Värdebaserat Ledarskap. utveckling av unga ledare för svenskt näringsliv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värdebaserat Ledarskap. utveckling av unga ledare för svenskt näringsliv"

Transkript

1 Värdebaserat Ledarskap utveckling av unga ledare för svenskt näringsliv

2 Ers Majestät, kära vänner, Det är med stor glädje vi presenterar rapporten från seminariet Värdebaserat Ledarskap utveckling av unga ledare för svenskt näringsliv. Seminariet hölls i Bernadottebiblioteket på Kungliga Slottet, Stockholm den 5 april Värd för seminariet var H. M. Konungen och på seminariet möttes företrädare för näringsliv, offentlig sektor och Scouterna för att diskutera betydelsen av värdebaserat ledarskap. Tack vare inspirerande talare och engagerade deltagare blev seminariet både lyckat och mycket uppskattat. På seminariet presenterades initiativet KONUNG CARL XVI GUSTAFS INSAMLINGSSTIFTELSE UNGT LEDARSKAP som bildats inför H. M. Konungens 60-årsdag. Stiftelsens ändamål är att främja ungdomars utbildning i ledarskap utifrån värderingar och goda värdegrunder som kommer till uttryck i scoutrörelsen. Alla som ser betydelsen av värdebaserat ledarskap och som vill hylla H. M. Konungen på är välkomna att lämna ett bidrag till insamlingen. H. M. Konungen har visat stort engagemang i dessa frågor under sina 50 år som scout. Idag är H. M. Konungen hedersordförande för såväl Svenska Scoutrådet som World Scout Foundation. Vi riktar ett varmt tack till H. M. Konungen för stor generositet och för att vi fick möjligheten att hålla seminariet på Kungliga Slottet i Stockholm. Med vänliga hälsningar Anders Lettström Johan Strid Ordförande Generalsekreterare Baden Powell Fellows Swedish Chapter Svenska Scoutrådet

3 Värdebaserat Ledarskap utveckling av unga ledare för svenskt näringsliv Vilka värderingar vägleder unga människor i deras ledarskap? Hur ska vi utveckla och föra vidare dessa värderingar? Och hur kan vi uppmärksamma och stödja unga som vill ta ansvar för mer än det egna? Annorlunda uttryckt, hur kan vi utveckla det värdebaserade ledarskapet bland unga människor? Det var frågorna som diskuterades när Scouterna bjöd in till seminarium om ledarskap för tredje året i rad på Kungliga Slottet. Inom scoutrörelsen finns en lång tradition av att träna unga i ledarskap och Kungen lyfte fram att detta ledarskap är framgångsrikt därför att det är baserat på goda värderingar. Som scout övar man sig vid varje tillfälle både i att lösa en uppgift tillsammans med andra och göra klart för sig varför man löser uppgiften på ett visst sätt. För att man ska komma till önskat resultat måste lösningarna baseras på sådana grundläggande värderingar som människors lika värde, hänsynstagande till varandra och respekt för olikheter, sa Kungen. Flera andra talare belyste ämnet ur sina olika utgångsvinklar. Under dagen stod det klart att vi genom att utveckla det värdebaserade ledarskapet för unga människor stärker samhället. Det gemensamma samtalet lyfter frågan men det är vi som enskilda individer som är ansvariga att omsätta detta i praktiken. Varje dag och i varje möte med andra människor. Albert Högberg som är utrikesminister för scouterna var moderator under dagen och presenterade de olika talarna. Först ut var Kungen som hälsade välkommen och berättade att han under 50 år som scout sett betydelsen av en stark värdegrund och ett bra ledarskap. De värderingar man fostras i som scout följer med in i andra och större uppgifter när man blivit vuxen, sa Kungen och betonade vikten att stödja unga människor som visat prov och intresse för ledarskap. Utöver Kungen talade också Anders Lettström, ordförande i Baden Powell Fellows Swedish Chapter, som gav en bild av vidden av scoutrörelsens verksamhet, Anna Rosling Rönnlund, grundare och verksamhetschef på stiftelsen Gapminder, som talade om värden som styr världen och behovet av rätt kunskap för rätt handling, Angeles Bermudez-Svankvist, VD för S:t Eriks Ögonsjukhus AB, som talade om förändring, värdegrund och den egna personens roll i ledarskap, Stefan Krook, VD och grundare av GodEl, som talade om hur värdegrund och affärer hör ihop, Ingemar Eliasson, riksmarskalk, som presenterade H.M. Konungens Stiftelse för Ungt Ledarskap och Johan Strid, generalsekreterare Svenska Scoutrådet, som sammanfattade dagen och tackade alla för deras medverkan. H. M. Konungen hälsar välkommen Kungen berättade att han under 50 år som scout lärt sig mycket om ansvarstagande och ledarskap och att han önskade att fler fick ta del av denna möjlighet. Därför gladdes Kungen över Stiftelsen Ungt Ledarskap som har tagit på sig att ge ekonomiska förutsättningar för att låta unga utveckla sin talang och få träna upp sin förmåga att leda. Stiftelsen ska också stödja utvecklingen av ledarskapsutbildning för unga. Kungen hoppas att många ställer upp bakom syftet med denna stiftelse och han ser framemot att få delta i stiftelsens arbete. Vårt ansvar som äldre är att stötta och stimulera de yngre som visar att de vill vara med och ta ansvar. Det kan ske på många olika sätt där det allra viktigaste nog är att visa dem uppmärksamhet istället för att ignorera. Det kan handla om enkla uppskattande ord och en dunk i ryggen, men det kan också handla om mer konkret hjälp med att få tillfälle att träna sitt ledarskap, sa Kungen. Kungen menade att äldre har en del att föra vidare till yngre och att de ödmjukt ska välkomna in de yngre i samtalet. Vi har erfarenheter som vi kan dela med oss av, sa Kungen. Och vi har gjort en del misstag och dumheter som vi skulle önska att nästa generation kunde undvika. Men vi kan inte räkna med att de yngre känner sig imponerade av allt vi gjort i ledande befattningar. Som världen ser ut både globalt och i det egna kvarteret finns det uppenbarligen vissa brister i det ledarskap vi utövar. De yngre kan hjälpa till att korrigera vårt ledarskap. Kungen uttryckte också att värderingar inte bara ska bli ihågkomna i högtidliga sammanhang utan måste omsättas i praktiskt vardagsarbete. Vi blir aldrig färdiga med detta samtal eftersom verkligheten förändras medan vi talar och därför att det ständigt kommer till nya individer som förs in i diskussionen, sa Kungen.

4 Hurdan är världen när den inte får medietid? Anna Rönnlund Rosling Anders Lettström Ordförande Baden Powell Fellows Swedish Chapter Anders Lettström inledde med ett antal påståenden: Att känna ansvar för sig själv och andra. Att vara ärlig och pålitlig. Att visa hänsyn och vara en god kamrat. Att vara vänlig och hjälpsam. Att söka sin tro och respektera andras. Att lära känna och vårda naturen. Fanns det någon i salen som sympatiserade med påståendena? När alla räckte upp handen kunde Anders konstatera: Ja, vi i denna sal har en gemensam värdegrund som är samstämmig med den så kallade scoutlagen. Anders berättade att scoutrörelsen är världens största ungdomsrörelse med cirka 38 miljoner aktiva pojkar, flickor, ledare och funktionärer. Till Sverige kom scoutrörelsen 1909 och nu finns det omkring scouter fördelade på scoutkårer. Baden Powell Fellows arbetar internationellt med att stödja scoutrörelsen framför allt ekonomiskt. Den svenska verksamheten har 65 medlemmar med Kungen som ordförande. Anders tackade Kungen för hans engagemang och välkomnade tre nya medlemmar till Baden Powell Fellows Swedish Chapter, nämligen Lars Wiklund, Anna Abdon och Robert af Jochnik. De senaste två åren har Baden Powell Fellows Swedish Chapter tillsammans med scoutrörelsen bland annat utbildat 700 scoutledare för mångfald och integration, sålt drygt 1000 böcker om ledarskap för mångfald i Scouterna, spridit böcker om grundläggande ledarskap, stött starten av en Scoutkår i Norra Järva, möjliggjort en storsatsning i förorterna i Göteborg och arbetat med att vinna Världsjamboreen till Sverige år På Världsjamboreen som är Scouternas motsvarighet till OS får ungdomar möjlighet att tillsammans arbeta för fred och förståelse. Anders inledde med en serie påståenden och avslutade med en fråga: Kan vi påverka världsbilden? Ja, självklart! Anna Rönnlund Rosling Grundare och verksamhetschef Stiftelsen Gapminder Anna Rönnlund Rosling talade om de värden som styr världen. Vad vet vi om världen och hur sprids ny kunskap om den? Ska vi kunna agera ansvarsfullt måste vi först få rätt kunskap om världens tillstånd. Denna kunskap kommer främst genom två kanaler; experter och media. Alla tar vi inte till oss experternas trist förpackade budskap. Istället får medias bilder av den fattiga världen starkare genomslagskraft i den rika världen än experterna. Till exempel ser vi vackra naturbilder ur resebroschyrer och naturprogram, eller exotiska bilder av människor som ägnar sig åt folkdans eller gamla sedvänjor, eller gulliga barn som leker under knappa förhållanden, eller hemska bilder från katastrofer och krig. Dessa bilder väcker starka känslor och skapar vilja till goda gärningar, men ger de rätt bild av den fattiga världen? Ger media rätt kunskap för rätt handling? Hurdan är världen när den inte får medietid? frågade Anna. Visst finns det individer som tar till sig av experternas material, som FN:s databaser, men vi grundade Gapminder för att sprida faktabaserad kunskap om världen genom att använda statistik på ett underhållande och engagerande sätt. Hon fortsatte att tala om hur kunskap om en faktisk situation inte alltid leder till handling. På ett sätt är det en kollaps för ledarskapet. På ett annat sätt är det en utmaning hur ska unga människor få träna sitt ledarskap så att beslut bygger på goda värderingar och kända fakta? Därför hör kunskap, värderingar och handling ihop. Och hur ser då världen ut? Anna ritade upp en världskarta baserad på ekonomi och hälsa istället för geografi och kunde konstatera att världen i genomsnitt blir rikare och friskare. Men tyvärr finns det många länder framför allt i Afrika där utvecklingen går åt fel håll. Världen förändras varje dag och vi måste uppdatera vår kunskap, sa Anna. Och med en faktabaserad världsbild kan vi hjälpa inte bara där det syns mest utan också där det behövs mest.

5

6 Det är centralt att börja med sig själv i relationen till andra Angeles Bermudez-Svankvist Angeles Bermudez-Svankvist VD S:t Eriks Ögonsjukhus AB Gör det till en strävan att lära känna dig själv, citerade Angeles Bermudez-Svankvist Cervantes. Det är den svåraste läxan du kan få här i livet. Och att arbeta med den frågan är grunden i att utveckla sitt ledarskap. Angeles menade att det är centralt att börja med sig själv i relationen till andra. De grundläggande byggstenarna för mänskligt liv är känslan och att vara nyfiken, intellekt och att ta till sig ny kunskap och miljön i vilken man samverkar med andra. Här börjar ledarskapet med den egna personen. Samtidigt måste vi vara noga med att privat och personlig inte är samma sak. Man ska inte sammanblanda person med uppdrag. När man gör det mister man grunden i sitt ledarskap. Angeles menade att vara chef innebär att fatta obehagliga beslut, att vara manager innebär att förutse och möta trender och att vara ledare är att motivera. Det sista är en fråga om känslor och ansvar. Ledarskap är ansvaret och känslan för dem man leder. Har man inte känslan och tar man inte ansvaret kan man inte leda. Klarar man av det har man världens roligaste jobb eftersom det väcker frågor som ställer ens själ på spets. Som ledare ska man komma ihåg att vi har en mun, två öron och två ögon. Det är en påminnelse om att vi ska lyssna och titta dubbelt så mycket som vi ska prata. Angeles avslutade med en fundering för unga som gamla ledare. Bidrar jag till gemenskap? Får mina handlingar goda konsekvenser? Försvarar jag människovärdet? Din morgondag formas i dina tankar. Pröva dig själv och du ska få din belöning! Stefan Krook VD och grundare GodEl Vinst är för företag vad syre är för människor det behövs för att leva men det är inte därför vi lever, sa Stefan Krook. Redan som 23-åring startade Stefan telekomoperatören Glocalnet som nu har över svenska kunder. När allt började varnade hans rådgivare för finansiella risker, tekniska risker, affärsmässiga risker, risker kopplade till VD:ns unga ålder, men ingen talade om företagskulturrisker. Efter att ha drivit Glocalnet till framgång återvände Stefan till skolbänken och tog itu med den fråga han ansåg var viktigast och det blev just företagskultursfrågor. Han kom fram till att värderingar är grundläggande i företagskultur och att goda värderingar kan ge en organisation en kultur av ansvarstagande, kollektivt självförtroende och stort engagemang av individer som också kräver det av varandra. Detta var avgörande för Glocalnets framgång och för Stefans mycket unga ledarskap. Efter att ha utvecklat ytterligare ett antal företag bestämde sig Stefan för att bygga något helt nytt det helt igenom goda företaget vars avkastning går till välgörande ändamål. Han lockade ett antal svenska entreprenörsfamiljer att satsa pengar i stiftelsen GoodCause vars syfte är att starta företag och skänka avkastningen till välgörande ändamål. Stefan menade att detta borde motivera anställda, locka med sig bra partners och attrahera kunder som in sin tur är så stolta att de rekryterar nya kunder. Stiftelsens första satsning är GodEl som säljer billig el till hushåll. Redan nu har GodEl kunder varav 99 procent har eller har för avsikt att tipsa andra om GodEl. Framgångarna med Glocalnet visar att värdegrund är avgörande för en företagskultur och framgångarna med GodEl visar att det finns en efterfrågan för alternativ med stark värdegrund. Stefan visade prov på sitt entreprenöriella synsätt när han svarade på frågan varför GodEl saknar ett företagserbjudande. Först ska vi in i era hem, sedan ska vi in i era jobb, svarade han med ett leende. Ingemar Eliasson Riksmarskalk Ingemar Eliasson berättade om Konung Carl XVI Gustafs Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap. Under tio år ska stiftelsen satsa på unga människors utbildning i ledarskap utifrån de värderingar som kommer till uttryck i scoutrörelsen genom: Utdelning av stipendier till välförtjänta unga ledare för vidareutbildning i ledarskap. Stöd till scoutrörelsens ledarskapsutbildning. Stöd till unga människors utveckling och utbildning i ledarskap inom näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer. Vi ska gå som vi talar och ta dessa fina ord till praktisk handling, sa Ingemar. Stiftelsen är ett sätt att omsätta dessa värderingar i praktiken. Ingemar uppmanade deltagarna att ge Kungen en födelsedagspresent genom att stödja stiftelsen. Resultatet av insamlingen tillsammans med namnen på alla bidragsgivare kommer att överräckas till Kungen på hans födelsedag. Vi är tacksamma att Kungen på detta sätt väljer att skänka sin födelsedagspresent vidare, avslutade Ingemar.

7 Vad är det som skapar våra värderingar? Johan Strid Svenska Scoutrådet Johan Strid framförde sitt tack till scoutkamrat Kungen för att han alltid driver på Scouterna i ledarskapsfrågor, alla talare för insiktsfulla och inspirerande föredrag samt deltagarna för att de engagerar sig i frågor om ungt ledarskap. Johan frågade: Hur ser miljön ut där våra ungdomar finns? Vilka värderingar dominerar? Och inte minst, hur ser vuxenvärldens stöd ut? Ungdomar måste få chansen att tillsammans med goda förebilder få utveckla sina värderingar. Detta är inte minst viktigt för att vi ska få ett samhälle präglat av stark och positiv gemenskap, sa Johan. Scoutrörelsen ger unga människor möjlighet att pröva sina värderingar och träna sitt ledarskap. Scouterna har bestämt sig för att dubbla medlemstalet från till inom tio år. Man arbetar stenhårt för att lyckas ge så många unga som möjligt denna möjlighet. Baden Powell Fellows har gått före och möjliggjort en satsning i Kista, Akalla och Hjulsta norr om Stockholm. Stiftelsen Hennes Barnfond möjliggör en satsning i en eller två förorter i Göteborg. Dessutom ger Johanniterhjälpen Scouterna förutsättningar att driva fler projekt. Johan sökte samarbete med näringslivet för att göra satsningar i förorter i hela landet. Han uppmanade deltagarna på seminariet att ta reda på om de har scouter bland sina anställda och ta tillvara på deras engagemang och stötta dem i deras arbete. Eller varför inte anställa en scout? De har lärt sig mycket om ledarskap från unga år. Scouterna finns för unga människor alla unga människor, sa Johan. Vi vill ge ungdomar möjlighet till personlig utveckling och detta seminarium har varit en stor inspiration för oss. I Stiftelsen Ungt Ledarskap har vi alla möjligheten att hylla Kungen på hans 60 års dag och bidra till en träning i gott värdebaserat ledarskap för ungdomar. Vi hoppas och tror att ni arbetar vidare med era satsningar på värdebaserat ledarskap. Var och en av oss kan vara ett gott ledarskapsföredöme. Hjälp till genom att låta ditt ledarskap genomsyras av goda värderingar! Under seminariet fick alla deltagare tillfälle att diskutera värdebaserat ledarskap i mindre grupper. En grupp kom ständigt tillbaka till frågan vad är det som skapar våra värderingar? Ganska snart kom de fram till att detta var något som satt djupt rotat in i huvudet, att detta var något man lärt sig mycket tidigt och inte bara var något man kunde ändra på. Vad har vi för värderingar i Sverige och vem eller vilka är de som skapar dessa? En viktig värdering är tolerans och här gled diskussionen snabbt in på scoutläger och lumpen. På scoutläger får man arbeta i grupp i tidig ålder, vilket skapar förståelse, tolerans och värderingar. Man lever under en vecka eller två med människor man kanske inte normalt överhuvudtaget skulle träffa. Blir man förbannad på jobbet eller skolan vet man att när dagen är slut kommer man i alla fall hem. Detta är inte möjligt i skogen utan där får man helt enkelt hålla ut och lära sig att alla är inte likadana och alla fungerar inte som man själv gör. Gruppen fortsatte att prata om ledarskapsfrågan och chefsrollen. Alla var överens om en sak, man måste våga släppa taget och chansa. Det finns fullt av unga människor med stora idéer och planer men man vågar inte alltid anställa och släppa lös dessa. Kunskapen och viljan finns men att genomföra Vi måste våga ge ansvar och uppdrag och det behövs fler förebilder för handling. Unga måste låtas träna på stora roller och våga och tillåtas att misslyckas. I var och en av de andra grupperna diskuterades frågan från andra utgångspunkter.

8 Deltagarlista Claes Dinkelspiel E Oehman J:or Robert Jochnik af Oriflame Mikael Premberg Scouterna H.M. Konungen Tom Dinkelspiel Öhman Magnus Johansson Scouterna Sven Erik Ragnar Olle Alsén Scouterna Yvonne Djerf TeliaSonera Sverige Birgitta Johansson Hedberg Lantmännen Torbjörn Reinhed Scouterna Patrik Broms Scouterna Martin Dworén Rotary/Fryshuset Lars G Josefsson Vattenfall Hans Risberg Ledstiernan RnB Thomas Bruno Scouterna Hans Dyhlén Stockholms Auktionsverksstyrelse Elisabeth Karlsson Scouterna Anna Rosling Rönnlind Gapminder Helen Burgess Scouterna Per Edholm Generalkonsul Lausanne Helena Kaså Scouterna Henrik Rättzén KPMG Bohlins Jonas Elmqvist Scouterna Elisabeth Edholm Fernströmsstiftelserna Maja Knochenhauer Scouterna Cecilia Schelin-Seidegård Karolinska Universitetssjukhuset Göran Hägerdal Scouterna Lennart Elbe Gustav V 90-årsfond Fredrik Krantz Scouterna Otto Schwerin von Johanniterhjälpen Albert Högberg Scouterna Ingemar Eliasson Riksmarskalk Stefan Krook GodEl Helena Skåntorp Jarowskij Kerstin Bergsten Scouterna Cecilia Elving Scouterna Hanna Landqvist Scouterna Anitra Steen Systembolaget Niclas Lilja OMX Hanna Fagerström Scouterna Johanna Laurin SNS Charlotte Stenermark Scouterna Karin Nolke Scouterna Ragnhild Fahleryd Scouterna Marianne Leksell Elektra Erik Strand Poolia Tommy Stenvall Harry Faulkner Tetrapak Knut Leman Vattenfall Johan Strid Scouterna Sandra Zetterman Scouterna Nina Fleck Scouterna Anders Lettström Kommunikationsdirektör Marie Tallberg Scouterna Anna Abdon Abdon Finax Jan Forsberg SJ Christina Lettström AP-Fastigheter Per Taube Gelba Fastigheter Staffan Ahnve Karolinska Institutet Fredrik Gottlieb Garantum Camilla Lindqvist Konungens stiftelse Ungt Ledarskap Henrik Tell Militärhögskolan Bo Andersson Korpen Carola Gottlieb Garantum Ebba Lindsö H.M. Konungens stiftelse Ungt Ledarskap Bengt E Telland Hovförvaltningen Elisabeth Andersson SOS Barnbyar Hans-Eric Groeben von der Johanniterhjälpen Stefan Lundgren LO Patrik Tigerschiöld Skanditek Industriföretag Signhild Arnegård Hansen Svenska Lantchips Sören Gyll H & B Capital Advise Pernilla Lundqvist Scouterna Ulrika Tillberg Handelshögskolan Per Arwidsson Granen Fastighetsutveckling Peder Hammarskiöld Adv Hammarskiöld & CO Maths Malmström Kristianstad Sparbank Anna Tillgren Hemtex Siv Axelsson WSP Group Greger Hatt Comethos Karin Mattsson Riksidrottsstyrelsen Meg Tiveus Bo Bengtsson Kristianstads Sparbank Thomas Heath Scouterna Cecilia Melder Kyrkoherde Hans Tornerhjelm Lars Bergman Handelshögskolan Niklas Hedberg Scouterna Per Nilsson Ungdomsstyrelsen Inger Trysin Scouterna Angeles Bermudez-Svankvist S:t Eriks Ögonsjukhus Katarina Hedberg-Strand Scouterna Johan Nilsson Scouterna Hans Tson Söderström IFL Magnus Birke Binus Invest Tonika Hirdman Banco Fonder Emma Nilsson Scouterna Hans Uthmann von Vattenfall Dag Bjurström B & B Capital Jan Björkman Beijerinvest Claes D Bourghardt Linkenholt Mannor Pål Burman H.M. Konungens stiftelse Ungt Ledarskap Claes Dahlbäck Investor Ingrid Dalberg Landshövding Dalarna Mats Dellham Askus Peter Hjörne Göteborgsposten Ingalill Holmberg Handelshögskolan Cristina Husmark Pehrson Sveriges Riksdag Thomas Ihre Johanniterhjälpen Johan Ihre Johanniterhjälpen Kim Isaksson Scouterna Anela Jasarevic Scouterna Text: Niclas Lilja Formgivning och fotografi: Jonas Elmqvist, Tomas Nilsson Lennart Ohlstenius WM-data Anders Pemer Scouterna Lundqvist Pernilla Scouterna Carl-Gustaf Petersén Bukowskis Auktioner Sven Philip Sörensen Secom Harriet Pontan Folksam Marie Wallenberg Lundsbergs Skolan Elisabeth Wallin Svenska Lantmännen Christina Vauhkola Scouterna Björn Widmark Major Lars Wiklund Nimbus Boats Carl Wärnberg H.M. Konungens adjutant Leif Yxfeldt Extentive

9 Ett stort tack till H. M. Konungen H. M. Konungens medarbetare på Kungliga Slottet Anders Lettström Peder Wallenberg Niclas Lilja Bonniers Scoutförbundens personal och styrelser för att ha möjliggjort detta seminarium Vill du ha mer information om scoutrörelsens arbete? Kontakta Svenska Scoutrådet på

Maj 2005 Nr 3 Årgång 8 LEDARSKAP. Ledarskap i scouterna Scouting gav jobb Treklöver-Gilwell Swedish Mekteb Volontärer hemma

Maj 2005 Nr 3 Årgång 8 LEDARSKAP. Ledarskap i scouterna Scouting gav jobb Treklöver-Gilwell Swedish Mekteb Volontärer hemma Maj 2005 Nr 3 Årgång 8 LEDARSKAP Ledarskap i scouterna Scouting gav jobb Treklöver-Gilwell Swedish Mekteb Volontärer hemma REDAKTÖREN HAR ORDET Vi lär ledarskap av varandra Jag fick en fråga om hur jag

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Detta är ett exempel på en dokumentation från: KONFERENSDOKUMENTATION.SE. och dialog! T I S D A G 1 3 M A R S 2 0 0 7 D O K U M E N TAT I O N

Detta är ett exempel på en dokumentation från: KONFERENSDOKUMENTATION.SE. och dialog! T I S D A G 1 3 M A R S 2 0 0 7 D O K U M E N TAT I O N Detta är ett exempel på en dokumentation från: KONFERENSDOKUMENTATION.SE Dsom i demokrati och dialog! E S S I N G E K O N F E R E N S C E N T E R, S T O C K H O L M T I S D A G 1 3 M A R S 2 0 0 7 D O

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

En skrift om hur och varför vi börjar engagera oss ideellt. Ungt Engagemang. Att göra skillnad

En skrift om hur och varför vi börjar engagera oss ideellt. Ungt Engagemang. Att göra skillnad En skrift om hur och varför vi börjar engagera oss ideellt Ungt Engagemang 2 Inledning Unga är engagerade. Det visar statistiska undersökningar gång på gång. Unga brinner för att förändra världen, unga

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED STIFTELSEN FÖR INSAMLINGSKONTROLL ANNONS DITT BIDRAG JUNI NÅR FRAM 2005 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADETI JUNI 2006

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok Förord Innehåll 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Förord Utvecklande för brukarrörelsen Anita Rinman Vi vill att människor ska växa och komma vidare Anna-Lena

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Elva mål för mer och bättre scouting Enbart struktur är inte tillräckligt. Starkare, snabbare, effektivare allt det är bra saker. Men när strukturen inte längre skymmer sikten, när

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1 Svenska ungdomars

Läs mer

Välkommen! resursglasögon. Din röst är viktig var med och bidra! Kort om lösningsfokus. Experiment med resursglasögonen

Välkommen! resursglasögon. Din röst är viktig var med och bidra! Kort om lösningsfokus. Experiment med resursglasögonen attention Välkommen! Lösningsfokus är en viktig del i vårt sätt att arbeta inom Attention. Inte minst i våra projekt. Denna inlaga i tidningen Attention ges ut genom Fri-projektet* där lösningsfokus har

Läs mer

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

CHEFSREKRYTERING. ...ledarskap i förändring nr 02.09 VEM SITTER BÄST, OCH VART? TA TILLBAKA KUNSKAPEN PÅ AGENDAN: NYA LEDARE

CHEFSREKRYTERING. ...ledarskap i förändring nr 02.09 VEM SITTER BÄST, OCH VART? TA TILLBAKA KUNSKAPEN PÅ AGENDAN: NYA LEDARE ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS TA TILLBAKA KUNSKAPEN NYHETER sidan 6 PÅ AGENDAN: NYA LEDARE GENERATIONSSKIFTE sidan 12 VEM SITTER BÄST, OCH VART? STYRELSEKOMPETENS

Läs mer

framåt HandelsKRAFT Full fart Så driver innovationerna handeln nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden

framåt HandelsKRAFT Full fart Så driver innovationerna handeln nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden 56 Koll sidor om innovation och handel nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden JOBBLÄGET: Nu satsar ICA på ungdomarna Marknadsläget: Supermarket vinnaren mot alla odds på läget: Framtidens

Läs mer

Har vi rätt tempo för omvärlden?

Har vi rätt tempo för omvärlden? Har vi rätt tempo för omvärlden? En stallnära nulägesanalys med stort hopp om framtidens hästnäring FRAMTIDSSPANING 2.0 Innehåll Inledning 3 Om HUS 4 Om projektet 5 Arbetsprocessen 8 Pressklipp 10 Del

Läs mer