ARKITEKTEN ATELJÉ HALLÉNSKA HUSET. Boktryckaren 16 Falköping. Kulturhistorisk karaktärisering och värdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARKITEKTEN ATELJÉ HALLÉNSKA HUSET. Boktryckaren 16 Falköping. Kulturhistorisk karaktärisering och värdering 2010-12-10"

Transkript

1 ARKITEKTEN ATELJÉ HALLÉNSKA HUSET Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering och värdering

2

3 HALLÉNSKA HUSET Boktryckaren 16 Falköpings kommun Västra Götalands län Kulturhistorisk karaktärisering och värdering Ateljé Arkitekten i Väst AB Skolgatan Skara Tel: Arb.nr 10113

4

5 HALLÉNSKA HUSET Innehållsförteckning Inledning 6 Historik 7 Kulturhistorisk karaktärisering och värdering 9 Sammanfattning av extra bevarandevärda detaljer 11 Byggnadsbeskrivning exteriör 13 Byggnadsbeskrivning interiör, Boktryckaren 16, övervåning, lägenhet mot öster 14 Byggnadsdetaljer Trapphus Hall Rum Rum Wc Sal Korridor Sal Rum Passage Sal Förråd, 213 Wc Kök, 215 Passage Städ, 217 Förråd 39 Källor 40

6 INLEDNING Ateljé Arkitekten har fått i uppdrag av Dina Försäkringar Mellersta Västergötland att göra ett förslag till restaurering och ombyggnad av två lägenheter vid Stora torget i Falköping. För den ena av dessa lägenheter har också föreliggande kulturhistoriska karaktärisering och värdering gjorts av bebyggelseantikvarie Anna Lokrantz. Det är det så kallade Hallénska huset, med beteckningen Boktryckaren 16. Fokus i denna rapport ligger på den lägenhet på andra våningen som nu är aktuell för ombyggnad. Stora torget utgör Falköpings gamla centrums mest betydande plats. Här finns stadens främsta handelsstråk, och torghandel bedrivs flera gånger i veckan. Torgets bebyggelse har blandad karaktär. Den norra sidan domineras av Hallénska huset, vilket flankeras av en hög, putsad byggnad uppförd omkring sekelskiftet, och en lägre byggnad i trä. På motsatta sidan finns äldre träbebyggelse. Torgets kortsidor domineras av två byggnader från och 80-talen. Boktryckaren 16 ingår i detaljplanen Kv Boktryckaren 15 m fl ( ), där den är markerad med ett q enligt PBL 3:12. Skyddsbestämmelserna anger att byggnaderna inte får rivas. Vidare skall dekorerade putsfasader bevaras, och underhåll ske med ursprungliga material, kulörer och arbetstekniker. Användningen för fastigheten är bostäder med handel i bottenvåningen. Stora torget, Falköping, i november Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

7 HISTORIK 1867 Johan Hallén köper Boktryckaren 2 (numera östra delen av Boktryckaren 16). På tomten finns byggnader som inrymmer salubod, magasin, uthus samt lägenheter Johan Hallén äger nu både tomt 2 och 3 (numera Boktryckaren 16), och första etappen av Hallénska huset uppförs, det vill säga den östra och mellersta delen. Den västra delen uppförs något senare, efter att en byggnad som låg på den platsen har rivits (se foto nedan). I den östra delen har Hallén sin speceri- och diverseaffär. Han bor i våningen ovanför Den västra delen av bygganden färdigställs, och Sparbanken flyttar in i denna del. De blir kvar i byggnaden till Sparbanken flyttar upp på övervåningen. Istället flyttar Skaraborg Läns Enskilda Bank in i bottenvåningen, och stannar till Lindbloms Blomsterhandel flyttar in i en del av nedre botten. De finns kvar än idag Det var troligen detta år som Hallén sålde sin rörelse till Karl Svante Nyqvist Johan Hallén avlider. H Mattsson övertar affären och driver den under namnet Egron Söderströms Eftr. Första etappen av Hallénska huset, före den västra delen blev byggd. Foto: Falbygdens museum. Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

8 Hallénska huset som det såg ut på 1920-talet. Inkörsport till gården mitt på huset. Däröver en balkong som revs på 1970-talet. Foto: Falbygdens museum 1923 Boktryckaren 2 och 3 köps av lantbrukaren och slaktaren JT Fält. Vid hans död tillfaller huset hans änka Anna Fält Affären drivs vidare under namnet Lagermans. Efter detta upphör den. Sedan dess har olika verksamheter bedrivits i byggnaden, t ex Lindéns bosättningsaffär, Boråslagret och Varuhuset Härold Från detta år ägs fastigheten av makarna Fälts barn Kerstin Fält och ingenjör Rune Fält Mellersta Västergötlands Brandförsäkringsbolag flyttar in i lokaler i huset Mellersta köper hela fastigheten och renoverar den På bottenvåningen finns Lindbloms blomsterhandel, Flash fotoaffär och Östmans Hårvård. På övervåningen finns Mellersta Försäkringar. Den våning som nu är aktuell för restaurering, står för närvarande tom. 8 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

9 KULTURHISTORISK KARAKTÄRISERING OCH VÄRDERING Hallénska huset är ett typiskt exempel på ett borgerligt hyreshus med bostads- och affärsfunktioner från 1880-talet. Ett västsvenskt drag är att byggnaden ursprungligen hade körport igenom huset och in på gården. Detta syns på äldre foton, men är idag svårt att avläsa. Trapphusets placering lite vid sidan av husets mitt är en ledtråd - inne i körporten fanns tidigare en port in till trapphuset. Det arkitektoniska uttrycket är i många avseenden tidstypiskt. Fasaden har en symmetrisk uppbyggnad med ett ojämnt antal fönster på jämna avstånd från varandra. Det ojämna antalet fönster gjorde att huvudentrén kunde förläggas till byggnadens mittaxel. Fasaden är enfärgat ljus, putsad med dekorationer som pilastrar och listverk, vilka kontrasterar mot de släta murytorna och ger skuggverkan. Fönstrens form är rektangulära och överst rundbågiga, båda varianterna var vanliga vid denna tid. Överst på torgfasaden, i frontespisen, sitter en friskulptur (Merkurius). Byggnaden har en enklare utformning mot gården. Våningen som uppfördes åt Johan Hallén är ett bra exempel på en borgerlig bostad som den kunde te sig under andra halvan av 1800-talet. Sällskapsytorna låg då mot gatan och ekonomiutrymmena mot gården. Denna struktur är fortfarande delvis avläsbar. Ett viktigt karaktärsdrag är därför de tre salarnas placering i fil ut mot torget. Under denna tid växte tamburen, och förlades ofta mellan gatans och gårdens rum. För att få plats, sköts då trapphuset ibland utanför murlivet, vilket är fallet på Hallénska huset. Tamburen hade vanligen ett flertal dörrar mot olika rum, och utgjorde våningens trafikknut varifrån vägarna utstrålade. Salen var alltid det största rummet (här rum 206), och användes både till fest och som måltids- och arbetsrum i vardagslag. I anslutning till salen låg förmaket eller salongen, som inte i första hand var avsett för familjeliv, utan för socialt umgänge (sannolikt rum 208). Herrns rum låg ofta vid sidan av sällskapsrummen, gärna med direkt utgång till tamburen (idag uppdelat i rum 203 och 204). Våningen har tidigare haft en kökstrappa i sin östra del, där det idag är förråd (rum 212). I anslutning till denna fanns köket och tjänstefolkets rum. Köket ligger i dag på sin ursprungliga plats, men är kraftigt ombyggt. 1 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

10 Våningen har ett flertal äldre byggnadsdetaljer som är viktiga att bevara. Viktigt att påpeka är att originaldelar som ersätts med kopior till stor del förlorar sitt värde. Dörrarna är i de flesta fall av sen 1800-talstyp, de är helfranska pardörrar eller enkeldörrar. Vissa av pardörrarna är placerade i halvfranska smygpaneler. Den mahognyimiterande målningen som finns på vissa av dörrarna är eventuellt inte i originalutförande, men stämmer väl överens med det sena 1800-talets inredningsideal. Dörren till köket (rum 214) är en halvfransk enkeldörr där de övre speglarna är utförda i frostat, mönstrat glas. Detsamma gäller för huvudentrén, där övre delarna av dörrarna, sidostyckena och överstyckena är uppglasade. Detta gjordes ofta för att få in mer ljus i ett mörkt utrymme, vilket indikerar att köksdörren tidigare har suttit vid den nu försvunna kökstrappan. Fönstren är utbytta mot moderna i samtliga fall, men är monterade i äldre smygar med halvfranska smygpaneler. Yytskikten är ommålade sedan byggnadstiden, med undantag för visst figurativt måleri. Taken i rum 206 och 208 är rikligt bemålade och sannolikt i originalutförande. Kulör och matthet i färgen tyder på detta, liksom att det finns vissa konstruktionssprickor i taket som inte är bortretuscherade. Väggarna i rum 206 är också dekormålade. De är troligen restaurerade, då färgtyp och i viss mån målningsteknik är något annorlunda än i taket (blankare färg som delvis är applicerad med roller). Färgsättning och mönster är dock riktiga ur stilhistorisk synpunkt och därför är väggarna lika bevarandevärda som taket. Andra bevarandevärda detaljer är golvsocklar och sockelpaneler, dörr- och fönsterfoder av äldre typ samt taklister. Kakelugnarna är svåra att datera - de kan vara ursprungliga, men kan också ha monterats år efter att huset byggdes. Kakelugnar användes varje dag, och behövde tillslut muras om. Man kunde då istället välja att uppdatera sig med en för tiden mer modern variant. Det är exempelvis relativt troligt att de två vita rokokokakelugnarna i rum 206 har ersatt bruna eller gröna nyrenässansugnar, vilket var det rådande idealet i denna typ av rum vid byggnadstiden. Vid förändringar av våningen bör de tre rummen som ligger i fil mot gatan bevaras med avseende på byggnadsdetaljer som dörrar, socklar och foder, bemålade ytor och kakelugnar. Rummens storlek bör förbli intakt, liksom dörrarnas placering. När det gäller rumsfördelningen mot gården, kan man förhålla sig friare. Här har redan vissa förändringar gjorts. Viktigast är att behålla de ursprungliga och äldre detaljer som finns kvar och som ger våningen karaktär. Vid ny färgsättning skall man tänka på att inte använda sig av rent vitt. Brutna nyanser i beige eller grått passar bättre - exempelvis beige till fönster och grått till dörrar. Linoleummattor kommer sannolikt att ersättas av parkett. Detta innebär inte en återgång till ursprunget, eftersom det ligger brädgolv under de befintliga mattorna. Det var vanligt att det var på detta viset, eftersom golven i den här typen av våningar ändå täcktes helt av mattor. 10 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

11 Sammanfattning av extra bevarandevärda detaljer Observera att det i stor utsträckning finns byggnadsdetaljer i original. Dessa skall inte ersättas av kopior. Slätputsade fasader Putsdetaljer och friskulptur Fönstrens form och dimensioner Byggnadens form, proportioner och volym I de fall det finns ursprunglig stomme, bör denna bevaras. Våningens disposition med tre sällskapsrum i fil mot torget. Helfranska pardörrar Helfranska och halvfranska enkeldörrar Smygpaneler Taklister Golvsocklar och sockelpaneler Dörrfoder (typ 1) Fönsterfoder Gångjärn (typ 1 och 2) Bemålade väggar och tak Kakelugnar Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

12 BYGGNADSBESKRIVNING, EXTERIÖR Byggnaden är i två hela våningar med slätputsade fasader. Mittpartiet på både torg- och gårdssidan är förhöjda en våning. Sockeln är i kalksten med källarfönster. Ursprungligen gick en portgång genom huset till gården. På var sida om denna port fanns nedgångar till källlaren. Den nuvarande porten till trapphuset ligger till vänster om den gamla porten. Byggnaden har ett tegeltäckt sadeltak, och fem skorstenar i tegel. Torgsidan Putsad, vit fasad. Markerat mittparti med frontespis. Bottenvåning med skyltfönster, tre entréer in till blomsteraffären, trapphuset samt frisersalongen. Fasaden har putsdekor i form av bandrustik och horisontella diamantsnitt. Bottenvåningen och övervåningen avdelas från varandra genom en fris med girlanger. Övervåningen har 13 fönster med putsade omfattningar, vissa av dem krönta av triangelgavel. Mittpartiets tre fönster inramas av kannellerade pilastrar. Frontespisen har tre fönster med rundbågigt överstycke och putsade omfattningar. Mellan fönstren och på ytterkanterna finns kannellerade pilastrar med korintiska kapitäl. Samtliga fönster är moderna, korspostfönster på våning 2 och t-postfönster på våning Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

13 I bottenvåningen är det skyltfönster. Frontespisen kröns av en fronton där Merkurius sitter handelns och samfärdselns företrädare i den grekiska mytologin. På torgsidan finns också profilerade taktassar. Taket har två takkupor och ett takfönster. Den balkong som syns på äldre foton, togs bort omkring Gårdssidan Gårdssidan har en betydligt enklare utformning. Fasaden är putsad och målad grå. Mittdelen är framspringande och förhöjd en våning. Framför denna finns en lägre, vidbyggd del med skyltfönster. I bottenvåningen finns tre entréer. Övervåningen har 13 fönsteraxlar med moderna korspostfönster. Tredje våningens tre fönster är tvåluftsfönster. Gårdssidan har tre plåtklädda takkupor, varav en med balkong. Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

14 BYGGNADSBESKRIVNING INTERIÖR Boktryckaren 16, övervåning, lägenhet mot öster 1 Ritning befintligt utseende, Johanna Rydin i oktober 2010 (underlag daterat ). Skrafferade väggar ej ursprungliga. 14 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

15 Byggnadsdetaljer Pardörrar Pardörrarna är helfranska av sen 1800-talstyp med tre speglar/dörrblad och med bredare gångdörr. Två dörrbladsmått förekommer, dels ca 130 cm, dels ca 90 cm breda (pardörr av enkeldörrsbredd). Dörr till rum 211 Dörr till rum 203 Fodersockel i rum 204 Enkeldörrar Äldre enkeldörrar, dörrbladsmått 90 cm, av helfransk respektive halvfransk typ förekommer. Helfransk enkeldörr till rum 212 Halvfransk enkeldörr med uppglasade speglar. Dörren leder in till köket (rum 214) men har troligen haft en annan placering, möjligen till den numera borttagna kökstrappan. Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

16 Smygpaneler Halvfranska smygpaneler förekommer i en stor del av fönsternischerna och i vissa dörrnischer. Smygpanel i dörr. Smygpanel i fönsternisch. Taklister Flera av rummen har taklister som utgörs av en djup hålkälslist med profilerade kanter. Sal 1 och 2 har breda, profilerade, rikt bemålade taklister, vilka troligen är limfärgsmålade och i originalutförande. Taklist i rum 207 Taklist i rum 203 Taklist i sal 2 Taklist i sal 1 16 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

17 Golvsocklar Sockeltyp 1: Ca 13 cm hög med profilering, av äldre typ på vissa ställen och kompletterad med modernare av ungefär samma höjd och utseende vid sekundärt tillkomna väggar. Sockeltyp 2: Ca 36 cm hög, profilerad sockelpanel bestående av fotlist, fyllning och krönlist. Sannolikt ursprunglig. Sockeltyp 1 Sockeltyp 2 Sockeltyp 3: Ca 31 cm hög, profilerad sockelpanel bestående av fotlist, fyllning och krönlist. Sannolikt ursprunglig. Sockeltyp 3 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

18 Dörrfoder Fodertyp 1: Ca 16 cm brett, profilerat. Sannolikt från andra halvan av 1800-talet. Dörrfodertyp 1 Fodertyp 2: Ca 13 cm brett, profilerat. Modernt. Dörrfodertyp 2 Fodertyp 3: Ca 7 cm brett, profilerat. Modernt. Dörrfodertyp 3 18 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

19 Fönsterfoder Fodertyp 1: 16 cm brett, profilerat. Sannolikt från andra halvan av 1800-talet. Gångjärnstyper Tre typer av gångjärn förekommer. Knopparnas form är olika under olika tider. Gångjärnstyp 1 med kupolformad knopp, ca tal Gångjärnstyp 2 med lökformad knopp, ca tal Gångjärnstyp 3, modern Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

20 1 201 Trapphus Byggnadsdel Golv Sockel Väggar Tak Dörr till rum 202 Beskrivning Linoleummatta Kalksten Målade. Väggmålning direkt på väggen; landskapsmotiv med kyrka. Signerad CHP 1/02 Målad pärlspont Pardörr med sidostycken och överdelar som fyller ut ett helt väggparti. Dörrar och sidostycken av ungefär samma bredd. Hela dörrpartiet är ådermålat i mahognyimitation. Helfranska dörrar med tre speglar/ dörrblad, två gångjärn/dörrblad (gångjärnstyp 2). De översta speglarna i dörrar, sidostycken och ovanpåliggande träparti är uppglasade; frostat glas med blommönster. Kommentar Kraftigt restaurerad. Signerad Res. MWB 1981 Sannolikt originalutförande, inklusive glaspartier och dörrhandtag. 20 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

21 Uppglasat parti i dörr Trapphuset sett från våning 2 Handtag till lägenhetsdörr Dörrparti med sidostycken Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

22 1 202 Hall Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Dörr till rum 203 Dörr till rum 204 Dörr till rum 205 Beskrivning Linoleummatta Sockeltyp 1 Målad glasfiberväv Målad gipsskiva. Takhöjd ca 3 m. Helfransk pardörr av enkeldörrsbredd (ca 90 cm) med 3 speglar/dörrblad. 3 gångjärn/ dörrblad (gångjärnstyp 1). Ådermålad mahognyimitation mot rum 202, vit mot rum 203. Fodertyp 1. Helfransk enkeldörr med 3 speglar/dörrblad. 3 gångjärn (gångjärnstyp 1). Ådermålad mahognyimitation mot rum 202, vit mot rum 204. Fodertyp 2, på insidan fodertyp 1. Enkeldörr, 72 cm bred, med 5 speglar. 2 gångjärn (gångjärnstyp 3). Ådermålad mahognyimitation mot rum 202, vit mot rum 205. Fodertyp 2. Kommentar Sannolikt ursprunglig. Sannolikt ursprunglig. Ombyggd. Foder mot rum 202 modernt. Modern 22 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

23 Dörr till rum 206 Helfransk pardörr med 3 speglar/dörrblad. 3 gångjärn/dörrblad (gångjärnstyp 1). Ådermålad mahognyimitation mot rum 202, brunmålad mot rum 206. Fodertyp 1. Halvfransk smygpanel i dörrnisch. Dörr saknas till rum 207. Dörrnisch med vitmålad, halvfransk smygpanel. Fodertyp 2. Sannolikt ursprunglig. Smygpanel sannolikt ursprunglig. Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

24 1 203 Rum Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Fönster Övrigt Beskrivning Linoleummatta Sockeltyp 1 Målad glasfiberväv Putsat. Hålkälslist med profilerade kanter. Mot rum 204 saknas taklist. Takhöjd ca 3,4 m. Modernt med ca 25 cm bred, halvfransk smygpanel. Fodertyp 1. Stålgaller på insidan. Rum 203 och 204 var tidigare ett och samma rum. Kommentar Modern mot rum 204 (sekundär vägg). Taklist sannolikt ursprunglig. Smygpanel sannolikt ursprunglig. 24 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

25 1 204 Rum Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Fönster Övrigt Beskrivning Linoleummatta Sockeltyp 1 Målad glasfiberväv Putsat. Hålkälslist med profilerade kanter. Mot rum 203 saknas taklist. Takhöjd ca 3,4 m. Modernt med ca 25 cm bred, halvfransk smygpanel. Fodertyp 1. Stålgaller på insidan. Rum 203 och 204 var tidigare ett och samma rum. Kommentar Modern mot rum 203 (sekundär vägg). Taklist sannolikt ursprunglig. Smygpanel sannolikt ursprunglig. Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

26 1 205 Wc Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Inredning Beskrivning Plastmatta med uppvikt kant - Målad glasfiberväv Målad gipsskiva. Takhöjd ca 3 m. Wc-stol, handfat. Över handfatet sitter 4x3 kakelplattor 15x15 cm, vita. Kommentar 26 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

27 1 206 Sal 1 Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Fönster Beskrivning Linoleummatta Sockeltyp 2. Täckmålad, brun. Målat i fält. Varje fält inramas av tre målade bårder, där den inre har en schablonmålning med blommor. I varje hörn akantusblad. Ornament i ovankant och nederkant. Putsat. Takhöjd ca 3,4 m. Bred, profilerad, rikt dekorerad taklist. Schablonmålningar i form av meandrar och olika typer av bladslingor. I varje hörn ett lejonhuvud inom en lagerkrans. I taket finns i varje hörn sagodjur (blandning av orm och örn?) som flankerar en vas med blommor (se bild s 16). På mitten av väggen, vid taklist, finns blommotiv och lejonhuvud i profil. Takrosett i gips med rikt skurna dekorer i form av akantusblad, blommor, bladslingor och äggstavslist. 3 st moderna fönster med ca 25 cm bred, halvfransk smygpanel. Fodertyp 1. Kommentar Brädgolv under mattan. Sannolikt ursprunglig. Målningarna är sannolikt restaurerade. Sannolikt originalutförande. Smygpanel sannolikt ursprunglig. Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

28 Inredning 2 st kakelugnar. Rektangulära, vita. Nedre tredjedelen något utkragande med skänkfris. Övre del med infälld spegel i guldram. Rika, plastiska ornament (slingor, vegetativa dekorer). Stänkskydd på golvet av kalksten. Nyrokoko. Troligen sekundärt insatta. Två stycken likadant utformade kakelugnar i nyrokoko finns i rummet. Väggar med fältindelning och schablonmålningar. Sannolikt retuscherade. 28 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

29 Takmålningarna och takrosetten är sannolikt i originalutförande. Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

30 1 207 Korridor Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Dörr till rum 208 Öppning till rum 209 Öppning till rum 210 Beskrivning Linoleummatta Mot rum 202, 208 och 210 sockeltyp 3. Mot rum 209 sockeltyp 1. Målad glasfiberväv. Mot rum 209 är den övre delen uppglasad. Putsat. Takhöjd ca 3,4 m. Hålkälslist med profilerade kanter. Helfransk pardörr, ca 130 cm bred, med 3 speglar/dörrblad. 3 gångjärn/dörrblad (gångjärnstyp 1). Vit på båda sidor. Fodertyp 1. Halvfransk smygpanel i dörrnisch. Dörren avhakad. Dörrfodertyp 1. Gångjärnstyp 1. Mot rum 210 är det endast en öppning. Foder saknas. Kommentar Modern mot rum 209. Taklist sannolikt ursprunglig. Sannolikt ursprunglig. 30 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

31 Inredning Övrigt Vit, rektangulär kakelugn med sju skift. Något utkragande sockel. Runt ytterkanterna plastisk blomdekorer. Upptill krona. Två par mässingsluckor. Stänkskydd av kalksten framför. Rum 207 och 209 var tidigare ett och samma rum. Sannolikt sekundär. Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

32 1 208 Sal 2 Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Dörr till rum 211 Fönster Inredning Beskrivning Linoleummatta Sockeltyp 3 Målad glasfiberväv. Putsat. Takhöjd ca 3,4 m. Profilerad taklist, delvis med schablonmönster. I taket målade schabloner, i varje hörn målade bladslingor. Takrosett i gips, rikt skuren med akantusblad, blommönster och andra ornament. Helfransk pardörr, ca 130 cm bred, med 3 speglar/dörrblad. 3 gångjärn/dörrblad (gångjärnstyp 1). Vit på båda sidor. Fodertyp 1. Moderna fönster med ca 25 cm bred, halvfransk smygpanel. Fodertyp 1. Vit kolonnkakelugn. Rund upptill. Nedre tredjedelen kantig med avskurna hörn. Något utkragande med rika, plastiska, vegetativa dekor. Eldstadsluckor i mässing. Övre delen slät med fem skift. Fris och krona med plastisk dekor. Stänkskydd i kalksten framför. Kommentar Sannolikt ursprunglig Sannolikt i originalutförande. Sannolikt ursprunglig. Smygpanel sannolikt ursprunglig. Sannolikt sekundär. 32 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

33 Måleri i tak och takrosett är troligen i originalutförande. Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

34 1 209 Rum Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Fönster Övrigt Beskrivning Linoleummatta På tre sidor sockeltyp 3. Mot rum 207 sockeltyp 1. Målad glasfiberväv. Putsat. Takhöjd ca 3,4 m. Hålkälslist med profilerade kanter. Mot rum 207 saknas taklist. Vit takrosett i gips med akantusblad och rosor. Moderna med ca 25 cm bred, halvfransk smygpanel. Fodertyp 1. Rum 209 och 207 var tidigare ett och samma rum. Kommentar Modern mot rum 207. Taklist och takrosett sannolikt ursprungliga. Smygpanel sannolikt ursprunglig. 34 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

35 1 210 Passage Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Dörr till rum 212 och 213 Dörr till rum 214 Dörr till rum 211 Beskrivning Linoleummatta Sockeltyp 1 Målad glasfiberväv Målad gipsskiva. Takhöjd ca 3 m. 90 cm breda, helfranska enkeldörrar med 5 speglar. Gångjärnstyp 1. Fodertyp cm bred, halvfransk enkeldörr med 5 speglar. De två övre speglarna är uppglasade. Gångjärnstyp 1. Fodertyp cm bred, helfransk enkeldörr med 5 speglar. Halvfransk smygpanel i dörrnisch. Gångjärnstyp 1. Fodertyp 3. Kommentar Modern mot sekundära väggar. Sannolikt ursprunglig. Flyttad. Kan t ex ha varit dörr till den tidigare kökstrappan. Sannolikt ursprunglig. Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

36 1 211 Sal 3 Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Fönster Inredning Beskrivning Linoleummatta Sockeltyp 3 Målad glasfiberväv Putsat. Takhöjd ca 3,4 m. Hålkälslist med profilerade kanter. Vit takrosett i gips med akantusblad och vegetativ dekor. Moderna med ca 25 cm breda, halvfranska smygpaneler. Fodertyp 1. Rektangulär kakelugn med sju skift. Reliefdekorationer på krönkakel. Avskurna hörn med reliefdekorationer. Luckor i mässing nedtill och på mitten. Stänkskydd i kalksten framför. Kommentar Sannolikt ursprunglig. Taklist och takrosett sannolikt ursprungliga. Smygpaneler sannolikt ursprungliga. Sannolikt sekundär. 36 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

37 1 212 Förråd Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Övrigt Beskrivning Linoleummatta Sockeltyp 1 Målad glasfiberväv Målad gipsskiva. Takhöjd ca 3 m. Det står en ådermålad, helfransk enkeldörr med fem speglar i rummet. Kommentar Modern. 213 Wc Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Fönster Inredning Beskrivning Plastmatta med uppvikt kant - Målad glasfiberväv Målad gipsskiva. Takhöjd ca 3 m. Moderna i släta nischer. Fönsterfoder på ena sidan, fodertyp 1. Wc-stol, handfat med 4x3 skift vitt kakel ovanför, 15x15 cm Kommentar Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

38 1 214 Kök Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Dörr till rum 215 Fönster Inredning 215 Passage Beskrivning Linoleummatta Sockeltyp 1 Målad Målad gipsskiva. Takhöjd ca 3 m. Modern enkeldörr, 82 cm bred, med 5 speglar. Dörrfodertyp 3. Gångjärnstyp 3. Moderna i släta nischer Köksinredning Kommentar Modern mot sekundära väggar. Modern. Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Dörr till rum 216 Dörr till rum 217 Beskrivning Linoleummatta Sockeltyp 1 Målad glasfiberväv Målad gipsskiva. Takhöjd ca 3 m. Modern enkeldörr, 82 cm bred, med 5 speglar. Dörrfodertyp 3. Gångjärnstyp 3 Ståldörr med slätt foder. Kommentar Modern. 38 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

39 1 216 Städ Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Inredning Beskrivning Plastmatta med uppvikt kant - Putsade Målad gipsskiva. Takhöjd ca 2,8 m. Utslagsback, elcentral. Kommentar 217 Förråd Byggnadsdel Golv Sockel Beskrivning Linoleummatta Sockeltyp 1 Kommentar Modern mot sekundära väggar. Vägg Tak Fönster Målad glasfiberväv Målad gipsskiva. Takhöjd ca 3 m. Modernt med ca 25 cm breda, halvfranska smygpaneler. Fodertyp 1. Stålgaller på insidan. Smygpanel sannolikt ursprunglig. Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

40 KÄLLOR von Euler, Georg, Storgatan i Falköping, öster om Dotorpsgatan, Falbygden 1979, s Förslag till bevarandeplan, Falköping stadsarkitektkontoret, Falköpings kommun, 1982 Gejvall, Birgit (1954) 1800-talets Stockholmsbostad. En studie över den borgerliga bostadens planlösning i hyreshusen, Stockholm Hedencrantz, John, Glimtar från det gamla Falköping, Falbygden 1963, s Kvarteret Boktryckaren 15 m fl, detaljplan Falköpings kommun, antagen Linnarsson, Lars-Erik (1988) I brandstodens tjänst - en jubileumsbok. 100 år med Mellersta Västergötlands Brandförsäkringsbolag, Falköping Muntliga källor, arkiv, hemsidor Thomas Carlquist, Västergötlands museum Falbygdens museums fotoarkiv 40 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING ANTIKVARISK URSPRUNGLIGA BYGGNADSDELAR / BYGGNADSDETALJER SADELTAK NU MED BETONGPANNOR HÄNG- OCH STUPRÖR DELVIS UTBYTTA TEGELSTENSMURAD SKORSTEN NU PLÅTINKLÄDD FÖNSTER MED RUNDBÅGE- FORMADE BÅGAR TIMMERPANEL

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

DOKUMENTATION AV KV LYCKAN, STORGATAN 40, SUNDSVALLS KOMMUN.

DOKUMENTATION AV KV LYCKAN, STORGATAN 40, SUNDSVALLS KOMMUN. Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningen Rapport nr 2005:23 Anette Lund/Lars-Erik Sjögren DOKUMENTATION AV KV LYCKAN, STORGATAN 40, SUNDSVALLS KOMMUN. INNEHÅLL Bakgrund...3 Bygglovarkiv Sundsvalls

Läs mer

med balkonger emellan. Litet skärmtak runt nästan hela huset. K = 2, M = 1. Fint exempel på funkis, mycket viktig för torgmiljön.

med balkonger emellan. Litet skärmtak runt nästan hela huset. K = 2, M = 1. Fint exempel på funkis, mycket viktig för torgmiljön. fastighet: ÖSTEN 1. adress: Lingsgatan 3, Bollhusgatan 8. ålder: 1938. arkitekt / byggm: August Ewe. användning: Affärer, bostäder. antal våningar: 3 Gråmålad puts. Gråmålad puts, mörkare på bottenvåningen.

Läs mer

DOKUMENTATIONSRAPPORT --.-. 3' "..~~ '". II KVTULLEN2 1992:6 ... HARNOSANDSSTAD HÄRNÖSANDS KOMMUN LÄNSMUSEET MURBERGET. . o

DOKUMENTATIONSRAPPORT --.-. 3' ..~~ '. II KVTULLEN2 1992:6 ... HARNOSANDSSTAD HÄRNÖSANDS KOMMUN LÄNSMUSEET MURBERGET. . o DOKUMENTATIONSRAPPORT --.-. 3' "..~~ '". II KVTULLEN2 1992:6.... HARNOSANDSSTAD HÄRNÖSANDS KOMMUN LÄNSMUSEET MURBERGET. o AVD. FOR KULTURMILJOVARD HJORDIS EK SETH JANSSON INLEDNING Enligt byggnadsnämndens

Läs mer

Svartmålad puts. Rosa puts, mot gård ljusgrå puts. Mansardtak, svart papp i skiffermönster, på gårdsflygel. BERGMAN N. 2 A från NO

Svartmålad puts. Rosa puts, mot gård ljusgrå puts. Mansardtak, svart papp i skiffermönster, på gårdsflygel. BERGMAN N. 2 A från NO fastighet: BERGMAN NORRA 2, hus A. adress: Regementsgatan 12. ålder: Ombyggt 1918, 1928 (tillbyggnad av gårdsflygel m.m.), 1943, 1946, 1971, 1994. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1918 och 1928), Berndt

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

Kilanderska huset. Antikvarisk förundersökning

Kilanderska huset. Antikvarisk förundersökning Kilanderska huset. Antikvarisk förundersökning Klockaren 1-2, Storgatan 11-13, Falköping. 2014-09-26 ARKITEKTEN ATELJÉ Beställare Falköpings pastorat Rapport Anna Lokrantz, bebyggelseantikvarie Datum 2014-09-26

Läs mer

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR fastighet: PERNILLA 9. adress: Lilla Västergatan 5. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1928. arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1928). ½ Svartmålad cementputs. Korsvirke, brun timra, rödbruna putsade fack. Blå 2-lufts

Läs mer

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön.

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön. fastighet: KORPEN 7, hus A. adress: Regementsgatan 25. ålder: 1906. Ombyggt 1928, 1935. arkitekt / byggm: Karl Erikson (1928, 1935). användning: Bostäder. antal våningar: 3½, mot gården 4. Gråmålad puts,

Läs mer

Mansardfönster i svart plåt med facett. Avtrappade solbänkar på bottenvåningen mot norr. Ståndränna.

Mansardfönster i svart plåt med facett. Avtrappade solbänkar på bottenvåningen mot norr. Ståndränna. fastighet: FALKEN 3, hus A. adress: Mariagatan 10, Oskarsgatan 20. ålder: 1911. Ombyggt 1950, 1981. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Bertil Sandin (1950), Kent Ljunggren (1981). användning: Bostäder.

Läs mer

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO fastighet: MÅRTEN 1. adress: Stickgatan 11. ålder: 1888. Ombyggt 1905, 1938. arkitekt / byggm: Peter Boisen (1905), Åke Persson (1938). antal våningar: 1½, mansard åt gata. Svart målad puts. Gul puts.

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Långvinds herrgård. Ett hus med stil och historia. Anders Franzén

Långvinds herrgård. Ett hus med stil och historia. Anders Franzén Långvinds herrgård Detalj av fasaden. Utsidan är i komplett snickarglädje: hyvlad fasadpanel lagd i olika riktningar, lövsågade fönsteröverstycken, en stor veranda i två våningar, med svarvade stolpar

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O fastighet: NELENA 3. adress: Lilla Norregatan 29. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1913, 1937. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), L. Persson (1937). Grå cementputs. Grön spritputs. Sadeltak, svart falsad

Läs mer

WALDEMAR 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. WALDEMAR 1 A från SV ENTRÉ. WALDEMAR 1 A från SV DÖRR

WALDEMAR 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. WALDEMAR 1 A från SV ENTRÉ. WALDEMAR 1 A från SV DÖRR fastighet: WALDEMAR 1, hus A. adress: Stora Östergatan 1. ålder: 1878-79. Ombyggt 1903, 1906, 1912, 1917, 1927, 1931, 1963, 1985. arkitekt / byggm: Ewe & Melin (1912), Karl Eriksson (1927), LRF (1963),

Läs mer

Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus

Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus Dokumentation av Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus, Svartsjö 1:4, Sånga socken, Ekerö kommun, Uppland Albin Uller Rapport 2011:19 2 Färingsö fd ålderdomshem

Läs mer

KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET

KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET 1(7) Dokumentnamn Kulturhistorisk bedömning Datum 2015-10-27 KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET Förslag i sammanfattning Kommunantikvarien föreslår att: Huvudbyggnaden och komplementbyggnaden

Läs mer

INGRID 3 från N. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 2. INGRID 3 från N DÖRR

INGRID 3 från N. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 2. INGRID 3 från N DÖRR fastighet: INGRID 3. adress: Långgatan 13. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1930. antal våningar: 1, åt gård 2. Svartmålad puts. Rosa puts. Blå hela fönster. Blå lamelldörr med snidade speglar, romber och blomma,

Läs mer

PETRONELLA 4 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. PETRONELLA 4 från SV DÖRR. PETRONELLA 4 från S BESLAG

PETRONELLA 4 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. PETRONELLA 4 från SV DÖRR. PETRONELLA 4 från S BESLAG LILLA VÄSTERGATAN Lilla Västergatan är nog den mest fotograferade gatan i innerstaden. Den symboliserar Ystad småskaligheten, korsvirket, det krokiga gatunätet för våra besökare. Alla hus här har alltså

Läs mer

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO fastighet: LÄRKAN 1, hus A. adress: Fridhemsgatan 8, Karstens väg 1. ålder: 1923. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2 Mörkt gråmålad puts. Gul spritputs. Mansardtak,

Läs mer

REGNER 1 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 2. REGNER 1 från S

REGNER 1 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 2. REGNER 1 från S fastighet: REGNER 1. adress: Liregatan 9. ålder: 1880. Ombyggt 1936, 1989. arkitekt / byggm: S. Persson (1936), Roger Stigsson (1989). Gråmålad puts. Ljusgrå puts. Valmat sadeltak, rött 1-kupigt tegel.

Läs mer

DOKUMENTATIONSRAPPORT

DOKUMENTATIONSRAPPORT DOKUMENTATIONSRAPPORT KV. SEGLET 1992 HÄRNÖSANDS STAD HÄRNÖSANDSKO~UN LÄNSMUSEET MURBERGET AVD. FÖR KULTURMILJÖVÅRD SETH JANSSON INLEDNING I ändringen av den gällande detaljplanen för kv Seglet har man

Läs mer

JOHAN 15 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. JOHAN 15 från S PORT. JOHAN 15 från S FRONTESPIS.

JOHAN 15 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. JOHAN 15 från S PORT. JOHAN 15 från S FRONTESPIS. fastighet: JOHAN 15. adress: Lilla Östergatan 31. ålder: 1907. Ombyggt 1933, 1938, 1969. arkitekt / byggm: Peter Boisen. Karl Eriksson (1933 och 1938), Ulf Söderman (1969). användning: Bostad antal våningar:

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

Antikvariskt utlåtande angående vindsinredning med mera i fastigheten Fåran 1, Solna

Antikvariskt utlåtande angående vindsinredning med mera i fastigheten Fåran 1, Solna Fastighetsbeteckning: Fåran 1 Namn/Gatuadress: Hagavägen 14, 16 Kommun, Stadsdel: Solna, Norra Hagalund Ärendenr: 2015-05-25 Brf Fåran 1 Sarah Philipson Hagavägen 14 Solna Antikvariskt utlåtande angående

Läs mer

APOLLO 1 A från SV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): APOLLO 1 A från NO. APOLLO 1 A från SV, KUPA

APOLLO 1 A från SV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): APOLLO 1 A från NO. APOLLO 1 A från SV, KUPA fastighet: APOLLO 1, hus A. adress: Stora Västergatan 34. ålder: Troligen 1700-tal. arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 1½ Gråmålad cementputs. Vit sprutad puts. Sadeltak, 1-kupigt rött

Läs mer

QVIST 1 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): QVIST 1 A från V DÖRR. QVIST 1 A från NO

QVIST 1 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): QVIST 1 A från V DÖRR. QVIST 1 A från NO QVIST Hela kvarteret består av välskötta, försiktigt renoverade hus från 1700- och 1800-talet. Undantaget är Saluhallen från 1907, som är ett av utropstecknen i Boisens stora produktion. Alla husen har

Läs mer

K = 2, M = 1. kulturhistoriskt (K) Gediget hus med många fina detaljer. Mycket miljömässigt (M) viktigt för miljön vid Österportstorg.

K = 2, M = 1. kulturhistoriskt (K) Gediget hus med många fina detaljer. Mycket miljömässigt (M) viktigt för miljön vid Österportstorg. fastighet: BÄVERN 1, hus A. Solgården. adress: Österportstorg 5, Regementsgatan 1. 1928. Carl Wennerholm. användning: Bostäder. antal våningar: 4½ Mörkgrå målad puts. Vit puts, i bottenvåning ljust grå.

Läs mer

BIRGER ÖSTRA 1, hus A - nya Rådhuset, huvudbyggnad.

BIRGER ÖSTRA 1, hus A - nya Rådhuset, huvudbyggnad. BIRGER ÖSTRA 1, hus A - nya Rådhuset, huvudbyggnad. adress: Österportstorg. ålder: 1813-1814. Ombyggt 1920, 1937, 1941, 1967, 1982. arkitekt / byggm: A. Påhlqvist. användning: Förvaltningslokaler. Byggt

Läs mer

Rekommendationer vid underhåll av Erskines hus i Gästrike-Hammarby

Rekommendationer vid underhåll av Erskines hus i Gästrike-Hammarby PM Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Carita Örnmark B 306/2008 Rekommendationer vid underhåll av Erskines hus i Gästrike-Hammarby Allmänt om detaljer Byggnadsdetaljer som dörrar, fönster och

Läs mer

K = 4, M = 2 (1-våningsdelen) 4 (2- våningsdelen).

K = 4, M = 2 (1-våningsdelen) 4 (2- våningsdelen). fastighet: INGVAR 1, hus A. adress: Lilla Östergatan 11. ålder: ca 1850. Ombyggt 1898, 1910, 1962, 1989. arkitekt / byggm: Gustaf Hansson (1910), Kai Krüger (1962), Roger Stigson (1989). användning: Kontor

Läs mer

HAAK S. 1 A från SV K = 4, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) HAAK S. 1 A från SO. HAAK S. 1 A från V

HAAK S. 1 A från SV K = 4, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) HAAK S. 1 A från SO. HAAK S. 1 A från V fastighet: HAAK SÖDRA 1, hus A. adress: Tobaksgatan 31. ålder: 1884. Ombyggt 1924, 1931, 1939, 1968, 1977. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1924), Kaj Björkqvist (1968)., 2 mot gård. Grå puts. Rött tegel,

Läs mer

CARL 1 A från NO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. CARL 1 A från N MÖNSTERMUR- NING. CARL 1 A från N SKYLTFÖNSTER

CARL 1 A från NO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. CARL 1 A från N MÖNSTERMUR- NING. CARL 1 A från N SKYLTFÖNSTER fastighet: CARL 1, hus A. adress: Stora Östergatan 36. ålder: Omkring 1800. Ombyggt 1932, 1935, 1988. arkitekt / byggm: E. Olsson (1932), Karl Eriksson (1935), Nilsson & Persson (1988). användning: Affärer

Läs mer

CRONHOLM N 8 A från NV. CRONHOLM N 8 A från NV FRONTESPIS. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K =1, M =1.

CRONHOLM N 8 A från NV. CRONHOLM N 8 A från NV FRONTESPIS. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K =1, M =1. fastighet: CRONHOLM NORRA 8, hus A. adress: Föreningsgatan 19. ålder: 1882. Ombyggt 1890, 1934, 1986. arkitekt / byggm: G. A. Hansson (1934), Nilsson & Persson (1986). Gulvit spritputs. Valmat lågt sadeltak,

Läs mer

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik 6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik Området på nordvästra delen av Hamburgö heter egentligen Nordgård men går numera under namnet Ögården. Det är ett område med odlings- och betesmark med stengärdsgårdar.

Läs mer

Nulägesbeskrivning. Läge. Exteriör. Våningsantal. Grund Torpargrund, stomme Timmerstomme.

Nulägesbeskrivning. Läge. Exteriör. Våningsantal. Grund Torpargrund, stomme Timmerstomme. - " t. Vård- och underhållsplan, Granskogs torp, Säby 3: 71, Västra Jåtvatåliet. Järfälla kommun Nulägesbeskrivning Läge Granskogs torp ligger på ]änrafåltet inom Västra järvafältets naturreservat, Torpet

Läs mer

UPPENDICK S. 1 A från SO K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) UPPENDICK S. 1 A från SV. UPPENDICK S.

UPPENDICK S. 1 A från SO K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) UPPENDICK S. 1 A från SV. UPPENDICK S. fastighet: UPPENDICK SÖDRA 1, hus A. adress: Österleden 35. ålder: Ombyggt 1906. Svartmålad puts. Ljust rosa spritputs. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela fönster med lös spröjs. Blå pardörr med

Läs mer

K = 2, M = 3. Intressant hus, som dock faller ur ramen för kvarteret

K = 2, M = 3. Intressant hus, som dock faller ur ramen för kvarteret fastighet: HEDVIG 3, hus A. adress: Skansgränd / Skansgatan. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1918. arkitekt / byggm: Grå cementputs. Grå cementputs med bandrustik. Sadeltak, 2-kupigt rött tegel. Gröna 3-delade

Läs mer

K = 4(gata) 1(gård), M = 2(gata) 1(gård). Mexistenen, det falska korsvirket och de hela fönstren döljer effektivt husets ålder och karaktär.

K = 4(gata) 1(gård), M = 2(gata) 1(gård). Mexistenen, det falska korsvirket och de hela fönstren döljer effektivt husets ålder och karaktär. fastighet: LARS 3, hus A. adress: Stora Östergatan 18 ålder: Före 1828. Ombyggt 1890 (för Ångmejerianläggning ), 1902, 1911, 1936, 1957, 1967. arkitekt / byggm: Persson (1890), Peter Boisen (1902), Henrik

Läs mer

YSTAD 1 A från SO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. Förklarat som byggnadsminne 1993.

YSTAD 1 A från SO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. Förklarat som byggnadsminne 1993. fastighet: YSTAD 1, hus A. adress: Österleden 13. ålder: 1902. Ombyggt 1939, 1948, 1952, 1987. arkitekt / byggm: Peter Boisen. Rune Welin (1948, 1952). användning: Tingshus. antal våningar: 2½ Kvadersten,

Läs mer

Karaktär 1 Långängen Omfattning

Karaktär 1 Långängen Omfattning 1 Långängen Omfattning Kv Oljekällaren, Trion, Kvintetten, Sextetten, Kvartetten, Duon, Bäckfalla, Branten, Lunden, Björkbacken, Slänten, Vagnen, Loket, Linjen, Triangeln, Kurvan, Tegen, Björkhagen, Butiken,

Läs mer

Järnvägsstationen i Kopparberg

Järnvägsstationen i Kopparberg Järnvägsstationen i Kopparberg Herrhagen 1:33, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Restaureringsarbeten 2008-2009 Charlott Torgén Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:26 2 Innehållsförteckning

Läs mer

CAVALLIN 2 A från O K = 3, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) CAVALLIN 2 A från NV. CAVALLIN 2 A från NV VALV

CAVALLIN 2 A från O K = 3, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) CAVALLIN 2 A från NV. CAVALLIN 2 A från NV VALV fastighet: CAVALLIN 2, hus A. adress: Blekegatan 18. ålder: 1967. Ombyggt vid olika tillfällen. arkitekt / byggm: Rune Welin. användning: Skolbyggnad. antal våningar: 2 Gult fasadtegel. Mot norr är halva

Läs mer

Bild nr 1, Vy från Lindholmshamnen NCS S 3005-G80Y NCS S 4010-G80Y NCS S 3005-B80G NCS S 5005-B80G

Bild nr 1, Vy från Lindholmshamnen NCS S 3005-G80Y NCS S 4010-G80Y NCS S 3005-B80G NCS S 5005-B80G BRF MASTHUGGET BRF MASTHUGGET N När Du betraktar bostadsområdet från håll ser Du ett grönskande berg i milda, sammanhållna gröngrå-blå kulörer. Befinner Du Dig inne i området sprakar det av liv. Varje

Läs mer

K = 1, M = 2. Ett välbevarat hus, som har kvar sin ursprungliga karaktär av skola.

K = 1, M = 2. Ett välbevarat hus, som har kvar sin ursprungliga karaktär av skola. fastighet: MARIA 3, hus A. adress: Lilla Norregatan 22. ålder: Mitten av 1800-talet. Ombyggt 1928, 1968, 1975. arkitekt / byggm: P. Sterner (1975). användning: Bostad, byggt som skola. antal våningar:

Läs mer

Katrinetorp. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Dokumentation av tapeter och väggmålning

Katrinetorp. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Dokumentation av tapeter och väggmålning Byggnadsantikvarisk dokumentation Katrinetorp Dokumentation av tapeter och väggmålning Del av fastigheten Lockarp 44:1, Bunkeflo socken, Malmö kommun Skåne län Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:005

Läs mer

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad.

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad. fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. Gråmålad puts. Gult tegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela, 2-lufts och 3-lufts fönster. Grå

Läs mer

Ekipagemästarbostaden

Ekipagemästarbostaden Ekipagemästarbostaden Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll Blekinge museum rapport 2008:31 Agneta Ericsson Innehåll Inledning... 2 Historik... 2 Beskrivning... 2 Upprustning... 3 Bottenvåning...

Läs mer

Konstbacken. Målningsarbeten Örebro läns museum Rapport 2008:25. Charlott Torgén Charlotta Hagberg

Konstbacken. Målningsarbeten Örebro läns museum Rapport 2008:25. Charlott Torgén Charlotta Hagberg Konstbacken Konstbacken östra 17, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Målningsarbeten 2008-2009 Charlott Torgén Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:25 2 Innehållsförteckning INLEDNING...4

Läs mer

K = 3, M = 2. Modernt bostadshus, väl anpassat till omgivningen.

K = 3, M = 2. Modernt bostadshus, väl anpassat till omgivningen. fastighet: CHRISTINA 2, hus A. adress: Stora Norregatan 8. ålder: antal våningar: 2, mot gård 3. Grå puts. Ljusgul och vit puts, vit träpanel. Vita hela fönster, åt gatan med en spröjs. Vita lamelldörrar.

Läs mer

Villa Porthälla. Kulturhistorisk dokumentation av Villa Porthälla, fastighet Mellby 116:6, Partille socken och kommun.

Villa Porthälla. Kulturhistorisk dokumentation av Villa Porthälla, fastighet Mellby 116:6, Partille socken och kommun. Villa Porthälla Kulturhistorisk dokumentation av Villa Porthälla, fastighet Mellby 116:6, Partille socken och kommun. Villa Porthälla Kulturhistorisk dokumentation 2014 Lars Rydbom Bohusläns museum/kulturmiljö-

Läs mer

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08 Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan Kontur arkitektkontor ab Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm telefon +46 8 411 54 10 kontor@kontur.se www.kontur.se INNEHÅLL Försättsblad Innehåll Byggnaden, förändring,

Läs mer

ERIK 1 från SO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 4, M = 4. ERIK 1 från NO

ERIK 1 från SO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 4, M = 4. ERIK 1 från NO fastighet: ERIK 1. adress: Harpegatan 23 - Stallgatan 18. ålder: 1700-1750. ( Enligt brandbrev från ca 1800, då var huset restaurerat.) Tillbyggt norrut 1914. arkitekt / byggm: ½, mansardvåning åt gård.

Läs mer

K = 2, M = 2. Många välbevarade detaljer, men fönstren borde vara indelade.

K = 2, M = 2. Många välbevarade detaljer, men fönstren borde vara indelade. fastighet: OTTILIANA 1. adress: Sladdergatan 13. ålder: Ombyggt 1903 (påbyggnad ovanvåning), 1960. arkitekt / byggm: Karl Erikson (1960). användning: Bostad, affär. antal våningar: 2 Gråmålad cementputs.

Läs mer

Kungsholms fort. Karlskrona kommun. Inventering av interiörer. Blekinge museum rapport 2004:14 Torgny Landin

Kungsholms fort. Karlskrona kommun. Inventering av interiörer. Blekinge museum rapport 2004:14 Torgny Landin Kungsholms fort Karlskrona kommun Inventering av interiörer Blekinge museum rapport 2004:14 Torgny Landin Innehåll Inledning. 3 Linje 1-9. 3 D1 Norra befälshuset (41).. 4 D2 Södra befälshuset (42).. 4

Läs mer

2 Karaktärisering av kapellanläggningen

2 Karaktärisering av kapellanläggningen 1 2 Karaktärisering av kapellanläggningen Hölicks fiskeläge ligger på Hornslandets sydspets. Kapellet som ligger på en höjd syns tydligt i bildens mitt, ovanför den traditionella fiskarbebyggelsen. Foto

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

F ÄRGUNDE RSÖ KNING M USIKALISKA A KADE MIE N. Stockholm, december 2009 BLASIE HOLMSHAMNE N, NYBROKAJE N 13, STOC KHOLM

F ÄRGUNDE RSÖ KNING M USIKALISKA A KADE MIE N. Stockholm, december 2009 BLASIE HOLMSHAMNE N, NYBROKAJE N 13, STOC KHOLM F ÄRGUNDE RSÖ KNING M USIKALISKA A KADE MIE N BLASIE HOLMSHAMNE N, NYBROKAJE N 13, STOC KHOLM Stockholm, december 2009 Box 3605, 103 59 Stockholm, www.konservering.se Färgundersökning: Kjellbergska huset,

Läs mer

Örserums skola. Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem. Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län.

Örserums skola. Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem. Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län. Örserums skola Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014: 29 Margaretha

Läs mer

Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem

Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem Johan Dellbeck(text) Olle Norling (foto) september 2001 Akademiska sjukhuset i Uppsala Byggnad T1, f.d. sjuksköterske-

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

11:a Skogsduvan, Tofsmesen & Ängsknarren

11:a Skogsduvan, Tofsmesen & Ängsknarren 178 11:a Skogsduvan, Tofsmesen & Ängsknarren 9 10 11 8 12 Vallmovägen BESKRIVNING AV KULTURMILJÖN 7 13 Kulturmiljön består av tre miljöer med gruppbebyggda småhus av olika byggnadstyper. Skogsduvan 10-32

Läs mer

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV fastighet: MAGNUS 33, hus A. Scala-huset. adress: Stora Östergatan 12. ålder: 1909. Ombyggt 1930 (inredning av vindsvåning), 1938 (mansard och mera inredning). arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Karl Eriksson

Läs mer

Förslag till planbestämmelser för

Förslag till planbestämmelser för Förslag till planbestämmelser för kulturvärden Inför detaljplan för kvarteret Humlan, Laholms stad och kommun Emma Johansson och Britt-Marie Lennartsson 1 OMSLAGSBILD Del av kvarteret Humlan från Humlegången

Läs mer

om köket, och köket kan fortsätta att stråla i många år till. Detta gör Byggfabrikens kök både prisvärda och miljövänliga.

om köket, och köket kan fortsätta att stråla i många år till. Detta gör Byggfabrikens kök både prisvärda och miljövänliga. MÅTTBYGGDA KÖK Byggfabrikens måttbyggda kök I GAMLA TIDER byggde man långsammare än vad vi gör idag. Kök och inredningar byggdes av snickare, ofta direkt på plats, och både snickare och byggmästare hade

Läs mer

Officershuset i Västerås - Förslag till hänsynstagande till kulturvärden vid ombyggnad

Officershuset i Västerås - Förslag till hänsynstagande till kulturvärden vid ombyggnad Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:23 Officershuset i Västerås - Förslag till hänsynstagande till kulturvärden vid ombyggnad Antikvarisk förstudie Kvarteret Lothar 3 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland

Läs mer

2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT. Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN

2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT. Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN 2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN Per Lundgren 2008 Omslagsfotografi: Vapenhuset under rengöring Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet

Läs mer

Gimmersta. Miljö. Gimmersta, Katrineholms kommun 87

Gimmersta. Miljö. Gimmersta, Katrineholms kommun 87 Gimmersta, Katrineholms kommun 87 orangeriet vid gimmersta sett från sydost med sjön öljaren i bakgrunden. gimmersta 1:8, julita socken, katrineholms kommun. Gimmersta nedan t h: flygbild över gimmersta

Läs mer

Storegårdens symmetriska entréfasad sett från nordväst. Idag inrymmer den gamla disponentvillan från år 1918 fritidsgård.

Storegårdens symmetriska entréfasad sett från nordväst. Idag inrymmer den gamla disponentvillan från år 1918 fritidsgård. 12:b Storegårdsparken 194 Storegårdens symmetriska entréfasad sett från nordväst. Idag inrymmer den gamla disponentvillan från år 1918 fritidsgård. 3:3 Storegårdsparken SANDHEM grönytor och en fotbollsplan.

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 Söderby torgs allé SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över VästraSöderby

Läs mer

Beslut om byggnadsminnesförklaring av Västergården, Askesta 5:2, Söderala socken, Söderhamns kommun

Beslut om byggnadsminnesförklaring av Västergården, Askesta 5:2, Söderala socken, Söderhamns kommun BESLUT 1 (2) 2008-05-12 Dnr 432-11184-06 delgivningskvitto Kulturmiljöenheten Ingela Broström Tel: 026-1712 64 ingela.brostrom@x.lst.se Beslut om byggnadsminnesförklaring av Västergården, Askesta 5:2,

Läs mer

FAXE 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 4. FAXE 1 A från NV

FAXE 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 4. FAXE 1 A från NV fastighet: FAXE 1, hus A. adress: Södra Änggatan 6. ålder: 1935. Ombyggt 1946, 1977. arkitekt / byggm: Oscar Isberg. Nils Selander (1946). ½ Grå puts. Rött fasadtegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Grå

Läs mer

VALSÄTRA GÅRD EXTERIÖR

VALSÄTRA GÅRD EXTERIÖR VALSÄTRA GÅRD Liggande timmer. Tillbyggnad med plankstomme. Sandfylld torpargrund. Stora delar av renoveringsarbetet utfört av Husrestauratören bygg och måleri (medlem i FIBOR, branschorganisation för

Läs mer

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se Snickarglädje! Hyreslägenheter www.gbjbygg.se nära stad, bad och natur Modernt och fräscht boende nära natursköna Evedal Kv. Stjärnfallet är beläget på Östra Lugnet, Evedal, mitt i naturen endast ett stenkast

Läs mer

02.4 Rumsbeskrivning

02.4 Rumsbeskrivning Handling 02.4 Sidantal 16 02.4 Rumsbeskrivning 20140613 Byggnadsbyrån AB Innehållsförteckning Generellt 4 Beteckningar 4 Rivning, demontering och lagningar 4 Listverk 4 Golvtyper / vägg och takbeläggning

Läs mer

Bevarandeprogram för området kring Kvarntorget INVENTERING

Bevarandeprogram för området kring Kvarntorget INVENTERING Bevarandeprogram för området kring Kvarntorget INVENTERING Vilan Husen i Kvarntorgsområdet kvartersvis Kvarter Bikupan 0 GANYMEDES Repslagargatan Bytaregatan : VÅNGVAKTAREN SALPETER- LADAN : MUNSKÄNKEN

Läs mer

BILAGA: ENKEL RUMSBESKRIVNING SPORTHALLEN

BILAGA: ENKEL RUMSBESKRIVNING SPORTHALLEN BILAGA: ENKEL RUMSBESKRIVNING SPORTHALLEN SEKTION KÄLLARPLAN 1 (28) RUM 101 Bågskytte/ bordtennis/ fäktningslokal. G- Grön gummimatta V- Gul-och grönmålad puts Övrigt 20 sektioner med ribbstolar. Gjuten

Läs mer

Swärdska huset, Kopparberg

Swärdska huset, Kopparberg Swärdska huset, Kopparberg Restaurering av veranda, 2004 Köpmannen 1, Ljusnarsbergs sn och kn, Västmanland Kulturmiljövård Linda Gustafsson 2006 Antikvarisk rapport Beskrivning Byggnaden i fråga är belägen

Läs mer

Antikvarisk konsekvensbeskrivning med utlåtande

Antikvarisk konsekvensbeskrivning med utlåtande PER NELSON BYGGNADSVÅRDSBYRÅ Antikvarisk konsekvensbeskrivning med utlåtande Underlag inför planering och projektering Fastighet: Brunkhalsen 9 Adress: Malmtorgsgatan 5, Karduansmakargatan 2 Stadsdel:

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille 2016-08-11 2016-2694 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Svensknabben 3 Fastighetens adress: Svensknabbevägen 24 Sökande: i Am Home Projektutveckling

Läs mer

fastighet: WENDT 1, hus A. adress: Körlings väg 9. ålder: 1951. arkitekt / byggm: Tage Billgren. användning: Bostäder.

fastighet: WENDT 1, hus A. adress: Körlings väg 9. ålder: 1951. arkitekt / byggm: Tage Billgren. användning: Bostäder. fastighet: WENDT 1, hus A. adress: Körlings väg 9. ålder: 1951. arkitekt / byggm: Tage Billgren. användning: Bostäder. antal våningar: 2 Grågrön sprutputs. Valmat lågt sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Ljusgröna

Läs mer

ESTER 1 A från S K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): ESTER 1 A från V DÖRR

ESTER 1 A från S K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): ESTER 1 A från V DÖRR fastighet: ESTER 1, hus A. adress: Lilla Strandgatan 3. ålder: Ombyggt 1979-80. arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 1 Fogstruken grå natursten. Korsvirke med svart timra och rött tegel

Läs mer

fastighet: BUSKAMÖLLAN 7, hus A. adress: Hagagatan 17. ålder: 1924. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2½

fastighet: BUSKAMÖLLAN 7, hus A. adress: Hagagatan 17. ålder: 1924. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2½ fastighet: BUSKAMÖLLAN 7, hus A. adress: Hagagatan 17. ålder: 1924. Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2½ Gråmålad puts. Gulvit puts. Gröna 2-lufts spröjsade fönster. Brun dörr med skurna

Läs mer

Byggnadsminnesförklaring av Casselska huset, kv Mercurius 11, Gustav Adolfs församling, Sundsvalls kommun

Byggnadsminnesförklaring av Casselska huset, kv Mercurius 11, Gustav Adolfs församling, Sundsvalls kommun Beslut 1(4) 2008-01-17 Dnr 432-18180-06 Delgivningskvitto Byggnadsminnesförklaring av Casselska huset, kv Mercurius 11, Gustav Adolfs församling, Sundsvalls kommun BESLUT Länsstyrelsen förklarar Casselska

Läs mer

FREDRIK 1 A från SV K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): FREDRIK 1 A från S DÖRRPARTI

FREDRIK 1 A från SV K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): FREDRIK 1 A från S DÖRRPARTI fastighet: FREDRIK 1, hus A. adress: Stora Östergatan 37. Enl. uppgift 1803. Ombyggt 1918, 1930, 1961. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1918, 1930), Kaj Krüger (1961). användning: Affär och bostäder.

Läs mer

K = 2, M = 1. Gediget 1910-talshus med många välbevarade detaljer.

K = 2, M = 1. Gediget 1910-talshus med många välbevarade detaljer. fastighet: GÖKEN 7, hus A (f.d. Göken 8). adress: Regementsgatan 19, Mariagatan 15. ålder: 1896 (S. delen), 1905 (N. delen). Ombyggt 1905, 1921, 1937, 1978. arkitekt / byggm: Peter Boisen. Henrik Nilsson

Läs mer

Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt. Mur och putsarbeten på Gullmarsbergs säteri

Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt. Mur och putsarbeten på Gullmarsbergs säteri Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Mur och putsarbeten på Gullmarsbergs säteri Gullmarsberg 2:2 Skredsviks socken, Uddevalla kommun BOHUSLÄNS MUSEUM Rapport 2005:21 Lars Rydbom Katarina

Läs mer

Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning

Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning Fastighetsbeteckning: Namn: Del av stadsdelen Råsunda Kommun: Solna 2008-09-15 Råsundas taklandskap, råd och riktlinjer vid vindsinredning

Läs mer

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland.

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:65 Bergs kyrka Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster Antikvarisk kontroll Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland Helén Sjökvist Bergs kyrka Underhållsåtgärder

Läs mer

fastighet: JÖNSSON SÖDRA 8, hus A. adress: Tobaksgatan 19. ålder: Ombyggt 1916, 1933, arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 1½

fastighet: JÖNSSON SÖDRA 8, hus A. adress: Tobaksgatan 19. ålder: Ombyggt 1916, 1933, arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 1½ fastighet: JÖNSSON SÖDRA 8, hus A. adress: Tobaksgatan 19. ålder: Ombyggt 1916, 1933, 1972. ½ Gulmålad puts. Rött tegel. Valmat sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Röda 1-lufts spröjsade fönster. Röd lamelldörr

Läs mer

Göta hovrätt Ämbetsbyggnaden F003002

Göta hovrätt Ämbetsbyggnaden F003002 Göta hovrätt Ämbetsbyggnaden F003002 Antikvarisk medverkan i samband med invändiga förändringar Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:14 Anders

Läs mer

ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING BILLESHOLMS STATION

ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING BILLESHOLMS STATION ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING BILLESHOLMS STATION Kathleen Lundblad Byggnadsantikvarie Bjuvs kommun 2015-04-10 BAKGRUND I samband med att järnvägen till Billesholm anlades 1876 uppfördes Billesholms station

Läs mer

Manbyggnad på Röcklinge 2:25

Manbyggnad på Röcklinge 2:25 2010:37 Antikvarisk kontrollrapport Manbyggnad på Röcklinge 2:25 Konservering av väggmålningar i manbyggnad på Röcklinge 2:25, Västerlövsta sn, Heby kn Per Lundgren 2010:37 Omslagsfotografi: Bårder i kammaren

Läs mer

TRÄGÅRDH N. 1 A från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 2, M = 3. TRÄGÅRDH N. 1 A från NV FRONTESPIS

TRÄGÅRDH N. 1 A från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 2, M = 3. TRÄGÅRDH N. 1 A från NV FRONTESPIS fastighet: TRÄGÅRDH NORRA 1, hus A. adress: Hejdegatan 48. ålder: 1880. Ombyggt 1910, 1981. Henrik Nilsson (1910), Skånsk Byggkonsult (1981). antal våningar: 2 (mansard). Ljusbrun puts. Gul spritputs.

Läs mer

BIRGER V. 1 A från NO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. Förklarad som byggnadsminne. BIRGER V.

BIRGER V. 1 A från NO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. Förklarad som byggnadsminne. BIRGER V. fastighet: BIRGER VÄSTRA 1, hus A. Stora Östergatan 40. ålder: 1700-tal. Ombyggt 1893, 1911, 1933, 1937, 1945, 1971. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1911), Karl Erikson (1933), Rune Welin (1945 och 1971).

Läs mer