Innehållsförteckning:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning:"

Transkript

1 1

2 Innehållsförteckning: Förord... 3 Kontaktuppgifter... 3 Mottagningstider... 4 Anmälan... 4 Studierna... 4 Kombistuderande vid Svenska yrkesinstitutet... 4 Kombistuderande vid Vasa yrkesinstitut... 4 Övriga kurser vid Aftis... 4 First class... 5 Studieprestationer... 5 Studentexamen...6 Övrigt... 7 Egen studieplan... 7 Ämnesdel... 8 Modersmålet... 8 Finska Engelska Matematik, kort Matematik, lång Historia Samhällslära Evangelisk-luthersk religion Filosofi Biologi Geografi Kemi Fysik Psykologi

3 Förord Studerande vid Vasa yrkesinstitut, Svenska yrkesinstitutet och Fria kristliga folkhögskolan kan avlägga studentexamen vid Vasa svenska aftonläroverk. Kombistuderandena läser gymnasiekurser vid sidan av sina yrkesstudier och får således på examensdagen en kombiexamen. Studeranden kan avlägga gymnasiekurserna i studentexamensämnena (de fyra obligatoriska ämnena) som en del av den yrkesinriktade grundexamen, delta i studentskrivningarna och få studentexamensbetyg. I allmänhet är de obligatoriska gymnasiekurserna modersmålet, det andra inhemska språket, engelska, kort/lång matematik eller realprovet. En kombiexamen ökar möjligheterna att komma in till universitet och högskola eftersom studentbetyget kan höja inträdespoängen. Få fakulteter tar hänsyn till gymnasiets avgångsbetyg, inträdespoängen baseras istället på studentexamensbetyget. Den som avlagt kombistudier uppmanas i allmänhet söka in som studenter. I vissa fall kan sökande som avlagt studentexamen få tilläggspoäng för en avlagd yrkesexamen. Inom några få områden finns det även särskilda kvoter för dem som avlagt dubbelexamen eller kombinerade studier. Kombistudier är till för dig som vill ha en yrkesexamen, men också värdesätter studentexamen. Eftersom du avlägger två examina samtidigt är studierna rätt så krävande. För att underlätta dina studier får du byta ut yrkesutbildningens ordinarie kurser i gemensamma ämnen mot gymnasiekurser i respektive ämne samt valfria studier mot kurser i gymnasieämnen. Heidi Valli Studiesekreterare, Aftis Kontaktuppgifter Vasa svenska aftonläroverk Handelsesplanaden 4, VASA Tfn: (rektor) (studiesekreterare) (lärarrum) Fax:

4 Mottagningstider Rektorn och studiesekreteraren är anträffbara dagtid samt en kväll var i veckan. Närmare information finns på Aftis anslagstavla, på periodläseordningen och på hemsidan. E-post använder vi varje dag och ringer du får du lätt tag på oss. Anmälan I och med att du är anmäld som kombistuderande vid SYI eller VYI är du också anmäld i Aftis register. Skolorna sköter om detta. Så för dig är det fritt fram att delta i kurser vid Aftis, kostnadsfritt. Studierna En kombistuderande rekommenderas avlägga minst 24 gymnasiekurser. Beroende på om du studerar vid Vasa yrkesinstitut eller Svenska yrkesinstitutet sker undervisningen av de 24 gymnasiekurserna på olika sätt. Kombistuderande vid Svenska yrkesinstitutet Vid Svenska yrkesinstitutet erbjuds gymnasiekurserna i eget hus. Kurserna undervisas till viss del av Vasa gymnasiums och Vasa svenska aftonläroverks lärare. För att kombistudierna ska fungera så smidigt som möjligt rekommenderas att du vid SYI läser de gymnasiekurser i modersmål, finska, engelska samt matematik eller realämnen som erbjuds där.vid Svenska yrkesinstitutets enheter i Vasa erbjuds gymnasiets obligatoriska kurser i modersmål, finska, engelska, kort matematik, lång matematik (erbjuds bara vid enheten i Brändö) samt realämnena fysik, kemi (erbjuds även de i Brändö), biologi, psykologi, samhällslära och hälsokunskap (erbjuds vid enheten i Gamla Vasa). Realämnena går vartannat år och årskurs 1 och 2 läser ämnena tillsammans. Övriga kurser kan läsas vid Vasa svenska aftonläroverk. Observera att du som kombistuderande också måste läsa övriga obligatoriska gemensamma studier som hör till grundexamen. Kombistuderande vid Vasa yrkesinstitut Som Vasa yrkesinstituts studerande läser du dina gymnasiekurser dagtid en period per läsår vid Vasa gymnasium/vasa svenska aftonläroverk. Du undervisas av Vasa gymnasiums och Vasa svenska aftonläroverks lärare. De schemalagda kurserna är de obligatoriska kurserna i modersmål, finska och engelska. Beroende på studerandenas intresse erbjuds också sex kurser i realämnen. Du som är intresserad av att läsa matematik och övriga kurser kan komma till Aftis kvällstid. Övriga kurser vid Aftis Läsåret vid Aftis är indelat i sex perioder, var och en med en ny läsordning. De kurser du väljer att läsa kvällstid går i sexveckors perioder. De flesta kurserna är distanskurser som Du avlägger via e-post och konferenssystem. Distanskurserna har ett frivilligt närstudietillfälle i veckan. En del av kurserna erbjuds enbart som närstudiekurser. Dessa är lång matematik, korta språken tyska och franska, samt fördjupade kurser i fysik och två av de fördjupade kurserna i kemi. I närstudiekurserna ges undervisning två dubbelpass i veckan under perioden. 4

5 Du som deltar i distanskurser får tillgång till First Class, d.v.s. tillträde till e-postsystemet och konferenssystemet. Skolans datorer står kvällstid (måndag-torsdag, kl ) till förfogande för alla studeranden. Distansstudierna bygger delvis på självstudier. Du tillägnar dig kursmaterialet och gör anvisade uppgifter. Kursen avslutas vanligen med en tentamen som bör avläggas genast efter kursens slut. Underkänd kurs får tenteras om två gånger under ett års tid. Om kursen efter det fortfarande är underkänd måste du gå om kursen. Godkänd kurs får höjas en gång. Anmäl Dig till ett omtagningstillfälle genom att fylla i ett tentkuvert vid anslagstavlan (andra våningen vid Aftis). Meddela ämnesläraren i god tid, senast en vecka i förväg. Anmälan till tentamen räknas som ett förbrukat tenttillfälle såvida inte giltig orsak till annullering finns. Anki Sandvik fungerar som distanssekreterare. Vid frågor rörande distansstudier, kontakta henne på e-postadressen: eller per telefon: First class Då du första gången går en distanskurs får du ett användarnamn. Då du har ditt användarnamn kan du logga in på Nettis. Detta gör du på Dusörs hemsida: På Nettis finns du insatt på den kurs du är anmäld till. Du kan kommunicera med läraren och lämna in inlämningsuppgifter. På Dusörs hemsida hittar du också alla distanskurser och vad som ingår i kursen. Dessa sidor kan också, som ett tips, användas när du förbereder dig inför studentskrivningarna. Viktigt att komma ihåg angående distanskurserna är att man inte kan gå dem när som helst, trots att de finns tillgängliga på Dusörs hemsida, utan endast då de finns insatta på läsordningen. Studieprestationer PRIMUS är ett dataregister över studieprestationer. Efter avslutade kurser inför läraren prestationerna i studieregistret. VYI: s studerande får ett studieboksutdrag efter varje periods slut. SYI-studerandenas prestationer skickas till SYI och registreras där. Gymnasiets vitsordsskala är 4-10 medan yrkesskolornas är 1-5. På följande sätt omräknas vitsorden: Gymnasiets skala Skalan

6 Studentexamen Efter 1,5 års yrkesstudier får du delta i studentskrivningarna. Du satsar naturligtvis på ett bra vitsord och har därför läst åtminstone de obligatoriska kurserna i ämnet du tänker skriva. Skrivningarna bygger på både obligatoriska och fördjupade kurser så för att få ett fint resultat behöver du kunskaperna från så många kurser som möjligt. Examen består av 4-6 prov (eller flera). Från och med våren 1996 kan studentskrivningarna delas upp i tre på varandra följande skrivningstillfällen. Fyra obligatoriska prov bör ingå i examen. Enbart provet i modersmål och litteratur är obligatoriskt för alla. De tre andra obligatoriska proven väljer examinanden av en grupp som består av provet i finska, provet i det främmande språket, provet i matematik och provet i realämnena. Du måste välja minst ett ämne på A-nivå. Utöver de obligatoriska proven får du delta i ett eller flera frivilliga prov. Ett underkänt prov får skrivas om två gånger under de tre närmaste provtillfällena. Ett godkänt prov får tas om en gång, utan tidsbegränsning. Realprovet fick en ny utformning våren Du kan välja att skriva bara ett prov i ett realämne, eller flera prov om Du så önskar. Vart och ett av följande läroämnen har sitt eget prov: evangelisk-luthersk religion, ortodox religion, livsåskådningskunskap, psykologi, filosofi, historia, samhällslära, fysik, kemi, biologi, geografi och hälsokunskap. Vid ett och samma examenstillfälle arrangeras två provdagar i realämnena. Under en och samma dag är det möjligt att skriva prov i bara ett realämne. Om du är intresserad av att skriva exempelvis biologi och psykologi, som skrivs samma dag, kan du anmäla dig till psykologi vid ett skrivningstillfälle (höst) och biologi vid ett annat (vår). Dag 1 psykologi, filosofi, historia, fysik och biologi. Dag 2 evangelisk-luthersk religion, ortodox religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi och hälsokunskap. En preliminär bedömning av dina studentprov görs av lärarna vid Aftis men den slutliga bedömningen utförs av studentexamensnämndens censorer. Vitsorden är laudatur (L), eximia cum laude approbatur (E), magna cum laude approbatur (M), cum laude approbatur (C), lubenter approbatur (B) och approbatur (A) samt improbatur (I). Du kan få ett studentexamensbetyg även om Du blivit underkänd i ett obligatoriskt prov om Dina övriga prestationer kompenserar det underkända resultatet. Kompensationen fungerar på följande sätt: Det finns 4 underkända vitsord: i +, i, i -, i - - Får du ett underkänt vitsord kan det kompenseras med din övriga vitsord. Vitsorden ger följande poäng: 6

7 L = 7 p E = 6 p M= 5 p C = 4 p B = 3 p A = 2 p De olika underkända vitsorden kompenseras på följande sätt: i + i i - i p 14 p 16 p 18 p Ex. Du skriver i+ i engelska, får M i finska, E i matematik, C i realen. Du behöver 12 kompensationspoäng och har 5 (M), 6 (E), 4 (C). Du har tillsammans15 kompensationspoäng. Du blir student. Studerande med läs- och skrivsvårigheter uppmanas kontakta en specialläkare för ett officiellt intyg över dyslexi med tanke på studentproven. Läs- och skrivsårigheterna kan beaktas i bedömningen. Du gör en skriftlig och bindande anmälan till studentskrivningarna. Till vårens studentskrivningar bör anmälan göras senast i mitten av november och till höstens skrivningar inom maj månad. Anmälan gör skriftligen på en särskild blankett vid Aftis. Du får inte ut ditt studentbetyg förrän du får din yrkesexamen. Mer info om studentexamensproven på samt på Aftis hemsida: Övrigt Då du har funderingar kring dina studier kontaktar du i första hand din studiehandledare på SYI/VYI. På Aftis svarar vi gärna på dina frågor kring gymnasiestudier, studentskrivningar m.m. På andra våningen hittar du studiesekreteraren, rektorn och lärarnas arbetsrum. Egen studieplan K U R S E R S T U D E N T S K R I V N I N G AR (vår åk 2) höst åk 3 vår åk 3 Modersmål Finska Engelska Matematik Realämne 7

8 Kom ihåg att ju fler kurser du har i studentskrivningsämnet desto bättre resultat. Ämnesdel Modersmålet Vi rekommenderar att du läser åtminstone 6 kurser i modersmålet. 1. En värld av texter Kursen introducerar modersmål och litteratur som ett ämne där språk, kommunikation, litterära texter och saktexter bildar en helhet som placeras in i ett teoretiskt sammanhang. skillnader mellan tal- och skriftspråk och olika stilnivåer olika textgenrer och deras funktion i samhället reflektion kring det egna läsandet introduktion till de litterära genrernas historia med fokus på novellen och andra typer av kortprosa olika sätt att analysera skönlitterära texter grundprinciperna för materialbaserat skrivande grundprinciperna för gruppkommunikation 2. Epik och medietexter Kursen fokuserar på hur man bygger upp texter av olika slag för att nå sina syften. retorikens grundprinciper som stöd för att disponera muntliga och skriftliga texter tidningstexter och andra medietexter bild- och filmanalys källkritik analys av språkets strukturer romanen som litterär genre gränser mellan fakta och fiktion med dokumentärromanen och populärkulturen som utgångspunkt recensioner 3. Texter, kultur och identitet (MO 3) Kursen tar upp frågor kring språklig och kulturell identitet ur ett finlandssvenskt perspektiv. Den egna litteraturen och dess förhållande till omvärlden diskuteras. det svenska språkets ursprung och nuläge i Finland tvåspråkighet, dialekter, slang och andra språksociologiska fenomen begreppet språkvård både ur ett samhälleligt perspektiv och med utgångspunkt i de studerandes egna texter analys av text-, sats- och ordstrukturer den finlandssvenska litteraturen och dess historia 8

9 förberedda diskussioner, till exempel paneldebatter med anknytning till kursinnehållet 4. Moderna texter (MO 4) (kurs 5/Gymnasieutbildning för unga) Kursen innehåller litteraturanalyser och tar upp grundläggande textanalytiska termer. lyrikanalys: stil, struktur, reception produktion av reflekterande och analyserande texter och 2000-talets litteratur och litterära ismer litterära diskussioner inför publik 5. Textens makt (MO 5) (Kurs 6/Gymnasieutbildning för unga) Kursen handlar om det maktbruk som kan ske genom språket. argumentationsanalys analys av medietexter och olika trender i texternas innehåll, språk, stil och utformning reklamanalys källkritik skillnader mellan kvinnligt och manligt språk äldre och nyare tendenslitteratur teori och praktik kring hur man för en muntlig debatt 6. Texter i Norden Kursen behandlar de nordiska språkens och den nordiska litteraturens historia, nordiska texter, texter på nordiska språk samt nordisk kultur. Inom litteraturundervisningen fokuseras dramatiken. de nordiska språkens gemensamma bakgrund skillnader och likheter mellan de nordiska språken samtalsstrategier som underlättar umgänget i Norden produktion av texter i anslutning till teman i de nordiska texter som behandlats skönlitterära författarskap och texter i den nordiska litteraturen dramatikanalys och teaterbesök läsning, dramatisering och gestaltning av texter 7. Muntlig kommunikation Kursen ger den studerande möjlighet att fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom muntlig kommunikation samt insikt i den muntliga kommunikationens betydelse i alla sociala sammanhang. typiska drag i olika interaktionssituationer verbal och nonverbal kommunikation olika sätt att uppträda vid förhandlingar, på möten och i olika slags diskussioner kulturbundna, speciellt finlandssvenska, särdrag vid muntlig kommunikation 9

10 Finska Vi rekommenderar att du läser åtminstone 6 kurser i finskan om du skriver ämnet i skrivningarna. 1. Människans vardag och fritid Kursinnehåll: familjen och hemmet alldagliga servicesituationer fritidsintressen matvanor och hälsa intressanta händelser verbböjning grundläggande objektsregler Kurslitteratur: Saarukka: Kasvotusten Natur och miljö Kursinnehåll: naturen och olika miljöer i Finland sevärdheter utdrag ur någon litterär rese- eller naturskildring nomenböjning subjektet unipersonella uttryck Kurslitteratur: Kasvotusten Handel, teknik och kommunikation Kursinnehåll: trafik och trafikregler kommunikationsmedel vardagsteknik konsumtionsvanor particip participkonstruktion Kurslitteratur; Kasvotusten Samhället och massmedia Kursinnehåll: Finlands samhällsskick nyhetsreportage och aktualitetsprogram dagstidningar infinitiver finalkonstruktion temporalkonstruktion 10

11 Kurslitteratur: Kasvotusten Utbildning, yrkes- och näringsliv Kursinnehåll: utbildningsmöjligheter framtidsplaner yrkesliv Finlands näringsliv objektet adverbial Kurslitteratur: Kasvotusten Finsk kultur och litteratur Kursinnehåll: kulturområden och konstarter kända författare och konstnärer noveller och utdrag ur finsk litteratur filmanalys attribut stil- och variationsfrågor Kurslitteratur: Kasvotusten Skriv och tala finska bättre! Kursinnehåll: skrivövningar av olika slag muntliga övningar repetition och fördjupning av grammatiken enligt de studerandes behov och önskemål 8. Världen och vi Kursinnehåll: texter inom olika temaområden, t.ex. EU, religioner, krig och fred, katastrofer och konflikter aktuella ämnen skönlitterära textutdrag diskussion kring det lästa skrivuppgifter av varierande slag Engelska Vi rekommenderar att du läser åtminstone 6 kurser i engelskan om du skriver ämnet i skrivningarna. 1. De unga och deras värld Kursbok: English Update 1 11

12 det dagliga livet, personligt umgänge och människorelationer, hälsa och trygghet familjärt och informellt språk ordförråd och grundstrukturer enligt de studerandes behov viktiga strategier vid muntlig kommunikation, förmåga att uttrycka åsikter kommunikativa övningar, diskussioner, uttalsövningar samt förberedande skrivövningar grammatik: frågesatser, frågepåhäng, tempus i aktiv form, ordföljd 2. Kommunikation och fritid Kursbok: English Update 2 fritid och intressen samt tjänster i samband med dem, med det lokala samhället i fokus, hälsa och trygghet samt informations- och mediekunskap muntliga förmågan övas mångsidigt och strukturerna befästs och utvidgas skriftliga färdigheten övas med hjälp av kommunikativa uppgifter strategier vid muntlig kommunikation, säkerhet att uttrycka sig bokrapport med presentation i klass/grupp grammatik: artikelanvändning och substantiv, personliga, reflexiva, possessiva, demonstrativa och indefinita pronomen, genitiv, it och there som formella subjekt 3. Studier och arbete Kursbok: English Update 3 studier och arbetsliv, aktivt medborgarskap och entreprenörskap studiestaden Vasa och dess näringsliv utgör referensram muntlig och skriftlig kommunikation som är typisk för arbets- och studieliv övningar i att förstå och använda språket i formella situationer grammatik: interrogativa pronomen, indirekt anföring, komparation av adjektiv och adverb, passiv, motsvarigheter till svenskans man 4. Samhället och omvärlden Kursbok: English Update 4 muntlig språkfärdighet och textförståelse på en mera krävande nivå texter om samhället i Finland och i respektive främmande länder, aktivt medborgarskap och entreprenörskap olika strategier för läsförståelse textproduktion för olika ändamål bokrapport med presentation i klass/grupp grammatik: nationalitetsord och interpunktion, relativa satser och pronomen, modala hjälpverb, kvantitetsord 5. Kultur Kursbok: English Update 6 (Obs!) kultur i bred bemärkelse kulturell identitet och kulturkännedom samt informations- och mediekunskap 12

13 ett större arbete om ett självvalt ämne med presentation i klass. (Djupare, personlig analys av ett kulturellt fenomen inom området för litteratur, bildkonst, film och musik.) bokanalys grammatik: artikelanvändning, räkneord, interpunktion samt frasverb 6. Vetenskap, ekonomi och teknik Kursbok: English Update 5 (Obs!) förmågan att förstå också krävande språkligt stoff betonas teknologi och samhälle, olika vetenskapsgrenar, tekniska rön, olika former av kommunikation och näringslivet övningar i lässtrategier skriftliga uttrycksförmågan slipas genom att skriva texter för olika ändamål grammatik: användning av infinitiv och ing-form, satsmotsvarigheter, pluralisböjning av lånord och sammansatta ord 7. Naturen och en hållbar utveckling Kursbok: Datelines1-2,( del 1) både textbok och arbetsbok mångsidiga färdigheter att förstå och använda språket naturen, naturvetenskaperna och en hållbar utveckling muntliga presentationer i klass, diskussioner kring kursens tema grammatik: Repetition av strukturer som own, people, användning av ing-form, indirekt anföring, kvantitetsord, objekt och infinitiv, substantiverade adjektiv, räkneord och ordföljd, frasverb och modala hjälpverb, do/make. 8. Globalisering och internationalisering Kursbok: Datelines1-2,( del 2) både textbok och arbetsbok globala utvecklingslinjer, aktuella händelser och olika världsbilder. allsidig utveckling av språkförmågan förståelse av svårare saktexter intensiv träning inför studentskrivningarna läs- och hörförståelse uppsatsskrivning med förberedande teorigenomgång grammatikrepetition och strukturövningar Matematik, kort Vi rekommenderar att du läser åtminstone 6 kurser i matematik om du skriver ämnet i skrivningarna. Läroböcker: Söderströms bokserie i kort matematik 0. Introduktion till matematiken 13

14 Repetition och komplettering av det centrala stoffet i grundskolans lärokurs. förenkling av uttryck ekvationslösning samband mellan storheter 1. Uttryck och ekvationer Bok: "Matematisk problemlösning" linjära samband och proportionalitet mellan storheter uppställning av ekvationer grafisk och algebraisk lösning av ekvationer utifrån problem tolkning och prövning av lösningar polynomfunktioner av andra graden samt andragradsekvationer 2. Geometri Bok: "Geometri" Förkunskap: kurs 1 figurers likformighet en rätvinklig triangels trigonometri Pythagoras sats area och volym hos figurer och kroppar bruk av geometriska metoder i koordinatsystemet 3. Matematiska modeller I Bok: "Matematiska modeller" Förkunskap: kurs 1 tillämpning av linjära och exponentiella modeller potensekvationer lösning av exponentialekvationer med hjälp av logaritmer 4. Matematisk analys Bok: "Matematisk analys" Förkunskap: kurs 1, 2 och 3. derivatan för en polynomfunktion analys av polynomfunktioners tecken och förlopp det största och minsta värdet för en polynomfunktion grafiska och numeriska metoder 5. Statistik och sannolikhet Bok: "Sannolikhetslära och statisktik" karakteristikor för kontinuerliga och diskreta statistiska fördelningar normalfördelningen och normeringen av den kombinatorik 14

15 sannolikhetsbegreppet formler för sannolikhet och användning av modeller som åskådliggör dem 6. Matematiska modeller II Bok: "Matematiska forskningsmetoder" Förkunskap: kurs 1 och 3 linjära ekvationer med två variabler linjära ekvationssystem grafisk lösning av olikheter med två variabler linjär optimering talföljder 7. Ekonomisk matematik Bok: Henrik Nyman "Ekonomisk matematik för gymnasiet" index-, kostnads-, transaktions-, kredit- och skattekalkyler och andra liknande beräkningar investeringar räntor på lån, räntor på depositioner 8. Matematiska modeller III trigonometriska funktioner med hjälp av enhetscirkeln radianbegreppet trigonometriska ekvationer av typen f(x) = a grafiskt framställda funktioner av formen f(x) = A sin (bx) som modell för periodiska fenomen vektorbegreppet och principerna för grundläggande beräkningar med vektorer framställning i komponentform och skalär produkt av vektorer i koordinatsystemet undersökning av punkter och vinklar i två- och tredimensionella koordinatsystem med hjälp av vektorer 9. Repetition Bok: "Repetition" Kusens mål är att repetera centrala delar av gymnasiets korta matematik. Matematik, lång Vi rekommenderar att du läser åtminstone 10 kurser i matematik om du skriver ämnet i skrivningarna. 15

16 1. Funktioner och ekvationer potensfunktioner potensekvationer rotuttryck och potenser med rationell exponent exponentialfunktioner 2. Polynomfunktioner Förkunskap: kurs 1 produkten av polynom och kvadrerings- och konjugatreglerna polynomfunktioner polynomekvationer av andra graden och av högre grader undersökning av antalet rötter till andragradsekvationer faktorisering av polynom av andra graden lösning av polynomolikheter 3. Geometri Förkunskap: kurs 2 likformighet hos figurer och kroppar sinus- och cosinussatserna geometrin för cirkeln, dess delar och räta linjer i anslutning till den beräkning av längder, vinklar, areor samt volymer i anslutning till figurer och kroppar 4. Analytisk geometri Förkunskap: kurs 3 räta linjens, cirkelns och parabelns ekvationer ekvationer och olikheter med absoluta belopp lösning av ekvationssystem en punkts avstånd från en linje 5. Vektorer Förkunskap: kurs 4 vektorernas primära egenskaper addition och subtraktion med vektorer samt produkten av en skalär och en vektor skaläraprodukten av vektorer i koordinatsystemet räta linjer och plan i rymden 6. Sannolikhet och statistik Förkunskap: kurs 2 diskret och kontinuerlig statistisk fördelning 16

17 fördelningens karakteristikor klassisk och statistisk sannolikhet kombinatorik reglerna för beräkning av sannolikheter diskret och kontinuerlig sannolikhetsfördelning väntevärde för diskret fördelning normalfördelning 7. Derivatan Förkunskap: kurs 5 rationella ekvationer och olikheter gränsvärden, kontinuitet och derivata derivering av polynomfunktioner och av produkter och kvoter av funktioner undersökning av polynomfunktioners förlopp och bestämning av funktionens gränsvärden 8. Rot- och logaritmfunktioner Förkunskap: kurs 7 rotfunktioner och rotekvationer exponentialfunktioner och exponentialekvationer logaritmfunktioner och logaritmekvationer derivatan av sammansatta funktioner inversafunktioner derivatan av rot-, exponential- och logaritmfunktioner 9. Trigonometriska funktioner och talföljder Förkunskap: kurs 8 riktade vinklar och radianer trigonometriska funktioner och deras symmetriska och periodiska egenskaper trigonometriska ekvationer derivatorna av trigonometriska funktioner talföljder rekursiva talföljder aritmetiska talföljder och summor geometriska talföljder och summor 10. Integralkalkyl Förkunskap: kurs 9 primitiva funktioner primitiva funktioner till elementära funktioner integral beräkning av areor och volymer 17

18 11. Talteori och logik Förkunskap: kurs 5 formalisering av satser sanningsvärden hos satser öppna satser kvantorer direkta bevis, kontrapositionsbevis och indirekta bevis hela tals delbarhet och delbarhetsekvationer Euklides algoritm primtal aritmetikens grundsats kongruens hos hela tal 12. Numeriska och algebraiska metoder Förkunskap: kurs 10 absoluta och relativa fel Newtons metod och iterering delbarhetsalgoritmer för polynom delbarhetsekvationer för polynom förändringshastigheter och ytor REALÄMNEN Läs så många kurser som möjligt i det realämne du ska skriva i studentskrivningarna! Historia 1. Den europeiska människan (kurs 2 i daggymnasiet) Centrala delar av den europeiska kulturen Förändringar i världsbilden 2. Internationella relationer (kurs 3 i daggymnasiet) Internationell politik från och med slutet av 1800-talet till idag Krig och samarbete 3. Vändpunkter i Finlands historia (kurs 4 i daggymnasiet) Finlands historia från 1809 till idag Förändringsprocesser och utvecklingslinjer i Finlands historia 4. Människan, miljön och kulturen (kurs 1 i daggymnasiet) Världshistoria från förhistorisk tid till idag Växelverkan mellan människan och naturen 5. Finland från förhistorien till autonomin Utvecklingslinjerna i Finlands historia före

19 Det finländska kuturarvet 6. Kulturmöten Särdrag och nuläge i någon eller några kulturkretsar samt kulturell växelverkan. Kulturer utanför Europa 7. Förberedelsekurs för ämnesrealen Skriva essäsvar Analysera statistik, dokument och bilder Längdsnitt kring olika teman Aktuella samhälleliga frågor Samhällslära 1. Samhällskunskap Politik och samhällssystem med tonvikt på det finländska samhället Samhällets grundstrukturer, makt och inflytande Medborgarnas rättigheter, skyldigheter samt påverkningsmöjligheter 2. Ekonomisk kunskap Näringslivets verksamhetsprinciper Nationalekonomins grunder Internationell handel 3. Medborgarens lagkunskap Finlands rättsordning Brott och straff Rättsförmåga och rättshandlingsförmåga 4. Europeiskhet och Europeiska unionen Europeiska unionens historia Europeiska unionens verksamhet och institutioner Påverkan och inflytande inom EU 5. Förberedelsekurs för ämnesrealen Skriva essä-svar Analysera statistik, dokument och bilder Längdsnitt kring olika teman Aktuella samhälleliga frågor Evangelisk-luthersk religion 1. Religionens natur och betydelse Religionen som företeelse Religionens globala natur och religiösa föreställningar Bibelkunskap 19

20 2. Kyrkan kulturen och samhället Den kristna kyrkans uppkomst, dess kulturtradition och utveckling fram till idag 3. Människans liv samt etik Etik och världsåskådning Kristen etik De centrala livsfrågorna Filosofi 1. Introduktion i filosofiskt tänkande Kursen ger en grund i filosofiskt tänkande och presenterar filosofins delområden, bl.a: vad är filosofi? förhållandet mellan ande och materia, frihet och tvång uppfattningar om kunskap och vetande förhållandet mellan individen och samhället, det goda och det rätta uppfattningar om skönhet, om ett gott liv och om lycka. 2. Filosofisk etik Kursen behandlar moral och etik ur ett filosofiskt perspektiv, ex: olika moraliska värderingar och normer moralens förhållande till rätt och religion objektivitet och subjektivitet i moraliska värderingar fakta i etiska grundfrågor, etiska sanningar grunderna i dygdetiken, konsekvens- och pliktetiken frågan om ett gott liv 3. Kunskap och verklighet i filosofin Kursen tar upp filosofiska frågor kring kunskaps- och vetenskapsteori, bl.a: olika uppfattningar om verkligheten sanningsteorier kunskapens möjligheter och gränser den vetenskapliga forskningen grunderna i argumentation och härledning Biologi 1. Organismernas värld Biologin som vetenskap Biodiversitet naturens mångfald Evolution livets utveckling Ekologi 2. Cellen och ärftligheten 20

21 Cellens som grundenhet för livet Cellernas energihushållning Reglering av cellfunktionerna Cellförökning Ärftlighetens grunder Populationsgenetik och syntetisk evolutionsteori 3. Miljöekologi Ekologisk forskning Biodiversiteten och dess betydelse De ekologiska miljöproblemen Den finländska naturens ömtålighet En hållbar framtid 4. Människans biologi Särdragen hos människans celler och vävnader Organismens byggnad, funktion och betydelse Reglering av livsfunktionerna Människans förökning Människans livscykel och sociala natur Genotypens betydelse Organismens anpassningsförmåga och försvarsmekanismer 5. Bioteknologi Cellerna som proteintillverkare Genfunktionerna Genteknologin och dess möjligheter Mikroberna och deras betydelse Biotekniken i industrin Växt- och djurförädling Etik och lagstiftning inom gentekniken Geografi Obligatorisk kurs: 1 (enligt den gamla läroplanen 1) Fördjupade kurser: 2-4 (enligt den gamla läroplanen 2V-3V) 1. Den blå planeten (GE 1) Begreppet geografi och geografin som naturvetenskap Geografiska forskningsmetoder Jordens planetariska karaktär Atmosfären i rörelse Hydrosfären i rörelse Vädret och klimatet 21

Matematik 1B. Taluppfattning, aritmetik och algebra

Matematik 1B. Taluppfattning, aritmetik och algebra Matematik 1a Centralt innehåll Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier

Läs mer

MATEMATIK. Ämnets syfte

MATEMATIK. Ämnets syfte MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation

Läs mer

MATEMATIK. Ämnets syfte

MATEMATIK. Ämnets syfte MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation

Läs mer

2. Epik och medietexter (MO 2) Kursen fokuserar på hur man bygger upp texter av olika slag för att nå sina syften.

2. Epik och medietexter (MO 2) Kursen fokuserar på hur man bygger upp texter av olika slag för att nå sina syften. MODERSMÅLET OCH LITTERATUR OBLIGATORISKA KURSER Mål och centralt innehåll preciseras närmare i läroplanen. 1. En värld av texter (MO 1) Kursen introducerar modersmål och litteratur som ett ämne där språk,

Läs mer

MATEMATIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

MATEMATIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION STUDENTEXAMEN. Studentexamen består av fyra obligatoriska prov: provet i modersmål. samt tre av följande fyra ämnen:

ALLMÄN INFORMATION STUDENTEXAMEN. Studentexamen består av fyra obligatoriska prov: provet i modersmål. samt tre av följande fyra ämnen: ALLMÄN INFORMATION Abiturienten är själv ansvarig för att han/hon känner till bestämmelserna gällande studentexamen. Mer information hittar du på studentexamensnämndens hemsida på adressen www.ylioppilastutkinto.fi

Läs mer

KURSKODKURSENS NAMN KURSBESKRIVNING

KURSKODKURSENS NAMN KURSBESKRIVNING KURSKODKURSENS NAMN KURSBESKRIVNING dbi 1 o Organismens värld - Biologin som vetenskap: livets egenskaper och grundförutsättningar, biologiska vetenskaper och forskningsmetoder - Biodiversitetens uttryck:

Läs mer

MODERSMÅL OCH LITTERATUR

MODERSMÅL OCH LITTERATUR MODERSMÅL OCH LITTERATUR De obligatoriska kurserna 1-6 läses i rätt ordning. Kurs 7 kan läsas tidigast efter kurs 3. Kurs 8 och 9 kan läsas tidigast efter kurs 6. Kurs 10 kan läsas utan förkunskaper. Kurs

Läs mer

Kommentarer till uppbyggnad av och struktur för ämnet matematik

Kommentarer till uppbyggnad av och struktur för ämnet matematik 2011-06-10 Kommentarer till uppbyggnad av och struktur för ämnet matematik Likheter och skillnader jämfört med den gamla kursplanen Ämnesplanen i gymnasieskola 2011 (Gy 2011) har en ny struktur jämfört

Läs mer

Matematik i Gy11. 110912 Susanne Gennow

Matematik i Gy11. 110912 Susanne Gennow Matematik i Gy11 110912 Susanne Gennow Var finns matematik? Bakgrund Nationella utredning 2003 PISA 2009 TIMSS Advanced 2008 Skolinspektionens rapporter Samband och förändring åk 1 3 Olika proportionella

Läs mer

Ämnesplaner för matematik grundskolan enligt Lgr11 och gymnasieskolan enligt Gy11

Ämnesplaner för matematik grundskolan enligt Lgr11 och gymnasieskolan enligt Gy11 Ämnesplaner för matematik grundskolan enligt Lgr11 och gymnasieskolan enligt Gy11 I ämnesplanen för grundskolans matematik har tidigare ering markerats om det är Matematik eller en högre kurs eller momentet

Läs mer

Kap 1: Aritmetik - Positiva tal - " - " - " - " - - " - " - " - " -

Kap 1: Aritmetik - Positiva tal -  -  -  -  - -  -  -  -  - År Startvecka Antal veckor 2013 34 18 Planering för ma 1b/c - ma 5000- boken OBS: För de i distansgruppen, meddela lärare innan prov. (justeringar för 1c ännu ej genomförda) Vecka Lektio n (2h) Datum Kapitel

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

BOKLISTA 2014-2015. Tankar-filosofi för gymnasiet (Fäldt & Fäldt), Studentlitteratur ELLER Öppna frågor 1-4, Söderströms Bok inte nödvändig för kurs 1

BOKLISTA 2014-2015. Tankar-filosofi för gymnasiet (Fäldt & Fäldt), Studentlitteratur ELLER Öppna frågor 1-4, Söderströms Bok inte nödvändig för kurs 1 BOKLISTA 014-015 FILOSOFI Tankar-filosofi för gymnasiet (Fäldt & Fäldt), Studentlitteratur ELLER Öppna frågor 1-4, Söderströms Bok inte nödvändig för kurs 1 SAMHÄLLSLÄRA Sl 1 Sl Samhället / s Ekonomikunskap

Läs mer

Karis-Billnäs gymnasium STUDIEHANDBOK 2014-2015. www.karisbillnas.fi

Karis-Billnäs gymnasium STUDIEHANDBOK 2014-2015. www.karisbillnas.fi Karis-Billnäs gymnasium STUDIEHANDBOK 2014-2015 www.karisbillnas.fi 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Gymnasiestudier... 4 Studentexamen... 5 Projekt... 8 Studiehelheten nationell och internationell ekonomi... 8

Läs mer

TÄNK PÅ MILJÖN! SPARA TILL NÄSTA ÅR!

TÄNK PÅ MILJÖN! SPARA TILL NÄSTA ÅR! TÄNK PÅ MILJÖN! SPARA TILL NÄSTA ÅR! Information inför läsåret 2015 2016 + Kursbeskrivningar + + Ämnesvalsblanketten + + Utbytesperioder/Gemensamt kursutbud för gymnasienätverket Team Nord + + Internationella

Läs mer

A2.2 A2.1-A2.2 A2.2-B1.1 A2.1-A2.2

A2.2 A2.1-A2.2 A2.2-B1.1 A2.1-A2.2 SPANSKA Syftet med spanskaundervisningen i Kyrkslätts gymnasium är att utveckla de studerandes förmåga till interkulturell kommunikation. De studerande ska få kunskaper och färdigheter i det spanska språket

Läs mer

Boksamtal i gymnasiet

Boksamtal i gymnasiet Sandra Holmgård Sandra.holmgard@helsinki.fi Våren 2014 Boksamtal i gymnasiet Under min studietid har jag reflekterat en del över litteraturundervisningen i skolan. Då jag tänker tillbaka på min egen skoltid

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Kursplan Samhällskunskap

Kursplan Samhällskunskap Kursplan Samhällskunskap Undervisning motsvarande Samhällskunskap 1b respektive Samhällskunskap A Kursen syftar till att ge deltagarna ökad förståelse och insyn i hur samhället fungerar och i förlängningen

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Studiehandledning. kurs Matematik 1b

Studiehandledning. kurs Matematik 1b Studiehandledning kurs Matematik 1b Innehållsförteckning Inledning och Syfte... 1 Ämnesplan för ämnet matematik... 1 Ämnets syfte... 1 Centralt innehåll... 2 Problemlösning... 2 Taluppfattning, aritmetik

Läs mer

Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan

Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust

Läs mer

Planering för matematik 2a OBS: Provdatumen är endast förslag, kontakta läraren innan du kommer och vill ha prov

Planering för matematik 2a OBS: Provdatumen är endast förslag, kontakta läraren innan du kommer och vill ha prov År Startvecka 2013 2 Planering för matematik 2a OBS: Provdatumen är endast förslag, kontakta läraren innan du kommer och vill ha prov Vecka Lektion (2h) Datum Kapitel Avsnitt 2 Ti 08-jan Kap 1: Räta linjen

Läs mer

KURSPLAN I FYSIK, KEMI OCH BIOLOGI för år 7-9 vid Vifolkaskolan, Mantorp

KURSPLAN I FYSIK, KEMI OCH BIOLOGI för år 7-9 vid Vifolkaskolan, Mantorp 2002-06-12 KURSPLAN I FYSIK, KEMI OCH BIOLOGI, Mantorp Övergripande mål Skolan skall i sin undervisning i de naturorienterande ämnena sträva efter att eleven - tilltror och utvecklar sin förmåga att se

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan 3.5 Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Studiehandledning för Matematik 1a

Studiehandledning för Matematik 1a Studiehandledning för Matematik 1a Innehåll Studiehandledning för Matematik 1a... 1 Inledning och Syfte... 2 Ämne - Matematik... 3 Ämnets syfte... 3 Matematik 1a... 4 Centralt innehåll... 4 Kunskapskrav...

Läs mer

Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter.

Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter. Kurskod: MATMAT02a Kursen matematik 2a omfattar punkterna 1 7 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Kommentar Begrepp i kursen matematik 2a Metoder för beräkningar vid budgetering. Budgetering

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux Kurskatalog Lärvux Läsåret 2015-2016 Innehåll Innehåll... 3 Vem kan gå på Lärvux?... 1 Syftet med Lärvux... 1 Studierna... 2 Betyg... 2 Vilka ämnesområden finns på träningsskolenivå?... 3 1. Språk och

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

Vasa gymnasium LÄROPLAN

Vasa gymnasium LÄROPLAN Vasa gymnasium LÄROPLAN Godkänd av svenska sektionen 27.4 2005 Innehållsförteckning ALLMÄN DEL... 2 SKOLANS VERKSAMHETSIDÉ OCH VÄRDEBETONING... 2 STÖD OCH HANDLEDNING FÖR DE STUDERANDE... 2 SAMARBETE MED

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Matematik 5000 Kurs 1a röd lärobok eller motsvarande., ISBN 978-91-27-42156-1. Prövningen är skriftlig, eventuellt kompletterad med en muntlig del

Matematik 5000 Kurs 1a röd lärobok eller motsvarande., ISBN 978-91-27-42156-1. Prövningen är skriftlig, eventuellt kompletterad med en muntlig del prövning matematik 1a Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövningen avser Kurskod Matematik 1a MATMAT01a Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövningsutformning Bifogas Matematik 5000

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Foto: Krister Welander. https://peda.net/lohja/lukiokoulutus/virkby-gymnasium. ( http://peda.net/veraja/lohja/gymnasium t.o.m 31.12.

Foto: Krister Welander. https://peda.net/lohja/lukiokoulutus/virkby-gymnasium. ( http://peda.net/veraja/lohja/gymnasium t.o.m 31.12. K U R S G U I D E Virkby gymnasium 2015 2016 Foto: Krister Welander https://peda.net/lohja/lukiokoulutus/virkby-gymnasium ( http://peda.net/veraja/lohja/gymnasium t.o.m 31.12.2015) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kronoby gymnasium. Kursbeskrivningar 2013-2014 MODERSMÅL OCH LITTERATUR

Kronoby gymnasium. Kursbeskrivningar 2013-2014 MODERSMÅL OCH LITTERATUR Kronoby gymnasium Kursbeskrivningar 2013-2014 MODERSMÅL OCH LITTERATUR 1. En värld av texter (obligatorisk) - skillnader mellan tal- och skriftspråk - olika textgenrer - introduktion till litteraturhistoria

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2012-2013 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 050-432 71 89 kansli@samskolan.fi www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning

Läs mer

2.GYMNASIEUTBILDNINGENS UPPGIFT OCH GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

2.GYMNASIEUTBILDNINGENS UPPGIFT OCH GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR LÄROPLANEN FÖR HANGÖ GYMNASIUM 1.VERKSAMHETSIDÉ Hangö gymnasium är en andra stadiets läroanstalt. Studier vid gymnasiet leder till studentexamen och förbereder de studerande för fortsatta högskolestudier.

Läs mer

Estetiska perspektiv i Lgr 11

Estetiska perspektiv i Lgr 11 Estetiska perspektiv i Lgr 11 Texter ur samtliga kursplaner utom de estetiska ämnena som självklart omfattar estetiska perspektiv Lgr 11 består av tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande

Läs mer

Rymdutmaningen koppling till Lgr11

Rymdutmaningen koppling till Lgr11 en koppling till Lgr11 När man arbetar med LEGO i undervisningen så är det bara lärarens och elevernas fantasi som sätter gränserna för vilka delar av kursplanerna man arbetar med. Vi listar de delar av

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2010-2012 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 03-212 37 94 www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning (veckotimmar) är enligt

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Filosofi 1:

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Matematik

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Matematik ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Matematik Övergripande Mål: formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband

Läs mer

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Sida 1 (6) Nämnden för lärarutbildning (NLU) KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II

Läs mer

NYA KURSPLANER FÖR GRUNDSKOLAN MATEMATIK GRUNDSKOLAN

NYA KURSPLANER FÖR GRUNDSKOLAN MATEMATIK GRUNDSKOLAN NYA KURSPLANER FÖR GRUNDSKOLAN Den 17 mars 1994 fastställde regeringen KURSPLANER FÖR GRUNDSKOLAN att gälla i årskurserna 1 7 från läsåret 1995/96, i årskurs 8 läsåret 1996/97 och i årskurs 9 läsåret 1997/98.

Läs mer

Profilval NA. Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2)

Profilval NA. Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2) Profilval NA Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2) Profil Idrott 300p Hela läsåret Träningslära 1 100p Åk2, Hela läsåret Bioteknik 100p Träningslära 2 100p H Mat. Spec. Linjär algebra

Läs mer

Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Foto: Annika Manni Utomhuspedagogik och naturvetenskap I våra utomhuspedagogiska

Läs mer

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2015/2016

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2015/2016 Individuella val Årskurs 3 Läsåret 2015/2016 1 Innehållsförteckning Anvisningar... 2 Engelska 6: 100 poäng... 4 Engelska 7: 100 poäng... 4 Fotografisk bild 1: 100 poäng... 4 Historia 1a2: 50 poäng... 5

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna 2014-2015 Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år har en utvecklingstörning eller har fått en hjärnskada i vuxen

Läs mer

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Matematik, 600 verksamhetspoäng Ämnet handlar bland annat om mängder, tal och geometriska figurer. Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska

Läs mer

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:124) om kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.

Läs mer

Inriktnings- och fördjupningskurser Design och produktutveckling

Inriktnings- och fördjupningskurser Design och produktutveckling Inriktnings- och fördjupningskurser Design och produktutveckling TE - Berzeliusskolan Centralt innehåll för inriktnings- och fördjupningskurser för Design och produktutveckling på Berzeliusskolan Mer utförlig

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

STUDIEN BETREUER. Frukta inte! Kursutbud 2014 2015. gymnasiet lärkans kursutbud 2015 16. Birdnerd Publications

STUDIEN BETREUER. Frukta inte! Kursutbud 2014 2015. gymnasiet lärkans kursutbud 2015 16. Birdnerd Publications SUDI BEREUER rukta inte! Kursutbud 2014 2015 Birdnerd Publications gymnasiet lärkans kursutbud 2015 16 KURSUBUD 15/16 Detta häfte presenterar läroämnen och kurser i Lärkan i en förkortad version av skolans

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

2. Gymnasieutbildningens uppgift och grundläggande värderingar 1 2.1 Hangö gymnasiums uppgift 1 2.2 Grundläggande värderingar 1

2. Gymnasieutbildningens uppgift och grundläggande värderingar 1 2.1 Hangö gymnasiums uppgift 1 2.2 Grundläggande värderingar 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Verksamhetsidé 1 2. Gymnasieutbildningens uppgift och grundläggande värderingar 1 2.1 Hangö gymnasiums uppgift 1 2.2 Grundläggande värderingar 1 3. Undervisningen 2 3.1 Inlärningssynen

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR utfärdade av STUDENT- EXAMENSNÄMNDEN

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR utfärdade av STUDENT- EXAMENSNÄMNDEN ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR utfärdade av STUDENT- EXAMENSNÄMNDEN 6.5.2015 Studentexamensnämndens allmänna föreskrifter och anvisningar innehåller text ur gymnasielagen, lagen om anordnande av

Läs mer

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 3 Läsåret 2014/2015 1 Innehållsförteckning Anvisningar... 2 Engelska 6: 100 poäng... 4 Engelska 7: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor: 100 poäng... 4 Fotografisk bild

Läs mer

Kap1 1.1 Tal i olika former Mål Mål Mål Mål Mål Mål Rek. uppgifter 1101, 1106, 1107, 1113, 1118, 1120 Talmängder

Kap1 1.1 Tal i olika former Mål Mål Mål Mål Mål Mål Rek. uppgifter 1101, 1106, 1107, 1113, 1118, 1120 Talmängder Kap1 1.1 Tal i olika former Mål Mål Mål Mål Mål Mål Rek. uppgifter Känna till de vanligaste talmängderna och de Veta hur talmängderna betecknas Ha kunskap om hur de olika talmängderna är 1101, 1106, 1107,

Läs mer

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS VALBARA KURSER FÖR ÅK 7 9 LÄSÅRET 2014 2015 Svenska samskolan i Tammerfors Koulukatu 14 33200 Tammerfors Kansli tfn: 050 432 71 89 Rektor: 050 549 94 49 Studiehandledare:

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande till det humanistiska och pedagogiska området sker i två steg. Alla behöriga sökande

Läs mer

Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se.

Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se. Matematik Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se. ADDITION, SUBTRAKTION, DIVISION OCH MULTIPLIKATION.

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan 3.7 Modersmål Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor

Läs mer

Kursplan Grundläggande matematik

Kursplan Grundläggande matematik 2012-12-06 Kursplan Grundläggande matematik Grundläggande matematik innehåller tre delkurser, sammanlagt 600 poäng: 1. Delkurs 1 (200 poäng) GRNMATu, motsvarande grundskolan upp till årskurs 6 2. Delkurs

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

MATEMATIK. Läroämnets uppdrag

MATEMATIK. Läroämnets uppdrag MATEMATIK Läroämnets uppdrag Syftet med undervisning i matematik är att utveckla ett logiskt, exakt och kreativt matematisk tänkande hos eleven. Undervisningen skapar en grund för förståelsen av matematiska

Läs mer

Koppling till kursplaner

Koppling till kursplaner Koppling till kursplaner Övnings- och tävlingsmomenten i The Battery Challenge faller inom ramen för undervisning om hållbar utveckling och du kan välja att arbeta ämnesintegrerat eller kopplat specifikt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

CAS-vuxenutbildning för dig

CAS-vuxenutbildning för dig SÄRVUX- värmdö CAS-vuxenutbildning för dig Särskild utbildning för vuxna Särvux Värmdö är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan 3.2 Engelska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden,

Läs mer

Undervisningsplanering i Matematik KURS C (100 poäng) Kurskod: MA1203

Undervisningsplanering i Matematik KURS C (100 poäng) Kurskod: MA1203 Undervisningsplanering i Matematik KURS C (100 poäng) Kurskod: MA1203 Styrdokument: Kursplan i matematik med betygskriterier. Läromedel: Matematik 3000 N&K. Lån för studerande upp till 20 år De studerande

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:-

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:- SKOGENS MÄSTARE Vilka blir årets Skogens mästare?! Vi vill veta vem som kan mest om skog, både teoretiskt och praktiskt! Är din klass redo att anta utmaningen? Skogens mästare är en tävling som riktar

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 1 Kontakt LärVux Ring eller skicka e-post om det är något du undrar över. Gå gärna in på vår hemsida:www1.vasteras.se/frimanska/ Besöksadress LÄRVUX Växhuset

Läs mer

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne.

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. MEDIESPRÅK Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. Beskrivning av ämnet I det journalistiska arbetet är språket ett väsentligt arbetsredskap. Journalisterna

Läs mer

REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK

REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK REKOMMENDATION OM ANTAGNINGSGRUNDER I GEMENSAM ANSÖKAN VÅREN 2014 FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING PÅ FRÄMMANDE SPRÅK ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING Till yrkeshögskolornas utbildning på engelska främmande

Läs mer

2015/16 Tänk Umeå Det här gäller för dig som är från Finland

2015/16 Tänk Umeå Det här gäller för dig som är från Finland 4 3 4 PMS2945C R:0 G:82 B:165 C:100 M:70 Y:15 K:2 5 3 10 2015/16 Tänk Umeå Det här gäller för dig som är från Finland Välkommen till Umeå universitet Du som bor i Finland och talar svenska har möjlighet

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Kurskod: GRNMAT2 Verksamhetspoäng: 600

Kurskod: GRNMAT2 Verksamhetspoäng: 600 Kurs: Matematik Kurskod: GRNMAT2 Verksamhetspoäng: 600 lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin lad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper

Läs mer

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Innehållsförteckning: Information sidan 1-2 Kurser på grundläggande nivå: Biologi sidan 3 Engelska sidan 4 Fysik sidan 5 Geografi sidan 6 Hem- och konsumentkunskap sidan

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme)

Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme) 1(8) Växjö universitet Dnr: 908/2002-510 Ekonomihögskolan Utbildningsplan för Internationella Ekonomprogrammet (International Business Administration and Economics Programme) 1.1 Beslut om inrättande av

Läs mer

Det livslånga lärandet. Mattias Egebrink. Kurskatalog Lärvux

Det livslånga lärandet. Mattias Egebrink. Kurskatalog Lärvux Det livslånga lärandet Mattias Egebrink Kurskatalog Lärvux Är du nyfiken på att studera är du välkommen till oss för att diskutera dina önskemål. Vi finns i Komvux lokaler (hus C) på Korsängsgatan 12 i

Läs mer

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram 1 Lärvux Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram Välkommen till Lärvux! Särskild utbildning för vuxna Lärvux finns för dig som - har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer