Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40"

Transkript

1 Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR

2

3 Innehållsförteckning Öppna tankar, DX... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Öppen tank DXOB med MTR Allmän beskrivning... 7 Funktion... 7 Huvudfunktioner... 7 Direktexpansionssystem... 8 Kylkrets... 8 Mjölkflöde... 9 Minska energiförbrukningen... 9 DeLaval kyltank DXOB Beskrivning Tekniska data Allmänt Krav Tillbehör Spjällutloppsventil Mjölkinlopp Måttabell för DXOB 200 liter Måttabell för DXOB liter DeLaval styrenhet MTR Artikelnummer Beskrivning Tekniska data DeLaval kylaggregat Artikelnummer Beskrivning Scrollkompressor... 24

4 Vevhusolja för olika köldmedier Tekniska data Specifikationer Copeland 3 x 400 V + N Specifikationer Copeland 3 x 230 V Specifikationer Copeland 1 x 230 V + N Specifikationer Copeland 3 x 208 V Specifikationer l'unité 1 x 230 V + N Mått Copeland Mått (PRR Copeland, 3 x 400 V + N) DeLaval kylaggregat med behållare Mått (PRB Copeland, 3 x 400 V + N) DeLaval kondenseringsaggreagat grundutförande (lämpligt för kapillärsystem) Mått (PRR Copeland, 1 x 230 V + N) DeLaval kondenseringsaggregat med behållare Mått (PRR Copeland, 3 x 230 V + N) DeLaval kylaggregat med behållare Mått (PRR Copeland, 3 x 208 V + N) DeLaval kylaggregat med behållare Mått l'unité Hermétique DeLaval kylaggregat med behållare (PRR l'unité Hermétique, 1 x 230 V + N) DeLaval kylaggregat grundutförande (PRB l'unité Hermétique, 1 x 230 V + N) Öppen tank DXOB med MTR Handhavande Påfyllning Kylning Tömning av tanken... 41

5 Diskning Fylla tanken Åtgärder vid påfyllningsrutinen Kylning Kylning (första mjölkning) Omrörningsstyrning Mäta mjölkvolymen Läsa av mjölkmängdstabellen Tömning av tanken Krav vid tömning av tanken Rutiner för tanktömning Diskning av tanken Manuell diskning Varje vecka eller varannan diskning DeLaval styrenhet MTR Handhavande Manöverpanelen MTR Starta kylning Börja permanent omrörning Börja mellanomrörning Slå av alla aktiva funktioner Visa måltemperatur Ändra måltemperatur Öppen tank DXOB med MTR Service Allmänt Varannan månad Rengör mjölkinloppen och inspektionsöppningen Rengör kondenseringsaggregatet En gång per år Allmänna rekommendationer när du ska klättra in i tanken... 53

6 Felsökning Kylning Felkoder... 56

7 EG-försäkran om överensstämmelse Produktens namn: Rapport nr Produkten uppfyller kraven i följande direktiv: DeLaval cooling tank DXOB Direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet Maskindirektivet 2006/42/EC Harmoniserade standarder som har använts: EN 13732:2002+A2:2009 EN ISO :2007 EN ISO :2007 EN ISO :2003 EN ISO :2003 Andra tekniska standarder och specifikationer som använts: Datum: Underskrift: Namn: Position: Avdelning: Andrew Turner Vice President BA Capital Goods Kontakt: Mariusz Trebicki P.O. Box 39 SE TUMBA Sweden Tillverkarens namn och adress: DeLaval Operation SP.Z.O.O. Robotnicza , Wroclaw Poland DeLaval , Version 1 1 (1)

8 2(58)

9 EG-försäkran om överensstämmelse Produktens namn: Rapport nr Produkten uppfyller kraven i följande direktiv: DeLaval cooling tank DXO Direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet Maskindirektivet 2006/42/EC Harmoniserade standarder som har använts: EN 13732:2002+A2:2009 ISO :2007 ISO :2007 EN ISO :2003 EN ISO :2003 Andra tekniska standarder och specifikationer som använts: Datum: Underskrift: Namn: Position: Avdelning: Andrew Turner Vice President BA Capital Goods Kontakt: Mariusz Trebicki P.O. Box 39 SE TUMBA Sweden Tillverkarens namn och adress: DeLaval Operation SP.Z.O.O. Robotnicza , Wroclaw Poland DeLaval , Version 1 1 (1)

10 Öppna tankar, DX Säkerhetsföreskrifter Öppna tankar, DX Säkerhetsföreskrifter Installationen av utrustningen får endast utföras av auktoriserade tekniker. Läs noggrant igenom instruktionerna innan kyltanken och kylaggregatet tas i bruk. Det är ägarens/användarens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att omgivningstemperaturen runt kylanläggningen sjunker till eller under fryspunkten. DeLaval påtar sig inget ansvar för skador som uppkommit på grund av frost. Vi tar inget ansvar för skador till följd av felaktig installation eller drift eller för felaktig eller otillräcklig skötsel och underhåll. Använd aldrig anläggningen för något annat än det angivna ändamålet. Varning! Se till att barn och obehöriga inte kommer i närheten av någon del av installationen. Varning! En låsbar huvudströmbrytare måste levereras av installatören. Huvudströmbrytaren måste monteras på en plats där den lätt kan nås i nödsituationer. Varning! Använd alltid handskar och skyddsglasögon när du hanterar diskmedel, eftersom substanserna kan irritera huden eller ögonen! 3(58)

11 Öppna tankar, DX Säkerhetsföreskrifter Varning! Blanda aldrig sura och alkaliska diskmedel. Då kan kemiska reaktioner uppstå som bildar farliga gaser! Varning! Placera behållarna med rengöringskemikalier på en säker plats där barn och obehöriga personer inte kan komma åt dem. Varning! Stöd alltid locket hela vägen när det öppnas eller stängs. Sätt fast locket med stödstången om sådan finns. Ett lock utan stödstång måste stödas hela vägen eller förbi dödpunktsläget vid öppning och stängning. Om det släpps halvvägs smäller det igen. Håll fingrarna borta från tankens kant när locket öppnas och stängs. Lämna inte tanken obevakad när locket är öppet. Varning! För inte in några föremål genom inspektionshålen medan omrörarmotorn är igång. Fara! Endast behöriga elektriker får öppna elskåpen och arbeta med den elektriska utrustningen. 4(58)

12 Öppna tankar, DX Säkerhetsföreskrifter Varning! Rengör aldrig kyltanksystemet med högtryckstvätt eller någon annan typ av vattenstråle, särskilt kylaggregatet och den elektriska utrustningen. Viktigt! Använd aldrig lösningsmedel på någon del av anläggningen! Håll fingrarna borta från kylaggregatet (risk för brännskador eller skärskador), också när tanken inte är igång: a) var försiktig med kondensorns kylflänsar, b) var försiktig med kylaggregatets kåpa och eventuella varma komponenter, c) lägg ingenting på kåpan, d) stå aldrig på kylaggregatet, tanken eller några rörledningar. Stoppa mjölkkylningsenheten: - innan manuell diskning utförs, - innan mjölken pumpas ut, - innan några åtgärder utförs på tankens insida. Varning! Elmatningen ska stängas av innan service eller underhåll påbörjas. Viktigt! För att förhindra att tanken korroderar ska du inte slipa stål i närheten av tanken. Små partiklar kan fastna på tanken och orsaka korrosion! Tankbilsföraren ska få noggranna instruktioner av mjölkproducenten om alla specifika handhavanden och säkerhetsföreskrifter gällande denna rutin. 5(58)

13 Öppna tankar, DX Säkerhetsföreskrifter VIKTIGT! För att bevara den optimala mjölkkvaliteten och spara energi rekommenderar vi att locket öppnas så lite som möjligt. Inspektioner eller annan hantering ska i största möjliga utsträckning göras genom inspektionshålen. Ljudtrycket från kylsystemet överkrider inte 76 db. 6(58)

14 Öppen tank DXOB med MTR40 Allmän beskrivning Öppen tank DXOB med MTR40 Allmän beskrivning DXOB-tanken har formen av en lodrät cylinder och rymmer mellan 200 och liter. DXOB a 1 DXOB-tankar levereras endast med ett påbyggt kylaggregat. Det påbyggda utförandet har ett kylaggregat monterat på tankens baksida som stöds av två balkar. Denna version sparar utrymme och är enkel att installera. Den öppna tanken består av: 1. En behållare av rostfritt stål 2. Ett påbyggt kylaggregat 3. En styrenhet, MTR40, för styrning av kylningen 4. Ett lock med mjölkinlopps-/inspektionsöppning. Huvuddelar a. Omrörarmotor, b. Omrörare, c. Tankutlopp, d. Justerbara ben. d b c Funktion Huvudfunktioner Mjölkkylningsanläggningen har två huvudfunktioner. För det första måste alla mjölkningar lagras och för det andra måste mjölken kylas 7(58)

15 Öppen tank DXOB med MTR40 Allmän beskrivning Denna kylperiod är begränsad till en viss tid, då temperaturen på innehållet måste kylas från ca 35 C till 4 C. De här två funktionerna kan uppfyllas med en tank som är konstruerad för ett direktexpansionssystem. Detalj av innertank Direktexpansionssystem Mjölken (1) och köldmediet (3) är åtskilda av tankväggen. Bottendelen på innertanken har dubbla plåtar och är helt isolerad med skum (4). Dessa plåtar har punktsvetsats (5) och kallas för förångare (2). Det finns ett kapillärrör vid inloppet till förångaren. Mängden köldmedium regleras av kapillärröret. Den smala passagen släpper igenom rätt mängd köldmedium till förångaren. Det flytande köldmediet tar upp värmen från mjölken under förångningen och blir till gas. Kompressorn är ansluten till förångarens utlopp och suger ut den uppvärmda gasen från förångaren. Kompressorn komprimerar gasen och trycker den genom kondensorn. Köldmediet kyls ned inuti kondensorn. Kondensorn består av kopparrör och flänsar. Gasen leds genom kopparrören och kyls ned av ett luftflöde eller kallt vatten. Gasen kondenserar till vätska och lagras för att åter sprutas in i förångaren. Kylkrets DXOB levereras endast som en "påbyggd" version, även kallad grundutförande (PRB). Figur A visar de komponenter som är monterade i kylkretsen. 8(58)

16 Öppen tank DXOB med MTR40 Allmän beskrivning Figur A Figuren visar kylaggregatet i grundutförande. Det innehåller de mest elementära kylningskomponenterna. Komponenter förmonterade på kylaggregatet (E): 1 - Kompressor. 2 - Rotalock-kompressor på sugsidan. 3 - Rotalock-kompressor på trycksidan (förutom på de minsta kylaggregaten). 4 - Lågtryckspressostat. Figur A 5 - Högtryckspressostat (förutom på de minsta kylaggregaten). 6 - Kondensor. 7 - Filter/torkmedel. Komponenter monterade i vätskeledningen: 8 - Kapillärrör. Mjölkflöde Mjölken kommer in i tanken (C) via slutenheten (A) och mjölkpumpen (B). I det här systemet pumpar mjölkpumpen den varma mjölken direkt till tanken och förångaren kyler hela mjölkmängden. I det här fallet avges all värme från mjölken till luften. Värmen från mjölken kan mycket väl användas för att minska gårdens energiförbrukning. Möjliga lösningar för detta beskrivs nedan. Minska energiförbrukningen För att spara energi under kylningsprocessen bör följande lösningar övervägas: 9(58)

17 Öppen tank DXOB med MTR40 Allmän beskrivning Förkylning med plattkylare Genom att förkyla mjölken med ett kallvattenflöde genom en plattkylare kyls mjölken till ca 15 C innan den går in i tanken. Mjölken kyls sedan ytterligare inuti tanken till 4 C. Det ljumma vattnet som kommer ut från plattkylaren kan användas som dricksvatten till djuren. Värmeåtervinning med en vattenkyld kondensor Genom att byta ut den luftkylda kondensorn mot en vattenkyld kondensor (värmeväxlare) kyls den varma köldmediegasen som kommer ut från tanken med hjälp av det kalla vattnet i kondensorn. Det kontinuerliga varmvattenflödet på ca 55 C kan lagras i en isolerad behållare och användas för alla typer av ändamål. 10(58)

18 DeLaval kyltank DXOB DeLaval kyltank DXOB En standard DXOB-tank har ett 2" SMS-utlopp och blindmutter, och kan anslutas till 1 x 230 V eller 3 x 400 V + N, 50 Hz. Beskrivning DXOB-tanken är en öppen cylindrisk tank, avsedd för lagring och kylning av mjölk, lämplig för 2 och 4 mjölkningar per dag. DXOB-tanken är utrustad med en omrörare för att mjölken ska röras om och bli homogen. Omrörningen är helt automatisk för att säkerställa korrekt lagring av mjölken. Locket kan öppnas helt för enkel tillgång vid manuell diskning av omröraren och tankens insida. DXOB utförs med ett påbyggt kylaggregat. Tanken drivs av styrenheten MTR40. Styrenheten har en kylfunktion med en justerbar måltemperatur för kylningen och en omrörningsfunktion med programmerbar mellan- eller kontinuerlig omrörning. MTR40 kan monteras på väggen. Följande ingår i DXOB påbyggd version: - kylaggregat monterat på två solida balkar på tankens baksida, - förladdad kylkrets, - kapillärrör, - skyddslucka av rostfritt stål. Tekniska data Allmänt Material Innertanken är tillverkad av rostfritt stål, AISI 304. Yttertanken är tillverkad av AISI 430 och slipad slät. Förångare: Dubbel dimpelplåt av rostfritt stål i tankens botten. 11(58)

19 DeLaval kyltank DXOB Isolering PUR-skum mellan inner- och yttertanken. Mjölkinlopp/inspektionsöppning: En öppning med Ø 200 mm, täckt av ett plastlock. Utlopp: Ø 2" rör med SMS hangänga. Valfritt: Spjällventil SMS 51 eller DIN 50. Omrörarmotor: Självsmörjande med rotationshastighet - 21 varv/min 50 Hz, - 25 varv/min 60 Hz. Ben 6 justerbara ben av rostfritt stål. Mätning av mjölkvolym: Med mätsticka och mjölkmängdstabell (indikation). För en mer noggrann avläsning, använd kalibreringsdiagram. Styrning: DeLaval styrenhet MTR40 med digital termometer, en justerbar måltemperatur för kylning och ett omrörningsintervall. Diskning: Diskning utförs manuellt. Kylsystem: Konstruerat för direktexpansionssystem. Köldmedium: R22, R404A eller motsvarande (R134A, R407C). Förångare: Rör IN och UT på baksidan av tanken. Krav Strömförsörjning: 1 x 230 V + N och 3 x 400 V + N Varning! En låsbar huvudströmbrytare måste levereras av installatören. Huvudströmbrytaren måste monteras på en plats där den lätt kan nås i nödsituationer. 12(58)

20 DeLaval kyltank DXOB Avtappningsställe: Avtappningsstället ska vara placerat nära tankens utlopp. STANDARDPAKET TILL TANKEN Tanken levereras på en träpall och är täckt av folie. Pallen kan lyftas med gaffeltruck i längdriktningen. Mer information finns i "Lyfta av tanken från lastbilen" i installationskapitlet. Tillbehör Spjällutloppsventil SMS 51 - DIN 50 Artikelnummer: SMS 51 - SMS 51 Artikelnummer: Avtappning Mjölkinlopp Det varsammaste sättet att fylla kyltanken är genom tankens utlopp. Mjölkledningen från slutenheten ansluts till tankens utlopp med en speciell anslutningsanordning. Anslutningsanordningarna nedan kan användas på en DIN-utloppsventil. Med avtappning Artikelnummer: Utan avtappning Artikelnummer: Mer information om skonsam tankpåfyllning finns i företagets MEMO-bok med artikelnummer (58)

21 DeLaval kyltank DXOB Måttabell för DXOB 200 liter Tank Kylaggregat A B C D E F G H I M P 200L/2BI PRB/CAJ9480/ L/2BII PRB/CAE9460/ Alla mått är i mm M = Maxkapacitet (liter) P = Nettovikt tank med påbyggt kylaggregat 14(58)

22 DeLaval kyltank DXOB Måttabell för DXOB liter Tank Kylaggregat A B C D * E F G H I K L M P 300L/2BII PRB/CAJ9510/ L/2BIII PRB/CAJ9480/ L/4BI PRB/CAE9460/ L/4CI PRB/CAE9460/ L/2BII PRB/CAJ4517/ L/2BIII PRB/CAJ9510/ L/4BI PRB/CAJ9480/ L/4CI PRB/CAJ9480/ L/2AII PRB/1/H8/B15/ L/2BII PRB/CAJ4519/ L/4BII PRB/CAJ9480/ L/4CI PRB/CAJ9510/ L/2BII PRB/1/H8/B15/ L/2BIII PRB/CAJ4519/ L/4BII PRB/CAJ9510/ L/4CI PRB/CAJ4517/ L/2BII PRB/1/H8/B19/ L/2BIII PRB/CAJ4519/ L/4BI PRB/CAJ4517/ L/4CI PRB/CAJ4517/ (58)

23 DeLaval kyltank DXOB Tank Kylaggregat A B C D * E F G H I K L M P 800L/2BII PRB/1/H8/B19/ L/2BIII PRB/FH4524/ L/4BI PRB/CAJ4517/ L/4CI PRB/CAJ4517/ L/2BII PRB/1/H8/B21/ L/2BIII PRB/1/H8/B19/ L/4BI PRB/FH4524/ L/4BI PRB/1/H8/B15/ L/4CI PRB/CAJ4519/ L/2BII PRB/1/M8/B26/ L/2BIII PRB/1/H8/B21/ L/4BII PRB/FH4524/ L/4BII PRB/1/H8/B15/ L/4BIII PRB/CAJ4517/ L/4CI PRB/FH4524/ L/4CI PRB/1/H8/B15/ L/2BII PRB/1/M8/B30/ L/2BIII PRB/1/M8/B30/ L/4BI PRB/1/H8/B19/ L/4BII PRB/FH4524/ L/4BII PRB/1/H8/B15/ L/4CI PRB/1/H8/B19/ L/2BII PRB/1/M9/B38/ L/2BIII PRB/1/M8/B30/ L/4BI PRB/1/H8/B21/ L/4BII PRB/1/H8/B19/ L/4CI PRB/1/H8/B21/ L/2BIII PRB/1/M9/B38/ L/4BII PRB/1/H8/B21/ L/4BIII PRB/1/H8/B19/ L/4CI PRB/1/H8/B21/ Alla mått är i mm M = Maxkapacitet (liter) P = Nettovikt tank med påbyggt kylaggregat * Observera att liters tankar inte är utrustade med en lockhållare 16(58)

24 DeLaval styrenhet MTR40 DeLaval styrenhet MTR40 Artikelnummer MTR40, 1 x 230V, med sensor Additional: Kontaktorbox, 1 x 230 V Kontaktorbox, 3 x 400 V, 2,4-4 A Kontaktorbox, 3 x 400 V, 4-6 A Kontaktorbox, 3 x 400 V, 6-10 A Temperatursensor (5 m oskärmad kabel) Beskrivning MTR40 är en elektronisk styrenhet för styrning och drift av öppna mjölkkyltankar. Kylnings- och omrörningsfunktionerna ställs in enligt aktuella behov. Den har en justerbar måltemperatur för kylning, mellanoch kontinuerlig omrörning. På kontrollpanelen finns fyra tryckknappar som används för styrning och programmering av de tillgängliga funktionerna. De två indikeringslamporna visar vilken funktion som för närvarande är aktiv. Displayen är tresiffrig med en decimals noggrannhet. 17(58)

25 DeLaval styrenhet MTR40 Tekniska data Typ MTR40 Mikroprocessorstyrd styrenhet för drift och styrning av öppna mjölkkyltankar. Funktioner: Kylning PÅ, intervallomrörning, permanent omrörning. Indikeringslampor: Omrörarmotor igång, kylaggregat igång. Mätområde: -10,0 99,0 ºC Reläer: I standardutförande har alla MTR40 ett kretskort med ett relä för kompressor (16 A), en fläkt och ett relä för omrörare (10 A). En extra enhet med en kontaktor (styrs av kretskortsreläet) måste läggas till vid större kompressorer, 1 x 230 V-modeller. Ett överströmsrelä läggs till för 3 x 400 V-modeller. Strömförsörjning: 1 ~ 230 V, 50/60 Hz 3 ~ 400 V, 50/60 Hz Kapslingsklass: IP 54 Säkringar: 10 A för styrströmmen (monterad i kontaktorboxen). 18(58)

26 DeLaval styrenhet MTR Hölje: svart plast 130 x 90 x 64 (BxHxD) Fastsättning: Fyra hål i huset på baksidan av lådan. Kabelmuttrar: En M16 för anslutningen till kylaggregatet och en M12 för sensorkabeln. En extra M16 kan monteras vid behov ,8 19(58)

27 DeLaval styrenhet MTR40 20(58)

28 DeLaval kylaggregat DeLaval kylaggregat Artikelnummer Scrolltyper 3 x 400 V, 50 Hz, utan nedpumpning Artikelnr. Typ HP/kW PRB/1/H8/B15/4 2/1, PRB/1/H8/B19/4 2,25/1, PRB/1/H8/B21/4 2,75/ PRB/1/M8/B26/4 3,5/2, PRB/1/M8/B30/4 4/2, PRB/1/M9/B38/4 5/3, PRB/2/S9/B45/4 6/4, PRB/2/S9/B56/4 7,5/5, PRB/2/V6/B75/4 10/7, PRB/2/W9/B92/4 13/9, PRB/2/W9/B11/4 15/11 21(58)

29 DeLaval kylaggregat Scrolltyper 3 x 400 V, 50 Hz, med nedpumpning Artikelnr. Typ HP/kW PRR/1/H8/B15/4 2/1, PRR/1/H8/B19/4 2.25/ PRR/1/H8/B21/4 2,75/ PRR/1/M8/B26/4 3,5/2, PRR/1/M8/B30/4 4/2, PRR/1/M9/B38/4 5/3, PRR/2/S9/B45/4 6/4, PRR/2/S9/B56/4 7,5/5, PRR/2/V6/B75/4 10/7, PRR/2/W9/B92/4 13/9, PRR/2/W9/B11/4 15/11 Scrolltyper 3 x 230 V, 50 Hz, med nedpumpning Artikelnr. Typ HP/kW PRR/1/H8/B15/3 2/1, PRR/1/H8/B19/3 2,25/1, PRR/1/H8/B21/3 2,75/ PRR/1/M8/B26/3 3,5/2, PRR/1/M8/B30/3 4/2, PRR/1/M9B38/3 5/3, PRR/2/S9/B45/3 6/4, PRR/2/S9/B56/3 7,5/5,5 22(58)

30 DeLaval kylaggregat Scrolltyper 1 x 230 V, 50 Hz, med nedpumpning Artikelnr. Typ HP/kW PRR/1/H8/R22/5 2/1, PRR/1/H8/B19/5 2,25/1, PRR/1/H8/B21/5 2,75/ PRR/1/M8/B26/5 3,25/2, PRR/1/M8/R47/5 4/2, PRR/2/S9/B42/5 5,5/4,1 Scrolltyper 3 x 208 V, 60 Hz, med nedpumpning Artikelnr. Typ HP/kW PRR/2/R7/B30/6 4/2, PRR/2/S9/B38/6 5/3, PRR/2/V5/B45/6 6/4,4 Kolvtyper 1 x 230 V, 50 Hz, utan nedpumpning Artikelnr. Typ HP/kW PRB/CAE9460/5 0,50/0, PRB/CAJ9480/5 0,75/0, PRB/CAJ9510/5 1/0, PRB/CAJ4517/5 1,25/0, PRB/CAJ4519/5 1,5/ PRB/FH4524/5 2/1,5 23(58)

31 DeLaval kylaggregat Kolvtyper 1 x 230 V, 50 Hz, med nedpumpning Artikelnr. Typ HP/kW PRR/CAE9460/5 0,50/0, PRR/CAJ9480/5 0,75/0, PRR/CAJ9510/5 1/0, PRR/CAJ4517/5 1,25/0,9 Beskrivning Dessa luftkylda kylaggregat är utrustade för att användas i mjölkkylningssystem på gården. Aggregaten är avpassade för köldmedierna R22, R404A, R407C och R507. DeLaval kylaggregat finns i effektområdet 0,4 kw upp till 11 kw. I det lägre området sker kylningen med aggregat som har kolvkompressorer (l'unité Hermétique). I de större aggregaten används scrollkompressorer. Du kan välja mellan följande två system: - Grundutförande (B): lämpligt för ett kapillärsystem. - Behållarutförande (R): lämpligt för nedpumpningssystem. Scrollkompressor Principen att förflytta gaser utnyttjar två identiska spiraler. Den ena spiralen sitter på en excenteraxel. När motorn driver axeln uppstår en roterande rörelse hos spiralen. Den roterande rörelsen sker inuti en annan fast spiral. På det sättet bildas en rad små gasfickor mellan de två spiralerna. När gasfickorna trycks mot mitten av spiralerna minskar volymen och därigenom ökar trycket. Eftersom fickorna bildas nästan samtidigt genom hela kanalen mellan spiralerna sker sugning, kompression och tryck i stort sett kontinuerligt. 24(58)

32 DeLaval kylaggregat Rekommenderad oljekvalitet för: Polyester Vevhusolja för olika köldmedier DeLaval kylaggregat är fyllda med polyesterolja. Det gör dem lämpliga att användas med följande köldmedier: R22 (*), R404A, R507, R407C (**). (*) Med hänsyn till DeLavals miljöpolicy rekommenderar inte PA Cooling användning av R22 i nyinstallerade kylsystem. Detta köldmedium ska endast användas i redan befintliga system. OBS! När du byter en kompressor eller hela kylaggregatet tillverkat av Copeland ska du tänka på följande: Det går att använda en kompressor med esterolja i ett kylsystem som tidigare har körts med mineralolja. Det är dock endast möjligt när ett mineroljebaserat köldmedium (R22, Isecon 59) används. I alla andra fall ska samma typ av vevhusolja som tidigare har använts fyllas på. (**) OBS! Användning av köldmedium av typen R407C i kylaggregat tillverkat av Tecumseh/l'Unité Hermétique täcks inte av garantibestämmelserna från denna leverantör. Mineralolja Copeland Mobil EAL Arctic 22CC, 0,95 l "Vit olja", 1 l l'unité Hermétique (R134A, R507, R404A): Olja för l'unite , 1 l (R22) ref. 2444RC: Shell 2444RC, 2 l (58)

33 DeLaval kylaggregat Tekniska data Typ (exempel): PRB/1/H8/B15/4 PR - ProfiCool 2000 B - utförande (B = grundutförande, R = behållare) 1 - antal fläktar H8 - kondensortyp B15 - kompressortyp (B = ZB-typ scroll, R = ZR-typ scroll eller S = ZS-typ scroll) 4 - spänning (3 = 3 x 230 V; 4 = 3 x 400 V + N; 5 = 1 x 230 V + N; 6 = 3 x 208 V, 60 Hz) (För produkterna från l'unité Hermétique används en fullständig kod för fläktar, kondensor och kompressor, t.ex. PRB/CAJ9510/5). Köldmedium: Lämplig för R22, R404A eller liknande. Kompressor: - Kolvkompressor (l'unité Hermétique). - Scrollkompressor (ZR, ZS eller ZB) (Copeland): - Sug- och tryckventiler Rotalock med tryckvaktsanslutning (Copeland). - Sugventiler Rotalock (l'unité Hermétique). - Vevhusvärmare (Copeland). Fläktmotor: Monterad och skyddad i en skyddsanordning. Användbar för varvtalsreglering. - Utom för: - PRR/2/R7/B30/6 - PRR/2/S9/B38/6 - PRR/2/V5/B45/6 Pressostater: - l'unité Hermétique: endast lågtryckspressostat på PRR (behållarversionen). - Copeland: låg- och högtryckspressostat, standard. 26(58)

34 DeLaval kylaggregat Filter/torkmedel: Förmonterade på aggregaten. Elektriska ledningar: Kylaggregatets komponenter är förmonterade i en manöverlåda. Manöverlåda: Manöverlådan ska beställas separat. Den kan monteras på väggen eller på kylaggregatet (påbyggda versionen). Obs! Tankar med ett påbyggt kylaggregat levereras med en manöverlåda. Specifikationer Copeland 3 x 400 V + N Nedan finner du de tekniska specifikationerna för DeLaval kylaggregat (Copeland). PRB - Grundutförande (B), lämpligt för kapillärsystem. Utrustat med golvplatta, kondensor med fläkt(ar), ZB-scrollkompressor med oljeinspektionsglas (typ 2-11 kw), Rotalock-ventiler och termistorregleringsenhet (typ 5,5-11 kw), vevhusvärmare, torkfilter, låg- och högtryckspressostater och elektrisk kopplingsbox. PRR - Som grundutförandet men med behållare (R) och magnetventil, lämplig för nedpumpningssystem. Strömförsörjning: 3 x 400 V + N. Tabellen nedan gäller köldmediet R404A (nominell kylkapacitet vid 0 C förångningstemperatur/32 C omgivningstemperatur). Figuren nedan visar typen PRR/1/H8/B15/4. 27(58)

35 DeLaval kylaggregat Kylaggregat Kylaggregat Kompressor Effekt kw Nom. kapacitet Nom. ineffekt Ström, amp Max. amp Fläkt (komplett) PRB/1/H8/B15/4 PRR/1/H8/B14/4 ZB 15 KCE 1,5 4,46 kw 1,70 kw 2,63 3,0 1 / 300 W PRB/1/H8/B19/4 PRR/1/H8/B19/4 ZB 19 KCE 1,7 5,75 kw 2,37 kw 4,22 4,8 1 / 300 W PRB/1/H8/B21/4 PRR/1/H8/B21/4 ZB 21 KCE 2,0 6,58 kw 2,93 kw 5,21 6,0 1 / 300 W PRB/1/M8/B26/4 PRB/1/M8/B30/4 PRB/1/M9/B38/4 ZB 26 KCE 2,6 8,23 kw 3,15 kw 5,78 6,6 1 / 300 W ZB 30 KCE 2,9 9,30 kw 3,71 kw 7,59 8,7 1 / 300 W ZB 38 KCE 3,7 11,63 kw 4,90 kw 9,52 10,9 1 / 570 W PRB/2/S9/B45/4 PRR/2/S9/B45/4 ZB 45 KCE 4,4 14,21 kw 5,16 kw 9,36 10,6 2 / 300 W PRB/2/S9/B56/4 PRR/2/S9/B56/4 ZB 56 KCE 5,5 15,8 kw 7,1 kw 12,8 14,5 2 / 300 W PRB/2/V6/B75/4 PRR/2/V6/B75/4 ZB 75 KCE 7,5 23,5 kw 9,65 kw 15,5 17,9 2 / 570 W PRB/2/W9/B92/4 PRB/2/W9/B11/4 PRR/1/M8/B26- /4 PRR/1/M8/B30- /4 PRR/1/M9/B38- /4 PRR/2/W9/B92- /4 PRR/2/W9/B11- /4 ZB 92 KCE 9,6 28,97 kw 11,95 kw 18,59 21,8 2 / 570 W ZB 11 MCE 11,0 32,5 kw 14,7 kw 23,6 27,4 2 / 570 W 28(58)

36 DeLaval kylaggregat Specifikationer Copeland 3 x 230 V Nedan finner du de tekniska specifikationerna för DeLaval kylaggregat (Copeland). PRR - Utförande med behållare och magnetventil, lämplig för nedpumpningssystem. Utrustat med golvplatta, kondensor med fläkt(ar), ZB-scrollkompressor med oljeinspektionsglas (typ 2-2,5 kw), Rotalock-ventiler och termistorregleringsenhet (typ 5,5 kw), vevhusvärmare, torkfilter, låg- och högtryckspressostater och elektrisk kopplingsbox. Strömförsörjning: 3 x 230 V Tabellen nedan gäller köldmediet R404A (nominell kylkapacitet vid 0 C förångningstemperatur/32 C omgivningstemperatur). Kylaggregat Kompressor Effekt kw Nom. kapacitet Nom. ineffekt Ström, amp Max. amp Fläkt (komplett) PRR/1/H8/B15/3 ZB14 KCE 1,5 4,46 kw 1,70 kw 4,52 5,1 1 / 300 W PRR/1/H8/B19/3 ZB19 KCE 1,7 5,48 kw 2,23 kw 5,92 6,7 1 / 300 W PRR/1/H8/B21/3 ZB21 KCE 2,0 6,42 kw 2,83 kw 6,69 7,8 1 / 300 W PRR/1/M8/B26/3 ZB26 KCE 2,6 8,37 kw 3,33 kw 7,95 9,1 1 / 300 W PRR/1/M8/B30/3 ZB30 KCE 2,9 9,52 kw 3,75 kw 10,61 12,6 1 / 300 W PRR/1/M9/B38/3 ZB38 KCE 3,7 11,69 kw 5,11 kw 13,33 15,7 1 / 300 W PRR/1/S9/B45/3 ZB45 KCE 4,4 14,37 kw 5,62 kw 15,05 17,9 1 / 300 W PRR/1/S9/B56/3 ZB56 KCE 5,5 16,62 kw 7,12 kw 21,57 24,3 1 / 300 W 29(58)

Anordning för varsam tankpåfyllning

Anordning för varsam tankpåfyllning Instruktionsbok 89920431 2013-05-10, Version 1 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning Allmän beskrivning... 5 Anordning för varsam tankpåfyllning 1 Introduktion... 5 2 T-rör... 6 Produktdata...

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

Bevara din mjölkkvalitet

Bevara din mjölkkvalitet Bevara din mjölkkvalitet Mjölkkylning för DeLaval VMS Din lösning varje dag Mjölkkylning för DeLaval VMS Mjölkkylning för DeLaval VMS Automatisk mjölkning ställer nya krav på kylningen av mjölken. DeLaval

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Vägen till rätt diskkontroll!

Vägen till rätt diskkontroll! Vi förenklar din vardag! Vägen till rätt diskkontroll! Mjölkningsanläggningarna i uppbundna system är relativt enkla i sin konstruktion och lättdiskade. Men diskningen i mjölkgropar, karuseller och robotar

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Scrollkompressorer för kylning

Scrollkompressorer för kylning 1 Scrollkompressorer för kylning Kompressorn är hjärtat i varje kompressionskylanläggning. Den tar köldmediet i förångad form från en lågtrycksnivå (sugtryckssida) till en högtrycksnivå (högtryckssida).

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med manuell vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764086_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLINGISMASKINER

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLINGISMASKINER BRUKSANVISNING MIGEL KF FLINGISMASKINER Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 348 40, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 VID LEVERANS Kontrollera så att

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Gelato HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Delar Motorenhet Till och från knapp Lock Axel Omrörare Kylbehållare Figurer Stäng Öppna 1 2 3 4 5 6 Arbetssätt Glass tillverkas genom att de tillredda ingredienserna

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare Användarmanual NORDIC Juicemaskin Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090921 Allmän maskinbeskrivning Allmän beskrivning av juicemaskinen Nordic Nordic är en maskin för kylning av vatten och blandning

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014

Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Manual för luftkonditionering (Modellerna Compact & Split) Manual 014 Under nedkylningen förflyttar kylsystemet värme från den omgivande luften och överför det till sjövattnet. Omvänt sker under uppvärmning,

Läs mer

TEA CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764118_01

TEA CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764118_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764118_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

Foma 5500 / 6800. Från 2005

Foma 5500 / 6800. Från 2005 Foma 5500 / 6800 Från 2005 1 Ute enheten 5500 / 6800 1. Funktioner 1.1 kommunikation med inne enhet: mottar signaler från inne enheten som styr kompressorfrekvens. Ute enhetens fläkt och 4-vägs ventil

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Välj rätt spis, häll och ugn

Välj rätt spis, häll och ugn Välj rätt spis, häll och ugn 1 Som alternativ till en hel spis kan du välja att köpa häll och ugn separat. Du kan då placera ugnen i en bekväm arbetshöjd. Spishällen kan antingen bestå av enskilda gjutjärnsplattor

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764096_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

EuroREK NS2, NS4 & NS7 SL Fettavskiljare för inomhusinstallation (EN1825)

EuroREK NS2, NS4 & NS7 SL Fettavskiljare för inomhusinstallation (EN1825) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 S-63506 Eskilstuna Tel: 016-541 00 00 E-mail: wavin@wavin.se 04/11 EuroREK NS2, NS4 & NS7 SL Fettavskiljare för inomhusinstallation (EN1825) Installation, drift

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Luftvärmepump Folkpool Översikt mått och benämningar Tryckmätare Vattenutlopp Kontroll panel Kabel hål Vatteninlopp Luft utblås Kontrollpanel Display Avfrostnings lampa

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs!

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs! Kyl AMA PAK.5232 PROCOOL GENERATION PunktKyla...där den behövs! PROCOOL med Många Möjligheter VAD ÄR PROCOOL? Ett portabelt luftkonditioneringssystem med ett specialkontruerat luftutblåsningsrör för att

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC BRUKSANVISNING FILTRONIC APEX TOOL GROUP AB Hissgatan, Box 84, 31 0 LIDKÖPING Tel: 010-08 10, Fax: 010-01 40 e-mail: office@filtronic.se www.filtronic.se Version 1 FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

Uppgradera ventilationssystemet!

Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-500 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-535 / ID AC-550 Aircode TM ID AC-500 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. et skapar ett rent inomhusklimat

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858)

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 email:wavin@wavin.se 01/ /10 PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) Instruktion för installation,

Läs mer

SPILLVAC modell SumpEvac

SPILLVAC modell SumpEvac modell SumpEvac Hur tömmer du maskinsumpen nästa gång? Standard: 20100SE ATEX: Finns ej På det enkla sättet? SumpEvac Montera utrustningen i fatets 2 och 3/4 anslutning på locket. Fyller fatet på några

Läs mer

AD 400 B FUNKTIONSPRINCIP

AD 400 B FUNKTIONSPRINCIP AD 400 B FUNKTIONSPRINCIP Processluften sugs in i avfuktaren och genom rotorn, som långsamt vrider mellan två zoner i avfuktaren. Silicagel rotorn suger upp vattnet från luften. Det uppsugna vattnet tas

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Betjeningsvejledning 1-24 Bruksanvisning 25-48. Brukerhåndbok 73-96 User manual 97-120

Betjeningsvejledning 1-24 Bruksanvisning 25-48. Brukerhåndbok 73-96 User manual 97-120 Betjeningsvejledning 1-24 Bruksanvisning 25-48 Käyttöohje 49-72 Brukerhåndbok 73-96 User manual 97-120 Serienummer : Registreringsnummer : Servicetelefonnummer : Leverantör : Innehåll Introduktion...28

Läs mer

Atlas Copco trycklufttorkar. Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET

Atlas Copco trycklufttorkar. Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET Atlas Copco trycklufttorkar Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET Luftförbättring en klok investering Den dolda faran med obehandlad luft När den omgivande luften komprimeras

Läs mer

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Joakim Wren Exempeltentamen 7 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära,

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.

23S. Instruktionsmanual. Flyttbar luftkonditionering. Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan. Flyttbar luftkonditionering 23S Instruktionsmanual Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00 97 E-post: info@kinnan.se Traktorgatan2 745 37 Enköping Tel:0171-47 90 75 Fax:0171-44 00

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300 Bruksanvisning Printer SMS 200 / 300 Säkerhetsanvisningar SMS-200/300 skrivare Skrivaren är inte farlig när den är installerad korrekt och används enligt instruktionerna. Följande risker kan förekomma:

Läs mer