NY PLAN FÖR LEDAR- OCH SPELARUTVECKLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NY PLAN FÖR LEDAR- OCH SPELARUTVECKLING"

Transkript

1 NY PLAN FÖR LEDAR- OCH SPELARUTVECKLING Rapporten ger förslag på strategisk inriktning av en ny plan samt beskriver inhämtad information och påföljande analys som förslaget grundar sig på. Projektet pågick från november 2010 till 12 maj Rapporten finjusterades och färdigställdes formellt under oktober En projektrapport av Jeanette Jonsson och Tom Englén. I projektets styrgrupp ingick Johan Grip (vice ordförande förbundsstyrelsen) och Bengt Wicksell (generalsekreterare).

2 INNEHÅLL NY PLAN FÖR LEDAR- OCH SPELARUTVECKLING BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL BAKGRUND SYFTE OCH MÅL TILLVÄGAGÅNGSÄTT PROJEKTORGANISATION ARBETSGÅNG PROJEKTSTYRNING AVGRÄNSNINGAR NULÄGE OCH OMVÄRLD SVENSK VOLLEYBOLLS INTRESSENTMODELL SVENSK VOLLEYBOLLS PLANER OCH PROGRAM VERKSAMHETSINRIKTNING Plattform för kommunikation Spelarutvecklingsmodell Ledarutbildningar Elitprojekt Licens & föreningsstatistik Licenser volleyboll Licenser beachvolley Ungdomslicenser volleyboll Ungdomslicenser beachvolley Föreningar per Internationell ranking FIVB CEV ( ) Jämförelse andra idrotter Alla nationella idrottsförbund Några bollidrotter Skolsamverkan Riksidrottsgymnasium (RIG) Nationella idrottsutbildningar (NIU) Lokala idrottsgymnasier Idrottsuniversitet RF och SOK

3 3.7.1 SOK RF Utveckling i andra volleynationer Norge Kanada Holland Schweiz Australien Tyskland Utveckling i andra idrotter i Sverige Generella omvärldstrender Idrotts- och motionsvanor Relevant forskning/vetenskap LTAD Medveten träning Motivationsteori Ledarskapets utmaningar Principer för motorisk inlärning Ny teknik för utbildning Analys Styrkor Svagheter Hot Möjligheter Koncept (modell + utvecklingsplan + genomförande) Modellen Principer och förhållningssätt Utvecklingsplan ledare Utvecklingsplan spelare Genomförande Organisation Sportsligt råd Övrig sportslig ledning Effekter av att anamma konceptet Beslutsförslag till förbundsstyrelsen

4 1 BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL 1.1 BAKGRUND Bakgrund till projektet enligt Bengt Wicksell, generalsekreterare SVBF: Svensk Volleyboll har utvecklat sin centrala och regionala organisation mycket de senaste fem åren. Vision, värdegrund och verksamhetsinriktning har nyligen reviderats. Vår vision är att vara Sveriges mest offensiva och expansiva idrott. Vår värdegrund säger att vi är nytänkande, samspelande och skapar resultat. I vår verksamhetsinriktning är de viktigaste områdena att bli fler, nå internationell sportslig framgång och förbättra vår kommunikation. För att verkligen göra positiv skillnad behöver vi nu inspirera våra ledare och spelare till att bli fler och nå högre nivåer. Volleyboll och beachvolley är globala sporter med mycket hög internationell konkurrens. För att lyckas behöver vi en ny strategi för att få fler personer att engagera sig, hålla på längre och nå bättre resultat. Vi behöver göra vägval, vara effektiva med våra resurser och få så många som möjligt att dra åt samma håll. 1.2 SYFTE OCH MÅL Projektet syftar till att ska skapa en plan med en given strategisk inriktning på hur Svensk Volleyboll ska öka attraktionskraften hos ledare och spelare. Planen ska beskriva hur Svensk volleyboll, utifrån den strategiska inriktningen, ska organisera färdigställandet och implementeringen av ett nytt program för ledar- och spelarutveckling. Övergripande målsättningen är att skapa en metod som etablerar Svensk volleyboll på en högre nivå såväl i nationella som internationella sammanhang. 2 TILLVÄGAGÅNGSÄTT 2.1 PROJEKTORGANISATION Styrgruppen har bestått av Johan Grip (vice ordförande förbundsstyrelsen), Bengt Wicksell (generalsekreterare) Jeanette Jonsson (verksamhetschef RTC/RIG) och Tom Englén (projektledare diverse projekt). Projektets arbetsgrupp har bestått av Jeanette Jonsson och Tom Englén. 2.2 ARBETSGÅNG Projektet startade den 10 november 2010 då styrgruppen hade sitt första möte. Inledningsvis formades projektbeskrivningen genom samtal inom styrgruppen som renderade i inriktning, prioriteringar och avgränsningar. Arbetsgruppen började därefter sätta sig in i pågående och nyss avslutade sportsliga elitprojekt inom SVBF. En överlämning av information och erfarenheter gjordes med förre sportchefen Torbjörn Johansson under flertal möten under november Därefter gjordes en inventering av omvärlden (andra idrotter, andra volleyländer, forskning, generella trender) med sikte på nya råd & rön att utgå ifrån. Detta skedde genom framför allt genom kontakter med företrädare från andra svenska idrottsorganisationer, andra volleynationer och relevanta kunskapsorganisationer. 4

5 Genom en sammanställning och analys av den inhämtande informationen gjordes sedan förslag till principer och förhållningssätt för fortsatta arbetet och förslag till struktur för den nya ledar- och spelarutvecklingsplanen. Ambitionen är att redovisa all den inhämtade information som ligger till grund för rapportens förslag. Detta för att de som kommer att engagera sig i planen ska ha möjlighet att dra sina slutsatser efter samma underlag som vi ha gjort. 2.3 PROJEKTSTYRNING Arbetsgruppen fick dessa inledande direktiv från Johan Grip och Bengt Wicksell: Ledarnas roll ska belysas. Den nya planen ska utgå från utövarnas behov. Vi ska vara nytänkande. Relevant vetenskap ska inventeras och användas. Nya möjligheter att använda ny teknik för utbildning ska utredas. Planens mål ska beaktas utifrån hur process och resultat respektive individ och helhet förhåller sig till varandra. Projektet ska även beakta möjligheter att öka samordningen inom Svensk volleyboll (projekt, enheter, de båda grenarna etc.). 2.4 AVGRÄNSNINGAR Vad gäller ledare så har projektet inriktat sig på tränare och inte behandlat organisationsledare specifikt. Projektet har inte utgått och behandlat alla de intressenter som Svensk volleyboll har. T.ex. har media och näringsliv uteslutits (dessa två behandlas i förstudien av elitserien.) 3 NULÄGE OCH OMVÄRLD 3.1 SVENSK VOLLEYBOLLS INTRESSENTMODELL Modellen tjänar till att ge en överblick över de intressenter som Svensk volleyboll bör eller måste förhålla sig till på något sätt. Den har tjänat som projektets utgångspunkt och checklista i beskrivning och analys av Svensk volleybolls nuläge. 5

6 3.2 SVENSK VOLLEYBOLLS PLANER OCH PROGRAM VERKSAMHETSINRIKTNING Svensk volleyboll har en verksamhetsinriktning för och här återges de för projektet viktigaste delarna av innehållet. Dokumentet i sin helhet finns att läsa här: % % pdf Vision Sveriges mest offensiva och expansiva idrott Värdegrund Vi är nytänkande, samspelande, spektakulära och skapar resultat Svensk volleyboll ska kännetecknas av innovation och nytänkande. Vi driver utveckling som andra följer. Svensk volleyboll kännetecknas också av samspelet på planen och inom organisationen. Beachvolley och volleyboll hör till världens mest offensiva och spektakulära lagbollsporter. Med nytänkande menar vi att vi har viljan att ständigt utveckla vår idrott: Vi är uppfinningsrika, trendsättande och nyskapande Vi är nyfikna, ifrågasättande och blickar framåt Med samspelande menar vi: Genom samverkan och förståelse når vi våra resultat Helhetens framgång bygger på delarnas framgång 6

7 Med spektakulära menar vi: Snabbt, intensivt och offensivt med många spänningsmoment Atleter som ger beachkänsla i city Våra olika mål samlar vi under de gemensamma nämnarna Fler Syns Bättre Tillsammans Fokuserade områden Fler ska spela beachvolley och volleyboll Vi ska attrahera fler deltagare Vi ska hålla nere kostnaderna för deltagarna Vi ska öka tillgängligheten för de som vill utöva sporten Vi ska verka för fler utomhusplaner Vi ska stärka Svenska Volleybollförbundets varumärke och öka synligheten i riksmedia. Vi ska ta fram en ny kommunikationsstrategi som ska visa vägen mot ett tydligare varumärke och ökad synlighet i riksmedia Vi ska nå internationell sportslig framgång för våra landslag Vi ska använda våra ökade resurser via elitstödet till att nå internationella resultat Vi ska revidera transformationskartorna för topp 10 Europa Vi ska tydliggöra spelarutvecklingsmodellen för beachvolley inkluderande ett Riksidrottsgymnasium Vi ska arrangera internationella tävlingar med hög kvalité Vi vill varaktigt vara med och arrangera World Tour i beachvolley. Vi ska sträva efter att få arrangera internationella tävlingar i Sverige. Vi ska vara drivande i utvecklingen av NEVZA Club Championship och arbeta för att våra klubblag ska delta i europeiskt cupspel Vi ska dubbla vår utbildningsverksamhet Vi ska genomföra programmet för volleybollens ideella ledare Vi ska kompetensutveckla våra ledare Vi ska samverka med SISU Idrottsutbildarna i utbildningsfrågor Vi ska vara ledande inom organisationsutveckling Vi ska utveckla våra samverkansformer i alla led Vi ska ha ett effektivt samspel mellan förbundsstyrelse, personal, distrikt och föreningar Vår distriktsorganisation ska leda utvecklingen av föreningarnas verksamhet i samverkan med SISUidrottsutbildarna Vi ska ha en väl fungerande intern kommunikation Medlemsföreningarna ska känna tillit till förbundsstyrelsen och personalen Vi ska vara ledande inom valberedningsarbete Vi ska skapa nya rekryteringsmodeller Vi ska införa nya arbetsmetoder Våra valberedningar ska förtjäna och få ökad status Vi ska vara ledande i jämställdhetsarbete Vi ska prioritera rekrytering och utbildning av kvinnliga organisationsledare, domare och tränare 7

8 Vi ska prioritera rekrytering av manliga spelare Vi ska arbeta för jämställda styrelser på alla nivåer Vi ska ha goda ekonomiska förutsättningar Vi ska sträva efter årliga positiva ekonomiska resultat Vi ska bygga upp ett eget kapital på minst 4 miljoner PLATTFORM FÖR KOMMUNIKATION Under 2010 skapades en plattform för kommunikation för Svensk volleyboll. Innehållet processades fram med hjälp av kommunikationsbyrån Blacke. Plattformen består av en kommunikationsstrategi och varumärkesstruktur som ska utgöra en grund för en stark och enhetlig kommunikation i alla olika verksamheter och identiteter inom ramen för Svensk volleyboll. Här beskrivs bla sportens identitet, utvecklingsmål, marknadsdefinition, målmarknad, kundprofil och visuell sammanhållning. Utvecklingsmål Övergripande varaktiga mål Bli den idrott som attraherar flest utövare (spelare, ledare, förtroendevalda) inom definierad målmarknad. Bli en av de tre idrotter som attraherar störst publik inom definierad målmarknad. Attrahera fler och större sponsorer med kommersiellt intresse av målmarknaden. Stimulera en personlig och sportslig utveckling med utgångspunkt från individuella drivkrafter. Taktiska varaktiga mål Ökad uppmärksamhet från media på nationell nivå. Nå internationell framgång som topp 10-nation i Europa inom volleyboll. Etablera dam- och herrlandslag som maindraw-lag på FIVB World Tour inom beachvolley. 8

9 Kundprofil SPELARUTVECKLINGSMODELL Volleyboll Sedan 1999 har SVBF haft denna spelarutvecklingsmodell för volleyboll. Steg 1 = åren före gymnasiestarten. Med hjälp av tränarna på RIG genomför SVBF årligen fyra utvecklingsläger för talanger, samt ett stort öppet talangläger. Alla läger utgör samtidigt rekryteringsbasen för RIG. SVBF har byggt ut samarbetet med de nordiska länderna på denna nivå och landskamper spelas from 2004 även för denna yngre åldersgrupp. RIG-tränarna är U/J-landslagscoacher. Steg 2 = RIG i SVBF:s elitspelarutvecklingsmodell. Steget innefattar 1800 timmar och SVBF tar i huvudsak ut spelare från RIG för att representera ungdoms- och juniorlandslaget. SVBF:s mål är att elever på RIG kommer ha möjlighet att spela 9

10 minst 30 internationella matcher på 3 år. Enbart väl kvalificerade tränare anställs på RIG och de har huvudansvaret för U/J- landslagsverksamheten. Steg 3 = åren efter RIG och fram till ca 22 års ålder. Målet i spelarutvecklingsmodellen är att uppnå 2000 timmar kvalitativ elitträning/internationell matchning även i detta steg. Det bygger på ett samarbete mellan elitklubbarna och SVBF:s riksträningscentrum (RTC) i Falköping. Steg 4 =A-landslag. Senaste åren har landslaget bestått av 55-80% spelare med RIG-bakgrund Beachvolley För beachvolley så har Svensk volleyboll gjort åtgärdsprogram för A-, utvecklings- och U-landslag i olika former sedan slutet av 90-talet. Den senaste strukturen, Swedish Beach Program, innehöll tre olika steg som ungefär motsvarar steg 2, 3 och A-landslag i modellen för volleyboll. Denna modell är nu avslutad och de olika namnen är inte längre en del av SVBF:s varumärkesstruktur Spelformer För ungdomar finns de anpassade spelformerna Kidsvolley, Volley2000 och tremanna i beachvolley. Kidsvolley är utvecklat för pojkar och flickor mellan 6 och 9 år. I Kidsvolley spelar man på olika nivåer. Det finns tre stycken, Level 0, Level 1 och Level 2 där det är kunskaper mer än ålder som styr var man spelar. Volley 2000 den svenska spelformen för barn och ungdomar mellan 10 och 14 år. Spelformen passar även bra för andra åldrar och är perfekt som nybörjar och motionsspel. Kännetecknande för Volley 2000 är långa bolldueller tack vare studsen, att lagen kommer till Spike momentet ofta. 3-beach är spelformen i beachvolley för alla under 15 år där man är tre spelare i laget. Mer information om dessa spelformer finns på hemsidan för Svensk volleyboll: LEDARUTBILDNINGAR SVBF:s utbildningssystem Nivåer på stegutbildningar idag Tränare volleyboll, steg 1-4 Tränare beachvolley, steg 1-3 Tränare Kidsvolley Domare volleyboll: Klubbdomare, distriktsdomare, förbundsdomare, elitdomare Domare beachvolley: Distriktsdomare, förbundsdomare, elitdomare RF/SISU:s utbildningar Här finns många gränsöverskridande utbildningar med de för alla idrotter gemensamma delarna. Plattformen, grundläggande utbildning för alla som leder barn och ungdomar. Grundtränarutbildning (GTU), steg 1-3. Elittränarutbildning (ETU), Fystränarutbildning, Coachprogrammet, Idrottspsykologisk rådgivning. Mer information på 10

11 FIVB/CEV nuvarande utbildningsmöjligheter/karriärmöjligheter Inom FIVB erbjuds kurser för domare och coacher i volleyboll och beachvolley. FIVB Coaches courses: Level I Basic Volleyball techniques and preparation of a team Duration: 12 days Level II Level III Coaching of advanced level teams Duration: 13 days * Participants must have passed Level I to enter Level II Coaching of high level teams and preparation or direction of national coach programmes Duration: from 7 to 14 days * Participants must have passed Level II to enter Level III TECHNICAL SEMINARS The FIVB Technical Seminars programme is intended for technicians (with experience as Volleyball players and/or coaches) looking to improve their knowledge and competences of the different Volleyball techniques. These seminars usually feature world-renowned Volleyball coaches and instructors and associate players for practical demonstrations. Type of Volleyball Technical Seminars: Setting Defense/Serve and Reception/Libero Outside Hitter/Serve Middle player (block/attack) Other Technical Seminars: VIS (Volleyball Information System) Beach Get Involved Teachers Players Mer information om olika utbildningsmöjligheter finns på Gold medal squared Det finns rimligen ett stort utbud från andra aktörer i volleybollens värld. Sannolikt finns det i utbudet ett flertal adekvata utbildningar. En sådan aktör är Gold Medal Squared, som är ett amerikanskt företag som drivs av fyra av USAs mest framgångsrika coacher; Dr. Carl McGown, Dr. Marv Dunphy, Dr. Doug Beal och Jim McLaughlin. Deras utbildningsystem är enligt dem baserat på vetenskapliga principer inom human kinetics, organizational behavior, statistik och psykologi. Mer info: ELITPROJEKT Kravanalyser Med stöd av SOK har det utvecklats kravanalyser för internationell volleyboll (senast uppdaterad 2009) och beachvolley (senast uppdaterad 2010). Detta för både damer och herrar. Kravanalyserna är framtagna efter samma modell och beskriver bla: 11

12 Tävlingssystem, tävlingsform, tävlingsfrekvens idag och om 5-6 år Prestationsnivå för aktiva i världstoppen idag och om 5-6 år Kravprofil (fysiska krav mm) Spelartyper och dess kapaciteter för bla teknik och fysik Jämförelse kapaciteter mellan svenska toppspelare och spelare i världstoppen Insats för aktiva i världstoppen Transformationskarta beachvolley(2006) 12

13 Transformationskarta volleyboll herrlandslag (2010) Tränarutvecklingsprojekt Ett nytt tränarutvecklingsprojekt har genomförts under läsåret 10/11 på RIG. Anders Kristiansson anlitades för att i första hand utveckla tränarna, men också spelarna på RIG under totalt 25 dagar. Målet med projektet har varit att prova en praktiskt inriktad utveckling och utbildning för tränare under en längre tid. Anders har coachat tränarna före, under och efter träningspassen. Man har fört diskussioner och analyserat mål med träningar, val av övningar, tidsdisposition, val av fokus och feedback till spelarna samt resultaten av de olika valen. 13

14 3.3 LICENS & FÖRENINGSSTATISTIK LICENSER VOLLEYBOLL Distrikt Mittsvenska Nordsvenska Skåne Stockholm-Gotland Sydsvenska Värmland-Örebro Västsvenska Östsvenska Total LICENSER BEACHVOLLEY Distrikt Mittsvenska Nordsvenska Skåne Stockholm-Gotland Sydsvenska Värmland-Örebro Västsvenska Östsvenska Totalt

15 3.3.3 UNGDOMSLICENSER VOLLEYBOLL födda H D H D H D H D H D H D H D Sydsvenska Skåne Västsvenska Östsvenska Värmland-Örebro Stockholm-Gotland Nordsvenska Mittsvenska Totalt UNGDOMSLICENSER BEACHVOLLEY Ma n Kvinna Mittsvenska 5 1 Nordsvenska 0 3 Skåne 4 5 Sthlm-Gotland 2 2 Sydsvenska 5 20 Värmland-Örebro 0 0 Västsvenska Östsvenska 1 1 Totalt FÖRENINGAR PER Mittsvenska Nordsvenska Skåne Stockholm- Gotland Sydsvenska Värmland-Örebro Västsvenska Östsvenska

16 Total INTERNATIONELL RANKING FIVB Ranking FIVB volleyboll och beachvolley säsongen 10/11 Senior herrar volleyboll Sverige 82:a plats Senior damer, herr- och damjuniorer volleyboll Sverige ej med på rankinglistan Senior herrar beachvolley Gunnarsson-Brinkborg 17:e plats ( ) Senior damer, herr- och damjuniorer beachvolley Sverige ej med på rankinglistan CEV ( ) Herrar beachvolley Gunnarsson-Brinkborg 89:e plats Randén/Wijk-Tegenrot 138:e plats Jonsson/Huitfeldt 149:e plats Damer beachvolley Nilsson/Hansson 65:e plats Stahre/Grawender 104:e plats Simonsson/Yoken 104:e plats 3.5 JÄMFÖRELSE ANDRA IDROTTER ALLA NATIONELLA IDROTTSFÖRBUND RF publikation Idrotten i siffror redovisar hårda fakta på Svensk idrott och dess specialförbund: Där visas bla denna tabell med beskrivning av respektive SF i ett generellt numerärt perspektiv. 16

17 3.5.2 NÅGRA BOLLIDROTTER 2009, 09/10 Sv volleyboll Sv handboll Sv innebandy Sv basket Publiksnitt elit dam Publiksnitt elit herr Medlemsföreningar Licensierade spelare Omsättning SF 15 MSEK 33 MSEK 54 MSEK 21 MSEK Länder i intern. förb SKOLSAMVERKAN RIKSIDROTTSGYMNASIUM (RIG) Bakgrund Målet med Riksidrottsgymnasier är att erbjuda elever möjlighet att kombinera en satsning på studier samtidigt som man satsar mot en framtida elitkarriär i sin idrott. Ett Specialidrottsförbund kan ansöka om att få bedriva RIG-verksamhet tillsammans med en kommun. Riksidrottsförbundet har sedan talet haft i uppdrag att leda arbetet med godkännande, kvalitetssäkring och fördelning av elevplatser på Riksidrottsgymnasier i alla idrotter. Elevplatserna tilldelas i 3-års perioder. Svensk volleyboll har under lång tid fått stort förtroende från RF att bedriva RIG-verksamhet. Senaste decenniet har Svensk volleyboll varit det förbund som tilldelats flest elevplatser tillsammans med tre övriga förbund (fotboll, friidrott och skidor) gjordes en större utredning vid de två Riksidrottsgymnasierna i volleyboll och då fann Svensk volleyboll att förutsättningarna för flickornas gymnasium i Katrineholm och pojkarnas i Falköping var så olika att man beslutade att flytta flickorna till Falköping. Samtidigt beslutade Svensk volleyboll att satsningen inom landslagsverksamheten skulle vara likvärdig för damer och herrar. En viktig del i satsningen var uppbyggnaden av ett Riksträningscentrum (RTC) i Falköping. Målet att samla landslagsverksamhet till Falköping var en stor del i kommunens vilja att satsa ytterligare resurser för att bereda plats för sammanlagt 60 elever from hösten RIG för volleyboll har funnits sedan Andel platser och modell Idag bedriver Svensk volleyboll och Falköpings kommun ett framgångsrikt och mycket väl fungerande Riksidrottsgymnasium för volleyboll, som också utgör en stor del av Svensk volleybolls Riksträningscentrum för volleyboll. Volleybollgymnasiet är också hjärtat i den spelarutvecklingsmodell Svensk volleyboll valt för elit- och landslagsverksamheten beslutade Svensk volleyboll att se över möjligheterna att ansöka till Riksidrottsförbundet om ytterligare RIG-elevplatser inför perioden med målet att bygga upp en liknande spelarutvecklingsmodell för beachvolley. Spelarutvecklingsmodellen i volleyboll finns tydligt beskriven i senaste Verksamhetsbeskrivningen för Volleybollgymnasiet 2008 och är det dokument som ligger till grund för Svensk volleybolls kommande elitsatsning i beachvolley. De huvudsakliga delarna i spelarutvecklingsprogrammet är att 17

18 U-/J-landslagsverksamheten bygger på RIG och de elever och tränare som finns där. Modellen består av 14 timmar kvalitativ träning boll och fys/vecka Återkommande rekryteringsläger/talangläger före uttagningar till RIG Eleverna får en stor mängd matchning i serie- och träningsspel samt internationellt spel på såväl hemma- som bortaplan. Tränarna på RIG ska vara väl kvalificerade att leda spelarnas utveckling även ur ett internationellt perspektiv och är ansvariga för U-/J-landslagsverksamheten. RF avslog ansökan 2007 om ytterligare platser och tilldelade Svensk volleyboll 60 platser i volleyboll för perioden beslutade Svensk volleyboll att göra ett nytt försök inför perioden Svensk volleyboll fann tre möjliga kommuner att samverka med, Göteborgs kommun, Södertälje kommun och Falköpings kommun. Ansökan om 24 nya elevplatser skickades in tillsammans med de tre kommunerna. I ansökan fördes tydligt fram att grenen beachvolley är en individuell idrott, till skillnad från volleyboll som är en lagidrott. RF gav det glädjande besked att man beslutat öka antalet elevplatser med 12 nya platser utöver de tidigare 60 elevplatserna. Detta ger Svensk volleyboll 72 elevplatser under perioden RF bedömer dock att grenen beachvolley är en lagidrott. I RF:s besked om dimensioneringen gäller normen minst 30 elever/rig och ort för lagbollidrotter och 12 elever/rig och ort för individuella idrotter. Svensk volleyboll bedömde att antalet tävlingsaktiva i beachvolley från åk 9 och yngre för närvarande inte är tillräckligt stort för att starta ett RIG beachvolley på en ny ort med 30 av de 72 elevplatserna. Inför perioden beslutade Svensk volleyboll att placera elevplatserna för både volleyboll och beachvolley i Falköping. Falköpings kommun kommer att bygga en ny beachvolleyhall under läsåret 11/12. Hösten 2012 planeras de första eleverna börja på det nya RIG volleyboll och beachvolley Nya modellen för RIG i volleyboll och beachvolley 2012 I Svensk volleyboll:s nya spelarutvecklingsmodell poängteras vikten av samordning mellan grenarna volleyboll och beachvolley. Under RIG-perioden ska elevens möjlighet till utveckling mot en framtida internationell elit i någon eller båda grenarna vara av största vikt. Helheten ska betonas vilket innefattar både den sociala miljön, studiemiljö och idrottsmiljön. I modellen ska hänsyn tas till erfarenheter och forskning nationellt och internationellt, både vad gäller medicinska aspekter, träning och tävling i båda grenarna i aktuell ålder. Utmaningen ligger bland annat i att det ännu inte finns några beprövade samordnade modeller där de båda grenarna utövas i gymnasieåldern mot elit. Flera nationer har dock påbörjat verksamhet för ungdomar, både på motions- och elitnivå, i de båda grenarna där samordningen ses över. Svensk volleyboll kommer utveckla RIG-verksamheten i de båda grenarna allteftersom och lyhördheten för de erfarenheter som växer fram är av stor vikt. Inledningsvis kommer eleverna på RIG att utbildas i båda grenarna under de tre åren på RIG. Andelen träning-tävling i volleyboll och beachvolley kommer att variera under åren och beskrivs vidare i den nya spelarutvecklingsmodellen. 18

19 Elevplatser/år i respektive gren styrs bland annat av schematekniska skäl och aktuellt internationellt program. Ansökningarna behandlas av RIG-tränarna och verksamhetschefen NATIONELLA IDROTTSUTBILDNINGAR (NIU) Från och med hösten 2011 är det möjligt att starta nationella idrottsutbildningar inom ramen för den nya gymnasieskolan GY11. Riksidrottsförbundet har efter samråd med Skolverket beslutat om de certifieringskrav som kommer att gälla för det nya idrottsgymnasiealternativet, Nationella idrottsutbildningar (NIU) Grundförutsättningar för SF-certifiering av nationellt godkända idrottsutbildningar Certifiering av ett specialidrottsförbund krävs innan huvudmannens ansökan går vidare till Skolverket om att få ge utbildning där ämnet specialidrott ingår. Certifieringen utgår från en viss utvärderingsbar standard på idrottsutbildningen, dels genom SF-gemensamma och grundläggande krav, dels genom SF-specifika krav. Målsättningen med verksamheten är att ungdomar ska kunna kombinera elitinriktad idrottsträning med studier på gymnasienivå. Idrottsutbildningen ska ha en tydlig elitidrottskaraktär där målsättningen är att uttagna elever på sikt ska kunna nå nationell elit. Nationellt godkända idrottsutbildningar vänder sig i första hand till ett lokalt och regionalt upptagningsområde. Utbildningen skall tillstyrkas av specialidrottsförbundet. Statens skolverk beslutar om var nationellt godkända idrottsutbildningar får anordnas och om hur många platser dessa utbildningar får omfatta efter rekommendation av berört SF. För att starta en Nationell idrottsutbildning är lägsta nivå 12 elever i individuella idrotter och 15 elever i lagbollidrotter på en treårsperiod. De antagna ska bedömas ha goda förutsättningar att på sikt kunna nå nationell elit. Den anordnande huvudmannen ska uttrycka sin ambition och vilja att stödja den nationellt godkända idrottsgymnasieutbildningen. Intagningen mellan killar och tjejer ska i grunden vara 50/50 på riksbasis. Eventuella SF som avviker från denna norm i sin karaktär kan justera intaget så att det blir i rimligt förhållande till antalet licensierade utövare. Könsfördelningen på anställda tränare bör stå i proportion mot de intagna elevernas kön SF-gemensamma kriterier 1. Huvudmannen och förening/distrikt som är skolans samarbetspartner ska ha ett etablerat samarbete med specialidrottsförbundet. 2. Huvudmannen/skolan ska erbjuda ändamålsenliga anläggningar och en optimal träningsmiljö under hela läsåret. 3. För elever som inte kan dag pendla ska huvudmannen bistå med hjälp att anskaffa boende. 4. Skolan ska erbjuda ett bra programutbud, elevvård, studiehjälp, lärarförståelse och ett idrottsvänligt schema. 5. Den anordnade huvudmannen ska erbjuda minst 400 poäng specialidrott. 6. Respektive SF:s studieplan för ämnet specialidrott ska följas och i undervisningen ska av SF anvisad litteratur användas. 7. Minst tre träningar/undervisningstillfällen i specialidrott per vecka ska kunna erbjudas inom ramen för schemalagd skoltid. 19

20 8. Eleven ska erbjudas möjlighet att träna i en klubb/miljö med elitinriktad verksamhet utanför skoltid. 9. Vid skolan ska en utbildad tränare/lärare vara anställd på minst halvtid. 10. Huvudtränarens utbildningsnivå ska vara av respektive SF fastställd idrottsspecifik utbildningsnivå med önskvärd akademisk lärar- eller tränarutbildning. 11. Samtliga av skolan anställda lärare, instruktörer och tränare med uppdrag inom idrottsutbildningen ska av huvudmannen erbjudas dels fortbildning relaterad till den undervisning de utför, dels relevant idrottsspecifik fortbildning. 12. Huvudläraren/tränaren ska delta på av SF arrangerade sammankomster och utbildningar riktade till lärare/tränare anställda på de certifierade gymnasierna. 13. Huvudmannen ska kunna erbjuda kontakter till specialistnätverk inom idrottsmedicin, idrottsfysiologi, idrottspsykologi och idrottsnutrition. 14. Den sökande som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen ska ges företräde vid urval till utbildningen. 15. Certifieringen gäller i sex år förutsatt att huvudmannen kan leva upp till certifieringskraven utifrån årligt genomförda utvärderingar. För certifierade skolor som vid kontroll, uppföljning eller utvärdering inte uppfyller samtliga krav kan ett års dispens ges för att åtgärda dessa brister innan certifieringen förloras. 16. Verksamheten ska kvalitetssäkras enligt föreslagen SF-modell. Utöver de gemensamma certifieringskraven har Svensk volleyboll skrivit fram särskilda certifieringskrav och kommentarer till de för alla idrotter grundläggande kraven. Svenska Volleybollförbundet (Svensk volleyboll) ser årligen över behovet av att utveckla de särskilda certifieringskraven LOKALA IDROTTSGYMNASIER Lokala idrottsgymnasier utvecklas inom respektive kommun, främst för kommunens (skolans) egna elever. Initiativtagare kan vara intresset utifrån elevernas individuella val, lokala idrottsföreningarnas önskemål eller kommunens/skolans intresse att profilera viss verksamhet. Omfattning, innehåll och samverkan sker ofta med ortens idrottsföreningar, både beträffande uppläggning och genomförande. Om ersättning för eventuella tränarresurser och specialidrottsanläggningar som utnyttjas ska utgå avgörs av kommunen/skolan IDROTTSUNIVERSITET Riksidrottsuniversitet En majoritet av dagens ungdomar anger att de har som avsikt att studera vidare vilket innebär att en betydligt större volym kommer att vilja kombinera sin elitsatsning med studier på akademisk nivå. Vad det gäller Riksidrottsuniversitet vill RF nu pröva möjligheten att utveckla en ny modell för 20

21 kombinationen elitidrott och utbildning. Allt ifrån idrottsfrämjande högskolor/universitet till fullskaliga Riksidrottsuniversitet (forskning, tester, support, utbildning etc.). Riksidrottsförbundet kommer under året att besöka ett antal lärosäten. Dessa samtal ska övergå i en konstruktiv dialog kring förutsättningar och önskemål om att vilja utveckla möjligheten att kombinera elitidrott och utbildning på den postgymnasiala nivån Umeå Universitet Umeå universitet, Umeå centrum för idrottsvetenskap, har visat intresse av att starta ett samarbete kring särskild satsning där dels elitspelare kan kombinera elitsatsning med studier på ett fördelaktigt sätt och dels där Svensk volleyboll tillsammans med Umeå Universitet kan bedriva passande forskningsprojekt. Idag har de sådana samarbeten med skidförbundet (längd), friidrottsförbundet och orienteringsförbundet. Vi har fått ett generellt avtalsförslag och försöker skapa ett möte för att precisera möjligheterna. Mer info om Umeå centrum för idrottsvetenskap och deras samverkan med idrottsförbund RF OCH SOK SOK Sveriges Olympiska Kommitté har ett program för stöd till aktiva och specialidrottsförbund. Programmet är indelat i tre delar: Topp-& talangprogrammet ska utökas, men kvarstår i sin kärna och form samt förbättras i vissa delar. OS-kopplingen med planeringsperspektiven 4-8 år samt OS-förberedelserna förstärks. Utmanarprogrammet förändras mycket. Individuella insatser för unga talanger och strategiska specialinsatser för (i första hand) OSF-tränare kommer istället att genomföras inom ramen för Topp-& talangprogrammet. De nya "framtids-satsningarna" kommer 2009 att utvecklas och planeras under rubriken Utmanare. Supportprogrammet kvarstår innehållande medicinsk support, specialister-/resurspersoner, ledar- och tränarutveckling, aktivutbildningar samt FoU. Ökat fokus och insatser behövs för att stärka tränarkompetensen, få utökat genomförande av systematiskt utvecklingsarbete och för att förbättra den medicinska preventionen. För fullständig beskrivning av programmets mål och riktlinjer: 21

22 3.7.2 RF För elitutvecklingsarbete har Svensk volleybolls möjligheter att få olika sorters stöd från RF (och SISU) ökat de senaste åren. Det finns t.ex. en rad olika stöd i form av hjälp till självhjälp som bla ska utveckla förbunds förmåga att arbeta med elit och talangutveckling. Numera utgår också ett monetärt stöd, elitstödet, som för i synnerhet små förbund gör skillnad. Utöver det finns också resurser att söka för skräddarsydda projekt, Svenska spels elitstöd. RF har numera på regeringens uppdrag helhetsansvaret att fördela statliga medel - inklusive elitsatsningen - samt att säkerställa de ekonomiska förutsättningarna för deltagande i OS och Paralympics. 22

23 Totalt finns ca 100 MSEK i anslag från staten som fördelas; Gemensamt stöd 25 MSEK, landslagsstöd 42 MSEK, riktat stöd 35 MSEK. De riktade stödet är för lag/individer som är eller bedöms inom kort vara i yttersta världstoppen (dagens och morgondagens medaljörer). Under hösten (2011) kommer en översyn göras av bl.a. kriterierna för landslags- och riktat stöd. 3.8 UTVECKLING I ANDRA VOLLEYNATIONER Vi har inlett dialog med några andra volleynationer och börjat få viss information om deras spelarutvecklingsarbete. Vi har mötts av en stor vilja att samarbeta och byta erfarenheter. Här finns sannolikt mer värdefull information att hämta i det fortsatta arbetet NORGE Vi har en dialog med Norge, avdelningsledaren Öyvind Marvik, om verksamhet på volleybollgymnasium. De har vissa intressanta likheter och utmaningar som oss. Norges variant på RIG kallas Toppvolley Norge och finns i Sand. De har en kombinerad beach- och volleybollutbildning där alla eleverna får samma utbildning i båda disciplinerna. Under ca 8 vintermånader har de fokuserat på volleyboll och de fyra sommarmånaderna på beachvolley. Under 2011 får de en hall för beachvolley och då kommer de sannolikt ändra periodiseringen. Marvik tror att det kommer bli ca 60 % volleyboll och 40 % beachvolley. De har valt att inte specialisera av i huvudsak två skäl. Dels så tror de att en kombination förebygger skador och kan gynna antalet träningstimmar under de tre åren. Toppvolley Norge har nära samarbete med inhemsk idrottsforskning (Roar Bahr, FIVB Medical Commission m fl.) och fått samma rekommendationer där ifrån. De har även frågat de norska nuvarande och f.d. beachvolleystjärnorna som enligt Marvik enhälligt förespråkar att inte specialisera under denna period. Marvik menar att en allmän utbildning även gynnar den långsiktiga individuella utvecklingen vilket är deras huvuduppgift. 23

24 Mer info om Norges volleybollgymnasium: KANADA Kanadensisk volleyboll har en spelarutvecklingsplan, Volleyball for life, som är LTAD-baserad. Den togs i bruk under 2006 och utvecklades under ledning av Ed Drakich (f.d. landslagsspelare volleyboll och beachvolley, numera tränare och ledare med uppdrag för bl.a. FIVB). Drakich har delgivit oss en del av deras erfarenheter. De har ännu inte gjort någon utvärdering men i de regioner som planen har hunnit genomföras längst ser de positiva effekter. Vid utvecklingen av planen och förankringen av så var rörelsen mycket positiv. Väldigt lite eller inget motstånd fanns till planen och dess LTAD-baserade principer. Men vid genomförandet så uppstod intressekonflikter. Det är enligt Drakich viktigt att forma systemet (t.ex. ålders indelning tävlingar) för framtidens fungerande verksamhet (istället för att anpassa till dagens situation som inte är den önskvärda). Han menade vidare att modellen & dess principer är obestridliga, MEN det är när förändringarna sker som det börjar värnas om egenintressen, därför rekommenderar han at lansera hela modellen en gång! Annars blir friktionen större då motståndare hinner samla motargument. Ed ledde arbetet med en noga sammansatt working group som tillsammans mötte rörelsen och externa intressenter (regionvis). Process ledare för working groups arbete var LTAD-expert från Sports Canada. Utvecklingsarbetet tog tid, många blev väldigt engagerade och nyckel till effektivt arbete är att working group väljs med omsorg. För dom var och är det viktigt att trycka på behovet av förändring (citatet Insanity is doing same thing.). Devisen att tävlingarna/matcherna ska vara servant not master är en ledstjärna i deras plan. De försöker skapa matchformat för att främja alla individers utveckling, utan tidig specialisering. T.ex: Efter ungdomsmatch ha skill-competition där alla i laget deltar, seger där ger lika många poäng som att vinna matchen. Triple-ball annat exempel där efter avslutad boll så spelas två gratisbollar där coach kastar enkel boll över till andra sidan. Lag väljer klass/nivå efter eget tycke (utvecklingsnivå) Drakich menar vidare att landslagens prestation är en biprodukt/reflektion av systemet, inte tvärt om. På fråga om selektering så tycker de (med hänvisning på erfarenheter från bl.a. amerikanska proffsidrottens talangscouting) att välja rätt talanger i tonåren är mycket svårt, därför undviker dom att 24

25 koncentrera sig på de som då är mest utvecklade, det ökar sannolikheten att främja dom som verkligen kommer vilja/orka gå långt. Planen i sin helhet: 007.pdf HOLLAND Hollands spelarutvecklingsmodell, Longterm education plan, learn to win, är baserad på LTADprinciperna. Svensk volleyboll har fått en engelsk översättning av modellen. Planen är endast för volleyboll men utveckling av samordningen mellan volleybollbeachvolley pågår. Man vill erbjuda majoriteten av spelare möjlighet till 8 månader volleyboll och 4 månader beachvolley. Spelare i alla åldrar på landslagsnivå utövar i huvudsak bara den ena grenen SCHWEIZ Schweiz arbetar för att spelare ska utöva både volleyboll och beachvolley under hela året och har en mycket bra nationell beachtour för de unga spelarna från maj-sept. Unga spelare på landslagsnivå i volleyboll samlas ca 35 dagar/år. U-/J-landslagsspelare i beachvolley samlas endast vid ett 5-dagars läger/år. Fokus ligger på volleyboll för U-/J-landslagen och man deltar endast vid beachtävlingar om det inte krockar med volleybollaktiviteterna. Sedan 2009 har man ett beachvolleycenter där de 10 herrar och 10 damer tränar och får full support. De 6 bästa B-lagspelarna (23-25 år och satsning mot World Tour) och 4 i åldern Man ser över att from våren erbjuda de två mest lovande beachvolleyspelarna i U-landslaget i volleyboll att satsa på beachvolley på samma sätt som ovan. Landslagsspelare i volleyboll som väljer beachvolleyträning och matcher som krockar med volleybollaktiviteterna ska då inte få möjlighet att komma tillbaka till volleybollandslagen. 25

26 3.8.5 AUSTRALIEN Australien har under lång tid haft de största ungdomstalangerna i volleyboll på pojksidan samlade på ett center i Canberra (kan jämföras med RIG i Falköping). From 2009 har man integrerat beachvolley i utbildningen. De största talangerna i junioråldern, i båda grenarna, tränar numera både volleyboll och beachvolley och tas ut till landslagen. Målet är nationella och internationella tävlingar i både volleyboll och beachvolley. Man har ingen motsvarande modell för flickor i volleyboll. Beachvolleyträningen bedrivs i Australiens träningscentrum för beachvolley i Adelaide. Här finns även spelare som enbart utövar beachvolley. Toppspelare på seniornivå tränar på centrat TYSKLAND Vi har inlett en dialog med tysk volleyboll genom Hubert Martens, vice ordförande, och Jörg Ahmann ( Bundestrainer ungdomar beachvolley). Tyskland har en struktur för spelarutveckling för beachvolley som illustreras av bilden nedan. Deras modell bygger enligt Ahmann på samma principer som Kanadas. Specialisering, volleyboll eller beachvolley, sker alltså i detta fall på nivån efter U18/19. 26

27 3.9 UTVECKLING I ANDRA IDROTTER I SVERIGE Det finns några andra idrotter som har börjat använda sig av LTAD i sitt utvecklingsarbete. Bla Innebandy och orientering. Innebandyn har nyligen utvecklat Svensk innebandys utvecklingsmodell ( SIU ) som bygger på bl.a. LTAD och dess principer. Modellen har ambitionen att vara helt baserad på idrottsvetenskapliga principer och ska utgöra den röda tråd som de upplevde saknades inom sporten förut. Modellen ska främja individers livslånga intresse för idrottsutövande och i strukturen finns tydliga och givna övergångar mellan karriärstegen och bredd/motionsidrotten. Modellen bygger på tio nyckelfaktorer och består av sex nivåer. De första nivåerna ska uppmuntra till en idrottslig grundutbildning och idrott för alla. Nivå 4-5 fokuserar på maximal prestation och den sista till ett livslångt idrottande. Första tre nivåerna, upp till ca 16 år, så är deras uppgift att utveckla idrottaren. Därefter gäller utveckling av spelaren. Svensk innebandys utvecklingsmodell i sin helhet: GENERELLA OMVÄRLDSTRENDER Det finns åtskilliga generella omvärldstrender/förändringar som kommuniceras, dock inte ovanligt med inslag av blandad mängd spekulation. Några påverkar säkert Svensk volleyboll framöver och bör beaktas i olika utvecklingsarbeten. De följande omvärldstrenderna bygger i väsentliga delar på Svenska innebandys verksamhetsinriktning, (Kairos Future, 2009). STORA DEMOGRAFISKA SVÄNGNINGAR Fram till år 2030 kommer befolkningen i arbetsför ålder att stagnera samtidigt som antalet personer i vårdkrävande ålder (+85 år) mer än fördubblas. Allt talar för att detta kommer att sätta en enorm press på de offentliga finanserna. Utvecklingen kommer dock att te sig väldigt annorlunda beroende på landsända. I vissa kommuner i skogslänen kommer försörjningsbördan (kommunala kostnader/löneinkomster) att öka med upp till hundra procent medan utvecklingen i storstadsregionerna kommer att vara betydligt mer gynnsam (se t ex regionalpolitiska utredningen, SoU 2000:87). Allt talar för att de ökade kommunala kostnaderna som kommer av den åldrande befolkningen kommer att tvinga fram väldigt tuffa prioriteringar. En sannolik utveckling är att insatser för idrotten 27

28 kommer att definieras bort från det offentliga åtagandet. Vi kommer istället ser mer av ideella insatser och kommersiella lösningar. Snart lämnar fyrtiotalisterna yrkeslivet. Det är en grupp som består av närmare 1,7 miljoner människor och de utgör den mest hälsosamma och mest ekonomiskt välbeställda pensionärsgenerationen hittills. Det kan leda till möjligheter då många pigga pensionärer eventuellt skulle kunna tänka sig att göra en ideell insats. ÖKAD INTERNATIONALISERING Människor söker upplevelser, sociala kontakter och arbete utanför sitt lands gränser. Resandet ökar och det blir allt billigare att flyga till världens alla hörn. Företagen blir allt mer integrerade i den globala ekonomin och förlägger produktion av varor och tjänster, forskning och utveckling där det är mest fördelaktigt. Konkurrensen ökar, men också tillgången till större marknader. Tekniken möjliggör utvecklingen och man kan kommunicera, utbyta idéer och komma i kontakt med andra människor i realtid när som helst på dygnet. Detta leder också till att referenspunkterna för svenskarna förskjutits. Förr jämförde man sig med grannbyn och distriktsmästerskap var en stor händelse. Idag är det de stora mästerskapen i de stora sporterna som räknas och kampen med grannbyn tappar i betydelse. ÖKAD INDIVIDUALISERING Vi ser sedan en lång tid tillbaka en förskjutning från kollektiva till individuella värderingar. Individuella behov ges större betydelse i livets alla delar och människor inrättar sig i mindre grad i givna strukturer och roller. Det egna livsprojektet kommer i allt större fokus. ÖKAD UPPLEVD TIDSBRIST Yrkeslivet och arbetsuppgifterna upptar allt större del av tiden för människor som prioriterar sin tid i högre utsträckning. Samtidigt ökar utbudet och möjligheterna av vad man kan göra på sin fritid hela tiden, vilket tar sig uttryck i det vi ibland kallar 24-timmarssamhället. Detta leder till att många upplever en ökad tidsbrist: Så många möjligheter så lite tid. Många försöker helt enkelt klämma in allt fler göranden under dygnets vakna timmar. För barnfamiljer tycks tiden vara den största bristvaran vilket gör att fritiden blir dyrbar och prioriteringarna sker då på bekostnad av t ex ideellt arbete. ÖKAT HÄLSOFOKUS Människor i allmänhet tenderar att fokusera allt mer på hälsofrågor. Idag vill individer må bättre än bra och det betyder mycket mer än att bara må bra spannet för vad som gör att man mår bättre än bra kan ha med mycket mer livsstilsfrågor att göra än vad hälsa i allmänhet gjorde tidigare. Jakten på hälsa och välbefinnande handlar inte bara om frånvaro av sjukdom, att må bra socialt och psykiskt, utan också om känslan av att man uppfyller sin potential. Det handlar om att ha möjlighet att utvecklas i livet och för många även att lyckas med det man föresatt sig. Ambitionen har alltså skjutits från att hålla sig frisk till att må bättre än bra. Motionsutbudet ökar dessutom hela tiden för att bygga på smörgåsbordet för morgondagens hälsokonsumenter men det gör också att konkurrensen om individerna ökar IDROTTS- OCH MOTIONSVANOR Riksidrottsförbundet för statistik om olika gruppers idrotts vanor. En större undersökning äger rum årligen, Svenska folkets tävling- och motionsvanor. 28

29 4 RELEVANT FORSKNING/VETENSKAP Vi har valt att redovisa de studier/principer som vi tycker har störst relevans för projektet och störst chans att göra skillnad för Svensk volleyboll i nuläget. 4.1 LTAD LTAD står för Long-Term Athlete Development och är en modell som förespråkar både elitidrott och en hälsosam livsstil med ett livslångt idrottande. Den förespråkar fokus på individens långsiktiga utveckling med stöd från bla 10-års-regeln, som säger att det krävs i snitt tre timmars träning om dagen att nå internationell toppnivå oavsett om det gäller idrott, musik eller tex. matematik (Ericsson, et al 1993). LTAD-modellen utvecklades i Kanada för ca tio år sedan och en av upphovsmännen är Istvan Bayli (PhD., National Coaching Institute British Columbia). Modellen bygger bl.a. på principer om när det är som mest gynnsamt att träna olika färdigheter och att man ska utgå från utövarnas biologiska ålder/mognad istället för kronologiska ålder. Traditionellt så tränas utövare på samma sätt oavsett kön och ålder (så som vuxna män tränar). LTAD-modellen kan tolkas så att det är samma recept på ungdomsträning oavsett om syftet är att skapa framtida elitidrottare eller att ge utövarna ett hälsosamt liv genom ett livslångt idrottande. Bakgrunden till LTAD beskrivs i Volley Canadas LTAD-plan under stycket Shortcomings : Sport technical experts have identified a list of shortcomings in the Canadian sport system and their consequences for athletic participation and performance. LTAD was developed by sports-scientists and technical experts to address these shortcomings. Some of the key observations are listed below. Training and competition are based on chronological age, rather than developmental age. Training programs fail to take full advantage of critical periods of accelerated adaptation to training. Training and competition in the developmental stages place too much emphasis on short-term outcomes (winning) rather than on process (training and development). Development athletes tend to under-train and over-compete. Adult training and competition programs are imposed on developing athletes. Training methods and programs developed for male athletes are imposed on female athletes. Fundamental movement and sport skills are not taught properly. Physical education programs in schools, recreational programs, and high performance programs are poorly integrated. The most knowledgeable and experienced coaches are encouraged to work with older highperformance athletes; coaches who work with development athletes often lack the necessary training, skills, expertise, and experience. Flera länder och idrotter har anammat LTAD-modeller. Förutom Kanada jobbar bla Australien, Storbritannien, Irland och USA hockey efter dessa principer. Mer info om LTAD: 29

30 4.2 MEDVETEN TRÄNING Det har tidigare beskrivits att det tar minst tio år för att bli en idrottare på hög nivå. Det intressanta är dock innehållet och upplägget av de timmarna. Den idrottsliga utvecklingen av två idrottare kan variera pga. olika möjligheter till lärande, de olika instruktionsmetoderna som används, samt miljön som lärandet äger rum i. Enligt studier som berör lärande och färdighetsutveckling har det visat sig att det effektivaste lärandet sker genom en väl strukturerad aktivitet, som kallas deliberate practice. Deliberate practice är krävande, genererar inga direkta belöningar, och motiveras av målet att förbättra prestationen framför den naturliga glädjen (Anders K Ericsson). Motivation och lärande blir viktigt när vi försöker förstå vilken typ av erfarenhet idrottare behöver få, och vad som behöver läras ut på de olika nivåerna av idrottsdeltagandet. I utvecklingen av duktiga idrottare finns det känsliga perioder där viktiga beslut behöver tas, som inkluderar en reduktion av lek och spel och en ökning av mer resultatinriktad träning (Bloom 1985). Fastän tiden som läggs ner inom det aktuella området, i det här fallet idrott, är en viktig faktor för inlärning, är det inte tillräckligt för att säkerställa en hög nivå på prestationen. 4.3 MOTIVATIONSTEORI En sammanfattning av den i modern tid mest ledande motivationsteorin SDT Self determination theory (Edward Deci och Richard Ryan), såsom beskrivet i Why we do what we do? (Deci, 2006). Det finns två typer av motivation: 1. Kontrollerad motivation, som kan delas upp i - Yttre motivation (piska/morot) - Introjicerad motivation (ångest, skam, självkänsla, skuld) 2. Autonom motivation, som kan delas upp i - Integrerad motivation (ideal, högre syfte) - Inre motivation (intresse, lek, utmaning) De olika motivationstyperna har olika effekter (varaktighet, intensitet och riktning): Autonomt motiverade människor har större uthållighet än kontrollerat motiverade. Kreativitet och nytänkande gynnas av autonom motivation och missgynnas av kontrollerad motivation. Inlärning gynnas mer av autonom motivation än kontrollerad motivation. Autonom motivation gynnar lycka och reducerar stress. Autonom motivation gagnar moralen, medan piska/morot ökar behovet av genväg/fusk. I ett prestationsperspektiv funkar båda typerna, men kontrollerad motivation har mer kortsiktig varaktighet. 4.4 LEDARSKAPETS UTMANINGAR Enligt projektets styrning bör Svensk volleybolls framtida ledarutvecklingsmodell innehålla större delar ledarskap än idag och ska vara baserad på modern forskning. Detta med utgångspunkt från att ledarskapet hos såväl aktivitets- som organisationsledaren i svensk volleyboll är avgörande för utveckling, framgång och välmående hos individer och grupper. 30

31 Vi har tittat på möjliga vägar för i första hand ledarskapsutveckling hos tränarna. En modell för tillämpning av ledarskap som är grundad i forskning finns i boken Ledarskapets 5 utmaningar, Stefan Söderfjell Ledarskapscentrum. Här finns både teori, forskning och tillämpning av ledarskap. En röd tråd som löper genom alla kapitel är att följande beteendeområden måste vila på en stabil grund av överensstämmelse mellan ord och handling. 1. Vara en förebild för värdegrunden 2. Skapa gemensamma visioner 3. Utmana och ifrågasätt 4. Frigör handlingskraft 5. Uppmuntra och synliggör 4.5 PRINCIPER FÖR MOTORISK INLÄRNING Det finns en rad vetenskapliga studier för motorisk inlärning som är relevanta för volleybollträning. Några av principerna är beskrivna i artikeln Motor Learning Principles and the Superiority of Whole Training in Volleyball som är skriven av professorerna Steven Bain (University of Washington) och Carl McGown (Brigham Young University och mångårig coach USA s landslag). De principer för motorisk inlärning som beskrivs är: SPECIFICITY VS GENERALITY TRANSFER (träningseffektivitet, permanenta förbättringar) WHOLE TRAINING vs part/progressive. training (helhetsövningar jmf med progression ) APPROPRIATE REGULATORY STIMULI RANDOM VS BLOCKED PRACTISE Artikeln i sin helhet: 5 NY TEKNIK FÖR UTBILDNING Projektet har även kollat av möjligheterna att använda sig av ny teknik som verktyg för nya kommande program. Utvecklingen på området går snabbt och det kommer nya möjligheter med täta mellanrum såsom utbildningsformer online och olika programvaror som kan förnya och effektivisera former för i synnerhet ledarutbildningar. De nya pekskärmarna (Ipad s) skapar sannolikt nya vägar för coacher att demonstrera/instruera sina adepter. Dessa tar i nuläget i snitt ca 100 timmar att utveckla s.k. app, enligt Sogeti i Umeå. De nya tekniska lösningarna ger Svensk volleyboll möjlighet att utveckla tillgången till kunskap och utbildningar. USA Volleyboll har online utbildningar som deltagarna kan gå när de har tid, på kort eller lång tid, och de kan när kursen är klar även printa ut certifikatet. 31

32 När Svensk innebandy lanserade sin spelarutvecklingsmodell så sändes presentationen live på webben med powerpoint-slides som visades bredvid den rörliga bilden. Sändningen kan ses efteråt när som helst: 6 ANALYS 6.1 STYRKOR Vision/mål/handlingsplan som är ambitiös Ny plattform för kommunikation med viktiga ställningstaganden Tradition/historia av prestationer internationellt Goda karriärmöjligheter för individer genom stora internationella marknaden Fungerande/bra elittävlingar beach, SBT Anpassade spelformer för ungdomar RTC, relativt många RIG-platser => tränartjänster God kännedom om vad som krävs för att lyckas i internationella mästerskap (kravanalyser, personliga erfarenheter mm) Ett landslag i världseliten, god chans att nå OS 2012, (Brinkborg/Gunnarsson) 6.2 SVAGHETER Få heltidstränare Svag/liten samordning och samsyn inom Svensk volleyboll vad gäller sportslig utveckling Vikande antal ledare och spelare. Kritiskt lite pojkar födda mitten 90-talet. Lågt deltagande tränarutbildningar Låg internationell ranking för våra landslag (undantaget beachvolley herrar) Få antal spelare, spelare börjar sent vilket ger senare etablering internationellt jmf många andra nationer. 32

33 6.3 HOT Pga. ökade kommunala försörjningsbördan i framtiden är det stor risk att idrotten i större utsträckning måste kunna stå på egna ben. I så fall störst påverkan på organisationer med låg självfinansieringsgrad. Vuxna idrottare är mindre aktiva i traditionella idrottsformer (t ex givna tider för träningar och matchåtagande 1 ggr/vecka), fler väljer flexiblare former. 6.4 MÖJLIGHETER Ökade resurser av RF, elitstödet & andra stöd Skolsamverkan. RIG/NIU/Lokala idrottsgymnasier, universitet. Skolornas vilja att ha volleyboll i utbudet. Evidensbaserad utveckling god tillgång till adekvat kunskap och utbildningar Erfarenhet och utbyte med andra nationer. Erfarenhet och utbyte med andra idrotter. Nya digitala utbildningsmöjligheter 7 KONCEPT (MODELL + UTVECKLINGSPLAN + GENOMFÖRANDE) Vi föreslår att Svensk volleyboll utvecklar en plan som är LTAD-baserad och som utvecklas i tre steg. Det första är modellen och den beskriver filosofin och de principer som planen ska ligga till grund för. Detta blir den röda tråden för Svensk volleybolls utveckling av ledare och spelare. Modellen kan färdigställas när styrelsen har beslutat om innehållet. Därefter arbetas utvecklingsplanen fram för i tur och ordning, ledare och spelare. Den beskriver innehållet i utbildningarna, stegvis och fas för fas (målsättningar, periodiseringar, färdigheter som prioriteras, träning/tävlingsförhållande, dosering beach/inomhus,). På en del steg eller nivåer kan, om så bedöms lämpligt, även specifikt innehåll såsom övningspaket designas. Tredje steget är följaktligen genomförandet. 7.1 MODELLEN PRINCIPER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT Varför volleyboll? Anledningar till att engagera sig i Svensk volleyboll ska alltid vara tydligt. Utveckling av Svensk volleybolls uppgift och erbjudande, vid sidan av mer övergripande värderingar, ska alltid föregå utformning och genomförande av handlingsplaner. Detta är något som ofta saknas både hos Svensk volleyboll idag och även i de LTAD-baserade planer som hittills framtagits Samordning Modellen och dess efterföljande utvecklingsplaner ska tjäna som röd tråd inom Svensk volleyboll. Detta kommer i sig öka samordningen mellan olika projekt, för olika faser/åldrar och mellan grenarna. Men det handlar också om ett förhållningssätt, att försöka vara effektiva genom att hitta kollektiva lösningar. Ett korrekt konkurrensperspektiv inom rörelsen där ambitionen är att göra sandlådan större snarare än att kriga i den. 33

34 Lyckas med rätt saker Vi anser att huvudinriktning ska vara att skapa förutsättningar för att framgångar ska uppstå (istället för det traditionella alternativet att satsa på att skapa framgångar). Vi föreslår att planen ska förbättra förutsättningarna för att Svensk volleyboll ska kunna erbjuda en bättre miljö för ledare och spelare. Man skulle kunna säga att vi ska öka BNVn (bruttonationalvolleynyttan). Det fundamentala ska vara att utveckla miljöer som motiverar individer på ett uthålligt sätt i rätt riktning. Som en effekt av ökad BNVn kommer våra traditionella mått (landslagsprestationer, antal utövare etc.), som vi kan kalla BNVp (brutto national volleyprodukten), att öka. Möjligheter att mäta BNVn ligger i att t.ex. fråga utvalda grupper av ledare och utövare: vet/förstår de organisationens uppgift? Tror de på uppgiften? Kan de påverka den? Känner de att deras engagemang bidrar till uppgiften? Grad av olika känslomässiga bindningar Sådan mätning ger då kvalitativa mått på t.ex. kunskap/intellektuell tillgång, varumärkeslojalitet och organisationskultur. Mätningarna mäter sådant som i mycket hög grad är påverkbart. Till skillnad från en resultatmätning som mäter framgångar där man är i högre grad är beroende av saker som man inte kan påverka Individuella planer och möjligheter Karriärmöjligheter Ledar- och spelarutvecklingsplanen ska erbjuda attraktiva och tydliga karriärmöjligheter. För individer med proffsdrömmar finns, trots en stenhård internationell konkurrens för våra landslag, stora möjligheter genom den stora internationella marknaden Individens och helhetens förhållande För att lyckas i traditionell mening måste vi lyckas genom en ny strategi som är anpassad utifrån dagens villkor för Svensk volleyboll. Den bygger på att individernas utveckling är en förutsättning för sportens framgång. 34

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Nationell idrottsutbildning

Nationell idrottsutbildning Delegationsbeslut Handläggare: Gunilla Ericsson 2011-06-20 GN 2011.0225 Degerfors IF Nationell idrottsutbildning Sammanfattning Degerfors IF har inkommit med ett brev angående genomförande av nationell

Läs mer

Svensk Pingis framtid 2011-2016

Svensk Pingis framtid 2011-2016 Svensk Pingis framtid 2011-2016 1 Vision Svensk Pingis Svensk Pingis ska sträva mot att vara bäst för alla på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla alla våra områden och det gör vi genom en stark

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄND NATIONELL IDROTTSUTBILDNING (NIU) - I ämnet specialidrott orientering

ANSÖKAN OM GODKÄND NATIONELL IDROTTSUTBILDNING (NIU) - I ämnet specialidrott orientering ANSÖKAN OM GODKÄND NATIONELL IDROTTSUTBILDNING (NIU) - I ämnet specialidrott orientering Ort och datum Underskrift av behörig företrädare för huvudman förtydligande Sökande Huvudman Organisationsnummer

Läs mer

VERKSAMHETEN NU. Detta är vi, 2015 700-750 spelare

VERKSAMHETEN NU. Detta är vi, 2015 700-750 spelare VERKSAMHETEN NU Detta är vi, 2015 700-750 spelare Dunungarna 2011-2014 (40 barn + föräldrar) Träningsgrupper: (450 spelare) Flickor 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 01/02, 99/00, DJ Pojkar 10, 09, 08, 07,

Läs mer

Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå.

Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå. Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursbeskrivning 2016-2017 Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå. SISU Idrottsutbildarna genomför i samarbete med RF Idrottens

Läs mer

Verksamhetsidé - VOIB

Verksamhetsidé - VOIB Verksamhetsidé - VOIB VOIB ansvarar för all landslagsverksamhet för svenska badmintonspelare. VOIB ska tillse bästa förutsättningar för landslagsspelare i kvalitetssäkrade miljöer och tillsammans med individen

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T MÅLDOKUMENTET Ishockeyn Vill SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen INNEHÅLL Sid 3 Sid 4 Presentation Ishockey för barn Ishockey för ungdom Ishockey för juniorer Sid 5 Sid 6 Ishockey

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015

Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015 Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015 Ett utbildningsprogram för elittränare/elitcoacher SISU Idrottsutbildarna i samarbete med RF genomför Idrottens ETU 2013-15. Nytt för i år är möjlighet

Läs mer

Ledarskap Coaching. "Coaching av unge utøvere i et langtidsperspektiv

Ledarskap Coaching. Coaching av unge utøvere i et langtidsperspektiv Ledarskap Coaching "Coaching av unge utøvere i et langtidsperspektiv 1 Utveckling av unga utövare Coaching Talang Coachens roll Arbetssätt - Coaching filosofi - Kierkegaard Coachens utveckling Coachingens

Läs mer

Spelarutveckling Tips från coachen. Föräldramöte 13 maj 2015 Magnus Ennerberg, KLTK

Spelarutveckling Tips från coachen. Föräldramöte 13 maj 2015 Magnus Ennerberg, KLTK Spelarutveckling Tips från coachen Föräldramöte 13 maj 2015 Magnus Ennerberg, KLTK Bakgrund Informationen i presentationen utgår från tre delar: - Tränarerfarenhet(över 14.000 timmar på banan) - Utbildningar(3

Läs mer

Stor blandning - lika behandling. Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling

Stor blandning - lika behandling. Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling Stor blandning - lika behandling Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling Inledning Den här strategin borde inte behövas. En strategi för att säkerställa det självklara att alla som är involverade

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

LICENSED 1080 PERFORMANCE SPECIALIST

LICENSED 1080 PERFORMANCE SPECIALIST MOVEMENT SYSTEMS LICENSED 1080 PERFORMANCE SPECIALIST MOVEMENT IS THE ESSENCE OF PERFORMANCE Som Licensierad 1080 Performance Specialist kommer du ha en unik förmåga att kunna analysera och förstå funktionell

Läs mer

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN Svenska Baseboll och Softboll Förbundet Om SBSFs Internationella Handlingsplan Denna handlingsplan skall utgöra riktmärke och ange ambitionsnivå för Svenska Baseboll och Softboll

Läs mer

5. Strategi 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1)

5. Strategi 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1) 5. 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1) Vision Bättre idrott för fler Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan 2009-02-01 Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan Bakgrund Stockholms Idrottsförbunds fick 1 juli 2007 i uppdrag att ge idrottsföreningar möjligheten

Läs mer

Lorem ipsum suas. Dubbla karriärer. Framgång i idrott och studier med ADC/TDC Växjö

Lorem ipsum suas. Dubbla karriärer. Framgång i idrott och studier med ADC/TDC Växjö Dubbla karriärer Framgång i idrott och studier med ADC/TDC Växjö 1 ADC/TDC Växjö är en satsning för framtiden Athletics Development Center (ADC) och Tennis Development Center (TDC) i Växjö erbjuder dig

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

Förbered dig genom att inventera gruppen (styrelseuppdrag, antal år inom idrott och annan relevant info).

Förbered dig genom att inventera gruppen (styrelseuppdrag, antal år inom idrott och annan relevant info). Föreningsutveckling Plattformen Plattformen är grundförutsättningarna för att en förening eller ett lag ska fungera och nå utveckling. Det innefattar faktorer så som organisation, miljö, kultur, ekonomi,

Läs mer

RIKSIDROTTSGYMNASIET Löpargymnasiet Sollentuna

RIKSIDROTTSGYMNASIET Löpargymnasiet Sollentuna RIKSIDROTTSGYMNASIET Löpargymnasiet Sollentuna Återföringsrapport, 2011/2012 Jenny Svender Återföringsrapport Riksidrottsgymnasier 2011/2012 Ort och datum: Sollentuna, 28 mars 2012 Deltagare: Namn Funktion

Läs mer

Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning

Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning Svenska triathlonförbundets barn och ungdomsledarutbildning riktar sig till föreningsledare för åldrarna 7-15 år. Utbildningen består av tre olika delkurser;

Läs mer

NATIONELLT GODKÄND IDROTTSUTBILDNING HANDBOLL

NATIONELLT GODKÄND IDROTTSUTBILDNING HANDBOLL NATIONELLT GODKÄND IDROTTSUTBILDNING HANDBOLL VAD VILL DU? Vill du gå en gymnasieutbildning och samtidigt göra en elitsatsning på handboll så är det dig vi vill satsa på. Du får personlig individuell utveckling

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

Välkommen till ett nytt år med NIU! Nationell Idrottsutbildning - Innebandy

Välkommen till ett nytt år med NIU! Nationell Idrottsutbildning - Innebandy HAR DU DET SOM KRÄVS FÖR ATT BLI BÄST? Välkommen till ett nytt år med NIU! Nationell Idrottsutbildning - Innebandy Stockholmsinnebandyn är med facit i hand duktig på att fostra talanger som inte bara representerar

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 PISTOLSEKTIONEN Svenskt pistolskytte mot världsklass 2020 Svenska Skyttesportförbundet Swedish Shooting Sport Federation www.skyttesport.se Pistolsektionens verksamhetsplan 2015 -

Läs mer

Dokumentation Nätverkande konferens för distriktsstyrelserna 27-29 september 2013 Malmö/Köpenhamn

Dokumentation Nätverkande konferens för distriktsstyrelserna 27-29 september 2013 Malmö/Köpenhamn Dokumentation Nätverkande konferens för distriktsstyrelserna 27-29 september 2013 Malmö/Köpenhamn Deltagare Ilkka Räisänen, Thomas Rydberg, Helene Andersson, Nina Olsson,Patrick Edgren, Albin Andersson

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

Dagens föreläsning. Grundläggande syn. Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö

Dagens föreläsning. Grundläggande syn. Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö Henrik Gustafsson 2013 Dagens föreläsning Myter om Vad är? Miljöns betydelse sklimatet Psykologiska behov och Vad göra för att stimulera? Grundläggande

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Rörelse hela livet en utvecklingsmodell för svensk gymnastik

Rörelse hela livet en utvecklingsmodell för svensk gymnastik Rörelse hela livet en utvecklingsmodell för svensk gymnastik Vårt uppdrag är att erbjuda rörelse hela livet. Svensk gymnastik har något för alla, oavsett ålder, förutsättningar och ambitionsnivå. För att

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

Röda tråden. - så fungerar vår förening

Röda tråden. - så fungerar vår förening Röda tråden - så fungerar vår förening K FUM Örebro Basket 1 Inledning Röda tråden är en vägledning för alla i vår förening och handlar om hur vi vill att vår barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas.

Läs mer

Svenska Orienteringsförbundets strategi för elitutvecklingsmiljöer

Svenska Orienteringsförbundets strategi för elitutvecklingsmiljöer 2015-01-27 s strategi för elitutvecklingsmiljöer (SOFT) har till uppgift att främja, utveckla och administrera den svenska orienteringsidrotten och att företräda denna nationellt och internationellt. Förbundet

Läs mer

Positiv psykologi och motivation: Att skapa en utvecklande inlärningsmiljö

Positiv psykologi och motivation: Att skapa en utvecklande inlärningsmiljö Positiv psykologi och motivation: Att skapa en utvecklande inlärningsmiljö Henrik Gustafsson 2011 Att motivera genom att framkalla rädsla kan fungera i ett kortare perspektiv för att få människor att genomföra

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Din karriär inom idrotten börjar nu! Plugga och bo på Bosön - idrottens viktigaste

Läs mer

ELIT GÖTEBORG DEN MEST ATTRAKTIVA FRIIDROTTSMILJÖN I SVERIGE

ELIT GÖTEBORG DEN MEST ATTRAKTIVA FRIIDROTTSMILJÖN I SVERIGE ELIT GÖTEBORG DEN MEST ATTRAKTIVA FRIIDROTTSMILJÖN I SVERIGE Visionen är att Göteborg ska ha den mest attraktiva friidrottsmiljön i Sverige BAKGRUND På distriktsårsmötet 2009 beslutade Göteborgsklubbarna

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet på Prioritet Serneke Arena. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet på Prioritet Serneke Arena. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG ASPERO IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG Elitidrottsgymnasiet på Prioritet Serneke Arena Du hänger la med! www.aspero.nu i Modern utbildning ASPERO EKONOMI inriktning ekonomi Om du vill bli ekonom, ekonomichef,

Läs mer

KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013

KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013 KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013 1 Innehåll 4 SVENSK KONSTÅKNING FRAMGÅNGSRIK IDROTT 5 VERKSAMHETSIDÉ 6 VÄRDEGRUND

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Verksamhetsplan 2014/2015 Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Vår verksamhet Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279.

Läs mer

Lärgruppsplan. Simlinjen. svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER

Lärgruppsplan. Simlinjen. svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER Lärgruppsplan Simlinjen svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER SIMLINJEN är simningens utvecklingstrappa och utgör grunden för svensk simning. Boken belyser vilka färdigheter individen bör

Läs mer

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Klubbpresentation Samt Sponsorpaket 2005/2006 Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Besöks adress: Alviksvägen 30 Organisations nummer: 802010-5550 Post adress: Box 140 23 Förenings nummer:

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat:

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat: Utbildningsfolder: Bakgrund Gävle kommun har beslutat att ta ett helhetsgrepp kring likabehandling och jämställd idrott. Syftet är att arbetet som sker föreningsvis ska stärka idrottsföreningarna genom

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Bilaga 2, Projekt Innehåll 1 Projekt Levels... 2 1.1 Fas 1... 2 1.1.1... 2 1.1.2... 2 1.1.3 Målsättning del 1... 2 1.1.4... 3 1.1.5 Avgränsning... 3

Läs mer

Kenneth. Kista. Bo Bjunér, Förhinder. Gruppen. att föredra. bild.

Kenneth. Kista. Bo Bjunér, Förhinder. Gruppen. att föredra. bild. Deltagare Magnus Fantenberg, Badminton Sweden Kia Altemark, Badminton Sweden Kenneth Nordh, Badminton Sweden Jan Samuelsson, Badminton Sweden Jens Grill, Badmintonn Sweden Jon Norrgren, den unga generationen

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Activage Trainer Senior Fitness Specialist

Activage Trainer Senior Fitness Specialist Activage Academy 2015/2016 Activage Trainer Senior Fitness Specialist Utbildningen till Activage Trainer ger dig både teoretisk och praktisk specialistkunskap i senior fitness - seniorträning. Med stöd

Läs mer

ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO

ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO Syfte Att åter göra vattenpolo till en etablerad idrott i Sverige genom att flytta fokus och resurser från landslagsverksamhet till breddutveckling. Bakgrund och

Läs mer

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu 1 Innehållsförteckning Varla IBK Ledord... 3 Mål med Barnverksamhet... 4 Mål med Ungdomsverksamheten...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Skolbrottning - Rekrytering

Skolbrottning - Rekrytering Skolbrottning - Rekrytering Handledning för klubbar Inledning 2007 upprättade s (SBF) Sportkommitté en handlingsplan för att öka antalet brottare i Sverige. En av punkterna i handlingsplanen var att starta

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Idrottens framtida finansiering är säkrad Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunnal

Läs mer

Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3. Ekonomiska mål 2013... 3. Volymmål... 3. Aktiva...

Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3. Ekonomiska mål 2013... 3. Volymmål... 3. Aktiva... Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå) Innehåll Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3 Ekonomiska mål 2013... 3 Volymmål...

Läs mer

Idrott och social hållbarhet

Idrott och social hållbarhet Idrott och social hållbarhet Malmö 27 maj 2015 Janne Carlstedt, Riksidrottsförbundet Jenny Hellberg, Skåneidrotten Idrott och social hållbarhet (A6 och B6) Idrotten engagerar många människor i vårt samhälle

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 5-manna 8-9 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Idrottsval och specialisering

Idrottsval och specialisering Idrottsval och specialisering Om våra toppidrottares vägar till landslaget RF:s elitidrottskonferens Göteborg, 11-12/5, 2015 PG Fahlström Per Gerrevall, Mats Glemne & Susanne Linnér Linnéuniversitetet.

Läs mer

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport Den 8 oktober beslutade styrelsen

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Juni 2013 Cecilia Perlind TNS-Sifo 1 Om undersökningen TNS March 2013 1526475 Struktur och innehåll i undersökningen GLÄDJE & Roligt

Läs mer

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Motion till Förbundsmötet 2014 Ankom 13 11 24 114 73 Stockholm Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Bakgrund: har aldrig engagerat sig i idrottsgymnasier i någon form. S.k. profilerade

Läs mer

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM. GÖTEBORG in 2015!

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM. GÖTEBORG in 2015! ASPERO IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG Göteborg s Nya Ar ena Aspero fl yttar in 2015! Elitidrottsgymnasiet Du hänger la med! www.aspero.nu i Modern utbildning ASPERO EKONOMI inriktning ekonomi Om du vill bli

Läs mer

VISION 50/50 Den vinnande vägen

VISION 50/50 Den vinnande vägen VISION 50/50 Den vinnande vägen ANNICA LUNDSTRÖM Klubbchef/VD Örebro City Golf & CC Arbetat som klubbchef i 19 år Gift med Michaell Lundström, PGA Club Professional Två döttrar Emelie 22 & Ella 18 Vice

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

Human Dynamics att förstå sig själv och andra

Human Dynamics att förstå sig själv och andra Human Dynamics att förstå sig själv och andra Vad ger Human Dynamics? Forskning har visat att det största hindret för att skapa framgångsrika företag inte ligger i bristen på affärsidéer utan i bristande

Läs mer

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING Arbetsmaterial 4R Stor blandning lika behandling Arbetsmaterial 4R Samma nivå samma möjligheter Arbetet som din förening står inför borde inte behövas. Ni ska säkerställa

Läs mer

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning?

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Management Då är det här rätt utbildning för dig... 40 sp CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

UEFA DAM-EM 2013. Kalmar 6 maj

UEFA DAM-EM 2013. Kalmar 6 maj UEFA DAM-EM 2013 Kalmar 6 maj DAM- OCH FLICKFOTBOLL I SVERIGE OCH VÄRLDEN Vilka associationer ger detta? Positiva? Negativa? Allmänt intresse? Publiksiffror? Utövande? Framtid? DAM- OCH FLICKFOTBOLL I

Läs mer

Voltigen vill 2024. En fantastisk sport

Voltigen vill 2024. En fantastisk sport Voltigen vill 2024 En fantastisk sport Voltige är en unik kamratsport där flickor och pojkar, kvinnor och män, ponnyer och hästar tävlar tillsammans på lika villkor och i samma klasser. 1. Voltigen vill

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet

Mellansvenska Handbollförbundet Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 Av: Johan Johansson Uffe Nyström Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Då är det här rätt utbildning för dig...

Då är det här rätt utbildning för dig... Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Då är det här rätt utbildning för dig... CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM FÖR SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET. En schysst idrott utan en massa pekpinnar

VARUMÄRKESPLATTFORM FÖR SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET. En schysst idrott utan en massa pekpinnar VARUMÄRKESPLATTFORM FÖR SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET En schysst idrott utan en massa pekpinnar VARUMÄRKET Detta är Svenska Frisbeesportförbundets varumärkesplattform för rekreation och motion med frisbee.

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SYNKRONISERAD KONSTÅKNING 2014-2015

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SYNKRONISERAD KONSTÅKNING 2014-2015 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET 2014-05 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SYNKRONISERAD KONSTÅKNING 2014-2015 Vision: Svenska Konståkningsförbundets vision med elitverksamheten är att vara en

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET 201409/LS SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 Vision: Svenska Konståkningsförbundets vision med elitverksamheten är att bli en ledande

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET 201406/LS SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 Vision: Svenska Konståkningsförbundets vision med elitverksamheten är att bli en ledande

Läs mer

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott!

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott! Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens bästa! Visionen

Läs mer

KONSTRUKTION AV DET IDEELLA LEDARSKAPET. SÄRART OCH MERVÄRDE? LEDARSKAPSARENAN 12 FEBRUARI 2015 ERIK SJÖSTRAND HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM

KONSTRUKTION AV DET IDEELLA LEDARSKAPET. SÄRART OCH MERVÄRDE? LEDARSKAPSARENAN 12 FEBRUARI 2015 ERIK SJÖSTRAND HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM KONSTRUKTION AV DET IDEELLA LEDARSKAPET. SÄRART OCH MERVÄRDE? LEDARSKAPSARENAN 12 FEBRUARI 2015 ERIK SJÖSTRAND HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM Page 1 SÄRART OCH MERVÄRDE Om idéburna organisationer över tid

Läs mer

ASPERO. Aspero skapar vinnare. www.aspero.nu IDROTTSGYMNASIUM. studiemässigt, idrottsligt och socialt KARLSKRONA

ASPERO. Aspero skapar vinnare. www.aspero.nu IDROTTSGYMNASIUM. studiemässigt, idrottsligt och socialt KARLSKRONA ASPERO IDROTTSGYMNASIUM KARLSKRONA Aspero skapar vinnare studiemässigt, idrottsligt och socialt www.aspero.nu i Utbildningen ASPERO EKONOMI inriktning ekonomi Om du vill bli ekonom, ekonomichef, säljare,

Läs mer