Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40"

Transkript

1 Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR

2

3 Innehållsförteckning Öppna tankar, DX... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Öppen tank DXOB med MTR Allmän beskrivning... 7 Funktion... 7 Huvudfunktioner... 7 Direktexpansionssystem... 8 Kylkrets... 8 Mjölkflöde... 9 Minska energiförbrukningen... 9 DeLaval kyltank DXOB Beskrivning Tekniska data Allmänt Krav Tillbehör Spjällutloppsventil Mjölkinlopp Måttabell för DXOB 200 liter Måttabell för DXOB liter DeLaval styrenhet MTR Artikelnummer Beskrivning Tekniska data DeLaval kylaggregat Artikelnummer Beskrivning Scrollkompressor... 24

4 Vevhusolja för olika köldmedier Tekniska data Specifikationer Copeland 3 x 400 V + N Specifikationer Copeland 3 x 230 V Specifikationer Copeland 1 x 230 V + N Specifikationer Copeland 3 x 208 V Specifikationer l'unité 1 x 230 V + N Mått Copeland Mått (PRR Copeland, 3 x 400 V + N) DeLaval kylaggregat med behållare Mått (PRB Copeland, 3 x 400 V + N) DeLaval kondenseringsaggreagat grundutförande (lämpligt för kapillärsystem) Mått (PRR Copeland, 1 x 230 V + N) DeLaval kondenseringsaggregat med behållare Mått (PRR Copeland, 3 x 230 V + N) DeLaval kylaggregat med behållare Mått (PRR Copeland, 3 x 208 V + N) DeLaval kylaggregat med behållare Mått l'unité Hermétique DeLaval kylaggregat med behållare (PRR l'unité Hermétique, 1 x 230 V + N) DeLaval kylaggregat grundutförande (PRB l'unité Hermétique, 1 x 230 V + N) Öppen tank DXOB med MTR Handhavande Påfyllning Kylning Tömning av tanken... 41

5 Diskning Fylla tanken Åtgärder vid påfyllningsrutinen Kylning Kylning (första mjölkning) Omrörningsstyrning Mäta mjölkvolymen Läsa av mjölkmängdstabellen Tömning av tanken Krav vid tömning av tanken Rutiner för tanktömning Diskning av tanken Manuell diskning Varje vecka eller varannan diskning DeLaval styrenhet MTR Handhavande Manöverpanelen MTR Starta kylning Börja permanent omrörning Börja mellanomrörning Slå av alla aktiva funktioner Visa måltemperatur Ändra måltemperatur Öppen tank DXOB med MTR Service Allmänt Varannan månad Rengör mjölkinloppen och inspektionsöppningen Rengör kondenseringsaggregatet En gång per år Allmänna rekommendationer när du ska klättra in i tanken... 53

6 Felsökning Kylning Felkoder... 56

7 EG-försäkran om överensstämmelse Produktens namn: Rapport nr Produkten uppfyller kraven i följande direktiv: DeLaval cooling tank DXOB Direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet Maskindirektivet 2006/42/EC Harmoniserade standarder som har använts: EN 13732:2002+A2:2009 EN ISO :2007 EN ISO :2007 EN ISO :2003 EN ISO :2003 Andra tekniska standarder och specifikationer som använts: Datum: Underskrift: Namn: Position: Avdelning: Andrew Turner Vice President BA Capital Goods Kontakt: Mariusz Trebicki P.O. Box 39 SE TUMBA Sweden Tillverkarens namn och adress: DeLaval Operation SP.Z.O.O. Robotnicza , Wroclaw Poland DeLaval , Version 1 1 (1)

8 2(58)

9 EG-försäkran om överensstämmelse Produktens namn: Rapport nr Produkten uppfyller kraven i följande direktiv: DeLaval cooling tank DXO Direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet Maskindirektivet 2006/42/EC Harmoniserade standarder som har använts: EN 13732:2002+A2:2009 ISO :2007 ISO :2007 EN ISO :2003 EN ISO :2003 Andra tekniska standarder och specifikationer som använts: Datum: Underskrift: Namn: Position: Avdelning: Andrew Turner Vice President BA Capital Goods Kontakt: Mariusz Trebicki P.O. Box 39 SE TUMBA Sweden Tillverkarens namn och adress: DeLaval Operation SP.Z.O.O. Robotnicza , Wroclaw Poland DeLaval , Version 1 1 (1)

10 Öppna tankar, DX Säkerhetsföreskrifter Öppna tankar, DX Säkerhetsföreskrifter Installationen av utrustningen får endast utföras av auktoriserade tekniker. Läs noggrant igenom instruktionerna innan kyltanken och kylaggregatet tas i bruk. Det är ägarens/användarens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att omgivningstemperaturen runt kylanläggningen sjunker till eller under fryspunkten. DeLaval påtar sig inget ansvar för skador som uppkommit på grund av frost. Vi tar inget ansvar för skador till följd av felaktig installation eller drift eller för felaktig eller otillräcklig skötsel och underhåll. Använd aldrig anläggningen för något annat än det angivna ändamålet. Varning! Se till att barn och obehöriga inte kommer i närheten av någon del av installationen. Varning! En låsbar huvudströmbrytare måste levereras av installatören. Huvudströmbrytaren måste monteras på en plats där den lätt kan nås i nödsituationer. Varning! Använd alltid handskar och skyddsglasögon när du hanterar diskmedel, eftersom substanserna kan irritera huden eller ögonen! 3(58)

11 Öppna tankar, DX Säkerhetsföreskrifter Varning! Blanda aldrig sura och alkaliska diskmedel. Då kan kemiska reaktioner uppstå som bildar farliga gaser! Varning! Placera behållarna med rengöringskemikalier på en säker plats där barn och obehöriga personer inte kan komma åt dem. Varning! Stöd alltid locket hela vägen när det öppnas eller stängs. Sätt fast locket med stödstången om sådan finns. Ett lock utan stödstång måste stödas hela vägen eller förbi dödpunktsläget vid öppning och stängning. Om det släpps halvvägs smäller det igen. Håll fingrarna borta från tankens kant när locket öppnas och stängs. Lämna inte tanken obevakad när locket är öppet. Varning! För inte in några föremål genom inspektionshålen medan omrörarmotorn är igång. Fara! Endast behöriga elektriker får öppna elskåpen och arbeta med den elektriska utrustningen. 4(58)

12 Öppna tankar, DX Säkerhetsföreskrifter Varning! Rengör aldrig kyltanksystemet med högtryckstvätt eller någon annan typ av vattenstråle, särskilt kylaggregatet och den elektriska utrustningen. Viktigt! Använd aldrig lösningsmedel på någon del av anläggningen! Håll fingrarna borta från kylaggregatet (risk för brännskador eller skärskador), också när tanken inte är igång: a) var försiktig med kondensorns kylflänsar, b) var försiktig med kylaggregatets kåpa och eventuella varma komponenter, c) lägg ingenting på kåpan, d) stå aldrig på kylaggregatet, tanken eller några rörledningar. Stoppa mjölkkylningsenheten: - innan manuell diskning utförs, - innan mjölken pumpas ut, - innan några åtgärder utförs på tankens insida. Varning! Elmatningen ska stängas av innan service eller underhåll påbörjas. Viktigt! För att förhindra att tanken korroderar ska du inte slipa stål i närheten av tanken. Små partiklar kan fastna på tanken och orsaka korrosion! Tankbilsföraren ska få noggranna instruktioner av mjölkproducenten om alla specifika handhavanden och säkerhetsföreskrifter gällande denna rutin. 5(58)

13 Öppna tankar, DX Säkerhetsföreskrifter VIKTIGT! För att bevara den optimala mjölkkvaliteten och spara energi rekommenderar vi att locket öppnas så lite som möjligt. Inspektioner eller annan hantering ska i största möjliga utsträckning göras genom inspektionshålen. Ljudtrycket från kylsystemet överkrider inte 76 db. 6(58)

14 Öppen tank DXOB med MTR40 Allmän beskrivning Öppen tank DXOB med MTR40 Allmän beskrivning DXOB-tanken har formen av en lodrät cylinder och rymmer mellan 200 och liter. DXOB a 1 DXOB-tankar levereras endast med ett påbyggt kylaggregat. Det påbyggda utförandet har ett kylaggregat monterat på tankens baksida som stöds av två balkar. Denna version sparar utrymme och är enkel att installera. Den öppna tanken består av: 1. En behållare av rostfritt stål 2. Ett påbyggt kylaggregat 3. En styrenhet, MTR40, för styrning av kylningen 4. Ett lock med mjölkinlopps-/inspektionsöppning. Huvuddelar a. Omrörarmotor, b. Omrörare, c. Tankutlopp, d. Justerbara ben. d b c Funktion Huvudfunktioner Mjölkkylningsanläggningen har två huvudfunktioner. För det första måste alla mjölkningar lagras och för det andra måste mjölken kylas 7(58)

15 Öppen tank DXOB med MTR40 Allmän beskrivning Denna kylperiod är begränsad till en viss tid, då temperaturen på innehållet måste kylas från ca 35 C till 4 C. De här två funktionerna kan uppfyllas med en tank som är konstruerad för ett direktexpansionssystem. Detalj av innertank Direktexpansionssystem Mjölken (1) och köldmediet (3) är åtskilda av tankväggen. Bottendelen på innertanken har dubbla plåtar och är helt isolerad med skum (4). Dessa plåtar har punktsvetsats (5) och kallas för förångare (2). Det finns ett kapillärrör vid inloppet till förångaren. Mängden köldmedium regleras av kapillärröret. Den smala passagen släpper igenom rätt mängd köldmedium till förångaren. Det flytande köldmediet tar upp värmen från mjölken under förångningen och blir till gas. Kompressorn är ansluten till förångarens utlopp och suger ut den uppvärmda gasen från förångaren. Kompressorn komprimerar gasen och trycker den genom kondensorn. Köldmediet kyls ned inuti kondensorn. Kondensorn består av kopparrör och flänsar. Gasen leds genom kopparrören och kyls ned av ett luftflöde eller kallt vatten. Gasen kondenserar till vätska och lagras för att åter sprutas in i förångaren. Kylkrets DXOB levereras endast som en "påbyggd" version, även kallad grundutförande (PRB). Figur A visar de komponenter som är monterade i kylkretsen. 8(58)

16 Öppen tank DXOB med MTR40 Allmän beskrivning Figur A Figuren visar kylaggregatet i grundutförande. Det innehåller de mest elementära kylningskomponenterna. Komponenter förmonterade på kylaggregatet (E): 1 - Kompressor. 2 - Rotalock-kompressor på sugsidan. 3 - Rotalock-kompressor på trycksidan (förutom på de minsta kylaggregaten). 4 - Lågtryckspressostat. Figur A 5 - Högtryckspressostat (förutom på de minsta kylaggregaten). 6 - Kondensor. 7 - Filter/torkmedel. Komponenter monterade i vätskeledningen: 8 - Kapillärrör. Mjölkflöde Mjölken kommer in i tanken (C) via slutenheten (A) och mjölkpumpen (B). I det här systemet pumpar mjölkpumpen den varma mjölken direkt till tanken och förångaren kyler hela mjölkmängden. I det här fallet avges all värme från mjölken till luften. Värmen från mjölken kan mycket väl användas för att minska gårdens energiförbrukning. Möjliga lösningar för detta beskrivs nedan. Minska energiförbrukningen För att spara energi under kylningsprocessen bör följande lösningar övervägas: 9(58)

17 Öppen tank DXOB med MTR40 Allmän beskrivning Förkylning med plattkylare Genom att förkyla mjölken med ett kallvattenflöde genom en plattkylare kyls mjölken till ca 15 C innan den går in i tanken. Mjölken kyls sedan ytterligare inuti tanken till 4 C. Det ljumma vattnet som kommer ut från plattkylaren kan användas som dricksvatten till djuren. Värmeåtervinning med en vattenkyld kondensor Genom att byta ut den luftkylda kondensorn mot en vattenkyld kondensor (värmeväxlare) kyls den varma köldmediegasen som kommer ut från tanken med hjälp av det kalla vattnet i kondensorn. Det kontinuerliga varmvattenflödet på ca 55 C kan lagras i en isolerad behållare och användas för alla typer av ändamål. 10(58)

18 DeLaval kyltank DXOB DeLaval kyltank DXOB En standard DXOB-tank har ett 2" SMS-utlopp och blindmutter, och kan anslutas till 1 x 230 V eller 3 x 400 V + N, 50 Hz. Beskrivning DXOB-tanken är en öppen cylindrisk tank, avsedd för lagring och kylning av mjölk, lämplig för 2 och 4 mjölkningar per dag. DXOB-tanken är utrustad med en omrörare för att mjölken ska röras om och bli homogen. Omrörningen är helt automatisk för att säkerställa korrekt lagring av mjölken. Locket kan öppnas helt för enkel tillgång vid manuell diskning av omröraren och tankens insida. DXOB utförs med ett påbyggt kylaggregat. Tanken drivs av styrenheten MTR40. Styrenheten har en kylfunktion med en justerbar måltemperatur för kylningen och en omrörningsfunktion med programmerbar mellan- eller kontinuerlig omrörning. MTR40 kan monteras på väggen. Följande ingår i DXOB påbyggd version: - kylaggregat monterat på två solida balkar på tankens baksida, - förladdad kylkrets, - kapillärrör, - skyddslucka av rostfritt stål. Tekniska data Allmänt Material Innertanken är tillverkad av rostfritt stål, AISI 304. Yttertanken är tillverkad av AISI 430 och slipad slät. Förångare: Dubbel dimpelplåt av rostfritt stål i tankens botten. 11(58)

19 DeLaval kyltank DXOB Isolering PUR-skum mellan inner- och yttertanken. Mjölkinlopp/inspektionsöppning: En öppning med Ø 200 mm, täckt av ett plastlock. Utlopp: Ø 2" rör med SMS hangänga. Valfritt: Spjällventil SMS 51 eller DIN 50. Omrörarmotor: Självsmörjande med rotationshastighet - 21 varv/min 50 Hz, - 25 varv/min 60 Hz. Ben 6 justerbara ben av rostfritt stål. Mätning av mjölkvolym: Med mätsticka och mjölkmängdstabell (indikation). För en mer noggrann avläsning, använd kalibreringsdiagram. Styrning: DeLaval styrenhet MTR40 med digital termometer, en justerbar måltemperatur för kylning och ett omrörningsintervall. Diskning: Diskning utförs manuellt. Kylsystem: Konstruerat för direktexpansionssystem. Köldmedium: R22, R404A eller motsvarande (R134A, R407C). Förångare: Rör IN och UT på baksidan av tanken. Krav Strömförsörjning: 1 x 230 V + N och 3 x 400 V + N Varning! En låsbar huvudströmbrytare måste levereras av installatören. Huvudströmbrytaren måste monteras på en plats där den lätt kan nås i nödsituationer. 12(58)

20 DeLaval kyltank DXOB Avtappningsställe: Avtappningsstället ska vara placerat nära tankens utlopp. STANDARDPAKET TILL TANKEN Tanken levereras på en träpall och är täckt av folie. Pallen kan lyftas med gaffeltruck i längdriktningen. Mer information finns i "Lyfta av tanken från lastbilen" i installationskapitlet. Tillbehör Spjällutloppsventil SMS 51 - DIN 50 Artikelnummer: SMS 51 - SMS 51 Artikelnummer: Avtappning Mjölkinlopp Det varsammaste sättet att fylla kyltanken är genom tankens utlopp. Mjölkledningen från slutenheten ansluts till tankens utlopp med en speciell anslutningsanordning. Anslutningsanordningarna nedan kan användas på en DIN-utloppsventil. Med avtappning Artikelnummer: Utan avtappning Artikelnummer: Mer information om skonsam tankpåfyllning finns i företagets MEMO-bok med artikelnummer (58)

21 DeLaval kyltank DXOB Måttabell för DXOB 200 liter Tank Kylaggregat A B C D E F G H I M P 200L/2BI PRB/CAJ9480/ L/2BII PRB/CAE9460/ Alla mått är i mm M = Maxkapacitet (liter) P = Nettovikt tank med påbyggt kylaggregat 14(58)

22 DeLaval kyltank DXOB Måttabell för DXOB liter Tank Kylaggregat A B C D * E F G H I K L M P 300L/2BII PRB/CAJ9510/ L/2BIII PRB/CAJ9480/ L/4BI PRB/CAE9460/ L/4CI PRB/CAE9460/ L/2BII PRB/CAJ4517/ L/2BIII PRB/CAJ9510/ L/4BI PRB/CAJ9480/ L/4CI PRB/CAJ9480/ L/2AII PRB/1/H8/B15/ L/2BII PRB/CAJ4519/ L/4BII PRB/CAJ9480/ L/4CI PRB/CAJ9510/ L/2BII PRB/1/H8/B15/ L/2BIII PRB/CAJ4519/ L/4BII PRB/CAJ9510/ L/4CI PRB/CAJ4517/ L/2BII PRB/1/H8/B19/ L/2BIII PRB/CAJ4519/ L/4BI PRB/CAJ4517/ L/4CI PRB/CAJ4517/ (58)

23 DeLaval kyltank DXOB Tank Kylaggregat A B C D * E F G H I K L M P 800L/2BII PRB/1/H8/B19/ L/2BIII PRB/FH4524/ L/4BI PRB/CAJ4517/ L/4CI PRB/CAJ4517/ L/2BII PRB/1/H8/B21/ L/2BIII PRB/1/H8/B19/ L/4BI PRB/FH4524/ L/4BI PRB/1/H8/B15/ L/4CI PRB/CAJ4519/ L/2BII PRB/1/M8/B26/ L/2BIII PRB/1/H8/B21/ L/4BII PRB/FH4524/ L/4BII PRB/1/H8/B15/ L/4BIII PRB/CAJ4517/ L/4CI PRB/FH4524/ L/4CI PRB/1/H8/B15/ L/2BII PRB/1/M8/B30/ L/2BIII PRB/1/M8/B30/ L/4BI PRB/1/H8/B19/ L/4BII PRB/FH4524/ L/4BII PRB/1/H8/B15/ L/4CI PRB/1/H8/B19/ L/2BII PRB/1/M9/B38/ L/2BIII PRB/1/M8/B30/ L/4BI PRB/1/H8/B21/ L/4BII PRB/1/H8/B19/ L/4CI PRB/1/H8/B21/ L/2BIII PRB/1/M9/B38/ L/4BII PRB/1/H8/B21/ L/4BIII PRB/1/H8/B19/ L/4CI PRB/1/H8/B21/ Alla mått är i mm M = Maxkapacitet (liter) P = Nettovikt tank med påbyggt kylaggregat * Observera att liters tankar inte är utrustade med en lockhållare 16(58)

24 DeLaval styrenhet MTR40 DeLaval styrenhet MTR40 Artikelnummer MTR40, 1 x 230V, med sensor Additional: Kontaktorbox, 1 x 230 V Kontaktorbox, 3 x 400 V, 2,4-4 A Kontaktorbox, 3 x 400 V, 4-6 A Kontaktorbox, 3 x 400 V, 6-10 A Temperatursensor (5 m oskärmad kabel) Beskrivning MTR40 är en elektronisk styrenhet för styrning och drift av öppna mjölkkyltankar. Kylnings- och omrörningsfunktionerna ställs in enligt aktuella behov. Den har en justerbar måltemperatur för kylning, mellanoch kontinuerlig omrörning. På kontrollpanelen finns fyra tryckknappar som används för styrning och programmering av de tillgängliga funktionerna. De två indikeringslamporna visar vilken funktion som för närvarande är aktiv. Displayen är tresiffrig med en decimals noggrannhet. 17(58)

25 DeLaval styrenhet MTR40 Tekniska data Typ MTR40 Mikroprocessorstyrd styrenhet för drift och styrning av öppna mjölkkyltankar. Funktioner: Kylning PÅ, intervallomrörning, permanent omrörning. Indikeringslampor: Omrörarmotor igång, kylaggregat igång. Mätområde: -10,0 99,0 ºC Reläer: I standardutförande har alla MTR40 ett kretskort med ett relä för kompressor (16 A), en fläkt och ett relä för omrörare (10 A). En extra enhet med en kontaktor (styrs av kretskortsreläet) måste läggas till vid större kompressorer, 1 x 230 V-modeller. Ett överströmsrelä läggs till för 3 x 400 V-modeller. Strömförsörjning: 1 ~ 230 V, 50/60 Hz 3 ~ 400 V, 50/60 Hz Kapslingsklass: IP 54 Säkringar: 10 A för styrströmmen (monterad i kontaktorboxen). 18(58)

26 DeLaval styrenhet MTR Hölje: svart plast 130 x 90 x 64 (BxHxD) Fastsättning: Fyra hål i huset på baksidan av lådan. Kabelmuttrar: En M16 för anslutningen till kylaggregatet och en M12 för sensorkabeln. En extra M16 kan monteras vid behov ,8 19(58)

27 DeLaval styrenhet MTR40 20(58)

28 DeLaval kylaggregat DeLaval kylaggregat Artikelnummer Scrolltyper 3 x 400 V, 50 Hz, utan nedpumpning Artikelnr. Typ HP/kW PRB/1/H8/B15/4 2/1, PRB/1/H8/B19/4 2,25/1, PRB/1/H8/B21/4 2,75/ PRB/1/M8/B26/4 3,5/2, PRB/1/M8/B30/4 4/2, PRB/1/M9/B38/4 5/3, PRB/2/S9/B45/4 6/4, PRB/2/S9/B56/4 7,5/5, PRB/2/V6/B75/4 10/7, PRB/2/W9/B92/4 13/9, PRB/2/W9/B11/4 15/11 21(58)

29 DeLaval kylaggregat Scrolltyper 3 x 400 V, 50 Hz, med nedpumpning Artikelnr. Typ HP/kW PRR/1/H8/B15/4 2/1, PRR/1/H8/B19/4 2.25/ PRR/1/H8/B21/4 2,75/ PRR/1/M8/B26/4 3,5/2, PRR/1/M8/B30/4 4/2, PRR/1/M9/B38/4 5/3, PRR/2/S9/B45/4 6/4, PRR/2/S9/B56/4 7,5/5, PRR/2/V6/B75/4 10/7, PRR/2/W9/B92/4 13/9, PRR/2/W9/B11/4 15/11 Scrolltyper 3 x 230 V, 50 Hz, med nedpumpning Artikelnr. Typ HP/kW PRR/1/H8/B15/3 2/1, PRR/1/H8/B19/3 2,25/1, PRR/1/H8/B21/3 2,75/ PRR/1/M8/B26/3 3,5/2, PRR/1/M8/B30/3 4/2, PRR/1/M9B38/3 5/3, PRR/2/S9/B45/3 6/4, PRR/2/S9/B56/3 7,5/5,5 22(58)

30 DeLaval kylaggregat Scrolltyper 1 x 230 V, 50 Hz, med nedpumpning Artikelnr. Typ HP/kW PRR/1/H8/R22/5 2/1, PRR/1/H8/B19/5 2,25/1, PRR/1/H8/B21/5 2,75/ PRR/1/M8/B26/5 3,25/2, PRR/1/M8/R47/5 4/2, PRR/2/S9/B42/5 5,5/4,1 Scrolltyper 3 x 208 V, 60 Hz, med nedpumpning Artikelnr. Typ HP/kW PRR/2/R7/B30/6 4/2, PRR/2/S9/B38/6 5/3, PRR/2/V5/B45/6 6/4,4 Kolvtyper 1 x 230 V, 50 Hz, utan nedpumpning Artikelnr. Typ HP/kW PRB/CAE9460/5 0,50/0, PRB/CAJ9480/5 0,75/0, PRB/CAJ9510/5 1/0, PRB/CAJ4517/5 1,25/0, PRB/CAJ4519/5 1,5/ PRB/FH4524/5 2/1,5 23(58)

31 DeLaval kylaggregat Kolvtyper 1 x 230 V, 50 Hz, med nedpumpning Artikelnr. Typ HP/kW PRR/CAE9460/5 0,50/0, PRR/CAJ9480/5 0,75/0, PRR/CAJ9510/5 1/0, PRR/CAJ4517/5 1,25/0,9 Beskrivning Dessa luftkylda kylaggregat är utrustade för att användas i mjölkkylningssystem på gården. Aggregaten är avpassade för köldmedierna R22, R404A, R407C och R507. DeLaval kylaggregat finns i effektområdet 0,4 kw upp till 11 kw. I det lägre området sker kylningen med aggregat som har kolvkompressorer (l'unité Hermétique). I de större aggregaten används scrollkompressorer. Du kan välja mellan följande två system: - Grundutförande (B): lämpligt för ett kapillärsystem. - Behållarutförande (R): lämpligt för nedpumpningssystem. Scrollkompressor Principen att förflytta gaser utnyttjar två identiska spiraler. Den ena spiralen sitter på en excenteraxel. När motorn driver axeln uppstår en roterande rörelse hos spiralen. Den roterande rörelsen sker inuti en annan fast spiral. På det sättet bildas en rad små gasfickor mellan de två spiralerna. När gasfickorna trycks mot mitten av spiralerna minskar volymen och därigenom ökar trycket. Eftersom fickorna bildas nästan samtidigt genom hela kanalen mellan spiralerna sker sugning, kompression och tryck i stort sett kontinuerligt. 24(58)

32 DeLaval kylaggregat Rekommenderad oljekvalitet för: Polyester Vevhusolja för olika köldmedier DeLaval kylaggregat är fyllda med polyesterolja. Det gör dem lämpliga att användas med följande köldmedier: R22 (*), R404A, R507, R407C (**). (*) Med hänsyn till DeLavals miljöpolicy rekommenderar inte PA Cooling användning av R22 i nyinstallerade kylsystem. Detta köldmedium ska endast användas i redan befintliga system. OBS! När du byter en kompressor eller hela kylaggregatet tillverkat av Copeland ska du tänka på följande: Det går att använda en kompressor med esterolja i ett kylsystem som tidigare har körts med mineralolja. Det är dock endast möjligt när ett mineroljebaserat köldmedium (R22, Isecon 59) används. I alla andra fall ska samma typ av vevhusolja som tidigare har använts fyllas på. (**) OBS! Användning av köldmedium av typen R407C i kylaggregat tillverkat av Tecumseh/l'Unité Hermétique täcks inte av garantibestämmelserna från denna leverantör. Mineralolja Copeland Mobil EAL Arctic 22CC, 0,95 l "Vit olja", 1 l l'unité Hermétique (R134A, R507, R404A): Olja för l'unite , 1 l (R22) ref. 2444RC: Shell 2444RC, 2 l (58)

33 DeLaval kylaggregat Tekniska data Typ (exempel): PRB/1/H8/B15/4 PR - ProfiCool 2000 B - utförande (B = grundutförande, R = behållare) 1 - antal fläktar H8 - kondensortyp B15 - kompressortyp (B = ZB-typ scroll, R = ZR-typ scroll eller S = ZS-typ scroll) 4 - spänning (3 = 3 x 230 V; 4 = 3 x 400 V + N; 5 = 1 x 230 V + N; 6 = 3 x 208 V, 60 Hz) (För produkterna från l'unité Hermétique används en fullständig kod för fläktar, kondensor och kompressor, t.ex. PRB/CAJ9510/5). Köldmedium: Lämplig för R22, R404A eller liknande. Kompressor: - Kolvkompressor (l'unité Hermétique). - Scrollkompressor (ZR, ZS eller ZB) (Copeland): - Sug- och tryckventiler Rotalock med tryckvaktsanslutning (Copeland). - Sugventiler Rotalock (l'unité Hermétique). - Vevhusvärmare (Copeland). Fläktmotor: Monterad och skyddad i en skyddsanordning. Användbar för varvtalsreglering. - Utom för: - PRR/2/R7/B30/6 - PRR/2/S9/B38/6 - PRR/2/V5/B45/6 Pressostater: - l'unité Hermétique: endast lågtryckspressostat på PRR (behållarversionen). - Copeland: låg- och högtryckspressostat, standard. 26(58)

34 DeLaval kylaggregat Filter/torkmedel: Förmonterade på aggregaten. Elektriska ledningar: Kylaggregatets komponenter är förmonterade i en manöverlåda. Manöverlåda: Manöverlådan ska beställas separat. Den kan monteras på väggen eller på kylaggregatet (påbyggda versionen). Obs! Tankar med ett påbyggt kylaggregat levereras med en manöverlåda. Specifikationer Copeland 3 x 400 V + N Nedan finner du de tekniska specifikationerna för DeLaval kylaggregat (Copeland). PRB - Grundutförande (B), lämpligt för kapillärsystem. Utrustat med golvplatta, kondensor med fläkt(ar), ZB-scrollkompressor med oljeinspektionsglas (typ 2-11 kw), Rotalock-ventiler och termistorregleringsenhet (typ 5,5-11 kw), vevhusvärmare, torkfilter, låg- och högtryckspressostater och elektrisk kopplingsbox. PRR - Som grundutförandet men med behållare (R) och magnetventil, lämplig för nedpumpningssystem. Strömförsörjning: 3 x 400 V + N. Tabellen nedan gäller köldmediet R404A (nominell kylkapacitet vid 0 C förångningstemperatur/32 C omgivningstemperatur). Figuren nedan visar typen PRR/1/H8/B15/4. 27(58)

35 DeLaval kylaggregat Kylaggregat Kylaggregat Kompressor Effekt kw Nom. kapacitet Nom. ineffekt Ström, amp Max. amp Fläkt (komplett) PRB/1/H8/B15/4 PRR/1/H8/B14/4 ZB 15 KCE 1,5 4,46 kw 1,70 kw 2,63 3,0 1 / 300 W PRB/1/H8/B19/4 PRR/1/H8/B19/4 ZB 19 KCE 1,7 5,75 kw 2,37 kw 4,22 4,8 1 / 300 W PRB/1/H8/B21/4 PRR/1/H8/B21/4 ZB 21 KCE 2,0 6,58 kw 2,93 kw 5,21 6,0 1 / 300 W PRB/1/M8/B26/4 PRB/1/M8/B30/4 PRB/1/M9/B38/4 ZB 26 KCE 2,6 8,23 kw 3,15 kw 5,78 6,6 1 / 300 W ZB 30 KCE 2,9 9,30 kw 3,71 kw 7,59 8,7 1 / 300 W ZB 38 KCE 3,7 11,63 kw 4,90 kw 9,52 10,9 1 / 570 W PRB/2/S9/B45/4 PRR/2/S9/B45/4 ZB 45 KCE 4,4 14,21 kw 5,16 kw 9,36 10,6 2 / 300 W PRB/2/S9/B56/4 PRR/2/S9/B56/4 ZB 56 KCE 5,5 15,8 kw 7,1 kw 12,8 14,5 2 / 300 W PRB/2/V6/B75/4 PRR/2/V6/B75/4 ZB 75 KCE 7,5 23,5 kw 9,65 kw 15,5 17,9 2 / 570 W PRB/2/W9/B92/4 PRB/2/W9/B11/4 PRR/1/M8/B26- /4 PRR/1/M8/B30- /4 PRR/1/M9/B38- /4 PRR/2/W9/B92- /4 PRR/2/W9/B11- /4 ZB 92 KCE 9,6 28,97 kw 11,95 kw 18,59 21,8 2 / 570 W ZB 11 MCE 11,0 32,5 kw 14,7 kw 23,6 27,4 2 / 570 W 28(58)

36 DeLaval kylaggregat Specifikationer Copeland 3 x 230 V Nedan finner du de tekniska specifikationerna för DeLaval kylaggregat (Copeland). PRR - Utförande med behållare och magnetventil, lämplig för nedpumpningssystem. Utrustat med golvplatta, kondensor med fläkt(ar), ZB-scrollkompressor med oljeinspektionsglas (typ 2-2,5 kw), Rotalock-ventiler och termistorregleringsenhet (typ 5,5 kw), vevhusvärmare, torkfilter, låg- och högtryckspressostater och elektrisk kopplingsbox. Strömförsörjning: 3 x 230 V Tabellen nedan gäller köldmediet R404A (nominell kylkapacitet vid 0 C förångningstemperatur/32 C omgivningstemperatur). Kylaggregat Kompressor Effekt kw Nom. kapacitet Nom. ineffekt Ström, amp Max. amp Fläkt (komplett) PRR/1/H8/B15/3 ZB14 KCE 1,5 4,46 kw 1,70 kw 4,52 5,1 1 / 300 W PRR/1/H8/B19/3 ZB19 KCE 1,7 5,48 kw 2,23 kw 5,92 6,7 1 / 300 W PRR/1/H8/B21/3 ZB21 KCE 2,0 6,42 kw 2,83 kw 6,69 7,8 1 / 300 W PRR/1/M8/B26/3 ZB26 KCE 2,6 8,37 kw 3,33 kw 7,95 9,1 1 / 300 W PRR/1/M8/B30/3 ZB30 KCE 2,9 9,52 kw 3,75 kw 10,61 12,6 1 / 300 W PRR/1/M9/B38/3 ZB38 KCE 3,7 11,69 kw 5,11 kw 13,33 15,7 1 / 300 W PRR/1/S9/B45/3 ZB45 KCE 4,4 14,37 kw 5,62 kw 15,05 17,9 1 / 300 W PRR/1/S9/B56/3 ZB56 KCE 5,5 16,62 kw 7,12 kw 21,57 24,3 1 / 300 W 29(58)

t s kondensering t 1k

t s kondensering t 1k underkylning p p 1 t s t1 kondensering t 1k p 2 t 2 överhettning t 2k kompression förångning i expansion Kylteknikern AB Mångfaldigande av innehållet i denna publikation, helt eller delvis, är enligt lagen

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler 1 Innehållsförteckning Produktion Magnus Holgersson, Tove Henningsson Tryck Strömbergs Folkpool AB - Vi reserverar oss för tryckfel 5 Inledning 6 Snabbguide

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30 Installation, drift och skötsel Vedolux 30 Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 info@varmebaronen.se ww.varmebaronen.se 07-09 utg. 2 Fr.o.m tillv.nr VB THL artnr

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-11 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-11 Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

Instruktionsbok. Iwabo 30 & 48 kw. Pelletsbrännare

Instruktionsbok. Iwabo 30 & 48 kw. Pelletsbrännare Instruktionsbok Iwabo 30 & 48 kw Pelletsbrännare METRO THERM AB FRANSKAVÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se (29) 2013-02 INNEHÅLL Viktig information...3

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 P1 P2 P3 P4 Start Stop Menu Enter ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 BÄSTE CYLINDA-KUND! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren

Läs mer

R 97006 97006 START bar psi CONT R

R 97006 97006 START bar psi CONT R R R 97006 97006 R XS1: Start 1 2 3 4 5 6 97006 7 8 9 10 25 XS1 Loctite (Ireland) Ltd. Made in Germany 11 24 23 90 260 VAC/47 63 Hz 2AM cat.no.97006 P in 12 18 13 14 22 21 15 16 17 19 20 Innehåll 1 Var

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 20 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya tvättmaskin. Tvättmaskinen har många finesser, för

Läs mer

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 INSTRUKTIONSBOK FÖR MODELL BioLine MED MAXEFFEKT 20 kw Förvara denna instruktionsbok väl så att den är lätt tillgänglig för framtida behov. Läs igenom instruktionsboken

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen Greenfire Bruksanvisning Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen www.heta.d k dk SE www.heta.dk se Bästa kund! Vi vill önska dig lycka till med din nya pelletskamin och vi är övertygade om att

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början. 1 Varning!

Läs mer