JAPANSK KONSTHISTORIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JAPANSK KONSTHISTORIA"

Transkript

1

2 2

3 Sara Lundstedt JAPANSK KONSTHISTORIA Fri Press 3

4 Lundstedt, Sara Japansk konsthistoria Fri Press Fridens höjd RÄVLANDA FP-67 WP-12 Webbpublicering december 2009 ISBN:

5 Stort tack till historiehandledare Dag Persson, vars råd och vägledning hjälpt mig att skriva denna uppsats. Tack Bo Ranman för kunskap och visat intresse. 5

6 Sammanfattning Detta arbete innefattar några av den japanska konsthistoriens viktigaste skeenden. I mitt tillvägagångssätt har jag tagit del av fakta utifrån resuméer som forskare i ämnet tidigare publicerat, och försöker här skapa en presentation, en analys och diskussion kring urvalet. Syftet är att i takt med landets samtida historia, ge en sammanfattad bild av konsten och vad den representerar. Ur Japans egenutvecklade kultur och våldsamma historia har den påverkats och utvecklas. Influenser från Kina, liksom buddhismen, främst zen-buddhismen, har haft största betydelse som kan avläsas ur verken, vars simplicitet och välbalanserade struktur uttrycker den karaktäristiska harmonin. Genom arbetet presenteras århundradena tillsammans med respektive bakgrundshistoria i Japans periodindelning, där Muromachi, Momoyama och Edo-perioden tillhör de mest produktiva. Ett urval av kända konstnärer; Sesshu Toyo, Tawaraya Sotatsu och Katsushika Hokusai tas upp, liksom tekniker som Kara-e och Yamato-e, eller skolor där Kanô och Rinpa står som exempel. Arbetet avslutas i nutid där västvärldens inflytande sätter stora krav på vad den japanska konsten i dagsläget innefattar. Förstabild: Hiroshige, Seki from 53 stations of the Tokaido, KITANO ORIENTAL ART 6

7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 8 Bakgrund... 8 Syfte och frågeställningar... 8 Avgränsning... 8 METOD... 9 JAPANSK KONST Teknik skapar karaktär Ett lands kulturella födelse Heian-perioden ( ) Två inriktningar Litteraturens påverkan Muromachi-perioden ( ) Zen Daruma Momoyama-perioden ( ) Stoltserande makthavare Kanô Edo-perioden ( ) En blandad konstriktning Dekorativ målning Rinpa Nanga Träsnitt Ukiyo-e Katsushika Hokusai Ando Hiroshige Till modern tid Konsten idag Yokoyama Taikan AVSLUTNING KÄLLHÄNVISNING Litteratur Internet Bilder Bilaga

8 INLEDNING Varför denna västerländska fascination över den japanska konsten? Vad är hemligheten bakom den mytiska konstformen ifrån det främmande landet i öst? Kan man på ett antal kortfattade sidor närma sig svar på dessa frågor? Japans rika kultur sprider sitt stoff över världen. Vi, blekhyade västerlänningar, sticker näsan i vädret för att lätt låta det falla ner och pudra våra öppna ansikten. Den hyllade konsten sprudlar av färger och former i kontraster av prakt och tillbakahållenhet, spontanitet, självbehärskning, balans, dramatik och simplicitet. Men lika högt som den är vacker döljer den också en mäktig symbolik. Vad viskar den till dem som lyssnar? Bakgrund Japan har genom historien varit ett land oåtkomligt för omvärlden. Inte förrän i mitten av 1800-talet kom västvärlden i kontakt med kulturen. Vad som då häpnade världen har fortsatt att locka människor sedan dess, och än idag anar vi spänningen i den välomtalade, livligt diskuterade konstformen. Det är mycket mer än landets krig och välfärd, religion och samhällställningar som skildras i verken. Det finns gott om utrymme för själsliga tolkningar utifrån betraktarens personlighet och erfarenheter. Samtidigt roar konsten lätt de enklaste medvetanden med sin svårslaget dekorativa charm. Med världens allt mer japaninfluerade tillvaro i åtanke, skilde sig nog inte mitt tidigare intresse för landet särskilt mycket ifrån allmänhetens. Jag hade en period när jag intresserade mig för, och delvis tecknade liknande den japanska serietekniken Manga. Kanske utgör det bakgrunden till min direkta dragning inför konstboken jag drar fram ur bibliotekshyllan? Men för mig bestod då enbart konsten av vackra och fascinerande bilder. Ett djupare budskap kom att bli mitt begär först efter att jag smått påbörjat mitt nu inledande arbete. Syfte och frågeställningar Jag hoppas alltså på att kunna åstadkomma en helhetlig bild av ämnet genom att kronologiskt binda samman den japanska konsten med landets historia. Försök till möjliga tolkningar och symbolförklaringar känns viktigt för att kunna nå en djupare förståelse. Vad uttrycker bilderna? Tekniskt: hur är de uppbyggda? Vilka budskap kan de tänkas ge? Hur utmärker sig konstnären? Stämmer uttrycken överens med den kulturella samtiden? Konstskolorna i Japan representerar olika konststilar som blir nödvändiga att presentera. Hur västvärlden påverkat konsten och tvärtom, blir slutligen frågan som leder oss in i nutid. Avgränsning Konsthistoria, oavsett vilken, är ett stort ämne. Japans, med ett förflutet rotat i en av historiens mäktigaste kulturer; är kanske den mest omskrivna och diskuterade bland dem alla. Mitt resultat utgör utifrån dessa förutsättningar enbart en grov sammanställning. I ett försök att komma närmare den bild jag själv skapar kring ämnet, utesluter jag i detta arbete keramik, arkitektur och inredning, etc. för att istället fokusera på de traditionellt japanska målningarna. Inom landets historia sker mitt urval till de väsentligaste fakta som tidigare forskare och författare valt att sammanfatta den med. 8

9 METOD Genom att studera sammanfattningar av den japanska konsten i allmän litteratur, har jag kunnat fördjupa mig och göra enskilda nedslag genom att ta del av andra källor. För att binda ihop konsten med landets historia, har jag varvat konst med historik. Årtal tillsammans med Japans periodindelningar har blivit små hållhakar i mitt sökande. Jag började genom att utgå ifrån periodtabellen i Bilaga 1, hämtad ifrån Japanska konstskatter från Tokyo Fuji Art Museum, för att finna en struktur. Denna ordning har kommit att bli mig väl bekant och fungerat som en ryggrad i arbetet, där relevant fakta passats in och justerats under respektive tidsera. Tack vare att årtal och händelser av värde ofta nämns upprepade gånger i sammanhangen, kan jag gång på gång värdera mina källor genom att se till att de stämmer överrens med tidigare hittat material. I många fall, efter vad jag kunnat bedöma, är författarnas syfte enbart att tillfredställa deras eget, hungrande intresse. Tack vare ämnets bredd ger detta en mångfald av diverse seriösa arbeten att välja, vraka och jämföra mellan. 9

10 JAPANSK KONST Den japanska konsten representerar en balanserad struktur, där en stor respekt och vördnad ges till både själva målandet, men också till materialen. Det traditionella japanska pappret Washi, är väl anpassat till det japanska klimatet. Det utjämnar fukt och värme helt annorlunda ifrån västs kartongpapper och känns mjukt och harmoniskt att arbeta med. 1 Bläck eller vattenlösliga färger utstryks vanligen med penslar gjorda av djurhår. 2 Nihonga kallas den konstform där pigment ifrån naturen används. Snäckor, koraller och stenarter, är exempel på vad som görs till ett fint pulver, som med hjälp av naturligt lim blandat med vatten, fästs på washi-papper. Ju finare pulvret är, desto ljusare blir färgen. Över 1500 färger kan tas fram och blandas med denna teknik, där ett matt resultat visar en rik blandning av naturliga nyanser. 3 Teknik skapar karaktär Det går dock aldrig att måla över eller rätta till ett snedsteg i processen av en traditionell japansk målning. Tekniken skapar samma förutsättningar för både till synes enkla penselmålningar, liksom storslaget detaljrika motiv. Detta sätter stora krav på konstnärens färdighet. Att visualisera bilden innan målningen, och lägga största fokusering och koncentration på varje penseldrag, är mycket av vad den japanska konsten innebär. När väl det första penseldraget är på plats, följer en fortsatt utformning i ständig harmoni och balans med det först målade. Detta gör att japanska målningar gärna uttrycker en form av livlig spontanitet. 4 Och just som livet självt, blandar ofta konsten humor och lekfullhet med det djupaste av allvar. Ett lands kulturella födelse Det var omkring år 500 som Buddhismen från Kina tog form i det japanska samhället. Detta innebar ny kunskap, liksom ett nytt skriftspråk och en ny kulturutveckling. Under samma tid hände saker i Kina som kom att skapa ett stort inflytande över Japan. Landet blev politiskt enat och inledde en högt kulturellt betydande period, Tang-dynastin, som Japan gjorde försök i att efterhärma. Politiska system provades i Kinas filosofiska anda, palats inrättades i kinesisk arkitektur, och en japansk adel skapade slutligen en någorlunda ordning med grundläggande lagar. Fast det kom att dröja tills år 710 innan Japans första konkreta huvudstad etablerades, då under namnet Heijô, senare kallad Nara. 5 Man brukar dela in Japans historia i olika tidsepoker (Se bilaga 1). Den första målningen som hittats ur landets historia är dokumenterad ifrån tidsperioden Nara, som uppkallats efter huvudstaden, och sträcker sig mellan år Men främst är det i de senare perioderna Muromachi, Momoyama och Edo, ( tal), som den forna japanska konsten har sin mest produktiva storhetstid. 6 Heian-perioden ( ) Heian kan ses som startskottet för den japanska konsten. Perioden inleds genom att huvudstaden förflyttas till vad vi idag kallar Kyoto, vilket inleder en relativt fredlig och stabiliserad period i landets annars ganska våldsamma historia. Detta gav rika förutsättningar för en framåtväxande kultur. Stränga makthavare kommer dock senare att ta överhand om landet, vilket bidrar till att Japan helt isoleras ifrån Kinas inflytande. Men trots detta fortsätter konsten till stor del att ta efter Kina. Den inhemska litteraturen är vad som särskilt kommer att 1 Man Roland, Expressisverbis 2 Addiss Stephen, Jain Madhu, About Nihonga 4 Addiss Stephen, Vargö Lars, Den falska stillheten 6 Japanska konstskatter,

11 spela en mycket stor roll i det som under Heian-perioden inspirerat konstnärer och storartat utvecklat konsten. 7 Två inriktningar Kring år 950 sker en uppdelning i konsten. I frånvaron av Kinas tidigare stora inflytande, skapas de två konstgenrerna, Yamato-e och Kara-e. Yamato-e kallade Japan sin nyskapade konststil som står för den sanna japanska målningen. Den innefattar motiv hämtade ur den nationella litteraturen eller avbildade japanska landskap. Färgerna är klara och tjocka utan genomskinlighet, objekten ofta betraktade ifrån ett snett perspektiv ovanifrån. Ett uttryck som gemensamt går igenom verken, är känslan av den exakta stunden. Kara-e, avbildar istället kinesiska motiv. Bilderna är i gråskala, där den största vikten läggs på penselföringen och de enskilda linjernas form. Ständigt närvarande ligger Kinas stora inflytande. 8 Litteraturens påverkan Under Heian-perioden stod den japanska adeln högt över allmänheten med en egenutvecklad och sofistikerad kultur. I jakten på nöje och underhållning, hände det inte sällan att hemliga kärleksaffärer förekom bland de högre kretsarna. En värld av intriger öppnades då japanskan Murasaki Shikibu, omkring år 1000, skrev vad som brukar kallas för världens första roman; Genji monogatari. 9 Med sina 54 episoder uppdelade i lika många böcker, är romanen ett av de längsta och mest berömda verken i japansk litteratur. 10 Här fångas den aristokratiska andan lätt in i charmören Genjis kärleksaffärer med de unga kvinnorna i hovet. Bild 1: Motiv ur romanen Genji monogatari. 11 Bild 1 är ifrån år och visar en scen där Genji bekänner för sin far att han har haft en affär med sin styvmor som nu är gravid. Även om situationen ser lugn och närmast harmonisk ut, är det detaljerna som är 7 Norton Leonard Jonathan, Japanska konstskatter, Addiss Stephen, Encyclopedia of World Biography, Gale Cengage Learning, Women s History 11 Genji Monogatari, Flickr, Japanese Art 12 Ibid. 11

12 avgörande. Positioner, färger och uttryck är av största betydelse. Den diagonala vinklingen i bilden ger dramatik i den lugna miljön tillsammans med de kontrastfulla färgerna. Märkvärt är hur vinklingen snett ovanifrån, som alltså kännetecknar den ovan förklarade japanska målningen Yamato-e, skalar av taket. Vi ser rakt ner i karaktärernas livsöden där väggar fungerar som avgränsande skärmar till de olika rummen. I motivet ses exempelvis en flöjtspelare underhålla, utan den minsta vetskap om det pågående samtalet bakom väggen intill. På liknande sätt utvecklas bildspråket i fortsättningen till att gestalta de litterära berättelserna. Under den nästkommande perioden efter Heian, Kamakura-perioden, kom litteraturen starkt att utveckla målningen. 13 Muromachi-perioden ( ) Muromachi-perioden är döpt efter den stadsdel i Kyoto där en framgångsrik krigsherre utnämnde sig till ledande Shogun år Tiden präglas av ständigt maktstridande krigsherrar och regenter, men trots att krigaridealet prioriterades som allra viktigast, gavs en stor vördnad och respekt åt det själsliga och framåtväxande intellektuella i konst och litteratur. 14 Kontakten med Kina återupprättas och det är främst det sofistikerade kinesiska tänkandet som åter influerar kulturen. 15 Härifrån utvecklades den inflytelserika Zenbuddhismen, vars kultur stod i god kontakt med makthavarna som ofta tog del och hjälpte till i etableringen av zen-klostren. Tuschmålning, trädgårdsarkitektur, kalligrafi och poesi blev de nya och högt uppskattade konstformerna. Zen Det är den kinesiska chan-buddhismen som i Japan utvecklats till zen. Ordet zen betyder meditation, och det är vikten på denna som åtskiljde chan-buddhismen ifrån de övriga buddhistiska sekterna i Kina. Likt buddhismen isig, härstammar religionen ursprungligen ifrån Indien, och hade sin storhetstid i Kina mellan åren Under Kamakuraperioden ( ) kom den till Japan, 16 där den starkt etablerade sig hos de buddhistiska klostertemplen under 1400-talet. Här började man inrätta konstateljéer dit munkar, om de så önskade, kunde specialisera sig på att bli konstnärer. Sesshu Toyo ( ), var en av dessa munkar, som kom att bli en av de mest kända konstnärerna i japansk historia Gallery-SAKURA, Japanese Painting 14 Vargö Lars, Den falska stillheten 15 Norton Leonard Jonathan, Vargö Lars, Den falska stillheten 17 Addiss Stephen,

13 Bild 2: Ett brutet landskap av Sesshu Toyo. 18 Det brutna landskapet i Bild 2, av Sesshu Toyo, tillhör en genre målningar som myntades av en kinesisk zenmästare, och kom högt att uppskattas i Japan. 19 Bilden uttrycker den balanserade harmoni som typiskt infinner sig i konstformen. Berg sticker centralt upp bakom trädet i mitten, men det är enbart med vaga hintar, bestående av ljusa grå toner och ett fåtal svarta detaljer, som vi inser det. Skickligheten i konstnärens utförande ligger i hur han noga valt att undvika färg på stora delar av papprets vita yta. Den lämnade tomheten formas i våra medvetanden till vidsträckt dimma och oanad rymd; stillhet, existens, eller rofylld andlighet. Daruma Legender finns om en vis indisk man, Bodhidharma (Daruma på japanska), som år 520 kom till Kina där han lade grunden för chan-buddhismen. Han sägs ha mediterat konstant framför en vägg i nio år, 20 utan att varken röra eller blinka med ögonen. Han fann sin upplysning, men blev under meditationen så trött att han slutligen kort slumrade till. I vreda aggressioner över detta, sägs han ha skärt av sig sina ögonlock för att kunna hålla sig vaken Sesshu Toyo, Flickr, Ars Longa 19 Addiss Stephen, Vargö Lars, Den falska stillheten 21 Schumacher Mark, Buddhism & Shintoism In Japan A To Z Photo Dictionary Of Japanese Sculpture & Art 13

14 Bild 3: Porträtt av Daruma, av Kenko Shokei, 1500-tal. 22 Inom Zen-konsten är avbildningar av Daruma ytterst vanliga. Bild 3 är gjord av Kenko Shokei ( ), en japansk Zenpräst och konstnär. 23 Vad som karaktäriserar Daruma är just de stora ögon legenden ger grund åt, samt ett ordentligt skägg och ett av öronhänge uttänjt öra. 24 Porträtten föreställer dock inte Daruma som egen person. När bilden skapas måste konstnären bli ett med vad han målar, han måste bli Daruma. Generellt för Zen-målningar är att de görs i samband med meditation, där det fullständiga i konstverken fångar den intensiva stunden som helhet. På så sätt är Daruma-målningar själsliga självporträtt, baserat på den utförande Zenmästarens egna erfarenheter. 25 Momoyama-perioden ( ) Mellan åren var det inbördeskrig i Japan, vilket i historien brukar gå under benämningen provinsstridernas period. När detta var över spred sig lugnet över riket, och trots att ingen central regering fanns, blomstrade ekonomin. Detta gynnade högt kulturen som med Momoyama-perioden inleder en rik och praktfull konstepok. Stoltserande makthavare Nu var tiderna goda hos de japanska länsherrarna. I sin omåttliga vilja att jämföra sina rikedomar med varandra, byggdes väldiga slottsbyggen. Det ena präktigare än det andra, växte de fram mellan diverse härjningståg. Hantverkare fick snabbt mycket att stå i. Behovet på inredningar i palatsen gjorde skärm- och väggmålningar, liksom konstverk; ordentligt eftertraktade. Nu utvecklades konsten till att spegla makthavarnas makt och rikedom. Guld blev en förekommande utsmyckning i målningarna, som tillsammans med sprakande 22 Shokei, Daruma, Japanese Buddhist Statuari 23 Oxford University Press, Answers.com, Kenko-shokei 24 Terebess Hungary LLC, Hakuin Ekaku 25 The Shambhala Zen Art Gallery, Daruma 14

15 färger gjorde sig oerhört pampiga. Men detta representerade inte enbart den nystoltserande eliten, utan markerade också en kontrast emot den tidigare Muromachi-periodens matta och diskreta utstrålning. Konsten betonade att man nu minsann såg livet på ett nytt sätt. Fast med tiden, kom Momoyama s häftiga stil att utveckla sig till en något lugnare, mer följsam och harmonisk inriktning. Kanô I den ökade efterfrågan på konstverk var behovet så pass kraftigt att flera officiella konstriktningar och konstskolor uppkom. 26 Kanô-skolan bildades av japanen Kano Masanoby ( ). 27 Då han blev officiell målare i den dåvarande makthavarens palats, gav han Kanô-traditionen berömmelse och ett framtida, stort inflytande. 28 Idag räknas Kanô till en av de mest kända skolorna i Japan. Bild 4: Kinesiska lejon på en 6-delad skärm, av Kanô Eitoku. 29 Kanô Eitoku ( ), var barnbarnsbarn till den ovannämnda grundaren Masanobu, och arbetade från en tidig ålder tillsammans med sina släktingar i hovet. Han blev, och är idag, en av dem främsta mästarna ur Kanôtraditionen, och kom under Momoyamas tidsperiod att verkligställa de grunder som skolan står för. 30 Motiven är ofta kinesiskt inspirerade. Naturscener med djur gör sig populära på stora, bladguldsbeklädda ytor av skjutdörrar eller dekorativskärmar. Kanô-stilens briljerande storslagenhet är troligen vad som bäst representerar Momoyama-periodens gyllene utsmyckningar. Edo-perioden ( ) Under Edo-perioden förlorade kejsardömet och adeln sin makt. Japan blev till en militärdiktatur isolerad från omvärlden, där en Shogun var landets högsta ledare. Kristna européer som under 1500-talet hade tagit sig till Japan, blev nu misstänkta av Shogunatet som fruktade en militärisk erövring. 31 År 1612 förbjöds följaktligen kristendomen. Enligt den katolska kyrkan räknas 3125 kristna utövare avrättats i Japan mellan åren Tillslut dömdes alla de som försökte lämna landet, oavsett religion, med döden. Den starka misstron ledde snabbt till en mycket begränsad handel, som bl.a. avslog all import av konst och litteratur. Detta berättar hur konsten som växer fram under Edo-perioden, självständigt utvecklats i landets egen anda, fritt oberoende av andra nationer. 26 Japanska konstskatter, NE Skola, Kanoskolan 28 Vargö Lars, Den falska stillheten 29 Eitoku Kano, Cgfa 30 Japanska konstskatter, Norton Leonard Jonathan,

16 Men tack vare den stränga ordningen i landet blev Edo trots allt en fredlig period, skild ifrån de tidigare jämt utkämpade striderna. Även om de japanska målningarna historiskt sett redan uttryckt harmoni, har de stått i kontrast till den dåvarande samtiden. Balansen vi däremot allmänt gärna förknippar med Japans kultur, har troligen sina rötter ifrån Edo-tidens noga strukturerade samhällsystem. 32 Mer om samhällsstrukturen och Edoperiodens makthavare återfinns under den kommande rubriken Ukiyo-e. En blandad konstriktning Från Momoyamas präktiga palats började de konstbeprydda inredningarna, så som skjutdörrar och skärmar, spridas till de folkliga hemmen. Ännu en gång ökade detta efterfrågan på konst och konsthantverk, där utbudet utvidgas och varierar sig efter nya smaker. Det hade nu bildats två större konstskolor som dominerade med varsin konstinriktning. Det var den tidigare nämnda, Kanô-traditionen, som stod för det kinesinfluerade Kara-e. Samt Trosa-traditionen, som utförde den traditionellt japanska målningen; Yamato-e. Skillnaderna mellan dessa skolor kom dock allt mer att försvinna, detta, då konstnärerna ofta utbildades i flera olika stilar och tekniker. En blandning uppstod med andra ord, som nu gjorde det möjligt för individuella konstnärer att utveckla sina egna stilar. 33 Dekorativ målning Tawaraya Sotatsu levde under den främre delen av 1600-talet. Hans liv vet man inte särskilt mycket om, men hans nyskapande, dekorativa teknik i konsten, har storartat stått sig genom historien. Sotatsu s motiv kan liknas vid förstoringar av tidigare målningars detaljer vilka han utformat i sin egen stil. Skickligheten i hans kreationer har gett upphov till en ny och dekorativ konstform, full av starka färger och livlig energi. 34 Bild 5: Åsk- och vindgudar av Tawaraya Sotatsu, skapade efter år Hans troligen mest uppmärksammade verk är Åsk- och vindgudarna i bild 5. De är gjorda på två separata dekorativskärmar, var och en indelade i två paneler. Gudarna härstammar ursprungligen ifrån sydöstra Asien, där de tidigare avbildas som hotfulla varelser. Men Sotatsu ger dem istället den uttrycksfulla, humoristiska 32 Vargö Lars, Den falska stillheten 33 Japanska konstskatter, Addiss Stephen, Tawaraya Sotatsu, Gallery-SAKURA, Japanese Painting 16

17 glädjen, som gärna gör sig gällande för den japanska konsten. Till varenda kroppsdel är de i livlig rörelse emot den tomma, guldskimrande delen av skärmen. Resultatet är vad som ger bilderna sin välbalanserade struktur. Sotatsu s införande av nya tekniker och livliga målningsformer bildade snart den utmärkande konstskolan Rinpa. Rinpa Konstnären Ogata Korin ( ), var djupt inspirerad av den ovan nämnda Tawaraya Sotatsu. I beundran av dennes verk, började Korin utveckla sin talang genom att ta efter tekniker, och gjorde bland annat sin egen tolkning av åsk- och vindgudarna. Med tiden utvecklades skickligheten i hans egna verk, och konstskolan som Sotatsu närmare hundra år tidigare satt grunderna för, togs över och döptes efter Korin; Rin -pa var därmed officiellt född. 36 Med sina kraftfulla, och livligt dekorativa målningar, kom Rinpa-skolan att utveckla en högst betydelsefull stil, både inom och utanför landets gränser. Det var på mitten av 1800-talet, i Edo-periodens slut, som Europa för första gången kunde förtjusas över Japans kultur. Rinpa var då den främst inspirerade konstformen. Det som senare skulle komma att utvecklas till stilrörelsen jugend, vars framfart härjade i Europa vid 1900-talets början, 37 hade Rinpa som ett inslag av högsta betydelse. 38 Nanga I Kina fanns en skola och konstform som kallades literati, ett namn som syftar på de intellektuella. Under Edoperioden utvecklas konstformen i landets anda 39 av utbildade japaner som finkänsligt behärskade den kinesiska skriften. 40 Den nya formen kallades för Nanga. 41 De lärda och adliga skapar, i motsats till de samtida dekorativa verken, enkla målningar där penselföring är viktigare än tekniken. Motiven handlar uteslutande om känslor och kontakt med naturen. Då det åter är en individuell tolkning som gör sig gällande, sägs konstnärens själ speglas i de varsamma penseldragen. 42 Något som ofta förknippas och är vanligt i samband med Nanga-målningar är poesin. De som blev undervisade i poesi kunde lätt gå över till att uttrycka sig i penselmålning, även om det bara rörde sig i form av en hobby. 43 De som livnärde sig på denna typ av målningar, gjorde det dock aldrig med en publik i åtanke. Grunderna är varken dekorativa eller säljande, utan endast till för att fånga konstnärens personliga stil och själ. 44 En av Nangas mest uppmärksammade mästrare är Yosa Buson ( ), vars livfulla verk i bild 6 ses nedan Addiss Stephen, Biblioteket.se, Jugend och Art Nouveau 38 Addiss Stephen, Japanska konstskatter, Vargö Lars, Den falska stillheten 41 Japanska konstskatter, R. Eno, Indiana University, Traditional Chinese Painting -- The Literati Tradition 43 Addiss Stephen, The Clark Center for Japanese Art and Culture, Winter 2000/01 Exhibition 45 The Manyo'an Collection of Japanese Art, Nanga 17

18 Bild 6: Nangamålning av Yosa Buson, 1700-tal. 46 Träsnitt Träsnitten hade redan ifrån 700-talet 47 existerat som religiösa bilder, vanligen skänkta till tempel eller troende. 48 Men jämte de övriga teknikerna räknades inte träsnitten som accepterad konst i Japan förrän på 1600-talet. Detta medför att de äldre träsnitten är högst ovanliga och attraktiva i dagsläget, särskilt då efterfrågan drastiskt höjts de senaste århundradena. 49 Det var nämligen träsnittskonsten som attraherade Europa och Amerika allra mest under 1800-talet. 50 Stora konstnärer som Claude Monet, och Vincent van Gogh, är exempel på de som hämtat inspiration ifrån de japanska konstnärerna. 51 När väl intresset ökade internationellt, blev värdet på genren allt högre även inom landet. 52 Det var inte ovanligt att tavlor köptes upp av väst, för att senare köpas tillbaka av Japanska samlare och museum. 53 Till en början var det enbart svart bläck som användes i verken, men en eller två färger introducerades under 1700-talets senare del. Utvecklingen har sedan dess bidragit till mångdetaljerade mästerverk i stark färgrikedom. Under Edo blommar de äntligen ut, och utvecklar den inflytelserika, nedan förklarade konststilen; Ukiyo-e. Ukiyo-e Edo-perioden kallas ibland även för Tokugawa-perioden efter Tokugawa shogunerna som då styrde landet. Edo var namnet på vad man kan kalla för deras stad, dagens Tokyo. 54 Under tidsperioden flyttades den dåvarande 46 Buson Yosa, The Manyo'an Collection of Japanese Art, Nanga 47 The floating world of Ukiyo-e, Addiss Stephen, The floating world of Ukiyo-e, Addiss Stephen, Access Japan, Japan Fact File 52 The floating world of Ukiyo-e, Addiss Stephen, The floating world of Ukiyo-e,

19 huvudstaden Kyoto, till den nya Edo, där den resande Tokaido-vägen band samman de båda städerna. 55 (Tokaido-vägens folkvandring skildras av mästaren Hiroshige, vars karaktär sammanfattas under dennes rubrik nedan.) De makthavande shogunerna delade in folket i vad som kallas för Shinôkôshô-systemet. Indelningen bestod av fyra ståndsklasser med en något underlig rangordning som gynnade makthavarnas egna position. Överst stod krigarna (shi), som innefattade dem själva, därefter följt av bönderna (nô), som försörjde krigarna. Näst kom hantverkare (kô), som tillverkar redskap till bönderna, och sist handelsmännen (shô), som enligt systemet inte uträttar någonting. Ukiyo-e representerar därav en konstsil ifrån två väldigt undertryckta samhällsklasser i Japan. Tokugawa shogunen gick nämligen hårt emot de lägsta klasserna, så hårt att staten klev in och bildade en slags fristad för dem, vilket utvecklades till teaterdistrikt i centrala Edo. Böcker, kataloger och affischer härifrån är vad som bildar Ukiyo-e. Stilen kännetecknar främst nöje och underhållning i stadsmiljöerna med motiv som teatrar, restauranger, tehus, geishor, eller högrestånds- prostituerade. Många av de mest kända målningarna fungerade först som reklamerande affischer för föreställningar, eller som idolporträtt av kända skådespelare och andra skönheter. Till skillnad ifrån tidigare verk som ofta producerats till de högre ställda, tillhörde Ukiyo-e folket. 56 I Frankrike under 1800-talet bildades impressionismen. Denna konströrelse ansågs se motiven på ett helt nytt sätt, men inspiration fanns hämtad ifrån Ukiyo-e. Perspektiven var inte längre lika realistiska som i den tidigare renässansen, och scenerna blev vardagliga istället för historiska. Fokuseringen i bilderna låg på mycket istället för tidigare enskilt upplysta objekt. 57 Likt Ukiyo-e, skulle impressionismens konstart fånga det omedelbara intrycket. 55 Addiss Stephen, The floating world of Ukiyo-e, Addiss Stephen,

20 Bild 7: Avbildad skönhet, av Kitagawa Utamaro. 58 Bild 7 är ett träsnitt ur genren Bijin-ga, d.v.s. bilder på skönheter. 59 Den är skapad av Kitagawa Utamaro ( ), vars kända verk ofta visar närbilder på kvinnor ifrån olika samhällsklasser. Vikten ligger på de uttryck som i hållning och ansikte visar kvinnornas känslor och sinnen. Alla är de vackert naturliga, liksom den erotik som även kännetecknar Utamaros andra verk. Så småningom kom dock motiven i Ukiyo-e att ändras. Från artister och nöjen, blev landskap den nya inriktningen. De två främsta, och av väst mest uppmärksammade 1800-tals konstnärerna, är Katsushika Hokusai och Ando Hiroshige. Katsushika Hokusai Hokusai ( ), levde ett allmänt konstnärligt liv innan han, vid en ålder av sjuttio år, övergick till träsnitt. Han släppte en tryckbok med ett hundra bilder av Fuji. Hokusai tycks ha haft ett omåttligt intresse för detta mytiska Fujiberg, vilket just kännetecknar alla hans verk. Det mest kända av dem är vågen i bild Utamaro Kitagawa, Indiana University, Ukiyo-e Themes and Tokugawa Culture 59 The floating world of Ukiyo-e, Addiss Stephen,

21 Bild 8: Vågen, The great wave, av Hokusai. 61 Fujiberget sticker centralt upp i bakgrunden av tavlan, som den enda fasta punkten i det fångade ögonblicket. Det tillfälliga uttrycks på så vis i dramatik med bergets hållbara fäste som kontrast. Människorna i båtarna, är trots faran som hotar att dränka dem när som helst, fullständigt lugna i sina gester och ansiktsdrag. De lutar sig fram i sina båtar som om de hyllar och är eniga med vattnet. Enligt japanska tankesätt ska människan inte försöka att dominera naturen, utan leva i harmoni med andra varelser och krafter i världen. Alltså visar den berömda vågen även det behagliga samspelet mellan människan och naturen. Kaos krävs för att skapa balans, tycks den förmedla, men trots insikten skiljer sig tavlans dramatik ifrån den tidigare japanska konsten, märkligt nog under en av landets fredligaste tidsperioder. Ando Hiroshige Hiroshige ( ), är i förhållande till Hokusai mer poetiskt lagd i sina tavlor. Hans verk kännetecknas av Tokaido-vägen som gick mellan den gamla huvudstaden Kyoto, till den nya Edo. Det var en rofylld tid i Edoperioden där folk reste och flyttade mycket på den ledande vägen. Hiroshiges målningar blev otroligt eftertraktade när de först utkom. En av anledningarna kan ha varit att de kringvandrande ville ha souvenirer som minne över deras resa. Hans verk fångar dessutom, kanske för första gången väsentligt, människor ifrån alla samhällsklasser. 62 Furstar och enkla bönder reste samman på sträckan, där Hiroshige fångar dem alla i rörelse. Bild 9 visar exempel på de resande i en lugn och månbelyst natt. De fattiga som tidigare gått emot det konsten kallat skönhet, var nu de avbildade människor som tillsammans med landskap, väder och årstider, tog Hiroshige s bilder till historien. 61 Hokusai, Behind the Great Wave at Kanagawa, Access Japan, Japan Fact File 62 Addiss Stephen,

22 Bild 9: Träsnittsmålning över Tokaido-vägen, av Hiroshige. 63 Till modern tid Järngreppet över Japan började upplösas. De undertryckta hantverkarna gjorde motstånd, samt att filosofer satte vikt på ett enande med omvärlden. Men det blev först efter att USA, år 1853, krävde ett öppnande av landet i ett brev från presidenten, som makthavarna 1869, efter stränga 260 år vid makten, gav vika. Kejsaren återfick regimen i den inledande perioden Meiji, som betyder upplyst styre. 64 Japans långa väg till modernisering kunde påbörjas, och inflytandet från västvärlden som nu häver sig över landet och frambringar en revolutionerande påverkan, skildras, inte minst, i konsten. De tekniker och motiv som hittills använts konkurreras ut av de nya. Konsten idag Somliga vill påstå att den traditionellt gamla konsten i Japan dog ut när kontakten med västvärlden uppstod. Yamato-e, som symboliserat japans traditionella konst, har stått sig alldeles för vek och matt i jämförelse med omvärlden. Målningar i en eller få färger, är därav ovanliga att finna bland Japans konstformer idag. Istället har västvärldens färger och material börjat användas i de gamla konststilarnas principer, och en ny västinfluerad form av Yamato-e har ersatt den gamla. Det är denna nya riktning som i vår nutid står för begreppet japansk konst Hiroshige, Man on Horseback Crossing a Bridge, Access Japan, Japan Fact File 64 Vargö Lars, Den falska stillheten 65 Gallery-SAKURA, Japanese Painting 22

23 Yokoyama Taikan Yokoyama Taikan ( ), tillhör en av den moderna historiens mest inflytelserika konstnär. Han ägnade hela sitt liv åt japansk målning och är främst känd för att ha introducerat europeiska konststilar som han långt före andra konstnärer, lyckats harmonisera med den klassiska japanska stilen. 66 Hans verk skildrar ofta naturen, där bl.a. Fuji-berget är ett återkommande motiv genom de olika årstiderna. År 1937, blev Taikan den förste att ta emot ett kulturpris av regeringen, som hyllning till hans inverkan på den moderna konstformen. 67 Bild 10: Fuji-berget av Yokoyama Taikan, ifrån The Lingnan School of painting , Taikan Yokoyama 67 Adachi Museum of Art, Collection, Yokoyama Taikan 68 Taikan Yokoyama, Wikipedia 23

24 AVSLUTNING Genom hela den japanska historien bryter de våldsamma krigen fram skoningslöst. Det är brutalt och girigt, hänsynslöst och splittrande. Men jämte detta kaos finner man en närmast märklig balans i konsten. En harmoni med ett själsdjup som tagit form där inget annat finns som kan trycka undan den. En andlig frihet skapad ur en hämndlysten verklighet. Jag hoppas att det få ge tankfulla spekulationer kring den ovissa orsaken till konstens ständiga närvaro av enkelhet och balans, för mer konkret än så kan jag inte komma. Var än hemligheten ligger gömd, är tekniken något som hänger samman med de spontana uttryck konsten förmedlar. Den stora koncentrationen, hängivelsen och visualiseringen, är i grunden effekter av de naturliga material och tekniker som traditionellt använts i historien. Just naturen är ständigt närvarande i motiven, något som även förknippas samman med Japans kultur och själ. Budskapen kan diskuterats, men måste man inte förstå landet för att förstå konstformen? Jag tror det. Varför just Japan gjort sig känt genom sina särartade uttrycksformer måste hänga ihop med det oplacerbara, odefinierade kring landet. Jag närmar mig den dolda dragning som tagit mig, likt så många andra tidigare, till detta stadium av ovetande spänningar. För hur mycket jag än ger mig in på ämnet, framstår Japan lika mytiskt och gåtfullt som då jag ännu inte påbörjat arbetet. Ur egen tolkning representerar konsten människorna som formats av landets anda, liksom den natursköna omgivning de lever i. Det tillfälliga i existensen, liksom andligheten i livets speglade glädje och allvarsamhet. Men som med all konst, ligger tolkningen i betraktarens ögon. Att lägga fram fakta är genomförbart, men en definition tillhör något av det omöjliga. Är det då så ofattbart att en hel värld, av den vi känner till, fascineras av Japan och dess kultur? Att i västerländska hem finna konsten ifrån det främmande landet, känns det inte ganska naturligt? Spänningen lever ju faktiskt ännu, vill jag påstå. I modern tid finns fortfarande vibrationerna som binder oss till det lockande gåtfulla. Men konstens utveckling? Finns japansk konst i nuläget? Hör serietekniken manga till kategorin, eller har västs invasion satt stopp för den traditionella kulturen? Nog kan allt i tillvaron bli ett japanskt mästerverk om vi låter oss se den ur dessa ögon. Japan är ett begrepp, kanske stämmer det inte helt överrens med verkligheten. Men om vi nu charmeras över det, så låt oss då hållas. Konsten kommer så länge människan finns till livligt att diskuteras, men det viktigaste blir trots allt att inte glömma bort att se den. Betrakta den noggrant, och, som jag vill förstå den, med ett leende. 24

25 KÄLLHÄNVISNING Litteratur Addiss Stephen, How To Look At Japanese Art, Harry N. Abrams, New York 1996 Douglas Farquhar James, E. Marceau Lawrence, Kita Sandy, L. Blood Katherine, The floating world of Ukiyo-e, Harry N. Abrams, New York 2001 Japanska konstskatter från Tokyo Fuji Art Museum, BohusläningensBoktryckeri AB, Udevalla 1990 Norton Leonard Jonathan, Early Japan, Time-Life Books Inc, 1969 Vargö Lars, Den falska stillheten Japan då och nu, Carlsson Bokförlag, Stockholm 1992 Internet Access Japan, Japan Fact File, Art, Adachi Museum of Art, Collection, Yokoyama Taikan, Biblioteket.se, Jugend och Art Nouveau, Encyclopedia of World Biography, Gale Cengage Learning, Women s History, Flickr, Japanese Art, Gallery-SAKURA, Japanese Painting, Jain Madhu, Madhu Jain s Art Gallery, About Nihonga, Man Roland, Expressisverbis, Edo Karakami, NE Skola, Kanoskolan, https://ne.karlskrona.se/school/kanoskolan, Oxford University Press, Answers.com, Kenko-shokei, R. Eno, Indiana University, Traditional Chinese Painting -- The Literati Tradition, Schumacher Mark, Buddhism & Shintoism In Japan A To Z Photo Dictionary Of Japanese Sculpture & Art, Daruma, Terebess Hungary LLC, Terebess Online, Hakuin Ekaku, The Clark Center for Japanese Art and Culture, Winter 2000/01 Exhibition, The Lingnan School of painting , Japanese Master, Taikan Yokoyama, The Manyo'an Collection of Japanese Art, Nanga,

26 The Shambhala Zen Art Gallery, Daruma, Grand Patriarch of Zen, Bilder s. 1: Hiroshige, Seki from 53 stations of the Tokaido, KITANO ORIENTAL ART, s. 10: Genji Monogatari, Flickr, Japanese Art, s. 12: Sesshu Toyo, Flickr, Ars Longa, s. 13: Shōkei, Daruma, Japanese Buddhist Statuari, s. 14: Eitoku Kano, Cgfa, s. 15: Tawaraya Sotatsu, Gallery-SAKURA, Japanese Painting, s. 17: Buson Yosa, The Manyo'an Collection of Japanese Art, Nanga, s. 19: Utamaro Kitagawa, Indiana University, Ukiyo-e Themes and Tokugawa Culture, 1: Beauty, Love, & Sex, s. 20: Hokusai, Behind the Great Wave at Kanagawa, Access Japan, Japan Fact File, Art, s. 21: Hiroshige, Man on Horseback Crossing a Bridge, Access Japan, Japan Fact File, Art, s. 22: Taikan Yokoyama, Wikipedia,

27 Bilaga 1 (Japanska konstskatter) Jômon Yayoi Kôfun 8000 f Kr ca 300 f Kr ca 300 f Kr ca 200 e Kr ca 200 e Kr ca 550 e Kr Asuka Nara Heian Kamakura Muromachi Momoyama Edo Meiji Taishô Shôwa Heisei

28 28

29 FP-52 Ryokwan var en poet och zenmunk som levde i Japan mellan 1758 och Han levde i fattigdom och enkelhet som eremit. Han var en personifiering av mannen i den tionde oxherdebilden. Hans poesi handlar till stor del om hans vardagliga liv och en av hans inspiratörer var den kinesiske poeten Han-shan. 29

30 FP-57 Vi började skicka dessa mobila dikter till varandra för att det var kul. Vad som var en riktig haiku var inte det viktigaste. Våra sinnen fångades av stunden vi fångade stunden och skickade iväg den! Våra mobilminnen fylldes och vi tömde dem i en telefonbok. 30

31 FP-50 Bibliotekstjänst; Kakuan de tio oxherdebilderna är en klassisk buddhistisk svit av bilder som på ett poetiskt sätt gestaltar människans väg att finna sig själv. Det är framförallt i den kinesiska och japanska zenbuddhismen man avbildar människans sökande efter sin sanna natur vid sökandet efter en oxe. Att söka Buddhanaturen, heter det, är att som att leta efter den oxe man rider på. Varje bild i sviten utgör grunden för meditation. Bilderna och texterna har här försetts med tolkningar av Bo Ranman. Det är en vacker liten bok, njutbar också för den som saknar närmare kunskap om buddhismen Jan Bärmark, professor vid Göteborgs Universitet. 31

32 FP-51 Han-shan, Kalla Berget, tog sitt namn från den plats han levde på. När han talar om Kalla Berget menar han sig själv, sitt hem och sitt sinnestillstånd. Han levde på 700-talet i Kina som en förryckt eremit och zenmunk högt uppe i bergen i T ien-tai. Han skrev poem på klippor och husväggar. Hanshan och hans vänner Shi-te och Feng-kan har inspirerat senare tiders zen-målare till många konstverk. Han-shans poesi har också inspirerat många författare från den japanske poeten Ryokwan till moderna författare som Gary Snyder och Jack Kerouac. Bibliotekstjänst: Bo Ranman har under många år ägnat sig åt att tolka kinesiska och japanska poeter, de flesta i buddhistisk anda. Författaren redovisar myten om poeten, en skolad man med arbete inom administrationen som av politiska skäl fick fly upp i bergen. Han levde i harmoni med naturen i en grotta som finns bevarad än idag. Dikterna skrev han på stenar och träd. När hans poesi introducerades i USA blev han [en] symbol för beatniks m. fl. Dikterna berättar till synes enkelt om t. ex. moln, bäckar, blå sluttningar, utan att hålla fast vid något. De andas tillförsikt; man slipper låta pengarna styra livet, lyckan finns i den solbelysta tomheten, med Buddhaskapets pärla i sinnet, och poeten manar försök nå Kalla Berget för vad är det för nytta / med allt larm och väsen?. Karin Lentz 32

33 FP-53 Su Tung-pó - poeten från Östra Sluttningen. Su Tung-pó (Su Shih) levde i Kina mellan 1037 och Han betraktas som Sung-dynastins främste poet. Han var också en stor kalligraf och en framstående konstnär. Hans liv blev oerhört omväxlande, redan som 18-åring tog han en prestigefylld statstjänstemanna-examen. Senare blev han fängslad som dissident och förpassad i exil till södra Kina där han levde som jordbrukare på Östra Sluttningen (Tung-pó) som också blev hans diktarnamn. Där studerade han zen, klättrade i berg, drack vin med sina vänner och hela tiden skrev han poesi. Efter att ha tagits till nåder av kejsaren blev han åter förvisad denna gång till ön Hainan. Året före sin död blev han återupprättad och kunde återvända till fastlandet. Bibliotekstjänst; Det första läsaren noterar är tidlösheten. Det finns betydande skönhetsvärden i lyrikens frusna tid och i motivens enkelhet. Dikten Vi delar månen består bara av fyra versrader: Jag tittar upp mot månen / Mitt hjärta känner dig / Trots att tusen mil skiljer oss åt / Vi betraktar samma måne. Dikterna är fyllda av ögonblickets känsla som både inrymmer glädjeämnen och sorg. Ulla Siljeholm 33

34 FP-61 Bibliotekstjänst; Bo Ranman, har tidigare tolkat - från engelska - och publicerat kinesiska och japanska poeters verk. Han presenterar här den kinesiske poeten Chia Tao ( ), Cha'nbuddhismen, poetens samtid och litterära krets. Chia Tao var i sin ungdom munk men blev senare statstjänsteman. Övergången till livet bortom klostret blev ämne för en del dikter. Rubrikerna anger andra teman i hans dikter: sörja den döde Meng Chiao, om att avsluta ett poem, avsked en vinternatt, att vakna sjuk osv. Den kinesiska bäcken, vildgässen, plommonträden m.m. finns med i dikterna, som får läsaren att se kalligrafi framför sig. Orden är enkla, innebörden mångfaldig. Här uttrycks milt vemod, nyktert konstaterande, vindars vinande... Det som genomgående och mycket överraskande slår läsaren är dikternas aktualitet. Det är lätt att placera in dem i modern tid. Karin Lentz 34

UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN

UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN Värmlands Museum visar Japanska Träsnitt Under utställningen Bilder från den förbiflytande världen, där ett 50 tal träsnitt visas, vill vi berätta om konstnärerna,

Läs mer

Konst i Mongoliet. Historia

Konst i Mongoliet. Historia Konst i Mongoliet Kulturen i Mongoliet är starkt präglad av den nomadiska livsstil som är vanlig där. Kulturen har även fått stora influenser från Tibet, tibetansk buddism och från Kina. På nittonhundratalet

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Sverige under Gustav Vasa

Sverige under Gustav Vasa Sverige under Gustav Vasa Detta lektionsupplägg är planerat och genomfört av Daniel Feltborg. Upplägget är ett resultat av en praktiskt tillämpad uppgift i kursen Historiedidaktik då, nu och sedan, Malmö

Läs mer

SPELANDE I KONSTHISTORIEN

SPELANDE I KONSTHISTORIEN ÖVNING: SPELANDE I KONSTHISTORIEN ÅRSKURS: 7-9 WWW.PRATAOMSPEL.SE SPELANDE I KONSTHISTORIEN I ÖVNINGEN INGÅR ATT: Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (BD) Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Fråga 2. Det finns alltså två delar i det här arbetet: Svara kort på varje delfråga (se nedan). Skriv en 400 ord om vad du lärt dig av detta.

Fråga 2. Det finns alltså två delar i det här arbetet: Svara kort på varje delfråga (se nedan). Skriv en 400 ord om vad du lärt dig av detta. Fråga 2 Hur ser religioner ut? Det är inte så lätt att förstå vad religion är. Begreppet flyter ut för mig ju mer jag försöker fixera det. Därför vill jag att du hjälper mig förstå vad religion är genom

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

grafisk design & layout regler

grafisk design & layout regler & layout regler Grafisk design eller grafisk formgivning är ett kreativt och konstnärligt språk, men till skillnad från en fri konstnär så får en grafisk designer i uppdrag att föra ut ett speciellt budskap.

Läs mer

Konsthistoria. Antiken. Rokoko. Impressionismen. Renässansen. Modernismen. Samtidskonst. Expressionismen. Konstakademiernas konst. Medeltiden.

Konsthistoria. Antiken. Rokoko. Impressionismen. Renässansen. Modernismen. Samtidskonst. Expressionismen. Konstakademiernas konst. Medeltiden. Konsthistoria Av: Emma Gustafsson f.kr 800 500 1300 1500 1700 1770 1800 1870 1900 1960 Antiken Renässansen Rokoko Impressionismen Modernismen Samtidskonst Medeltiden Barock Konstakademiernas konst Expressionismen

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Enskild fördjupningsuppgift realism och

Enskild fördjupningsuppgift realism och Enskild fördjupningsuppgift realism och naturalism Denna epok var en tid där det industriella började växa vilket gjorde att både liv och landskap började förändras. Det här gjorde så att små städer blev

Läs mer

KUNSKAPENS KATEDRAL DOMKYRKANS PROGRAM FÖR LINKÖPINGS GYMNASIESKOLOR

KUNSKAPENS KATEDRAL DOMKYRKANS PROGRAM FÖR LINKÖPINGS GYMNASIESKOLOR KUNSKAPENS KATEDRAL DOMKYRKANS PROGRAM FÖR LINKÖPINGS GYMNASIESKOLOR Flytta en lektion till Katedralen! Nu vill vi satsa lite extra på gymnasieskolorna i Linköping och Katedralen i Linköping vill erbjuda

Läs mer

Essä. Vad är en essä? Mönster och disposition. 1. Rubrik och Inledning. De två benen

Essä. Vad är en essä? Mönster och disposition. 1. Rubrik och Inledning. De två benen Essä Vad är en essä? En essä är en text där en person försöker reda ut sina tankar och kunskaper inom ett ämne eller utifrån en frågeställning. Ämnena kan variera mellan allt från hur fotboll och politik

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Föreläsning 7. Buddhismen efter Buddhas död.

Föreläsning 7. Buddhismen efter Buddhas död. Föreläsning 7 Buddhismen efter Buddhas död. ,,,,, Buddhas död Efter Buddhas död Efter Buddhas död kallades munksamfundet till olika konsilier Buddha hade utsett en av sina följeslagare Ananda - som ansvarig

Läs mer

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle ta över kungariket. Hans pappa försökte skydda honom

Läs mer

Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet?

Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? är ett Skapande skola-samarbete mellan

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6

BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6 BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6 Kursplanerna i Lgr 11 är uppbyggda efter rubrikerna syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Syftestexten avslutas med vilka

Läs mer

vad är buddhismen? MEMENTO

vad är buddhismen? MEMENTO Vad är buddhismen? För cirka 2500 år sedan i Indien nådde Siddharta Gautama under djup meditation upplysning och blev en Buddha. Det var grunden för buddhismen. Till skillnad från andra världsreligioner

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Bland sådant som kan vara särskilt relevant för årskurs 1-6 tar utställningen till exempel upp:

Bland sådant som kan vara särskilt relevant för årskurs 1-6 tar utställningen till exempel upp: Varför ska vi besöka utställningen Sveriges Historia? Utställningen behandlar tiden från år 1000 till vår egen tid och gestaltar varje århundrade i från varandra olika scenbilder. Genom utställningen löper

Läs mer

Elevmaterial Livets steg om riter

Elevmaterial Livets steg om riter Elevmaterial Livets steg om riter Apachernas soluppgångsdans, Arizona, USA Människor har det gemensamt att de vill uttrycka det som är viktigt genom handlingar. När vi utsätts för starka sinnesrörelser

Läs mer

Romantiken. ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç

Romantiken. ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç Romantiken Till skillnad från upplysningen, som betonade förnuftet, hävdade romantikerna att det var känslan som var kärnan i tillvaron. Använd era känslor och associationer när ni

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

"Magiska" tankar kring berättelsen Tankecoaching till dig som vuxen

Magiska tankar kring berättelsen Tankecoaching till dig som vuxen Guidad barnmeditation för harmoni och inre styrka "Magiska" tankar kring berättelsen Tankecoaching till dig som vuxen www.helenespjut.se Du är unik och värdefull känn det!... 4 Varför guidad meditation?...

Läs mer

torsdag 25 oktober 12 BUDDHISMEN

torsdag 25 oktober 12 BUDDHISMEN BUDDHISMEN Legenden om Buddha Föddes som son till en furste i norra Indien ca 500 f.kr och fick namnet Siddharta Gautama Spåddes att antingen bli stor furste eller stor religiös ledare Överbeskyddades

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Kvinnor och män i surrealism

Kvinnor och män i surrealism Kvinnor och män i surrealism Linnéa Jonsson Karin och Anna Klass 9 År 2010 Innehållsförteckning Kvinnor och män i surrealism 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte, frågeställning, metod

Läs mer

Vietnamesisk konst - teknik

Vietnamesisk konst - teknik Vietnamesisk konst - teknik ett förstudium till lektions upplägg PM, Examensarbete i Konst 20p Yen Le Hoang, BI4 VT, Konstfack 2009 Innehållsförteckning 1.1 Bakgrund och Syfte s. 3-4 1.2 Frågeställning

Läs mer

Lärarhandledning: Jag, van Gogh. Författad av Jenny Karlsson

Lärarhandledning: Jag, van Gogh. Författad av Jenny Karlsson Lärarhandledning: Jag, van Gogh Författad av Jenny Karlsson Artikelnummer: 11316 Ämne: Bild Målgrupp: Grundskola 4-6, grundskola 7-9 Speltid: 40 min Produktionsår: 2009 INNEHÅLL: Centralt innehåll Det

Läs mer

Från Gotik till Romantik

Från Gotik till Romantik Konsthistoria Från Gotik till Romantik Mål som ska ha uppnåtts i slutet av det nionde skolåret - ha kännedom om och kunna beskriva bilder från skilda tider och kulturer, känna till några framträdande bildkonstnärer.

Läs mer

Litet häfte om: IMPRESSIONISM EXPRESSIONISM KUBISM SURREALISM POPKONST

Litet häfte om: IMPRESSIONISM EXPRESSIONISM KUBISM SURREALISM POPKONST Litet häfte om: IMPRESSIONISM EXPRESSIONISM KUBISM SURREALISM POPKONST Impressionism Impressionism kan översättas till intryckskonst. Man målade intrycken av det man såg, inte verkligheten. Impressionismen

Läs mer

KONSTEN OCH SJÄLVFÖRVERK LIGANDET Au fil. lic. BJöRN SJöVALL

KONSTEN OCH SJÄLVFÖRVERK LIGANDET Au fil. lic. BJöRN SJöVALL KONSTEN OCH SJÄLVFÖRVERK LIGANDET Au fil. lic. BJöRN SJöVALL V AD är det som sker när konstnären skapar sitt verk? Såsom vid allt mänskligt handlande har vi att först fråga efter vilka drivkrafter som

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela Den hårda attityden slog mot huden. Stenhård. Den kvävde lungorna som desperat försökte undvika den smutsiga luften. Cykelturen hade varit ansträngande och den varma kroppen började kylas ned. Fanns det

Läs mer

Jag njuter så länge jag varar ERIK STÅHL

Jag njuter så länge jag varar ERIK STÅHL Jag njuter så länge jag varar ERIK STÅHL Copyright 2012, Erik Ståhl Ansvarig utgivare: Erik Ståhl Redaktör: Sofia Ejheden Omslagsfoto: Per Jahnke ISBN: 978-91-637-0892-3 Inledning Ettusenett, ettusentvå,

Läs mer

Inledning. Spelets regler (fem spelare) För 3-4 spelare

Inledning. Spelets regler (fem spelare) För 3-4 spelare Målarkonstens ismer Inledning Ni är anställda på varsitt museum. På era museer ska det vara utställningar med tavlor från några av de vanligaste konst- ismerna. Problemet är att många av de tavlor som

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

GYMNASIEDIPLOMET I BILDKONST 2011 2012 UPPGIFTER

GYMNASIEDIPLOMET I BILDKONST 2011 2012 UPPGIFTER Etunimi Sukunimi JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle GYMNASIEDIPLOMET I BILDKONST 2011 2012 UPPGIFTER Föreskrifter och anvisningar 2011:11

Läs mer

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE Ämne: Svenska/SO Namn: Johanna Wennberg Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och Kristendomen Grundtankar Alla troende kristna tror på EN gud Kristna kallas de människor som följer Jesus Kristus lära Jesus är Messias Bibeln är den viktigaste och heligaste boken för kristna Bibeln är

Läs mer

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda. Hur skiljer sig Buddha från hinduismen? Buddha trodde inte på någon gud, Buddha är ateist. Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

SÄLEN, GRISEN OCH GLASPÄRLORNA

SÄLEN, GRISEN OCH GLASPÄRLORNA SÄLEN, GRISEN OCH GLASPÄRLORNA NORRKÖPINGSTRAKTENS FÖRHISTORIA Stadshistorisk basutställning LÄRARHANDLEDNING Februari 2011 SÄLEN, GRISEN OCH GLASPÄRLORNA NORRKÖPINGSTRAKTENS FÖRHISTORIA UTSTÄLLNINGEN

Läs mer

Islam en livshållning Islams uppkomst

Islam en livshållning Islams uppkomst Islam Islam en livshållning Islam är en religion, men för muslimer har ordet religion en vidare innebörd än det i regel har för kristna. Muslimer anser att islam betecknar en livshållning, en grundläggande

Läs mer

Livsfilosofins ursprung

Livsfilosofins ursprung Livsfilosofins ursprung Idag vet vi med ganska stor säkerhet att det för cirka 50 000 år sedan uppstod en stor förändring av människosläktets gener. En helt ny ras av människor fanns plötsligt på vår planet.

Läs mer

Med blicken på bilden

Med blicken på bilden Med blicken på bilden om vad vi ser och varför Sammanställning av föredraget för Sveriges Konstföreningar Grafikens Hus, 29 maj 2010 Christel Copp Om bildskapande Människan har i alla tider sökt olika

Läs mer

Naturens grundformer

Naturens grundformer Naturens grundformer Vi talar om grundformerna som vi arbetade med i avsnittet om geometri. Vi ser hur föremål i naturen kan reduceras till grundformer, cirklar, rektanglar och trianglar. Vi tecknar former

Läs mer

Syfte: - att eleverna ska lära sig läsa och analysera lyrik. - att eleverna ska formulera sig i skrift, samt att skapa och bearbeta texter.

Syfte: - att eleverna ska lära sig läsa och analysera lyrik. - att eleverna ska formulera sig i skrift, samt att skapa och bearbeta texter. Syfte: - att eleverna ska lära sig läsa och analysera lyrik. - att eleverna ska formulera sig i skrift, samt att skapa och bearbeta texter. Mål: - att du i övningar tillsammans med andra kan visa att du

Läs mer

fångar Eva våren Eva Blixmans fotoblogg är minst sagt välbesökt upp

fångar Eva våren Eva Blixmans fotoblogg är minst sagt välbesökt upp galleri eva blixman Eva fångar våren Våren är på gång och det är hög tid att putsa upp fotoprylar som kan ha samlat damm under vintern. Och vad kan passa bättre som nystart än att fotografera vårens blommor?

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

3 Hur ska vi uppfatta naturen?

3 Hur ska vi uppfatta naturen? 3 HUR SKA VI UPPFATTA NATUREN? 27 3 Hur ska vi uppfatta naturen? Vi människor är i naturen och lever av naturen. När vi människor reflekterar över naturen kan vi uppfatta den på olika sätt. Som en maskin

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok Språket Teman 4

Läs mer

Tibetansk buddhism är en blandning av gammal inhemsk tibetansk naturreligion, mahayana och vajrayana (diamantvagnen).

Tibetansk buddhism är en blandning av gammal inhemsk tibetansk naturreligion, mahayana och vajrayana (diamantvagnen). Tibetansk buddhism Växte fram på 600 talet e v t i Tibet De religiösa ledarna kallas lamor (=lärare) Tibetansk buddhism är en blandning av gammal inhemsk tibetansk naturreligion, mahayana och vajrayana

Läs mer

Utvändig färgsättning. Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus.

Utvändig färgsättning. Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus. Utvändig färgsättning Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus. Att färgsätta ditt eget hus är en både rolig och utmanande uppgift. Låt processen få ta den tid som krävs. Prova olika förslag och låt

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Stina Inga. Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5. Intervju: Andreas B Nuottaniemi

Stina Inga. Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5. Intervju: Andreas B Nuottaniemi Stina Inga Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5 Intervju: Andreas B Nuottaniemi 72 Jag skriver mest på omöjliga ställen, i bilen eller

Läs mer

VEM ÄR RIITTA KALENIUS

VEM ÄR RIITTA KALENIUS VEM ÄR RIITTA KALENIUS Riitta Kalenius är en finsk målare, allround konstnär och designer av interiör och utemöbler. Hon bor i Sverige. I den här artikeln beskriver hon sin konst, sin motivation och sitt

Läs mer

ditt välbefinnande vår passion

ditt välbefinnande vår passion ditt välbefinnande vår passion När du åker till Friibergs Herrgård händer det något. Du kommer fram och tar det första andetaget och känner hur axlarna sjunker ner. Du tittar ut över Mälaren, tystnaden

Läs mer

Vi i trean började med att titta på olika verk av Jackson Pollock och en film där man ser hur Jackson Pollock gör en tavla.

Vi i trean började med att titta på olika verk av Jackson Pollock och en film där man ser hur Jackson Pollock gör en tavla. Bild i trean: Vi i trean har arbetat med Bild där vi experimenterat, analyserat, reflekterat kring kända konstnärers och barnens egenproducerade verkt. Att analysera och reflektera kring konst tillsammans

Läs mer

Agneta Livijn. J Jag älskar de internationella kontakterna. Gästinredare. Gästinredaren

Agneta Livijn. J Jag älskar de internationella kontakterna. Gästinredare. Gästinredaren J Jag älskar de internationella kontakterna i mitt jobb. De är oerhört berikande och den ena kontakten leder ofta till nästa. Ett möte i New York ledde till fabriken i Italien där jag tillverkar en del

Läs mer

Var är själarna efter döden?

Var är själarna efter döden? Var är själarna efter döden? Vad är meningen med "livet" efter döden? Vart hamnar själarna? Finns dom hela tiden omkring oss? LS Frågan utgår från ett påstående om att det finns ett enskilt liv efter döden.

Läs mer

Samsara livets hjul.

Samsara livets hjul. Samsara livets hjul. Tanken om Samsara har haft en mycket stor betydelse för det religiösa livet i Asien och har med tiden fått spridning över hela världen.ordet Samsara är bildat av sanrkitroten sr som

Läs mer

Religionskunskap. Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven

Religionskunskap. Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven Religionskunskap Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Lars Rylander. GALLERIROND våren 2005

Lars Rylander. GALLERIROND våren 2005 GALLERIROND våren 2005 Galleri Olsson & Uddenberg 19/3 10/4 2005 Lars Rylander Där vägen tar slut nedanför det åttkantiga huset ligger ateljén med hänförande utsikt över Ljungskileviken mot Orust. Mängder

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland

Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland 2011 Sandra Leierth Design Kropp & Själ från A-Ö w w w.sandraleierth.com Text: Lena Leierth

Läs mer

torsdag 7 februari 13 Buddhismen

torsdag 7 februari 13 Buddhismen Buddhismen Religion försöker förstå världen, tolka den och göra den begriplig - ge namn åt krafter som påverkar oss och förklara orsakssammanhang Buddhismen gjorde en ny analys av världen och människans

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut I den första övningsdelen började du stärka din självbild bland annat med hjälp av en lista med positiva affirmationer anpassade just för dig. Förhoppningsvis

Läs mer

Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell

Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell Anne Charlotte Leffler var en av 1880-talets mest framgångsrika författare. Hennes pjäser drog stor publik och hennes böcker såldes

Läs mer

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en o m e r f a r e n h e t o c h s p r å k Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en skapelseakt där

Läs mer

meditation ÖVNINGSBOK

meditation ÖVNINGSBOK meditation ÖVNINGSBOK Meditera en sinnlig väg till hälsobalans Innehåll Hur vi hittar inspiration till att träna och leva våra liv är ytterst individuellt. Några känner att de behöver stark fysisk utmaning,

Läs mer

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling Var läraktig! Ords 3:1 Min son, glöm inte min undervisning, bevara mina bud i ditt hjärta. 2 Ty långt liv och många levnadsår och frid skall de ge dig. 3 Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind

Läs mer

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar).

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar). HT 2010 LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN och reformation med mera I korthet Idéernas utveckling RENÄSSANSKONST Diverse skulpturer I detta kompendium återfinner du anteckningar från våra lektioner. Du behöver

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

LPP, Klassiker. Namn: Datum:

LPP, Klassiker. Namn: Datum: LPP, Klassiker Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige,

Läs mer

Realismen. Lektionsplanering

Realismen. Lektionsplanering Realismen Lektionsplanering 1 Introduktion Här ser du en målning som gjordes 1881 av en konstnär som hette William Logsdail. Den föreställer London och då bodde det ca 4 miljoner människor där. Många fabriker

Läs mer

Alingsås kommun. Brand book

Alingsås kommun. Brand book Alingsås kommun Brand book En liten inledning En brand book ska skapa en känsla för varumärket och vad som är viktigt när det ska kommuniceras. Den här brand booken har Alingsås vision 2019 och kommunens

Läs mer

Moralisk oenighet bara på ytan?

Moralisk oenighet bara på ytan? Ragnar Francén, doktorand i praktisk filosofi Vissa anser att det är rätt av föräldrar att omskära sina döttrar, kanske till och med att detta är något de har en plikt att göra. Andra skulle säga att detta

Läs mer

inför din fotografering

inför din fotografering Skriv Ut & Spara Bra att veta inför din fotografering Att anlita en professionell fotograf LILLA SCP- SKOLAN När du anlitar en professionell fotograf får du kunskap, erfarenhet och högkvalitativa bilder

Läs mer

5.15 Religion. Mål för undervisningen

5.15 Religion. Mål för undervisningen 5.15 Religion Uppdraget för undervisningen i religion är att stödja de studerande att utveckla sin allmänbildning i religion och livsåskådning. I religionsundervisningen får de studerande kunskap om religioner,

Läs mer

Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv

Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv Kapitel 1 Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv Enligt legenden levde mänskligheten för många tusen år sedan i hälsa och lycka. Men efterhand som årtusendena gick förbi så började sjukdomar och olycka

Läs mer

De människor som levde i Skandinavien mellan ungefär efter Kristus har kommit att kallas vikingar, och tidsperioden just för vikingatiden.

De människor som levde i Skandinavien mellan ungefär efter Kristus har kommit att kallas vikingar, och tidsperioden just för vikingatiden. Hemläxa - lästeknik Namn: Vecka 36-37 Nu när du lärt dig om de olika lästeknikerna är det dags att träna på att använda dem. 1. Läs texten om vikingar. Vad handlar den om? Översiktsläs och beskriv mycket

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

OM PLATSEN DÄR JAG BOR ÄR VÄRLDEN VEM ÄR DÅ JAG

OM PLATSEN DÄR JAG BOR ÄR VÄRLDEN VEM ÄR DÅ JAG OM PLATSEN DÄR JAG BOR ÄR VÄRLDEN VEM ÄR DÅ JAG Jag behöver vara ensam med mina tankar lämna mig inte ensam Det talas om språket där jag vandrar jag vet inte vad jag ska säga Om jag behärskar språket vad

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75 Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka

Läs mer

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv 1 www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv Av Ben-Arion Jag får många frågor

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer