Stratsys ANVÄNDARKONFERENS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stratsys ANVÄNDARKONFERENS"

Transkript

1 ANVÄNDARKONFERENS Stratsys 2014 Årets konferens bjuder på en intressant blandning av inbjudna specialister, samarbetspartners och ett flertal kunder som delar med sig av sina erfarenheter och goda exempel. Nytt för i år är att vi bjuder in alla våra kunder oavsett bransch till denna konferens. Med ett spännande program och många seminarier hoppas vi att ni ska få två innehållsrika dagar! Vi avslutar konferensens första dag med en gemensam middag där du får fortsatt tillfälle att träffa och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet. Du är varmt välkommen att ta med dig kollegor, men vi reserverar oss för max 250 personer och då gäller först till kvarn. TORSDAG 22/5 Klockan Dagen avslutas med middag. FREDAG 23/5 Klockan PLATS Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm T-station Östermalmstorg BOENDE Hotellrum finns reserverade på Scandic Park, Karlavägen 43. Ange kod BSTR vid bokning senast den 27 mars. Det går att boka via deras webbplats eller telefon Enkelrum kr /Dubbel kr. ANMÄLAN Senast den 29/4, klicka här! På anmälningssidan anger du vilka seminarier du önskar att gå på. Begränsat antal platser, först till kvarn! PRIS & BETALNING kr per person ex moms. Anmälan är bindande från den 29/4 och inkluderar konferens samt mat och dryck. Vid förhinder får platsen överlåtas till en kollega men behöver i så fall informeras om till Stratsys. För frågor om konferensen, kontakta Clara Westman på nummer eller Varmt välkommen!

2 Program torsdagen den 22 maj Registrering, kaffe och smörgås Stratsys hälsar välkommen Nyheter i verktyget Vi ger en tillbakablick över det gångna året, presenterar de viktigaste nyheterna och berättar om vilka huvudområden Stratsys kommer fokusera på framöver Paus (bensträckare & byte av lokal) Seminariepass 1 (Beskrivning av seminariepass finns längst bak i programmet) Spår 1A: Kundcase Datainspektionen Douglas berättar om Datainspektionens arbete med verksamhetsstyrning och delar med sig av sina erfarenheter om myndighetens tänk att samla verksamhetskritisk information i Stratsys. Ta del av tankar, erfarenheter och ambitioner om hur Stratsys kan användas som ett integrerat ledningssystem. Douglas Boldt, Datainspektionen Spår 1B: Kundcase Region Halland - Delaktighet är en framgångsfaktor Åsa Johnsson-Stierna delger sina erfarenheter om hur Närsjukvården i Region Halland arbetar med projekt och hur Stratsys har varit ett stöd för att skapa delaktighet och engagemang i denna process. Åsa Johnsson-Stierna, Landstinget Halland Spår 1C: Kundcase Nordanstigs kommun Med alla planer som vi i dag hanterar i en kommun är det lätt att missa helheten och istället enbart fokusera på detaljer. Nordanstig ger er en inblick i det strategiska arbetet för att skapa ett ledningssystem för framtiden. Carina Nilsson, Nordanstigs kommun Lunch Vad gömmer sig bakom resultaten? Antalet mått och resultat inom offentlig sektor är nästintill oändligt. Det gör att det är lätt att bli fartblind och att verksamheten fastnar i mätning efter mätning. Hur ofta ställer ni er däremot frågan; vad bedriver vi för åtgärder för att påverka resultatet? Under seminariet berättar Lars Strid från SKL om arbetet med en ny vägledande skrift som släpps under hösten 2014 kring temat resultatstyrning och vad som är framgångsfaktorer för att förbättra och utveckla kritiska resultat inom offentlig verksamhet. Vilka åtgärder är det som leder till framgång och vad ska vi prioritera i arbetet med styrning och uppföljning. Lars Strid, projektledare för kvalitet och resultat, SKL Paus (bensträckare & byte av lokal) Lars Strid, SKL

3 Program torsdagen den 22 maj Seminariepass 2 (Beskrivning av seminariepass finns längst bak i programmet) Spår 2A: Struktur och kultur för skolans systematiska kvalitetsarbete Administration och kommunikation runt skollagen, läroplaner och kommunens styrning tar mycket tid från rektorns och lärarens pedagogiska arbete. För att underlätta arbetet och frigöra tid krävs struktur, men räcker det? För att ytterligare stärka Stratsys erbjudande för skolan har vi inlett ett samarbete med Skoldialogen. Janne Söderlund, Skoldialogen Joakim Stattin, Stratsys Spår 2B: Stratsys som kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Fler än 20 av våra kunder använder idag Stratsys som sitt kvalitetsledningssystem och har anpassat verktyget efter sin verksamhet. Susanne Arvidsson ifrån Landskrona stad presenterar hur de arbetar med ledningssystemet, med fokus på det systematiska förbättringsarbete som bedrivs. Susanne Arvidsson, Landskrona stad Anna Osmund & Fredrik Demling, Stratsys Spår 2C: INTERN KONTROLL & RISK Intern styrning och kontroll är ett aktuellt ämne i offentlig sektor, men vad innebär det i praktiken? Hur säkerställer man som offentlig aktör att organisationen arbetar på ett enhetligt sätt med riskanalys, kontrollaktiviteter och uppföljning? Vad är en internkontrollplan? Vem är den till för? Och framförallt hur skapar man värde genom internkontrollarbete i Stratsys? Johan Kåverud & Fredrik Robbert, Stratsys Spår 2D: Stratsys Integration Services Genomgång av vilka möjligheter som finns med Stratsys Integration Services. Vi kommer bland annat titta på hur Stratsys automatiskt kan hämta en resultaträkning från andra system (t ex Aditro eller QlikView) till en uppföljningsrapport och hur en användare enkelt kan välja in nyckeltal från en extern nyckeltalsdatabas (Kolada) Kaffepaus Inspirationsföreläsare Robert Karjel Helikopterpilot, överstelöjtnant i flygvapnet, författare och en mycket uppskattad talare. Robert har bland annat tjänstgjort i Adenviken och Indiska oceanen för att bekämpa somaliska pirater på uppdrag av FN och EU. Robert föreläser om hur ledare skapar framgångsrika organisationer genom att plocka fram drivkraften hos individerna samt om vikten av att ha en gemensam historia som fogar samman den vardagliga verksamheten med de övergripande målen Mingel Middag Robert Karjel

4 Program fredagen den 23 maj Registrering och kaffe Seminariepass 3 (Beskrivning av seminariepass finns längst bak i programmet) Spår 3A: Stratsys för ökad jämställdhet och mångfald Stockholms Stad berättar hur man arbetar med Stratsys verktyg för att skapa sina jämställdhets- och mångfaldsplaner. Hör om projektet från bakgrund till projektavslut, samt hur styrmodellen är uppsatt för att svara mot de lagkrav som finns inom området. Åsa Asmundsson & Yvonne Claesson, Stockholms Stad Spår 3B: Stödfunktionernas konsultativa roll i arbetet med planering och uppföljning Detta seminarium syftar till att belysa hur stödfunktionerna (ekonomi, HR, IT, strateger/ utvecklare, mfl ) bör arbeta för att utgöra ett konsultativt stöd i chefernas arbete med planering och uppföljning. Sven-Martin Åkesson, Åkesson Managementkonsult AB Spår 3C: Stratsys jämförelsetjänst Stratsys jämförelsetjänst sätter medborgaren i centrum med en söktjänst rörande olika välfärdstjänster, t ex skola, omsorg och kultur & fritid. Falkenbergs kommun närvarar vid seminariet för att ge sin syn på tjänsten, vad som krävs vid ett införande och diskutera hur vi framöver kan förbättra tjänsten ytterligare. Mattias Törngren, Falkenbergs kommun Josefine Lindskog, Stratsys Spår 3D: Fördjupning nyheter Genomgång av nya funktioner som utvecklats under året. Spåret riktar sig till systemadministratörer och fokuserar på hur nyheterna fungerar administrativt i verktyget Kaffepaus Strategisk styrning på en offentlig marknad Ett samtal om hur vi med gemensamma krafter och modern teknologi kan stödja utveckling och innovationskraft i offentlig förvaltning. Crister Molander, Affärsutvecklare Microsoft Nu utmanar vi Axel! Självständiga myndigheter och självstyrande kommuner är sedan länge självklarheter. Men kraven på samverkan dem emellan ökar dels för att förenkla för privatpersoner och företagare och dels för att skapa en effektivare offentlig sektor. Men vad betyder det i praktiken? Vilka möjligheter och utmaningar behöver vi ta oss an när kraven på gemensam utveckling och finansiering blir allt större? På uppdrag av SKL har vi gjort en utredning kring förutsättningar för digital samverkan. Vi menar att Sverige är redo att utmana Axel Oxenstiernas gamla styrprinciper. Carin Forest och Anders Persson, Governo Crister Molander, Microsoft Lunch Carin Forest, Governo

5 Program fredagen den 23 maj Seminariepass 4 (Beskrivning av seminariepass finns längst bak i programmet) Spår 4A: Strategisk Styrning i praktiken Microsoft, Stratsys och Acando visar på konkreta praktiska tillämpningar på hur modern teknologi kan stödja verksamhetens utveckling. Vi kommer att visa på möjligheter kring kommunikation, samarbete och beslutsstöd. Hur kan vi göra analyser, fördjupa dialogen med insatta personer, samarbeta och återrapportera på ett effektivt sätt. Magnus Forsberg, Microsoft & Magnus Björk, Acando Anders Klintelius, Stratsys Spår 4B: Styrning på riktigt - kan en styrmodell engagera? Styrning handlar om att påverka beteendet i en hel organisation i riktning mot vision och mål. I grund och botten handlar det om att åstadkomma förflyttning, men alltför ofta koncentreras frågor om styrning till krångliga administrativa modeller som inte blir de levande verktyg som skapar värde i verksamhetsansvariga chefers vardag. Mats Carlström, Public Partner Spår 4C: Möteshantering i Stratsys Tänk hur mycket tid vi spenderar på möten idag och vilka vinsterna skulle vara om möteshanteringen effektiviserades så att alla är förberedda inför möten och att saker som beslutas under möten också genomförs. Under passet går vi igenom hur möteshantering kan effektiviseras genom att använda den nya mötesmodulen som finns i Stratsys verktyg. Anders Hjalmarsson, Stratsys Spår 4D: Automatiserad inläsning av nyckeltal från KOLADA till Stratsys I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) finns över 3000 nyckeltal att använda som underlag för analys och jämförelse. Nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter. Under seminariet berättar Anders Norrlid från RKA mer om Kolada och dess framtida utveckling, och sin syn på hur nyckeltalen kan integreras i verksamheternas styrning och uppföljning. Anders Norrlid, RKA David Wahlbeck, Stratsys Seminariepass 5 (Beskrivning av seminariepass finns längst bak i programmet) Spår 5A: Stockholms Universitet Stockholms universitets IT-avdelning arbetar med sitt styrkort och även flera olika planer i Stratsys. Under seminariet delar Benita Falenius från IT-avdelningen med sig av hur de har lagt upp arbetet och på vilket sätt de har skapat avdelningens styrkort med utgångspunkt från de olika planerna. Benita Falenius, Stockholms Universitet Spår 5C: Feedback och kommunikation i Stratsys Passet behandlar hur man kan jobba med feedback och kommunikation i Stratsys verktyg. Genom att ha en bra struktur för kommunikation och feedback kring innehållet i planerna ges förutsättningar för ökat engagemang och bättre kvalité. Spår 5B: Hantera projekt i Stratsys Skapa en överblick över projekten! Under seminariet diskuterar vi och visar vilka möjligheter som finns med Stratsys för styrning och hantering av projekt. Marita Sirviö & Fredrik Sjöholm, Stratsys Spår 5D: Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) I februari 2014 fick Nybro kommun SKL:s pris för bästa webbpresentation av KKiK. Seminariet syftar till att ge nya idéer och praktiska exempel på hur KKiK kan användas som en del i styrningen och för att ge bra information till medborgarna om kvaliteten på den service som tillhandahålls. Karolina Dahlblom & Camilla Kallenberg, Nybro kommun Andreas Modin, Stratsys

6 Seminariespår 1 - Torsdag 22 maj kl SPÅR 1A: Datainspektionen Datainspektionen har använt Stratsys verktyg sedan våren 2012 och jobbar ständigt för att utveckla verktyget. Douglas Boldt, administrativ chef och ansvarig för Stratsys, är idésprutan som hela tiden tittar på vad som kan läggas in i Stratsys. Målsättningen är att allt som kan underlätta processer och arbetsmoment ska finnas i Stratsys i den mån det är möjligt. På så sätt kan verktyget bli ett operativt stöd för hela verksamheten, både för chefer och för övriga medarbetare. Under seminariet berättar Douglas om Datainspektionens arbete med verksamhetsstyrning och delar med sig av sina erfarenheter om myndighetens tänk att samla verksamhetskritisk information i Stratsys. Ta del av tankar, erfarenheter och ambitioner om hur Stratsys kan användas som ett integrerat ledningssystem. Douglas Bolt, Administrativ chef, Datainspektionen SPÅR 1B: Region Halland En av framgångsfaktorerna för Närsjukvården i Halland är att genom enkla medel ge medarbetare och chefer insyn i utvecklingen av sin verksamhet. Närsjukvården arbetar med LEAN och använder Stratsys som ett verktyg för att visualisera utvecklingen över tid samt för att kunna skapa handlingsplaner på en enkelt sätt. Åsa Johnsson-Stierna delger sina erfarenheter om hur Närsjukvården i Region Halland arbetar med olika projekt samt hur Stratsys utgör ett stöd för att skapa delaktighet och engagemang i denna process. Åsa Johnsson-Stierna, Verksamhetsutvecklare, Närsjukvården, Region Halland SPÅR 1C: Nordanstigs kommun Att bygga helheten Hur ser vi skogen för alla träd? Med alla planer som vi i dag hanterar i en kommun är det lätt att missa helheten och istället enbart fokusera på detaljer. Hur upptäcker vi sambanden mellan resultaten i olika planer och verksamheter? Hur möjliggör vi i framtiden bra analyser? Kommer vi kunna svara på hur arbetsmiljön påverkar kvaliteten i en verksamhet eller ser vi det som två skilda delar? Och hur kan Stratsys bistå kommunen i detta arbete? Carina Nilsson, Tf. kvalitets- och utvecklingsledare från Nordanstigs kommun, ger er en inblick i det strategiska arbete som hon och hennes kollegor i Nordanstig gör för att skapa ett ledningssystem för framtiden. Carina Nilsson, Tf. kvalitets- och utvecklingsledare, Nordanstigs kommun

7 Seminariespår 2 - Torsdag 22 maj kl SPÅR 2A: Struktur och kultur för skolans systematiska kvalitetsarbete Administration och kommunikation runt skollagen, läroplaner och kommunens styrning tar mycket tid från rektorns och lärarens pedagogiska arbete. För att underlätta arbetet och frigöra tid krävs struktur, men räcker det? För att ytterligare stärka Stratsys erbjudande för skolan har vi inlett ett samarbete med Skoldialogen. Skoldialogen har under lång tid arbetat med modeller, metodik och utbildning för bättre styrning inom skolans värld. Fokus ligger på struktur, systematik, styrning, ständiga förbättringar och sist men inte minst kultur i form av engagemang och uthållighet. Under seminariet visar Stratsys och Skoldialogen hur struktur och kultur kan mötas i Stratsys verktyg Janne Söderlund, VD, Skoldialogen Joakim Stattin, Stratsys SPÅR 2B: Stratsys som kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Stratsys har en standardiserad modell för hur en organisation operativt kan arbeta med systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. Målsättningen är att utifrån processer och rutiner standardisera och förenkla uppföljningen av egenkontroller, riskanalyser och handlingsplaner. Fler än 20 av våra kunder använder idag Stratsys som sitt kvalitetsledningssystem och har anpassat verktyget efter sin verksamhet. Under seminariet kommer en av våra kunder att demonstrera hur de använder Stratsys för att systematiskt förbättra kvalitén i sin verksamhet samt hur de resonerar utifrån förordningen. Susanne Arvidsson, Landskrona stad Anna Osmund & Fredrik Demling, Stratsys SPÅR 2C: Intern kontroll & risk Under seminariepasset pratar och demonstrerar Stratsys specialister på intern styrning och kontroll om olika lösningar på hur en offentlig organisation kan arbeta med intern styrning och kontroll utifrån COSOs ramverk. Syftet med att använda Stratsys som verktyg för intern kontroll är att skapa ett integrerat flöde som hanterar hela processen från riskanalys till kontrollaktiviteter och åtgärder, till uppföljning och rapportering. Under passet går vi igenom teorin bakom COSO och hur en offentlig organisation på ett enkelt och transparent sätt kan skapa struktur och ordning i sin interna styrning och kontroll, med utgångspunkt i goda exempel från våra kunder. Riskanalys, Kontrollaktiviteter, Åtgärder, Uppföljning & testning, Internkontrollplanen, Rapportering, FISK, kommunallagen & koden för svensk bolagsstyrning Johan Kåverud & Fredrik Robbert, Stratsys SPÅR 2D: Stratsys integration services Stratsys har sedan 1,5 år ett dedikerat utvecklingsteam som bara jobbar med att utveckla Stratsys Integration Services. Utvecklingsarbetet bygger på 3 grundpelare: Öppet - Kunden äger sin data och ska själv kunna göra bygga egna integrationer och lösningar med data från Stratsys, därför utvecklar vi Stratsys API Enkelt - Det ska vara enkelt att integrera, därför utvecklar vi färdig paketerade integrationslösningar som går snabbt och enkelt att komma igång med. Säkert - För att integrationerna ska vara säkra tillämpar vi den senaste tekniken för kryptering och autentisering.

8 Seminariespår 3 - Fredag 23 maj kl SPÅR 3A: Stratsys för ökad jämställdhet & mångfald Stockholms Stad arbetar aktivt med att öka jämställdheten och mångfalden inom sina förvaltningar och bolag. Sedan en tid använder man Stratsys verktyg för att skapa sina jämställdhets- och mångfaldsplaner. Detta har möjliggjort en gemensam struktur, mer konkreta planer och enklare uppföljning. Representanter från Stockholms Stad berättar om projektet från bakgrund till projektavslut, samt hur styrmodellen är uppsatt för att svara mot de lagkrav som finns inom området. Vi visar även några andra exempel på hur arbetet med jämställdhet och mångfald kan hanteras i Stratsys verktyg. Åsa Asmundsson & Yvonne Claesson, personalstrategiska avdelningen, Stockholms Stad Fredrik Sjöholm, Stratsys SPÅR 3B: Stödfunktionernas konsultativa roll i arbetet med planering och uppföljning Detta seminarium syftar till att belysa hur stödfunktionerna (ekonomi, HR, IT, strateger/utvecklare, mfl) bör arbeta för att utgöra ett konsultativt stöd i chefernas arbete med planering och uppföljning. Några frågor som kommer diskuteras är: -Vilka olika roller har stödfunktionerna och hur ska de balanseras? -Hur kan förhållningssätt och arbetssätt utvecklas för att konsultativt stödja cheferna? -Vilka kompetenser och förmågor behöver utvecklas för ett bättre stöd? Sven-Martin Åkesson, Åkesson Managementkonsult AB SPÅR 3C: Stratsys jämförelsetjänst Stratsys jämförelsetjänst sätter medborgaren i centrum med en söktjänst för olika välfärdstjänster som t.ex. skola, omsorg, kultur och fritid. Smidigt och enkelt söker kommuninvånarna fram information om och jämför olika verksamheter och enheter med varandra, allt utifrån egna preferenser. Utifrån en karta får invånarna även snabbt en geografisk överblick och kan utifrån denna göra jämförelser. Kanske vill man som nyinflyttad i en kommun se var idrottshallarna finns, vad som kan utövas i dessa och vilken anläggning som ligger närmast jobbet? Eller varför inte jämföra olika förskolor för att bilda sig en uppfattning om i vilken skola barnen ska gå och direkt kunna anmäla intresse om förskoleplats? Detta är några av de möjligheter som Stratsys erbjuder med sin jämförelsetjänst, en service till era medborgare. Under seminariet deltar Falkenbergs kommun som delar med sig av sina erfarenheter av tjänsten, från införande till lansering. Vi diskuterar även hur vi kan förbättra tjänsten ytterligare framöver. Mattias Törngren, IT-ekonom, Falkenbergs kommun Josefine Lindskog, Stratsys SPÅR 3D: Fördjupning nyheter Stratsys visar ett urval av de nya funktioner som utvecklats under året. Målet med passet är att ge inspiration och tips kring hur de nya funktionerna kan användas på bästa sätt. Passet riktar sig främst till systemadministratörer och personer som är intresserade av att lära sig mer om hur administrationen i Stratsys fungerar. Under passet kommer det finnas möjlighet att ställa frågor om nyheterna som gås igenom.

9 Seminariespår 4 - Fredag 23 maj kl SPÅR 4A: Strategisk styrning i praktiken Stratsys har sedan 2007 varit Guldpartner till Microsoft inom applikationsutveckling. Sedan 2013 är Stratsys tillsammans med ett fåtal utvalda företag även Preferred Partner. Det innebär att Microsoft investerar resurser i att utveckla standards för integration och gränssnitt mellan våra respektive produkter, i syfte att underlätta och öka värdet för våra gemensamma kunder. För närvarande är det tre områden vi arbetar med: Sharepoint Vi har skapat en App i SharePoint som visar min att göra lista från Stratsys och låter användaren rapportera status och skriva kommentar på aktiviteter direkt i SharePoint. Det är även möjligt att visa upp vyer från Stratsys i SharePoint för att t.ex visa hur avdelningen ligger till i förhållande till uppsatta mål. Lync En integration till kommunikationsverktyget Lync i Stratsys där du kan skicka snabbmeddelande eller ringa en användare direkt i Stratsys när du pekar på t.ex en ansvarig. Microsoft BI Flertalet av er har redan idag licens och möjlighet att nyttja Microsofts BI-lösning. Istället för att köpa in BI-funktionalitet från andra leverantörer, kan ett kostnadseffektivt datalager enkelt byggas upp och fyllas med innehåll från olika verksamhetssystem. Microsoft och Stratsys kommer under en timme att förevisa integrationslösningar som vi hittills har genomfört, vad vi arbetar med framåt samt diskutera vilka ytterligare lösningar som skulle vara värdeskapande för er i framtiden. Magnus Forsberg, Kundansvarig, Microsoft Magnus Björk, Affärsutvecklare, Acando Anders Klintelius, Stratsys SPÅR 4B: Styrning på riktigt - kan en styrmodell engagera? Styrning handlar om att påverka beteendet i en hel organisation i riktning mot vision och mål. I grund och botten handlar det om att åstadkomma förflyttning, men alltför ofta koncentreras frågor om styrning till krångliga administrativa modeller som inte blir de levande verktyg som skapar värde i verksamhetsansvariga chefers vardag. Kan sättet att utöva styrning och ledning istället utformas så att den underlättar för dig och dina medarbetare att göra skillnad och åstadkomma förändring? Public Partner har utvecklat Navigatorn, en styrmodell som tar sin utgångspunkt i omvärldens krav och förväntningar och tar fasta på den egna viljan. Navigatorn bygger på en löpande dialog mellan organisationens olika nivåer och mellan chefer och medarbetare. Den har de för verksamheten viktigaste frågorna i fokus och ett gemensamt språk för hela organisationen. Nyckelorden är förenkling, delaktighet och ömsesidigt ansvarstagande. Mats Carlström, VD, Public Partner

10 Seminariespår 4 - Fredag 23 maj kl SPÅR 4C: Möteshantering i Stratsys verktyg Tänk hur mycket tid vi spenderar på möten idag och vilka vinsterna skulle vara om möteshanteringen effektiviserades så att alla är förberedda inför möten och att saker som beslutas under möten också genomförs. Under passet går vi igenom hur möteshantering kan effektiviseras genom att använda den nya mötesmodulen som finns i Stratsys verktyg. Stratsys har tagit fram en modul för att effektivisera möteshantering. I Stratsys mötesmodul går det att skapa och kollaborera kring agenda och underlag inför möten, anteckna åtgärder och beslut under möten och distribuera protokoll efter möten. Alla mötesdeltagare får också bra stöd för att hålla koll på och följa upp de aktiviteter och beslut som tas fram under mötet. Under passet får du insikt i hur mötesmodulen fungerar och du får även möjlighet att ge feedback på framtida utveckling av mötesmodulen. Anders Hjalmarsson, Stratsys SPÅR 4D: Automatiserad inläsning av nyckeltal från KOLADA till Stratsys I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) finns över 3000 nyckeltal att använda som underlag för analys och jämförelse. Nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter. Det är nu möjligt att hämta data för Koladas alla nyckeltal automatiserat till Stratsys databas. Detta görs genom anrop mot ett s.k. API (Application Programming Interface). Under seminariet berättar Anders Norrlid från RKA mer om Kolada och dess framtida utveckling, och sin syn på hur nyckeltalen kan integreras i verksamheternas styrning och uppföljning. Därefter visar representanter från Stratsys hur man praktiskt kan använda den automatiserade inläsningen av nyckeltal från Kolada till Stratsys. Anders Norrlid, Kanslichef, RKA David Wahlbeck, Stratsys

11 Seminariespår 5 - Fredag 23 maj kl SPÅR 5A: Stockholms Universitet IT-avdelningen på Stockholms universitet arbetar med sitt styrkort i Stratsys. IT-avdelningens målsättning är att Stratsys ska fungera som ett helintegrerat ledningssystem. Som en del i detta arbete har IT-avdelningen levandegjort universitetsgemensamma och avdelningsspecifika planer så som IT-strategisk plan, Systematisk arbetsmiljöplan, Revisionsplan, Grön IT-plan, Miljöhandlingsplan, Informationssäkerhetsplan, Jämställdhetsplan. Benita Falenius från IT-avdelningen delar med sig tankar och ambitioner och hur man arbetar för att tydliggöra de olika planerna inom avdelningen samt hur dessa samverkar med IT-avdelningen mål. Benita Falenius, Informationssäkerhetssamordnare, IT-avdelningen, Stockholms universitet Sara Hed, Stratsys SPÅR 5B: Projekthantering Under seminariet visar vi vilka möjligheter som finns med Stratsys för styrning och hantering av projekt. Nyheter som utvecklats under året kommer att presenteras och praktiska exempel för olika tillämpningar visas. Vi vill även diskutera och ta del av era tankar och idéer när det gäller projekthantering. Bland annat kommer följande frågor att diskuteras: Hur kan projektstyrning fungera? Hur skapas överblick över projekten i organisationen? Hur ser processen ut från projektidé till planering, genomförande, uppföljning och rapportering? Hur kan Stratsys fungera som verktyg för er projektstyrning? Vilka funktioner är speciellt viktiga i ett verktyg för projektstyrning? Marita Sirviö & Fredrik Sjöholm, Stratsys SPÅR 5C: Feedback och kommunikation i Stratsys verktyg Stratsys visar hur modulen för feedback och kommunikation skapar förutsättningar för diskussion kring innehållet i planerna. Med en effektiv feedbackprocess kortas kommunikationsvägarna och det blir enklare att arbeta kollaborera med sina kollegor. Möjlighet ges till att diskutera med andra kunder och lära av varandra kring hur man jobbar för att få en bra struktur för kommunikation och feedback. SPÅR 5D: Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Ökad medborgardialog I februari 2014 fick Nybro kommun SKL:s pris för bästa webbpresentation av KKiK. Seminariet syftar till att ge nya idéer och praktiska exempel på hur KKiK kan användas som en del i styrningen och för att ge bra information till medborgarna om kvaliteten på den service som tillhandahålls. Nybro kommun berättar hur deras mål och resultatstyrning har utvecklats med KKiK och hur det fungerar i praktiken. Under passet kommer ni också att få höra hur de använder Stratsys för att höja fokus på resultat och förbättra dialogen med medborgarna Karolina Dahlblom, Utvecklingsstrateg, Nybro & Camilla Kallenberg, Utvecklingsledare, Nybro kommun Andreas Modin, Stratsys

ÅRETS ANVÄNDARKONFERENS ÄR LITE AV ETT JUBILEUM DÅ DET ÄR 10:E ÅRET I RAD!

ÅRETS ANVÄNDARKONFERENS ÄR LITE AV ETT JUBILEUM DÅ DET ÄR 10:E ÅRET I RAD! 2015 ÅRETS ANVÄNDARKONFERENS ÄR LITE AV ETT JUBILEUM DÅ DET ÄR 10:E ÅRET I RAD! Det känns roligt att i år kunna erbjuda en intressant blandning av inbjudna specialister, inspiratörer, samarbetspartners

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

största tillbaka! för DIG som berörs av i välfärdens tjänst Stockholm 10-11 oktober

största tillbaka! för DIG som berörs av i välfärdens tjänst Stockholm 10-11 oktober ÄNTLIGEN ÄR Sveriges största Mötesplats och konferens för IT DIG som berörs av tillbaka! i välfärdens tjänst Stockholm 10-11 oktober Välkommen till eförvaltningsdagarna 2012! Från vision till handling

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Omvärldsbevakning i praktiken. Erfarenheter från fem framgångsrika organisationer

Omvärldsbevakning i praktiken. Erfarenheter från fem framgångsrika organisationer Omvärldsbevakning i praktiken Erfarenheter från fem framgångsrika organisationer Innehåll Förord...3 Inledning...4 Eskilstuna kommun...8 Projekt startade systematiskt omvärldsarbete på bred front Gotlands

Läs mer

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling Projekt för utveckling av den egna kommunens arbete med hjälp av analyshandbok för öppna Jämförelser inom socialtjänsten. Sep 2012-dec

Läs mer

AVANCERAD VERKSAMHETS-

AVANCERAD VERKSAMHETS- inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 januari 2015 MODERATOR Rikard Olsson Ekan Management VÅRA TALARE Migrationsverket My Rabenius Kvalitetsavdelningen Sida Annika Lysén Chefscontroller Försäkringskassan

Läs mer

utbildningar våren verksamhetsutveckling Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning

utbildningar våren verksamhetsutveckling Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning utbildningar verksamhetsutveckling 2004 våren Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning Svenska chefer måste bli bättre ledare I vår senaste utbildningskatalog tog jag upp en

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Problemet med framtiden är att den ofta anländer innan vi är redo för den. Arnold H.Glasgow Den offentliga sektorn förändras i en allt snabbare takt. Kommunernas

Läs mer

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten sida 2 av 73 Välkommen Välkommen till denna utbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi för socialtjänsten. Utbildningen innehåller olika exempel från kommuner

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015

STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015 STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015 Strategisk plan med korta mål och planeringsinriktning för 2015 Godkänd av Katrin Westling Palm 2014-06-25 På väg mot visionen Den strategiska

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Kurskatalog. NFI Utbildning. Våren 2015. www.nfi.se

Kurskatalog. NFI Utbildning. Våren 2015. www.nfi.se Kurskatalog NFI Utbildning Våren 2015 www.nfi.se Välkommen till en ny termin! Välkommen till kompetensutveckling med NFI! Vi har sedan 1985 förmedlat kompetens mellan de som har den och de som behöver

Läs mer

Medborgarservice i kommunen

Medborgarservice i kommunen Uppbyggnad och vidareförädling av kommunal kundtjänst Medborgarservice i kommunen Planering Införande Vidareutveckling En väg in fördelar, utmaningar, uppbyggnad och vidareförädling Styrning och ledning

Läs mer