Stratsys ANVÄNDARKONFERENS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stratsys ANVÄNDARKONFERENS"

Transkript

1 ANVÄNDARKONFERENS Stratsys 2014 Årets konferens bjuder på en intressant blandning av inbjudna specialister, samarbetspartners och ett flertal kunder som delar med sig av sina erfarenheter och goda exempel. Nytt för i år är att vi bjuder in alla våra kunder oavsett bransch till denna konferens. Med ett spännande program och många seminarier hoppas vi att ni ska få två innehållsrika dagar! Vi avslutar konferensens första dag med en gemensam middag där du får fortsatt tillfälle att träffa och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet. Du är varmt välkommen att ta med dig kollegor, men vi reserverar oss för max 250 personer och då gäller först till kvarn. TORSDAG 22/5 Klockan Dagen avslutas med middag. FREDAG 23/5 Klockan PLATS Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm T-station Östermalmstorg BOENDE Hotellrum finns reserverade på Scandic Park, Karlavägen 43. Ange kod BSTR vid bokning senast den 27 mars. Det går att boka via deras webbplats eller telefon Enkelrum kr /Dubbel kr. ANMÄLAN Senast den 29/4, klicka här! På anmälningssidan anger du vilka seminarier du önskar att gå på. Begränsat antal platser, först till kvarn! PRIS & BETALNING kr per person ex moms. Anmälan är bindande från den 29/4 och inkluderar konferens samt mat och dryck. Vid förhinder får platsen överlåtas till en kollega men behöver i så fall informeras om till Stratsys. För frågor om konferensen, kontakta Clara Westman på nummer eller Varmt välkommen!

2 Program torsdagen den 22 maj Registrering, kaffe och smörgås Stratsys hälsar välkommen Nyheter i verktyget Vi ger en tillbakablick över det gångna året, presenterar de viktigaste nyheterna och berättar om vilka huvudområden Stratsys kommer fokusera på framöver Paus (bensträckare & byte av lokal) Seminariepass 1 (Beskrivning av seminariepass finns längst bak i programmet) Spår 1A: Kundcase Datainspektionen Douglas berättar om Datainspektionens arbete med verksamhetsstyrning och delar med sig av sina erfarenheter om myndighetens tänk att samla verksamhetskritisk information i Stratsys. Ta del av tankar, erfarenheter och ambitioner om hur Stratsys kan användas som ett integrerat ledningssystem. Douglas Boldt, Datainspektionen Spår 1B: Kundcase Region Halland - Delaktighet är en framgångsfaktor Åsa Johnsson-Stierna delger sina erfarenheter om hur Närsjukvården i Region Halland arbetar med projekt och hur Stratsys har varit ett stöd för att skapa delaktighet och engagemang i denna process. Åsa Johnsson-Stierna, Landstinget Halland Spår 1C: Kundcase Nordanstigs kommun Med alla planer som vi i dag hanterar i en kommun är det lätt att missa helheten och istället enbart fokusera på detaljer. Nordanstig ger er en inblick i det strategiska arbetet för att skapa ett ledningssystem för framtiden. Carina Nilsson, Nordanstigs kommun Lunch Vad gömmer sig bakom resultaten? Antalet mått och resultat inom offentlig sektor är nästintill oändligt. Det gör att det är lätt att bli fartblind och att verksamheten fastnar i mätning efter mätning. Hur ofta ställer ni er däremot frågan; vad bedriver vi för åtgärder för att påverka resultatet? Under seminariet berättar Lars Strid från SKL om arbetet med en ny vägledande skrift som släpps under hösten 2014 kring temat resultatstyrning och vad som är framgångsfaktorer för att förbättra och utveckla kritiska resultat inom offentlig verksamhet. Vilka åtgärder är det som leder till framgång och vad ska vi prioritera i arbetet med styrning och uppföljning. Lars Strid, projektledare för kvalitet och resultat, SKL Paus (bensträckare & byte av lokal) Lars Strid, SKL

3 Program torsdagen den 22 maj Seminariepass 2 (Beskrivning av seminariepass finns längst bak i programmet) Spår 2A: Struktur och kultur för skolans systematiska kvalitetsarbete Administration och kommunikation runt skollagen, läroplaner och kommunens styrning tar mycket tid från rektorns och lärarens pedagogiska arbete. För att underlätta arbetet och frigöra tid krävs struktur, men räcker det? För att ytterligare stärka Stratsys erbjudande för skolan har vi inlett ett samarbete med Skoldialogen. Janne Söderlund, Skoldialogen Joakim Stattin, Stratsys Spår 2B: Stratsys som kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Fler än 20 av våra kunder använder idag Stratsys som sitt kvalitetsledningssystem och har anpassat verktyget efter sin verksamhet. Susanne Arvidsson ifrån Landskrona stad presenterar hur de arbetar med ledningssystemet, med fokus på det systematiska förbättringsarbete som bedrivs. Susanne Arvidsson, Landskrona stad Anna Osmund & Fredrik Demling, Stratsys Spår 2C: INTERN KONTROLL & RISK Intern styrning och kontroll är ett aktuellt ämne i offentlig sektor, men vad innebär det i praktiken? Hur säkerställer man som offentlig aktör att organisationen arbetar på ett enhetligt sätt med riskanalys, kontrollaktiviteter och uppföljning? Vad är en internkontrollplan? Vem är den till för? Och framförallt hur skapar man värde genom internkontrollarbete i Stratsys? Johan Kåverud & Fredrik Robbert, Stratsys Spår 2D: Stratsys Integration Services Genomgång av vilka möjligheter som finns med Stratsys Integration Services. Vi kommer bland annat titta på hur Stratsys automatiskt kan hämta en resultaträkning från andra system (t ex Aditro eller QlikView) till en uppföljningsrapport och hur en användare enkelt kan välja in nyckeltal från en extern nyckeltalsdatabas (Kolada) Kaffepaus Inspirationsföreläsare Robert Karjel Helikopterpilot, överstelöjtnant i flygvapnet, författare och en mycket uppskattad talare. Robert har bland annat tjänstgjort i Adenviken och Indiska oceanen för att bekämpa somaliska pirater på uppdrag av FN och EU. Robert föreläser om hur ledare skapar framgångsrika organisationer genom att plocka fram drivkraften hos individerna samt om vikten av att ha en gemensam historia som fogar samman den vardagliga verksamheten med de övergripande målen Mingel Middag Robert Karjel

4 Program fredagen den 23 maj Registrering och kaffe Seminariepass 3 (Beskrivning av seminariepass finns längst bak i programmet) Spår 3A: Stratsys för ökad jämställdhet och mångfald Stockholms Stad berättar hur man arbetar med Stratsys verktyg för att skapa sina jämställdhets- och mångfaldsplaner. Hör om projektet från bakgrund till projektavslut, samt hur styrmodellen är uppsatt för att svara mot de lagkrav som finns inom området. Åsa Asmundsson & Yvonne Claesson, Stockholms Stad Spår 3B: Stödfunktionernas konsultativa roll i arbetet med planering och uppföljning Detta seminarium syftar till att belysa hur stödfunktionerna (ekonomi, HR, IT, strateger/ utvecklare, mfl ) bör arbeta för att utgöra ett konsultativt stöd i chefernas arbete med planering och uppföljning. Sven-Martin Åkesson, Åkesson Managementkonsult AB Spår 3C: Stratsys jämförelsetjänst Stratsys jämförelsetjänst sätter medborgaren i centrum med en söktjänst rörande olika välfärdstjänster, t ex skola, omsorg och kultur & fritid. Falkenbergs kommun närvarar vid seminariet för att ge sin syn på tjänsten, vad som krävs vid ett införande och diskutera hur vi framöver kan förbättra tjänsten ytterligare. Mattias Törngren, Falkenbergs kommun Josefine Lindskog, Stratsys Spår 3D: Fördjupning nyheter Genomgång av nya funktioner som utvecklats under året. Spåret riktar sig till systemadministratörer och fokuserar på hur nyheterna fungerar administrativt i verktyget Kaffepaus Strategisk styrning på en offentlig marknad Ett samtal om hur vi med gemensamma krafter och modern teknologi kan stödja utveckling och innovationskraft i offentlig förvaltning. Crister Molander, Affärsutvecklare Microsoft Nu utmanar vi Axel! Självständiga myndigheter och självstyrande kommuner är sedan länge självklarheter. Men kraven på samverkan dem emellan ökar dels för att förenkla för privatpersoner och företagare och dels för att skapa en effektivare offentlig sektor. Men vad betyder det i praktiken? Vilka möjligheter och utmaningar behöver vi ta oss an när kraven på gemensam utveckling och finansiering blir allt större? På uppdrag av SKL har vi gjort en utredning kring förutsättningar för digital samverkan. Vi menar att Sverige är redo att utmana Axel Oxenstiernas gamla styrprinciper. Carin Forest och Anders Persson, Governo Crister Molander, Microsoft Lunch Carin Forest, Governo

5 Program fredagen den 23 maj Seminariepass 4 (Beskrivning av seminariepass finns längst bak i programmet) Spår 4A: Strategisk Styrning i praktiken Microsoft, Stratsys och Acando visar på konkreta praktiska tillämpningar på hur modern teknologi kan stödja verksamhetens utveckling. Vi kommer att visa på möjligheter kring kommunikation, samarbete och beslutsstöd. Hur kan vi göra analyser, fördjupa dialogen med insatta personer, samarbeta och återrapportera på ett effektivt sätt. Magnus Forsberg, Microsoft & Magnus Björk, Acando Anders Klintelius, Stratsys Spår 4B: Styrning på riktigt - kan en styrmodell engagera? Styrning handlar om att påverka beteendet i en hel organisation i riktning mot vision och mål. I grund och botten handlar det om att åstadkomma förflyttning, men alltför ofta koncentreras frågor om styrning till krångliga administrativa modeller som inte blir de levande verktyg som skapar värde i verksamhetsansvariga chefers vardag. Mats Carlström, Public Partner Spår 4C: Möteshantering i Stratsys Tänk hur mycket tid vi spenderar på möten idag och vilka vinsterna skulle vara om möteshanteringen effektiviserades så att alla är förberedda inför möten och att saker som beslutas under möten också genomförs. Under passet går vi igenom hur möteshantering kan effektiviseras genom att använda den nya mötesmodulen som finns i Stratsys verktyg. Anders Hjalmarsson, Stratsys Spår 4D: Automatiserad inläsning av nyckeltal från KOLADA till Stratsys I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) finns över 3000 nyckeltal att använda som underlag för analys och jämförelse. Nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter. Under seminariet berättar Anders Norrlid från RKA mer om Kolada och dess framtida utveckling, och sin syn på hur nyckeltalen kan integreras i verksamheternas styrning och uppföljning. Anders Norrlid, RKA David Wahlbeck, Stratsys Seminariepass 5 (Beskrivning av seminariepass finns längst bak i programmet) Spår 5A: Stockholms Universitet Stockholms universitets IT-avdelning arbetar med sitt styrkort och även flera olika planer i Stratsys. Under seminariet delar Benita Falenius från IT-avdelningen med sig av hur de har lagt upp arbetet och på vilket sätt de har skapat avdelningens styrkort med utgångspunkt från de olika planerna. Benita Falenius, Stockholms Universitet Spår 5C: Feedback och kommunikation i Stratsys Passet behandlar hur man kan jobba med feedback och kommunikation i Stratsys verktyg. Genom att ha en bra struktur för kommunikation och feedback kring innehållet i planerna ges förutsättningar för ökat engagemang och bättre kvalité. Spår 5B: Hantera projekt i Stratsys Skapa en överblick över projekten! Under seminariet diskuterar vi och visar vilka möjligheter som finns med Stratsys för styrning och hantering av projekt. Marita Sirviö & Fredrik Sjöholm, Stratsys Spår 5D: Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) I februari 2014 fick Nybro kommun SKL:s pris för bästa webbpresentation av KKiK. Seminariet syftar till att ge nya idéer och praktiska exempel på hur KKiK kan användas som en del i styrningen och för att ge bra information till medborgarna om kvaliteten på den service som tillhandahålls. Karolina Dahlblom & Camilla Kallenberg, Nybro kommun Andreas Modin, Stratsys

6 Seminariespår 1 - Torsdag 22 maj kl SPÅR 1A: Datainspektionen Datainspektionen har använt Stratsys verktyg sedan våren 2012 och jobbar ständigt för att utveckla verktyget. Douglas Boldt, administrativ chef och ansvarig för Stratsys, är idésprutan som hela tiden tittar på vad som kan läggas in i Stratsys. Målsättningen är att allt som kan underlätta processer och arbetsmoment ska finnas i Stratsys i den mån det är möjligt. På så sätt kan verktyget bli ett operativt stöd för hela verksamheten, både för chefer och för övriga medarbetare. Under seminariet berättar Douglas om Datainspektionens arbete med verksamhetsstyrning och delar med sig av sina erfarenheter om myndighetens tänk att samla verksamhetskritisk information i Stratsys. Ta del av tankar, erfarenheter och ambitioner om hur Stratsys kan användas som ett integrerat ledningssystem. Douglas Bolt, Administrativ chef, Datainspektionen SPÅR 1B: Region Halland En av framgångsfaktorerna för Närsjukvården i Halland är att genom enkla medel ge medarbetare och chefer insyn i utvecklingen av sin verksamhet. Närsjukvården arbetar med LEAN och använder Stratsys som ett verktyg för att visualisera utvecklingen över tid samt för att kunna skapa handlingsplaner på en enkelt sätt. Åsa Johnsson-Stierna delger sina erfarenheter om hur Närsjukvården i Region Halland arbetar med olika projekt samt hur Stratsys utgör ett stöd för att skapa delaktighet och engagemang i denna process. Åsa Johnsson-Stierna, Verksamhetsutvecklare, Närsjukvården, Region Halland SPÅR 1C: Nordanstigs kommun Att bygga helheten Hur ser vi skogen för alla träd? Med alla planer som vi i dag hanterar i en kommun är det lätt att missa helheten och istället enbart fokusera på detaljer. Hur upptäcker vi sambanden mellan resultaten i olika planer och verksamheter? Hur möjliggör vi i framtiden bra analyser? Kommer vi kunna svara på hur arbetsmiljön påverkar kvaliteten i en verksamhet eller ser vi det som två skilda delar? Och hur kan Stratsys bistå kommunen i detta arbete? Carina Nilsson, Tf. kvalitets- och utvecklingsledare från Nordanstigs kommun, ger er en inblick i det strategiska arbete som hon och hennes kollegor i Nordanstig gör för att skapa ett ledningssystem för framtiden. Carina Nilsson, Tf. kvalitets- och utvecklingsledare, Nordanstigs kommun

7 Seminariespår 2 - Torsdag 22 maj kl SPÅR 2A: Struktur och kultur för skolans systematiska kvalitetsarbete Administration och kommunikation runt skollagen, läroplaner och kommunens styrning tar mycket tid från rektorns och lärarens pedagogiska arbete. För att underlätta arbetet och frigöra tid krävs struktur, men räcker det? För att ytterligare stärka Stratsys erbjudande för skolan har vi inlett ett samarbete med Skoldialogen. Skoldialogen har under lång tid arbetat med modeller, metodik och utbildning för bättre styrning inom skolans värld. Fokus ligger på struktur, systematik, styrning, ständiga förbättringar och sist men inte minst kultur i form av engagemang och uthållighet. Under seminariet visar Stratsys och Skoldialogen hur struktur och kultur kan mötas i Stratsys verktyg Janne Söderlund, VD, Skoldialogen Joakim Stattin, Stratsys SPÅR 2B: Stratsys som kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Stratsys har en standardiserad modell för hur en organisation operativt kan arbeta med systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. Målsättningen är att utifrån processer och rutiner standardisera och förenkla uppföljningen av egenkontroller, riskanalyser och handlingsplaner. Fler än 20 av våra kunder använder idag Stratsys som sitt kvalitetsledningssystem och har anpassat verktyget efter sin verksamhet. Under seminariet kommer en av våra kunder att demonstrera hur de använder Stratsys för att systematiskt förbättra kvalitén i sin verksamhet samt hur de resonerar utifrån förordningen. Susanne Arvidsson, Landskrona stad Anna Osmund & Fredrik Demling, Stratsys SPÅR 2C: Intern kontroll & risk Under seminariepasset pratar och demonstrerar Stratsys specialister på intern styrning och kontroll om olika lösningar på hur en offentlig organisation kan arbeta med intern styrning och kontroll utifrån COSOs ramverk. Syftet med att använda Stratsys som verktyg för intern kontroll är att skapa ett integrerat flöde som hanterar hela processen från riskanalys till kontrollaktiviteter och åtgärder, till uppföljning och rapportering. Under passet går vi igenom teorin bakom COSO och hur en offentlig organisation på ett enkelt och transparent sätt kan skapa struktur och ordning i sin interna styrning och kontroll, med utgångspunkt i goda exempel från våra kunder. Riskanalys, Kontrollaktiviteter, Åtgärder, Uppföljning & testning, Internkontrollplanen, Rapportering, FISK, kommunallagen & koden för svensk bolagsstyrning Johan Kåverud & Fredrik Robbert, Stratsys SPÅR 2D: Stratsys integration services Stratsys har sedan 1,5 år ett dedikerat utvecklingsteam som bara jobbar med att utveckla Stratsys Integration Services. Utvecklingsarbetet bygger på 3 grundpelare: Öppet - Kunden äger sin data och ska själv kunna göra bygga egna integrationer och lösningar med data från Stratsys, därför utvecklar vi Stratsys API Enkelt - Det ska vara enkelt att integrera, därför utvecklar vi färdig paketerade integrationslösningar som går snabbt och enkelt att komma igång med. Säkert - För att integrationerna ska vara säkra tillämpar vi den senaste tekniken för kryptering och autentisering.

8 Seminariespår 3 - Fredag 23 maj kl SPÅR 3A: Stratsys för ökad jämställdhet & mångfald Stockholms Stad arbetar aktivt med att öka jämställdheten och mångfalden inom sina förvaltningar och bolag. Sedan en tid använder man Stratsys verktyg för att skapa sina jämställdhets- och mångfaldsplaner. Detta har möjliggjort en gemensam struktur, mer konkreta planer och enklare uppföljning. Representanter från Stockholms Stad berättar om projektet från bakgrund till projektavslut, samt hur styrmodellen är uppsatt för att svara mot de lagkrav som finns inom området. Vi visar även några andra exempel på hur arbetet med jämställdhet och mångfald kan hanteras i Stratsys verktyg. Åsa Asmundsson & Yvonne Claesson, personalstrategiska avdelningen, Stockholms Stad Fredrik Sjöholm, Stratsys SPÅR 3B: Stödfunktionernas konsultativa roll i arbetet med planering och uppföljning Detta seminarium syftar till att belysa hur stödfunktionerna (ekonomi, HR, IT, strateger/utvecklare, mfl) bör arbeta för att utgöra ett konsultativt stöd i chefernas arbete med planering och uppföljning. Några frågor som kommer diskuteras är: -Vilka olika roller har stödfunktionerna och hur ska de balanseras? -Hur kan förhållningssätt och arbetssätt utvecklas för att konsultativt stödja cheferna? -Vilka kompetenser och förmågor behöver utvecklas för ett bättre stöd? Sven-Martin Åkesson, Åkesson Managementkonsult AB SPÅR 3C: Stratsys jämförelsetjänst Stratsys jämförelsetjänst sätter medborgaren i centrum med en söktjänst för olika välfärdstjänster som t.ex. skola, omsorg, kultur och fritid. Smidigt och enkelt söker kommuninvånarna fram information om och jämför olika verksamheter och enheter med varandra, allt utifrån egna preferenser. Utifrån en karta får invånarna även snabbt en geografisk överblick och kan utifrån denna göra jämförelser. Kanske vill man som nyinflyttad i en kommun se var idrottshallarna finns, vad som kan utövas i dessa och vilken anläggning som ligger närmast jobbet? Eller varför inte jämföra olika förskolor för att bilda sig en uppfattning om i vilken skola barnen ska gå och direkt kunna anmäla intresse om förskoleplats? Detta är några av de möjligheter som Stratsys erbjuder med sin jämförelsetjänst, en service till era medborgare. Under seminariet deltar Falkenbergs kommun som delar med sig av sina erfarenheter av tjänsten, från införande till lansering. Vi diskuterar även hur vi kan förbättra tjänsten ytterligare framöver. Mattias Törngren, IT-ekonom, Falkenbergs kommun Josefine Lindskog, Stratsys SPÅR 3D: Fördjupning nyheter Stratsys visar ett urval av de nya funktioner som utvecklats under året. Målet med passet är att ge inspiration och tips kring hur de nya funktionerna kan användas på bästa sätt. Passet riktar sig främst till systemadministratörer och personer som är intresserade av att lära sig mer om hur administrationen i Stratsys fungerar. Under passet kommer det finnas möjlighet att ställa frågor om nyheterna som gås igenom.

9 Seminariespår 4 - Fredag 23 maj kl SPÅR 4A: Strategisk styrning i praktiken Stratsys har sedan 2007 varit Guldpartner till Microsoft inom applikationsutveckling. Sedan 2013 är Stratsys tillsammans med ett fåtal utvalda företag även Preferred Partner. Det innebär att Microsoft investerar resurser i att utveckla standards för integration och gränssnitt mellan våra respektive produkter, i syfte att underlätta och öka värdet för våra gemensamma kunder. För närvarande är det tre områden vi arbetar med: Sharepoint Vi har skapat en App i SharePoint som visar min att göra lista från Stratsys och låter användaren rapportera status och skriva kommentar på aktiviteter direkt i SharePoint. Det är även möjligt att visa upp vyer från Stratsys i SharePoint för att t.ex visa hur avdelningen ligger till i förhållande till uppsatta mål. Lync En integration till kommunikationsverktyget Lync i Stratsys där du kan skicka snabbmeddelande eller ringa en användare direkt i Stratsys när du pekar på t.ex en ansvarig. Microsoft BI Flertalet av er har redan idag licens och möjlighet att nyttja Microsofts BI-lösning. Istället för att köpa in BI-funktionalitet från andra leverantörer, kan ett kostnadseffektivt datalager enkelt byggas upp och fyllas med innehåll från olika verksamhetssystem. Microsoft och Stratsys kommer under en timme att förevisa integrationslösningar som vi hittills har genomfört, vad vi arbetar med framåt samt diskutera vilka ytterligare lösningar som skulle vara värdeskapande för er i framtiden. Magnus Forsberg, Kundansvarig, Microsoft Magnus Björk, Affärsutvecklare, Acando Anders Klintelius, Stratsys SPÅR 4B: Styrning på riktigt - kan en styrmodell engagera? Styrning handlar om att påverka beteendet i en hel organisation i riktning mot vision och mål. I grund och botten handlar det om att åstadkomma förflyttning, men alltför ofta koncentreras frågor om styrning till krångliga administrativa modeller som inte blir de levande verktyg som skapar värde i verksamhetsansvariga chefers vardag. Kan sättet att utöva styrning och ledning istället utformas så att den underlättar för dig och dina medarbetare att göra skillnad och åstadkomma förändring? Public Partner har utvecklat Navigatorn, en styrmodell som tar sin utgångspunkt i omvärldens krav och förväntningar och tar fasta på den egna viljan. Navigatorn bygger på en löpande dialog mellan organisationens olika nivåer och mellan chefer och medarbetare. Den har de för verksamheten viktigaste frågorna i fokus och ett gemensamt språk för hela organisationen. Nyckelorden är förenkling, delaktighet och ömsesidigt ansvarstagande. Mats Carlström, VD, Public Partner

10 Seminariespår 4 - Fredag 23 maj kl SPÅR 4C: Möteshantering i Stratsys verktyg Tänk hur mycket tid vi spenderar på möten idag och vilka vinsterna skulle vara om möteshanteringen effektiviserades så att alla är förberedda inför möten och att saker som beslutas under möten också genomförs. Under passet går vi igenom hur möteshantering kan effektiviseras genom att använda den nya mötesmodulen som finns i Stratsys verktyg. Stratsys har tagit fram en modul för att effektivisera möteshantering. I Stratsys mötesmodul går det att skapa och kollaborera kring agenda och underlag inför möten, anteckna åtgärder och beslut under möten och distribuera protokoll efter möten. Alla mötesdeltagare får också bra stöd för att hålla koll på och följa upp de aktiviteter och beslut som tas fram under mötet. Under passet får du insikt i hur mötesmodulen fungerar och du får även möjlighet att ge feedback på framtida utveckling av mötesmodulen. Anders Hjalmarsson, Stratsys SPÅR 4D: Automatiserad inläsning av nyckeltal från KOLADA till Stratsys I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) finns över 3000 nyckeltal att använda som underlag för analys och jämförelse. Nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter. Det är nu möjligt att hämta data för Koladas alla nyckeltal automatiserat till Stratsys databas. Detta görs genom anrop mot ett s.k. API (Application Programming Interface). Under seminariet berättar Anders Norrlid från RKA mer om Kolada och dess framtida utveckling, och sin syn på hur nyckeltalen kan integreras i verksamheternas styrning och uppföljning. Därefter visar representanter från Stratsys hur man praktiskt kan använda den automatiserade inläsningen av nyckeltal från Kolada till Stratsys. Anders Norrlid, Kanslichef, RKA David Wahlbeck, Stratsys

11 Seminariespår 5 - Fredag 23 maj kl SPÅR 5A: Stockholms Universitet IT-avdelningen på Stockholms universitet arbetar med sitt styrkort i Stratsys. IT-avdelningens målsättning är att Stratsys ska fungera som ett helintegrerat ledningssystem. Som en del i detta arbete har IT-avdelningen levandegjort universitetsgemensamma och avdelningsspecifika planer så som IT-strategisk plan, Systematisk arbetsmiljöplan, Revisionsplan, Grön IT-plan, Miljöhandlingsplan, Informationssäkerhetsplan, Jämställdhetsplan. Benita Falenius från IT-avdelningen delar med sig tankar och ambitioner och hur man arbetar för att tydliggöra de olika planerna inom avdelningen samt hur dessa samverkar med IT-avdelningen mål. Benita Falenius, Informationssäkerhetssamordnare, IT-avdelningen, Stockholms universitet Sara Hed, Stratsys SPÅR 5B: Projekthantering Under seminariet visar vi vilka möjligheter som finns med Stratsys för styrning och hantering av projekt. Nyheter som utvecklats under året kommer att presenteras och praktiska exempel för olika tillämpningar visas. Vi vill även diskutera och ta del av era tankar och idéer när det gäller projekthantering. Bland annat kommer följande frågor att diskuteras: Hur kan projektstyrning fungera? Hur skapas överblick över projekten i organisationen? Hur ser processen ut från projektidé till planering, genomförande, uppföljning och rapportering? Hur kan Stratsys fungera som verktyg för er projektstyrning? Vilka funktioner är speciellt viktiga i ett verktyg för projektstyrning? Marita Sirviö & Fredrik Sjöholm, Stratsys SPÅR 5C: Feedback och kommunikation i Stratsys verktyg Stratsys visar hur modulen för feedback och kommunikation skapar förutsättningar för diskussion kring innehållet i planerna. Med en effektiv feedbackprocess kortas kommunikationsvägarna och det blir enklare att arbeta kollaborera med sina kollegor. Möjlighet ges till att diskutera med andra kunder och lära av varandra kring hur man jobbar för att få en bra struktur för kommunikation och feedback. SPÅR 5D: Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Ökad medborgardialog I februari 2014 fick Nybro kommun SKL:s pris för bästa webbpresentation av KKiK. Seminariet syftar till att ge nya idéer och praktiska exempel på hur KKiK kan användas som en del i styrningen och för att ge bra information till medborgarna om kvaliteten på den service som tillhandahålls. Nybro kommun berättar hur deras mål och resultatstyrning har utvecklats med KKiK och hur det fungerar i praktiken. Under passet kommer ni också att få höra hur de använder Stratsys för att höja fokus på resultat och förbättra dialogen med medborgarna Karolina Dahlblom, Utvecklingsstrateg, Nybro & Camilla Kallenberg, Utvecklingsledare, Nybro kommun Andreas Modin, Stratsys

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 september 2011 TALARE Rådet för främjande av kommunala analyser, SKL Anders Norrlid Sundsvalls kommun Victoria

Läs mer

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2014 SPECIELLT INBJUDEN Utredare: Privata utförare kontroll och insyn (SOU 2013:53) Regeringskansliet Johan Höök VÅRA TALARE Göteborg Energi Andreas

Läs mer

Föreningen Sveriges Kommunalekonomer. Budgetdagarna 2012. 7-8 november 2012

Föreningen Sveriges Kommunalekonomer. Budgetdagarna 2012. 7-8 november 2012 Föreningen Sveriges Kommunalekonomer Budgetdagarna 2012 7-8 november 2012 Medverkar gör bl. a: Mats Kinnwall, Chefekonom SKL Ann-Christin Käll, Vd Folktandvården, Gävleborg AB Anders Ebbesson, Utvecklingsstrateg,

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA TILL STRATSYSDAGARNA 2016!

VARMT VÄLKOMNA TILL STRATSYSDAGARNA 2016! 2016 VARMT VÄLKOMNA TILL STRATSYSDAGARNA 2016! Den 26-27 maj samlas åter igen nästan 500 Stratsysanvändare på Clarion Hotel Stockholm! Innehållet under de två dagarna varvas av inspirerande föreläsare,

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

BESLUTSSTÖD KOMMUNALEKONOMI

BESLUTSSTÖD KOMMUNALEKONOMI inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 november 2014 DU FÅR MÖTA Rådet för främjande av kommunala analyser Anders Norrlid Kanslichef Helsingborgs stad Ann-Marie Ståhlgren Enhetschef Nybro kommun

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

Vi kan hjälpa till att lättare nå målen i förskolan och skolan

Vi kan hjälpa till att lättare nå målen i förskolan och skolan Vi kan hjälpa till att lättare nå målen i förskolan och skolan SKOLDIALOGEN & STRATSYS i samverkan för systematiskt kvalitetsarbete, verksamhetsstyrning och skolutveckling Strategiskt samarbete för en

Läs mer

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 september 2013 VÅRA TALARE Vinnova Nationell kontaktperson Malmö högskola Carl-Henrik Bonde Ekonomichef Göteborgs universitet Pirjo Gustafsson Redovisningsekonom

Läs mer

lean på ekonomiavdelningen

lean på ekonomiavdelningen inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 november 2013 VÅRA TALARE Scania CV Henrik Fellesson Group Controller Statens Servicecenter Tomas Hallqvist Chef Systemadministratör Få lean att fungera i

Läs mer

nyckeltal för ekonomer i socialförvaltningen

nyckeltal för ekonomer i socialförvaltningen inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 februari 2013 KEYNOTE SPEAKER Myrna Palmgren Årets kommunalekonom Region Skåne VÅRA TALARE Rådet för främjande av kommunala analyser Anders Norrlid Kanslichef

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Verksamhetsutveckling utifrån ett systemsynsätt praktiska erfarenheter och resultat från svensk offentlig sektor

Verksamhetsutveckling utifrån ett systemsynsätt praktiska erfarenheter och resultat från svensk offentlig sektor Verksamhetsutveckling utifrån ett systemsynsätt praktiska erfarenheter och resultat från svensk offentlig sektor Seminarium Stockholm 24 Maj, 2011 Systemsynsätt Intresset för systemsynsättet vid utveckling

Läs mer

Nyckeltal för ekonomer i socialförvaltningen Inbjudan till konferens i Stockholm den mars 2012

Nyckeltal för ekonomer i socialförvaltningen Inbjudan till konferens i Stockholm den mars 2012 Nyckeltal för ekonomer i socialförvaltningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2012 TALARE MODERATOR Andreas Johansson SPECIELLT INBJUDNA Föreningen Sveriges Kommunalekonomer Ola Eriksson

Läs mer

Hög tid för HELTID VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samma konferensprogram genomförs vid tre tillfällen. 18 januari 2016 26 januari 2016 28 januari 2016

Hög tid för HELTID VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samma konferensprogram genomförs vid tre tillfällen. 18 januari 2016 26 januari 2016 28 januari 2016 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Hög tid för HELTID Fram till 2023 kommer det att behövas mer än en halv miljon nya medarbetare i välfärden. Samtidigt som det innebär en stor utmaning finns det mycket man kan

Läs mer

ÅRETS ANVÄNDARKONFERENS ÄR LITE AV ETT JUBILEUM DÅ DET ÄR 10:E ÅRET I RAD!

ÅRETS ANVÄNDARKONFERENS ÄR LITE AV ETT JUBILEUM DÅ DET ÄR 10:E ÅRET I RAD! 2015 ÅRETS ANVÄNDARKONFERENS ÄR LITE AV ETT JUBILEUM DÅ DET ÄR 10:E ÅRET I RAD! Det känns roligt att i år kunna erbjuda en intressant blandning av inbjudna specialister, inspiratörer, samarbetspartners

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

etablering av invandrarkvinnor på arbetsmarknaden

etablering av invandrarkvinnor på arbetsmarknaden etablering av invandrarkvinnor inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 mars 2013 Särskild utredare PRAKTIKFALL FRÅN Internationella Kvinnoföreningen i Malmö Ordförande Samordnare Rätt steg Framgångsrika

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Lean kommun. Forum 2010. Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010

Lean kommun. Forum 2010. Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010 Lean kommun Forum 2010 Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010 LYSSNA TILL Speciellt inbjuden talare Robert Kusén Strateg i kommunledningen Kungliga Tekniska Högskolan Anders Hugnell

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

EKONOMISTYRNING PÅ UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FOKUS: RESURSFÖRDELNING

EKONOMISTYRNING PÅ UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FOKUS: RESURSFÖRDELNING EKONOMISTYRNING PÅ inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2014 VÅRA TALARE Sveriges bästa skolkommun 2012 Vellinge kommun Johan Holmqvist Utbildningschef Regionförbundet Örebro Peter Morfeldt

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Nyckeltal för offentlig. upphandling

Nyckeltal för offentlig. upphandling Nyckeltal för offentlig Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 november 2011 TALARE SVT Eva-Lotta Löwstedt-Lundell Jämtlands Läns Landsting Fredric Kilander Lena Book Årets inköpare 2010 Växjö Kommun

Läs mer

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet?

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet? Inspirationsdagen arrangeras hos i Malmö måndagen den 25 augusti med start kl. 12.00 en ny stor aktör på den svenska marknaden Se hur Microsoft SharePoint kan effektivisera din verksamhet Dalsjöfors berättar

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... hösten 2013 19 Fortsatt inspiration från Knowit i Östergötland under hösten 2013! September Under våren har Knowit i Östergötland genomfört ett antal mycket uppskattade seminarier

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Välkommen till EG Utility Användarträff 2015

Välkommen till EG Utility Användarträff 2015 Välkommen till EG Utility Användarträff 2015 årets IT-konferens för dig ANVÄNDARKONFERENS PÅ SCANDIC INFRA CITY Upplands Väsby, den 24-25 september 2015 Kom och nätverka, träffa branschexperter och ta

Läs mer

Gilla kommunen En dag om sociala medier i offentlig sektor

Gilla kommunen En dag om sociala medier i offentlig sektor 2014-11-21 15/22 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Gilla kommunen En dag om sociala medier i offentlig sektor BAKGRUND/ SYFTE De sociala

Läs mer

Miljöledning. ett verktyg för hållbar utveckling. Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun

Miljöledning. ett verktyg för hållbar utveckling. Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun Erfarenhetsutbyte för kommuner och andra offentliga organisationer Onsdag 18 maj 2005 i Uddevalla Sveriges första EMAS-registrerade kommun Hälften av Sveriges kommuner arbetar med miljöledning i delar

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Praktikfall Ale kommun tar kontroll över IT

Praktikfall Ale kommun tar kontroll över IT Praktikfall Ale kommun tar kontroll över IT Ale kommun 29 000 invånare 2 300 anställda DirSys 40 kommunkunder 11 konsulter Agenda Introduktion Ny förvaltningsmodell Förvaltning av förvaltningsmodellen

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

P R O G R A M. Easits Användarkonferens Ärenden för allt. Välkommen till Easits årliga Användarkonferens!

P R O G R A M. Easits Användarkonferens Ärenden för allt. Välkommen till Easits årliga Användarkonferens! P R O G R A M Easits Användarkonferens Ärenden för allt Välkommen till Easits årliga Användarkonferens! 16-17 september 2 0 1 5 Under dessa två dagar kommer vi visa dig hur ni kan arbeta med våra produkter

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER!

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! Välkomna Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare, utvecklingsledare och övriga intresserade på grundskolan

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer

SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP

SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland 20-21 april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP Välkommen till 2017 års upplaga av Synapsen, en mötesplats som inspirerar och ger personlig utveckling till chefer, ledare och politiker

Läs mer

Chef i socialtjänsten

Chef i socialtjänsten inspiration Därför stannar personalen hos oss så blir du en attraktiv arbetsgivare! Från virus till vi-rus! Så skapar du bättre teamkänsla på jobbet Rollen som chef hur hanterar du motstridiga förväntningar,

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN FOKUS: NYCKELTAL inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 VÅRA TALARE Isabell Landström Programdirektör Elisabeth Nordin Hammarö kommun Mia Hernell Blomqvist Kvalitetscontroller Upplands

Läs mer

När tilliten brister. Vänliga hälsningar. Christina Kiernan

När tilliten brister. Vänliga hälsningar. Christina Kiernan Nyhetsbrev augusti 2013 När tilliten brister De ungdomar som kommer i kontakt med sociala insatsgrupper har olika bakgrund, men en sak gemensamt: de har tappat tron på samhället och har svårt att se möjligheten

Läs mer

Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion

Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion Arbetsterapeutens viktiga roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 oktober 2011 TALARE Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Karolinska Institutet Anna Aldehag Så utvecklar

Läs mer

Säker digital kommunikation Inbjudan till informationsmöte 12 december 2017

Säker digital kommunikation Inbjudan till informationsmöte 12 december 2017 Säker digital kommunikation Inbjudan till informationsmöte 12 december 2017 Välkommen till en dag där din organisation kan ta del av resultatet från etableringen av projektet Säker digital kommunikation.

Läs mer

ETABLERING AV INVANDRARKVINNOR PÅ ARBETSMARKNADEN

ETABLERING AV INVANDRARKVINNOR PÅ ARBETSMARKNADEN ETABLERING AV INVANDRARKVINNOR inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 mars 2013 KEYNOTE SPEAKER Arbetsmarknadsdepartementet Elin Landell Särskild utredare PRAKTIKFALL FRÅN Internationella Kvinnoföreningen

Läs mer

ekonomistyrning och planering för utbildningsförvaltningen

ekonomistyrning och planering för utbildningsförvaltningen ekonomistyrning och planering för utbildningsförvaltningen inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 mars 2013 VÅRA TALARE Västerås stad Eva Wetterstrand Direktör ProAros Ing-Marie Rundwall Utbildningsdirektör

Läs mer

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR INBJUDAN Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR SKL erbjuder Dig och Din kommun att delta i Innovationsstafetten ett initiativ för att stödja innovationskraften i våra kommunala

Läs mer

Mäta och styra den tekniska förvaltningen

Mäta och styra den tekniska förvaltningen Stärk och effektivisera förvaltningen! Mäta och styra den tekniska förvaltningen Komponentavskrivning Verksamhetsutveckling Rekrytering Komponentavskrivningar så hanterar du bäst övergången från det tidigare

Läs mer

Attraktiva fritidshem

Attraktiva fritidshem Kvalitetshöjande insikter och inspirerande praktikfall Attraktiva fritidshem Höjd status och samverkan med pedagogik och barnen i fokus Pedagogisk samverkan mellan skola, förskola och fritids så lyckas

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Tydligare ledarskap som ger resultat! CHEF LSS-BOENDE. Utveckla ditt stödboende:

Tydligare ledarskap som ger resultat! CHEF LSS-BOENDE. Utveckla ditt stödboende: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 februari 2015 DU FÅR MÖTA Bromma stadsdelsförvaltning, Stockholms stad Jörgen Nyberg, enhetschef Annicka Wester & Lena Tolfvenstam, biträdande chefer Socialstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Nyckeltal i vården. Rätt nyckeltal för kostnadseffektiv vård. Lyckas med KPP och DRG. Inbjudan till konferens i Stockholm den november 2011

Nyckeltal i vården. Rätt nyckeltal för kostnadseffektiv vård. Lyckas med KPP och DRG. Inbjudan till konferens i Stockholm den november 2011 Nyckeltal i vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 november 2011 TALARE SKL Stefan Ackerby Nyckeltalsinstitutet Anders Johrén Kalmar läns landsting Lars Gunnar Fagerberg Ewa Larsson Rätt

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

Balanserade Styrkort. Västra Götalandsregionen, 2005 1

Balanserade Styrkort. Västra Götalandsregionen, 2005 1 Balanserade Styrkort Västra Götalandsregionen, 2005 1 Kriterier för ledningsstödsystemet Innehåll vision och verksamhetsidé strategiska mål och styrtal aktiviteter för att nå strategiska mål tydlig uppföljningsprocess

Läs mer

NYCKELTAL FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING

NYCKELTAL FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2012 MODERATOR Ordförande SOI VÅRA TALARE Institutionen för Kommunal Ekonomi Roland Almqvist Chef för forskningsinstitutet IKE Identifiera rätt nyckeltal

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Framtidens Förvaltningschef Inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 oktober 2009

Framtidens Förvaltningschef Inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 oktober 2009 Framtidens Förvaltningschef Inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 oktober 2009 TALARE Speciellt inbjuden talare Sveriges Kommuner och Landsting Stefan Ackerby Stockholms universitet Roland Almqvist

Läs mer

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret Avsnitt 1 Vilken roll & betydelse har chefen i ett förbättringsarbete? Att leda ett arbete är ingen enkel

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

ALLT DET GODA En värmländsk inspirationsdag med fokus på äldres hälsa SUNNE SPA 25 APRIL 2017

ALLT DET GODA En värmländsk inspirationsdag med fokus på äldres hälsa SUNNE SPA 25 APRIL 2017 Välkommen till ALLT DET GODA En värmländsk inspirationsdag med fokus på äldres hälsa SUNNE SPA 25 APRIL 2017 Många av de förändringar som görs i vård och omsorg leder till förbättringar som ger förutsättningar

Läs mer

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 2012-09-19 Programutkast för Utbildning av mellanchefer (MCU) 2013 Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 Mellanchefsrollen är speciell: Att både ha ansvaret för resultat

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Enklare Öppnare Effektivare

Enklare Öppnare Effektivare Enklare Öppnare Effektivare INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2013 Inbjudan till utmärkelsen Sveriges IT-kommun 2013 Framväxten av e-samhället erbjuder stora möjligheter för den enskilde, företag

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 Systematiskt kvalitetsarbete, målstyrning och skolutveckling Lär dig konkurrera med bättre kvalitet DÄRFÖR ÄR KVALITETSARBETE SÅ VIKTIGT! Tänker du strategiskt kring kompetensutveckling

Läs mer

Tar din kommun tillvara på digitaliseringens möjligheter? INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017

Tar din kommun tillvara på digitaliseringens möjligheter? INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017 SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017 Tar din kommun tillvara på digitaliseringens möjligheter? INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017 KVALITETSMÄSSAN DEN 14 16 NOVEMBER 2017 SVENSKA

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst Arbetsledning för Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Södermalms hemtjänst AB Sonja Gaugl Malmö stad södra innerstaden Kristina Stern TimeFinder Maria Breitholtz Söderström

Läs mer

SPI RATI ONSEMINARIER ÖSTER-GÖTLAND HÖSTEN

SPI RATI ONSEMINARIER ÖSTER-GÖTLAND HÖSTEN IN SPI RATI ÖSTER- GÖTLAND HÖSTEN 2015 ONSEMINARIER Låt dig inspireras Våren 2015 var en succé för våra kostnadsfria seminarier. Knowit i Östergötland fortsätter på inslagen väg med seminarier som engagerar,

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

NÄMNDSEKRETERARFORUM

NÄMNDSEKRETERARFORUM Succékonferensen PÅ tillfälligt besök i Göteborg! NÄMNDSEKRETERARFORUM inbjudan till konferens i Göteborg den 30-31 oktober 2012 TALARE FRÅN Göteborgs Universitet Halmstads kommun Anders Bergenek Nämndsekreterarens

Läs mer

lean på ekonomiavdelningen

lean på ekonomiavdelningen inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 november 2013 VÅRA TALARE Scania CV Henrik Fellesson Group Controller Linda Bernlind Koncernredovisningschef Cecilia Sjögren Transformationsansvarig Finance

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Sociala Medier & Offentlig sektor. En konferens för dig som arbetar inom offentlig sektor

Sociala Medier & Offentlig sektor. En konferens för dig som arbetar inom offentlig sektor En konferens för dig som arbetar inom offentlig sektor... och funderar på vad sociala medier betyder och vilken strategi din organisation ska bygga... I mer än 10 år har imcode Partner AB arbetat med att

Läs mer

BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun

BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun PROCESSER SOM FINNS I BESLUTSSTÖDET STRATEGISK PLANERING I beslutsstödet kan kommunens styrmodell med vision och långsiktiga mål formuleras och kommuniceras. Detta ger

Läs mer

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun 1 (7) Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun Ikraftträdande 2017-01-01 Bakgrund Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen och nämnderna inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Lean kommun. Forum 2011. Så lyckas du med Lean Implementering Ledarskap Verktyg. Metoder och praktik lär av andras Lean-resor

Lean kommun. Forum 2011. Så lyckas du med Lean Implementering Ledarskap Verktyg. Metoder och praktik lär av andras Lean-resor Lean kommun Forum 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 TALARE Vara kommun Christina Dahlberg Elisabeth Lexén Handelshögskolan i Stockholm Pär Åhlström Så lyckas du med Lean Implementering

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer