Frågor GBTFs konvent 29 maj 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor GBTFs konvent 29 maj 2010"

Transkript

1 Hur skapa vikänsla i Göteborg? Man kan alltid komma längre med samarbete än man gör ensam. Det är också roligare att glädjas med någon annans framgång om man själv känner att man har varit en del i det. Alla känner att det är roligt när man blir stöttad. Det är roligt att vara en del i ett större sammanhang. Det sammanhanget kan vara göteborgspingisen där vi stöttar, samarbetar och gläds med varandra. Hur kan vi samarbeta inom följande bitar gällande träning, tävling, resor mm? Hur kan vi överföra Ulf Karlssons idéer till våra klubbar och till GBTFs arbete gällande följande kategorier? 1. Pingisskolor a. Bryta grupperingar hitta nya kamrater i gruppen b. Gemensamma tröjor startkit c. Gästtränare d. Alternativa lekar (inte pingis), lek i fokus e. Uppmärksamma alla spelare f. Se alla spelare 2. Team Yngre, övriga barn i mellanstadieåldern a. Resa ihop, äta ihop, sitta tillsammans på läktaren b. Försöka ha grupper där barnen har samma motivationsnivå c. Gemensam tröja d. Utbyte mellan klubbar e. Utbyte för Team yngre med Team Stiga 3. Team Stiga, övriga barn i högstadieåldern a. Gemensam resa, Teamtröja b. Positiv feedback till varandra framför allt i träning/vardag c. Lära spelarna att stötta varandra lära sig hur man gör kunskap d. Ledarskapsutbildning och andra utbildningar 4. Pingisgymnasiet, övriga ungdomar i gymnasieåldern a. Målsättning för gruppen ex socialt, närvaro osv. (prestationsmål) b. Låda o coacha varandra, samarbetsövningar c. Gemensam t.ex fys d. Göra saker ihop utanför pingisen 5. Seniorelit, övriga seniorer a. Peppa/stötta medspelare b. Sociala aktiviteter glädjen tillsammans. c. Göra roliga saker av resor t.ex. tävlingar/lekar d. Många dubbelkonstellationer träna dubbel 6. Övrigt a. Tränarträffar komplettera varandra klubbar emellan

2 Tävlingsformer? Deltagandet minskar i ungdomsserierna, propagandatouren, lag DM och i de yngre klasserna på DM. En orsak till ett par av fallen kan vara jakten på rankingpoäng, en annan orsak kan vara att klubbarna inte på ett aktivt sätt arbetar för deltagande på dessa arrangemang. De flesta ungdomar man frågar tycker att lagspel är roligt. De flesta ledarna man frågar tycker att det borde finnas fler breddarrangemang. Pratar man med föräldrarna till åringar så säger de att de kom in i sporten och skaffade sig kontakter främst på fredagskvällar och helger under propagandatouren och ungdomsserier. I och med att föräldrarna träffas på detta sätt så borde det även kunna ge fler ledare på sikt. 1. Hur får vi in alla nya spelare i seriespel? a. Information från GBTF om säsongens tävlingsverksamhet b. Informationsblad till föräldrar till nybörjare som berättar om seriespel, propaganda och hur tävlingsspelet fungerar. c. Ställa krav på föräldrar att ställa upp som lagledare. Informationsbladet berättar vad lagledarens uppgift är och att det inte är så betungande. 2. Hur får vi de spelare som bör testa på att tävla individuellt att åka till propaganda? a. Mycket information, det skall synas och höras om det i klubbarna sätta upp resultat och poänglistor b. Dela ut datum tidigt till föräldrarna så det kan planeras in c. Klubbarna jobbar för att få till en grupp som deltar tillsammans 3. Hur får vi med fler lag i lag DM? a. Lag-DM helg b. Seeda de bra lagen så de inte spelar första omgången 4. Hur får vi pojkar och flickor 10, 12 att bli de största klasserna på DM? a. Klubben står för anmälningsavgifter b. Informeras om DM i ett infoblad och att klubben vill att så många som möjligt deltar och att det är en bra tävling att börja med. c. Förbundet håller nere anmälningsavgifterna i de yngsta klasserna d. Tidig planering om dag och tid extra viktigt för nya spelare 5. Finns det några övriga tävlingsbitar ni tycker att GBTF eller klubbarna skall jobba med? a. Tävlingar som blandar lag och singelspel b. Tävlingar där alla får spela många matcher B-slutspel, placeringsmatcher, Top 12 liknande mm

3 Marknadsföring av sporten? För att skapa drag inom pingisen så behövs det så många aktiviteter som möjligt. Det är snarare antalet än storleken på aktiviteterna som skapar snack på stan. Hejarklacken Warta Bulldogs är således lika viktigt som att Jörgen Persson spelar OS. Vi borde kunna marknadsföra sporten på ett bättre sätt genom media mm. En del klubbar arbetar med detta och borde kunna dela med sig av sina kunskaper. Andra klubbar arbetar inte alls med det idag men hade kanske gjort det om man bara vetat hur. Hur tycker ni att vi skall kunna jobba med följande bitar? 1. Varför marknadsföring? a. Vi konkurrerar om kunden ungdomarna med andra idrotter! b. All reklam är bra reklam - nästan c. Rekrytera spelare d. Rekrytera ledare e. Ekonomi 2. Boende i våra närområden a. Flygblad inbjudan till pingisskolor b. Samarbet med skolan är viktigt c. Pingis är för alla och tar inte så mycket plats d. Pingisbord i skolan gör att fler får prova på e. Idrottskolor kan vara ett alternativ då man kan nå ut till många genom samarbete med andra idrotter f. Köpcenter i närområdet kan användas på olika sätt. Uppvisning, försäljning, reklam mm. 3. Lokaltidningar a. Detta är en STRAFFSPARK då det oftast är enkelt att få in material i tidningen. b. Informationsutbyte c. Kontakt med journalist förbättrar möjligheterna till publicering d. Saluför speciella aktiviteter e. Hemsidan löpande underlag till tidning 4. Föräldravänlig sport a. Aktivera föräldrar b. Föräldrar pingis c. KUL d. Familjedagar e. Bjud in föräldrar i aktiviteter f. Beröm och tacka föräldrar 5. God kommunikation a. Hög klass på information b. Levande hemsida viktig

4 Sommarpingisskola? Fotbollen har länge kört detta i direkt anslutning till skolavslutningen. Det funkar då även som ett extra fritids då föräldrarna slipper ta så många veckors semester. Skulle inte pingisen kunna utnyttja samma koncept. Exempel: På sommarlovet så anmäler man sig till en pingisskola som håller på en vecka med 2 pass/dag med lunch mellan passen. Man får en t-shirt, vattenflaska och ett svettband. Tanken är att det tas fram ett koncept som kan köras på flera ställen i GBG och mindre klubbar kan samarbeta. 1. Skulle detta kunna funka? a. Ja det tror vi 2. Hur tycker ni att upplägget skall vara? a. Målgrupp från 8 år och uppåt b. Både att testa på och försöka få till en fortsättning c. Samarbete mellan närstående klubbar beroende på tillgång till hall, tränare, material mm d. Varierande aktiviteter, lekar e. Gärna några utomhus aktiviteter f. Billigt självkostnadspris, egen lunch g h. Få en tröja med klubbens/klubbarnas namn, vattenflaska mm. 3. Tid under sommaren? a. I direkt anslutning till att sommarlovet börjar då föräldrarna fortfarande är inne i ekorrhjulet med skjutsningar mm. b. Föräldrarna jobbar fortfarande c. Återkomma om en lägerdag i slutet av sommaren 4. Övrigt a. Nå ut via hemsidor, annonsering, infoblad till skolorna, utskick b. Ta fram en organisation med ansvariga för verksamheten, tränare mm c. Fundera kring frågor som sjukvård, regler, lokal material mm Feedback? GBTF har gått ut med erbjudande om bl.a. hjälp i skolorna, hjälp med föräldramöten i pingisskolorna, klubbträffar mm. Intresset har varit ganska svalt och vi saknar feedback på varför. Till viss del gäller detta även våra Team träffar. 1. Har förbundet varit otydligt? a. Förbundet har varit tydligt men får rätt personer informationen? b. Kvitto på utskickat mail 2. Har ni i klubbarna inte dessa behov? a. Behoven finns b. Börja prata med ledningen/styrelsen i klubbarna och utifrån dessa diskussioner komma vidare 3. Vilka behov har ni i klubbarna som GBTF kan hjälpa till med? a. Lokalfrågor b. Tävlingsarrangemang för bredden c. Mer info om den nya utbildningsstrukturen

5 Hur utnyttja Ex-huset Vi har under 3 säsonger haft kraftigt reducerad hyra eftersom vi delat lokalen med Idrottshögskolan. Deras nya hall kommer att stå färdigt under säsongen vilket innebär att vi kommer i ett nytt läge. Det bästa för vår verksamhet vore att få tillbaka Ex-huset själva igen för att kunna ta emot skolklasser mm på dagtid men då måste vi hitta andra intäkter. Vi har idag följande pingisaktiviteter i Ex-huset. BTK Wartas hemmamatcher i pingisligan, veteranserier, korpen, ungdomsserier, propagandatouren, IF Ifo:s träning/match, Älvängens BTK:s matcher. Vi hyr också ut till Danscentrums buggkurser på söndagar. 1. Skall vi sträva efter att inte ha Ex-huset alls? a. Ex-Huset skall vara kvar för bordtennis 2. Skall vi sträva efter att ha Ex-huset själva? a. Ja för att kunna erbjuda t.ex skolor att kunna få spela pingis på dagtid på friluftsdagar mm. 3. Vilka nya intäkter inom pingisen ser ni att vi kan få? a. Skolor b. Förskolor c. Lunchpingis för företag d. Motionspingis hyra/timma e. Pingiscafé f. Pingisskola som sen fördelas ut till befintliga klubbar g. Samträning på elitnivå 4. Vilka idéer på externa intäkter har ni? a. Uppvisning av projektarbete gymnasieskolan b. Företagsturnering i olika former c. mässor 5. Övrigt a. Marknadsför Ex-huset mer b. Fräscha upp omklädningsrum c. Skylt på utsidan vad som finns i huset d. Annons i den nya tidningen om aktiviteter.

6 Gothia Cup i pingis? Göteborg är en fantastisk sommarstad med Liseberg som ett fint dragplåster. Kan man då tänka sig att arrangera en tävling på sommaren som vänder sig till klubbresor i norra Europa? Tänk ett upplägg där man kombinerar pingis med turism. Fundera på nedanstående frågor. 1. Verkar detta intressant? a. Ja 2. Vilken längd skall man ha på tävlingen? a. Minst 5 dagar, kanske 1 vecka 3. Vilka klasser bör man ha? a. Lag + individuellt b. Alla åldrar c. Stora pooler d. Alternativt samma klass många dagar e. Effektivt spel f. Max 4 h/dag/spelare t.ex. 3 pass , , g. Slut kl varje dag 4. Vad behövs det för funktionärer? a. Spelarna får döma själva ev. domare till finalspel b. Sekretariat c. Logi d. Mat e. Kringaktiviteter f. Jourpersonal på nätterna 5. Vilka samarbetspartners behövs? a. GBG & co b. Samarbete klubbar/regioner utomlands (Tyskland viktigt) c. Organisation = samtliga klubbar i GBG d. Boende i skolor men även hotell 6. När bör den ligga i tid? a. Augusti (kulturkalaset) b. Alternativt mitten av juni 7. Övriga saker som behövs? a. Nyckelpersoner som varit med på stora arrangemang tidigare b. Kringaktiviteter för alla åldrar c. Hemsida d. Lång framförhållning för att hinna marknadsföra ordentligt

7 Vilka funktioner behövs i klubbarna? Vi ser problem i klubbarna idag gällande många olika bitar. Det finns nästan inga klubbar som styr över vilka spelare som skall tävla på vilka tävlingar, ser till att rätt personer anmäls till utbildningarna, att det anmäls många lag till våra serier, spelare till propaganda mm. Vi ser också att våra klubbutskick i stor utsträckning stannar någonstans på vägen dvs. att rätt personer ofta inte får informationen. Vårt årsmöte var också riktigt dåligt besökt med bara 5 röstberättigade klubbar. Att det finns en ordförande, sekreterare och kassör i varje klubb anses som självklart. Förr skulle det också finnas en utbildningsansvarig, ungdomsansvarig, damansvarig och tävlingsansvarig i varje klubb. 1. Vilka övriga funktioner ser ni som viktiga för att vi skall få klubbarna mer levande och bättre strukturerade? a. Ungdoms ansvarig b. Tävlingsansvarig c. Utbildningsansvarig d. Tränaransvarig e. Media/Infoansvarig f. Damansvarig 2. Hur får vi våra klubbutskick att tas upp bättre i klubbarna på styrelsemöten och ut till berörda? a. Genom att rätt mailadress finns till rätt person i klubben, anges från varje klubb. 3. Vi kommer att ha en ordförandeträff tidigt i höst. Vi har börjat ha regelbundna tränarträffar. Ser ni några fler områden där vi borde ha gemensamma träffar? a. Ungdoms/tävlingsansvarigträffar b. Utbildningsansvarigträffar 4. Ser ni några övriga intressegrupper där GBTF kan förmedla och ta emot information? a. Mediagrupp

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Förenings. NF-aren. Teater. UNF-träf. UNF-resa. boken. Värva PLANERA VERKSAMHET. Ett studiematerial om att planera bra verksamhet i UNF

Förenings. NF-aren. Teater. UNF-träf. UNF-resa. boken. Värva PLANERA VERKSAMHET. Ett studiematerial om att planera bra verksamhet i UNF R E T TE 7 I V I KT A 2 1 f UNF-träf 8 4 Förenings boken 3 10enings- 9 Värva f UNF-träf 22 Värva 29 18 17 16 15 11 För boken 23 30 6 5 25 24enings- NF-aren U n e r a UNF- 12 Teater 14 13 20 19 26 27 21

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR 2014 5-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR Riktlinjer för Älvsborg FF - pojkar och flickor 8-9 år Målsättning föreningen Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UNGDOM

UTBILDNINGSPLAN UNGDOM UTBILDNINGSPLAN UNGDOM - MER ÄN EN KLUBB värdegrunder Vi ska skapa förutsättningar för utveckling och glädje hos våra medlemmar Vi tar avstånd från all form av rasism, mobbning, våld och droger - MER ÄN

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

Bilsport. Rekrytering. www.sbf.se bilsport@sbf.se

Bilsport. Rekrytering. www.sbf.se bilsport@sbf.se Bilsport Rekrytering www.sbf.se bilsport@sbf.se Svenska Bilsportförbundet, full fart framåt. Just nu håller du Svenska Bilsportförbundets rekryteringsråd i din hand. Det måste betyda att du och din klubb

Läs mer

Fortuna FF. Användarinformation. Föreningens/lagets målsättningar. Medlemsundersökning 2011. Sida 1 av 20

Fortuna FF. Användarinformation. Föreningens/lagets målsättningar. Medlemsundersökning 2011. Sida 1 av 20 Sida 1 av 20 Användarinformation Föreningens/lagets målsättningar Sida 2 av 20 Hur skulle vi kunna få ett större engagemang i och för föreningen? Svar Bättre uppslutning av föräldrar Att skapa en påtaglig

Läs mer

Appendix 2 Vinröda Föräldrar

Appendix 2 Vinröda Föräldrar 1 (8) Appendix 2 Vinröda Föräldrar Information till föräldrar i LUGIs ungdomslag Föreningsidé En förening för hela familjen som förenar elit och bredd Vision Att vara Sverigeledande på herr- och damsida

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2014 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Klubb Utbildning för Ledare

Klubb Utbildning för Ledare Klubb Utbildning för Ledare SBTF UTBILDNING NIVÅ BAS Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté www.svenskbordtennis.com INNEHÅLL 05 LEDARSKAP Barn- och ungdomsledarskap

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

LEDARHANDBOK. Ledarhandboken återfinnes i sin helhet uppdaterad på: http://www.bjers.eu/sif_ledarparm/index.html

LEDARHANDBOK. Ledarhandboken återfinnes i sin helhet uppdaterad på: http://www.bjers.eu/sif_ledarparm/index.html LEDARHANDBOK 1 Välkommen, Introduktion till SIF Fotboll 2 En Guide för dig som börjar som ledare i år 3 Vett och Etikett, Sila Snacket 4 Saltismodellen 5 Vad är Toppning och Nivåindelning 6 Policys inom

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Sidan 1 av 11 Verksamhetsplan för 2015 I styrelsen hittar ni: Siw Ölmheden, Ordförande Stefan Arnesson, Vice ordförande Anders Jarl, Sekreterare Joacim Björklund, ledamot Jens Bohm,

Läs mer

LANDVETTER IS. Mål Inriktning Policy

LANDVETTER IS. Mål Inriktning Policy LANDVETTER IS Mål Inriktning Policy Innehåll 1. Landvetter Idrottssällskap lite historik 1 2. Målsättning 2 3. Inriktning 3 4. Hur vi når målsättning och inriktning 4 5. Klubbprofil Vad förväntar vi ledare

Läs mer

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING ETT STUDIEMATERIAL OM ATT STARTA UNF-FÖRENING Ungdomens Nykterhetsförbund 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson STARTA FÖRENING

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

du verkligen tycker om!

du verkligen tycker om! Din guide till rekryteringstips, nya idéer och ett smakprov på alla de häftiga och roliga aktiviteter som du och din kår kan genomföra tillsammans med en konsulent eller själva när det kommer till rekrytering!

Läs mer