BiogasSYS, Deliverable 3.3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BiogasSYS, Deliverable 3.3"

Transkript

1 BiogasSYS, Deliverable 3.3 Distributed small scale generation of heat and Electricity

2 2 (7) BiogasSys BIOGAS SKÅNE hållbart system för framställning och användning av biogas Målet med projektet som löper mellan år , är att demonstrera biogasens stora potential som energikälla och verktyg för att minska utsläppen av växthusgaser. Med de rätta förutsättningarna är biogas ett kostnadseffektivt alternativ för både energiproduktion och energianvändning. Biogas är miljömässigt och ekonomsikt effektivt och ger även positiva "spin off"-effekter i den övriga samhällsutvecklingen. Med målet att uppmuntra beslutstagare, entreprenörer och andra intressenter inom EU att öka produktionen och användningen av biogas, ska projektet demonstrera ett hållbart biogassystem och erbjuda lösningar och metoder för att övervinna kritiska steg i biogasens livscykel. Exempel på sådana är olika anläggningsstorlekar, självständiga och gemensamma produktionsbolag och kommunikationsmetoder.

3 3 (7) Deliverable 3.3 Distributed small scale generation of heat and Electricity Summary - English The scope of the project regarding distributed small scale generation of heat and electricity is to find out potentials to use gas for heat-pumps and micro-chp:s. The project has included market investigation regarding technology, evaluation and customer activities in order to install the technology on sites. The conclusion is that the Swedish market for micro CHP is non-existing due to the low prices of electricity in Sweden. Gas driven heat pumps is a technology with potential interest from large houses/sites that are today using gas for heating. Electrical heat pumps normally have a COP of 3-5 which is higher than for gas heat pumps. However, the technology has advantages in terms of lower investment, less noice and a more robust and simple technology. Evaluated experiences from gas heat pumps with absorption technology installed at a customer in Limhamn shows an efficiency of 136% during the evaluated period. The energy consumption was reduced with % compared to a conventional gas heat pump. A full evaluation report was written by Swedish Gas Technology Centre. The report with number 2013:283 can be found by following this link: Hybrid technology This is a technology under development that are considered highly interesting for older private houses with high consumption. This technology uses ewlectricity for base load and gas when higher effect is needed. The technology is quite expensive and therefore the annual consumption of a house needs to more than kwh / year based on present prices on the Swedish market. However, this technology was not possible to evaluate during the project period.

4 4 (7) Inledning Målet med WP 3.3 är ökad användning av biogas i mindre applikationer såsom småskalig elproduktion eller annan ny teknik. För att främja miljövänlig, energieffektiv och ny teknik har vi undersökt vad som finns på marknaden och vad som kommer den närmaste framtiden. Ursprunglig plan var att installera 10 st småskaliga kraftvärme (CHP) i enfamiljshus och 2 st i större fastigheter. Efter kontakter med presumtiva kunder och leverantörer visade det sig att marknaden för dessa produkter är väldigt liten. Med svenska el och gas-priser är det svårt att finna intresse på den Svenska marknaden. Två tillverkare som har småskalig kraftvärme i sitt sortiment har kontaktats, Viessmann Värmeteknik AB och Vaillant Group Gaseres AB. De är stora leverantörer på den Svenska gasmarknaden när det gäller kondenserande gaspannor och de marknadsför även solfångare och eldrivna värmepumpar på den svenska marknaden. Småskalig kraftvärme säljer de på marknader med högre elpriser. De är idag avvaktande om att introducera småskalig kraftvärme på den Svenska marknaden. För att komma vidare i projektet har vi undersökt andra produkter som kan minska CO2 utsläpp och främja biogasutvecklingen. Gasvärmepumpar Gasvärmepumpar (GVP) som arbetar med absorptionsteknik eller adsorptionsteknik kan vara av intresse för biogasmarknaden. Med en verkningsgrad på % är detta en intressant produkt på den Svenska biogasmarknaden. Gasvärmepumpar är produkter under utveckling och färdiga produkter kommer nu på marknaden. I Sverige har gasvärmepumpen konkurrens av eldrivna värmepumpar med kompressorteknik som har COP tal på 3-4, vilket ger en högre verkningsgrad. Gasvärmepumpar har andra fördelar såsom lägre investeringskostnad, låg ljudnivå och en enklare teknik. Absorptionsvärmepump med gasdrift Robur från Italien har börjat sälja gasvärmepumpar med absorptionsteknik på den Nordiska marknaden. Framförallt i Danmark har det installerats ett antal enheter men även Norge. I Sverige har vi i detta projekt installerat de första i Sverige. Milton Sverige AB säljer Robur på den Svenska marknaden. Marknadsbearbetning Limhamn Malmö stadsfastigheter visade intresse att prova en gasvärmepump i en större fastighet där de bedriver dagverksamhet för förståndshandikappade. Tidigare var detta en brandstation. Denna fastighet var i behov av nyinvesteringar i pannrummet där det fanns en äldre gaspanna. På denna anläggning skulle vi kunna minska förbrukningen med totalt 40-50%. Tillsammans med Milton och stadsfastigheters projekteringsavdelning arbetade vi fram en lämplig lösning. I fastigheten installerades en Robur luft/vatten gasvärmepump på 36 kw med en ackumulatortank på 300 liter och en kondenserande gaspanna på 80 kw. För att utvärdera GVP anlitades SGC (Svenskt Gastekniskt Center) som under ett års tid utvärderade anläggningen. Detta utfördes i samarbete med DGC (Danskt Gastekniskt Center). Rapporten finns tillgänglig på SGC hemsida, SGC Rapport

5 5 (7) 2013:283. Med en verkningsgrad på % kan denna produkt bidra till en högre verkningsgrad och lägre CO2 utsläpp än kondenserande gaspannor. Driftmässigt har gasvärmepumpen fungerat bra. Styrning av gasvärmepump och gaspanna kan förbättras för att få en bättre drift av gasvärmepumpen. GVP har nu varit i drift i 2,5 år och under perioden jan-dec 2014 har gasvärmepumpens verkningsgrad varit 136% exkl. elförbrukning. För att förbättra anläggningens totala verkningsgrad skall en ny styrning installeras i fastigheten och då blir samkörningen med gaspannan betydligt bättre. Detta i sin tur kommer att resultera i en högre totalverkningsgrad. Under våren 2015 skall ny styrning installeras. Vi har haft många studiebesök på anläggningen och som exempel kan nämnas Vellinge bostäder, Vellinge kommun, Kävlinge kommun, Svedala kommun, Trelleborgshem, Staffanstorp kommun och Malmö stadsfastigheter. Miljö I jämförelse med en traditionell installation med kondenserande gaspannor minskar miljöbelastningen avsevärt med denna teknik. I storleksordningen kan energibesparingen bli 30-40%. Oavsett om det är naturgas eller biogas är detta en bra lösning som bidrar till minskade CO2 utsläpp. Resultat från anläggningen i Limhamn under år 2014 redovisas nedan. Datum Hours Total GVP GVP GVP GP GP Building Total GM 1 VM 1 VM 2 VM 3 m³ kwh GM 2 kwh MWh Efficiency MWh Efficiency MWh Efficiency ,36 122,62 289, ,15 138% 122,98 105% 298,88 135% ,11 125% 124,81 102% 306,63 118% ,55 119% 131,24 97% 324,83 112% ,65 129% 131,91 98% 331,46 123% ,72 132% 132,17 105% 337,64 128% ,53 139% 132,25 0% 343,35 135% ,92 143% 132,26 0% 346,66 139% ,42 141% 132,26 0% 350,07 137% ,38 144% 132,26 0% 354,88 140% ,44 145% 132,26 0% 356,9 141% ,82 150% 132,26 0% 364,11 147% ,73 144% 132,26 0% 369,85 140% ,58 147% 132,26 0% 382,29 142% ,3 146% 132,26 0% 390,43 136% ,28 132% 132,26 0% 392,14 114% ,15 124% 132,26 0% 392,85 101% ,22 132% 132,26 0% 394,61 113% ,69 143% 132,26 0% 401,42 130% ,72 144% 132,54 0% 411,1 134% ,13 127% 132,61 0% 416,37 122% ,37 131% 137,3 100% 425,05 110% ,21 125% 137,78 98% 432,14 119% Year ,01 136% 15,16 100% 142,35 127%

6 6 (7) GM = gasmeter GVP= gasheatpump 36 kw GP= gas boiler kw VM= heatmeter MWh Building power demand = 90 kw Utsläpp av CO2 från anläggning under året var kg. Gasvärmepumpen bidrog med en minskning av CO2 motsvarande kg under året. Anderslöv Trelleborgshem har en vårdcentral/sjukhem där det finns förutsättningar att installera 2 st Robur 37, 2 kw. Trelleborgshem har vi uppvaktat vid flera tillfällen och föreslagit lösningar. Diskussioner pågår men något beslut är ännu inte taget. Svedala Svedala kommun skall uppdatera äldre pannor i kommunhuset och där kan det finnas en möjlighet att installera en GVP som ett komplement till gaspannorna. I deras upphandling ingår en option med en Robur GVP 37,2 kw. Senast får vi besked om deras val av lösning. Löddeköpinge Till Kävlinge Kommun har vi föreslagit en lösning med 2st Robur 37,2 kw i Tolvåkersskolan i Löddeköpinge. Det blir ett komplement till befintliga gaspannor och pelletspanna. Kunden har tagit beslut om installation av 3 st Robur gasvärmepumpar på Tolvåkerskolan. Installation påbörjas januari Investeringskostnader Investeringskostnaden för en installation av en Robur 36 kw, inklusive ackumulatortank 300 liter, styrning och installation kostar mellan och kr exkl moms beroende på förutsättningarna. Pay-off tiden blir 4-5 år. Adsorptionsvärmepump med gasdrift E.ON har byggt en fastighet i Västra hamnen i Malmö där det testas framtida teknik. Fastigheten som kallas Hållbarheten innehåller 8 lägenheter där 7st är uthyrda för boende och en för visning och demonstration. Vaillants Zeolitgasvärmepump har installerats för att leverera värme och varmvatten till två av lägenheterna. Zeolitgasvärmepumpen hämtar lågvärdig energi från solfångaren på taket. Denna anläggning kan ge en verkningsgrader på ca 130%. Så här långt har inte zeolitenheten kunnat jobba med sina cykler på grund av felkonstruktioner i värmesystemet. Zeolitenheten kräver delta t över värmekretsen som är större än vad det är idag. Arbete pågår med ombyggnad.

7 7 (7) Småskalig tankning av fordon Hållbarheten Till denna fastighet har vi installerat en tankstation för hemmatankning vid årsskiftet Hemmatankstationen från BRC Fuelmaker är installerad till en av hyresgästerna. Långsamtankning hemma kan vara en marknad där det inte finns en publik biogasmack i närområdet eller om man har tillgång till egen biogas. Tankstationen är en Phill och den kan leverera 1,5 m³/timme. Vi haft en del driftproblem med tankstationen vid några tillfällen från starten. Senast var det ett gasläckage från tankningsmunstycket som åtgärdades med en ny o-ring. Fukt i gasen kan ge driftstörningar på tankstationen. För att utesluta att gasen inte har för höga fukthalter har vi genomfört daggpunktsmätning på inkommande gas till tankstationen. Resultatet visade en daggpunkt vid atmosfärstryck till -48,8 C. Om räknat blir det vid 200 bar atö +8 C och detta är normala värden i gasnät. Till fordonstankning krävs det dock torrare gas och denna funktion finns inbyggt i tankstationen. Biogasanläggning i Bjuv På biogasanläggningen i Bjuv har en mindre långsamtankningsstation installerats under sommaren BRC Fuelmaker har levererat en Phill med kapaciteten 2,5 m³/timme. Tankstationen används för test av en gasdriven traktor. Tankstationen hur fungerat utan några problem. Hybridanläggningar med elvärmepump Vi tror att det i framtiden kommer att installeras olika hybridlösningar. Ett av dessa alternativ kan vara en gaspanna i kombination med elvärmepump. Då kan elvärmepumpen jobba som grundlast med hög verkningsgrad och gaspannan spetsa och leverera effekt. Detta är en ganska dyr lösning som passar bäst i äldre småhus med en högre förbrukning. Investeringen är ca exkl moms för en färdig installerad lösning. Skall det vara lönsamt bör förbrukningen med dagens priser vara mer än kWh. Denna lösning vill vi gärna testa hos någon intresserad kund. Vi arbetar med förfrågningar hos befintliga kunder där det kan vara ekonomiskt lönsamt att testa denna lösning. Malmö Jan 2015 E.ON Gas Sverige AB Staffan Johannesson Theo Blom

34642-1 Effektkontroll med smart elnät Test och utvärdering av teknik och affärsmodeller för lokal infrastruktur

34642-1 Effektkontroll med smart elnät Test och utvärdering av teknik och affärsmodeller för lokal infrastruktur 34642-1 Effektkontroll med smart elnät Test och utvärdering av teknik och affärsmodeller för lokal infrastruktur Författare: Joachim Lindborg Jan Kristoffersson Utgiven i Augusti 2012 av Sustainable Innovation

Läs mer

alternativkostnad till fjärrvärme Rapport I 2008:7

alternativkostnad till fjärrvärme Rapport I 2008:7 alternativkostnad till fjärrvärme Rapport I 2008:7 en studie av verkliga kostnader på lokala värmemarknader annelie carlson marti lehtmets sofie andersson ISBN 978-91-7381-012-8 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

fjärrvärmedrivna vitvaror

fjärrvärmedrivna vitvaror fjärrvärmedrivna vitvaror FJÄRRVÄRMEDRIVNA VITVAROR rapport 2013:21 UTVECKLING AV PROVSERIE.1 Diskmaskin tveckling från tidigare prototyp iskmaskinen utvecklades med utgångspunkt från den prototyp med

Läs mer

Optimering av elproduktionen på Dåva kraftvärmeverk

Optimering av elproduktionen på Dåva kraftvärmeverk UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik 2006-09-29 Optimering av elproduktionen på Dåva kraftvärmeverk Tomas Spett Examensarbete C 10p inom högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik

Läs mer

Solenergi & vätgas. Ett demonstrationsprojekt

Solenergi & vätgas. Ett demonstrationsprojekt Solenergi & vätgas Ett demonstrationsprojekt Alexandra Nikoleris Examensarbete 2011 Institutionen för Teknik och samhälle Miljö- och Energisystem Lunds Tekniska Högskola Solenergi och vätgas ett demonstrationsprojekt

Läs mer

Det energiproducerande huset

Det energiproducerande huset Det energiproducerande huset Johan Holmkvist 2007-06-04 Handledare: Göran Sidén Examinator: Marie Matsson Abstract We are heading towards a huge switch of how energy is produced with fossil fuels being

Läs mer

Rapport SGC 228. Möjlighet och potential för bränslecellsystem för energiförsörjning i byggnader. ComfortPower. Anna-Karin Jannasch Catator AB

Rapport SGC 228. Möjlighet och potential för bränslecellsystem för energiförsörjning i byggnader. ComfortPower. Anna-Karin Jannasch Catator AB Rapport SGC 228 Möjlighet och potential för bränslecellsystem för energiförsörjning i byggnader ComfortPower Anna-Karin Jannasch Catator AB April 2011 Rapport SGC 228 1102-7371 ISRN SGC-R-228-SE Svenskt

Läs mer

säsongslagrad solvärme via fjärrvärmenätet

säsongslagrad solvärme via fjärrvärmenätet säsongslagrad solvärme via fjärrvärmenätet SÄSONGSLAGRAD SOLVÄRME VIA FJÄRRVÄRMENÄTET rapport 2013:4 ild över Fortum Värmes fjärrvärmenät och produktionsanläggningar i Stockholmsområdet kholm stad Sveriges

Läs mer

Stoppsladd fas 4 Energianvändning i svenska ishallar

Stoppsladd fas 4 Energianvändning i svenska ishallar Stoppsladd fas 4 Energianvändning i svenska ishallar Teknikstudier av svenska ishallar för teknikutveckling och lägre driftskostnader 18 december 2014 Energi & Kylanalys AB Jörgen Rogstam & Chadi Beaini

Läs mer

Hållbara uppvärmningsalternativ för hotellstugorna på Grinda

Hållbara uppvärmningsalternativ för hotellstugorna på Grinda Hållbara uppvärmningsalternativ för hotellstugorna på Grinda En kvantitativ studie gällande hållbara uppvärmningsalternativ på en skärgårdsö Mattias Tas Yasin Elobeid Handledare: Catharina Erlich & Jonathan

Läs mer

Möjligheter för svensk teknik att bidra till minskad klimatpåverkan. En rapport inom ramen för projektet Future Climate Engineering Solutions

Möjligheter för svensk teknik att bidra till minskad klimatpåverkan. En rapport inom ramen för projektet Future Climate Engineering Solutions Möjligheter för svensk teknik att bidra till minskad klimatpåverkan En rapport inom ramen för projektet Future Climate Engineering Solutions Sveriges Ingenjörer 2009 Rapporten är skriven av Johan Sittenfeld

Läs mer

UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA TILL KRAFTVÄRMEPRODUKTION I STRÖMSUNDS FJÄRRVÄRMENÄT

UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA TILL KRAFTVÄRMEPRODUKTION I STRÖMSUNDS FJÄRRVÄRMENÄT UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA TILL KRAFTVÄRMEPRODUKTION I STRÖMSUNDS FJÄRRVÄRMENÄT Andreas Andersson Civilingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå universitets tekniska högskola. (löpnr. som tilldelas)

Läs mer

Lönsamhetsanalys av tekniker för utökad elproduktion i kraftvärme

Lönsamhetsanalys av tekniker för utökad elproduktion i kraftvärme UPTEC STS 12 018 Examensarbete 30 hp Juni 2012 Lönsamhetsanalys av tekniker för utökad elproduktion i kraftvärme Med hänsyn till elprisets variationer Lovisa Jönsson Amelie Parrow Abstract Lönsamhetsanalys

Läs mer

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Gunnar Bröms och Åsa Wahlström april 2008 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid

Läs mer

Värmepumpar. Kombinationer med förnyelsebar energi. Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283.

Värmepumpar. Kombinationer med förnyelsebar energi. Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283. Värmepumpar Kombinationer med förnyelsebar energi Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283 ProHeatPump The sole responsibility for the content of this document

Läs mer

Utsikten. Hållbara uppvärmningsalternativ för vandrarhemmet på Finnhamn. Malin Alros Anna-Klara Hagberg

Utsikten. Hållbara uppvärmningsalternativ för vandrarhemmet på Finnhamn. Malin Alros Anna-Klara Hagberg Utsikten Hållbara uppvärmningsalternativ för vandrarhemmet på Finnhamn Malin Alros Anna-Klara Hagberg 1 2 Bachelor of Science Thesis EGI-2012-027 Utsikten Hållbara uppvärmningsalternativ för vandrarhemmet

Läs mer

Investeringsbeslut för småskalig vindkraft

Investeringsbeslut för småskalig vindkraft Investeringsbeslut för småskalig vindkraft En fallstudie Carl Berg Hannes Rydmark SLU, Department of Economics Thesis No 569 Degree Thesis in Business Administration Uppsala, 2009 C-level, 15 ECTS credits

Läs mer

Koldioxidmager fjärrvärme ISSN 1401-9264

Koldioxidmager fjärrvärme ISSN 1401-9264 Januari 2003 ISSN 1401-9264 2002 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB Växthuseffekten är ett av vår tids allvarligaste miljöhot. Att välja fjärrvärme är att välja en uppvärmningsform som sänker koldioxidutsläppen

Läs mer

Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system

Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system Chalmers EnergiCentrum CEC Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system Slutrapport från forskningsprojektet Biokombi Rya Ingrid Nyström Erik Ahlgren Eva Andersson Martin Börjesson Elsa Fahlén Simon

Läs mer

Absorptionskyla i Linköpings energisystem

Absorptionskyla i Linköpings energisystem Absorptionskyla i Linköpings energisystem Kompressorkyla vs absorptionskyla Examensarbete Civilingenjörsutbildning i Maskinteknik, 180 p Linköpings Tekniska Högskola, Vt. 2006 Pauline Ekoff och Johanna

Läs mer

Effekter av förändrad elanvändning/elproduktion

Effekter av förändrad elanvändning/elproduktion Effekter av förändrad elanvändning/elproduktion - Modellberäkningar Elforsk rapport 08:30 Håkan Sköldberg & Thomas Unger April 2008 Effekter av förändrad elanvändning/elproduktion - Modellberäkningar

Läs mer

Analys av dimensionerande temperaturer från värmeåtervinningsbatteri till frånluftsvärmepump

Analys av dimensionerande temperaturer från värmeåtervinningsbatteri till frånluftsvärmepump Analys av dimensionerande temperaturer från värmeåtervinningsbatteri till frånluftsvärmepump Examensarbete i Energiteknik 30 hp Utfört vid Creanova AB och tekniska Högskolan vid Umeå Universitet BEATRICE

Läs mer

Förbränning av förtorkad hästgödsel på gårdsnivå

Förbränning av förtorkad hästgödsel på gårdsnivå JTI-rapport: Lantbruk & Industri / Agriculture & Industry, nr 411 Förbränning av förtorkad hästgödsel på gårdsnivå Utvärdering av torkanläggning och förbränningsegenskaper Combustion of dried horse manure

Läs mer

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem Spetsvärmelösningar för villavärmepumpar Gunnar Bröms Urban Henfridsson Per Holmberg Vattenfall Utveckling AB Elkraftteknik Sammanfattning Värmepumpar har

Läs mer

energitjänster med kunden i centrum

energitjänster med kunden i centrum energitjänster med kunden i centrum rapport 2012:3 ande pektiv på hinder av Sorell et al., 2000. (Översättningen av tabellen ntag tagen från Persson, Rhodin & Thollander, 2005). ande Hinder Förklaring

Läs mer

fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11

fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11 fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11 FJÄRRVÄRMECENTRAL OCH FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP I KOMBINATION ANNA BOSS ISBN 978-91-7381-092-0 2012 Svensk Fjärrvärme AB FÖRORD I samband

Läs mer

Energisystemanalys av ABB AB LV Motors

Energisystemanalys av ABB AB LV Motors Energisystemanalys av ABB AB LV Motors Henrik Persson Linköpings Tekniska Högskola Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen Energisystem LIU-IEI-TEK-A--08/00271--SE 1 2 Sammanfattning

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer. Elforsk rapport 10:60

Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer. Elforsk rapport 10:60 Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer Elforsk rapport 10:60 Lennart Spante och Arbetsgrupp P5 Juni 2010 Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer Elforsk

Läs mer

Gör Öland självförsörjande på förnyelsebar energi

Gör Öland självförsörjande på förnyelsebar energi Gör Öland självförsörjande på förnyelsebar energi En studie om energianvändningen på Öland idag och i framtiden av Lena Eckerberg Energikontor Sydost i samarbete med SERO, Högskolan i Kalmar och Mälardalens

Läs mer