infracomfort TM ett värmesystem aldrig upplevt tidigare HANDBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "infracomfort TM ett värmesystem aldrig upplevt tidigare HANDBOK"

Transkript

1 ett värmesystem aldrig upplevt tidigare HANDBOK

2 0 Index / Navigator Så här använder du handboken Infracomfort Denna handbok är skriven för att ge försäljare och installatörer detaljerad information om Infracomfort infravärme system. Infracomfort värmesystem är inte svåra att planera och installera, men det är viktigt att givna anvisningar för dimensionering och placering följs för att erhålla ett effektivt och komfortabelt system. Detaljerad information om enskilda produkter och dess installation kan laddas ned från Infracomfort support som lätt nås genom telefon eller e-post. Tveka inte att ta kontakt för att få hjälp med planering och installation för att komma igång. Om handboken används digitalt som PDF på en dator eller en läsplatta kan man använda index funktionen till höger för att gå direkt till önskat kapitel. Med navigationspilarna längst ner till vänster kommer du tillbaka till index. Om du behöver mer information är du välkommen att ringa Infracomfort support: eller e-post till Besök oss online på Copyright 2013, Infracomfort - ALL RIGHTS RESERVED. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior written permission from Infracomfort. 1 Inledning Vad är infraröd värme Varför behövs Infracomfort Hur kan Infracomfort spara så mycket energi Varför Infracomfort komfortabelt vid så låga temperaturer Infracomfort produktsortiment Vad gör Infracomfort annorlunda Hälsa - Infracomfort utgör den hälsosamma skillnaden Termostatens betydelse för besparing och komfort Infracomfort i jämförelse med andra system Kostnadsjämförelse gas/olja och elradiatorer Kostnadsjämförelse berg och luft-luft värmepump 2 Exempel på tillämpningar för Infracomfort 3 Hur fungerar Infracomfort 4 Dimensionering och placering Infracomfort är inte konvektionsvärme - strategi vid planering Infracomfort värmevågornas räckvidd och spridning Infracomfort anvisningar - Placering av panelen - Ytvärmesystem Placering av panelen - Direktvärme Placering av panelen - Princip för zon/direkt uppvärmning Placering och användning av termostater Principer för termostatinställning 5 Dimensionering för ytvärmesystem Generella dimensioneringsberäkningar för ytvärmesystem Infracomfort dimensioneringsprogram Infracomfort dimensioneringsprogram och app 6 Installation Installationsanvisningar för Infracomfort Alu och Glas Installationsanvisningar för gipsskiva och gipstakplatta Bygghöjder och styrningskoncept 7 Infracomfort i drift 8 Infracomfort projekt världen runt , 30

3 1 Vad är infravärme? Inledning > Infraröd strålning (IR) - Elektromagnetisk strålning är energivågor som kan transporteras utan media, såsom luft eller vatten. Dessa förekommer från skadlig radioaktiv gammastrålning, röntgen, till radiovågor, se bild nedan. Infrarött betyder "bortom rött ljus" och våra ögon kan inte detektera detta utan teknisk apparatur. Infraröd strålning kallas termisk strålning eller värmestrålning. På andra sidan om de våglängder vi kan se återfinns ultraviolett ljus som ger oss fräknar och pigmenterad hud på sommaren. Infraröd strålning brukar delas in i tre kategorier som har dessa egenskaper IR-A strålning med ett våglängdsområde från 780 till 1400 nm, Kortvågig strålning som kan ge ögonskador och brännskador vid höga intensiteter. IR-B strålning ( nm), mediumlångvågig infraröd strälning. IR-C strålning (3000 nm - 1 mm), långvågig strålning som vid lagom intensitet känns behagliga. > Infraröd värme från solen är överallt omkring oss. Den har alltid funnits där. Solen värmer upp vår planet jorden och allt på den via infraröd värme, som är en förutsättning för allt liv." INFRAR ARED Infraröda vågor är osynliga. Strålningsspektrumet från solen innehåller väldigt mycket värmeenergi. Medans strålarna färdas genom luft kan inte luften bli varm. Men desto längre strålarna färdas desto mer diffust blir intensiteten, och därmed värmen. INFRARED ULTRAVIOLET D LIGHT UL Allting varmare än den absoluta nollpunkten, "noll kelvin" eller -273 grader C, avger strålning och det vi är speciellt intresserade av, infraröda vågor. Den utstrålade energin och våglängdernas fördelning är beroende av temperaturen hos materian, läs ytor. Ju varmare yta desto högre energi avges och våglängderna blir också kortare med högre temperaturer. Alla ytor som ser varandra utbyter energi genom strålning hela tiden, energi går från kallt till varmt.. 100,000nm RADIO 10,000nm 3000nm 1400nm FAR MEDUIM SHORT MICROWAVE INFRARED 780nm > VISIBLE LIGHT Infraröd strålning med relativt låg intensitet (IR-C långa vågor) Anses vara av hög komfort. Högre intensitetsnivåer (IR-A korta vågor), är förknippad med hälsorisker (t.ex. ögonskador och brännskador), mot vilken vi måste skydda oss. UV X-RAY GAMMA VISIBLE LIG LIGHT ULTRAV AVIOLET Infravärme är direktvärme från strålning! Tjejen befinner sig i skuggan och blir kall av den kalla luften. Mannen står i solen och blir träffad av de varma infraröda strålarna. Vågor från solen. Han känner sig varmare även om lufttemperaturen är densamma för båda. Han blir uppvärmd, men inte genom luften, utan av IR-vågorna från solen. 1km 500m 1m 50cm 1cm 5mm 1mm 760nm 380nm 10nm 1nm.5nm.01nm.001nm.01pm 02

4 1 Varför behövs Infracomfort? Inledning > Uppvärmning av våra hus och lokaler står för en stor del av vår energiförbrukning i Sverige. Med infracomfort så sparar vi energi och pengar samtidigt som koldioxidutsläppen reduceras. Nu är det möjligt även för dig med direktel att spara energi ekonomiskt. > Isoleringen i nya och renoverade hus blir allt bättre, så vi behöver mindre installerad effekt. för att spara energi för uppvärmning. Problemet blir då för de traditionella vattensystemen att installationskostnaden blir så stor i förhållande till vad som finns att spara i form av energi. Infracomfort ytvärmesystem ger då den optimala lösningen. > Bergvärme, sjövärme och ytjordvärme Ytjordvärme har lägre investering och passar bättre i södra sverige där marken inte fryser. Sjövärme har högst effektivitet av de tre och kostar mindre än bergvärmen att inbstallera. + Bergvärmepumpar är en mycket bra lösning då man använder värmen från marken. - Hög investering, i synnerhet om du inte har vattensystem redan. - Förutsätter vattensystem i huset - Sparar mycket energi > Luft/Luft-värmepumpar Luft/luft värmepumpar är ibland en bra ide om du har öppen planlösning och inte för stort. Ett bra komplement till ditt värmesystem, men ingen + Låg investering. + Kräver inte vattenburen värme. - Sparar relativt lite energi i många fall. - Ihållande temperaturer under - 15 ger särskilt dålig ekonomi - Kompressorerna måste installeras utanför huset och ser påträngande ut. - Störande ljud inne och ute. - Komplicerad teknik som kräver uppmärksamhet och underhåll - Dåligt för samhällets totala energisystem då elnät och installerad effekt likväl måste dimensioneras som för konvektiva direktelsradiatorer då pumparna inte fungerar när de behövs som bäst. Dessutom är den el som "kopplas" in sist vid maxbelastning ofta importerad kolkraft eller annan fossil kraft. Skillnaden mellan en lagom kall vinterdag när pumpen går och en smällkall blir stor. Dessutom sjunker ofta kapacitet från vatten och vind vid sträng kyla. > Fjärrvärme + Fjärrvärme är den bästa miljömässiga lösningen med svenska förhållanden. + Den har en relativt låg anslutningskostnad. + Energikostnaden per kwh är lägre än för el och prisskillnaden skillnaden mellan dessa energiformer kommer sannolikt att öka väsentligt i framtiden i Sverige. + Löser både varmvatten och värme i ett. - Förutsätter närheten till anslutning till nät - Förutsätter vattensystem i huset > Luft/vatten-värmepumpar därför att Luft/vatten-värmepumpar är en bra lösning i vissa fall, i synnerhet i södra halvan av sverige där medeltemperaturen under uppvärminingssäsongen inte är så låg. I de flesta fall är dock bergvärme eller ytjordvärme en betydligt bättre lösning. - Hög investering. - Sparar relativt lite energi i förhållande till bergvärme. - Levererar i princip inget varmvatten annat än med direkt el tillsats. - Ihållande temperaturer under -15 ger särskilt dålig ekonomi - Kompressorerna måste installeras utanför huset och ser påträngande ut. - Störande ljud inne och ute. - Komplicerad teknik som kräver uppmärksamhet och underhåll - Kräver vattenburen värme. 03

5 1 Vad är skillnaden mellan Infracomfort och konvektiv uppvärmning? Varför sparar Infracomfort så mycket energi?" Inledning Infracomfort Infracomfort värmepaneler värmer ytorna i rummet med infravågor. Luften värms sedan av ytorna som en stor radiator med låg temperaturskillnad mot det som skall värmas, d v s luften. De varmare ytorna gör också att du inte förlorar lika mycket energi i strålningsutbytet mellan dig och ytterväggar och fönster i synnerhet. Du är ju ca 30 grader på ytan och väggarna ca 20. Energi går alltid från varmt till kallt, och ju större skillnad desto mer energi flödar. Stor yta och liten temperaturskillnad i stället för det motsatta En Infracomfort värmepanel med 1 m2 yta omvandlar ett 25 m2 rum till en 100 m2 stor värmande yta med låg yttemperatur. Varm luft stiger som bekant och när alla ytor med infracomfort ytvärmesystem är ungefär lika varma så finns ingen varm luftström som från ett konvektivt element som vill uppåt. Dessutom ingen kall luftström som vill nedåt. Luften står stilla. Ju snabbare luften passerar över din kropp desto mer värme förlorar du. De relativt låga lufthastigheter som det rör sig om med konvektiv värme har ändå en stor betydelse för vår komfort. Luftens uppmätta temperatur och relativa fuktighet När luften slutar att cirkulera och omgivande ytor är varmare än med konvektiva radiatorer så kan vi ha ett par grader lägre lufttemperatur med samma eller faktiskt högre komfort. Det blir också lika varmt överallt i rummet. Det som också tydligt är att golven blir betydligt varamare än tidigare. När luftens temperatur är lägre försvinner också mindre värme ut med ventilationsluften varje gång vi omsätter luftvolymen i huset. Det vi känner som torr eller fuktig luft är den relativa fuktigheten, värmer vi luft utan att tillföra fukt så blir den torrare. Med infracomfort så får vi behagligare luft att andas då den är i praktiken svalare. Infracomfort torkar fukt från väggarna och ökar isoleringens effektivitet Det ger lägre värmeflöde genom ytterväggar och tak. Dessutom blir temperaturen under taket lägre än vid konvektiv värme vliket minskar energitappet den vägen. Temperaturen kan och bör anpassas så efter användning Svalare på natten i rum där man sover för komfort och än svalare där ingen vistas. Detta fungerar utmärkt med Infracomfort. Kommer man plötsligt på att man vill använda ett rum som är schemalagt svalt så är det bara att ställa panelerna på kontinuerlig drift och njuta av direktvärmen, du kommer inte att frysa, det lovar vi. Detta sparar stora mängder energi, %. Konvektiv uppvärmning Infracomfort ger långsam värme Med det menas att de antal tillfällen som vi med konvektiva system eldar för kråkorna minskas. En elradiator som går på fullt när ytterdörren står öppen gör det helt i onödan och försöker hålla luften varm med full effekt. Termostaten för infrapanelen kommer också att reagera på en kall luftström utifrån så länge dörren är öppen. Skillnaden är att panelen lagrar in energi i ytorna omkring som kommer till nytta senare. Detta tack vare långsamheten och att mer energi är lagrat i ytor och inte lika mycket i luften. Luft är en dålig värmeledare och torkar inte upp väggar vid normala rumstemperaturer. Dessutom så blir luften närmast väggen fuktigare relativt sett vliket gör att drivkraften att torka väggen blir låg eller ibland negativ om väggen är kall och det är fuktigt i luften. Faktum är att hela förklaringen till den stora besparingen i energi inte är klarlagd då mycket lite forskning utförts. Detta gäller ytvärmetillämpningen. När det gäller direktvärme så är orsakssambandet mer uppenbart jänfört med en värmefläkt. Kandidater till förklaring är förutom de som nämnts ovan, ett lägre värmeövergångstal mot ytterväggar tack vare lägre relativ fuktighet nära väggen och lägre lufthastighet. Vidare så kan det vara så att "långsamheten" bättre tillvaratar värmen från andra tillfälliga värmekällor som TV apparater eller spisar och att onödig övertemperatur undviks. I sammanfattning kan besparingarna förklaras med - Lägre temperatur som ger lägre ventilationsförluster. - Mindre eldning för kråkorna som är ett resultat av den inbyggda "långsamheten" - Precis styrning, med sänkningar efter användning som fungerar. - Torrare ytmaterial i väggar vilket leder värme sämre. Om luften inte är varm känns det kallt och all luft måste värmas upp för att få en värmande känsla. Eftersom luften inte kan förvara värmen, kommer rumstemperaturen att sjunka så fort uppvärmningen avtar. Därför behövs det fler uppvärmningstimmar Mer energi behövs för onödig uppvärmning...detta förbrukar mycket energi! 04

6 1 Vad är skillnaden mellan Infracomfort och konvektiv uppvärmning? Varför är Infracomfort mer komfortabelt? Inledning Infracomfort Ceiling Room 20.0 Window Floor Exterior Wall Infracomforts värmepaneler värmer upp ytorna och alla ytor har i stort sett samma temperatur. Lufttemperaturen är samma överallt men lägre än ytornas temperatur. Ingen kall känsla nära yttre väggar och fönster Inga kalla fötter och inget behov av golvvärme Inget behov av att värma 1 till 2 C högre Inget luftflöde/inget ljud/ingen torr luft...detta är mycket komfortabelt! Konvektiv uppvärmning Ceiling Room 20.0 Window Floor Exterior Wall Konvektionsvärme värmer upp luften och lufttemperatur och yttemperaturer är ojämn. Lufttemperaturen är hög vid taket och låg vid golvet. Yttemperaturen är lägre än luften. Kall känsla nära ytterväggar och fönster Kalla fötter Behöver värma upp 1 till 2 C högre Luftflöde/Buller/Torr luft Detta upplevs som svalt och något obehagligt Komfortstandard DIN europeiska ISO 7730 Bekvämlighet kan mätas och definieras av den ovannämnda normen. Enheten kallas för en välbefinnande sensor och den kan mäta luftens temperatur, värmestrålning (ytor), luftfuktighet och lufthastighet och översätta dessa data till PMV (Predicted Mean Vote) +3=varm, +2=varmt, +1=något varmt; 0 = neutral; -3=Kallt, -2=svalt, -1=något svalt; PPD (Predicted Percentage of Dissatisfaction) som förutsäger den procentuella andelen av en stor grupp individer som sannolikt kommer att känna sig för varm eller för kall (minimumvärdet är 5 %) Normen anger acceptabla förhållanden för termisk värme: PMV-värden mellan -0,5 och +0,5 PMD-värden mellan 5 % och 100 % Rums- och yttemperaturer i bilderna ovan har uppmätts i en komforttest med Infracomfort tillsammans med universitetet i Trier, Tyskland. Resultatet vid komfortutvärdering vid 20 graders lufttemperatur blev PMV värde: - 0,18 PPD värde: 5,68 % Vilket betyder att med Infracomfort blir det komfortabelt redan vid lägre lufttemperaturer. Med konvektionsvärmeelement och 20 C rumstemperatur blev följande värden simulerade fram PMV värde: PPD värde: 26,1% Lufttemperaturen skulle behöva vara till 22,4 C för att nå acceptabla PMV/PPD värden För luft/luft värmepumpar (mer luftrörelser)måste den bekväma lufttemperaturen vara 23,4 C. Normen accepterar att högre rumslufttemperaturer kan eliminera negativa effekter från lägre strålningstemperaturer och/eller högre lufthastighet. Dessutom antar normen att människor bär normalt varma kläder. Om människor bär T-shirts eller tjocka eller flera tröjor kan bekvämkänslan vara olika. 05

7 1 Infracomfort Ett komplett sortiment som passar alla behov Inledning infracomfort Alu Klassisk design för Praktisk Uppvärmning - Slimmad design - Låg profil - endast 1,5cm -Vitfärgad eller valfri bild infracomfort Glas Värme blir konst - Utan ramar och slimmad - Låg profil - endast 2,5cm - Exklusiva färger/spegel Välj valfritt motiv eller bild Bredd: PX=Standard / PS=Smal Modell Watteffekt Mått: H x B x D Vikt PX x 700 x 15 mm 5.3 Kg PX x 990 x 15 mm 6.6 Kg PX x 1290 x 15 mm 7.5 Kg PX x 1790 x 15 mm 9.8 Kg PS x 850 x 15 mm 4.0 Kg PS x 1390 x 15 mm 6.0 Kg PS x 1590 x 15 mm 7.1 Kg Bredd: GPX=Standard / GPS=Smal Modell Watteffekt Mått: H x B x D Vikt GPX x 740 x 15 mm 11.6 Kg GPX x 1030 x 15 mm 15.1 Kg GPX x 1330 x 15 mm 18.0 Kg GPX x 1830 x 15 mm 24.3 Kg GPS x 890 x 15 mm 8.7 Kg GPS x 1430 x 15 mm 13.5 Kg GPS x 1630 x 15 mm 15.5 Kg Image Diamond Mirror Diamond White Diamond Red Diamond Black Metallic Grey Metallic Green infracomfort Gips Värmepanelen blir osynlig - PU-isolerad, Ingen värmeförlust på baksidan - Målningsbar yta blir osynlig - Kan användas i undertak Modell Watteffekt Mått: H x B x D Vikt PBC x 1200 x 40 mm 5.6 Kg PBC x 600 x 40 mm 2.9 Kg PBC 110S x 1200 x 40 mm 3.8 Kg PTSC x 595 x 40 mm 2.9 Kg Ceiling tile white with washable surface NEW! Plaster Heaters Patent Pending Technology Alla paneler är testade och säkerhetscertifierade av TUV Rheinland och kommer med en garanti på 5 år För mer information ladda ner produktdatablad på 06

8 1 Vad gör infracomfort annorlunda gentemot andra IR system? Inledning Elförbrukningen säger ganska lite om en infrapanels utgående värmeenergi i form av infravågor. Alla uppvärmda ytor avger infravärme, men att värma upp en yta innebär inte automatiskt att den uppvärmda ytan fungerar effektivt. Det som inte blir till infravågor blir konvektiva förluster nära panelen som vi inte har nytta av. Den utgående infravärmeenergin och därmed effektiviteten är beroende av enbart dessa faktorer: -Panels storlek -Panelens beläggning/ytmaterial (effektivitet för att avge IR-strålning) -Panelens yttemperatur Teknologin hos konkurrenter De flesta av de tillgängliga Infrapanelerna på marknaden har en förhållandevis hög yttemperatur på Liten ytstorlek på C 1,2mx0,6m=0,72m2. > Ej komfortabelt- ojämn värmekänsla För varmt nära värmaren och en kall känsla längre bort från panelen > Minskad effektivitet Liten yta och högre temperatur avger mindre IR energi och ger högre värmeförluster genom konvektion främst på baksidan av panelen och därför är energibesparingen också ofta betydligt mycket lägre, 30-50% i skillnad för vissa paneler. > Tekniken bakom infracomfort effektivitet > infracomfort skillnad Comparison calculation (Plank formula*) PX710 Input Watt Surface Surface m2 Efficiency Surface C 72 IR Heat Output W Differ. Output W Differ. Input W Mod X % + 16,5 % 30 % större yta och lägre yttemperaturer, 72 C för Alu, 80 C för Glas och endast 48 C med gips. - Hög verkningsgrad (upp till 29 % bättre än andra infravärmare) - Minimal värmeförlust på baksidan (Alu och glas ca 45 C) Andra värmepaneler kan kosta mindre, men du behöver fler paneler (W/m2) och får högre elräkningar hela panelens livslängd, som kan vara typiskt 30 år. Infracomfort PX 710 har 32 % större yta och 24 % lägre yttemperatur PX 710 avger 13 % mer infravärme och förbrukar 16,5% mindre energi. Plate X är 29,5% MINDRE effektiv. 2 paneler som installeras i ett 20 m2 rum: PX 710: 35,5 W/m2/ Plate X: 42,5 W/m2 Panel X har 13 % mindre uteffekt men behöver 13 % mer W/m2 *Plancks Lag för beräkning av max värmeeffekt per värmepanel m²: qr = 2*( Radiation No)*(efficiency surface - έ)*(273+surface temperature/100) 4 Ovanstående beräkning för ett PX 710 värmepanel: qr = 2 * 5.67 * 0.93 * (273+72/100) 4 x 1.07 m 2 = Watt 07

9 1 Infracomfort - den komfortabla värmen Inledning Vi värmer upp dig direkt vilket skapar bättre blodcirkulation i många lokaler, butiker och kontorslokaler i synerhet är det ofta lite dragigt och inte tilräckligt varmt i luften för ett stillasittande arbete. Med en infracomfort panel kan vi värma dig direkt med energi som går direkt till din hud. Fryser man så spänner man sig lätt och får ont i musklerna. Infrapanelerna värmer upp dig direkt och din kropp får uppleva precis samma komfortabla värme som du upplever ute i solen, din kropp kommer bli mer än nöjd! Placera panelen nära din favoritstol och du behöver aldrig mer vara frusen! Vi förhindrar uppkomsten av kondens på kalla ytor Vi håller yttemperaturerna på väggar och tak högre än lufttemperaturen så det blir omöjligt för fukten att kondenseras på väggar och tak, därför förhindras fuktskador. våra infrapaneler avger endast IR-C-vågor på ca nm, därefter bara hälsosamma IR-vågor 1km 500m 100,000nm RADIO 1m 10,000nm 3000nm 1400nm FAR MEDUIM SHORT MICROWAVE 50cm Vi flyttar inte runt luft och därför heller inte damm och allergena partiklar Hela tiden får vi höra av våra kunder hur nöjda dem är med vårat värmesystem. Den mest komfortabla värmen dem har varit med om. 1cm INFRARED 5mm 1mm 780nm 760nm Korta vågor på nm förknippas med hälsorisker risker (t.ex. ögonskador och brännskador på huden), mot V vilka vi måste skydda oss. 08

10 1 Med infracomfort gör termostaten skillnad Inledning Med infracomfort kommer en inställd temperatur på 20 C kännas som C och kanske mer därtill med konvektionsuppvärmning Yttemperaturer är 0,2 till 0,5 C högre än luftens temperatur. Den genomsnittliga temperaturen för ytan och luften är vad den mänskliga kroppen känner." Infraröd värme gör det möjligt att styra värmen effektivare eftersom energin inte lagras i luften utan i ytorna i ett rum Med konvektiva värmesystem är rumstemperaturen 2 till 3 C högre än ytorna. När uppvärmningen stannar kommer temperaturen sjunka snabbt med 2 till 3 C till samma temperatur som yttemperaturen. Dessutom måste du värma all luft i rummet igen för att skapa den varma känslan du hade när rummet var uppvärmt. Detta medför att värmaren måste vara påslagen under hela dagen. Stäng av värmepanelen tidigare Med infraröd uppvärmning är yttemperaturerna ca 0,5 till 1 C högre än lufttemperaturen. När värmepanelen är avslagen kommer temperaturen sjunka mycket långsamt. Till exempel, om man skall gå och lägga sig kl. 22:00 kan du sänka temperaturen redan kl. 20:00 från 21 C till 18 C, med schemalagt program i termostaten. Man sover bättre i svalare temperatuer. Detta spar mycket energi om man gör det konsekvent och det utan att tappa komfort. Slå på värmepanelen strax innan du behöver den Även vid mycket lägre lufttemperatur kommer du att känna dig varm. Till exempel om barnen går upp vid 07:00 kan du aktivera uppvärmningen bara 1 timme tidigare. Även om lufttemperaturen endast är 19 C kommer barnen att känna sig varma i och med att panelen är aktiv och ger direktvärme för att söka värma upp rummet. Efter att barnen har gått till skolan sänker termostaten temperaturen igen. Sedan kan du börja återuppvärmningen 1 timme innan barnen kommer hem från skolan. Allt detta gör du via programmet. infracomfort programmerbara termostater sköter varje rum för sig. Notera att det inte går att använda enkla av/på termostater för korrekt funktion infracomfort trådlösa termostater WMT Manuall WPT Programmerbar WR Mottagare infracomfort sladdmonterade termostater HMT Manuall HPT Programmerbar Infracomfort värmepaneler är inte påslagna hela tiden vid ytvärmesystem Ett bra dimensionerat infracomfortsystem värmer upp rumsluften med 1 till 1,5 C per timme när det är som kallast ute. Våra termostater arbetar i ett intervall med +-0,5 C. När temperaturen sjunker inställld temp -0,5 C sätts uppvärmningen på igen. Detta gör att beroende på utetemperatur kommer panelerna att vara påslagna drygt 50% av tiden under den kalla perioden på året. Med korrekt installerad effekt, rätt placerade termostater och genomtänkt programmering med sänkningar när man inte använder rum etcetera sparar du 20 % energi till upp till 70% från före konverteringen. 09

11 1 Inledning Infracomfort allmän kostnadsjämförelse De mest energieffektiva systemen är inte automatiskt de mest kostnadseffektiva systemen. För att bedöma kostnaderna måste det ses till varje pris totalt och dessutom beräkna livslängden för systemen och om effektiviteten minskar över tid. Kostnadstyper Utrustning investeringskostnad Installation investeringskostnad Total investeringskostnad Energiförbrukning Energikostnad Total energikostnad Livslängd och effektivitetsminskning Brännare/Kompressorer Rörinstallation Element Totala avskrivningskostnader Underhållskostnader Varmvatten kostnad Totala övriga kostnader infracomfort kostnader kan konkurrera med alla typer av konvektiva värmesystemen: Investeringen är mycket lägre och ger besparingar som betalar uppvärmningskostnaden upp till 10 år i förväg (förutom elradiatorer) Energikostnader är lika eller bättre, utom för bergvärmepumpar Underhåll och övriga kostnader Dmed en livslängd på upp till 30 år och ingen ffektivitetsminskning kommer investeringen räcka 2 till 4 gånger längre än andra system. Livscykelkostnad Jämfört med värmepumpar och pannsystem är Infracomfort mycket billigare om man inte redan har ett vattenburet system i huset. Har man inte det är det enda alternativet till infracomfort en luft-luft pump. Investeringskostnad för utrustning Jämfört med värmepumpar och pannsystem är Infracomfort mycket billigare om man inte redan har ett vattenburet system i huset. Har man inte det är det enda alternativet till infracomfort en luft-luft pump. Investeringskostnad för installation Borrning och/eller konvertering till radiatorsystem kostar mer än själva värmepumpen. Med Infracomfort är dessa installationskostnader en bråkdel i jämförelse. Totala investeringskostnader Bara luft/luftvärmepumpar har en lägre investering. Andra system kostar flera gånger mer än infracomfort. Energiförbrukning/energikostnader/totala energikostnader Med minst 50 % energibesparing mot konvektiva system kan Infracomfort konkurrera med luft till luft aggregat. Också med luft till vatten värmepumpar som lämnar värmen i huset via konvektiva system trots att de tar tillvara energin från luften. Berg och markvärmepumpar är 15 till 25 % effektivare än infra men besparingarna kommer inte att täcka de högre installationskostnaderna under sin livslängd. Mot konvektiva elradiatorer sparar man 50 % till 70 % energi men med en något högre investering, så där är skillnaden stor i total kostnad. Underhållskostnader Infracomfort värmepaneler har inga rörliga delar och är därför 100 % underhållsfritt. Panna/värmepump är komplicerade system som behöver regelbundet underhåll. Varmvattenkostnader Pellletspannor producerar kostnadseffektivt varmvatten. Värmepumpar gör det med en relativt dålig verkningsgrad. Det är mest elpatronen som gör varmvattnet om det är en pump som producerar varmvatten också. Med Infracomfort krävs ett separat varmvattensystem, vanligtvis med elpatron. Livslängd och minskad effektivitet Infracomfort paneler har en förväntad livslängd på upp till 30 år och reduceras inte i effektivitet. Pannor och värmepumpar har mycket kortare livslängd (10 till 15 år) och minskar i effektivitet över tid. 10

12 1 Infracomfort kostnadsjämförelse med pellets och konvektiv direktel, jämförelser utgår från att vattensystem finns om det behövs. Vattenkonvertering går sällan att motivera mot infracomfort. Inledning infracomfort vs Gas/Olja Cost Types Equipment Investment Cost Installation Investment Cost Total Investment Cost Energy Consumption Energy Cost Total Energy Cost infra comfort Gas/ Oil Differences Infracomfort Heater panels have a low cost. Gas/Oil boilers/radiators have a high cost. Infracomfort - electric connections are inexpensive. Gas/Oil -piping and fixtures are expensive to install. Infracomfort - low total cost of Investment Gas/Oil - higher cost of equipment and installation and regular maintenance costs... Infracomfort - low consumpsion (wave heat) Gas/Oil - high consumption (convective heat) Infracomfort - use electric (higher cost) Gas/Oil - gas/oil (lower cost) Infracomfort - medium low total energy cost. Gas/Oil - medium low total energy cost. Pelletspanna infracomfort har något högre investering förutsatt att vattensystem redan finns men saknar underhållskostnader för en livslängd på upp till 30 år. Totala kostnaden blir i storleksordningen 10-20% högre för pellets räknat år Övergången för konvektivt till infracomfort ytvärme tar igen pelletsens lägre pris och pannans lägre investering. Men det är mycket jobb och skrymmande med pellets. Behövs det installeras vattensystem så får man titta på kanske år för att kunna motivera det ekonomiskt. Miljömässigt så går det på ett ut för dessa bda system. Pellets ger lokalt sämre luft så det passar bättre i gles bebyggelse. infracomfort vs Elradiatorer Cost Types Equipment Investment Cost Installation Investment Cost Total Investment Cost Energy Consumption Energy Cost Total Energy Cost infra comfort Electric Differences Infracomfort - panels have a low cost. Electric Heaters - very low cost for heaters. Infracomfort - electric connections are inexpensive. Electric Heaters - low cost for electric connections. Infracomfort - low total cost of Investment Electric Heaters - very low cost of equipment and installation... Infracomfort - low energy (wave heat) Electric Heaters - high consumption (convective) Infracomfort - use electric Electric Heaters - use electric Infracomfort - medium low total energy cost. Electric Heaters - very high total energy cost. infracomfort har högre investerings och installationskostnad, men energikostnaden är upp till 70 % lägre och dessa högre investeringskostnader kan tjänas tillbaka väldigt snabbt. Båda systemen använder el direkt men på grund av den högre effektiviteten för infracomfort mot konvektiva värmesystem kommer Infracomfort kunna spara upp 60 till 70 % i energi kostnader. I praktiken så har en stor målgrupp för infracomfort befintliga radiatorer, byte till nya är ofta inte ett alternativ. Sätter vi investeringen till noll för dessa befintliga radiatorer blir energikostnaden på 30 år ändå mindre än hälften trots investeringen. 11

13 1 Infracomfort kostnadsjämförelse mot Berg och luft till luft värmepumpar Inledning infracomfort vs Bergvärmepumpar Cost Types Equipment Investment Cost Installation Investment Cost Total Investment Cost Energy Consumption Energy Cost Total Energy Cost infra comfort Heat Pump Ground Differences Infracomfort - panels have a low cost. Heat Pump and floor heaters have high cost. Infracomfort - electric connections are inexpensive. Heat Pumps - high cost drilling and piping. Infracomfort - low total cost of Investment Heat Pumps - very high cost of equipment, installation and regular maintenance costs... Infracomfort - low energy (wave heat) Heat Pumps - very low consumption (convective but free heat from Ground) Infracomfort - use electric Heat Pumps - use electric Infracomfort - medium low total energy cost. Heat Pumps - low total energy cost. Bergvärmepumpar är ungefär 20 till 25 % effektivare än infracomfort. Men investeringskostnaderna är ungefär 4-5 gånger högre och det tar nästan en livstid för en värmepump att återbetala de högre investeringskostnaderna. Ytjordvärme kostar lite mindre, ca 80% av bergvärme. Jordvärmepumpar producerar konvektionsvärme men effektiviteten är trots det hög totalt för systemet eftersom man använder gratis värme från backen. COP (energikoefficienten) är minst 3,0, - dvs. 1 kw ingång ger 3 kw värmeeffekt ut. Infracomfort har inget COP-värde men energibesparingar på 60 % är lika med en COP på 2,4. Bergvärmepumpar producera maximalt ca 50 C varmvatten. Besparingen nästan 70% inklusive varmvatten. Något bättre för golvvärme som kräver lägre temperaturer. Mekaniska delar såsom kompressor, etc. som har en begränsad livslängd. 20% lägre total kostnad för bergvärme sett på 30 år då vi får räkna med att pumpen byts en gång. Förutsatt vattensystem. infracomfort vs Luftvärmepumpar Cost Types Equipment Investment Cost Installation Investment Cost Total Investment Cost Energy Consumption Energy Cost Total Energy Cost infra comfort Heat Pump Air to Air Differences Infracomfort - panels have a low cost. Heat Pump - compressor / split unit medium cost. Infracomfort - electric connections are inexpensive. Heat Pumps - piping/fix compressor medium cost. Infracomfort - low total cost of Investment Heat Pumps - higher cost of equipment, installation and regular maintenance costs... Infracomfort - low energy (wave heat) Heat Pumps - low consumption (convective but free heat from Air) Infracomfort - use electric Heat Pumps - use electric Infracomfort - medium low total energy cost. Heat Pumps - medium low total energy cost. infracomfort sparar en del mer energi men har något högre investering. Dock är det bara i mycket speciella fall som en lokal kan täckas helt med en pump. Konvektiva elradiatorer får komplettera. Infracomfort slår på det hela taget helt under fötterna för luft luft annat än som komplement. Luftvärmepumpar producerar konvektionsvärme och effektiviteten är hög eftersom värmen från luften som används är gratis. COP är mellan 2,0-2,5, dvs. 1 kw in och 2-2,5 värme kw ut. Infracomfort har inte ett COP-värde men energibesparing på 60 % motsvarar ett COP-värde på 2,4. Infracomfort sparar typiskt 35% mer sett över 30 år, då har du bytt luftvärmepumpen tre gånger. En annan nackdel är att luft som blåser från pumparna upplevs bullrigt och luftflödet reducerar komfortkänslan. 12

14 2 Vart lämpar sig Infracomfort? Infracomfort Totaluppvärmning med ytvärmesystemet infracomfort kan installeras varsomhelst i hela huset, lägenheten, kontoret, utställningslokaler, restauranger, skolor, industribyggnader, garage, uterum etc. Direkt uppvärmning infracomfort värmer inte i första hand luften vid direktvärme och är idealisk för uppvärmning av endast en liten area utrymme som en del av ett stort utrymme såsom, kassadiskar, receptioner och arbetsplatser i fabriker, etc. Ytterligare uppvärmning infracomfort kan kombineras med befintliga konvektiva värmesystem om man bygger ut huset eller om behov av ytterligare värme behövs och det befintliga systemet är begränsat. Hall uppvärmning Utomhusvärme Industritorkning/uppvärmning infracomfort är idealisk för stora hallar där det behövs värme på marken och konvektiva system är ineffektiva, eftersom de måste värma all luft och varmluften stiger till taket. infracomfort Infracomfort kan användas för halvöppna ytor såsom terrasser, balkonger, etc. Men paneler som används för denna typ av ppvärmning är speciella. infracomfort kan erbjuda individuella lösningar för olika branscher för att värma upp eller torka ytor. 13

15 3 Infracomfort - Vi värmer ytan och ytorna värmer dig Hur fungerar Infracomfort? Infracomfort konceptet Infracomfort värmepanel är PÅ och avger värmevågor till rummet. Infracomfort värmepaneler är konstruerade för att värma upp ytor med ett minimum av el för ingående effekt. Infracomfort värmare är AV. Ytorna avger vågor ut i rummet När värmepanelerna värms upp börjar de skicka ut energi med infraröda vågor i rummet. Vågorna färdas genom luften men värmer i princip inte upp luften. Vattenmolekyler kan dock värmas mitt i luften vilket kan ge lite effekt. Ytorna absorberar, tar till sig vågor och värms upp samt emitterar (sänder ut) vågor till alla andra omgivande ytor. Precis som ljus sprids till ett helt rum när det faller in genom ett fönster. En del ytor reflekterar infravågorna utan att bli varma, så som blank aluminium eller blankglaserat kakel. Obehandlat trä absorberar istället nästan all infallande energi. Med tiden blir alla ytor mer eller mindre lika varma och utbytet av strålning är i balans. Luften värms genom konvektion av alla ytor och när termostaten uppnått börvärdet stänger panelen av. Observera: Stora delar av solens våglängder går genom glas. Det gör inte infracomforts våglängder som är runt nanometer. De värmer upp glaset genom den ovan beskrivna absorption/emitteringsprocessen. Precis som för ett växthus där för ögat synligt ljus går genom glaset, absorberas av växterna och emitteras som infravågor och ren konvektion. Ytvärmesystem - Styrd av termostat Värmepanelerna är trådlöst kopplade till en termostat. När angiven rumstemperatur är uppnåd stänger termostaten av panelen. Värmeenergin är nu lagrad i väggarna. Beroende på isoleringsgrad kommer rumstemperaturen att sjunka och termostaten kommer återigen slå på panelen. Ett väl dimensionerat system kommer öka rumstemperaturen med omkring 1,3 C per timme när det är som kallast ute. Med gipspanelerna omkring 0,6 per timme. Zon/hallar - Direktuppvärmning - Manuell AV/PÅ För vissa utrymmen i stora hallar eller utrymmen som bara behöver temporär uppvärmning, är det mer ekonomiskt att bara låta värmepanelen värma direkt på människorna utan att försöka värma upp all luftmassa. Panelerna kommer att värma så länge de är påslagna. Den totala energianvändningen blir mindre än att värma upp alla luftmassa i utrymmet. De sombefinner sig inom panelens värmestrålning kommer känna sig uppvärmda, trots att den omkringliggande luften är kall. 14

16 4 Infracomfort är inte konvektionsvärme och behöver därför installeras och planeras annorlunda! Infracomfort är inte svårt att planera och installera men man måste tillämpa reglerna på rätt sätt om resultatet skall bli ett effektivt värmesystem Viktiga saker att veta! Felaktig placering av paneler kan orsaka ineffektiv och/eller obekväm värme Ojämn placering i rummet Delar av rummet blir inte varm Placering bakom hinder Rummet blir inte alls varmt Placering i hörn eller för nära golvet Rummet blir inte alls varmt Placering för nära människor Människor känner sig obekväma av värmen och kan få huvudvärk Konvektionsvärme flyttar runt luft genom cirkulation varför sådana radiatorer måste installeras på ett helt annat sätt än Infracomfort värmepaneler. Använd aldrig konvektiva regler för Infracomfort värmepaneler Felaktig beräkning av värmetillförsel orsakar ineffektiv uppvärmning Svagt underinstallerad effekt Panelvärmare går lång tid för att nå önskad temperatur i rummet - Högre energiförbrukning då konvektionsförluster uppstår Mycket underinstallerad effekt Rummet blir inte varmt alls - Högre energiförbrukning på grund av konvektionsförluster łverinstallerad effekt Rummet blir varmt snabbt, men energiförbrukningen blir högre Konvektiva uppvärmningssystem är aktiva många fler timmar än Infracomfort. Därför har under- eller överinstallation inte lika stor inverkan på energiförbrukningen. Planera eleffektbehovet så korrekt som möjligt och underinstallera inte Felaktig termostatinställning och placering minskar effektiviteten Användning av bimetall termostat Sådana saknar hysteres, d v s ett spel mellan till och frånslag -Högre energiförbrukning En termostat för flera rum resulterar i att vissa rum blir för varma eller för kalla - Högre energiförbrukning Termostat felplacerad - Hög energiförbrukning - Kallt eller varmt i rummet En panel skall vara dimensionerad och kontrollerad för så kort gångtid som möjligt för det rum som avses smatidigt som det skall klara att värma hela rummet jämnt vid dimensionerande utetemperatur. Installera rätt termostat och alltid en termostat per rum För att undvika ovan beskrivna problem kommer följande kapitel förklara hur Infracomfort system installeras och beräknas på ett korrekt sätt. Läs dem noga! Om du känner dig osäker på någon punkt, tveka inte att kontakta Infracomfort support! Skicka oss en planritning/skiss med måtten, markerade ytterväggar och uppgifter om isoleringsgrad och fönsters skick så hjälper vi dig att planera, det är inte så svårt men kräver lite eftertanke och erfarenhet ibland. 15

17 4 Infracomfort räckvidd för värmestrålning/värmefördelning i allmänhet Infravärmevågor färdas rakt fram i luften tills de stöter på något. Infracomfort Alu and Glas Infracomfort Gips Viktiga saker att veta! Med ökat avstånd från panelen kommer strålningen dock att spridas och intensiteten (yteffekten) att avta. Panelerna emitterar värmestrålning med en vinkel omkring 45 Vågorna kommer emitteras av ytorna i rummet och spridas i hela rummet tills alla ytor uppnår samma temperatur. Ytvärmesystem Panelerna bör vara placerade så att strålningen kan nå alla ytor i rummet. Avvikelser med en till två meter kommer fortfarande leverera ett fullgott resultat (för takinstallation får ej maxavståndet överskridas). Direktuppvärmning - Zoner/hallar Värmepanelerna måste placeras korrekt. Annars fungerar konceptet inte. Avståndet från värmaren till människan beror på projektet och måste vara individuellt anpassat. Eftersom Infracomfort Gipspaneler har lägre yttemperatur och gipsade ytor har en lägre möjlighet att avge vågor är det maximala tillåtna avståndet mindre. Vad är bättre - tak eller vägginstallation? I princip är det ingen skillnad i effektivitet mellan tak och väggmontage. Oftast tillåter takmontage en bättre oblockerad distribution av vågorna än en vägginstallation som ofta störs av hinder i rummet. Vid takmonterade värmepaneler får man en något varmare yta bakom panelen då luften inte kan stiga och ventileras bort genom konvektion. Hursomhelst har inte Infracomforts paneler så hög yttemperatur på framsidan och därigenom en låg temperatur på baksidan, det leder till att det inte skiljer sig så mycket åt mellan tak och väggmontage i energikonsumtion. Fritt synfält är en viktigare parameter i det fallet. Passar det bättre med väggen så placera på väggen. 16

18 4 Infracomfort regler - Placering av panelerna - ytuppvärmingsprincipen Infracomfort paneler ska alltid placeras på ett sätt så att vågorna kan nå de flesta ytorna i ett rum direkt. Viktiga saker att veta! På väggen kan de placeras horisontellt eller vertikalt. Tak- och vägginstallationer kan kombineras i ett rum oavsett om man väljer gips, alu- eller glaspaneler. En stor panel kan kombineras med en mindre panel. Obsevera att luften inte förflyttar sig som det gör med konvektionsvärme. Att lämna större områden utan infallande vågor kan medföra kalla områden i rummet. x x x x x Ideal placering - Fri väg för vågorna Installera aldrig bakom hinder som kan blockera och återreflektera vågorna på panelen. Minst 70 cm fritt framåt.installation nära hörn eller golv kommer att återreflektera energi till panelen som tappar effekt. Endast hälften av vågorna går då direkt in i rummet och den andra hälften måste re-emitteras av väggen/golvet, vilket gör uppvärmningen ineffektiv och långsam. Långa hallutrymmen/rum: Långa hallutrymmen eller rum på över fem meters längd,där normalt en stor värmare skulle uppfylla effektbehovet. Där är det en bättre lösning att dela upp i två mindre paneler för att täcka upp hela utrymmet med direkt strålning. Trappor: Varm luft kommer alltid att stiga i trappor. Det är viktigt att täcka dessa ytor på alla nivåer för att hålla en temperatur som undviker att luft stiger. Risken finns att den nedre panelen alltid går och den övre inte alls. De kan behöva gå på samma termostat. 17

19 4 Infracomfort regler - Placering av panelerna - ytuppvärmingsprincipen x x x Viktiga saker att veta! Värmegenomträngning: Även om Infracomforts paneler bara har 70 C till 80 C (Alu/Glas) som yttemperatur bör man aldrig installera dem för nära människor. Man kommer att känna att det är för varmt nära panelen när den är aktiv kallt längre bort. Vissa människor kan till och med få huvudvärk. Ett avstånd om ca 70 cm räcker. Ojämn värmekänsla och fönster Fönster har den lägsta isoleringsförmågan i i huset och är kallare än väggarna. Infracomforts värmevågor kommer att värma upp glaset men det kommer att finnas en skillnad mot resten av ytorna och rumsluftens temperatur. I mindre rum skall man inte installera panelerna närmare än 3m rakt mot fönster eftersom det kan skapa en obekväm och obalanserad x x Nära traditionellt kalla områden Om ett rum har stora och flera fönster eller mycket kalla ytterväggar med dålig isolering så är det rekommenderat att placera värmepanelerna i taket och närmare dessa kalla partier för att få mer värmestrålning på dessa områden. Installera paneler på innerväggar istället för ytterväggar Ytterväggar är kallare än innerväggar i huset. En kallare vägg skapar större temperaturskillnader mellan värmepanelen och väggen, då uppstår konvektion och termiska luftströmmar som därmed ökar energiförbrukningen. Ytterväggen blir även varmare och värmen transporteras ut och förloras. Dessutom blir det svårare att värma ytterväggen med indirekt strålning via andra ytor Placera inte värmepanelerna mitt emot varandra Om möjligt så undvik att placera paneler mot varandra om avståndet mellan väggarna är mindre än 3,5 m. Min 15 cm över golv/max 3m takhöjd Att installera panelerna för nära golvet, speciellt horisontella, kommer att sakta neruppvärmningen av rummet, bara hälften av vågorna går direkt in i rummet och den andra hälften behöver bli re-emitterad av golvet. För takmontage se till att det inte är mer än 3 m. Om takhöjden är högre måste panelen sänkas eller mer effekt installeras. 18

20 4 Infracomfort regler - Placering av panelerna - punktuppvärmning/hallar - Direktvärmekoncept Viktiga saker att veta! Infracomfort Hallar/Direktuppvärmningskoncept Värmepanelen skall inte placeras högre än 3 meter. Panelen kan placeras så att den värmer upp hela golvytan och väggytorna eller bara värma upp vissa specifika områden. Värmepanelen kan också placeras på väggen, men om det inte finns några nära ytor kommer vågorna färdas så långt att dess intensitet och effektiviteten minskar. Det är därför bättre att placera dem i taket. Notera: gipspanelerna är inte lämpliga för direkktvärme på grund av sin låga yttemperatur och areaeffekt. låga yttemperatur (50 C). Infracomfort direktuppvärmningskoncept för avgränsade ytor. Även om Infracomforts paneler bara har en yttertemperatur på 70 C - 80 C skall man inte installera panelerna för nära människor. Man kommer känna att det är för varmt nära panelen eller för kallt långt ifrån panelen. Ett avstånd av minst 70 cm rekommenderas. Över 3 meters avstånd kan ge dålig effekt 19

Inledning. infracomfort TM. Vad är infravärme? >>> >>> Infravärme är direktvärme från strålning! >>>

Inledning. infracomfort TM. Vad är infravärme? >>> >>> Infravärme är direktvärme från strålning! >>> 1 Vad är infravärme? Inledning > Infraröd strålning (IR) - Elektromagnetisk strålning är energivågor som kan transporteras utan media, såsom luft eller vatten. Dessa förekommer från skadlig radioaktiv

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Power of Sun. Powerofsun Infravärmepaneler

Power of Sun. Powerofsun Infravärmepaneler Powerofsun Infravärmepaneler Infraröda värmepaneler är ett modernt, ekonomiskt värmesystem för bostäder, kontor, hotell, sjukhus, catering och produktionsanläggningar. Ungefär som traditionella kakelugnar

Läs mer

Konvektion. Teknik. Enklaste och snabbaste sättet till uppvärmning

Konvektion. Teknik. Enklaste och snabbaste sättet till uppvärmning Teknik Konvektion Enklaste och snabbaste sättet till uppvärmning Roundline är av öppen typ och avger värme via konvektion. Det innebär att den luft som passerar genom radiatorn värms upp, stiger och avger

Läs mer

Energieffektiva takvärmesystem. Highest Credit Rating since 1997

Energieffektiva takvärmesystem. Highest Credit Rating since 1997 Energieffektiva takvärmesystem Highest Credit Rating since 1997 Det naturliga sättet för uppvärmning! Solen är vår mest fantastiska energikälla. Allt liv är beroende av den. Solens värmestrålar färdas

Läs mer

Spara energi 50 till 70% 5 års garanti / upp till 30 års livslängd Värmepaneler av aluminium eller glas

Spara energi 50 till 70% 5 års garanti / upp till 30 års livslängd Värmepaneler av aluminium eller glas Produktinformation En ny värmelösning som du aldrig upplevt förut! Bekvämare, effektivare och garanterat vackrare! Spara energi 50 till 70% 5 års garanti / upp till 30 års livslängd Värmepaneler av aluminium

Läs mer

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig THERMOTECH Golvvärme Vi gör det enkelt för dig VÄLKOMMEN TILL THERMOTECHS VÄRLD Thermotech startade när intresset för golvvärme började upptäckas av de stora VVS-tillverkarna. Idén var att utveckla färdiga

Läs mer

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning Två av de viktigaste faktorerna som påverkar inomhusluft är lufttemperaturen och luftfuktigheten, men att

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energieffektivisering, Seminare 2 2010-02-05, verision 1. Tunga byggnader och termisk tröghet En energistudie

Energieffektivisering, Seminare 2 2010-02-05, verision 1. Tunga byggnader och termisk tröghet En energistudie Energieffektivisering, Seminare 2 2010-02-05, verision 1 Tunga byggnader och termisk tröghet En energistudie Robert Granström Marcus Hjelm Truls Langendahl robertgranstrom87@gmail.com hjelm.marcus@gmail.com

Läs mer

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder Värme och väder Solen värmer och skapar väder Värmeenergi Värme är en form av energi Värme är ett mått på hur mycket atomerna rör på sig. Ju varmare det är desto mer rör de sig. Värme får material att

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3 Utgåva 1:1 2014-08-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Urtavlan 3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. www.m-therm.com

Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. www.m-therm.com Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. Member of: Uppvärmning i väggen: Använd M-Therms 24 volt uppvärmning och få en hälsosam miljö som är ekonomisk, pålitlig, lätt att använda, flexibel och bekväm.

Läs mer

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Elvärme 00 900 W 8 modeller Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör den

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras 00-900 W Elvärme 8 modeller Thermoplus EC Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Fem sätt att hålla ditt hem varmt i vinter

Fem sätt att hålla ditt hem varmt i vinter Fem sätt att hålla ditt hem varmt i vinter Om du bor i ett dåligt isolerat hus vilket många av oss gör kan du spendera tusentals kronor extra i vinter på elräkningen. Tittar vi tillbaks lite i tiden på

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Sverigepumpen vinner i det långa loppet! Sverigepumpen är mer än bara en produkt! Den är en färdig funktion i ditt hus.

Sverigepumpen vinner i det långa loppet! Sverigepumpen är mer än bara en produkt! Den är en färdig funktion i ditt hus. Sverigepumpen vinner i det långa loppet! Sverigepumpen är mer än bara en produkt! Den är en färdig funktion i ditt hus. A U K T O R I S E R A D Å T E R F Ö R S Ä L J A R E 1 Besparingsanalys Välkommen

Läs mer

Vägen till ett bra inomhusklimat

Vägen till ett bra inomhusklimat Vägen till ett bra inomhusklimat Tillsammans skapar vi ett behagligt och energieffektivt inomhusklimat Fabeges ambition är att alltid leverera bästa möjliga inomhusklimat alltid med hänsyn till långsiktig

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vapensmedjan 21

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vapensmedjan 21 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vapensmedjan 21 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

DEN SKÖNA. Värmen UNIK DESIGN KOMFORT SOM SPARAR ENERGI TRÅDLÖS STYRNING TEGO

DEN SKÖNA. Värmen UNIK DESIGN KOMFORT SOM SPARAR ENERGI TRÅDLÖS STYRNING TEGO DEN SKÖNA Värmen UNIK DESIGN KOMFORT SOM SPARAR ENERGI TRÅDLÖS STYRNING TEGO VÄRME I UNIK SVENSK DESIGN Roundline är en serie svensktillverkade elradiatorer. Roundline är unik när det gäller formgivningen,

Läs mer

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Vattenburen Golvvärme Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Fördelar med vattenburen golvvärme Vårt mål är att erbjuda dig den bästa möjliga

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

easy&cosy NYHET! högkvalitativa värmelösningar för hemmet kostnads-och energieffektiva, miljövänliga enkla att installera och underhålla

easy&cosy NYHET! högkvalitativa värmelösningar för hemmet kostnads-och energieffektiva, miljövänliga enkla att installera och underhålla VBKZB107 189F9911 NYHET! högkvalitativa värmelösningar för hemmet kostnads-och energieffektiva, miljövänliga enkla att installera och underhålla Home Heating Ulvehavevej 61 7100 Vejle Danmark E-post: contact@hh-homeheating.se

Läs mer

Energieffektivisera och behålla elvärmen Hur väljer jag?

Energieffektivisera och behålla elvärmen Hur väljer jag? Energieffektivisera och behålla elvärmen Hur väljer jag? 1 www.glendimplex.se Energieffektivisera och behåll din elvärme Fastigheter som värms upp med elradiatorer kan sänka energi - för brukningen genom

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

Energieffektivisera och behålla elvärmen Hur väljer jag?

Energieffektivisera och behålla elvärmen Hur väljer jag? Energieffektivisera och behålla elvärmen Hur väljer jag? www.glendimplex.se Energieffektivisera och behåll din elvärme Fastigheter som värms upp med elradiatorer kan sänka energi för brukningen genom byte

Läs mer

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring Lektion 9: Värmetransport TKP4100/TMT4206 Strömning och varmetransport/ varmeoverføring Värme kan överföras från en kropp till en annan genom strålning (värmestrålning). Det är därför vi kan känna solens

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Dr Luft tipsar om hur du förbättrar ditt inomhusklimat.

Dr Luft tipsar om hur du förbättrar ditt inomhusklimat. Dr Luft tipsar om hur du förbättrar ditt inomhusklimat. Du träffar mig också på webben där jag berättar mer om vanliga ventilationsproblem som kan uppstå i din bostad men också vad du kan göra åt dem.

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X-SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

Vintergarden. Överensstämmelse mellan hus och trädgård

Vintergarden. Överensstämmelse mellan hus och trädgård Vintergarden Överensstämmelse mellan hus och trädgård 2015 Vi är producent av uterum,aluminium snickerier och även atypiska tak och takfönster. Bolagets började 1996. Huvudprodukten är uterum. Dessa produceras

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Orgeln 32

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Orgeln 32 Utgåva 1:1 2012-07-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Orgeln 32 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Bosch Compress 5000/7000 AA Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat

Bosch Compress 5000/7000 AA Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat osch Compress 5000/7000 Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat Vill du ha extra trygghet när du istallerar en osch värmepump? Då ska du välja en VärmePartner. De är installatörer med stor erfarenhet

Läs mer

Värme att längta hem till

Värme att längta hem till LK Golvvärme LK GOLVVÄRME KOMPLETTA SYSTEM INDIVIDUELL RUMSREGLERING Värme att längta hem till Lättlagda och smarta lösningar för vattenburen golvvärme Ett golv som sprider värme och välbehag Om du är

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

Stångby Stångbypark Bostadsrättsförening

Stångby Stångbypark Bostadsrättsförening Stångby 2015-10-24 Stångbypark Bostadsrättsförening Information om bergvärmesystemet i Stångbypark 2015 För att medlemmarna skall kunna öka sin förståelse om hur vårt bergvärmesystem fungerar och på så

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

Floor Heating - Comfort for Generations

Floor Heating - Comfort for Generations råd med det bästa Floor Heating Comfort for Generations Floor Heating - Comfort for Generations www.kakelplattan.se Värme till alla typer av golv Till klinkergolv väljer du HEATCOM System Cable Mat eller

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras 8 modeller 00 900 W Thermoplus EC Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör den också

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring Lektion 8: Värmetransport TKP4100/TMT4206 Strömning och varmetransport/ varmeoverføring Den gul-orange färgen i den smidda detaljen på bilden visar den synliga delen av den termiska strålningen. Värme

Läs mer

Halogeninfra ELIR. Halogeninfra ELIR. För utomhusmiljöer där stor flexibilitet önskas

Halogeninfra ELIR. Halogeninfra ELIR. För utomhusmiljöer där stor flexibilitet önskas Halogeninfra ELIR För utomhusmiljöer där stor flexibilitet önskas 3 1 modell 1200 W Elvärme Användningsområden ELIR:s intensiva värmeavgivning gör den lämplig för alla utomhusmiljöer och för tuff industrimiljö.

Läs mer

Stall och ventilation för hästar. Anders Ehrlemark

Stall och ventilation för hästar. Anders Ehrlemark Stall och ventilation för hästar Anders Ehrlemark Bostäder och lokaler för människor Stora utrymmen per person Viktigt med termisk komfort Obetydlig värmeavgivning från människorna ger uppvärmningsbehov

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urmakaren 40

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urmakaren 40 Utgåva 1:1 2015-04-08 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Urmakaren 40 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Installera på några sekunder, njut i åratal.

Installera på några sekunder, njut i åratal. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installera på några sekunder, njut i åratal. NYA living by Danfoss termostater. Uppgradera nu gör vardagen lite bekvämare. Installera och glöm oroa dig inte över programmeringen

Läs mer

Optimering -av energibesparingar i en villa.

Optimering -av energibesparingar i en villa. Optimering -av energibesparingar i en villa. Mats Karlström ce01mkm@ing.umu.se Stefan Lahti ce01sli@ing.umu.se Handledare: Lars Bäckström Inledning Än idag finns det många hus i Sverige som använder direktverkande

Läs mer

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Samsung SMART HEATING & COOLING Samsung Smart HEATING & COOLING Värme värd att längta hem till Det är något med våra nordliga breddgrader. Mitt i kalla vintern

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Moran 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Moran 1 Utgåva 1:1 2012-07-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Moran 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Enhagen 1:273

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Enhagen 1:273 Utgåva 1:1 2012-08-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Enhagen 1:273 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration av Visby Renen 4

Energideklaration av Visby Renen 4 Sida 1 av 5 Energideklaration av Visby Renen 4 SAMMANFATTNING Dokumentet beskriver de beräknade åtgärdsförslag som tagits fram i samband med energideklaration av byggnaden på fastigheten Visby Renen 4.

Läs mer

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare IVT 633 Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare Komplett värmepump för värme, varmvatten, ventilation och IVT 633 är den nya generationens värmepump. Den är utvecklad för att motsvara moderna

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Galgvreten 15:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Galgvreten 15:1 Utgåva 1:1 2012-07-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Galgvreten 15:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Tid för lek Tid för 21 C i vardagsrummet

Tid för lek Tid för 21 C i vardagsrummet living by Danfoss värmereglering Tid för lek Tid för 21 C i vardagsrummet Endast med living by Danfoss kan du enkelt och effektivt ta över kontrollen över både elektroniska termostater och trådlös golvvärme.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunna 4:88

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunna 4:88 Utgåva 1:1 2012-05-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunna 4:88 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bräcke 33:3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bräcke 33:3 Utgåva 1:1 2014-04-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bräcke 33:3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lingsberg 1:10

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lingsberg 1:10 Utgåva 1:1 2012-08-08 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Lingsberg 1:10 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Samsung SMART HEATING & COOLING Samsung Smart HEATING & COOLING värd att längta hem till Det är något med våra nordliga breddgrader. Mitt i kalla vintern är

Läs mer

Elztrip EZ100. Elztrip EZ100. Enpanels värmestrålare för kontor, butiker etc. Produktfakta

Elztrip EZ100. Elztrip EZ100. Enpanels värmestrålare för kontor, butiker etc. Produktfakta Elztrip 00 Elztrip 00 Enpanels värmestrålare för kontor, butiker etc. 3 modeller 3 600 1500 W Användningsområden 00 används för totaluppvärmning, tillskottsvärme och skydd mot kallras i miljöer, såsom

Läs mer

Utgåva 1:1 2013-09-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Taburetten 8 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Besiktningsrapport Ellene 13:1

Besiktningsrapport Ellene 13:1 Besiktningsrapport Ellene 13:1 Handläggarens kommentarer: Energiprestanda Energiförbrukning som går till uppvärmning 184 KWh/m² 15217 KWh/år Besiktning utförs i syfte att hitta kostnadseffektiva åtgärdsförslag.

Läs mer

Tips & Råd vid montering av Solfångare

Tips & Råd vid montering av Solfångare Tips & Råd vid montering av Solfångare Val av plats för solfångare-modul. Att sätta modulerna på taket, är det vanligaste valet Vid placeringen av nyinköpta solfångare. TH Solar vill att ni ställer er

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392 Utgåva 1:1 2012-08-15 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 6:392 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

FAQ Gullberg & Jansson

FAQ Gullberg & Jansson FAQ Gullberg & Jansson Innehåll Poolvärmepumpar... 3 Allmänt om pooluppvärmning... 3 Inför köp av poolvärmepump... 4 Garanti och service - Poolvärmepumpar... 5 Övrigt... 5 Poolvärmepumpar Allmänt om pooluppvärmning

Läs mer

Bosch Compress 5000/7000 AA. Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat

Bosch Compress 5000/7000 AA. Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat osch Compress 5000/7000 Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat Vill du ha extra trygghet när du istallerar en osch värmepump? Då ska du välja en VärmePartner. De är installatörer med stor erfarenhet

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Industriinfra IR För stora lokaler med hög takhöjd

Industriinfra IR För stora lokaler med hög takhöjd 3 3000 6000 W Elvärme 3 modeller Industriinfra För stora lokaler med hög takhöjd Användningsområden är lämplig för totaluppvärmning eller tillskottsvärme i stora lokaler med hög takhöjd. Den kan också

Läs mer

Golvvärme under klinker och natursten

Golvvärme under klinker och natursten Golvvärme under klinker och natursten T2Blå värmekabel T2QuickNet värmematta T2Isolecta energismart isolerskiva + T2Isolecta isolerskiva Energibesparing 65 % 20 % vid uppvärmning minskad nedåtgående värmeförlust

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N IVT Nordic Inverter KHR-N Vår mest kraftfulla luft/luft-värmepump. Nyhet! Lägre ljudnivå, bättre besparing och marknadens bästa trygghet. IVT Nordic Inverter KHR-N är en helt nyutvecklad luft/luft värmepump.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Rätt inomhusklimat så fungerar värmen

Rätt inomhusklimat så fungerar värmen Rätt inomhusklimat så fungerar värmen 1 20 21 grader i Stockholmshems lägenheter en temperatur de flesta är nöjda med. 2 Värme inomhus Ett bra inomhusklimat är viktigare än vad man kan tro, både för att

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

PANELRADIATORER För vattenburen värme

PANELRADIATORER För vattenburen värme PANELRADIATORER För vattenburen värme Sida 7:11 VIRAB s panelradiatorer levereras kompletta med monterade konsoller, sidoplåtar och galler. panelradiatorerna är tillverkade i stål med konvektor design

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Elztrip EZ 300. Elztrip EZ300. Värmestrålare med tredubbla paneler, för lager, verkstäder etc.

Elztrip EZ 300. Elztrip EZ300. Värmestrålare med tredubbla paneler, för lager, verkstäder etc. 3600 4500 W Elvärme 2 modeller Elztrip EZ 300 Värmestrålare med tredubbla paneler, för lager, verkstäder etc. Användningsområden EZ300 är avsedd för totaluppvärmning och tillskottsvärme i industrimiljöer

Läs mer

SPARGUIDE. för bostadsbolagens uppvärmning

SPARGUIDE. för bostadsbolagens uppvärmning SPARGUIDE för bostadsbolagens uppvärmning Värme in, värme ut Uppvärmning Värmeförlust 10-15% Sol 3-7% Inneboende 3-6% Golv 15-20% Väggar 25-35% Ventilation 15-20% Husteknik VÄRME IN 5-10% Varmvatten 8-12%

Läs mer