Sjuhärad för vävningen in i framtiden. Slutrapport av förstudie ang nationellt vävcenter i Sjuhärad våren 2013.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjuhärad för vävningen in i framtiden. Slutrapport av förstudie ang nationellt vävcenter i Sjuhärad våren 2013."

Transkript

1 Sjuhärad för vävningen in i framtiden. Slutrapport av förstudie ang nationellt vävcenter i Sjuhärad våren Foto: Industri-Textil Job Foto: Lydde gård, Kinna.... Foto: Tobias Regell. Bolon.

2 Innehåll Sammanfattning Inledning/Bakgrund Vävning i Sverige och i Sjuhärad Mål och målgrupp Genomförande och resultat Hur ska en fortsättning se ut? Finansiering Bilagor Deltagare sidan Bilder omslag Överst Foto: Industri- Textil Job Mitten från vänster Lydde gård, Kinna Ett berg av trasmattor vid utomhusvävning. Handvävd löpare i lin och pappersgarn Nedersta raden från vänster SVT gjorde reportage i programmet Sverige! under utomhusvävningen. Från workshopen på Rydal 24 maj Bolon, Ulricehamn. Foto. Tobias Regell. 2

3 Sammanfattning I en förstudie har vi undersökt intresset för att utveckla en nationell/internationell mötesplats/arena för vävning i Sjuhärad. Sammanlagt har 56 personer kontaktats i samtal, intervjuats och/eller deltagit i 2 workshops. Intresset har varit stort från i stort sett samtliga kontaktade aktörer. Förstudiens förslag på fortsättning är att bilda en förening som har som mål att skapa en permanent organisation inom 1-2 år. Studieförbundet Vuxenskolan kan ta den samordnande rollen för att bilda föreningen. Föreningen blir sedan huvudman för det fortsatta arbetet, dvs att söka finansiering för en fortsättning enligt förslagen i rapporten. Projektet med förstudien ägs av Studieförbundet Vuxenskolan och finansieras av Leader Sjuhärad. Projektledare har varit Eva Gustafson. Styrgrupp Maria Hultberg, Studieförbundet Vuxenskolan; Rolf Danielsson, Västarvet; Hillevi Gunnarsson, Slöjd i Väst; Roland Haraldsson, Leader Sjuhärad. Alla som blivit kontaktade under förstudien får slutrapporten och den kommer att finnas tillgänglig för alla på Leader Sjuhärads och SV s respektive hemsidor. Inledning/Bakgrund Vävning har en lång och stark tradition i Sverige och särskilt i Sjuhäradsbygden. Många nutida industrier har sin början i textilindustrins utveckling. Med sin textila historia blir därför Sjuhärad en utmärkt plats för att utveckla en plattform som både bevarar kunskapen om vävning och tar vävningen in i framtiden. Här finns allt från vävstugor till internationell industrivävning via historiska mönstersamlingar och avancerad forskning. Det ger förutsättningarna för att utveckla ett forum för möten mellan alla aktörer inom vävning, professionella som amatörer, som leder till nya samarbeten samt skapa ett framåtblickande och samtidigt historiskt unikt besöksmål för turister. Under 2012 gjorde Eva Gustafson (på uppdrag av SV och Slöjd i Väst samt med stöd av Väv i Väst) en undersökning för att kartlägga intresset bland medlemmar i vävstugor i Västra Götaland samt medlemmar i Väv i Väst (en intresseförening) att engagera sig för att göra vävning mer tillgängligt för fler. Projektet kallades Ett lyft för vävningen. Det resulterade i en mängd goda idéer och en rad arrangemang, som t ex Vävdialog, en filmvisning, från ett forskningsprojekt på Textilhögskolan, ledd av Ulla Ranglin, THS, genomförd på 5 orter (Kinna, Skövde, Mölndal, Bengtsfors, Uddevalla) Vävkaféer på 5 orter (Tjörn, Borås, Göteborg, Skövde, Bengtsfors) Vävning på offentliga platser för att visa hantverket Resultatet av Ett lyft för vävningen kommer att publiceras på Väv i Västs hemsida samt Sveriges textilkonsulenters hemsida Som en utveckling av det projektet sökte SV anslag hos Leader Sjuhärad för den förstudie som redovisas här. Förstudien genomfördes 1 mars 30 juni 2013 på 50 % arbetstid och har undersökt intresset och möjligheterna för att starta forum/mötesplats/centrum/arena för vävning i Sjuhärad. Det har gjorts genom intervjuer med ett urval av aktörer inom vävning i Sjuhärad, även några externa, samt två workshops. 3

4 Vävning i Sverige och i Sjuhärad Det finns en rad textilföretag i Sjuhärad som har sin tillverkning lokalt, t ex: Kasthall, Bolon, Ekelunds linneväveri, AB Ludvig Svensson, Industri- Textil Job, Rydboholms textil, Bogesunds väveri. Några har valt att ta hem sin produktion till Sverige igen, t ex Ivanhoe och Bola strumpor, plockar- hem- produktionen. Utöver dessa finns även garnleverantörer (Blomqvist/Nordiska, Ås vävgarner och Berits vävstuga för att nämna några) och vävstolstillverkare (AK Snickeri/Öxabäck). Ingen annanstans finner man så många vävstugor som i Sverige. Det finns idag mer än 600 vävstugor (bara i Sjuhärad finns ett 30- tal vävstugor) med vävstolar som man kan komma och väva i personer väver regelbundet (www.textilhemslojd.se). Det finns en enorm kunskap om handvävning hos medlemmarna i dessa vävstugor som det är hög tid att föra vidare till nästa generation. Ofta har dessa vävstugor ett samarbete med något studieförbund. Under 2012 deltog 4689 unika personer i vävcirklar enbart i SV s regi i hela Sverige. Sätergläntan i Dalarna och HV (Handarbetets vänner) i Stockholm erbjuder vävutbildningar på heltid. Det gör även ett antal folkhögskolor i Sverige, varav Fristads i Sjuhärad har en lång tradition. En del av folkhögskolorna erbjuder även sommar- och/eller distanskurser. Det finns inget utbildningsprogram i enbart vävning på högskole- /universitetsnivå längre. Umeå universitet erbjuder enstaka distanskurser. Vävning ingår som ämne i Textilhögskolans olika program. Det finns ingen utbildning för vävlärare. Idag ordnas tre större arrangemang kring handvävning i Sverige: I Glimåkra, Skåne och i Forsa, Hälsingland ordnas årligen sk vävdagar med utställningar och försäljning. Branschorganisationen Svenska Vävrådet arrangerar vart tredje år en Vävmässa, med utställningar, försäljning, seminarieprogram mm var Borås värd, 2014 är det Umeås tur. För mer info: samt Riksföreningen för handvävning är en ideell organisation som samlar drygt 1600 enskilda medlemmar från hela landet. Det är hög tid att förvalta och utveckla kunskapen om vävning för framtiden så att den inte går förlorad. Kunskap om handvävning är nödvändigt i utvecklingen av textilier och även framtida textila alternativ, för en mer hållbar utveckling. På Textilhögskolan i Borås pågår bl a avancerad forskning kring nya textila material och användningsområden med Smart Textiles som ett stort projekt, se Genom citat nedan ges exempel på samarbete mellan handvävning och industri i Hälsingland samt aktuellt utvecklingsprojekt för handvävning i Dalarna. Arbeten som kan vara intressanta att titta på i en fortsättning av detta projekt. Citat ur en artikel om Växbo Lin i Hälsingland i tidningen Svenskt Konsthantverk 1/13: Ni har ingen handvävstol här ute 4

5 Nej, det har vi inte. Vi är ju en industri som måste producera så mycket som möjligt. I så fall måste man specialisera sig på något helt annat. Mer som konsthantverk, och det är vi inte bra på. Ingela Berntsson, vår formgivare, är bra på handvävning. Hon sitter ju och handväver allt ända tills vi har satt ett nytt mönster. Då har hon vävt under jättelång tid innan vi är säkra på att så ska vi ha det. Då sätter vi igång våra stolar. Citat från Fornby folkhögskolas hemsida: Region Dalarna och Tillväxtverket har gett Fornby folkhögskola projektmedel för att stärka kvinnors företagande i Dalarna. Fornby kommer att skapa en kurs för väverskor i länet som vill sälja sina alster. Kursen genomförs som en distanskurs med två- dagars kursträffar på skolan och däremellan kontakt via Internet. Kursen är inriktad på marknadsföring och textil formgivning. Kursen pågår från hösten 2013 till och med oktober Mål och målgrupp i förstudien Mål Utreda om behov och intresse finns för en mötesplats/arena för vävning. Ta fram förslag till finansiering och drift Ge förslag till verksamhet Ge förslag till lämpliga lokaler för verksamheten Att utifrån det som framkommer ta fram förslag till fortsatt en process med att utveckla en nationell arena/ mötesplats/ forum för vävning, i Sjuhärad. Målgrupp Representanter för väv- och textilbranschen, turistnäringen, kulturarv samt textil utbildning och forskning. Genomförande och resultat Totalt har 42 personer varit delaktiga i förstudien, dels i samtal/intervjuer, dels i workshops. Intervjuerna har till största delen skett hos respektive aktör. Övriga är genomförda per telefon. Det visade sig finnas ett mycket stort intresse för samarbete/nätverkande hos de aktörer som deltagit i förstudien. Vid ett tillfälle samlades dessutom 14 representanter för vävstugor/väverskor i Sjuhärad, som hade svarat positivt på enkäten i SV s projekt Ett lyft för vävningen. De visade ett stort intresse att engagera sig i vävningens framtid. En direkt följd av det mötet var en utställning på biblioteket i Kinna om vävning i anslutning till Väverskans dag, som firades för första gången 15 maj. 5

6 I en avslutande workshop för denna förstudie deltog 20 personer under en dag på Rydals konferenscenter. Miriam Sannum, SV, var processledare. Alla möten och samtal har givit en enorm mängd med information allt från tankar till konkreta idéer med den gemensamma nämnaren att man vill samarbeta kring att sätta svensk vävning på kartan. I samtliga intervjuer fick intervjupersonerna ge sin bild av och sin roll i ett framtida vävcenter/arena och utifrån begreppen: engagemang, framgångsfaktorer, målgrupper, din roll/ditt bidrag, kvalitet. Här kommer ett urval uttalanden från intervjuerna: Destinationsutvecklingsprojekt skapar arbetstillfällen se turistekonomisk analys av Vadstena spets 2012 (bilaga) som visar att en utställning om spetsar i Vadstena gav positiva verkningar på verksamheter som egentligen inte har något med hantverk att göra, bl a mat och logi. Stolthet över traditionen och historien som finns i Sjuhärad och en vilja att vävningen ska leva vidare. Stort intresse för att samarbeta gärna över oväntade gränser. Rätt i tiden då det satsas på vävning/hantverk på fler håll samtidigt. T ex Unescos immateriella kulturarv. Textilmuseets och textilhögskolans flytt till Simonsland/Textil Fashion Center Ser en stor potential och kraft i den entusiasm jag mött. En förutsättning för att lyckas är att samtliga involverade är delar med sig ur perspektivet win- win. Det finns ett internationellt intresse för svenskt hantverk/svenskproducerade produkter Organisationen måste vara tydlig. Det långsiktiga perspektivet nödvändigt. Ingen konkurrens med befintliga verksamheter bara samarbete för det gemensamma intresset: att sätta svensk vävning på kartan! Att locka fler att intressera sig för vävning och vävda produkter handvävda och industriellt vävda. Vävkunskap är nödvändigt att bevara. Bildningsperspektivet nödvändigt. Om vi vill behålla industrin i Sverige måste vi ha utbildningen också. Virtuell plats är bra. Det uppmuntrar till oväntade möten om man inte är bunden till en plats. Långsiktighet. Paraplyet/organisationen ska vara tydlig. Under detta kan delprojekt verka med olika aktörer och finansiärer. En virtuell portal är nödvändigt, det klarar man sig inte utan idag Portal nödvändigt! I dagens samhälle söker människor i mycket stor utsträckning information på nätet. En nätportal är därför absolut nödvändigt om man vill nå ut nationellt och internationellt. Dessutom kan en intern portal för de deltagande aktörerna fungera som en mötesplats, ett idébytarforum. Viktigt att lyfta fram kunskapen i Sjuhärad historien och traditionen! Göra historien och kulturen tillgänglig för alla. 6

7 Om produktionen ska ligga här i Sverige måste vi intressera fler för väv/textilbranschen Gärna gemensamma utställningar i projektform skolor och andra aktörer. Materialförsörjningen är basen och måste vara lättillgänglig Kvalitet och lokal produktion ledord! Vi vill producera så nära som möjligt, dvs i Sverige. Samnyttjande olika aktörer står för olika delar (maskiner, lokaler, personal) i gemensam satsning. Vävstolen är ett forskningsredskap Mötesplatser ta vara på det som redan finns, museer, kulturhus, bibliotek mm. Vävcirkus Titta från så många håll som möjligt Visa industri och vävstugor tidigt för barn Inga möten utan en mötesplats Detta är för alla vävintresserade i hela Europa. Barn/skolor. Akademiska världen. Formgivare/design. Textilproducenter. Viktigt att komma igång med aktiviteter snarast, medans glöden ännu finns När det gäller lokal går åsikterna i två riktningar Det behövs absolut en lokal, där alla aktörer finns representerade på något sätt. Ett ställe som fungerar som en samlingspunkt/startpunkt för besökare Det behövs ingen egen lokal, bättre och mer flexibelt att använda befintliga lokaler. En fast lokal innebär bl a stora personalkostnader, pengar som istället kan användas på aktiviteter mm de första åren. Några svar på frågan vilka framgångsfaktorerna för ett vävcenter skulle kunna vara: Hela kedjan vävaktiviteter + mat och logi, + andra upplevelser som bygden kan erbjuda Många aktörer, entusiasm och engagemang, drivkraft, dialog, hållbarhetstänk Att alla vinner något, blir stimulerade, lockade samt att alla vill bidra. Att man ser att projektet/satsningen växer och går vidare. Att ungdomar lär sig Samarbete inom branschen. Billig och liten administration Nätverkstänkande Virtuell portal nödvändigt Att alla vinner något, blir stimulerade/lockade samt att alla vill bidra. Att man ser att projektet/satsningen växer och går vidare. Under workshopen 24 maj på Rydal var syftet att deltagarna tillsammans skulle vidareutveckla det som kommit fram vid intervjuerna om hur arenan/mötesplatsen för vävning skulle kunna se ut. De frågor som man arbetade med under dagen var Hur ser 7

8 vävcentrat/arenan ut 2023? Vad kan vi göra idag, 2013, för att nå önskemålen om ett vävcentra/arena i Sjuhärad? Här är några av bilderna: 2023: Fungerar vi som ett nationellt kompetenscentrum för vävning Fungerar vi som en kompetensresurs för företagen i Sjuhärad Går samarbetet över oväntade gränser Har vi en bra virtuell mötesplats Är centrat en viktig förvaltare av vårt kulturarv Är centrat ett välkänt besöksmål Har vi ett nätverk för samarbete och utveckling Är vi en kunskaps- och materialbank inom all vävning Har vi vävundervisning med hög kvalitet, där handvävning och industriell vävning kan mötas. Finns det möjligheter till provproduktion för ensamvävare Har vi startat en butik som säljer unika, lokala vävprodukter Är vi ett internationellt turistmål Är handvävning ett program på gymnasienivå och det finns en högskoleutbildning i vävning igen Hur ska en fortsättning se ut? Det har varit fyra intensiva månader med många intressanta möten och samtal. Att komma fram till en helt färdig organisation för en fortsättning har det inte funnits tidsutrymme för. Däremot har ju idéerna flödat och det syns förhoppningsvis i denna rapport. Jag är övertygad om att personliga möten är det som ger mest och det är min förhoppning att det ska vara ett stadigt ben i den fortsatta processen att utveckla ett vävcenter/en vävarena. Vad ska det då bli av alla dessa goda viljor och idéer? Utifrån vad som kommit fram i intervjuer och workshop samt i möten med styrgruppen känns det angeläget att snarast komma igång med en fortsättning då det finns ett stort intresse att utveckla samarbete i riktning mot ett vävcenter. Ett förslag utifrån förstudien och analys i styrgruppen är därför att bilda en förening, med representanter från alla aktörer i målgruppen, som under 1, max 2 år, arbetar med att ta fram en permanent organisation. Parallellt ska föreningen även arbeta med aktiviteter/arrangemang/nätverk för att smida medan järnet är varmt dvs ta vara på alla de idéer och den entusiasm som kommit fram i förstudien. Visionen är att skapa en verksamhet som sätter svensk vävning både på den nationella och internationella kartan. Det sker genom ett aktivt och gränslöst samarbete mellan aktörer med koppling till tekniken vävning. Verksamheten ska ha sin bas hos Sjuhärads vävaktörer, men samverka med aktörer både inom och utanför Sveriges gränser. Vävcentrat ska bl a erbjuda arrangemang och aktiviteter som lockar besökare från när och fjärran till Sjuhärad. 8

9 Här är några förslag på aktiviteter att starta omgående med: En virtuell informationsportal för alla aktörer i föreningen/organisationen En samlingsutställning från alla aktörer Vävning i Sverige - från förläggargård och vävstugor till industri. En utställning som ska vara tillgänglig både virtuellt och fysiskt. En vävkarta virtuell och fysisk, med information om all verksamhet som har med vävning att göra i Sjuhärad, med flera olika syften/målgrupper: o att visa mängden textil/vävverksamhet för intressenter i branschen o att visa intressanta besöksmål för turister Ett konkret samarbete mellan industri och handvävare, ett önskemål som framkommit i studien. Utredning om behovet av framtida lokal för besökare och vävcentrats organisation I slutet av detta avsnitt kommer fler exempel på önskade aktiviteter som har kommit fram i förstudien, men också i projektet Ett lyft för vävningen. Tänkbara arenor för aktiviteter. Bibliotek/kulturhus Borås museum Fristads folkhögskola Förläggargårdarna Industrierna Rydals museum Textilmuseet (2014) Textilhögskolan Vävstugor Ytterligare förslag på aktiviteter från deltagare i förstudien och Ett lyft för vävningen Vävvandring med öppna förläggargårdar och vävstugor en helg - precis som man har konstvandringar eller slöjdvandringar. Samarbeta med det som redan arrangeras. Öppen vävskola Vandringar med föredrag om vävning, förläggargårdar, bygdens textila historia, nutida verksamhet Textilhistorisk vandring gå i väverskornas spår. Utbildningar, intressanta för långväga besökare Teknikkunskapsutbyte Samordnade studiebesök av internationella besökare/gäster/forskare Skapa fler arbetstillfällen genom samarbetsprojekt där man utvecklar nya idéer/produkter Locka till textilutbildningarna Samarbete mellan skolor och vävstugor Samarbete handvävare och industri 9

10 Öppen vävning - dels för att visa, dels för att få prova på Kursverksamhet kombinera bo på förläggargård och vävkurs en helg eller en vecka (som t ex och Sommarkurser möjlighet för kursanordnare att hyra in sig Hyra "ateljévävstol" + boende, för att utveckla en idé man har (som ateljéerna vid Akvarellmuseet på Tjörn). Samarbete med stipendiegivare? Samordning av utställningar och försäljning av vävt från vävstugor, från proffsvävare/konstvävare, gärna på teman Skolor - besöksverksamhet för elever, stora och små Prova på vävning för barn Möten mellan barn och vävstugor Utbildning för butikspersonal inom kläd- och textilbranschen Seminarier om vävningens framtid Utbildning för kvinnliga vävare som vill utveckla sitt vävande till företagande à la Dalarna Hantverk/vävning är ett sätt att motivera invandrade att lära sig språket man får något att berätta om från sitt hemland när man t ex väver. (Här det finns möjligheter att hitta formgivare från andra kulturer) Finansiering I det fortsatta arbetet är ett samarbete mellan samtliga aktörer avgörande. Studieförbundet Vuxenskolan kan ta den samordnande rollen för att bilda föreningen. Föreningen blir sedan huvudman för det fortsatta arbetet, dvs att söka finansiering för en fortsättning enligt förslagen i rapporten. Detta arbete kommer att starta i hösten Eva Gustafson, Uddevalla 28 juni 2013 Bilagor: Vadstena turistekonomisk analys. Följande personer har blivit kontaktade i förstudien via samtal/ intervju och/eller deltagit i workshop 24 maj. Thomas Andréen, Förläggargårdsföreningen Annika Andersson, Leader Sjuhärad Rutger Bornefalk, Industri- Textil Jobs, Kinna Eva Blomqvist, Textilmuseet, Borås Birgit Carlsson, Väverska, Istorp Jan Carlstein, Rydboholm textil Hans Christensson, Väv i Väst Sofie Dahlén, Bolon, Ulricehamn Sara Degerfält, studerande på Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, Göteborg 10

11 Marita Curran, BoråsBorås Per Ekelund, Ekelunds linneväveri, Horred Birgitta Eliason, Kinnahults gård Susanne Harrysson, Slöjd i Väst och Svenska Vävrådet Karin Hedberg, Ateljé Westragothia, Kinna Viktoria Holmqvist, Textilmuseet, Borås Marie- Louise Johansson, Textilmuseet, Borås Petra Johansson, Rydals museum Birgitta Jönsson, Fristads folkhögskola Helena Jönsson, Atelje Westragothia, Kinna Marita Jönsson, Konst- och kulturavdelningen, Region Halland Inge Karlsson, Blomqvist/Nordiska garner och textil, Överlida Thomas Kristiansson, AK Snickeri, Öxabäck Ulrika Kullenberg, Textilmuseet, Borås Camilla Larsson, Rydboholm textil Siv Larson, Lydde Gård, Kinna Torbjörn Lindström, Slöjd i Väst Anne Ludvigson, Ludvig Svensson, Kinna Jan Lundin, Lundins skedfabrik, Dalsjöfors Anita Nilsdotter, Väv i Väst Peter Otell, Kasthall, Kinna Angelica Persson, Märta Måås Fjetterström AB, Båstad Ulla Ranglin, Textilhögskolan Borås Friedrike Roedenbeck, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Stockholm Miriam Sannum, Studieförbundet Vuxenskolan Anneli Schwartz, Textilhögskolan Borås Christina Shearer, Rydals museum Annika Sjöberg, SOFI, Göteborgs universitet Maria Stawåsen, Vävkompaniet, Borås Åsa Stentoft, Slöjd i Skåne Maiko Tanaka, konstvävare/mastersexamen, Textilhögskolan, Borås Kristin Virén, studerande på slöjdlärarprogrammet, Borås Sara Vogel- Rödin, Not Quite, Fängersfors Samt 14 representanter för vävstugor/väverskor i Sjuhärad, som hade svarat positivt på enkäten i SV s projekt Ett lyft för vävningen och deltog i en samtalskväll om vävning. Styrgruppen Eva Gustafson, projektledare; Maria Hultberg, Studieförbundet Vuxenskolan; Rolf Danielsson, Västarvet; Hillevi Gunnarsson, Slöjd i Väst; Roland Haraldsson, Leader Sjuhärad. 11

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

Textilvetenskap. Vävningen och framtiden. Hur vävintresset kan väckas, ökas och bevaras hos unga. Av: Gunnel Andersson. Handledare: Margareta Nockert

Textilvetenskap. Vävningen och framtiden. Hur vävintresset kan väckas, ökas och bevaras hos unga. Av: Gunnel Andersson. Handledare: Margareta Nockert Textilvetenskap Magisteruppsats i Textilvetenskap 30 hp Vårterminen 2009 Vävningen och framtiden Hur vävintresset kan väckas, ökas och bevaras hos unga Av: Gunnel Andersson Handledare: Margareta Nockert

Läs mer

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Innehåll Inledning 2 Sjuhärads Profil 3 Strategi 4 Plan för kulturutveckling 6 Generella perspektiv 6 Långsiktiga mål 8 Kortsiktiga mål

Läs mer

Rapport från projekt Landsbygdskultur som grund för kvinnligt företagande förstudie

Rapport från projekt Landsbygdskultur som grund för kvinnligt företagande förstudie Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB Köpmangatan 2 972 38 Luleå Rapport från projekt Landsbygdskultur som grund för kvinnligt företagande förstudie Projektperiod: 2008-02-01-2008-08-31 25 augusti

Läs mer

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS Årsredovisning 2013 SAXGREPPET TÄLJA MOT TUMMEN TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS 2 nämnden för hemslöjdsfrågor årsredovisning

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

Innehåll... 1 Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Projektets övergripande syfte och mål... 3. Projektets mål... 3

Innehåll... 1 Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Projektets övergripande syfte och mål... 3. Projektets mål... 3 Innehåll Innehåll... 1 Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Projektets övergripande syfte och mål... 3 Projektets mål... 3 Utveckla Dig själv och Ditt företag... 4 Värdegrund... 4 Tematräffar... 5 Kom igång

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg

LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg Projektledaren har ordet För nästan sex år sedan gick startskottet för LINS-projektet (Landsbygdsutveckling

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

KKN-AKTÖRER I JÖNKÖPINGS LÄN

KKN-AKTÖRER I JÖNKÖPINGS LÄN KKN-AKTÖRER I JÖNKÖPINGS LÄN [2] INLEDNING Forskning framhäver ofta att de kulturella och kreativa näringarna kommer att ha en avgörande betydelse för städernas framtid. De städer som är attraktiva nog

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Svenskt Hästmuseum förstudierapport

Svenskt Hästmuseum förstudierapport Svenskt Hästmuseum förstudierapport av Gunnar Petersson November 2009 ISBN-978-91-977299-2-5 2 Förord Uppdraget är att ge ett allsidigt underlag inför beslut att etablera ett levande svenskt hästmuseum

Läs mer

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper 1 MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010 Paper Projekt och visioner om det lokal-globala biblioteket av Ingrid Atlestam och Lisbeth Stenberg Ingrid.Atlestam@vgregion.se, Lisbeth.Stenberg@vgregion.se,

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Kulturarv och landsbygdsutveckling

Kulturarv och landsbygdsutveckling Slutrapport Kulturarv och landsbygdsutveckling Kultur- och landsbygdsutveckling Rapport 2012:12 Författare Rolf Danielsson Västarvet Sara Roland Hushållningssällskapet Väst Kristina Wallman Hushållningssällskapet

Läs mer

ABM - det fjärde rummet

ABM - det fjärde rummet Sida 1 av 35 Regionbibliotek Västra Götaland, februari 2001 ABM - det fjärde rummet Rapport från ett idéprojekt - projektledare Tomas Olsson Innehåll: Förord ABM - en programförklaring ABM - vad är det?

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Vi vill göra en resa. Att förändra Limmareds framtid till en bättre plats att leva, bo och besöka. Tillsammans med alla hoppas vi på att hitta den bästa vägen dit.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Svar på motion, kreativa sektorn utvecklar Arboga

Svar på motion, kreativa sektorn utvecklar Arboga ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-10-11 Blad 23 Ks125 Au 127 Dnr 252/2008-101 Svar på motion, kreativa sektorn utvecklar Arboga Till kommunfullmäktige den 18 december

Läs mer