ARKITEKTEN ATELJÉ HALLÉNSKA HUSET. Boktryckaren 16 Falköping. Kulturhistorisk karaktärisering och värdering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARKITEKTEN ATELJÉ HALLÉNSKA HUSET. Boktryckaren 16 Falköping. Kulturhistorisk karaktärisering och värdering 2010-12-10"

Transkript

1 ARKITEKTEN ATELJÉ HALLÉNSKA HUSET Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering och värdering

2

3 HALLÉNSKA HUSET Boktryckaren 16 Falköpings kommun Västra Götalands län Kulturhistorisk karaktärisering och värdering Ateljé Arkitekten i Väst AB Skolgatan Skara Tel: Arb.nr 10113

4

5 HALLÉNSKA HUSET Innehållsförteckning Inledning 6 Historik 7 Kulturhistorisk karaktärisering och värdering 9 Sammanfattning av extra bevarandevärda detaljer 11 Byggnadsbeskrivning exteriör 13 Byggnadsbeskrivning interiör, Boktryckaren 16, övervåning, lägenhet mot öster 14 Byggnadsdetaljer Trapphus Hall Rum Rum Wc Sal Korridor Sal Rum Passage Sal Förråd, 213 Wc Kök, 215 Passage Städ, 217 Förråd 39 Källor 40

6 INLEDNING Ateljé Arkitekten har fått i uppdrag av Dina Försäkringar Mellersta Västergötland att göra ett förslag till restaurering och ombyggnad av två lägenheter vid Stora torget i Falköping. För den ena av dessa lägenheter har också föreliggande kulturhistoriska karaktärisering och värdering gjorts av bebyggelseantikvarie Anna Lokrantz. Det är det så kallade Hallénska huset, med beteckningen Boktryckaren 16. Fokus i denna rapport ligger på den lägenhet på andra våningen som nu är aktuell för ombyggnad. Stora torget utgör Falköpings gamla centrums mest betydande plats. Här finns stadens främsta handelsstråk, och torghandel bedrivs flera gånger i veckan. Torgets bebyggelse har blandad karaktär. Den norra sidan domineras av Hallénska huset, vilket flankeras av en hög, putsad byggnad uppförd omkring sekelskiftet, och en lägre byggnad i trä. På motsatta sidan finns äldre träbebyggelse. Torgets kortsidor domineras av två byggnader från och 80-talen. Boktryckaren 16 ingår i detaljplanen Kv Boktryckaren 15 m fl ( ), där den är markerad med ett q enligt PBL 3:12. Skyddsbestämmelserna anger att byggnaderna inte får rivas. Vidare skall dekorerade putsfasader bevaras, och underhåll ske med ursprungliga material, kulörer och arbetstekniker. Användningen för fastigheten är bostäder med handel i bottenvåningen. Stora torget, Falköping, i november Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

7 HISTORIK 1867 Johan Hallén köper Boktryckaren 2 (numera östra delen av Boktryckaren 16). På tomten finns byggnader som inrymmer salubod, magasin, uthus samt lägenheter Johan Hallén äger nu både tomt 2 och 3 (numera Boktryckaren 16), och första etappen av Hallénska huset uppförs, det vill säga den östra och mellersta delen. Den västra delen uppförs något senare, efter att en byggnad som låg på den platsen har rivits (se foto nedan). I den östra delen har Hallén sin speceri- och diverseaffär. Han bor i våningen ovanför Den västra delen av bygganden färdigställs, och Sparbanken flyttar in i denna del. De blir kvar i byggnaden till Sparbanken flyttar upp på övervåningen. Istället flyttar Skaraborg Läns Enskilda Bank in i bottenvåningen, och stannar till Lindbloms Blomsterhandel flyttar in i en del av nedre botten. De finns kvar än idag Det var troligen detta år som Hallén sålde sin rörelse till Karl Svante Nyqvist Johan Hallén avlider. H Mattsson övertar affären och driver den under namnet Egron Söderströms Eftr. Första etappen av Hallénska huset, före den västra delen blev byggd. Foto: Falbygdens museum. Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

8 Hallénska huset som det såg ut på 1920-talet. Inkörsport till gården mitt på huset. Däröver en balkong som revs på 1970-talet. Foto: Falbygdens museum 1923 Boktryckaren 2 och 3 köps av lantbrukaren och slaktaren JT Fält. Vid hans död tillfaller huset hans änka Anna Fält Affären drivs vidare under namnet Lagermans. Efter detta upphör den. Sedan dess har olika verksamheter bedrivits i byggnaden, t ex Lindéns bosättningsaffär, Boråslagret och Varuhuset Härold Från detta år ägs fastigheten av makarna Fälts barn Kerstin Fält och ingenjör Rune Fält Mellersta Västergötlands Brandförsäkringsbolag flyttar in i lokaler i huset Mellersta köper hela fastigheten och renoverar den På bottenvåningen finns Lindbloms blomsterhandel, Flash fotoaffär och Östmans Hårvård. På övervåningen finns Mellersta Försäkringar. Den våning som nu är aktuell för restaurering, står för närvarande tom. 8 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

9 KULTURHISTORISK KARAKTÄRISERING OCH VÄRDERING Hallénska huset är ett typiskt exempel på ett borgerligt hyreshus med bostads- och affärsfunktioner från 1880-talet. Ett västsvenskt drag är att byggnaden ursprungligen hade körport igenom huset och in på gården. Detta syns på äldre foton, men är idag svårt att avläsa. Trapphusets placering lite vid sidan av husets mitt är en ledtråd - inne i körporten fanns tidigare en port in till trapphuset. Det arkitektoniska uttrycket är i många avseenden tidstypiskt. Fasaden har en symmetrisk uppbyggnad med ett ojämnt antal fönster på jämna avstånd från varandra. Det ojämna antalet fönster gjorde att huvudentrén kunde förläggas till byggnadens mittaxel. Fasaden är enfärgat ljus, putsad med dekorationer som pilastrar och listverk, vilka kontrasterar mot de släta murytorna och ger skuggverkan. Fönstrens form är rektangulära och överst rundbågiga, båda varianterna var vanliga vid denna tid. Överst på torgfasaden, i frontespisen, sitter en friskulptur (Merkurius). Byggnaden har en enklare utformning mot gården. Våningen som uppfördes åt Johan Hallén är ett bra exempel på en borgerlig bostad som den kunde te sig under andra halvan av 1800-talet. Sällskapsytorna låg då mot gatan och ekonomiutrymmena mot gården. Denna struktur är fortfarande delvis avläsbar. Ett viktigt karaktärsdrag är därför de tre salarnas placering i fil ut mot torget. Under denna tid växte tamburen, och förlades ofta mellan gatans och gårdens rum. För att få plats, sköts då trapphuset ibland utanför murlivet, vilket är fallet på Hallénska huset. Tamburen hade vanligen ett flertal dörrar mot olika rum, och utgjorde våningens trafikknut varifrån vägarna utstrålade. Salen var alltid det största rummet (här rum 206), och användes både till fest och som måltids- och arbetsrum i vardagslag. I anslutning till salen låg förmaket eller salongen, som inte i första hand var avsett för familjeliv, utan för socialt umgänge (sannolikt rum 208). Herrns rum låg ofta vid sidan av sällskapsrummen, gärna med direkt utgång till tamburen (idag uppdelat i rum 203 och 204). Våningen har tidigare haft en kökstrappa i sin östra del, där det idag är förråd (rum 212). I anslutning till denna fanns köket och tjänstefolkets rum. Köket ligger i dag på sin ursprungliga plats, men är kraftigt ombyggt. 1 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

10 Våningen har ett flertal äldre byggnadsdetaljer som är viktiga att bevara. Viktigt att påpeka är att originaldelar som ersätts med kopior till stor del förlorar sitt värde. Dörrarna är i de flesta fall av sen 1800-talstyp, de är helfranska pardörrar eller enkeldörrar. Vissa av pardörrarna är placerade i halvfranska smygpaneler. Den mahognyimiterande målningen som finns på vissa av dörrarna är eventuellt inte i originalutförande, men stämmer väl överens med det sena 1800-talets inredningsideal. Dörren till köket (rum 214) är en halvfransk enkeldörr där de övre speglarna är utförda i frostat, mönstrat glas. Detsamma gäller för huvudentrén, där övre delarna av dörrarna, sidostyckena och överstyckena är uppglasade. Detta gjordes ofta för att få in mer ljus i ett mörkt utrymme, vilket indikerar att köksdörren tidigare har suttit vid den nu försvunna kökstrappan. Fönstren är utbytta mot moderna i samtliga fall, men är monterade i äldre smygar med halvfranska smygpaneler. Yytskikten är ommålade sedan byggnadstiden, med undantag för visst figurativt måleri. Taken i rum 206 och 208 är rikligt bemålade och sannolikt i originalutförande. Kulör och matthet i färgen tyder på detta, liksom att det finns vissa konstruktionssprickor i taket som inte är bortretuscherade. Väggarna i rum 206 är också dekormålade. De är troligen restaurerade, då färgtyp och i viss mån målningsteknik är något annorlunda än i taket (blankare färg som delvis är applicerad med roller). Färgsättning och mönster är dock riktiga ur stilhistorisk synpunkt och därför är väggarna lika bevarandevärda som taket. Andra bevarandevärda detaljer är golvsocklar och sockelpaneler, dörr- och fönsterfoder av äldre typ samt taklister. Kakelugnarna är svåra att datera - de kan vara ursprungliga, men kan också ha monterats år efter att huset byggdes. Kakelugnar användes varje dag, och behövde tillslut muras om. Man kunde då istället välja att uppdatera sig med en för tiden mer modern variant. Det är exempelvis relativt troligt att de två vita rokokokakelugnarna i rum 206 har ersatt bruna eller gröna nyrenässansugnar, vilket var det rådande idealet i denna typ av rum vid byggnadstiden. Vid förändringar av våningen bör de tre rummen som ligger i fil mot gatan bevaras med avseende på byggnadsdetaljer som dörrar, socklar och foder, bemålade ytor och kakelugnar. Rummens storlek bör förbli intakt, liksom dörrarnas placering. När det gäller rumsfördelningen mot gården, kan man förhålla sig friare. Här har redan vissa förändringar gjorts. Viktigast är att behålla de ursprungliga och äldre detaljer som finns kvar och som ger våningen karaktär. Vid ny färgsättning skall man tänka på att inte använda sig av rent vitt. Brutna nyanser i beige eller grått passar bättre - exempelvis beige till fönster och grått till dörrar. Linoleummattor kommer sannolikt att ersättas av parkett. Detta innebär inte en återgång till ursprunget, eftersom det ligger brädgolv under de befintliga mattorna. Det var vanligt att det var på detta viset, eftersom golven i den här typen av våningar ändå täcktes helt av mattor. 10 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

11 Sammanfattning av extra bevarandevärda detaljer Observera att det i stor utsträckning finns byggnadsdetaljer i original. Dessa skall inte ersättas av kopior. Slätputsade fasader Putsdetaljer och friskulptur Fönstrens form och dimensioner Byggnadens form, proportioner och volym I de fall det finns ursprunglig stomme, bör denna bevaras. Våningens disposition med tre sällskapsrum i fil mot torget. Helfranska pardörrar Helfranska och halvfranska enkeldörrar Smygpaneler Taklister Golvsocklar och sockelpaneler Dörrfoder (typ 1) Fönsterfoder Gångjärn (typ 1 och 2) Bemålade väggar och tak Kakelugnar Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

12 BYGGNADSBESKRIVNING, EXTERIÖR Byggnaden är i två hela våningar med slätputsade fasader. Mittpartiet på både torg- och gårdssidan är förhöjda en våning. Sockeln är i kalksten med källarfönster. Ursprungligen gick en portgång genom huset till gården. På var sida om denna port fanns nedgångar till källlaren. Den nuvarande porten till trapphuset ligger till vänster om den gamla porten. Byggnaden har ett tegeltäckt sadeltak, och fem skorstenar i tegel. Torgsidan Putsad, vit fasad. Markerat mittparti med frontespis. Bottenvåning med skyltfönster, tre entréer in till blomsteraffären, trapphuset samt frisersalongen. Fasaden har putsdekor i form av bandrustik och horisontella diamantsnitt. Bottenvåningen och övervåningen avdelas från varandra genom en fris med girlanger. Övervåningen har 13 fönster med putsade omfattningar, vissa av dem krönta av triangelgavel. Mittpartiets tre fönster inramas av kannellerade pilastrar. Frontespisen har tre fönster med rundbågigt överstycke och putsade omfattningar. Mellan fönstren och på ytterkanterna finns kannellerade pilastrar med korintiska kapitäl. Samtliga fönster är moderna, korspostfönster på våning 2 och t-postfönster på våning Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

13 I bottenvåningen är det skyltfönster. Frontespisen kröns av en fronton där Merkurius sitter handelns och samfärdselns företrädare i den grekiska mytologin. På torgsidan finns också profilerade taktassar. Taket har två takkupor och ett takfönster. Den balkong som syns på äldre foton, togs bort omkring Gårdssidan Gårdssidan har en betydligt enklare utformning. Fasaden är putsad och målad grå. Mittdelen är framspringande och förhöjd en våning. Framför denna finns en lägre, vidbyggd del med skyltfönster. I bottenvåningen finns tre entréer. Övervåningen har 13 fönsteraxlar med moderna korspostfönster. Tredje våningens tre fönster är tvåluftsfönster. Gårdssidan har tre plåtklädda takkupor, varav en med balkong. Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

14 BYGGNADSBESKRIVNING INTERIÖR Boktryckaren 16, övervåning, lägenhet mot öster 1 Ritning befintligt utseende, Johanna Rydin i oktober 2010 (underlag daterat ). Skrafferade väggar ej ursprungliga. 14 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

15 Byggnadsdetaljer Pardörrar Pardörrarna är helfranska av sen 1800-talstyp med tre speglar/dörrblad och med bredare gångdörr. Två dörrbladsmått förekommer, dels ca 130 cm, dels ca 90 cm breda (pardörr av enkeldörrsbredd). Dörr till rum 211 Dörr till rum 203 Fodersockel i rum 204 Enkeldörrar Äldre enkeldörrar, dörrbladsmått 90 cm, av helfransk respektive halvfransk typ förekommer. Helfransk enkeldörr till rum 212 Halvfransk enkeldörr med uppglasade speglar. Dörren leder in till köket (rum 214) men har troligen haft en annan placering, möjligen till den numera borttagna kökstrappan. Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

16 Smygpaneler Halvfranska smygpaneler förekommer i en stor del av fönsternischerna och i vissa dörrnischer. Smygpanel i dörr. Smygpanel i fönsternisch. Taklister Flera av rummen har taklister som utgörs av en djup hålkälslist med profilerade kanter. Sal 1 och 2 har breda, profilerade, rikt bemålade taklister, vilka troligen är limfärgsmålade och i originalutförande. Taklist i rum 207 Taklist i rum 203 Taklist i sal 2 Taklist i sal 1 16 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

17 Golvsocklar Sockeltyp 1: Ca 13 cm hög med profilering, av äldre typ på vissa ställen och kompletterad med modernare av ungefär samma höjd och utseende vid sekundärt tillkomna väggar. Sockeltyp 2: Ca 36 cm hög, profilerad sockelpanel bestående av fotlist, fyllning och krönlist. Sannolikt ursprunglig. Sockeltyp 1 Sockeltyp 2 Sockeltyp 3: Ca 31 cm hög, profilerad sockelpanel bestående av fotlist, fyllning och krönlist. Sannolikt ursprunglig. Sockeltyp 3 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

18 Dörrfoder Fodertyp 1: Ca 16 cm brett, profilerat. Sannolikt från andra halvan av 1800-talet. Dörrfodertyp 1 Fodertyp 2: Ca 13 cm brett, profilerat. Modernt. Dörrfodertyp 2 Fodertyp 3: Ca 7 cm brett, profilerat. Modernt. Dörrfodertyp 3 18 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

19 Fönsterfoder Fodertyp 1: 16 cm brett, profilerat. Sannolikt från andra halvan av 1800-talet. Gångjärnstyper Tre typer av gångjärn förekommer. Knopparnas form är olika under olika tider. Gångjärnstyp 1 med kupolformad knopp, ca tal Gångjärnstyp 2 med lökformad knopp, ca tal Gångjärnstyp 3, modern Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

20 1 201 Trapphus Byggnadsdel Golv Sockel Väggar Tak Dörr till rum 202 Beskrivning Linoleummatta Kalksten Målade. Väggmålning direkt på väggen; landskapsmotiv med kyrka. Signerad CHP 1/02 Målad pärlspont Pardörr med sidostycken och överdelar som fyller ut ett helt väggparti. Dörrar och sidostycken av ungefär samma bredd. Hela dörrpartiet är ådermålat i mahognyimitation. Helfranska dörrar med tre speglar/ dörrblad, två gångjärn/dörrblad (gångjärnstyp 2). De översta speglarna i dörrar, sidostycken och ovanpåliggande träparti är uppglasade; frostat glas med blommönster. Kommentar Kraftigt restaurerad. Signerad Res. MWB 1981 Sannolikt originalutförande, inklusive glaspartier och dörrhandtag. 20 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

21 Uppglasat parti i dörr Trapphuset sett från våning 2 Handtag till lägenhetsdörr Dörrparti med sidostycken Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

22 1 202 Hall Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Dörr till rum 203 Dörr till rum 204 Dörr till rum 205 Beskrivning Linoleummatta Sockeltyp 1 Målad glasfiberväv Målad gipsskiva. Takhöjd ca 3 m. Helfransk pardörr av enkeldörrsbredd (ca 90 cm) med 3 speglar/dörrblad. 3 gångjärn/ dörrblad (gångjärnstyp 1). Ådermålad mahognyimitation mot rum 202, vit mot rum 203. Fodertyp 1. Helfransk enkeldörr med 3 speglar/dörrblad. 3 gångjärn (gångjärnstyp 1). Ådermålad mahognyimitation mot rum 202, vit mot rum 204. Fodertyp 2, på insidan fodertyp 1. Enkeldörr, 72 cm bred, med 5 speglar. 2 gångjärn (gångjärnstyp 3). Ådermålad mahognyimitation mot rum 202, vit mot rum 205. Fodertyp 2. Kommentar Sannolikt ursprunglig. Sannolikt ursprunglig. Ombyggd. Foder mot rum 202 modernt. Modern 22 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

23 Dörr till rum 206 Helfransk pardörr med 3 speglar/dörrblad. 3 gångjärn/dörrblad (gångjärnstyp 1). Ådermålad mahognyimitation mot rum 202, brunmålad mot rum 206. Fodertyp 1. Halvfransk smygpanel i dörrnisch. Dörr saknas till rum 207. Dörrnisch med vitmålad, halvfransk smygpanel. Fodertyp 2. Sannolikt ursprunglig. Smygpanel sannolikt ursprunglig. Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

24 1 203 Rum Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Fönster Övrigt Beskrivning Linoleummatta Sockeltyp 1 Målad glasfiberväv Putsat. Hålkälslist med profilerade kanter. Mot rum 204 saknas taklist. Takhöjd ca 3,4 m. Modernt med ca 25 cm bred, halvfransk smygpanel. Fodertyp 1. Stålgaller på insidan. Rum 203 och 204 var tidigare ett och samma rum. Kommentar Modern mot rum 204 (sekundär vägg). Taklist sannolikt ursprunglig. Smygpanel sannolikt ursprunglig. 24 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

25 1 204 Rum Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Fönster Övrigt Beskrivning Linoleummatta Sockeltyp 1 Målad glasfiberväv Putsat. Hålkälslist med profilerade kanter. Mot rum 203 saknas taklist. Takhöjd ca 3,4 m. Modernt med ca 25 cm bred, halvfransk smygpanel. Fodertyp 1. Stålgaller på insidan. Rum 203 och 204 var tidigare ett och samma rum. Kommentar Modern mot rum 203 (sekundär vägg). Taklist sannolikt ursprunglig. Smygpanel sannolikt ursprunglig. Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

26 1 205 Wc Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Inredning Beskrivning Plastmatta med uppvikt kant - Målad glasfiberväv Målad gipsskiva. Takhöjd ca 3 m. Wc-stol, handfat. Över handfatet sitter 4x3 kakelplattor 15x15 cm, vita. Kommentar 26 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

27 1 206 Sal 1 Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Fönster Beskrivning Linoleummatta Sockeltyp 2. Täckmålad, brun. Målat i fält. Varje fält inramas av tre målade bårder, där den inre har en schablonmålning med blommor. I varje hörn akantusblad. Ornament i ovankant och nederkant. Putsat. Takhöjd ca 3,4 m. Bred, profilerad, rikt dekorerad taklist. Schablonmålningar i form av meandrar och olika typer av bladslingor. I varje hörn ett lejonhuvud inom en lagerkrans. I taket finns i varje hörn sagodjur (blandning av orm och örn?) som flankerar en vas med blommor (se bild s 16). På mitten av väggen, vid taklist, finns blommotiv och lejonhuvud i profil. Takrosett i gips med rikt skurna dekorer i form av akantusblad, blommor, bladslingor och äggstavslist. 3 st moderna fönster med ca 25 cm bred, halvfransk smygpanel. Fodertyp 1. Kommentar Brädgolv under mattan. Sannolikt ursprunglig. Målningarna är sannolikt restaurerade. Sannolikt originalutförande. Smygpanel sannolikt ursprunglig. Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

28 Inredning 2 st kakelugnar. Rektangulära, vita. Nedre tredjedelen något utkragande med skänkfris. Övre del med infälld spegel i guldram. Rika, plastiska ornament (slingor, vegetativa dekorer). Stänkskydd på golvet av kalksten. Nyrokoko. Troligen sekundärt insatta. Två stycken likadant utformade kakelugnar i nyrokoko finns i rummet. Väggar med fältindelning och schablonmålningar. Sannolikt retuscherade. 28 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

29 Takmålningarna och takrosetten är sannolikt i originalutförande. Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

30 1 207 Korridor Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Dörr till rum 208 Öppning till rum 209 Öppning till rum 210 Beskrivning Linoleummatta Mot rum 202, 208 och 210 sockeltyp 3. Mot rum 209 sockeltyp 1. Målad glasfiberväv. Mot rum 209 är den övre delen uppglasad. Putsat. Takhöjd ca 3,4 m. Hålkälslist med profilerade kanter. Helfransk pardörr, ca 130 cm bred, med 3 speglar/dörrblad. 3 gångjärn/dörrblad (gångjärnstyp 1). Vit på båda sidor. Fodertyp 1. Halvfransk smygpanel i dörrnisch. Dörren avhakad. Dörrfodertyp 1. Gångjärnstyp 1. Mot rum 210 är det endast en öppning. Foder saknas. Kommentar Modern mot rum 209. Taklist sannolikt ursprunglig. Sannolikt ursprunglig. 30 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

31 Inredning Övrigt Vit, rektangulär kakelugn med sju skift. Något utkragande sockel. Runt ytterkanterna plastisk blomdekorer. Upptill krona. Två par mässingsluckor. Stänkskydd av kalksten framför. Rum 207 och 209 var tidigare ett och samma rum. Sannolikt sekundär. Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

32 1 208 Sal 2 Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Dörr till rum 211 Fönster Inredning Beskrivning Linoleummatta Sockeltyp 3 Målad glasfiberväv. Putsat. Takhöjd ca 3,4 m. Profilerad taklist, delvis med schablonmönster. I taket målade schabloner, i varje hörn målade bladslingor. Takrosett i gips, rikt skuren med akantusblad, blommönster och andra ornament. Helfransk pardörr, ca 130 cm bred, med 3 speglar/dörrblad. 3 gångjärn/dörrblad (gångjärnstyp 1). Vit på båda sidor. Fodertyp 1. Moderna fönster med ca 25 cm bred, halvfransk smygpanel. Fodertyp 1. Vit kolonnkakelugn. Rund upptill. Nedre tredjedelen kantig med avskurna hörn. Något utkragande med rika, plastiska, vegetativa dekor. Eldstadsluckor i mässing. Övre delen slät med fem skift. Fris och krona med plastisk dekor. Stänkskydd i kalksten framför. Kommentar Sannolikt ursprunglig Sannolikt i originalutförande. Sannolikt ursprunglig. Smygpanel sannolikt ursprunglig. Sannolikt sekundär. 32 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

33 Måleri i tak och takrosett är troligen i originalutförande. Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

34 1 209 Rum Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Fönster Övrigt Beskrivning Linoleummatta På tre sidor sockeltyp 3. Mot rum 207 sockeltyp 1. Målad glasfiberväv. Putsat. Takhöjd ca 3,4 m. Hålkälslist med profilerade kanter. Mot rum 207 saknas taklist. Vit takrosett i gips med akantusblad och rosor. Moderna med ca 25 cm bred, halvfransk smygpanel. Fodertyp 1. Rum 209 och 207 var tidigare ett och samma rum. Kommentar Modern mot rum 207. Taklist och takrosett sannolikt ursprungliga. Smygpanel sannolikt ursprunglig. 34 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

35 1 210 Passage Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Dörr till rum 212 och 213 Dörr till rum 214 Dörr till rum 211 Beskrivning Linoleummatta Sockeltyp 1 Målad glasfiberväv Målad gipsskiva. Takhöjd ca 3 m. 90 cm breda, helfranska enkeldörrar med 5 speglar. Gångjärnstyp 1. Fodertyp cm bred, halvfransk enkeldörr med 5 speglar. De två övre speglarna är uppglasade. Gångjärnstyp 1. Fodertyp cm bred, helfransk enkeldörr med 5 speglar. Halvfransk smygpanel i dörrnisch. Gångjärnstyp 1. Fodertyp 3. Kommentar Modern mot sekundära väggar. Sannolikt ursprunglig. Flyttad. Kan t ex ha varit dörr till den tidigare kökstrappan. Sannolikt ursprunglig. Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

36 1 211 Sal 3 Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Fönster Inredning Beskrivning Linoleummatta Sockeltyp 3 Målad glasfiberväv Putsat. Takhöjd ca 3,4 m. Hålkälslist med profilerade kanter. Vit takrosett i gips med akantusblad och vegetativ dekor. Moderna med ca 25 cm breda, halvfranska smygpaneler. Fodertyp 1. Rektangulär kakelugn med sju skift. Reliefdekorationer på krönkakel. Avskurna hörn med reliefdekorationer. Luckor i mässing nedtill och på mitten. Stänkskydd i kalksten framför. Kommentar Sannolikt ursprunglig. Taklist och takrosett sannolikt ursprungliga. Smygpaneler sannolikt ursprungliga. Sannolikt sekundär. 36 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

37 1 212 Förråd Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Övrigt Beskrivning Linoleummatta Sockeltyp 1 Målad glasfiberväv Målad gipsskiva. Takhöjd ca 3 m. Det står en ådermålad, helfransk enkeldörr med fem speglar i rummet. Kommentar Modern. 213 Wc Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Fönster Inredning Beskrivning Plastmatta med uppvikt kant - Målad glasfiberväv Målad gipsskiva. Takhöjd ca 3 m. Moderna i släta nischer. Fönsterfoder på ena sidan, fodertyp 1. Wc-stol, handfat med 4x3 skift vitt kakel ovanför, 15x15 cm Kommentar Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

38 1 214 Kök Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Dörr till rum 215 Fönster Inredning 215 Passage Beskrivning Linoleummatta Sockeltyp 1 Målad Målad gipsskiva. Takhöjd ca 3 m. Modern enkeldörr, 82 cm bred, med 5 speglar. Dörrfodertyp 3. Gångjärnstyp 3. Moderna i släta nischer Köksinredning Kommentar Modern mot sekundära väggar. Modern. Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Dörr till rum 216 Dörr till rum 217 Beskrivning Linoleummatta Sockeltyp 1 Målad glasfiberväv Målad gipsskiva. Takhöjd ca 3 m. Modern enkeldörr, 82 cm bred, med 5 speglar. Dörrfodertyp 3. Gångjärnstyp 3 Ståldörr med slätt foder. Kommentar Modern. 38 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

39 1 216 Städ Byggnadsdel Golv Sockel Vägg Tak Inredning Beskrivning Plastmatta med uppvikt kant - Putsade Målad gipsskiva. Takhöjd ca 2,8 m. Utslagsback, elcentral. Kommentar 217 Förråd Byggnadsdel Golv Sockel Beskrivning Linoleummatta Sockeltyp 1 Kommentar Modern mot sekundära väggar. Vägg Tak Fönster Målad glasfiberväv Målad gipsskiva. Takhöjd ca 3 m. Modernt med ca 25 cm breda, halvfranska smygpaneler. Fodertyp 1. Stålgaller på insidan. Smygpanel sannolikt ursprunglig. Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten

40 KÄLLOR von Euler, Georg, Storgatan i Falköping, öster om Dotorpsgatan, Falbygden 1979, s Förslag till bevarandeplan, Falköping stadsarkitektkontoret, Falköpings kommun, 1982 Gejvall, Birgit (1954) 1800-talets Stockholmsbostad. En studie över den borgerliga bostadens planlösning i hyreshusen, Stockholm Hedencrantz, John, Glimtar från det gamla Falköping, Falbygden 1963, s Kvarteret Boktryckaren 15 m fl, detaljplan Falköpings kommun, antagen Linnarsson, Lars-Erik (1988) I brandstodens tjänst - en jubileumsbok. 100 år med Mellersta Västergötlands Brandförsäkringsbolag, Falköping Muntliga källor, arkiv, hemsidor Thomas Carlquist, Västergötlands museum Falbygdens museums fotoarkiv 40 Hallénska huset Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering Ateljé Arkitekten 10113

Bagerska kontoret. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län. Dokumentation inför och under ombyggnaden

Bagerska kontoret. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län. Dokumentation inför och under ombyggnaden Byggnadsantikvarisk dokumentation Bagerska kontoret Dokumentation inför och under ombyggnaden Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:013

Läs mer

Underlag till byggnadsvårdsplan för kulturreservatet Karlslund

Underlag till byggnadsvårdsplan för kulturreservatet Karlslund Underlag till byggnadsvårdsplan för kulturreservatet Karlslund Längbro socken, Örebro kommun, Närke Örjan Hedhman Charlott Torgén Rapport 2011:13 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602

Läs mer

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4 byggnadsvård Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Antikvarisk förundersökning Dag Forssblad Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands

Läs mer

2005:19. Hotell Båstad. Antikvarisk förundersökning 2004/2005. Mia Jungskär och Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne

2005:19. Hotell Båstad. Antikvarisk förundersökning 2004/2005. Mia Jungskär och Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne 2005:19 Hotell Båstad Antikvarisk förundersökning 2004/2005 Mia Jungskär och Kristina Nilén Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:19 Hotell Båstad - en interiör från 1920-talet

Läs mer

Björksättra. Antikvarisk förundersökning av mangårdsbyggnaden Björksättra gård, Björksättra 1:117, Huddinge socken och kommun, Södermanland.

Björksättra. Antikvarisk förundersökning av mangårdsbyggnaden Björksättra gård, Björksättra 1:117, Huddinge socken och kommun, Södermanland. Björksättra Antikvarisk förundersökning av mangårdsbyggnaden Björksättra gård, Björksättra 1:117, Huddinge socken och kommun, Södermanland. Rapport 2011:12 Lisa Sundström Björksättra Antikvarisk förundersökning

Läs mer

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 2009-11-22 Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 sid 1 2009-12-03 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Program för förändring

Läs mer

Bilaga Rumsbeskrivningar Rosenlunds herrgård

Bilaga Rumsbeskrivningar Rosenlunds herrgård Antikvarisk utredning Bilaga Rumsbeskrivningar Rosenlunds herrgård Ljungarums församling i Jönköpings kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2005:25 Bo E Karlson, Mattias Sörensen

Läs mer

Sjömanshuset. Byggnadsantikvarisk utredning inför ny detaljplan. Björn Ahnlund. Rapport. Sjömanshuset 1, Martin Luthers församling, Halmstads kommun

Sjömanshuset. Byggnadsantikvarisk utredning inför ny detaljplan. Björn Ahnlund. Rapport. Sjömanshuset 1, Martin Luthers församling, Halmstads kommun Sjömanshuset Byggnadsantikvarisk utredning inför ny detaljplan Björn Ahnlund Rapport Sjömanshuset 1, Martin Luthers församling, Halmstads kommun 2014:10 FOTO Björn Ahnlund, Kulturmiljö Halland TEXT Björn

Läs mer

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25 Västerås biskopsgård Interiör renovering 2008 Antikvarisk kontroll Kvarteret Hagbard 4 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Västerås biskopsgård

Läs mer

20 Centrum. Omfattning Från Samzeliiviadukten i väster till Motalabanan i öster, från spårområdet i norr till och med Södra planteringen i söder.

20 Centrum. Omfattning Från Samzeliiviadukten i väster till Motalabanan i öster, från spårområdet i norr till och med Södra planteringen i söder. 20 Centrum Omfattning Från Samzeliiviadukten i väster till Motalabanan i öster, från spårområdet i norr till och med Södra planteringen i söder. Hallsbergs centrum består till största delen av husraderna

Läs mer

Sagabiografen i Oskarshamn. Antikvarisk förundersökning inför ombyggnad Kv. Pilen 8, Oskarshamns stad och kommun, Kalmar län, Småland.

Sagabiografen i Oskarshamn. Antikvarisk förundersökning inför ombyggnad Kv. Pilen 8, Oskarshamns stad och kommun, Kalmar län, Småland. Sagabiografen i Oskarshamn Antikvarisk förundersökning inför ombyggnad Kv. Pilen 8, Oskarshamns stad och kommun, Kalmar län, Småland Jan Westergren KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport november

Läs mer

Kulturhistorisk utredning Sverker Larsson december 2008

Kulturhistorisk utredning Sverker Larsson december 2008 Kulturhistorisk utredning Sverker Larsson december 2008 (Foto Sverker Larsson 2008) Villa Albacken Valdemarsvik 4:60 Valdemarsviks socken Valdemarsviks kommun Östergötlands län Bakgrund och syfte På uppdrag

Läs mer

Yttre centrum, södra. Bebyggelseinventering 2008 Sidan 95 av 141

Yttre centrum, södra. Bebyggelseinventering 2008 Sidan 95 av 141 Yttre centrum, södra Området har en blandad bebyggelse med övervägande bostäder, men rymmer även skolor, konsertsal, aktivitetshuset Gisleparken och ett fåtal övriga byggnader. Södergatan går som en gräns

Läs mer

Gårda 744:526. Mikael Hammerman

Gårda 744:526. Mikael Hammerman Gårda 744:526 Mikael Hammerman Gårda 744:526 Mikael Hammerman Handledare: Malin Weijmer Bebyggelsehistorisk studie, 7,5 hp Bebyggelseantikvariskt program, årskurs 2 GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen

Läs mer

Villa Strandvik Östra Ekedal 1:43, Gustavsberg. Värdebeskrivning och konsekvensanalys av ombyggnadsförslag 2012-03-26. Reviderad 2012-05-10

Villa Strandvik Östra Ekedal 1:43, Gustavsberg. Värdebeskrivning och konsekvensanalys av ombyggnadsförslag 2012-03-26. Reviderad 2012-05-10 Villa Strandvik Östra Ekedal 1:43, Gustavsberg Värdebeskrivning och konsekvensanalys av ombyggnadsförslag 2012-03-26. Reviderad 2012-05-10 Villa Strandvik, Östra Ekedal 1:43, Gustavsberg, Värmdö. Värdebeskrivning

Läs mer

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Bygg med känsla SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Förord Den byggda miljön är en stor tillgång för Sotenäs kommun. Bebyggelsen skapar

Läs mer

Förord. Uppdraget att i första etappen utarbeta ett kulturmiljöprogram

Förord. Uppdraget att i första etappen utarbeta ett kulturmiljöprogram Ortsrapport Tranås Tranås ligger där två landsvägar och ett vattendrag möts. Här bygg-des redan under 1000-talet en kyrka och byn blev på så sätt en naturlig mötes- och handelsplats i socknen. Trots att

Läs mer

I S K A R B O D A B A N VA K T S T U G A. Förundersökning och projekteringshandling. Rasmus Axelsson, Karl Ekberg och Björn Sundberg

I S K A R B O D A B A N VA K T S T U G A. Förundersökning och projekteringshandling. Rasmus Axelsson, Karl Ekberg och Björn Sundberg I S K A R B O D A B A N VA K T S T U G A Förundersökning och projekteringshandling Rasmus Axelsson, Karl Ekberg och Björn Sundberg HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND Avdelningen för byggnadsvård Byggnadsvårdsprogrammet

Läs mer

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006 Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2 Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport Johan Dellbeck 27.11.2006 Innehållsförteckning Inledning s 2 Historik s 3 Byggnadsbeskrivning s 3 Hus I

Läs mer

Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2

Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2 Mangårdsbyggnad och magasin Vikers socken, Nora kommun, Västmanland Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2007:14 Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

Gamla Elverket och Nämndhuset

Gamla Elverket och Nämndhuset Gamla Elverket och Nämndhuset Bebyggelsehistorisk utredning Residenset 27, Västerviks stad, Västerviks kommun, Kalmar län, Småland Magnus Johansson KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport oktober

Läs mer

ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING GRANINGE STIFTSGÅRD SLUTRAPPORT 2013-11-29

ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING GRANINGE STIFTSGÅRD SLUTRAPPORT 2013-11-29 ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING GRANINGE STIFTSGÅRD SLUTRAPPORT 2013-11-29 Uppdrag: 251448, Graninge stiftsgård, Nacka - Antikvarisk konsultation vid ombyggnad Titel på rapport: Graninge Stiftsgård Status:

Läs mer

VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke

VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke Lagning av tapet i östra gavelrummet på vinden. RESTAURERINGSARBETEN I FORM AV BYGGNADSVÅRDSLÄGER, MÅLERI- OCH INSTALLATIONSARBETEN, UPPFÖRANDE

Läs mer

Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Tanums Kommun - Del 6. Sannäs. Cecilia Wingård Hösten 2009, våren 2010 På uppdrag av Tanums kommun

Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Tanums Kommun - Del 6. Sannäs. Cecilia Wingård Hösten 2009, våren 2010 På uppdrag av Tanums kommun Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Tanums Kommun - Del 6 Sannäs Cecilia Wingård Hösten 2009, våren 2010 På uppdrag av Tanums kommun Version: november 2010 2 Kulturhistorisk bebyggelseinventering -

Läs mer

Fastigheten Banken 11

Fastigheten Banken 11 Fastigheten Banken 11 "Nybergska huset"i Hiimösand Restaurering aven välbevarad träbyggnadfrån l870-talet Länsmuseet VästemorrIand!Anette Lund Avdelningen för kulturmiljövård och dokumentation Rapport

Läs mer

PAPYRUSOMRÅDET. Kulturhistorisk beskrivning och byggnadshistorisk inventering. Göteborg 2014-12-22 Revidering 2015-02-10

PAPYRUSOMRÅDET. Kulturhistorisk beskrivning och byggnadshistorisk inventering. Göteborg 2014-12-22 Revidering 2015-02-10 PAPYRUSOMRÅDET Kulturhistorisk beskrivning och byggnadshistorisk inventering Göteborg 2014-12-22 Revidering 2015-02-10 ÖSTRA HAMNGATAN 46-48 411 09 GÖTEBORG TEL: 031-336 09 40 E-POST: martin@lindholm-restaurering.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2012-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2012-10-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2012-10-11 KF:s na:idli~rg NR 59 2012 13 (36) 209 Dnr 2010/60 Detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna Rådmannen 1-7,9-11

Läs mer

INLEDNING 28. 1. 1 Johan Örn, Entrémotivet i 1920-talets bostadsarkitektur C-uppsats Stockholms universitet, Stockholm 1996, sid

INLEDNING 28. 1. 1 Johan Örn, Entrémotivet i 1920-talets bostadsarkitektur C-uppsats Stockholms universitet, Stockholm 1996, sid INLEDNING Introduktion De strama enkla fasaderna tillsammans med de mer arbetade portarna utgör tillsammans en spännande kombination som är typisk för 20-talets villaarkitektur. Exempel på detta kan man

Läs mer

Dokumentation av MODERN ARKITEKTUR i Norrbotten

Dokumentation av MODERN ARKITEKTUR i Norrbotten Dokumentation av MODERN ARKITEKTUR i Norrbotten POLAR HOTEL, ÄLVSBYN Lina Karlsson 2006 Dnr 350-2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING s. 2 HISTORIK s. 3 Kort om hotellnäringens historia s. 3 Kort om Älvsbyns

Läs mer

- Respektera husets ursprungliga proportioner, material och planlösning. Löpande underhåll är att föredra framför omfattande ombyggnader.

- Respektera husets ursprungliga proportioner, material och planlösning. Löpande underhåll är att föredra framför omfattande ombyggnader. Vård av äldre hus Sammanfattning: Detta kapitel ger konkreta råd för hur vi bör sköta äldre hus. Det är uppdelat i tolv stycken som berör olika specifika frågeställningar. Innehållet kan sammanfattas på

Läs mer