ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Fellingsbro folkhögskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Fellingsbro folkhögskola"

Transkript

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Fellingsbro folkhögskola

2 Innehåll sid 2 sid 3 sid 4-5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 9 sid 10 sid 11 sid 12 sid 13 sid 14 sid 15 sid 16 sid 17 sid 18 sid 19 sid 20 Innehåll Välkommen till Fellingsbro folkhögskola Allmänt om folkhögskolan Vilka studiestöd kan du söka? Skolans kursutbud Allmän kurs Allmän grundkurs Allmän kurs - distans Svenska som andraspråk Projektlinje Baskurs Personlig assistentutbildning Behandlingspedagogutbildning Teckenspråkslinje Tolkutbildning Syntolkutbildning - distans Teckenspråkskurser - distans Karta Fellingsbro folkhögskola FELLINGSBRO Telefon: Telefax: Hemsida:

3 Välkommen till Fellingsbro folkhögskola! Funderar du på att studera på en folkhögskola? Att studera på folkhögskola är något unikt. Man kan säga att vi är den första och den friaste av alla friskolor. Grundstenen i folkbildning är friheten. Friheten att kunna forma egna kursplaner och att kunna anpassa studier och innehåll efter behov och önskemål. Delaktighet och inflytande på skolan och i undervisningen anser vi vara viktigt. Det innebär att vi ständigt försöker praktisera demokrati: varje individs rättighet och skyldighet att vara med och påverka och ifrågasätta. Fellingsbro folkhögskola har landstinget som huvudman och vi har en tydlig profil genom att vi vänder oss även till personer med funktionsnedsättning samt genom att vi anordnar yrkesutbildningar som leder till arbete med personer med funktionsnedsättning. Skolan har också en stor allmän kurs som kan leda till vidare studier. Verksamheten bedrivs i Fellingsbro med filial i Örebro. Vi har även en del utbildningar i Lindesberg där vi samarbetar med vuxenutbildningen i kommunen. Vi har fina och väl utrustade lokaler, kompetent personal och schemalagd friskvård. Skolan är miljöcertifierad enligt ISO Du har alla förutsättningar att kunna ägna dig åt dina studier, till att delta i gemensamma aktiviteter och till ett år av utveckling och växande. Du kan se fram emot en spännande tid hos oss med nya vänner, ett schysst bemötande och nya kunskaper! Tillsammans skapar vi din framtid! VÄLKOMMEN! Heli Nordberg Lindell Rektor 3

4 Allmänt om folkhögskolan ANTAGNINGSKRAV BEHÖRIGHET, INTYG OCH OMDÖME För att få börja läsa på folkhögskola bör du ha fyllt 18 år. När det gäller allmänna kursen är det ett krav. Se under varje kurs vad som gäller. Studier på de allmänna kurserna kan ge grundläggande och i vissa fall särskild behörighet till högskoleutbildning. En behörighet ges när ett ämne har ingått i tillräcklig omfattning och de uppnådda kunskaperna har bedömts som tillräckliga. Utöver denna godkända nivå sker ingen betygsättning av de uppnådda ämneskunskaperna. Grundläggande behörighet har den som genomfört studier på folkhögskola och har kunskaper motsvarande godkänd nivå i de gymnasiegemensamma ämnena. Detta kan uppnås genom: - tre år på folkhögskola eller - två år på folkhögskola som bygger på minst ett års gymnasiestudier/vuxstudier eller på grundskola och minst ett års arbetlivsserfarenhet eller - ett år på folkhögskola som bygger på minst två års gymnasiestudier eller vuxstudier. Med gymnasiegemensamma ämnen avses svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, historia samt religionskunskap. Från allmän kurs kan ett studieomdöme utfärdas. Ett omdöme är den sammanfattande bedömningen av studieförmågan inför eventuella kommande högskolestudier. På studieomdömet söker man till högskolestudier i en folkhögskolekvot. För att få ut ett omdöme krävs en närvaro på minst 80% av kurstiden. Efter avslutad kurs utfärdas ett studieintyg för alla kursdeltagare. PEDAGOGISKT STÖD INFLYTANDEFORMER INTERNATIONELLT På flertalet av våra kurser har vi stöd av elevassistenter. Anpassad teknisk utrustning finns tillgänglig för den som behöver. Skolan omfattas av en elevrättslig standard. Som studerande ingår du i skolans studerandekår som har skolrådet som högsta beslutsform och i rådet finns representanter för varje klass. Kårstyrelsen utser elevskyddsombud som deltar i skolans basenhetsråd (skyddskommitté). Vi uppmuntrar till delaktighet i skolans inre arbete. Skolan har en systerskola i Kibaha, Tanzania. Möjlighet ges i kurserna till fördjupade studier med internationell inriktning, med studieresor till Polen, Ryssland, Holland etc. Kibaha i Tanzania Kyrka från Novgorod, Ryssland 4 Djävulsporten i Birkenau, Polen

5 INTERNATET OCH ÖVRIGA KOSTNADER EN DROGFRI MILJÖ OM EN KURS STÄLLS IN HUR OCH NÄR SÖKER DU? För dig som vill bo på skolan har vi ett internat med enkelrum med egen dusch och toalett. Inackorderingsavgiften är bland de lägsta i landet: kr/månad för mat (5 dgr/vecka, ej fredag kväll) och logi. Du som inte är inackorderad kan äta lunch för f.n. 50 kr. Själva undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för böcker, studiematerial, studieresor m.m. Studier och användning av droger hör självklart inte ihop. Dessutom måste den som har haft missbruksproblem kunna känna full trygghet i vår miljö. Därför ställer vi som obetingat grundkrav: drogfrihet på skolan och i samband med skolans verksamheter. Att du accepterar kravet är en förutsättning för ditt elevskap. Det betyder också att man inte använder eller förvarar alkohol och andra droger på internatet. Samtliga kurser startar vid tillräckligt antal studerande. Skulle kursen bli inställd får du information om detta senast 14 dagar innan beräknad skolstart. När du tagit del av informationen för den kurs som du är intresserad av fyller du i ansökningsblanketten och skickar till skolan. Bifoga skolbetyg, arbetsintyg och personbevis. Skolan står gärna till tjänst med ytterligare upplysningar. Eller varför inte besöka oss? Kom gärna och titta på skolan och undervisningen! Välkommen till Öppet Hus lördagen den 18 april, kl ETT PAR LEKTIONER I VECKAN HAR DU MÖJLIGHET ATT VÄLJA ETT TILLVALSÄMNE. DU FÅR DÅ TILLFÄLLE ATT TRÄFFA KURSDELTAGARE FRÅN ANDRA KURSER. EXEMPEL PÅ ÄMNEN KAN VARA: 5

6 Vilka studiestöd kan du söka? STUDIESTÖD STUDIEMEDEL För dig som är under 20 år: Studiebidrag: f.n kr/mån Inackorderingstillägg: kr/mån Extra tillägg: Högst 855 kr/mån och lägst 285 kr/mån Behovet av tillägg prövas mot elevens och föräldrarnas ekonomiska förhållanden. En del kommuner har ett stöd avseende böcker, luncher och i vissa fall resor. För dig som lägst fyller 20 år det år utbildningen påbörjas: Systemet innehåller två bidragsnivåer, en generell nivå och en högre nivå för särskilt prioriterade grupper. Det högre bidraget kan du få från och med det år du fyller 25 och om du studerar på grundskole- eller gymnasienivå. CSN prövar automatiskt om du är berättigad till det högre bidraget. För närvarande är de maximala beloppen för heltidsstudier följande: Generellt bidrag per månad: kr, lån kr; vilket ger sammanlagt kr. Högre bidrag per månad: kr, lån kr; vilket ger kr. Du som är 25 år eller äldre kan söka ett tilläggslån på kr/månad. Du som studerar med studiemedel och har vårdnaden om barn kan få tilläggsbidrag. Tilläggsbidrag för barn per månad vid heltidsstudier är 2014: För ett barn 584 kr; två barn 956 kr; tre barn kr; fyra barn kr. Läs mer på CSN:s websida: AKTIVITETS- ERSÄTTNING Om du är mellan 19 och 29 år och har en funktionsnedsättning har du möjlighet att söka aktivitetsersättning, antingen för förlängd skolgång eller för nedsatt arbetsförmåga, beroende på vilken kurs du går. Ersättningen prövas och beviljas av försäkringskassan. Läs mera på 6

7 Skolans kursutbud ALLMÄN KURS ALLMÄN GRUNDKURS ALLMÄN KURS - DISTANS SVENSKA SOM ANDRASPRÅK PROJEKTLINJE BASKURS PERSONLIG ASSISTENTUTBILDNING BEHANDLINGS- PEDAGOGUTBILDNING TECKENSPRÅKSLINJE TOLKUTBILDNING SYNTOLKUTBILDNING TECKENSPRÅKSKURSER PÅ DISTANS Kursen vänder sig till dig som vill läsa in grundläggande behörighet till högre studier samt eventuellt även uppnå vissa särskilda behörigheter. Kursen vänder sig till dig som är ung och inte klarat grundskolan eller gymnasiet och som behöver arbeta i en mindre studiegrupp. Kursen vänder sig enbart till dig som, av en eller annan anledning, inte kan studera i vanlig skolmiljö. Kan vara medicinskt funktionshinder, social fobi eller något annat. Kursen ger framförallt träning i svenska och orientering om svenska samhällsförhållanden. Kursen är förlagd till Lindesberg. För personer med lindrig utvecklingsstörning. Studiegång 1-2 år. Kursen lägger tonvikt på självkännedom för att nå ökad självständighet. Kursen vänder sig till personer med Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum utan utvecklingsstörning. Kursen ger en bred kunskap om funktionsnedsättningar och funktionsnedsattas situation i dagens samhälle samt om kommunikation och assistans till människor med olika funktionsnedsättningar. Kursen jobbar med hela LSS-området. (LSS = Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). Ger kompetens för att arbeta med behandling av missbrukare och med ungdomar i riskzonen. Tvåårig studiegång. Minimiålder 22 år. För dig som vill lära dig svenskt teckenspråk (nybörjare). Utbildningen är förlagd till Örebro. Eftergymnasial yrkesutbildning till teckenspråkstolk/dövblindtolk. Fyraårig studiegång. Utbildningen är förlagd till Örebro. Ger kompetens för att arbeta som syntolk i kulturella sammanhang, främst film och teater. Utbildningen är en distanskurs på kvartsfart. Närträffar förlagda till Örebro. Distanskurser i teckenspråk på kvartsfart anordnas med närträffar i Örebro. 7

8 Allmän kurs - allmänbildning med sikte på framtiden ANTAL PLATSER KURSLÄNGD KURSTID URVALSKRITERIER INTRÄDESKRAV ANSÖKAN Till de allmänna kurserna söker människor i alla åldrar med olika bakgrund och framtidsplaner. Här ges möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till högre studier samt att eventuellt uppnå vissa särskilda behörigheter. För många är folkhögskolans miljö viktig. Här ges möjligheter till intressanta möten och sökande efter svar på just de egna frågorna. I kursen ingår bl.a. de gymnasiegemensamma ämnena (svenska, engelska, samhällskunskap, matematik, naturkunskap, historia och religionskunskap). Du kan gå ett, två eller tre år, beroende på skolbakgrund och framtidsplaner. Ca 50 platser fördelat på tre grupper 37 veckor Höstterminen: Vårterminen: Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 13 Vid antagningen prioriterar vi den som saknar fullständig gymnasieutbildning samt äldre kortutbildade. Minimiåldern är 18 år. Inför höstterminstarten vill vi ha din ansökan senast 15 maj men om det därefter finns lediga platser antar vi i princip fram till kursstart. I mån av plats kan vi även göra en mindre intagning till vårterminen. 8

9 Allmän grundkurs - allmänbildning med sikte på framtiden - ANTAL PLATSER KURSLÄNGD KURSTID INTRÄDESKRAV Kursen vänder sig till dig som är ung och inte klarat grundskolan eller gymnasiet med godkända betyg eller t.ex. har någon funktionsnedsättning och behöver mer tid och en mindre studiegrupp. Att läsa in grundskolebehörighet eller läsa vidare på gymnasienivå. Ämnesundervisning i bl.a svenska, matematik, engelska, samhällskunskap, historia, drama. 12 platser 35 veckor. Du kan även söka ett andra läsår till Allmän grundkurs. Höstterminen: Vårterminen: Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 13 Delta i prova-på-kurs i slutet av maj. Sista ansökningsdag till prova-på-kursen är 22 april. Anmälningsblankett och program för prova-på-kursen finns på hemsidan eller också kan du kontakta skolan så skickar vi material, telefon:

10 Allmän kurs - distans - allmänbildning med sikte på framtiden - KURSENS UPPLÄGG KUNSKAPSREDO- VISNING INTAGNINGSKRAV KURSTIDER Kursen vänder sig till dig som, av någon anledning, inte kan studera i vanlig skolmiljö. Du kanske har ett medicinskt funktionshinder, social fobi eller något annat. När du söker till kursen är det viktigt att du anger varför du söker. Bifoga gärna ett personligt brev. En kurs för dig som inte tidigare har fullständiga studier på grundskole- eller gymnasienivå och vill uppnå behörighet för högskolestudier. I kursen ingår de gymnasiegemensamma ämnena (svenska, historia, religion, matematik, engelska, naturkunskap och samhällskunskap). Du kan gå 1-3 år beroende på skolbakgrund och framtidsplaner. Vi gör en individuell planering för var och en. Kursen sker via internet och firstclass. Du studerar med en egen studieplan och i egen takt. Internet och dess delar blir en del i kursen, vilket ökar den digitala delaktigheten - ett flexibelt lärande. Vid tar ut en avgift på 500 kr för böcker/material. Summan återbetalas när studierna är avslutade och materialet återlämnat. Vi har två fysiska närträffar varje termin. På folkhögskolan får du behörigheter i de ämnen som du blir färdig med. Du betygsätts inte. Du får istället ett studieomdöme med dig när du lämnar oss. Ofullständiga grundskole- eller gymnasiestudier. Personligt brev som styrker ditt behov av distansutbildning. Löpande antagning i mån av platser. Höstterminen: Vårterminen: ANSÖKAN Sista ansökningsdag: 30 april. 10

11 Svenska som andraspråk - Masugnen, Lindesberg - KURSENS MÅL KURSLÄNGD KURSTID INTRÄDESKRAV ANSÖKAN Du som har svenska som andraspråk och behöver mer träning i svenska. Målet är att du ska uppnå högre språklig nivå. Du ska bli bättre på att förstå, prata och skriva på svenska och få mer kunskap om det svenska samhället. Du ska få möjlighet att växa som människa och se nya möjligheter i livet. På kursen får du arbeta i en liten grupp, läsa, skriva och diskutera, lära dig mycket om det svenska samhället samt arbeta med demokratifrågor. Kursen är på heltid, 30 lektioner i veckan. Av dessa är 25 lektioner svenska och samhällsorientering. Övriga lektioner har du matematik, vardagsekonomi, natur- och miljökunskap, friskvård och hälsa. Vi gör studiebesök av olika slag och deltar på temadagar och andra aktiviteter på folkhögskolan i Fellingsbro. 35 veckor Höstterminen: Vårterminen: Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 13 Minimiålder för att gå kursen är 18 år. Kunskaperna i svenska ska motsvara minst SFI B-nivå. Sista ansökningsdag 31 maj. Senare inkomna ansökningar behandlas om det finns platser kvar. 11

12 Projektlinje - allmänbildning med sikte på framtiden - Kursen vänder sig till personer med lindrig utvecklingsstörning, där var och en ges möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Att utvecklas som människa, socialt och känslomässigt Att lära sig ta ansvar för sig själv och andra Att bli mer självständig Att bli mer aktiv och delta i sin egen planering för vardagen Att aktivera gamla kunskaper och orientera sig i nya Praktisk och teoretisk vardagskunskap samt arbete med olika projekt. Vi lägger stor vikt vid att ge kursdeltagarna en god självinsikt. Under vårterminen gör kursdeltagarna en obligatorisk studieresa tillsammans. ANTAL PLATSER KURSLÄNGD KURSTID INTRÄDESKRAV 12 platser 35 veckor Höstterminen: Vårterminen: Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 13 Delta i prova-på-kurs i slutet av maj. Sista ansökningsdag till prova-på-kursen är 22 april. Anmälningsblankett och program för prova-på-kursen finns på hemsidan eller också kan du kontakta skolan så skickar vi material, telefon:

13 Baskurs - teori och praktik - ANTAL PLATSER BOENDE KURSLÄNGD KURSTID INTRÄDESKRAV Vänder sig till dig med Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum utan utvecklingsstörning. På baskursen vill vi förbereda dig för livet. Du får utveckla/hitta strategier för att fungera socialt, att arbeta i grupp samt att planera din vardag, teoretiskt och praktiskt. Studier med stor variation, med utgångspunkt från individuella behov. Studiebesök och studieresor ingår obligatoriskt i kursen. Genom att kursdeltagarna bor på internatet arbetar vi aktivt med att ge ett helhetsperspektiv när det gäller boende, arbete och fritid. Kursen är inte behörighetsgivande. 14 platser fördelade på två grupper. Kursdeltagarna bor på skolans internat, vilket är obligatoriskt under veckorna. Nattpersonal finns på vardagar men ej under helger termin (behovsprövning vid respektive terminsstart) Höstterminen: Vårterminen: Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 13 Minimum 18 år med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum utan utvecklingsstörning. Ett annat krav är att delta i prova-på-kurs i slutet av maj. Sista ansökningstid till prova-på-kursen är 22 april. Anmälningsblankett och program för prova-på-kursen finns på hemsidan eller också kan du kontakta skolan så skickar vi material, telefon:

14 Personlig assistentutbildning - yrkesinriktad utbildning 15 ANTAL PLATSER KURSLÄNGD KURSTID INTRÄDESKRAV ANSÖKAN Du som har livserfarenhet och ett genuint intresse av att arbeta med andra människor. Du som går kursen skall få så breda kunskaper att du kan ge assistans med god kvalitet åt funktionsnedsatta i deras olika livssituationer, som t ex grundläggande personliga behov, arbete, studier, hemsysslor, resor och fritidsaktiviteter. Kursen är också meriterande för andra insatser enligt LSS, såsom kontaktperson, olika boendeformer och inom daglig verksamhet. Kursen innehåller följande ämnesområden: pedagogik, psykologi, ledarskap, handikappkunskap med hjälpmedelskunskap, datorassistans, samhällskunskap, sociologi, hälsokunskap, fritidskunskap, arrangemangskunskap, drama och kommunikation, skapande arbete, livsfrågor, teckenspråk. 4 veckors praktik ingår också i kursen. 12 platser 36 veckor Höstterminen: Vårterminen: Lov: vecka 44, påsklov vecka 13 Utbildning på gymnasienivå önskvärt. Arbetslivserfarenhet är meriterande. Genomgången känn-dig-för-dag i maj är obligatorisk. Sista ansökningsdag 4 maj 14

15 Behandlingspedagogutbildning - yrkesinriktad utbildning ANTAL PLATSER KURSLÄNGD KURSTID INTRÄDESKRAV Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med människor på behandlingshem, i öppenvård, inom socialpsykiatrin eller kriminalvården, med elever med särskilda behov, ensamkommande flyktingar eller annan stödverksamhet. Syftet med kursen är att du ska få kunskaper och erfarenheter samt arbeta med självkännedom och personlig utveckling för att kunna arbeta inom missbruksvården och med människor i andra socialt utsatta situationer. Kursen är en 2-årig yrkesinriktad utbildning på gymnasienivå. Samtal pågår om att göra kursen eftergymnasial. De ämnen som kursen innehåller är behandlingsmetodik, psykologi, sociologi, pedagogik, psykiatri, etik, svenska, rättskunskap, drama fysisk aktivitet samt estetisk verksamhet. I kursen ingår bl.a studier inom det neuropsykiatriska området samt ART (Aggression Replacement Training), KBT- introduktionskurs (Kognitiv Beteendeterapi), ÅP (Återfallsprevention) och MI (Motiverande Intervju). Under kursen ges möjlighet till fördjupade studier med internationell inriktning. Skolan har utbyte och samarbete med flera internationella aktörer. För hög kvalitet och aktualitet strävar vi efter att erbjuda bredd i utbildningen med olika synsätt på missbruk och behandling i nära dialog och samverkan med behandlingsbranschen. Två praktikperioder ingår under termin 2 och termin 4, sammanlagt 14 veckor. Observera att innehållet och strukturen i kursen ändras fortlöpande eftersom både lärare, deltagare och arbetsgivare har möjlighet att påverka upplägget av kursen. 12 platser 2 läsår med totalt 71 kursveckor. Höstterminen: Vårterminen: Lov: vecka 44, Sportlov vecka 8. BP år 1 påsklov vecka 13 Minimiålder 22 år och deltagande på intervjudagen som du bjuds in till. För sökande som har ett tidigare missbruk krävs 3 års drogfrihet innan kursstart. ANSÖKAN Sista ansökningsdag 1 maj 15

16 Teckenspråkslinje - utbildningen förlagd till Örebro - ANTAL PLATSER UTBILDNINGSORD KURSLÄNGD KURSTID INTRÄDESKRAV ANSÖKAN Kursen vänder sig till dig som vill lära dig svenskt teckenspråk (nybörjare). Kursen syftar till att erbjuda möjligheter för dem som vill läsa teckenspråk som språk. Teckenspråk 24 uvt/vecka, svenska 4 uvt/vecka, samhällskunskap 2 uvt/vecka. Totalt 30 uvt/vecka (1 uvt = 40 min). 10 platser Filialen i Örebro, Klerkgatan kursveckor Höstterminen: Vårterminen: Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 12 Gymnasiestudier eller motsvarande. Förkunskaper i teckenspråk ej ett krav. Intervjuer genomförs med samtliga behöriga sökande. Antagning sker under maj månad Sista ansökningsdag 15 april Ansökningsblankett kan du hämta på vår hemsida: eller få hemskickad, telefon: KONTAKTPERSON Helena Sikh, telefon:

17 Tolkutbildning - yrkesinriktad utbildning förlagd till Örebro ANTAL PLATSER UTBILDNINGSORT KURSLÄNGD KURSTID INTRÄDESKRAV ANSÖKAN KONTAKTPERSON Vänder sig till dig som vill arbeta som teckenspråkstolk och dövblindtolk. Utbildningen ger kompetens för att arbeta som teckenspråkstolk och dövblindtolk. Steg 1, dvs. termin 1-4, får du grundläggande utbildning i teckenspråk efter individuell studieplan och du har en egen mentor som tillsammans med dig tar ansvar för din språkutveckling. På schemat finns dessutom svenska, samhällskunskap, psykologi, friskvård samt röstträning. Under Steg 2, termin 5-8, får du utbildning i tolkning (praktiska övningar, yrkesetik m.m.), teckenspråk (grammatik och pragmatik), svenska (grammatik och pragmatik), psykologi, aktuell orientering, engelska (kommunikation och terminologi), friskvård samt röstträning. Ni läser i en mindre grupp med högst 12 deltagare. En hel del gästföreläsningar kopplade till de ämnen du läser ingår. Dessutom ingår praktik på tolkcentraler/bolag runt om i landet. 20 platser Filialen i Örebro, Klerkgatan 16 4 läsår med 40 veckor per läsår Höstterminen: Vårterminen: Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 12 Grundläggande behörighet för högskolestudier. Fullgod hörsel och syn. Deltagande i intervjudagar med praktiska och teoretiska tester. För antagning till steg 1 krävs ej förkunskaper i teckenspråk. För antagning till steg 2 ska man ha goda kunskaper i teckenspråk och svenska. Mer information kommer att skickas till dem som kallas till intervju. Sista ansökningsdag 15 april Helena Sikh, telefon:

18 Syntolkutbildning - yrkesinriktad distansutbildning förlagd till Örebro ANTAL PLATSER UTBILDNINGSORT KURSTID INTRÄDESKRAV ANSÖKAN KONTAKTPERSON Vänder sig till dig som vill arbeta som syntolk för synskadade. Utbildningen ger kompetens för att arbeta som syntolk i kulturella sammanhang, främst film och teater men även konst. Fyra obligatoriska närträffar sker på helger under höstterminen. Vårterminens kurs har närträffar varannan måndag, jämna veckor. Kursen börjar med att du får grundläggande utbildning i syntolkning och genomgång av den webbaserade lärplattform vi kommer att använda. På schemat finns syntolkningsträning, ljudteknisk hantering, film & bildkunskap, handikappkunskap, livetolkning av film/teater i salong, inlevelseövningar/ ledsagning samt möten med brukare. Dessutom ingår besök på syncentraler och Synskadades riksförbund runt om i landet, företrädesvis på hemmaplan. 8 platser Filialen i Örebro, Klerkgatan 16 Höstterminen: Vårterminen: Treårigt gymnasium eller motsvarande, med svenska A + B. Goda kunskaper i det svenska språket. Fullgod hörsel och syn. Deltagande i intervjudag. Egen dator med headset (hörlurar och mikrofon) och god bredbandsuppkoppling krävs för att kunna genomföra lektionerna online. Sista ansökningsdag inför höstterminen 2015 är 15 april. Sista ansökningsdag inför vårterminen 2016 är 15 oktober. Lotta Lagerman telefon:

19 Teckenspråkskurser - på distans ANTAL PLATSER UTBILDNINGSORT KURSSTART KOSTNADER ANSÖKAN KONTAKTPERSON Du som vill lära dig eller utveckla ditt teckenspråk: Nivå 1: inga förkunskaper. Nivå 2: kan handalfabetet, siffror, presentera sig själv och berätta om sin familj. Nivå 3: kan presentera sig, sin familj och sina intressen och föra ett enkelt samtal kring närmiljön. Nivå 4: klarar ett vardagligt samtal på teckenspråk och vill utveckla sin kommunikationsförmåga och öka sitt förråd av tecken. Syftet med kursen är att förbättra din förmåga att kommunicera och förstå. Vi erbjuder fyra distanskurser i fyra olika nivåer med vardera fem fysiska närträffar. Närträffarna omfattar 1 dag/månad. Kurserna ges på kvartsfart. Du förväntas lägga ner ca 10 timmar/vecka. Du har kontakt med din teckenspråkslärare varje vecka via e-post, livechat och lärplattformen Moodle. Du förväntas ha en egen dator med webbkamera när du arbetar hemifrån. Mer information om tekniken och program/plattform får du när du blivit antagen. 15 platser Filialen i Örebro, Klerkgatan 16 Nivå 1 och nivå 3 erbjuds under höstterminerna. Nivå 2 och nivå 4 erbjuds under vårterminerna. Kursen är kostnadsfri men deltagarna står själva för ev. resekostnader till närträffarna och för merkostnader kopplat till teknik (dator etc). Senast 30 november för ansökan till nivå 2 och nivå 4 (vårtermin). Senast 31 maj för ansökan till nivå 1 och 3 (hösttermin). Johan Zimmermann. 19

20 50 56 Västerås Hallstahammar E18 Köping 50 Frövi Mälaren Karlskoga Fellingsbro Arboga E20 Eskilstuna E20 Örebro Hjälmaren 56 Kumla 249 Skolbyggnad Busshållplats Järnväg Byggnad Riksväg E Katrineholm 55 E10 Väg Europaväg 20km Bergsvägen 2, FELLINGSBRO Telefon: Telefax: Hemsida:

Välkommen till 2013-2014

Välkommen till 2013-2014 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Välkommen till 2013-2014 Innehåll sid 3 sid 4 sid 5-6 sid 7 sid 8 sid 9 sid 10 sid 11 sid 12 sid 13 sid 14 sid 15 sid 16 sid 17 sid 18 sid 19 sid 20 Innehåll Välkommen till Fellingsbro

Läs mer

Kurskatalog 2016-2017

Kurskatalog 2016-2017 Kurskatalog 2016-2017 Välkommen till Fellingsbro folkhögskola! Från att ha startat genom en donation i Fellingsbro har Fellingsbro folkhögskola gjort en 100-årig resa med ett engagerat lokalt stöd som

Läs mer

Välkommen till 2012-2013

Välkommen till 2012-2013 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Välkommen till 2012-2013 Innehåll sid 2 sid 3 sid 4-5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 9 sid 10 sid 11 sid 12 sid 13 sid 14 sid 15 sid 16 sid 17 sid 18 sid 19 sid 20 Innehåll Välkommen till

Läs mer

Fellingsbro folkhögskola Datum

Fellingsbro folkhögskola Datum 1 (23) Fellingsbro folkhögskola Datum 2017-02-07 Antagning och urval - Fellingsbro folkhögskola 1. Inledning Region Örebro län är Fellingsbro folkhögskolas huvudman. Fellingsbro folkhögskola har en profil

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND...2 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE...2 3 PEDAGOGIK...2 4 GENOMFÖRANDE...2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING...2 4.2 ÄMNEN...2 4.3

Läs mer

Allmän kurs Kursens mål Kursinnehåll

Allmän kurs Kursens mål Kursinnehåll Allmän kurs är till för dig som behöver komplettera din utbildning från grundskolan och/eller gymnasiet. Hos oss får du möjlighet att studera i lugn takt och i en trygg miljö, där du får både stimulans

Läs mer

Västanviks folkhögskola

Västanviks folkhögskola UTBILDNINGAR läsåret 2015/2016 Västanviks folkhögskola Det som skiljer Västanviks folkhögskola från andra folkhögskolor är att skolan erbjuder en teckenspråkig miljö där alla använder teckenspråk. Skolans

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE... 2 PEDAGOGIK... 2 GENOMFÖRANDE... 2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING... 2 4.2 ÄMNEN... 2 4.3 INRIKTNINGAR

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2016

Verksamhetsplan och budget 2016 Verksamhetsplan och budget Datum: 2016-04-14 Verksamhetsplan och budget 2016 Fellingsbro folkhögskola Verksamhetsplan och budget 2016 Fellingsbro folkhögskola Innehåll 1. Syfte och mål för Fellingsbro

Läs mer

Västanviks folkhögskola

Västanviks folkhögskola UTBILDNINGAR läsåret 2017/2018 Västanviks folkhögskola Det som skiljer Västanviks folkhögskola från andra folkhögskolor är att skolan erbjuder en teckenspråkig miljö där alla använder teckenspråk. Skolans

Läs mer

Allmän kurs - musik Kursens mål

Allmän kurs - musik Kursens mål En kurs för dig som har ett brinnande intresse för musik och känner att du vill utvecklas i och med musiken. Hos oss kombinerar du musik med kärnämnen, och kan i och med det läsa in grundläggande behörighet

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

ALLMÄN KURS med ämnesinrikning 2015-16

ALLMÄN KURS med ämnesinrikning 2015-16 ALLMÄN KURS med ämnesinrikning 2015-16 ALLMÄN KURS med ämnesinriktning 17 aug - 18 dec 2015 -- 7/1-1/6 2016 Vill du... - få grundskolekompetens? - få gymnasiekompetens? - få behörighet till fortsatta studier?

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola.

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola är en

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare

Läs mer

Västanviks folkhögskola

Västanviks folkhögskola UTBILDNINGAR läsåret 2016/2017 Västanviks folkhögskola Det som skiljer Västanviks folkhögskola från andra folkhögskolor är att skolan erbjuder en teckenspråkig miljö där alla använder teckenspråk. Skolans

Läs mer

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare blir

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. PERSONUPPGIFTER Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare

Läs mer

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 Vuxenutbildningen Välkommen till Mjölby vuxenutbildning! En plats där du hittar nya vägar Nystart eller bara ett steg vidare? Med

Läs mer

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Sidan 1 av 5 Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Som studerande på Fellingsbro folkhögskola har du rätt till nedanstående. Om du tycker att skolan inte uppfyller sina åtaganden kan ärendet

Läs mer

I olika ämnen krävs varierande arbetssätt, som arbete i grupp och individuella arbetsprestationer.

I olika ämnen krävs varierande arbetssätt, som arbete i grupp och individuella arbetsprestationer. Hälsa & Idrott väljer du om du söker ett alternativ till andra skolformer, behöver komplettera eller bygga på tidigare studier och vill skaffa dig behörighet för högskola. Tiden på folkhögskola är ofta

Läs mer

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN Q Kursutbud med schema f ö r K o m v u x v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 För heltidsstudier VT-16 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna

Läs mer

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER 1 Innehåll Folkhögskolans väg till högre studier Folkhögskolans Allmänna kurs Behörighet till högskola, yrkeshögskola och folkhögskolans eftergymnasiala

Läs mer

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2013-10-08 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Innehåll: 1) Behörighet till högskolan (fr o m våren 2013, motsvarande Gy2011) 2) Behörighet till yrkeshögskolan (fr o

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

BASKURSEN. www.hogalid.nu. 2015-2016 Högalids Folkhögskola. Ansök och läs mer om BASKURSEN på vår hemsida: Studier, boende och fritid

BASKURSEN. www.hogalid.nu. 2015-2016 Högalids Folkhögskola. Ansök och läs mer om BASKURSEN på vår hemsida: Studier, boende och fritid BASKURSEN 2015-2016 Högalids Folkhögskola Studier, boende och fritid En kurs för dig med lindrig utvecklingsstörning som vill få kunskaper för att blir mer självständig Ansök och läs mer om BASKURSEN på

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN. BROMÖLLA-SÖLVESBORG

VUXENUTBILDNINGEN.  BROMÖLLA-SÖLVESBORG VUXENUTBILDNINGEN www.sbkf.se BROMÖLLA-SÖLVESBORG Hösten 2017 Välkommen till Vuxenutbildningen! Hösten 2017 Studietid Grundläggande, Gymnasie samt Särskild utbildning för vuxna: 2017-08-07 2018-01-12 Sista

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Höstterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2/13 Innehåll: 1) Behörighet till högskolan (fr o m våren 2013, motsvarande Gy2011) 2) Behörighet till

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

KURSUTBUD för vuxenutbildning

KURSUTBUD för vuxenutbildning KURSUTBUD för vuxenutbildning ALLMÄNT OM FUTURA UTBILDNING Hos oss på Futura Utbildning hittar du vuxenutbildning, Svenska för invandrare, gymnasiekurser och gymnasieprogram. Vuxenutbildngen på Futura

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 FOLKHÖGSKOLESTUDERANDE PÅ ALLMÄN KURS KAN BLI BEHÖRIGA TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA. HÄR BERÄTTAR VI HUR DET GÅR TILL. Innehåll Folkhögskolans

Läs mer

Folkhögskoledag i Partille 26/1 2017

Folkhögskoledag i Partille 26/1 2017 Folkhögskoledag i Partille 26/1 2017 Inbjudna Folkhögskolor Ljungskile folkhögskola Sundsgårdens folkhögskola Furuboda folkhögskola Vara folkhögskola Katrinebergs Folkhögskola Nordiska folkhögskolan Ädelfors

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

KURSUTBUD VÅREN 2017 PERIOD 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING 2017/03/ /05/ /05/ /08/04

KURSUTBUD VÅREN 2017 PERIOD 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING 2017/03/ /05/ /05/ /08/04 KURSUTBUD VÅREN 2017 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING PERIOD 2 3 P2 2017/03/20 2017/05/26 P3 2017/05/29 2017/08/04 Du ansöker till kurser på: Sista ansökningsdag P2: 01 Mars Sista ansökningsdag P3: 02 Maj P3

Läs mer

Du läser ämnen som ger grundläggande

Du läser ämnen som ger grundläggande Allmän kurs Allmän kurs med extra svenska 2012/2013 Allmän kurs På Allmän kurs på Sigtuna folkhögskola gäller samarbete och du arbetar nära dina lärare och kurskompisar. Den här kursen är ett bra alternativ

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling Vård och omsorg Barn och fritid Klassrum Distans Lärling Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig

Läs mer

Högalids Folkhögskola

Högalids Folkhögskola Högalids Folkhögskola 2017-2018 En kurs för dig med lindrig utvecklingsstörning som vill träffa nya vänner och som vill få kunskap för att bli mer självständig. Vad är en folkhögskola? Det är en skola

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Läsåret 2013/2014. Folkhögskola

Läsåret 2013/2014. Folkhögskola Läsåret 2013/2014 Folkhögskola Furuboda Folkhögskola är mer än en vanlig skola Vår vision är självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle. På Furuboda

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

VIKTIG INFORMATION inför läsåret 2015-2016

VIKTIG INFORMATION inför läsåret 2015-2016 Din väg till gymnasiekompetens på filialen UPPSALA FOLKHÖGSKOLA VIKTIG INFORMATION inför läsåret 2015-2016 Här finns information som är bra att känna till och de arbetsregler som beslutats av kursdeltagare

Läs mer

Utbildning i Sverige, dag 2

Utbildning i Sverige, dag 2 Utbildning i Sverige, dag 2 Etablering När man inte varit i Sverige så länge. Steg 1: SFI och Sensus Yrkesliv SFI Sensus- Yrkesliv Praktik Efter Sensus? Steg 2: Arbete och studier (olika vägar) Förberedande

Läs mer

Särvux. Sista ansökningsdag 9 maj boras.se/sarvux. Välkommen till. (Särskild utbildning för vuxna) 2015-2016. Sid 1

Särvux. Sista ansökningsdag 9 maj boras.se/sarvux. Välkommen till. (Särskild utbildning för vuxna) 2015-2016. Sid 1 Lär dig mer, repetera dina kunskaper och studera i långsam takt i en liten grupp! Särvux Välkommen till (Särskild utbildning för vuxna) 2015-2016 Sista ansökningsdag 9 maj boras.se/sarvux Sid 1 Välkommen

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans Vård- och omsorg Barn- och fritid Klassrum Distans Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig väl

Läs mer

Variabelförteckning fr.o.m. 2014

Variabelförteckning fr.o.m. 2014 Variabelförteckning fr.o.m. Variabel Folkhögskola, skolkod Radnummer Kursnummer Förklaring Unik kod tilldelas skolan av SCB Varje skola avgör själv i vilken löpande ordning man numrerar sina kurser. Kursnumret

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING 2015-05-07 Välkommen till Birgittaskolans vuxenutbildning GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Närkurs eller distanskurs Biologi Biologi, två terminer 75/termin Närkurs Data Data, orienteringskurs

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Policy vid antagning

Policy vid antagning Policy vid antagning Detta dokument beskriver våra antagningsprinciper vid nyantagning samt vid antagning av deltagare går vidare till en högre nivå på Allmän kurs. Del 1 - Nyantagning Allmän kurs består

Läs mer

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby Läsåret 2018/2019 Högsby UtbildningsCenter huc@hogsby.se Innehållsförteckning Valbara kurser på gymnasial nivå - KGY Svenska / Svenska som andraspråk 1 Engelska 1 Religion 1 Historia 1 Psykologi 1 Filosofi

Läs mer

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10 Schema VT 2013 *nybörjargrupper SFI läsåret 2012/2013 (Dag+Kväll) *innehåll Huddinge kommun erbjuder SFI-studier på dag och kvällstid. Kravet är att du är folkbokförd i kommunen. Skolan är belägen i Flemingsberg,

Läs mer

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN!

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Här finns möjlighet att studera på flera olika nivåer och inom vitt skilda områden! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2)

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2) Vuxenutbildningen Kursinformation för Våren 2010 (period 1 och 2) Information om ansökan till våren 2010 Vuxenutbildningen kommer att ha fem kursstarter 2010. Året är indelat i sex studieperioder, period

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD

STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 1 (5) STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD Karlskoga Folkhögskola antagen 2011-08-01 senast reviderad 2 (5) Karlskoga Folkhögskola har anslutit sig till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR). FSR är ett

Läs mer

Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs?

Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs? Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs? Information till folkhögskolestuderande Folkhögskolornas informationstjänst 2012 Innehåll: Behörighet till högskolan

Läs mer

e p r t er Lä a n st ud e r a i l å ng sam t a k Särvux Välkommen till (Särskild utbildning för vuxna) 2014-2015

e p r t er Lä a n st ud e r a i l å ng sam t a k Särvux Välkommen till (Särskild utbildning för vuxna) 2014-2015 dig mer, repe r t er Lä a di na ku n sk ap e ro p! p ch u r g st ud liten e r a i l å ng n e i t sam t a k Särvux Välkommen till (Särskild utbildning för vuxna) 2014-2015 Sista ansökningsdag 9S i dmaj

Läs mer

Blekinge folkhögskola

Blekinge folkhögskola folkhögskola ANSÖKAN LÄSÅRET 2015/2016 Texta tydligt och fyll i alla uppgifter! KURSER Du kan söka till mer än en kurs, rangordna dina val med siffror 1, 2, 3 etc. Särskilda kurser, gör dina val nedan!

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos oss kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

Leksands folkhögskolas studeranderättsliga standard 2016

Leksands folkhögskolas studeranderättsliga standard 2016 Leksands folkhögskolas studeranderättsliga standard 2016 Vår studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna,

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Vårterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri Omvårdnadsutbildning Hösten 2009 1 SÅ HÄR ARBETAR VI OMVÅRDNADSUTBILDNING HÖSTTERMINEN 2009 INTRODUKTION TILL REGULJÄRA OCH FLEIBLA STUDIER INOM OMVÅRDNAD OCH OMSORG Du kan läsa omvårdnadd på två sätt

Läs mer

Utbildning som ger kunskap över gränserna

Utbildning som ger kunskap över gränserna Utbildning som ger kunskap över gränserna Gra ttis! rova på att gå P! n e s an h c u d Nu har höver göra e b u d t ll A. ag d n hos oss e 55-36 76 oo 4 o å p s s o ga n ri är att m passar. o s d ti n e

Läs mer

Kommunala Vuxenutbildningen Hösten 2017

Kommunala Vuxenutbildningen Hösten 2017 Kommunala Vuxenutbildningen Hösten 2017 Sista ansökningsdag: 9 juni 2017 Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, utbildning i Svenska för invandrare (SFI),

Läs mer

Kursutbud. f ö r K o m v u x. h ö s t e n

Kursutbud. f ö r K o m v u x. h ö s t e n NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN Q Kursutbud med schema f ö r K o m v u x h ö s t e n 2 0 1 6 160815-161216 För heltidsstudier krävs minst 360 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna

Läs mer

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2014-03-12 Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2 (5) Sammanfattning Efterfrågan på utbildad arbetskraft växer och en gymnasieutbildning har blivit en förutsättning för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Variabelförteckning fr.o.m. juli 2017 Verksamhets-/kalenderår ht = Hösttermin vt = Vårtermin

Variabelförteckning fr.o.m. juli 2017 Verksamhets-/kalenderår ht = Hösttermin vt = Vårtermin Ar Termin Folkhögskola, skolkod Kursnummer Kurstyp Verksamhets-/kalenderår ht = Hösttermin vt = Vårtermin Unik kod tilldelas skolan av SCB Varje skola avgör själv i vilken löpande ordning man numrerar

Läs mer

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans Vård- och omsorg Barn- och fritid Klassrum Distans Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig väl

Läs mer

Välkommen att studera på Särvux i Avesta!

Välkommen att studera på Särvux i Avesta! Välkommen att studera på Särvux i Avesta! Särvux är en frivillig vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada samt

Läs mer