När förändringen måste organiseras eller organisationen förändras

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "När förändringen måste organiseras eller organisationen förändras"

Transkript

1 Att ta nya steg

2

3 När förändringen måste organiseras eller organisationen förändras Förutsättningen för alla verksamheter är en bärande idé, behövda varor eller tjänster och effektiva verktyg. Utgångspunkten är affärs- och resultatmålen. Mål som ska uppfyllas av människor i en vältrimmad, motiverad och kompetent arbetsorganisation. Vårt specialistområde är att skapa förutsättningar för effektiva samspel, ömsesidiga lojaliteter och ständig utveckling. Det svåraste och samtidigt lättaste är att bygga upp en helt ny organisation. Svårast för att många samtidigt ska finna sina roller utan att egentligen känna varandra. Lättast för att varje medarbetare kan handplockas med utgångspunkt från flera aspekter; kompetens, social förmåga och egna drivkrafter. Det gäller att både kunna beskriva och bedöma både faktiska och möjliga aspekter. Det är en av våra kompetenser. I en befintlig organisation kan situationerna som skapar behov av förändring vara av många olika slag. Det kan röra sig om förändrade förutsättningar genom lednings- eller personalförändring, sammanslagning, nya ägare, expansion, teknisk utveckling eller helt enkelt att invanda mönster och förlegade former behöver ändras. Tydligast är det när verksamheten möter nya krav och förändrade förutsättningar i omvärlden. Oavsett bakgrund är det viktigt att skapa förutsättningar för varaktiga förändringar. Avgörande är att redan från starten kunna motivera och engagera. Det är det som är ledningens uppgift. Vår kompetens kan bidra till hur.

4 Ledarskapade mål och medarbetarskapade resultat Ingen organisation är den andra lik. Gränserna mellan ledarskap och medarbetarskap varierar. Beroende på verksamhetens art och beroende på människorna. Gemensamt är att alla har ett ansvar. Oavsett om rollen är att vara ledare eller att vara medarbetare eller båda. Det pratas ofta om den formella och informella organisationen. Idealsituationen är förstås att dessa sammanfaller. Att vi får en arbetsorganisation där ingen bara har, utan även tar ansvar både för det egna arbetet och helheten. Utgångspunkten är alltid verksamhetens uppgift och mål. I alla avseenden positionering, marknadsandelar, kvantitet, kvalitet och ekonomi. Såväl de mjuka som de hårda värdena. De som bestämmer vilka resultat som ska uppnås. Skapade av medarbetarna. Och precis som verksamheten har varje individ sina egna drivkrafter och mål. I ledarskapet ingår att tillsammans med medarbetarna formulera de strategiska, taktiska och operativa målen och skapa förutsättningar för att de uppfylls. En viktig del i ledaruppgiften är att bygga upp en samspelt organisation där varje medarbetares drivkrafter och mål harmonierar med företagets. Att utveckla ett lag där alla ökar sin handlingskraft. Ett lag där medarbetaren inte bara utför sin uppgift utan även äger sin del i processen. Genom att ta initiativ och se till att åtagandet uppfylls. Betydande medarbetare skapar betydande företag En generation tillbaka var det snarare undantag än regel att människor bytte jobb under sitt yrkesverksamma liv. Idag räknar vi med att medelsvensken kommer att byta yrke många gånger. Samtidigt som varje enskild yrkesroll hela tiden förändras. Och tempot fortsätter att öka. Produkter utvecklas och nya verktyg skapar ständigt nya förutsättningar att uppnå bättre resultat. Om vi inte glömmer bort människorna. Alla vi som tillsammans ska åstadkomma resultatet. På samma sätt som vi tidigare fann trygghet i det invanda, måste vi idag skapa en trygghet i förmågan att ständigt både utveckla och utvecklas. Både som ledare och medarbetare. Det är så vi skapar en självständigt lärande organisation. En förändringsbenägen och levande organisation med förmågan att hela tiden bli bättre. Då kan vi uppnå optimala resultat mänskliga resultat. Vid rekryteringen fokuseras ofta intresset på speciella kunskaper, erfarenheter, handlag och kapacitet. Det som ibland glöms bort och många gånger är svårare att bedöma, är viljan. Summan av den egna självbilden, ambitionerna och de personliga drivkrafterna. Det är viktigt att medarbetaren både kan och vill verka och utvecklas i den roll som erbjuds. I samspel om målen skapar vi delaktighet. Då kan vi bygga en organisation bestående av medarbetare istället för underställda. Personer som stödjer varandra i ett ömsesidigt ägarskap i den gemensamma uppgiften. Människor som både förstår, tar vara på och tar hänsyn till de andra lagmedlemmarnas uppgift, egenskaper och viljor. Så att alla blir betydande medarbetare i ett betydande företag.

5 Den som utvecklas skapar utveckling Det är inte vi som utvecklar organisationen. Det måste människorna i organisationen göra själva. Det är vår övertygelse att utveckling kommer inifrån. Vår uppgift är att underlätta genom att forma och driva de gemensamma processerna för att skapa en kontinuerligt lärande och självutvecklande organisation. Ett arbetsklimat där medarbetarna har engagemang, kunskap och ett naturligt förhållningssätt att hantera både det kortsiktiga och det varaktiga förändringsarbetet. Det gör vi genom att i första hand fungera som katalysatorer i en process där många är delaktiga. Dels för att vi vet att delaktighet är den viktigaste förutsättningen för att förändringen verkligen ska få genomslag. Dels för att det skapar en ordentlig förankring av de åtgärder som krävs. Utgångspunkten är att medarbetare som utvecklas också skapar utveckling. Vår verksamhet omfattar konsultativa uppdrag, utvecklingsprogram och utbildningar. Organisationsöversyn - utredningar - attitydundersökningar - utvärderingar Förändringsprocesser - verksamhetsutveckling - yrkesrollsförändringar - teamutveckling - medarbetarskapsutveckling Chefs- och ledarutveckling - utvecklingsprogram för chefer och ledare - ledningsgruppsutveckling - traineeprogram - enskilt stöd till chefer och nyckelmedarbetare Kompetensutveckling - projektledning/projektstyrning - gruppdynamisk kunskap - praktiskt personalarbete

6 Vi vill hellre hitta lösningen på problemet än problemet med lösningen Med över två decenniers praktisk erfarenhet från såväl privata som offentliga organisationer påstår vi att vi kan vår uppgift. Det har gett oss en speciell förmåga att förstå sammanhang och kopplingar mellan orsak och verkan. Det som krävs för den viktigaste uppgiften att skräddarsy rätt åtgärdsprogram baserat på en riktig analys. Vi vill helst vara med redan från början. Det är alltid lättare att forma en åtgärd på en välgrundad analys än att förstå bristerna i en färdig lösning. Om vi känner problemet i grunden ökar våra möjligheter att arbeta med realistiska lösningar där insatsen står i proportion till resultatet. Vårt synsätt gör att vi inte har några färdiga standardlösningar. Däremot har vi ett väl utvecklat arbetssätt. En väl genomtänkt och beprövad process för att utforma och genomföra verksamhetsanpassade insatser. Vi har också utvecklat en omfattande verktygslåda med verktyg för olika typer av analyser och utvecklingsprocesser. Målet är att alltid kunna erbjuda effektiva lösningar till rimliga insatser. PU Organisationsutveckling AB arbetar med utveckling av varaktigt lärande organisationer, baserat på över två decenniers erfarenhet. Från vänster: Jan-Erik Sahlman, Elisabet Sundelin, Bo Westergård, Billy Nordin, Lena Peterson, Staffan Fjellström och Per Gunnar Thylin.

7 Expolaris Center, Skellefteå. Tel , fax V. Esplanaden 19, Umeå. Tel , fax E-post:

8 Expolaris Center, Skellefteå. Tel , fax Kontor även i Luleå, Umeå, Härnösand och Karlskrona.

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion: Arbetsgivarverket Foto: Getty Images, Arbetsgivarverket, Catharina Biesèrt Tryck: Tabergs Media Group

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

IT-projekt som fo rä ndringsprojekt Resultät äv Implements underso kning

IT-projekt som fo rä ndringsprojekt Resultät äv Implements underso kning IT-projekt som fo rä ndringsprojekt Resultät äv Implements underso kning 1 Innehåll Executive summary... 3 Inledning... 4 Metod... 4 Sammanställning och analys... 5 Projektstyrning... 5 Utmaningar... 5

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Född till ledare en myt!

Född till ledare en myt! Född till ledare en myt! - Ett PM om ledarskap Av Hans Hagen copyright 2013 Hans Hagen Sida 2(7) 1. Inledning Få yrkeskategorier är så behäftade med förutfattade meningar, beslagna med missuppfattningar

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer