AØK väljer varje år ett tema på Nollningen som finns med som logga, musik, film, pub, sittning, etc.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AØK väljer varje år ett tema på Nollningen som finns med som logga, musik, film, pub, sittning, etc."

Transkript

1 1. Allmänt AØK är Arkitekturstuderandesektionenssektionens mottagningskommitté vilket innebär att arbeta för välkomnandet av nya medlemmar genom att planera och arrangera en fyra veckor lång mottagning för nya studenter på A och AT. På Chalmers går mottagningen under benämningen Nollningen (alt. inskolning) och nya studenter kallas fram till Nollfinalen för Nollan (ej nolla/nollor då detta kan ses nervärderande) Namn Kommiténs namn [uttalas A-noll-K ] skrivs alltid med Ø (Håll nere Alt+0216) förutom undantagsvis i mejladress eller hemsidelänk då det skrivs anollk. AØK väljer varje år ett tema på Nollningen som finns med som logga, musik, film, pub, sittning, etc. 1.2 Kontaktuppgifter Postadress: AØK, AØK, A-sektionen Teknologgården 2 Sven Hultins gata Göteborg Göteborg (Kårhuset) (Bredvid A-vaktis) Mejladress: Informationssidor på Internet: Bankkontonr: Clearingnr: (SEB) Bankgiro: sök: AØK 2. Verksamhet AØK har sitt verksamhetsår uppdelat i tre tydliga delar: Förberedelse, Nollning och Efterarbete. 2.1 Förberedelse Innan Nollningen bör AØK förbereda densamma så gott det går. Ett schema bör sättas, lokaler bör bokas, inköpslistor bör fixas och NollModulen skall tillverkas. AØK bör också förbereda sig själva inför Nollningen, och kan göra detta genom att gå på NollKKalas tillsammans med andra sektioner, gå på den av kåren arrangerade ledarskapsutbildningen och träffa varandra mycket för att lära känna varandra Förväntningar och arbetsbörda Innan arbetet tar vid bör AØK också diskutera igenom vad de har för förväntningar och vision om Nollningen. Det är viktigt att man diskuterar vilken arbetsbörda man förväntar sig under Nollningen, och att alla har en liknande bild. Över lag så

2 bör man som AØK inte förvänta sig att ha tid med någonting annat än Nollningen medan den pågår. Man bör alltså inte planera in andra saker under Nollningen. AØK bör dessutom diskutera om man skall ha lediga dagar, dvs. ett schema för när vissa personer får vara lediga under Nollningen NollModul AØK skall tillverka en informationsbroschyr som kallas NollModul. Denna skall innehålla information om Nollningen och Chalmers i allmänhet. Programansvariga för A och AT bör också ges en sida var att presentera sig och programmet. Det brukar det också finnas en sida med information från elever om hur det är att gå på de olika programmen. I övrigt är det bra om det i NollModulen finns ett schema för Nollningen, en packlista och kontaktuppgifter till AØK. Utskick av NollModulen administreras av Antagningsenheten NollEnkät Ett bra hjälpmedel för att få information om Nollan är den s.k. NollEnkäten som bör produceras och skickas ut till Nollan. Vanligtvis brukar man skicka denna tillsammans med NollModulen. NollEnkäten bör innehålla frågor som hjälper Aktivist att ge Nollan bra NollUppdrag och som hjälper Anphadder att dela in Nollan i bra phaddergrupper Internet AØK bör finnas representerade på webben. Dels bör AØK ha en flik under A-sektionens hemsida där nollan kan hitta information om nollningen, dels bör kontaktuppgifterna på Chalmers Studentkår vara uppdaterade, och dels bör AØK finnas representerade på sociala medier såsom facebook SUS utbildning i ansvarsfull alkoholhantering SUS står för Studenter, Utveckling, Samverkan och arrangerar en utbildning i ansvarsfull alkoholhantering flera gånger per år. För att få vara serveringsansvarig i någon av Chalmers Studentkårer lokaler måste man ha gått denna utbildning. Även om AØK inte arrangerar något i dessa lokaler, så bör minst två personer i AØK genomföra denna utbildning Ohmsits AØK bör, vid verksamhetsårets början, hålla en OHMSITS för alla tidigare AØK. AØK kan, om man så vill, hålla flera ohmsitsar. Kontaktuppgifter till tidigare AØK finns i TestAmente, som hittas i bilagan längst bak i dessa riktlinjer.

3 2.2 Under Nollningen Under Nollningen bör AØK tänka på att försöka se alla Nollan. Det skall vara tydligt att alla aktiviteter är för alla, och om det råder platsbrist på sittningar bör alla Nollan (både A och AT) få samma möjlighet att köpa biljett. AØK informerar med fördel om sådant på Arkitekturhistoria föreläsningarna, då både A och AT Nollan deltar. AØK bör också sprida info på internet (förslagsvis via A-sektionens hemsida), så att även de som frånvarat tidigare kan få ta del av informationen. En sak som är bra att eftersträva är att AØK bör försöka att inte bara försöka arrangera saker för Nollan, utan även vara med Nollan på arrangemang. AØK har både en ställning som kompisar med Nollan, och arrangör av Nollningsaktiviteter. Traditionellt brukar AØK spela hårda tills efter den första Nollbricks Göran, och därefter är AØK kompis med Nollan Alkoholpolicy AØK bör tänka på att inte bli för berusade under Nollningen då de kan framstå som förebilder för Nollan. Som föreningsaktiv i AØK bör man särskilt tänka på att man i overall representerar AØK, A-sektionen, Chalmers Studentkår och CTH, även före och efter Nollningen (på NollKKalas och som patet). AØK bör verka för att Nollningen skall vara så mångsidig som möjligt. Man bör därför ha blandade aktiviteter på Nollningen, och gärna minst 50 % som är alkoholfria Dokumentation Nollningen bör dokumenteras av AØK. Vanligtvis så brukar det delas ut ett NollUppdrag som innebär att några av Nollan dokumenterar Nollningen, men AØK har även en inköpt videokamera till sin hjälp Jourtelefon Under Nollningen bör AØK ha en jourtelefon som Nollan alltid kan ringa till. Syftet är att Nollan skall kunna få hjälp med vad som helst, t.ex. att ta reda på var salar finns, och när arrangemang händer. Detta löses lättast att AØK turas om att ha ansvar för telefonen. Telefonen bör inte användas till personliga samtal, och får inte lånas ut till någon att ringa från. Jourhavande i AØK bör vara nykter NollUppdrag NollUppdrag är en tradition på Chalmers, och det finns många roliga exempel. AØK bör dela ut NollUppdrag till alla Nollan, men vara tydlig med att det är frivilligt att utföra dessa. Alla NollUppdrag skickas in och ska godkännas av MK (Mottagningskommittéen), och bör vara sådant att det är underhållande både för Nollan och omgivningen, inte är kränkande och att det kan återställas inom 24 timmar. Beakta även Sveriges Rikes Lag om skadegörelse (BrB 12 kap), sabotage (BrB 13 kap 4 ) och förgöring (BrB 13 kap 8 )

4 2.2.5 Provsits Under Nollningen brukar den första sittningen vara en så kallad provsits. Vid detta tillfälle brukar rävarna bli inbjudna för att hjälpa till att lära Nollan hur sittningar går till. Tänk på: alkoholfria alternativ, erbjud vatten och att ta hand om Nollan Studiehjälp AØK bör, vid minst ett tillfälle under Nollningen anordna ett tillfälle då man hjälper Nollan med de första kurserna. För AT handlar det vanligtvis om den inledande matematiken, och för A brukar AØK ge dem ett tillfälle att lite friare bekanta sig med ateljéerna SuperNollan AØK bör utse en SuperNollan i slutet av Nollningen. SuperNollan belönas med ett vandringspris som består av en NollBricka i metall att rista in sitt namn i. Kriterier för att väljas till SuperNollan är att Nollan haft ett högt deltagande, har bidragit till att höja stämningen, och tagit väl hand om sina kamrater. 2.3 Efterarbete Efter Nollningen är det viktigt att AØK fortsätter sitt arbete och håller kontinuerliga möten. AØK bör genomföra en utvärdering med Nollan och en utvärdering med sig själva, och dessa utvärderingar bör presenteras för nästkommande AØK. AØK bör, efter avslutad Nollning uppdatera dessa riktlinjer, samt testamentet testamente TestAmentet fungerar som en bilaga för kommittéen och bör innehålla kontaktuppgifter till pateter, bidrag från samtliga poster, som består av instruktioner, know how, tips och trix. Riktlinjerna och TestAmentet bör finnas både i form av ett utskrivet dokument, samt på digital form, så att dokumentet lätt går att redigera. Kontaktuppgifter till äldre AØK bör finnas i testamente Aspning AØK ansvarar för att rekrytera nästa AØK, och bör genomföra en aspning för att avgöra vilka som är mest lämpade för uppgiften. I A-sektionens reglemente står angivet att minst två aspaktiviteter med ett mellanrum på minst 2 veckor ska arrangeras (Annonsering minst 1 vecka inför arrangemang). AØK har möjlighet att rekommendera vem som skall ha vilken post, men kan ge nästa AØK en chans att bestämma det själva. Till sista sektionsmötet före kalenderårets slit ska nya medlemmar vara valda i samråd med A- & AT-styret och en ordförande och kassör nomineras och väljs in på sektionsmötet Överlämningssittning AØK bör, vid verksamhetsårets slut, arrangera en överlämningssittning för nästkommande AØK. Detta görs i samarbete med övriga kommittéer, styret och utskott.

5 3. Poster Det finns för närvarande åtta poster i AØK. Allsmäktige och A kassa (officiellt: ordförande och kassör) är förtroendeposter och de som blir valda till posterna skall nomineras av avgående AØK i samråd med A- & AT-styret inför sista sektionsmöte på året. Sektionsmötet måste därefter godkänna kandidaterna. Allsmäktige och A kassa har rätt att teckna kommitténs firma, och får tillgång till kontoret på föreningstorget mittemot A-vaktis och postfacken. 3.1 Allsmäktige (ordförande) Allsmäktige i AØK är ansvarig för AØK:s verksamhet. Allsmäktige sammankallar till möten och leder dessa. Vid röstning bör Allsmäktige ha utslagsröst, men behöver inte utnyttja denna rätt om han/hon anser att det är fördelaktigt att istället försöka kompromissa. Allsmäktige har rätt att stoppa ett beslut om det strider mot sektionens stadga eller reglemente (där regler speciellt för kommittéerna finns angivna) eller övrigt styrdokument från högre ort. Allsmäktige bör samverka med Mottagningskommittéernas Samordningsorgan för att koordinera mottagningen med MK och alla övriga sektioner på Chalmers. Allsmäktige bör också samverka med programansvariga för A och AT programmen för att samordna mottagningen även med dem. Allsmäktige sitter även med i kommittémöten med A- & AT-styret. Denna grupp träffas ungefär varannan vecka, och är ett bra forum för diskussion och samordning med de övriga kommittéerna på A sektionen. 3.2 A kassa (kassör) A kassa ansvarar för AØK:s ekonomi. I början av verksamhetsåret skall A kassa göra en budget för AØK och vid slutet av verksamhetsåret skall A kassa avge ett bokslut för AØK:s ekonomi. A kassa ansvarar för AØK:s bankkort, skall godkänna alla AØK:s utgifter och se till att AØK håller sig till dess utsatta budget. A kassa har mandat att stoppa beslut som skulle innebära en ekonomisk orimlighet. A kassa har också bestämmanderätt vid prissättning vid försäljning av t.ex. alkohol på sittningar, och för bestämmande av biljettpris på sittningar, etc. Traditionellt skall A kassa ha en piska som ärvs från föregående kassör. Piskans härkomst är höljt i dunkel, men enligt legenden är det den fruktade Döds Berra som var dess ursprunglige ägare.

6 3.3. Askalas Askalas i AØK har två huvudsakliga uppgifter: festordnande och lokalbokning. Som festordnande ärdet bra att personen genomför SUS utbildningen i ansvarsfull alkoholhantering, samt en restaurangutbildning för att få vara serveringsansvarig i kårens lokaler. Askalas har även som ansvarsområde att beställa alkohol från kåren till arrangemang i kårens lokaler, samt söka serveringstillstånd (vid behov) och festanmäla. Inom området lokalbokning så är Askalas ansvarig för att detta görs i tid, samt för att betala deposition och hämta ut nycklar etc. 3.4 PRinsessA PRinsessA i AØK har som huvuduppgift att producera den s.k. NollModulen. PRinsessA ansvarar också för att AØK:s flik på A-sektionens hemsida är uppdaterad. PRinsessA har under Nollningen som ansvar att se till att tillräcklig information sprids till Nollan, både i form av ett schema (förslagsvis i entréhallen eller i montern) och i form av kontinuerliga uppdateringar på internet. 3.5 Aktivist Aktivist ansvarar för att samtliga Nollan får ett NollUppdrag som passar Nollan bra. Därför bör Aktivist skriva en NollEnkät för Nollan att besvara, som skickas ut i samband med NollModulen. Aktivist ansvarar även för dokumentation av NollUppdragen, och ansvarar därför för AØK:s videokamera under Nollningen. Aktivist bör inte tilldelas för många uppgifter under Nollningen, då han/hon ofta måste springa iväg för att assistera Nollan med deras uppdrag. 3.6 Anphadder Anphadder ansvarar för rekrytering, hantering och informering av phaddrar. Anphadder ansvarar även för att dela in Nollan i bra phaddergrupper, och bör därför samarbeta med Aktivist med NollEnkäten, så att frågorna också kan hjälpa till vid indelningen. 3.7 Ackvisitör Ackvisitör ansvarar för kontakt med sponsorer och för rekrytering av dessa. Ackvisitör bör efterlämna ett dokument till nästa Ackvisitör med samtliga avtal med de olika sponsorerna. Ackvisitör jobbar också nära med PRinsessA för att samordna annonserna i NollModulen. 3.8 A lagare A lagare ansvarar främst för maten på sittningar, men också för mat vid andra tillfällen. A lagare ansvarar för att det finns alternativ till vegetarianer/veganer och allergiker. A lagare jobbar dessutom med A kassa för att hålla matinköpen inom budget.

7 4 rävar och pateter Medlemmar ur det AØK som avgått senast kallas rävar. Medlemmar ur alla AØK som verkat före det kallas pateter. AØK bör ge rävarna en möjlighet att få gå gratis på alla sittningar under Nollningen. Rävarna bör erbjudas platser till alla sittningar, men om platsbrist råder bör Nollan prioriteras. Exempel på detta kan vara gemensamma Gasque sittningar med andra sektioner. Rävarna bör få biljetter till provsitsen för att kunna lära Nollan sittningsregler och traditioner. Prioriterade sittningar är Provsitsen, Bastusittningen och Finsittningen. 4.1 silverräv AØK bör ge en utmärkelse (vanligtvis i form av ett inramat diplom) till den räv som utmärkt sig mest genom att hjälpa det nya AØK. Denna person blir då utnämnd till silverräv. Denna utmärkelse är en stor ära, och tillkännages vanligtvis under finsittningen.

8 TestAmente för AØK Kontaktlista över rävar och pateter 2000 Johan Ljungqvist Per Olsson Johan Tönsgård Lisa Wingård (Allsmäktige) Malin Unger Monika Pitura Richard Berqqvist (Allsmäktige) Julia Grabe (finns i facebookgruppen) David Greek ( ) Anna Westman ( ) 2007 A007 (Agent) Malin Mirsch Ellen Persson Anna Sandberg Helena Sandberg Anna Samuelsson Frida Skarph Fredrik Ulander Jens Zackrisson telia.com; Med Värme till Nollan (Sällskapsresan) Jonna Berg Erica Henrysson (Silverräv) Lisa Eriksson Märta Marklinder (Allsmäktige) Malin Landh Jonas Reutherborg Mikael Stenberg Emma Svanström student.chalmers.se; Top Gun Jens Axelsson (Allsmäktige) Sandra Baumann (Silverräv) Sara Bärling Anton Ekdahl Lina Jonsdotter Jonas Lundgren Tove Magnusson Marcus Stark com; Kill Bill Sarah Blake Elmwall Johan Bertilsson Sofia Ek Camilla Henricson (Silverräv) Martin Login Magnus Pettersson Linda Sandström (Allsmäktige) Carl Ydergård 2011 Around the World Sofia Bender Marcus Blomqvist Beatrice Dryselius Ellinor Eskilsson Carl Hoff (Allsmäktige) Samuel Hofverberg Kristoffer Lang Ylva Wilder

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013

Reglemente för Maskinteknologsektionen. Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för Maskinteknologsektionen Verksamhetsåret 2012/2013 Reglemente för MTS verksamhetsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1 SEKTIONSSTYRELSEN... 5 1.1 Ordförande... 5 1.2 Vice ordförande... 5

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

Ekonomisk policy. Maskinteknologsektionen. Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21. 1 av 12

Ekonomisk policy. Maskinteknologsektionen. Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21. 1 av 12 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21 1 av 12 Innehåll Ekonomisk policy... 1 Maskinteknologsektionen... 1 Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Överlämningspärm Presidiet

Överlämningspärm Presidiet Överlämningspärm Presidiet Denna överlämningspärm är helt skriven ifrån scratch våren 2006 under stressade förhållanden, så den bör mest ses som ett utkast. Tveka inte att höra av er med alla frågor ni

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. Bilaga 1 Närvarollista. A. Sektionsmedlemmar

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. Bilaga 1 Närvarollista. A. Sektionsmedlemmar Bilaga 1 Närvarollista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn KIM ARDINGE ANTON BACKLUND MARCUS BEIDEGÅRDH FILIP BENGTSSON NICKLAS BOHMAN TOBIAS EDSTRÖM MOA ERIKSSON CHRISTOPHER FORMSARK JACOB FREDRIKSSON

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Hej där! Lycka till med ditt mentorskap!

Hej där! Lycka till med ditt mentorskap! Hej där! Handboken som du nu håller i dina händer är sammanställd som ett introduktionsmaterial för dig som är ny mentor i Intize. Den berättar allt du behöver veta för att komma igång med ditt mentorskap.

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

d-phunktionärsintropholdr

d-phunktionärsintropholdr d-phunktionärsintropholdr Introduktion till d-funktionärsskap, inte riktigt 60 hp Grattis till din post som funktionär på Datasektionen! Med din nya roll som sektionsfunktionär följer både privilegier

Läs mer

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Godkänd av M- Styret: 2014-11- 10 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Innehållsförteckning Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital och nollnivå... 4 Budget... 4 Äskning... 4 Kontanthantering...

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare.

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2014 02 27, HB3 18:15 1 Mötets öppnande Andreas Rolén (IT11) öppnar mötet 18:15. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande.

Läs mer

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Gäller för samtliga ämbetsmän: Tjänstgöra vid caféet 2 gånger per termin Vid avslutat ämbete lämna över arbete till sin efterträdare, både muntligen

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41 av sektionsordförande med en knallpulversalva.

Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41 av sektionsordförande med en knallpulversalva. Sektionsmöte LP4 14/15 2015-05-06, kl. 17:30, HA4 Firmatecknare Matilda Rosander, 910808-5482 Viktor Runemalm, 910922-3793 Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41

Läs mer

Föreningsstämma 17 februari 2013 kl. 16.00. Jontes Stuga, Övre Slottsgatan 3. Handlingar

Föreningsstämma 17 februari 2013 kl. 16.00. Jontes Stuga, Övre Slottsgatan 3. Handlingar Föreningsstämma 17 februari 2013 kl. 16.00 Jontes Stuga, Övre Slottsgatan 3 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas februaristämma. 1 Stämmans öppnande Öppnades av Jesper

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

En levande studentkår

En levande studentkår En levande studentkår hur man kan jobba som kåraktiv inom Umeå studentkår Umeå universitet har ett rikt studentliv: vare sig det rör sig om nationer, pubar, kårföreningar, spex, körer osv. så finns något

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar Bilaga 1 Närvarollista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn KIM ARDINGE AMANDA ARVIDSSON ANTON BACKLUND MARCUS BEIDEGÅRDH NICKLAS BOHMAN TOBIAS EDSTRÖM JOHAN ERIKSSON MOA ERIKSSON JACOB FREDRIKSSON CHRISTOFFER

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Datum: 2011-10-31 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening

STARTA FÖRENING. Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING Ett studiematerial om att starta UNF-förening STARTA FÖRENING ETT STUDIEMATERIAL OM ATT STARTA UNF-FÖRENING Ungdomens Nykterhetsförbund 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson STARTA FÖRENING

Läs mer