VINNVÄXT TILL VINNVÄXT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VINNVÄXT TILL VINNVÄXT"

Transkript

1 VINNVÄXT TILL VINNVÄXT Våra respektive processer / arbetssätt för att ge stöd till FoU och affärsutveckling , Erik Forsberg VD & Processledare Uppsala BIO

2 Agenda Pass 1 kl 10:00-12:00 - Inledning UBIO. Så här tänkte vi, hur det fungerar; Erik F (30 min) - Arbete i 4 grupper (45 min) A) Överväganden vi gör vid selektion av projekt B) Hur/om/varför vi aktiverar kritiska behovsägare, utförare och andra parter C) Hur/om/varför vi följer upp måluppfyllelse i projekt vi investerar i D) Andra aspekter grupperna vill ta upp och dela med sig av! - Redovisning gruppvis (4x10 min) Använd egen PC Lunch kl 12-12:30 Pass 2 kl 12:30-14:30: -Inledning UBIO. Hur vi stödjer projekt, hur vi mäter framgång, hur vi sprider resultat eller koncept etc (Erik F) -Arbete i 4 grupper (45 min) A) Legala och praktiska aspekter för de grupperingar vi stödjer B) Hur vi mäter framgång, vilken skillnad vi gör C) Hur/varför vi sprider kunskap/koncept D) Andra aspekter grupperna vill ta upp - Redovisning gruppvis (45 min) Använd egen PC Sammanfattning 14:30-15:00. Slutsatser. Sådant vi gemensamt eventuellt ska ta vidare. -> Efter mötet delges UBIOs inledningar + alla grupp-presentationer

3 Life science produkter Hårdvara-mjukvara-kemi-biologi. Lagstadgad utvecklingsväg

4 Några grundstenar Marknadskompletterande insatser Skalbara och överförbara koncept -> Pilotprojekt -> stoppa / spinn ut / driv vidare

5 Hur vi stödjer FoU och affärsutveckling BIO-X Start Uppsala län 2004 Vidareutvecklat program 2010 Spridning Stockholms län 2010 Spridning Östra mellan Sverige. ramavtal med Roche 2011 Pilot-test Västra Götaland 2012 Utarbetande av s.k. avropsmodell VINNOVA 2013 Pilotprojekt för nationell utrullning 2013 Nationell utlysning 2014 Spridning av kunskap till SIO Folksjukdomar 2014 Test också av konceptet men utan reguljära utlysningar 2014

6 PASS 1 -SÅ HÄR TÄNKTE VI -SÅ HÄR FUNGERAR DET

7 SÅ HÄR TÄNKTE VI

8 Finansiering till projekt Utlysningar: med medel från regional finansiering och stöd VINNVÄXT med tillskott medel VINNOVA avropsmodell. Strategiska projekt Jobbar vi också med, dvs utan utlysningar men med delvis samma metodik som jag beskriver för BIO-X utlysningar

9 A gap The valley of death skiljer idéer och forskningsresultat från det stadium där man visat att det fungerar i praktiken (proof-ofconcept). -> När detta är visat är sannolikheten betydligt större att projekten ska vara investeringsbara av t.ex. industrin.

10 Öka och snabba upp flödet genom delad risk och delad finansiering (public-private) Finansiering Offentlig Privat industriell Mognadsgrad Grundforskning (till vänster). Privat finansiering motiveras när avkastning på satsat kapital kan räknas hem x gånger inom x år. Generellt sett erhålls bättre måluppfyllelse för oss om vi styr portföljen åt höger

11 Industrin vill vänta till dess risken minskar Success rate (%) industriell Mognadsgrad -Ska man prioritera högre risk / högre avkastning? -Är frekvensen 1/100, 1/10 eller 1/2 investeringsbara projekt rimligt? -Är vi ute efter inkrementell eller radikal innovation? -Hur gör vi mest skillnad?

12 Men då är kostnaden högre för att gå in Kostnad vid förvärv etc industriell Mognadsgrad Två tendenser, en där industrin avvaktar - en där man också är beredd gå in tidigt mot en optionsrätt att förhandla först givet att man tror på projektet och dess styrning

13 Industrin behöver se utanför sin egen organisation för att behålla sin konkurrenskraft

14 Olika offentliga finansiärer Finansiering Industri VINNOVA SSF VR industriell Mognadsgrad Vi har verkat och förfinat kombinerad finansiering och projektstyrning Sedan Vilka överväganden gör vi?

15 Så här tänkte vi Delad insats/risk public-private i tidiga skeden. -> ökat flöde och kvalitetssäkring av investeringsbara projekt. Vårt stöd gör sannolikt mest nytta om vi använder dem som katalysator för att ta hög risk där det kan ge stor återbetalning -> radikalt innovationsstöd snarare än inkrementellt Tillse att behovsägare (t.ex. sjukvård) och industri (inte bara FoU utan affärssidan) kommer in i selektionen redan från start Pengar endast del. Stöd (inte styrning) under hela selektions-och genomförandefasen också viktigt en röd tråd

16 SÅ HÄR FUNGERAR DET -BIO-X

17 En strukturerad modell för öppen Innovation Vi hittar och väljer ut de mest lovande projekten som svarar mot väldefinierade behov från sjukvård och industri. Selektionskriter: 1) Kunden/marknaden 2) Produkten 3) Projektet 4) Tekniken/vetenskapen 5) Teamet Vi har en struktur för att följa upp och stötta projekten under genomförandet (2 år). Vi kan erbjuda stöd för nya företag och för att sätta upp avtal med de globala life scienceföretagen.

18 70 Application distribution Other 60 Industy SVA 50 Mälardalens Högskola Västerås 40 Örebro University Linköping University 30 Stockholm University Karolinska Hospital 20 Karolinska Institute :1 2004: :1 2011: Royal Institute of Technology Swedish University of Agricultural Sciences Uppsala University Hospital

19 Fördelning projektförslag t.o.m Uppsala University Swedish University of Agricultural Sciences Karolinska Institute Stockholm University Örebro University SVA Other Uppsala University Hospital Royal Institute of Technology Karolinska Hospital Linköping University Mälardalens Högskola Västerås Industy

20 BIO-X Procedure 0-1 Request Strukturerat BIO-X Procedure 1-1 Scanning BIO-X Procedure 2-1 Selection 2-1 Ranking selection round Feedback to projects from fist AB meeting 2-3 Extended application 2-4 Extended application project activities 2-5 Extended application GANTT 2-6 Mini due diligence 2-7 Summary of extended application 2-8 Ranking selection round PPT template for oral presentation 2-10 Final recommendation from AB BIO-X Procedure 3-1 Definition 3-1 Project plan 3-2 Info to portal ansökan 3-3 Info to portal ansökan budget 3-4 Info to portal Basrapport BIO-X Procedure 4-1 Execution 4-1 Status report for advisory board review meetings 4-2 PPT Template advisory board review meeting 4-3 Financial report 4-4 Final report for the last advisory board review meeting 4-5 PPT Template final advisory board review BIO-X meeting Policy

21 Kunskapen, kulturen och strukturkapitalet Det finns ett arbetssätt BIO-X organisationen känner till det Det är dokumenterat Man följer det Man arbetar med ständiga förbättringar Mognadsgrad säkerställer kvalitetsnivån i leveranser ur systemet

22 Så här tänkte vi och så här gör vi Delad insats/risk public-private i tidiga skeden. -> ökat flöde och kvalitetssäkring av investeringsbara projekt. Vårt stöd gör sannolikt mest nytta om vi använder dem som katalysator för att ta hög risk där det kan ge stor återbetalning -> radikalt innovationsstöd snarare än inkrementellt Tillse att behovsägare (t.ex. sjukvård) och industri (inte bara FoU utan affärssidan) kommer in i selektionen redan från start Pengar endast del. Stöd (inte styrning) under hela selektions-och genomförandefasen också viktigt en röd tråd

23 PASS 2 -HUR VI STÖDJER PROJEKT -HUR VI MÄTER FRAMGÅNG -HUR VI SPRIDER RESULTAT ELLER KONCEPT

24 HUR VI STÖDJER PROJEKT

25 En strukturerad projektstyrningsmodell för öppen Innovation Vi hittar och väljer ut de mest lovande projekten som svarar mot väldefinierade behov från sjukvård och industri. Selektionskriter: 1) Kunden/marknaden 2) Produkten 3) Projektet 4) Tekniken/vetenskapen 5) Teamet Vi har en struktur för att följa upp och stötta projekten under genomförandet (2 år). Vi kan erbjuda stöd för nya företag och för att sätta upp avtal med de globala life scienceföretagen.

26 Exempel: Advisory Board i en kampanj Kategori ledamot -> Från Industriell affärsutveckl. Från Industriell FoU Från forskning Från Klinik Utvärderingskriterie Kunden / hälso och sjukvården 6. Överläkare Marknaden/Kunden 1. VP Business Dev. 2. Investerare, fd VP Business dev. Produkten 3. vvd, fd forskningschef 4. Konsult, fd forskningschef Projektet 7,8.UBIO 7,8.UBIO 7,8.UBIO 7,8.UBIO Vetenskapen / tekniken 5. Professor, dekanus 6. Överläkare Teamet 7,8.UBIO 7,8.UBIO 7,8.UBIO 7,8.UBIO

27 Selektionsfas BIO-X (ett genomsnittligt typfall) Omfördelning av projekt genom selektionsmöte 1 Rätt projekt Rätt projekt rätt riggade 48 sökande projekt 4 Genomlysning av projekt Marknaden Klinikens behov Produkten Projektets upplägg Teamet Ett väl genomarbetat Selektions möte 1 produktkoncept Selektions möte 2 Selektion

28 Selektionsfas BIO-X (ett genomsnittligt typfall) 31% av projekten kom in på top 14- listan först under pågående selektionsmöte 1 36% av beviljade projekt fanns bland top 4 redan vid selektionsmöte 1 48 sökande projekt 4 START UP FAS -Industrins involvering ökar -Sjukvården kopplas in -Patent-situationen klargörs -Projektplanen ändras -Helt nya aktiviteter lyfts in -Avtalssituation genomlyses -Etc. Selektions möte 1 Selektions möte 2 Selektion

29 BIO-X projekt under selektions fas förslag på GANTT från projekt WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 WP7 WP8 WP Oct Jan April July Oct Jan April July Oct Confidential information BIO-X

30 BIO-X projekt under selektions fas GANTT efter första diskussioner med projektet WP1 WP6 WP3 WP7 WP2? WP8 In vitro tests of final product WP4 WP5 WP Oct Jan April July Oct Jan April July Oct Confidential information BIO-X

31 Projektgrupp före och efter selektionsfas Sufficient Industrial contacts before and after the matchmaking process Before After 55% 45% Industrial contact No Indsustrial contact 18% 82% Industrial contact No Indsustrial contact Sufficient Clinical contacts before and after the matchmaking process Before After 0% 18% Clinical contact Clinical contact 82% No Clinical contact 100% No Clinical contact Last update: (MH)

32 Status patentsituation före och efter selektionsfas IP-status before and after the matchmaking process Before After 0% 9% 9% 9% 82% Unknown OK Under examination 91% Unknown OK Under examination Last update: (MH)

33 Ur projektplaner i BIO-X Project Risks: What Probability Impact Mitigation Risk-analyser Commercial/Business Risks: What Probability Impact Mitigation Project team: Who Tasks % involvement Comments Resurs-planering Deliverables: What? How? When? Who? 1 Q2, Q3, Q3, 2012 Specificerade leveranser -Formella granskningar 2x / år under 2-årigt genomförande. Löpande stöd

34 HUR VI MÄTER FRAMGÅNG

35 Att tänka på när vi ska följa upp - idéers havandeskaps-perioder inom life science Mät sådant som är relevant efter t.ex. 2 år. När ska man gå in? Ledtiderna är långa (gäller för den bransch vi verkar i!).

36 Många sätt att följa upp i närtid utöver själva projektleveransen (t.ex. POC) Mjuka värden; Intervju-uppföljningar Andel som fått partners i industri eller bland investerare Andel som fått partners hos behovsägare, fr.a. sjukvården Andel som klarlagt situationen map IP Tilläggsinvesteringar vid projektstart Tilläggsinvesteringar vid 2-årigt avslut Tilläggsinvesteringar 2 år efter exit Andel som slussas vidare till andra stödjare projekt som fortsätter i industriell miljö efter exit Tillkommer antal publikationer, patent, nya företag, skatter & avgifter från anställda, försäljning

37 Vilka nyttor kan BIO-X skapa för deltagande projekt? Ur svar från de som deltagit Finansiering Direkt finansiering till vinnande projekt Positiv effekt på möjligheterna att få finansiering av andra källor (kvalitetsstämpel) Projektförbättring Bättre projektplan Bättre projektteam Bättre affärsidé Publicering och patent Kontakter och partners Ingångar i innovationssystemet Nya kommersialiseringsprojekt

38 Projektförbättring 20 av 26 respondenter svarade att deras projektplan, teamsammansättning och affärsidé förbättrades genom BIO-X förfarandet De allra flesta menade att det framförallt var projektplanen som stärkts En handfull ansåg att det var affärsidén som utvecklats, finslipats och konkretiserats Exempel på hur projektplanerna stärktes - Mer specifik och konkret - Förenklad beskrivning - Tydligare aktiviteter och leveranser - Tidsplan (ex med GANTT charts) Förbättringen skedde genom - Kontinuerlig feedback från kompetenta personer på UBIO och i AB - Hjälp från den egna coachen på UBIO - Teamet var tvungna att fundera igenom sitt projekt mer ingående

39 Vilka andra finansierar? - Vetenskapsrådet - Cancerfonden - Hillevi Fries fond - KTH/SLL - ALF-medel - Vinnova - Forskar ST - Barncancerfonden - Olika landsting - Almi - Nyemission i företaget - Akademiförvaltningen - UU Holding AB - Next2b - Privata investerare - Olika universitetet - Cancerföreningen Stockholm - Konfidentiella finansiärer

40 Vad betecknar vi som ett lyckat projekt Ingen lätt formel men vi försöker utveckla vår uppföljning Risk Projekt C Projekt-exempeltyp A Projekt B industriell Mognadsgrad Förflyttning projekt A x tilläggsinvestering vid exit x personlig utveckling -> score projekt A Förflyttning projekt B x -> score projekt B Förflyttning projekt C x... -> score projekt C

41 Fråga till er: Vad vill er industri / investerare generellt se innan projektet är investeringsbart? utöver hög scoring på både kundnytta och strategisk fit: Går projekt enligt plan? Vilka applikationer finns? Är affärsmöjligheter tydliga? Är konceptet verifierat ( proof of concept etc) Är risker förstådda? Compliance? Regulatory? Design? IP? Tredjepart issues? Produktion, second suppliers etc? Installation och service?

42 Summering: Projektstyrningen Affärs/behovs styrning kan göras tidigt -> fokus på de projekt där marknadspotential också styr. Projektstyrning kan göras semi-industriell även i tidiga skeden. -> säkerställer effektiva projektleveranser. Konkreta funktionella krav /teknisk specifikation i kan införas tidigt. -> ger tydlighet i vad som ska uppnås och när man är där. Men signifikanta delar av värdeskapandet är svårare mäta -> Ger kontakter, attitydförändringar, tränade Managers etc.

43 HUR VI SPRIDER RESULTAT ELLER KONCEPT

44 BIO-X utlysningar Västra Götaland Cardiovascular and Metabolic diseases 14 sökande 3 finansierade 2014 ICT-baserade lösningar för individanpassning av vård/omsorg 53 sökande 8 finansierade Nationell utlysning Pilot i annan region 2011 Grön och Industriell bioteknik 16 sökande 3 finansierade 2011 Diagnostik II 47 sökande 4 finansierade 2012 Sjukvårdsrelaterde infektioner 35 sökande 3 finansierade Stöd till SIO Folksjukdomar 2013 Nya användningsområden för existerande läkemedel 58 sökande 4 finansierade Ny finansieringsmodell med VINNOVA 2010 Diagnostik I 31 sökande 4 finansierade Östra Mellansverige, Roche-avtal Uppsala-Stockholm

45 Operativt utförande - nationell styrning 1. VINNOVA 2. Option: om andra uppdragsgivare deltar i samspel med VINNOVA 3. Uppsala BIO:s styrelse 4. BIO-X programkommitté 5. BIO-X utförare 6. BIO-X noder

46 BIO-X: Erfarenheter hittills : Utarbetade ett format för genomförandefasen av BIO-X 2010: Internationell utvärdering av BIO-X Strukturkapital behöver skapas för att kunna sprida geografiskt och för ökat industriellt fokus Utarbetade ett format för tematisering och behovsdriven utlysning och selektion Spridning till Stockholm 2011: Spridning till Östra mellansverige, Roche avtal 2012: Strukturkapital på plats. Är BIO-X överförbart på annat område? Förstudie: Energy-X Är BIO-X överförbart på en annan organisation? Pilot Västra Götaland 2013: Arbetade fram en ny finansieringsmodell tillsammans med VINNOVA avropsmodellen 2014: Nationell BIO-X utlysning. Utökning förfarande utan utlysning

47 Föreslagen ansvarsfördelning i SIO

48 Ansvarsfördelning i BIO-X nationell utrullning enl avropsmodell

49 Nuvarande BIO-X modell Behov Start-up fas Utförande BIO-X theme BIO-X call BIO-X project Project period selection Investment opportunity Identify and address needs of a target market Nationwide campaign for project proposals Stringent selection process Matchmaking Funding and support STOP! Behovsinventering Tematisering Feedback på ansökan Genomlysning av projekt Marknad Clinical Product Project Team Ett väl genomarbetat produktkoncept Skräddarsytt stöd Innovationskontor Inkubatorer Summering : Antal antagna till start-up fasen : 71

50 Tack för uppmärksamheten!

Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag

Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag Bakgrund - genomfört av IUC Sverige AB 23 september 2014 IUC Sverige AB har under 2013, uppdelat i två uppdrag, verkat som nationell distributör

Läs mer

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården 1 (13) Elisabet Nielsen, 08/473 3107 2014-07-03 Elisabet.Nielsen@VINNOVA.se 2008-04049 N2008/7291/FIN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och kommersialisering

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Guide till såddinvesteringsverksamhet. Projektet Svensk Tillväxtsådd

Guide till såddinvesteringsverksamhet. Projektet Svensk Tillväxtsådd Guide till såddinvesteringsverksamhet Projektet Svensk Tillväxtsådd 1 Innehåll Inledning... 4 1. Bakgrund... 4 1.1. Syfte... 4 1.2. Generella erfarenheter... 5 1.2.1. Behovet av finansiering i tidiga skeden...

Läs mer

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar 2011 10 31 1 Förord I föreliggande rapport redovisas resultat från ett regeringsuppdrag som genomförts

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INNEHÅLL STUNS INITIATIVTAGARE OCH PÅDRIVARE 3 Vägval Uppsala En innovationsstrategi för Uppsalaregionen 4 Vägval Uppsala Finansiering av tillväxtföretag 5 AGC en regional finansiell

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Innehåll. Förord. 1. De fem piloterna. Slutsatser.. 25. Kontaktuppgifter 27

Innehåll. Förord. 1. De fem piloterna. Slutsatser.. 25. Kontaktuppgifter 27 Innehåll Förord. 1 De fem piloterna 1. Högskola Kristianstad / Krinova Science Park Medskapande utmaningsdriven innovation 5 2. Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp Origo, en unik innovationsmodell 9

Läs mer

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Stockholm 2013-12-18 Pär Lindquist, Daniel Hallencreutz Innehåll Innehåll... 2 1 Vårt uppdrag... 3 1.1 Metod... 3 1.2 Om enkäten... 3

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 130 Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Läs mer

Movexum regional företagsinkubator Gävleborg

Movexum regional företagsinkubator Gävleborg Fördjupad projektbeskrivning Movexum regional företagsinkubator Gävleborg Fas 2 2011-07-01 -- 2013-12-31 Bilaga till ansökan om regionala projektmedel hos Region Gävleborg 2011-2013 Innehåll 1. Sammanfattande

Läs mer

INNOVATIONSBRODAGEN 2005 Såddkapital, innovationsmiljöer och samverkan akademi näringsliv

INNOVATIONSBRODAGEN 2005 Såddkapital, innovationsmiljöer och samverkan akademi näringsliv INNOVATIONSBRODAGEN 2005 Såddkapital, innovationsmiljöer och samverkan akademi näringsliv SAMMANFATTNING 1 Innovationsbrodagen 2005-11-14 Från forskning till affärer Fotnot: IB nedan står för Innovationsbron.

Läs mer

höst Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17

höst Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17 Halvårsrapport 2011 12 31 höst 11 Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17 Ledare: Sverige en stark region i nytt

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 1 VINNOVA investerar omkring två miljarder kronor om året för att förbättra förutsättningarna för innovation.

Läs mer

Affärsplan Innovator Skåne AB

Affärsplan Innovator Skåne AB Fastställd av styrelsen, 2010-02-08 Affärsplan Innovator Skåne AB 1. Identitet Innovator Skåne AB (ISAB) Organisationsnummer: 556747-5164 Skånes universitetssjukhus 221 85 Lund www.innovatorskane.com 2.

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

Programrapport IUC Sverige AB - Det operativa innovationsnätverket

Programrapport IUC Sverige AB - Det operativa innovationsnätverket Programrapport IUC Sverige AB - Det operativa innovationsnätverket DEL 3 Uppföljningar och utvärderingar Innehållsförteckning Uppdraget... 3 DEL 3 - UPPFÖLJNINGAR OCH UTVÄRDERINGAR... 4 Testprojekt Institutsamverkansmetoden

Läs mer

Det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar. Kartläggning och analys

Det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar. Kartläggning och analys Det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar Kartläggning och analys Anna Ax, Paula Lembke & John Sjöberg - PRV Lars Gustafsson, Monica Hjertman, Malin Riis & Lena Rimsten

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

103 33 Stockholm. Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64

103 33 Stockholm. Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64 ALMI... FÖRETAGSPARTNER 2015-09-14 N äringsdepartementet 103 33 Stockholm Er ref: N2015/4705/K.F Vår ref: Eva Sjöberg Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64 Almi Företagspartner

Läs mer

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15 Strukturfondspartnerskapet Dagordning 1(1) i Västsverige 212-6-1 Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 212-6-15 1. Sammanträdets öppnande, med upprop 2. Godkännande av dagordning 3. Val av justerare

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Förslag till varaktig finansiering av tidiga life science-bolag och projekt i Sverige

Förslag till varaktig finansiering av tidiga life science-bolag och projekt i Sverige Förslag till varaktig finansiering av tidiga life science-bolag och projekt i Sverige Gemensamt framtagen av åtta svenska life science-inkubatorer: GU Holding Umeå Biotech Incubator Karolinska Institutet

Läs mer

Utvärdering VINNVINN Initiativet

Utvärdering VINNVINN Initiativet V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 7 : 0 5 Utvärdering VINNVINN Initiativet A N N A A S P G R E N Titel : Utvärdering VINNVINN Initiativet Författare: Anna Aspgren Serie : VINNOVA Rapport VR 2007:05

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft 1 Vårt dnr: 2014-03221 Ert dnr: N2013/5699/FIN N2013/5656/KLS (delvis) mfl. Redovisning av

Läs mer