Värdebaserat Ledarskap. utveckling av unga ledare för svenskt näringsliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värdebaserat Ledarskap. utveckling av unga ledare för svenskt näringsliv"

Transkript

1 Värdebaserat Ledarskap utveckling av unga ledare för svenskt näringsliv

2 Ers Majestät, kära vänner, Det är med stor glädje vi presenterar rapporten från seminariet Värdebaserat Ledarskap utveckling av unga ledare för svenskt näringsliv. Seminariet hölls i Bernadottebiblioteket på Kungliga Slottet, Stockholm den 5 april Värd för seminariet var H. M. Konungen och på seminariet möttes företrädare för näringsliv, offentlig sektor och Scouterna för att diskutera betydelsen av värdebaserat ledarskap. Tack vare inspirerande talare och engagerade deltagare blev seminariet både lyckat och mycket uppskattat. På seminariet presenterades initiativet KONUNG CARL XVI GUSTAFS INSAMLINGSSTIFTELSE UNGT LEDARSKAP som bildats inför H. M. Konungens 60-årsdag. Stiftelsens ändamål är att främja ungdomars utbildning i ledarskap utifrån värderingar och goda värdegrunder som kommer till uttryck i scoutrörelsen. Alla som ser betydelsen av värdebaserat ledarskap och som vill hylla H. M. Konungen på är välkomna att lämna ett bidrag till insamlingen. H. M. Konungen har visat stort engagemang i dessa frågor under sina 50 år som scout. Idag är H. M. Konungen hedersordförande för såväl Svenska Scoutrådet som World Scout Foundation. Vi riktar ett varmt tack till H. M. Konungen för stor generositet och för att vi fick möjligheten att hålla seminariet på Kungliga Slottet i Stockholm. Med vänliga hälsningar Anders Lettström Johan Strid Ordförande Generalsekreterare Baden Powell Fellows Swedish Chapter Svenska Scoutrådet

3 Värdebaserat Ledarskap utveckling av unga ledare för svenskt näringsliv Vilka värderingar vägleder unga människor i deras ledarskap? Hur ska vi utveckla och föra vidare dessa värderingar? Och hur kan vi uppmärksamma och stödja unga som vill ta ansvar för mer än det egna? Annorlunda uttryckt, hur kan vi utveckla det värdebaserade ledarskapet bland unga människor? Det var frågorna som diskuterades när Scouterna bjöd in till seminarium om ledarskap för tredje året i rad på Kungliga Slottet. Inom scoutrörelsen finns en lång tradition av att träna unga i ledarskap och Kungen lyfte fram att detta ledarskap är framgångsrikt därför att det är baserat på goda värderingar. Som scout övar man sig vid varje tillfälle både i att lösa en uppgift tillsammans med andra och göra klart för sig varför man löser uppgiften på ett visst sätt. För att man ska komma till önskat resultat måste lösningarna baseras på sådana grundläggande värderingar som människors lika värde, hänsynstagande till varandra och respekt för olikheter, sa Kungen. Flera andra talare belyste ämnet ur sina olika utgångsvinklar. Under dagen stod det klart att vi genom att utveckla det värdebaserade ledarskapet för unga människor stärker samhället. Det gemensamma samtalet lyfter frågan men det är vi som enskilda individer som är ansvariga att omsätta detta i praktiken. Varje dag och i varje möte med andra människor. Albert Högberg som är utrikesminister för scouterna var moderator under dagen och presenterade de olika talarna. Först ut var Kungen som hälsade välkommen och berättade att han under 50 år som scout sett betydelsen av en stark värdegrund och ett bra ledarskap. De värderingar man fostras i som scout följer med in i andra och större uppgifter när man blivit vuxen, sa Kungen och betonade vikten att stödja unga människor som visat prov och intresse för ledarskap. Utöver Kungen talade också Anders Lettström, ordförande i Baden Powell Fellows Swedish Chapter, som gav en bild av vidden av scoutrörelsens verksamhet, Anna Rosling Rönnlund, grundare och verksamhetschef på stiftelsen Gapminder, som talade om värden som styr världen och behovet av rätt kunskap för rätt handling, Angeles Bermudez-Svankvist, VD för S:t Eriks Ögonsjukhus AB, som talade om förändring, värdegrund och den egna personens roll i ledarskap, Stefan Krook, VD och grundare av GodEl, som talade om hur värdegrund och affärer hör ihop, Ingemar Eliasson, riksmarskalk, som presenterade H.M. Konungens Stiftelse för Ungt Ledarskap och Johan Strid, generalsekreterare Svenska Scoutrådet, som sammanfattade dagen och tackade alla för deras medverkan. H. M. Konungen hälsar välkommen Kungen berättade att han under 50 år som scout lärt sig mycket om ansvarstagande och ledarskap och att han önskade att fler fick ta del av denna möjlighet. Därför gladdes Kungen över Stiftelsen Ungt Ledarskap som har tagit på sig att ge ekonomiska förutsättningar för att låta unga utveckla sin talang och få träna upp sin förmåga att leda. Stiftelsen ska också stödja utvecklingen av ledarskapsutbildning för unga. Kungen hoppas att många ställer upp bakom syftet med denna stiftelse och han ser framemot att få delta i stiftelsens arbete. Vårt ansvar som äldre är att stötta och stimulera de yngre som visar att de vill vara med och ta ansvar. Det kan ske på många olika sätt där det allra viktigaste nog är att visa dem uppmärksamhet istället för att ignorera. Det kan handla om enkla uppskattande ord och en dunk i ryggen, men det kan också handla om mer konkret hjälp med att få tillfälle att träna sitt ledarskap, sa Kungen. Kungen menade att äldre har en del att föra vidare till yngre och att de ödmjukt ska välkomna in de yngre i samtalet. Vi har erfarenheter som vi kan dela med oss av, sa Kungen. Och vi har gjort en del misstag och dumheter som vi skulle önska att nästa generation kunde undvika. Men vi kan inte räkna med att de yngre känner sig imponerade av allt vi gjort i ledande befattningar. Som världen ser ut både globalt och i det egna kvarteret finns det uppenbarligen vissa brister i det ledarskap vi utövar. De yngre kan hjälpa till att korrigera vårt ledarskap. Kungen uttryckte också att värderingar inte bara ska bli ihågkomna i högtidliga sammanhang utan måste omsättas i praktiskt vardagsarbete. Vi blir aldrig färdiga med detta samtal eftersom verkligheten förändras medan vi talar och därför att det ständigt kommer till nya individer som förs in i diskussionen, sa Kungen.

4 Hurdan är världen när den inte får medietid? Anna Rönnlund Rosling Anders Lettström Ordförande Baden Powell Fellows Swedish Chapter Anders Lettström inledde med ett antal påståenden: Att känna ansvar för sig själv och andra. Att vara ärlig och pålitlig. Att visa hänsyn och vara en god kamrat. Att vara vänlig och hjälpsam. Att söka sin tro och respektera andras. Att lära känna och vårda naturen. Fanns det någon i salen som sympatiserade med påståendena? När alla räckte upp handen kunde Anders konstatera: Ja, vi i denna sal har en gemensam värdegrund som är samstämmig med den så kallade scoutlagen. Anders berättade att scoutrörelsen är världens största ungdomsrörelse med cirka 38 miljoner aktiva pojkar, flickor, ledare och funktionärer. Till Sverige kom scoutrörelsen 1909 och nu finns det omkring scouter fördelade på scoutkårer. Baden Powell Fellows arbetar internationellt med att stödja scoutrörelsen framför allt ekonomiskt. Den svenska verksamheten har 65 medlemmar med Kungen som ordförande. Anders tackade Kungen för hans engagemang och välkomnade tre nya medlemmar till Baden Powell Fellows Swedish Chapter, nämligen Lars Wiklund, Anna Abdon och Robert af Jochnik. De senaste två åren har Baden Powell Fellows Swedish Chapter tillsammans med scoutrörelsen bland annat utbildat 700 scoutledare för mångfald och integration, sålt drygt 1000 böcker om ledarskap för mångfald i Scouterna, spridit böcker om grundläggande ledarskap, stött starten av en Scoutkår i Norra Järva, möjliggjort en storsatsning i förorterna i Göteborg och arbetat med att vinna Världsjamboreen till Sverige år På Världsjamboreen som är Scouternas motsvarighet till OS får ungdomar möjlighet att tillsammans arbeta för fred och förståelse. Anders inledde med en serie påståenden och avslutade med en fråga: Kan vi påverka världsbilden? Ja, självklart! Anna Rönnlund Rosling Grundare och verksamhetschef Stiftelsen Gapminder Anna Rönnlund Rosling talade om de värden som styr världen. Vad vet vi om världen och hur sprids ny kunskap om den? Ska vi kunna agera ansvarsfullt måste vi först få rätt kunskap om världens tillstånd. Denna kunskap kommer främst genom två kanaler; experter och media. Alla tar vi inte till oss experternas trist förpackade budskap. Istället får medias bilder av den fattiga världen starkare genomslagskraft i den rika världen än experterna. Till exempel ser vi vackra naturbilder ur resebroschyrer och naturprogram, eller exotiska bilder av människor som ägnar sig åt folkdans eller gamla sedvänjor, eller gulliga barn som leker under knappa förhållanden, eller hemska bilder från katastrofer och krig. Dessa bilder väcker starka känslor och skapar vilja till goda gärningar, men ger de rätt bild av den fattiga världen? Ger media rätt kunskap för rätt handling? Hurdan är världen när den inte får medietid? frågade Anna. Visst finns det individer som tar till sig av experternas material, som FN:s databaser, men vi grundade Gapminder för att sprida faktabaserad kunskap om världen genom att använda statistik på ett underhållande och engagerande sätt. Hon fortsatte att tala om hur kunskap om en faktisk situation inte alltid leder till handling. På ett sätt är det en kollaps för ledarskapet. På ett annat sätt är det en utmaning hur ska unga människor få träna sitt ledarskap så att beslut bygger på goda värderingar och kända fakta? Därför hör kunskap, värderingar och handling ihop. Och hur ser då världen ut? Anna ritade upp en världskarta baserad på ekonomi och hälsa istället för geografi och kunde konstatera att världen i genomsnitt blir rikare och friskare. Men tyvärr finns det många länder framför allt i Afrika där utvecklingen går åt fel håll. Världen förändras varje dag och vi måste uppdatera vår kunskap, sa Anna. Och med en faktabaserad världsbild kan vi hjälpa inte bara där det syns mest utan också där det behövs mest.

5

6 Det är centralt att börja med sig själv i relationen till andra Angeles Bermudez-Svankvist Angeles Bermudez-Svankvist VD S:t Eriks Ögonsjukhus AB Gör det till en strävan att lära känna dig själv, citerade Angeles Bermudez-Svankvist Cervantes. Det är den svåraste läxan du kan få här i livet. Och att arbeta med den frågan är grunden i att utveckla sitt ledarskap. Angeles menade att det är centralt att börja med sig själv i relationen till andra. De grundläggande byggstenarna för mänskligt liv är känslan och att vara nyfiken, intellekt och att ta till sig ny kunskap och miljön i vilken man samverkar med andra. Här börjar ledarskapet med den egna personen. Samtidigt måste vi vara noga med att privat och personlig inte är samma sak. Man ska inte sammanblanda person med uppdrag. När man gör det mister man grunden i sitt ledarskap. Angeles menade att vara chef innebär att fatta obehagliga beslut, att vara manager innebär att förutse och möta trender och att vara ledare är att motivera. Det sista är en fråga om känslor och ansvar. Ledarskap är ansvaret och känslan för dem man leder. Har man inte känslan och tar man inte ansvaret kan man inte leda. Klarar man av det har man världens roligaste jobb eftersom det väcker frågor som ställer ens själ på spets. Som ledare ska man komma ihåg att vi har en mun, två öron och två ögon. Det är en påminnelse om att vi ska lyssna och titta dubbelt så mycket som vi ska prata. Angeles avslutade med en fundering för unga som gamla ledare. Bidrar jag till gemenskap? Får mina handlingar goda konsekvenser? Försvarar jag människovärdet? Din morgondag formas i dina tankar. Pröva dig själv och du ska få din belöning! Stefan Krook VD och grundare GodEl Vinst är för företag vad syre är för människor det behövs för att leva men det är inte därför vi lever, sa Stefan Krook. Redan som 23-åring startade Stefan telekomoperatören Glocalnet som nu har över svenska kunder. När allt började varnade hans rådgivare för finansiella risker, tekniska risker, affärsmässiga risker, risker kopplade till VD:ns unga ålder, men ingen talade om företagskulturrisker. Efter att ha drivit Glocalnet till framgång återvände Stefan till skolbänken och tog itu med den fråga han ansåg var viktigast och det blev just företagskultursfrågor. Han kom fram till att värderingar är grundläggande i företagskultur och att goda värderingar kan ge en organisation en kultur av ansvarstagande, kollektivt självförtroende och stort engagemang av individer som också kräver det av varandra. Detta var avgörande för Glocalnets framgång och för Stefans mycket unga ledarskap. Efter att ha utvecklat ytterligare ett antal företag bestämde sig Stefan för att bygga något helt nytt det helt igenom goda företaget vars avkastning går till välgörande ändamål. Han lockade ett antal svenska entreprenörsfamiljer att satsa pengar i stiftelsen GoodCause vars syfte är att starta företag och skänka avkastningen till välgörande ändamål. Stefan menade att detta borde motivera anställda, locka med sig bra partners och attrahera kunder som in sin tur är så stolta att de rekryterar nya kunder. Stiftelsens första satsning är GodEl som säljer billig el till hushåll. Redan nu har GodEl kunder varav 99 procent har eller har för avsikt att tipsa andra om GodEl. Framgångarna med Glocalnet visar att värdegrund är avgörande för en företagskultur och framgångarna med GodEl visar att det finns en efterfrågan för alternativ med stark värdegrund. Stefan visade prov på sitt entreprenöriella synsätt när han svarade på frågan varför GodEl saknar ett företagserbjudande. Först ska vi in i era hem, sedan ska vi in i era jobb, svarade han med ett leende. Ingemar Eliasson Riksmarskalk Ingemar Eliasson berättade om Konung Carl XVI Gustafs Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap. Under tio år ska stiftelsen satsa på unga människors utbildning i ledarskap utifrån de värderingar som kommer till uttryck i scoutrörelsen genom: Utdelning av stipendier till välförtjänta unga ledare för vidareutbildning i ledarskap. Stöd till scoutrörelsens ledarskapsutbildning. Stöd till unga människors utveckling och utbildning i ledarskap inom näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer. Vi ska gå som vi talar och ta dessa fina ord till praktisk handling, sa Ingemar. Stiftelsen är ett sätt att omsätta dessa värderingar i praktiken. Ingemar uppmanade deltagarna att ge Kungen en födelsedagspresent genom att stödja stiftelsen. Resultatet av insamlingen tillsammans med namnen på alla bidragsgivare kommer att överräckas till Kungen på hans födelsedag. Vi är tacksamma att Kungen på detta sätt väljer att skänka sin födelsedagspresent vidare, avslutade Ingemar.

7 Vad är det som skapar våra värderingar? Johan Strid Svenska Scoutrådet Johan Strid framförde sitt tack till scoutkamrat Kungen för att han alltid driver på Scouterna i ledarskapsfrågor, alla talare för insiktsfulla och inspirerande föredrag samt deltagarna för att de engagerar sig i frågor om ungt ledarskap. Johan frågade: Hur ser miljön ut där våra ungdomar finns? Vilka värderingar dominerar? Och inte minst, hur ser vuxenvärldens stöd ut? Ungdomar måste få chansen att tillsammans med goda förebilder få utveckla sina värderingar. Detta är inte minst viktigt för att vi ska få ett samhälle präglat av stark och positiv gemenskap, sa Johan. Scoutrörelsen ger unga människor möjlighet att pröva sina värderingar och träna sitt ledarskap. Scouterna har bestämt sig för att dubbla medlemstalet från till inom tio år. Man arbetar stenhårt för att lyckas ge så många unga som möjligt denna möjlighet. Baden Powell Fellows har gått före och möjliggjort en satsning i Kista, Akalla och Hjulsta norr om Stockholm. Stiftelsen Hennes Barnfond möjliggör en satsning i en eller två förorter i Göteborg. Dessutom ger Johanniterhjälpen Scouterna förutsättningar att driva fler projekt. Johan sökte samarbete med näringslivet för att göra satsningar i förorter i hela landet. Han uppmanade deltagarna på seminariet att ta reda på om de har scouter bland sina anställda och ta tillvara på deras engagemang och stötta dem i deras arbete. Eller varför inte anställa en scout? De har lärt sig mycket om ledarskap från unga år. Scouterna finns för unga människor alla unga människor, sa Johan. Vi vill ge ungdomar möjlighet till personlig utveckling och detta seminarium har varit en stor inspiration för oss. I Stiftelsen Ungt Ledarskap har vi alla möjligheten att hylla Kungen på hans 60 års dag och bidra till en träning i gott värdebaserat ledarskap för ungdomar. Vi hoppas och tror att ni arbetar vidare med era satsningar på värdebaserat ledarskap. Var och en av oss kan vara ett gott ledarskapsföredöme. Hjälp till genom att låta ditt ledarskap genomsyras av goda värderingar! Under seminariet fick alla deltagare tillfälle att diskutera värdebaserat ledarskap i mindre grupper. En grupp kom ständigt tillbaka till frågan vad är det som skapar våra värderingar? Ganska snart kom de fram till att detta var något som satt djupt rotat in i huvudet, att detta var något man lärt sig mycket tidigt och inte bara var något man kunde ändra på. Vad har vi för värderingar i Sverige och vem eller vilka är de som skapar dessa? En viktig värdering är tolerans och här gled diskussionen snabbt in på scoutläger och lumpen. På scoutläger får man arbeta i grupp i tidig ålder, vilket skapar förståelse, tolerans och värderingar. Man lever under en vecka eller två med människor man kanske inte normalt överhuvudtaget skulle träffa. Blir man förbannad på jobbet eller skolan vet man att när dagen är slut kommer man i alla fall hem. Detta är inte möjligt i skogen utan där får man helt enkelt hålla ut och lära sig att alla är inte likadana och alla fungerar inte som man själv gör. Gruppen fortsatte att prata om ledarskapsfrågan och chefsrollen. Alla var överens om en sak, man måste våga släppa taget och chansa. Det finns fullt av unga människor med stora idéer och planer men man vågar inte alltid anställa och släppa lös dessa. Kunskapen och viljan finns men att genomföra Vi måste våga ge ansvar och uppdrag och det behövs fler förebilder för handling. Unga måste låtas träna på stora roller och våga och tillåtas att misslyckas. I var och en av de andra grupperna diskuterades frågan från andra utgångspunkter.

8 Deltagarlista Claes Dinkelspiel E Oehman J:or Robert Jochnik af Oriflame Mikael Premberg Scouterna H.M. Konungen Tom Dinkelspiel Öhman Magnus Johansson Scouterna Sven Erik Ragnar Olle Alsén Scouterna Yvonne Djerf TeliaSonera Sverige Birgitta Johansson Hedberg Lantmännen Torbjörn Reinhed Scouterna Patrik Broms Scouterna Martin Dworén Rotary/Fryshuset Lars G Josefsson Vattenfall Hans Risberg Ledstiernan RnB Thomas Bruno Scouterna Hans Dyhlén Stockholms Auktionsverksstyrelse Elisabeth Karlsson Scouterna Anna Rosling Rönnlind Gapminder Helen Burgess Scouterna Per Edholm Generalkonsul Lausanne Helena Kaså Scouterna Henrik Rättzén KPMG Bohlins Jonas Elmqvist Scouterna Elisabeth Edholm Fernströmsstiftelserna Maja Knochenhauer Scouterna Cecilia Schelin-Seidegård Karolinska Universitetssjukhuset Göran Hägerdal Scouterna Lennart Elbe Gustav V 90-årsfond Fredrik Krantz Scouterna Otto Schwerin von Johanniterhjälpen Albert Högberg Scouterna Ingemar Eliasson Riksmarskalk Stefan Krook GodEl Helena Skåntorp Jarowskij Kerstin Bergsten Scouterna Cecilia Elving Scouterna Hanna Landqvist Scouterna Anitra Steen Systembolaget Niclas Lilja OMX Hanna Fagerström Scouterna Johanna Laurin SNS Charlotte Stenermark Scouterna Karin Nolke Scouterna Ragnhild Fahleryd Scouterna Marianne Leksell Elektra Erik Strand Poolia Tommy Stenvall Harry Faulkner Tetrapak Knut Leman Vattenfall Johan Strid Scouterna Sandra Zetterman Scouterna Nina Fleck Scouterna Anders Lettström Kommunikationsdirektör Marie Tallberg Scouterna Anna Abdon Abdon Finax Jan Forsberg SJ Christina Lettström AP-Fastigheter Per Taube Gelba Fastigheter Staffan Ahnve Karolinska Institutet Fredrik Gottlieb Garantum Camilla Lindqvist Konungens stiftelse Ungt Ledarskap Henrik Tell Militärhögskolan Bo Andersson Korpen Carola Gottlieb Garantum Ebba Lindsö H.M. Konungens stiftelse Ungt Ledarskap Bengt E Telland Hovförvaltningen Elisabeth Andersson SOS Barnbyar Hans-Eric Groeben von der Johanniterhjälpen Stefan Lundgren LO Patrik Tigerschiöld Skanditek Industriföretag Signhild Arnegård Hansen Svenska Lantchips Sören Gyll H & B Capital Advise Pernilla Lundqvist Scouterna Ulrika Tillberg Handelshögskolan Per Arwidsson Granen Fastighetsutveckling Peder Hammarskiöld Adv Hammarskiöld & CO Maths Malmström Kristianstad Sparbank Anna Tillgren Hemtex Siv Axelsson WSP Group Greger Hatt Comethos Karin Mattsson Riksidrottsstyrelsen Meg Tiveus Bo Bengtsson Kristianstads Sparbank Thomas Heath Scouterna Cecilia Melder Kyrkoherde Hans Tornerhjelm Lars Bergman Handelshögskolan Niklas Hedberg Scouterna Per Nilsson Ungdomsstyrelsen Inger Trysin Scouterna Angeles Bermudez-Svankvist S:t Eriks Ögonsjukhus Katarina Hedberg-Strand Scouterna Johan Nilsson Scouterna Hans Tson Söderström IFL Magnus Birke Binus Invest Tonika Hirdman Banco Fonder Emma Nilsson Scouterna Hans Uthmann von Vattenfall Dag Bjurström B & B Capital Jan Björkman Beijerinvest Claes D Bourghardt Linkenholt Mannor Pål Burman H.M. Konungens stiftelse Ungt Ledarskap Claes Dahlbäck Investor Ingrid Dalberg Landshövding Dalarna Mats Dellham Askus Peter Hjörne Göteborgsposten Ingalill Holmberg Handelshögskolan Cristina Husmark Pehrson Sveriges Riksdag Thomas Ihre Johanniterhjälpen Johan Ihre Johanniterhjälpen Kim Isaksson Scouterna Anela Jasarevic Scouterna Text: Niclas Lilja Formgivning och fotografi: Jonas Elmqvist, Tomas Nilsson Lennart Ohlstenius WM-data Anders Pemer Scouterna Lundqvist Pernilla Scouterna Carl-Gustaf Petersén Bukowskis Auktioner Sven Philip Sörensen Secom Harriet Pontan Folksam Marie Wallenberg Lundsbergs Skolan Elisabeth Wallin Svenska Lantmännen Christina Vauhkola Scouterna Björn Widmark Major Lars Wiklund Nimbus Boats Carl Wärnberg H.M. Konungens adjutant Leif Yxfeldt Extentive

9 Ett stort tack till H. M. Konungen H. M. Konungens medarbetare på Kungliga Slottet Anders Lettström Peder Wallenberg Niclas Lilja Bonniers Scoutförbundens personal och styrelser för att ha möjliggjort detta seminarium Vill du ha mer information om scoutrörelsens arbete? Kontakta Svenska Scoutrådet på

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Djurgårdens Idrottsförening får människor att växa genom idrottens gemenskap, för samhällets bästa

Djurgårdens Idrottsförening får människor att växa genom idrottens gemenskap, för samhällets bästa Bakgrund År 1891 bildades Djurgårdens Idrottsförening. 1990 formades Djurgårdsalliansen för att säkra föreningens existens. Nu 2016, efter att tusentals engagerade djurgårdare - ledare, idrottare, styrelser,

Läs mer

VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING KORTVERSION

VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING KORTVERSION BAKGRUND VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING År 1891 bildades Djurgårdens Idrottsförening. 1990 formades Djurgårdsalliansen för att säkra föreningens existens. Nu 2016, efter att tusentals engagerade

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 13:00 01 - J Broberg / P Broberg 42,3 Gul BROBERG, Jonas Enköpings Golfklubb 560105-020 16,4 Gul BROBERG, Peter Enköpings Golfklubb 540525-047 25,9 - A Broberg / S Fredman 50,5 Röd FREDMAN, Susanne Capital

Läs mer

En informationsfolder till dig i Söderköpings IBK! Samhörighet Innebandy Boll Kamratskap

En informationsfolder till dig i Söderköpings IBK! Samhörighet Innebandy Boll Kamratskap En informationsfolder till dig i Söderköpings IBK! Samhörighet Innebandy Boll Kamratskap Välkommen till Söderköpings IBK säsongen 2014-2015 Vi i styrelsen ser nu fram emot en ny säsong, föreningens 22:e

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

PROGRAM KVALITET 2040

PROGRAM KVALITET 2040 PROGRAM KVALITET 2040 STOCKHOLM 23 NOVEMBER 2015 Om SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ har i 25 år haft uppdraget att främja kvalitetsutvecklingen i Sverige. Vi ska bidra till att öka svenska företags

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Scouternas. Scouternas. utmärkelser

Scouternas. Scouternas. utmärkelser Scouternas Scouternas utmärkelser 2 Scouternas utmärkelser Scouterna har instiftat utmärkelser för Scouternas medlemmar och för personer och organisationer som bidragit till Scouternas verksamhet. Dessa

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Knivsta Scoutkår. Ungdoms- och föreningspolicy för Knivsta scoutkår Antagen vid kårstämman den 18 mars 2012

Knivsta Scoutkår. Ungdoms- och föreningspolicy för Knivsta scoutkår Antagen vid kårstämman den 18 mars 2012 Ungdoms- och föreningspolicy för Knivsta scoutkår Antagen vid kårstämman den 18 mars 2012 Inledning till vår policy Vår förenings värderingar bygger på scoutrörelsen synsätt och uppfattningar. Nedan finns

Läs mer

I Scouterna kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen.

I Scouterna kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen. Spårare 8-9 år I Scouterna kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen. I Scouterna kan du hitta på nästan vad som helst,

Läs mer

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd Hammarby IF DFF En förening som satsar både på Topp & Bredd Innehållsförteckning - Historik och Fakta - Organisation - Bredd & Elit - Spelar, ledar - och föräldraroller - Fotbollsstegen - Ekonomi - Marknad

Läs mer

Årets Chef GALAN Ann Emilson. Erik Ringertz. Ulrika Årehed Kågström FINALISTER:

Årets Chef GALAN Ann Emilson. Erik Ringertz. Ulrika Årehed Kågström FINALISTER: Årets Chef Ann Emilson VP Customer Unit Nordic & Baltic Operators, Ericsson Ann Emilson har en i det närmaste komplett ledarskapspalett som har formats i en global miljö bland stora medarbetarskaror. Till

Läs mer

FÖRBUNDSINSTRUKTÖRER Bathijarevic Sanjin, Isberg Hans-Martin Andersson Ulf Beckman Emil, Frändesjö Martin, Jigenheim Marcus Johansson Christian

FÖRBUNDSINSTRUKTÖRER Bathijarevic Sanjin, Isberg Hans-Martin Andersson Ulf Beckman Emil, Frändesjö Martin, Jigenheim Marcus Johansson Christian FÖRBUNDSINSTRUKTÖRER Bathijarevic Sanjin, saba68@gmail.com Bohuslän/Dal Isberg Hans-Martin hans-martin.isberg@edu.borlange.se Dala/Gävleborg Andersson Ulf, ulfmax@hotmail.com Göteborg Beckman Emil, emil@beckau.se

Läs mer

Norlandiavärderingar i vardagen

Norlandiavärderingar i vardagen Norlandiavärderingar i vardagen Tack! BÄSTA MEDARBETARE! Kvalitet uppstår i möten mellan människor. Den skapas av oss, samtliga medarbetare på Norlandia, genom våra arbetsinsatser för våra barn, hotellgäster

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Anna Söderström. Föredragande Harald Lindkvist Harald Lindkvist Marie Thuresson Sekreterare Josefin Claesson Ebba Orton

Anna Söderström. Föredragande Harald Lindkvist Harald Lindkvist Marie Thuresson Sekreterare Josefin Claesson Ebba Orton Utskottsindelning Blå utskottet A Blå utskottet B Ärenden Strategiska aktiviteter i Proposition: Färdplan 2020 och i Arbetslivspolitiska programmet Mål och riktlinjer för 2013 2016: Motion 9 Utvärdering

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Bilaga D: Ledarguiden

Bilaga D: Ledarguiden Bilaga D: Ledarguiden Ledarguiden 2014-09-02 2 (7) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Shogun Halmstads värderingar... 4 2.1. I vår förening ska vi lära barn och ungdomar att ta hänsyn till

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988 Män 2016 100m 87 André Brännström 10.83 2007 63 Lennarth Johnsson 10.5m 1988 200m 72 Anders Öström 21.81 1992 26 Gösta Brännström 21.5m 1953 400m 67 Fredrik Söderlund 49.80 1987 26 Gösta Brännström 47.4m

Läs mer

Great Andoh International School Verksamhetsplan

Great Andoh International School Verksamhetsplan Great Andoh International School Verksamhetsplan Vision Långsiktig inriktning 10-15år. Viktigt att intressenterna delar den. To care for children, making them assets to Ghana. Friska, glada barn som kan

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Ramarna för dagen Syfte med seminariet och introduktion till Mötesplatsen Förmiddag: Näringslivets perspektiv på social hållbarhet

Läs mer

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna STARTA SCOUTKÅR Så här startar du en lokalförening i Scouterna 2016 Hej! Vad roligt att just du är nyfiken på Scouterna! I det här materialet hittar du information om vad Scouterna är och vilka möjligheter

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Boksammanfattning Våga leda modigare! Om författaren Malin Trossing har en gedigen bakgrund som ledare inom olika branscher och började sin chefsbana redan vid 26 års ålder. Hennes första bok Våga leda

Läs mer

OM VÄRDSKAP. konsten att få människor att känna sig välkomna

OM VÄRDSKAP. konsten att få människor att känna sig välkomna OM VÄRDSKAP konsten att få människor att känna sig välkomna 1 Tänk dig en värld där alla känner sig väntade och välkomna. En värld där barn, vänner, främlingar, gäster, kunder och medarbetare vågar och

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 2. 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013. Generalsekreterare Generalsekreterarassistent

Datum: Plats: Löpnummer: 2. 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013. Generalsekreterare Generalsekreterarassistent Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 2 16-17 februari 2013 Scouternas kansli, Malmö Dnr O51-3-2013 Närvarande Ordförande Josefine Larsson Martin Björgell Ledamöter Anders Ahlström Malin Amnefelt

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Fastigheter Ägare Andel, ägande Anmärkning. Litsbyvägen TÄBY Annica Granlund Litsbyvägen TÄBY

Fastigheter Ägare Andel, ägande Anmärkning. Litsbyvägen TÄBY Annica Granlund Litsbyvägen TÄBY Sida 1 Fastigheter och ägare 2016-03-15 Ärendenummer O16792 Handläggare Helena Holst Ärende Delägarförteckning - Täby Ollonborren ga:1 Kommun: Täby Län: Stockholm KOMMUN: TÄBY Ollonborren 1 Ollonborren

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Den europeiska socialundersökningen

Den europeiska socialundersökningen Supplementary questionnaire A Ubnr ESS 2006 SC A Den europeiska socialundersökningen Du har blivit intervjuad av en av SCB:s intervjuare. Vi är mycket tacksamma om du även vill besvara frågorna i detta

Läs mer

ATT HITTA RESURSER TID, PENGAR, OCH SAKER

ATT HITTA RESURSER TID, PENGAR, OCH SAKER ATT HITTA RESURSER TID, PENGAR, OCH SAKER FÖR DELTAGANDE I JAMBOREEE17 Det arbete ni gör i scoutkåren är värdefullt! Det ni tycker är självklart och enkelt är många gånger svårt och väldigt mycket värt

Läs mer

KONSTRUKTION AV DET IDEELLA LEDARSKAPET. SÄRART OCH MERVÄRDE? LEDARSKAPSARENAN 12 FEBRUARI 2015 ERIK SJÖSTRAND HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM

KONSTRUKTION AV DET IDEELLA LEDARSKAPET. SÄRART OCH MERVÄRDE? LEDARSKAPSARENAN 12 FEBRUARI 2015 ERIK SJÖSTRAND HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM KONSTRUKTION AV DET IDEELLA LEDARSKAPET. SÄRART OCH MERVÄRDE? LEDARSKAPSARENAN 12 FEBRUARI 2015 ERIK SJÖSTRAND HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM Page 1 SÄRART OCH MERVÄRDE Om idéburna organisationer över tid

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR? Vem

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: - Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. - Varje svar får innehålla

Läs mer

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet DEN RÄTTA KÄNSLAN Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet ut. Attityder och värderingar som

Läs mer

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings Möten för miljarder! Onsdagen den 26 november klockan sju minuter över sju samlades ett hundratal Malmöföretagare på Slagthuset för att diskutera nyttan med just möten. Vad ska det här frukostmötet leda

Läs mer

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND INLEDNING... 4 PATIENTEN FÖRST... 9 RESPEKT FÖR INDIVIDEN... 13 UNDVIK SLÖSERI... 17 SAMHÄLLSANSVAR... 19 FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN INNEHÅLL 3 INLEDNING. Idag har

Läs mer

Policy / styrdokument Skellefteå Ridklubb (SRK)

Policy / styrdokument Skellefteå Ridklubb (SRK) Policy / styrdokument Skellefteå Ridklubb (SRK) Ändamålet med föreningen: Skellefteå Ridklubb (SRK) är en ideell förening. SRK erbjuder kommunens invånare en ridklubb för alla. SRK tillhandahåller idrottsoch

Läs mer

1 Ronny Jansson 1 Janne Kull Kenneth Hedberg. 2 Andreas Jirhäll 6 Hans Örtholm Björn Warrebäck. 3 Thomas Karlström 4 Fredrik Damm Thomas Karlström

1 Ronny Jansson 1 Janne Kull Kenneth Hedberg. 2 Andreas Jirhäll 6 Hans Örtholm Björn Warrebäck. 3 Thomas Karlström 4 Fredrik Damm Thomas Karlström Omgång 1 Stege A Omgång 2 Stege A Omgång 2 Stege B 1 Sista speldag - 4 Juni Sista speldag - 30 Juni Sista speldag - 30 Juni Christian Westerman 0 Tomas Guldbäck Micke Helgesson 1 1 Ronny Jansson 1 Janne

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun Mentorskap ett sätt att utvecklas Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun 1. Vad är mentorskap? Historia Begreppet mentor har sin bakgrund i den grekiska mytologin. Mentor var den person som

Läs mer

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre är en bra kommun som kan bli ännu bättre Carl Fredrik Graf kommunvalet Christina Nillius landstingsvalet Vi moderater har en idé om ett som växer genom den drivkraft som finns hos alla sbor. Vi strävar

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare Av Sveriges största chefsnätverk 4 november 2014 - Berns - Stockholm - Hur får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade? - Så uppnår du en god karriärsutveckling - Så leder du morgondagens

Läs mer

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Inledande ord Statens geotekniska institut (SGI) är en kunskaps intensiv myndighet som tillsammans med kompetenta medarbetare är under ständig utveckling.

Läs mer

De nya scouterna. Vår verksamhet bygger på den värdegrund som du hittar i scoutlagen, scoutlöftet och scoutmetoden. Scouterna gör unga redo för livet.

De nya scouterna. Vår verksamhet bygger på den värdegrund som du hittar i scoutlagen, scoutlöftet och scoutmetoden. Scouterna gör unga redo för livet. De nya scouterna 2006 enades våra fem scoutförbund om en gemensam strategi. Anledningen var en insikt om att scoutrörelsen i Sverige behövde ta gemensamma krafttag för att utvecklas positivt. Tillsammans

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare Tips som hjälper dig att vara ödmjuk 1. Skaffa en mentor som du vågar blotta dig för. 2. Tänk på mångfalden. Olika bakgrund, kultur, kön och

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00 Datum 04-07-6, 00 Bana Norrtorps Golfbana 00 0 0 Bengt Andersson 8,0 A X Bengt Andersson 9, Gul56 Bibbi Andersson,5 Röd47 Ann-Marie Björck 0,8 A X Ann-Marie Björck 6,0 Röd47 Karl Erik Björck,4 Gul56 Annika

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012

Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012 Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012 Ceremonin hölls på Börsen i Göteborg. Text: Malin Sand Foto: Malin Ekelund Vid en ceremoni tisdagen den 4 september

Läs mer

Att ge namn åt ett barn

Att ge namn åt ett barn Att ge namn åt ett barn det är knepigt som katten Inga Jacobsson Alla vet väl hur svårt det är hitta precis rätt namn till ett barn. Inte nog med att det ska vara vackert. Men medan det förr i tiden var

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus 2*30 m 9.3 Marisel Björkman-73 1988 9.3 Sofia Nilsson-72 1988 9.3 Hanna Jonasson-79 1993 9.4 Emma Hansson-93 2007 9.5 Malin Johansson-90 2007 9.6 Emelie Andersson-83

Läs mer

Pressmeddelande: Priserna för Årets Nybyggare i Gävleborg går till Salar Saidi i Sandviken och Mira Jonsson i Hudiksvall

Pressmeddelande: Priserna för Årets Nybyggare i Gävleborg går till Salar Saidi i Sandviken och Mira Jonsson i Hudiksvall Pressmeddelande: Priserna för Årets Nybyggare i Gävleborg går till Salar Saidi i Sandviken och Mira Jonsson i Hudiksvall SEBs representanter, Salar Saidi, Årets Nybyggare, Mira Jonsson, Årets Pionjär,

Läs mer