Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40"

Transkript

1 Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR

2

3 Innehållsförteckning Öppna tankar, DX... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Öppen tank DXOB med MTR Allmän beskrivning... 7 Funktion... 7 Huvudfunktioner... 7 Direktexpansionssystem... 8 Kylkrets... 8 Mjölkflöde... 9 Minska energiförbrukningen... 9 DeLaval kyltank DXOB Beskrivning Tekniska data Allmänt Krav Tillbehör Spjällutloppsventil Mjölkinlopp Måttabell för DXOB 200 liter Måttabell för DXOB liter DeLaval styrenhet MTR Artikelnummer Beskrivning Tekniska data DeLaval kylaggregat Artikelnummer Beskrivning Scrollkompressor... 24

4 Vevhusolja för olika köldmedier Tekniska data Specifikationer Copeland 3 x 400 V + N Specifikationer Copeland 3 x 230 V Specifikationer Copeland 1 x 230 V + N Specifikationer Copeland 3 x 208 V Specifikationer l'unité 1 x 230 V + N Mått Copeland Mått (PRR Copeland, 3 x 400 V + N) DeLaval kylaggregat med behållare Mått (PRB Copeland, 3 x 400 V + N) DeLaval kondenseringsaggreagat grundutförande (lämpligt för kapillärsystem) Mått (PRR Copeland, 1 x 230 V + N) DeLaval kondenseringsaggregat med behållare Mått (PRR Copeland, 3 x 230 V + N) DeLaval kylaggregat med behållare Mått (PRR Copeland, 3 x 208 V + N) DeLaval kylaggregat med behållare Mått l'unité Hermétique DeLaval kylaggregat med behållare (PRR l'unité Hermétique, 1 x 230 V + N) DeLaval kylaggregat grundutförande (PRB l'unité Hermétique, 1 x 230 V + N) Öppen tank DXOB med MTR Handhavande Påfyllning Kylning Tömning av tanken... 41

5 Diskning Fylla tanken Åtgärder vid påfyllningsrutinen Kylning Kylning (första mjölkning) Omrörningsstyrning Mäta mjölkvolymen Läsa av mjölkmängdstabellen Tömning av tanken Krav vid tömning av tanken Rutiner för tanktömning Diskning av tanken Manuell diskning Varje vecka eller varannan diskning DeLaval styrenhet MTR Handhavande Manöverpanelen MTR Starta kylning Börja permanent omrörning Börja mellanomrörning Slå av alla aktiva funktioner Visa måltemperatur Ändra måltemperatur Öppen tank DXOB med MTR Service Allmänt Varannan månad Rengör mjölkinloppen och inspektionsöppningen Rengör kondenseringsaggregatet En gång per år Allmänna rekommendationer när du ska klättra in i tanken... 53

6 Felsökning Kylning Felkoder... 56

7 EG-försäkran om överensstämmelse Produktens namn: Rapport nr Produkten uppfyller kraven i följande direktiv: DeLaval cooling tank DXOB Direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet Maskindirektivet 2006/42/EC Harmoniserade standarder som har använts: EN 13732:2002+A2:2009 EN ISO :2007 EN ISO :2007 EN ISO :2003 EN ISO :2003 Andra tekniska standarder och specifikationer som använts: Datum: Underskrift: Namn: Position: Avdelning: Andrew Turner Vice President BA Capital Goods Kontakt: Mariusz Trebicki P.O. Box 39 SE TUMBA Sweden Tillverkarens namn och adress: DeLaval Operation SP.Z.O.O. Robotnicza , Wroclaw Poland DeLaval , Version 1 1 (1)

8 2(58)

9 EG-försäkran om överensstämmelse Produktens namn: Rapport nr Produkten uppfyller kraven i följande direktiv: DeLaval cooling tank DXO Direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet Maskindirektivet 2006/42/EC Harmoniserade standarder som har använts: EN 13732:2002+A2:2009 ISO :2007 ISO :2007 EN ISO :2003 EN ISO :2003 Andra tekniska standarder och specifikationer som använts: Datum: Underskrift: Namn: Position: Avdelning: Andrew Turner Vice President BA Capital Goods Kontakt: Mariusz Trebicki P.O. Box 39 SE TUMBA Sweden Tillverkarens namn och adress: DeLaval Operation SP.Z.O.O. Robotnicza , Wroclaw Poland DeLaval , Version 1 1 (1)

10 Öppna tankar, DX Säkerhetsföreskrifter Öppna tankar, DX Säkerhetsföreskrifter Installationen av utrustningen får endast utföras av auktoriserade tekniker. Läs noggrant igenom instruktionerna innan kyltanken och kylaggregatet tas i bruk. Det är ägarens/användarens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att omgivningstemperaturen runt kylanläggningen sjunker till eller under fryspunkten. DeLaval påtar sig inget ansvar för skador som uppkommit på grund av frost. Vi tar inget ansvar för skador till följd av felaktig installation eller drift eller för felaktig eller otillräcklig skötsel och underhåll. Använd aldrig anläggningen för något annat än det angivna ändamålet. Varning! Se till att barn och obehöriga inte kommer i närheten av någon del av installationen. Varning! En låsbar huvudströmbrytare måste levereras av installatören. Huvudströmbrytaren måste monteras på en plats där den lätt kan nås i nödsituationer. Varning! Använd alltid handskar och skyddsglasögon när du hanterar diskmedel, eftersom substanserna kan irritera huden eller ögonen! 3(58)

11 Öppna tankar, DX Säkerhetsföreskrifter Varning! Blanda aldrig sura och alkaliska diskmedel. Då kan kemiska reaktioner uppstå som bildar farliga gaser! Varning! Placera behållarna med rengöringskemikalier på en säker plats där barn och obehöriga personer inte kan komma åt dem. Varning! Stöd alltid locket hela vägen när det öppnas eller stängs. Sätt fast locket med stödstången om sådan finns. Ett lock utan stödstång måste stödas hela vägen eller förbi dödpunktsläget vid öppning och stängning. Om det släpps halvvägs smäller det igen. Håll fingrarna borta från tankens kant när locket öppnas och stängs. Lämna inte tanken obevakad när locket är öppet. Varning! För inte in några föremål genom inspektionshålen medan omrörarmotorn är igång. Fara! Endast behöriga elektriker får öppna elskåpen och arbeta med den elektriska utrustningen. 4(58)

12 Öppna tankar, DX Säkerhetsföreskrifter Varning! Rengör aldrig kyltanksystemet med högtryckstvätt eller någon annan typ av vattenstråle, särskilt kylaggregatet och den elektriska utrustningen. Viktigt! Använd aldrig lösningsmedel på någon del av anläggningen! Håll fingrarna borta från kylaggregatet (risk för brännskador eller skärskador), också när tanken inte är igång: a) var försiktig med kondensorns kylflänsar, b) var försiktig med kylaggregatets kåpa och eventuella varma komponenter, c) lägg ingenting på kåpan, d) stå aldrig på kylaggregatet, tanken eller några rörledningar. Stoppa mjölkkylningsenheten: - innan manuell diskning utförs, - innan mjölken pumpas ut, - innan några åtgärder utförs på tankens insida. Varning! Elmatningen ska stängas av innan service eller underhåll påbörjas. Viktigt! För att förhindra att tanken korroderar ska du inte slipa stål i närheten av tanken. Små partiklar kan fastna på tanken och orsaka korrosion! Tankbilsföraren ska få noggranna instruktioner av mjölkproducenten om alla specifika handhavanden och säkerhetsföreskrifter gällande denna rutin. 5(58)

13 Öppna tankar, DX Säkerhetsföreskrifter VIKTIGT! För att bevara den optimala mjölkkvaliteten och spara energi rekommenderar vi att locket öppnas så lite som möjligt. Inspektioner eller annan hantering ska i största möjliga utsträckning göras genom inspektionshålen. Ljudtrycket från kylsystemet överkrider inte 76 db. 6(58)

14 Öppen tank DXOB med MTR40 Allmän beskrivning Öppen tank DXOB med MTR40 Allmän beskrivning DXOB-tanken har formen av en lodrät cylinder och rymmer mellan 200 och liter. DXOB a 1 DXOB-tankar levereras endast med ett påbyggt kylaggregat. Det påbyggda utförandet har ett kylaggregat monterat på tankens baksida som stöds av två balkar. Denna version sparar utrymme och är enkel att installera. Den öppna tanken består av: 1. En behållare av rostfritt stål 2. Ett påbyggt kylaggregat 3. En styrenhet, MTR40, för styrning av kylningen 4. Ett lock med mjölkinlopps-/inspektionsöppning. Huvuddelar a. Omrörarmotor, b. Omrörare, c. Tankutlopp, d. Justerbara ben. d b c Funktion Huvudfunktioner Mjölkkylningsanläggningen har två huvudfunktioner. För det första måste alla mjölkningar lagras och för det andra måste mjölken kylas 7(58)

15 Öppen tank DXOB med MTR40 Allmän beskrivning Denna kylperiod är begränsad till en viss tid, då temperaturen på innehållet måste kylas från ca 35 C till 4 C. De här två funktionerna kan uppfyllas med en tank som är konstruerad för ett direktexpansionssystem. Detalj av innertank Direktexpansionssystem Mjölken (1) och köldmediet (3) är åtskilda av tankväggen. Bottendelen på innertanken har dubbla plåtar och är helt isolerad med skum (4). Dessa plåtar har punktsvetsats (5) och kallas för förångare (2). Det finns ett kapillärrör vid inloppet till förångaren. Mängden köldmedium regleras av kapillärröret. Den smala passagen släpper igenom rätt mängd köldmedium till förångaren. Det flytande köldmediet tar upp värmen från mjölken under förångningen och blir till gas. Kompressorn är ansluten till förångarens utlopp och suger ut den uppvärmda gasen från förångaren. Kompressorn komprimerar gasen och trycker den genom kondensorn. Köldmediet kyls ned inuti kondensorn. Kondensorn består av kopparrör och flänsar. Gasen leds genom kopparrören och kyls ned av ett luftflöde eller kallt vatten. Gasen kondenserar till vätska och lagras för att åter sprutas in i förångaren. Kylkrets DXOB levereras endast som en "påbyggd" version, även kallad grundutförande (PRB). Figur A visar de komponenter som är monterade i kylkretsen. 8(58)

16 Öppen tank DXOB med MTR40 Allmän beskrivning Figur A Figuren visar kylaggregatet i grundutförande. Det innehåller de mest elementära kylningskomponenterna. Komponenter förmonterade på kylaggregatet (E): 1 - Kompressor. 2 - Rotalock-kompressor på sugsidan. 3 - Rotalock-kompressor på trycksidan (förutom på de minsta kylaggregaten). 4 - Lågtryckspressostat. Figur A 5 - Högtryckspressostat (förutom på de minsta kylaggregaten). 6 - Kondensor. 7 - Filter/torkmedel. Komponenter monterade i vätskeledningen: 8 - Kapillärrör. Mjölkflöde Mjölken kommer in i tanken (C) via slutenheten (A) och mjölkpumpen (B). I det här systemet pumpar mjölkpumpen den varma mjölken direkt till tanken och förångaren kyler hela mjölkmängden. I det här fallet avges all värme från mjölken till luften. Värmen från mjölken kan mycket väl användas för att minska gårdens energiförbrukning. Möjliga lösningar för detta beskrivs nedan. Minska energiförbrukningen För att spara energi under kylningsprocessen bör följande lösningar övervägas: 9(58)

17 Öppen tank DXOB med MTR40 Allmän beskrivning Förkylning med plattkylare Genom att förkyla mjölken med ett kallvattenflöde genom en plattkylare kyls mjölken till ca 15 C innan den går in i tanken. Mjölken kyls sedan ytterligare inuti tanken till 4 C. Det ljumma vattnet som kommer ut från plattkylaren kan användas som dricksvatten till djuren. Värmeåtervinning med en vattenkyld kondensor Genom att byta ut den luftkylda kondensorn mot en vattenkyld kondensor (värmeväxlare) kyls den varma köldmediegasen som kommer ut från tanken med hjälp av det kalla vattnet i kondensorn. Det kontinuerliga varmvattenflödet på ca 55 C kan lagras i en isolerad behållare och användas för alla typer av ändamål. 10(58)

18 DeLaval kyltank DXOB DeLaval kyltank DXOB En standard DXOB-tank har ett 2" SMS-utlopp och blindmutter, och kan anslutas till 1 x 230 V eller 3 x 400 V + N, 50 Hz. Beskrivning DXOB-tanken är en öppen cylindrisk tank, avsedd för lagring och kylning av mjölk, lämplig för 2 och 4 mjölkningar per dag. DXOB-tanken är utrustad med en omrörare för att mjölken ska röras om och bli homogen. Omrörningen är helt automatisk för att säkerställa korrekt lagring av mjölken. Locket kan öppnas helt för enkel tillgång vid manuell diskning av omröraren och tankens insida. DXOB utförs med ett påbyggt kylaggregat. Tanken drivs av styrenheten MTR40. Styrenheten har en kylfunktion med en justerbar måltemperatur för kylningen och en omrörningsfunktion med programmerbar mellan- eller kontinuerlig omrörning. MTR40 kan monteras på väggen. Följande ingår i DXOB påbyggd version: - kylaggregat monterat på två solida balkar på tankens baksida, - förladdad kylkrets, - kapillärrör, - skyddslucka av rostfritt stål. Tekniska data Allmänt Material Innertanken är tillverkad av rostfritt stål, AISI 304. Yttertanken är tillverkad av AISI 430 och slipad slät. Förångare: Dubbel dimpelplåt av rostfritt stål i tankens botten. 11(58)

19 DeLaval kyltank DXOB Isolering PUR-skum mellan inner- och yttertanken. Mjölkinlopp/inspektionsöppning: En öppning med Ø 200 mm, täckt av ett plastlock. Utlopp: Ø 2" rör med SMS hangänga. Valfritt: Spjällventil SMS 51 eller DIN 50. Omrörarmotor: Självsmörjande med rotationshastighet - 21 varv/min 50 Hz, - 25 varv/min 60 Hz. Ben 6 justerbara ben av rostfritt stål. Mätning av mjölkvolym: Med mätsticka och mjölkmängdstabell (indikation). För en mer noggrann avläsning, använd kalibreringsdiagram. Styrning: DeLaval styrenhet MTR40 med digital termometer, en justerbar måltemperatur för kylning och ett omrörningsintervall. Diskning: Diskning utförs manuellt. Kylsystem: Konstruerat för direktexpansionssystem. Köldmedium: R22, R404A eller motsvarande (R134A, R407C). Förångare: Rör IN och UT på baksidan av tanken. Krav Strömförsörjning: 1 x 230 V + N och 3 x 400 V + N Varning! En låsbar huvudströmbrytare måste levereras av installatören. Huvudströmbrytaren måste monteras på en plats där den lätt kan nås i nödsituationer. 12(58)

20 DeLaval kyltank DXOB Avtappningsställe: Avtappningsstället ska vara placerat nära tankens utlopp. STANDARDPAKET TILL TANKEN Tanken levereras på en träpall och är täckt av folie. Pallen kan lyftas med gaffeltruck i längdriktningen. Mer information finns i "Lyfta av tanken från lastbilen" i installationskapitlet. Tillbehör Spjällutloppsventil SMS 51 - DIN 50 Artikelnummer: SMS 51 - SMS 51 Artikelnummer: Avtappning Mjölkinlopp Det varsammaste sättet att fylla kyltanken är genom tankens utlopp. Mjölkledningen från slutenheten ansluts till tankens utlopp med en speciell anslutningsanordning. Anslutningsanordningarna nedan kan användas på en DIN-utloppsventil. Med avtappning Artikelnummer: Utan avtappning Artikelnummer: Mer information om skonsam tankpåfyllning finns i företagets MEMO-bok med artikelnummer (58)

21 DeLaval kyltank DXOB Måttabell för DXOB 200 liter Tank Kylaggregat A B C D E F G H I M P 200L/2BI PRB/CAJ9480/ L/2BII PRB/CAE9460/ Alla mått är i mm M = Maxkapacitet (liter) P = Nettovikt tank med påbyggt kylaggregat 14(58)

22 DeLaval kyltank DXOB Måttabell för DXOB liter Tank Kylaggregat A B C D * E F G H I K L M P 300L/2BII PRB/CAJ9510/ L/2BIII PRB/CAJ9480/ L/4BI PRB/CAE9460/ L/4CI PRB/CAE9460/ L/2BII PRB/CAJ4517/ L/2BIII PRB/CAJ9510/ L/4BI PRB/CAJ9480/ L/4CI PRB/CAJ9480/ L/2AII PRB/1/H8/B15/ L/2BII PRB/CAJ4519/ L/4BII PRB/CAJ9480/ L/4CI PRB/CAJ9510/ L/2BII PRB/1/H8/B15/ L/2BIII PRB/CAJ4519/ L/4BII PRB/CAJ9510/ L/4CI PRB/CAJ4517/ L/2BII PRB/1/H8/B19/ L/2BIII PRB/CAJ4519/ L/4BI PRB/CAJ4517/ L/4CI PRB/CAJ4517/ (58)

23 DeLaval kyltank DXOB Tank Kylaggregat A B C D * E F G H I K L M P 800L/2BII PRB/1/H8/B19/ L/2BIII PRB/FH4524/ L/4BI PRB/CAJ4517/ L/4CI PRB/CAJ4517/ L/2BII PRB/1/H8/B21/ L/2BIII PRB/1/H8/B19/ L/4BI PRB/FH4524/ L/4BI PRB/1/H8/B15/ L/4CI PRB/CAJ4519/ L/2BII PRB/1/M8/B26/ L/2BIII PRB/1/H8/B21/ L/4BII PRB/FH4524/ L/4BII PRB/1/H8/B15/ L/4BIII PRB/CAJ4517/ L/4CI PRB/FH4524/ L/4CI PRB/1/H8/B15/ L/2BII PRB/1/M8/B30/ L/2BIII PRB/1/M8/B30/ L/4BI PRB/1/H8/B19/ L/4BII PRB/FH4524/ L/4BII PRB/1/H8/B15/ L/4CI PRB/1/H8/B19/ L/2BII PRB/1/M9/B38/ L/2BIII PRB/1/M8/B30/ L/4BI PRB/1/H8/B21/ L/4BII PRB/1/H8/B19/ L/4CI PRB/1/H8/B21/ L/2BIII PRB/1/M9/B38/ L/4BII PRB/1/H8/B21/ L/4BIII PRB/1/H8/B19/ L/4CI PRB/1/H8/B21/ Alla mått är i mm M = Maxkapacitet (liter) P = Nettovikt tank med påbyggt kylaggregat * Observera att liters tankar inte är utrustade med en lockhållare 16(58)

24 DeLaval styrenhet MTR40 DeLaval styrenhet MTR40 Artikelnummer MTR40, 1 x 230V, med sensor Additional: Kontaktorbox, 1 x 230 V Kontaktorbox, 3 x 400 V, 2,4-4 A Kontaktorbox, 3 x 400 V, 4-6 A Kontaktorbox, 3 x 400 V, 6-10 A Temperatursensor (5 m oskärmad kabel) Beskrivning MTR40 är en elektronisk styrenhet för styrning och drift av öppna mjölkkyltankar. Kylnings- och omrörningsfunktionerna ställs in enligt aktuella behov. Den har en justerbar måltemperatur för kylning, mellanoch kontinuerlig omrörning. På kontrollpanelen finns fyra tryckknappar som används för styrning och programmering av de tillgängliga funktionerna. De två indikeringslamporna visar vilken funktion som för närvarande är aktiv. Displayen är tresiffrig med en decimals noggrannhet. 17(58)

25 DeLaval styrenhet MTR40 Tekniska data Typ MTR40 Mikroprocessorstyrd styrenhet för drift och styrning av öppna mjölkkyltankar. Funktioner: Kylning PÅ, intervallomrörning, permanent omrörning. Indikeringslampor: Omrörarmotor igång, kylaggregat igång. Mätområde: -10,0 99,0 ºC Reläer: I standardutförande har alla MTR40 ett kretskort med ett relä för kompressor (16 A), en fläkt och ett relä för omrörare (10 A). En extra enhet med en kontaktor (styrs av kretskortsreläet) måste läggas till vid större kompressorer, 1 x 230 V-modeller. Ett överströmsrelä läggs till för 3 x 400 V-modeller. Strömförsörjning: 1 ~ 230 V, 50/60 Hz 3 ~ 400 V, 50/60 Hz Kapslingsklass: IP 54 Säkringar: 10 A för styrströmmen (monterad i kontaktorboxen). 18(58)

26 DeLaval styrenhet MTR Hölje: svart plast 130 x 90 x 64 (BxHxD) Fastsättning: Fyra hål i huset på baksidan av lådan. Kabelmuttrar: En M16 för anslutningen till kylaggregatet och en M12 för sensorkabeln. En extra M16 kan monteras vid behov ,8 19(58)

27 DeLaval styrenhet MTR40 20(58)

28 DeLaval kylaggregat DeLaval kylaggregat Artikelnummer Scrolltyper 3 x 400 V, 50 Hz, utan nedpumpning Artikelnr. Typ HP/kW PRB/1/H8/B15/4 2/1, PRB/1/H8/B19/4 2,25/1, PRB/1/H8/B21/4 2,75/ PRB/1/M8/B26/4 3,5/2, PRB/1/M8/B30/4 4/2, PRB/1/M9/B38/4 5/3, PRB/2/S9/B45/4 6/4, PRB/2/S9/B56/4 7,5/5, PRB/2/V6/B75/4 10/7, PRB/2/W9/B92/4 13/9, PRB/2/W9/B11/4 15/11 21(58)

29 DeLaval kylaggregat Scrolltyper 3 x 400 V, 50 Hz, med nedpumpning Artikelnr. Typ HP/kW PRR/1/H8/B15/4 2/1, PRR/1/H8/B19/4 2.25/ PRR/1/H8/B21/4 2,75/ PRR/1/M8/B26/4 3,5/2, PRR/1/M8/B30/4 4/2, PRR/1/M9/B38/4 5/3, PRR/2/S9/B45/4 6/4, PRR/2/S9/B56/4 7,5/5, PRR/2/V6/B75/4 10/7, PRR/2/W9/B92/4 13/9, PRR/2/W9/B11/4 15/11 Scrolltyper 3 x 230 V, 50 Hz, med nedpumpning Artikelnr. Typ HP/kW PRR/1/H8/B15/3 2/1, PRR/1/H8/B19/3 2,25/1, PRR/1/H8/B21/3 2,75/ PRR/1/M8/B26/3 3,5/2, PRR/1/M8/B30/3 4/2, PRR/1/M9B38/3 5/3, PRR/2/S9/B45/3 6/4, PRR/2/S9/B56/3 7,5/5,5 22(58)

30 DeLaval kylaggregat Scrolltyper 1 x 230 V, 50 Hz, med nedpumpning Artikelnr. Typ HP/kW PRR/1/H8/R22/5 2/1, PRR/1/H8/B19/5 2,25/1, PRR/1/H8/B21/5 2,75/ PRR/1/M8/B26/5 3,25/2, PRR/1/M8/R47/5 4/2, PRR/2/S9/B42/5 5,5/4,1 Scrolltyper 3 x 208 V, 60 Hz, med nedpumpning Artikelnr. Typ HP/kW PRR/2/R7/B30/6 4/2, PRR/2/S9/B38/6 5/3, PRR/2/V5/B45/6 6/4,4 Kolvtyper 1 x 230 V, 50 Hz, utan nedpumpning Artikelnr. Typ HP/kW PRB/CAE9460/5 0,50/0, PRB/CAJ9480/5 0,75/0, PRB/CAJ9510/5 1/0, PRB/CAJ4517/5 1,25/0, PRB/CAJ4519/5 1,5/ PRB/FH4524/5 2/1,5 23(58)

31 DeLaval kylaggregat Kolvtyper 1 x 230 V, 50 Hz, med nedpumpning Artikelnr. Typ HP/kW PRR/CAE9460/5 0,50/0, PRR/CAJ9480/5 0,75/0, PRR/CAJ9510/5 1/0, PRR/CAJ4517/5 1,25/0,9 Beskrivning Dessa luftkylda kylaggregat är utrustade för att användas i mjölkkylningssystem på gården. Aggregaten är avpassade för köldmedierna R22, R404A, R407C och R507. DeLaval kylaggregat finns i effektområdet 0,4 kw upp till 11 kw. I det lägre området sker kylningen med aggregat som har kolvkompressorer (l'unité Hermétique). I de större aggregaten används scrollkompressorer. Du kan välja mellan följande två system: - Grundutförande (B): lämpligt för ett kapillärsystem. - Behållarutförande (R): lämpligt för nedpumpningssystem. Scrollkompressor Principen att förflytta gaser utnyttjar två identiska spiraler. Den ena spiralen sitter på en excenteraxel. När motorn driver axeln uppstår en roterande rörelse hos spiralen. Den roterande rörelsen sker inuti en annan fast spiral. På det sättet bildas en rad små gasfickor mellan de två spiralerna. När gasfickorna trycks mot mitten av spiralerna minskar volymen och därigenom ökar trycket. Eftersom fickorna bildas nästan samtidigt genom hela kanalen mellan spiralerna sker sugning, kompression och tryck i stort sett kontinuerligt. 24(58)

32 DeLaval kylaggregat Rekommenderad oljekvalitet för: Polyester Vevhusolja för olika köldmedier DeLaval kylaggregat är fyllda med polyesterolja. Det gör dem lämpliga att användas med följande köldmedier: R22 (*), R404A, R507, R407C (**). (*) Med hänsyn till DeLavals miljöpolicy rekommenderar inte PA Cooling användning av R22 i nyinstallerade kylsystem. Detta köldmedium ska endast användas i redan befintliga system. OBS! När du byter en kompressor eller hela kylaggregatet tillverkat av Copeland ska du tänka på följande: Det går att använda en kompressor med esterolja i ett kylsystem som tidigare har körts med mineralolja. Det är dock endast möjligt när ett mineroljebaserat köldmedium (R22, Isecon 59) används. I alla andra fall ska samma typ av vevhusolja som tidigare har använts fyllas på. (**) OBS! Användning av köldmedium av typen R407C i kylaggregat tillverkat av Tecumseh/l'Unité Hermétique täcks inte av garantibestämmelserna från denna leverantör. Mineralolja Copeland Mobil EAL Arctic 22CC, 0,95 l "Vit olja", 1 l l'unité Hermétique (R134A, R507, R404A): Olja för l'unite , 1 l (R22) ref. 2444RC: Shell 2444RC, 2 l (58)

33 DeLaval kylaggregat Tekniska data Typ (exempel): PRB/1/H8/B15/4 PR - ProfiCool 2000 B - utförande (B = grundutförande, R = behållare) 1 - antal fläktar H8 - kondensortyp B15 - kompressortyp (B = ZB-typ scroll, R = ZR-typ scroll eller S = ZS-typ scroll) 4 - spänning (3 = 3 x 230 V; 4 = 3 x 400 V + N; 5 = 1 x 230 V + N; 6 = 3 x 208 V, 60 Hz) (För produkterna från l'unité Hermétique används en fullständig kod för fläktar, kondensor och kompressor, t.ex. PRB/CAJ9510/5). Köldmedium: Lämplig för R22, R404A eller liknande. Kompressor: - Kolvkompressor (l'unité Hermétique). - Scrollkompressor (ZR, ZS eller ZB) (Copeland): - Sug- och tryckventiler Rotalock med tryckvaktsanslutning (Copeland). - Sugventiler Rotalock (l'unité Hermétique). - Vevhusvärmare (Copeland). Fläktmotor: Monterad och skyddad i en skyddsanordning. Användbar för varvtalsreglering. - Utom för: - PRR/2/R7/B30/6 - PRR/2/S9/B38/6 - PRR/2/V5/B45/6 Pressostater: - l'unité Hermétique: endast lågtryckspressostat på PRR (behållarversionen). - Copeland: låg- och högtryckspressostat, standard. 26(58)

34 DeLaval kylaggregat Filter/torkmedel: Förmonterade på aggregaten. Elektriska ledningar: Kylaggregatets komponenter är förmonterade i en manöverlåda. Manöverlåda: Manöverlådan ska beställas separat. Den kan monteras på väggen eller på kylaggregatet (påbyggda versionen). Obs! Tankar med ett påbyggt kylaggregat levereras med en manöverlåda. Specifikationer Copeland 3 x 400 V + N Nedan finner du de tekniska specifikationerna för DeLaval kylaggregat (Copeland). PRB - Grundutförande (B), lämpligt för kapillärsystem. Utrustat med golvplatta, kondensor med fläkt(ar), ZB-scrollkompressor med oljeinspektionsglas (typ 2-11 kw), Rotalock-ventiler och termistorregleringsenhet (typ 5,5-11 kw), vevhusvärmare, torkfilter, låg- och högtryckspressostater och elektrisk kopplingsbox. PRR - Som grundutförandet men med behållare (R) och magnetventil, lämplig för nedpumpningssystem. Strömförsörjning: 3 x 400 V + N. Tabellen nedan gäller köldmediet R404A (nominell kylkapacitet vid 0 C förångningstemperatur/32 C omgivningstemperatur). Figuren nedan visar typen PRR/1/H8/B15/4. 27(58)

35 DeLaval kylaggregat Kylaggregat Kylaggregat Kompressor Effekt kw Nom. kapacitet Nom. ineffekt Ström, amp Max. amp Fläkt (komplett) PRB/1/H8/B15/4 PRR/1/H8/B14/4 ZB 15 KCE 1,5 4,46 kw 1,70 kw 2,63 3,0 1 / 300 W PRB/1/H8/B19/4 PRR/1/H8/B19/4 ZB 19 KCE 1,7 5,75 kw 2,37 kw 4,22 4,8 1 / 300 W PRB/1/H8/B21/4 PRR/1/H8/B21/4 ZB 21 KCE 2,0 6,58 kw 2,93 kw 5,21 6,0 1 / 300 W PRB/1/M8/B26/4 PRB/1/M8/B30/4 PRB/1/M9/B38/4 ZB 26 KCE 2,6 8,23 kw 3,15 kw 5,78 6,6 1 / 300 W ZB 30 KCE 2,9 9,30 kw 3,71 kw 7,59 8,7 1 / 300 W ZB 38 KCE 3,7 11,63 kw 4,90 kw 9,52 10,9 1 / 570 W PRB/2/S9/B45/4 PRR/2/S9/B45/4 ZB 45 KCE 4,4 14,21 kw 5,16 kw 9,36 10,6 2 / 300 W PRB/2/S9/B56/4 PRR/2/S9/B56/4 ZB 56 KCE 5,5 15,8 kw 7,1 kw 12,8 14,5 2 / 300 W PRB/2/V6/B75/4 PRR/2/V6/B75/4 ZB 75 KCE 7,5 23,5 kw 9,65 kw 15,5 17,9 2 / 570 W PRB/2/W9/B92/4 PRB/2/W9/B11/4 PRR/1/M8/B26- /4 PRR/1/M8/B30- /4 PRR/1/M9/B38- /4 PRR/2/W9/B92- /4 PRR/2/W9/B11- /4 ZB 92 KCE 9,6 28,97 kw 11,95 kw 18,59 21,8 2 / 570 W ZB 11 MCE 11,0 32,5 kw 14,7 kw 23,6 27,4 2 / 570 W 28(58)

36 DeLaval kylaggregat Specifikationer Copeland 3 x 230 V Nedan finner du de tekniska specifikationerna för DeLaval kylaggregat (Copeland). PRR - Utförande med behållare och magnetventil, lämplig för nedpumpningssystem. Utrustat med golvplatta, kondensor med fläkt(ar), ZB-scrollkompressor med oljeinspektionsglas (typ 2-2,5 kw), Rotalock-ventiler och termistorregleringsenhet (typ 5,5 kw), vevhusvärmare, torkfilter, låg- och högtryckspressostater och elektrisk kopplingsbox. Strömförsörjning: 3 x 230 V Tabellen nedan gäller köldmediet R404A (nominell kylkapacitet vid 0 C förångningstemperatur/32 C omgivningstemperatur). Kylaggregat Kompressor Effekt kw Nom. kapacitet Nom. ineffekt Ström, amp Max. amp Fläkt (komplett) PRR/1/H8/B15/3 ZB14 KCE 1,5 4,46 kw 1,70 kw 4,52 5,1 1 / 300 W PRR/1/H8/B19/3 ZB19 KCE 1,7 5,48 kw 2,23 kw 5,92 6,7 1 / 300 W PRR/1/H8/B21/3 ZB21 KCE 2,0 6,42 kw 2,83 kw 6,69 7,8 1 / 300 W PRR/1/M8/B26/3 ZB26 KCE 2,6 8,37 kw 3,33 kw 7,95 9,1 1 / 300 W PRR/1/M8/B30/3 ZB30 KCE 2,9 9,52 kw 3,75 kw 10,61 12,6 1 / 300 W PRR/1/M9/B38/3 ZB38 KCE 3,7 11,69 kw 5,11 kw 13,33 15,7 1 / 300 W PRR/1/S9/B45/3 ZB45 KCE 4,4 14,37 kw 5,62 kw 15,05 17,9 1 / 300 W PRR/1/S9/B56/3 ZB56 KCE 5,5 16,62 kw 7,12 kw 21,57 24,3 1 / 300 W 29(58)

DeLaval Y/D start Instruktionsbok

DeLaval Y/D start Instruktionsbok Instruktionsbok 87077931 2013-12-16, Version 1 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval Y/D start... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 DeLaval Y/D start 1 Förord...

Läs mer

Anordning för varsam tankpåfyllning

Anordning för varsam tankpåfyllning Instruktionsbok 89920431 2013-05-10, Version 1 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning Allmän beskrivning... 5 Anordning för varsam tankpåfyllning 1 Introduktion... 5 2 T-rör... 6 Produktdata...

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

DeLaval strömedelspridare MBS Instruktionsbok

DeLaval strömedelspridare MBS Instruktionsbok DeLaval strömedelspridare MBS Instruktionsbok 87245931 2014-01-15, Version 1 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval strömedelspridare MBS... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Instruktionsbok DeLaval propellerfläkt PFE

Instruktionsbok DeLaval propellerfläkt PFE Bruksanvisning i orginal Instruktionsbok DeLaval propellerfläkt PFE - 0906 - Innehållsförteckning DeLaval propellerfläkt PFE... 3 Allmän beskrivning... 3 Ventilationsfläktar för alla behov... 3 Aerodynamiskt

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation 6 Underhåll 7 Energibesparingstips

Läs mer

Bevara din mjölkkvalitet

Bevara din mjölkkvalitet Bevara din mjölkkvalitet Mjölkkylning för DeLaval VMS Din lösning varje dag Mjölkkylning för DeLaval VMS Mjölkkylning för DeLaval VMS Automatisk mjölkning ställer nya krav på kylningen av mjölken. DeLaval

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

DeLaval vattentank WTM1000 Instruktionsbok

DeLaval vattentank WTM1000 Instruktionsbok Instruktionsbok 87317631 2014-10-14, Version 5 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval vattentank WTM1000... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 DeLaval vattentank

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

COS luftkylda kylaggregat

COS luftkylda kylaggregat 1.1401.13 COS luftkylda kylaggregat Nu även med Bitzer Allmänt COS tillverkar kylaggregat för industriella och kommersiella installationer. Aggregaten är avsedda för utomhusplacering och är korrosionsskyddade

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Instruktionsbok DeLaval mjölkpump FMP 110

Instruktionsbok DeLaval mjölkpump FMP 110 Instruktionsbok DeLaval mjölkpump FMP 110-0809 - Innehållsförteckning FMP 110... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Allmän beskrivning... 5 Mjölkpumpens kapacitet... 5 Styrenhet för mjölkpump... 6 Guide till

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna B R U K S A N V I S N I N G Framkallningsmaskin MI-5 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Innan du startar maskinen 3 3.0

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Säker

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar...

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar... MOBIL KYLA mod. KY Drift- & skötselanvisningar... INNEHÅLL Innehåll Tekniska data Fjärkontroll Manöverpanel Funktioner och Inställning av KYLA, AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT Funktioner och Inställningar

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar KORVGRILL HD1 HD2 HD4 Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Coolpart Sweden AB Förrådsvägen Södertälje. Tel Fax

Coolpart Sweden AB Förrådsvägen Södertälje. Tel Fax Coolpart Sweden AB Förrådsvägen 5 151 48 Södertälje Tel. 08-554 40 500 Fax. 08-544 40 501 info@coolpart.se www.coolpart.se Rubin Kyl & Frysskåp, Spindel väggkyl, Fanzy väggkyl, Tapaskyl, Smaragd delikyldisk

Läs mer

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB FÖR EUR INNEHÅLL Introduktion... Beskrivning av delar... Drift instruktioner... Installationsanvisning... Felsökning... Underhåll... Specifikationer...

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 22-1670 DC-62P Art: 22-1680 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox. Vi som tillverkare och leverantör

Läs mer

ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL

ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL SIDRUBRIK PRODUKTBESKRIVNING Centralsmörjningspumpen är av kolvtyp. Det elektroniska styr- och övervakningskortet är placerat i motorns plastkåpa,

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Instruktionsbok PrimaSafe T

Instruktionsbok PrimaSafe T Instruktionsbok PrimaSafe T AC on AC off Low Battery 2009-04-09-0906 - 89966231.pdf Innehållsförteckning DeLaval PrimaSafe T... 3 Allmän beskrivning... 3 Grundläggande om ventilation... 4 Ventilationsprocessen...

Läs mer

JUICEKYLARE. Användarhandbok

JUICEKYLARE. Användarhandbok JUICEKYLARE PROMEK TYP: VL112, VL223, VL224, VL446 Användarhandbok S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX S1542-5I. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX S1542-5I

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

Electrolux Prostore 90

Electrolux Prostore 90 Electrolux Prostore kyl- och frysserie är anpassade för de kök där man kräver Gastronormanpassning samt kyl-och frysskåp av toppkvalitet med finesser som ett mycket effektivt kylsystem samt energibesparande

Läs mer

INSTRUKTION FÖR SLUSH MASKIN CAB NEW FABY

INSTRUKTION FÖR SLUSH MASKIN CAB NEW FABY INSTRUKTION FÖR SLUSH MASKIN CAB NEW FABY Tack för att Ni valde en Slush maskin från Popz Sverige AB! Bruksanvisningen ska läsas igenom noga innan maskinen startas. Maskinen får inte användas för annat

Läs mer

TRANSPORTABEL ISBITSMASKIN

TRANSPORTABEL ISBITSMASKIN TRANSPORTABEL ISBITSMASKIN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan ismaskinen tas i bruk. Spara användarmanualen för senare användning. BESKRIVNING AV ISMASKINEN 1. Översta kåpa 2. Frontkåpa

Läs mer

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Gelato HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Delar Motorenhet Till och från knapp Lock Axel Omrörare Kylbehållare Figurer Stäng Öppna 1 2 3 4 5 6 Arbetssätt Glass tillverkas genom att de tillredda ingredienserna

Läs mer

6-010. Kyldisk Skolserie HANDBOK. Viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521 30 53 Edition1 2014/01

6-010. Kyldisk Skolserie HANDBOK. Viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521 30 53 Edition1 2014/01 6-010 Kyldisk Skolserie HANDBOK Viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 30 53 Edition1 2014/01 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att installera

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit GRUNDFOS PRODUKTbroschyr Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Avskiljning av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Med Grundfos Cleanvent og Magvent löser man detta. Luftavskiljning

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Avfuktare KCC-10A. Drift- och skötselmanual SVENSKA DS227:1410. Drift- och skötselmanual KCC-10A

Avfuktare KCC-10A. Drift- och skötselmanual SVENSKA DS227:1410. Drift- och skötselmanual KCC-10A Drift- och skötselmanual Avfuktare KCC-10A Tack för att Du har valt en produkt från KCC. Läs användarhandboken noga innan användning och spara den för framtida bruk. DS227:1410 1 Innehåll Viktiga instruktioner

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

KYL-/FRYSBOX 12/24/230V

KYL-/FRYSBOX 12/24/230V KYL-/FRYSBOX 12/24/230V Bruksanvisning HN nr. 8896 Lycka till med Er nya kylbox kom ihåg att noggrannt läsa igenom denna bruksanvisning före användning och spara den för eventuellt senare bruk. Kylboxen

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 7-001 Dispenser Tallriksdispenser omställbar HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 74 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

CHILLER VATTENAUTOMAT

CHILLER VATTENAUTOMAT CHILLER VATTENAUTOMAT Typ I / Typ II Bruksanvisning Typ I Typ II Detta dokument är avsett för modellerna: CHILL 003 CHILL 004 www.bravilor.com 2013 Bravilor Bonamat Alla rättigheter förbehålles. Ingen

Läs mer