TIDNING FÖR el- & vitvarubranschen NR 4/2008 ÅRGÅNG 15 PRIS 50 KR EXKL MOMS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TIDNING FÖR el- & vitvarubranschen NR 4/2008 ÅRGÅNG 15 PRIS 50 KR EXKL MOMS"

Transkript

1 TIDNING FÖR el- & vitvarubranschen NR 4/2008 ÅRGÅNG 15 PRIS 50 KR EXKL MOMS Österrikare vann Design Lab Köksriket finns i Västergötland Melitta firar sitt 100-årsjubileum

2 Ju mer du bryr dig om dina kläder, desto mer behöver du en Miele. Miele Active Care. 14 unika specialprogram som vårdar dina favoritplagg.

3 e l & v i t t 4 / i n n e h å l l köksriket finns i västergötland Visst finns Köksriket och det ligger i Västergötland. Vi åkte i oktober med på en rik pressresa till riket. 26 producentansvar för batterier Från den 1 januari införs producentansvar på batterier och vad det innebär förklarar Ulrika Eliason, El-Kretsen. 30 exklusiv köksbutik återinvigdes The AGA Cooker Shop har varit verksamma i Stockholm i drygt tre år och efter förändringar nu återinvigt butiken. 36 melitta firar sitt 100-årsjubileum Melitta fyller 100 år och firar det med att lansera en mängd nya produkter och kommunikationsplattform. 40 bosch nya diskmaskinsplattform Bosch har lanserat ny diskmaskinsplattform och de nya diskmaskiner är tystare, effektivare och resurssnålare första butikerna i nya hemexpertkedjan När Thorssells Vitvaror i Skövde i slutet av oktober öppnade var det en av de första i nya kedjan Hemexperten. 54 designstudent från österrike vann Stefan Buchberger från Wien vann årets Electrolux Design Lab med sin modell Flatshare. TIDNING FÖR el- & vitvarubranschen NR 4/2008 ÅRGÅNG 15 PRIS 50 KR exkl MOMS enderson ny chef för vitvaror europa Brasilianaren Enderson Guimaraes är sedan september ny chef för vitvaror Europa inom Electrolux. 62 arn: avhjälp felaktighet inom skälig tid Konsumentköplagen anger påföljder om inte avhjälpande av felaktig vara sker inom skälig tid. ÖSTeRRIKaRe vann DeSIGN Lab KÖKSRIKeT FINNS I västergötland MeLITTa FIRaR SITT 100-ÅRSjubILeuM omslagsfoto: ola larsson el&vitt 4/2008

4

5 L E D A R E NR 4/ NOVEMBER 2008 Branschtidning för fackhandeln inom hushållsapparater och belysning Chefredaktör & ansvarig utgivare Jan Bjerkesjö Tel: , Teknisk redaktör Ola Larsson Tel: , Medverkande Allan Larsson (ARN) Jan Ljuhs (Hemexperten) Anders Lundmark (ARN) Matts Spångberg (Ledare) Annonser & prenumerationer Birgitta Hjorth Tel: , Prenumerationspris 2008 Helår 110 kr + moms. Verkställande direktör Anders Appelqvist Tel: Assistent Kristina Wirbing Tel: El&Vitt Box , Stockholm (Klara Norra Kyrkogata 31, 1 tr) Tel: Fax: ElektronikBranschen Box , Stockholm (Klara Norra Kyrkogata 31, 1 tr) Tel: Fax: Tryckeri Trydells Tryckeri AB Box 68, Laholm Tel: Tryckår: 2008, ISSN: Utgivningsdagar /3, 15/5, 21/8 och 13/11. Tidningen ansvarar ej för icke beställt material. Citera oss gärna, men ange alltid källan. Eftertryck kan medges efter överenskommelse med redaktionen. El&Vitt är en Svanen-märkt tidning, vilket betyder att tryckning och prepress är miljömärkt. Stora böter till branschen Matts Spångberg VD EHL Tel: Den 1 januari 2009 införs producentansvar för batterier, ny kemikalielagstiftning (REACH) och ny konkurrenslagstiftning. Energimyndigheten har precis varit ute i Era butiker och kontrollerat energimärkningen. Rapporten är tråkig läsning för branschen, eftersom att det vid varje kontroll blir sämre efterlevnad och det är framförallt de stora återförsäljaraktörerna som uppvisar brister i hanteringen och därmed erhåller bötesbelopp på kronor eller mer. Företagen har krävt att politikerna förenklar villkoren för företagandet. Politiker har nu pratar om att förenkla det lilla företagets villkor under flera år utan att det händer så mycket, men det som slår mig är att det verkar framförallt är våra större aktörer på marknaden som missar. Innebär det att myndigheterna ställer lite tuffare krav på dessa alternativt och ser lite mildare på de små? Jag har inte svaret på den frågan, men det känns tråkigt att branschen ger bort pengar till myndigheterna eftersom att det är förhållandevis lätt att se till att produkterna ute i butiken är märkta på ett korrekt sätt. Jag tror inte att det handlar om en kunskapsfråga utan snarare är det så att myndighetskravet inte är kunddrivet. Hade alla kunder frågat om energiåtgången och det varit den största faktorn för köp hade energimärkningen naturligtvis fungerat klanderfritt. Vår bransch kan bli bättre i regelefterlevnad även om den inte är kunddriven. Framförallt finns det ingen anledning att skänka bort pengar på sista raden om de inte går till välgörande ändamål. En ny konkurrenslag från 1 november Sverige har en ny konkurrenslag sedan den 1 november. Nu ökar förutsättningarna att ingripa mot företag som överträder konkurrensreglerna och sätter marknaden ur spel. En enig riksdag står bakom beslutet om den nya konkurrenslagen. Det är en viktig signal till företag och konsumenter att det råder bred politisk samstämmighet om grundläggande spelregler för företag. Det ligger en styrka i att veta att konkurrensreglerna är, och kommer att vara, stabila över tiden, säger Konkurrensverkets tf generaldirektör Jan-Erik Ljusberg i ett pressmeddelande. Huvuddragen i lagen, förbuden mot karteller och mot missbruk av dominerande ställning för företag, är oförändrade. Bland nyheterna i konkurrenslagen märks bland annat att Konkurrensverket i vissa fall får möjlighet att döma ut böter direkt utan att gå till domstol. Det blir också tydligare regler för hur böterna ska beräknas. En helt ny påföljd för företagsledare och företagare är näringsförbud. EL&VITT 3/2008 5

6 n y h e t e r r e d a k t ö r / j a n b j e r k e s j ö / t e l Trolig minskning i julhandeln Efter det att vi under många år vant oss vid att julhandeln alltid slår nya rekord, blir det för första gången på länge troligen en nedgång i år, enligt de flesta bedömare. Vitvaror och småel lär tyvärr inte bli något undantag, vare sig till jul eller i kommande lågkonjunktur. TEXT: JAN BJERKESJÖ Visserligen är jul alltid jul så svensken vill unna sig något extra, men kommande lågkonjunktur och den finansiella oron vi sett under hösten lär dock resultera i att de flesta håller extra hårt i sina plånböcker just i år. Men någon krisstämning råder inte bland de representanter för vitvarukedjorna som El&Vitt talat med och som redovisas här nedan. Här råder förhoppningen, eller snarare förvissningen, om att branschen förfogar över varor och produkter som har sin självklara efterfrågan även i mindre ljusa tider. Går exempelvis någon vitvara sönder i hemmet så lär den snabbt bytas ut mot en ny, kosta Daniel Lindin Hemma Christer Larsson Elon 1. Vad tror ni om årets julhandel och hur påverkar den er omsättning? 2. Hur hårt tror ni lågkonjunkturen kommer att slå mot vitvarubranschen? Försäljningen vid julhandeln tror jag blir oförändrad gällande klassiska julklappar som småel. Kunden som planerar att bygga om sitt kök kommer att avvakta, men kompletteringsköpen kommer att bestå. Jag tror att vi ser en minskad julhandel. Konsumenterna kommer troligen att generellt vara mer eftertänksamma vad gäller planering av nya vitvaror. Jag tror att fokus kommer att vara att byta ut en eller flera produkter och inte som förr, kanske byta ut hela köket med snickerier. Den totala julhandeln, oavsett branscher kommer att visa oss och vara en form av värdemätare. Generellt sett har vi ett bra utgångsläge inom inom vitvarubranschen. De produkter vi säljer är av nödvändig art men jag tror vi kommer att har en minskning mellan 5-10 procent i branchen. Konsumenterna väljer billigare produkter och kommer mer sällan in till våra butiker. Vi måste se till att konsumenterna väljer vårt alternativ istället för lågpriskedjorna, och vara tydliga med vårt koncept. 3. Vilka åtgärder har ni vidtagit med anledning av lågkonjunkturen? Vi ser kontinuerligt över våra kostnader och gör förändringar utifrån egna och marknadens förutsättningar. Vårt lager säkerställer till viss del lönsamheten i butikerna tack vare lagerläggning och logistiken kommer att betyda mer i framtiden men butikerna bör tänka i större grad på att öka sin lageromsättningshastighet, merförsäljning och satsa på ökade marginaler. Här kommer satsningen på produkter och sortiment vara mycket viktigt. 4. När tror ni vändningen kommer? Vi får räkna med lågkonjunktur under hela Konjunkturscykler är någon som alla branscher får leva med. Det är svårt att sia om framtiden men de flesta experter tror på kortare och kortare konjunktursvängningar. Om dessa har rätt bör vi kunna komma ur lågkonjukturen snabbare, dock tror jag att det kommer att ta cirka 2 år. El&Vitt har även sökt representanter för Electrolux Home och Elkedjan utan att lyckas. el&vitt 3/2008

7 r e d a k t ö r / j a n b j e r k e s j ö / t e l vad det kosta vill, ett liv utan disk- eller tvättmaskin, liksom kyl och frys lär inte många vara intresserade av. Däremot är bedömningen att den våg av stora köksrenoveringar som varit rådande under de senaste åren, kommer att stilla sig till dess optimismen i takt med stigande bostadspriser åter spirar. Att öka omsättningshastigheten, se över logistiken, merförsäljning och optimera marknadsföringen nämns som recept för hur branschen ska möta konjunkturnedgången. Och det är inte många som tror att den snabbt ska blåsa över. Tvärt om hoppas de mest optimistiska på att vi kan se försäljningskurvorna peka uppåt igen under slutet av nästa år för att sedan återgår till normala nivåer någon gång under år n sanyo clover 12 luft/luft-värmepump n y h e t e r Visst har du råd att njuta om du väljer rätt! Nyhet! Mikael Rönnbro Elspar Julhandel är alltid julhandel, vi är alla mer generösa vid denna tidpunkt. Men om vi skall jämföra med tidigare år så får vi se en minskad volym. Stig Wass Hemmaexperten Vi tror att kunderna köper färre men bättre och genomtänkta julklappar. Det flesta söker sig till tryggare köp. Julhandeln minskar med minst cirka 5 procent. Vi har ju haft en fantastisk utveckling under en lång tid och nu ser vi att trenden vänder. Även om våra kunder vill fortsätta att renovera i sitt hem så väljer man att inte byta ut hela sitt kök när det blir tuffare tider. Vi kommer även se att snittpriserna kommer att gå ned. Vi fortsätter med de planer som vi redan lagt, vilket innebär: Utbilda våra butiker, stärka Elsparprofilen och ett nära samarbete med våra leverantörer. Det ligger väldigt många olika faktorer bakom denna nedgång så ett rätt svar på denna fråga är helt omöjligt. Jag tror ändå att hela 2009 blir tuffare och att vi ser en ljusning under första delen av Alla får känna av svårare tider. Kunderna köper ofta först när produkten gått sönder. På årsbasis tror vi att marknaden minskar i värde med 5procent. Alla butiker måste minska sina lager, öka omsättningshastigheten väsentligt samt satsa på bättre lönsam logistik för att överleva. Att bli bättre på att sälja rätt produkt med rätt marginal. Optimera utfallet av investerade marknadsföringsåtgärder genom nytänkande i alla led. Vi tror/hoppas på en liten återhämtning hösten 2009 samt återgång till mera vanliga/normala nivåer våren Prestanda, ekonomi och trygghet! Ny storsäljare, med ännu bättre prestanda. Lättplacerad, går att montera med endast 5 cm fritt mot taket. Stilren design med slät yta, lätt att göra ren. Sensor i fjärrkontrollen ger jämn temperatur. Energiklass A. SP-testad för din trygghet. Vad vill du göra med pengarna som Sanyo Clover 12 sparar åt dig? Dags att sätta lite guldkant på tillvaron eller passar de kanske bättre på kontot? Vi ger dig valfrihet! Mer information hittar du på el&vitt en del av 3/2008

8 n y h e t e r r e d a k t ö r / j a n b j e r k e s j ö / t e l Hemmabutiker byter sin mediebyrå Hemmabutikerna byter mediebyrå från Zenith till Scream. Kedjans ledning vill att medlemsföretagen, över 110 över hela landet, ska kunna köpa media gemensamt och bjöd in fyra byråer till en så kallad mediebyråpitch. Hemma jobbar även med Odd Scouts och Tjugosex, medan Medial Kommunikation är PR-byrå. n Empire startat nu upp i Spanien Empire har anställt Magnus Nylander som country manager i Spanien. Magnus är svensk medborgare men bosatt i Madrid sedan åtta år tillbaka, där han bland annat har varit med och startat en ledande portal. Tidigare har Magnus arbetat som global account manager och marknadschef på Coca Cola Co under 6 år. Han har mångårig erfarenhet av att arbeta med internationella kunder inom såväl B2B som B2C. Vi ser en stor potential i Spanien som kan bli större än Sverige på sikt. Vi har fått lära oss att inte dricka spanskt kranvatten och därmed tror vi att inte spanjorerna gör det heller. Det är fel. En stor del av den spanska befolkningen dricker numera kranvattnet. Trenden är positiv vad gäller kolsyrat vatten i landet, så det här är väldigt spännande för Empire, säger vd Johan Kalling. Empire startar med införsäljningen av SodaStream nu under hösten och kommer senare att lansera C3 och Scandinavian Standard på den spanska marknaden. n Vitvaruvecka i Örebro I mitten av september anordnade EELs två vitvarukedjor ELON och Elkedjan en vitvarumässa i centrala Örebro. I den nybyggda mässlokalen Conventum satsade leverantörerna på stora montrar med möjlighet att demonstrera ett brett produktutbud. EEL har en mängd egna produktmodeller som helt klart hjälpte till att locka medlemmarna lite extra. Uppslutningen av såväl medlemmar som leverantörer var riktigt bra och mycket tid och möjlighet gavs till att utbilda sig på alla produkter. Mässan har tidigare endast riktat sig till Elons medlemmar, men har nu utvecklats till att omfatta även Elkedjan. Konceptet har varit en succé. Vi kan skapa en mässa för respektive kedja på samma plats och under en och samma vecka. Det ger besparingar och effektivitet i den riktning som EEL-koncernen arbetar för. Mässsan har potential och skall utvecklas än mer framöver, säger vitvaruansvarige Magnus Kheller på Elkedjan. ELONs marknadschef Jimmy Sander håller med: Vi har fått otroligt mycket positiva reaktioner från både medlemmar och leverantörer. ELON valde att satsa på utbildning under hela vitvaruveckan. Ungefär 100 ELON-anställda var på plats i Örebro för två dagars produktutbildning och avslutade sedan vistelsen med besök på själva mässan. Upplägget var oerhört uppskattat och gav möjlighet till många som tidigare aldrig fått uppleva mässsan att ta till sig information och nyheter från våra stora leverantörer på plats. Vi ser helt klart att vitvaruveckan har kommit för att stanna och har stor kapacitet att bli ännu bättre. ELON och Elkedjan har som kedjor haft stor tillväxt under många år och med EEL-lagret i ryggen ser man ljust på framtiden. EEL är helt klart en stor fördel för oss i nuläget, säger Jimmy Sander. När det blir hårdare tider är det viktigt att ha en samlad bas och det känner vi att ELON som kedja har. Vi kommer att fortsätta fokusera på utveckling av våra butiker och hålla kvar vår position som den ledande vitvarukedjan med kunnig personal och stor kunskap om de produkter vi säljer. Tuffare tider kommer, men genom att stå fast vid vår strategi samt kontinuerligt utveckla central, butiker, personal och marknadsföring kommer vi kunna stå emot kraftig motvind. En av fackhandelns styrkor är dess kapacitet till anpassning, säger Elkedjans affärsområdeschef Matz Gustafsson. n el&vitt 3/2008

9 r e d a k t ö r / j a n b j e r k e s j ö / t e l Hemma öppnar vitvarubutiker i svenska fjällen Is och kallt ute. Snart blir det även lättare för Sälen- och Idreborna att få kyl och frys inne. Vitvarukedjan Hemmabutikerna expanderar nu med två nya butiker i de svenska fjällen. Lagom till vintersäsongen står butikerna klara. Det finns stor potential i alla fritidshus och hotell runt både Idre och Sälen, säger den butikschefen, Urban Gillerås. Hemmabutikerna växer. I september öppnade en stor butik i Infra City i Stockholm. I oktober öppnade butiken i Idre. I november invigs en ny butik i Kungens Kurva. Och strax efter nyår står butiken i Sälen klar. Skidanläggningarna har sin högsäsong på vintern medan Hemmabutikerna räknar med att ha sin högsäsong på sommaren. Det är då alla renoverar, bygger ut och rustar sina fritidshus. Förr var de boende i Idre och Sälen tvungna att åka långa sträckor för att kunna välja ur ett stort utbud med kvalitets vitvaror. Nu blir det mycket närmare, och enklare, säger Elisabeth Slunge, marknadschef på Hemmabutikerna. Butikerna kommer att ha en 24-timmarsgaranti. Det innebär att en kund kan handla en spis, kyl, frys eller någon annan vitvara ena dagen och få den installerad och klar hemma i köket nästa dag. Dessutom får kunden den gamla maskinen bortforslad. Om vi mot förmodan inte skulle klara att leverera i tid så bjuder vi självklart på tjänsten, säger Elisabeth Slunge. n Team Milko vann silver vid OS Vid OS i Matlagning i Erfurt, Tyskland, vann Team Milko en silvermedalj. Laget som är världens enda kvinnliga kocklag tävlade med ett tävlingsbord med temat Vårvinter. Team Milko tävlade för tredje gången och det var den tredje silvermedaljen. Team Milko består av fem kockar och två konditorer: Ann-Sofie Nilsson, Anna Persson, Emmely Samuelsson, Teresa Lundblad, Ann-Sofie Jansson, Sara Nyström och Kajsa Nilsson. n Elon valde Ninetech som partner Elon Svenska AB väljer Ninetech som ny Jeeves partner. Vi är mycket glada över att få ta över ansvaret som Jeeves partner och leverantör. Vi ser med tillförsikt fram emot att tillföra vår kunskap och erfarenhet inom affärslösningar inför Elon s framtida satsningar, säger Sven Wigh, ansvarig Affärslösningar Ninetech. n sanyo co 2 eco luft/vatten-värmepump Visst har du råd att njuta om du väljer rätt! välj bästa prestandan Den enda luft/vatten-värmepumpen som ger värme ned till -26 C och 30 % varmare vatten än konkurrenterna! välj bästa ekonomin En Sanyo CO2ECO kan vara återbetald på bara 5 år! Vad du gör med pengarna som blir över är förstås ditt huvudbry! välj bästa miljövalet Spara pengar med gott samvete Sanyo CO2ECO har ett naturligt köldmedium med en bråkdels miljöpåverkan jämfört med konkurrenterna! Mer information hittar du på n y h e t e r Vad vill du göra med pengarna som Sanyo CO2ECO sparar åt dig? Dags att sätta lite guldkant på tillvaron eller passar de kanske bättre på kontot? Vi ger dig valfrihet! el&vitt en del av 3/2008

10 Svenska ASKO snart i Sverige. n y h e t e r r e d a k t ö r / j a n b j e r k e s j ö / t e l Med start i början av 2009 lanserar vi ett komplett samdesignat vitvarusortiment för köket och klädvårdsrummet. Lanseringen kommer att genomföras med en stor marknadsföringskampanj. Annonsering mot konsument Annonsering i fackpress PR Hemsida A S KO K Ö K Till butik kommer vi att erbjuda Broschyrer Dekaler Skyltar Banners Utbildning på fabriken i Vara m.m Art nr: ASKO KITCHEN 2009 Intresserad av ASKO? Kontakta försäljningschef Göran Martinsson på telefon: L A U N D RY A P P L I A N C E S A S KO I N H O U S E ASKO LAUNDRY CARE 2009 Ljuskronor av skrot Swecos arkitekter skapade sex knivar och skedar som vi hittat i rostfritt stål ger en väldigt vacker lyster stycken ljuskronor av gamla bestick och kristaller som lyste upp Slottsparken i Malmö under första halvan använt cirka 600 kristaller som skulle till hela ljuskronan. Vi har också av november. kastas för att de var skadade, säger Vår ambition har varit att skapa Gunilla Wembe. glamour i parken. Som besökare ska Ljuset från kristallkronorna strålade ner på den gång som sträcker man få känslan av att vara på väg till en riktig galamiddag, säger Jennie sig från stadsbiblioteket till Casino Fagerström på Sweco i Malmö. Cosmopol. Gången kantas av platanträd där trädkronor och stammar Jennie Fagerström har tillsammans med kollegan Gunilla Wembe bildar väggar och tak. Grusgången skapat sex kristallkronor som har en belystes med ett rött ljus. Sammantaget gav det en känsla av att parkgäs- diameter på 1,40 meter. Projektet har kantats av tankar kring återanvändning och miljö. vacker sal. terna skred fram på en röd matta i en Vi har skapat ljuskronorna Efter utställningen auktionerades genom att återanvända skrot. Vi har ljuskronorna ut till hugade spekulanter. :by Light anordnades av Malmö letat bestick på Erikshjälpen och Myrorna. Många av de gafflar, stad i samverkan med Movium. n Electrolux tredje kvartal 2008: Nettoomsättningen uppgick till Mkr (26 374). I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 1,6 procent. Rörelseresultatet uppgick till Mkr (1 152) exklusive jämförelsestörande poster. Stabilt resultat i Nordamerika trots svag marknad, främst tack vare prishöjningar. Lanseringen av Electrolux i Nordamerika fortsätter att överträffa förväntningarna. Resultatet i Europa påverkades negativt av lägre försäljningsvolymer och priser, vilket till viss del motverkats av besparingar. Förbättrade resultat för vitvaror i Latinamerika och Asien/Stilla havsområdet, professionella produkter och dammsugare. Utsikten för rörelseresultatet är oförändrad, vi förväntar oss ett rörelseresultat för 2008 på Mkr. Den ökade osäkerheten om den globala ekonomins utveckling gör det dock ytterst svårt att förutsäga marknadsutvecklingen. Vi lämnar därför ingen prognos för marknadsutvecklingen för resten av året, skriver bolaget i sin kommentar. n 10 el&vitt 3/2008

11 H Å LLE R L Ä N G R E Vi har testat våra produkter över hela världen i 60 år. Nu känner vi oss redo för Sverige. Vår Quattro -konstruktion ökar stabiliteten och gör det möjligt för våra tvättmaskiner att centrifugera i 2000 rpm nästan helt vibrationsfritt. Trots att vi både designar, utvecklar och tillverkar våra ASKO-produkter i Sverige, så har vi aldrig sålt dem här under vårt eget varumärke; ASKO. Från fabriken i Vara, som legat där sedan 1950-talet, skeppas ASKO-produkter för klädvårdsrum och kök ut till krävande kunder i hela världen. Vi har alltid riktat oss till människor med höga krav på allt från kvalitet till skandinavisk design och miljö. Det är därför det har tagit oss så lång tid att förfi na varje liten del av våra maskiner till en standard som vi vill visa upp här hemma. Kontakta oss eller ta en titt på vår hemsida om du vill veta mer. Självklart är du också välkommen till huvudkontoret och fabriken i Vara. Hör av dig till vår svenska försäljningsavdelning och säg hur många ni blir, så ordnar vi med nybryggt kaffe och kanelbullar. Asko Appliances AB SE Vara telefon: fax: Sweden Sales telefon:

12 leverantör Stryk snabbare med ångstation Många människor vill hellre göra annat än att lägga tid vid strykbrädan men de flesta kommer inte undan hemmets skrynkliga kläder, dukar och gardiner. Tefal menar att man med deras ångstation kan klara av strykningen på halva tiden, och resultatet blir bättre än någonsin. Många människor sätter stort värde på nystrukna sängkläder och skrynkelfria kläder, men det är få som vill lägga onödig tid på det. Vi har därför stora förväntningar på våra ångstationer som kan reducera stryktiden med upp till 50 procent, säger Erik Halse, Nordic Marketing Director, Groupe SEB Nordic A/S, som står bakom Tefal. Med ett traditionellt ångstrykjärn tar det lång tid att ta sig igenom tvätthögen. Men nu behöver strykningen inte längre vara en tidstjuv i en jäktig vardag. Med Tefals ångstation Pro Minute Aquaplus behöver man bara stryka tvätten på den ena sidan. Strykning av till exempel sängkläder, gardiner, byxor och andra kraftigare tyger klaras av i en enkel handvändning. Det fungerar tack vare att ångstationen levererar ett konstant och högt ångtryck medan ett vanligt ångstrykjärn ger mindre mängd ånga åt gången. Ångstationens höga ångtryck gör strykningen lätt och effektiv och resultatet blir bättre än någonsin, konstaterar Erik Halse. Med ångstationen slipper man även att fukta tyget innan strykningen. Det massiva ångtrycket gör arbetet under strykningen och ser till att resultatet blir perfekt. Stryk på galgen Det kan vara besvärligt att stryka tunna tyger, som är livliga och svåra att hantera. Det gäller inte minst kjolar och blusar. Med ångstationen kan man låta fuktiga kläder hänga på galgen. Man håller ångstationen en liten bit från till exempel kjolen och för den upp och ner, så ångan precis rör vid kjolen och gör den slät. Samma sak kan man göra med exempelvis gardiner och då finns det ännu mer tid att spara. En ångstation är ett bra alternativ till ett vanligt strykjärn, när man sätter värde på att lätt nå ett perfekt resultat. Der kan också vara ett sätt att dra ner på kostnader för kemtvätt, för ångstationen kan stryka både jackor och byxor med ett mycket professionellt resultat, avslutar Erik Halse. Tefal Pro Minute Aquaplus Med ett konstant ångtryck på hela 4,5 bar kan stryktiden reduceras med upp till 50 procent. Det höga ångtrycket gör det möjligt att stryka till exempel fram- och baksidan av en kjol på en gång, och sängkläder, dukar och andra kraftiga textilier på enbart en sida. Ångstationen är kompakt och klar Tefal Pro Minute Aquaplus. att använda på bara två minuter. Den löstagbara vattentanken innehåller 800 milliliter och kan fyllas på direkt under vattenkranen. Fina kjolar och gardiner kan strykas i lodrätt läge, så att de inte behöver tas ner först. Ångan klarar också velour som annars inte får strykas ett bra sätt att minska på kemtvätträkningen. Ångstationen signalerar själv när den behöver rengöras eller när vattentanken är tom. Ett låssystem och sladdförvaringen gör den lätt att transportera. Ultragliss Turbo stryksula med hög glidförmåga. Ångstationen avger en konstant mängd ånga på 100 g/min, vilket är betydligt mer än ett traditionellt ångstrykjärn, som de flesta använder i dag. Tefal Tefal är världens ledande producent av belagd köksutrustning och bland de ledande i världen för små elapparater. I Sverige är Tefal en av de största producenterna inom belagda kok- och stekkärl med den välkända Tefal-beläggningen och Thermo-Spot värmeindikator. Tefal marknadsför även Jamie Olivers köksserie. Vidare är Tefal även en av de största tillverkarna när det gäller småel med en ledande position inom bland annat ångstrykjärn, ångstationer och vattenkokare. Tefal marknadsförs i Sverige av Tefal Sverige som är en del av den franska Groupe SEB-koncernen. n 12 el&vitt 4/2008

13

14 k ö k s r i k e t Magnus Efraimsson, vd för Vedum Kök, är nöjd med samarbetet inom Köksriket - ett samarbete som både handlar om att samla pressresor till Västergötland, men också att gemensamt åka till stora mässor som den i Milano. Köksriket finns och det ligger i Västergötland! Sedan några år tillbaka samarbetar ett antal företag mellan Vänern och Vättern i det som kallas Köksriket. I mitten av oktober arrangerades en pressresa med temat Miljötänk och El&Vitt följde med. text och foto: jan bjerkesjö Bakom samarbetsnamnet Köksriket står idag 26 medlemsföretag med centrum i västra Götaland, mellan Vänern och Vättern, som på olika sätt lyfter fram köket, maten och matlagningskonsten. I området finns några av landets ledande och internationellt kända köks- och vitvaruföretag, som tillsammans med lokala aktörer med koppling till kök och mat presenterar en helheltsupplevelse för besökaren. Programmet för pressresan i mitten av oktober är pressat och innehåller åtta intressanta programpunkter på lite drygt ett dygn. Köksriket har funnits i fem år och samarbetet växer. Vi har fört samman medlemsföretagen, som alla på ett eller annat sätt jobbar med kök och mat, och samarbetet har gett många nya ideer och inspiration. Vi har exempelvis åkt till Milano för att få inspiration på mässa och vi arrangerar pressresor för att visa upp vad företagen står för, säger verksamhetsledaren Maria Källsson, som numera arbetar 25 procent av sin tid med Köksriket och med Rörstrands Museum på sin övriga tid. Första stoppet på resan, efter avstigning på Skövde station, är incheckning och presentation av Bjertorps slott, detta fantastiska jugendbygge mitt ute på Varaslätta mellan Skara och Göteborg. Slottet, som uppfördes 1914, har en spännande historia om Knut Henrik Littorins ryska oljeverksamhet och den dramatiska flykten undan revolutionen, som även har sina beröringspunkter med Alfred Nobel och dennes bröder. Numera är slottet en mötesplats för konferenser, fester, golfspelare, bröllop och andra som vill njuta av slottsmiljö och övernattning i nyrenoverade och individuellt inredda hotellrum, alla med sin historia om Littorins levnadsöde. 14 el&vitt 4/2008

15 k ö k s r i k e t Köket har allt mer blivit en plats där vi tar ut svängarna, från att det förr var strikt vitt är det idag tillåtet att bland material och färger på helt nya sätt. Vedum Kök & Bad är inget undantag när det gäller senaste färgtrenderna. Vedum Kök & Bad På Vedum Kök & Bad tar vd Magnus Efraimsson och marknadschef Marianne Färlin emot gruppen och guidar bland höstens nyheter. Fabrikanläggningens system för att ta omhand om allt spån och förvandla det till bränslepellets visas upp, som inte bara förser hela fabriken med värme utan även är sammankopplat med kommunens fjärrvärmesystem. Att minska vår miljöbelastning i förhållande till produktionsvolymen är ett av fem övergripande mål som vi har satt upp, säger Magnus Efraimsson. Övriga mål är nöjda kunder, starkt varumärke, organisk tillväxt och god lönsamhet. Visserligen är marknaden lite extra svajig just nu med finansiell oro, men Magnus ser fram emot att fira företagets 90 årsjubileum under nästa år. Det är något vi är stolta över och det ska vi naturligtvis fira på många olika sätt. Vi hade ett starkt första halvår i år och jag är övertygad om att när den värsta oron nu lägger sig så kommer vi att se en tillbakagång. Man måste ha klart för sig att vi haft en fantastisk stark period under många år nu och även med en viss nedgång så arbetar vi på en hög nivå sett historiskt, säger Magnus. I förra El&Vitt presenterade vi nyheter inom Bad och koncentrerar oss istället denna gång på köksnyheterna. En sådan är sortimentet av luckor med så kallad metalliceffekt. Bland de senaste färgtrenderna märks många glittrande effekter med känsla av glamour. Det har vi inspirerats av när vi tagit fram våra nya luckor med metalliceffekt. Många känner väl igen den med trender på klädesplagg, men nu kommer också andra områden som inredning, tapeter och tyger, säger Marianne Färlin. Vedum lanserar också klasiskt pärlspontmönster, svart frontanpassning och nya skåplösningar. Vi märker också av efterfrågan på både moderna och traditionella kök och har därför plockat fram praktiska detaljer och häftiga lösningar som sticker ut, säger Marianne Färlin. Astrid kallas en ny kökslucka med pärlspontmönster, det som varit en skandinavisk favorit sedan tidigt tal. En annan nyhet kallas för Annika, vilket är en kökslucka med grepplist. Eftersom efterfrågan på svarta och mörka luckor ökar presenterar Vedum Nya kulörer på luckor lanseras på nyheterna inom Bad och det lär vi också få se på kökssidan. en ny svart frontanpassning. Nytt är också ett jalusiskåp i aluminium, Magic Croner med smart lösning av hörnskåp, köksluckan Karin i varmgrått klassist och tidlöst utförande, kombilistan Allmoge för placering över eller under väggskåp, samt vägghylla med träkonsol. el&vitt 4/

16 k ö k s r i k e t Pressgruppen guidades genom fabriksbyggnaden av Jonas Lidberg och den imponerande storleken uppfattas kanske bäst från ovan. Asko Appliances Första dagens tredje stopp är i det lilla samhället Jung i Vara där Asko Appliances verkat sedan Det var nämligen då som lantbrukaren Karl-Erik Andersson fick besök av en tvättmaskinsförsäljare. Någon tvättmaskin köpte Karl-Erik inte, men eftersom han var händig satte han igång och konstruerade en egen tvättmaskin, som han gav till sin mor. Så nästa gång försäljaren hade vägarna förbi så fick han se den nya konstruktionen, vilket i sin tur ledde till att försäljaren efter det blev försäljare för Karl-Eriks tvättmaskiner. Junga Verkstäder har under åren genomgått ett antal ägar- och namnändringar köpte dåvarande ASEA bolaget och namnet ändrades till Asea Cylinda köpte finska Asko bolaget och namnet ändrades till Asko Cylinda och till sist år 2000 köpte italienska Antonio Merloni hela Asko Appliances Group där Asko Cylinda ingick. Nu i september ändrades namnet till Asko Appliances AB med anledning av introduktionen av ASKO varumärket på den svenska marknaden. I Vara ligger numera huvudkontoret för hela Askogruppen vilken omfattar ytterligare en fabrik i Lahti, Finland samt försäljningsbolag i USA, Australien och i de övriga nordiska länderna. Vidare säljer man ASKO produkter via distributörer på ett 20-tal marknader. Den svenska fabriken har 550 anställda medan 170 arbetar vid fabriken i Lahti. Sedan 1950 har fabriksytan byggts ut åtskilliga gånger och numera är totalytan på imponerande kvadratmeter där 550 anställda producerar enheter varje år. Det blir i snitt omkring enheter per dag. Vi har arbetat medvetet med miljön och arbetsmiljön under alla år, även innan miljöfrågorna blev viktiga för den stora allmänheten, säger fabrikschefen Tomas Magnusson. Svart på vitt går att utläsa i den miljörapport som sammanställs varje år. På punkt efter punkt redovisar Askofabriken värden som ligger långt under de tillåtna. Ett exempel är när vi 1990 gick över från våtlackering till pulverlackering av plåtdetaljer. På så sätt reducerades lösningsmedelsutsläppen från kg per 16 el&vitt 4/2008

17 k ö k s r i k e t Tillverkningen har legat i det lilla samhället Jung sedan 1950 då Karl-Erik Andersson konstruerade den första tvättmaskinen. år till i det närmaste noll. Att nämna är också att vi redan på 80-talet avskaffade elpolering och trikloretylenavfettning. Jag har sett många fabriker runt om i världen och jag kan bara konstatera att vår fabrik ligger mycket väl till, säger Tomas Magnusson. Han menar att miljöarbetet är en följd av att vi i Sverige ser annorlunda på miljön och arbetsmiljön jämfört med många andra länder. På Askofabriken pågår ett ständigt förbättringsarbete med representanter från de anställda i olika utvecklingsteam. Det här ligger djupt rotat i en lantbruksbygd, här ska man kunna se grannen i ögonen även i morgon och därför tar man ansvar för miljön. Vårt mål inom två-tre år är att minska vattenförbrukningen till ett helt slutet system utan några utsläpp över huvud taget. Idag har vi nått till 98 procents mindre utsläpp, men vi vill nå längre. 25 procent av de anställda är kvinnor och i snitt stannar varje anställd många år. Också det är ett kvitto på att miljöarbetet fungerar. Vår montering sker till stor del efter principen löpande band, som ibland kan ha en negativ klang. Men vad vi gör är att dela in de anställda fabriksarbetarna i arbetslag med arbetsrotation för att arbetet inte ska bli för enahanda. En gång i halvtimmen roterar man till en ny uppgift och vi har lyckats uppnå en hög trivsel på linjerna. Efter årsskiftet kommer Asko Appliances att marknadsföra egna varumärket Asko på den svenska marknaden och introducerar därmed nya koncept för köket och tvättstugan, vilket El&Vitt kunde berätta om i förra numret. Förhandlingar om vilka intressenter som Asko kommer att samarbeta med och vilken distribution man kommer att använda är något som Göran Martinsson på Sweden Sale, som utgör säljorganisation för Asko Appliances, ännu inte vill presentera resultatet av. Men resultatet kommer vilken dag som helst. Redan 1967 började exportlasterna att rulla från Vara och ut över världen. Asko har funnits i 20 år på den nordamerikanska marknaden dit cirka 30 procent av Varafabrikens försäljning går och nyligen invigdes ett nytt showroom och kontor i Dallas. Asko Appliances kommer exempelvis att i samband med vinterolympiaden 2010 i Vancouver förse den olympiska byn i med par tvättmaskiner och torktumlare Asko Appliances har också varit verksamma i 30 år i Australien och har idag showrooms och kontor i Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide och Perth. - Bakom framgångarna i Australien ligger att våra produkter använder väldigt lite vatten. Och eftersom vatten är en bristvara i Australien har marknaden tagit emot våra produkter på ett fantastiskt sätt, säger Jonas Lidberg, internationell marknads och försäljningschef för Asko-varumärket. Samarbetet Köksriket - vad betyder det samarbetet för er och hur tycker ni det har utvecklats? Köksriket fungerar bra som ett kluster som förmedlar vår position som centrum i Sverige för den som är köks-, design- och matintresserad. Här i området finns en gedigen kunskap som bottnar i traditionell jordbruks- och hantverksanda och som nu lever vidare i nytänkande inom både hantverk, matupplevelser och köksdesign där våra vitvaror ligger långt framme - både vad gäler funktionalitet, skandinavisk design och miljöanda, säger Lotta Wångdahl, Marketing Communication Manager på Asko Appliances. Kökriket är ett bra forum för bygden och vårt företag att förmedla kunskap och information om våra produkter speciellt nu i och med vår lansering av varumärket Asko i Sverige. Vi använder också våra kontakter med Köksrikets medlemmar för att utbyta erfarenhet och trender i vårt utvecklingsarbete. el&vitt 4/

18 k ö k s r i k e t Ett av Kvänums eleganta kök. Mat och dryck Första dagen avslutades först med ett besök på Qvänum Mat & Malt där entreprenörerna Claes och Annica Wernerson, grundare av Werners GourméService som alla krögare i landets väl känner till, numera huserar. Här kan man njuta av en måltid på säsongens närproducerade råvaror, prova dryck från egna bryggeriet eller något litet starkare från destillerianläggningen - även det egenproducerat - eller kanske begå en chockladprovning. Det andra besöket och första dagens sista besök var på VinContoret i Tidaholm, där goda drycker och god mat står i centrum - men också grunden till en franshisekedja under uppbyggnad där vinintresserade kan förvara sina viner och även lära sig mer om denna ädla dryck i goda vänners lag. Initiativet till VinContoret kom från Granqvist Vinagentur, som sedan 1983 importerat och sålt kvalitetsvin och kvalitetssprit från hela världen. Bland kunderna noteras Systembolaget, Vinmonopolet, restauranger och Nobelfesten i Stockholms Stadshus. En trend är att köket är mycket mer än matlagning, avdelning för datorer och arbete tar en allt större plats, här bakom Kvänums marknadsansvarige Anders Jonsson. Kökets hus Kvänum Den andra dagens första stopp var på Kökets Hus i Kvänum där Marie Malmenskog och Anders Jonsson visade upp Kvänums höstnyheter. Kvänum är känt för sina köksinredningar sedan många år. Kvänum har blivit känt genom vårt sätt att behandla trä. Vi kan verkligen trä av alla slag och hur man kan behandla materialet på bästa sätt, säger Anders Jonsson. Bland höstnyheter kan nämnas vitbonad ask och ek. Det här nya behandlingarna på ask och ek tar fram den blonda nordiska känslan i våra inhemska träslag, säger Anders. Som kontrast till det vintbonade har Kvänum tagit fram ett kök i rökt ek. Den speciella sidenmatta ytan skiftar i olika dagrar och på nära håll anas nyanser av brunt. Rökt ek står för modernitet och elegans. Köket blir en integrerad möbel i rummet, ett bra val om man eftersträvar en hög designfaktor, säger Marie Malmenskog. 18 el&vitt 4/2008

19 ELON fortsätter att växa och vi letar nu efter fler handlare som vill ansluta sig till Sveriges största vitvarukedja. Med ett eget stort lager, ett mycket starkt varumärke och helt unika produkter i ryggen så lovar vi att ditt liv som vitvaruhandlare kommer att bli betydligt roligare än det är idag. Ring vår vd Christer Larsson om du vill veta mer Välkommen!

20 k ö k s r i k e t Marianne Westmans klassiska design visas upp på Rörstrand. Träet är genomfärgat i en så kallad rökningsprocess med amoniak som är en klassisk teknik, säger Anders Jonsson. I den falsade serien kommer Kvänum med ett nytt kök, Essen, som har en falsad lucka med bred ram och en rundad mjuk profil på ramens innerkant mot spegeln. Det här är ett klassiskt kök, formgivet med ett stänk av sekelskiftesromantik, säger Marie. Kvänum lanserar också ny inredningar för förvaring i hall, sovrum mm. Det har varit eftersatt på marknaden, men det råder vi bot på nu, säger Anders. Bilderna visar två förvaringslösningar i traditionell stil med innanförliggande lucka i täckmålad ask. Höstens lansering innehåller även en hel del nya praktiska detaljer såsom diskställ i ek, prydnadshyllor för tallrikar och rostfritt handtag med greppytan lindad med läder. Trenden med kök i Retro stil håller i sig och är idag en succé och storsäljare, säger Marie Malmenskog. Det finns många bostäder från denna epok som renoveras idag och när kunden vill ha kvar den rätta känslan så passar dessa kök väldigt bra. Utseendet är tidstypiskt Marie Malmenskog och Elisabeth Ahlgren visar luckornas eleganta innamäte. Retro-stilen är en kökstrend som kommer och som Kvänum lanserar. men insidan av skåpen har en modern funktion. Banerluckan är slät och falsad med synliga utanpåliggande gångjärn som ger ett nätt intryck med mycket möbelkänsla, säger Anders Jonsson. Trä är ett fantastiskt material att arbeta med. Och idag tillåter sig konsumenterna att göra individuella val när man köper nya kök, dels genom att återuppväcka kökets grundläggande utseende genom Retro, dels genom att öppna upp stora rena ytor som generöst exponerar och integrerar köket till övriga rum, säger Kvänums designer Elisabeth Ahlgren. Välkänd design Pressresan till Köksriket avslutades med ett besök i Lidköping och Rörstrand Museum, där gruppen fick en förhandsvisning av utställning om Marianne Westmans design, samt titta på ombyggnaden av ett massaberedningstorn på det gamla bruksområdet som nu byggs om till en spektakulär krog. n 20 el&vitt 4/2008

Pressmeddelande. Förutom design är även ergonomi och funktion viktiga element i ett

Pressmeddelande. Förutom design är även ergonomi och funktion viktiga element i ett Inbyggnad för alla personligheter! Förutom design är även ergonomi och funktion viktiga element i ett BPR maj 2007 kök. Detta har Bosch tagit fasta på med sin nya ugnsserie för inbyggnad. Vad som gör det

Läs mer

Karlstad - Norra Stockfallet EGNA VAL. Brf Solslingan

Karlstad - Norra Stockfallet EGNA VAL. Brf Solslingan Karlstad - Norra Stockfallet EGNA VAL Brf Solslingan Inredningsstilar Våra inredningsstilar är noga utvalda. I bilderna längre fram ser du exempel på våra stilar som du kan göra som egna val. Vårt grundutförande

Läs mer

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET 1 Nya torktumlare av kompromisslös kvalitet PODAB erbjuder torktumlare av toppkvalitet. Varje detalj är genomtänkt och den unika

Läs mer

Kungsäter Kök Dalbo Gårdshorn 21 519 92 Kungsäter Tel. +46320-20 70 30 Fax +46320-811 60 info@kungsaterkok.se www.kungsaterkok.se

Kungsäter Kök Dalbo Gårdshorn 21 519 92 Kungsäter Tel. +46320-20 70 30 Fax +46320-811 60 info@kungsaterkok.se www.kungsaterkok.se PERSONLIGA KÖK Kungsäter Kök Dalbo Gårdshorn 21 519 92 Kungsäter Tel. +46320-20 70 30 Fax +46320-811 60 info@kungsaterkok.se www.kungsaterkok.se Made in Halland. Inte långt ifrån Varberg, ca 3 mil österut

Läs mer

6 TH SENSE UGN MED UNIKA STARCLEAN - EN TALANGFULL STJÄRNA SOM DU ENKELT OCH MILJÖVÄNLIGT HÅLLER SKINANDE REN

6 TH SENSE UGN MED UNIKA STARCLEAN - EN TALANGFULL STJÄRNA SOM DU ENKELT OCH MILJÖVÄNLIGT HÅLLER SKINANDE REN 6 TH SENSE UGN MED UNIKA STARCLEAN - EN TALANGFULL STJÄRNA SOM DU ENKELT OCH MILJÖVÄNLIGT HÅLLER SKINANDE REN EN NY STJÄRNA ÄR FÖDD WHIRLPOOLS GREEN GENERATION STARCLEAN UGN Om din kärlek till matlagning

Läs mer

Tvätta rätt, det är lätt som en plätt!

Tvätta rätt, det är lätt som en plätt! Äsch, det går bort i tvätten! Tvätta rätt, det är lätt som en plätt! Känslan av nytvättat! Det finns få känslor som går upp mot att krypa ner mellan rena lakan. Eller för den delen, ta på sig en nytvättad

Läs mer

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. Setra Trägolv Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. 1 Noga utvalt Det är något speciellt med massiva trägolv. De är genuina och rejäla, samtidigt som de har tidlös design och

Läs mer

Inlämning inför deadline 3 IKOT A5

Inlämning inför deadline 3 IKOT A5 Inlämning inför deadline 3 IKOT A5 Innehållsförteckning 3.1 Kartlägg kundens röst...2 3.1.1 Kundkedja...2 3.1.2 Kundundersökning...3 3.2 Baskrav, uttalade krav samt pricken över i...4 3.2.1 Kravträd...4

Läs mer

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem.

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Foto www.willanordic.se 2 Höj livskvalitén. En villahiss betyder så mycket mer än att transportera sig från en våning till en annan. Det handlar om att njuta

Läs mer

Standard- och tillvalsprodukter

Standard- och tillvalsprodukter Standard- och tillvalsprodukter Helsingborg, Vasatorps trädgård Av trycktekniska skäl kan återgvina träslag och andra ytor avvika från verkligheten. Vi reserverar oss för eventuella produktförändringar

Läs mer

Möbler & Speglar.... design... kvalité... nytänkande.... inte lika fyrkantiga

Möbler & Speglar.... design... kvalité... nytänkande.... inte lika fyrkantiga Möbler & Speglar... design... kvalité... nytänkande... inte lika fyrkantiga ... design... kvalité... nytänkande Möbler... Snygga möbler... Praktiska möbler... Våra möbler finns i de populäraste storlekarna

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS

Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS Planeringshjälp DITT NYA KÖK/TVÄTT/FÖRVARING/BAD FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET FYLL I DINA KONTAKTUPPGIFTER HÄR: NAMN ADRESS LEVERANSADRESS POSTNR ORT TELEFON MOBIL DATUM E-POST Vedums köksprocess steg för

Läs mer

Marbodal NÄRPRODUCERADE KÖK

Marbodal NÄRPRODUCERADE KÖK Marbodal NÄRPRODUCERADE KÖK Ett kök med plats för livet Marbodal har skapat närproducerade kök för livets alla tillfällen ända sedan 1924. Vår mission är att skapa rum med personlig atmosfär där funktionerna

Läs mer

Energieffektivitet med Siemens. Schutzvermerk / Copyright-Vermerk

Energieffektivitet med Siemens. Schutzvermerk / Copyright-Vermerk Energieffektivitet med Siemens Schutzvermerk / Copyright-Vermerk 90 % av hushållsapparaternas resursförbrukning kommer från användningen. 8% Produktion 1% Råmaterial Transport Skrotning 1% 90% Användning

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Inredarens val. Sjödalen, Huddinge preliminär

Inredarens val. Sjödalen, Huddinge preliminär Inredarens val Sjödalen, Huddinge preliminär 3D Inredning och inspiration Vi samarbetar med IKEA när vi inreder våra bostäder Inredarens val Till din nya lägenhet har vi tagit fram en inredning som vi

Läs mer

INREDNINGSBESKRIVNING

INREDNINGSBESKRIVNING INREDNINGSBESKRIVNING Larroy Original I alla våra hus ingår Larroy Original - en noga utvald inredning som ingår i priset för just din specifika bostad. På bilderna ser du exempel på några av de inredningsdetaljer

Läs mer

KULÖRGUIDE. Familjebostäders kulörguide för ett vackert målat hem.

KULÖRGUIDE. Familjebostäders kulörguide för ett vackert målat hem. KULÖRGUIDE. Familjebostäders kulörguide för ett vackert målat hem. GÖR DITT PERSONLIGA FÄRGVAL! Att välja nya färger till sitt hem, så att de uttrycker din egen personliga smak är inte alltid så lätt.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

NOVA PRO utdragssystem

NOVA PRO utdragssystem NOVA PRO utdragssystem Det kompletta programmet för lådor med precision och individualitet. www.grass.eu NOVA PRO utdragssystem Nova Pro Originalet Klassikern som inspirerar även morgondagens design. Hur

Läs mer

Produktpresentation. S-serien Ministickugnar

Produktpresentation. S-serien Ministickugnar Produktpresentation S-serien Ministickugnar S-serien stora små ugnar för ett perfekt bakresultat För att baka gott bröd med hög kvalitet krävs inte bara råvaror eller bake-off produkter av hög kvalitet.

Läs mer

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum FRESTA Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum Prisvärda och ljusa bostadsrätter med ljust läge några minuter från Sollentuna Centrum. Nära vatten och grönska precis bredvid det

Läs mer

Enkelt. Smart. Prisvärt.

Enkelt. Smart. Prisvärt. Enkelt. Smart. Prisvärt. Rätt råvara. Rätt maskin. Rätt service. Hur många koppar serverar du per dag? MERRILD 94 grader Kaffe- och tekonceptet 94 grader ger dig en helhetslösning för din kaffeoch teservering.

Läs mer

Att välja rätt stekpanna KONSUMENTINFORMATION OM BELAGLDA STEKPANNOR

Att välja rätt stekpanna KONSUMENTINFORMATION OM BELAGLDA STEKPANNOR Att välja rätt stekpanna KONSUMENTINFORMATION OM BELAGLDA STEKPANNOR ÄR DET VERKLIGEN NÅGON SKILLNAD PÅ STEKPANNORNA? MÅSTE EN STEKPANNA VARA DYR FÖR ATT VARA BRA? ATT HITTA RÄTT I STEKPANNEDJUNGELN De

Läs mer

Crawford Smart 42. Prismedvetna lösningar. Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016)

Crawford Smart 42. Prismedvetna lösningar. Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) Crawford Smart 42 Prismedvetna lösningar Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) Crawford Smart 42 - prismedvetet val Inifrån och ut Med Crawford Smart 42 får du en garageport,

Läs mer

Konservativ och traditionell eller snarare modern och öppen för nya utmaningar... Vilken typ av personlighet är du?

Konservativ och traditionell eller snarare modern och öppen för nya utmaningar... Vilken typ av personlighet är du? -ett badrum som passar! Konservativ och traditionell eller snarare modern och öppen för nya utmaningar... Vilken typ av personlighet är du? Camargue Skärgård möbelkoncept kompletterar vårt breda utbud

Läs mer

Räddningstjänsten Professionell tvätt- och torkutrustning. I samarbete med. PODAB - Professionell tvättstugeutrustning

Räddningstjänsten Professionell tvätt- och torkutrustning. I samarbete med. PODAB - Professionell tvättstugeutrustning Räddningstjänsten Professionell tvätt- och torkutrustning I samarbete med PODAB - Professionell tvättstugeutrustning 1 Tvättutrustning för räddningstjänsten PODAB presenterar ett komplett tvätt- och torksortiment

Läs mer

EcoFlake. Framtiden är ett steg närmare med EcoFlake!

EcoFlake. Framtiden är ett steg närmare med EcoFlake! EcoFlake Vårt enkla miljömedvetna och effektiva koncept kommer inte bara minska din elräkning utan också minska det tunga arbetet vid rengöring av kylskåpet. Vår målgrupp är alla som är i behov av ett

Läs mer

Pressinformation Form 12

Pressinformation Form 12 Pressinformation Form 12 Stockholm furniture fair 2015 form12.se Med bakgrund i ett av Sveriges mest välrenommerade möbelvarumärken blandar Form 12 sin erfarenhet av vad som verkligen säljer med nya kreativa

Läs mer

Du har fel. OM TORKSKÅP.

Du har fel. OM TORKSKÅP. Varsågod! Nyhetstorka sedan 1944. Nimoverken AB Box 124, 548 22 Hova nimoverken.com Nimo erbjuder energisnåla, skonsamma och snygga torkskåp för klädvårdsrummet. Verksamheten startades 1944 och har idag

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Rulljalusi Solskydd Ventilation

FÖRETAGSPRESENTATION. Rulljalusi Solskydd Ventilation FÖRETAGSPRESENTATION Rulljalusi Solskydd Ventilation PRODUKTION INTRODUKTION Berättelsen om Wilms börjar 1975, när Jos Wilms som ensam ägare startar en enskild firma, som snabbt växer till ett stort företag.

Läs mer

INREDNINGSGUIDEN TILL DITT NYA HEM! stil.

INREDNINGSGUIDEN TILL DITT NYA HEM! stil. INREDNINGSGUIDEN TILL DITT NYA HEM! stil. Hitta hem med stil. Nu börjar det roliga! 3 Du formulerar dagens första och sista tanke i sovrummet, du njuter av ledighet i vardagsrummet och du lagar dina favoriträtter

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

Tänd lamporna med stil.

Tänd lamporna med stil. Tänd lamporna med stil. Interiördetaljen som många glömmer. Tänker du på strömbrytare, som något du bara använder för att tända och släcka lampor med? Eller vägguttag, som ett nödvändig ont för att få

Läs mer

inredning Brf vitklövern, AlSike

inredning Brf vitklövern, AlSike inredning Brf vitklövern, ALSIKE INnehåll Välkommen till Brf Vitklövern sid 3 Inredning: kök sid 4 Inredning: KÖK/ÖVRIGA YTOr sid 5 Inredning: BAd sid 6 Med reservation för eventuella produktändringar

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

2011 w w w. s c h e r l i n. s e

2011 w w w. s c h e r l i n. s e 2011 www.scherlin.se Det började en gång med en hallbänk till min egna bostad, som jag ritade och lät tillverka i Småland. Sedan har det med åren blivit fler bänkar, hallförvaring i olika former, mat-

Läs mer

Oscarssons. i småland

Oscarssons. i småland Oscarssons Möbel design & Tillverkning i småland 1 2 Besök vår webb! www.oscarssonsmobel.se Genuint & äkta Vi har valt att inte tumma på den kvalitet som svensk tillverkning ger. Vi använder ek som fått

Läs mer

ditt välbefinnande vår passion

ditt välbefinnande vår passion ditt välbefinnande vår passion När du åker till Friibergs Herrgård händer det något. Du kommer fram och tar det första andetaget och känner hur axlarna sjunker ner. Du tittar ut över Mälaren, tystnaden

Läs mer

DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA

DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA Tänk med tumstocken när du planerar köket Se till att avståndet mellan spis, diskho och kyl känns komfortabelt.

Läs mer

Programmera bort problemen.

Programmera bort problemen. Programmera bort problemen. Tysk ingenjörskonst löser tvättstugans behov. Bosch Home Appliances Box 503 169 29 Solna Telefon: 08-734 12 00 e-mail: bosch.konsumentinfo@bshg.com www.bosch-home.se 2011 Bosch

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk...

Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk... 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk... 6 Beräkningar... 6 Produktion... 7 Marknadsföring...

Läs mer

SOLSKYDD. kvalitetsprodukter från

SOLSKYDD. kvalitetsprodukter från SOLSKYDD 2011 kvalitetsprodukter från FÖNSTERMARKISER FÖNSTERMARKISER STOPPAR 80 TILL 90 PROCENT AV SOLENS STRÅLNING. De ger ett svalt och skönt klimat inomhus samtidigt som de skonar inredning, golv,

Läs mer

Nyhet! Slow food, snabbt.

Nyhet! Slow food, snabbt. Nyhet! Slow food, snabbt. iq700 - inbyggnadsserien som ger dig mer tid över till annat. siemens-home.se Siemens. Framtiden flyttar in. Ugnen som ger dig mer tid över till annat. 2 Vi blir allt mer medvetna

Läs mer

Ett ekonomiskt och klimatsmart vattenkoncept. Skapa och servera kolsyrat eller stilla vatten av naturens bästa råvara: Ditt eget vatten

Ett ekonomiskt och klimatsmart vattenkoncept. Skapa och servera kolsyrat eller stilla vatten av naturens bästa råvara: Ditt eget vatten Ett ekonomiskt och klimatsmart vattenkoncept Skapa och servera kolsyrat eller stilla vatten av naturens bästa råvara: Ditt eget vatten Enkelt och lönsamt HTVÅO är ett ekonomiskt och miljösmart vattenkoncept

Läs mer

BRA FÖRSÄLJNING OCH FRAMTIDSTRO

BRA FÖRSÄLJNING OCH FRAMTIDSTRO BUTIKS CHEFS INDEX BRA FÖRSÄLJNING OCH FRAMTIDSTRO BCI #4 2014 Årets fjärde undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att; butikscheferna tror att årets hårda julklapp blir

Läs mer

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre 2 Skapa din egen profil Nu kan din nya fastighet få ett attraktivt yttre med Lindabs byggplåt som också är ett kostnadseffektivt alternativ som

Läs mer

TRANSPORT & FÖRVARING AV KYLD MAT SDX THERMOBOX ORIGINALET SEDAN 1969

TRANSPORT & FÖRVARING AV KYLD MAT SDX THERMOBOX ORIGINALET SEDAN 1969 TRANSPORT & FÖRVARING AV KYLD MAT SDX THERMOBOX ORIGINALET SEDAN 1969 SDX välkända kvalitet och livslängd Insidan helt i rostfritt Extremt hög driftsäkerhet Pressade gejdrar, enkel rengöring och ökad säkerheten

Läs mer

Gåvokort med fin bonusgåva

Gåvokort med fin bonusgåva Julen 2013 Gåvokort med fin bonusgåva bonusgåva värde: 360:- 219:- på köpet I år har vi glädjen att kunna erbjuda tolv bonusgåvor ur sortimentet Selected by Mannerström. Som vanligt väljer mottagaren själv

Läs mer

Palais de la Cambre. Stilfullt i. sommardrink. svenska lanthus. chicago lockar. husbåten. 8 000 kr N 05 2014. inspirerande läsning

Palais de la Cambre. Stilfullt i. sommardrink. svenska lanthus. chicago lockar. husbåten. 8 000 kr N 05 2014. inspirerande läsning säsongens snyggaste sidobord dynor stolar kuddar bärbart ljud till bryggan 5 inspirerande läsning bryssel São Paulo london dorset melbourne shanghai Warszawa N 05 2014 59 KRONOR 80 NOK vinn digitalt hemsystem

Läs mer

eco PLUS. Våra bästa och mest energieffektiva hushållsapparater.

eco PLUS. Våra bästa och mest energieffektiva hushållsapparater. eco PLUS. Våra bästa och mest energieffektiva hushållsapparater. Framtiden flyttar in. 2 Med innovativ teknik kan du energispara dig in i framtiden. Inom EU är A-klass högsta nivå när det gäller energieffektivitet.

Läs mer

Nyhet! Nyhet! Nytt liv i eldstaden

Nyhet! Nyhet! Nytt liv i eldstaden i4 Nyhet! Nyhet! Nytt liv i eldstaden 1 Värme och stil för dig och din eldstad Gammaldags charm och atmosfär är underbart. Kyla, drag och höga uppvärmningskostnader är det inte. Med Contura i4 förvandlas

Läs mer

Övrig information. Santex Vinterträdgård Design. och rymlig känsla. profiler

Övrig information. Santex Vinterträdgård Design. och rymlig känsla. profiler Santex Vinterträdgård Design Njut av utekänslan inomhus året runt och höj värdet på såväl ditt hus som livskvalité. Santex Design är en ny exklusiv serie vinterträdgårdar. Rummen bjuder på unika konstruktionslösningar,

Läs mer

Spara upp till 90 % el-energi

Spara upp till 90 % el-energi - HWC - diskmaskiner, tvättmaskiner och torktumlare Spara upp till 90 % el-energi Våra unika HWC*-anslutna diskmaskiner, tvättmaskiner och torktumlare har utvecklats för att värmas upp av en ekonomisk

Läs mer

Smaka! Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse!

Smaka! Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse! Smaka! I din hand håller du presentkortet Smaka på Norrköping. Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse! Med presentkortet,

Läs mer

Ett klimatsmart projekt

Ett klimatsmart projekt Ett klimatsmart projekt För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt. Det krävs konstruktiva samarbeten för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter

Läs mer

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan Miljöinformation Miljöinfoinformation 1. Inledning 1.1 Om detta dokument 1.2 Om Fjäråskupan 2. En fläktkupas livscykel 3. Råvaror 3.1 Materialsammansättning 3.2 Fläktsystemet 3.3 Elektronik & belysning

Läs mer

Inredarens val. Brf Ofelia, preliminär

Inredarens val. Brf Ofelia, preliminär Inredarens val Brf Ofelia, preliminär Inredning och inspiration Vi samarbetar med IKEA när vi inreder våra bostäder Inredarens val Till din nya lägenhet har vi tagit fram en inredning som vi kallar Inredarens

Läs mer

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 ELAVFALL Tillsynsprojekt våren 2010 Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 Sammanfattning Miljökontoret genomförde under våren 2010 ett tillsynsprojekt riktad

Läs mer

Bärbara mediadisplayer från Expand.

Bärbara mediadisplayer från Expand. Bärbara mediadisplayer från Expand. Funktion, kvalitet och design i fokus Expand erbjuder högkvalitativa, användarvänliga displayer för marknadsföring, varumärkesbyggande, information och presentationer.

Läs mer

Placera ditt budskap där din målgrupp finns.

Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Se till att du finns där din målgrupp finns. Vi kallar det Pinpoint Media. Med Expands bärbara marknadsföringsdisplayer

Läs mer

Sparring entreprenören som blev ett begrepp

Sparring entreprenören som blev ett begrepp Svensk klassiker sedan 2015 Sparring entreprenören som blev ett begrepp Birger Sparring var en stor svensk entreprenör och innovatör. Redan på 1930-talet grundade han Sparring AB och utvecklade samt patenterade

Läs mer

T3 Airframe. det perfekta displaysystemet SPARA ARBETE TRANSPORT TID & PENGAR

T3 Airframe. det perfekta displaysystemet SPARA ARBETE TRANSPORT TID & PENGAR T3 Airframe det perfekta displaysystemet SPARA ARBETE TRANSPORT TID & PENGAR T3 Airframe - ger oslagbar flexibilitet och stabilitet med ett fåtal skickligt utformade komponenter. Med vårt nya, unika och

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Inredarens val. Skogsstjärnan, preliminär

Inredarens val. Skogsstjärnan, preliminär Inredarens val Skogsstjärnan, preliminär Inredning och inspiration Vi samarbetar med IKEA när vi inreder våra bostäder Inredarens val Till din nya lägenhet har vi tagit fram en inredning som vi kallar

Läs mer

Välkommen hem till familjen Björk!

Välkommen hem till familjen Björk! Välkommen hem till familjen Björk! Välkommen! Välkommen till familjen Björk. De är en familj med mamma, pappa och två barn. De har nyligen flyttat in i ett nytt hus som använder så lite energi som möjligt

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Den mest flexibla kyl/frysen i världen

Den mest flexibla kyl/frysen i världen ASKO KYL Den mest flexibla kyl/frysen i världen 7 C 6 C 5 C 4 C 3 C 2 C 1 C Hur ofta dörren öppnas Med den nya (adaptiv temperaturreglering) anpassas ditt ASKO-kylskåp till dina vanor och ger optimal temperaturhantering.

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

Compactus Office. Constructor Sverige AB. Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96

Compactus Office. Constructor Sverige AB. Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96 Constructor Sverige AB Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96 Regionkontor Solna Torg 19 171 45 Solna Tel: 08-470 03 30 Fax: 08-83 40 06 Compactus Office

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap år 7

Hem- och konsumentkunskap år 7 Hem- och konsumentkunskap år 7 följa ett recept planera och organisera arbetet vid matlagning (bli färdig med måltidens delar i ungefär samma tid) baka med jäst och bakpulver tillaga en måltid (koka och

Läs mer

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET ENTREPRENAD LEVERANS AV INDUSTRIFÄRG BALLINGSLÖV STOBY FLYGAREGATAN12GATA ATANAN STOBY VÄXJÖ STOBY HALMSTAD BUTIK & ENTREPRENAD BUTIK, ENTREPRENAD, INDUSTRI & HUVUDKONTOR OKVÄGEN 6 BALLINGSLÖV STOBY NÄSSELVÄGEN

Läs mer

10 w w w. s c h e r l i n. s e

10 w w w. s c h e r l i n. s e www.scherlin.se 10 Det började en gång med en hallbänk till min egna bostad, som jag ritade och lät tillverka i Småland. Sedan har det med åren blivit fler bänkar, hallförvaring i olika former, mat- och

Läs mer

se adresser till våra butiker och återförsäljare på hemsidan: www.claessonkok.se Möte med inredaren

se adresser till våra butiker och återförsäljare på hemsidan: www.claessonkok.se Möte med inredaren Möte med inredaren se adresser till våra butiker och återförsäljare på hemsidan: www.claessonkok.se VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA ett vackert kök som verkligen fungerar Ett riktigt kök, ett vackert kök av hög

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s Från kontor till modern funkis Luise Ljungby och Rasmus Kjær hade bott mitt emot det gamla kontoret som tillhörde Århus universitet i ett år när det blev till salu. Trots att de bara hade bott i sitt dåvarande

Läs mer

Veckostädning GENERELLT GÖR VI FÖLJANDE I ALLA RUM:

Veckostädning GENERELLT GÖR VI FÖLJANDE I ALLA RUM: Veckostädning Den återkommande städningen kallas veckostädning. Tillsammans med oss är det Du som kund som bestämmer vilka rum i Din bostad som ska ingå och vad som ska göras. Normalt utför vi nedanstående

Läs mer

POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN

POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN BUTIKS CHEFS INDEX POSITIV FÖRVÄNTAN INFÖR SOMMAREN BCI #2 2015 Årets andra undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att; Butikscheferna förväntar sig att vårens försäljningsframgångar

Läs mer

Nu kommer den nya energimärkningen

Nu kommer den nya energimärkningen Nu kommer den nya energimärkningen Information för dig som arbetar i butik om ny märkning av tv och ändrad för vitvaror Nu införs obligatorisk energimärkning för tv-apparater samtidigt som märkningen för

Läs mer

VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET.

VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET. 6 VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET. FAMILJEN HOLM VILLE HA ETT HUS MED STHLM E TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: ERIK LEFVANDER

Läs mer

BADRUM SKAPA RÄTT BELYSNING

BADRUM SKAPA RÄTT BELYSNING BADRUM SKAPA RÄTT BELYSNING TALLIN SKAPA EN PERFEKT KÄNSLA Trenden är tydlig vi spenderar allt mer tid i våra badrum och ställer högre krav på att få till den där perfekta känslan. Ska ditt badrum kännas

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I. Jönköping

PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I. Jönköping PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I Jönköping restauranger i Jönköping Tegel Matbar Galleri Sjön Köket levererar rustika, europeiska smaker i modern tappning under benämningen easy eating. Med ca 50 meter från

Läs mer

Effektiva och energisnåla!

Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare: Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare är det perfekta alternativet för dig som behöver kyla ner luften men som inte har lust eller möjlighet att göra hål i väggen för att

Läs mer

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Villan Ett energismart alternativ Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Målgrupp Vår målgrupp med huset är den moderna människan som uppskattar sin fritid och vill ha ett energieffektivt hus som är framtids

Läs mer

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Klassisk sommarfest på mysiga Sandhamn med övernattning. Lägg till konferens eller aktivitet vid behov! Memento har tagit fram ett klassiskt sommarfest upplägg på Sandhamn

Läs mer

Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI

Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI Dörrar WIŚNIOWSKI Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI Under 25 år har vi tillverkat stängsel med passion. Firmans namn WIŚNIOWSKI kommer från namnet på dess grundare och ägare - Andrzej Wiśniowski.

Läs mer

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM 42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM PROJEKTFAKTA ANTAL LÄGENHETER BERÄKNAD INFLYTTNING MÄKLARE BOSTADSUTVECKLARE MER INFORMATION 42 HÖSTEN 2015 SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING MAGNOLIA BOSTAD AB

Läs mer

fler gäster oavsett väder! RESTAURANGMARKISER som Förlänger säsongen

fler gäster oavsett väder! RESTAURANGMARKISER som Förlänger säsongen fler gäster oavsett väder! RESTAURANGMARKISER som Förlänger säsongen SKAPA EN BEHAGLIG UTEMILJÖ OCH PLATS FÖR FLER GÄSTER MED VÅRA REJÄLA MARKISER Skapa en härligt täckt oas för din uteservering Vad är

Läs mer

r r Vinterkampanj 14.11.01-15.02.28 Eldstäder Bastu

r r Vinterkampanj 14.11.01-15.02.28 Eldstäder Bastu r r r Eldstäder Bastu Vinterkampanj 14.11.01-15.02.28 r r r HIISI 2 Värmeavgivning 24h/33 kwh Bredd 1680 mm 1070 kg Toppansluten, upp el. bak En nypa unik, primitiv magi! Vikt ger riktig värmeavgivning

Läs mer

furniture in time presented by Hans K

furniture in time presented by Hans K furniture in time presented by Hans K Rötter från Hyssna - från Hyssna till ett framgångsrikt internationellt möbelproducerande designföretag För den som är intresserad av möbler väcker namnet Hyssna direkt

Läs mer

Kolfilterfläktar som är bättre än kolfilterfläktar.

Kolfilterfläktar som är bättre än kolfilterfläktar. Kolfilterfläktar som är bättre än kolfilterfläktar. Kolfilterfläktar gillar inredning. Med en kolfilterfläkt har du obegränsade möjligheter att inreda ditt kök. Du slipper anpassa dig efter befintliga

Läs mer

Brf Tegnérlunden, Västerås. Inredningsstandard för ditt nya hem

Brf Tegnérlunden, Västerås. Inredningsstandard för ditt nya hem Brf Tegnérlunden, Västerås Inredningsstandard för ditt nya hem Innehåll Inledning............................. 3 Ditt Kök.............................. 4 Standardval, kök...................... 6 Ditt Badrum...........................

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL JÄRNA TRÄ

VÄLKOMMEN TILL JÄRNA TRÄ Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä Alla erbjudanden i denna bilaga gäller endast 28 september eller så långt lagret räcker. VÄLKOMMEN TILL JÄRNA TRÄ - MÖTESPLATSEN FÖR PROFFS! ÖPPET HUS Lördag

Läs mer