Göteborg VERKSAMHETEN 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborg VERKSAMHETEN 2012"

Transkript

1 Göteborg VERKSAMHETEN 2012

2 Foto omslag och sista sidan: Sven Baljeu Layout: Salla Karlborg Foton på sidorna 6, 11, 13, 14, 15, Sven Baljeu Foto på sidan 8, Salla Järvinen Bild på sidan 9, Hannes Anderzen och Gabriel Westington Foto på sidan 12, Jack Rolka Tryck: Arkitektkopia

3 INNEHÅLL Förord... 4 Fokus på kvalitet... 5 Internationellt... 7 Minska kunskapsklyftorna... 8 Utveckla demokratin Erövra kulturen Slutord Bilagor Statistik Organisation styrelse och personal Medlems- och samarbetsorganisationer... 19

4 FÖRORD 2012 ett positivt år för ABF Göteborg ABF Göteborg arbetade 2012 framförallt med tre utmaningar: Att minska kunskapsklyftorna Att utveckla demokratin Att erövra kulturen I verksamhetsberättelsen finner du många exempel på aktiviteter som genomförts under dessa rubriker. ABF Göteborgs breda verksamhet engagerar många människor. Flera tusen människor har deltagit i studiecirklar genom vårt studieprogram, som vänder sig direkt till allmänheten. De föreläsningar och offentliga samtal som vi arrangerat med samhällsdebattörer, författare och forskare har varit mycket välbesökta och uppskattade. Genom vår musikverksamhet når vi många ungdomar. Över fyrahundra musikgrupper har under året samarbetat med ABF Göteborg. Många av dessa har sina replokaler i våra två musikhus, Rockverket och Rockverkstan. De utgör tillsammans det största musikcentrat i Sverige i sitt slag. På Järntorget har vi även etablerat ett filmcentra: ABF Media Lab. På uppdrag av Göteborgs Stad har dotterbolaget ABF Göteborg Vuxenutbildning AB under året bedrivit grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare (SFI). Verksamheten har bedrivits i Angered och i vår fastighet Odinsskolan i centrala Göteborg. Flera tusen Göteborgare har under året på detta sätt studerat på ABF. ABF Göteborg samarbetar också med cirka 150 invandrarföreningar. I dessa bedrivs ett omfattande folkbildningsarbete som betyder mycket för ett mångkulturellt och integrerat samhälle liksom för den demokratiska utvecklingen. Folkbildningsrådet som bl a har en statlig myndighetsroll för folkbildningen har under året besökt ABF Göteborg och gjort en uppföljning av vår verksamhet. Reaktionerna från de som besökte oss var mycket positiva vilket naturligtvis känns bra. Flera ABFavdelningar har också under ABF-förbundets ledning gjort ett studiebesök hos oss för att ta del av våra erfarenheter inom olika områden. Även då fick vi mycket uppskattning för vårt arbete och våra resultat. Hela ABF firade sitt 100-årsjubileum i juni i Stockholm och vår styrelse samt personal deltog i aktiviteterna under några stimulerande försommardagar. I samarbete med Tankeverksamheten har vi gett ut boken Jämlikhetsnormen där författarna bl a presenterar förslag på en ny socialdemokratisk välfärdsmodell tänkt som ett debattinlägg inför socialdemokraternas partikongress i Göteborg Verksamhetens volym har under året ökat med cirka 3 % vilket betyder att vi behåller vår ställning som landets största ABF-enhet. Ekonomin är god och vi har kompetent personal. Sammantaget innebär detta att vi har goda förutsättningar att även framöver bedriva en bred och intressant folkbildning med hög kvalitet. Gunnar Westerling Studieombudsman 4

5 FOKUS PÅ KVALITET Egna studiematerial ABF Göteborg har under året fortsatt att arbeta med utvecklingsprojekt där vi skriver och producerar egna studiematerial som är anpassade till våra behov. Målet är att ABF Göteborg ska ha egna studiematerial som kan fungera både som en grundläggande bas för studierna och som ett komplement. Egna studiematerial stärker vår profil genom att de utgår från våra värderingar och vårkunskapssyn. Följande nya material har blivit klara under året: SFI enligt ABF ABF Vux arbetar bland annat med Svenska för invandrare (SFI). Erfarenheter från vår SFI-verksamhet finns nu samlade i en bok som vi tagit fram under året. SFI är en viktig skolform för integration, demokrati och jämställdhet. Den fungerar också som en språngbräda in i arbetslivet och en väg till vidare studier. Men framförallt kan den vara livsavgörande för våra deltagare, som erövrar det svenska språket och skaffar sig en nyckel till ett rikare liv. Av alla dessa skäl arbetar ABF Göteborg genom vår vuxenutbildning med SFI. I nästan femtio intervjuer delar medarbetarna på ABF Vux med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Framtidsvisioner blandas med praktiska lektionstips. Den bild som växer fram belyser en av skolvärldens mest komplexa och omdiskuterade skolformer. Det finns även en studiehandledning till boken, så att den kan läsas och diskuteras i studiecirklar. 1 Jämlikhetsnormen Tillsammans med Tankeverksamheten har ABF Göteborg gett ut boken Jämlikhetsnormen, skriven av Anders Nilsson och Örjan Nyström. Boken kan ses som ett debattinlägg inför den socialdemokratiska partikongressen 2013 i Göteborg. Författarna presenterar ett förslag till ny socialdemokratisk välfärdsmodell som mer handlar om sociala investeringar, för att möjliggöra för människor att möta utmaningarna i det globaliserade kunskapssamhället, än traditionell omfördelningspolitik. De konkreta reformförslagen förankras i en djupgående pejling av socialdemokratins moraliska och filosofiska identitet. Till boken finns även en studiehandledning. 1 1 Finansieras med regionala medel 5

6 FOKUS PÅ KVALITET GÖTEBORG Vad drömmer DU om att lära dig? HÖsT 2012 KuRsER KERamiK KOnsT HanTvERK EKOnOmi natur HumaniORa musik abf media LaB dans HäLsa drama språk Utåtriktad verksamhet till allmänheten Studieprogramenheten på ABF Göteborg erbjuder avgiftsbelagda kurser för allmänheten. Kursutbud under 2012 bestod av keramik, konst, ekonomi, hälsa, hantverk, dans, foto och film. Under 2012 genomfördes ca 450 kurser med ca 4300 deltagare. Kurserna går främst i ABFs egna lokaler på Järntorget 8 men även hos AFIG (Arbetarrörelsens Folkhögskola) samt på Odinsskolan. På studieprogramenheten arbetar ca 80 cirkelledare, många med flerårig erfarenhet av undervisning inom folkbildningen. Verksamheten når ut till göteborgarna främst genom den kurskatalog som trycks upp i exemplar och skickas ut vår och höst, till vänster kan du se höstens katalogomslag, samt genom ABF Göteborgs hemsida Under 2012 har Salla Karlborg, utvecklingsledare på ABF Göteborg, varit ansvarig för verksamheten. Hon har tillsammans med Frida Mellbin, projektledare, anställd för att undersöka och utveckla studieprogramenheten, inventerat verksamheten och påbörjat en långsiktig förändringsprocess. Skälen till förändringarna har bland annat varit en strävan efter modernisering och bättre ekonomisk bärighet inom verksamheten. Den största förändringen planerad under 2012 har varit att erbjuda ett mer komprimerat kursutbud, med start vårterminen Med en något mindre verksamhet ökar möjligheterna att utveckla studieprogrammets starka ämnesområden ännu mer. Några av de satsningar som gjorts under 2012 syftar till en medveten marknadsföring; ny layout på kurskatalogen, ökad användning av sociala medier samt fortlöpande målgruppsanalyser. Vidare har kostnadseffektiviteten inom enheten setts över och en åtgärd har varit att genom uthyrningar fylla våra centralt belägna kurslokaler för att stärka ekonomin. Målet med förändringsarbetet är en framgångsrik, fullsatt kursverksamhet som är i fas med sin samtid. Verksamhet som kan agera skyltfönster för ABF Göteborg och erbjuda högkvalitativa kurser inom ämnen i linje med ABF Göteborgs idéprogram med en tydlig profil som skiljer sig från andra studieförbund. 6

7 INTERNATIONELLT Internationella projekt»gör en annan värld möjlig» är en av grundteserna för ABF. I en globaliserad värld har folkbildningen en uppgift att skapa band mellan nya och etablerade folkrörelser som arbetar för fred och demokrati i världen. I det internationella arbetet har ABF Göteborg haft ett nära samarbete med Olof Palmes Internationella Center. Våra insatser under 2012 har varit omfattande. Vi har fortsatt folkbildningsprojektet i Iraks huvudstad Bagdad med studiecirklar i data, samhällskunskap och mänskliga rättigheter. Vår samarbetspartner i Irak är föreningen Tammuz och här i Sverige har vi hjälp av Irakiska kulturhuset. Studiebesök från Sivasprojektet Vårt treåriga projekt i staden Sivas i Turkiet närmar sig målet. Studiecirklar i bland annat musik, dans, sömnad, turkiska språket, samhällskunskap och data lockar fler och fler deltagare. I Sivasprojektet samarbetar vi även med Aleviterans kulturförening i Göteborg. Att stödja ungdomar i auktoritära länder att bilda föreningar, utbyta erfarenheter samt utveckla metoder i sitt arbete för demokrati och mänskliga rättigheter är en viktig framtidsfråga. Därför har ABF Göteborg engagerat sig i att erbjuda mötesplatser. Under juli 2012 anordnades ett tredagars seminarium, med över 45 iranska oppositionella ungdomar från hela världen, med målsättningen att utbilda sig, förstärka sina nätverk samt kunna planera och samordna kampen för politiska förändringar. Makedonien är ett land med mycket spännande utveckling. Att stärka föreningslivet och hjälpa demokratiska partier i det politiska arbetet är mycket betydelsefullt för landets demokratiska utveckling. I februari 2012 gjorde ABF Göteborg, tillsammans med Ivica Celikovic från Makedoniska förbundet, en förstudie för att träffa föreningar och organisationer i Skopje. Detta ledde till ett seminarium för 25 deltagare i valstrategi- och valarbetsteknik, som genomfördes i oktober. ABF Göteborg har även medverkat i att anordna konferenser för att hjälpa den syriska oppositionen i deras kamp för fred och demokrati. Vi faddrar även ett projekt i Namibia,»Sister Namibia» som framförallt ger ut en tidning och stöder kvinnors utveckling genom information och utbildning. Fadderprojektet i Namibia, seminarierna med de iranska ungdomarna, insatserna i Makedonien och med den syriska oppositionen genomfördes alla i samverkan med Palmecentret. Internationellt Året inom föreläsningsverksamheten har haft en stark internationell prägel, med besök av internationella forskare, författare och aktivister. Sociologen Loïc Vacquant föreläste om nyliberala strategier kring urban marginalisering och etnisk uppdelning, Svarta Pantrarnas grundare Bobby Seale om kampen för de svartas rättigheter i USA, och utbildningssociologen Zeus Leonardo om ojämlikhet, ökande samhällsklyftor och demokratiseringsarbeten, samtliga från USA. Poeter och författare från Palestina, Egypten, Rumänien, Serbien, Jamaica och Sydafrika medverkade i seminarier med Göteborgs Poesifestival. Den danska urbanisten Henrik Reeh deltog i seminariet»den fragmentariserade staden» på Folkteatern. Människorättsktivisterna Ghias Aljundi och Mais Katt från Syrien deltog i programmet»har demokratin en framtid i Syrien» inom ramarna för ABFs nationella jubileumssatsning»jorden runt på 80 kvällar». Gaza uppmärksammades med program ur ett folkrättsperspektiv. Ett Europatema genomfördes med program som»europa gungar»,»vems Europa?»,»De osynliga Europas fattiga arbetarklass» och»krutdurk Europa om klasspolitik och högerpopulism i dagens Europa»,»Terror och kön» samt»från Brixton till Backa ungdom, marginalitet och motstånd». 7

8 MINSKA KUNSKAPSKLYFTORNA Verksamhet i samarbete med etniska föreningar En stor del av ABF Göteborgs verksamhet genomförs i samverkan med etniska föreningar. Föreningarna fungerar som en länk till det samhälle man kommer ifrån och som en viktig inkörsport till det samhälle man kommer till. Målet med ABF Göteborgs folkbildningsarbete i dessa föreningar är att genom studier underlätta deltagarens process att komma in i det svenska samhället. I föreningarna bedrivs studiecirklar i olika ämnen, som till exempel samhällsfrågor, svenska, modersmål och matematik. Andra vanliga studiecirkelämnen är musik, dans, måleri och matlagning. Uppsökande verksamhet ABF Göteborg har sedan några år tillbaka samarbetat med ett flertal etniska föreningar och tillsammans byggt upp ett nätverk av uppsökare. Under 2012 har antalet uppsökare varit ett trettiotal. Målet för uppsökarna är att nå människor med bristfälliga kunskaper i det svenska språket och att möjliggöra för dessa personer att delta i vår verksamhet. Verksamheten finansieras av förstärkningsbidraget som är en del av statsbidraget till studieförbunden. Dans är ett omfattande studiecirkelämne i etniska föreningar 8

9 MINSKA KUNSKAPSKLYFTORNA ABF film och media 2012 blev arbetet med ABF Media Lab klart på Södra Allégatan 1B. Media Lab är ett studie- och resurscentra för ABFs växande film- och medieverksamhet. Under året har Elisabeth Dahlström arbetat med en omfattande kvalitetsgenomgång av verksamheten. Lars Wiberg, som är verksamhetsansvarig, har fortsatt att utveckla samarbetet med VG-regionen. 24 maj 2011 deltog han på Google Enterprise»Innovation at work» i Stockholm. Inspirerad av en så kallad cloud solution kläckte Lars Wiberg namnet Filmcloud och idéen om att ABF borde ha ett Filmcloud dit studiecirkeladeltagarna skulle kunna tanka upp sina verk och varifrån de också skulle kunna dela sina verk. Efter ett avstämningsmöte med Pia-Mari Wehrling, filmkonsulent på Kultur i väst, kom istället Filmcloud att bli namnet på VG-regionens planer på att ta fram en motsvarighet till Filmbasen (filmbasen.se). Hösten 2012 förde ABF Göteborg över domänen filmcloud.se till Kultur i väst. I samma veva instiftade Kultur i Väst ett filmcloud-stöd på kr som förvaltas av ABF Göteborg. Detta stöd kan sökas av unga filmskapare i regionen vilka ännu inte blivit professionella. internationella filmfestival). BASTIAN, En populär och uppmärksammad mockumentär spelades delvis in på ABF Göteborg. Se den på SVT Play. Tillsammans med Öppna Kanalen i Göteborg har vi ett stort och väl fungerande samarbete. Unga Örnar och IF Metall är några av våra medlemsorganisationer som vi har genomfört filmutbildningar tillsammans med. Under hösten påbörjades även arbetet med»a-play» varifrån ABF Göteborgs och andra delar av arbetarrörelsens livesändningar utgår. medialab A B F M E D I A L A B. S E Vi har samarbeten med flera biografer, Folkets biosfär i Angered, Folkets Bio (Hagabion) och Bio Roy där vi har filmsamtal tillsammans med Cinemateket och Royalbiografens vänner. På Viktoriahuset bedriver vi ett mindre studiecentra där bland annat Digitala Bildverkstan, Animation i Väst, Filmcentrum Väst, Doxfilm, Färnebo Folkhögskolas filmkurs, Exilfilmfestivalen och Filmis har studiecirklar. Vi samverkar med en rad filmfestivaler och filmklubbar, till exempel Västsvenska filmdagar och GoKinema på Gothenburg Film Studios på Hisingen, Doc Lounge, Cinekvällar, Music Doc m fl. På Dalheimers hus återupptog vi den gamla ABF traditionen med fotomaraton och hade några uppskattade fototävlingar med avslutande utställning på plats. Liksom föregående år sändes och visades flera filmer som gjorts av personer som deltagit i studiecirkelverksamhet hos oss på SVT Play och på GIFF (Göteborgs Fotomontage gjord av deltagare på Media Lab fotokurs 9

10 UTVECKLA DEMOKRATIN GAF Föreningen Göteborgs Arbetares Folkhögskola, GAF, bildades GAF är en treårig fackligpolitisk aftonskola som utbildar förtroendevalda inom de LO-anslutna fackförbunden. GAFs syfte är att stärka deltagarnas ledaregenskaper och skapa förutsättningar för framtidens fackliga ledare att möta morgondagens utmaningar. GAF är en plats där politik, samhälle och engagemang flätassamman med det personliga mötet vilket skapar kunskap och självkännedom. Studiernas upplägg och innehåll utgår från ett måldokument, framtaget av GAFs styrelse. Detta dokument är ett verktyg för att göra en analys och inventering av vilka kunskaper deltagarna behöver utveckla för att kunna vara»kommunikativa, demokratiska, trygga i idé och värderingar, allmänbildade, kunniga, insiktsfulla, konsultativa, analytiska, strategiska, förändringsinriktade, kreativa och socialt förstående». Under 2012 har ca 60 deltagare från sju olika fackförbund deltagit i utbildningen. 2 Tvärfacklig studieorganisation Den Regionala Fackliga Studiekommittén (RFS), består av representanter från ABF-avdelningarna Göteborg, Sydvästra Götaland, och Härryda, Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg (AFiG) samt studieansvariga från de lokala fackförbunden. RFS träffas regelbundet för att besluta om det tvärfackliga kursutbudet. Utbildningarna publiceras på hemsidan RFS har utan tvekan varit mycket framgångsrika i sitt arbete vilket har lett till att många medlemmar och förtroendevalda har kommit i utbildning. Under 2012 fanns behov av att utöka utbudet ytterligare. Detta har inneburit en initiering av fem nya handledarlag som kommer att börja arbeta och ingå i»abf Göteborgs Pedagogiska växthus» under ABFs uppgift och ansvar är att säkerställa den pedagogiska kvalitén i utbildningarna genom att leda, planera och genomföra pedagogisk utveckling i handledarlagen vid ett flertal tillfällen varje år. Utbudet kan sammanfattas som om det vilar på två ben, ett för medlemmar och ett för förtroendevalda. Utbildning för fackförbundens medlemmar och förtroendevalda För medlemmar har det bland annat erbjudits:»tvärfacklig medlemsutbildning»,»medlemsutbildning med politisk inriktning» samt endagsutbildningar som syftar till att få nya medlemmar att bli aktiva. Några ämnen som avhandlats i endagsutbildningarna är facklig introduktion, våld i nära relationer, LAS (lagen om anställningsskydd) samt mötesteknik. Under året har hela 308 fackligt förtroendevalda från nio olika fackförbund deltagit i grundkursen»vald på jobbet». Vi har även erbjudit funktionsutbildningar för styrelseledamöter såsom ordförande, sekreterare, valberedning, kassör och revisor. Endagskurser i ämnen som rehab och sjukförsäkring, media och MBL (medbestämmandelagen) har också genomförts. En grund för ett gott samarbete mellan ABF som studieförbund och den fackliga organisationen är goda kunskaper om pedagogik och studieorganisatörsrollen. Därför har ABF Göteborg även 2012 erbjudit tredagarsutbildningarna»pedagogisk ledare» och»studieorganisatör grundkurs», vår och höst utan deltagaravgift Delfinansieras med regionala medel

11 UTVECKLA DEMOKRATIN Tillsammans med Vänsterpartiet genomfördes en sommarkurs för nya medlemmar och en partiskola. En mycket omtyckt seminarieserie,»go(s) väst» genomfördes på arbetarrörelsens ö Knarrholmen. Knarrholmsfestivalen gav ett fruktbart samarbete mellan Göteborgsområdets socialdemokratiska partidistrikt, arbetarkommuner utanför Göteborg, ABF Göteborg samt sidoorganisationer. Det resulterade i en folkfest där föreläsningar om ekonomi och arbetarrörelsens framtid blandades med kultur och musik. Festivalen belönades för sin verksamhet med Rickard Sandlerpriset, instiftat av ABF Göteborg. Ledarskapsutbildningen»600 ledare», där 23 deltagare vässas i ledarskap under ett och ett halvt år startade under vintern Utbildningen är en nationell satsning på framtida politiska ledare som planeras och genomförs regionalt av ABF och Socialdemokraterna. I klassrummet på GAF - Göteborgs Arbetares Folkhögskola Politiska medlemsorganisationer Under året 2012 genomförde ABF, tillsammans med Göteborgs Socialdemokratiska partidistrikt, en mängd arrangemang. Då detta år inte präglades av en valrörelse kunde kraft och energi läggas på att stärka organisationen och öka bildningen hos både medlemmar och förtroendevalda. Bland annat genomfördes tredagars medlemsutbildningar på internat och introduktionsutbildningar på externat för att höja medlemskårens kunskap om sin egen organisation. Under året genomfördes också utbildningar som syftade till att höja kompetensen hos socialdemokratiska representanter på föreningsnivå samt hos dem med politiska uppdrag i kommun och region. Styrelseutveckling, ordförande- valberednings- och kassörsutbildningar kunde utföras med hjälp av handledare från ABF Göteborgs Pedagogiska växthus en satsning på handledare från ABF Göteborgs sida. Tankeverksamheten»Tankeverksamheten inom arbetarrörelsen i Göteborg» är en tankesmedja för att främja en djupare debatt kring aktuella ämnen. Stiftarna är ABF Göteborg, Socialdemokraterna i Göteborg, LO i Göteborg och Göteborgs Arbetareförening. Under året har det publicerats ett antal intressanta rapporter t ex: Två städer - politiska skiljelinjer i styret av Göteborg och Stockholm Av: Ann Marie Lindgren Varför är fackföreningsrörelsen så svag i USA? Av: Erik Bengtsson Jobba till 75? Om ålder, arbete och pensionering Av: Roland Kadefors Gläntan i skogen Om socialdemokratins utmaningar i en ny tid. Av: Delvin Arsan, Tor Gustafsson och Stig- Björn Ljunggren För att läsa mer om verksamheten och hitta rapporterna i sin helhet, surfa in på 11

12 UTVECKLA DEMOKRATIN Samhällsdebatten 2012 ABFs föreläsningar och seminarier handlade under året om aktuella samhällsämnen som demokrati, välfärd, ekonomi, socialpolitik, utrikespolitik, arbetsmarknadspolitik, arbetarrörelsen, ideologier och politisk filosofi. En särskild satsning har gjorts på klassfrågor, sociala rörelser och facklig debatt. Även en satsning på Göteborg och staden har gjorts med program som»göteborg på divanen»,»rätten till staden»,»till det lokalas försvar civilsamhället i den urbana periferin». Vi erbjöd samtal och föreläsningar kring en mängd olika ämnen som»vad är kulturradikalism?»,»vårt förakt för svaghet»,»arbete mellan misär och utopi»,»bland rolexklockor och smutsiga trosor om RUT-avdraget»,»Kan nytta göra nytta?»,»gudlöshet»,»den moderna ättestupan?»,»kungen, demokratin och diktaturerna»,» Pensionssystemet och synen på tillväxt». En föreläsningsserie om»normskiften under historien» inleddes av Sven-Eric Liedman. Föreläsningsverksamhetens nätverk på Facebook fortsatte att växa, och hade innan årets slut blivit mer än 5500 medlemmar. Under året fick verksamheten även genomslag på Twitter. Intresserade och deltagare började twittra om och från programmen, och en officiell hashtag #abfgbg inrättades. Samarbetspartners i föreläsningsverksamheten var bland andra Folkteatern, Göteborgs stadsteater, Bio Roy, Göteborgs poesifestival, GAS-festivalen, Kulturföreningen Bagdad café, 8 mars-kommittén i Göteborg, biblioteken i Kortedala, Gamlestaden, Bergsjön, Kyrkbyn och Hisingen, Ship to Gaza, Republikanska föreningen Göteborg, SKF Verkstadsklubb, Ernst Wigforss stipendiefond, Fronesis, tidningen Tiden, Rådet för integration och samhällsgemenskap, Center för skolutveckling Göteborgs stad, Centrum för interkulturell dialog Västra Götalandsregionen, Folkets Hus Hammarkullen, Folkhögskolan i Angered, Centrum för urbana studier i Hammarkullen och Forum för samtidskultur vid Göteborgs universitet. 2 Folkets Scen på Folkteatern Folkets Scen Under året inrättades Folkets Scen på Folkteatern i Folkets Hus ett samarbetsprojekt mellan ABF Göteborg, Byggnads Väst, Folkteatern, Fronesis, IF Metall, LO-distriktet i Västsverige, LO Göteborg, SSU Göteborg, Tankeverksamheten i Göteborg och Ung Vänster Göteborg. I programmet»vad har hänt med mediernas bevakning av politiken?» debatterade Göran Greider, LO-tidningens Martin Klepke och Aftonbladets Lena Mellin dagens journalistik. I programmet»systrar, kamrater- och ledare!» samtalade Mona Sahlin, Margareta Winberg, Petra Pauli, Marika Lindgren Åsbrink och Kerstin Alnebratt om villkoren för kvinnorna inom arbetarrörelsen. Övriga program var»bemanningsföretag ja eller nej?»,»rätten till staden»,»hur organiserar man otrygga?»,»klass och politisk förändring». Sex program drog tillsammans ca 900 besökare. Klassresan genom Göteborg Bussresan genom den sociala geografins ojämlikhet i Göteborg anordnades ånyo i samarbete med Centrum för urbana studier och Forum för samtidskultur vid Göteborgs universitet. Turen gick från Järntorget, via Linnéstaden och Hovås till Kvillebäcken med slutdestination i Hammarkullen. Sociologerna Helena Holgersson, Ove Sernhede, Catharina Thörn, Håkan Thörn och nationalekonomen Torun Österberg berättade om hur välfärd, bostadsvillkor, ohälsotal, inkomstsituation och politiska preferenser skiljer sig åt mellan de olika stadsdelarna, och hur Göteborg håller på att falla sönder. Bussturen blev omåttligt populär och uppmärksammades med reportage i radio, press och tv Delfinansieras med regionala medel

13 ERÖVRA KULTUREN Musikverksamheten Under 2012 har ABF breddat musikstilarna ytterligare genom att samarbeta med Wonderland Records som bland annat arrangerar Electronic Summer och Electronic Winter. Där har vår musikverksamhet fått chans att närma sig den elektroniska musiken, något som lämpar sig både för den vanliga studiecirkeln och för distansstudiecirkeln. Vi har även inlett ett samarbete med TIMSIG, som står för»traditional Irish Music Sessions In Gothenburg», och har på så sätt knutit till oss många nya musiker och konstellationer. Den musikstil som hör mest ihop med ABF och arbetarrörelsen är visan. Visan har alltid gått hand i hand med ABF vid olika tillställningar och kulturarrangemang. I januari 2012 var det premiär för Göteborgs Visfestival och självklart var ABF med! Innan sommaren fick ABF en förfrågan av Kultur 414, som arbetar för ett musicerande och levande Majorna, om att de saknade ljudsystem till ett antal spelningar på ett café. De bjöd in till ett möte som resulterade i att vi köpte in ett nytt ljudsystem som kan användas både på små spelningar, och även på större arrangemang både inomhus och utomhus. Ljudsystemet är nu tillgängligt för ABFs band att låna då de arrangerar egna spelningar på ställen som saknar ordentligt ljud. Bli inte förvånad om du i framtiden ser ABF-loggan på fler musikaffischer, eller en ABF-flagga i en park där levande musik levereras. ABF jobbar ständigt för att möjliggöra ett bredare musikliv i Göteborg. Band i replokal i Loud Girlprojektet på Musikens Hus ABF fick i mitten av 2011 erbjudande att köpa studion som har använts till de uppskattade inspelningshelgerna där banden får prova på hur studiomiljön känns och dokumentera sina framsteg. Efter att ha provat att sköta studion i egen regi ett år beslutades att detta var ett steg i rätt riktning för att fortsätta utveckla och kvalitetssäkra musikverksamheten. ABF kommer tack vare studion få en närmare relation med banden och ha lättare att hjälpa dem att komma vidare och utvecklas både som musiker och ljudtekniker. Kurser inom ljuddesign kommer att erbjudas ABFs musikcirkeldeltagare, och nya cirklar med ljuddesignintresserade deltagare från olika band kommer att skapas beslutades att ändra cirkelledarutbildningens upplägg till två halvdagar istället för en heldag. Tack vare det nya upplägget kommer cirkelledarutbildningen att ha utrymme för mer samtal och frågor, samt tid för reflektion och återkoppling. I november 2012 startades»abf Office Sessions» ett musikprojekt där ABFs band får möjlighet att spela in en professionell livevideo med hjälp av tre kameror och sexton ljudkanaler. Banden får därefter ta del av råmaterialet och lära sig klippa ihop det hela på Media Lab. Tack vare nya samarbeten och de olika satsningarna som genomförts har musikverksamheten ökat med över 7000 timmar och landade totalt på studietimmar. En annan fantastisk siffra är att det är 449 band som har valt att ha sin verksamhet som studiecirkel hos ABF Göteborg! 13

14 ERÖVRA KULTUREN Årets folkbildarpris 2012 Västra Götalands Bildningsförbund tilldelade Årets Folkbildarpris 2012 till ABF Göteborgs Föreläsningsverksamhet. I motiveringen framhölls att verksamheten är en modern version av den ursprungliga folkbildningens omfattande föreläsningsverksamhet och att den utgör ett bra exempel på folkbildningens styrka. Verksamhetsansvariga Sewilius Berg och Lena Ulrika Rudeke mottog priset vid en ceremoni i samband med förbundets årsmöte på Hjälmareds Folkhögskola i april. Teater och musik I samarbete med Folkteatern inrättades under året en satsning på teater och psykologi under namnet Teaterterapi, där psykologer analyserar pjäsernas rollfigurer som om de fanns i verkligheten och gick i psykoterapi. Inom ramarna för Folkets hus och Parkers satsning med direktsända operaföreställningar från Metropolitan i New York anordnades en serie operaföreläsningar med utgångspunkt i musiken, intrigen och frågor om klass, kön och etnicitet. En författarfrukost anordnades om Bob Dylan, och scenen Visa och Poesi i samarbete med Gamlestadens bibliotek har framgångsrikt fortsatt med artistframträdanden och efterföljande öppen scen för publikt deltagande. Stadsvandringar Under olika teman arrangerades stadsvandringar i ett stort antal parker, stadsdelar, gator och andra intressanta miljöer. Förutom stadsdelsvandringar företogs temavandringar i bl a Bagaregården, Gullbergsvass, Haga, Heden och på Hisingen. Flera av vandringarna handlade om stadens arkitektur och byggnadshistoria, socialhistoria, maktanalys samt om arbetarstaden, dess hjältar och berättelser. Lena Ulrika Rudeke och Sewilius Berg, verksamhetsansvariga för föreläsningsverksamheten Bokmässan 2012 Under Bok&Bibliotek september medverkade ABF Göteborg i samarbete med ABF-förbundet och ABF Stockholm, med en välbesökt och uppmärksammad jubileumsmonter som präglades av återblickar på ABFs historia och pryddes med röda ballonger, röda äpplen och röda fanor. ABF genomförde en rad seminarier i montern med författare, journalister och forskare som bland andra Jonas Gardell, Sara Granér, Daniel Suhonen, Aino Trosell, Aleksander Motturi, Liv Strömquist, Göran Rosenberg, Katrine Kielos, Johannes Anyuru och Nina Björk. Ämnena omfattade bland annat klasskonflikter, politisk satir och solidaritet, jämlikhetsnormen, feminismens framtid, dagens makteliter, föreställningar om svenskhet samt folkhemmet. 14

15 ERÖVRA KULTUREN Eldfesten Den 13 mars 2012 firades årets upplaga av Eldfesten, denna gång i stadens finrum, på Götaplatsen. Programmet präglas av mångfald, det fanns unga och äldre, professionella och amatörer, nationella och internationella grupper, artister och besökare som fyllde festen med glädje! Musik blandades med dofter från matstånden och fyrverkeriet fick blickarna att höjas mot Göteborgshimlen. Närmare fick njuta av denna Göteborgarnas folkfest. Det krävs mycket planering för att genomföra ett arrangemang av den här omfattningen. ABF är en av organisationerna som stöder Eldfesten och ABFs Reza Talebi, ordförande i Eldfestkommittéen, är en av nyckelpersonerna bakom arrangemanget sedan många år tillbaka. Föreläsning på Restaurang Trappan Litterära symposier Tala om fattigdom För fjortonde året i rad genomfördes den uppmärksammade programserien Litterära symposier ett offentligt samtal om mänskliga och samhälleliga erfarenheter med utgångspunkt i skönlitteraturen. En specialsatsning gjordes med den uppmärksammade kulturmanifestationen»tala om fattigdom». Medverkade gjorde ca 20 personer med tal, uppläsningar, telegram och dikter. Utöver fattigdomsforskare deltog bland andra Kristian Lundberg, Eija Hetekivi Olsson, Moa Matthis, Stefan Jonsson, Stina Oscarson, Hennings Mankell, Malin Ullgren, Mats Kolmisoppi och Maria Küchen. Framtagandet av en antologi påbörjades omedelbart efter manifestationen. Författare, kritiker och forskare bjöd annars på föreläsningar, uppläsningar och samtal som brukligt. Serien om arbetarlitteratur fortsatte med»arbetarens arbete» där Johan Jönson, Jenny Wrangborg, John Swedenmark, Beata Agrell och Christer Ekholm undersökte arbetsskildringarna i dagens arbetarlitteratur. Övriga program var»fingret i ögat på politisk litteratur» och»diagnos litterära besvär». 1 1 Finansieras med regionala medel 15

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Göteborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Omslagsbilder, studioinspelning med Loud Girl-band, och layout: Salla Järvinen Foton sidan 6: Reza Talebi, sidan 7: Ingvar Carlsson Foton på sidorna 8, 9, 12: Lars Wiberg

Läs mer

VERKSAMHETEN 2009 GÖTEBORG

VERKSAMHETEN 2009 GÖTEBORG VERKSAMHETEN 2009 GÖTEBORG INNEHÅLL Förord... 4 Fokus på kvalitet... 5 Utveckla demokratin... 6 Minska kunskapsklyftorna... 7 Erövra kulturen... 9 Slutord... 13 Bilagor Statistik... 14 Organisation styrelse

Läs mer

Göteborg VERKSAMHETEN 2010

Göteborg VERKSAMHETEN 2010 Göteborg VERKSAMHETEN 2010 Omslagsbild samt bild på sista sidan: ur serien Glaskupor av Sewilius Berg Grafisk formgivning: Salla Järvinen Foton: s 7 Ingvar Carlsson, s 8 Claes Crantz resp Björn Oscarsson,

Läs mer

Förord...4. Utveckla demokratin...5. Erövra kulturen...8. ABF Göteborg 100 år...12. Erövra kulturen...14. Minska kunskapsklyftorna...16. Slutord...

Förord...4. Utveckla demokratin...5. Erövra kulturen...8. ABF Göteborg 100 år...12. Erövra kulturen...14. Minska kunskapsklyftorna...16. Slutord... VERKSAMHETEN 2013 INNEHÅLL Förord...4 Utveckla demokratin...5 Erövra kulturen...8 ABF Göteborg 100 år...12 Erövra kulturen...14 Minska kunskapsklyftorna...16 Slutord...18 Bilagor Statistik...19 Organisation

Läs mer

Samverkanspart- centrala medlemsorganisationer och samverkanspart med eller utan centralt samarbetsavtal

Samverkanspart- centrala medlemsorganisationer och samverkanspart med eller utan centralt samarbetsavtal Samverkanspart- centrala medlemsorganisationer och samverkanspart med eller utan centralt samarbetsavtal Kod MO Sam Ej samv Samverkans- Samverkansv avtal avtal part grupp 0 Allmänna 001 ABF X ABF ABF 1

Läs mer

verksamhets BERÄTTELSE

verksamhets BERÄTTELSE 2014 verksamhets BERÄTTELSE INNEHÅLL Förord...4 Minska kunskapsklyftorna...5 Utveckla demokratin...8 Erövra kulturen...13 Slutord...18 Bilagor Statistik...19 Organisation styrelse och personal...20 Medlems-

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2013 1 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel måste

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN

2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN 2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN Gör en annan värld möjlig. 2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN ABF Skånes Strategiska utvecklingsplan 2016-2019 reglerar det arbete och den verksamhet som ska ske i distriktet. Den tar sin

Läs mer

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015 Västra Götaland ABF Västra Götaland splan och budget 2015 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ABF Västra Götaland skall genom att bedriva ett ideologiskt förankrat folkbildningsarbete vara en tillgång och utvecklingsfaktor

Läs mer

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN 2012 ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Under 2011 har ABF Gävleborg prioriterat utveckling av cirkelledarutbildning genom att forma nya strategier för rekrytering och genomförande och

Läs mer

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet 2 (7) Socialdemokratin är en folkrörelse. Vi tar vår kraft och politiska hållning ifrån medlemmarnas åsikter och framtidsvisioner. Men det räcker inte enbart att vi är många medlemmar med lika många åsikter.

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 Vi lever i en tid av för mycket arbete och för lite bildning; en tid då människor är så flitiga att det blir dumma. Oscar Wilde LO-facken i Avesta samarbetar med

Läs mer

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8)

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8) ڕاپۆرتی چالاکییه کان 2004 دواناوه ندی ي انا لیند ی کچان له هه ول ر پارکی ي ولۆف پا مه له سل مانی OLOF PALMES PARK-Sulaimanya ANNA LINDHs gymnasieskolan- Hawler VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 1(8) VERKSAMHETEN

Läs mer

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Världens mest nyfikna folk En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Möten som utvecklar Sverige Folkbildningen är djupt förankrad i det svenska samhället, den är i det närmaste en del av den svenska

Läs mer

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT Blekinge 2017-01-23 FÖRORD Socialdemokraternas studieverksamhet ska stärka den politiska, kommunikativa och organisatoriska kompetensen såväl bland medlemmar som bland

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015 (S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE OM VÄ(S)T STUDIER Distanskurser i samverkan mellan (S) i Väst och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen Kurserna varvar uppgifter på hemmaplan både enskilt

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2015 Upp till 30 år

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2015 Upp till 30 år Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar 2015 Upp till 30 år TRÄFFA UNGA MEDLEMMAR FRÅN ANDRA FACKFÖRBUND. INTRESSANTA FÖRELÄSNINGAR KRING FACKET & SAMHÄLLET OCH DESSUTOM GOD MAT, LIVE MUSIK OCH SOMmAR

Läs mer

Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015

Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015 Studieplan Stockholms arbetarekommun 2015 Studieombudsman är Annie Säll som nås på 08-791 11 14 Studieledare i Arbetarekommunen är Mattias Vepsä och nås på 0735 45 15 08 Foto: Mikael Holgersson och Anders

Läs mer

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Varför en studiecirkel? FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse, därför är studiecirkeln en utmärkt klubbverksamhet.

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Strömstad och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2016 Upp till 30 år

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2016 Upp till 30 år Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar 2016 Upp till 30 år Det avgår en bokad buss från Göteborg. Mer info om tid och plats kommer efter anmälan. Sista anmälningsdag 31 mars. Anmäl dig via ungisekovast@gmail.com

Läs mer

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017 Lerum 2016-10-17, distriktsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2017 Som grund för verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Västra Götalands Västra ligger det som fastställs som partidistriktets uppgift

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 Valåret 2014 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Lysekils kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Lysekils kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Lysekils kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Lysekil och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Dnr 17, u2017, 6/ds 2017-03-15 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Om Studieförbundens remissvar Branschorganisationen

Läs mer

Socialdemokraterna Gotland. Studier Kunskap bygger Socialdemokraterna

Socialdemokraterna Gotland. Studier Kunskap bygger Socialdemokraterna Socialdemokraterna Gotland Studier 2017 Kunskap bygger Socialdemokraterna Medlemsutbildning Vår historia vår ideologi vår organisation Tillsammans med andra får du chansen att diskutera och få insikter

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Orust kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Orust kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Orust kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Orust och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se Facklig utbildning 2012 Jämtland / Västernorrland www.fackligutbildning.se Medlemsutbildningar Medlem i facket 24 tim Den fackliga idén då och nu en omvärldsanalys, Medlemskapets värde vad får jag för

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Bollebygd Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Bollebygds

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-8 Arbetsmiljöutbildningar sid 9 ABF sid 10 LO - Ung sid 11 Albins Folkhögskola sid 12 Medlemsutbildningar sid 13 LO kurser sid

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926 Foto: Marit Jorsäter Vuxenutbildning Studieförbund 372 I över hundra år har människor i Sverige samlats för att tillsammans

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

JÖNKÖPINGS LÄN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 JÖNKÖPINGS LÄN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG www.abf.se/jonkopingslan INLEDNING Ytterligare ett verksamhetsår ska nu läggas till handlingarna. Det innebär att verksamheten ska granskas

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE

TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE 2016 LO-distriktet i Skåne Tvärfackliga studier i Skåne 2016 I denna skrift har vi sammanställt alla de tvärfackliga utbildningar som vi planerar att genomföra i Skåne under

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Om möten, mötesplatser och arenor

Om möten, mötesplatser och arenor Om möten, mötesplatser och arenor 58 Röster om folkbildning och demokrati Några röster Många med mig är vana att arbeta väldigt konkret. Det här sättet att arbeta i nätverk kan bli mycket frustrerande

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND 2013 Utbildningarna riktar sig till tre olika delar av vår organisation; medlemmarna, s-föreningarna och de förtroendevalda. Studieprogrammet är basen som vi

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 SÖDERMALMS FRIVILLIGCENTRAL VILJAN Verksamhetsidé Viljan, Södermalms frivilligcentral, är en ideell förening bildad 1993. Föreningen är demokratiskt uppbyggd och politiskt

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Studieförbunden i Skara. Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Skara. Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Skara Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Skara

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Munkedals kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Munkedals kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Munkedals kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Munkedal och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun Det händer något när människor möts!

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun Det händer något när människor möts! Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun 2015 Det händer något när människor möts! Sammanställt av studieförbunden i Töreboda och Västra Götalands Bildningsförbund april 2016 Inledning Studieförbunden

Läs mer

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET Ungdomens Nykterhetsförbund och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson (Baserad på Cirkelledare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

ABF Blekinge månadsbrev augusti 2017

ABF Blekinge månadsbrev augusti 2017 ABF Blekinge månadsbrev augusti 2017 Nu är höstens studieprogram här! Vill du prova något nytt? Hos oss hittar du studiecirklar och kurser i flera olika ämnen. Ta chansen och upptäck hur roligt det är

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Gör en annan värld möjlig ABF HALLAND KUNGSBACKA, VARBERG, FALKENBERG, HALMSTAD, HYLTE & LAHOLM

VERKSAMHETSPLAN. Gör en annan värld möjlig ABF HALLAND KUNGSBACKA, VARBERG, FALKENBERG, HALMSTAD, HYLTE & LAHOLM VERKSAMHETSPLAN 2018 ABF HALLAND KUNGSBACKA, VARBERG, FALKENBERG, HALMSTAD, HYLTE & LAHOLM Gör en annan värld möjlig VISION ABF HALLAND ABF Halland ska med kompetens, kreativitet och engagemang, skapa

Läs mer

18 Studieförbunden. Innehåll. List of tables

18 Studieförbunden. Innehåll. List of tables Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Studieförbunden 18 Studieförbunden Innehåll Fakta om statistiken... 394 Kommentarer till statistiken... 396 18.1 Studiecirklar under 2011. Fördelade efter studieförbund,

Läs mer

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs Förkortad översättning av IKFC () i Göteborgs stadgar sep. 1989/feb. 94/feb. 2001/31 maj 2002/ 5 feb 2011/ 26 jan 2013 9 sidor Sidan 2 av 9 Förkortad översättning av IKFC:s stadgar 1 Benämning: Föreningens

Läs mer

Antirasistiska Filmdagar 2015 - en filmfestival för unga med fokus på mänskliga rättigheter

Antirasistiska Filmdagar 2015 - en filmfestival för unga med fokus på mänskliga rättigheter Antirasistiska Filmdagar 2015 - en filmfestival för unga med fokus på mänskliga rättigheter Antirasistiska Filmdagar är en årligen återkommande filmfestival med fokus på mänskliga rättigheter. Vi arrangerar

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet Verksamhetsplan 2016-2017 SPF Seniorerna Bohusdistriktet 1 Mål och inriktning 2016-2017 Vår verksamhetsplan tar utgångspunkt i Mål och Riktlinjer för kongressperioden 2015-2017 som beslöts av SPF Seniorernas

Läs mer

Plats för nytänkande i din förening!

Plats för nytänkande i din förening! Plats för nytänkande i din förening! Studieförbundet Vuxenskolan - en lokal kraft att räkna med! Vårgårda Herrljunga Borås Ulricehamn Härryda Bollebygd Tranemo Mark Svenljunga För oss är det viktigt med

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Sörmlands Kristna Socialdemokrater

Sörmlands Kristna Socialdemokrater Sörmlands Kristna Socialdemokrater Verksamhetsberättelse 2010 2 Styrelse och övriga uppdrag Styrelse: Ordförande Kassör Sekreterare Suppleanter Övriga uppdrag: Revisor Revisorssuppleant Valberedning Lars

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram

Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram Dokumentet antaget av Folkbildningsförbundets Etikdelegation gällande nystartad verksamhet från 2010-04-01 Tolkning och förtydligande

Läs mer

Studiekalender 2015. Gemensam Styrka

Studiekalender 2015. Gemensam Styrka Studiekalender 2015 Gemensam Styrka Vårens samverkanskurser avd. 4, 5, och 8 Löftet. 2-4 mars Kursen vänder sig till alla och handlar om kollektivavtalets värde. Ansvarig: Avd. 4 Plats: Ädelfors Folkhögskola

Läs mer

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10 Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Verksamhetsformer Det finns tre olika verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

Navbladet. Nr:3 juni 2006. Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen

Navbladet. Nr:3 juni 2006. Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Kontaktperson Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Nätverk för Afrikaner i Vantör Telefon 08 647 99 47 Mobil 070 527 99 47 Epost info@navs.se Hemsida www.navs.se NAV-nätverk för afrikaner

Läs mer

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST Fackuttrycket Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning Ordförande har ordet Sida 3 Hur gör jag? Sida 4 Vilken ersättning får jag? Sida 4 Medlemsutbildning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2016

Verksamhetsberättelse för 2016 Verksamhetsberättelse för 2016 Mål för Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Vi vill finnas till som en träffpunkt för enskilda som diskrimineras i samhället. Vi vill se en attitydförändring avseende

Läs mer

HSO Göteborg Handikappföreningarnas Samarbetsorgan

HSO Göteborg Handikappföreningarnas Samarbetsorgan Protokoll fört vid Ordförandekommitténs möte Datum: 2011-02-15 Plats: Dalheimers Hus, lokal Dalheimersalen Närvarande: Se bifogad lista (bilaga 1) 1 Mötets öppnande Vanja Nilsson hälsade alla välkomna

Läs mer

Facklig utbildning 2017

Facklig utbildning 2017 Facklig utbildning 2017 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland SARA Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev. ändringar.

Läs mer

Stärk folkrörelsen. ABFs förenings- och funktionsutbildningar. Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt?

Stärk folkrörelsen. ABFs förenings- och funktionsutbildningar. Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt? Stärk folkrörelsen ABFs förenings- och funktionsutbildningar Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt? Folkrörelsen behövs för att utveckla demokratin, påverka samhällsutvecklingen

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Tanum och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2010. ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland

Cirkelledarutbildningar hösten 2010. ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2010 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland 1 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst Temadagarna Cirkelledare i praktiken hur gör jag? berör alla studiecirkelområden.

Läs mer

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige Studieprogram 2018 För alla medlemmar inom Seko Mellansverige 1 Hej Seko medlem... 3 Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Främlingsfientlighet... 7

Läs mer

Facklig utbildning 2015

Facklig utbildning 2015 Facklig utbildning 2015 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Sara Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev ändringar.

Läs mer

Studiekalender Gemensam Styrka

Studiekalender Gemensam Styrka Studiekalender 2017 Gemensam Styrka Vårens kurser för medlemmar Med livet som insats 26 april, 3, 10 maj Kursen vänder sig till samtliga medlemmar som är intresserade av arbetsmiljö Ansvarig: ABF Jönköping

Läs mer

FÖRENINGSHJÄLPEN. Vill din förening växa och få nya ideer?

FÖRENINGSHJÄLPEN. Vill din förening växa och få nya ideer? FÖRENINGSHJÄLPEN Vill din förening växa och få nya ideer? Studieförbundet Vuxenskolan brinner för föreningslivet och gör allt för att stötta och utveckla samhällsengagemang och demokrati. Genom utbildningar,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån Föreningsgatan 16 461 30 Trollhättan Telefon/fax:

Läs mer

Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt?

Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt? Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt? Folkrörelserna behövs för att utveckla demokratin, påverka samhällsutvecklingen och fånga upp engagemang. Där har vi i Sverige en lång

Läs mer

Folkbildningens Framsyn. - en sammanställning av grupparbeten genomförda vid ett samtal om FOLKBILDNINGEN I FRAMTIDENS NORRBOTTEN den 9 april 2003.

Folkbildningens Framsyn. - en sammanställning av grupparbeten genomförda vid ett samtal om FOLKBILDNINGEN I FRAMTIDENS NORRBOTTEN den 9 april 2003. Folkbildningens Framsyn - en sammanställning av grupparbeten genomförda vid ett samtal om FOLKBILDNINGEN I FRAMTIDENS NORRBOTTEN den 9 april 2003. Dokumenterat av Christina Holmqvist april 2003 1 Inledning

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016 216 216 Dagordning vid årsstämma den 23/3 217 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justerare

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Navbladet. Nr:3 juni Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd Bandhagen

Navbladet. Nr:3 juni Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd Bandhagen Kontaktperson Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Nätverk för Afrikaner i Vantör Telefon 08 647 99 47 Mobil 070 527 99 47 Epost info@navs.se Hemsida www.navs.se NAV-nätverk för afrikaner

Läs mer

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Till Västra Götalandsregionens kulturnämnd Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Syfte Ansökan

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer