2014 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA"

Transkript

1 Cytocentrifug

2 2014 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA Tillverkad för: Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA USA Sakura Finetek Japan Co., Ltd., Tokyo, , Japan Sakura Finetek Europe B.V., 2408 AV Alphen aan den Rijn, NL Rev.A

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 1.1 Avsedd användning Allmän beskrivning Fysiska egenskaper Komponenter och bilder (Bild 1B) Centrifugkammarenhet (Bild 1C & 1D) Kontrollpanel (bild 1F) Specifikationer Säkerhetsstandarder Allmän information Installationskrav Uppackning Packa upp instrumentet Standardtillbehör och alternativ Standardtillbehör Alternativ/förbrukningsartiklar Delar som saknas eller är skadade? Driftsinstruktioner Arbetsflöde (bild 3A) Anpassa inställningarna Skapa ett program Montera provkammaren och fördela proverna Ladda rotorn Starta instrumentet Stänga av instrumentet Nödstopp Ta ur centrifugkammaren Allmän information Rengöring av kontrollpanelen Rengöring av instrumentet Demontering och rengöring av centrifugkammarenheten Rengöring av provkammare, gummipackning, lock till provkammare och preparathållare för 6- och 12 ml-prover (bild 4M) Byte av packning Förebyggande underhåll av en servicetekniker Strömavbrott Sida - 1 -, reviderad 31 mars 2014

4 5.2 Åtgärder att vidta om ett fel inträffar Felsökningsschema Felkod för övervakade fel Andra fel Serviceinformation Vid problem med instrumentet Cyto-Tek Centrifuge Kontrollista före service Tillbehör Reservdelar Var beställer man Säkerhetsföreskrifter Faror Varningar Försiktighet Sida - 2 -, reviderad 31 mars 2014

5 INLEDNING 1.1 Avsedd användning Cyto-Tek 2500 Centrifuge är utformad för att överföra celler från cytologiska prover i provkammare till objektglas genom en centrifugeringsprocess. Instrumentet är avsett att, som en del av patologiprocessen, underlätta morfologisk in vitro-diagnostik på vävnader från människor och djur för patologen. 1.2 Allmän beskrivning 1.3 Fysiska egenskaper Komponenter och bilder (Bild 1B) Komponenterna i Cyto-Tek 2500 Centrifuge visas och beskrivs i följande kapitel. Läs och granska anvisningarna noga. Se till att du kan lokalisera och identifiera alla instrumentets komponenter innan du installerar, programmerar och börjar använda instrumentet. 5 4 Cyto-Tek 2500 Centrifuge (bild 1A) är ett slutet instrument som används för att överföra celler från suspension till ett objektglas genom cytocentrifugering. Instrumentet har kapacitet för upp till 12 provhållare. Varje provhållare rymmer ett prov på upp till 12 ml. Ett monoskikt med celler från provet placeras i en särskilt avsedd ruta på ett objektglas. Denna metod underlättar analys av provet. Med instrumentet säkerställs provernas integritet genom en optimerad automatisk acceleration som kan ställas in till önskad hastighet. Rotorhastigheten kan programmeras i steg om 10 r/m från 200 till r/m. Centrifugeringstiden kan programmeras från 1 sekund upp till 99 min och 59 sekunder. Programvaran kan lagra upp till 30 olika program. Strömbrytaren, kontrollpanelen och de digitala displayerna är placerade på instrumentets framsida för enkel åtkomst. Cyto-Tek 2500 har utformats med förbättrade funktioner som fokuserar på användarsäkerheten; bland annat genom ett nytt förslutningsbart rotorhus med lock som minskar aerosolexponeringen avsevärt. Rotorhuset är helt urtagbart och går att transportera, vilket möjliggör laddning och urladdning av prover utanför centrifugen. Cyto-Tek 2500 Centrifuge har utformats för många års pålitlig, effektiv, smidig och tystgående drift Bild 1A Bild 1B Sida 3, reviderad 31 mars 2014

6 1. INLEDNING 1 Strömbrytare Kopplar till och från strömförsörjningen till instrumentet. 2 Kontrollpanel På kontrollpanelen finns knappar som styr instrumentet och indikatorer som visar instrumentstatus. 3 Instrumentets lock Öppnas och stängs när centrifugkammarenheten placeras i instrumentet. Locket har en spärrmekanism som förhindrar åtkomst till centrifugkammarenheten under drift. Locket är även utrustat med en låssensor som känner av om locket är ordentligt stängt och låst, samt en packning som förhindrar läckage från centrifugkammaren. 4 Transparent inspektionsfönster I instrumentets lock finns ett inspektionsfönster som gör att användaren kan kontrollera rotationsprocessen. 5 Tryckknapp för öppning av lock Med knappen öppnas instrumentets lock. Genom att försiktigt trycka på knappen framför det transparenta inspektionsfönstret öppnar och lyfter användaren upp locket. För ner locket mot framsidan och tryck till för att stänga det. 6 Nödöppningsknapp för lock 7 Elkontakt (med säkringshållare) Kopplas in i instrumentet. 8 Lockets packning 9 Axel Ansluts till kammarens axelhus för att överföra motorns rotation till kammaren Centrifugkammarenhet (Bild 1C & 1D) 5 1 Centrifugkammare Inrymmer rotorn. Kammaren går att ta ur instrumentet och har ett tillhörande avtagbart lock. Locket hjälper till att minska aerosoler och spill från provkammare i rotorn under centrifugering. Rotorn separeras från centrifugkammaren genom att man lossar två vingskruvar som håller rotorn på plats. Spill från provkammare vid centrifugering samlas i centrifugkammaren som måste tömmas efter varje körning. 2 Rotor Har numrerade kammare (1-12) som underlättar hanteringen. När rotorn är monterad med centrifugkammaren fungerar den som ett stativ när vätskeprover fördelas i provkamrarna. 3 Axelhus centrifugkammare 4 V-formad packning 7 6 Bild 1D 5 Lock till centrifugkammare Ger en säker tätning för centrifugkammaren. Lockets låsknapp är placerad ovanpå locket. Locket låses genom att man trycker ned knappen och öppnas när man drar upp den (bild 1E). Centrifugkammarenheten består av centrifugkammaren, rotorn, och kammarens lock. Locket måste vara på under drift och vid all hantering av centrifugen. FÖRSIKTIGHET: Centrifugkammaren och det tillhörande locket får inte bytas ut mot delar från andra enheter utan ska endast användas tillsammans. Låst Låsknapp Knopp Öppet Bild 1E 1 Bild 1C 6 Lockets packning 7 Centrifugkammarens artikelnummer Sida 4, reviderad 31 mars 2014

7 1.3.3 Kontrollpanel (bild 1F) Bild 1F 1 START/STOPP-knapp Startar och stoppar drift av maskinen. 2 SET-knappen (inställningsknapp) Växlar mellan standbyläge, programläge och inställningsoch visningsläge. 3 nedåtpil Byter programnummer och minskar ett inställt värde för rotationshastighet eller bearbetningstid. 4 uppåtpil Byter programnummer och ökar ett inställt värde för rotationshastighet eller bearbetningstid. 5 Programnummerdisplay (7-segmentsdisplay) Visar programnummer från Display som visar hastigheten (7- segmentsdisplay) Visar programmerad rotationshastighet eller faktisk hastighet. 7 Display som visar bearbetningstiden (7- segmentsdisplay) Visar programmerad bearbetningstid eller återstående bearbetningstid. 8 Låsindikator för lock En orange lampa lyser när instrumentets lock är låst innan drift inleds. Lampan slocknar när locket låses upp efter att motorn stannat. 9 Strömindikator Tänds när strömförsörjningen är tillkopplad till instrumentet. Sida 5, reviderad 31 mars 2014

8 1. INLEDNING 1.4 Specifikationer Strömförsörjning: Märkeffekt - AC100 till 240 V, 50/60 Hz Effektförbrukning VA Strömskydd - klass I, föroreningsgrad 2 Installationskategori: klass II Vikt: 10 kg (22 lbs) Vikt: Centrifugkammare 1,7 kg (3,7 lbs) Mått: H: 22,5 cm (med stängt lock) H: 59,5 cm (med öppet lock) D: 49 cm B: 37,5 cm Kapacitet: 12 provhållare 1 ml/6 ml/12 ml provkammare Storlekar objektglas: Längd: 76 +0/-1 mm Bredd: 26 +0/-1 mm Tjocklek: 1,1 +0,1/-0,2 mm Rotorhastighet: (ej kondenserande) Förvaringstemperatur: 20 till 60 C ( 4 till 140 F) Relativ luftfuktighet vid förvaring: % (ej kondenserande) Bullernivå: 50 dba eller lägre (när instrumentet är balanserat på korrekt vis) Förväntad livslängd: 7 år. Användningsvillkor: Säkerhetsföreskrifterna i instruktionsboken och anvisningarna i förpackningsbilagan med medicinsk information måste följas. Instrumentet kräver regelbundet underhåll i enlighet med anvisningarna i avsnitt 4, Underhåll av instrumentet. OBS: Det rekommenderas att förebyggande underhåll utförs en gång per år. 1.5 Säkerhetsstandarder Uppfyller: UL , 2:a utgåvan 2004 UL :2006 CAN/CSA C22.2 nr CAN/CSA C22.2 nr CAN/CSA C22.2 nr IEC Säkerhetsfunktioner: Låsbart lock, obalanssensor för centrifugkammaren, överströmsskydd, överhettningsskydd Från r/min; i steg om 10 r/min Programmerbara tidsinställningar: Upp till 30 program kan lagras samtidigt Från 1 sekund till 99 minuter och 59 sekunder, både antal minuter och antal sekunder kan ställas in FÖRSIKTIGHET: Instrumentet är endast avsett att användas inomhus. Det får ej användas utomhus. Driftvillkor: Driftstemperatur: 10 till 40 C (50 till 104 F) Relativ luftfuktighet vid drift: % Sida 6, reviderad 31 mars 2014

9 JÄMFÖRELSE AV ROTATIONSHASTIGHET I FÖRHÅLLANDE TILL CENTRIFUGALKRAFT Rotationshastighe t 7r/min, min -1 ) Relativ centrifugalkraf t (g) ca. Acceleratio n (m/s 2 ) Ca NOTERA: Avståndet från rotorns mitt till en laddad provkammare är 105 mm. Relativ centrifugalkraft (RCF) = 11,739 x 10-5 x N 2 (g) N=Varv per minut (r/min) Sida 7, reviderad 31 mars 2014

10 INSTALLATION OCH INSTÄLLNINGAR 2.1 Allmän information Detta avsnitt innehåller information om val av plats för och installation av Cyto-Tek 2500 Centrifuge. Instrumentet måste installeras enligt anvisningarna för att korrekt funktion och drift ska kunna säkerställas. Läs denna instruktionsbok noga innan instrumentet används. Följ instruktionerna noga. Cyto-Tek 2500 Centrifuge är ett precisionsinstrument och måste hanteras som ett sådant. Om instrumentet tappas i marken eller hanteras ovarsamt så skadas de inre komponenterna. Hantera alltid instrumentet med försiktighet. 2.2 Installationskrav Cyto-Tek 2500 Centrifuge levererar optimal prestanda om följande krav uppfylls: 1. Placera centrifugen på en stabil, jämn yta på avstånd från mekaniska vibrationer. 2. Centrifugen får inte utsättas för direkt solljus eller någon annan värmekälla. 3. Instrumentet måste vara placerat i ett område med minimal exponering för flyktiga brännbara ämnen och frätande gaser. 4. Instrumentet ska inte vara anslutet till en strömkrets där även motorer, kylaggregat, värmeelement eller ljuskällor är anslutna. 5. Markera en gräns på 30 cm runt centrifugen och se till att inga personer eller farligt material kommer innanför denna zon när centrifugen är i drift. 2.3 Uppackning Öppna kartongen. Den innehåller följande: Beskrivning Antal Kryssruta Centrifugkammarenhet 1 sats Förpackningsbilaga med medicinsk information (gäller endast för kunder i Japan) Kartongen med tillbehör innehåller följande: OBS: 1 Garantibevis 1 Instruktioner för uppackning 1 Beskrivning Antal Kryssrut a Elkabel 1 Pappersfilter, 1 ml 12 Preparathållare, 1 ml 12 Provkammare, 1 ml 12 Lock till provkammare, 1 ml 12 Instruktionsbok 1 För utländska kunder medföljer även information på engelska om garantibevis och en förpackningsbilaga med medicinsk information. Om något av detta saknas, kontakta Sakuras tekniska support (se avsnitt 5.4). Om det finns synliga transportskador ska en reklamation omedelbart lämnas till transportföretaget. Kontakta sedan återförsäljaren. 2.4 Packa upp instrumentet FÖRSIKTIGHET: Använd rätt lyftteknik när du tar ut instrumentet från förpackningen. 1. Skär av de två plastbanden på sidorna av kartongen. 2. Ta bort de två mellanläggen i kartongen (bild 2A) och lockets packning (bild 2B). Sida 8, reviderad 31 mars 2014

11 Bild 2A Bild 2D 6. Ta av skyddsöverdraget i vinyl från instrumentet och öppna locket helt (bild 2E). Bild 2B 3. Ta av tejpen på kartongen. 4. Lyft upp locket något och ta ur mellanläggen i skum (bild 2C). Bild 2E 7. Ta av tejpen som håller kammarenheten på plats och stäng locket (bild 2F). Centrifugkammare nhet Bild 2C 5. Ta ur det översta mellanlägget i skum (bild 2D). Tejp Bild 2F Sida 9, reviderad 31 mars 2014

12 2. INSTALLATION OCH INSTÄLLNINGAR 8. Fatta tag om instrumentets nederdel och lyft försiktigt ur det ur kartongen (bild 2G). 10. Ta ur det skyddande mellanlägget (bild 2J). Mellanlägg i skum Bild 2G 9. Öppna locket genom att trycka på öppningsknappen (bild 2H). Ta loss kammarenheten från instrumentet (bild 2l). Tryckknapp för öppning av lock Bild 2J 11. Montera lockets packning, se avsnitt (Bild 2K). 12. Sätt tillbaka centrifugkammaren i instrumentet (Bild 2K). Lockets packning Centrifugkammarenhet Bild 2H Centrifugkammarenh et Bild 2K Bild 2l Sida 10, reviderad 31 mars 2014

13 2.5 Standardtillbehör och alternativ Standardtillbehör Alternativ/förbrukningsartiklar Beskrivning/artikelnummer a Elkabel (100/115 V), A eller elkabel (230 V), A b Centrifugkammarenhet, F (centrifugkammare, rotor, lock) Set med 1 ml provkammare, 4301 Innehåller följande artiklar: c provkammare, 1 ml d preparathållare, 1 ml e lock till provkammare, 1 ml f pappersfilter, 1 ml Antal 1 1 sats 12 st. av varje: Beskrivning/artikelnummer Set med 1 ml provkammare, 4301 Innehåller följande 4 artiklar: c provkammare, 1 ml d preparathållare, 1 ml e lock till provkammare, 1 ml f pappersfilter, 1 ml gprovkammare, 6 ml, 4331 h provkammare, 12 ml, 4328 i provkammare, 6/12 ml, 4326 jlock till provkammare, 6/12 ml, 4334 k gummipackning, 6 ml, 4327 lgummipackning, 12 ml, 4337 Instruktionsbok, Förpackningsbilaga med medicinsk information (endast för Japan) NOTERA: Filterkort i papper för 1 ml-prover har en avsättningsyta på 6 x 6 mm. Filterkort i papper och gummipackning för 6 ml-prover har en avsättningsyta på 14 x 14 mm. Filterkort i papper och gummipackning för 12 mlprover har en avsättningsyta på 14 x 30 mm Delar som saknas eller är skadade? Kontrollera innehållet i alla förpackningar och lådor noga för alla listade föremål. Om några föremål är synligt skadade eller saknas, ring eller (endast kunder i USA). Utanför USA ska närmaste Sakura instrumentåterförsäljare kontaktas. Sida 11, reviderad 31 mars 2014

14 DRIFTSINSTRUKTIONER 3.1 Driftsinstruktioner Arbetsflöde (bild 3A) Grundläggande arbetsprocedur vid användning av Cyto- Tek 2500 Centrifuge: Montera provkamrarna, fördela proverna mellan kamrarna och fäst locken ordentligt. FÖRSIKTIGHET: FÖRSIKTIGHET: Använd objektglas med slipade kanter som är avsedda för mikroskop. Objektglas kan gå sönder, beroende på storlek och kvalitet. Kontrollera att de objektglas du vill använda kan monteras på ett säkert sätt i preparathållarna och bearbetas i instrumentet innan du börjar använda dem. Ladda rotorn i centrifugkammaren med de monterade provkamrarna. (Se till att proverna är jämnt fördelade i rotorn så att den är balanserad.) 3.2 Anpassa inställningarna Skapa ett program Instrumentet står i standbyläge när strömmen har slagits på. Kontrollpanelen visar programnummer och inställningar för det senast valda programmet. Instrumentet kan lagra upp till 30 olika program. Rotationshastigheten kan ställas in från 200 till r/min i steg om 10 r/min. OBS: Fabriksinställningarna är r/min för 10 minuter. Programmen kan redigeras enligt användarens önskemål (bild 3B). Sätt på kammarens lock och lås det. Öppna instrumentets lock och sätt in centrifugkammaren. Stäng instrumentets lock. Välj det programnummer du vill köra med hjälp av upp- ( ) och nedåtpilarna ( ). Om programmet du söker inte finns kan du redigera och spara ett nytt program. Tryck på START/STOP-knappen för att starta driften. Locket är låst och låsindikatorlampan är tänd. Bild 3B Ställa in rotationshastighet(bild 3C) När bearbetningsprocessen är avslutad hörs en signal. När låsindikatorlampan har släckts kan du öppna instrumentets lock. Ta ur centrifugkammarenheten och stäng instrumentets lock. Bild 3C Ta av centrifugkammarens lock. Ta loss provkammarenheten från rotorn. Ta försiktigt ur objektglasen ur preparathållaren. 1. Välj programnummer och tryck sedan på SETknappen för att spara ditt val. Desinficera eller sterilisera centrifugkammaren, kammarens lock, och andra relevanta delar. Bild 3A OBS: Displayen som visar rotorns hastighet börjar blinka, vilket indikerar att hastigheten håller på att ställas in. 2. Ange önskad rotorhastighet för programcykeln. Tryck på upp- och nedåtpilarna tills displayen visar önskad hastighet. Rotationshastigheten kan ställas in Sida 12, reviderad 31 mars 2014

15 från 200 till r/min i steg om 10 r/min. Om dessa knappar hålls in i en sekund eller längre ändras värdet i steg om 50 r/min. 3. Tryck på SET-knappen för att spara ändringarna och ange sedan tidsåtgång (i minuter). Ställa in bearbetningstid (sekunder) (bild 3E) OBS: Återgå till standbyläge utan att spara ändringarna genom att trycka på START/STOP-knappen. FÖRSIKTIGHET: Rotationshastigheten går att ställa in i ett intervall på 200 till r/min. Cellernas morfologi kan försämras om en högre rotationshastighet väljs. Tänk över vilket värde som kan vara lämpligt innan du ställer in hastigheten. Ställa in bearbetningstid (minuter) (bild 3D) Bild 3D 1. Tryck på SET-knappen. 2. Tryck på uppåt- och nedåtpilarna tills tidsdisplayen visar önskad tid (i minuter). 3. Tryck på SET-knappen för att spara ändringar och ställ sedan in önskad tid. OBS: Återgå till standbyläge utan att spara ändringarna genom att trycka på START/STOP-knappen. FÖRSIKTIGHET: Bearbetningstiden kan ställas in från 0 minuter och 1 sekund till 99 minuter och 59 sekunder. En mycket lång bearbetningstid kan dock torka ut proverna. Tänk över vilken bearbetningstid som kan vara lämplig innan du ställer in ett värde. Bild 3E 1. Tryck på SET-knappen. 2. Tryck på uppåt - och nedåtpilarna tills tidsdisplayen visar önskad tid i sekunder. 3. Tryck på SET-knappen för att spara de nya inställningarna. OBS: Återgå till standbyläge utan att spara ändringarna genom att trycka på START/STOP-knappen. Ställ in och visa-läge När SET-knappen hålls in i 3 sekunder eller längre kommer instrumentet att växla till ställ in & visa -läge där man kan ställa in systemalternativ och se programversion och felloggar. Detta läge ger tillgång till följande funktioner: Val av ljudsignal som signalerar avslutad bearbetningsprocess Slå på eller av en varning som förhindrar att prover torkar ut Välja volym Se programversion och serienummer Visa fellogg för ett fel som inträffat Välja ljudsignal för avslutad bearbetningsprocess (SET-1) (bild 3F) Bild 3F Sida 13, reviderad 31 mars 2014

16 3. DRIFTSINSTRUKTIONER 1. Håll in SET-knappen i 3 sekunder eller längre när instrumentet är i standbyläge. Vid inställning av ljudsignal för avslutad bearbetningsprocess visas texten SET-1 på hastighetsdisplayen. 2. Använd upp- och nedåtpilarna ( och ) för att ändra värdet i tidsdisplayen från 1 till 3. Dessa är de tre olika inställningarna: 1: (Pi--, Pi--, Pi--) 2: (Pi Pi, Pi Pi, Pi Pi) 3: (PiPiPi--, PiPiPi--, PiPiPi--) 3. För att testa ljudet i det nummer du valt, tryck på START/STOP-knappen. För att stänga av ljudsignalen trycker du på knappen en gång till. 4. Tryck på SET-knappen för att spara ändringen och växla till läget där du stänger av/sätter på ljudsignalen. Sätta på eller stänga av en ljudsignal (SET-2) (bild 3G) Bild 3G 1. Tryck på SET-knappen när instrumentet är i inställningsläge för ljudsignal som signalerar avslutad bearbetningsprocess. Texten SET-2 visas i hastighetsdisplayen. 3. Tryck på SET-knappen för att spara ändringen och växla till inställning av ljudsignalens volym. Ställa in ljudvolym (SET-3) (bild 3H) Bild 3H 1. Tryck på SET-knappen när du aktiverat/stängt av ljudsignalen. När du ställer in ljudvolymen visas texten SET-3 i hastighetsdisplayen. OBS: Det finns tre olika volyminställningar för larm och signalen som markerar en avslutad bearbetningsprocess. Använd upp- och nedåtpilarna ( och ) för att ändra värdet i tidsdisplayen från 1 till 3. Dessa är de tre olika inställningarna: 1: (Lågt) 2: (Mellan) 3: (Högt) 2. Tryck på START/STOP-knappen för att testa ljudvolymen. Tryck på knappen igen för att stänga av larmet. 3. Tryck på SET-knappen för att spara ändringen och byta till visning av programversionen. OBS: Låter användaren stänga av/sätta på ljudsignal som signalerar vid avslutad bearbetningsprocess för att förhindra att prover torkar ut. Visa programversion (bild 3I) 2. Använd upp-och nedåtpilarna ( och ) i slutet av en bearbetningsprocess för att välja alternativet Off och stänga av ljudsignalen vid avslutad bearbetningsprocess. Det går även att välja hur länge signalen ska ljuda i steg om en sekund (från 0 till 60 sekunder). Värdet visas i tidsdisplayen, där det t.ex. kan stå On00 eller On60 ( På00 eller På60 ), och du ändrar det genom att trycka på pilarna. Bild 3I 1. Tryck på SET-knappen när du ställt in ljudvolymen för att visa instrumentets befintliga installerade programversion. Sida 14, reviderad 31 mars 2014

17 2. Tryck på SET-knappen för att växla till visning av felkoder. Visa felkoder (bild 3J) Bild 3J Om ett fel inträffar visar Cyto-Tek 2500 Centrifuge de felkoder som programmerats in i programvaran. Dessa tvåsiffriga felkoder uppmärksammar användaren på möjliga funktionsfel. Felkoderna visas i hastighetsdisplayen. När en felkod visas hörs även ett larm. 1. Tryck på SET-knappen när programversionen visas för att se felkoden. 2. De tre senaste felkoderna listas. OBS: I programdisplayen visas även i vilken ordning felen inträffat. Felkod för de enskilda felen visas i hastighetsdisplayen. Om ingen felkod har lagrats kommer displayen att visa E Tryck på SET-knappen för att gå tillbaka till standbyläge. 3.3 Montera provkammaren och fördela proverna FÖRSIKTIGHET: Provkammaren, preparathållare, lock till provkammare och pappersfilter för 1 ml-prover är engångsartiklar. De ska inte återanvändas. Kontrollera att alla objektglas är märkta med namn och ID och att dessa överensstämmer med namn/id på individuella patienter eller subjekt. Avkänningsgränsen för obalans vid rotation är 3 gram. Fyll provkamrarna som ska placeras i rotorn med lika stor mängd provmaterial. Använd provkammaren för 1 ml-prover endast med preparathållare, lock till provkammare och pappersfilter som är avsedda för 1 ml-prover. Artiklar som är avsedda för 6 ml/12 ml-prover är ej kompatibla med provkammare för 1 mlprover. När pappersfilter används ska kamrarna centrifugeras inom 2-3 minuter efter att proverna placerats i kammaren. Provkammare, gummipackningar, preparathållare och lock till provkammare för 6/12 ml-prover går att återanvända efter desinficering och tvätt. Om de har spruckit eller är deformerade på något sätt ska de inte återanvändas. Använd inte objektglas med sprickor eller andra fel. De kommer att gå sönder under bearbetningsprocessen. Efter att provet har placerats i provkammaren ska kammarens lock omedelbart stängas och låsas och bearbetningsprocessen ska startas. Placera inte olika typer av tillbehör i rotorn samtidigt. Om du gör detta blir det obalans i centrifugeringen. Objektglas kan gå sönder, beroende på storlek och kvalitet. Kontrollera att de objektglas du vill använda kan monteras på ett säkert sätt i preparathållarna och bearbetas i instrumentet innan du börjar använda dem. Om en provkammare med gummipackning är överfylld så kommer dess innehåll att spridas inuti centrifugkammaren. Om provkammaren innehåller för liten volym så sprids provet på ett ojämnt sätt, vilket ger otillfredsställande resultat. Användningsprocedur för engångsprovkammare för 1 ml-prover 1. Märk ett rent objektglas med provets namn och placera det med den frostade sidan upp i preparathållaren (bild 3K). Sida 15, reviderad 31 mars 2014

18 3. DRIFTSINSTRUKTIONER Bild 3K 2. Placera det nya pappersfiltret på objektglaset (bild 3L). Bild 3L 3. För i de två flikarna på undersidan av en ren provkammare i motsvarande öppningar på preparathållaren enligt bilden nedan (bild 3M). Bild 3N 5. Förbered övriga provkammare. 6. Håll preparathållaren vertikalt så att graderingarna för 0,5 och 1 ml som är markerade på den cylinderformade delen av provkammaren syns tydligt. Fyll provkammaren med 0,1 ml-1 ml provmaterial. Försegla sedan provkammaren med lock (bild 3O). Lock till provkammare 1 ml 0,5 ml Bild 3O Bild 3M 4. Justera det fyrkantiga hålet i pappersfiltret så att det är placerat över hålet i preparathållaren. Tryck ned övre delen av provkammaren mot preparathållaren tills den ligger platt och hakar i spärren överst på preparathållarens kant (bild 3N). OBS 1: Fyll inte provkammaren med mer än 1 ml då större mängder kan leda till att provmaterialet sprids i kammaren. OBS 2: Bättre spridning av cellerna på objektglaset kan uppnås genom spädning av små provvolymer (0,3 ml eller mindre) till en slutlig volym på 0,5 ml med ett lämpligt utspädningsmedel. Hantering av provkammare för 6 och 12 ml 1. Märk ett rent objektglas med provets namn och placera objektglaset med den frostade sidan upp i en preparathållare. 2. Placera gummipackningen eller pappersfiltret för 6 ml-prover på objektglaset som monteras i en provkammare för 6 ml-prover. För 12 ml-prover ser processen likadan ut: placera gummipackningen eller Sida 16, reviderad 31 mars 2014

19 pappersfiltret för 12 ml-prover på objektglaset (bild 3P). Bild 3P 3. För in en provkammare i preparathållarens nedre del. Tryck in provkammaren ordentligt så att den placeras i rätt position. Tryck ned låsbygeln på preparathållaren så att den fastnar på krokarna på sidorna av preparathållaren (bild 3Q). Provkammare för 6 ml-prover Illustrationen The illustration visar is en the kammare 6mL chamber. för 6 ml-prov. gummipackning för 6 ml-prover Illustrationen visar en kammare för 6 ml-prov. 3.4 Ladda rotorn FÖRSIKTIGHET: FÖRSIKTIGHET: FÖRSIKTIGHET: För att minimera infektionsrisken kan centrifugkammaren placeras inuti en draghuv när kammarens lock sätts på eller tas av. Kontrollera att alla objektglas är märkta med namn och ID och att dessa överensstämmer med namn/id på individuella patienter eller subjekt. Ladda rotorn och kontrollera att den är balanserad. En rotor som inte laddats på korrekt sätt är obalanserad och leder till en alltför hög vibrationsnivå i centrifugen. Detta kan även förkorta instrumentets livslängd. Låsbygel Krokar Bild 3Q 1. Öppna instrumentets lock för att ta ur centrifugkammarenheten. 2. Placera centrifugkammaren i ett dragskåp. Dra upp låsknappen på locket (bild 3S) för att låsa upp locket. Ta av locket (bild 3T). Justera preparathållarens öppning så att den är placerad över gummipackningens/pappersfiltrets öppning. 4. Fyll provkammaren upp till den markerade linjen (6 ml eller 12 ml.) Fyll provkammaren exakt ända upp till markeringen. (Se bild 3R). Lock till provkammare för 6/12 ml (tillval) Bild 3S OBS: Det finns även ett gummilock för provkammare för centrifugering av infektiösa prover. Nivålinje Bild 3R Bild 3T Sida 17, reviderad 31 mars 2014

20 3. DRIFTSINSTRUKTIONER 3. Ladda rotorn med ett jämnt antal provkammare. Fördela dem i rotorn så att kamrarna är placerade mittemot varandra (se bild 3U). Bild 3X Bild 3U 4. Om antalet prover som ska bearbetas är ojämnt kan man lägga till en provkammare som är fylld med vatten för att upprätthålla rotorns balans. FÖRSIKTIGHET: Se till att fliken på provkammarens lock är placerad så att den inte nuddar rotorns kant enligt pilarna i bild 3V (se även bild 3W). FÖRSIKTIGHET: Kontrollera att kammarens lock är låst. FÖRSIKTIGHET: Om centrifugkammarenheten behöver flyttas med de laddade provkamrarna på plats i rotorn ska man kontrollera att locket är ordentligt låst och försiktigt bära enheten med båda händerna. 3.5 Starta instrumentet 1. Tryck strömbrytaren till läge ON (på). 2. Placera centrifugkammaren i instrumentet och stäng instrumentets lock (bild 3Y). Bild 3V FELAKTIGT PLACERAD PROVKAMMARE Kammaren är monterad. Kammaren är inte korrekt placerad, den sitter snett eller upp och ner. Bild 3W Bild 3Y 5. Sätt tillbaka locket på rotorn och tryck ned knappen på locket för att låsa fast det (bild 3X). Sida 18, reviderad 31 mars 2014

21 Driften kan dock inte återupptas med den återstående bearbetningstiden. När locket öppnas återgår instrumentet till standbyläge och återställer tidsangivelsen till noll. 3.7 Nödstopp 1 Bild 3Z 2 För att stoppa driften omedelbart stänger du av instrumentet (bild 3AA). 3. Tryck på upp- och nedåtpilarna ( och ) (1) tills du hittar önskat program (bild 3Z). OBS: Om det program du söker inte finns kan du skapa ett nytt. Strömbrytare 4. tryck på START/STOP-knappen (b) för att starta driften (bild 3Z). OBS: Instrumentets lock är låst under drift. FÖRSIKTIGHET: Bearbetningstiden kan ställas in från 0 minuter och 1 sekund till 99 minuter och 59 sekunder. En lång bearbetningstid kan dock torka ut proverna. Tänk över vilken bearbetningstid som kan vara lämplig innan du ställer in ett värde. FÖRSIKTIGHET: När instrumentet är i drift ska man kontrollera att rotationshastigheten är stabil och överensstämmer med det inställda värdet. 3.6 Stänga av instrumentet För att avbryta driften, tryck på START/STOP-knappen. Instrumentet kommer att sänka rotationshastigheten och locket kommer att låsas upp när rotationshastigheten är 50 r/min eller lägre. Ett larm kommer att ljuda som indikerar att instrumentet har stannat. Bild 3 AA 3.8. Ta ur centrifugkammaren FÖRSIKTIGHET: För att minimera infektionsrisken kan centrifugkammaren placeras inuti en draghuv när kammarens lock sätts på eller tas av. 1. När bearbetningsprocessen har avslutats hörs en ljudsignal. Öppna instrumentets lock och ta ur centrifugkammaren. 2. Placera centrifugkammaren i ett dragskåp. Dra upp låsknappen för att öppna locket och ta sedan av locket (bild 3BB och 3CC). OBS: Locket låses upp, och den återstående bearbetningstiden visas fortfarande på displayen. Sida 19, reviderad 31 mars 2014

22 3. DRIFTSINSTRUKTIONER Bild 3BB Bild 3CC 3. Ta loss preparathållarna från rotorn. 4. Ta loss objektglaset från preparathållaren. Se till att området där provet avsatts inte ändrar position. 5. Töm centrifugkammaren på vätska som ansamlats. Desinficera eller sterilisera centrifugkammaren och dess lock. Desinficera 6 och 12 ml-provkamrarna, kamrarnas lock, gummipackningar samt preparathållare efter användning. Se avsnitt för rengöringsanvisningar. Kassera använda 1 ml-provkammare, preparathållare, kamrarnas lock samt filterpapper i enlighet med aktuella riktlinjer för de bearbetade proverna och reagenserna. FÖRSIKTIGHET: Töm centrifugkammaren på vätska som ansamlats efter varje användningstillfälle. FÖRSIKTIGHET: Lämna inte kammarens lock i låst läge efter användning. Om det bildas undertryck i kammaren blir det svårare att ta av locket. Sida 20, reviderad 31 mars 2014

23 SKÖTSEL AV INSTRUMENTET 4.1 Allmän information Cyto-Tek 2500 Centrifuge är ett precisionsinstrument som utformats för problemfri drift och minimalt underhåll. Instrumentet ska hanteras varsamt för att undvika skador på känslig elektronik. Centrifugen kan hållas i gott skick om användaren noggrant följer dessa instruktioner. Innan du rengör eller utför underhåll på instrumentet ska strömbrytaren ställas i läge OFF (av) och elkabeln ska dras ut från eluttaget. VARNING: VID UNDERHÅLL ELLER RENGÖRING AV INSTRUMENTET SKA STANDARDRUTINER FÖR LABORATORIESÄKERHET SAMT PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING ANVÄNDAS Demontering och rengöring av centrifugkammarenheten FÖRSIKTIGHET: För att minska infektionsrisken kan centrifugkammarenheten placeras i ett dragskåp innan locket tas av. Vid rengöring, desinficering eller sterilisering av centrifugkammarenheten ska den placeras och demonteras i ett dragskåp. Ta loss lockets packning, och ta även loss rotorenheten och V-ringen från centrifugkammaren före rengöring. Demontering av centrifugkammarens lock 1. Ta av kammarens lock (bild 4A) Rengöring av kontrollpanelen 1. Torka av de inre ytorna (inklusive insidan av locket och trumman) med en ren trasa som fuktats med ett neutralt rengöringsmedel. Områden som är mycket blöta ska torkas av försiktigt. FÖRSIKTIGHET: Använd inte någon typ av flyktig vätska som t.ex. lösningsmedel Rengöring av instrumentet 1. Torka av instrumentets utsida (inkl. ytan där lockets gummipackning och centrifugkammaren placeras) med en ren trasa som fuktats med desinficerande etanol eller isopropylalkohol i en koncentration på %. Områden som är mycket blöta ska torkas av försiktigt. Bild 4A 2. Ta loss lockets packning (bild 4B). FÖRSIKTIGHET: Spraya inte desinficeringsmedel direkt på eller över instrumentet. Bild 4B Sida 21, reviderad 31 mars 2014

24 4. SKÖTSEL AV INSTRUMENTET Demontera centrifugkammaren 1. Lossa de två skruvarna som håller rotorenheten på plats. Ta loss rotorenheten (bild 4C och 4D). Enheten har demonteras i enlighet med bilden nedan (bild 4F). Centrifugkammare Lock till centrifugkammare Bild 4C Rotor V-formad packning Lockets packning Bild 4F Montering av centrifugkammarenheten 1. Sätt i V-ringen (bild 4G och 4H). Bild 4D 2. Ta loss V-ringen (bild 4E). Bild 4G V-ring Axelhus centrifugkammare Bild 4H Bild 4E Sida 22, reviderad 31 mars 2014

25 FÖRSIKTIGHET: Montera V-ringen på axelhuset för centrifugkammaren med den utstickande delen av packningen uppåt. Om packningen monteras på annat sätt kan tätningskapaciteten försämras. 3. Placera rotorenheten i centrifugkammaren och dra åt de två skruvarna (bild 4J). 2. Montera packningen på kammarens lock (bild 4I). Bild 4J Installation (byte) av packningen till instrumentets lock (bild 4K) Ovansidan på denna yta Lockets packning Lock till centrifugkam <Förstorad bild av denna del> Lockets packning Instrumentets lock Bild 4I FÖRSIKTIGHET: Installera lockets packning med packningens ovansida uppåt. FÖRSIKTIGHET: Packningen ska monteras så att den sitter symmetriskt fäst runtom locket. Om packningen monteras på annat sätt kan tätningskapaciteten försämras. Bild 4K 1. Öppna instrumentets lock och ta loss den gamla packningen från spåret. 2. Torka rent spåret med en trasa eller pappershandduk. 3. Kontrollera att rätt sida av packningen är vänd inåt. Rikta packningens utstickande parti mot spårets utsida enligt bilden ovan. Sida 23, reviderad 31 mars 2014

26 4. SKÖTSEL AV INSTRUMENTET 4. Bestäm två punkter (a och b) som är placerade mitt emot varandra. Placera punkt a längst upp i spåret och punkt b längst ned och tryck fast de två punkterna i spåret. Bestäm sedan två ytterligare punkter på den horisontella ledden, c och d, så att packningen är jämnt fördelad över spåret. Tryck fast punkterna c och d på lämplig plats i spåret. Tryck sedan fast resten av packningen i spåret så att den sitter jämnt runt hela spåret (bild 4L). Punkt c Punkt c Punkt a Punkt b Punkt d Lockets packning Punkt a 5. Dra med fingertoppen längs med packningen. Bild 4L Tryck fast packningen i spåret där det behövs. Punkt b Punkt d Packningsspå r Punkt a Punkt b Lista över desinficerings- /steriliseringsmetoder FÖRSIKTIGHET: Vid sterilisering med högtrycksånga ska skyddskläder som t.ex. handskar bäras och man måste vara uppmärksam för att undvika brännskador. FÖRSIKTIGHET: Alla centrifugkammarens delar kan autoklaveras. Alla delar måste steriliseras separat. FÖRSIKTIGHET: Om kammaren, locket och rotorn placeras i samma behållare vid desinficering kan det leda till att de slits snabbare (olika metaller korroderar på olika sätt). Separat desinficering av delarna rekommenderas. Komponent Lock till centrifugkam mare Rotor Centrifugkam mare Lockets packning V-formad packning Desinficering/sterilisering Kan steriliseras i autoklav (121 C, 20 minuter). Kan desinficeras genom blötläggning i etanol (80 %) isopropylalkohol (70 %) eller natriumhypokloritlösning (0,5 % eller lägre koncentration, i maximalt 20 minuter) Kan steriliseras i autoklav (121 C, 20 minuter). Kan desinficeras genom blötläggning i etanol (80 %) isopropylalkohol (70 %) eller natriumhypokloritlösning (0,5 % eller lägre koncentration, i maximalt 20 minuter) Kan steriliseras i autoklav (121 C, 20 minuter). Kan desinficeras genom blötläggning i etanol (80 %) isopropylalkohol (70 %) eller natriumhypokloritlösning (0,5 % eller lägre koncentration, i maximalt 20 minuter) FÖRSIKTIGHET: Om centrifugkammaren autoklaveras när den fortfarande är fuktad med natriumhypokloridlösning slits den snabbare. Kan steriliseras i autoklav (121 C, 20 minuter). Kan desinficeras genom blötläggning i etanol (80 %) isopropylalkohol (70 %) eller natriumhypokloritlösning (0,5 % eller lägre koncentration, i maximalt 20 minuter) Sida 24, reviderad 31 mars 2014

27 4.1.4 Rengöring av provkammare, gummipackning, lock till provkammare och preparathållare för 6- och 12 ml-prover (bild 4M) Dessa enheter består av fyra delar: a preparathållare b gummipackning c provkammare d lock till provkammare vatten och rengöringsmedel. Vattentemperaturen får inte vara högre än 40 C. Skölj de rengjorda delarna noggrant i rent vatten och låt torka. 3. Preparathållarna i rostfritt stål (a) ska blötläggas i ett godkänt desinficeringsmedel i maximalt 10 minuter, och sedan ska de sköljas noggrant i varmt kranvatten. Dessa provkammare (a) kan även autoklaveras som en alternativ rengöringsmetod. Autoklavera inte delar i plast och gummi (gummipackning b, provkammare c, och lock till provkammare d) och utsätt inte dessa föremål för xylen, thinner eller lösningsmedel. Dessa delar får inte förvaras i direkt solljus eller nära en värmekälla. Den behållare som desinficeringsmedlet hälls i vid blötläggning av delarna kan bestå av glas eller metall, men inte plast. Var noga med att inte nöta på någon yta inuti kammaren eller den upphöjda delen runt utloppet. Sådant slitage kan ha en negativ inverkan på cellskörden då de nötta ytorna kan fungera som en uppsamlingsyta där cellerna fastnar på vägen till objektglaset. FÖRSIKTIGHET: Provkammare, gummipackningar, preparathållare och lock till provkammare för 6 och 12 mlprover kan återanvändas efter desinficering och sköljning. Om de har spruckit eller ändrat form ska de inte användas. Dekontaminering Om farligt material spills ut inuti eller på instrumentet ska instrumentet dekontamineras enligt rengöringsprocedurerna i avsnittet Skötsel av instrumentet. Bild 4M Alla dessa delar ska noggrant dekontamineras och rengöras före användning. 1. Alla delar ska blötläggas i ett godkänt desinficeringsmedel. Desinficeringsmedel som innehåller 0,5 % klorhexidinhydrokloridlösning eller en natriumhypokloritlösning (vanligt blekmedel) med 0,5 % eller lägre koncentration rekommenderas. 2. Efter blötläggning av delarna i ett godkänt desinficeringsmedel ska de rengöras med varmt Transport Desinficera instrumentet före transport. Se ovan under Dekontaminering. Kontakta Sakuras tekniska support för assistans på Alternativ 2: I andra länder än USA: kontakta närmaste Sakurainstrumentåterförsäljare eller representant för information och assistans. Sida 25, reviderad 31 mars 2014

28 4. SKÖTSEL AV INSTRUMENTET Byte av packning Byt ut lockets packning och V-ringen när de är slitna eller minst en gång om året. Var noga med placeringen av den nya packningen när du byter ut den gamla Förebyggande underhåll av en servicetekniker Följande komponenter kan inspekteras och ersättas vid behov: För mer information kan du kontakta vår tekniska support eller din närmaste återförsäljare. Centrifugkammarenhet Obalanssensor Lockets låsmekanism Lockets öppnings-/stängningsmekanism Styrkort Packningar och förbrukningsartiklar Sida 26, reviderad 31 mars 2014

29 FELSÖKNING OCH SERVICE 5.1 Strömavbrott Mekanisk upplåsning vid strömavbrott VARNING: KONTROLLERA ATT ROTATIONEN UPPHÖRT INNAN DU UTFÖR NÅGOT ARBETE PÅ INSTRUMENTET. I händelse av strömavbrott kommer locket att fortsätta vara låst. Vid behov kan locket öppnas manuellt. 1. Tryck strömbrytaren till positionen OFF. 2. Ta loss en liten lucka på instrumentets vänstra sida (bild 5A). Lucka Bild 5A 3. För in ett smalt föremål i hålet för att låsa upp locket (bild 5B). FÖRSIKTIGHET: Använd ett smalt, styvt föremål som är 4-6 mm brett och längre än 5 cm. VARNING: INNAN DU ÖPPNAR INSTRUMENTETS LOCK EFTER ATT DET LÅSTS UPP SKA DU VIDTA ÅTGÄRDER FÖR INFEKTIONSKONTROLL SOM T.EX. ATT TA PÅ DIG SKYDDSKLÄDER OCH PLACERA INSTRUMENTET I ETT DRAGSKÅP. 5.2 Åtgärder att vidta om ett fel inträffar Om ett fel inträffar under drift så sänker instrumentet omedelbart motorns hastighet och ett larm hörs. Efter att motorn stannat släcks låsindikatorn för locket (LID LOCK). Öppna instrumentets lock och vidta åtgärder för att korrigera felet. Larmsignalen kan stängas av genom att man trycker på någon av knapparna på kontrollpanelen (START/STOP, SET, eller upp- och nedåtpilarna). Slå från och till strömförsörjningen till instrumentet för att gå ur felvisningsläget. Beskrivning av felvisningsläge (bild 5C) Bild 5B Visning av felkod 4. Tryck in den smala pinnen i hålet för att öppna låset. Locket kan nu öppnas. Sida 27, reviderad 31 mars 2014

30 5. FELSÖKNING OCH SERVICE Bild 5C Visning av fel vid obalans 1. Felkoderna visas i hastighetsdisplayen. 2. Upp till tre fel kan visas, och det senaste felet visas först. Ordningen som felen inträffat i visas på programvisningsdisplayen med siffrorna 1, 2 och 3. Om samma fel inträffar flera gånger i följd så registreras det endast första gången. Om flera olika fel inträffar under drift registreras endast det fel som har högst prioritet. 3. Felkoderna visas som E-xx med undantag för fel kopplade till obalans som visas som bal. Se följande tabeller för mer detaljerad information. 5.3 Felsökningsschema I följande felsökningsscheman finns listor över felmeddelanden och felkoder som kan visas när Cyto- Tek 2500 Centrifuge används. Det kan röra sig om driftproblem eller elektriska och mekaniska fel. Möjliga orsaker och rekommenderade åtgärder tas också upp så att isolerade problem snabbt kan korrigeras. Fyll i Kontrollista före service i slutet av detta avsnitt om ytterligare assistans behövs för att lösa ett problem med instrumentet (t.ex. om en okänd felkod visas, om man inte kan hitta orsaken till problemet eller om problemet inte finns med i denna manual). Kontakta sedan teknisk support på Sakura Finetek i USA genom att ringa avgiftsfritt (endast i USA). Alternativ 2: I andra länder än USA, kontakta närmaste Sakurainstrumentåterförsäljare eller representant för information och assistans. Sida 28, reviderad 31 mars 2014

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska Uppstart Tissue-Tek Film automatisk täckglasmontering är konstruerad för montering av täckglas på biologiska prover som är monterade på standard 25 x 75 mm (1 x 3 tum) objektglas. Användning av särskild,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Användarsäkerhet Systemet och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att systemet

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET 1.0 INLEDNING Tack för att du har valt oss! Du har valt en maskin som har tillverkats av högkvalitativa material och med den allra senaste tekniken. Din egen, dina kunders och dina användares säkerhet

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18)

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) OBSERVERA! Läs igenom hela bruksanvisningen före användandet. 1. INLEDNING a. Allmänt Denna provare är konstruerad i samarbete med ingenjörer, auktoriserade

Läs mer

KYL-/FRYSBOX 12/24/230V

KYL-/FRYSBOX 12/24/230V KYL-/FRYSBOX 12/24/230V Bruksanvisning HN nr. 8896 Lycka till med Er nya kylbox kom ihåg att noggrannt läsa igenom denna bruksanvisning före användning och spara den för eventuellt senare bruk. Kylboxen

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

IQ-8 Mobile Bruksanvisning

IQ-8 Mobile Bruksanvisning IQ-8 Mobile Bruksanvisning Inhåll 1 Säkerhetsanvisningar... 4 2 Leveransinnehåll och komponenter... 5 3 Användningsändamål... 6 4 Ibruktagning... 7 5 Rengöring av apparaten... 8 6 Felsökning... 9 7 Miljöanvisningar

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard.

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Manual Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Innehåll 1. 2. 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 6. 7. Allmän Information

Läs mer

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR LÄS IGENOM OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGA INNEHÅLL 1. Symboler 2. Varningar och försiktighetsåtgärder 3. Miljö 4. Beskrivning av produkten 5. Isättning/byte

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 22-1670 DC-62P Art: 22-1680 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox. Vi som tillverkare och leverantör

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM made in China 7 1 4 3 5 8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BaByliss S.A.R.L. - 99, Avenue Aristide Briand - 92120 Montrouge - FRANCE www.babyliss.com SVENSKA Med Curl Secret från BaByliss kan du enkelt skapa vackra

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Telis 4 RTS fjärrkontroll

Telis 4 RTS fjärrkontroll Telis 4 RTS fjärrkontroll Bruksanvisning Telis 4 RTS Pure Artnr. 8063 Telis 4 RTS Silver Artnr. 80638 Telis 4 RTS Patio Artnr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Artnr. 8065 Telis 4 RTS fjärrkontroll 5 Kanal fjärrkontroll

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Barblandare METOS HBH650 CE MG4117106 Bruksanvisning 07.08.2015 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man

Läs mer

Kung Fu Massage MANUAL OD 600

Kung Fu Massage MANUAL OD 600 Kung Fu Massage MANUAL OD 600 Kung Fu Massage INNEHÅLL Viktiga säkerhetsanvisningar 13 Lämplig för 14 Fördelar 14 För bästa resultat 14 Funktionsknappar och användningsanvisningar 15 1. Funktionsknappar

Läs mer

Utdrag ur manual ZERO+ Drift & skötselinstruktion för UV-renare

Utdrag ur manual ZERO+ Drift & skötselinstruktion för UV-renare Utdrag ur manual ZERO+ Drift & skötselinstruktion för UV-renare Sida 17 av 24 14. Drift- & skötselinstruktion Driften och skötseln av ZERO+ inkluderar regelbunden rengöring av UV-rören. UV-rören ska även

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG MW102P-S. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG MW102P-S instruktionsbok

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998*

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998* G220 Bruksanvisning Räknevåg 7602-998 Issue 7/04/00 SWEDISH *7602-998* Innehållstörteckning Varningar Rengöring av vågen Installation Slå på vågen 2 Pipsignaler 3 Test av teckenfönstret/välja insomningsläge

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800 Användarmanual Great Northern Popcorn Skyline 800 För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our website.

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna B R U K S A N V I S N I N G Framkallningsmaskin MI-5 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Innan du startar maskinen 3 3.0

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING 1. Karakteristik 1. Dammsugare för vått och torrt. 2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft. 3. Skåror i huvuddelen, för enkel

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar ver.2015.12 MOA Säkerhetskrav installation 1. Montering och anslutning av elpatronen ska endast utföras av en kvalificerad installatör. 2. Anslut

Läs mer

1 / 8 SUNDA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda Alliance är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till

Läs mer

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning.

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning. SNABBGUIDE S Lysdiodlampa Jämfört med en vanlig glödlampa håller en lysdiodlampa mycket längre, den lyser upp bättre i apparaten och den är dessutom miljövänligare. Vänd dig till Kundservice om lampan

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer