Sjuhärad för vävningen in i framtiden. Slutrapport av förstudie ang nationellt vävcenter i Sjuhärad våren 2013.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjuhärad för vävningen in i framtiden. Slutrapport av förstudie ang nationellt vävcenter i Sjuhärad våren 2013."

Transkript

1 Sjuhärad för vävningen in i framtiden. Slutrapport av förstudie ang nationellt vävcenter i Sjuhärad våren Foto: Industri-Textil Job Foto: Lydde gård, Kinna.... Foto: Tobias Regell. Bolon.

2 Innehåll Sammanfattning Inledning/Bakgrund Vävning i Sverige och i Sjuhärad Mål och målgrupp Genomförande och resultat Hur ska en fortsättning se ut? Finansiering Bilagor Deltagare sidan Bilder omslag Överst Foto: Industri- Textil Job Mitten från vänster Lydde gård, Kinna Ett berg av trasmattor vid utomhusvävning. Handvävd löpare i lin och pappersgarn Nedersta raden från vänster SVT gjorde reportage i programmet Sverige! under utomhusvävningen. Från workshopen på Rydal 24 maj Bolon, Ulricehamn. Foto. Tobias Regell. 2

3 Sammanfattning I en förstudie har vi undersökt intresset för att utveckla en nationell/internationell mötesplats/arena för vävning i Sjuhärad. Sammanlagt har 56 personer kontaktats i samtal, intervjuats och/eller deltagit i 2 workshops. Intresset har varit stort från i stort sett samtliga kontaktade aktörer. Förstudiens förslag på fortsättning är att bilda en förening som har som mål att skapa en permanent organisation inom 1-2 år. Studieförbundet Vuxenskolan kan ta den samordnande rollen för att bilda föreningen. Föreningen blir sedan huvudman för det fortsatta arbetet, dvs att söka finansiering för en fortsättning enligt förslagen i rapporten. Projektet med förstudien ägs av Studieförbundet Vuxenskolan och finansieras av Leader Sjuhärad. Projektledare har varit Eva Gustafson. Styrgrupp Maria Hultberg, Studieförbundet Vuxenskolan; Rolf Danielsson, Västarvet; Hillevi Gunnarsson, Slöjd i Väst; Roland Haraldsson, Leader Sjuhärad. Alla som blivit kontaktade under förstudien får slutrapporten och den kommer att finnas tillgänglig för alla på Leader Sjuhärads och SV s respektive hemsidor. Inledning/Bakgrund Vävning har en lång och stark tradition i Sverige och särskilt i Sjuhäradsbygden. Många nutida industrier har sin början i textilindustrins utveckling. Med sin textila historia blir därför Sjuhärad en utmärkt plats för att utveckla en plattform som både bevarar kunskapen om vävning och tar vävningen in i framtiden. Här finns allt från vävstugor till internationell industrivävning via historiska mönstersamlingar och avancerad forskning. Det ger förutsättningarna för att utveckla ett forum för möten mellan alla aktörer inom vävning, professionella som amatörer, som leder till nya samarbeten samt skapa ett framåtblickande och samtidigt historiskt unikt besöksmål för turister. Under 2012 gjorde Eva Gustafson (på uppdrag av SV och Slöjd i Väst samt med stöd av Väv i Väst) en undersökning för att kartlägga intresset bland medlemmar i vävstugor i Västra Götaland samt medlemmar i Väv i Väst (en intresseförening) att engagera sig för att göra vävning mer tillgängligt för fler. Projektet kallades Ett lyft för vävningen. Det resulterade i en mängd goda idéer och en rad arrangemang, som t ex Vävdialog, en filmvisning, från ett forskningsprojekt på Textilhögskolan, ledd av Ulla Ranglin, THS, genomförd på 5 orter (Kinna, Skövde, Mölndal, Bengtsfors, Uddevalla) Vävkaféer på 5 orter (Tjörn, Borås, Göteborg, Skövde, Bengtsfors) Vävning på offentliga platser för att visa hantverket Resultatet av Ett lyft för vävningen kommer att publiceras på Väv i Västs hemsida samt Sveriges textilkonsulenters hemsida Som en utveckling av det projektet sökte SV anslag hos Leader Sjuhärad för den förstudie som redovisas här. Förstudien genomfördes 1 mars 30 juni 2013 på 50 % arbetstid och har undersökt intresset och möjligheterna för att starta forum/mötesplats/centrum/arena för vävning i Sjuhärad. Det har gjorts genom intervjuer med ett urval av aktörer inom vävning i Sjuhärad, även några externa, samt två workshops. 3

4 Vävning i Sverige och i Sjuhärad Det finns en rad textilföretag i Sjuhärad som har sin tillverkning lokalt, t ex: Kasthall, Bolon, Ekelunds linneväveri, AB Ludvig Svensson, Industri- Textil Job, Rydboholms textil, Bogesunds väveri. Några har valt att ta hem sin produktion till Sverige igen, t ex Ivanhoe och Bola strumpor, plockar- hem- produktionen. Utöver dessa finns även garnleverantörer (Blomqvist/Nordiska, Ås vävgarner och Berits vävstuga för att nämna några) och vävstolstillverkare (AK Snickeri/Öxabäck). Ingen annanstans finner man så många vävstugor som i Sverige. Det finns idag mer än 600 vävstugor (bara i Sjuhärad finns ett 30- tal vävstugor) med vävstolar som man kan komma och väva i personer väver regelbundet (www.textilhemslojd.se). Det finns en enorm kunskap om handvävning hos medlemmarna i dessa vävstugor som det är hög tid att föra vidare till nästa generation. Ofta har dessa vävstugor ett samarbete med något studieförbund. Under 2012 deltog 4689 unika personer i vävcirklar enbart i SV s regi i hela Sverige. Sätergläntan i Dalarna och HV (Handarbetets vänner) i Stockholm erbjuder vävutbildningar på heltid. Det gör även ett antal folkhögskolor i Sverige, varav Fristads i Sjuhärad har en lång tradition. En del av folkhögskolorna erbjuder även sommar- och/eller distanskurser. Det finns inget utbildningsprogram i enbart vävning på högskole- /universitetsnivå längre. Umeå universitet erbjuder enstaka distanskurser. Vävning ingår som ämne i Textilhögskolans olika program. Det finns ingen utbildning för vävlärare. Idag ordnas tre större arrangemang kring handvävning i Sverige: I Glimåkra, Skåne och i Forsa, Hälsingland ordnas årligen sk vävdagar med utställningar och försäljning. Branschorganisationen Svenska Vävrådet arrangerar vart tredje år en Vävmässa, med utställningar, försäljning, seminarieprogram mm var Borås värd, 2014 är det Umeås tur. För mer info: samt Riksföreningen för handvävning är en ideell organisation som samlar drygt 1600 enskilda medlemmar från hela landet. Det är hög tid att förvalta och utveckla kunskapen om vävning för framtiden så att den inte går förlorad. Kunskap om handvävning är nödvändigt i utvecklingen av textilier och även framtida textila alternativ, för en mer hållbar utveckling. På Textilhögskolan i Borås pågår bl a avancerad forskning kring nya textila material och användningsområden med Smart Textiles som ett stort projekt, se Genom citat nedan ges exempel på samarbete mellan handvävning och industri i Hälsingland samt aktuellt utvecklingsprojekt för handvävning i Dalarna. Arbeten som kan vara intressanta att titta på i en fortsättning av detta projekt. Citat ur en artikel om Växbo Lin i Hälsingland i tidningen Svenskt Konsthantverk 1/13: Ni har ingen handvävstol här ute 4

5 Nej, det har vi inte. Vi är ju en industri som måste producera så mycket som möjligt. I så fall måste man specialisera sig på något helt annat. Mer som konsthantverk, och det är vi inte bra på. Ingela Berntsson, vår formgivare, är bra på handvävning. Hon sitter ju och handväver allt ända tills vi har satt ett nytt mönster. Då har hon vävt under jättelång tid innan vi är säkra på att så ska vi ha det. Då sätter vi igång våra stolar. Citat från Fornby folkhögskolas hemsida: Region Dalarna och Tillväxtverket har gett Fornby folkhögskola projektmedel för att stärka kvinnors företagande i Dalarna. Fornby kommer att skapa en kurs för väverskor i länet som vill sälja sina alster. Kursen genomförs som en distanskurs med två- dagars kursträffar på skolan och däremellan kontakt via Internet. Kursen är inriktad på marknadsföring och textil formgivning. Kursen pågår från hösten 2013 till och med oktober Mål och målgrupp i förstudien Mål Utreda om behov och intresse finns för en mötesplats/arena för vävning. Ta fram förslag till finansiering och drift Ge förslag till verksamhet Ge förslag till lämpliga lokaler för verksamheten Att utifrån det som framkommer ta fram förslag till fortsatt en process med att utveckla en nationell arena/ mötesplats/ forum för vävning, i Sjuhärad. Målgrupp Representanter för väv- och textilbranschen, turistnäringen, kulturarv samt textil utbildning och forskning. Genomförande och resultat Totalt har 42 personer varit delaktiga i förstudien, dels i samtal/intervjuer, dels i workshops. Intervjuerna har till största delen skett hos respektive aktör. Övriga är genomförda per telefon. Det visade sig finnas ett mycket stort intresse för samarbete/nätverkande hos de aktörer som deltagit i förstudien. Vid ett tillfälle samlades dessutom 14 representanter för vävstugor/väverskor i Sjuhärad, som hade svarat positivt på enkäten i SV s projekt Ett lyft för vävningen. De visade ett stort intresse att engagera sig i vävningens framtid. En direkt följd av det mötet var en utställning på biblioteket i Kinna om vävning i anslutning till Väverskans dag, som firades för första gången 15 maj. 5

6 I en avslutande workshop för denna förstudie deltog 20 personer under en dag på Rydals konferenscenter. Miriam Sannum, SV, var processledare. Alla möten och samtal har givit en enorm mängd med information allt från tankar till konkreta idéer med den gemensamma nämnaren att man vill samarbeta kring att sätta svensk vävning på kartan. I samtliga intervjuer fick intervjupersonerna ge sin bild av och sin roll i ett framtida vävcenter/arena och utifrån begreppen: engagemang, framgångsfaktorer, målgrupper, din roll/ditt bidrag, kvalitet. Här kommer ett urval uttalanden från intervjuerna: Destinationsutvecklingsprojekt skapar arbetstillfällen se turistekonomisk analys av Vadstena spets 2012 (bilaga) som visar att en utställning om spetsar i Vadstena gav positiva verkningar på verksamheter som egentligen inte har något med hantverk att göra, bl a mat och logi. Stolthet över traditionen och historien som finns i Sjuhärad och en vilja att vävningen ska leva vidare. Stort intresse för att samarbeta gärna över oväntade gränser. Rätt i tiden då det satsas på vävning/hantverk på fler håll samtidigt. T ex Unescos immateriella kulturarv. Textilmuseets och textilhögskolans flytt till Simonsland/Textil Fashion Center Ser en stor potential och kraft i den entusiasm jag mött. En förutsättning för att lyckas är att samtliga involverade är delar med sig ur perspektivet win- win. Det finns ett internationellt intresse för svenskt hantverk/svenskproducerade produkter Organisationen måste vara tydlig. Det långsiktiga perspektivet nödvändigt. Ingen konkurrens med befintliga verksamheter bara samarbete för det gemensamma intresset: att sätta svensk vävning på kartan! Att locka fler att intressera sig för vävning och vävda produkter handvävda och industriellt vävda. Vävkunskap är nödvändigt att bevara. Bildningsperspektivet nödvändigt. Om vi vill behålla industrin i Sverige måste vi ha utbildningen också. Virtuell plats är bra. Det uppmuntrar till oväntade möten om man inte är bunden till en plats. Långsiktighet. Paraplyet/organisationen ska vara tydlig. Under detta kan delprojekt verka med olika aktörer och finansiärer. En virtuell portal är nödvändigt, det klarar man sig inte utan idag Portal nödvändigt! I dagens samhälle söker människor i mycket stor utsträckning information på nätet. En nätportal är därför absolut nödvändigt om man vill nå ut nationellt och internationellt. Dessutom kan en intern portal för de deltagande aktörerna fungera som en mötesplats, ett idébytarforum. Viktigt att lyfta fram kunskapen i Sjuhärad historien och traditionen! Göra historien och kulturen tillgänglig för alla. 6

7 Om produktionen ska ligga här i Sverige måste vi intressera fler för väv/textilbranschen Gärna gemensamma utställningar i projektform skolor och andra aktörer. Materialförsörjningen är basen och måste vara lättillgänglig Kvalitet och lokal produktion ledord! Vi vill producera så nära som möjligt, dvs i Sverige. Samnyttjande olika aktörer står för olika delar (maskiner, lokaler, personal) i gemensam satsning. Vävstolen är ett forskningsredskap Mötesplatser ta vara på det som redan finns, museer, kulturhus, bibliotek mm. Vävcirkus Titta från så många håll som möjligt Visa industri och vävstugor tidigt för barn Inga möten utan en mötesplats Detta är för alla vävintresserade i hela Europa. Barn/skolor. Akademiska världen. Formgivare/design. Textilproducenter. Viktigt att komma igång med aktiviteter snarast, medans glöden ännu finns När det gäller lokal går åsikterna i två riktningar Det behövs absolut en lokal, där alla aktörer finns representerade på något sätt. Ett ställe som fungerar som en samlingspunkt/startpunkt för besökare Det behövs ingen egen lokal, bättre och mer flexibelt att använda befintliga lokaler. En fast lokal innebär bl a stora personalkostnader, pengar som istället kan användas på aktiviteter mm de första åren. Några svar på frågan vilka framgångsfaktorerna för ett vävcenter skulle kunna vara: Hela kedjan vävaktiviteter + mat och logi, + andra upplevelser som bygden kan erbjuda Många aktörer, entusiasm och engagemang, drivkraft, dialog, hållbarhetstänk Att alla vinner något, blir stimulerade, lockade samt att alla vill bidra. Att man ser att projektet/satsningen växer och går vidare. Att ungdomar lär sig Samarbete inom branschen. Billig och liten administration Nätverkstänkande Virtuell portal nödvändigt Att alla vinner något, blir stimulerade/lockade samt att alla vill bidra. Att man ser att projektet/satsningen växer och går vidare. Under workshopen 24 maj på Rydal var syftet att deltagarna tillsammans skulle vidareutveckla det som kommit fram vid intervjuerna om hur arenan/mötesplatsen för vävning skulle kunna se ut. De frågor som man arbetade med under dagen var Hur ser 7

8 vävcentrat/arenan ut 2023? Vad kan vi göra idag, 2013, för att nå önskemålen om ett vävcentra/arena i Sjuhärad? Här är några av bilderna: 2023: Fungerar vi som ett nationellt kompetenscentrum för vävning Fungerar vi som en kompetensresurs för företagen i Sjuhärad Går samarbetet över oväntade gränser Har vi en bra virtuell mötesplats Är centrat en viktig förvaltare av vårt kulturarv Är centrat ett välkänt besöksmål Har vi ett nätverk för samarbete och utveckling Är vi en kunskaps- och materialbank inom all vävning Har vi vävundervisning med hög kvalitet, där handvävning och industriell vävning kan mötas. Finns det möjligheter till provproduktion för ensamvävare Har vi startat en butik som säljer unika, lokala vävprodukter Är vi ett internationellt turistmål Är handvävning ett program på gymnasienivå och det finns en högskoleutbildning i vävning igen Hur ska en fortsättning se ut? Det har varit fyra intensiva månader med många intressanta möten och samtal. Att komma fram till en helt färdig organisation för en fortsättning har det inte funnits tidsutrymme för. Däremot har ju idéerna flödat och det syns förhoppningsvis i denna rapport. Jag är övertygad om att personliga möten är det som ger mest och det är min förhoppning att det ska vara ett stadigt ben i den fortsatta processen att utveckla ett vävcenter/en vävarena. Vad ska det då bli av alla dessa goda viljor och idéer? Utifrån vad som kommit fram i intervjuer och workshop samt i möten med styrgruppen känns det angeläget att snarast komma igång med en fortsättning då det finns ett stort intresse att utveckla samarbete i riktning mot ett vävcenter. Ett förslag utifrån förstudien och analys i styrgruppen är därför att bilda en förening, med representanter från alla aktörer i målgruppen, som under 1, max 2 år, arbetar med att ta fram en permanent organisation. Parallellt ska föreningen även arbeta med aktiviteter/arrangemang/nätverk för att smida medan järnet är varmt dvs ta vara på alla de idéer och den entusiasm som kommit fram i förstudien. Visionen är att skapa en verksamhet som sätter svensk vävning både på den nationella och internationella kartan. Det sker genom ett aktivt och gränslöst samarbete mellan aktörer med koppling till tekniken vävning. Verksamheten ska ha sin bas hos Sjuhärads vävaktörer, men samverka med aktörer både inom och utanför Sveriges gränser. Vävcentrat ska bl a erbjuda arrangemang och aktiviteter som lockar besökare från när och fjärran till Sjuhärad. 8

9 Här är några förslag på aktiviteter att starta omgående med: En virtuell informationsportal för alla aktörer i föreningen/organisationen En samlingsutställning från alla aktörer Vävning i Sverige - från förläggargård och vävstugor till industri. En utställning som ska vara tillgänglig både virtuellt och fysiskt. En vävkarta virtuell och fysisk, med information om all verksamhet som har med vävning att göra i Sjuhärad, med flera olika syften/målgrupper: o att visa mängden textil/vävverksamhet för intressenter i branschen o att visa intressanta besöksmål för turister Ett konkret samarbete mellan industri och handvävare, ett önskemål som framkommit i studien. Utredning om behovet av framtida lokal för besökare och vävcentrats organisation I slutet av detta avsnitt kommer fler exempel på önskade aktiviteter som har kommit fram i förstudien, men också i projektet Ett lyft för vävningen. Tänkbara arenor för aktiviteter. Bibliotek/kulturhus Borås museum Fristads folkhögskola Förläggargårdarna Industrierna Rydals museum Textilmuseet (2014) Textilhögskolan Vävstugor Ytterligare förslag på aktiviteter från deltagare i förstudien och Ett lyft för vävningen Vävvandring med öppna förläggargårdar och vävstugor en helg - precis som man har konstvandringar eller slöjdvandringar. Samarbeta med det som redan arrangeras. Öppen vävskola Vandringar med föredrag om vävning, förläggargårdar, bygdens textila historia, nutida verksamhet Textilhistorisk vandring gå i väverskornas spår. Utbildningar, intressanta för långväga besökare Teknikkunskapsutbyte Samordnade studiebesök av internationella besökare/gäster/forskare Skapa fler arbetstillfällen genom samarbetsprojekt där man utvecklar nya idéer/produkter Locka till textilutbildningarna Samarbete mellan skolor och vävstugor Samarbete handvävare och industri 9

10 Öppen vävning - dels för att visa, dels för att få prova på Kursverksamhet kombinera bo på förläggargård och vävkurs en helg eller en vecka (som t ex och Sommarkurser möjlighet för kursanordnare att hyra in sig Hyra "ateljévävstol" + boende, för att utveckla en idé man har (som ateljéerna vid Akvarellmuseet på Tjörn). Samarbete med stipendiegivare? Samordning av utställningar och försäljning av vävt från vävstugor, från proffsvävare/konstvävare, gärna på teman Skolor - besöksverksamhet för elever, stora och små Prova på vävning för barn Möten mellan barn och vävstugor Utbildning för butikspersonal inom kläd- och textilbranschen Seminarier om vävningens framtid Utbildning för kvinnliga vävare som vill utveckla sitt vävande till företagande à la Dalarna Hantverk/vävning är ett sätt att motivera invandrade att lära sig språket man får något att berätta om från sitt hemland när man t ex väver. (Här det finns möjligheter att hitta formgivare från andra kulturer) Finansiering I det fortsatta arbetet är ett samarbete mellan samtliga aktörer avgörande. Studieförbundet Vuxenskolan kan ta den samordnande rollen för att bilda föreningen. Föreningen blir sedan huvudman för det fortsatta arbetet, dvs att söka finansiering för en fortsättning enligt förslagen i rapporten. Detta arbete kommer att starta i hösten Eva Gustafson, Uddevalla 28 juni 2013 Bilagor: Vadstena turistekonomisk analys. Följande personer har blivit kontaktade i förstudien via samtal/ intervju och/eller deltagit i workshop 24 maj. Thomas Andréen, Förläggargårdsföreningen Annika Andersson, Leader Sjuhärad Rutger Bornefalk, Industri- Textil Jobs, Kinna Eva Blomqvist, Textilmuseet, Borås Birgit Carlsson, Väverska, Istorp Jan Carlstein, Rydboholm textil Hans Christensson, Väv i Väst Sofie Dahlén, Bolon, Ulricehamn Sara Degerfält, studerande på Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, Göteborg 10

11 Marita Curran, BoråsBorås Per Ekelund, Ekelunds linneväveri, Horred Birgitta Eliason, Kinnahults gård Susanne Harrysson, Slöjd i Väst och Svenska Vävrådet Karin Hedberg, Ateljé Westragothia, Kinna Viktoria Holmqvist, Textilmuseet, Borås Marie- Louise Johansson, Textilmuseet, Borås Petra Johansson, Rydals museum Birgitta Jönsson, Fristads folkhögskola Helena Jönsson, Atelje Westragothia, Kinna Marita Jönsson, Konst- och kulturavdelningen, Region Halland Inge Karlsson, Blomqvist/Nordiska garner och textil, Överlida Thomas Kristiansson, AK Snickeri, Öxabäck Ulrika Kullenberg, Textilmuseet, Borås Camilla Larsson, Rydboholm textil Siv Larson, Lydde Gård, Kinna Torbjörn Lindström, Slöjd i Väst Anne Ludvigson, Ludvig Svensson, Kinna Jan Lundin, Lundins skedfabrik, Dalsjöfors Anita Nilsdotter, Väv i Väst Peter Otell, Kasthall, Kinna Angelica Persson, Märta Måås Fjetterström AB, Båstad Ulla Ranglin, Textilhögskolan Borås Friedrike Roedenbeck, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Stockholm Miriam Sannum, Studieförbundet Vuxenskolan Anneli Schwartz, Textilhögskolan Borås Christina Shearer, Rydals museum Annika Sjöberg, SOFI, Göteborgs universitet Maria Stawåsen, Vävkompaniet, Borås Åsa Stentoft, Slöjd i Skåne Maiko Tanaka, konstvävare/mastersexamen, Textilhögskolan, Borås Kristin Virén, studerande på slöjdlärarprogrammet, Borås Sara Vogel- Rödin, Not Quite, Fängersfors Samt 14 representanter för vävstugor/väverskor i Sjuhärad, som hade svarat positivt på enkäten i SV s projekt Ett lyft för vävningen och deltog i en samtalskväll om vävning. Styrgruppen Eva Gustafson, projektledare; Maria Hultberg, Studieförbundet Vuxenskolan; Rolf Danielsson, Västarvet; Hillevi Gunnarsson, Slöjd i Väst; Roland Haraldsson, Leader Sjuhärad. 11

14, 15, 16 maj 2009. Välkommen till Hälsinglands Vävdagar 2009!

14, 15, 16 maj 2009. Välkommen till Hälsinglands Vävdagar 2009! 14, 15, 16 maj 2009 Välkommen till Hälsinglands Vävdagar 2009! Företagare i branschen har försäljning av garn, vävstolar, vävredskap m m i Holma-Helsinglands fabrikslokaler i Sörforsa. Textila utställningar,

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Hantverksrundan 13-14/10, Tranemo-Svenljunga kl. 10-16 Datum:20121205 Journalnummer: 2008-008 BX Projekttid: 20120906-20121231 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Minnesanteckningar Munkedal 6 november 2008 kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Moderator Ann Palmnäs, Coach & Company, inledde dagen med att tala om vikten av att gräva där du står utan att

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 KREATIVITET KUNNANDE FÖRETAGANDE - KULTUR INNEHÅLL: 1. Inledning 2. Åtgärder 3. Övrigt 4. Budget 1. INLEDNING Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928. Föreningen

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

MIDVINTERFEST Den stora julresan

MIDVINTERFEST Den stora julresan MIDVINTERFEST Den stora julresan Nu är det dags att söka till årets Midvinterfest på Bohusläns museum i Uddevalla! 2015 års tema är Den stora julresan. OBS! Sista ansökningsdag 1 september VAD ÄR MIDVINTERFEST?

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare):

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Sticknätverk i Väst. Jul- och vinterbrev 2014-2015

Sticknätverk i Väst. Jul- och vinterbrev 2014-2015 Sticknätverk i Väst Jul- och vinterbrev 2014-2015 TACK för ett innehållsrikt stickår. Jul- och Vinterbrevet innehåller information om aktiviteter och tillfällen att fördjupa sig och att träffa andra stickintresserade

Läs mer

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad STYRELSENS VERKSAM- HETSBERÄTTELSE FÖR HELA SVERIGE SKA LEVA SJUHÄRAD 2014 2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad Under året har hållits 3 styrelsemöten. Arbetsutskottet har

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

RYDALS MUSEUM läsåret 2014/2015

RYDALS MUSEUM läsåret 2014/2015 1 RYDALS MUSEUM läsåret 2014/2015 Visningar är gratis för Marks kommuns grundskola. Bussresan bekostas av centrala medel. För skolgrupper från andra kommuner kostar visningen 305 kr. Ekonomisk subventionering

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck KAVAI Företagscheckens namn Namn Sökande (Namn/Förening) 0706933944 Person-/Organisationsnummer Telefon

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

Verksamhetsberättelse Slöjd i Väst 2011

Verksamhetsberättelse Slöjd i Väst 2011 Verksamhetsberättelse Slöjd i Väst 2011 1. Övergripande mål för verksamheten Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland, Slöjd i Väst skall öka intresset för, kunskapen om och utövandet av hemslöjd i hela

Läs mer

Gullringens Bibliotek & Bygdekontor 2010 Källor: Vimmerby Tidning - 1998, Projektbeskrivning Bravo, protokoll.

Gullringens Bibliotek & Bygdekontor 2010 Källor: Vimmerby Tidning - 1998, Projektbeskrivning Bravo, protokoll. ALU- projektet värnar om de gamla hantverkstraditionerna Gullringens Bibliotek & Bygdekontor 2010 Källor: Vimmerby Tidning - 1998, Projektbeskrivning Bravo, protokoll. En sammanställning av Renée Levin

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM!

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! Kultur i tiden Upplevelsebaserat lärande Unikt industrilandskap Ditt utvidgade klassrum Gratis för förskola och grundskola i Marks kommun VI ÄR EN ARENA FÖR DIG! Vi kan erbjuda

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-03-25 2014-149 AH Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM!

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! Kultur i tiden Upplevelsebaserat lärande Unikt industrilandskap Foto: Eva Valente Ditt utvidgade klassrum Gratis för förskola och grundskola i Marks kommun Vad och var? Rydals

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2014-01-15 Diarienummer:2008-008 CS Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Kulturenar på kyrkogårdarna i Iorps paorat, inventering och dokumentation Kulturcheckens

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-06-15 2014-149 AS Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan för miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland Innehållet i Tillsynsutveckling i Väst ska leva vidare Aktivitetsplanen

Läs mer

underlag i pressmeddelanden mm. Texten kan även användas som underlag för juryns motivering. Nomineringstexten bör vara högst 35 ord lång.

underlag i pressmeddelanden mm. Texten kan även användas som underlag för juryns motivering. Nomineringstexten bör vara högst 35 ord lång. Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Peter och Jonna Jakobsson

Läs mer

www.cesamblekinge.se

www.cesamblekinge.se www.cesamblekinge.se PROGRAM 1000-1020 Nuläge Regional Digital Agenda i Blekinge 1020-1200 4 st regionala digitala guldkorn Digitala dans- och dramapedagoger, Kultur Andreas Dahl, Regionteatern Regionalt

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Kulturnämnden Västra Götalandsregionen Box 764 451 26 UDDEVALLA Projektansökan Sista ansökningsdag 15 september (beslut november) 15 mars (beslut april/maj) Ansökan om projektstöd Sökande (organisation

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2011-04-28 Diarienummer:2008-008 AÄ Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck RMK START Kulturcheckens namn Rydals Motor Klubb Sökande (Namn/Förening) 802458-6979

Läs mer

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda the glass factory Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda 1 Bakgrund Hösten 2008 köpte Emmaboda kommun Kosta Bodas historiska glas. Glassamlingen omfattar 30 000 unika konstglasobjekt

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare.

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Foto: Filip Andersson; bild från Utländska tekniker och ingenjörer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE

Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE Provkörning av gengasanläggning i Sätra brunn. Projektägare: Svartådalens Bygdeutveckling, ideell förening Projektledare: Eric Söderberg Kommun: Sala Dnr: 44

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT.

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. Bakgrund Första projektet startade i april 2008. Initiativ av Sandbacka Park efter förstudier och företagskontakter som påtalat ett behov. Finansiärer är Sandvikens kommun, Region

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2012-05-22 Diarienummer:2008-001 AA Turismcheckens namn Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Bondens marknad & antikviteternas

Läs mer

Passion och samverkan

Passion och samverkan NÄRINGSLIV Passion och samverkan Det spelar nog ingen roll om du driver ett litet eller stort företag. Att du skall vara en stark entreprenör och ha en stor passion för det du gör ses idag som en självklarhet.

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: 2013-06-03 Diarienummer: 2008-008 CM Kulturcheckens namn We Identity: Mötas i Rydal Sökande (Namn/Förening) Sebaian Kjersén Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Läs mer

Slug! Nr 3 2013. Här kommer Slug! med en försmak av hösten.

Slug! Nr 3 2013. Här kommer Slug! med en försmak av hösten. Slug! Nr 3 2013 Här kommer Slug! med en försmak av hösten. Bjärbomönstret traditionellt stickmönster på nytt sätt? Nu startar vandringsutställningen där bjärbomönstret är i fokus. Uppmaningen har varit

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Drivkrafterna i Skelleftebygden Journalnr: 2009-6920 Stödmottagare: Erik Fahlgren

Drivkrafterna i Skelleftebygden Journalnr: 2009-6920 Stödmottagare: Erik Fahlgren Bilaga 3. Drivkrafterna i Skelleftebygden Journalnr: 2009-6920 Stödmottagare: Erik Fahlgren Slutrapport Förstudien: Drivkrafterna i Skelleftebygden Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Mona

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31

Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31 Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31 Innhåll sid. 1. Bakgrund och initiativ 3 2. Vision, syfte & mål 4 3. Medlemmar 4 4. Ledningsgrupp 5 5. Administration 5 6. Möten 6 7. Föredragningar 6 8. Verksamhet/projekt

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

ästerby februari - september 2009

ästerby februari - september 2009 Renovering av vävstugan V i ästerby februari - september 2009 Vävstugan, Rengsjös gamla sockenstuga, som flyttades till Västerby 1956 behövde renoveras. Det har den gjort sedan många år, kvinnorna som

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

KURSPROGRAM 2014 Museipedagogik - Statarmuseet Datum Plats Museipedagogik - Qvarnstensgruvan Datum Plats Maskinkonservering

KURSPROGRAM 2014 Museipedagogik - Statarmuseet Datum Plats Museipedagogik - Qvarnstensgruvan Datum Plats Maskinkonservering KURSPROGRAM 2014 ArbetSam och Arbetets museum går för verksamhetsåret 2014 ut med ett gemensamt kursprogram för verksamma på arbetslivsmuseer. Satsningen är en del i uppbyggandet av ett kunskapscentrum

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-03-12 Diarienummer:2010-061 M Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Fotskäl Checkens namn Fotskäls bygdegårdsförening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001 PROJEKTMATERIAL Lunnevads folkhögskola Juni 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvecklingsprojekt för vuxenlärare:

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Sticknätverk i Väst. Susanne Harrysson, hemslöjdskonsulent och samordnare 0522 65 65 20

Sticknätverk i Väst. Susanne Harrysson, hemslöjdskonsulent och samordnare 0522 65 65 20 Uddevalla 20130517 Sticknätverk i Väst Försommarbrev 2013 Nu är det redan maj och försommar. Passa på att åka och träffa andra i Sticknätet och fira Världsstickningsdagen på Världskulturmuseet i Göteborg

Läs mer

Slutrapport. Teknik för flickor, fortsättningskurs

Slutrapport. Teknik för flickor, fortsättningskurs 1(5) Viviana Cruz Panteón Koordinator Skol-och branschkontakter Institutionen för ingenjörsvetenskap/ Avdelningen för automation och datateknik 0520-22 30 00 viviana.cruz.panteon@hv.se 2013-10-01 Dnr 20xx/xx

Läs mer