Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016"

Transkript

1 Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandboken finns också på Innehåll Välkommen till Väsby nya gymnasium Vision Organisation Information A Ö Elevomsorg Mentor Klassråd Program, ämnen och kurser Betyg Trivsel och ansvar Åtgärder vid olämpligt uppträdande/beteende Rutiner vid frånvaro och för hög frånvaro Regler för datoranvändning Övervakning och åtgärder vid regelbrott Arbetsmiljöfrågor Bibliotek Läsårsdata 2015/2016

2 Välkommen till Väsby Nya Gymnasium Vi hälsar dig som nu börjar eller som fortsätter dina studier hjärtligt välkommen till Väsby Nya Gymnasium. Att börja ett nytt läsår innebär alltid stora förväntningar och förhoppningar. Vi som arbetar för att uppfylla dina förväntningar tillsammans med Dig hoppas att dina år i Väsby Nya Gymnasium blir riktigt spännande och utvecklande. Alla vi som arbetar i skolan är här för att hjälpa dig att lyckas med dina studier. Vi arbetar för att du ska erövra de kunskaper som du behöver för att bli framgångsrik. Vi vill nu uppmuntra dig att ta tillvara de möjligheter som Väsby Nya Gymnasium erbjuder - den öppna flexibla studiemiljön, engagerade och kunniga lärare, stora möjligheter till delaktighet och reellt inflytande, omfattande satsning på IT och samverkan med högskola och näringsliv. Alla de möjligheter som skolan erbjuder och den öppna studiemiljön ställer också höga krav på dig som elev. Vi hjälper dig, men Du måste också ta eget ansvar för planering av dina kurser, att sätta dig in i mål-och betygskriterier och dina rättigheter och skyldigheter. Den här elevhandboken är till för att vara ett stöd och ge dig information om vart du kan vända dig om du behöver veta mer. Läs handboken noga och ha den med under hela läsåret. Besök också regelbundet vår webbplats och Skolportalen där det finns aktuell information. Lycka till med dina studier i Väsby Nya Gymnasium! Personal och skolledning

3 Vision, verksamhetsidé och värdegrund Väsby Nya Gymnasiums vision Tillsammans arbetar vi på Väsby nya Gymnasium, för att du oavsett bakgrund ska kunna erövra de kunskaper som du behöver för att lyckas i framtiden. Väsby Nya Gymnasiums verksamhetsidé Väsby Nya Gymnasium ska vara en verklighetsnära och modern skola med tydliga krav, där du tillsammans med oss tar ansvar för att utveckla dina förmågor och tar vara på dina möjligheter - idag och i framtiden. Vi ska även vara mer än en vanlig skola, som du går till på morgonen och lämnar direkt efter sista lektionen. Vi vill vara en plats för studier, fritid, möten och samvaro under hela arbetsdagen, även efter skoltid. - Där lärande och utveckling kan ske också utanför de ordinarie kurserna. Värdegrund Alla ska respektera varandra oavsett sexuell läggning, kön, funktionshinder, religion, utseende, klädstil eller etnicitet Alla har lika värde Alla ska få chansen att lära sig efter sina egna förutsättningar Alla ska få sin åsikt hörd och bli sedda

4 En organisation för samverkan, delaktighet och utveckling Väsby Nya Gymnasium är en förhållandevis liten gymnasieskola, vilket bidrar till stark gemenskap och att varje elev blir sedd. Du har en mentor som guidar och stödjer dig genom din utbildning. Programlag Naturvetenskap/Teknik Samhällsvetenskap Ekonomi/Ekonomi Juridik Introduktion (IM) Arbetsgrupper Likabehandling Arbetsmiljö Miljö Skolutveckling Marknadsföring Med flera...

5 Information A Ö Adressbyte Om du byter folkbokföringsadress eller annan adress ska du meddela det till skoladministratören snarast. Borttappade och upphittade saker Vänd dig till receptionen vid cafeterian. Det som lämnats in förvaras där, dock längst till terminens slut. Busskort Är resvägen längre än sex kilometer till den skola du kommit in på får du reseersättning i form av ett terminskort på SL. Korten hämtas ut hos din mentor i början av terminen. Cafeterian Öppettider Må-to 08:00-21:00 Fr 08:00-18:00 Lö 10:00-18:00 Sö 10:00-19:00 Datorer Varje elev på Väsby nya Gymnasium får under studietiden låna en dator av skolan. (se rubriken lån av utrustning ). I klassrummet är det läraren som avgör när datorerna får användas och när de ska vara stängda. Elevfoto Gruppfoto tas av samtliga klasser i början av läsåret. Individuella foton tas av de som vill sparas under elevens skoltid. E-post Du har som elev ett edu-konto i kommunens e-postsystem. Detta konto ger dig en e- postadress, som du ska använda i skolan. Ditt Live-ID ger dig utrymme på Onedrive, Microsofts molntjänst, som du når via Skolportalen eller vilken annan Internetuppkopplad dator eller enhet som helst. När skolan kontaktar dig personligen sker det främst via din skolmejl. Läs därför din mejl ofta! Du kan göra en hänvisning på mejlen till din privata e-postadress om du vill. Kontot upphör när du slutar skolan. Frågor ang. datorer och konton besvaras av vår institutionstekniker Magnus Kortell. Frånvaro/Frånvaroanmälan Närvaro i gymnasieskolan är obligatorisk. Har din vårdnadshavare/myndig elev ej anmält frånvaro räknas det som skolk. Mejl skickas då automatiskt till vårdnadshavare vid dagens slut. Om du har stor ogiltig frånvaro dras studiebidraget in. Dina föräldrar/vårdnadshavare meddelas oavsett om du är myndig eller inte.

6 Om du måste stanna hemma från skolan p.g.a. sjukdom ska du snarast anmäla detta till skolan. Om du är över 18 år kan du göra denna anmälan själv, annars måste förälder/vårdnadshavare göra anmälan. Om du är sjuk mer än en vecka ska du på begäran kunna styrka sjukdomen med läkarintyg. Sjukanmälan görs: Via SMS: Skriv ett SMS-meddelande med följande innehåll till nummer 71700: FV UV ÅÅÅÅMMDD-TTTT (elevens personnummer) Genom att logga in på Skolportalen En tydligare beskrivning finns på vår hemsida under rubriken Frånvaroanmälan. OBS! Tänk på att du måste sjukanmäla dig varje dag som du är sjuk. Om du har god man eller kontaktperson frånvaroanmälar denna via ett formulär på hemsidan: program/introduktionsprogrammen/frånvaroanmälan Om du blir sjuk under dagen anmäler du det till din mentor, likaså vid korttidsfrånvaro p.g.a. läkar- eller tandläkarbesök. Skolan tillämpar samma riktlinjer som i arbetslivet vilket innebär att efter 1 veckas sjukfrånvaro samt vid upprepad korttidsfrånvaro ska ett läkarintyg lämnas in till mentor i annat fall räknas det som ogiltig frånvaro. Försäkring Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn och ungdomar och andra grupper inom kommunen. På vår hemsida kan du läsa mer om försäkringens omfattning. Skadeanmälan ska göras direkt till: Sverigeskador Box Kallinge e-post: Tel Förväntansdokument Inför varje läsår lämnar skolan ut ett dokument med information om vad du som elev kan förvänta dig av skolan och vad skolan förväntar sig av dig som elev. Dokumentet undertecknas av både elev och föräldrar. Inlämning av uppgifter i tid Kalendarium Du får i början på läsåret ett kalendarium med uppgifter om lovdagar och nationella prov m.m. Där står också för dig viktiga tidpunkter som t.ex sista inlämningsdag för val till år 2 och 3. Du hittar även kalendariet på och i skolportalen. Klassrum I klassrummet har du ansvar för att bänken står i ordning, samt att vid dagens slut ställa upp stolen på bänken enligt det städschema som finns i klassrummet.

7 Ledighet Ansökan om ledighet ska ske genom Skolportalen. Mentor avstyrker eller tillstyrker din ansökan. Rektor avslår eller beviljar. Om du behöver vara ledig från skolarbetet måste du ansöka senast två veckor före önskad ledighet. Ledighet beviljas endast vid särskilda eller synnerliga skäl. Semesterresor bör ske under skolloven. Lån av utrustning För lån av utrustning som skolan äger är eleven personligen ansvarig. En särskild låneförbindelse ska skrivas under. Alla elever omfattas av en garanti för lånad dator under hela studietiden samt är allriskförsäkrade. Vid självförvållad skada eller olycka tas en ärendehanteringskostnad ut på 1000 kr. Läroböcker Du får låna dina läroböcker av skolan under studietiden. Var rädd om böckerna, för om du tappar eller förstör en bok måste du ersätta den. Läroböckerna ska lämnas åter vid läsårets slut och eleven faktureras för försenad återlämning. Passerkort Alla elever får ett passerkort som går till skolans entré. Borttappade el. förstörda passerkort ersätts med ett nytt för en kostnad på 100 kr (tillverknings- och hanteringskostnad). Det är, av säkerhetsskäl, förbjudet att släppa in andra elever eller obehöriga i huset! Detta gäller båda i hissarna och vid speedgaterna. Har man glömt sitt kort kontaktar man någon i personalen och går genast till institutionsteknikern för att köpa ett nytt! Schemafri skoltid Schemafri skoltid innebär att undervisningen inte är utlagd enligt ordinarie schema. Du kan dock få enskilda uppgifter, prov, studiebesök el dyl. under den tiden. Vi uppmanar dig att använda skolans studieytor vid dessa tillfällen. Sen ankomst Vid sen ankomst avgör läraren när det är lämpligt att släppa in eleven. Detta för att störa den pågående undervisningen så lite som möjligt. Skadegörelse Elev som uppsåtligt eller genom oaktsamhet skadar skolans egendom är skyldig att ersätta skadan till dess funna värde. Klotter och annan skadegörelse polisanmäls. Skolportalen Skolportalen är din lärplattform, där du hittar aktuell information, skolinfo, kalender mm. Här hittar du också information om dina kurser, schema samt länkar till olika lärresurser. I kursrummet kan läraren skapa gemensamma arbetsytor för information och material till sina elever. Gå därför in på skolportalen och läs din skolmail ofta. Skolportalen hittar du på Din mejl och dina dokument når du även från ditt Live- ID på adressen outlook.com och skydrive.com

8 Skolrestaurang Skolrestaurangen är öppen mellan kl. 11:30 och 13:00. Varje dag serveras tre huvudrätter, varav ett vegetariskt alternativ samt salladsbord med bröd och smör. Varje elev har ansvar för att ordningen i matsalen är god och att själv bära bort sin tallrik mm från bordet. Vid allergi eller överkänslighet kontaktas kökschefen. Lämna även en blankett med information till skoladministratören. Studiebidrag Studiebidrag utgår till elev under 10 månader per år (ej juli, aug). Ansökan behöver inte göras. Möjlighet finns att ansöka om extra studiebidrag om familjens inkomst är lägre än kr/år före skatt. Kurator hanterar frågor kring studiebidrag. Studiebidraget dras in vid för stor frånvaro. Läs mer under rubriken Frånvaro. Studieytor Alla ytor i skolans lokaler skall betraktas som studieytor. Behöver du enskild studieplats eller ett rum för grupparbete kontaktar du din lärare. Du och din lärare ansvarar för att rummet lämnas i fullgott skick! Våra öppna ytor är inte korridorer. Alla ytor skall kunna användas för studier och arbete. Det är därför inte tillåtet att tala högljutt eller uppträda störande på någon yta inte heller mellan eller över våningsplanen. Störande föremål Skolans personal har rätt att beslagta föremål som bedöms vara störande eller farliga. Säkerhet Skolan har ett automatiskt brandlarm. Runt om i skolan finns utrymningsplaner anslagna och utrymningsvägar markerade. Försäkra dig om att du känner till utrymningsvägarna. Ett antal övervakningskameror finns placerade i allmänna utrymmen på skolan samt i några lokaler med dyrare utrustning. Inspelning sparas på hårddisk (i låst och larmat serverrum) i ca 14 dagar och raderas därefter automatiskt. Enbart elever och personal har rätt att vistas i skolan. Därför ska du som elev kunna legitimera dig med ditt passerkort när så krävs. Utvecklingssamtal Varje termin erbjuds du utvecklingssamtal med din mentor. Samtalet är till för att du som elev ska lyckas så bra som möjligt med dina studier. Mentor inbjuder förälder till omyndig elev att delta i utvecklingssamtalet. Myndig elev avgör själv om förälder ska delta. Värdesaker Varje elev disponerar ett låsbart skåp för förvaring av ytterkläder och läroböcker. Ta inte med värdesaker till skolan. Du får ingen ersättning vid eventuell förlust. Skolan förbehåller sig rätten att visitera skåp. Om du förvarar din dator i skåpet måste skåpet ha godkänt hänglås. Skåpen ska städas ur vid slutet av läsåret och en kostnad debiteras för ostädat skåp. Webbplats På Väsby nya gymnasiums hemsida finner du aktuell information och mer om skolans verksamheter, utbildningar, studievägledning mm.

9 Elevhälsa Plan mot kränkande behandling Planen ska främja arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling, så att alla elever kan känna sig trygga, sedda och respekterade. Planen finner du på Skolportalen. Vi är stolta över att ha både skolsköterska, kurator och SYV på plats i Väsby Nya Gymnasium. Det innebär större trygghet och tillgänglighet för våra elever än att endast köpa in dessa tjänster vid behov. Det innebär även att dessa personer, genom nära samarbete med övrig personal, lättare skapar sig en god bild av eleverna och deras situation. Kurator Problem av praktisk, ekonomisk eller personlig karaktär, som kan påverka studierna på ett negativt sätt, kan du ta upp med din kurator. Kurator hjälper till med bl.a myndighetskontakter, remisser och rådgivning. Kurator har tystnadsplikt. Kurator finns på skolan varje måndag och tisdag mellan kl. 08:30-17:00. Skolhälsovård Alla elever i åk 1 erbjuds ett hälsobesök med hälsoformulär, hälsofrämjande utvecklingssamtal (personligt och i grupp) samt undersökning av längd och vikt. Vid behov undersöks rygg, hörsel, syn och färgseende. Kompletteringar av vaccinationer ges före 18 års ålder. Öppen mottagningstid må-fr kl. 11:00-12:00. Skolsköterskan har tystnadsplikt. Studie- och yrkesvägledning Vägledning har som mål att bidra till att du får ökad kunskap om dig själv, samt om de alternativ som finns att välja mellan. Studie- och yrkesvägledaren arbetar därför med att stödja, coacha och informera dig i samband med de valsituationer som uppstår under gymnasietiden, samt inför framtida studie- och yrkesval. Hos studie- och yrkesvägledaren kan du boka tid för: Studieplanering Val av inriktning och valkurser Behörighetsbestämmelser och meritpoäng Kursbyten Studieuppehåll eller studieavbrott Svårigheter i studiegången Studier och arbete efter gymnasiet

10 Mentor Varje klass har minst en mentor. Mentors uppgift är bl.a. att ge akt på elevernas hälsa, studiesituation och allmänna uppförande samt att hålla klassen informerad om sådant som direkt påverkar arbetet i skolan. Som elev ska du alltid kunna vända dig till din mentor då du behöver stöd eller behöver prata om något speciellt som rör skolarbetet. Du träffar din mentor varje vecka. Skoldemokrati För att säkerställa demokrati, delaktighet och jämlikhet pågår ett konstant arbete med dessa frågor på VNG. Utöver de elevråd och klassråd som utgör den formella stommen i demokratiarbetet arbetar vi för att upprätthålla en levande och konstruktiv dialog mellan lärare, elever, föräldrar, skolledning och övrig personal på skolan. Samtidigt bedrivs ett fortlöpande utvecklings- och utvärderingsarbete i vår särskilda arbetsgrupp för demokrati och likabehandling. Program, ämnen och kurser Programmen är uppbyggda av sex delar, gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma karaktärsämnen, inriktningar, programfördjupningar, individuellt val samt gymnasiearbete. Du läser ett antal kurser inom varje del som tillsammans utgör din studieplan. Ett fullständigt program omfattar minst gymnasiepoäng och du har eget ansvar för att du når den summan. Gymnasiegemensamma ämnen Gymnasiegemensamma ämnen är de ämnen som ska ingå i samtliga nationella program. Dessa ämnen är: svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik, idrott och hälsa, historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap. Omfattningen kan dock variera mellan och inom yrkesprogram respektive högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen utgör de gymnasiegemensamma ämnena 600 p och på de högskoleförberedande programmen p. Programgemensamma ämnen De ämnen/kurser som ditt program har utöver de gymnasiegemensamma ämnena kallas programgemensamma ämnen, inriktning och fördjupning. Omfattningen av dessa kurser är p för yrkesprogrammen och p för de högskoleförberedande programmen. Individuellt val Du ska läsa 200 p inom individuellt val. Du kan välja kurser som intresserar dig, ökar din behörighet till högskolan, ger meritpoäng eller är en fördjupning inom ditt program.

11 Studieplan Du får en individuell studieplan som upprättas av studie- och yrkesvägledaren. Den utgår ifrån programmets poängplan och där införs de kurser som du sökt och antagits till. Poängplan Alla elever får en poängplan för sitt program av skolan. I poängplanen framgår vilka kurser som ingår i programmet och under vilket år de planeras. Där framgår också hur många poäng du ska läsa individuellt val olika år för att få en jämn arbetsbelastning. Gymnasiearbete Gymnasiearbetet som omfattar 100 p är ett större självständigt arbete där du har möjlighet att fördjupa dig inom dina karaktärsämnen. Gymnasiearbetet redovisas i någon form, t.ex. uppsats, och betygssätts med godkänt resp. icke godkänt betyg (E eller F) Moderna språk Om du har betyg från språkundervisning i grundskolan ska undervisningen i gymnasieskolan utgå från grundskolans utbildningsnivå. Du som redan läst ett modernt språk i grundskolan har alltså inte rätt att få betyg i gymnasieskolan på samma steg som du redan har läst. Om du har läst språk sedan år 6 ska du börja på steg 3 i gymnasieskolan, om du har läst sedan år 8 ska du börja på steg 2. du måste själv bevaka att du hamnat i rätt språkgrupp eftersom vi inte kan garantera att vi fått rätt information från grundskolan. Modersmål Om du talar ett annat språk än svenska hemma har du möjlighet att välja en eller flera kurser inom ämnet modersmål som individuellt val. För att en kurs ska starta krävs minst fem deltagare. Anmälan till modersmål år 1 görs i samband med gymnasievalet. Inför år 2 och 3 görs anmälan när du gör övriga individuella val. Modersmål kan ersätta moderna språk men ger dock inga extra meritpoäng. Nationella prov I vissa ämnen förekommer nationella prov. Elever med diagnostiserad dyslexi erbjuds förlängd provtid vid nationella prov. Introduktionsprogram Skolan erbjuder fyra introduktionsprogram: Preparandutbildning Yrkesutbildning Individuellt alternativ Språkintroduktion Preparandutbildning Preparandutbildning ska ge eleven behörighet till ett nationellt program, antingen högskoleförberedande eller yrkesförberedande program. Utbildningen är anpassad för en elev som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig. Den utformas för en enskild elev och ska

12 pågå i högst ett år. Det ska också vara möjligt för en elev att göra mindre ämneskompletteringar för att bli antagen till ett nationellt program efter kort tid. En lösning med sommarkurser är tänkbar. Kommunen är skyldig att erbjuda preparandutbildning Yrkesintroduktion Yrkesintroduktion vänder sig till ungdomar som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleverna ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Utbildningen kan utformas både för en grupp elever eller för en enskild elev. I utbildningen ingår även yrkespraktik och körkortsteori. Yrkesintroduktion kan passa i de fall där man uttämt övriga möjligheter för eleven i gymnasieskolan. Elever som är behöriga till ett nationellt program kan i vissa fall gå yrkesintroduktion. Individuellt alternativ Individuellt alternativ förbereder elever till annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för enskild elev och vänder sig till ungdomar som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Det individuella alternativet anpassas efter varje enskild elevs behov. Det vänder sig i första hand till ungdomar som har få betyg och svag motivation eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse för annan utbildning. Elever som är behöriga till ett nationellt program kan i vissa fall gå individuellt alternativ. Språkintroduktion Språkintroduktion, som pågår under två år, ska ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska för att de ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov. Individuell studieplan och mentorhjälp Du har en individuell studieplan som tillsammans med en handlingsplan/åtgärdsprogram är en gemensam plan för hur du ska nå dina mål. Du själv planerar tillsammans med studie- och yrkesvägledaren och din mentor just ditt studieupplägg. Tillsammans med din mentor görs också regelbundna uppföljningar av hur du lyckas på vägen att nå dina mål, och hur du ska arbeta framåt. Betyg Gymnasiepoängen anger omfattningen av studierna. Hela utbildningen är på p. Varje kurs motsvarar ett antal poäng och kan vara 50, 100, 150 osv. Den nya betygsskalan A-F infördes i gymnasieskolan från och med höstterminen Skolverket utfärdar nationella kunskapskrav för betygsstegen E, C och A, betyget F innebär icke godkänt. För att få betyget B ska hela beskrivningen för betygssteget C och en övervägande del av beskrivningen för betygssteget A vara uppfyllda.

13 Lärare sätter betyg på elev som är inskriven på kurs och deltar i undervisningen. Om en elev är inskriven på en kurs men frånvaron är så hög och prestationerna så ringa att eleven inte kan bedömas mot betygskriterierna har läraren rätt att, efter varning, avstå från att sätta betyg. Eleven blir då utan betyg, eftersom betygsunderlag saknas, och kan inte tillgodoräkna sig poängen på kursen och riskerar då att inte få ett examensbevis. Alla betyg är kunskapsrelaterade och sätts i förhållande till bestämda kunskaps- och färdighetsmål. Varje lärare är skyldig att för sin kurs gå igenom målen och kriterierna för betygssättningen. Betyg sätts på varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet. Meritvärdering av betyg ska ske i två steg. Först tas ett jämförelsetal fram och därefter adderas eventuella meritpoäng. Maximalt 2,5 meritpoäng kan läggas till jämförelsetalet. Information om vilka kurser som ger meritpoäng finns på Du har rätt att på begäran få ut ett betygsutdrag när du önskar. Ett betygsutdrag får du automatiskt efter år 1 och 2 varje termin. Betygsunderlag Vid betygssättning väger läraren samman elevens samtliga prestationer, både skriftliga, muntliga och praktiska. Elevens ansvar är att redovisa sina kunskaper och därmed delta i bedömningstillfällena. Är eleven frånvarande vid något av dessa tillfällen och det resterande bedömningsunderlaget är osäkert, så avgör läraren vid slutet av kursen om eleven behöver komplettera underlaget. Fusk Ertappas elev med att fuska på ett prov bedöms provet som F (dvs provet ej godkänt). Eleven tilldelas också rektors varning (Skollagen 5 kap). Plagiering Plagiering eller kopiering av hela eller delar av texter och arbeten från t.ex. Internet är inte tillåtet och betraktas som fusk. Se hantering av ärendet ovan. Studierapport En studierapport får du fyra gånger under läsåret. I rapporten får du ett omdöme när hälften av en kurs är klar och en sammanställning över din frånvaro. Bedömer din lärare i kursen att du riskerar att få F eller bli utan betyg, varnas du också på studierapporten. Studierapporten finns tillgänglig för elever och vårdnadshavare på Skola24. Se även under rubriken sjukanmälan. Beslut om fortsatt studiegång Vid slutet av vårterminen beslutas om din fortsatta studiegång ifall dina betyg är sådana att skolan bedömer att du inte kan fortsätta den planerade studievägen. Beslutet kan t.ex. vara omgång, reducerat program, övergång till annat program. Krav för högskoleförberedande examen Eleven ska ha betyg från ett nationellt högskoleförberedande program som omfattar minst gymnasiepoäng. För att få högskoleförberedande examen utfärdad måste eleven ha godkända betyg som omfattar minst gymnasiepoäng. Bland de godkända betygen måste det ingå alla kurser i svenska/svenska som andra språk med sammanlagt 300 p, engelska med sammanlagt 200 p, matematik med sammanlagt 100 p samt gymnasiearbetet.

14 Examensbevis Efter avslutat program, med betygsatta poäng uppgående till minst poäng, får du ett examensbevis. Examensbeviset utgör en sammanställning av betygen i samtliga kurser inklusive gymnasiearbetet. Saknar du betyg på kurser, som gör att du inte fått ett examensbevis, kan du senare komplettera för att få ut din gymnasieexamen. Detta sker genom Vuxenutbildningen i din hemkommun. Studiebevis Om du inte uppfyller kraven för gymnasieexamen så får du ett studiebevis. Se ovan vad som gäller för högskoleförberedande examen. Reducerat program Du kan ansöka om reducerat program om du har påtagliga studiesvårigheter som gör att du inte kan läsa en kurs. Du kan som mest reducera ditt program med 10 %. Ett reducerat program ger inte grundläggande behörighet till vidare studier och inget examensbevis. Ansökan om reducerat program görs innan kursen påbörjats, dock senast då halva kursen har lästs. Utökat program Du beviljas läsa en kurs utöver ditt fullständiga program efter en bedömning av dina studieresultat och i mån av plats. Prövning Det finns tre prövningsperioder per läsår, i augusti före skolstart, i november och i januari I alla kurser erbjuds prövningstillfälle minst en gång per år. Prövningskalendariet finns i Skolportalen. Inför varje prövningsperiod ska du själv, på särskild blankett, anmäla dig. Du ska själv kontakta läraren för att ta reda på vad som krävs inför prövningen. Om du gjort anmälan till en prövning men uteblir vid prövningstillfället räknas det som en fullgjord prövning. Det sker ingen enskild kallelse till prövning. Följande typer av prövningar är möjliga: F-prövningar; kostnadsfritt. F-prövningar kan ske högst två gånger per kurs. Om särskilda skäl föreligger kan rektor bevilja ytterligare en prövning. Kompletteringsprövningar i samband med program- eller skolbyte; kostnadsfritt. Förtida prövningar, godkänt av studie- och yrkesvägledare; kostnad 500 kr (betalas i förväg). Denna prövning måste vara genomförd senast under den prövningsperiod som infaller före kursens slut. Konkurrensprövningar för höjande av minst E-betyg på kurs får endast göras efter avslutad gymnasieutbildning. För elev som fått F på en kurs kan läraren i enskilda fall låta eleven göra en delprövning på vissa delar av kursen. Eleven ska efter överenskommelse med läraren genomföra delprövningen senast andra prövningstillfället efter det att betyget satts. För elev som fått F på en kurs måste prövning ske under gymnasietiden för att det nya betyget ska bli infört i slutbetyget. Inga prövningar utförs av Väsby nya gymnasium efter det att du slutat hos oss. Du får då kontakta Vuxenutbildningen i din hemkommun.

15 Omgång av kurs Du har rätt att gå om icke godkänd kurs en gång som alternativ till prövning. Ofta är detta inte möjligt utan att gymnasietiden förlängs. Omgång av skolår Har du inte lägst betyget E i vissa kurser som är en förutsättning för din fortsatta studiegång, kan skolan besluta att du ska gå om ett helt läsår. Förlängd undervisningstid I början av utbildningen finns möjlighet att fatta beslut om förlängd undervisning för elev med studiesvårigheter. Det innebär att programmets kurser läses över t.ex. fyra år istället för tre. Förlängd undervisningstid kan också bli aktuellt vid långvarig sjukdom.

16 Trivsel för allas ansvar Väsby nya gymnasium är en skola där vi värnar om god kamratskap, ömsesidig respekt, positiv attityd, goda arbetsinsatser och trivsam arbetsmiljö. Vi förväntar oss att alla visar hänsyn till varandra. För allas trevnad har elever och skolpersonal gemensamt kommit överens om värdegrund och följande spelregler: Värdegrund Alla ska respektera varandra och andras åsikter oavsett sexuell läggning, kön, funktionshinder, religion, utseende, klädstil eller etnicitet. Alla har lika värde Alla ska få chansen att lära sig efter sina egna förutsättningar Alla ska få sin åsikt hörd och bli sedda För oss alla betyder det att Hjälpa de som behöver hjälp Ta ansvar för sina egna handlingar Behandla andra som man vill bli behandlad själv Ha gott uppsåt och vilja väl Alla har ansvar att agera om man upptäcker att någon kränks eller mobbas Vi har nolltolerans mot kränkande beteenden i alla former Alla har ansvar att bidra till ett gott arbetsklimat (även utanför klassrummet) Vi pratar med varandra inte om varandra Vi tar ansvar för skolarbetet Vi kommer i tid till lektioner Vi deltar aktivt på lektionerna (lyssnar och visar hänsyn) Vi har med rätt utrustning/material till lektionerna Vi lämnar in uppgifter i tid Vi gör vårt bästa Vi använder mobil och IT på ett ansvarsfullt sätt Vi räcker upp handen då vi vill säga något Vi tar ansvar för skolans fysiska miljö

17 Spelregler Mat och dryck ska hållas utanför klassrum och områden med heltäckningsmatta/fatboys. Du får äta och dricka i övriga skolan så länge du plockar undan/gör rent efter dig. Rökning är helt förbjudet på skolans område. Rökare hänvisas till kuren vid sidan om entrén till Messingen. Varje klass har ett gemensamt ansvar för att klassrummet återställs efter varje lektion. Stolar och bord ska ställas i ordning och eventuellt klotter ska bort från borden. Efter dagens sista lektion ska stolarna ställas upp på borden. Du ansvarar för att plocka undan och hålla rent efter dig i matsalen och där du har suttit. Det är allas gemensamma ansvar att se till att reglerna och värdegrunden följs, så att en god ordning, stämning och arbetsmiljö upprätthålls Åtgärdstrappa vid olämpligt uppträdande/beteende 1. Eleven uppmanas av skolans personal att ändra beteende Den lärare eller annan skolpersonal som iakttar ett dåligt uppträdande hos en elev ska ingripa och informera mentor. 2. Mentor samtalar med elev och vårdnadshavare Samtal med vårdnadshavare till myndig elev kan ske efter elevens samtycke. 3. Mentor kontaktar elevomsorgen Elevvårdspersonal samtalar med eleven för att klargöra situationen. 4. Rektor varnar eleven En muntlig varning lämnas. Vid eventuellt fortsatt olämpligt uppträdande ges en skriftlig varning. Vårdnadshavare informeras om eleven är omyndig. 5. Rektor avstänger eleven Avstängningen gäller under högst två veckor. Ärendet lämnas under tiden över till kommunens Utbildningsnämnd. 6. Utbildningsnämnden kan förvisa eleven från skolan Eleven kan förvisas från gymnasieskolan under högst tre terminer, inklusive den innevarande. 7. Skadegörelse, allvarliga tillbud, stöld och andra lagöverträdelser polisanmäls

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Gemensam plattform för ordningsregler

Gemensam plattform för ordningsregler Gemensam plattform för ordningsregler April 2014 1 Gemensam plattform för ordningsregler, Bäckadalsgymnasiet Rektor är den i gymnasiets organisation som är formellt ansvarig för att fatta beslut om ordningsregler

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Version 090224/EO Innehåll 1.0 Kurser på gymnasiet 1.1 Olika typer av kurser 1.2 Betyg 1.3 Slutbetyg 1.3.1 Jämförelsetal 1.3.2 Meritpoäng 1.4 Samlat betygsdokument

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Välkommen. Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Teknikprogrammet

Välkommen. Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Teknikprogrammet Välkommen Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Teknikprogrammet Natur & Teknik Jarl Axelsson, rektor Krister Bergström, biträdande rektor Malin Jergander, studievägledare Kvällens Agenda

Läs mer

Elevinformation Åk 1-4

Elevinformation Åk 1-4 Anderstorpsskolan Välkommen till Anderstorpsgymnasiet Läsåret 2015/2016 Elevinformation Åk 1-4 www.anderstorpsskolan.se På hemsidan hittar du aktuell information om skolan och vad som händer på skolan.

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 1 INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 SKOLANS ADRESS: Katrineholms kommun Tel nr : 0150-569 91 ELLWYNSKA SKOLAN Fax nr: 0150-512 80 641 80 KATRINEHOLM BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET PM inför läsåret 2013-2014 ALLA ELEVER OCH ALL PERSONAL HÄLSAS VÄLKOMNA TILL DET NYA LÄSÅRET! VIKTIG INFORMATION SOM BERÖR ELEVENS STUDIER/UNDERVISNING Individuell studieplan Varje

Läs mer

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Teknikprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom olika val. Du skall välja: Inriktning med fördjupningspaket

Läs mer

Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016. Uppdaterad 20015 08 18

Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016. Uppdaterad 20015 08 18 Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016 Uppdaterad 20015 08 18 Välkommen till Hörby Yrkesgymnasium! I denna handbok finns en hel del nyttig information om olika begrepp och annat inom skolan som kan vara bra att

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program.

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program. Gymnasieinformation Gymnasieskolan GY11: Programmen är uppdelade på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen utbildar man sig mot ett yrke eller yrkesområde. På de högskoleförberedande

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Kvällens agenda Vad händer år 2? Information för föräldrar IV-valet Vad händer år 3? Samhälle Helen Bejmar, rektor Oskar Ungerstedt, bitr rektor Carina Lord, studievägledare

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Dessa riktlinjer gäller för de kommunala skolorna i Värmdö kommun. I Värmdö kommun har ansvaret för att barnen/ungdomarna går i skolan

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

Informationshäfte - elever

Informationshäfte - elever Informationshäfte - elever Läsåret 2015/2016 Välkommen till Kunskapskällan! Vi ser fram emot att dela kommande år med Dig, och hoppas vi får många goda stunder tillsammans. I detta häfte finns viktig information

Läs mer

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 Besöksadress: Anders Ljungstedts gata 1 Linköping Postadress: Anders Ljungstedts Gymnasium, 581 81 Linköping Växel: 013-20 76 00 Fax: 013-13 24

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Välkommen. Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet.

Välkommen. Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet. Välkommen Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Natur & Teknik Jarl Axelsson, rektor Eva Rejnevall Nord, biträdande rektor Krister

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Information från A-Ö. Adresser och personal

Information från A-Ö. Adresser och personal Information från A-Ö Adresser och personal Rektor Bo Svensson 0512-57035 bo.svensson@essunga.se Studie och yrkesvägledare Gunnel Thonander0512-57036 gunnel.thonander@essunga.se Vuxensamordnare Tjänstl.

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Välkommen till Törnströmska gymnasiet!

Välkommen till Törnströmska gymnasiet! Skolans värdegrund SAMARBETE ENGAGEMANG TYDLIGHET TROVÄRDIGHET Skolans värdegrund bygger på dessa begrepp som ska omsättas i praktisk handling och genomsyra allt som sker vid Törnströmska gymnasiet. Välkommen

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2013 2014

Elevhandbok Läsåret 2013 2014 Elevhandbok Läsåret 2013 2014 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium På Porthälla vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och elever

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868 DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014 Utbildar för framtiden sedan 1868 INNEHÅLL 1. TIPS FÖR EN LYCKAD STUDIETID 2. FRÅNVARO OCH CSN 3. MENTORSKAP 4. PEDAGOGIK OCH TEKNIK 5. ELEVSTÖD 6. ATT STUDERA PÅ GYMNASIET

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan

Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan 2014 09 08 Sida 1 av 8 Innehåll Syfte... 3 Ordningsregler... 3 Frånvaro/skolk... 3 Sen ankomst... 3 Avtalad tid...

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2011/2012

Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng OH-mallen Regeringsuppdrag Översyn av kursplaner och kunskapskrav Nya betygsskalan: A, C och E Verksamhetspoäng Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå Kurser Engelska Biologi Fysik Kemi Samhällskunskap

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

ELEVBOK. Välkommen! Information inför läsåret 2013-2014. Kulturama Gymnasium Odenplan Påhlmans Gymnasium Textila Gymnasiet

ELEVBOK. Välkommen! Information inför läsåret 2013-2014. Kulturama Gymnasium Odenplan Påhlmans Gymnasium Textila Gymnasiet ELEVBOK Information inför läsåret 2013-2014 Kulturama Gymnasium Odenplan Påhlmans Gymnasium Textila Gymnasiet Välkommen! Kulturama Gymnasium Odenplan Hagagatan 23 A, plan 4 E-post: info@kulturama.se Påhlmans

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Utbildningssystemet & studievägledning

Utbildningssystemet & studievägledning Utbildningssystemet & studievägledning - En del av Studieplaneringskursen Studie- och yrkesvägledare för Komvux-elever, Sandra Hahn sandra.hahn@folkuniversitetet.se 2013-09-04 Utbildningssystemet och studievägledning

Läs mer

Om skolan 3. Elevhandbok Elevhandbok

Om skolan 3. Elevhandbok Elevhandbok 2015-08-21/BJ Om skolan 1. Österåkers gymnasium grundtankar och riktlinjer 2. Lokal arbetsplan/verksamhetsplan 2015/2016 med prioriterade mål 3. Elevhandbok 4. Personalhandbok 5. Elevhälsa med bl.a. Mentorsuppdraget

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund

Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund Manual Kapitel 12 Blanketter, elev Reviderad: 2015-06-24 Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund 1. Bakgrund Nösnäsgymnasiet i Stenungsund vill skapa goda förutsättningar

Läs mer

Skoljuridik för lärare exempelsamling

Skoljuridik för lärare exempelsamling Utvecklingspaket Skoljuridik för lärare exempelsamling 1. Prövning En f.d. elev kommer till en gymnasieskola i början på höstterminen. Eleven söker upp skolans expedition och ber att få träffa någon lärare

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en vanlig skola med högskoleförberedande program anpassad för dig som har en diagnos inom

Läs mer

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes ABC ger dig som studerar på Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes kortfattad information inför dina

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

ELEVBOK. Välkommen! Information inför läsåret 2014-2015. Kulturama Gymnasium Odenplan Påhlmans Gymnasium Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium

ELEVBOK. Välkommen! Information inför läsåret 2014-2015. Kulturama Gymnasium Odenplan Påhlmans Gymnasium Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium ELEVBOK Information inför läsåret 2014-2015 Kulturama Gymnasium Odenplan Påhlmans Gymnasium Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium Välkommen! Kulturama Gymnasium Odenplan Hagagatan 23 A, plan 4 E-post:

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

Tidplan. Lösenord skickas ut

Tidplan. Lösenord skickas ut Gymnasieval Tidplan 21-23 november V. 4 17 februari Feb/Mars 17 april 23 april 15 maj Maj/juni 27 juni Slutet av juli Juli/aug Gymnasiemässan Lösenord skickas ut Sista ansökningsdag! Antagningsprov estetiska

Läs mer

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor 1 juli 2011 Vad är nytt Systemskifte för friskolor Det som gäller för kommunala skolor gäller för friskolor Myndighetsutövningen blir samma för både friskolor och kommunala skolor Fristående skolor omfattas

Läs mer

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10 Börja skriv för a6 lägga in text Handbok - de la gardienätet för vårdnadshavare innehållsförteckning Var loggar jag in?/ Inloggning... 1 Funktioner på De la Gardienätet... 2 Fält på startsidan... 2 Vid

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. 2015-08-14 Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola.

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola är en

Läs mer

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner)

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19 år. Om du har slutfört

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer