren att se kalligrafi framför sig. Orden är enkla, innebörden mångfaldig. Här uttrycks milt vemod, nyktert konstaterande, vindars vinande... Det som genomgående och mycket överraskande slår läsaren är dikternas aktualitet. Det är lätt att placera in dem i modern tid. Karin Lentz 34

Att vara en kreativ trollkarl -Ett måste för den moderna bildläraren?

Att vara en kreativ trollkarl -Ett måste för den moderna bildläraren? Malmö högskola Fakulteten för lärande och samhälle Kultur, Språk, Medier Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Att vara en kreativ trollkarl -Ett måste för den moderna bildläraren? To be a creative

Läs mer

Abigail Sykes abigail.g.sykes@gmail.com WWW.KULTURTANTEN30.BLOGSPOT.COM. Mia Andersson mia.andersson@live.se. Elvira Fridell elvira.fe@hotmail.

Abigail Sykes abigail.g.sykes@gmail.com WWW.KULTURTANTEN30.BLOGSPOT.COM. Mia Andersson mia.andersson@live.se. Elvira Fridell elvira.fe@hotmail. sid. 1 Gatan är en plats som ger möjlighet för många perspektiv och infallsvinklar. Där gränser mellan fin- och fulkultur bryts ner och där olika människoöden samspelar. Gata Magazine vill skrapa bort

Läs mer

BPG. Vara en egen guide. Innan du väljer att gå in I en strid, var säker på att du tror på dess syfte.

BPG. Vara en egen guide. Innan du väljer att gå in I en strid, var säker på att du tror på dess syfte. BPG... 3 Bakgrund... 8 Insidan... 11 Utsidan... 16 Omgivningen... 20 Resultatet... 22 Tack till alla jättar... 24 BPG från början... 30 Verkligheten i huset... 35 Familjen... 41 Arbete... 45 Hjärna och

Läs mer

Är Ada Stark-Ahlbergs altartavlor konst? En studie om frikyrkans bildbruk 1900-1940. Lina Carlsson

Är Ada Stark-Ahlbergs altartavlor konst? En studie om frikyrkans bildbruk 1900-1940. Lina Carlsson Är Ada Stark-Ahlbergs altartavlor konst? En studie om frikyrkans bildbruk 1900-1940. Lina Carlsson Konstvetenskap, Sektionen för Humaniora Högskolan i Halmstad C-uppsats, 15 hp, höstterminen 2008 Handledare:

Läs mer

Carl Milles skulptur Folke Filbyter en komparativ studie

Carl Milles skulptur Folke Filbyter en komparativ studie Carl Milles skulptur Folke Filbyter en komparativ studie Av Emil Sydhagen Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1. Syfte och frågeställningar...1 1.2. Metoder...2 1.3. Struktur...2 2. Bakgrund...3 2.1.

Läs mer

Illustration: Niklas Asker Foto: Petra Hellberg

Illustration: Niklas Asker Foto: Petra Hellberg Illustration: Niklas Asker Foto: Petra Hellberg 1 I rollen som Meursault Jonas Nilsson Regi, dramatisering, scenografi och kostym Jonas Nilsson Mentor Carolina Frände Filosofisk support MK Larsson Ljud

Läs mer

Kampens väg en väg till personlig utveckling

Kampens väg en väg till personlig utveckling Kampens väg en väg till personlig utveckling Kampens väg en väg till personlig utveckling av Martin Allerby, Civilingenjör, Key account manager Nitto Europe, martin.allerby@gmail.com 1. Inledning Det är

Läs mer

EXAMENSARBETE. En annan betydelse. Symbol och allegori i Astrid Lindgrens två romaner, Spelar min lind, sjunger

EXAMENSARBETE. En annan betydelse. Symbol och allegori i Astrid Lindgrens två romaner, Spelar min lind, sjunger EXAMENSARBETE En annan betydelse Symbol och allegori i Astrid Lindgrens två romaner, Spelar min lind, sjunger min näktergal och Bröderna Lejonhjärta Jonna Persson Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen 270/300/330

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

Skaparkväll. En mötesplats i skapande och kreativitet, inom och mellan oss människor. Examensarbete EXA 2009 Mats Stenlund Handledare: Ulla Andersson

Skaparkväll. En mötesplats i skapande och kreativitet, inom och mellan oss människor. Examensarbete EXA 2009 Mats Stenlund Handledare: Ulla Andersson Skaparkväll En mötesplats i skapande och kreativitet, inom och mellan oss människor Examensarbete EXA 2009 Mats Stenlund Handledare: Ulla Andersson Bild: Mats Stenlund 1 Sammanfattning På institutet Expressive

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen Örebro universitet HumUS-akademin Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen - Hur kan det motiveras att skönlitteratur skall användas i svenskämnet

Läs mer

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Speciallärarprogrammet/SLP600 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt 2011 Handledare: Bertil Gustafsson

Läs mer

Tarot 780 svar! Ylva Trollstierna www.tarotakademin.nu. få njuta av allt det roliga som erbjuds i livet.

Tarot 780 svar! Ylva Trollstierna www.tarotakademin.nu. få njuta av allt det roliga som erbjuds i livet. Detta är texten ur boken Tarot 780 svar med vissa kompletteringar. Den ingår i ditt medlemskap i Tarotakademin och jag ber dig respektera Copyright och karma lagen vilket innebär att du ej skriver ut materialet

Läs mer

Lärarhandledning till det offentliga konstverket Exlibris på Grindtorpsskolan

Lärarhandledning till det offentliga konstverket Exlibris på Grindtorpsskolan Lärarhandledning till det offentliga konstverket Exlibris på Grindtorpsskolan Oktober 2010 Vi på Botkyrka konsthall tycker att det är viktigt att konst finns i skolan och att eleverna får möjlighet att

Läs mer

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Stockholms Universitet Institutionen för socialt arbete Fältstudier, 8 hp. HT 2013 LIVETS TRÄD - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Malin Bagge & Oskar Jerling,

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter

Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter EXAMENSARBETE I LÄRARPROGRAMMET UTBILDNINGSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 2007:49 Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter Linda Nilsson

Läs mer

Tornet. mot. Stjärnorna

Tornet. mot. Stjärnorna Tornet mot Stjärnorna Upphovsmännen När Olle Linge inte skriver rollspel för Rävsvans eller Kaleidoskop så försöker han göra alldeles för många saker på en gång. För tillfället ligger kinesiska i fokus.

Läs mer

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande UPPSALA UNIVERSITET Rapport 2011vt4874 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete VT2011 15 hp Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande En kvalitativ undersökning

Läs mer

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM Svea Rikes Vagga Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev till. En annorlunda teori om Svea rikes vagga. Tillägnad Katarina, Josefin och Johan Lars

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Bilden i ett vidgat textbegrepp

Bilden i ett vidgat textbegrepp d qb_lodp=rkfsbopfqbq= ríäáäçåáåöëj=çåü=ñçêëâåáåöëå ãåçéå=ñ ê=ä ê~êìíäáäçåáåö= i ê~êéêçöê~ããéíi=éñ~ãéåë~êäéíé=nm=éç åö= Bilden i ett vidgat textbegrepp Samspel mellan bild och text Linda Graas, Therese

Läs mer

TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2. Mottagen 23/8 2001-6/9 2001. Åsa Kleveland

TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2. Mottagen 23/8 2001-6/9 2001. Åsa Kleveland TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2 Mottagen 23/8 2001-6/9 2001 Åsa Kleveland På eget förlag har även utgivits: Texten från de Höga Mästarna (2003) Galleriet (2003) Förklaringsboken (2003) Templet (2003)

Läs mer

VÅGA SE! EN UTSTÄLLNING MED BILDER SOM KÄNNS. Truls Nord Gunilla Muhr Stefan Ohlsson Carina Søe-Knudsen

VÅGA SE! EN UTSTÄLLNING MED BILDER SOM KÄNNS. Truls Nord Gunilla Muhr Stefan Ohlsson Carina Søe-Knudsen VÅGA SE! EN UTSTÄLLNING MED BILDER SOM KÄNNS Truls Nord Gunilla Muhr Stefan Ohlsson Carina Søe-Knudsen VÅGA SE! EN UTSTÄLLNING MED BILDER SOM KÄNNS Truls Nord Gunilla Muhr Stefan Ohlsson Carina Søe-Knudsen

Läs mer

Historieundervisningens byggstenar

Historieundervisningens byggstenar Historieundervisningens byggstenar grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik Historieundervisningens byggstenar Magnus Hermansson Adler och Liber AB Får kopieras 1 Historieundervisning som ett resande

Läs mer

Examensarbete 10 poäng. Where is the love? - En undervisningsmodell i musikens tecken med fokus på religion och livsfrågor

Examensarbete 10 poäng. Where is the love? - En undervisningsmodell i musikens tecken med fokus på religion och livsfrågor Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 10 poäng Where is the love? - En undervisningsmodell i musikens tecken med fokus på religion och livsfrågor Where is the love? -A Teaching

Läs mer

Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR. Uråldrig visdom

Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR. Uråldrig visdom Hur tidigare liv, drömmar, och Själsfärder hjälper dig att finna Gud ECKANK AR Uråldrig visdom för vår tid e ECKANKAR Uråldrig visdom för vår tid Den här boken har blivit granskad och utgiven under överinseende

Läs mer

TIDENS RÖTTER. Västsvensk internettidning för kultur, vetenskap och samhälle. alba Drottninggatan 71 41107 Göteborg Tel 031-15 03 30

TIDENS RÖTTER. Västsvensk internettidning för kultur, vetenskap och samhälle. alba Drottninggatan 71 41107 Göteborg Tel 031-15 03 30 WWW.NATVERKSTAN.NET ALBA TIDENS RÖTTER Tid framställs ofta som något objektivt, något som ligger fast förankrad i naturen själv. Men det går inte att bortse från att tid har en stark koppling till människans

Läs mer