Värdebaserat Ledarskap. utveckling av unga ledare för svenskt näringsliv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värdebaserat Ledarskap. utveckling av unga ledare för svenskt näringsliv"

Transkript

1 Värdebaserat Ledarskap utveckling av unga ledare för svenskt näringsliv

2 Ers Majestät, kära vänner, Det är med stor glädje vi presenterar rapporten från seminariet Värdebaserat Ledarskap utveckling av unga ledare för svenskt näringsliv. Seminariet hölls i Bernadottebiblioteket på Kungliga Slottet, Stockholm den 5 april Värd för seminariet var H. M. Konungen och på seminariet möttes företrädare för näringsliv, offentlig sektor och Scouterna för att diskutera betydelsen av värdebaserat ledarskap. Tack vare inspirerande talare och engagerade deltagare blev seminariet både lyckat och mycket uppskattat. På seminariet presenterades initiativet KONUNG CARL XVI GUSTAFS INSAMLINGSSTIFTELSE UNGT LEDARSKAP som bildats inför H. M. Konungens 60-årsdag. Stiftelsens ändamål är att främja ungdomars utbildning i ledarskap utifrån värderingar och goda värdegrunder som kommer till uttryck i scoutrörelsen. Alla som ser betydelsen av värdebaserat ledarskap och som vill hylla H. M. Konungen på är välkomna att lämna ett bidrag till insamlingen. H. M. Konungen har visat stort engagemang i dessa frågor under sina 50 år som scout. Idag är H. M. Konungen hedersordförande för såväl Svenska Scoutrådet som World Scout Foundation. Vi riktar ett varmt tack till H. M. Konungen för stor generositet och för att vi fick möjligheten att hålla seminariet på Kungliga Slottet i Stockholm. Med vänliga hälsningar Anders Lettström Johan Strid Ordförande Generalsekreterare Baden Powell Fellows Swedish Chapter Svenska Scoutrådet

3 Värdebaserat Ledarskap utveckling av unga ledare för svenskt näringsliv Vilka värderingar vägleder unga människor i deras ledarskap? Hur ska vi utveckla och föra vidare dessa värderingar? Och hur kan vi uppmärksamma och stödja unga som vill ta ansvar för mer än det egna? Annorlunda uttryckt, hur kan vi utveckla det värdebaserade ledarskapet bland unga människor? Det var frågorna som diskuterades när Scouterna bjöd in till seminarium om ledarskap för tredje året i rad på Kungliga Slottet. Inom scoutrörelsen finns en lång tradition av att träna unga i ledarskap och Kungen lyfte fram att detta ledarskap är framgångsrikt därför att det är baserat på goda värderingar. Som scout övar man sig vid varje tillfälle både i att lösa en uppgift tillsammans med andra och göra klart för sig varför man löser uppgiften på ett visst sätt. För att man ska komma till önskat resultat måste lösningarna baseras på sådana grundläggande värderingar som människors lika värde, hänsynstagande till varandra och respekt för olikheter, sa Kungen. Flera andra talare belyste ämnet ur sina olika utgångsvinklar. Under dagen stod det klart att vi genom att utveckla det värdebaserade ledarskapet för unga människor stärker samhället. Det gemensamma samtalet lyfter frågan men det är vi som enskilda individer som är ansvariga att omsätta detta i praktiken. Varje dag och i varje möte med andra människor. Albert Högberg som är utrikesminister för scouterna var moderator under dagen och presenterade de olika talarna. Först ut var Kungen som hälsade välkommen och berättade att han under 50 år som scout sett betydelsen av en stark värdegrund och ett bra ledarskap. De värderingar man fostras i som scout följer med in i andra och större uppgifter när man blivit vuxen, sa Kungen och betonade vikten att stödja unga människor som visat prov och intresse för ledarskap. Utöver Kungen talade också Anders Lettström, ordförande i Baden Powell Fellows Swedish Chapter, som gav en bild av vidden av scoutrörelsens verksamhet, Anna Rosling Rönnlund, grundare och verksamhetschef på stiftelsen Gapminder, som talade om värden som styr världen och behovet av rätt kunskap för rätt handling, Angeles Bermudez-Svankvist, VD för S:t Eriks Ögonsjukhus AB, som talade om förändring, värdegrund och den egna personens roll i ledarskap, Stefan Krook, VD och grundare av GodEl, som talade om hur värdegrund och affärer hör ihop, Ingemar Eliasson, riksmarskalk, som presenterade H.M. Konungens Stiftelse för Ungt Ledarskap och Johan Strid, generalsekreterare Svenska Scoutrådet, som sammanfattade dagen och tackade alla för deras medverkan. H. M. Konungen hälsar välkommen Kungen berättade att han under 50 år som scout lärt sig mycket om ansvarstagande och ledarskap och att han önskade att fler fick ta del av denna möjlighet. Därför gladdes Kungen över Stiftelsen Ungt Ledarskap som har tagit på sig att ge ekonomiska förutsättningar för att låta unga utveckla sin talang och få träna upp sin förmåga att leda. Stiftelsen ska också stödja utvecklingen av ledarskapsutbildning för unga. Kungen hoppas att många ställer upp bakom syftet med denna stiftelse och han ser framemot att få delta i stiftelsens arbete. Vårt ansvar som äldre är att stötta och stimulera de yngre som visar att de vill vara med och ta ansvar. Det kan ske på många olika sätt där det allra viktigaste nog är att visa dem uppmärksamhet istället för att ignorera. Det kan handla om enkla uppskattande ord och en dunk i ryggen, men det kan också handla om mer konkret hjälp med att få tillfälle att träna sitt ledarskap, sa Kungen. Kungen menade att äldre har en del att föra vidare till yngre och att de ödmjukt ska välkomna in de yngre i samtalet. Vi har erfarenheter som vi kan dela med oss av, sa Kungen. Och vi har gjort en del misstag och dumheter som vi skulle önska att nästa generation kunde undvika. Men vi kan inte räkna med att de yngre känner sig imponerade av allt vi gjort i ledande befattningar. Som världen ser ut både globalt och i det egna kvarteret finns det uppenbarligen vissa brister i det ledarskap vi utövar. De yngre kan hjälpa till att korrigera vårt ledarskap. Kungen uttryckte också att värderingar inte bara ska bli ihågkomna i högtidliga sammanhang utan måste omsättas i praktiskt vardagsarbete. Vi blir aldrig färdiga med detta samtal eftersom verkligheten förändras medan vi talar och därför att det ständigt kommer till nya individer som förs in i diskussionen, sa Kungen.

4 Hurdan är världen när den inte får medietid? Anna Rönnlund Rosling Anders Lettström Ordförande Baden Powell Fellows Swedish Chapter Anders Lettström inledde med ett antal påståenden: Att känna ansvar för sig själv och andra. Att vara ärlig och pålitlig. Att visa hänsyn och vara en god kamrat. Att vara vänlig och hjälpsam. Att söka sin tro och respektera andras. Att lära känna och vårda naturen. Fanns det någon i salen som sympatiserade med påståendena? När alla räckte upp handen kunde Anders konstatera: Ja, vi i denna sal har en gemensam värdegrund som är samstämmig med den så kallade scoutlagen. Anders berättade att scoutrörelsen är världens största ungdomsrörelse med cirka 38 miljoner aktiva pojkar, flickor, ledare och funktionärer. Till Sverige kom scoutrörelsen 1909 och nu finns det omkring scouter fördelade på scoutkårer. Baden Powell Fellows arbetar internationellt med att stödja scoutrörelsen framför allt ekonomiskt. Den svenska verksamheten har 65 medlemmar med Kungen som ordförande. Anders tackade Kungen för hans engagemang och välkomnade tre nya medlemmar till Baden Powell Fellows Swedish Chapter, nämligen Lars Wiklund, Anna Abdon och Robert af Jochnik. De senaste två åren har Baden Powell Fellows Swedish Chapter tillsammans med scoutrörelsen bland annat utbildat 700 scoutledare för mångfald och integration, sålt drygt 1000 böcker om ledarskap för mångfald i Scouterna, spridit böcker om grundläggande ledarskap, stött starten av en Scoutkår i Norra Järva, möjliggjort en storsatsning i förorterna i Göteborg och arbetat med att vinna Världsjamboreen till Sverige år På Världsjamboreen som är Scouternas motsvarighet till OS får ungdomar möjlighet att tillsammans arbeta för fred och förståelse. Anders inledde med en serie påståenden och avslutade med en fråga: Kan vi påverka världsbilden? Ja, självklart! Anna Rönnlund Rosling Grundare och verksamhetschef Stiftelsen Gapminder Anna Rönnlund Rosling talade om de värden som styr världen. Vad vet vi om världen och hur sprids ny kunskap om den? Ska vi kunna agera ansvarsfullt måste vi först få rätt kunskap om världens tillstånd. Denna kunskap kommer främst genom två kanaler; experter och media. Alla tar vi inte till oss experternas trist förpackade budskap. Istället får medias bilder av den fattiga världen starkare genomslagskraft i den rika världen än experterna. Till exempel ser vi vackra naturbilder ur resebroschyrer och naturprogram, eller exotiska bilder av människor som ägnar sig åt folkdans eller gamla sedvänjor, eller gulliga barn som leker under knappa förhållanden, eller hemska bilder från katastrofer och krig. Dessa bilder väcker starka känslor och skapar vilja till goda gärningar, men ger de rätt bild av den fattiga världen? Ger media rätt kunskap för rätt handling? Hurdan är världen när den inte får medietid? frågade Anna. Visst finns det individer som tar till sig av experternas material, som FN:s databaser, men vi grundade Gapminder för att sprida faktabaserad kunskap om världen genom att använda statistik på ett underhållande och engagerande sätt. Hon fortsatte att tala om hur kunskap om en faktisk situation inte alltid leder till handling. På ett sätt är det en kollaps för ledarskapet. På ett annat sätt är det en utmaning hur ska unga människor få träna sitt ledarskap så att beslut bygger på goda värderingar och kända fakta? Därför hör kunskap, värderingar och handling ihop. Och hur ser då världen ut? Anna ritade upp en världskarta baserad på ekonomi och hälsa istället för geografi och kunde konstatera att världen i genomsnitt blir rikare och friskare. Men tyvärr finns det många länder framför allt i Afrika där utvecklingen går åt fel håll. Världen förändras varje dag och vi måste uppdatera vår kunskap, sa Anna. Och med en faktabaserad världsbild kan vi hjälpa inte bara där det syns mest utan också där det behövs mest.

5

6 Det är centralt att börja med sig själv i relationen till andra Angeles Bermudez-Svankvist Angeles Bermudez-Svankvist VD S:t Eriks Ögonsjukhus AB Gör det till en strävan att lära känna dig själv, citerade Angeles Bermudez-Svankvist Cervantes. Det är den svåraste läxan du kan få här i livet. Och att arbeta med den frågan är grunden i att utveckla sitt ledarskap. Angeles menade att det är centralt att börja med sig själv i relationen till andra. De grundläggande byggstenarna för mänskligt liv är känslan och att vara nyfiken, intellekt och att ta till sig ny kunskap och miljön i vilken man samverkar med andra. Här börjar ledarskapet med den egna personen. Samtidigt måste vi vara noga med att privat och personlig inte är samma sak. Man ska inte sammanblanda person med uppdrag. När man gör det mister man grunden i sitt ledarskap. Angeles menade att vara chef innebär att fatta obehagliga beslut, att vara manager innebär att förutse och möta trender och att vara ledare är att motivera. Det sista är en fråga om känslor och ansvar. Ledarskap är ansvaret och känslan för dem man leder. Har man inte känslan och tar man inte ansvaret kan man inte leda. Klarar man av det har man världens roligaste jobb eftersom det väcker frågor som ställer ens själ på spets. Som ledare ska man komma ihåg att vi har en mun, två öron och två ögon. Det är en påminnelse om att vi ska lyssna och titta dubbelt så mycket som vi ska prata. Angeles avslutade med en fundering för unga som gamla ledare. Bidrar jag till gemenskap? Får mina handlingar goda konsekvenser? Försvarar jag människovärdet? Din morgondag formas i dina tankar. Pröva dig själv och du ska få din belöning! Stefan Krook VD och grundare GodEl Vinst är för företag vad syre är för människor det behövs för att leva men det är inte därför vi lever, sa Stefan Krook. Redan som 23-åring startade Stefan telekomoperatören Glocalnet som nu har över svenska kunder. När allt började varnade hans rådgivare för finansiella risker, tekniska risker, affärsmässiga risker, risker kopplade till VD:ns unga ålder, men ingen talade om företagskulturrisker. Efter att ha drivit Glocalnet till framgång återvände Stefan till skolbänken och tog itu med den fråga han ansåg var viktigast och det blev just företagskultursfrågor. Han kom fram till att värderingar är grundläggande i företagskultur och att goda värderingar kan ge en organisation en kultur av ansvarstagande, kollektivt självförtroende och stort engagemang av individer som också kräver det av varandra. Detta var avgörande för Glocalnets framgång och för Stefans mycket unga ledarskap. Efter att ha utvecklat ytterligare ett antal företag bestämde sig Stefan för att bygga något helt nytt det helt igenom goda företaget vars avkastning går till välgörande ändamål. Han lockade ett antal svenska entreprenörsfamiljer att satsa pengar i stiftelsen GoodCause vars syfte är att starta företag och skänka avkastningen till välgörande ändamål. Stefan menade att detta borde motivera anställda, locka med sig bra partners och attrahera kunder som in sin tur är så stolta att de rekryterar nya kunder. Stiftelsens första satsning är GodEl som säljer billig el till hushåll. Redan nu har GodEl kunder varav 99 procent har eller har för avsikt att tipsa andra om GodEl. Framgångarna med Glocalnet visar att värdegrund är avgörande för en företagskultur och framgångarna med GodEl visar att det finns en efterfrågan för alternativ med stark värdegrund. Stefan visade prov på sitt entreprenöriella synsätt när han svarade på frågan varför GodEl saknar ett företagserbjudande. Först ska vi in i era hem, sedan ska vi in i era jobb, svarade han med ett leende. Ingemar Eliasson Riksmarskalk Ingemar Eliasson berättade om Konung Carl XVI Gustafs Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap. Under tio år ska stiftelsen satsa på unga människors utbildning i ledarskap utifrån de värderingar som kommer till uttryck i scoutrörelsen genom: Utdelning av stipendier till välförtjänta unga ledare för vidareutbildning i ledarskap. Stöd till scoutrörelsens ledarskapsutbildning. Stöd till unga människors utveckling och utbildning i ledarskap inom näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer. Vi ska gå som vi talar och ta dessa fina ord till praktisk handling, sa Ingemar. Stiftelsen är ett sätt att omsätta dessa värderingar i praktiken. Ingemar uppmanade deltagarna att ge Kungen en födelsedagspresent genom att stödja stiftelsen. Resultatet av insamlingen tillsammans med namnen på alla bidragsgivare kommer att överräckas till Kungen på hans födelsedag. Vi är tacksamma att Kungen på detta sätt väljer att skänka sin födelsedagspresent vidare, avslutade Ingemar.

7 Vad är det som skapar våra värderingar? Johan Strid Svenska Scoutrådet Johan Strid framförde sitt tack till scoutkamrat Kungen för att han alltid driver på Scouterna i ledarskapsfrågor, alla talare för insiktsfulla och inspirerande föredrag samt deltagarna för att de engagerar sig i frågor om ungt ledarskap. Johan frågade: Hur ser miljön ut där våra ungdomar finns? Vilka värderingar dominerar? Och inte minst, hur ser vuxenvärldens stöd ut? Ungdomar måste få chansen att tillsammans med goda förebilder få utveckla sina värderingar. Detta är inte minst viktigt för att vi ska få ett samhälle präglat av stark och positiv gemenskap, sa Johan. Scoutrörelsen ger unga människor möjlighet att pröva sina värderingar och träna sitt ledarskap. Scouterna har bestämt sig för att dubbla medlemstalet från till inom tio år. Man arbetar stenhårt för att lyckas ge så många unga som möjligt denna möjlighet. Baden Powell Fellows har gått före och möjliggjort en satsning i Kista, Akalla och Hjulsta norr om Stockholm. Stiftelsen Hennes Barnfond möjliggör en satsning i en eller två förorter i Göteborg. Dessutom ger Johanniterhjälpen Scouterna förutsättningar att driva fler projekt. Johan sökte samarbete med näringslivet för att göra satsningar i förorter i hela landet. Han uppmanade deltagarna på seminariet att ta reda på om de har scouter bland sina anställda och ta tillvara på deras engagemang och stötta dem i deras arbete. Eller varför inte anställa en scout? De har lärt sig mycket om ledarskap från unga år. Scouterna finns för unga människor alla unga människor, sa Johan. Vi vill ge ungdomar möjlighet till personlig utveckling och detta seminarium har varit en stor inspiration för oss. I Stiftelsen Ungt Ledarskap har vi alla möjligheten att hylla Kungen på hans 60 års dag och bidra till en träning i gott värdebaserat ledarskap för ungdomar. Vi hoppas och tror att ni arbetar vidare med era satsningar på värdebaserat ledarskap. Var och en av oss kan vara ett gott ledarskapsföredöme. Hjälp till genom att låta ditt ledarskap genomsyras av goda värderingar! Under seminariet fick alla deltagare tillfälle att diskutera värdebaserat ledarskap i mindre grupper. En grupp kom ständigt tillbaka till frågan vad är det som skapar våra värderingar? Ganska snart kom de fram till att detta var något som satt djupt rotat in i huvudet, att detta var något man lärt sig mycket tidigt och inte bara var något man kunde ändra på. Vad har vi för värderingar i Sverige och vem eller vilka är de som skapar dessa? En viktig värdering är tolerans och här gled diskussionen snabbt in på scoutläger och lumpen. På scoutläger får man arbeta i grupp i tidig ålder, vilket skapar förståelse, tolerans och värderingar. Man lever under en vecka eller två med människor man kanske inte normalt överhuvudtaget skulle träffa. Blir man förbannad på jobbet eller skolan vet man att när dagen är slut kommer man i alla fall hem. Detta är inte möjligt i skogen utan där får man helt enkelt hålla ut och lära sig att alla är inte likadana och alla fungerar inte som man själv gör. Gruppen fortsatte att prata om ledarskapsfrågan och chefsrollen. Alla var överens om en sak, man måste våga släppa taget och chansa. Det finns fullt av unga människor med stora idéer och planer men man vågar inte alltid anställa och släppa lös dessa. Kunskapen och viljan finns men att genomföra Vi måste våga ge ansvar och uppdrag och det behövs fler förebilder för handling. Unga måste låtas träna på stora roller och våga och tillåtas att misslyckas. I var och en av de andra grupperna diskuterades frågan från andra utgångspunkter.

8 Deltagarlista Claes Dinkelspiel E Oehman J:or Robert Jochnik af Oriflame Mikael Premberg Scouterna H.M. Konungen Tom Dinkelspiel Öhman Magnus Johansson Scouterna Sven Erik Ragnar Olle Alsén Scouterna Yvonne Djerf TeliaSonera Sverige Birgitta Johansson Hedberg Lantmännen Torbjörn Reinhed Scouterna Patrik Broms Scouterna Martin Dworén Rotary/Fryshuset Lars G Josefsson Vattenfall Hans Risberg Ledstiernan RnB Thomas Bruno Scouterna Hans Dyhlén Stockholms Auktionsverksstyrelse Elisabeth Karlsson Scouterna Anna Rosling Rönnlind Gapminder Helen Burgess Scouterna Per Edholm Generalkonsul Lausanne Helena Kaså Scouterna Henrik Rättzén KPMG Bohlins Jonas Elmqvist Scouterna Elisabeth Edholm Fernströmsstiftelserna Maja Knochenhauer Scouterna Cecilia Schelin-Seidegård Karolinska Universitetssjukhuset Göran Hägerdal Scouterna Lennart Elbe Gustav V 90-årsfond Fredrik Krantz Scouterna Otto Schwerin von Johanniterhjälpen Albert Högberg Scouterna Ingemar Eliasson Riksmarskalk Stefan Krook GodEl Helena Skåntorp Jarowskij Kerstin Bergsten Scouterna Cecilia Elving Scouterna Hanna Landqvist Scouterna Anitra Steen Systembolaget Niclas Lilja OMX Hanna Fagerström Scouterna Johanna Laurin SNS Charlotte Stenermark Scouterna Karin Nolke Scouterna Ragnhild Fahleryd Scouterna Marianne Leksell Elektra Erik Strand Poolia Tommy Stenvall Harry Faulkner Tetrapak Knut Leman Vattenfall Johan Strid Scouterna Sandra Zetterman Scouterna Nina Fleck Scouterna Anders Lettström Kommunikationsdirektör Marie Tallberg Scouterna Anna Abdon Abdon Finax Jan Forsberg SJ Christina Lettström AP-Fastigheter Per Taube Gelba Fastigheter Staffan Ahnve Karolinska Institutet Fredrik Gottlieb Garantum Camilla Lindqvist Konungens stiftelse Ungt Ledarskap Henrik Tell Militärhögskolan Bo Andersson Korpen Carola Gottlieb Garantum Ebba Lindsö H.M. Konungens stiftelse Ungt Ledarskap Bengt E Telland Hovförvaltningen Elisabeth Andersson SOS Barnbyar Hans-Eric Groeben von der Johanniterhjälpen Stefan Lundgren LO Patrik Tigerschiöld Skanditek Industriföretag Signhild Arnegård Hansen Svenska Lantchips Sören Gyll H & B Capital Advise Pernilla Lundqvist Scouterna Ulrika Tillberg Handelshögskolan Per Arwidsson Granen Fastighetsutveckling Peder Hammarskiöld Adv Hammarskiöld & CO Maths Malmström Kristianstad Sparbank Anna Tillgren Hemtex Siv Axelsson WSP Group Greger Hatt Comethos Karin Mattsson Riksidrottsstyrelsen Meg Tiveus Bo Bengtsson Kristianstads Sparbank Thomas Heath Scouterna Cecilia Melder Kyrkoherde Hans Tornerhjelm Lars Bergman Handelshögskolan Niklas Hedberg Scouterna Per Nilsson Ungdomsstyrelsen Inger Trysin Scouterna Angeles Bermudez-Svankvist S:t Eriks Ögonsjukhus Katarina Hedberg-Strand Scouterna Johan Nilsson Scouterna Hans Tson Söderström IFL Magnus Birke Binus Invest Tonika Hirdman Banco Fonder Emma Nilsson Scouterna Hans Uthmann von Vattenfall Dag Bjurström B & B Capital Jan Björkman Beijerinvest Claes D Bourghardt Linkenholt Mannor Pål Burman H.M. Konungens stiftelse Ungt Ledarskap Claes Dahlbäck Investor Ingrid Dalberg Landshövding Dalarna Mats Dellham Askus Peter Hjörne Göteborgsposten Ingalill Holmberg Handelshögskolan Cristina Husmark Pehrson Sveriges Riksdag Thomas Ihre Johanniterhjälpen Johan Ihre Johanniterhjälpen Kim Isaksson Scouterna Anela Jasarevic Scouterna Text: Niclas Lilja Formgivning och fotografi: Jonas Elmqvist, Tomas Nilsson Lennart Ohlstenius WM-data Anders Pemer Scouterna Lundqvist Pernilla Scouterna Carl-Gustaf Petersén Bukowskis Auktioner Sven Philip Sörensen Secom Harriet Pontan Folksam Marie Wallenberg Lundsbergs Skolan Elisabeth Wallin Svenska Lantmännen Christina Vauhkola Scouterna Björn Widmark Major Lars Wiklund Nimbus Boats Carl Wärnberg H.M. Konungens adjutant Leif Yxfeldt Extentive

9 Ett stort tack till H. M. Konungen H. M. Konungens medarbetare på Kungliga Slottet Anders Lettström Peder Wallenberg Niclas Lilja Bonniers Scoutförbundens personal och styrelser för att ha möjliggjort detta seminarium Vill du ha mer information om scoutrörelsens arbete? Kontakta Svenska Scoutrådet på

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 2. 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013. Generalsekreterare Generalsekreterarassistent

Datum: Plats: Löpnummer: 2. 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013. Generalsekreterare Generalsekreterarassistent Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 2 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013 Närvarande Ordförande Josefine Larsson Martin Björgell Ledamöter Anders Ahlström Malin Amnefelt

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Scouternas. Scouternas. utmärkelser

Scouternas. Scouternas. utmärkelser Scouternas Scouternas utmärkelser 2 Scouternas utmärkelser Scouterna har instiftat utmärkelser för Scouternas medlemmar och för personer och organisationer som bidragit till Scouternas verksamhet. Dessa

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

BOSSE s cirklar och teman hösten 2015

BOSSE s cirklar och teman hösten 2015 BOSSE s cirklar och teman hösten 2015 Hej. Här kommer BOSSEs cirkel- och temakatalog. Vi ser fram emot en spännande höst! Vi har fått mycket positiv respons på den nya katalogen så vi fortsätter i samma

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet.

John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet. John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet. Vill du utveckla dig själv och din kompetens för att kunna ta nya spännande steg i karriären? Då är

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre är en bra kommun som kan bli ännu bättre Carl Fredrik Graf kommunvalet Christina Nillius landstingsvalet Vi moderater har en idé om ett som växer genom den drivkraft som finns hos alla sbor. Vi strävar

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen anordnar TUR ett speciellt seminarieprogram med intressanta föreläsare från olika delar av branschen.

Läs mer

Program. 8-9 september. FRAMGÅNG I KRISTIDER Utnyttja lågkonjunkturen och ta. nya vägar. MOTIVERA DIN PERSONAL Inspirera till utveckling

Program. 8-9 september. FRAMGÅNG I KRISTIDER Utnyttja lågkonjunkturen och ta. nya vägar. MOTIVERA DIN PERSONAL Inspirera till utveckling Program 8-9 september FRAMGÅNG I KRISTIDER Utnyttja lågkonjunkturen och ta nya vägar MOTIVERA DIN PERSONAL Inspirera till utveckling VAD KRÄVS AV FRAMTIDENS LEDARE? Experterna talar TA ANSVAR FÖR DIN OMVÄRLD

Läs mer

Great Andoh International School Verksamhetsplan

Great Andoh International School Verksamhetsplan Great Andoh International School Verksamhetsplan Vision Långsiktig inriktning 10-15år. Viktigt att intressenterna delar den. To care for children, making them assets to Ghana. Friska, glada barn som kan

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Chef i socialtjänsten

Chef i socialtjänsten inspiration Därför stannar personalen hos oss så blir du en attraktiv arbetsgivare! Från virus till vi-rus! Så skapar du bättre teamkänsla på jobbet Rollen som chef hur hanterar du motstridiga förväntningar,

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Igår fick jag ett samtal från SVT Debatt för de ska idag ha ett program om Yoga. Skälet är att Östermalmsskolan har

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2012

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2012 Protokoll nr 2/2012 1 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2012 Sammanträdesdatum: 2012-02-23 Tid: 10.00 16.30 Plats: TLV, Fleminggatan 7, Stockholm Ordförande:

Läs mer

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 KF 43 27 FEBR 2012 Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

VD-ANFÖRANDE ÅRSSTÄMMA 6 JUNI 2010

VD-ANFÖRANDE ÅRSSTÄMMA 6 JUNI 2010 VD-ANFÖRANDE ÅRSSTÄMMA 6 JUNI 2010 Köper aktier för att behålla (Värdeord Nr 1) Det är de första av Spiltans värdeord. De passar utmärkt att beskriva år 2009 för Spiltan gjorde inga stora försäljningar

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Skolans och näringslivets ledare har mycket att lära.

Skolans och näringslivets ledare har mycket att lära. Skolans och näringslivets ledare har mycket att lära. - Inte minst av varann. NÄTVERKET Rektorsakademiens verksamhet vilar på tre hörnstenar. Den första är att se till att ledargestalter från skola och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Rotary International District 2410

Rotary International District 2410 Rotary International District 2410 Distriktskonferens Strand Hotell Borgholm 23-24 oktober 2010 Text: Ulla Strümpel Bild: Kerstin Berggren Rotary International District 2410 Distriktskonferens 23-24 oktober

Läs mer

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare Av Sveriges största chefsnätverk 4 november 2014 - Berns - Stockholm - Hur får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade? - Så uppnår du en god karriärsutveckling - Så leder du morgondagens

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Näringslivsstrategi. Öland. Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass. www.oland.se

Näringslivsstrategi. Öland. Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass. www.oland.se Näringslivsstrategi Öland Hållbar öländsk tillväxt genom samverkan i världsklass www.oland.se 1 2 Innehåll Förord 5 Vision 7 Fokusområden 8 Kreativitet 9 Kompetens 9 Kommunikation 9 Mål för Öland 2015

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 6. 1-2 mars 2014 Scouternas kansli, Västerås Dnr O51-14-2014. Tillförordnad generalsekreterare. Regional utvecklingschef

Datum: Plats: Löpnummer: 6. 1-2 mars 2014 Scouternas kansli, Västerås Dnr O51-14-2014. Tillförordnad generalsekreterare. Regional utvecklingschef Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 6 1-2 mars 2014 Scouternas kansli, Västerås Dnr O51-14-2014 Närvarande Ordförande Josefine Larsson Martin Björgell Ledamöter Daniel Kåreda Malin Amnefelt Thomas

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

GEORANGE MÖTESPLATS. MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR INOM GRUVSEKTORN Ambassadörsbesök i Umeå 6 maj

GEORANGE MÖTESPLATS. MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR INOM GRUVSEKTORN Ambassadörsbesök i Umeå 6 maj GEORANGE MÖTESPLATS MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR INOM GRUVSEKTORN Ambassadörsbesök i Umeå 6 maj Det rådde en stor förväntan inför mötet med våra ambassadörer från Chile-Peru, Colombia, Mexiko och Uruguay.

Läs mer

KONSTRUKTION AV DET IDEELLA LEDARSKAPET. SÄRART OCH MERVÄRDE? LEDARSKAPSARENAN 12 FEBRUARI 2015 ERIK SJÖSTRAND HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM

KONSTRUKTION AV DET IDEELLA LEDARSKAPET. SÄRART OCH MERVÄRDE? LEDARSKAPSARENAN 12 FEBRUARI 2015 ERIK SJÖSTRAND HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM KONSTRUKTION AV DET IDEELLA LEDARSKAPET. SÄRART OCH MERVÄRDE? LEDARSKAPSARENAN 12 FEBRUARI 2015 ERIK SJÖSTRAND HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM Page 1 SÄRART OCH MERVÄRDE Om idéburna organisationer över tid

Läs mer

Maj 2015 Nyhetsblad med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Maj 2015 Nyhetsblad med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda. > VD har ordet: Martins film har betydelse för oss > Frösunda-assistenter Årets pusselbit > Månadens profil: Karin Stålhandske > Tävla och vinn i Frösundas sommarquiz Maj 2015 Nyhetsblad med aktuell information

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Fackförbund Centralt Lokalt

Fackförbund Centralt Lokalt Till Chefer Sidan 1 2015-06-17 Fackliga organisationer i Båstads Kommun Fackförbund Centralt Lokalt Akademikerförbundet SSR Akademikerförbundet SSR Lars Rydell Camilla Gudmundsson Box 12800 tfn: 08-617

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition.

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition. Måndag den 30 juni Idrotten vill Atle Johansen och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa som tema. Plats/tid: Knallerian klockan 11.00 och Grand Hotel klockan 13.00 Friskvård och Hälsa

Läs mer

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings Möten för miljarder! Onsdagen den 26 november klockan sju minuter över sju samlades ett hundratal Malmöföretagare på Slagthuset för att diskutera nyttan med just möten. Vad ska det här frukostmötet leda

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Årsredovisning 2012 GoodCause Holding

Årsredovisning 2012 GoodCause Holding Årsredovisning 2012 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Flerårsjämförelse 3 Förslag till vinstdisposition 3 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen 4 Resultaträkning

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Idrottens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-05

Idrottens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-05 Idrottens himmel och helvete Samtalsplan 2014-03-05 Om programserien När Sveriges idrottsföreningar är som bäst erbjuder de barn och ungdomar gemenskap och lustfyllt idrottande. Utbildningsradions (UR)

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka I denna sammanställning av stipendier för medlemmar i Sveriges Elevråd SVEA har vi valt att lyfta fram stipendier som kan bidra till våra medlemmars utbildning,

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

Bilaga D: Ledarguiden

Bilaga D: Ledarguiden Bilaga D: Ledarguiden Ledarguiden 2014-09-02 2 (7) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Shogun Halmstads värderingar... 4 2.1. I vår förening ska vi lära barn och ungdomar att ta hänsyn till

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR SNS SAMHÄLLS PROGRAM 2012 ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR etapp 2, 10-13 oktober onsdag 10 oktober 09:30-10:30 Mona Sahlin 10:30-11:30 regeringssamarbetet Arvid Wallgren,

Läs mer

SHIF/SPK:s Värdegrund

SHIF/SPK:s Värdegrund VÄRDEGRUND 1 SHIF/SPK:s Värdegrund Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés (SHIF/SPK) värdegrundsarbete är en del av hela idrottsrörelsens arbete. En värdegrund beskriver

Läs mer

Svenskt Managements framtida utmaningar

Svenskt Managements framtida utmaningar Svenskt Managements framtida utmaningar Den svenska ledarskapstraditionen kommer ur en industriera vi idag lämnat bakom oss. Vilket ledarskap behövs nu och i framtiden, när vi alla verkar i ett globalt

Läs mer

Fonder med social inriktning

Fonder med social inriktning Fonder med social inriktning * Stiftelsen Sociala samfonden i Kristianstads kommun Utdelning till behövande eller till organisationer för verksamhet bland behövande i Kristianstads kommun. För att kunna

Läs mer

Tankar kring den pedagogiska grundsynen

Tankar kring den pedagogiska grundsynen Tankar kring den pedagogiska grundsynen Scoutprogrammet När det gäller de utvecklingsområdena så känner jag att de kommer in mer eller mindre i de ledarkurser vi kör. Vad som kommer att vara viktigt är

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

GRÖNA VILLORNA FÄSTNINGSHOLMEN

GRÖNA VILLORNA FÄSTNINGSHOLMEN GRÖNA VILLORNA FÄSTNINGSHOLMEN Sekai Dojo Vi vill skapa ett tryggare samhälle genom vårt hus! SAMMANFATTNING Vi har under en tid sökt nya lokaler då de befintliga har blivit för små för vår verksamhet.

Läs mer

20 nov. i Umeå a Pihl Self Management Stefan Hyttfors m N m u E tid är dåtidf!ramtdienä? u d r Ä! r ä h r

20 nov. i Umeå a Pihl Self Management Stefan Hyttfors m N m u E tid är dåtidf!ramtdienä? u d r Ä! r ä h r 20 nov. i Umeå Emma Pihl Self Management Stefan Hyttfors Nutid är dåtid! Framtiden är här! Är du? När ledarskapet och HR-arbetet behöver inspireras Ibland gör den sig påmind idétorkan. Plötsligt sinar

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) Tid 09.00 12.30 Plats Närvarande ledamöter Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Bangsgaard Christian Enmark Romulo Nilsson Kristina Norén Johan Persson Birgitta

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik

Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Klientpsykologi med psykologerna Tasha Landberg och Jens Näsström, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

STOR A 27. Ledarskapsdagen NOV. www.storaledarskapsdagen.se

STOR A 27. Ledarskapsdagen NOV. www.storaledarskapsdagen.se Av Sveriges största chefsnätverk 27 november 2013 - Berns - Stockholm - Så får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade - Hur leder du verksamheten när förutsättningarna förändras hela

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer