Göteborg VERKSAMHETEN 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborg VERKSAMHETEN 2012"

Transkript

1 Göteborg VERKSAMHETEN 2012

2 Foto omslag och sista sidan: Sven Baljeu Layout: Salla Karlborg Foton på sidorna 6, 11, 13, 14, 15, Sven Baljeu Foto på sidan 8, Salla Järvinen Bild på sidan 9, Hannes Anderzen och Gabriel Westington Foto på sidan 12, Jack Rolka Tryck: Arkitektkopia

3 INNEHÅLL Förord... 4 Fokus på kvalitet... 5 Internationellt... 7 Minska kunskapsklyftorna... 8 Utveckla demokratin Erövra kulturen Slutord Bilagor Statistik Organisation styrelse och personal Medlems- och samarbetsorganisationer... 19

4 FÖRORD 2012 ett positivt år för ABF Göteborg ABF Göteborg arbetade 2012 framförallt med tre utmaningar: Att minska kunskapsklyftorna Att utveckla demokratin Att erövra kulturen I verksamhetsberättelsen finner du många exempel på aktiviteter som genomförts under dessa rubriker. ABF Göteborgs breda verksamhet engagerar många människor. Flera tusen människor har deltagit i studiecirklar genom vårt studieprogram, som vänder sig direkt till allmänheten. De föreläsningar och offentliga samtal som vi arrangerat med samhällsdebattörer, författare och forskare har varit mycket välbesökta och uppskattade. Genom vår musikverksamhet når vi många ungdomar. Över fyrahundra musikgrupper har under året samarbetat med ABF Göteborg. Många av dessa har sina replokaler i våra två musikhus, Rockverket och Rockverkstan. De utgör tillsammans det största musikcentrat i Sverige i sitt slag. På Järntorget har vi även etablerat ett filmcentra: ABF Media Lab. På uppdrag av Göteborgs Stad har dotterbolaget ABF Göteborg Vuxenutbildning AB under året bedrivit grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (SFI). Verksamheten har bedrivits i Angered och i vår fastighet Odinsskolan i centrala Göteborg. Flera tusen Göteborgare har under året på detta sätt studerat på ABF. ABF Göteborg samarbetar också med cirka 150 invandrarföreningar. I dessa bedrivs ett omfattande folkbildningsarbete som betyder mycket för ett mångkulturellt och integrerat samhälle liksom för den demokratiska utvecklingen. Folkbildningsrådet som bl a har en statlig myndighetsroll för folkbildningen har under året besökt ABF Göteborg och gjort en uppföljning av vår verksamhet. Reaktionerna från de som besökte oss var mycket positiva vilket naturligtvis känns bra. Flera ABFavdelningar har också under ABF-förbundets ledning gjort ett studiebesök hos oss för att ta del av våra erfarenheter inom olika områden. Även då fick vi mycket uppskattning för vårt arbete och våra resultat. Hela ABF firade sitt 100-årsjubileum i juni i Stockholm och vår styrelse samt personal deltog i aktiviteterna under några stimulerande försommardagar. I samarbete med Tankeverksamheten har vi gett ut boken Jämlikhetsnormen där författarna bl a presenterar förslag på en ny socialdemokratisk välfärdsmodell tänkt som ett debattinlägg inför socialdemokraternas partikongress i Göteborg Verksamhetens volym har under året ökat med cirka 3 % vilket betyder att vi behåller vår ställning som landets största ABF-enhet. Ekonomin är god och vi har kompetent personal. Sammantaget innebär detta att vi har goda förutsättningar att även framöver bedriva en bred och intressant folkbildning med hög kvalitet. Gunnar Westerling Studieombudsman 4

5 FOKUS PÅ KVALITET Egna studiematerial ABF Göteborg har under året fortsatt att arbeta med utvecklingsprojekt där vi skriver och producerar egna studiematerial som är anpassade till våra behov. Målet är att ABF Göteborg ska ha egna studiematerial som kan fungera både som en grundläggande bas för studierna och som ett komplement. Egna studiematerial stärker vår profil genom att de utgår från våra värderingar och vårkunskapssyn. Följande nya material har blivit klara under året: SFI enligt ABF ABF Vux arbetar bland annat med Svenska för invandrare (SFI). Erfarenheter från vår SFI-verksamhet finns nu samlade i en bok som vi tagit fram under året. SFI är en viktig skolform för integration, demokrati och jämställdhet. Den fungerar också som en språngbräda in i arbetslivet och en väg till vidare studier. Men framförallt kan den vara livsavgörande för våra deltagare, som erövrar det svenska språket och skaffar sig en nyckel till ett rikare liv. Av alla dessa skäl arbetar ABF Göteborg genom vår vuxenutbildning med SFI. I nästan femtio intervjuer delar medarbetarna på ABF Vux med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Framtidsvisioner blandas med praktiska lektionstips. Den bild som växer fram belyser en av skolvärldens mest komplexa och omdiskuterade skolformer. Det finns även en studiehandledning till boken, så att den kan läsas och diskuteras i studiecirklar. 1 Jämlikhetsnormen Tillsammans med Tankeverksamheten har ABF Göteborg gett ut boken Jämlikhetsnormen, skriven av Anders Nilsson och Örjan Nyström. Boken kan ses som ett debattinlägg inför den socialdemokratiska partikongressen 2013 i Göteborg. Författarna presenterar ett förslag till ny socialdemokratisk välfärdsmodell som mer handlar om sociala investeringar, för att möjliggöra för människor att möta utmaningarna i det globaliserade kunskapssamhället, än traditionell omfördelningspolitik. De konkreta reformförslagen förankras i en djupgående pejling av socialdemokratins moraliska och filosofiska identitet. Till boken finns även en studiehandledning. 1 1 Finansieras med regionala medel 5

6 FOKUS PÅ KVALITET GÖTEBORG Vad drömmer DU om att lära dig? HÖsT 2012 KuRsER KERamiK KOnsT HanTvERK EKOnOmi natur HumaniORa musik abf media LaB dans HäLsa drama språk Utåtriktad verksamhet till allmänheten Studieprogramenheten på ABF Göteborg erbjuder avgiftsbelagda kurser för allmänheten. Kursutbud under 2012 bestod av keramik, konst, ekonomi, hälsa, hantverk, dans, foto och film. Under 2012 genomfördes ca 450 kurser med ca 4300 deltagare. Kurserna går främst i ABFs egna lokaler på Järntorget 8 men även hos AFIG (Arbetarrörelsens Folkhögskola) samt på Odinsskolan. På studieprogramenheten arbetar ca 80 cirkelledare, många med flerårig erfarenhet av undervisning inom folkbildningen. Verksamheten når ut till göteborgarna främst genom den kurskatalog som trycks upp i exemplar och skickas ut vår och höst, till vänster kan du se höstens katalogomslag, samt genom ABF Göteborgs hemsida Under 2012 har Salla Karlborg, utvecklingsledare på ABF Göteborg, varit ansvarig för verksamheten. Hon har tillsammans med Frida Mellbin, projektledare, anställd för att undersöka och utveckla studieprogramenheten, inventerat verksamheten och påbörjat en långsiktig förändringsprocess. Skälen till förändringarna har bland annat varit en strävan efter modernisering och bättre ekonomisk bärighet inom verksamheten. Den största förändringen planerad under 2012 har varit att erbjuda ett mer komprimerat kursutbud, med start vårterminen Med en något mindre verksamhet ökar möjligheterna att utveckla studieprogrammets starka ämnesområden ännu mer. Några av de satsningar som gjorts under 2012 syftar till en medveten marknadsföring; ny layout på kurskatalogen, ökad användning av sociala medier samt fortlöpande målgruppsanalyser. Vidare har kostnadseffektiviteten inom enheten setts över och en åtgärd har varit att genom uthyrningar fylla våra centralt belägna kurslokaler för att stärka ekonomin. Målet med förändringsarbetet är en framgångsrik, fullsatt kursverksamhet som är i fas med sin samtid. Verksamhet som kan agera skyltfönster för ABF Göteborg och erbjuda högkvalitativa kurser inom ämnen i linje med ABF Göteborgs idéprogram med en tydlig profil som skiljer sig från andra studieförbund. 6

7 INTERNATIONELLT Internationella projekt»gör en annan värld möjlig» är en av grundteserna för ABF. I en globaliserad värld har folkbildningen en uppgift att skapa band mellan nya och etablerade folkrörelser som arbetar för fred och demokrati i världen. I det internationella arbetet har ABF Göteborg haft ett nära samarbete med Olof Palmes Internationella Center. Våra insatser under 2012 har varit omfattande. Vi har fortsatt folkbildningsprojektet i Iraks huvudstad Bagdad med studiecirklar i data, samhällskunskap och mänskliga rättigheter. Vår samarbetspartner i Irak är föreningen Tammuz och här i Sverige har vi hjälp av Irakiska kulturhuset. Studiebesök från Sivasprojektet Vårt treåriga projekt i staden Sivas i Turkiet närmar sig målet. Studiecirklar i bland annat musik, dans, sömnad, turkiska språket, samhällskunskap och data lockar fler och fler deltagare. I Sivasprojektet samarbetar vi även med Aleviterans kulturförening i Göteborg. Att stödja ungdomar i auktoritära länder att bilda föreningar, utbyta erfarenheter samt utveckla metoder i sitt arbete för demokrati och mänskliga rättigheter är en viktig framtidsfråga. Därför har ABF Göteborg engagerat sig i att erbjuda mötesplatser. Under juli 2012 anordnades ett tredagars seminarium, med över 45 iranska oppositionella ungdomar från hela världen, med målsättningen att utbilda sig, förstärka sina nätverk samt kunna planera och samordna kampen för politiska förändringar. Makedonien är ett land med mycket spännande utveckling. Att stärka föreningslivet och hjälpa demokratiska partier i det politiska arbetet är mycket betydelsefullt för landets demokratiska utveckling. I februari 2012 gjorde ABF Göteborg, tillsammans med Ivica Celikovic från Makedoniska förbundet, en förstudie för att träffa föreningar och organisationer i Skopje. Detta ledde till ett seminarium för 25 deltagare i valstrategi- och valarbetsteknik, som genomfördes i oktober. ABF Göteborg har även medverkat i att anordna konferenser för att hjälpa den syriska oppositionen i deras kamp för fred och demokrati. Vi faddrar även ett projekt i Namibia,»Sister Namibia» som framförallt ger ut en tidning och stöder kvinnors utveckling genom information och utbildning. Fadderprojektet i Namibia, seminarierna med de iranska ungdomarna, insatserna i Makedonien och med den syriska oppositionen genomfördes alla i samverkan med Palmecentret. Internationellt Året inom föreläsningsverksamheten har haft en stark internationell prägel, med besök av internationella forskare, författare och aktivister. Sociologen Loïc Vacquant föreläste om nyliberala strategier kring urban marginalisering och etnisk uppdelning, Svarta Pantrarnas grundare Bobby Seale om kampen för de svartas rättigheter i USA, och utbildningssociologen Zeus Leonardo om ojämlikhet, ökande samhällsklyftor och demokratiseringsarbeten, samtliga från USA. Poeter och författare från Palestina, Egypten, Rumänien, Serbien, Jamaica och Sydafrika medverkade i seminarier med Göteborgs Poesifestival. Den danska urbanisten Henrik Reeh deltog i seminariet»den fragmentariserade staden» på Folkteatern. Människorättsktivisterna Ghias Aljundi och Mais Katt från Syrien deltog i programmet»har demokratin en framtid i Syrien» inom ramarna för ABFs nationella jubileumssatsning»jorden runt på 80 kvällar». Gaza uppmärksammades med program ur ett folkrättsperspektiv. Ett Europatema genomfördes med program som»europa gungar»,»vems Europa?»,»De osynliga Europas fattiga arbetarklass» och»krutdurk Europa om klasspolitik och högerpopulism i dagens Europa»,»Terror och kön» samt»från Brixton till Backa ungdom, marginalitet och motstånd». 7

8 MINSKA KUNSKAPSKLYFTORNA Verksamhet i samarbete med etniska föreningar En stor del av ABF Göteborgs verksamhet genomförs i samverkan med etniska föreningar. Föreningarna fungerar som en länk till det samhälle man kommer ifrån och som en viktig inkörsport till det samhälle man kommer till. Målet med ABF Göteborgs folkbildningsarbete i dessa föreningar är att genom studier underlätta deltagarens process att komma in i det svenska samhället. I föreningarna bedrivs studiecirklar i olika ämnen, som till exempel samhällsfrågor, svenska, modersmål och matematik. Andra vanliga studiecirkelämnen är musik, dans, måleri och matlagning. Uppsökande verksamhet ABF Göteborg har sedan några år tillbaka samarbetat med ett flertal etniska föreningar och tillsammans byggt upp ett nätverk av uppsökare. Under 2012 har antalet uppsökare varit ett trettiotal. Målet för uppsökarna är att nå människor med bristfälliga kunskaper i det svenska språket och att möjliggöra för dessa personer att delta i vår verksamhet. Verksamheten finansieras av förstärkningsbidraget som är en del av statsbidraget till studieförbunden. Dans är ett omfattande studiecirkelämne i etniska föreningar 8

9 MINSKA KUNSKAPSKLYFTORNA ABF film och media 2012 blev arbetet med ABF Media Lab klart på Södra Allégatan 1B. Media Lab är ett studie- och resurscentra för ABFs växande film- och medieverksamhet. Under året har Elisabeth Dahlström arbetat med en omfattande kvalitetsgenomgång av verksamheten. Lars Wiberg, som är verksamhetsansvarig, har fortsatt att utveckla samarbetet med VG-regionen. 24 maj 2011 deltog han på Google Enterprise»Innovation at work» i Stockholm. Inspirerad av en så kallad cloud solution kläckte Lars Wiberg namnet Filmcloud och idéen om att ABF borde ha ett Filmcloud dit studiecirkeladeltagarna skulle kunna tanka upp sina verk och varifrån de också skulle kunna dela sina verk. Efter ett avstämningsmöte med Pia-Mari Wehrling, filmkonsulent på Kultur i väst, kom istället Filmcloud att bli namnet på VG-regionens planer på att ta fram en motsvarighet till Filmbasen (filmbasen.se). Hösten 2012 förde ABF Göteborg över domänen filmcloud.se till Kultur i väst. I samma veva instiftade Kultur i Väst ett filmcloud-stöd på kr som förvaltas av ABF Göteborg. Detta stöd kan sökas av unga filmskapare i regionen vilka ännu inte blivit professionella. internationella filmfestival). BASTIAN, En populär och uppmärksammad mockumentär spelades delvis in på ABF Göteborg. Se den på SVT Play. Tillsammans med Öppna Kanalen i Göteborg har vi ett stort och väl fungerande samarbete. Unga Örnar och IF Metall är några av våra medlemsorganisationer som vi har genomfört filmutbildningar tillsammans med. Under hösten påbörjades även arbetet med»a-play» varifrån ABF Göteborgs och andra delar av arbetarrörelsens livesändningar utgår. medialab A B F M E D I A L A B. S E Vi har samarbeten med flera biografer, Folkets biosfär i Angered, Folkets Bio (Hagabion) och Bio Roy där vi har filmsamtal tillsammans med Cinemateket och Royalbiografens vänner. På Viktoriahuset bedriver vi ett mindre studiecentra där bland annat Digitala Bildverkstan, Animation i Väst, Filmcentrum Väst, Doxfilm, Färnebo Folkhögskolas filmkurs, Exilfilmfestivalen och Filmis har studiecirklar. Vi samverkar med en rad filmfestivaler och filmklubbar, till exempel Västsvenska filmdagar och GoKinema på Gothenburg Film Studios på Hisingen, Doc Lounge, Cinekvällar, Music Doc m fl. På Dalheimers hus återupptog vi den gamla ABF traditionen med fotomaraton och hade några uppskattade fototävlingar med avslutande utställning på plats. Liksom föregående år sändes och visades flera filmer som gjorts av personer som deltagit i studiecirkelverksamhet hos oss på SVT Play och på GIFF (Göteborgs Fotomontage gjord av deltagare på Media Lab fotokurs 9

10 UTVECKLA DEMOKRATIN GAF Föreningen Göteborgs Arbetares Folkhögskola, GAF, bildades GAF är en treårig fackligpolitisk aftonskola som utbildar förtroendevalda inom de LO-anslutna fackförbunden. GAFs syfte är att stärka deltagarnas ledaregenskaper och skapa förutsättningar för framtidens fackliga ledare att möta morgondagens utmaningar. GAF är en plats där politik, samhälle och engagemang flätassamman med det personliga mötet vilket skapar kunskap och självkännedom. Studiernas upplägg och innehåll utgår från ett måldokument, framtaget av GAFs styrelse. Detta dokument är ett verktyg för att göra en analys och inventering av vilka kunskaper deltagarna behöver utveckla för att kunna vara»kommunikativa, demokratiska, trygga i idé och värderingar, allmänbildade, kunniga, insiktsfulla, konsultativa, analytiska, strategiska, förändringsinriktade, kreativa och socialt förstående». Under 2012 har ca 60 deltagare från sju olika fackförbund deltagit i utbildningen. 2 Tvärfacklig studieorganisation Den Regionala Fackliga Studiekommittén (RFS), består av representanter från ABF-avdelningarna Göteborg, Sydvästra Götaland, och Härryda, Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg (AFiG) samt studieansvariga från de lokala fackförbunden. RFS träffas regelbundet för att besluta om det tvärfackliga kursutbudet. Utbildningarna publiceras på hemsidan RFS har utan tvekan varit mycket framgångsrika i sitt arbete vilket har lett till att många medlemmar och förtroendevalda har kommit i utbildning. Under 2012 fanns behov av att utöka utbudet ytterligare. Detta har inneburit en initiering av fem nya handledarlag som kommer att börja arbeta och ingå i»abf Göteborgs Pedagogiska växthus» under ABFs uppgift och ansvar är att säkerställa den pedagogiska kvalitén i utbildningarna genom att leda, planera och genomföra pedagogisk utveckling i handledarlagen vid ett flertal tillfällen varje år. Utbudet kan sammanfattas som om det vilar på två ben, ett för medlemmar och ett för förtroendevalda. Utbildning för fackförbundens medlemmar och förtroendevalda För medlemmar har det bland annat erbjudits:»tvärfacklig medlemsutbildning»,»medlemsutbildning med politisk inriktning» samt endagsutbildningar som syftar till att få nya medlemmar att bli aktiva. Några ämnen som avhandlats i endagsutbildningarna är facklig introduktion, våld i nära relationer, LAS (lagen om anställningsskydd) samt mötesteknik. Under året har hela 308 fackligt förtroendevalda från nio olika fackförbund deltagit i grundkursen»vald på jobbet». Vi har även erbjudit funktionsutbildningar för styrelseledamöter såsom ordförande, sekreterare, valberedning, kassör och revisor. Endagskurser i ämnen som rehab och sjukförsäkring, media och MBL (medbestämmandelagen) har också genomförts. En grund för ett gott samarbete mellan ABF som studieförbund och den fackliga organisationen är goda kunskaper om pedagogik och studieorganisatörsrollen. Därför har ABF Göteborg även 2012 erbjudit tredagarsutbildningarna»pedagogisk ledare» och»studieorganisatör grundkurs», vår och höst utan deltagaravgift Delfinansieras med regionala medel

11 UTVECKLA DEMOKRATIN Tillsammans med Vänsterpartiet genomfördes en sommarkurs för nya medlemmar och en partiskola. En mycket omtyckt seminarieserie,»go(s) väst» genomfördes på arbetarrörelsens ö Knarrholmen. Knarrholmsfestivalen gav ett fruktbart samarbete mellan Göteborgsområdets socialdemokratiska partidistrikt, arbetarkommuner utanför Göteborg, ABF Göteborg samt sidoorganisationer. Det resulterade i en folkfest där föreläsningar om ekonomi och arbetarrörelsens framtid blandades med kultur och musik. Festivalen belönades för sin verksamhet med Rickard Sandlerpriset, instiftat av ABF Göteborg. Ledarskapsutbildningen»600 ledare», där 23 deltagare vässas i ledarskap under ett och ett halvt år startade under vintern Utbildningen är en nationell satsning på framtida politiska ledare som planeras och genomförs regionalt av ABF och Socialdemokraterna. I klassrummet på GAF - Göteborgs Arbetares Folkhögskola Politiska medlemsorganisationer Under året 2012 genomförde ABF, tillsammans med Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikt, en mängd arrangemang. Då detta år inte präglades av en valrörelse kunde kraft och energi läggas på att stärka organisationen och öka bildningen hos både medlemmar och förtroendevalda. Bland annat genomfördes tredagars medlemsutbildningar på internat och introduktionsutbildningar på externat för att höja medlemskårens kunskap om sin egen organisation. Under året genomfördes också utbildningar som syftade till att höja kompetensen hos socialdemokratiska representanter på föreningsnivå samt hos dem med politiska uppdrag i kommun och region. Styrelseutveckling, ordförande- valberednings- och kassörsutbildningar kunde utföras med hjälp av handledare från ABF Göteborgs Pedagogiska växthus en satsning på handledare från ABF Göteborgs sida. Tankeverksamheten»Tankeverksamheten inom arbetarrörelsen i Göteborg» är en tankesmedja för att främja en djupare debatt kring aktuella ämnen. Stiftarna är ABF Göteborg, Socialdemokraterna i Göteborg, LO i Göteborg och Göteborgs Arbetareförening. Under året har det publicerats ett antal intressanta rapporter t ex: Två städer - politiska skiljelinjer i styret av Göteborg och Stockholm Av: Ann Marie Lindgren Varför är fackföreningsrörelsen så svag i USA? Av: Erik Bengtsson Jobba till 75? Om ålder, arbete och pensionering Av: Roland Kadefors Gläntan i skogen Om socialdemokratins utmaningar i en ny tid. Av: Delvin Arsan, Tor Gustafsson och Stig- Björn Ljunggren För att läsa mer om verksamheten och hitta rapporterna i sin helhet, surfa in på 11

12 UTVECKLA DEMOKRATIN Samhällsdebatten 2012 ABFs föreläsningar och seminarier handlade under året om aktuella samhällsämnen som demokrati, välfärd, ekonomi, socialpolitik, utrikespolitik, arbetsmarknadspolitik, arbetarrörelsen, ideologier och politisk filosofi. En särskild satsning har gjorts på klassfrågor, sociala rörelser och facklig debatt. Även en satsning på Göteborg och staden har gjorts med program som»göteborg på divanen»,»rätten till staden»,»till det lokalas försvar civilsamhället i den urbana periferin». Vi erbjöd samtal och föreläsningar kring en mängd olika ämnen som»vad är kulturradikalism?»,»vårt förakt för svaghet»,»arbete mellan misär och utopi»,»bland rolexklockor och smutsiga trosor om RUT-avdraget»,»Kan nytta göra nytta?»,»gudlöshet»,»den moderna ättestupan?»,»kungen, demokratin och diktaturerna»,» Pensionssystemet och synen på tillväxt». En föreläsningsserie om»normskiften under historien» inleddes av Sven-Eric Liedman. Föreläsningsverksamhetens nätverk på Facebook fortsatte att växa, och hade innan årets slut blivit mer än 5500 medlemmar. Under året fick verksamheten även genomslag på Twitter. Intresserade och deltagare började twittra om och från programmen, och en officiell hashtag #abfgbg inrättades. Samarbetspartners i föreläsningsverksamheten var bland andra Folkteatern, Göteborgs stadsteater, Bio Roy, Göteborgs poesifestival, GAS-festivalen, Kulturföreningen Bagdad café, 8 mars-kommittén i Göteborg, biblioteken i Kortedala, Gamlestaden, Bergsjön, Kyrkbyn och Hisingen, Ship to Gaza, Republikanska föreningen Göteborg, SKF Verkstadsklubb, Ernst Wigforss stipendiefond, Fronesis, tidningen Tiden, Rådet för integration och samhällsgemenskap, Center för skolutveckling Göteborgs stad, Centrum för interkulturell dialog Västra Götalandsregionen, Folkets Hus Hammarkullen, Folkhögskolan i Angered, Centrum för urbana studier i Hammarkullen och Forum för samtidskultur vid Göteborgs universitet. 2 Folkets Scen på Folkteatern Folkets Scen Under året inrättades Folkets Scen på Folkteatern i Folkets Hus ett samarbetsprojekt mellan ABF Göteborg, Byggnads Väst, Folkteatern, Fronesis, IF Metall, LO-distriktet i Västsverige, LO Göteborg, SSU Göteborg, Tankeverksamheten i Göteborg och Ung Vänster Göteborg. I programmet»vad har hänt med mediernas bevakning av politiken?» debatterade Göran Greider, LO-tidningens Martin Klepke och Aftonbladets Lena Mellin dagens journalistik. I programmet»systrar, kamrater- och ledare!» samtalade Mona Sahlin, Margareta Winberg, Petra Pauli, Marika Lindgren Åsbrink och Kerstin Alnebratt om villkoren för kvinnorna inom arbetarrörelsen. Övriga program var»bemanningsföretag ja eller nej?»,»rätten till staden»,»hur organiserar man otrygga?»,»klass och politisk förändring». Sex program drog tillsammans ca 900 besökare. Klassresan genom Göteborg Bussresan genom den sociala geografins ojämlikhet i Göteborg anordnades ånyo i samarbete med Centrum för urbana studier och Forum för samtidskultur vid Göteborgs universitet. Turen gick från Järntorget, via Linnéstaden och Hovås till Kvillebäcken med slutdestination i Hammarkullen. Sociologerna Helena Holgersson, Ove Sernhede, Catharina Thörn, Håkan Thörn och nationalekonomen Torun Österberg berättade om hur välfärd, bostadsvillkor, ohälsotal, inkomstsituation och politiska preferenser skiljer sig åt mellan de olika stadsdelarna, och hur Göteborg håller på att falla sönder. Bussturen blev omåttligt populär och uppmärksammades med reportage i radio, press och tv Delfinansieras med regionala medel

13 ERÖVRA KULTUREN Musikverksamheten Under 2012 har ABF breddat musikstilarna ytterligare genom att samarbeta med Wonderland Records som bland annat arrangerar Electronic Summer och Electronic Winter. Där har vår musikverksamhet fått chans att närma sig den elektroniska musiken, något som lämpar sig både för den vanliga studiecirkeln och för distansstudiecirkeln. Vi har även inlett ett samarbete med TIMSIG, som står för»traditional Irish Music Sessions In Gothenburg», och har på så sätt knutit till oss många nya musiker och konstellationer. Den musikstil som hör mest ihop med ABF och arbetarrörelsen är visan. Visan har alltid gått hand i hand med ABF vid olika tillställningar och kulturarrangemang. I januari 2012 var det premiär för Göteborgs Visfestival och självklart var ABF med! Innan sommaren fick ABF en förfrågan av Kultur 414, som arbetar för ett musicerande och levande Majorna, om att de saknade ljudsystem till ett antal spelningar på ett café. De bjöd in till ett möte som resulterade i att vi köpte in ett nytt ljudsystem som kan användas både på små spelningar, och även på större arrangemang både inomhus och utomhus. Ljudsystemet är nu tillgängligt för ABFs band att låna då de arrangerar egna spelningar på ställen som saknar ordentligt ljud. Bli inte förvånad om du i framtiden ser ABF-loggan på fler musikaffischer, eller en ABF-flagga i en park där levande musik levereras. ABF jobbar ständigt för att möjliggöra ett bredare musikliv i Göteborg. Band i replokal i Loud Girlprojektet på Musikens Hus ABF fick i mitten av 2011 erbjudande att köpa studion som har använts till de uppskattade inspelningshelgerna där banden får prova på hur studiomiljön känns och dokumentera sina framsteg. Efter att ha provat att sköta studion i egen regi ett år beslutades att detta var ett steg i rätt riktning för att fortsätta utveckla och kvalitetssäkra musikverksamheten. ABF kommer tack vare studion få en närmare relation med banden och ha lättare att hjälpa dem att komma vidare och utvecklas både som musiker och ljudtekniker. Kurser inom ljuddesign kommer att erbjudas ABFs musikcirkeldeltagare, och nya cirklar med ljuddesignintresserade deltagare från olika band kommer att skapas beslutades att ändra cirkelledarutbildningens upplägg till två halvdagar istället för en heldag. Tack vare det nya upplägget kommer cirkelledarutbildningen att ha utrymme för mer samtal och frågor, samt tid för reflektion och återkoppling. I november 2012 startades»abf Office Sessions» ett musikprojekt där ABFs band får möjlighet att spela in en professionell livevideo med hjälp av tre kameror och sexton ljudkanaler. Banden får därefter ta del av råmaterialet och lära sig klippa ihop det hela på Media Lab. Tack vare nya samarbeten och de olika satsningarna som genomförts har musikverksamheten ökat med över 7000 timmar och landade totalt på studietimmar. En annan fantastisk siffra är att det är 449 band som har valt att ha sin verksamhet som studiecirkel hos ABF Göteborg! 13

14 ERÖVRA KULTUREN Årets folkbildarpris 2012 Västra Götalands Bildningsförbund tilldelade Årets Folkbildarpris 2012 till ABF Göteborgs Föreläsningsverksamhet. I motiveringen framhölls att verksamheten är en modern version av den ursprungliga folkbildningens omfattande föreläsningsverksamhet och att den utgör ett bra exempel på folkbildningens styrka. Verksamhetsansvariga Sewilius Berg och Lena Ulrika Rudeke mottog priset vid en ceremoni i samband med förbundets årsmöte på Hjälmareds Folkhögskola i april. Teater och musik I samarbete med Folkteatern inrättades under året en satsning på teater och psykologi under namnet Teaterterapi, där psykologer analyserar pjäsernas rollfigurer som om de fanns i verkligheten och gick i psykoterapi. Inom ramarna för Folkets hus och Parkers satsning med direktsända operaföreställningar från Metropolitan i New York anordnades en serie operaföreläsningar med utgångspunkt i musiken, intrigen och frågor om klass, kön och etnicitet. En författarfrukost anordnades om Bob Dylan, och scenen Visa och Poesi i samarbete med Gamlestadens bibliotek har framgångsrikt fortsatt med artistframträdanden och efterföljande öppen scen för publikt deltagande. Stadsvandringar Under olika teman arrangerades stadsvandringar i ett stort antal parker, stadsdelar, gator och andra intressanta miljöer. Förutom stadsdelsvandringar företogs temavandringar i bl a Bagaregården, Gullbergsvass, Haga, Heden och på Hisingen. Flera av vandringarna handlade om stadens arkitektur och byggnadshistoria, socialhistoria, maktanalys samt om arbetarstaden, dess hjältar och berättelser. Lena Ulrika Rudeke och Sewilius Berg, verksamhetsansvariga för föreläsningsverksamheten Bokmässan 2012 Under Bok&Bibliotek september medverkade ABF Göteborg i samarbete med ABF-förbundet och ABF Stockholm, med en välbesökt och uppmärksammad jubileumsmonter som präglades av återblickar på ABFs historia och pryddes med röda ballonger, röda äpplen och röda fanor. ABF genomförde en rad seminarier i montern med författare, journalister och forskare som bland andra Jonas Gardell, Sara Granér, Daniel Suhonen, Aino Trosell, Aleksander Motturi, Liv Strömquist, Göran Rosenberg, Katrine Kielos, Johannes Anyuru och Nina Björk. Ämnena omfattade bland annat klasskonflikter, politisk satir och solidaritet, jämlikhetsnormen, feminismens framtid, dagens makteliter, föreställningar om svenskhet samt folkhemmet. 14

15 ERÖVRA KULTUREN Eldfesten Den 13 mars 2012 firades årets upplaga av Eldfesten, denna gång i stadens finrum, på Götaplatsen. Programmet präglas av mångfald, det fanns unga och äldre, professionella och amatörer, nationella och internationella grupper, artister och besökare som fyllde festen med glädje! Musik blandades med dofter från matstånden och fyrverkeriet fick blickarna att höjas mot Göteborgshimlen. Närmare fick njuta av denna Göteborgarnas folkfest. Det krävs mycket planering för att genomföra ett arrangemang av den här omfattningen. ABF är en av organisationerna som stöder Eldfesten och ABFs Reza Talebi, ordförande i Eldfestkommittéen, är en av nyckelpersonerna bakom arrangemanget sedan många år tillbaka. Föreläsning på Restaurang Trappan Litterära symposier Tala om fattigdom För fjortonde året i rad genomfördes den uppmärksammade programserien Litterära symposier ett offentligt samtal om mänskliga och samhälleliga erfarenheter med utgångspunkt i skönlitteraturen. En specialsatsning gjordes med den uppmärksammade kulturmanifestationen»tala om fattigdom». Medverkade gjorde ca 20 personer med tal, uppläsningar, telegram och dikter. Utöver fattigdomsforskare deltog bland andra Kristian Lundberg, Eija Hetekivi Olsson, Moa Matthis, Stefan Jonsson, Stina Oscarson, Hennings Mankell, Malin Ullgren, Mats Kolmisoppi och Maria Küchen. Framtagandet av en antologi påbörjades omedelbart efter manifestationen. Författare, kritiker och forskare bjöd annars på föreläsningar, uppläsningar och samtal som brukligt. Serien om arbetarlitteratur fortsatte med»arbetarens arbete» där Johan Jönson, Jenny Wrangborg, John Swedenmark, Beata Agrell och Christer Ekholm undersökte arbetsskildringarna i dagens arbetarlitteratur. Övriga program var»fingret i ögat på politisk litteratur» och»diagnos litterära besvär». 1 1 Finansieras med regionala medel 15

VERKSAMHETEN 2009 GÖTEBORG

VERKSAMHETEN 2009 GÖTEBORG VERKSAMHETEN 2009 GÖTEBORG INNEHÅLL Förord... 4 Fokus på kvalitet... 5 Utveckla demokratin... 6 Minska kunskapsklyftorna... 7 Erövra kulturen... 9 Slutord... 13 Bilagor Statistik... 14 Organisation styrelse

Läs mer

Arbetarnas Bildningsförbund Verksamhetsberättelse. årsredovisning 2008 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND

Arbetarnas Bildningsförbund Verksamhetsberättelse. årsredovisning 2008 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Arbetarnas Bildningsförbund Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2008 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND ABF står aldrig still när jag tackade ja till att bli ny förbundssekreterare i ABF var det med stor

Läs mer

ABF mitt i debatten. ABFs förbundssekreterare

ABF mitt i debatten. ABFs förbundssekreterare ABF mitt i debatten under 2005 har Arbetarnas Bildningsförbund kraftigt minskat antalet deltagare i vår verksamhet. Året innan deltog 635 666 i våra studiecirklar, under 2005 var det 599 729. Det är en

Läs mer

Årsredovisning 2012. Studiefrämjandet, Riksförbundet

Årsredovisning 2012. Studiefrämjandet, Riksförbundet Årsredovisning 2012 Studiefrämjandet, Riksförbundet Innehåll Anders Manheden: Förmån få lära känna folkbildare 2 Om Studiefrämjandet 4 Året i korthet 6 Tjia Torpe: Folkbildning är hållbarhet 8 Människor

Läs mer

Norrköping. Studieförbundens verksamhet 2012. Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland

Norrköping. Studieförbundens verksamhet 2012. Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Studieförbundens verksamhet 2012 Norrköping Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Kontakt: Anneli Dahlqvist Pettersson Kanslichef Mobil: 070 774 53 62 anneli@bildningsförbundet.se Innehållsförteckning

Läs mer

Förord... 3 Folkrörelse och Kampanj... 5 Studier... 5 Föreningar och kretsar... 6 Facklig politiska utskottet... 7 Utåtriktad verksamhet...

Förord... 3 Folkrörelse och Kampanj... 5 Studier... 5 Föreningar och kretsar... 6 Facklig politiska utskottet... 7 Utåtriktad verksamhet... 1 Förord... 3 Folkrörelse och Kampanj... 5 Studier... 5 Föreningar och kretsar... 6 Facklig politiska utskottet... 7 Utåtriktad verksamhet... 7 Evenemang... 8 Första Maj... 8 Kultur... 9 Politikutveckling...

Läs mer

Häfte 3. Verksamhetsberättelser med bokslut

Häfte 3. Verksamhetsberättelser med bokslut Häfte 3 Verksamhetsberättelser med bokslut Verksamhetsberättelse med bokslut Bilaga 8 & 9 Verksamhetsåret 2013 Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen

Läs mer

ABFs verksamhetsberättelse 2013

ABFs verksamhetsberättelse 2013 Förbundsexpeditionen Box 522 101 30 Stockholm Telefon: 08-613 50 00 www.abf.se ABFs verksamhetsberättelse 13 Att motverka klassamhället är, och har alltid varit, en av ABFs stora utmaningar. Ge mest till

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig Med i ABF samarbete leder längre gör en annan värld möjlig ABF Produktion: ABFs förbundsexpedition Foto: O mslag och sid 10 Kent Wärne Sid 4, 5, 6, 7, 19, 20: Jonas Hallqvist Sid 14: Mattias Vepsä Sid

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011 Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet Årsberättelse 2011 1 FOLKUNIVERSITETETS MÅL Folkuniversitet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning. Vår verksamhetsidé

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 arenagruppen politikens och idéernas arena... 5 arena medier... 9 bokförlagen atlas och premiss... 15 arena idé... 21 arenauniversitetet... 26 arena

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Öppna Kanalen i Göteborg

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Öppna Kanalen i Göteborg 2012 Öppna Kanalen i Göteborg Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Öppna Kanalen i Göteborg I D E N T I T E T Öppna Kanalen i Göteborg är en ideell

Läs mer

SV Västra Götaland Verksamhetsberättelse 2014

SV Västra Götaland Verksamhetsberättelse 2014 SV Västra Götaland Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 2 av 25 Innehållsförteckning Förord SV Västra Götaland... 3 Till grund för verksamheten 2014... 3

Läs mer

Facklig utbildning i Stockholms län

Facklig utbildning i Stockholms län Facklig utbildning i Stockholms län Kurskatalog 2013 Facklig utbildning LO-distriktet i stockholms län # Lärandets lov Lär dig det enklaste! Gör det nu, ty nu är stunden här det är aldrig försent! Lär

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Arenagruppen 2013 Förord Vi ska inte luta oss tillbaka utan fortsätta i samma stil som tidigare. Förra året lämnade Arenagruppen tonåren och firade 20-årsjubileum. Hösten 1993 kom

Läs mer

Ögonblicksbild i språnget. NBVs årsskrift 2012

Ögonblicksbild i språnget. NBVs årsskrift 2012 Ögonblicksbild i språnget NBVs årsskrift 2012 NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet. Årsskriftens intervjuer: Eva Åhlström. Övriga skribenter: Åke Marcusson, Ulla Lingesjö, Fadila Jasarevic och

Läs mer

VSAF Årsberättelse för Västra Sverige Arbetares Folkhögskola 2014

VSAF Årsberättelse för Västra Sverige Arbetares Folkhögskola 2014 VSAF Årsberättelse för Västra Sverige Arbetares Folkhögskola 2014 2 Årsberättelse för Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola 2014 Innehållsförteckning Sida 1. Föreningens och styrelsens berättelse....

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2012... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Stöd till partiledningen... 11 Partiets kommunikationsverksamhet... 15 Partiets organisatoriska

Läs mer

Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH

Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH 2013 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2013 Innehåll Förord...2 Verkställande utskottet och förbundsstyrelsen...3 Beslut från förbundsstyrelsens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKETS HUS HAMMARKULLEN 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FOLKETS HUS HAMMARKULLEN Vår vision och uppgift är att Folkets Hus i Hammarkullen ska vara en öppen mötesplats för demokrati,

Läs mer

VIDGADE VYER, DJUPARE KUNSKAP OM BILDNING HÄR OCH NU FOTO: FREDRIK SVEDEMYR

VIDGADE VYER, DJUPARE KUNSKAP OM BILDNING HÄR OCH NU FOTO: FREDRIK SVEDEMYR VIDGADE VYER, DJUPARE KUNSKAP OM BILDNING HÄR OCH NU FOTO: FREDRIK SVEDEMYR Vidgade vyer, djupare kunskap om bildning här och nu Producerad av Kultur i Väst 2015. Boken är framtagen i ett samarbete mellan

Läs mer

Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor

Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN Vuxenutbildning för alla, Handikappförbundens samarbetsorgan Sundbyberg 2006 ARTIKLAR Carina Järvenhag, Susanne Glennegård, Voff

Läs mer

Innehåll. Organisation o funktion... 9 - styrelsen... 9 - revisorer... 9 - valberedningen... 9 Vårt arbete 2010... 10

Innehåll. Organisation o funktion... 9 - styrelsen... 9 - revisorer... 9 - valberedningen... 9 Vårt arbete 2010... 10 Årsredovisning 2010 Innehåll Ordförande har ordet... 3 Uppdrag, organisationsidé och arbetsstrategi... 4 Handikappolitisk reflektion... 5 Höjdpunkter 2010... 6 Handikappolitiken 2010... 7 Organisation

Läs mer

Göteborg. Hösten 2012 Samtal Föreläsningar Vandringar

Göteborg. Hösten 2012 Samtal Föreläsningar Vandringar Göteborg Hösten 2012 Samtal Föreläsningar Vandringar Välkommen till ABF Göteborg Vad är ett samhälle utan öppna möten? I år fyller ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, 100 år och det firas i hela landet.

Läs mer

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse TILLVÄXT I DALARNA För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse 2 (29) 3 (29) Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens berättelse 3 Distriktsstyrelsen 3 Verkställande utskottet

Läs mer