GÖTEBORGSVIND Nr. 1 Ekonomisk förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÖTEBORGSVIND Nr. 1 Ekonomisk förening"

Transkript

1 GÖTEBORGSVIND Nr. 1 Ekonomisk förening Protokoll fört vid extra föreningsstämma den 16 juni 2015 i Göteborg Energi konferens, Johan Willinsgatan 3, Göteborg. Föreningens ordförande Ola Ståleby (2354) hälsade alla välkomna. Val av mötes- Ordförande mm 1 Beslutades att välja Lennart Heldtander (medlem nr 2124) till mötesordförande, Bertil Finndin (1053) till mötessekreterare samt Christer Yngvesson (1069) och Björn Jedvert (3) till justeringsmän av stämmoprotokollet, tillika rösträknare. Röstlängd 2 Närvarolistan framlades och godkändes som röstlängd vid stämman. (bilaga 1). På mötet närvarade 99 personer, 7 personer hade skickat fullmakter för omröstningar. Kallelse 3 Kallelse till stämman: Kallelsen skickades så att den nådde de flesta medlemmarna den 31 maj. Godkände stämman, att kallelse skett i behörig ordning. Föredragningslista 4 Godkändes den föredragningslistans enda punkt, frågan om försäljning av de tre små verken. Information 5 Ola Ståleby informerade om förutsättningar, möjligheter, alternativ och förslag som styrelsen kommit fram till sedan årsmötet. 1

2 Göteborgsvind nr 1 Extra föreningsstämma 16 juni 2015

3 Varför extra stämma? Styrelsen har undersökt möjligheterna att sälja de tre små verken i enlighet med årsmötets beslut Vi har fått ett antal anbud på verken Föreningen måste besluta om fortsatt inriktning

4 Vilka alternativ finns? Fortsatt drift med alla fyra verken, efter reparation av Axel Sälja de tre små verken och fortsätta driva Görel Fortsatt drift med två små och Görel. Axel ställs av och demonteras ev. säljs

5 Varför sälja de tre små verken? Avtal med ST1 upphört för de tre små, nu ettårig förlängning Ursprunglig avtalstid nådd, planerad livslängd uppnådd Haveririsk ökar med stigande ålder De kommer att renoveras och drivas vidare vilket bidrar till bättre miljö i ett globalt perspektiv St1 kan komma att utnyttja våra lägen Demonteringskostnad ca 300 kkr per verk Driftkostnaderna ökar Liten lönsamhet Möjligt att sälja nu tveksamt om några år. Efterfrågan har redan sjunkit markant Gynnsamt ekonomiskt att sälja Stor framtida osäkerhet om verken behålls

6 Varför behålla alla verken Nästan avskrivna Två av tre växellådor bytta Ganska driftsäkra När verken är helt avskrivna om fem år ökar lönsamheten De ger ett nettotillskott Viktigt att vi har vindkraft i Göteborg Det finns en möjlighet att verken går att sälja senare

7 Anbud på våra tre små verk Anbudsgivare Pris 3 V 27 Pris 3 V 27 + V 44 Connected ES Power BS green Repowering solutions = ca Mkr = ca Mkr = ca 1.1 Mkr Dansk Vindenergi Dkr = Dkr=

8 Ekonomisk jämförelse Intäkter (kkr) Kostnader (kkr) Netto omräknat till nuvärde (3 %) Underhåll inkl. ny växellåda Din El balanskostnader 367 Fasta kostnader 480 Summa kostnader Demonteringskostnad 900 Resterande netto -155 Försäljningsintäkt 1 425

9 Styrelsens förslag En enhällig styrelse föreslår att de tre små verken säljes till Connected. Styrelsen föreslår att stämman ger styrelsen i uppgift att slutföra försäljningen av de tre små verken.

10 Frågestund 6 Frågor och diskussion 1180, Lars Johansson undrade om framtida försäljningsintäkter och 90, Anders Johansson undrade vad händer med ekonomin om vi säljer. Ola Ståleby svarade: Görel står för ca 50% av intäkterna, men mindre andel av utgifterna. Jan_Erik Höglund undrade vad som händer med försäljningsintäkten. Ola svarade: Styrelsen kommer tillsammans med revisorn försöka hitta så förmånliga lösningar som möjligt för både förening och medlemmar. 434 Lars-Gunnar Hellgren undrade om det var möjligt att direktavskriva resterande verkvärden, och kommer det att påverka återbetalningen. Ola hänvisade på nytt till revisorn Lars Eriksson undrade om Göteborgsföretag som Stena, Wallenstam mfl. var kontaktade som potentiella köpare. Ola svarade: Nej, men de vill generellt ha nya och större verk?? frågade hur ideologiska hänsyn tagits. Ola hänvisade till tidigare detaljer i sin redogörelse.?? Frågade hur vi gått tillväga för att få kontakter med köpare. Annons? Ola svarade: Kontakter via Svensk Vindkraftsförening, andra ägare, via nätet, via mäklare. 295 Roland Norlén yrkade bifall till styrelsens säljförslag. Sälj snarast, eftersom vi bara har muntligt arrendeavtal. 257 Bengt Andersson undrade hur våra tillstånd ser ut; går det att ersätta verken med större utan att söka nya tillstånd. Ola svarade: nej, tillstånd gäller endast befintliga verken Christer Yngvesson yrkade bifall till styrelsens säljförslag. Om vi behåller verken innefattas inte riskerna för ekonomin, t ex arrende för marken, plötslig uppsägning Sonja Ahlberg, tillsammans m tre kollegor hade kommit sent och bad om en kortfattad sammanfattning vad som sig tilldragit hittills på mötet. Ola drog en mycket kortfattad version av sin presentation. Jan Erik Höglund igen: Har vi tillstånd för Görel. Ola: ja, tom Det finns heller inget intresse för att köpa verk i storlek som Görel, beroende på bidragsregler i de land, där man vill köpa de små verken. Här sattes streck i debatten. 295 Roland Norlén meddelade, att enligt stadgarna förhåller det sig så, att när avtalen går ut ska föreningen läggas ner och verksamheten säljas/avslutas. 2

11 Beslut Avslutning Mötet bestämde med acklamation, en överväldigande majoritet var för och endast en öppet emot, att bemyndiga styrelsen att sälja de tre små verken till bästa pris och bästa villkor. Det bestämdes också, att arbetena med försäljningen kan påbörjas omedelbart. Mötesordföranden konstaterade att stämman har uppdragit åt styrelsen sälja verken. Han tackade för stort intresse och avslutade mötet. Vid protokollet dag som ovan Bertil Finndin mötessekreterare Lennart Heldtander mötesordförande Justeras: Christer Yngvesson Björn Jedvert Detta protokoll läggs ut som PDF-fil på föreningens hemsida, gbgvind.se. Originalutskrift med signaturer och underskrifter hålls tillgängligt hos sekreteraren. 3

12

13

14

15

16

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 4 maj 2013 på Hotell ÅhusStrand i Åhus 1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej!

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej! 2015-03-07 E-information 2015/1 Hej! Vi närmar oss med stormsteg årets Tattoo som kommer att bli lite annorlunda. Det handlar mycket om att, trots ökade kostnader, få det att gå ihop så det gäller att

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 12 maj 2012 i Upplands Motors lokaler i Sollentuna 1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers

Läs mer

Protokoll årsstämma 2012 Ingaröstrands samfällighet

Protokoll årsstämma 2012 Ingaröstrands samfällighet Protokoll årsstämma 2012 Ingaröstrands samfällighet Tid och plats: 17 mars 2012 kl. 14.00 i matsalen i Brunns skola. 1 Årsstämmans öppnande Mötet öppnades av ordförande Nina Söderblom. 34 fastigheter närvarade,

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman.

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman. Protokoll fört vid Årsta Havsbads samfällighetsförenings extrastämma, torsdagen den 10 februari 2011 i Fredrika Bremergymnasiet. Närvarande: Enligt förteckning bilagd till originalprotokollet. Samfällighetens

Läs mer

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Närvarande enligt röstlängd 1. Mötets öppnande Föreningsordförande Elisabeth Dahlqvist öppnar mötet kl. 19.32 2. Fråga

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Datum: 26 april 2008 Tid: Kl 19.00 Plats: Jakobssalen, Ynglingavägen 27 Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande

Läs mer

Välkommen till årsstämman med SBSF, söndag 3 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag!

Välkommen till årsstämman med SBSF, söndag 3 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag! 1 Södra Bryggans Samfällighetsförening (SBSF), Vättersö, 6 juni 2005 Hej Vättersö- och Aspöbor, Framför oss ligger en kall juni månad och en het augusti - enligt vissa spåmän. Vi vet bara en sak säkert:

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer