2014 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA"

Transkript

1 Cytocentrifug

2 2014 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA Tillverkad för: Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA USA Sakura Finetek Japan Co., Ltd., Tokyo, , Japan Sakura Finetek Europe B.V., 2408 AV Alphen aan den Rijn, NL Rev.A

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 1.1 Avsedd användning Allmän beskrivning Fysiska egenskaper Komponenter och bilder (Bild 1B) Centrifugkammarenhet (Bild 1C & 1D) Kontrollpanel (bild 1F) Specifikationer Säkerhetsstandarder Allmän information Installationskrav Uppackning Packa upp instrumentet Standardtillbehör och alternativ Standardtillbehör Alternativ/förbrukningsartiklar Delar som saknas eller är skadade? Driftsinstruktioner Arbetsflöde (bild 3A) Anpassa inställningarna Skapa ett program Montera provkammaren och fördela proverna Ladda rotorn Starta instrumentet Stänga av instrumentet Nödstopp Ta ur centrifugkammaren Allmän information Rengöring av kontrollpanelen Rengöring av instrumentet Demontering och rengöring av centrifugkammarenheten Rengöring av provkammare, gummipackning, lock till provkammare och preparathållare för 6- och 12 ml-prover (bild 4M) Byte av packning Förebyggande underhåll av en servicetekniker Strömavbrott Sida - 1 -, reviderad 31 mars 2014

4 5.2 Åtgärder att vidta om ett fel inträffar Felsökningsschema Felkod för övervakade fel Andra fel Serviceinformation Vid problem med instrumentet Cyto-Tek Centrifuge Kontrollista före service Tillbehör Reservdelar Var beställer man Säkerhetsföreskrifter Faror Varningar Försiktighet Sida - 2 -, reviderad 31 mars 2014

5 INLEDNING 1.1 Avsedd användning Cyto-Tek 2500 Centrifuge är utformad för att överföra celler från cytologiska prover i provkammare till objektglas genom en centrifugeringsprocess. Instrumentet är avsett att, som en del av patologiprocessen, underlätta morfologisk in vitro-diagnostik på vävnader från människor och djur för patologen. 1.2 Allmän beskrivning 1.3 Fysiska egenskaper Komponenter och bilder (Bild 1B) Komponenterna i Cyto-Tek 2500 Centrifuge visas och beskrivs i följande kapitel. Läs och granska anvisningarna noga. Se till att du kan lokalisera och identifiera alla instrumentets komponenter innan du installerar, programmerar och börjar använda instrumentet. 5 4 Cyto-Tek 2500 Centrifuge (bild 1A) är ett slutet instrument som används för att överföra celler från suspension till ett objektglas genom cytocentrifugering. Instrumentet har kapacitet för upp till 12 provhållare. Varje provhållare rymmer ett prov på upp till 12 ml. Ett monoskikt med celler från provet placeras i en särskilt avsedd ruta på ett objektglas. Denna metod underlättar analys av provet. Med instrumentet säkerställs provernas integritet genom en optimerad automatisk acceleration som kan ställas in till önskad hastighet. Rotorhastigheten kan programmeras i steg om 10 r/m från 200 till r/m. Centrifugeringstiden kan programmeras från 1 sekund upp till 99 min och 59 sekunder. Programvaran kan lagra upp till 30 olika program. Strömbrytaren, kontrollpanelen och de digitala displayerna är placerade på instrumentets framsida för enkel åtkomst. Cyto-Tek 2500 har utformats med förbättrade funktioner som fokuserar på användarsäkerheten; bland annat genom ett nytt förslutningsbart rotorhus med lock som minskar aerosolexponeringen avsevärt. Rotorhuset är helt urtagbart och går att transportera, vilket möjliggör laddning och urladdning av prover utanför centrifugen. Cyto-Tek 2500 Centrifuge har utformats för många års pålitlig, effektiv, smidig och tystgående drift Bild 1A Bild 1B Sida 3, reviderad 31 mars 2014

6 1. INLEDNING 1 Strömbrytare Kopplar till och från strömförsörjningen till instrumentet. 2 Kontrollpanel På kontrollpanelen finns knappar som styr instrumentet och indikatorer som visar instrumentstatus. 3 Instrumentets lock Öppnas och stängs när centrifugkammarenheten placeras i instrumentet. Locket har en spärrmekanism som förhindrar åtkomst till centrifugkammarenheten under drift. Locket är även utrustat med en låssensor som känner av om locket är ordentligt stängt och låst, samt en packning som förhindrar läckage från centrifugkammaren. 4 Transparent inspektionsfönster I instrumentets lock finns ett inspektionsfönster som gör att användaren kan kontrollera rotationsprocessen. 5 Tryckknapp för öppning av lock Med knappen öppnas instrumentets lock. Genom att försiktigt trycka på knappen framför det transparenta inspektionsfönstret öppnar och lyfter användaren upp locket. För ner locket mot framsidan och tryck till för att stänga det. 6 Nödöppningsknapp för lock 7 Elkontakt (med säkringshållare) Kopplas in i instrumentet. 8 Lockets packning 9 Axel Ansluts till kammarens axelhus för att överföra motorns rotation till kammaren Centrifugkammarenhet (Bild 1C & 1D) 5 1 Centrifugkammare Inrymmer rotorn. Kammaren går att ta ur instrumentet och har ett tillhörande avtagbart lock. Locket hjälper till att minska aerosoler och spill från provkammare i rotorn under centrifugering. Rotorn separeras från centrifugkammaren genom att man lossar två vingskruvar som håller rotorn på plats. Spill från provkammare vid centrifugering samlas i centrifugkammaren som måste tömmas efter varje körning. 2 Rotor Har numrerade kammare (1-12) som underlättar hanteringen. När rotorn är monterad med centrifugkammaren fungerar den som ett stativ när vätskeprover fördelas i provkamrarna. 3 Axelhus centrifugkammare 4 V-formad packning 7 6 Bild 1D 5 Lock till centrifugkammare Ger en säker tätning för centrifugkammaren. Lockets låsknapp är placerad ovanpå locket. Locket låses genom att man trycker ned knappen och öppnas när man drar upp den (bild 1E). Centrifugkammarenheten består av centrifugkammaren, rotorn, och kammarens lock. Locket måste vara på under drift och vid all hantering av centrifugen. FÖRSIKTIGHET: Centrifugkammaren och det tillhörande locket får inte bytas ut mot delar från andra enheter utan ska endast användas tillsammans. Låst Låsknapp Knopp Öppet Bild 1E 1 Bild 1C 6 Lockets packning 7 Centrifugkammarens artikelnummer Sida 4, reviderad 31 mars 2014

7 1.3.3 Kontrollpanel (bild 1F) Bild 1F 1 START/STOPP-knapp Startar och stoppar drift av maskinen. 2 SET-knappen (inställningsknapp) Växlar mellan standbyläge, programläge och inställningsoch visningsläge. 3 nedåtpil Byter programnummer och minskar ett inställt värde för rotationshastighet eller bearbetningstid. 4 uppåtpil Byter programnummer och ökar ett inställt värde för rotationshastighet eller bearbetningstid. 5 Programnummerdisplay (7-segmentsdisplay) Visar programnummer från Display som visar hastigheten (7- segmentsdisplay) Visar programmerad rotationshastighet eller faktisk hastighet. 7 Display som visar bearbetningstiden (7- segmentsdisplay) Visar programmerad bearbetningstid eller återstående bearbetningstid. 8 Låsindikator för lock En orange lampa lyser när instrumentets lock är låst innan drift inleds. Lampan slocknar när locket låses upp efter att motorn stannat. 9 Strömindikator Tänds när strömförsörjningen är tillkopplad till instrumentet. Sida 5, reviderad 31 mars 2014

8 1. INLEDNING 1.4 Specifikationer Strömförsörjning: Märkeffekt - AC100 till 240 V, 50/60 Hz Effektförbrukning VA Strömskydd - klass I, föroreningsgrad 2 Installationskategori: klass II Vikt: 10 kg (22 lbs) Vikt: Centrifugkammare 1,7 kg (3,7 lbs) Mått: H: 22,5 cm (med stängt lock) H: 59,5 cm (med öppet lock) D: 49 cm B: 37,5 cm Kapacitet: 12 provhållare 1 ml/6 ml/12 ml provkammare Storlekar objektglas: Längd: 76 +0/-1 mm Bredd: 26 +0/-1 mm Tjocklek: 1,1 +0,1/-0,2 mm Rotorhastighet: (ej kondenserande) Förvaringstemperatur: 20 till 60 C ( 4 till 140 F) Relativ luftfuktighet vid förvaring: % (ej kondenserande) Bullernivå: 50 dba eller lägre (när instrumentet är balanserat på korrekt vis) Förväntad livslängd: 7 år. Användningsvillkor: Säkerhetsföreskrifterna i instruktionsboken och anvisningarna i förpackningsbilagan med medicinsk information måste följas. Instrumentet kräver regelbundet underhåll i enlighet med anvisningarna i avsnitt 4, Underhåll av instrumentet. OBS: Det rekommenderas att förebyggande underhåll utförs en gång per år. 1.5 Säkerhetsstandarder Uppfyller: UL , 2:a utgåvan 2004 UL :2006 CAN/CSA C22.2 nr CAN/CSA C22.2 nr CAN/CSA C22.2 nr IEC Säkerhetsfunktioner: Låsbart lock, obalanssensor för centrifugkammaren, överströmsskydd, överhettningsskydd Från r/min; i steg om 10 r/min Programmerbara tidsinställningar: Upp till 30 program kan lagras samtidigt Från 1 sekund till 99 minuter och 59 sekunder, både antal minuter och antal sekunder kan ställas in FÖRSIKTIGHET: Instrumentet är endast avsett att användas inomhus. Det får ej användas utomhus. Driftvillkor: Driftstemperatur: 10 till 40 C (50 till 104 F) Relativ luftfuktighet vid drift: % Sida 6, reviderad 31 mars 2014

9 JÄMFÖRELSE AV ROTATIONSHASTIGHET I FÖRHÅLLANDE TILL CENTRIFUGALKRAFT Rotationshastighe t 7r/min, min -1 ) Relativ centrifugalkraf t (g) ca. Acceleratio n (m/s 2 ) Ca NOTERA: Avståndet från rotorns mitt till en laddad provkammare är 105 mm. Relativ centrifugalkraft (RCF) = 11,739 x 10-5 x N 2 (g) N=Varv per minut (r/min) Sida 7, reviderad 31 mars 2014

10 INSTALLATION OCH INSTÄLLNINGAR 2.1 Allmän information Detta avsnitt innehåller information om val av plats för och installation av Cyto-Tek 2500 Centrifuge. Instrumentet måste installeras enligt anvisningarna för att korrekt funktion och drift ska kunna säkerställas. Läs denna instruktionsbok noga innan instrumentet används. Följ instruktionerna noga. Cyto-Tek 2500 Centrifuge är ett precisionsinstrument och måste hanteras som ett sådant. Om instrumentet tappas i marken eller hanteras ovarsamt så skadas de inre komponenterna. Hantera alltid instrumentet med försiktighet. 2.2 Installationskrav Cyto-Tek 2500 Centrifuge levererar optimal prestanda om följande krav uppfylls: 1. Placera centrifugen på en stabil, jämn yta på avstånd från mekaniska vibrationer. 2. Centrifugen får inte utsättas för direkt solljus eller någon annan värmekälla. 3. Instrumentet måste vara placerat i ett område med minimal exponering för flyktiga brännbara ämnen och frätande gaser. 4. Instrumentet ska inte vara anslutet till en strömkrets där även motorer, kylaggregat, värmeelement eller ljuskällor är anslutna. 5. Markera en gräns på 30 cm runt centrifugen och se till att inga personer eller farligt material kommer innanför denna zon när centrifugen är i drift. 2.3 Uppackning Öppna kartongen. Den innehåller följande: Beskrivning Antal Kryssruta Centrifugkammarenhet 1 sats Förpackningsbilaga med medicinsk information (gäller endast för kunder i Japan) Kartongen med tillbehör innehåller följande: OBS: 1 Garantibevis 1 Instruktioner för uppackning 1 Beskrivning Antal Kryssrut a Elkabel 1 Pappersfilter, 1 ml 12 Preparathållare, 1 ml 12 Provkammare, 1 ml 12 Lock till provkammare, 1 ml 12 Instruktionsbok 1 För utländska kunder medföljer även information på engelska om garantibevis och en förpackningsbilaga med medicinsk information. Om något av detta saknas, kontakta Sakuras tekniska support (se avsnitt 5.4). Om det finns synliga transportskador ska en reklamation omedelbart lämnas till transportföretaget. Kontakta sedan återförsäljaren. 2.4 Packa upp instrumentet FÖRSIKTIGHET: Använd rätt lyftteknik när du tar ut instrumentet från förpackningen. 1. Skär av de två plastbanden på sidorna av kartongen. 2. Ta bort de två mellanläggen i kartongen (bild 2A) och lockets packning (bild 2B). Sida 8, reviderad 31 mars 2014

11 Bild 2A Bild 2D 6. Ta av skyddsöverdraget i vinyl från instrumentet och öppna locket helt (bild 2E). Bild 2B 3. Ta av tejpen på kartongen. 4. Lyft upp locket något och ta ur mellanläggen i skum (bild 2C). Bild 2E 7. Ta av tejpen som håller kammarenheten på plats och stäng locket (bild 2F). Centrifugkammare nhet Bild 2C 5. Ta ur det översta mellanlägget i skum (bild 2D). Tejp Bild 2F Sida 9, reviderad 31 mars 2014

12 2. INSTALLATION OCH INSTÄLLNINGAR 8. Fatta tag om instrumentets nederdel och lyft försiktigt ur det ur kartongen (bild 2G). 10. Ta ur det skyddande mellanlägget (bild 2J). Mellanlägg i skum Bild 2G 9. Öppna locket genom att trycka på öppningsknappen (bild 2H). Ta loss kammarenheten från instrumentet (bild 2l). Tryckknapp för öppning av lock Bild 2J 11. Montera lockets packning, se avsnitt (Bild 2K). 12. Sätt tillbaka centrifugkammaren i instrumentet (Bild 2K). Lockets packning Centrifugkammarenhet Bild 2H Centrifugkammarenh et Bild 2K Bild 2l Sida 10, reviderad 31 mars 2014

13 2.5 Standardtillbehör och alternativ Standardtillbehör Alternativ/förbrukningsartiklar Beskrivning/artikelnummer a Elkabel (100/115 V), A eller elkabel (230 V), A b Centrifugkammarenhet, F (centrifugkammare, rotor, lock) Set med 1 ml provkammare, 4301 Innehåller följande artiklar: c provkammare, 1 ml d preparathållare, 1 ml e lock till provkammare, 1 ml f pappersfilter, 1 ml Antal 1 1 sats 12 st. av varje: Beskrivning/artikelnummer Set med 1 ml provkammare, 4301 Innehåller följande 4 artiklar: c provkammare, 1 ml d preparathållare, 1 ml e lock till provkammare, 1 ml f pappersfilter, 1 ml gprovkammare, 6 ml, 4331 h provkammare, 12 ml, 4328 i provkammare, 6/12 ml, 4326 jlock till provkammare, 6/12 ml, 4334 k gummipackning, 6 ml, 4327 lgummipackning, 12 ml, 4337 Instruktionsbok, Förpackningsbilaga med medicinsk information (endast för Japan) NOTERA: Filterkort i papper för 1 ml-prover har en avsättningsyta på 6 x 6 mm. Filterkort i papper och gummipackning för 6 ml-prover har en avsättningsyta på 14 x 14 mm. Filterkort i papper och gummipackning för 12 mlprover har en avsättningsyta på 14 x 30 mm Delar som saknas eller är skadade? Kontrollera innehållet i alla förpackningar och lådor noga för alla listade föremål. Om några föremål är synligt skadade eller saknas, ring eller (endast kunder i USA). Utanför USA ska närmaste Sakura instrumentåterförsäljare kontaktas. Sida 11, reviderad 31 mars 2014

14 DRIFTSINSTRUKTIONER 3.1 Driftsinstruktioner Arbetsflöde (bild 3A) Grundläggande arbetsprocedur vid användning av Cyto- Tek 2500 Centrifuge: Montera provkamrarna, fördela proverna mellan kamrarna och fäst locken ordentligt. FÖRSIKTIGHET: FÖRSIKTIGHET: Använd objektglas med slipade kanter som är avsedda för mikroskop. Objektglas kan gå sönder, beroende på storlek och kvalitet. Kontrollera att de objektglas du vill använda kan monteras på ett säkert sätt i preparathållarna och bearbetas i instrumentet innan du börjar använda dem. Ladda rotorn i centrifugkammaren med de monterade provkamrarna. (Se till att proverna är jämnt fördelade i rotorn så att den är balanserad.) 3.2 Anpassa inställningarna Skapa ett program Instrumentet står i standbyläge när strömmen har slagits på. Kontrollpanelen visar programnummer och inställningar för det senast valda programmet. Instrumentet kan lagra upp till 30 olika program. Rotationshastigheten kan ställas in från 200 till r/min i steg om 10 r/min. OBS: Fabriksinställningarna är r/min för 10 minuter. Programmen kan redigeras enligt användarens önskemål (bild 3B). Sätt på kammarens lock och lås det. Öppna instrumentets lock och sätt in centrifugkammaren. Stäng instrumentets lock. Välj det programnummer du vill köra med hjälp av upp- ( ) och nedåtpilarna ( ). Om programmet du söker inte finns kan du redigera och spara ett nytt program. Tryck på START/STOP-knappen för att starta driften. Locket är låst och låsindikatorlampan är tänd. Bild 3B Ställa in rotationshastighet(bild 3C) När bearbetningsprocessen är avslutad hörs en signal. När låsindikatorlampan har släckts kan du öppna instrumentets lock. Ta ur centrifugkammarenheten och stäng instrumentets lock. Bild 3C Ta av centrifugkammarens lock. Ta loss provkammarenheten från rotorn. Ta försiktigt ur objektglasen ur preparathållaren. 1. Välj programnummer och tryck sedan på SETknappen för att spara ditt val. Desinficera eller sterilisera centrifugkammaren, kammarens lock, och andra relevanta delar. Bild 3A OBS: Displayen som visar rotorns hastighet börjar blinka, vilket indikerar att hastigheten håller på att ställas in. 2. Ange önskad rotorhastighet för programcykeln. Tryck på upp- och nedåtpilarna tills displayen visar önskad hastighet. Rotationshastigheten kan ställas in Sida 12, reviderad 31 mars 2014

15 från 200 till r/min i steg om 10 r/min. Om dessa knappar hålls in i en sekund eller längre ändras värdet i steg om 50 r/min. 3. Tryck på SET-knappen för att spara ändringarna och ange sedan tidsåtgång (i minuter). Ställa in bearbetningstid (sekunder) (bild 3E) OBS: Återgå till standbyläge utan att spara ändringarna genom att trycka på START/STOP-knappen. FÖRSIKTIGHET: Rotationshastigheten går att ställa in i ett intervall på 200 till r/min. Cellernas morfologi kan försämras om en högre rotationshastighet väljs. Tänk över vilket värde som kan vara lämpligt innan du ställer in hastigheten. Ställa in bearbetningstid (minuter) (bild 3D) Bild 3D 1. Tryck på SET-knappen. 2. Tryck på uppåt- och nedåtpilarna tills tidsdisplayen visar önskad tid (i minuter). 3. Tryck på SET-knappen för att spara ändringar och ställ sedan in önskad tid. OBS: Återgå till standbyläge utan att spara ändringarna genom att trycka på START/STOP-knappen. FÖRSIKTIGHET: Bearbetningstiden kan ställas in från 0 minuter och 1 sekund till 99 minuter och 59 sekunder. En mycket lång bearbetningstid kan dock torka ut proverna. Tänk över vilken bearbetningstid som kan vara lämplig innan du ställer in ett värde. Bild 3E 1. Tryck på SET-knappen. 2. Tryck på uppåt - och nedåtpilarna tills tidsdisplayen visar önskad tid i sekunder. 3. Tryck på SET-knappen för att spara de nya inställningarna. OBS: Återgå till standbyläge utan att spara ändringarna genom att trycka på START/STOP-knappen. Ställ in och visa-läge När SET-knappen hålls in i 3 sekunder eller längre kommer instrumentet att växla till ställ in & visa -läge där man kan ställa in systemalternativ och se programversion och felloggar. Detta läge ger tillgång till följande funktioner: Val av ljudsignal som signalerar avslutad bearbetningsprocess Slå på eller av en varning som förhindrar att prover torkar ut Välja volym Se programversion och serienummer Visa fellogg för ett fel som inträffat Välja ljudsignal för avslutad bearbetningsprocess (SET-1) (bild 3F) Bild 3F Sida 13, reviderad 31 mars 2014

16 3. DRIFTSINSTRUKTIONER 1. Håll in SET-knappen i 3 sekunder eller längre när instrumentet är i standbyläge. Vid inställning av ljudsignal för avslutad bearbetningsprocess visas texten SET-1 på hastighetsdisplayen. 2. Använd upp- och nedåtpilarna ( och ) för att ändra värdet i tidsdisplayen från 1 till 3. Dessa är de tre olika inställningarna: 1: (Pi--, Pi--, Pi--) 2: (Pi Pi, Pi Pi, Pi Pi) 3: (PiPiPi--, PiPiPi--, PiPiPi--) 3. För att testa ljudet i det nummer du valt, tryck på START/STOP-knappen. För att stänga av ljudsignalen trycker du på knappen en gång till. 4. Tryck på SET-knappen för att spara ändringen och växla till läget där du stänger av/sätter på ljudsignalen. Sätta på eller stänga av en ljudsignal (SET-2) (bild 3G) Bild 3G 1. Tryck på SET-knappen när instrumentet är i inställningsläge för ljudsignal som signalerar avslutad bearbetningsprocess. Texten SET-2 visas i hastighetsdisplayen. 3. Tryck på SET-knappen för att spara ändringen och växla till inställning av ljudsignalens volym. Ställa in ljudvolym (SET-3) (bild 3H) Bild 3H 1. Tryck på SET-knappen när du aktiverat/stängt av ljudsignalen. När du ställer in ljudvolymen visas texten SET-3 i hastighetsdisplayen. OBS: Det finns tre olika volyminställningar för larm och signalen som markerar en avslutad bearbetningsprocess. Använd upp- och nedåtpilarna ( och ) för att ändra värdet i tidsdisplayen från 1 till 3. Dessa är de tre olika inställningarna: 1: (Lågt) 2: (Mellan) 3: (Högt) 2. Tryck på START/STOP-knappen för att testa ljudvolymen. Tryck på knappen igen för att stänga av larmet. 3. Tryck på SET-knappen för att spara ändringen och byta till visning av programversionen. OBS: Låter användaren stänga av/sätta på ljudsignal som signalerar vid avslutad bearbetningsprocess för att förhindra att prover torkar ut. Visa programversion (bild 3I) 2. Använd upp-och nedåtpilarna ( och ) i slutet av en bearbetningsprocess för att välja alternativet Off och stänga av ljudsignalen vid avslutad bearbetningsprocess. Det går även att välja hur länge signalen ska ljuda i steg om en sekund (från 0 till 60 sekunder). Värdet visas i tidsdisplayen, där det t.ex. kan stå On00 eller On60 ( På00 eller På60 ), och du ändrar det genom att trycka på pilarna. Bild 3I 1. Tryck på SET-knappen när du ställt in ljudvolymen för att visa instrumentets befintliga installerade programversion. Sida 14, reviderad 31 mars 2014

17 2. Tryck på SET-knappen för att växla till visning av felkoder. Visa felkoder (bild 3J) Bild 3J Om ett fel inträffar visar Cyto-Tek 2500 Centrifuge de felkoder som programmerats in i programvaran. Dessa tvåsiffriga felkoder uppmärksammar användaren på möjliga funktionsfel. Felkoderna visas i hastighetsdisplayen. När en felkod visas hörs även ett larm. 1. Tryck på SET-knappen när programversionen visas för att se felkoden. 2. De tre senaste felkoderna listas. OBS: I programdisplayen visas även i vilken ordning felen inträffat. Felkod för de enskilda felen visas i hastighetsdisplayen. Om ingen felkod har lagrats kommer displayen att visa E Tryck på SET-knappen för att gå tillbaka till standbyläge. 3.3 Montera provkammaren och fördela proverna FÖRSIKTIGHET: Provkammaren, preparathållare, lock till provkammare och pappersfilter för 1 ml-prover är engångsartiklar. De ska inte återanvändas. Kontrollera att alla objektglas är märkta med namn och ID och att dessa överensstämmer med namn/id på individuella patienter eller subjekt. Avkänningsgränsen för obalans vid rotation är 3 gram. Fyll provkamrarna som ska placeras i rotorn med lika stor mängd provmaterial. Använd provkammaren för 1 ml-prover endast med preparathållare, lock till provkammare och pappersfilter som är avsedda för 1 ml-prover. Artiklar som är avsedda för 6 ml/12 ml-prover är ej kompatibla med provkammare för 1 mlprover. När pappersfilter används ska kamrarna centrifugeras inom 2-3 minuter efter att proverna placerats i kammaren. Provkammare, gummipackningar, preparathållare och lock till provkammare för 6/12 ml-prover går att återanvända efter desinficering och tvätt. Om de har spruckit eller är deformerade på något sätt ska de inte återanvändas. Använd inte objektglas med sprickor eller andra fel. De kommer att gå sönder under bearbetningsprocessen. Efter att provet har placerats i provkammaren ska kammarens lock omedelbart stängas och låsas och bearbetningsprocessen ska startas. Placera inte olika typer av tillbehör i rotorn samtidigt. Om du gör detta blir det obalans i centrifugeringen. Objektglas kan gå sönder, beroende på storlek och kvalitet. Kontrollera att de objektglas du vill använda kan monteras på ett säkert sätt i preparathållarna och bearbetas i instrumentet innan du börjar använda dem. Om en provkammare med gummipackning är överfylld så kommer dess innehåll att spridas inuti centrifugkammaren. Om provkammaren innehåller för liten volym så sprids provet på ett ojämnt sätt, vilket ger otillfredsställande resultat. Användningsprocedur för engångsprovkammare för 1 ml-prover 1. Märk ett rent objektglas med provets namn och placera det med den frostade sidan upp i preparathållaren (bild 3K). Sida 15, reviderad 31 mars 2014

18 3. DRIFTSINSTRUKTIONER Bild 3K 2. Placera det nya pappersfiltret på objektglaset (bild 3L). Bild 3L 3. För i de två flikarna på undersidan av en ren provkammare i motsvarande öppningar på preparathållaren enligt bilden nedan (bild 3M). Bild 3N 5. Förbered övriga provkammare. 6. Håll preparathållaren vertikalt så att graderingarna för 0,5 och 1 ml som är markerade på den cylinderformade delen av provkammaren syns tydligt. Fyll provkammaren med 0,1 ml-1 ml provmaterial. Försegla sedan provkammaren med lock (bild 3O). Lock till provkammare 1 ml 0,5 ml Bild 3O Bild 3M 4. Justera det fyrkantiga hålet i pappersfiltret så att det är placerat över hålet i preparathållaren. Tryck ned övre delen av provkammaren mot preparathållaren tills den ligger platt och hakar i spärren överst på preparathållarens kant (bild 3N). OBS 1: Fyll inte provkammaren med mer än 1 ml då större mängder kan leda till att provmaterialet sprids i kammaren. OBS 2: Bättre spridning av cellerna på objektglaset kan uppnås genom spädning av små provvolymer (0,3 ml eller mindre) till en slutlig volym på 0,5 ml med ett lämpligt utspädningsmedel. Hantering av provkammare för 6 och 12 ml 1. Märk ett rent objektglas med provets namn och placera objektglaset med den frostade sidan upp i en preparathållare. 2. Placera gummipackningen eller pappersfiltret för 6 ml-prover på objektglaset som monteras i en provkammare för 6 ml-prover. För 12 ml-prover ser processen likadan ut: placera gummipackningen eller Sida 16, reviderad 31 mars 2014

19 pappersfiltret för 12 ml-prover på objektglaset (bild 3P). Bild 3P 3. För in en provkammare i preparathållarens nedre del. Tryck in provkammaren ordentligt så att den placeras i rätt position. Tryck ned låsbygeln på preparathållaren så att den fastnar på krokarna på sidorna av preparathållaren (bild 3Q). Provkammare för 6 ml-prover Illustrationen The illustration visar is en the kammare 6mL chamber. för 6 ml-prov. gummipackning för 6 ml-prover Illustrationen visar en kammare för 6 ml-prov. 3.4 Ladda rotorn FÖRSIKTIGHET: FÖRSIKTIGHET: FÖRSIKTIGHET: För att minimera infektionsrisken kan centrifugkammaren placeras inuti en draghuv när kammarens lock sätts på eller tas av. Kontrollera att alla objektglas är märkta med namn och ID och att dessa överensstämmer med namn/id på individuella patienter eller subjekt. Ladda rotorn och kontrollera att den är balanserad. En rotor som inte laddats på korrekt sätt är obalanserad och leder till en alltför hög vibrationsnivå i centrifugen. Detta kan även förkorta instrumentets livslängd. Låsbygel Krokar Bild 3Q 1. Öppna instrumentets lock för att ta ur centrifugkammarenheten. 2. Placera centrifugkammaren i ett dragskåp. Dra upp låsknappen på locket (bild 3S) för att låsa upp locket. Ta av locket (bild 3T). Justera preparathållarens öppning så att den är placerad över gummipackningens/pappersfiltrets öppning. 4. Fyll provkammaren upp till den markerade linjen (6 ml eller 12 ml.) Fyll provkammaren exakt ända upp till markeringen. (Se bild 3R). Lock till provkammare för 6/12 ml (tillval) Bild 3S OBS: Det finns även ett gummilock för provkammare för centrifugering av infektiösa prover. Nivålinje Bild 3R Bild 3T Sida 17, reviderad 31 mars 2014

20 3. DRIFTSINSTRUKTIONER 3. Ladda rotorn med ett jämnt antal provkammare. Fördela dem i rotorn så att kamrarna är placerade mittemot varandra (se bild 3U). Bild 3X Bild 3U 4. Om antalet prover som ska bearbetas är ojämnt kan man lägga till en provkammare som är fylld med vatten för att upprätthålla rotorns balans. FÖRSIKTIGHET: Se till att fliken på provkammarens lock är placerad så att den inte nuddar rotorns kant enligt pilarna i bild 3V (se även bild 3W). FÖRSIKTIGHET: Kontrollera att kammarens lock är låst. FÖRSIKTIGHET: Om centrifugkammarenheten behöver flyttas med de laddade provkamrarna på plats i rotorn ska man kontrollera att locket är ordentligt låst och försiktigt bära enheten med båda händerna. 3.5 Starta instrumentet 1. Tryck strömbrytaren till läge ON (på). 2. Placera centrifugkammaren i instrumentet och stäng instrumentets lock (bild 3Y). Bild 3V FELAKTIGT PLACERAD PROVKAMMARE Kammaren är monterad. Kammaren är inte korrekt placerad, den sitter snett eller upp och ner. Bild 3W Bild 3Y 5. Sätt tillbaka locket på rotorn och tryck ned knappen på locket för att låsa fast det (bild 3X). Sida 18, reviderad 31 mars 2014

21 Driften kan dock inte återupptas med den återstående bearbetningstiden. När locket öppnas återgår instrumentet till standbyläge och återställer tidsangivelsen till noll. 3.7 Nödstopp 1 Bild 3Z 2 För att stoppa driften omedelbart stänger du av instrumentet (bild 3AA). 3. Tryck på upp- och nedåtpilarna ( och ) (1) tills du hittar önskat program (bild 3Z). OBS: Om det program du söker inte finns kan du skapa ett nytt. Strömbrytare 4. tryck på START/STOP-knappen (b) för att starta driften (bild 3Z). OBS: Instrumentets lock är låst under drift. FÖRSIKTIGHET: Bearbetningstiden kan ställas in från 0 minuter och 1 sekund till 99 minuter och 59 sekunder. En lång bearbetningstid kan dock torka ut proverna. Tänk över vilken bearbetningstid som kan vara lämplig innan du ställer in ett värde. FÖRSIKTIGHET: När instrumentet är i drift ska man kontrollera att rotationshastigheten är stabil och överensstämmer med det inställda värdet. 3.6 Stänga av instrumentet För att avbryta driften, tryck på START/STOP-knappen. Instrumentet kommer att sänka rotationshastigheten och locket kommer att låsas upp när rotationshastigheten är 50 r/min eller lägre. Ett larm kommer att ljuda som indikerar att instrumentet har stannat. Bild 3 AA 3.8. Ta ur centrifugkammaren FÖRSIKTIGHET: För att minimera infektionsrisken kan centrifugkammaren placeras inuti en draghuv när kammarens lock sätts på eller tas av. 1. När bearbetningsprocessen har avslutats hörs en ljudsignal. Öppna instrumentets lock och ta ur centrifugkammaren. 2. Placera centrifugkammaren i ett dragskåp. Dra upp låsknappen för att öppna locket och ta sedan av locket (bild 3BB och 3CC). OBS: Locket låses upp, och den återstående bearbetningstiden visas fortfarande på displayen. Sida 19, reviderad 31 mars 2014

22 3. DRIFTSINSTRUKTIONER Bild 3BB Bild 3CC 3. Ta loss preparathållarna från rotorn. 4. Ta loss objektglaset från preparathållaren. Se till att området där provet avsatts inte ändrar position. 5. Töm centrifugkammaren på vätska som ansamlats. Desinficera eller sterilisera centrifugkammaren och dess lock. Desinficera 6 och 12 ml-provkamrarna, kamrarnas lock, gummipackningar samt preparathållare efter användning. Se avsnitt för rengöringsanvisningar. Kassera använda 1 ml-provkammare, preparathållare, kamrarnas lock samt filterpapper i enlighet med aktuella riktlinjer för de bearbetade proverna och reagenserna. FÖRSIKTIGHET: Töm centrifugkammaren på vätska som ansamlats efter varje användningstillfälle. FÖRSIKTIGHET: Lämna inte kammarens lock i låst läge efter användning. Om det bildas undertryck i kammaren blir det svårare att ta av locket. Sida 20, reviderad 31 mars 2014

23 SKÖTSEL AV INSTRUMENTET 4.1 Allmän information Cyto-Tek 2500 Centrifuge är ett precisionsinstrument som utformats för problemfri drift och minimalt underhåll. Instrumentet ska hanteras varsamt för att undvika skador på känslig elektronik. Centrifugen kan hållas i gott skick om användaren noggrant följer dessa instruktioner. Innan du rengör eller utför underhåll på instrumentet ska strömbrytaren ställas i läge OFF (av) och elkabeln ska dras ut från eluttaget. VARNING: VID UNDERHÅLL ELLER RENGÖRING AV INSTRUMENTET SKA STANDARDRUTINER FÖR LABORATORIESÄKERHET SAMT PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING ANVÄNDAS Demontering och rengöring av centrifugkammarenheten FÖRSIKTIGHET: För att minska infektionsrisken kan centrifugkammarenheten placeras i ett dragskåp innan locket tas av. Vid rengöring, desinficering eller sterilisering av centrifugkammarenheten ska den placeras och demonteras i ett dragskåp. Ta loss lockets packning, och ta även loss rotorenheten och V-ringen från centrifugkammaren före rengöring. Demontering av centrifugkammarens lock 1. Ta av kammarens lock (bild 4A) Rengöring av kontrollpanelen 1. Torka av de inre ytorna (inklusive insidan av locket och trumman) med en ren trasa som fuktats med ett neutralt rengöringsmedel. Områden som är mycket blöta ska torkas av försiktigt. FÖRSIKTIGHET: Använd inte någon typ av flyktig vätska som t.ex. lösningsmedel Rengöring av instrumentet 1. Torka av instrumentets utsida (inkl. ytan där lockets gummipackning och centrifugkammaren placeras) med en ren trasa som fuktats med desinficerande etanol eller isopropylalkohol i en koncentration på %. Områden som är mycket blöta ska torkas av försiktigt. Bild 4A 2. Ta loss lockets packning (bild 4B). FÖRSIKTIGHET: Spraya inte desinficeringsmedel direkt på eller över instrumentet. Bild 4B Sida 21, reviderad 31 mars 2014

24 4. SKÖTSEL AV INSTRUMENTET Demontera centrifugkammaren 1. Lossa de två skruvarna som håller rotorenheten på plats. Ta loss rotorenheten (bild 4C och 4D). Enheten har demonteras i enlighet med bilden nedan (bild 4F). Centrifugkammare Lock till centrifugkammare Bild 4C Rotor V-formad packning Lockets packning Bild 4F Montering av centrifugkammarenheten 1. Sätt i V-ringen (bild 4G och 4H). Bild 4D 2. Ta loss V-ringen (bild 4E). Bild 4G V-ring Axelhus centrifugkammare Bild 4H Bild 4E Sida 22, reviderad 31 mars 2014

25 FÖRSIKTIGHET: Montera V-ringen på axelhuset för centrifugkammaren med den utstickande delen av packningen uppåt. Om packningen monteras på annat sätt kan tätningskapaciteten försämras. 3. Placera rotorenheten i centrifugkammaren och dra åt de två skruvarna (bild 4J). 2. Montera packningen på kammarens lock (bild 4I). Bild 4J Installation (byte) av packningen till instrumentets lock (bild 4K) Ovansidan på denna yta Lockets packning Lock till centrifugkam <Förstorad bild av denna del> Lockets packning Instrumentets lock Bild 4I FÖRSIKTIGHET: Installera lockets packning med packningens ovansida uppåt. FÖRSIKTIGHET: Packningen ska monteras så att den sitter symmetriskt fäst runtom locket. Om packningen monteras på annat sätt kan tätningskapaciteten försämras. Bild 4K 1. Öppna instrumentets lock och ta loss den gamla packningen från spåret. 2. Torka rent spåret med en trasa eller pappershandduk. 3. Kontrollera att rätt sida av packningen är vänd inåt. Rikta packningens utstickande parti mot spårets utsida enligt bilden ovan. Sida 23, reviderad 31 mars 2014

26 4. SKÖTSEL AV INSTRUMENTET 4. Bestäm två punkter (a och b) som är placerade mitt emot varandra. Placera punkt a längst upp i spåret och punkt b längst ned och tryck fast de två punkterna i spåret. Bestäm sedan två ytterligare punkter på den horisontella ledden, c och d, så att packningen är jämnt fördelad över spåret. Tryck fast punkterna c och d på lämplig plats i spåret. Tryck sedan fast resten av packningen i spåret så att den sitter jämnt runt hela spåret (bild 4L). Punkt c Punkt c Punkt a Punkt b Punkt d Lockets packning Punkt a 5. Dra med fingertoppen längs med packningen. Bild 4L Tryck fast packningen i spåret där det behövs. Punkt b Punkt d Packningsspå r Punkt a Punkt b Lista över desinficerings- /steriliseringsmetoder FÖRSIKTIGHET: Vid sterilisering med högtrycksånga ska skyddskläder som t.ex. handskar bäras och man måste vara uppmärksam för att undvika brännskador. FÖRSIKTIGHET: Alla centrifugkammarens delar kan autoklaveras. Alla delar måste steriliseras separat. FÖRSIKTIGHET: Om kammaren, locket och rotorn placeras i samma behållare vid desinficering kan det leda till att de slits snabbare (olika metaller korroderar på olika sätt). Separat desinficering av delarna rekommenderas. Komponent Lock till centrifugkam mare Rotor Centrifugkam mare Lockets packning V-formad packning Desinficering/sterilisering Kan steriliseras i autoklav (121 C, 20 minuter). Kan desinficeras genom blötläggning i etanol (80 %) isopropylalkohol (70 %) eller natriumhypokloritlösning (0,5 % eller lägre koncentration, i maximalt 20 minuter) Kan steriliseras i autoklav (121 C, 20 minuter). Kan desinficeras genom blötläggning i etanol (80 %) isopropylalkohol (70 %) eller natriumhypokloritlösning (0,5 % eller lägre koncentration, i maximalt 20 minuter) Kan steriliseras i autoklav (121 C, 20 minuter). Kan desinficeras genom blötläggning i etanol (80 %) isopropylalkohol (70 %) eller natriumhypokloritlösning (0,5 % eller lägre koncentration, i maximalt 20 minuter) FÖRSIKTIGHET: Om centrifugkammaren autoklaveras när den fortfarande är fuktad med natriumhypokloridlösning slits den snabbare. Kan steriliseras i autoklav (121 C, 20 minuter). Kan desinficeras genom blötläggning i etanol (80 %) isopropylalkohol (70 %) eller natriumhypokloritlösning (0,5 % eller lägre koncentration, i maximalt 20 minuter) Sida 24, reviderad 31 mars 2014

27 4.1.4 Rengöring av provkammare, gummipackning, lock till provkammare och preparathållare för 6- och 12 ml-prover (bild 4M) Dessa enheter består av fyra delar: a preparathållare b gummipackning c provkammare d lock till provkammare vatten och rengöringsmedel. Vattentemperaturen får inte vara högre än 40 C. Skölj de rengjorda delarna noggrant i rent vatten och låt torka. 3. Preparathållarna i rostfritt stål (a) ska blötläggas i ett godkänt desinficeringsmedel i maximalt 10 minuter, och sedan ska de sköljas noggrant i varmt kranvatten. Dessa provkammare (a) kan även autoklaveras som en alternativ rengöringsmetod. Autoklavera inte delar i plast och gummi (gummipackning b, provkammare c, och lock till provkammare d) och utsätt inte dessa föremål för xylen, thinner eller lösningsmedel. Dessa delar får inte förvaras i direkt solljus eller nära en värmekälla. Den behållare som desinficeringsmedlet hälls i vid blötläggning av delarna kan bestå av glas eller metall, men inte plast. Var noga med att inte nöta på någon yta inuti kammaren eller den upphöjda delen runt utloppet. Sådant slitage kan ha en negativ inverkan på cellskörden då de nötta ytorna kan fungera som en uppsamlingsyta där cellerna fastnar på vägen till objektglaset. FÖRSIKTIGHET: Provkammare, gummipackningar, preparathållare och lock till provkammare för 6 och 12 mlprover kan återanvändas efter desinficering och sköljning. Om de har spruckit eller ändrat form ska de inte användas. Dekontaminering Om farligt material spills ut inuti eller på instrumentet ska instrumentet dekontamineras enligt rengöringsprocedurerna i avsnittet Skötsel av instrumentet. Bild 4M Alla dessa delar ska noggrant dekontamineras och rengöras före användning. 1. Alla delar ska blötläggas i ett godkänt desinficeringsmedel. Desinficeringsmedel som innehåller 0,5 % klorhexidinhydrokloridlösning eller en natriumhypokloritlösning (vanligt blekmedel) med 0,5 % eller lägre koncentration rekommenderas. 2. Efter blötläggning av delarna i ett godkänt desinficeringsmedel ska de rengöras med varmt Transport Desinficera instrumentet före transport. Se ovan under Dekontaminering. Kontakta Sakuras tekniska support för assistans på Alternativ 2: I andra länder än USA: kontakta närmaste Sakurainstrumentåterförsäljare eller representant för information och assistans. Sida 25, reviderad 31 mars 2014

28 4. SKÖTSEL AV INSTRUMENTET Byte av packning Byt ut lockets packning och V-ringen när de är slitna eller minst en gång om året. Var noga med placeringen av den nya packningen när du byter ut den gamla Förebyggande underhåll av en servicetekniker Följande komponenter kan inspekteras och ersättas vid behov: För mer information kan du kontakta vår tekniska support eller din närmaste återförsäljare. Centrifugkammarenhet Obalanssensor Lockets låsmekanism Lockets öppnings-/stängningsmekanism Styrkort Packningar och förbrukningsartiklar Sida 26, reviderad 31 mars 2014

29 FELSÖKNING OCH SERVICE 5.1 Strömavbrott Mekanisk upplåsning vid strömavbrott VARNING: KONTROLLERA ATT ROTATIONEN UPPHÖRT INNAN DU UTFÖR NÅGOT ARBETE PÅ INSTRUMENTET. I händelse av strömavbrott kommer locket att fortsätta vara låst. Vid behov kan locket öppnas manuellt. 1. Tryck strömbrytaren till positionen OFF. 2. Ta loss en liten lucka på instrumentets vänstra sida (bild 5A). Lucka Bild 5A 3. För in ett smalt föremål i hålet för att låsa upp locket (bild 5B). FÖRSIKTIGHET: Använd ett smalt, styvt föremål som är 4-6 mm brett och längre än 5 cm. VARNING: INNAN DU ÖPPNAR INSTRUMENTETS LOCK EFTER ATT DET LÅSTS UPP SKA DU VIDTA ÅTGÄRDER FÖR INFEKTIONSKONTROLL SOM T.EX. ATT TA PÅ DIG SKYDDSKLÄDER OCH PLACERA INSTRUMENTET I ETT DRAGSKÅP. 5.2 Åtgärder att vidta om ett fel inträffar Om ett fel inträffar under drift så sänker instrumentet omedelbart motorns hastighet och ett larm hörs. Efter att motorn stannat släcks låsindikatorn för locket (LID LOCK). Öppna instrumentets lock och vidta åtgärder för att korrigera felet. Larmsignalen kan stängas av genom att man trycker på någon av knapparna på kontrollpanelen (START/STOP, SET, eller upp- och nedåtpilarna). Slå från och till strömförsörjningen till instrumentet för att gå ur felvisningsläget. Beskrivning av felvisningsläge (bild 5C) Bild 5B Visning av felkod 4. Tryck in den smala pinnen i hålet för att öppna låset. Locket kan nu öppnas. Sida 27, reviderad 31 mars 2014

30 5. FELSÖKNING OCH SERVICE Bild 5C Visning av fel vid obalans 1. Felkoderna visas i hastighetsdisplayen. 2. Upp till tre fel kan visas, och det senaste felet visas först. Ordningen som felen inträffat i visas på programvisningsdisplayen med siffrorna 1, 2 och 3. Om samma fel inträffar flera gånger i följd så registreras det endast första gången. Om flera olika fel inträffar under drift registreras endast det fel som har högst prioritet. 3. Felkoderna visas som E-xx med undantag för fel kopplade till obalans som visas som bal. Se följande tabeller för mer detaljerad information. 5.3 Felsökningsschema I följande felsökningsscheman finns listor över felmeddelanden och felkoder som kan visas när Cyto- Tek 2500 Centrifuge används. Det kan röra sig om driftproblem eller elektriska och mekaniska fel. Möjliga orsaker och rekommenderade åtgärder tas också upp så att isolerade problem snabbt kan korrigeras. Fyll i Kontrollista före service i slutet av detta avsnitt om ytterligare assistans behövs för att lösa ett problem med instrumentet (t.ex. om en okänd felkod visas, om man inte kan hitta orsaken till problemet eller om problemet inte finns med i denna manual). Kontakta sedan teknisk support på Sakura Finetek i USA genom att ringa avgiftsfritt (endast i USA). Alternativ 2: I andra länder än USA, kontakta närmaste Sakurainstrumentåterförsäljare eller representant för information och assistans. Sida 28, reviderad 31 mars 2014

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska Uppstart Tissue-Tek Film automatisk täckglasmontering är konstruerad för montering av täckglas på biologiska prover som är monterade på standard 25 x 75 mm (1 x 3 tum) objektglas. Användning av särskild,

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Två olika varianter,

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

Funktioner i Lt408. Överlägsen utskriftsprestanda. Driftpanel och LCD-display. Hållbarhet och enkel hantering

Funktioner i Lt408. Överlägsen utskriftsprestanda. Driftpanel och LCD-display. Hållbarhet och enkel hantering Lt408 Snabbguide Funktioner i Lt408 Lt408 den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. Lt408 är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller hög matningstakt

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Respireo Primo F - non vented

Respireo Primo F - non vented BRUKSANVISNING Respireo Primo F - non vented HELMASK Respireo Primo F - non vented HELMASK för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo F Non Vented är en helmask

Läs mer

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK P.O. Box 368 908 West Main Laurel, MT USA 59044 telefon +1 800 548 7341 telefon +1 406 628 8231 fax +1 406 628 8354 BRUKSANVISNING Internationell version MODELLNUMMER: CF13CEO T-ARMSENHETER

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Uppgradera ventilationssystemet!

Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-500 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-535 / ID AC-550 Aircode TM ID AC-500 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. et skapar ett rent inomhusklimat

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Sterilisator Melag 75

Sterilisator Melag 75 Bruksanvisning Sterilisator Melag 75 En avancerad hetluftssterilisator med inbyggd fläkt Bäste kund, Vi tackar för det förtroende som Du visat genom att köpa denna hetluftsterilisator. Under nära 50 år

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE TACK FÖR ATT NI HANDLAR AV OSS! 1 ANVÄNDARMANUAL KOMMERSIELL OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T SPECIFIKATIONER Modell: Ozonpro-3500T Ozonutsläpp: 3500mg/tim Tidur: 1,3,5,10,20,30,40,50min

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC BRUKSANVISNING FILTRONIC APEX TOOL GROUP AB Hissgatan, Box 84, 31 0 LIDKÖPING Tel: 010-08 10, Fax: 010-01 40 e-mail: office@filtronic.se www.filtronic.se Version 1 FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT Innehållsförteckning

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Academy Active Cushion

Academy Active Cushion Academy Active Cushion GB User manual NL Gebruikershandleiding Bruksanvisning Vicair Academy Active sittdyna Bästa kund/brukare av Vicair Academy Active Tack för att du har valt en Vicair Academy Active.

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858)

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 email:wavin@wavin.se 01/ /10 PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) Instruktion för installation,

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER ULTRASONIC OIL NIVÅMÄTARE ULTRALJUDSMÄTARE FÖR OLJENIVÅ OCH SENSOR FÖR ATT UPPTÄCKA OLJA MELLAN DUBBELVÄGGARNA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Den här produkten ska bara användas på oljetankar för privat bruk

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300 Bruksanvisning Printer SMS 200 / 300 Säkerhetsanvisningar SMS-200/300 skrivare Skrivaren är inte farlig när den är installerad korrekt och används enligt instruktionerna. Följande risker kan förekomma:

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer