Datum Regionstyrelse. Riktlinjer för Region Skånes krav- och faktureringsverksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2015-06-04. Regionstyrelse. Riktlinjer för Region Skånes krav- och faktureringsverksamhet"

Transkript

1 Regionstyrelsen Datum (4) Regionstyrelse Riktlinjer för Region Skånes krav- och faktureringsverksamhet 1. Övergripande riktlinjer Riktlinjerna skall tillämpas av alla verksamheter inom Region Skåne. Regionövergripande tillämpningsanvisningar skall komplettera riktlinjerna. Riktlinjerna omfattar Region Skånes fakturering gentemot externa kunder. 1.1 Huvudprinciper Alla tjänster och produkter som säljs inom Region Skånes verksamheter skall behandlas på ett sådant sätt att kredit normalt inte lämnas eller så att kredittiden minimeras, i syfte att minska kundförluster och göra inbetalningar räntebärande så snart som möjligt. Inom den öppna sjukvården gäller som huvudprincip att betalning ska ske i samband med vårdbesöket. Betalning vid vårdbesöket kan ske antingen via kortbetalning eller via giltiga svenska sedlar och mynt. Om betalning inte sker vid vårdbesöket faktureras patienten. Betalkortsterminaler ska finnas där patientavgifter hanteras i större omfattning. Samtliga enheter som hanterar patientavgifter i större omfattning ska kunna ta emot betalningar i form av sedlar och mynt. Alla övriga tjänster och produkter som säljs inom Region Skånes verksamheter faktureras. Förskottsinbetalningar bör användas när så är möjligt, till exempel vid tillfällig upplåtelse av lokal. Reglerna i räntelagen skall följas. Postadress: S KRISTIANSTAD Organisationsnummer: Besöksadress: Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (4) 2. Behandling av olika fordringar och avgifter 2.1 Betalningsvillkor fakturor För den samordnade patientfaktureringen och fakturering av Skånetrafikens serviceresor sker fakturering under första veckan i månaden efter vårdkontakten/resan och fakturorna förfaller under den sista veckan i månaden. För Region Skånes övriga fakturering skall som huvudprincip betalningsvillkoret 30 dagar tillämpas. Kortare tid än 30 dagar får användas om det överenskommits med kunden. För bostads- och lokalhyror bör huvudregeln om förskottsbetalning gälla, om inte särskilda omständigheter gör detta omöjligt. 2.2 Information Patienter eller dess företrädare ska så snart som möjligt få tydlig och utförlig information om avgifter, betalningsvillkor, lämpligt betalningssätt, etc. Informationen skall lämnas i lämplig omfattning i kallelsen till besök, på fakturan, skyltar och motsvarande. 2.3 Uteblivna besök Uteblivna besök faktureras i enlighet med dessa riktlinjer, och enligt särskild taxa. 2.4 Öppenvårdsavgifter Målsättningen är att så stor andel som möjligt av patientavgifterna inom den öppna sjukvården betalas i anslutning till vårdbesöket. Betalning vid vårdbesöket kan ske antingen via kortbetalning eller via giltiga svenska sedlar och mynt. Om betalning inte sker vid vårdbesöket faktureras patienten. Vårdavgifter vid akutbesök, där patienten inte har möjlighet att betala kontant, eller när vårdavgiften ska betalas av annan än patienten t ex kommun, försäkringskassa eller försäkringsbolag, faktureras. Om avgiften ska debiteras någon annan än patienten ska underlag finnas med eller kunna styrkas. I annat fall faktureras patienten. 2.5 Slutenvårdsavgifter Slutenvårdsavgifter faktureras. 2.6 Betalning via avbetalningsplan Vid fakturering av patientavgifter och serviceresor kan kunden, efter att först ha blivit fakturerad, välja att betala skulden via en avbetalningsplan, som i normalfallet sträcker sig över tre månader. Region Skåne Regionstyrelsen

3 Datum (4) Vid upprättande av avbetalningsplan läggs lagstadgad avgift för upprättande av avbetalningsplan till kundens skuld. En lagstadgad avgift debiteras vid varje avbetalning, och dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. Om en delbetalning inte betalas på förfallodagen, lämnas ärendet över till inkassohantering. Upprättande och skötsel av avbetalningsplan kan göras av förvaltningen eller inkassoföretaget. 2.7 Faktureringsavgift Om betalning inte skett direkt vid öppenvårdsbesöket, faktureras patienten avgiften med tillägg av faktureringsavgift på 50 kronor. Faktureringsavgift ska inte tas ut i de fall det inte gått att betala med kort eller via giltiga svenska sedlar och mynt. Faktureringsavgift tas inte ut vid uteblivna besök eftersom det debiteras enligt särskild taxa. 3 Kravhantering 3.1 Betalningspåminnelseavgift Om kunden inte betalar fakturan skickas en betalningspåminnelse avseende skulden. Betalningspåminnelsen ska vara försedd med högsta lagligt tillåtna påminnelseavgift. Det debiteras ingen dröjsmålsränta vid utskick av betalningspåminnelse. 3.2 Inkasso Om en faktura inte betalats trots betalningspåminnelse läggs fakturafordringen över för inkasso. Inkassokrav skickas till kunden med tillägg av lagstadgad inkassoavgift. Dröjsmålsränta debiteras kunden från betalningspåminnelsens förfallodag. 3.3 Anstånd med betalning Anstånd med att betala en faktura under en viss period får bara beviljas i speciella fall. Enhetschefer inom GSF har rätt att fatta beslut om anstånd i tre månader för skulder upp till 8000 kronor. Övriga beslut om anstånd fattas av förvaltningschef eller annan ansvarig på förvaltningen. Vid utredning kring betalningsansvar har enhetschefer inom GSF rätt att fatta beslut om anstånd i 30 dagar. Anstånd med att betala en skuld får endast ges för en period om tre månader. Region Skåne Regionstyrelsen

4 Datum (4) Vid beviljande av anstånd skall ett skriftligt underlag upprättas. Attest skall ske och intern kontroll skall ske enligt fastställd plan. Anstånd beviljade av GSF ska återrapporteras till berörda förvaltningar. Region Skåne Regionstyrelsen

5 Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren FÖRSLAG Datum Tillämpningsanvisningar för krav och fakturering Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar för krav och fakturering 1 1 Övergripande riktlinjer Huvudprinciper Behandling av olika fordringar och avgifter Betalningsvillkor fakturor Information Uteblivna besök Öppenvårdsavgifter Slutenvårdsavgifter Betalning via avbetalningsplan Faktureringsavgift Kreditering och makulering Fordringar gentemot anställda Kravhantering Betalningspåminnelseavgift Inkasso Rutin för inkassoåtgärder Anstånd med betalning Betalningsföreläggande Rättslig åtgärd Frivilligt ackord Avskrivning enligt skuldsaneringslagen Preskribering av fordran Övergripande riktlinjer Riktlinjerna skall tillämpas av alla verksamheter inom Region Skåne. Regionövergripande tillämpningsanvisningar skall komplettera riktlinjerna. Riktlinjerna omfattar Region Skånes fakturering gentemot externa kunder. Tillämpningsanvisningarna för krav och fakturering, som beslutas av ekonomidirektören, är regionövergripande och kompletterar Region Skånes riktlinjer för krav och fakturering beslutade Anvisningarna visar riktlinjernas kapitel och text, och är markerad med kursiverad fet text. Övriga kapitel och text är tillämpningsanvisningar till riktlinjerna. 1 av 6

6 Intern fakturering regleras i särskild anvisning. 1.1 Huvudprinciper Alla tjänster och produkter som säljs inom Region Skånes verksamheter skall behandlas på ett sådant sätt att kredit normalt inte lämnas eller så att kredittiden minimeras, i syfte att minska kundförluster och göra inbetalningar räntebärande så snart som möjligt. Inom den öppna sjukvården gäller som huvudprincip att betalning ska ske i samband med vårdbesöket. Betalning vid vårdbesöket kan ske antingen via kortbetalning eller via giltiga svenska sedlar och mynt. Om betalning inte sker vid vårdbesöket faktureras patienten. Betalkortsterminaler ska finnas utplacerade där patientavgifter hanteras i större omfattning. Samtliga enheter som hanterar patientavgifter hanteras i större omfattning ska kunna ta emot betalningar i form av sedlar och mynt. Alla övriga tjänster och produkter som säljs inom Region Skånes verksamheter faktureras. Förskottsinbetalningar bör användas när så är möjligt, till exempel vid tillfällig upplåtelse av lokal. Reglerna i räntelagen skall följas. 2 Behandling av olika fordringar och avgifter 2.1 Betalningsvillkor fakturor För den samordnade patientfaktureringen och fakturering av Skånetrafikens serviceresor sker fakturering under första veckan i månaden efter vårdkontakten/resan och fakturorna förfaller under den sista veckan i månaden. För Region Skånes övriga fakturering skall betalningsvillkoret 30 dagar tillämpas. Kortare tid än 30 dagar får användas om det överenskommits med kunden. För bostads- och lokalhyror bör huvudregeln om förskottsbetalning gälla, om inte särskilda omständigheter gör detta omöjligt. 2.2 Information Patienter eller dess företrädare ska så snart som möjligt få tydlig och utförlig information om avgifter, betalningsvillkor, lämpligt betalningssätt, etc. Informationen skall lämnas i lämplig omfattning i kallelsen till besök, på fakturan, skyltar och motsvarande. 2.3 Uteblivna besök Uteblivna besök faktureras i enlighet med dessa riktlinjer, och enligt särskild taxa. 2.4 Öppenvårdsavgifter Målsättningen är att så stor andel som möjligt av patientavgifterna inom den öppna sjukvården betalas i anslutning till vårdbesöket. Betalning vid vårdbesöket kan ske antingen via kortbetalning eller via giltiga svenska sedlar och mynt. Om betalning inte sker vid vårdbesöket faktureras patienten. Vårdavgifter vid akutbesök, där patienten inte har möjlighet att betala kontant, eller när vårdavgiften ska betalas av annan än patienten t ex kommun, försäkringskassa eller försäkringsbolag, faktureras. 2 av 6

7 Om avgiften ska debiteras någon annan än patienten ska underlag finnas med eller kunna styrkas. I annat fall faktureras patienten. 2.5 Slutenvårdsavgifter Slutenvårdsavgifter faktureras. 2.6 Betalning via avbetalningsplan Vid fakturering av patientavgifter och serviceresor kan kunden, efter att först ha blivit fakturerad, välja att betala skulden via en avbetalningsplan, som i normalfallet sträcker sig över tre månader. Vid upprättande av avbetalningsplan läggs lagstadgad avgift för upprättande av avbetalningsplan till kundens skuld. En lagstadgad avgift debiteras vid varje avbetalning, och dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. Den lagstadgade avgiften för upplägg av avbetalningsplan uppgår för närvarande till 170 kronor, och debiteringsavgiften till 50 kronor. Om en delbetalning inte betalas på förfallodagen, lämnas ärendet över till inkassohantering. Upprättande och skötsel av avbetalningsplan kan göras av förvaltningen eller inkassoföretaget. Om det finns avtal med upphandlat inkassoföretag ska upprättande och skötsel av amorteringsplan hanteras av inkassoföretaget. Inkassoföretaget föreslår initialt kunden en avbetalningsplan som sträcker sig över tre månader. 2.7 Faktureringsavgift Om betalning inte skett direkt vid öppenvårdsbesöket, faktureras patienten avgiften med tillägg av faktureringsavgift på 50 kronor. Faktureringsavgift ska inte tas ut i de fall det inte gått att betala med kort eller via giltiga svenska sedlar och mynt. Faktureringsavgift tas inte ut vid fakturering av hembesök. Faktureringsavgift tas inte ut vid uteblivna besök eftersom det debiteras enligt särskild taxa. 2.8 Kreditering och makulering Om det föreligger något fel på en faktura, t ex på priset, antalet eller kvaliteten, gör kunden en reklamation. Om reklamationen accepteras ska en kreditfaktura skrivas ut och skickas till kunden. Vid betalningen ska kunden inbetala mellanskillnaden av beloppet för fakturan och kreditfakturan. För att undvika att kunden tolkar fakturan som en ny faktura bör kreditfakturan utformas avvikande jämfört med en vanlig faktura. För att öka den interna kontrollen skall makulerade och krediterade fakturor fortlöpande kontrolleras av överordnad. För varje kreditering ska det finnas skriftligt och attesterat underlag som styrker handlingen. Enhetschef på GSF kan attestera mailat underlag från förvaltningarna vid kreditering i förvaltningarnas kundreskontra. 3 av 6

8 Enhetschef och handläggare på GSF har rätt att fatt beslut om kreditering med stöd av regelverket för Patientavgifter och Riksavtalet avseende den samordnade patient- och vårdfaktureringen, som sker i förvaltning 95. Vid makulering av besökstillfälle i Pasis ska kod för orsak anges. Vid ändring av avgift för slutenvårdstillfälle ska det finnas skriftligt underlag attesterat av enhetschef på GSF. Vid behov av kreditering av patientavgift efter det att fakturering är gjord ska makulering ske i Pasis. Information om krediterat belopp ska finnas på nästföljande faktura alternativt ska en kreditfaktura utfärdas. Handläggare vid GSF har alltid möjlighet att kreditera en felaktigt utfärdad faktura för att kunna utfärda en ny korrekt faktura. 2.9 Fordringar gentemot anställda Fordringar gentemot anställda i Region Skåne som uppkommit genom att den anställde fått för mycket utbetald lön hanteras på samma sätt som övriga externa fordringar, med följande undantag: Region Skånes HR-chef har rätt att bevilja anstånd i 6 månader för fordran gentemot anställd. Fakturering sker inte för fordringar som understiger 100 kronor. Dessa fordringar regleras istället i kommande löneutbetalningar. 3 Kravhantering Varje enhet inom Region Skåne som fakturerar har ansvaret för att fordringskrav som kvarstår efter förfallodagen blir hanterade enligt följande kravrutiner. Förvaltningen och enhetschefer inom GSF har rätt att avgöra på vilket sätt och hur långt ett kravärende ska drivas med vägledning av vad som sägs i kapitlen Om juridiska spörsmål och tvister uppstår skall Region Skånes jurister anlitas. 3.1 Betalningspåminnelseavgift Om kunden inte betalar fakturan skickas en betalningspåminnelse avseende skulden. Betalningspåminnelsen ska vara försedd med högsta lagligt tillåtna påminnelseavgift. Det debiteras ingen dröjsmålsränta vid utskick av betalningspåminnelse. Om inte kunden betalat inom 35 dagar efter fakturadatum ska en betalningspåminnelse skickas till kunden. I den samordnade patientfaktureringen och fakturering av Skånetrafikens serviceresor, där fakturorna förfaller under den sista veckan i månaden, kan betalningspåminnelse på grund av kalenderavvikelser skickas redan 27 dagar efter fakturadatum. En betalningspåminnelse ska minst innehålla fakturanummer, förfallodag och uppgift om att ärendet kommer att lämnas till över för inkasso om inte skulden betalas, samt vilka inkassoåtgärder som kan vidtas. 3.2 Inkasso Om en faktura inte betalats trots betalningspåminnelse läggs fakturafordringen över för inkasso. Inkassokrav skickas till kunden med tillägg av lagstadgad inkassoavgift. Region Skåne bedriver ingen egen inkassoverksamhet, utan tecknar avtal med inkassoföretag efter genomförd upphandling. Inkassoföretaget blir Region Skånes ombud i inkassofrågor och vidtar självständigt inkassoåtgärder för de fordringar som lämnas över från Region Skåne. 4 av 6

9 De avgifter som inkassoföretaget debiterar gäldenären ska hanteras som en inkassotjänst mot borgenären, Region Skåne. Inkassoföretagets debitering av inkassotjänsten faktureras Region Skåne som en momspliktig tjänst. Eventuell bonus eller återbetalning av inkassotjänsten som kan uppstå enligt avtalet ska hanteras som en kreditering av tidigare debiterad inkassotjänst Rutin för inkassoåtgärder Om fakturan kvarstår som oreglerad 15 dagar efter fakturans förfallodag, ska kravet lämnas över till inkassoföretaget. Undantag sker i samband med den samordnade patientfaktureringen och fakturering av Skånetrafikens serviceresor, där obetalda patientavgifter lämnas över till inkassoföretaget direkt efter betalningspåminnelsen har förfallit. Anledningen är att samlingsfakturorna är månadsfakturor, och kunden har i de fallen redan haft mer än en månad på sig att betala grundfakturan. GSF eller respektive förvaltning ska meddela till inkassoföretaget när och vilka kunder och fakturor, som ska bli föremål för inkassoåtgärder. Information skickas till inkassoföretaget via filkommunikation, informationsöverföringen ska ske på ett sådant sätt att onödig information om kunden inte ges ut. 3.3 Anstånd med betalning Anstånd med att betala en faktura under en viss period får bara beviljas i speciella fall. Som speciella fall räknas följande, eller liknande, typ av situationer: Störningar har inträffat i Region Skånes faktureringsrutiner Patienten är inneliggande på vårdinrättning eller svårt sjuk och saknar möjligheter att betala fakturor Patientens ombud kommer inte åt patientens bankkonto på grund av att patienten är svårt sjuk Patienten har avlidit och dödsboet är fakturamottagare Enhetschefer inom GSF rätt att fatta beslut om anstånd i tre månader för skulder upp till 8000 kronor. Övriga beslut om anstånd fattas av förvaltningschef eller annan ansvarig på förvaltningen. GSF hanterar merparten av Region Skånes fakturor, och för att minska ledtider och underlätta den praktiska hanteringen av fakturaflödet ges enhetschefer rätt att besluta om anstånd upp till 8000 kronor. Med skuld avses kapitalskuld, dvs. fakturabelopp. Vid utredning kring betalningsansvar har enhetschefer inom GSF rätt att fatta beslut om anstånd i 30 dagar. Vid felaktigheter i fakturan, t.ex. kring fakturabeloppets storlek, information eller brist på underlag, ges enhetschefer rätt att besluta om anstånd för att underlätta den praktiska hanteringen. Anstånd med att betala en skuld får endast ges för en period om tre månader. För lönefordringar gentemot anställda i Region Skåne Region får dock anstånd i 6 månader beviljas, se punkt 2.8. Vid beviljande av anstånd skall ett skriftligt underlag upprättas. Attest skall ske och intern kontroll skall ske enligt fastställd plan. 5 av 6

10 Skriftliga underlag attesteras av enhetschefer inom GSF eller annan ansvarig på förvaltningen som delegerats denna rätt. Anstånd beviljade av Regionservice GSF ska återrapporteras till berörda förvaltningar. Återrapporteringen till berörda förvaltningar ska minst innehålla fakturanummer, belopp och tidpunkten för beviljandet av anståndet. Det ska i efterhand och vid behov gå att ta fram en beskrivning av skälen till anståndet. 3.4 Betalningsföreläggande När en fordran förblir obetald efter inkassokrav har Region Skåne som borgenär den lagliga rätten att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Inkassoföretaget tar hand om processen tills gäldenären eventuellt bestrider betalningsföreläggandet. Avgifterna som uppstår läggs till gäldenärens skuld. 3.5 Rättslig åtgärd När kunder/patienter bestrider fordringar efter att ärendet hamnat hos Kronofogdemyndigheten, krävs rättsliga åtgärder. Region Skånes centrala jurister ska då anlitas eftersom de har fullmakt att företräda Region Skåne i rättsliga tvister avseende avgifter och fordringar. Om inkassoföretag, med vilka Region Skåne har avtal, önskar att Region Skåne ska driva även deras del av inkassofordran, ska uppgift om denna del överlämnas samtidigt med ärendet till enheten för juridik. Region Skånes jurister inhämtar därefter en fullmakt från inkassoföretaget i det aktuella ärendet. Alternativt överlämnar Region Skånes jurister hela ärendet till inkassoföretaget för fortsatta rättsliga åtgärder. Detta sker med stöd av fullmakt utfärdad av Region Skånes jurister. 3.6 Frivilligt ackord Om en gäldenär begär en nedsättning av sin skuld får detta endast godkännas om gäldenärens samtliga borgenärer accepterar samma nedsättning. 3.7 Avskrivning enligt skuldsaneringslagen Enligt skuldsaneringslagen kan Kronofogdemyndigheten föreslå nedsättning av en skuld, och eventuell amorteringsplan för resterande belopp, om en gäldenär anses uppfylla lagens kriterier för skuldsanering. 3.8 Preskribering av fordran Preskription av fordran innebär att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran. En fordran preskriberas efter: 3 år om det avser fordringar till konsument när det gäller vara, tjänst eller annan nyttighet till konsument som tillhandahållits i huvudsak för enskilt bruk. 2 år om det avser fordringar för hyresgästens/arrendators avflyttning. 10 år om det avser övriga fordringar enligt huvudregeln i preskriptionslagen (1981:130) Preskriptionstiden räknas från fakturans tillkomst eller om preskriptionstiden har avbrutits genom erkännande, krav, erinran, amortering eller väckt talan i domstol eller hos kronofogdemyndighet. Inkassoföretaget bevakar att fordringarna inte preskriberas Lars-Åke Rudin Ekonomidirektör 6 av 6

Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren 044-309 31 94

Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren 044-309 31 94 Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren 044-309 31 94 FÖRSLAG Datum 2015-04-23 Tillämpningsanvisningar för krav och fakturering Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering Riktlinjer Fakturering- och kravhantering Dokumenttyp Riktlinjer För revidering ansvarar Ekonomichef Dokumentet gäller till och med Tills vidare Diarienummer 2016-000398 049 Uppföljning och tidplan Fastställt

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun Regler för faktura- och kravhantering Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering 1/5 Beslutad när: 2017-09-25 187 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: - Gäller för: Kommunfullmäktige KS/2017:383-003 Gäller fr o m: 2017-10-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Alla nämnder

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering Riktlinjer för fakturering och kravhantering Antogs av fullmäktige 2013-04-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Riktlinjernas syfte... 1 1.2 Ansvar och Ansvarsfördelning... 1 2 Riktlinjer för fakturering...

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer

Fakturerings- och kravpolicy

Fakturerings- och kravpolicy Fakturerings- och kravpolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/138 2014-04-07 1 (4) Fakturerings- och kravpolicy för Bergs

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-22 För revidering ansvarar: Ekonomienheten För eventuell

Läs mer

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Debitering och kravhantering Riktlinjer Kf160926, 160 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Regler för betalning och krav. Version: 2. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Regler för betalning och krav. Version: 2. Beslutsinstans: Regionstyrelsen Regler för betalning och krav Version: 2 Beslutsinstans: Regionstyrelsen Regler för betalning och krav 2(9) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. Första utgåvan 2. 2016-05-04 Andra utgåvan

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

Riktlinjer för kravhantering. Beslutad av kommunstyrelsen , 39. Dnr KS

Riktlinjer för kravhantering. Beslutad av kommunstyrelsen , 39. Dnr KS Riktlinjer för kravhantering Beslutad av kommunstyrelsen 2017-03-06, 39. Dnr KS2015.0552 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Riktlinjens syfte...3 1.2 Ansvar och ansvarsfördelning...3 2 Kravhantering...4 2.1

Läs mer

Styrdokument RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET

Styrdokument RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-06-23 75 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Vid behov Följas upp: Vart 4:e år RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET Antagna av kommunstyrelsen den 11 februari 2009 INNEHÅLL SYFTE... 3 KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET... 3 GOD INKASSOSED... 3 ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Datum _. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Datum _. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget I Il ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige 000219 2015-11-23- Datum _ 24 Sida 1 (2) Dnr LD15/03361 Uppdnr 1176 2015-10-19 Budgetberedningen 2015-11-09

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 9.5 Sid 1 (5) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 133/2006/003 2006-05-01 Kf 2006-04-24 51 2015/37 2015-03-23 Kf 2015-03-23 19 FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE

Läs mer

Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering

Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering Antagen av kommunstyrelsen den 29 november, 174. 1 Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering 1.1 Syfte Syftet med dessa

Läs mer

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Policy för kravverksamheten i Svedala kommun antagen av driftsnämnden 2000-12-20 144 Kravverksamhetens organisation Gäller från 2001-01-01 Övergripande ansvar för uppläggning av

Läs mer

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO Färgelanda kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-16, 197 Dnr 2011/595 Ersätter reglemente daterat 200-10-12 Dnr 200/251 Kommentarer reviderade 2011-10-17 POLICY

Läs mer

Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson

Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson Ska revideras senast 2018-01-01 Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson Bakgrund Kommunfullmäktige tog den 25 augusti 2008 regler för fakturerings- och fordringsbevakning. Dessa behöver uppdateras

Läs mer

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2001-10-12

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2001-10-12 Styrdokument Dnr B5 3874/01 Kreditpolicy Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Lars Nilsson Beslutsdatum 2001-10-12 Giltighetstid Sammanfattning Tills vidare I denna policy

Läs mer

Övertorneå kommun. Riktlinjer för debiterings- och kravverksamhet

Övertorneå kommun. Riktlinjer för debiterings- och kravverksamhet Övertorneå kommun Riktlinjer för debiterings- och kravverksamhet I n n e h å l l s f ö rt e c k n i n g 1. Inledning 3 2. Kravverksamhetens organisation 3 3. Fordringars uppkomst 3 4. Fakturans innehåll

Läs mer

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer Finansförvaltning Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer finansförvaltning Betalningsströmmar 3 Inbetalningar 3 Utbetalningar 3 Fakturahantering

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Kompletteringar kan göras utifrån vad som är stadgat i detta reglemente och gällande lagstiftning.

Kompletteringar kan göras utifrån vad som är stadgat i detta reglemente och gällande lagstiftning. Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 669/93 1994-01-01 040 REGLER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET TILLÄMPNING Dessa regler gäller för kommunens kravverksamhet. Enskild nämnd

Läs mer

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar Värt att veta om inkasso Datainspektionen informerar FAKTA Inkassolagen Inkassoverksamhet regleras av inkassolagen (1974:182). Den fullständiga lagtexten kan du läsa på www.riksdagen.se. Bestämmelser för

Läs mer

Riktlinjer för kommunens kravverksamhet

Riktlinjer för kommunens kravverksamhet 2011-10-04 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2011-03-15, 90 Riktlinjer för kommunens kravverksamhet Inledning Dessa riktlinjer beskriver kommunens gemensamma och grundläggande kravrutiner och omfattar agerandet

Läs mer

1 (11) Författningssamling. Riktlinjer för kravverksamheten. Beslut av kommunfullmäktige 2010-10-11, 135. Gäller från och med 2010-11-01

1 (11) Författningssamling. Riktlinjer för kravverksamheten. Beslut av kommunfullmäktige 2010-10-11, 135. Gäller från och med 2010-11-01 1 (11) Författningssamling Riktlinjer för kravverksamheten Beslut av kommunfullmäktige 2010-10-11, 135 Gäller från och med 2010-11-01 2 (11) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Kravverksamhetens

Läs mer

KONSTEN ATT FÅ BETALT

KONSTEN ATT FÅ BETALT Det här är Företagarna Vi är Sveriges största intresseorganisation för dig som är företagare. Vi är 48 000 medlemmar och företräder 70 000 företag i Sverige. Det ger oss kraft att påverka makthavare på

Läs mer

Ordlista. Aktiebolag. Amorteringsplan. Anstånd. Avbetalningsplan. Avhysning. Bestrida. Betalningsanmärkning. Betalningsföreläggande,

Ordlista. Aktiebolag. Amorteringsplan. Anstånd. Avbetalningsplan. Avhysning. Bestrida. Betalningsanmärkning. Betalningsföreläggande, Ordlista Aktiebolag Amorteringsplan Anstånd Avbetalningsplan Avhysning Bestrida En självständig juridisk person. Ägarna saknar personligt ansvar för företagets förbindelser. Styrelseledamöter och VD ansvarar

Läs mer

Fakturerings- och kravinstruktion för Exploateringsnämnden. Anvisning till Regler för ekonomisk förvaltning kap 3 2 fakturering, krav och inkasso

Fakturerings- och kravinstruktion för Exploateringsnämnden. Anvisning till Regler för ekonomisk förvaltning kap 3 2 fakturering, krav och inkasso Bilaga 1 Fakturerings- och kravinstruktion för Exploateringsnämnden Anvisning till Regler för ekonomisk förvaltning kap 3 2 fakturering, krav och inkasso 1 Bilaga 1 1 INLEDNING...3 1.1 MÅL FÖR FAKTURERING

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

FAKTURERING, KRAVHANTERING

FAKTURERING, KRAVHANTERING Riktlinjer för FAKTURERING, KRAVHANTERING och INKASSO 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING..............4 Ansvar och arbetsfördelning...5 2. RIKTLINJER FÖR FAKTURERING.6 3. KRAVHANTERING..........8 Påminnelse...............8

Läs mer

Granskning av kommunens kravrutiner

Granskning av kommunens kravrutiner Revisionsrapport* Granskning av kommunens kravrutiner Uppvidinge kommun Februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...1 3.1

Läs mer

AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010

AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010 AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010 Ansvar - behörighet befogenhet Dagligen uppstår situationer som vi normalt sett inte uppfattar som avtalssituationer. För att säkerställa de åtaganden som uppstår i förhållande

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist Revisionsrapport Granskning av kravverksamhet kundfordringar Botkyrka kommun Anders Petersson och Josefin Loqvist Juni 2011 2011-06-07 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Namnförtydligande

Läs mer

Avdelningen för juridik. Ekonomi/finans, Inköp/upphandling, Juridik, Kommunala bolag Ny lagstiftning - Snabbare betalningar

Avdelningen för juridik. Ekonomi/finans, Inköp/upphandling, Juridik, Kommunala bolag Ny lagstiftning - Snabbare betalningar Cirkulärnr: 13:10 Diarienr: 13/1836 Handläggare: Avdelning: Datum: 2013-03-12 Mottagare: Rubrik: Bilagor: SFS 2013:55 SFS 2013:56 SFS 2013:57 Ekonomi/finans, Inköp/upphandling, Juridik, Kommunala bolag

Läs mer

Riktlinjer för kravhantering inom Bengtsfors kommunkoncern

Riktlinjer för kravhantering inom Bengtsfors kommunkoncern Riktlinjer Datum Diarienummer 2013-02-14 2013.186.049 Kommunledningskontoret, ekonomienheten Antagen av Paragraf Sten-Inge Lilja Kommunfullmäktige 24 sten-inge.lilja@bengtsfors.se Sida 1(10) Riktlinjer

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET Ks 1995-02-07, 58 Blad 1(6) ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET Inledning Kommunens kravverksamhet bedrivs i överensstämmelse med bestämmelserna i inkassolagen, lagen om betalningsföreläggande

Läs mer

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppvidinge kommun Revisionsrapport 2011-01-31 Eva Gustafsson Innehåll Bakgrund, syfte och revisionsfråga......3 Iakttagelser......3 Arbetsgången......3

Läs mer

Riktlinjer för kravverksamheten

Riktlinjer för kravverksamheten Riktlinjer för kravverksamheten Antagen av kommunstyrelsen 2013-12-10 382 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kravverksamhetens organisation... 3 3 Fordringars uppkomst... 3 4 Fakturans innehåll...

Läs mer

AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008

AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008 AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008 Ansvar - behörighet befogenhet Dagligen uppstår situationer som vi normalt sett inte uppfattar som avtalssituationer. För att säkerställa de åtaganden som uppstår i

Läs mer

Förändrade uteblivandeavgifter för vuxna

Förändrade uteblivandeavgifter för vuxna ,._ Fo~~~X!~den Tandvårdsförvaltning LO Tandvård Datum 2015-03-04 Sida 1 (3) Dnr LD15/00485 Uppdnr 1005 Förändrade uteblivandeavgifter för vuxna Ordförandens förslag 1. En ändring till en fast avgift på

Läs mer

Riktlinjer för fakturering & kravhantering

Riktlinjer för fakturering & kravhantering 2011-10-22 2013-08-20 Riktlinjer för fakturering & kravhantering 1 INLEDNING... 1 1.1 RIKTLINJERNAS SYFTE... 1 1.2 ANSVAR OCH ARBETSFÖRDELNING... 1 2 FAKTURERING... 1 2.1 FÖRE FAKTURERING... 1 2.1.1 Betalningsansvar

Läs mer

Arvika Kommun. Fordringar Betalningsbevakning och krav. KPMG Bohlins AB 27 januari 2007 Antal sidor: 7

Arvika Kommun. Fordringar Betalningsbevakning och krav. KPMG Bohlins AB 27 januari 2007 Antal sidor: 7 Betalningsbevakning och krav KPMG Bohlins AB 27 januari 2007 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Rutiner 1 3.1 Regelverk 1 3.2 Verksamheterna 2 3.3 Kommunteknik, VA-och renhållningsverksamhet

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1176-2013 SEVAB Strängnäs Energi AB Box 32 645 21 Strängnäs Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens beslut

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

Kreditärenden. Riktlinjer. Ks förvaltning/ekonomi. Tills vidare. Ekonomichef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 25

Kreditärenden. Riktlinjer. Ks förvaltning/ekonomi. Tills vidare. Ekonomichef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 25 Kreditärenden Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2012-02-15 av Kommunstyrelsen 25 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Ks förvaltning/ekonomi Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1360-2014 Transcom Credit Management Services AB 691 77 Karlskoga Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1167-2013 GodEl i Sverige AB Parkvägen 2A 169 35 Solna Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens beslut GodEl

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 53 2013-08-12 Va 523/12 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 53 2013-08-12 Va 523/12 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 53 2013-08-12 Va 523/12 Stockholm SÖKANDE MOTPART SAKEN 1. B L 2. I L Växjö kommun Ombud: Kommunjuristen A WB L Brukningsavgift VA-NÄMNDENS AVGÖRANDE Va-nämnden

Läs mer

Riktlinje. Allmänna riktlinjer för Norrköpings kommuns fordringsbevakning 1994-06-22 KS 1994/323. Fastställd av kommunfullmäktige 1994-06-22, 97

Riktlinje. Allmänna riktlinjer för Norrköpings kommuns fordringsbevakning 1994-06-22 KS 1994/323. Fastställd av kommunfullmäktige 1994-06-22, 97 Riktlinje 1994-06-22 Allmänna riktlinjer för Norrköpings kommuns fordringsbevakning KS 1994/323 Fastställd av kommunfullmäktige 1994-06-22, 97 Föreliggande riktlinjer utgör förbehåll vid utformandet av

Läs mer

Ekonomihandbok. Dokumentjustering Upprättare av utgåva nr. 1: Cecilia Bruhn/CECBRU

Ekonomihandbok. Dokumentjustering Upprättare av utgåva nr. 1: Cecilia Bruhn/CECBRU Utgåva nr: 1 Sida nr: 1(5) 1 INLEDNING KUNDFORDRINGAR... 2 2 BETALNINGSBEVAKNING... 2 2.1 PÅMINNELSER... 2 2.2 INKASSO... 2 2.3 DRÖJSMÅLSRÄNTA... 3 3 VÄRDERING AV KUNDFORDRINGAR... 3 3.1 OSÄKRA FORDRINGAR...

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2012-11-19 1326-2012 Intrum Justitia Sverige AB 105 24 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens beslut

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Användarmanual AuditBase, Kassafunktion/Fakturamodul

Användarmanual AuditBase, Kassafunktion/Fakturamodul Användarmanual AuditBase, Kassafunktion/Fakturamodul 1 Kassafunktion Gå in under Dagplan, välj patientbokningar. Dagens patienter visas. Markera aktuell patient och högerklicka, välj A för ankommit. 2

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1358-2014 Sergel Kredittjänster AB Box 184 123 23 Farsta Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1286-2010 Intrum Justitia Sverige AB 105 24 Stockholm Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut

Läs mer

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar. 1(8) Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar. Hur blir det med gäldenärer som ansöker om omprövning av en redan befintlig skuldsanering?

Läs mer

h~ãã~êâçääéöáéí= ^aslh^qcfph^ipbkebqbk=

h~ãã~êâçääéöáéí= ^aslh^qcfph^ipbkebqbk= ^aslh^qcfph^ipbkebqbk Jens Blomquist 08-7000 825 1 (15) Inkassogruppens periodavstämning Kammarkollegiets grupp för fordringsbevakning (inkassogruppen) gör normalt periodavstämning den första arbetsdagen

Läs mer

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden.

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden. Allmänt DPR Inkasso är ett program som ingår i DPR faktureringsprogram, men DPR Inkasso finns även som ett separat program. DPR INKASSO är till för dig som vill klara av att själv hantera krav som du har

Läs mer

Regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden

Regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden 1(7) Regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden Eventuell regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden ska hanteras i enlighet med nedanstående promemoria.

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1288-2010 PayEx Finance AB 621 88 Visby Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

RAMAVTAL PRISVILLKOR 2012

RAMAVTAL PRISVILLKOR 2012 RAMAVTAL PRISVILLKOR 2012 Genom Maria Aö på Svea Ekonomi kan ni som medlem i Hantverkarna teckna ett förmånligt avtal gällande finansiella och administrativa tjänster mm. Nedan ser ni vilka tjänster det

Läs mer

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Denna rapport finns att ladda ner på www.datainspektionen.se/ladda-ner Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Information om återkrav och betalning

Information om återkrav och betalning 2015-07-01 Information om återkrav och betalning Inledning Vi måste utreda Arbetslöshetsförsäkringen sköts i Sverige av arbetslöshetskassorna, bland annat av Arbetslöshetskassan Vision, med stöd i lag.

Läs mer

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 1 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Ömsesidiga åtaganden... 3 2.1 GSFs åtaganden... 3 2.2 Kundens åtaganden... 3 3 Generella tjänstebeskrivningar... 5 4

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1402-2010 Lindorff Sverige AB Box 47297 100 74 Stockholm Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Välkommen till Inkassogram

Välkommen till Inkassogram Välkommen till Inkassogram Inkassogram är en unik och onlinebaserad påminnelse- och inkassotjänst som hjälper alla företag och organisationer att få betalt för sina förfallna fordringar. Vår målsättning

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

KREDITPOLICY Karlstads Bostads AB

KREDITPOLICY Karlstads Bostads AB Beslutad av Styrelsen Giltig fr.o.m. 2013-12-12 Giltig t.o.m./tills vidare Ansvarig ledningsgrupp Ledningsgrupp ekonomiredovisning Förändring Under punkt 2.3 Kreditbedömning Beslutad av Ledningsgrupp ekonomiredovisning

Läs mer

System och rutiner 2008

System och rutiner 2008 Revisionsrapport System och rutiner 2008 Avesta kommun Mars 2009 Åke Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Uppdrag...3 2.2 Syfte...3 2.3 Metod...3 3 Fakturering och betalningsbevakning...4

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Beslut Diarienr 1 (5) 2016-09-02 953-2016 Visma Collectors AB Box 1173 251 11 Helsingborg Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Datainspektionen meddelar

Läs mer

Nox Finans - Fakturahantering

Nox Finans - Fakturahantering Nox Finans - Fakturahantering ABONNEMANGSAVGIFT: 0 kr/ år FAKTURA, PÅMINNELSE, INKASSOKRAV Innebär att Nox Finans skickar ut fakturan till klientens kund via brev, e post eller e faktura. Nox Finans skickar

Läs mer

FINANSPOLICYNS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR 2017 OCH TILLS VIDARE (Revideras årligen)

FINANSPOLICYNS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR 2017 OCH TILLS VIDARE (Revideras årligen) 2016-11-11 Dnr KS 2016.386 1 FINANSPOLICYNS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR 2017 OCH TILLS VIDARE (Revideras årligen) Befattningshavare med beslutsbefogenheter Ekonomichef: Ersättare: Administratör: Ersättare:

Läs mer

Avtal och villkor. PGWorkforce Ltd. anställer dig som egenanställd i anställningsform timanställd vid behov eller som projektanställd.

Avtal och villkor. PGWorkforce Ltd. anställer dig som egenanställd i anställningsform timanställd vid behov eller som projektanställd. Avtal och villkor PGWorkforce Ltd. anställer dig som egenanställd i anställningsform timanställd vid behov eller som projektanställd. Ordförteckning Egenanställd = Den person som är anställd hos PGWorkforce

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 februari 2005 T 2231-03 KLAGANDE VJ Ombud: advokaten CL MOTPART Riksgäldskontoret Ombud: advokaten MH och advokaten T W SAKEN Fordran

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1355-2014 Intrum Justitia Sverige AB 105 24 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens beslut

Läs mer

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär Bilaga 1 1 Riktlinjer för Skatteverket som borgenär 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att lägga grunden för ett enhetligt förhållningssätt hos Skatteverkets medarbetare så att medborgarna känner förtroende

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1890-2014 Inkasso AB Marginalen Box 26134 100 41 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Inkasso AB Marginalen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1359-2014 Svea Inkasso AB 169 81 Solna Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens beslut Svea Inkasso

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 1974:182)

Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 1974:182) Rubrik: Inkassolag (SFS nr: 197:182) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. Allmänt om uppdraget För Pacta Ekonomi & juridiks tjänster gäller följande allmänna villkor.

ALLMÄNNA VILLKOR. Allmänt om uppdraget För Pacta Ekonomi & juridiks tjänster gäller följande allmänna villkor. ALLMÄNNA VILLKOR Allmänt om uppdraget För Pacta Ekonomi & juridiks tjänster gäller följande allmänna villkor. Tillämpningsområde Förestående villkor skall äga tillämpning på uppdraget mellan klienten å

Läs mer

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer

Ersättning per timme. Ersättning per deltagare

Ersättning per timme. Ersättning per deltagare Ersättningsvillkor 1 Ersättningssystemet 1.1 Allmänt Ersättningssystemet består av två delar: dels beskrivningssystemet som beskriver patientens kontakter med vården, dels ersättningsmodellen som omfattar

Läs mer