TIDNING FÖR el- & vitvarubranschen NR 4/2008 ÅRGÅNG 15 PRIS 50 KR EXKL MOMS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TIDNING FÖR el- & vitvarubranschen NR 4/2008 ÅRGÅNG 15 PRIS 50 KR EXKL MOMS"

Transkript

1 TIDNING FÖR el- & vitvarubranschen NR 4/2008 ÅRGÅNG 15 PRIS 50 KR EXKL MOMS Österrikare vann Design Lab Köksriket finns i Västergötland Melitta firar sitt 100-årsjubileum

2 Ju mer du bryr dig om dina kläder, desto mer behöver du en Miele. Miele Active Care. 14 unika specialprogram som vårdar dina favoritplagg.

3 e l & v i t t 4 / i n n e h å l l köksriket finns i västergötland Visst finns Köksriket och det ligger i Västergötland. Vi åkte i oktober med på en rik pressresa till riket. 26 producentansvar för batterier Från den 1 januari införs producentansvar på batterier och vad det innebär förklarar Ulrika Eliason, El-Kretsen. 30 exklusiv köksbutik återinvigdes The AGA Cooker Shop har varit verksamma i Stockholm i drygt tre år och efter förändringar nu återinvigt butiken. 36 melitta firar sitt 100-årsjubileum Melitta fyller 100 år och firar det med att lansera en mängd nya produkter och kommunikationsplattform. 40 bosch nya diskmaskinsplattform Bosch har lanserat ny diskmaskinsplattform och de nya diskmaskiner är tystare, effektivare och resurssnålare första butikerna i nya hemexpertkedjan När Thorssells Vitvaror i Skövde i slutet av oktober öppnade var det en av de första i nya kedjan Hemexperten. 54 designstudent från österrike vann Stefan Buchberger från Wien vann årets Electrolux Design Lab med sin modell Flatshare. TIDNING FÖR el- & vitvarubranschen NR 4/2008 ÅRGÅNG 15 PRIS 50 KR exkl MOMS enderson ny chef för vitvaror europa Brasilianaren Enderson Guimaraes är sedan september ny chef för vitvaror Europa inom Electrolux. 62 arn: avhjälp felaktighet inom skälig tid Konsumentköplagen anger påföljder om inte avhjälpande av felaktig vara sker inom skälig tid. ÖSTeRRIKaRe vann DeSIGN Lab KÖKSRIKeT FINNS I västergötland MeLITTa FIRaR SITT 100-ÅRSjubILeuM omslagsfoto: ola larsson el&vitt 4/2008

4

5 L E D A R E NR 4/ NOVEMBER 2008 Branschtidning för fackhandeln inom hushållsapparater och belysning Chefredaktör & ansvarig utgivare Jan Bjerkesjö Tel: , Teknisk redaktör Ola Larsson Tel: , Medverkande Allan Larsson (ARN) Jan Ljuhs (Hemexperten) Anders Lundmark (ARN) Matts Spångberg (Ledare) Annonser & prenumerationer Birgitta Hjorth Tel: , Prenumerationspris 2008 Helår 110 kr + moms. Verkställande direktör Anders Appelqvist Tel: Assistent Kristina Wirbing Tel: El&Vitt Box , Stockholm (Klara Norra Kyrkogata 31, 1 tr) Tel: Fax: ElektronikBranschen Box , Stockholm (Klara Norra Kyrkogata 31, 1 tr) Tel: Fax: Tryckeri Trydells Tryckeri AB Box 68, Laholm Tel: Tryckår: 2008, ISSN: Utgivningsdagar /3, 15/5, 21/8 och 13/11. Tidningen ansvarar ej för icke beställt material. Citera oss gärna, men ange alltid källan. Eftertryck kan medges efter överenskommelse med redaktionen. El&Vitt är en Svanen-märkt tidning, vilket betyder att tryckning och prepress är miljömärkt. Stora böter till branschen Matts Spångberg VD EHL Tel: Den 1 januari 2009 införs producentansvar för batterier, ny kemikalielagstiftning (REACH) och ny konkurrenslagstiftning. Energimyndigheten har precis varit ute i Era butiker och kontrollerat energimärkningen. Rapporten är tråkig läsning för branschen, eftersom att det vid varje kontroll blir sämre efterlevnad och det är framförallt de stora återförsäljaraktörerna som uppvisar brister i hanteringen och därmed erhåller bötesbelopp på kronor eller mer. Företagen har krävt att politikerna förenklar villkoren för företagandet. Politiker har nu pratar om att förenkla det lilla företagets villkor under flera år utan att det händer så mycket, men det som slår mig är att det verkar framförallt är våra större aktörer på marknaden som missar. Innebär det att myndigheterna ställer lite tuffare krav på dessa alternativt och ser lite mildare på de små? Jag har inte svaret på den frågan, men det känns tråkigt att branschen ger bort pengar till myndigheterna eftersom att det är förhållandevis lätt att se till att produkterna ute i butiken är märkta på ett korrekt sätt. Jag tror inte att det handlar om en kunskapsfråga utan snarare är det så att myndighetskravet inte är kunddrivet. Hade alla kunder frågat om energiåtgången och det varit den största faktorn för köp hade energimärkningen naturligtvis fungerat klanderfritt. Vår bransch kan bli bättre i regelefterlevnad även om den inte är kunddriven. Framförallt finns det ingen anledning att skänka bort pengar på sista raden om de inte går till välgörande ändamål. En ny konkurrenslag från 1 november Sverige har en ny konkurrenslag sedan den 1 november. Nu ökar förutsättningarna att ingripa mot företag som överträder konkurrensreglerna och sätter marknaden ur spel. En enig riksdag står bakom beslutet om den nya konkurrenslagen. Det är en viktig signal till företag och konsumenter att det råder bred politisk samstämmighet om grundläggande spelregler för företag. Det ligger en styrka i att veta att konkurrensreglerna är, och kommer att vara, stabila över tiden, säger Konkurrensverkets tf generaldirektör Jan-Erik Ljusberg i ett pressmeddelande. Huvuddragen i lagen, förbuden mot karteller och mot missbruk av dominerande ställning för företag, är oförändrade. Bland nyheterna i konkurrenslagen märks bland annat att Konkurrensverket i vissa fall får möjlighet att döma ut böter direkt utan att gå till domstol. Det blir också tydligare regler för hur böterna ska beräknas. En helt ny påföljd för företagsledare och företagare är näringsförbud. EL&VITT 3/2008 5

6 n y h e t e r r e d a k t ö r / j a n b j e r k e s j ö / t e l Trolig minskning i julhandeln Efter det att vi under många år vant oss vid att julhandeln alltid slår nya rekord, blir det för första gången på länge troligen en nedgång i år, enligt de flesta bedömare. Vitvaror och småel lär tyvärr inte bli något undantag, vare sig till jul eller i kommande lågkonjunktur. TEXT: JAN BJERKESJÖ Visserligen är jul alltid jul så svensken vill unna sig något extra, men kommande lågkonjunktur och den finansiella oron vi sett under hösten lär dock resultera i att de flesta håller extra hårt i sina plånböcker just i år. Men någon krisstämning råder inte bland de representanter för vitvarukedjorna som El&Vitt talat med och som redovisas här nedan. Här råder förhoppningen, eller snarare förvissningen, om att branschen förfogar över varor och produkter som har sin självklara efterfrågan även i mindre ljusa tider. Går exempelvis någon vitvara sönder i hemmet så lär den snabbt bytas ut mot en ny, kosta Daniel Lindin Hemma Christer Larsson Elon 1. Vad tror ni om årets julhandel och hur påverkar den er omsättning? 2. Hur hårt tror ni lågkonjunkturen kommer att slå mot vitvarubranschen? Försäljningen vid julhandeln tror jag blir oförändrad gällande klassiska julklappar som småel. Kunden som planerar att bygga om sitt kök kommer att avvakta, men kompletteringsköpen kommer att bestå. Jag tror att vi ser en minskad julhandel. Konsumenterna kommer troligen att generellt vara mer eftertänksamma vad gäller planering av nya vitvaror. Jag tror att fokus kommer att vara att byta ut en eller flera produkter och inte som förr, kanske byta ut hela köket med snickerier. Den totala julhandeln, oavsett branscher kommer att visa oss och vara en form av värdemätare. Generellt sett har vi ett bra utgångsläge inom inom vitvarubranschen. De produkter vi säljer är av nödvändig art men jag tror vi kommer att har en minskning mellan 5-10 procent i branchen. Konsumenterna väljer billigare produkter och kommer mer sällan in till våra butiker. Vi måste se till att konsumenterna väljer vårt alternativ istället för lågpriskedjorna, och vara tydliga med vårt koncept. 3. Vilka åtgärder har ni vidtagit med anledning av lågkonjunkturen? Vi ser kontinuerligt över våra kostnader och gör förändringar utifrån egna och marknadens förutsättningar. Vårt lager säkerställer till viss del lönsamheten i butikerna tack vare lagerläggning och logistiken kommer att betyda mer i framtiden men butikerna bör tänka i större grad på att öka sin lageromsättningshastighet, merförsäljning och satsa på ökade marginaler. Här kommer satsningen på produkter och sortiment vara mycket viktigt. 4. När tror ni vändningen kommer? Vi får räkna med lågkonjunktur under hela Konjunkturscykler är någon som alla branscher får leva med. Det är svårt att sia om framtiden men de flesta experter tror på kortare och kortare konjunktursvängningar. Om dessa har rätt bör vi kunna komma ur lågkonjukturen snabbare, dock tror jag att det kommer att ta cirka 2 år. El&Vitt har även sökt representanter för Electrolux Home och Elkedjan utan att lyckas. el&vitt 3/2008

7 r e d a k t ö r / j a n b j e r k e s j ö / t e l vad det kosta vill, ett liv utan disk- eller tvättmaskin, liksom kyl och frys lär inte många vara intresserade av. Däremot är bedömningen att den våg av stora köksrenoveringar som varit rådande under de senaste åren, kommer att stilla sig till dess optimismen i takt med stigande bostadspriser åter spirar. Att öka omsättningshastigheten, se över logistiken, merförsäljning och optimera marknadsföringen nämns som recept för hur branschen ska möta konjunkturnedgången. Och det är inte många som tror att den snabbt ska blåsa över. Tvärt om hoppas de mest optimistiska på att vi kan se försäljningskurvorna peka uppåt igen under slutet av nästa år för att sedan återgår till normala nivåer någon gång under år n sanyo clover 12 luft/luft-värmepump n y h e t e r Visst har du råd att njuta om du väljer rätt! Nyhet! Mikael Rönnbro Elspar Julhandel är alltid julhandel, vi är alla mer generösa vid denna tidpunkt. Men om vi skall jämföra med tidigare år så får vi se en minskad volym. Stig Wass Hemmaexperten Vi tror att kunderna köper färre men bättre och genomtänkta julklappar. Det flesta söker sig till tryggare köp. Julhandeln minskar med minst cirka 5 procent. Vi har ju haft en fantastisk utveckling under en lång tid och nu ser vi att trenden vänder. Även om våra kunder vill fortsätta att renovera i sitt hem så väljer man att inte byta ut hela sitt kök när det blir tuffare tider. Vi kommer även se att snittpriserna kommer att gå ned. Vi fortsätter med de planer som vi redan lagt, vilket innebär: Utbilda våra butiker, stärka Elsparprofilen och ett nära samarbete med våra leverantörer. Det ligger väldigt många olika faktorer bakom denna nedgång så ett rätt svar på denna fråga är helt omöjligt. Jag tror ändå att hela 2009 blir tuffare och att vi ser en ljusning under första delen av Alla får känna av svårare tider. Kunderna köper ofta först när produkten gått sönder. På årsbasis tror vi att marknaden minskar i värde med 5procent. Alla butiker måste minska sina lager, öka omsättningshastigheten väsentligt samt satsa på bättre lönsam logistik för att överleva. Att bli bättre på att sälja rätt produkt med rätt marginal. Optimera utfallet av investerade marknadsföringsåtgärder genom nytänkande i alla led. Vi tror/hoppas på en liten återhämtning hösten 2009 samt återgång till mera vanliga/normala nivåer våren Prestanda, ekonomi och trygghet! Ny storsäljare, med ännu bättre prestanda. Lättplacerad, går att montera med endast 5 cm fritt mot taket. Stilren design med slät yta, lätt att göra ren. Sensor i fjärrkontrollen ger jämn temperatur. Energiklass A. SP-testad för din trygghet. Vad vill du göra med pengarna som Sanyo Clover 12 sparar åt dig? Dags att sätta lite guldkant på tillvaron eller passar de kanske bättre på kontot? Vi ger dig valfrihet! Mer information hittar du på el&vitt en del av 3/2008

8 n y h e t e r r e d a k t ö r / j a n b j e r k e s j ö / t e l Hemmabutiker byter sin mediebyrå Hemmabutikerna byter mediebyrå från Zenith till Scream. Kedjans ledning vill att medlemsföretagen, över 110 över hela landet, ska kunna köpa media gemensamt och bjöd in fyra byråer till en så kallad mediebyråpitch. Hemma jobbar även med Odd Scouts och Tjugosex, medan Medial Kommunikation är PR-byrå. n Empire startat nu upp i Spanien Empire har anställt Magnus Nylander som country manager i Spanien. Magnus är svensk medborgare men bosatt i Madrid sedan åtta år tillbaka, där han bland annat har varit med och startat en ledande portal. Tidigare har Magnus arbetat som global account manager och marknadschef på Coca Cola Co under 6 år. Han har mångårig erfarenhet av att arbeta med internationella kunder inom såväl B2B som B2C. Vi ser en stor potential i Spanien som kan bli större än Sverige på sikt. Vi har fått lära oss att inte dricka spanskt kranvatten och därmed tror vi att inte spanjorerna gör det heller. Det är fel. En stor del av den spanska befolkningen dricker numera kranvattnet. Trenden är positiv vad gäller kolsyrat vatten i landet, så det här är väldigt spännande för Empire, säger vd Johan Kalling. Empire startar med införsäljningen av SodaStream nu under hösten och kommer senare att lansera C3 och Scandinavian Standard på den spanska marknaden. n Vitvaruvecka i Örebro I mitten av september anordnade EELs två vitvarukedjor ELON och Elkedjan en vitvarumässa i centrala Örebro. I den nybyggda mässlokalen Conventum satsade leverantörerna på stora montrar med möjlighet att demonstrera ett brett produktutbud. EEL har en mängd egna produktmodeller som helt klart hjälpte till att locka medlemmarna lite extra. Uppslutningen av såväl medlemmar som leverantörer var riktigt bra och mycket tid och möjlighet gavs till att utbilda sig på alla produkter. Mässan har tidigare endast riktat sig till Elons medlemmar, men har nu utvecklats till att omfatta även Elkedjan. Konceptet har varit en succé. Vi kan skapa en mässa för respektive kedja på samma plats och under en och samma vecka. Det ger besparingar och effektivitet i den riktning som EEL-koncernen arbetar för. Mässsan har potential och skall utvecklas än mer framöver, säger vitvaruansvarige Magnus Kheller på Elkedjan. ELONs marknadschef Jimmy Sander håller med: Vi har fått otroligt mycket positiva reaktioner från både medlemmar och leverantörer. ELON valde att satsa på utbildning under hela vitvaruveckan. Ungefär 100 ELON-anställda var på plats i Örebro för två dagars produktutbildning och avslutade sedan vistelsen med besök på själva mässan. Upplägget var oerhört uppskattat och gav möjlighet till många som tidigare aldrig fått uppleva mässsan att ta till sig information och nyheter från våra stora leverantörer på plats. Vi ser helt klart att vitvaruveckan har kommit för att stanna och har stor kapacitet att bli ännu bättre. ELON och Elkedjan har som kedjor haft stor tillväxt under många år och med EEL-lagret i ryggen ser man ljust på framtiden. EEL är helt klart en stor fördel för oss i nuläget, säger Jimmy Sander. När det blir hårdare tider är det viktigt att ha en samlad bas och det känner vi att ELON som kedja har. Vi kommer att fortsätta fokusera på utveckling av våra butiker och hålla kvar vår position som den ledande vitvarukedjan med kunnig personal och stor kunskap om de produkter vi säljer. Tuffare tider kommer, men genom att stå fast vid vår strategi samt kontinuerligt utveckla central, butiker, personal och marknadsföring kommer vi kunna stå emot kraftig motvind. En av fackhandelns styrkor är dess kapacitet till anpassning, säger Elkedjans affärsområdeschef Matz Gustafsson. n el&vitt 3/2008

9 r e d a k t ö r / j a n b j e r k e s j ö / t e l Hemma öppnar vitvarubutiker i svenska fjällen Is och kallt ute. Snart blir det även lättare för Sälen- och Idreborna att få kyl och frys inne. Vitvarukedjan Hemmabutikerna expanderar nu med två nya butiker i de svenska fjällen. Lagom till vintersäsongen står butikerna klara. Det finns stor potential i alla fritidshus och hotell runt både Idre och Sälen, säger den butikschefen, Urban Gillerås. Hemmabutikerna växer. I september öppnade en stor butik i Infra City i Stockholm. I oktober öppnade butiken i Idre. I november invigs en ny butik i Kungens Kurva. Och strax efter nyår står butiken i Sälen klar. Skidanläggningarna har sin högsäsong på vintern medan Hemmabutikerna räknar med att ha sin högsäsong på sommaren. Det är då alla renoverar, bygger ut och rustar sina fritidshus. Förr var de boende i Idre och Sälen tvungna att åka långa sträckor för att kunna välja ur ett stort utbud med kvalitets vitvaror. Nu blir det mycket närmare, och enklare, säger Elisabeth Slunge, marknadschef på Hemmabutikerna. Butikerna kommer att ha en 24-timmarsgaranti. Det innebär att en kund kan handla en spis, kyl, frys eller någon annan vitvara ena dagen och få den installerad och klar hemma i köket nästa dag. Dessutom får kunden den gamla maskinen bortforslad. Om vi mot förmodan inte skulle klara att leverera i tid så bjuder vi självklart på tjänsten, säger Elisabeth Slunge. n Team Milko vann silver vid OS Vid OS i Matlagning i Erfurt, Tyskland, vann Team Milko en silvermedalj. Laget som är världens enda kvinnliga kocklag tävlade med ett tävlingsbord med temat Vårvinter. Team Milko tävlade för tredje gången och det var den tredje silvermedaljen. Team Milko består av fem kockar och två konditorer: Ann-Sofie Nilsson, Anna Persson, Emmely Samuelsson, Teresa Lundblad, Ann-Sofie Jansson, Sara Nyström och Kajsa Nilsson. n Elon valde Ninetech som partner Elon Svenska AB väljer Ninetech som ny Jeeves partner. Vi är mycket glada över att få ta över ansvaret som Jeeves partner och leverantör. Vi ser med tillförsikt fram emot att tillföra vår kunskap och erfarenhet inom affärslösningar inför Elon s framtida satsningar, säger Sven Wigh, ansvarig Affärslösningar Ninetech. n sanyo co 2 eco luft/vatten-värmepump Visst har du råd att njuta om du väljer rätt! välj bästa prestandan Den enda luft/vatten-värmepumpen som ger värme ned till -26 C och 30 % varmare vatten än konkurrenterna! välj bästa ekonomin En Sanyo CO2ECO kan vara återbetald på bara 5 år! Vad du gör med pengarna som blir över är förstås ditt huvudbry! välj bästa miljövalet Spara pengar med gott samvete Sanyo CO2ECO har ett naturligt köldmedium med en bråkdels miljöpåverkan jämfört med konkurrenterna! Mer information hittar du på n y h e t e r Vad vill du göra med pengarna som Sanyo CO2ECO sparar åt dig? Dags att sätta lite guldkant på tillvaron eller passar de kanske bättre på kontot? Vi ger dig valfrihet! el&vitt en del av 3/2008

10 Svenska ASKO snart i Sverige. n y h e t e r r e d a k t ö r / j a n b j e r k e s j ö / t e l Med start i början av 2009 lanserar vi ett komplett samdesignat vitvarusortiment för köket och klädvårdsrummet. Lanseringen kommer att genomföras med en stor marknadsföringskampanj. Annonsering mot konsument Annonsering i fackpress PR Hemsida A S KO K Ö K Till butik kommer vi att erbjuda Broschyrer Dekaler Skyltar Banners Utbildning på fabriken i Vara m.m Art nr: ASKO KITCHEN 2009 Intresserad av ASKO? Kontakta försäljningschef Göran Martinsson på telefon: L A U N D RY A P P L I A N C E S A S KO I N H O U S E ASKO LAUNDRY CARE 2009 Ljuskronor av skrot Swecos arkitekter skapade sex knivar och skedar som vi hittat i rostfritt stål ger en väldigt vacker lyster stycken ljuskronor av gamla bestick och kristaller som lyste upp Slottsparken i Malmö under första halvan använt cirka 600 kristaller som skulle till hela ljuskronan. Vi har också av november. kastas för att de var skadade, säger Vår ambition har varit att skapa Gunilla Wembe. glamour i parken. Som besökare ska Ljuset från kristallkronorna strålade ner på den gång som sträcker man få känslan av att vara på väg till en riktig galamiddag, säger Jennie sig från stadsbiblioteket till Casino Fagerström på Sweco i Malmö. Cosmopol. Gången kantas av platanträd där trädkronor och stammar Jennie Fagerström har tillsammans med kollegan Gunilla Wembe bildar väggar och tak. Grusgången skapat sex kristallkronor som har en belystes med ett rött ljus. Sammantaget gav det en känsla av att parkgäs- diameter på 1,40 meter. Projektet har kantats av tankar kring återanvändning och miljö. vacker sal. terna skred fram på en röd matta i en Vi har skapat ljuskronorna Efter utställningen auktionerades genom att återanvända skrot. Vi har ljuskronorna ut till hugade spekulanter. :by Light anordnades av Malmö letat bestick på Erikshjälpen och Myrorna. Många av de gafflar, stad i samverkan med Movium. n Electrolux tredje kvartal 2008: Nettoomsättningen uppgick till Mkr (26 374). I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 1,6 procent. Rörelseresultatet uppgick till Mkr (1 152) exklusive jämförelsestörande poster. Stabilt resultat i Nordamerika trots svag marknad, främst tack vare prishöjningar. Lanseringen av Electrolux i Nordamerika fortsätter att överträffa förväntningarna. Resultatet i Europa påverkades negativt av lägre försäljningsvolymer och priser, vilket till viss del motverkats av besparingar. Förbättrade resultat för vitvaror i Latinamerika och Asien/Stilla havsområdet, professionella produkter och dammsugare. Utsikten för rörelseresultatet är oförändrad, vi förväntar oss ett rörelseresultat för 2008 på Mkr. Den ökade osäkerheten om den globala ekonomins utveckling gör det dock ytterst svårt att förutsäga marknadsutvecklingen. Vi lämnar därför ingen prognos för marknadsutvecklingen för resten av året, skriver bolaget i sin kommentar. n 10 el&vitt 3/2008

11 H Å LLE R L Ä N G R E Vi har testat våra produkter över hela världen i 60 år. Nu känner vi oss redo för Sverige. Vår Quattro -konstruktion ökar stabiliteten och gör det möjligt för våra tvättmaskiner att centrifugera i 2000 rpm nästan helt vibrationsfritt. Trots att vi både designar, utvecklar och tillverkar våra ASKO-produkter i Sverige, så har vi aldrig sålt dem här under vårt eget varumärke; ASKO. Från fabriken i Vara, som legat där sedan 1950-talet, skeppas ASKO-produkter för klädvårdsrum och kök ut till krävande kunder i hela världen. Vi har alltid riktat oss till människor med höga krav på allt från kvalitet till skandinavisk design och miljö. Det är därför det har tagit oss så lång tid att förfi na varje liten del av våra maskiner till en standard som vi vill visa upp här hemma. Kontakta oss eller ta en titt på vår hemsida om du vill veta mer. Självklart är du också välkommen till huvudkontoret och fabriken i Vara. Hör av dig till vår svenska försäljningsavdelning och säg hur många ni blir, så ordnar vi med nybryggt kaffe och kanelbullar. Asko Appliances AB SE Vara telefon: fax: Sweden Sales telefon:

12 leverantör Stryk snabbare med ångstation Många människor vill hellre göra annat än att lägga tid vid strykbrädan men de flesta kommer inte undan hemmets skrynkliga kläder, dukar och gardiner. Tefal menar att man med deras ångstation kan klara av strykningen på halva tiden, och resultatet blir bättre än någonsin. Många människor sätter stort värde på nystrukna sängkläder och skrynkelfria kläder, men det är få som vill lägga onödig tid på det. Vi har därför stora förväntningar på våra ångstationer som kan reducera stryktiden med upp till 50 procent, säger Erik Halse, Nordic Marketing Director, Groupe SEB Nordic A/S, som står bakom Tefal. Med ett traditionellt ångstrykjärn tar det lång tid att ta sig igenom tvätthögen. Men nu behöver strykningen inte längre vara en tidstjuv i en jäktig vardag. Med Tefals ångstation Pro Minute Aquaplus behöver man bara stryka tvätten på den ena sidan. Strykning av till exempel sängkläder, gardiner, byxor och andra kraftigare tyger klaras av i en enkel handvändning. Det fungerar tack vare att ångstationen levererar ett konstant och högt ångtryck medan ett vanligt ångstrykjärn ger mindre mängd ånga åt gången. Ångstationens höga ångtryck gör strykningen lätt och effektiv och resultatet blir bättre än någonsin, konstaterar Erik Halse. Med ångstationen slipper man även att fukta tyget innan strykningen. Det massiva ångtrycket gör arbetet under strykningen och ser till att resultatet blir perfekt. Stryk på galgen Det kan vara besvärligt att stryka tunna tyger, som är livliga och svåra att hantera. Det gäller inte minst kjolar och blusar. Med ångstationen kan man låta fuktiga kläder hänga på galgen. Man håller ångstationen en liten bit från till exempel kjolen och för den upp och ner, så ångan precis rör vid kjolen och gör den slät. Samma sak kan man göra med exempelvis gardiner och då finns det ännu mer tid att spara. En ångstation är ett bra alternativ till ett vanligt strykjärn, när man sätter värde på att lätt nå ett perfekt resultat. Der kan också vara ett sätt att dra ner på kostnader för kemtvätt, för ångstationen kan stryka både jackor och byxor med ett mycket professionellt resultat, avslutar Erik Halse. Tefal Pro Minute Aquaplus Med ett konstant ångtryck på hela 4,5 bar kan stryktiden reduceras med upp till 50 procent. Det höga ångtrycket gör det möjligt att stryka till exempel fram- och baksidan av en kjol på en gång, och sängkläder, dukar och andra kraftiga textilier på enbart en sida. Ångstationen är kompakt och klar Tefal Pro Minute Aquaplus. att använda på bara två minuter. Den löstagbara vattentanken innehåller 800 milliliter och kan fyllas på direkt under vattenkranen. Fina kjolar och gardiner kan strykas i lodrätt läge, så att de inte behöver tas ner först. Ångan klarar också velour som annars inte får strykas ett bra sätt att minska på kemtvätträkningen. Ångstationen signalerar själv när den behöver rengöras eller när vattentanken är tom. Ett låssystem och sladdförvaringen gör den lätt att transportera. Ultragliss Turbo stryksula med hög glidförmåga. Ångstationen avger en konstant mängd ånga på 100 g/min, vilket är betydligt mer än ett traditionellt ångstrykjärn, som de flesta använder i dag. Tefal Tefal är världens ledande producent av belagd köksutrustning och bland de ledande i världen för små elapparater. I Sverige är Tefal en av de största producenterna inom belagda kok- och stekkärl med den välkända Tefal-beläggningen och Thermo-Spot värmeindikator. Tefal marknadsför även Jamie Olivers köksserie. Vidare är Tefal även en av de största tillverkarna när det gäller småel med en ledande position inom bland annat ångstrykjärn, ångstationer och vattenkokare. Tefal marknadsförs i Sverige av Tefal Sverige som är en del av den franska Groupe SEB-koncernen. n 12 el&vitt 4/2008

13

14 k ö k s r i k e t Magnus Efraimsson, vd för Vedum Kök, är nöjd med samarbetet inom Köksriket - ett samarbete som både handlar om att samla pressresor till Västergötland, men också att gemensamt åka till stora mässor som den i Milano. Köksriket finns och det ligger i Västergötland! Sedan några år tillbaka samarbetar ett antal företag mellan Vänern och Vättern i det som kallas Köksriket. I mitten av oktober arrangerades en pressresa med temat Miljötänk och El&Vitt följde med. text och foto: jan bjerkesjö Bakom samarbetsnamnet Köksriket står idag 26 medlemsföretag med centrum i västra Götaland, mellan Vänern och Vättern, som på olika sätt lyfter fram köket, maten och matlagningskonsten. I området finns några av landets ledande och internationellt kända köks- och vitvaruföretag, som tillsammans med lokala aktörer med koppling till kök och mat presenterar en helheltsupplevelse för besökaren. Programmet för pressresan i mitten av oktober är pressat och innehåller åtta intressanta programpunkter på lite drygt ett dygn. Köksriket har funnits i fem år och samarbetet växer. Vi har fört samman medlemsföretagen, som alla på ett eller annat sätt jobbar med kök och mat, och samarbetet har gett många nya ideer och inspiration. Vi har exempelvis åkt till Milano för att få inspiration på mässa och vi arrangerar pressresor för att visa upp vad företagen står för, säger verksamhetsledaren Maria Källsson, som numera arbetar 25 procent av sin tid med Köksriket och med Rörstrands Museum på sin övriga tid. Första stoppet på resan, efter avstigning på Skövde station, är incheckning och presentation av Bjertorps slott, detta fantastiska jugendbygge mitt ute på Varaslätta mellan Skara och Göteborg. Slottet, som uppfördes 1914, har en spännande historia om Knut Henrik Littorins ryska oljeverksamhet och den dramatiska flykten undan revolutionen, som även har sina beröringspunkter med Alfred Nobel och dennes bröder. Numera är slottet en mötesplats för konferenser, fester, golfspelare, bröllop och andra som vill njuta av slottsmiljö och övernattning i nyrenoverade och individuellt inredda hotellrum, alla med sin historia om Littorins levnadsöde. 14 el&vitt 4/2008

15 k ö k s r i k e t Köket har allt mer blivit en plats där vi tar ut svängarna, från att det förr var strikt vitt är det idag tillåtet att bland material och färger på helt nya sätt. Vedum Kök & Bad är inget undantag när det gäller senaste färgtrenderna. Vedum Kök & Bad På Vedum Kök & Bad tar vd Magnus Efraimsson och marknadschef Marianne Färlin emot gruppen och guidar bland höstens nyheter. Fabrikanläggningens system för att ta omhand om allt spån och förvandla det till bränslepellets visas upp, som inte bara förser hela fabriken med värme utan även är sammankopplat med kommunens fjärrvärmesystem. Att minska vår miljöbelastning i förhållande till produktionsvolymen är ett av fem övergripande mål som vi har satt upp, säger Magnus Efraimsson. Övriga mål är nöjda kunder, starkt varumärke, organisk tillväxt och god lönsamhet. Visserligen är marknaden lite extra svajig just nu med finansiell oro, men Magnus ser fram emot att fira företagets 90 årsjubileum under nästa år. Det är något vi är stolta över och det ska vi naturligtvis fira på många olika sätt. Vi hade ett starkt första halvår i år och jag är övertygad om att när den värsta oron nu lägger sig så kommer vi att se en tillbakagång. Man måste ha klart för sig att vi haft en fantastisk stark period under många år nu och även med en viss nedgång så arbetar vi på en hög nivå sett historiskt, säger Magnus. I förra El&Vitt presenterade vi nyheter inom Bad och koncentrerar oss istället denna gång på köksnyheterna. En sådan är sortimentet av luckor med så kallad metalliceffekt. Bland de senaste färgtrenderna märks många glittrande effekter med känsla av glamour. Det har vi inspirerats av när vi tagit fram våra nya luckor med metalliceffekt. Många känner väl igen den med trender på klädesplagg, men nu kommer också andra områden som inredning, tapeter och tyger, säger Marianne Färlin. Vedum lanserar också klasiskt pärlspontmönster, svart frontanpassning och nya skåplösningar. Vi märker också av efterfrågan på både moderna och traditionella kök och har därför plockat fram praktiska detaljer och häftiga lösningar som sticker ut, säger Marianne Färlin. Astrid kallas en ny kökslucka med pärlspontmönster, det som varit en skandinavisk favorit sedan tidigt tal. En annan nyhet kallas för Annika, vilket är en kökslucka med grepplist. Eftersom efterfrågan på svarta och mörka luckor ökar presenterar Vedum Nya kulörer på luckor lanseras på nyheterna inom Bad och det lär vi också få se på kökssidan. en ny svart frontanpassning. Nytt är också ett jalusiskåp i aluminium, Magic Croner med smart lösning av hörnskåp, köksluckan Karin i varmgrått klassist och tidlöst utförande, kombilistan Allmoge för placering över eller under väggskåp, samt vägghylla med träkonsol. el&vitt 4/

16 k ö k s r i k e t Pressgruppen guidades genom fabriksbyggnaden av Jonas Lidberg och den imponerande storleken uppfattas kanske bäst från ovan. Asko Appliances Första dagens tredje stopp är i det lilla samhället Jung i Vara där Asko Appliances verkat sedan Det var nämligen då som lantbrukaren Karl-Erik Andersson fick besök av en tvättmaskinsförsäljare. Någon tvättmaskin köpte Karl-Erik inte, men eftersom han var händig satte han igång och konstruerade en egen tvättmaskin, som han gav till sin mor. Så nästa gång försäljaren hade vägarna förbi så fick han se den nya konstruktionen, vilket i sin tur ledde till att försäljaren efter det blev försäljare för Karl-Eriks tvättmaskiner. Junga Verkstäder har under åren genomgått ett antal ägar- och namnändringar köpte dåvarande ASEA bolaget och namnet ändrades till Asea Cylinda köpte finska Asko bolaget och namnet ändrades till Asko Cylinda och till sist år 2000 köpte italienska Antonio Merloni hela Asko Appliances Group där Asko Cylinda ingick. Nu i september ändrades namnet till Asko Appliances AB med anledning av introduktionen av ASKO varumärket på den svenska marknaden. I Vara ligger numera huvudkontoret för hela Askogruppen vilken omfattar ytterligare en fabrik i Lahti, Finland samt försäljningsbolag i USA, Australien och i de övriga nordiska länderna. Vidare säljer man ASKO produkter via distributörer på ett 20-tal marknader. Den svenska fabriken har 550 anställda medan 170 arbetar vid fabriken i Lahti. Sedan 1950 har fabriksytan byggts ut åtskilliga gånger och numera är totalytan på imponerande kvadratmeter där 550 anställda producerar enheter varje år. Det blir i snitt omkring enheter per dag. Vi har arbetat medvetet med miljön och arbetsmiljön under alla år, även innan miljöfrågorna blev viktiga för den stora allmänheten, säger fabrikschefen Tomas Magnusson. Svart på vitt går att utläsa i den miljörapport som sammanställs varje år. På punkt efter punkt redovisar Askofabriken värden som ligger långt under de tillåtna. Ett exempel är när vi 1990 gick över från våtlackering till pulverlackering av plåtdetaljer. På så sätt reducerades lösningsmedelsutsläppen från kg per 16 el&vitt 4/2008

17 k ö k s r i k e t Tillverkningen har legat i det lilla samhället Jung sedan 1950 då Karl-Erik Andersson konstruerade den första tvättmaskinen. år till i det närmaste noll. Att nämna är också att vi redan på 80-talet avskaffade elpolering och trikloretylenavfettning. Jag har sett många fabriker runt om i världen och jag kan bara konstatera att vår fabrik ligger mycket väl till, säger Tomas Magnusson. Han menar att miljöarbetet är en följd av att vi i Sverige ser annorlunda på miljön och arbetsmiljön jämfört med många andra länder. På Askofabriken pågår ett ständigt förbättringsarbete med representanter från de anställda i olika utvecklingsteam. Det här ligger djupt rotat i en lantbruksbygd, här ska man kunna se grannen i ögonen även i morgon och därför tar man ansvar för miljön. Vårt mål inom två-tre år är att minska vattenförbrukningen till ett helt slutet system utan några utsläpp över huvud taget. Idag har vi nått till 98 procents mindre utsläpp, men vi vill nå längre. 25 procent av de anställda är kvinnor och i snitt stannar varje anställd många år. Också det är ett kvitto på att miljöarbetet fungerar. Vår montering sker till stor del efter principen löpande band, som ibland kan ha en negativ klang. Men vad vi gör är att dela in de anställda fabriksarbetarna i arbetslag med arbetsrotation för att arbetet inte ska bli för enahanda. En gång i halvtimmen roterar man till en ny uppgift och vi har lyckats uppnå en hög trivsel på linjerna. Efter årsskiftet kommer Asko Appliances att marknadsföra egna varumärket Asko på den svenska marknaden och introducerar därmed nya koncept för köket och tvättstugan, vilket El&Vitt kunde berätta om i förra numret. Förhandlingar om vilka intressenter som Asko kommer att samarbeta med och vilken distribution man kommer att använda är något som Göran Martinsson på Sweden Sale, som utgör säljorganisation för Asko Appliances, ännu inte vill presentera resultatet av. Men resultatet kommer vilken dag som helst. Redan 1967 började exportlasterna att rulla från Vara och ut över världen. Asko har funnits i 20 år på den nordamerikanska marknaden dit cirka 30 procent av Varafabrikens försäljning går och nyligen invigdes ett nytt showroom och kontor i Dallas. Asko Appliances kommer exempelvis att i samband med vinterolympiaden 2010 i Vancouver förse den olympiska byn i med par tvättmaskiner och torktumlare Asko Appliances har också varit verksamma i 30 år i Australien och har idag showrooms och kontor i Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide och Perth. - Bakom framgångarna i Australien ligger att våra produkter använder väldigt lite vatten. Och eftersom vatten är en bristvara i Australien har marknaden tagit emot våra produkter på ett fantastiskt sätt, säger Jonas Lidberg, internationell marknads och försäljningschef för Asko-varumärket. Samarbetet Köksriket - vad betyder det samarbetet för er och hur tycker ni det har utvecklats? Köksriket fungerar bra som ett kluster som förmedlar vår position som centrum i Sverige för den som är köks-, design- och matintresserad. Här i området finns en gedigen kunskap som bottnar i traditionell jordbruks- och hantverksanda och som nu lever vidare i nytänkande inom både hantverk, matupplevelser och köksdesign där våra vitvaror ligger långt framme - både vad gäler funktionalitet, skandinavisk design och miljöanda, säger Lotta Wångdahl, Marketing Communication Manager på Asko Appliances. Kökriket är ett bra forum för bygden och vårt företag att förmedla kunskap och information om våra produkter speciellt nu i och med vår lansering av varumärket Asko i Sverige. Vi använder också våra kontakter med Köksrikets medlemmar för att utbyta erfarenhet och trender i vårt utvecklingsarbete. el&vitt 4/

18 k ö k s r i k e t Ett av Kvänums eleganta kök. Mat och dryck Första dagen avslutades först med ett besök på Qvänum Mat & Malt där entreprenörerna Claes och Annica Wernerson, grundare av Werners GourméService som alla krögare i landets väl känner till, numera huserar. Här kan man njuta av en måltid på säsongens närproducerade råvaror, prova dryck från egna bryggeriet eller något litet starkare från destillerianläggningen - även det egenproducerat - eller kanske begå en chockladprovning. Det andra besöket och första dagens sista besök var på VinContoret i Tidaholm, där goda drycker och god mat står i centrum - men också grunden till en franshisekedja under uppbyggnad där vinintresserade kan förvara sina viner och även lära sig mer om denna ädla dryck i goda vänners lag. Initiativet till VinContoret kom från Granqvist Vinagentur, som sedan 1983 importerat och sålt kvalitetsvin och kvalitetssprit från hela världen. Bland kunderna noteras Systembolaget, Vinmonopolet, restauranger och Nobelfesten i Stockholms Stadshus. En trend är att köket är mycket mer än matlagning, avdelning för datorer och arbete tar en allt större plats, här bakom Kvänums marknadsansvarige Anders Jonsson. Kökets hus Kvänum Den andra dagens första stopp var på Kökets Hus i Kvänum där Marie Malmenskog och Anders Jonsson visade upp Kvänums höstnyheter. Kvänum är känt för sina köksinredningar sedan många år. Kvänum har blivit känt genom vårt sätt att behandla trä. Vi kan verkligen trä av alla slag och hur man kan behandla materialet på bästa sätt, säger Anders Jonsson. Bland höstnyheter kan nämnas vitbonad ask och ek. Det här nya behandlingarna på ask och ek tar fram den blonda nordiska känslan i våra inhemska träslag, säger Anders. Som kontrast till det vintbonade har Kvänum tagit fram ett kök i rökt ek. Den speciella sidenmatta ytan skiftar i olika dagrar och på nära håll anas nyanser av brunt. Rökt ek står för modernitet och elegans. Köket blir en integrerad möbel i rummet, ett bra val om man eftersträvar en hög designfaktor, säger Marie Malmenskog. 18 el&vitt 4/2008

19 ELON fortsätter att växa och vi letar nu efter fler handlare som vill ansluta sig till Sveriges största vitvarukedja. Med ett eget stort lager, ett mycket starkt varumärke och helt unika produkter i ryggen så lovar vi att ditt liv som vitvaruhandlare kommer att bli betydligt roligare än det är idag. Ring vår vd Christer Larsson om du vill veta mer Välkommen!

20 k ö k s r i k e t Marianne Westmans klassiska design visas upp på Rörstrand. Träet är genomfärgat i en så kallad rökningsprocess med amoniak som är en klassisk teknik, säger Anders Jonsson. I den falsade serien kommer Kvänum med ett nytt kök, Essen, som har en falsad lucka med bred ram och en rundad mjuk profil på ramens innerkant mot spegeln. Det här är ett klassiskt kök, formgivet med ett stänk av sekelskiftesromantik, säger Marie. Kvänum lanserar också ny inredningar för förvaring i hall, sovrum mm. Det har varit eftersatt på marknaden, men det råder vi bot på nu, säger Anders. Bilderna visar två förvaringslösningar i traditionell stil med innanförliggande lucka i täckmålad ask. Höstens lansering innehåller även en hel del nya praktiska detaljer såsom diskställ i ek, prydnadshyllor för tallrikar och rostfritt handtag med greppytan lindad med läder. Trenden med kök i Retro stil håller i sig och är idag en succé och storsäljare, säger Marie Malmenskog. Det finns många bostäder från denna epok som renoveras idag och när kunden vill ha kvar den rätta känslan så passar dessa kök väldigt bra. Utseendet är tidstypiskt Marie Malmenskog och Elisabeth Ahlgren visar luckornas eleganta innamäte. Retro-stilen är en kökstrend som kommer och som Kvänum lanserar. men insidan av skåpen har en modern funktion. Banerluckan är slät och falsad med synliga utanpåliggande gångjärn som ger ett nätt intryck med mycket möbelkänsla, säger Anders Jonsson. Trä är ett fantastiskt material att arbeta med. Och idag tillåter sig konsumenterna att göra individuella val när man köper nya kök, dels genom att återuppväcka kökets grundläggande utseende genom Retro, dels genom att öppna upp stora rena ytor som generöst exponerar och integrerar köket till övriga rum, säger Kvänums designer Elisabeth Ahlgren. Välkänd design Pressresan till Köksriket avslutades med ett besök i Lidköping och Rörstrand Museum, där gruppen fick en förhandsvisning av utställning om Marianne Westmans design, samt titta på ombyggnaden av ett massaberedningstorn på det gamla bruksområdet som nu byggs om till en spektakulär krog. n 20 el&vitt 4/2008

TIDNING FÖR el- & vitvarubranschen

TIDNING FÖR el- & vitvarubranschen TIDNING FÖR el- & vitvarubranschen NR 4/2009 ÅRGÅNG 16 PRIS 50 KR EXKL MOMS en ny branschtidning whirlpool satsar grönt nyheter från berlin-mässan Ju mer du älskar dina kläder, desto mer behöver du en

Läs mer

TIDNING FÖR el- & vitvarubranschen

TIDNING FÖR el- & vitvarubranschen TIDNING FÖR el- & vitvarubranschen NR 1/2009 ÅRGÅNG 16 PRIS 50 KR EXKL MOMS logistik för överlevnad vitvaror från panasonic electrolux talar till hjärtat Sveriges bästa tvättmaskiner enligt Råd & Rön:

Läs mer

TIDNING FÖR EL- & VITVARUBRANSCHEN NR 4/2007 ÅRGÅNG 14 PRIS 50 KR EXKL MOMS

TIDNING FÖR EL- & VITVARUBRANSCHEN NR 4/2007 ÅRGÅNG 14 PRIS 50 KR EXKL MOMS TIDNING FÖR EL- & VITVARUBRANSCHEN NR 4/2007 ÅRGÅNG 14 PRIS 50 KR EXKL MOMS EN VÄCKARKLOCKA AV LJUS INBYGGNADSPRODUKTER FRÅN LG KLASSIKER FÖR MORGONDAGENS KÖK Sveriges bästa dammsugare. Miele S5780 fick

Läs mer

HÄLSOTRENDEN VÄXER VITVAROR ALLT SVARTARE MARKNAD FÖR BILLIGT OCH DYRT

HÄLSOTRENDEN VÄXER VITVAROR ALLT SVARTARE MARKNAD FÖR BILLIGT OCH DYRT NR 2/ 2007 / ÅRGÅNG 14 / PRIS 50 KR EXKL MOMS / TIDNING FÖR EL- & VITVARUBRANSCHEN HÄLSOTRENDEN VÄXER VITVAROR ALLT SVARTARE MARKNAD FÖR BILLIGT OCH DYRT Nu är det inte så ensamt på toppen längre. Miele

Läs mer

TIDNING FÖR el- & vitvarubranschen

TIDNING FÖR el- & vitvarubranschen TIDNING FÖR el- & vitvarubranschen NR 2/2008 ÅRGÅNG 15 PRIS 50 KR EXKL MOMS homebutiker får nytt koncept inbyggnadsserie från miele vitvaror på berlinmässa Inbyggd känsla för design NYHET! Fulländade var

Läs mer

NR 1 / 2007 / ÅRGÅNG 14 / PRIS 50 KR EXKL MOMS / TIDNING FÖR EL- & VITVARUBRANSCHEN

NR 1 / 2007 / ÅRGÅNG 14 / PRIS 50 KR EXKL MOMS / TIDNING FÖR EL- & VITVARUBRANSCHEN NR 1 / 2007 / ÅRGÅNG 14 / PRIS 50 KR EXKL MOMS / TIDNING FÖR EL- & VITVARUBRANSCHEN KAFFEMASKIN & MILK ISLAND FLÄCKFRITT PÅ REKORDTID SVERIGES FRÄSCHASTE VITVARUBUTIK Miele Bäst i test! Mieles dammsugare

Läs mer

TIDNING FÖR el- & vitvarubranschen NR 1/2008 ÅRGÅNG 15 PRIS 50 KR EXKL MOMS

TIDNING FÖR el- & vitvarubranschen NR 1/2008 ÅRGÅNG 15 PRIS 50 KR EXKL MOMS TIDNING FÖR el- & vitvarubranschen NR 1/2008 ÅRGÅNG 15 PRIS 50 KR EXKL MOMS Såpnötter gav designpris köket har blivit en scen miele gallery en succé Kvalitet och design i vått och torrt. Miele YoungVision

Läs mer

NR 1 / 2006 / ÅRGÅNG 13 / PRIS 50 KR EXKL MOMS / TIDNING FÖR EL- & VITVARUBRANSCHEN SPISREVOLUTION KÖKSFLÄKT MED LCD-TV FÖRSÄLJNING MED REKORD

NR 1 / 2006 / ÅRGÅNG 13 / PRIS 50 KR EXKL MOMS / TIDNING FÖR EL- & VITVARUBRANSCHEN SPISREVOLUTION KÖKSFLÄKT MED LCD-TV FÖRSÄLJNING MED REKORD NR 1 / 2006 / ÅRGÅNG 13 / PRIS 50 KR EXKL MOMS / TIDNING FÖR EL- & VITVARUBRANSCHEN SPISREVOLUTION KÖKSFLÄKT MED LCD-TV FÖRSÄLJNING MED REKORD Den bästa vi någonsin byggt Nu lanserar Miele S5-en helt ny

Läs mer

KNÄPPTYSTA RETROKYLSKÅP NYA DESIGNKONCEPTET BRIGHT LINDERHOLMS VÄSSAR RUTINERNA

KNÄPPTYSTA RETROKYLSKÅP NYA DESIGNKONCEPTET BRIGHT LINDERHOLMS VÄSSAR RUTINERNA NR 5 / 2006 / ÅRGÅNG 13 / PRIS 50 KR EXKL MOMS / TIDNING FÖR EL- & VITVARUBRANSCHEN KNÄPPTYSTA RETROKYLSKÅP NYA DESIGNKONCEPTET BRIGHT LINDERHOLMS VÄSSAR RUTINERNA Miele Bäst i test! Mieles dammsugare

Läs mer

TIDNING FÖR ELEKTRONIKBRANSCHEN

TIDNING FÖR ELEKTRONIKBRANSCHEN TIDNING FÖR ELEKTRONIKBRANSCHEN NR 12/2008 ÅRGÅNG 54 PRIS 60 KR EXKL MOMS MINI-PC ÅRETS JULKLAPP MACAB BLEV ÅRETS ANNONSÖR TERACOM BLOCKERAR UTBYGGNADEN Miljövänligare med förladdade batterier Håller laddningen

Läs mer

5/2012. Dags förena fackhandeln Temasidor foto&video Intervjuer med chefdesigners. Christer Palmgren AudioVideo:

5/2012. Dags förena fackhandeln Temasidor foto&video Intervjuer med chefdesigners. Christer Palmgren AudioVideo: 5/2012 Branschtidning för hemelektronik & vitvaror Årgång 70 Christer Palmgren AudioVideo: Dags förena fackhandeln Temasidor foto&video Intervjuer med chefdesigners gränslös UNDERHÅLLNINg. Under hösten

Läs mer

3/2012. Experts nya butikskoncept. Tema: inomhusmiljö Sture uppfann mobilen. Branschtidning för hemelektronik & vitvaror Årgång 70

3/2012. Experts nya butikskoncept. Tema: inomhusmiljö Sture uppfann mobilen. Branschtidning för hemelektronik & vitvaror Årgång 70 3/2012 Branschtidning för hemelektronik & vitvaror Årgång 70 Experts nya butikskoncept Tema: inomhusmiljö Sture uppfann mobilen Nästa generation tv från PhiliPs är här. Just nu rullar nästa generation

Läs mer

recycling av lcd-skärmar ces i skuggan av finanskris andra generationens bredband

recycling av lcd-skärmar ces i skuggan av finanskris andra generationens bredband TIDNING FÖR ELEKTRONIKBRANSCHEN NR 1/2009 ÅRGÅNG 55 PRIS 60 KR EXKL MOMS recycling av lcd-skärmar ces i skuggan av finanskris andra generationens bredband Perfektion in i minsta detalj M110 Ultra Slim

Läs mer

NR 6-7/2009. hdtv och blu-ray-certifiering systemkamera i kompaktformat spelmässa med återvunnen glans

NR 6-7/2009. hdtv och blu-ray-certifiering systemkamera i kompaktformat spelmässa med återvunnen glans TIDNING FÖR ELEKTRONIKBRANSCHEN NR 6-7/2009 ÅRGÅNG 55 PRIS 60 KR EXKL MOMS hdtv och blu-ray-certifiering systemkamera i kompaktformat spelmässa med återvunnen glans This changes everything Välkommen till

Läs mer

TIDNING FÖR ELEKTRONIKBRANSCHEN

TIDNING FÖR ELEKTRONIKBRANSCHEN TIDNING FÖR ELEKTRONIKBRANSCHEN NR 8-9/2007 ÅRGÅNG 53 PRIS 60 KR EXKL MOMS NY LAYOUT PÅ RATEKO ELGIGANTEN SKA BYGGA UT DATASPELSBRANSCH BILDAD Möt fem Europamästare Vi är stolta över att ha fått fem tunga

Läs mer

sony lanserar fullformat nikon d90 spelar in video 21 sidor från ifa-mässan

sony lanserar fullformat nikon d90 spelar in video 21 sidor från ifa-mässan TIDNING FÖR ELEKTRONIKBRANSCHEN NR 10/2008 ÅRGÅNG 54 PRIS 60 KR EXKL MOMS sony lanserar fullformat nikon d90 spelar in video 21 sidor från ifa-mässan tproduk on ti a inform Kampan je erbjuda r & nden Priser

Läs mer

Årets hårda julklapp. Enkätfrågor film och spel Årskrönikan summerar 2012

Årets hårda julklapp. Enkätfrågor film och spel Årskrönikan summerar 2012 201210 Årets hårda julklapp Enkätfrågor film och spel Årskrönikan summerar 2012 AHLSTRAND & WÅLLGREN Best Product 2012-2013 LCD TV Philips 46PFL9707 PHILIPS 9000 ÅRETS BÄSTA LCD-TV. År efter år kommer

Läs mer

Fästen från Karlsborg på export till 30 länder Från skidlandslaget till Electrolux Home Reportage från utvecklingscenter Kronberg

Fästen från Karlsborg på export till 30 länder Från skidlandslaget till Electrolux Home Reportage från utvecklingscenter Kronberg 20126 Fästen från Karlsborg på export till 30 länder Från skidlandslaget till Electrolux Home Reportage från utvecklingscenter Kronberg AHLSTRAND & WÅLLGREN GRÄNSLÖS UNDERHÅLLNING MED PHILIPS SMART-TV.

Läs mer

TIDNING FÖR ELEKTRONIKBRANSCHEN

TIDNING FÖR ELEKTRONIKBRANSCHEN TIDNING FÖR ELEKTRONIKBRANSCHEN NR 10/2009 ÅRGÅNG 55 PRIS 60 KR EXKL MOMS TEKNIKHJÄLPEN I HEMMET SPELEN INFÖR JULHANDELN NYHETER FRÅN IFA-MÄSSAN Designad filmupplevelse Samsung BD-P4600 Blu-ray-spelare

Läs mer

RAPPORT FRÅN 3GSM VINN BLU-RAY-SPELARE SONYCHEF TILL NEONODE

RAPPORT FRÅN 3GSM VINN BLU-RAY-SPELARE SONYCHEF TILL NEONODE NR 3 / 2007 / ÅRGÅNG 53 / PRIS 60 KR EXKL MOMS TIDNING FÖR ELEKTRONIKBRANSCHEN RAPPORT FRÅN 3GSM VINN BLU-RAY-SPELARE SONYCHEF TILL NEONODE www.sony.se/hdd REC FÅNGA ALLT Upp till 41 timmars hårddiskkapacitet

Läs mer

10/2011. Vid årsskiftet tar Klas Elm över ElektronikBranschen Årets Julklapp Surfplatta Temasidor om NAS & molnet

10/2011. Vid årsskiftet tar Klas Elm över ElektronikBranschen Årets Julklapp Surfplatta Temasidor om NAS & molnet 10/2011 Branschtidning för hemelektronik & vitvaror Årgång 69 Vid årsskiftet tar Klas Elm över ElektronikBranschen Årets Julklapp Surfplatta Temasidor om NAS & molnet Meg en ny mötesplats i ett nytt medielandskap!

Läs mer

den mobila revolutionen årets julklapp hörlurar butiken där tjejer är i majoritet

den mobila revolutionen årets julklapp hörlurar butiken där tjejer är i majoritet TIDNING För ELEKTRONIKBRANSChen NR 12/2009 ÅRGÅNG 55 PRIS 60 KR EXKL MOMS den mobila revolutionen årets julklapp hörlurar butiken där tjejer är i majoritet En ny art Samsungs nya LED-TV är ett 29 mm tunt

Läs mer

9/2011. Så tror branschen att julhandeln blir Projekt för lokal shopping Temasidor om digitalkameror

9/2011. Så tror branschen att julhandeln blir Projekt för lokal shopping Temasidor om digitalkameror 9/2011 Branschtidning för hemelektronik & vitvaror Årgång 69 Så tror branschen att julhandeln blir Projekt för lokal shopping Temasidor om digitalkameror Meg en ny mötesplats i ett nytt medielandskap!

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Nu kommer de smarta vitvarorna

Nu kommer de smarta vitvarorna 4/2012 Branschtidning för hemelektronik & vitvaror Årgång 70 Nu kommer de smarta vitvarorna Temasidor: Service IKEA lanserar hemelektronik Nästa generation tv från PhiliPs är här. Just nu rullar nästa

Läs mer

4/2010. Branschtidningarna Rateko samt El&Vitt Årgång 68

4/2010. Branschtidningarna Rateko samt El&Vitt Årgång 68 4/2010 Branschtidningarna Rateko samt El&Vitt Årgång 68 Ett handslag för ny handelsjätte On Demand och Webb-TV växer Galapetter på Spelgalan 2010 Nu tar vi ytterligare ett steg i att vårda Grundigs nya

Läs mer

allt troligare Nyheter från Photokina-mässan Lyckad omorganisation för Cylinda

allt troligare Nyheter från Photokina-mässan Lyckad omorganisation för Cylinda Fackhandelssamarbete allt troligare Nyheter från Photokina-mässan Lyckad omorganisation för Cylinda 20128 AHLSTRAND & WÅLLGREN PhiliPs TV når nya höjder. Tack för förtroendet. En nyligen genomförd undersökning

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

VILLA & INTERIÖR. Special! ANDREA ENGSÄLL: HÄR ÄR TRE INREDNINGS- TRENDER 2014 EDWARD BLOM: STJÄRNARKITEKTEN PÅL ROSS:

VILLA & INTERIÖR. Special! ANDREA ENGSÄLL: HÄR ÄR TRE INREDNINGS- TRENDER 2014 EDWARD BLOM: STJÄRNARKITEKTEN PÅL ROSS: ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION ANNONS MEDFÖLJER SVENSKA DAGBLADET 26 AUGUSTI 2014 VILLA & INTERIÖR ANDREA ENGSÄLL: HÄR ÄR TRE INREDNINGS- TRENDER 2014 EDWARD BLOM: Cocktailpartyn

Läs mer

9/2010. Branschtidningarna Rateko samt El&Vitt Årgång 68. 50:e IFA i Berlin Mässrapport om den hetaste hemelektroniken, småel och vitvaror

9/2010. Branschtidningarna Rateko samt El&Vitt Årgång 68. 50:e IFA i Berlin Mässrapport om den hetaste hemelektroniken, småel och vitvaror 9/2010 Branschtidningarna Rateko samt El&Vitt Årgång 68 50:e IFA i Berlin Mässrapport om den hetaste hemelektroniken, småel och vitvaror Inspelnings-TV för Förmodligen Sveriges billigaste Inspelnings-TV?

Läs mer