Sjuhärad för vävningen in i framtiden. Slutrapport av förstudie ang nationellt vävcenter i Sjuhärad våren 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjuhärad för vävningen in i framtiden. Slutrapport av förstudie ang nationellt vävcenter i Sjuhärad våren 2013."

Transkript

1 Sjuhärad för vävningen in i framtiden. Slutrapport av förstudie ang nationellt vävcenter i Sjuhärad våren Foto: Industri-Textil Job Foto: Lydde gård, Kinna.... Foto: Tobias Regell. Bolon.

2 Innehåll Sammanfattning Inledning/Bakgrund Vävning i Sverige och i Sjuhärad Mål och målgrupp Genomförande och resultat Hur ska en fortsättning se ut? Finansiering Bilagor Deltagare sidan Bilder omslag Överst Foto: Industri- Textil Job Mitten från vänster Lydde gård, Kinna Ett berg av trasmattor vid utomhusvävning. Handvävd löpare i lin och pappersgarn Nedersta raden från vänster SVT gjorde reportage i programmet Sverige! under utomhusvävningen. Från workshopen på Rydal 24 maj Bolon, Ulricehamn. Foto. Tobias Regell. 2

3 Sammanfattning I en förstudie har vi undersökt intresset för att utveckla en nationell/internationell mötesplats/arena för vävning i Sjuhärad. Sammanlagt har 56 personer kontaktats i samtal, intervjuats och/eller deltagit i 2 workshops. Intresset har varit stort från i stort sett samtliga kontaktade aktörer. Förstudiens förslag på fortsättning är att bilda en förening som har som mål att skapa en permanent organisation inom 1-2 år. Studieförbundet Vuxenskolan kan ta den samordnande rollen för att bilda föreningen. Föreningen blir sedan huvudman för det fortsatta arbetet, dvs att söka finansiering för en fortsättning enligt förslagen i rapporten. Projektet med förstudien ägs av Studieförbundet Vuxenskolan och finansieras av Leader Sjuhärad. Projektledare har varit Eva Gustafson. Styrgrupp Maria Hultberg, Studieförbundet Vuxenskolan; Rolf Danielsson, Västarvet; Hillevi Gunnarsson, Slöjd i Väst; Roland Haraldsson, Leader Sjuhärad. Alla som blivit kontaktade under förstudien får slutrapporten och den kommer att finnas tillgänglig för alla på Leader Sjuhärads och SV s respektive hemsidor. Inledning/Bakgrund Vävning har en lång och stark tradition i Sverige och särskilt i Sjuhäradsbygden. Många nutida industrier har sin början i textilindustrins utveckling. Med sin textila historia blir därför Sjuhärad en utmärkt plats för att utveckla en plattform som både bevarar kunskapen om vävning och tar vävningen in i framtiden. Här finns allt från vävstugor till internationell industrivävning via historiska mönstersamlingar och avancerad forskning. Det ger förutsättningarna för att utveckla ett forum för möten mellan alla aktörer inom vävning, professionella som amatörer, som leder till nya samarbeten samt skapa ett framåtblickande och samtidigt historiskt unikt besöksmål för turister. Under 2012 gjorde Eva Gustafson (på uppdrag av SV och Slöjd i Väst samt med stöd av Väv i Väst) en undersökning för att kartlägga intresset bland medlemmar i vävstugor i Västra Götaland samt medlemmar i Väv i Väst (en intresseförening) att engagera sig för att göra vävning mer tillgängligt för fler. Projektet kallades Ett lyft för vävningen. Det resulterade i en mängd goda idéer och en rad arrangemang, som t ex Vävdialog, en filmvisning, från ett forskningsprojekt på Textilhögskolan, ledd av Ulla Ranglin, THS, genomförd på 5 orter (Kinna, Skövde, Mölndal, Bengtsfors, Uddevalla) Vävkaféer på 5 orter (Tjörn, Borås, Göteborg, Skövde, Bengtsfors) Vävning på offentliga platser för att visa hantverket Resultatet av Ett lyft för vävningen kommer att publiceras på Väv i Västs hemsida samt Sveriges textilkonsulenters hemsida Som en utveckling av det projektet sökte SV anslag hos Leader Sjuhärad för den förstudie som redovisas här. Förstudien genomfördes 1 mars 30 juni 2013 på 50 % arbetstid och har undersökt intresset och möjligheterna för att starta forum/mötesplats/centrum/arena för vävning i Sjuhärad. Det har gjorts genom intervjuer med ett urval av aktörer inom vävning i Sjuhärad, även några externa, samt två workshops. 3

4 Vävning i Sverige och i Sjuhärad Det finns en rad textilföretag i Sjuhärad som har sin tillverkning lokalt, t ex: Kasthall, Bolon, Ekelunds linneväveri, AB Ludvig Svensson, Industri- Textil Job, Rydboholms textil, Bogesunds väveri. Några har valt att ta hem sin produktion till Sverige igen, t ex Ivanhoe och Bola strumpor, plockar- hem- produktionen. Utöver dessa finns även garnleverantörer (Blomqvist/Nordiska, Ås vävgarner och Berits vävstuga för att nämna några) och vävstolstillverkare (AK Snickeri/Öxabäck). Ingen annanstans finner man så många vävstugor som i Sverige. Det finns idag mer än 600 vävstugor (bara i Sjuhärad finns ett 30- tal vävstugor) med vävstolar som man kan komma och väva i personer väver regelbundet (www.textilhemslojd.se). Det finns en enorm kunskap om handvävning hos medlemmarna i dessa vävstugor som det är hög tid att föra vidare till nästa generation. Ofta har dessa vävstugor ett samarbete med något studieförbund. Under 2012 deltog 4689 unika personer i vävcirklar enbart i SV s regi i hela Sverige. Sätergläntan i Dalarna och HV (Handarbetets vänner) i Stockholm erbjuder vävutbildningar på heltid. Det gör även ett antal folkhögskolor i Sverige, varav Fristads i Sjuhärad har en lång tradition. En del av folkhögskolorna erbjuder även sommar- och/eller distanskurser. Det finns inget utbildningsprogram i enbart vävning på högskole- /universitetsnivå längre. Umeå universitet erbjuder enstaka distanskurser. Vävning ingår som ämne i Textilhögskolans olika program. Det finns ingen utbildning för vävlärare. Idag ordnas tre större arrangemang kring handvävning i Sverige: I Glimåkra, Skåne och i Forsa, Hälsingland ordnas årligen sk vävdagar med utställningar och försäljning. Branschorganisationen Svenska Vävrådet arrangerar vart tredje år en Vävmässa, med utställningar, försäljning, seminarieprogram mm var Borås värd, 2014 är det Umeås tur. För mer info: samt Riksföreningen för handvävning är en ideell organisation som samlar drygt 1600 enskilda medlemmar från hela landet. Det är hög tid att förvalta och utveckla kunskapen om vävning för framtiden så att den inte går förlorad. Kunskap om handvävning är nödvändigt i utvecklingen av textilier och även framtida textila alternativ, för en mer hållbar utveckling. På Textilhögskolan i Borås pågår bl a avancerad forskning kring nya textila material och användningsområden med Smart Textiles som ett stort projekt, se Genom citat nedan ges exempel på samarbete mellan handvävning och industri i Hälsingland samt aktuellt utvecklingsprojekt för handvävning i Dalarna. Arbeten som kan vara intressanta att titta på i en fortsättning av detta projekt. Citat ur en artikel om Växbo Lin i Hälsingland i tidningen Svenskt Konsthantverk 1/13: Ni har ingen handvävstol här ute 4

5 Nej, det har vi inte. Vi är ju en industri som måste producera så mycket som möjligt. I så fall måste man specialisera sig på något helt annat. Mer som konsthantverk, och det är vi inte bra på. Ingela Berntsson, vår formgivare, är bra på handvävning. Hon sitter ju och handväver allt ända tills vi har satt ett nytt mönster. Då har hon vävt under jättelång tid innan vi är säkra på att så ska vi ha det. Då sätter vi igång våra stolar. Citat från Fornby folkhögskolas hemsida: Region Dalarna och Tillväxtverket har gett Fornby folkhögskola projektmedel för att stärka kvinnors företagande i Dalarna. Fornby kommer att skapa en kurs för väverskor i länet som vill sälja sina alster. Kursen genomförs som en distanskurs med två- dagars kursträffar på skolan och däremellan kontakt via Internet. Kursen är inriktad på marknadsföring och textil formgivning. Kursen pågår från hösten 2013 till och med oktober Mål och målgrupp i förstudien Mål Utreda om behov och intresse finns för en mötesplats/arena för vävning. Ta fram förslag till finansiering och drift Ge förslag till verksamhet Ge förslag till lämpliga lokaler för verksamheten Att utifrån det som framkommer ta fram förslag till fortsatt en process med att utveckla en nationell arena/ mötesplats/ forum för vävning, i Sjuhärad. Målgrupp Representanter för väv- och textilbranschen, turistnäringen, kulturarv samt textil utbildning och forskning. Genomförande och resultat Totalt har 42 personer varit delaktiga i förstudien, dels i samtal/intervjuer, dels i workshops. Intervjuerna har till största delen skett hos respektive aktör. Övriga är genomförda per telefon. Det visade sig finnas ett mycket stort intresse för samarbete/nätverkande hos de aktörer som deltagit i förstudien. Vid ett tillfälle samlades dessutom 14 representanter för vävstugor/väverskor i Sjuhärad, som hade svarat positivt på enkäten i SV s projekt Ett lyft för vävningen. De visade ett stort intresse att engagera sig i vävningens framtid. En direkt följd av det mötet var en utställning på biblioteket i Kinna om vävning i anslutning till Väverskans dag, som firades för första gången 15 maj. 5

6 I en avslutande workshop för denna förstudie deltog 20 personer under en dag på Rydals konferenscenter. Miriam Sannum, SV, var processledare. Alla möten och samtal har givit en enorm mängd med information allt från tankar till konkreta idéer med den gemensamma nämnaren att man vill samarbeta kring att sätta svensk vävning på kartan. I samtliga intervjuer fick intervjupersonerna ge sin bild av och sin roll i ett framtida vävcenter/arena och utifrån begreppen: engagemang, framgångsfaktorer, målgrupper, din roll/ditt bidrag, kvalitet. Här kommer ett urval uttalanden från intervjuerna: Destinationsutvecklingsprojekt skapar arbetstillfällen se turistekonomisk analys av Vadstena spets 2012 (bilaga) som visar att en utställning om spetsar i Vadstena gav positiva verkningar på verksamheter som egentligen inte har något med hantverk att göra, bl a mat och logi. Stolthet över traditionen och historien som finns i Sjuhärad och en vilja att vävningen ska leva vidare. Stort intresse för att samarbeta gärna över oväntade gränser. Rätt i tiden då det satsas på vävning/hantverk på fler håll samtidigt. T ex Unescos immateriella kulturarv. Textilmuseets och textilhögskolans flytt till Simonsland/Textil Fashion Center Ser en stor potential och kraft i den entusiasm jag mött. En förutsättning för att lyckas är att samtliga involverade är delar med sig ur perspektivet win- win. Det finns ett internationellt intresse för svenskt hantverk/svenskproducerade produkter Organisationen måste vara tydlig. Det långsiktiga perspektivet nödvändigt. Ingen konkurrens med befintliga verksamheter bara samarbete för det gemensamma intresset: att sätta svensk vävning på kartan! Att locka fler att intressera sig för vävning och vävda produkter handvävda och industriellt vävda. Vävkunskap är nödvändigt att bevara. Bildningsperspektivet nödvändigt. Om vi vill behålla industrin i Sverige måste vi ha utbildningen också. Virtuell plats är bra. Det uppmuntrar till oväntade möten om man inte är bunden till en plats. Långsiktighet. Paraplyet/organisationen ska vara tydlig. Under detta kan delprojekt verka med olika aktörer och finansiärer. En virtuell portal är nödvändigt, det klarar man sig inte utan idag Portal nödvändigt! I dagens samhälle söker människor i mycket stor utsträckning information på nätet. En nätportal är därför absolut nödvändigt om man vill nå ut nationellt och internationellt. Dessutom kan en intern portal för de deltagande aktörerna fungera som en mötesplats, ett idébytarforum. Viktigt att lyfta fram kunskapen i Sjuhärad historien och traditionen! Göra historien och kulturen tillgänglig för alla. 6

7 Om produktionen ska ligga här i Sverige måste vi intressera fler för väv/textilbranschen Gärna gemensamma utställningar i projektform skolor och andra aktörer. Materialförsörjningen är basen och måste vara lättillgänglig Kvalitet och lokal produktion ledord! Vi vill producera så nära som möjligt, dvs i Sverige. Samnyttjande olika aktörer står för olika delar (maskiner, lokaler, personal) i gemensam satsning. Vävstolen är ett forskningsredskap Mötesplatser ta vara på det som redan finns, museer, kulturhus, bibliotek mm. Vävcirkus Titta från så många håll som möjligt Visa industri och vävstugor tidigt för barn Inga möten utan en mötesplats Detta är för alla vävintresserade i hela Europa. Barn/skolor. Akademiska världen. Formgivare/design. Textilproducenter. Viktigt att komma igång med aktiviteter snarast, medans glöden ännu finns När det gäller lokal går åsikterna i två riktningar Det behövs absolut en lokal, där alla aktörer finns representerade på något sätt. Ett ställe som fungerar som en samlingspunkt/startpunkt för besökare Det behövs ingen egen lokal, bättre och mer flexibelt att använda befintliga lokaler. En fast lokal innebär bl a stora personalkostnader, pengar som istället kan användas på aktiviteter mm de första åren. Några svar på frågan vilka framgångsfaktorerna för ett vävcenter skulle kunna vara: Hela kedjan vävaktiviteter + mat och logi, + andra upplevelser som bygden kan erbjuda Många aktörer, entusiasm och engagemang, drivkraft, dialog, hållbarhetstänk Att alla vinner något, blir stimulerade, lockade samt att alla vill bidra. Att man ser att projektet/satsningen växer och går vidare. Att ungdomar lär sig Samarbete inom branschen. Billig och liten administration Nätverkstänkande Virtuell portal nödvändigt Att alla vinner något, blir stimulerade/lockade samt att alla vill bidra. Att man ser att projektet/satsningen växer och går vidare. Under workshopen 24 maj på Rydal var syftet att deltagarna tillsammans skulle vidareutveckla det som kommit fram vid intervjuerna om hur arenan/mötesplatsen för vävning skulle kunna se ut. De frågor som man arbetade med under dagen var Hur ser 7

8 vävcentrat/arenan ut 2023? Vad kan vi göra idag, 2013, för att nå önskemålen om ett vävcentra/arena i Sjuhärad? Här är några av bilderna: 2023: Fungerar vi som ett nationellt kompetenscentrum för vävning Fungerar vi som en kompetensresurs för företagen i Sjuhärad Går samarbetet över oväntade gränser Har vi en bra virtuell mötesplats Är centrat en viktig förvaltare av vårt kulturarv Är centrat ett välkänt besöksmål Har vi ett nätverk för samarbete och utveckling Är vi en kunskaps- och materialbank inom all vävning Har vi vävundervisning med hög kvalitet, där handvävning och industriell vävning kan mötas. Finns det möjligheter till provproduktion för ensamvävare Har vi startat en butik som säljer unika, lokala vävprodukter Är vi ett internationellt turistmål Är handvävning ett program på gymnasienivå och det finns en högskoleutbildning i vävning igen Hur ska en fortsättning se ut? Det har varit fyra intensiva månader med många intressanta möten och samtal. Att komma fram till en helt färdig organisation för en fortsättning har det inte funnits tidsutrymme för. Däremot har ju idéerna flödat och det syns förhoppningsvis i denna rapport. Jag är övertygad om att personliga möten är det som ger mest och det är min förhoppning att det ska vara ett stadigt ben i den fortsatta processen att utveckla ett vävcenter/en vävarena. Vad ska det då bli av alla dessa goda viljor och idéer? Utifrån vad som kommit fram i intervjuer och workshop samt i möten med styrgruppen känns det angeläget att snarast komma igång med en fortsättning då det finns ett stort intresse att utveckla samarbete i riktning mot ett vävcenter. Ett förslag utifrån förstudien och analys i styrgruppen är därför att bilda en förening, med representanter från alla aktörer i målgruppen, som under 1, max 2 år, arbetar med att ta fram en permanent organisation. Parallellt ska föreningen även arbeta med aktiviteter/arrangemang/nätverk för att smida medan järnet är varmt dvs ta vara på alla de idéer och den entusiasm som kommit fram i förstudien. Visionen är att skapa en verksamhet som sätter svensk vävning både på den nationella och internationella kartan. Det sker genom ett aktivt och gränslöst samarbete mellan aktörer med koppling till tekniken vävning. Verksamheten ska ha sin bas hos Sjuhärads vävaktörer, men samverka med aktörer både inom och utanför Sveriges gränser. Vävcentrat ska bl a erbjuda arrangemang och aktiviteter som lockar besökare från när och fjärran till Sjuhärad. 8

9 Här är några förslag på aktiviteter att starta omgående med: En virtuell informationsportal för alla aktörer i föreningen/organisationen En samlingsutställning från alla aktörer Vävning i Sverige - från förläggargård och vävstugor till industri. En utställning som ska vara tillgänglig både virtuellt och fysiskt. En vävkarta virtuell och fysisk, med information om all verksamhet som har med vävning att göra i Sjuhärad, med flera olika syften/målgrupper: o att visa mängden textil/vävverksamhet för intressenter i branschen o att visa intressanta besöksmål för turister Ett konkret samarbete mellan industri och handvävare, ett önskemål som framkommit i studien. Utredning om behovet av framtida lokal för besökare och vävcentrats organisation I slutet av detta avsnitt kommer fler exempel på önskade aktiviteter som har kommit fram i förstudien, men också i projektet Ett lyft för vävningen. Tänkbara arenor för aktiviteter. Bibliotek/kulturhus Borås museum Fristads folkhögskola Förläggargårdarna Industrierna Rydals museum Textilmuseet (2014) Textilhögskolan Vävstugor Ytterligare förslag på aktiviteter från deltagare i förstudien och Ett lyft för vävningen Vävvandring med öppna förläggargårdar och vävstugor en helg - precis som man har konstvandringar eller slöjdvandringar. Samarbeta med det som redan arrangeras. Öppen vävskola Vandringar med föredrag om vävning, förläggargårdar, bygdens textila historia, nutida verksamhet Textilhistorisk vandring gå i väverskornas spår. Utbildningar, intressanta för långväga besökare Teknikkunskapsutbyte Samordnade studiebesök av internationella besökare/gäster/forskare Skapa fler arbetstillfällen genom samarbetsprojekt där man utvecklar nya idéer/produkter Locka till textilutbildningarna Samarbete mellan skolor och vävstugor Samarbete handvävare och industri 9

10 Öppen vävning - dels för att visa, dels för att få prova på Kursverksamhet kombinera bo på förläggargård och vävkurs en helg eller en vecka (som t ex och Sommarkurser möjlighet för kursanordnare att hyra in sig Hyra "ateljévävstol" + boende, för att utveckla en idé man har (som ateljéerna vid Akvarellmuseet på Tjörn). Samarbete med stipendiegivare? Samordning av utställningar och försäljning av vävt från vävstugor, från proffsvävare/konstvävare, gärna på teman Skolor - besöksverksamhet för elever, stora och små Prova på vävning för barn Möten mellan barn och vävstugor Utbildning för butikspersonal inom kläd- och textilbranschen Seminarier om vävningens framtid Utbildning för kvinnliga vävare som vill utveckla sitt vävande till företagande à la Dalarna Hantverk/vävning är ett sätt att motivera invandrade att lära sig språket man får något att berätta om från sitt hemland när man t ex väver. (Här det finns möjligheter att hitta formgivare från andra kulturer) Finansiering I det fortsatta arbetet är ett samarbete mellan samtliga aktörer avgörande. Studieförbundet Vuxenskolan kan ta den samordnande rollen för att bilda föreningen. Föreningen blir sedan huvudman för det fortsatta arbetet, dvs att söka finansiering för en fortsättning enligt förslagen i rapporten. Detta arbete kommer att starta i hösten Eva Gustafson, Uddevalla 28 juni 2013 Bilagor: Vadstena turistekonomisk analys. Följande personer har blivit kontaktade i förstudien via samtal/ intervju och/eller deltagit i workshop 24 maj. Thomas Andréen, Förläggargårdsföreningen Annika Andersson, Leader Sjuhärad Rutger Bornefalk, Industri- Textil Jobs, Kinna Eva Blomqvist, Textilmuseet, Borås Birgit Carlsson, Väverska, Istorp Jan Carlstein, Rydboholm textil Hans Christensson, Väv i Väst Sofie Dahlén, Bolon, Ulricehamn Sara Degerfält, studerande på Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, Göteborg 10

11 Marita Curran, BoråsBorås Per Ekelund, Ekelunds linneväveri, Horred Birgitta Eliason, Kinnahults gård Susanne Harrysson, Slöjd i Väst och Svenska Vävrådet Karin Hedberg, Ateljé Westragothia, Kinna Viktoria Holmqvist, Textilmuseet, Borås Marie- Louise Johansson, Textilmuseet, Borås Petra Johansson, Rydals museum Birgitta Jönsson, Fristads folkhögskola Helena Jönsson, Atelje Westragothia, Kinna Marita Jönsson, Konst- och kulturavdelningen, Region Halland Inge Karlsson, Blomqvist/Nordiska garner och textil, Överlida Thomas Kristiansson, AK Snickeri, Öxabäck Ulrika Kullenberg, Textilmuseet, Borås Camilla Larsson, Rydboholm textil Siv Larson, Lydde Gård, Kinna Torbjörn Lindström, Slöjd i Väst Anne Ludvigson, Ludvig Svensson, Kinna Jan Lundin, Lundins skedfabrik, Dalsjöfors Anita Nilsdotter, Väv i Väst Peter Otell, Kasthall, Kinna Angelica Persson, Märta Måås Fjetterström AB, Båstad Ulla Ranglin, Textilhögskolan Borås Friedrike Roedenbeck, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Stockholm Miriam Sannum, Studieförbundet Vuxenskolan Anneli Schwartz, Textilhögskolan Borås Christina Shearer, Rydals museum Annika Sjöberg, SOFI, Göteborgs universitet Maria Stawåsen, Vävkompaniet, Borås Åsa Stentoft, Slöjd i Skåne Maiko Tanaka, konstvävare/mastersexamen, Textilhögskolan, Borås Kristin Virén, studerande på slöjdlärarprogrammet, Borås Sara Vogel- Rödin, Not Quite, Fängersfors Samt 14 representanter för vävstugor/väverskor i Sjuhärad, som hade svarat positivt på enkäten i SV s projekt Ett lyft för vävningen och deltog i en samtalskväll om vävning. Styrgruppen Eva Gustafson, projektledare; Maria Hultberg, Studieförbundet Vuxenskolan; Rolf Danielsson, Västarvet; Hillevi Gunnarsson, Slöjd i Väst; Roland Haraldsson, Leader Sjuhärad. 11

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

14, 15, 16 maj 2009. Välkommen till Hälsinglands Vävdagar 2009!

14, 15, 16 maj 2009. Välkommen till Hälsinglands Vävdagar 2009! 14, 15, 16 maj 2009 Välkommen till Hälsinglands Vävdagar 2009! Företagare i branschen har försäljning av garn, vävstolar, vävredskap m m i Holma-Helsinglands fabrikslokaler i Sörforsa. Textila utställningar,

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad 2015 2022 Sida: 2 (7) Inledning Kulturen spelar en allt viktigare roll för samhällsutvecklingen. Därför har också Mariestads kommun tagit fram en

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017

Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017 1 (10) Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 3 december 2014,dnr. KUN 176-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post: Kultursekretariatet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad Verksamhetsår 2013 www.forlaggargardar.se Styrelsen 2013 Thomas Andreén, Ordförande Leif-Åke Åkesson, Kassör Carin Nyhage, Sekreterare Birgitta

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Minnesanteckningar Munkedal 6 november 2008 kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Moderator Ann Palmnäs, Coach & Company, inledde dagen med att tala om vikten av att gräva där du står utan att

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Hantverksrundan 13-14/10, Tranemo-Svenljunga kl. 10-16 Datum:20121205 Journalnummer: 2008-008 BX Projekttid: 20120906-20121231 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på

Läs mer

RYDALS MUSEUM läsåret 2013/2014

RYDALS MUSEUM läsåret 2013/2014 1 RYDALS MUSEUM läsåret 2013/2014 Museet är inrymt i den gamla fabriken i Rydal. Spinneriet byggdes 1853 på initiativ av vävnadsförläggaren Sven Erikson. Från början spanns enkelt bomullsgarn, men från

Läs mer

Slutrapport. Gårdsbutiker i Sjuhärad Fas 1. Projekttid: 2013-07-15-2013-09-19. Projektledare: Malin Gustafsson. Styrgrupp:

Slutrapport. Gårdsbutiker i Sjuhärad Fas 1. Projekttid: 2013-07-15-2013-09-19. Projektledare: Malin Gustafsson. Styrgrupp: Slutrapport Gårdsbutiker i Sjuhärad Fas 1 Projekttid: 2013-07-15-2013-09-19 Projektledare: Malin Gustafsson Styrgrupp: Roland Haraldsson, Leader Sjuhärad Annika Andersson, Leader Sjuhärad Susann Gustafson,

Läs mer

Leadercheck. A Sökande. Namn och adress Föreningen kultur i obygden

Leadercheck. A Sökande. Namn och adress Föreningen kultur i obygden Leadercheck A Sökande Namn och adress Föreningen kultur i obygden E-post: borjeaxelsson@telia.com Organisations/personnummer 12295-472 Telefonnummer 325-332 Mobil 7-3116264 Fax Kassör Börje Axelsson B

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Projektnamn: Vedeldad stengodsugn Datum: 2015-10-25.. Diarienummer: 2014-149 AN.. Projekttid: 20150414-20151030. Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck RDCA - pilot 2012 Kulturcheckens namn Marks kommun, Rydal Design Center, Ulrika Kullenberg Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Animation med äldre Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Stanislaw Przybylski, projektledare Projektägare: Folkhälsosektionen, Landstinget i Jönköpings län Paula Bergman, Eva Timén Innehållsförteckning

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Workshop Utbildning i stadsnära matproduktion kopplat till entreprenörskap

Workshop Utbildning i stadsnära matproduktion kopplat till entreprenörskap Workshop Utbildning i stadsnära matproduktion kopplat till entreprenörskap 18 oktober 2013 kl. 13-16, Botaniska Trädgården Dagens syfte (från inbjudan):vi ser att det finns ett behov av att stärka möjligheterna

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Destination Viskan Journalnummer: 2008-5908 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och e-postadress)

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Väv i Väst Informationsblad nr 2, 2014

Väv i Väst Informationsblad nr 2, 2014 Väv i Väst Informationsblad nr 2, 2014 Ordföranden har ordet Så är då årsmötena avklarade både i Väv i Väst och i Riksföreningen. För Väv i Väst hölls mötet i på Slöjdens hus i Skövde. Förslaget att föreningen

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2010-08-30 Diarienummer:2008-008 AM Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Broderi som arkitektur Kulturcheckens namn Marks kommun, Rydal Design Center, Ida

Läs mer

Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande

Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande 1(9) 2006-04-05 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten Magnus Nordgren Tfn: 036-15 58 67 Mobilnr: 0705-42 22 58 E-post: magnus.nordgren@sjv.se Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Skulpturpark Hunnebostrand Projektpresentation 2011-04-28

Skulpturpark Hunnebostrand Projektpresentation 2011-04-28 Skulpturpark Hunnebostrand Projektpresentation 2011-04-28 bakgrund 3D visualisering baserad på ritningar från PEAB s och Sotenäsbostäders hemsidor Vy från norr Vy från sjösidan Vy från Norra hamnens

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Sölvesborg december 2006 Verksamhetsberättelse 2005-2006 Bakgrund Regionalt Resurscentrum för kvinnor i Blekinge (RRC Blekinge) var ett projekt som drevs av Region Blekinge i samarbete med NUTEK och Länsstyrelsen.

Läs mer

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Leaderkontorets anteckningar Ankomstdatum Diarienummer: 2011-080 O Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Toarpsdals Ovalbana / Staket Checkens (projektets) namn Fakúr islandshästförening Sökande (namn/förening)

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

textilmuseet.se Fashion Center Skaraborgsvägen 3A, Borås

textilmuseet.se Fashion Center Skaraborgsvägen 3A, Borås textilmuseet.se Fashion Center Skaraborgsvägen 3A, Borås Utställningsplatsen: Textilmuseet Utställningens titel: Textil Kraft textilindustri här där då & nu Utställningens varaktighet: Permanent utställning

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck KAVAI Företagscheckens namn Namn Sökande (Namn/Förening) 0706933944 Person-/Organisationsnummer Telefon

Läs mer

Projekttid: 2013-01-27-2013-09-30.

Projekttid: 2013-01-27-2013-09-30. 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Textrakt Mollaryd (Ursprungligen: Mollaryd Textstation) Datum: 2013-08-21.. Diarienummer: 2008.008 CA.. Projekttid: 2013-01-27-2013-09-30. Kontaktpersoner i projektet:

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Riddarordern Jamtlandicum Mer och bättre hästbaserade natur- och kulturupplevelser

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

I samarbete med Funäsdalen Berg & Hotell samt Studieförbundet Vuxenskolan

I samarbete med Funäsdalen Berg & Hotell samt Studieförbundet Vuxenskolan Ull & fjäll 2015 Funäsdalen En fjällvistelse med hantverkskurser för dig, och möjlighet till natur-och kulturupplevelser med familj och goda vänner. Lördag 8 augusti till torsdag 13 augusti 2015 Mer info

Läs mer

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Kommun Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Bollebygd Dals-Ed Essunga Essunga Falkenberg Falköping Färgelanda Grästorp

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Kulturnämnden Västra Götalandsregionen Box 764 451 26 UDDEVALLA Projektansökan Sista ansökningsdag 15 september (beslut november) 15 mars (beslut april/maj) Ansökan om projektstöd Sökande (organisation

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Studieförbundet NBV Journalnummer 20114034norr UMEÅ Skolgatan 48 903 27 Umeå E-postadress norr@nbv.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Ida Hillebjörk

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-03-25 2014-149 AH Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Nätverksträff ungdomsbibliotekarier, Skövde 2015-05-20

Nätverksträff ungdomsbibliotekarier, Skövde 2015-05-20 Nätverksträff ungdomsbibliotekarier, Skövde 2015-05-20 Deltagare andrea.haglund@uddevalla.se annette.olsson@harryda.se cecilia.gronholm@kungalv.se charlott.hjalm@gotene.se elin.boardy@lerum.se elin.a.johansson@toreboda.se

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2014-01-15 Diarienummer:2008-008 CS Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Kulturenar på kyrkogårdarna i Iorps paorat, inventering och dokumentation Kulturcheckens

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektnamn: Samling vid Brunnen - Reportrarna

Projektbeskrivning. Projektnamn: Samling vid Brunnen - Reportrarna Projektbeskrivning Projektnamn: Samling vid Brunnen - Reportrarna Kort bakgrundsbeskrivning: Brunnen i Arkelstorp är en bygdegård med fantastisk historia om att dricka brunn. En plats som i dagsläget nyttjas

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2010-03-18 Diarienummer:2008-007 L Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Svenljunga BTK Ungdomscheckens namn Tinel Gherasim Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare.

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Foto: Filip Andersson; bild från Utländska tekniker och ingenjörer

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Fisketurism Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Rådde gård onsdag 8 januari 2014 Inspirationsträff om fisketurism arbetsgrupp skapad för fortsatt analys Ett 60-tal personer samlades

Läs mer

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick FÖRORD Denna skrift är en utvärdering av projektet Språkglädje och läslust 2007-2010 och en avstamp för att jobba vidare med läsfrämjande insatser. Projektledare:

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Kvinnligt företagande i Ydre

Kvinnligt företagande i Ydre Kvinnligt företagande i Ydre Mötesplatser är en viktig pusselbit för att nytänkande och positiv energi ska skapas. Det är ju trots allt i mötet som det händer, en tanke läggs ihop med en annan och blir

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM!

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! Kultur i tiden Upplevelsebaserat lärande Unikt industrilandskap Ditt utvidgade klassrum Gratis för förskola och grundskola i Marks kommun VI ÄR EN ARENA FÖR DIG! Vi kan erbjuda

Läs mer

Väv i Väst. Informationsblad nr 3, Ordföranden har ordet

Väv i Väst. Informationsblad nr 3, Ordföranden har ordet Väv i Väst Informationsblad nr 3, 2014 Ordföranden har ordet Så är då hösten här och vi har alla fått en ny Solvögat. Den här gången var den verkligen ny med ny redaktör, nytt fräscht utseende och även

Läs mer

Minnesanteckningar Kulturseminariet 2012-12-19

Minnesanteckningar Kulturseminariet 2012-12-19 Minnesanteckningar Kulturseminariet 2012-12-19 Kl 19.00-20.30 i Ställverket, Täljstenen Närvarande: ÅC Danell Titti Norling Ann Jörbrink Karlsson Inga-Lill Holm Ulla-Britt Holmér Elin-Cathrin Johansson

Läs mer

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare):

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium

Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium Inledning Arbete med fornlämningar i skog som utförts av Riksantikvarieämbetet i t ex regeringsuppdraget

Läs mer

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post.

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post. Projektplan - del 2 LEADER Ranrike Norra Bohuslän Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ung kultur från Sjuhärad Ungdomscheckens namn Västra Vi Unga distriktet Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Prisma Västra Götaland. En webbplats för människor, platser och berättelser om samhällsutvecklingen i Västsverige under industrialismen.

Prisma Västra Götaland. En webbplats för människor, platser och berättelser om samhällsutvecklingen i Västsverige under industrialismen. Prisma Västra Götaland En webbplats för människor, platser och berättelser om samhällsutvecklingen i Västsverige under industrialismen. Nästan allt vi tar för givet är en effekt av industrialiseringen!

Läs mer

Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp

Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp Bilaga 2 Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp Partnerskapets syfte Syftet med samarbetet mellan Västarvet och Hushållningssällskapet är att främja tanken att kulturarvet

Läs mer

Verksamhetsåret 2015

Verksamhetsåret 2015 Datum 2015-12-31 Verksamhetsberättelse 2015 för föreningen Sid 1 (6) Verksamhetsåret 2015 Bakgrund Årsmötet ägde rum på Hotell Swania i Trollhättan den 10/5-2015. Föreningen hade då verkat i fyra år efter

Läs mer

Slutrapport Servicepunkt Byxelkrok.

Slutrapport Servicepunkt Byxelkrok. 2013-10-04 Tillväxtverket Ärendeid 00162884 Diarienummer 2011003168 Slutrapport Servicepunkt Byxelkrok. Invigningen av Servicepunkt Byxelkrok. Foto Bo Lönnqvist Projektets syfte. Syftet med utvecklingsprojektet

Läs mer

MIDVINTERFEST Den stora julresan

MIDVINTERFEST Den stora julresan MIDVINTERFEST Den stora julresan Nu är det dags att söka till årets Midvinterfest på Bohusläns museum i Uddevalla! 2015 års tema är Den stora julresan. OBS! Sista ansökningsdag 1 september VAD ÄR MIDVINTERFEST?

Läs mer