sumagasinet 24 juni 2009 invigs Vårdbyggnaden Naturen läker själens sår Toppjobb på sjukhuset 1/2009 sidan 16 sidan 12 sidan 22

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sumagasinet 24 juni 2009 invigs Vårdbyggnaden Naturen läker själens sår Toppjobb på sjukhuset 1/2009 sidan 16 sidan 12 sidan 22"

Transkript

1 sumagasinet sahlgrenska universitetssjukhusets tidning 1/ juni 2009 invigs Vårdbyggnaden 40 år i sjukhusets tjänst sidan 12 Naturen läker själens sår sidan 16 Toppjobb på sjukhuset sidan 22

2 Vårdbyggnaden Hur svårt kan det vara? Katarina Hallingberg redaktör, SUmagasinet I dagarna invigs Vårdbyggnaden, byggd för ett mer patientfokuserat arbetssätt. En nystart, känner verksamheterna som fått förmånen att flytta in. I början av juni kom resultatet av årets patientenkät för slutenvården. Den visar att 84 procent av patienterna är nöjda med vården de fått vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det är ju jättebra! Även på frågan hur de blivit bemötta vid inskrivningen får sjukhuset överlag bra betyg, procent tycker att bemötandet varit bra eller mycket bra. Kanon! Men vänta nu? Det måste betyda att av tio patienter är det en som inte fått bra bemötande. Den personen har gått hem och berättat vid köksbordet och maken har talat om detta på sin arbetsplats där de som jobbar gått hem och berättat för sina familjer och grannar... Resultatet? Förödande, för Sahlgrenska Universitetssjukhusets namn och goda rykte. Vi har faktiskt inte råd att bemöta en enda person illa och vi behöver inte göra det heller. För hur svårt kan det vara? Enkäten gällde slutenvården men själv var jag med som anhörig vid ett återbesök i öppenvården för en vecka sedan. Allt flöt fint tills dess att läkaren skulle göra entré 50 minuter försenad! Inte ett ursäkta förseningen ödslades på patienten som gick därifrån och tyckte han blivit snobbigt bemött. Det hade kostat så lite ett enda leende och ett sorry. Hur snygga byggnader vi än har det är vi som jobbar i dem som avgör kvaliteten på patientens möte med vården. Katarina Hallingberg sumagasinet innehåll Konst på glas. Verk av Kent Karlsson i redaktionen Katarina S Hallingberg redaktör Kerstin Fredin Ann Louise Leikin Göran Samuelsson g r a f i s k f o r m o c h l a y o u t Maria Nordberg a n s v a r i g u t g i v a r e Göran Ekstedt e-po s t postadress sumagasinet Avdelningen för information och kommunikation Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torggatan 1a, mölndal t r yc k Cela Grafiska AB Du kan också läsa SUmagasinet på och intranätet. Uppgiftslämnare skyddas. Den som lämnar upplysning till en tidning har laglig rätt att vara anonym. Redaktionen får inte röja uppgiftslämnares identitet och myndigheter får inte forska efter den. Citera oss gärna men ange källan. omslagsbild Vårdbyggnaden som invigs i juni 2009 Bild: Björn Larsson Rosvall 3 Vårdbyggnaden Här har byggts för ljus och luft 6 Vårdbyggnaden en kugge i sjukhusets utveckling in i framtiden 7 Skräddarsytt för vård nära patienten 9 Från våning 14 i Höghuset till markplan i Vårdbyggnaden 10 Transplantationscentrum samlat i nya Vårdbyggnaden 11 All time high 12 En chefläkare som står fast när det blåser 13 Datorutbildning ökar MR-säkerheten 14 Vi arbetar som läkarsekreterare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 16 Livslusten åter med naturens hjälp 19 Ledarskaps-ST vässar läkarnas ledarskap 20 Kombinera nytta med nöje överläkarens recept för god hälsa efter Krönikan: Too young to die, too old to rock n roll 22 Toppjobb med stort ansvar 23 Viktigt specialistutbilda för framtiden 24 Eko från Kvalitetsveckan 2009: Rehabiliteringsmedicin vände på alla stenar 25 Eko från Kvalitetsveckan 2009: Större trygghet för akutsjukvårdens stamkunder Hjälpmedel ger tryggare vård i livets slutskede 26 Hjärnvägen ger bättre strokevård 28 Självklart med hjärt-lungräddning på schemat i gymnasiet Läkarsekreteraryrket har genomgått stora förändringar under åren. Läs mer om läkarsekreterare Marianne Pauling Andersson och tre av hennes kollegor på sidorna Vårdbyggnaden Här har byggts för luft och ljus Den 24 juni invigs Vårdbyggnaden på Sahlgrenska sjukhuset. En stor händelse för hela Sahlgrenska Universitetssjukhuset eftersom Vårdbyggnaden kan ses som propplösaren i en större upprustningsplan. tex t: k a t a r i n a hallingberg bi l d e r : bj ö r n larsson r o s v a l l, m a r i e ullner t fortsättning >> sumagasinet 1/2009 sumagasinet 1/2009 3

3 Vårdbyggnaden Vårdbyggnaden (1) (2) (3) (4) Exteriör. Vårdbyggnaden är en del av större upprustningsplan för Sahlgrenska sjukhuset. Interiör. I entrén finns kassa och café (1). Dagrum med utsikt över Botaniska trädgården (2). Vårdsal med burspråk (3). Konstverk av Kent Karlsson (4). Andaktsrum utan religiösa symboler (5). Avdelningsdagrum med konstverk av Berit Jonsvik (6). I f l e r a år ha r pe r s o n a l, patienter och övriga besökare på Sahlgrenska sjukhuset kunnat följa hur Vårdbyggnaden vuxit upp ur marken bakom centralkomplexet på Sahlgrenska sjukhuset. Med sina sju våningar plus källare på tillsammans kvadratmeter kan Vårdbyggnaden storleksmässigt nästan jämföras med Kungälvs sjukhus innan det byggdes till, berättar Annica Otterberg, som tillsammans med Reino Moberg är projektledare för inflyttningen i Vårdbyggnaden. Innanför den supermoderna glasentrén möter besökaren en receptionsdisk, där det så småningom ska gå att bara checka in efter att ha betalat besöket hemma på nätet. Lite längre bort ska fika och lättare maträtter serveras i Café Vitsippan, vars namn knyter an till Vårdbyggnadens läge, helt nära Botaniska trädgården och Vitsippsdalen. Här har vi husets vackraste rum, säger Annica Otterberg, och öppnar en dörr till vänster i entrén. Här döljer sig ett litet och finstämt andaktsrum i gråblå färgsättning men utan några religiösa symboler. Överlag är färgerna milda i byggnaden, från mosaikbeklädnaden i hisshallarna som binder ihop Vårdbyggnaden med centralkomplexet, där samma sorts stenar från 1950-talet pryder väggarna, till avdelningarnas väggfärger i dämpat grönt och gult. Trädetaljerna är genomgående ek eller björk. Varje avdelning har en glasvägg som avgränsar dagrummet från avdelningen. Olika konstnärer står för utsmyckningen av dessa väggar som också har motiv som för tankarna till naturen, precis utanför de stora fönstren. En särskild finess är avdelningsköken som byggts för att undvika att alltför många springer i köket och den risk för bakteriespridning som det medför. Med hjälp av en bardisk med skåp ovanför kan patienterna nu förse sig med det de behöver från utsidan av köket, där till och med ett särskilt litet kylskåp döljer sig bland raden av ekluckor. Vilka är det då som befolkar huset? Transplantationscentrum var först in tillsammans med Njurmedicinskt centrum, såväl slutenvård som dagvård/ öppenvård och en ny utökad dialysverksamhet. Hematologi och vårdavdelningar för medicin och kirurgi kommer att finnas här och det sista flyttlasset är strokeenhetens, där tre tidigare avdelningar samlats på ett helt vårdplan. I huset finns också plats för bland annat arbetsterapi och sjukgymnastik, motionslokal, omklädningsrum med 820 skåp, läsrum och (5) (6) ett stort konferensrum. Redan i planeringen anpassades Vårdbyggnaden, i samarbete med Sahlgrenska akademin, för undervisning med särskilda utrymmen på varje avdelning för studerande och ett samlingsrum i källarplanet. De 336 vårdplatserna i Vårdbyggnaden tillför dock inte sjukhuset i dagens läge några nya platser. Istället frigörs vårdytor för ombyggnad och renovering. Bygget av den Vårdbyggnaden gör det möjligt att snabba på den fortsatta processen att göra Sahlgrenska Universitetssjukhuset till ett sjukhus i tiden och framtiden, säger projektledare Reino Moberg och nämner upprustning av lokaler i centralkomplexet, renovering av entréer och akutmottagningar, ombyggnad av Jubileumskliniken och inte minst det nya Bildcentrum, som förhoppningsvis ska börja byggas år enligt planerna. Men också Östra sjukhuset behöver utvecklas och efter ligger tyngdpunkten på byggnationen där, säger Reino Moberg. På de följande sidorna presenteras några av de verksamheter som just flyttat in i Vårdbyggnaden. Välkommen in! 4 sumagasinet 1/2009 sumagasinet 1/2009 5

4 Vårdbyggnaden Vårdbyggnaden Vårdbyggnaden en kugge i sjukhusets utveckling in i framtiden Nu kan vi snabba på den fortsatta processen att göra Sahlgrenska Universitetssjukhuset till ett sjukhus i tiden och för framtiden, säger sjukhusdirektör Jan Eriksson med anledning av invigningen av Vårdbyggnaden på Sahlgrenska sjukhuset. tex t: gö r a n samuelsson b i l d: björn larsson rosvall Jan Eriksson har precis som alla andra följt byggnationens utveckling och han förstår känslan att nu äntligen få flytta in. Vårdbyggnaden har byggts enligt modernaste principer och arkitektur och i planeringen har patienten tydligt funnits i fokus. Att vårdpersonalen ska komma närmare patienterna är en filosofi som ska genomsyra hela Sahlgrenska Universitetssjukhuset. De som har en vårdutbildning och ett vårduppdrag bör förstås använda så stor del som möjligt av sin arbetstid åt direkt patientvård, betonar Jan Eriksson. Samarbetsprojektet, där tre olika specialiteter inom strokevården går samman på ett gemensamt vårdplan, ser han som intressant. Vi kan nu garantera patienterna en konsekvent och genomtänkt bra vård. Ett steg till har tagits på Östra sjukhuset där vissa strokepatienter diagnostiseras i ambulansen och sedan förs för fortsatt vård direkt till strokeavdelningen. Under sommaren ska det bli möjligt att bli direktinlagd på en strokeenhet också på Mölndals sjukhus och Byggarbetsplats Jan Eriksson följde dagligen bygget av Vårdbyggnaden. till hösten är det dags även på strokeenheten i den nya vårdbyggnaden. Det sparar väldigt mycket tid för patienten, vilket i det här sammanhanget är livsviktigt. Transplantationscentrum är också en betydelsefull del av Vårdbyggnaden, anser Jan Eriksson. Spännande beslut Vi har haft ett helt nytt tänk i planering, projektering och utförande av den nya vårdbyggnaden där patienten verkligen kommer i centrum. kommer att ske i höst, då rikssjukvårdsnämnden ska ta ställning till vilket eller vilka sjukhus som ska få utföra hjärt-, lung- och levertransplantationer i Sverige. Vi är Sveriges i jämförelse största transplantationsenhet och resultaten är utmärkta så vi borde ligga bra till, säger Jan Eriksson optimistiskt och tillägger: Vi utgår från att vi kommer bli ett av rikssjukhusen i alla tre fallen. Den nya vårdbyggnaden är en del av en stor upprustningsplan för hela sjukhuset. Flytten av vårdavdelningar från gamla Sahlgrenska till den nya vårdbyggnaden skapar nya möjligheter för de ytor de lämnar efter sig. Västra Götalandsregionens hälsooch sjukvårdsutskott har också fattat ett inriktningsbeslut om bygget av ett Bild- och interventionscentrum på Sahlgrenskatomten. Motsvarande behandling sker för närvarande i regionens ekonomiutskott. Signalerna hittills är positiva från utskott och regionstyrelse. Men det är en lång bit kvar tills huset står färdigt. Samtidigt är det här ett framtidsbeslut som behövs för att säkerhetsställa den högspecialiserade vården i hela Västra Götalandsregionen med stor potential för framtida forskning, utbildning och ekonomisk tillväxt, säger Jan Eriksson och avslutar: Bild- och interventionscentrumhuset blir ett nav för sjukvården i hela Västra Götalandsregionen. Patientnärmre vård. Annsofi Johansson (t.h.) med kollegor hade redan innan flytten jobbat enligt den modell som nu används i Vårdbyggnaden. Skräddarsytt för vård nära patienten På strokeavdelning 28 på Sahlgrenska arbetade personalen nära patienterna. Den patientnärmre vården genomsyrade lokalerna, arbetsmetodiken och hela tänket. Och bättre blev det genom flytten till den nya vårdbyggnaden. Flytten har givit oss ett gyllene tillfälle till förändring, säger vårdenhetschef Annsofi Johansson. tex t: göran samuelsson bi l d: björn larsson rosvall Vi gjorde det bästa av situationen i våra gamla lokaler och det funkade hyfsat. På vår nya avdelning var allt förberett för den patientnärmre vården, säger en nöjd Annsofi Johansson. Sedan några veckor tillbaka är hon vårdenhetschef för strokeavdelningen i den nya vårdbyggnaden, då tre avdelningar blivit till en. Det är utöver avdelning 28, som är en akut neurologisk strokeavdelning, även avdelning 19, en medicinsk strokeavdelning, samt avdelning 116, som vårdar äldre strokepatienter. Här finns plats för 52 patienter. Det blir strålande. Förutsättningarna är optimala för att det ska bli bra, säger Annsofi Johansson, och ler med hela ansiktet. Flytten skedde i mitten av maj. Olika fokusgrupper, med vårdpersonal från alla tre avdelningarna hade innan dess arbetat på högvarv med skilda spörsmål. En tvärprofessionell arbetsgrupp svarade för frågor som rörde själva vårdprocessen. En annan sysslade med frågor kring dokumentationen och ytterligare en funderade kring hur arbetet skulle organiseras i team och moduler i den patientnärmre vården. Det fanns också arbetsgrupper kring medicin- och klädförråden och allt annat som måste fungera från dag ett. Tre olika system är nu ett och det gäller att plocka ur russinen ur kakan. Arbetet med att nå det arbetssätt strokeavdelningen har idag har tagit tid och mycket kraft. Avdelningen utsattes för hårda besparingskrav för flera år sedan, men någon omorganisation av arbetet skedde inte för att effektivisera vården. Situationen för personalen 6 sumagasinet 1/2009 sumagasinet 1/ forts. sid 8 >>

5 Vårdbyggnaden Vårdbyggnaden kändes ohållbar, arbetsmiljön var dålig och man tyckte att patienterna försummades det fanns helt enkelt inte tid för det patientnära mötet. År 2007 började avdelning 28 organisera om sin verksamhet enligt de nya principerna. Det blev en omstrukturering på alla plan. Sjuksköterskornas och undersköterskornas administrativa sysslor och telefonsamtal förlades till en samordnare och det praktiska patientnära arbetet skedde i de tre arbetsmodulerna ute i patienternas närhet. I varje modul finns dator, en mobil läkemedelsvagn och ett närförråd. Varje vecka avsätts en sjuksköterska eller undersköterska till att fungera som samordnare, som tar hand om pappersexercisen och alla telefonsamtal inklusive dem från anhöriga. Borta är larm och telefoner som ringer i ett. Patientlarmet i den nya vårdbyggnaden är dessutom kopplat till en vibrerande nästan ljudlös dosa i salsansvarige sjuksköterskas/undersköterskas ficka. Samordnaren kan svara på de flesta samtalen och alla andra är ute i vården bland patienterna. Sjuksköterskornas arbetsledaransvar stärks också genom att de befinner sig närmare golvet och undersköterskorna, säger Annsofi Johansson och tillägger: Det är mötet mellan patient och vårdare som är det viktiga. Allt fokus ska hamna på patienten och hela verksamheten och arbetssättet ska organiseras efter det. Annsofi Johansson Det har lett till ett mycket bättre samarbete. Sjuksköterskorna ser det arbete undersköterskorna utför och vågar delegera på ett helt annat sätt än tidigare. Flytten till den nya vårdbyggnaden har inneburit en klar förbättring eftersom lokalerna från början är anpassade till det här arbetssättet. Förhoppningen är att patienten känner sig tryggare här och att risken för exempelvis fallskador minskar, eftersom personalen lättare ser eller hör när någon som inte får/kan gå upp ändå försöker ta sig ur sängen. Personal, som befinner sig mitt i vården, lär känna sina patienter bättre. Man märker de små förändringarna och överrapporteringen till nästa arbetspass blir då mer komplett. Kontakten med anhöriga blir ofta tätare. Arbetsmiljön har också blivit mer stimulerande och genom ett effektivare arbete finns det tid över för förbättringar. Det är som att jobba mitt i ett kreativt stim, säger Annsofi Johansson och avslutar: Här ventileras stort som smått. Det gör att det är få spänningar och konflikter inom personalgruppen och arbetsmiljön blir trivsam. Fakta Synen på vård av strokepatienter har förändrats under åren och år 2005 slogs det fast att strokepatienter kräver omedelbar sjukhusvård på strokeenhet och att kvaliteten på vården av dessa patienter är livsavgörande. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har fram till idag haft svårt att svara upp mot de krav som ställs. Flytten gör att vi kan höja nivån på vården många trappsteg i ett enda slag, säger Annsofi Johansson, vårdenhetschef för den samlade strokeavdelningen i den nya vårdbyggnaden. Bra för patienten. Ingrid Lindholm-Karlsson ser flytten som en stor förbättring för dialyspatienterna. Från våning 14 i Höghuset till markplan i Vårdbyggnaden Nu är det slut på att trava 306 trappsteg eller att vänta på hissen för att komma till 14:e våningen. Dialysen på Sahlgrenska sjukhuset och de cirka 50 anställda har flyttat till första våningen i Vårdbyggnaden! Det är skönt med nya lokaler men vi saknar terrassen och vår utsikt, säger sjuksköterskan Lena Löfgren tex t: gö r a n samuelsson bi l d: bj ö r n larsson r o s v a l l, a d a m ih s e Dialysavdelningen i den nya vårdbyggnaden har inga likheter med den gamla avdelningens traditionella vårdsalar utefter en mörk och inte särskilt inspirerande korridor. Patientsalarna ser också helt annorlunda ut. Här finns en solfjäderliknande sal med plats för åtta patienter, två enkelrum, ett åttabäddsrum med mellanvägg, ett fyrabäddsrum och tre enbäddsrum. Ett av enkelrummen kan man nå utifrån detta med tanke på isolering av infekterade patienter. Borta är de otillgängliga expeditionerna. Dessa är mer centralt belägna moduler på avdelningen, så att personalen snabbt kan rycka ut då en patient behöver hjälp eller då någon dialysmaskin signalerar att något är fel. Vi slipper inte ifrån larmen, men det kommer att bli en tystare avdelning eftersom larmen går direkt till den personal som ansvarar för rummet, säger Lena Löfgren. Vattenreningsverket är en viktig kugge i dialysverksamheten. Det inkommande vattnet avkalkas, avhärdas och renas innan det går till dialysmaskinerna, där salter och dialyserande ämnen tillsätts, allt enligt Läkemedelsverkets noggranna föreskrifter. Det är en väldig kontrollapparat för att få bedriva dialysverksamhet över huvud taget, säger vårdenhetschef Ingrid Lindholm-Karlsson Det går åt mycket vatten. En halv liter rent vatten i minuten rusar genom rören till varje maskin. 120 liter vatten går det åt för en fyratimmarsdialys, som är det normala. Tidigare låg vattenreningsverket på våning 15 i höghuset. Vattnet pumpades upp till vattenreningen, för att sedan användas en våning ner. Det är en av orsakerna till att man lagt dialysen på bottenvåningen i den nya vårdbyggnaden, där reningsverket finns i källarplanet. Där nere är också en central anläggning för dialyskoncentrat belägen. Via en slinga förs koncentratet upp till dialysmaskinerna där det sedan blandas med vatten till dialysvätska av rätt koncentration. Kroppen samlar på sig uremiska toxiner när njurarna sviktar. Det är bland annat med hjälp av dialysvätskan som blodet renas, förklarar Lena Löfgren. Flytten innebär att 25 maskiner, istället för tidigare 18, har kunnat anslutas till vattenreningen. Patientantalet varierar till ibland uppåt ett 60-tal med de akuta patienterna inräknade. Verksamheten pågår i stort sett dygnet runt, så fler patienter kan nu få hjälp. Det är en väldig förbättring för dialyspatienterna i Göteborg med omnejd, konstaterar Ingrid Lindholm Karlsson. Rent vatten. Ulf Carlson, Hussain Quraishi och Mats Sjöberg installerar vattenreningsverket. forts. sid 10 >> 8 sumagasinet 1/2009 sumagasinet 1/2009 9

6 Vårdbyggnaden Det är en väldig förbättring för dialyspatienterna i Göteborg med omnejd. Andra som blir glada att dialysen blir mer lättillgänglig är naturligtvis de rullstolsburna patienterna. De åker ofta färdtjänst och taxichaufförerna, som hämtar de uttröttade patienterna, är också nöjda med flytten liksom de som transporterar patienter från andra avdelningar. Ett problem var här, påpekar överläkare Ola Samuelsson, att dörrarna från början gjorts alldeles för smala, särskilt in till akutrummen. Trots att dörrhål på ritningen var planerade till 130 centimeter för att klara sängtransporterna blev de i verkligheten smalare. Nu har de byggts om, så det har ordnat sig, säger han. Avdelningspersonalen har deltagit i planeringsprocessen sedan början av år Tack vare en lojal arbetsstyrka som hängt ihop sedan planeringens början har ingen känt sig utanför. Färgsättningar, gardiner, golvmaterial och liknande är centralt beslutat, men det finns massor av arbetsmoment som måste tänkas igenom för att fungera, säger Lena Löfgren. Själva flytten var ett logistiskt äventyr. De utökade antalet vårdplatser innebar att nya maskiner installerades som kunde dras igång på dag ett. Samtidigt kunde man på de lugnare passen flytta ner de gamla dialysmaskinerna och köra på full effekt först dag två eller tre. Transplantationscentrum samlat i nya Vårdbyggnaden Att få samla verksamheten, som fram till idag har varit på olika ställen, är något vi verkligen väntat på. Det nya huset har ett stort symbolvärde som en nystart för transplantationsverksamheten, säger professor Michael Olausson, verksamhetschef för Transplantationscentrum. tex t: an n lo u i s e leikin, g ö r a n samuelsson bi l d: bj ö r n larsson r o s v a l l Transplantationscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en av de verksamheter som flyttat in i Vårdbyggnaden. Det är två år efter att centrumbildningen, den enda i sitt slag i Skandinavien, skapades vilket innebar att all organtransplantation sammanfördes inom en organisation. Nu har verksamheten också fysiskt samlats under ett tak i Vårdbyggnaden. Vi har nu i flera år sett hur byggnaden sakta vuxit fram och vi har fått vara med och bestämma från början. Vi var bland de första in och flytten betydde betyder mycket för oss, säger vårdenhetschef Ulrika Nordell. Verksamheten har hittills varit geografiskt spridd, främst på olika våningsplan i Sahlgrenska sjukhusets centralkomplex. I Vårdbyggnaden hamnar öppenvården på plan 6 och vårdplatserna, knappt 40 stycken, som tidigare varit uppdelade på två avdelningar, på plan 4. Flytten berör dock inte Transplantationscentrums verksamhet för små barn, som blir kvar på Östra sjukhuset. Arbets- och vårdmiljön är ljus och lokalerna är rymliga. Patienterna på vårdavdelning får här större integritet i en- och tvåbäddsrum, jämfört med fyrabäddssalarna tidigare. Avdelningen kan enkelt delas i två delar för att underlätta så kallad barriärvård för att hindra smittspridning, om det exempelvis kommer in magsjuka. Moderna och mer funktionella övervakningsplatser är nödvändiga eftersom man tar emot patienterna väldigt tidigt från intensivvården. Två personalstyrkor samordnas till en, och man inför arbetssättet patientnärmre vård med olika team, som ansvarar för sju patienter vardera. Istället för en expedition som är gemensam för hela avdelningen har varje team sin dokumentationsplats och sitt närförråd. Vi har fått ändra en del under resans gång. Sjukvård är ju en färskvara. Vi har bland annat inrättat en speciell övervakningsmodul med fyra platser, säger Ulrika Nordell. Michael Olausson menar att 2009 är ett oerhört viktigt år för transplantationsverksamheten. I oktober beslutas det vilka sjukhus som ska få riksuppdraget att utföra transplantationer av hjärta, lungor och lever. Vi står väl rustade inför beslutet kring ett utökat transplantationsuppdrag här på Sahlgrenska. Det är också viktigt för Göteborg och regionen, säger han och tillägger: Det hänger på om man har det politiska modet att peka ut ett enda sjukhus som ska syssla med transplantationer. För min del tycker jag det Nya rekord. Antalet organgivare slog nya rekord förra året och det ser ut att gå ännu bättre i år, mycket tack vare tv-serien "På liv och död", säger verksamhetschef Michael Olausson. Nystart. Det känns fantastiskt att få flytta in i ett helt nytt hus, tycker vårdenhetschef Ulrika Nordell. räcker med ett. Bildandet av Transplantationscentrum och flytten till det nya huset har haft det goda med sig att grundforskningssidan nu också stärkts. Långsiktigheten på utbildningssidan har också förbättrats. Många av pionjärerna inom transplantationsverksamheten lever fortfarande och gör ett fantastiskt jobb, men de börjar komma till åren. Vi har nu de bästa möjligheterna i Sverige att klara generationsskiftet som ligger framför oss, säger Michael Olausson. All time high 2008 b l e v ett n y t t re k o rd å r f ö r transplantationscentrum som transplanterar hjärta, lunga, lever, njure, tarm och bukspottkörtel. Tv-serien "På liv och död", som spelades in på Sahlgrenska sjukhuset, har satt fokus på donationsfrågan och det är bara positivt, säger verksamhetschef Michael Olausson. 175 njurar, 76 levrar, 23 hjärtan, 1 hjärta-lungor, 17 singellungor och 17 dubbellungor var förra årets rekordsiffror. Därtill genomfördes fem transplantationer under 2008, där tarm var ett av organen. Även i Sverige i övrigt var transplantationssiffrorna höga. Antalet donatorer har ökat under de senaste åren. Orsakerna är flera, men den ökade satsningen från Socialstyrelsen och Donationsrådet spelar en stor roll liksom införandet av donationsansvariga läkare och sjuksköterskor vid samtliga sjukhus i Sverige. Den regionala Donationsenheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset etablerades 1 januari Enheten, som är fristående från Transplantationscentrum, består av sex transplantationskoordinatorer och en enhetschef. De svarar för samordningen från och med att det finns en donator tills transplantationen genomförts. Koordinatorerna följer med transplantationskirurgen ut till donatorsjukhus i hela landet. Den regionala donationsenhetens chef är Bengt-Åke Henriksson, anestesiolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Enheten är placerad under kvalitetsdirektör Ing-Marie Bergbrant som ingår i sjukhusdirektörens stab. Enheten sitter i centralkomplexets entréplan. Stjärnorna i tv-serien "På liv och död". 10 sumagasinet 1/2009 sumagasinet 1/

7 "Först skulle jag bli ingenjör, men när jag läste biologi tände jag på tanken att bli doktor." Erfaren. Efter pensioneringen från Sahlgrenska Universitetssjukhuset fortsätter Ingemar Wickström inom Västra Götalandsregionen. En chefläkare som står fast när det blåser Han har varit med om många av de allvarliga tillbuden under modern tid. Han har alltid varit den som ställt upp för journalisternas mikrofoner och tv-kameror då det hettat till. Allt medan jobbet på operation och IVA skulle skötas. Tar man på sig det här arbetet får man sköta det också, säger Ingemar Wickström, som just gått i pension från chefläkarjobbet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. tex t: göran samuelsson bi l d: kristin lidell Jag har som vanligt fullt upp och det gillar jag, svarar Ingemar Wickström med ett leende, på frågan om vad han gör nu sedan han pensionerats från Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Som chefläkare i Västra Götalandsregionen har jag förvisso kommit längre ifrån den kliniska verkligheten, men det här är också ett viktigt arbete. Det handlar om att förbättra vårdkvaliteten och patientsäkerheten inom hela vården, om smittspridning, trycksår, läkemedelsanvändningen och fallskador. Men låt oss ta det från början började Ingemar Wickström studera till läkare. Först skulle jag bli ingenjör, men när jag läste biologi tände jag på tanken att bli doktor. Så blev det. Lidköpingsyngligen kom in på utbildningen i Göteborg, mitt i en pulserande utvecklingsperiod i början på 1960-talet. Han kommer ihåg tiden på Epidemisjukhuset, där nu Konstepidemin ligger, där han började som grund- utbildad doktor. Han skulle bli infektionsläkare. Överläkaren skickade mig till Sahlgrenska för att jag skulle lära mig mer om anestesi och akutsjukvård för det kunde man inte på Epidemisjukhuset. Det blev först ett halvt år, sedan ett år och sedan fastnade jag här. Det är en enorm utveckling han varit med om under sina 40 år på Sahlgrenska. På hela sjukhuset fanns till exempel i början en enda EKG-maskin med ett fem centimeter litet grönt fönster som visade EKG-signalen. Den användes till den patienten som just den dagen skulle opereras och mådde sämst. En liknande utveckling har han sett inom läkemedelsområdet. Ingemar Wickström blev själv specialistläkare år 1974, chef för anestesin på Sahlgrenska sjukhuset och så småningom chefläkare. Östra sjukhuset och Mölndals sjukhus hade då egna chefläkare. När Sahlgrenska Universitetssjukhuset bildades 1997 fick sjukhuset tre chefläkare; Eva Haglind, Hans Holmberg och Ingemar Wickström. På Ingemar Wickströms bord hamnade bland annat Lex Maria-ärenden och katastrofberedskap. Tidigare ringde journalisterna rätt in till verksamheterna och då kunde det bli alldeles tokigt ibland. Idag har sjukhuset sådana bra rutiner när pressen ringer, säger han. Han ser sjukvården som en ständigt pågående utvecklingsprocess, som man måste följa för att förstå. Man kan diskutera och ifrågasätta, men är ett beslut fattat så är det. Se bara på avvikelsehanteringen som alla var så negativa och skeptiska till i början. Nu är det hur självklart som helst. Man måste bara vänja sig vid tanken, men det kan ta tid. Ingemar Wickström syns ofta på sjukhuset, men den gamla arbetsplatsen på operation och IVA håller han sig ifrån. Har man varit borta en längre tid från hantverket, så ska man hålla sig därifrån. Det försiggår en ständig utveckling med nya människor, nya tekniker och läkemedel. Många som genom åren haft kontakt med Ingemar Wickström uppskattar hans lugna och vänliga sätt, men också hans beslutsamhet. På frågan hur han själv vill sammanfatta sina yrkesår svarar han utan stora åthävor: De åren har varit en stor del av mitt liv och något som jag verkligen gillat. Olycka. En rullator i MR-kamerans magnetfält kan få allvarliga konsekvenser. Bilden är från USA. Datorutbildning ökar MR-säkerheten Magneten i en magnetkamera, MR, är så stark att det hänt att även stora saker som patientsängar, kontorsstolar och städvagnar dragits in. En 20-minuters datorutbildning har nu tagits fram som ska förhindra sådana olyckor. tex t: ann louise leikin bi l d: De som arbetar i MR-miljö är väl insatta i alla säkerhetsrutiner. Men det är viktigt att bredda kunskapen om MRsäkerhet till all personal, som arbetar på en avdelning där det finns MR, eller på annat sätt kommer i kontakt med MR i sitt arbete, säger Barbro Vikhoff Baaz, sjukhusfysiker inom Medicinsk Fysik och Teknik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det är hon som har skapat utbildningen, som består av en serie Power- Pointbilder med (hennes egen) berättarröst. Utbildningen görs individuellt vid datorn och tar cirka 20 minuter. Den tar upp MR-benämningar, skyltning, rutiner vid tillträde i magnetkamerans undersökningsrum, regler för metallföremål och utrustning (städredskap, övervakningsapparatur) och rutiner vid nödsituationer. I utbildningsmaterialet finns två integrerade videofilmer, som visar vad som händer då man tar in en gasflaska respektive en patientsäng i undersökningsrummet. Utbildningen avslutas med ett antal kontrollfrågor. Utbildningen kan ges redan första dagen i arbetet och sedan repeteras. Man kan tillgodogöra sig utbildningen oavsett kunskaper i svenska och förkunskaper om MR. Fakta MR-kameran (magnetkameran) avbildar kroppens inre strukturer med hjälp av magnetfält och radiovågor. MR betyder Magnetisk Resonans (magnetresonans). Innan man går in i undersökningsrummet ska man plocka av sig nycklar, klockor, hårspännen, magnetkort, passerkort, gem, tändare med mera. 12 sumagasinet 1/2009 sumagasinet 1/

I väntan på ett nytt kök

I väntan på ett nytt kök Nummer 2, 2014 personaltidningen för Norrbottens läns landsting I väntan på ett nytt kök sidorna 12 13 Tema: Forskningen som utvecklar vården sidorna 6 9 Lennart Nilssons bilder tillbaka i Arjeplog sidorna

Läs mer

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade"

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: Alltför många frågor förblev obesvarade Ronden Nummer 1 2012 Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade" Ledningen startar patientsäkerhetsronder Karin Norlén summerar 40 år Äldre patienter vinnare

Läs mer

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen Ditt Landsting Nr 4 2011 Kalle fick dö hemma Kalle Berglund var en äkta Hemsjöbo och ville dö hemma. Tack vare insatser från landstinget fick han och hustrun Lillemor Bonde både medicinsk hjälp och medmänskligt

Läs mer

Järnkvinnan. Vaktmästare som sköter det mesta. Nummer 2 2015 PERSONALTIDNINGEN FÖR NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING

Järnkvinnan. Vaktmästare som sköter det mesta. Nummer 2 2015 PERSONALTIDNINGEN FÖR NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING B-POSTTIDNING Nummer 2 2015 NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Telefon 0920-28 40 00 www.nll.se VI HÄLSAR PÅ VAKTMÄSTERIET, KALIX SJUKHUS PERSONALTIDNINGEN FÖR NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Magnus Rönnbäck, Erik

Läs mer

TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan 8, 9 och 10.

TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan 8, 9 och 10. BRÖSTCANCERFÖRENINGARNAS RIKSORGANISATION TEMA KRONISK BRÖSTCANCER TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan

Läs mer

Jobbigt att bli äldre på jobbet?

Jobbigt att bli äldre på jobbet? no 3 2009 Checklista för bättre sjukvård sidan 3 De vågar satsa på karriär inom vården sidan 7 Tröttnade på döden blev barnmorska sidorna 8 9 Jobbigt att bli äldre på jobbet? Alla orkar inte arbeta fram

Läs mer

Tema Smärta Barns smärta måste tas på allvar När själva livet gör ont Tema Genus Jämställt för strokepatienter KOL Rätt kost viktigt

Tema Smärta Barns smärta måste tas på allvar När själva livet gör ont Tema Genus Jämställt för strokepatienter KOL Rätt kost viktigt sumagasinet från sahlgrenska universitetssjukhuset nummer 3/2007 Tema Smärta Barns smärta måste tas på allvar När själva livet gör ont Tema Genus Jämställt för strokepatienter KOL Rätt kost viktigt Med

Läs mer

Onkologisk rehabilitering Rapport från Nationella konferensen Hjärntumörer. Årets sjuksköterskor i cancervård: Elisabeth Calme och Pia Alvevik

Onkologisk rehabilitering Rapport från Nationella konferensen Hjärntumörer. Årets sjuksköterskor i cancervård: Elisabeth Calme och Pia Alvevik Nummer 4 2012 Årets sjuksköterskor i cancervård: Elisabeth Calme och Pia Alvevik TEMA: Onkologisk rehabilitering Rapport från Nationella konferensen Hjärntumörer innehåll nr 4 2012 9 Ledaren 4 Redaktören

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

En titt bakom kulisserna

En titt bakom kulisserna akademiska sjukhusets personaltidning nummer 3 2014 krönika Själva marken omformas med samma frenesi som sanden i en lekpark En titt bakom kulisserna bma Ronden har låtit en fotograf skildra vardagen på

Läs mer

Semesterpatrullen. Utan vikarierna stannar verksamheten i vården. Nummer 3 2013

Semesterpatrullen. Utan vikarierna stannar verksamheten i vården. Nummer 3 2013 tidningen för personalen vid Norrbottens läns landsting Nummer 3 2013 Semesterpatrullen Utan vikarierna stannar verksamheten i vården TEMA sidorna 6 9 Dags att ställa undan bilen för gott? sidan 3 Självförsvar

Läs mer

Akademiska får nytt kök. Självincheckning kortar köerna på kb-divisionen. krönika Det är två samtalsämnen som dominerar helt: sport och barn.

Akademiska får nytt kök. Självincheckning kortar köerna på kb-divisionen. krönika Det är två samtalsämnen som dominerar helt: sport och barn. akademiska sjukhusets personaltidning nummer 4 2014 krönika Det är två samtalsämnen som dominerar helt: sport och barn. nyheter Akademiska får nytt kök 3 Vårdens detektiver dagboken Biomedicinska analytikern

Läs mer

Sista bitarna i pusslet

Sista bitarna i pusslet Sista bitarna i pusslet Nio övriga runt en människa med hemtjänst Mymmel Blomberg Sista bitarna i Sista bitarna i pusslet Nio övriga runt en människa med hemtjänst Mymmel Blomberg SocialCentrum Region

Läs mer

Åsa redo för nya utmaningar sidan 16

Åsa redo för nya utmaningar sidan 16 INOM VÅRD & OMSORG Åsa redo för nya utmaningar sidan 16 okt 2012 brukarnas inflytande allt mer i fokus s8 9 drottning silvias systrar tar plats i malmö s7 lärlingsplats med studier ny väg till arbete s14

Läs mer

Sanningens minut. No 4. 2011. After work Bent siger farvel. strategisk plan men hur?

Sanningens minut. No 4. 2011. After work Bent siger farvel. strategisk plan men hur? »Rådet till dig som har en idé som du själv tror på? Kör hårt! Förankra i efterhand.min förutsägelse är att den 1 januari 2032 sjösätts nya SUS: Sveriges universitetssjukhussjuksköterskor ska inte bara

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Information gav resultat. krönika Nina Cavalli- Björkman: Det finns ingen lösning, bara ett hopp att köpa tid

Information gav resultat. krönika Nina Cavalli- Björkman: Det finns ingen lösning, bara ett hopp att köpa tid akademiska sjukhusets personaltidning nummer 5 2012 krönika Nina Cavalli- Björkman: Det finns ingen lösning, bara ett hopp att köpa tid nyheter Patientstyrd bemanning ska stärka ekonomin patientsäkerhet

Läs mer

BL ADE T 01#2008. Smarta festare. Psykiatri i förändring. Solveig tror på solidarisk vård. Börje hittade ett välskött landsting

BL ADE T 01#2008. Smarta festare. Psykiatri i förändring. Solveig tror på solidarisk vård. Börje hittade ett välskött landsting BL ADE T 01#2008 En personaltidning for oss i landstinget kronoberg Smarta festare tema missbruk på SIDORNA 6 11 Börje hittade ett välskött landsting Solveig tror på solidarisk vård Psykiatri i förändring

Läs mer

Glimtar från 2003. Ekonomin. Vården. Personalen. Foto: Anna von Brömssen

Glimtar från 2003. Ekonomin. Vården. Personalen. Foto: Anna von Brömssen Glimtar från 2003 Foto: Anna von Brömssen Vården Personalen Ekonomin Det här är NUsjukvården: NU-sjukvården är en av fem sjukhusförvaltningar i Västra Götalandsregionen. I förvaltningen ingår Uddevalla

Läs mer

Ett yrke på liv och död 8

Ett yrke på liv och död 8 2/11 en tidning för dig som arbetar inom Landstinget Blekinge Ett yrke på liv och död 8 3 Gemensam väg nödvändig Ilskan 18 pyser ut Pratglad fågel 10 15 Här lyckas besparingarna 3 aktuellt: 4 5 6 8 10

Läs mer

Blåsigt=bra 7. Samtalar om värdegrund. Frisk satsning på frisktandvård. Effektivare ronder 2/15

Blåsigt=bra 7. Samtalar om värdegrund. Frisk satsning på frisktandvård. Effektivare ronder 2/15 2/15 en tidning för dig som arbetar inom Landstinget Blekinge Blåsigt=bra 7 Frisk satsning på frisktandvård 17 3 Samtalar om värdegrund Effektivare ronder 4 Omslagsbild: Landstingets eget vindkraftverk

Läs mer

det goda NR 2 2011 magasin Projekt kropp

det goda NR 2 2011 magasin Projekt kropp LIVET det goda magasin NR 2 2011 Projekt kropp 1 Det goda livet började som ett hälsofrämjande projekt som nu ingår i landstinget kronobergs ordinarie folkhälsoarbete. Detta är den trettonde tidningen

Läs mer

Cancervård på hemmaplan

Cancervård på hemmaplan no 2 2012 Cancervård på hemmaplan Fredrik, 10 år, får större delen av sin behandling på Sunderby sjukhus tema barncancer: sidorna 3 5 Foto: maria åsén Nya miljoner till forskning om smärta sidan 6 Trycksår

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

Sjukhusavdelning i Sverigetoppen

Sjukhusavdelning i Sverigetoppen 3 /14 en tidning för dig som arbetar inom Landstinget Blekinge Sjukhusavdelning i Sverigetoppen 3 60 år i barnens tjänst 10 Grönare vård14 Patientlagen utmanar 4 landstinget Omslagsbild: I väntrummet på

Läs mer

Du är inte ensam. Jag skrev listor på allt jag skulle göra om jag blev sjuk. Det finns många missuppfattningar om demens

Du är inte ensam. Jag skrev listor på allt jag skulle göra om jag blev sjuk. Det finns många missuppfattningar om demens Hela denna bilaga är en annons från Demensförbundet Du är inte ensam En tidning om demenssjukdomar och hur de påverkar dig Det finns många missuppfattningar om demens Kontrollfreaket Susanne Vikdahl sökte

Läs mer

Vem vill ha rökavvänjning?

Vem vill ha rökavvänjning? & report Leading Health Care nr 3 2012 Vem vill ha rökavvänjning? Att styra motivationen eller låta motivationen styra Maria Nilsson Linus Johansson Krafve & Claes-Fredrik Helgesson Vem vill ha rökavvänjning?

Läs mer

Tebladet. När håret inte längre är huvudsaken. Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets nya tipstävling!

Tebladet. När håret inte längre är huvudsaken. Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets nya tipstävling! Länstidningen Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets nya tipstävling! SIDAN 16 16 februari 2012 årgång 31 Till alla länsbor från landstinget GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Nyheter Läkarstudenter ute i vården

Läs mer

Pulsen KOLL PÅ SÄKERHET BOKNING PÅ WEBBEN SPARAR TID SID 10. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Ny rådgivning växer fram

Pulsen KOLL PÅ SÄKERHET BOKNING PÅ WEBBEN SPARAR TID SID 10. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Ny rådgivning växer fram Pulsen Personaltidning för oss i Landstinget i Jönköpings län 5.2012 Hälsoplan i mobilen SID 11 BOKNING PÅ WEBBEN SPARAR TID SID 10 Ny rådgivning växer fram SID 5 Samlat grepp kring strategier SID 5 Hemsjukvård

Läs mer

rutinarbete Inget vanligt ISO 9001: no 1 2010 Kalix först i länet med självdialys En dag i mammografivagnen Revymakaren från Malmberget

rutinarbete Inget vanligt ISO 9001: no 1 2010 Kalix först i länet med självdialys En dag i mammografivagnen Revymakaren från Malmberget no 1 2010 Kalix först i länet med självdialys En dag i mammografivagnen sidan 4 sidorna 8 9 Revymakaren från Malmberget sidan 16 Foto: anders alm ISO 9001: Inget vanligt rutinarbete Många arbetar med kvalitetsfrågor

Läs mer