ARKITEKTEN ATELJÉ HALLÉNSKA HUSET. Boktryckaren 16 Falköping. Kulturhistorisk karaktärisering och värdering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARKITEKTEN ATELJÉ HALLÉNSKA HUSET. Boktryckaren 16 Falköping. Kulturhistorisk karaktärisering och värdering 2010-12-10"

Transkript

1 ARKITEKTEN ATELJÉ HALLÉNSKA HUSET Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering och värdering

2

3 HALLÉNSKA HUSET Boktryckaren 16 Falköpings kommun Västra Götalands län Kulturhistorisk karaktärisering och värdering Ateljé Arkitekten i Väst AB Skolgatan Skara Tel: Arb.nr 10113

4

5 HALLÉNSKA HUSET Innehållsförteckning Inledning 6 Historik 7 Kulturhistorisk karaktärisering och värdering 9 Sammanfattning av extra bevarandevärda detaljer 11 Byggnadsbeskrivning exteriör 13 Byggnadsbeskrivning interiör, Boktryckaren 16, övervåning, lägenhet mot öster 14 Byggnadsdetaljer Trapphus Hall Rum Rum Wc Sal Korridor Sal Rum Passage Sal Förråd, 213 Wc Kök, 215 Passage Städ, 217 Förråd 39 Källor 40

6 INLEDNING Ateljé Arkitekten har fått i uppdrag av Dina Försäkringar Mellersta Västergötland att göra ett förslag till restaurering och ombyggnad av två lägenheter vid Stora torget i Falköping. För den ena av dessa lägenheter har också föreliggande kulturhistoriska karaktärisering och värdering gjorts av bebyggelseantikvarie Anna Lokrantz. Det är det så kallade Hallénska huset, med beteckningen Boktryckaren 16. Fokus i denna rapport ligger på den lägenhet på andra våningen som nu är aktuell för ombyggnad. Stora torget utgör Falköpings gamla centrums mest betydande plats. Här finns stadens främsta handelsstråk, och torghandel bedrivs flera gånger i veckan. Torgets bebyggelse har blandad karaktär. Den norra sidan domineras av Hallénska huset, vilket flankeras av en hög, putsad byggnad uppförd omkring sekelskiftet, och en lägre byggnad i trä. På motsatta sidan finns äldre träbebyggelse. Torgets kortsidor domineras av två byggnader från och 80-talen. Boktryckaren 16 ingår i detaljplanen Kv Boktryckaren 15 m fl ( ), där den är markerad med ett q enligt PBL 3:12. Skyddsbestämmelserna anger att byggnaderna inte får rivas. Vidare skall dekorerade putsfasader bevaras, och underhåll ske med ursprungliga material, kulörer och arbetstekniker. Användningen för fastigheten är bostäder med handel i bottenvåningen. Stora torget, Falköping, i november Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

7 HISTORIK 1867 Johan Hallén köper Boktryckaren 2 (numera östra delen av Boktryckaren 16). På tomten finns byggnader som inrymmer salubod, magasin, uthus samt lägenheter Johan Hallén äger nu både tomt 2 och 3 (numera Boktryckaren 16), och första etappen av Hallénska huset uppförs, det vill säga den östra och mellersta delen. Den västra delen uppförs något senare, efter att en byggnad som låg på den platsen har rivits (se foto nedan). I den östra delen har Hallén sin speceri- och diverseaffär. Han bor i våningen ovanför Den västra delen av bygganden färdigställs, och Sparbanken flyttar in i denna del. De blir kvar i byggnaden till Sparbanken flyttar upp på övervåningen. Istället flyttar Skaraborg Läns Enskilda Bank in i bottenvåningen, och stannar till Lindbloms Blomsterhandel flyttar in i en del av nedre botten. De finns kvar än idag Det var troligen detta år som Hallén sålde sin rörelse till Karl Svante Nyqvist Johan Hallén avlider. H Mattsson övertar affären och driver den under namnet Egron Söderströms Eftr. Första etappen av Hallénska huset, före den västra delen blev byggd. Foto: Falbygdens museum. Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

8 Hallénska huset som det såg ut på 1920-talet. Inkörsport till gården mitt på huset. Däröver en balkong som revs på 1970-talet. Foto: Falbygdens museum 1923 Boktryckaren 2 och 3 köps av lantbrukaren och slaktaren JT Fält. Vid hans död tillfaller huset hans änka Anna Fält Affären drivs vidare under namnet Lagermans. Efter detta upphör den. Sedan dess har olika verksamheter bedrivits i byggnaden, t ex Lindéns bosättningsaffär, Boråslagret och Varuhuset Härold Från detta år ägs fastigheten av makarna Fälts barn Kerstin Fält och ingenjör Rune Fält Mellersta Västergötlands Brandförsäkringsbolag flyttar in i lokaler i huset Mellersta köper hela fastigheten och renoverar den På bottenvåningen finns Lindbloms blomsterhandel, Flash fotoaffär och Östmans Hårvård. På övervåningen finns Mellersta Försäkringar. Den våning som nu är aktuell för restaurering, står för närvarande tom. 8 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

9 KULTURHISTORISK KARAKTÄRISERING OCH VÄRDERING Hallénska huset är ett typiskt exempel på ett borgerligt hyreshus med bostads- och affärsfunktioner från 1880-talet. Ett västsvenskt drag är att byggnaden ursprungligen hade körport igenom huset och in på gården. Detta syns på äldre foton, men är idag svårt att avläsa. Trapphusets placering lite vid sidan av husets mitt är en ledtråd - inne i körporten fanns tidigare en port in till trapphuset. Det arkitektoniska uttrycket är i många avseenden tidstypiskt. Fasaden har en symmetrisk uppbyggnad med ett ojämnt antal fönster på jämna avstånd från varandra. Det ojämna antalet fönster gjorde att huvudentrén kunde förläggas till byggnadens mittaxel. Fasaden är enfärgat ljus, putsad med dekorationer som pilastrar och listverk, vilka kontrasterar mot de släta murytorna och ger skuggverkan. Fönstrens form är rektangulära och överst rundbågiga, båda varianterna var vanliga vid denna tid. Överst på torgfasaden, i frontespisen, sitter en friskulptur (Merkurius). Byggnaden har en enklare utformning mot gården. Våningen som uppfördes åt Johan Hallén är ett bra exempel på en borgerlig bostad som den kunde te sig under andra halvan av 1800-talet. Sällskapsytorna låg då mot gatan och ekonomiutrymmena mot gården. Denna struktur är fortfarande delvis avläsbar. Ett viktigt karaktärsdrag är därför de tre salarnas placering i fil ut mot torget. Under denna tid växte tamburen, och förlades ofta mellan gatans och gårdens rum. För att få plats, sköts då trapphuset ibland utanför murlivet, vilket är fallet på Hallénska huset. Tamburen hade vanligen ett flertal dörrar mot olika rum, och utgjorde våningens trafikknut varifrån vägarna utstrålade. Salen var alltid det största rummet (här rum 206), och användes både till fest och som måltids- och arbetsrum i vardagslag. I anslutning till salen låg förmaket eller salongen, som inte i första hand var avsett för familjeliv, utan för socialt umgänge (sannolikt rum 208). Herrns rum låg ofta vid sidan av sällskapsrummen, gärna med direkt utgång till tamburen (idag uppdelat i rum 203 och 204). Våningen har tidigare haft en kökstrappa i sin östra del, där det idag är förråd (rum 212). I anslutning till denna fanns köket och tjänstefolkets rum. Köket ligger i dag på sin ursprungliga plats, men är kraftigt ombyggt. 1 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

10 Våningen har ett flertal äldre byggnadsdetaljer som är viktiga att bevara. Viktigt att påpeka är att originaldelar som ersätts med kopior till stor del förlorar sitt värde. Dörrarna är i de flesta fall av sen 1800-talstyp, de är helfranska pardörrar eller enkeldörrar. Vissa av pardörrarna är placerade i halvfranska smygpaneler. Den mahognyimiterande målningen som finns på vissa av dörrarna är eventuellt inte i originalutförande, men stämmer väl överens med det sena 1800-talets inredningsideal. Dörren till köket (rum 214) är en halvfransk enkeldörr där de övre speglarna är utförda i frostat, mönstrat glas. Detsamma gäller för huvudentrén, där övre delarna av dörrarna, sidostyckena och överstyckena är uppglasade. Detta gjordes ofta för att få in mer ljus i ett mörkt utrymme, vilket indikerar att köksdörren tidigare har suttit vid den nu försvunna kökstrappan. Fönstren är utbytta mot moderna i samtliga fall, men är monterade i äldre smygar med halvfranska smygpaneler. Yytskikten är ommålade sedan byggnadstiden, med undantag för visst figurativt måleri. Taken i rum 206 och 208 är rikligt bemålade och sannolikt i originalutförande. Kulör och matthet i färgen tyder på detta, liksom att det finns vissa konstruktionssprickor i taket som inte är bortretuscherade. Väggarna i rum 206 är också dekormålade. De är troligen restaurerade, då färgtyp och i viss mån målningsteknik är något annorlunda än i taket (blankare färg som delvis är applicerad med roller). Färgsättning och mönster är dock riktiga ur stilhistorisk synpunkt och därför är väggarna lika bevarandevärda som taket. Andra bevarandevärda detaljer är golvsocklar och sockelpaneler, dörr- och fönsterfoder av äldre typ samt taklister. Kakelugnarna är svåra att datera - de kan vara ursprungliga, men kan också ha monterats år efter att huset byggdes. Kakelugnar användes varje dag, och behövde tillslut muras om. Man kunde då istället välja att uppdatera sig med en för tiden mer modern variant. Det är exempelvis relativt troligt att de två vita rokokokakelugnarna i rum 206 har ersatt bruna eller gröna nyrenässansugnar, vilket var det rådande idealet i denna typ av rum vid byggnadstiden. Vid förändringar av våningen bör de tre rummen som ligger i fil mot gatan bevaras med avseende på byggnadsdetaljer som dörrar, socklar och foder, bemålade ytor och kakelugnar. Rummens storlek bör förbli intakt, liksom dörrarnas placering. När det gäller rumsfördelningen mot gården, kan man förhålla sig friare. Här har redan vissa förändringar gjorts. Viktigast är att behålla de ursprungliga och äldre detaljer som finns kvar och som ger våningen karaktär. Vid ny färgsättning skall man tänka på att inte använda sig av rent vitt. Brutna nyanser i beige eller grått passar bättre - exempelvis beige till fönster och grått till dörrar. Linoleummattor kommer sannolikt att ersättas av parkett. Detta innebär inte en återgång till ursprunget, eftersom det ligger brädgolv under de befintliga mattorna. Det var vanligt att det var på detta viset, eftersom golven i den här typen av våningar ändå täcktes helt av mattor. 10 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

11 Sammanfattning av extra bevarandevärda detaljer Observera att det i stor utsträckning finns byggnadsdetaljer i original. Dessa skall inte ersättas av kopior. Slätputsade fasader Putsdetaljer och friskulptur Fönstrens form och dimensioner Byggnadens form, proportioner och volym I de fall det finns ursprunglig stomme, bör denna bevaras. Våningens disposition med tre sällskapsrum i fil mot torget. Helfranska pardörrar Helfranska och halvfranska enkeldörrar Smygpaneler Taklister Golvsocklar och sockelpaneler Dörrfoder (typ 1) Fönsterfoder Gångjärn (typ 1 och 2) Bemålade väggar och tak Kakelugnar Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

12 BYGGNADSBESKRIVNING, EXTERIÖR Byggnaden är i två hela våningar med slätputsade fasader. Mittpartiet på både torg- och gårdssidan är förhöjda en våning. Sockeln är i kalksten med källarfönster. Ursprungligen gick en portgång genom huset till gården. På var sida om denna port fanns nedgångar till källlaren. Den nuvarande porten till trapphuset ligger till vänster om den gamla porten. Byggnaden har ett tegeltäckt sadeltak, och fem skorstenar i tegel. Torgsidan Putsad, vit fasad. Markerat mittparti med frontespis. Bottenvåning med skyltfönster, tre entréer in till blomsteraffären, trapphuset samt frisersalongen. Fasaden har putsdekor i form av bandrustik och horisontella diamantsnitt. Bottenvåningen och övervåningen avdelas från varandra genom en fris med girlanger. Övervåningen har 13 fönster med putsade omfattningar, vissa av dem krönta av triangelgavel. Mittpartiets tre fönster inramas av kannellerade pilastrar. Frontespisen har tre fönster med rundbågigt överstycke och putsade omfattningar. Mellan fönstren och på ytterkanterna finns kannellerade pilastrar med korintiska kapitäl. Samtliga fönster är moderna, korspostfönster på våning 2 och t-postfönster på våning Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

13 I bottenvåningen är det skyltfönster. Frontespisen kröns av en fronton där Merkurius sitter handelns och samfärdselns företrädare i den grekiska mytologin. På torgsidan finns också profilerade taktassar. Taket har två takkupor och ett takfönster. Den balkong som syns på äldre foton, togs bort omkring Gårdssidan Gårdssidan har en betydligt enklare utformning. Fasaden är putsad och målad grå. Mittdelen är framspringande och förhöjd en våning. Framför denna finns en lägre, vidbyggd del med skyltfönster. I bottenvåningen finns tre entréer. Övervåningen har 13 fönsteraxlar med moderna korspostfönster. Tredje våningens tre fönster är tvåluftsfönster. Gårdssidan har tre plåtklädda takkupor, varav en med balkong. Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

14 BYGGNADSBESKRIVNING INTERIÖR Boktryckaren 16, övervåning, lägenhet mot öster 1 Ritning befintligt utseende, Johanna Rydin i oktober 2010 (underlag daterat ). Skrafferade väggar ej ursprungliga. 14 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

15 Byggnadsdetaljer Pardörrar Pardörrarna är helfranska av sen 1800-talstyp med tre speglar/dörrblad och med bredare gångdörr. Två dörrbladsmått förekommer, dels ca 130 cm, dels ca 90 cm breda (pardörr av enkeldörrsbredd). Dörr till rum 211 Dörr till rum 203 Fodersockel i rum 204 Enkeldörrar Äldre enkeldörrar, dörrbladsmått 90 cm, av helfransk respektive halvfransk typ förekommer. Helfransk enkeldörr till rum 212 Halvfransk enkeldörr med uppglasade speglar. Dörren leder in till köket (rum 214) men har troligen haft en annan placering, möjligen till den numera borttagna kökstrappan. Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

16 Smygpaneler Halvfranska smygpaneler förekommer i en stor del av fönsternischerna och i vissa dörrnischer. Smygpanel i dörr. Smygpanel i fönsternisch. Taklister Flera av rummen har taklister som utgörs av en djup hålkälslist med profilerade kanter. Sal 1 och 2 har breda, profilerade, rikt bemålade taklister, vilka troligen är limfärgsmålade och i originalutförande. Taklist i rum 207 Taklist i rum 203 Taklist i sal 2 Taklist i sal 1 16 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

17 Golvsocklar Sockeltyp 1: Ca 13 cm hög med profilering, av äldre typ på vissa ställen och kompletterad med modernare av ungefär samma höjd och utseende vid sekundärt tillkomna väggar. Sockeltyp 2: Ca 36 cm hög, profilerad sockelpanel bestående av fotlist, fyllning och krönlist. Sannolikt ursprunglig. Sockeltyp 1 Sockeltyp 2 Sockeltyp 3: Ca 31 cm hög, profilerad sockelpanel bestående av fotlist, fyllning och krönlist. Sannolikt ursprunglig. Sockeltyp 3 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

18 Dörrfoder Fodertyp 1: Ca 16 cm brett, profilerat. Sannolikt från andra halvan av 1800-talet. Dörrfodertyp 1 Fodertyp 2: Ca 13 cm brett, profilerat. Modernt. Dörrfodertyp 2 Fodertyp 3: Ca 7 cm brett, profilerat. Modernt. Dörrfodertyp 3 18 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

19 Fönsterfoder Fodertyp 1: 16 cm brett, profilerat. Sannolikt från andra halvan av 1800-talet. Gångjärnstyper Tre typer av gångjärn förekommer. Knopparnas form är olika under olika tider. Gångjärnstyp 1 med kupolformad knopp, ca tal Gångjärnstyp 2 med lökformad knopp, ca tal Gångjärnstyp 3, modern Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

20 1 201 Trapphus Byggnadsdel Golv Sockel Väggar Tak Dörr till rum 202 Beskrivning Linoleummatta Kalksten Målade. Väggmålning direkt på väggen; landskapsmotiv med kyrka. Signerad CHP 1/02 Målad pärlspont Pardörr med sidostycken och överdelar som fyller ut ett helt väggparti. Dörrar och sidostycken av ungefär samma bredd. Hela dörrpartiet är ådermålat i mahognyimitation. Helfranska dörrar med tre speglar/ dörrblad, två gångjärn/dörrblad (gångjärnstyp 2). De översta speglarna i dörrar, sidostycken och ovanpåliggande träparti är uppglasade; frostat glas med blommönster. Kommentar Kraftigt restaurerad. Signerad Res. MWB 1981 Sannolikt originalutförande, inklusive glaspartier och dörrhandtag. 20 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

21 Uppglasat parti i dörr Trapphuset sett från våning 2 Handtag till lägenhetsdörr Dörrparti med sidostycken Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

22 1 202 Hall Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Dörr till rum 203 Dörr till rum 204 Dörr till rum 205 Beskrivning Linoleummatta Sockeltyp 1 Målad glasfiberväv Målad gipsskiva. Takhöjd ca 3 m. Helfransk pardörr av enkeldörrsbredd (ca 90 cm) med 3 speglar/dörrblad. 3 gångjärn/ dörrblad (gångjärnstyp 1). Ådermålad mahognyimitation mot rum 202, vit mot rum 203. Fodertyp 1. Helfransk enkeldörr med 3 speglar/dörrblad. 3 gångjärn (gångjärnstyp 1). Ådermålad mahognyimitation mot rum 202, vit mot rum 204. Fodertyp 2, på insidan fodertyp 1. Enkeldörr, 72 cm bred, med 5 speglar. 2 gångjärn (gångjärnstyp 3). Ådermålad mahognyimitation mot rum 202, vit mot rum 205. Fodertyp 2. Kommentar Sannolikt ursprunglig. Sannolikt ursprunglig. Ombyggd. Foder mot rum 202 modernt. Modern 22 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

23 Dörr till rum 206 Helfransk pardörr med 3 speglar/dörrblad. 3 gångjärn/dörrblad (gångjärnstyp 1). Ådermålad mahognyimitation mot rum 202, brunmålad mot rum 206. Fodertyp 1. Halvfransk smygpanel i dörrnisch. Dörr saknas till rum 207. Dörrnisch med vitmålad, halvfransk smygpanel. Fodertyp 2. Sannolikt ursprunglig. Smygpanel sannolikt ursprunglig. Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

24 1 203 Rum Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Fönster Övrigt Beskrivning Linoleummatta Sockeltyp 1 Målad glasfiberväv Putsat. Hålkälslist med profilerade kanter. Mot rum 204 saknas taklist. Takhöjd ca 3,4 m. Modernt med ca 25 cm bred, halvfransk smygpanel. Fodertyp 1. Stålgaller på insidan. Rum 203 och 204 var tidigare ett och samma rum. Kommentar Modern mot rum 204 (sekundär vägg). Taklist sannolikt ursprunglig. Smygpanel sannolikt ursprunglig. 24 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

25 1 204 Rum Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Fönster Övrigt Beskrivning Linoleummatta Sockeltyp 1 Målad glasfiberväv Putsat. Hålkälslist med profilerade kanter. Mot rum 203 saknas taklist. Takhöjd ca 3,4 m. Modernt med ca 25 cm bred, halvfransk smygpanel. Fodertyp 1. Stålgaller på insidan. Rum 203 och 204 var tidigare ett och samma rum. Kommentar Modern mot rum 203 (sekundär vägg). Taklist sannolikt ursprunglig. Smygpanel sannolikt ursprunglig. Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

26 1 205 Wc Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Inredning Beskrivning Plastmatta med uppvikt kant - Målad glasfiberväv Målad gipsskiva. Takhöjd ca 3 m. Wc-stol, handfat. Över handfatet sitter 4x3 kakelplattor 15x15 cm, vita. Kommentar 26 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

27 1 206 Sal 1 Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Fönster Beskrivning Linoleummatta Sockeltyp 2. Täckmålad, brun. Målat i fält. Varje fält inramas av tre målade bårder, där den inre har en schablonmålning med blommor. I varje hörn akantusblad. Ornament i ovankant och nederkant. Putsat. Takhöjd ca 3,4 m. Bred, profilerad, rikt dekorerad taklist. Schablonmålningar i form av meandrar och olika typer av bladslingor. I varje hörn ett lejonhuvud inom en lagerkrans. I taket finns i varje hörn sagodjur (blandning av orm och örn?) som flankerar en vas med blommor (se bild s 16). På mitten av väggen, vid taklist, finns blommotiv och lejonhuvud i profil. Takrosett i gips med rikt skurna dekorer i form av akantusblad, blommor, bladslingor och äggstavslist. 3 st moderna fönster med ca 25 cm bred, halvfransk smygpanel. Fodertyp 1. Kommentar Brädgolv under mattan. Sannolikt ursprunglig. Målningarna är sannolikt restaurerade. Sannolikt originalutförande. Smygpanel sannolikt ursprunglig. Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

28 Inredning 2 st kakelugnar. Rektangulära, vita. Nedre tredjedelen något utkragande med skänkfris. Övre del med infälld spegel i guldram. Rika, plastiska ornament (slingor, vegetativa dekorer). Stänkskydd på golvet av kalksten. Nyrokoko. Troligen sekundärt insatta. Två stycken likadant utformade kakelugnar i nyrokoko finns i rummet. Väggar med fältindelning och schablonmålningar. Sannolikt retuscherade. 28 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

29 Takmålningarna och takrosetten är sannolikt i originalutförande. Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

30 1 207 Korridor Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Dörr till rum 208 Öppning till rum 209 Öppning till rum 210 Beskrivning Linoleummatta Mot rum 202, 208 och 210 sockeltyp 3. Mot rum 209 sockeltyp 1. Målad glasfiberväv. Mot rum 209 är den övre delen uppglasad. Putsat. Takhöjd ca 3,4 m. Hålkälslist med profilerade kanter. Helfransk pardörr, ca 130 cm bred, med 3 speglar/dörrblad. 3 gångjärn/dörrblad (gångjärnstyp 1). Vit på båda sidor. Fodertyp 1. Halvfransk smygpanel i dörrnisch. Dörren avhakad. Dörrfodertyp 1. Gångjärnstyp 1. Mot rum 210 är det endast en öppning. Foder saknas. Kommentar Modern mot rum 209. Taklist sannolikt ursprunglig. Sannolikt ursprunglig. 30 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

31 Inredning Övrigt Vit, rektangulär kakelugn med sju skift. Något utkragande sockel. Runt ytterkanterna plastisk blomdekorer. Upptill krona. Två par mässingsluckor. Stänkskydd av kalksten framför. Rum 207 och 209 var tidigare ett och samma rum. Sannolikt sekundär. Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

32 1 208 Sal 2 Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Dörr till rum 211 Fönster Inredning Beskrivning Linoleummatta Sockeltyp 3 Målad glasfiberväv. Putsat. Takhöjd ca 3,4 m. Profilerad taklist, delvis med schablonmönster. I taket målade schabloner, i varje hörn målade bladslingor. Takrosett i gips, rikt skuren med akantusblad, blommönster och andra ornament. Helfransk pardörr, ca 130 cm bred, med 3 speglar/dörrblad. 3 gångjärn/dörrblad (gångjärnstyp 1). Vit på båda sidor. Fodertyp 1. Moderna fönster med ca 25 cm bred, halvfransk smygpanel. Fodertyp 1. Vit kolonnkakelugn. Rund upptill. Nedre tredjedelen kantig med avskurna hörn. Något utkragande med rika, plastiska, vegetativa dekor. Eldstadsluckor i mässing. Övre delen slät med fem skift. Fris och krona med plastisk dekor. Stänkskydd i kalksten framför. Kommentar Sannolikt ursprunglig Sannolikt i originalutförande. Sannolikt ursprunglig. Smygpanel sannolikt ursprunglig. Sannolikt sekundär. 32 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

33 Måleri i tak och takrosett är troligen i originalutförande. Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

34 1 209 Rum Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Fönster Övrigt Beskrivning Linoleummatta På tre sidor sockeltyp 3. Mot rum 207 sockeltyp 1. Målad glasfiberväv. Putsat. Takhöjd ca 3,4 m. Hålkälslist med profilerade kanter. Mot rum 207 saknas taklist. Vit takrosett i gips med akantusblad och rosor. Moderna med ca 25 cm bred, halvfransk smygpanel. Fodertyp 1. Rum 209 och 207 var tidigare ett och samma rum. Kommentar Modern mot rum 207. Taklist och takrosett sannolikt ursprungliga. Smygpanel sannolikt ursprunglig. 34 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

35 1 210 Passage Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Dörr till rum 212 och 213 Dörr till rum 214 Dörr till rum 211 Beskrivning Linoleummatta Sockeltyp 1 Målad glasfiberväv Målad gipsskiva. Takhöjd ca 3 m. 90 cm breda, helfranska enkeldörrar med 5 speglar. Gångjärnstyp 1. Fodertyp cm bred, halvfransk enkeldörr med 5 speglar. De två övre speglarna är uppglasade. Gångjärnstyp 1. Fodertyp cm bred, helfransk enkeldörr med 5 speglar. Halvfransk smygpanel i dörrnisch. Gångjärnstyp 1. Fodertyp 3. Kommentar Modern mot sekundära väggar. Sannolikt ursprunglig. Flyttad. Kan t ex ha varit dörr till den tidigare kökstrappan. Sannolikt ursprunglig. Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

36 1 211 Sal 3 Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Fönster Inredning Beskrivning Linoleummatta Sockeltyp 3 Målad glasfiberväv Putsat. Takhöjd ca 3,4 m. Hålkälslist med profilerade kanter. Vit takrosett i gips med akantusblad och vegetativ dekor. Moderna med ca 25 cm breda, halvfranska smygpaneler. Fodertyp 1. Rektangulär kakelugn med sju skift. Reliefdekorationer på krönkakel. Avskurna hörn med reliefdekorationer. Luckor i mässing nedtill och på mitten. Stänkskydd i kalksten framför. Kommentar Sannolikt ursprunglig. Taklist och takrosett sannolikt ursprungliga. Smygpaneler sannolikt ursprungliga. Sannolikt sekundär. 36 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

37 1 212 Förråd Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Övrigt Beskrivning Linoleummatta Sockeltyp 1 Målad glasfiberväv Målad gipsskiva. Takhöjd ca 3 m. Det står en ådermålad, helfransk enkeldörr med fem speglar i rummet. Kommentar Modern. 213 Wc Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Fönster Inredning Beskrivning Plastmatta med uppvikt kant - Målad glasfiberväv Målad gipsskiva. Takhöjd ca 3 m. Moderna i släta nischer. Fönsterfoder på ena sidan, fodertyp 1. Wc-stol, handfat med 4x3 skift vitt kakel ovanför, 15x15 cm Kommentar Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

38 1 214 Kök Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Dörr till rum 215 Fönster Inredning 215 Passage Beskrivning Linoleummatta Sockeltyp 1 Målad Målad gipsskiva. Takhöjd ca 3 m. Modern enkeldörr, 82 cm bred, med 5 speglar. Dörrfodertyp 3. Gångjärnstyp 3. Moderna i släta nischer Köksinredning Kommentar Modern mot sekundära väggar. Modern. Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Dörr till rum 216 Dörr till rum 217 Beskrivning Linoleummatta Sockeltyp 1 Målad glasfiberväv Målad gipsskiva. Takhöjd ca 3 m. Modern enkeldörr, 82 cm bred, med 5 speglar. Dörrfodertyp 3. Gångjärnstyp 3 Ståldörr med slätt foder. Kommentar Modern. 38 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

39 1 216 Städ Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Inredning Beskrivning Plastmatta med uppvikt kant - Putsade Målad gipsskiva. Takhöjd ca 2,8 m. Utslagsback, elcentral. Kommentar 217 Förråd Byggnadsdel Golv Sockel Beskrivning Linoleummatta Sockeltyp 1 Kommentar Modern mot sekundära väggar. Vägg Tak Fönster Målad glasfiberväv Målad gipsskiva. Takhöjd ca 3 m. Modernt med ca 25 cm breda, halvfranska smygpaneler. Fodertyp 1. Stålgaller på insidan. Smygpanel sannolikt ursprunglig. Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

40 KÄLLOR von Euler, Georg, Storgatan i Falköping, öster om Dotorpsgatan, Falbygden 1979, s Förslag till bevarandeplan, Falköping stadsarkitektkontoret, Falköpings kommun, 1982 Gejvall, Birgit (1954) 1800-talets Stockholmsbostad. En studie över den borgerliga bostadens planlösning i hyreshusen, Stockholm Hedencrantz, John, Glimtar från det gamla Falköping, Falbygden 1963, s Kvarteret Boktryckaren 15 m fl, detaljplan Falköpings kommun, antagen Linnarsson, Lars-Erik (1988) I brandstodens tjänst - en jubileumsbok. 100 år med Mellersta Västergötlands Brandförsäkringsbolag, Falköping Muntliga källor, arkiv, hemsidor Thomas Carlquist, Västergötlands museum Falbygdens museums fotoarkiv 40 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING ANTIKVARISK URSPRUNGLIGA BYGGNADSDELAR / BYGGNADSDETALJER SADELTAK NU MED BETONGPANNOR HÄNG- OCH STUPRÖR DELVIS UTBYTTA TEGELSTENSMURAD SKORSTEN NU PLÅTINKLÄDD FÖNSTER MED RUNDBÅGE- FORMADE BÅGAR TIMMERPANEL

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR fastighet: PERNILLA 9. adress: Lilla Västergatan 5. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1928. arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1928). ½ Svartmålad cementputs. Korsvirke, brun timra, rödbruna putsade fack. Blå 2-lufts

Läs mer

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön.

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön. fastighet: KORPEN 7, hus A. adress: Regementsgatan 25. ålder: 1906. Ombyggt 1928, 1935. arkitekt / byggm: Karl Erikson (1928, 1935). användning: Bostäder. antal våningar: 3½, mot gården 4. Gråmålad puts,

Läs mer

Kilanderska huset. Antikvarisk förundersökning

Kilanderska huset. Antikvarisk förundersökning Kilanderska huset. Antikvarisk förundersökning Klockaren 1-2, Storgatan 11-13, Falköping. 2014-09-26 ARKITEKTEN ATELJÉ Beställare Falköpings pastorat Rapport Anna Lokrantz, bebyggelseantikvarie Datum 2014-09-26

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO fastighet: MÅRTEN 1. adress: Stickgatan 11. ålder: 1888. Ombyggt 1905, 1938. arkitekt / byggm: Peter Boisen (1905), Åke Persson (1938). antal våningar: 1½, mansard åt gata. Svart målad puts. Gul puts.

Läs mer

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O fastighet: NELENA 3. adress: Lilla Norregatan 29. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1913, 1937. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), L. Persson (1937). Grå cementputs. Grön spritputs. Sadeltak, svart falsad

Läs mer

QVIST 1 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): QVIST 1 A från V DÖRR. QVIST 1 A från NO

QVIST 1 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): QVIST 1 A från V DÖRR. QVIST 1 A från NO QVIST Hela kvarteret består av välskötta, försiktigt renoverade hus från 1700- och 1800-talet. Undantaget är Saluhallen från 1907, som är ett av utropstecknen i Boisens stora produktion. Alla husen har

Läs mer

APOLLO 1 A från SV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): APOLLO 1 A från NO. APOLLO 1 A från SV, KUPA

APOLLO 1 A från SV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): APOLLO 1 A från NO. APOLLO 1 A från SV, KUPA fastighet: APOLLO 1, hus A. adress: Stora Västergatan 34. ålder: Troligen 1700-tal. arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 1½ Gråmålad cementputs. Vit sprutad puts. Sadeltak, 1-kupigt rött

Läs mer

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO fastighet: LÄRKAN 1, hus A. adress: Fridhemsgatan 8, Karstens väg 1. ålder: 1923. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2 Mörkt gråmålad puts. Gul spritputs. Mansardtak,

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

CRONHOLM N 8 A från NV. CRONHOLM N 8 A från NV FRONTESPIS. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K =1, M =1.

CRONHOLM N 8 A från NV. CRONHOLM N 8 A från NV FRONTESPIS. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K =1, M =1. fastighet: CRONHOLM NORRA 8, hus A. adress: Föreningsgatan 19. ålder: 1882. Ombyggt 1890, 1934, 1986. arkitekt / byggm: G. A. Hansson (1934), Nilsson & Persson (1986). Gulvit spritputs. Valmat lågt sadeltak,

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad.

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad. fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. Gråmålad puts. Gult tegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela, 2-lufts och 3-lufts fönster. Grå

Läs mer

K = 2, M = 3. Intressant hus, som dock faller ur ramen för kvarteret

K = 2, M = 3. Intressant hus, som dock faller ur ramen för kvarteret fastighet: HEDVIG 3, hus A. adress: Skansgränd / Skansgatan. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1918. arkitekt / byggm: Grå cementputs. Grå cementputs med bandrustik. Sadeltak, 2-kupigt rött tegel. Gröna 3-delade

Läs mer

K = 4(gata) 1(gård), M = 2(gata) 1(gård). Mexistenen, det falska korsvirket och de hela fönstren döljer effektivt husets ålder och karaktär.

K = 4(gata) 1(gård), M = 2(gata) 1(gård). Mexistenen, det falska korsvirket och de hela fönstren döljer effektivt husets ålder och karaktär. fastighet: LARS 3, hus A. adress: Stora Östergatan 18 ålder: Före 1828. Ombyggt 1890 (för Ångmejerianläggning ), 1902, 1911, 1936, 1957, 1967. arkitekt / byggm: Persson (1890), Peter Boisen (1902), Henrik

Läs mer

Ekipagemästarbostaden

Ekipagemästarbostaden Ekipagemästarbostaden Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll Blekinge museum rapport 2008:31 Agneta Ericsson Innehåll Inledning... 2 Historik... 2 Beskrivning... 2 Upprustning... 3 Bottenvåning...

Läs mer

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV fastighet: MAGNUS 33, hus A. Scala-huset. adress: Stora Östergatan 12. ålder: 1909. Ombyggt 1930 (inredning av vindsvåning), 1938 (mansard och mera inredning). arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Karl Eriksson

Läs mer

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08 Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan Kontur arkitektkontor ab Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm telefon +46 8 411 54 10 kontor@kontur.se www.kontur.se INNEHÅLL Försättsblad Innehåll Byggnaden, förändring,

Läs mer

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se Snickarglädje! Hyreslägenheter www.gbjbygg.se nära stad, bad och natur Modernt och fräscht boende nära natursköna Evedal Kv. Stjärnfallet är beläget på Östra Lugnet, Evedal, mitt i naturen endast ett stenkast

Läs mer

Bild nr 1, Vy från Lindholmshamnen NCS S 3005-G80Y NCS S 4010-G80Y NCS S 3005-B80G NCS S 5005-B80G

Bild nr 1, Vy från Lindholmshamnen NCS S 3005-G80Y NCS S 4010-G80Y NCS S 3005-B80G NCS S 5005-B80G BRF MASTHUGGET BRF MASTHUGGET N När Du betraktar bostadsområdet från håll ser Du ett grönskande berg i milda, sammanhållna gröngrå-blå kulörer. Befinner Du Dig inne i området sprakar det av liv. Varje

Läs mer

Bevarandeprogram för området kring Kvarntorget INVENTERING

Bevarandeprogram för området kring Kvarntorget INVENTERING Bevarandeprogram för området kring Kvarntorget INVENTERING Vilan Husen i Kvarntorgsområdet kvartersvis Kvarter Bikupan 0 GANYMEDES Repslagargatan Bytaregatan : VÅNGVAKTAREN SALPETER- LADAN : MUNSKÄNKEN

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 Söderby torgs allé SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över VästraSöderby

Läs mer

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand Sundsåker 20 lägenheter vid ljusnans strand Bo bekvämt vid Ljusnans strand Strikt och modern arkitektur i kombination med trivsel har varit i fokus. Här ska det vara bekvämt att leva. Med ett unikt läge

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

BRF Kevingestrand INREDNINGSKONCEPT

BRF Kevingestrand INREDNINGSKONCEPT BRF Kevingestrand ÄRMILJÖ -ETRÉSIDA Omsorg om material Ståltrappor med smidesräcken. Röda mattan Träd Egen uteplats Träd som insynsskydd och rumsdefinierare Trappa blir till skärmtak Belyst träd markerar

Läs mer

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13 Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Storheden 1:55 Lokalanpassning 2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-11-13 Senast ändrad: 2013-00-00 PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

Inredningsmåleri i Vimmerby

Inredningsmåleri i Vimmerby Inredningsmåleri i Vimmerby Som så många andra städer har Vimmerby under seklernas lopp härjats av eldsvådor. Gammal träbebyggelse brann ner, ny byggdes upp. När den välborne stadsbon återigen fått tak

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Villan Ett energismart alternativ Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Målgrupp Vår målgrupp med huset är den moderna människan som uppskattar sin fritid och vill ha ett energieffektivt hus som är framtids

Läs mer

Lindöskolan i Kalmar

Lindöskolan i Kalmar Lindöskolan i Kalmar Bebyggelsehistorisk utredning Gäddan 1, Kalmar stad och kommun, Kalmar län, Småland Veronica Olofsson KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport november 2011 Lindöskolan i Kalmar

Läs mer

NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS

NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS New England - BOBERGA VRETBO - De senaste åren har jag gång på gång stött på behovet från många kunder, att kunna kombinera trygghet och bekvämlighet, funktion och design

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta ståtliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om fyra rum och kök, 88,5 m 2.

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Denna utredning är utförd av Länsmuseet Gävleborg på uppdrag av Bygg- och miljöförvaltningen, Sandvikens kommun.

Denna utredning är utförd av Länsmuseet Gävleborg på uppdrag av Bygg- och miljöförvaltningen, Sandvikens kommun. Datum Besiktningsprotokoll 2012-01-03 Dnr 524/310 Joel Ringh Antikvarie 026-655622 070-314 23 03 joel.ringh@xlm.se Besiktningsdatum 2011-12-19 Fotodokumentation 2011-12-19 Lagmansgården och Sockenstugan

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över västra Söderby Del 2 villor väster Gestaltningsprogram

Läs mer

INREDNINGSBESKRIVNING

INREDNINGSBESKRIVNING INREDNINGSBESKRIVNING Larroy Original I alla våra hus ingår Larroy Original - en noga utvald inredning som ingår i priset för just din specifika bostad. På bilderna ser du exempel på några av de inredningsdetaljer

Läs mer

Varvschefsbostället ombyggnad badrum

Varvschefsbostället ombyggnad badrum Varvschefsbostället ombyggnad badrum Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll Blekinge museum rapport 2009:21 antikvarie Agneta Ericsson Innehåll Inledning... 2 Historik... 2 Beskrivning...

Läs mer

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 1 Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 I Gamla Hunnebo finns bostadshus som representerar olika sekler alltifrån 1850-talet och fram till 1950-talet. De exempel som redovisas

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta stiliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om tre rum och kök, 91,1 m 2. Lägenheten

Läs mer

BESLUT. Erik Nygren. 165 70 Hässelby. Byggnadsminnesförklaring (BM) av medeltidshuset, rna- SKYDDSFÖRESKLIFTER

BESLUT. Erik Nygren. 165 70 Hässelby. Byggnadsminnesförklaring (BM) av medeltidshuset, rna- SKYDDSFÖRESKLIFTER 19PL_. Sjömarisgatan 23 Gotlands Helena Svedén Lansstyrelsen i 165 7 Hässelby Blomodlarvägen 32A sista sidan Enligt förteckning 64 32 Malmköping Britt-Marie Blomberg Konia Björndainmen Kulturmiljöenheten

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Örebro Slott Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Antikvarisk rådgivning och dokumentation i samband med renoveringsarbeten, Örebro Slott, Sydvästra tornet år 2008 Anneli Borg Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Bilaga Rumsbeskrivningar Rosenlunds herrgård

Bilaga Rumsbeskrivningar Rosenlunds herrgård Antikvarisk utredning Bilaga Rumsbeskrivningar Rosenlunds herrgård Ljungarums församling i Jönköpings kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2005:25 Bo E Karlson, Mattias Sörensen

Läs mer

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet Kåbo 1:20 Uppsala stad och kommun Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet

Läs mer

i Västernäs, Mariehamn Välkommen till ett lättare boende, Välkommen till Bostads Ab Kvarterstorget.

i Västernäs, Mariehamn Välkommen till ett lättare boende, Välkommen till Bostads Ab Kvarterstorget. N yproduktion av parhus vid Svärtesgränd i Västernäs, Mariehamn Välkommen till ett lättare boende, Välkommen till Bostads Ab Kvarterstorget. Välkommen till ett lättare boende På kvarterstomt på Svärtesgränd

Läs mer

10 hyresrätter Tingshuset i Alvesta

10 hyresrätter Tingshuset i Alvesta 10 hyresrätter Tingshuset i Alvesta www.gbjbygg.se Rätten att bo lite bättre. VÄXJÖ VÄRNAMO GÖTEBORG Fotografierna är avfotograferade från fotografisamlingar förvarade på tingshusets vindsutrymme. Tingshuset

Läs mer

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn Egnahemshus byggt 1961 i två plan med gjuten källare delvis under huset. Huset är delvis renoverat år 1999-2000 och övervåningen år 2005. Fasaden är av putsad ytong

Läs mer

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8 Skuggspelet 6 Beskrivning innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el omslag 2011-01-20 1 av 8 mark Entresida Betongplattor körbara Uteplats Altan av tryckimpregnerat trä. Runt

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Axrödsgattu 12

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Axrödsgattu 12 Län Dalarna Gatuadress Kommun Leksand Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 200 m² Område Tällberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning UNIKT KONSTHUS PÅ EN AV VÄRLDENS

Läs mer

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-04-24

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-04-24 , Rumsbeskrivning : Revideringsdatum: 2015-04-24 Rumsbeskrivning brf. Englandshusen, Sida 1 av 13 Generell byggbeskrivning Grund: Ytterväggar: Yttertak: Fönster, fönsterdörrar Ytterdörr: Utvändig plåt:

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-02-12

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-02-12 , Rumsbeskrivning : Revideringsdatum: 2015-02-12 Rumsbeskrivning brf. Lindhagen, Sida 1 av 12 Generell byggbeskrivning Grund: Ytterväggar: Yttertak: Fönster, fönsterdörrar Ytterdörr: Utvändig plåt: Innerväggar:

Läs mer

Gamla Sparbankshuset i Köping

Gamla Sparbankshuset i Köping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:28 Gamla Sparbankshuset i Köping Renovering av exteriör och interiör Antikvarisk kontroll Kvarteret Brage 7 Köpings socken Västmanland Helén Sjökvist, Anders Eriksson

Läs mer

Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden

Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden Balkonger, flerbostadshus Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden Stadsbyggnadskontorets tolkning av krav på lämplighet, varsamhet mm Allmänt Stadsbyggnadskontorets strävan är att tillstyrka balkonger

Läs mer

Tak och vindar. Byggnadsvårdsråd från Stockholms stadsmuseum. Det påverkar det kultur historiska värdet och upplevelsen av bebyggelsen.

Tak och vindar. Byggnadsvårdsråd från Stockholms stadsmuseum. Det påverkar det kultur historiska värdet och upplevelsen av bebyggelsen. Tak och vindar Byggnadsvårdsråd från Stockholms stadsmuseum Stockholm är en vacker, rikt kuperad stad. När man kommer upp på höga utsiktspunkter upplever man hur stadens tak bidrar till skönheten. Stadens

Läs mer

Torp på fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1

Torp på fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 Torp på fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 Dokumentation av torp på fastigheten Nibbla 1:1, Ekerö socken, Ekerö kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2011:06 2 Torp på fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 Dokumentation

Läs mer

Butiksfasader i Gamla Stan

Butiksfasader i Gamla Stan stockholms stadsmuseum Butiksfasader i Gamla Stan Det här behöver du veta när du vill underhålla eller ändra fasaden till din butik. www.stadsmuseum.stockholm.se/ byggnadsvard Omslagsbild framsida: Butiksfasad

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32 Fållnäs gård Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering/byte på ekonomibyggnad, Fållnäs gård, Sorunda socken, Nynäshamns kommun, Södermanland Niss Maria Legars Rapport 2009:32 2 Fållnäs gård Antikvarisk

Läs mer

Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet

Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet Byggnader från modernismens och rekordårens byggande uppvisar en variation i utförande, material och kvalitet. Många byggnader är kulturhistoriskt

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bokbindaregatan 2

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bokbindaregatan 2 Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 2.5 rum (1 sovrum) / 73 m² Område Väster Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt område med ändå nära till allt. Vacker utsikt från alla rummen och ett

Läs mer

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG BOSTAD HELSINGBORG Jurymotivering: Mariastaden i Helsingborg fortsätter att växa. Under året har NCC färdigställt ett 100-tal bostäder i en attraktiv mix av villor, radhus och kedjehus. Allt med den engelska

Läs mer

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 1 Tomt nr 6-26 2007-03-27 1(6)

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 1 Tomt nr 6-26 2007-03-27 1(6) Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen Villatomter i Öster Etapp 1 Tomt nr 6-26 1(6) = 1- och 1½-planshus Övriga hus 1½- och 2- planshus Situationsplan Villatomter

Läs mer

INTERIÖRT MÅLERI I VÄRMLAND

INTERIÖRT MÅLERI I VÄRMLAND INTERIÖRT MÅLERI I VÄRMLAND När jag började på Värmlands Museum för tretton år sen kom jag efter hand i kontakt med några fantastiska dekormålade interiörer i privatbostäder på landsbygden. Jag, som kommer

Läs mer

TULLBOTORP, TULLGARNS KUNGSGÅRD

TULLBOTORP, TULLGARNS KUNGSGÅRD TULLBOTORP, TULLGARNS KUNGSGÅRD BESKRIVNING Totalrenoverad bostadsfastighet avsedd för permanentboende. Byggnadsyta på mark ca 220 m 2. Boarea 335 m 2 Nybyggnad av fristående carport/förråd, byggnadsyta

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 4 Vattentornsområdet ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 4 Vattentornsområdet ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 4 Vattentornsområdet ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över Västra Söderby Del 4 Vattentornsområdet

Läs mer

UTDRAG UR FÖRSLAG TILL KULTURMILJÖPROGRAM

UTDRAG UR FÖRSLAG TILL KULTURMILJÖPROGRAM Bilaga till ändring av Förslag till stadsplan för Flädie 15:9 m fl (123) OMRÅDE KRING NORRA VILLAVÄGEN Bjärred, Lomma kommun, Skåne län UTDRAG UR FÖRSLAG TILL KULTURMILJÖPROGRAM BJÄRRED 4:1 BJÄRRED 4:2,

Läs mer

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent 4. Åtgärdsdokumentation Kronbergs ateljé Fasadrenovering 2008 Kulturhistoriska avdelningen Karin Blent 1 4. Åtgärdsdokumentation Innehållsförteckning Beskrivning före åtgärd:... 3 Antikvariska ställningstaganden:...

Läs mer

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg 2008-01-30

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg 2008-01-30 Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg 2008-01-30 Rumsbeskrivning Hustyp A o AS Målning Kapprum Golv Klinker med komfortvärme Sovrum, plan 1 Golv Eklamell WC/Dusch/Tvätt Golv Klinker med komfortvärme Plan

Läs mer

Inredningsval och bostadsfakta. Brf Frodigheten

Inredningsval och bostadsfakta. Brf Frodigheten Inredningsval och bostadsfakta. Brf Frodigheten Inredningsval. Köpenhamn KÖK Kök underskåp Cymbal, vit med valnötsgrepp Kök överskåp Ballad vit Kök täckskivor/passbitar Valnöt Kök sparksockel vit Granitbänkskiva

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG. antagen i BN 2011.12.01

RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG. antagen i BN 2011.12.01 RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG antagen i BN 2011.12.01 innehållsförteckning inledning sid 3 när behöver jag bygglov? sid 3 arkitektens vision sid 4 bygga till i vallda heberg? sid 5 tomtavgränsning och

Läs mer

Börshusets fasader, iakttagelser vid fasadrenovering

Börshusets fasader, iakttagelser vid fasadrenovering m Börshusets fasader, iakttagelser vid fasadrenovering Margareta Cramér Putsade fasader ar vanliga på Stockholmshus. Många har en klassicistisk form med olika byggnadsdelar utskjutande från fasadlivet.

Läs mer

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41 Magiskt i cederträ Med vackra vandringsstråk och branta skidbackar inpå knuten har arkitektbyrån AKB ritat ett modernt hus med fantastiskt ljusinsläpp. Som fasad har man valt cederträ - ett doftande träslag

Läs mer

Palm Village, Strömstad

Palm Village, Strömstad Exclusive Living Detta designprogram omfattar 12 vackra tomter intill Strömstads Golfklubb, granne med nybyggda Strömstad Quality Spa. Designprogrammet ger en gemensam minimalistisk karaktär åt husen på

Läs mer

U N D ERLAG F Ö R VITA BJÖRN

U N D ERLAG F Ö R VITA BJÖRN [U K T S A ] T U N D ERLAG F Ö R F O R T S AT T D I A L O G VITA BJÖRN 1 R E N OV E R I N G AV VITA BJÖRN Huset du bor i har stått i 50 år och behöver nu renoveras. Vi har tagit fram några förslag som

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken - Bostäder för morgondagens stockholmare - 2013-04-26 Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken Beställare: Brf Flygplansfabriken*, Org.nr. 769617-1052 Entreprenör: SSM Bygg & Fastighets AB, Kungsholmstorg 16,

Läs mer

INREDNINGEN I HUVUDKONTORET

INREDNINGEN I HUVUDKONTORET Inredning 1 2 INREDNINGEN I HUVUDKONTORET När du köper en lägenhet i Huvudkontoret ingår en välkomponerad interiör, signerad inredningsarkitekterna Whyte Lilja. Illustrationer i denna broschyr är idébilder

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden.

Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden. Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden. Husens moderna formspråk, materialval och färgsättning är

Läs mer

BESKRIVNING VILLA BRO

BESKRIVNING VILLA BRO BESKRIVNING VILLA BRO DESIGN OCH KVALITET ÄR LEDORD FÖR WILLA NORDIC. DÄRFÖR ÄR DET SJÄLV- KLART ATT MATERIALEN I VÅRA HUS ÄR VALDA MED OMSORG. DETTA KRYDDAR VI MED FUNKTIONELLA LÖSNINGAR FÖR ATT SKAPA

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov.

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov. 3 5 4 3 5 5 8 7 9 8 8 6 6 Samhällsbyggnadskontoret Ändring av Detaljplan för GENETA, del 7 inom stadsdelen Geneta i Södertälje Tillägg till PLANBESKRIVNING Arkivnummer: P 595 Dnr. 009-0003-4 Upprättad

Läs mer

Utredningsrapport. Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6)

Utredningsrapport. Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6) Utredningsrapport Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6) Innehåll 1. Uppdragets omfattning... 3 2. Mål... 3 3. Underlag... 3 4.

Läs mer

Offertunderlag för källarrenovering

Offertunderlag för källarrenovering Offertunderlag för källarrenovering Huset byggdes 1927 och byggdes om och till 1978 1980 åt syd och väst. Gillestuga och toalett tillhör utbyggnaden. Enligt uppgift ska grunden vara betong i de gamla delarna

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Verkstadsgatan 1 A Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Davidhall Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Verkstadsgatan 1 A Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Davidhall Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Davidhall Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Välkomna in till denna fantastiska lägenhet på lugnt läge med gångavstånd

Läs mer

Klåva Backe 6. Härlig utsikt över hamnen

Klåva Backe 6. Härlig utsikt över hamnen Klåva Backe 6 HÖNÖ Klåva Backe 6 Välkommen till en charmig och trevlig skärgårdsvilla med mycket bra läge och fin utsikt över Klåva hamn. Här inryms idag två lägenheter med vardera 3 rum och kök på lättskött

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s...

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Kvarvarande bebyggelse Solna stad http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Sida 1 av 2 2012-09-06 Du är här: Start \ Stadsbyggnad & trafik \ Arkitektur &

Läs mer