Sammanfattning av diskussionsgrupper Grupp 1: Upphandlarnas behov

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av diskussionsgrupper 2003-10-09 Grupp 1: Upphandlarnas behov"

Transkript

1 Sammanfattning av diskussionsgrupper Grupp 1: Upphandlarnas behov Problem och möjligheter med miljöanpassad upphandling. Funderingar och tankar gällande miljöanpassad upphandling som kommit upp under dagen. Vilka behov har upphandlarna för att kunna arbeta med miljöprogrammets mål? Hur kan upphandlarna jobba med miljöanpassad upphandling? Jan Nordin, Karin Hebel, Tomas Sjölander, Mats Igemo, Östen Malmberg, Kåre Sundelin, Jacob Krokstedt, Margot Bratt, Ellinor Avsan, Urban Jonsson och Fredrik Pettersson. Vad kan SLK och Miljöförvaltningen göra för att stödja nämnder och bolag avseende kravställande vid upphandlingar? Gruppen enades om att en konkret åtgärd är att sammanställa mallar med minimikrav för specifika områden, till exempel städning och livsmedel. Hur ska EKU kompletteras? Viktigt är också att koppla till miljöprogrammets nyckeltal. Kan man använda medel från kompetensfonden? SLK, med hjälp från Miljöförvaltningen

2 Grupp 2: Ekologiska livsmedel Hur ska staden ställa krav på entreprenadköpen av livsmedel? Hur ska kraven följas upp? Bengt Axelsson, Bill Necander, Yvonne Tegnér, Yvette Glantz Rosdahl, Birgitta Persson, Magnus Sannebro, Hans Lindberg, Lars Ingvald, Charlotta Frenander och Anna Lipkin Gruppen diskuterade hur kravet om 15 % ekologiska livsmedel ska ställas i upphandling av färdig måltid och hur detta krav ska kunna följas upp. Att ställa kravet i upphandlingen är inte problemet, det ska ställas som minst 15 % ekologiska livsmedel, problemet är uppföljningen. Fakturan innehåller kostnaden för allt som ingår i tjänsten; löner, administration med mera. Fakturan borde innehålla specifiering av alla ingående kostnader så att kostnaden för ekologiskt går att urskilja. Man borde kunna fastställa en miniminivå för kraven. Det kan vara problem med att det inte finns någon kontaktperson för avtalet både på den upphandlande enheten och hos entreprenören. Samverkan! Miljöförvaltningen planerar ett samverkansmöte för entreprenörerna för att informera om målet om ekologiska livsmedel och för att diskutera problemet med uppföljning. Gruppen kommer förhoppningsvis att fortsätta arbeta med frågan. Grupp 3: Kemikalier Hur ska vi arbeta för att få bort de värsta miljögifterna? Hur ska vi ställa kraven för att få kunskap om de okända miljögifterna som finns i produkterna? Hur ska vi hitta rätt nivå på våra krav, så att de blir både uppnåeliga och drivande? Magnus Hedenmark, Louise Sörme, Lena Embertsén, Ulf Mohlander, Cajsa Wahlberg, Arne Jonsson, Anita Parsby, Rose-Marie Lithén, Petra Schagerholm (var inte med, men vill vara med senare) Gruppen beslöt att träffas 21/10, kl på MF Vi diskuterade: Hur urvalet av kemikalier och varor skulle ske. Kriterierna är vanlighet x farlighet. LAS i tvättmedel är inte det värsta miljögiftet men volymerna kan bli ganska stora.

3 Skilj på upphandling och det som köps utanför avtalen. För många behövs en enkel handledning eler listor över vilka produkter som inte ska köpas: Klorin och tandkräm som innehåller triclosan t.ex. Hur styra enheterna så att de verkligen följer vad som inte får köpas? Lösningar Speciell kontering av miljögodkända produkter, samt; mer och bättre nyckeltal behövs för uppföljningen Folksam har en guide för röda, gula och gröna produkter ett bra föredöme till lathund Utbildning naturligtvis Enhetscheferna måste få bättre stöd och styrning. Diplomering som komplement till miljömärkning Använda internationella kriterier (REACH) för kemikalier med okända egenskaper. Ansvaret Varje nämnd bär givetvis det yttersta ansvaret, men förstår de det? Hjälp behövs från SLK att förtydliga ansvaret. Speciella behov Flaskhalsarna för genomförandet måste identifieras. Vi tror att delegation, rutiner ochb ansvar för uppföljning kan vara de stora bristerna. Jämför med föreläsningen från Scandic-Hilton där hotelldirektörerna måste hålla sig till policyn. Bättre incitament, så att investeringar som lönar sig på lång sikt uppmuntras. Systemet med budgetår uppmuntrar bara till kortsiktiga lösningar. Behovet av utbildning stort. Grupp 5: Upphandlarentreprenörernas roll för uppfyllande av miljöprogrammet Hur ställer entreprenörerna miljökrav i upphandlingar? Vilka krav kan uppdragsgivarna ställa på entreprenörerna? Kerstin Fogelström, Ulrika Skogland, Leif Stenman, Roger Eklund och Ragnhild Karlsson Vara ned i hela processen från ax till limpa särskilt vad gäller avtalsuppföljning. - har kompetensen om avtalet mm - Behöver återkopplingen för egen intern utveckling (kostnadsbesparande inför nästa upphandling)

4 Upphandlar entreprenörerna (UE) måste ha grundkompetensen på miljöområdet. Beställaren måste vara drivande men UE är även säkerhetsventil för de fall beställaren glömmer. Miljöprogrammet med mera beaktas av UE. Vilket behov finns för att nå miljöprogrammets mål? Utbildningsbehov? Utbildning även för entreprenörerna, framför allt om stadens program Vad behöver vi veta mer om? Lista på miljökompetenspersoner med mera inom och utanför staden. Hjälpmedel? Uppföljningsverktyg Grupp 6: Miljösamordarens roll i upphandling Vilka behov finns? Samarbete med upphandlarna? Jon Möller, Agneta Brändström, Sara Jonsson, Henrik Spovin och Mats Christensen Vill veta mer om upphandlingsprocessen. Vilken roll är smartast strategiskt? Se till att något händer Roll i förhållande till upphandlarna, stötta utan att trampa på fötterna

5 Förmedla kunskap Vara katalysator Insatser ska finns i styrdokument (VP, VB, egna anvisningar) Viktigt att få verkliga uppföljningsmått som följs upp med verklig uppföljning, alltså inte bara skriven rapport som inte behöver redovisa faktaunderlag. Utomstående revision Upphandlaren har ansvaret att ta kontakt med miljösamordnaren. Frågan är om det när upphandlaren känner behov (pga kompetensbrist) eller om upphandlaren ska etablera kontakt? Chefens roll: har huvudansvaret. Chefer informerar chefer. Ge status åt frågan. Generellt är läget olika mellan olika SDFs. Viktigt med signaler från SLK och MP till SDF att upphandlingsmålen i MP är viktiga. Hålla på att tagna formuleringar gäller. Förslag att Miljöförvaltningens direktör bjuder in Stadsdelsförvaltningarnas direktörer och miljösamordare till träff. Jobba direkt och mer mot upphandlarnätverket. Grupp 7: Utvärdering och uppföljning av miljökrav i upphandling Nya metoder för att kunna följa upp de miljökrav som ställs i upphandlingarna? Hur ser referensgrupperna ut, behövs de kompletteras med annan kompetens? Vilka checklistor behövs och hur ska de se ut? Vem tar fram dom? Christina Lundin, Liselotte van den Tempel, Nils Matsson, Rudolf Eckes, Jan Ryhre, Yvonne Bergensund, Virginia Kustvall Larsson, Per Owe Molander, Rosmarie Johansson, Anna Ambjörn, Barbro Jädestam och Peder Svensson Gruppen valde at diskutera Nya metoder för att kunna följa upp de miljökrav som ställs i upphandlingarna Idag är uppföljningen av miljömålen åtminstone i stadsdelarna bristfällig. Kommentus upphandlingar följs heller inte upp på ett fullständigt sätt. Uppföljningar sker sämsta fall inte alls eller i bästa fall genom att man tar in konsult som går ut till entreprenörerna och gör en liten revision/uppföljning av hur kraven uppfylls. Det fanns i gruppen en samstämmighet om att uppföljningarna måste förbättras och genomföras på plats hos entreprenören så att man ser verksamheten. För att möjliggöra mer utförliga uppföljningar/revisioner måste även kravställandet vara korrekt och exakt. På detta område brister det troligen idag i många fall när det gäller miljökraven. Kraven som ställs bör kanske också bli mer enhetliga i alla delar av staden? För att göra bra uppföljningar krävs kunskaper som inte finns idag åtminstone inte i stadsdelarna.

6 Elektronisk handel kan bli ett verktyg för att skärpa och underlätta uppföljningsarbetet om det utformas rätt. Det är lättare att ställa krav och följa upp centralupphandlingar. Ett sätt skulle kunna vara att inrätta en central funktion i staden som har en samordnande roll i uppföljningar och revisioner. Dock behövs också fördjupad fackkunskap inom vissa upphandlingsområden. Det finns också juridiska aspekter som måste beaktas, hur man får resp. inte får göra när det gäller revisioner. Ett exempel på juridisk frågeställning: När får man ska diskvalificera uppdragstagaren? Var ska den centrala revisionsfunktionen inrättas? Miljöförvaltningen eller SLK? Detta får diskuteras i andra fora. När det gäller uppföljning av miljöprogrammets mål så bör en central samordnande funktion finnas även för det.

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Konstruera och anskaffa

Konstruera och anskaffa Konstruera och anskaffa www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Miljöanpassad Upphandling i Västernorrland

Miljöanpassad Upphandling i Västernorrland Miljöanpassad Upphandling i Västernorrland Slutrapport från projektet 2006-2008 Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...5 BAKGRUND...5 SYFTE OCH MÅL...6 INTRESSENTER...7 ORGANISATION...8 PRIORITERADE PRODUKTGRUPPER...9

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM

REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM Här redovisas den muntliga redovisningen, antecknat av Rolf B. Frågeställningar i fet stil. ST-läkarnas delmål 20 - vilka lär-möjligheter kan vara till hjälp? Att ha en kvalitetsdel

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

IT-projekt som fo rä ndringsprojekt Resultät äv Implements underso kning

IT-projekt som fo rä ndringsprojekt Resultät äv Implements underso kning IT-projekt som fo rä ndringsprojekt Resultät äv Implements underso kning 1 Innehåll Executive summary... 3 Inledning... 4 Metod... 4 Sammanställning och analys... 5 Projektstyrning... 5 Utmaningar... 5

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

Ansökan om stöd för att bygga upp en Föreningspool samt övertagande av utbildningsinsats i Malmö - MISO och MIP

Ansökan om stöd för att bygga upp en Föreningspool samt övertagande av utbildningsinsats i Malmö - MISO och MIP Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-05-16 Vår referens Charlotte Bernström Avdelningschef Tjänsteskrivelse charlotte.bernstrom@malmo.se Ansökan om stöd för att bygga upp en Föreningspool samt

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Kvalitet i kommunal revision. En inspirations och erfarenhetsskrift

Kvalitet i kommunal revision. En inspirations och erfarenhetsskrift Kvalitet i kommunal revision En inspirations och erfarenhetsskrift Kvalitet i kommunal revision En inspirations och erfarenhetsskrift Upplysningar om innehållet: Caroline Nyman, caroline.nyman@skl.se

Läs mer

Arbetsmarknadsdepartementets utredning Matchningsanställningennya

Arbetsmarknadsdepartementets utredning Matchningsanställningennya Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-04-20 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Arbetsmarknadsdepartementets utredning Matchningsanställningennya

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer