ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Fellingsbro folkhögskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Fellingsbro folkhögskola"

Transkript

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Fellingsbro folkhögskola

2 Innehåll sid 2 sid 3 sid 4-5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 9 sid 10 sid 11 sid 12 sid 13 sid 14 sid 15 sid 16 sid 17 sid 18 sid 19 sid 20 Innehåll Välkommen till Fellingsbro folkhögskola Allmänt om folkhögskolan Vilka studiestöd kan du söka? Skolans kursutbud Allmän kurs Allmän grundkurs Allmän kurs - distans Svenska som andraspråk Projektlinje Baskurs Personlig assistentutbildning Behandlingspedagogutbildning Teckenspråkslinje Tolkutbildning Syntolkutbildning - distans Teckenspråkskurser - distans Karta Fellingsbro folkhögskola FELLINGSBRO Telefon: Telefax: Hemsida:

3 Välkommen till Fellingsbro folkhögskola! Funderar du på att studera på en folkhögskola? Att studera på folkhögskola är något unikt. Man kan säga att vi är den första och den friaste av alla friskolor. Grundstenen i folkbildning är friheten. Friheten att kunna forma egna kursplaner och att kunna anpassa studier och innehåll efter behov och önskemål. Delaktighet och inflytande på skolan och i undervisningen anser vi vara viktigt. Det innebär att vi ständigt försöker praktisera demokrati: varje individs rättighet och skyldighet att vara med och påverka och ifrågasätta. Fellingsbro folkhögskola har landstinget som huvudman och vi har en tydlig profil genom att vi vänder oss även till personer med funktionsnedsättning samt genom att vi anordnar yrkesutbildningar som leder till arbete med personer med funktionsnedsättning. Skolan har också en stor allmän kurs som kan leda till vidare studier. Verksamheten bedrivs i Fellingsbro med filial i Örebro. Vi har även en del utbildningar i Lindesberg där vi samarbetar med vuxenutbildningen i kommunen. Vi har fina och väl utrustade lokaler, kompetent personal och schemalagd friskvård. Skolan är miljöcertifierad enligt ISO Du har alla förutsättningar att kunna ägna dig åt dina studier, till att delta i gemensamma aktiviteter och till ett år av utveckling och växande. Du kan se fram emot en spännande tid hos oss med nya vänner, ett schysst bemötande och nya kunskaper! Tillsammans skapar vi din framtid! VÄLKOMMEN! Heli Nordberg Lindell Rektor 3

4 Allmänt om folkhögskolan ANTAGNINGSKRAV BEHÖRIGHET, INTYG OCH OMDÖME För att få börja läsa på folkhögskola bör du ha fyllt 18 år. När det gäller allmänna kursen är det ett krav. Se under varje kurs vad som gäller. Studier på de allmänna kurserna kan ge grundläggande och i vissa fall särskild behörighet till högskoleutbildning. En behörighet ges när ett ämne har ingått i tillräcklig omfattning och de uppnådda kunskaperna har bedömts som tillräckliga. Utöver denna godkända nivå sker ingen betygsättning av de uppnådda ämneskunskaperna. Grundläggande behörighet har den som genomfört studier på folkhögskola och har kunskaper motsvarande godkänd nivå i de gymnasiegemensamma ämnena. Detta kan uppnås genom: - tre år på folkhögskola eller - två år på folkhögskola som bygger på minst ett års gymnasiestudier/vuxstudier eller på grundskola och minst ett års arbetlivsserfarenhet eller - ett år på folkhögskola som bygger på minst två års gymnasiestudier eller vuxstudier. Med gymnasiegemensamma ämnen avses svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, historia samt religionskunskap. Från allmän kurs kan ett studieomdöme utfärdas. Ett omdöme är den sammanfattande bedömningen av studieförmågan inför eventuella kommande högskolestudier. På studieomdömet söker man till högskolestudier i en folkhögskolekvot. För att få ut ett omdöme krävs en närvaro på minst 80% av kurstiden. Efter avslutad kurs utfärdas ett studieintyg för alla kursdeltagare. PEDAGOGISKT STÖD INFLYTANDEFORMER INTERNATIONELLT På flertalet av våra kurser har vi stöd av elevassistenter. Anpassad teknisk utrustning finns tillgänglig för den som behöver. Skolan omfattas av en elevrättslig standard. Som studerande ingår du i skolans studerandekår som har skolrådet som högsta beslutsform och i rådet finns representanter för varje klass. Kårstyrelsen utser elevskyddsombud som deltar i skolans basenhetsråd (skyddskommitté). Vi uppmuntrar till delaktighet i skolans inre arbete. Skolan har en systerskola i Kibaha, Tanzania. Möjlighet ges i kurserna till fördjupade studier med internationell inriktning, med studieresor till Polen, Ryssland, Holland etc. Kibaha i Tanzania Kyrka från Novgorod, Ryssland 4 Djävulsporten i Birkenau, Polen

5 INTERNATET OCH ÖVRIGA KOSTNADER EN DROGFRI MILJÖ OM EN KURS STÄLLS IN HUR OCH NÄR SÖKER DU? För dig som vill bo på skolan har vi ett internat med enkelrum med egen dusch och toalett. Inackorderingsavgiften är bland de lägsta i landet: kr/månad för mat (5 dgr/vecka, ej fredag kväll) och logi. Du som inte är inackorderad kan äta lunch för f.n. 50 kr. Själva undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för böcker, studiematerial, studieresor m.m. Studier och användning av droger hör självklart inte ihop. Dessutom måste den som har haft missbruksproblem kunna känna full trygghet i vår miljö. Därför ställer vi som obetingat grundkrav: drogfrihet på skolan och i samband med skolans verksamheter. Att du accepterar kravet är en förutsättning för ditt elevskap. Det betyder också att man inte använder eller förvarar alkohol och andra droger på internatet. Samtliga kurser startar vid tillräckligt antal studerande. Skulle kursen bli inställd får du information om detta senast 14 dagar innan beräknad skolstart. När du tagit del av informationen för den kurs som du är intresserad av fyller du i ansökningsblanketten och skickar till skolan. Bifoga skolbetyg, arbetsintyg och personbevis. Skolan står gärna till tjänst med ytterligare upplysningar. Eller varför inte besöka oss? Kom gärna och titta på skolan och undervisningen! Välkommen till Öppet Hus lördagen den 18 april, kl ETT PAR LEKTIONER I VECKAN HAR DU MÖJLIGHET ATT VÄLJA ETT TILLVALSÄMNE. DU FÅR DÅ TILLFÄLLE ATT TRÄFFA KURSDELTAGARE FRÅN ANDRA KURSER. EXEMPEL PÅ ÄMNEN KAN VARA: 5

6 Vilka studiestöd kan du söka? STUDIESTÖD STUDIEMEDEL För dig som är under 20 år: Studiebidrag: f.n kr/mån Inackorderingstillägg: kr/mån Extra tillägg: Högst 855 kr/mån och lägst 285 kr/mån Behovet av tillägg prövas mot elevens och föräldrarnas ekonomiska förhållanden. En del kommuner har ett stöd avseende böcker, luncher och i vissa fall resor. För dig som lägst fyller 20 år det år utbildningen påbörjas: Systemet innehåller två bidragsnivåer, en generell nivå och en högre nivå för särskilt prioriterade grupper. Det högre bidraget kan du få från och med det år du fyller 25 och om du studerar på grundskole- eller gymnasienivå. CSN prövar automatiskt om du är berättigad till det högre bidraget. För närvarande är de maximala beloppen för heltidsstudier följande: Generellt bidrag per månad: kr, lån kr; vilket ger sammanlagt kr. Högre bidrag per månad: kr, lån kr; vilket ger kr. Du som är 25 år eller äldre kan söka ett tilläggslån på kr/månad. Du som studerar med studiemedel och har vårdnaden om barn kan få tilläggsbidrag. Tilläggsbidrag för barn per månad vid heltidsstudier är 2014: För ett barn 584 kr; två barn 956 kr; tre barn kr; fyra barn kr. Läs mer på CSN:s websida: AKTIVITETS- ERSÄTTNING Om du är mellan 19 och 29 år och har en funktionsnedsättning har du möjlighet att söka aktivitetsersättning, antingen för förlängd skolgång eller för nedsatt arbetsförmåga, beroende på vilken kurs du går. Ersättningen prövas och beviljas av försäkringskassan. Läs mera på 6

7 Skolans kursutbud ALLMÄN KURS ALLMÄN GRUNDKURS ALLMÄN KURS - DISTANS SVENSKA SOM ANDRASPRÅK PROJEKTLINJE BASKURS PERSONLIG ASSISTENTUTBILDNING BEHANDLINGS- PEDAGOGUTBILDNING TECKENSPRÅKSLINJE TOLKUTBILDNING SYNTOLKUTBILDNING TECKENSPRÅKSKURSER PÅ DISTANS Kursen vänder sig till dig som vill läsa in grundläggande behörighet till högre studier samt eventuellt även uppnå vissa särskilda behörigheter. Kursen vänder sig till dig som är ung och inte klarat grundskolan eller gymnasiet och som behöver arbeta i en mindre studiegrupp. Kursen vänder sig enbart till dig som, av en eller annan anledning, inte kan studera i vanlig skolmiljö. Kan vara medicinskt funktionshinder, social fobi eller något annat. Kursen ger framförallt träning i svenska och orientering om svenska samhällsförhållanden. Kursen är förlagd till Lindesberg. För personer med lindrig utvecklingsstörning. Studiegång 1-2 år. Kursen lägger tonvikt på självkännedom för att nå ökad självständighet. Kursen vänder sig till personer med Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum utan utvecklingsstörning. Kursen ger en bred kunskap om funktionsnedsättningar och funktionsnedsattas situation i dagens samhälle samt om kommunikation och assistans till människor med olika funktionsnedsättningar. Kursen jobbar med hela LSS-området. (LSS = Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). Ger kompetens för att arbeta med behandling av missbrukare och med ungdomar i riskzonen. Tvåårig studiegång. Minimiålder 22 år. För dig som vill lära dig svenskt teckenspråk (nybörjare). Utbildningen är förlagd till Örebro. Eftergymnasial yrkesutbildning till teckenspråkstolk/dövblindtolk. Fyraårig studiegång. Utbildningen är förlagd till Örebro. Ger kompetens för att arbeta som syntolk i kulturella sammanhang, främst film och teater. Utbildningen är en distanskurs på kvartsfart. Närträffar förlagda till Örebro. Distanskurser i teckenspråk på kvartsfart anordnas med närträffar i Örebro. 7

8 Allmän kurs - allmänbildning med sikte på framtiden ANTAL PLATSER KURSLÄNGD KURSTID URVALSKRITERIER INTRÄDESKRAV ANSÖKAN Till de allmänna kurserna söker människor i alla åldrar med olika bakgrund och framtidsplaner. Här ges möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till högre studier samt att eventuellt uppnå vissa särskilda behörigheter. För många är folkhögskolans miljö viktig. Här ges möjligheter till intressanta möten och sökande efter svar på just de egna frågorna. I kursen ingår bl.a. de gymnasiegemensamma ämnena (svenska, engelska, samhällskunskap, matematik, naturkunskap, historia och religionskunskap). Du kan gå ett, två eller tre år, beroende på skolbakgrund och framtidsplaner. Ca 50 platser fördelat på tre grupper 37 veckor Höstterminen: Vårterminen: Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 13 Vid antagningen prioriterar vi den som saknar fullständig gymnasieutbildning samt äldre kortutbildade. Minimiåldern är 18 år. Inför höstterminstarten vill vi ha din ansökan senast 15 maj men om det därefter finns lediga platser antar vi i princip fram till kursstart. I mån av plats kan vi även göra en mindre intagning till vårterminen. 8

9 Allmän grundkurs - allmänbildning med sikte på framtiden - ANTAL PLATSER KURSLÄNGD KURSTID INTRÄDESKRAV Kursen vänder sig till dig som är ung och inte klarat grundskolan eller gymnasiet med godkända betyg eller t.ex. har någon funktionsnedsättning och behöver mer tid och en mindre studiegrupp. Att läsa in grundskolebehörighet eller läsa vidare på gymnasienivå. Ämnesundervisning i bl.a svenska, matematik, engelska, samhällskunskap, historia, drama. 12 platser 35 veckor. Du kan även söka ett andra läsår till Allmän grundkurs. Höstterminen: Vårterminen: Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 13 Delta i prova-på-kurs i slutet av maj. Sista ansökningsdag till prova-på-kursen är 22 april. Anmälningsblankett och program för prova-på-kursen finns på hemsidan eller också kan du kontakta skolan så skickar vi material, telefon:

10 Allmän kurs - distans - allmänbildning med sikte på framtiden - KURSENS UPPLÄGG KUNSKAPSREDO- VISNING INTAGNINGSKRAV KURSTIDER Kursen vänder sig till dig som, av någon anledning, inte kan studera i vanlig skolmiljö. Du kanske har ett medicinskt funktionshinder, social fobi eller något annat. När du söker till kursen är det viktigt att du anger varför du söker. Bifoga gärna ett personligt brev. En kurs för dig som inte tidigare har fullständiga studier på grundskole- eller gymnasienivå och vill uppnå behörighet för högskolestudier. I kursen ingår de gymnasiegemensamma ämnena (svenska, historia, religion, matematik, engelska, naturkunskap och samhällskunskap). Du kan gå 1-3 år beroende på skolbakgrund och framtidsplaner. Vi gör en individuell planering för var och en. Kursen sker via internet och firstclass. Du studerar med en egen studieplan och i egen takt. Internet och dess delar blir en del i kursen, vilket ökar den digitala delaktigheten - ett flexibelt lärande. Vid tar ut en avgift på 500 kr för böcker/material. Summan återbetalas när studierna är avslutade och materialet återlämnat. Vi har två fysiska närträffar varje termin. På folkhögskolan får du behörigheter i de ämnen som du blir färdig med. Du betygsätts inte. Du får istället ett studieomdöme med dig när du lämnar oss. Ofullständiga grundskole- eller gymnasiestudier. Personligt brev som styrker ditt behov av distansutbildning. Löpande antagning i mån av platser. Höstterminen: Vårterminen: ANSÖKAN Sista ansökningsdag: 30 april. 10

11 Svenska som andraspråk - Masugnen, Lindesberg - KURSENS MÅL KURSLÄNGD KURSTID INTRÄDESKRAV ANSÖKAN Du som har svenska som andraspråk och behöver mer träning i svenska. Målet är att du ska uppnå högre språklig nivå. Du ska bli bättre på att förstå, prata och skriva på svenska och få mer kunskap om det svenska samhället. Du ska få möjlighet att växa som människa och se nya möjligheter i livet. På kursen får du arbeta i en liten grupp, läsa, skriva och diskutera, lära dig mycket om det svenska samhället samt arbeta med demokratifrågor. Kursen är på heltid, 30 lektioner i veckan. Av dessa är 25 lektioner svenska och samhällsorientering. Övriga lektioner har du matematik, vardagsekonomi, natur- och miljökunskap, friskvård och hälsa. Vi gör studiebesök av olika slag och deltar på temadagar och andra aktiviteter på folkhögskolan i Fellingsbro. 35 veckor Höstterminen: Vårterminen: Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 13 Minimiålder för att gå kursen är 18 år. Kunskaperna i svenska ska motsvara minst SFI B-nivå. Sista ansökningsdag 31 maj. Senare inkomna ansökningar behandlas om det finns platser kvar. 11

12 Projektlinje - allmänbildning med sikte på framtiden - Kursen vänder sig till personer med lindrig utvecklingsstörning, där var och en ges möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Att utvecklas som människa, socialt och känslomässigt Att lära sig ta ansvar för sig själv och andra Att bli mer självständig Att bli mer aktiv och delta i sin egen planering för vardagen Att aktivera gamla kunskaper och orientera sig i nya Praktisk och teoretisk vardagskunskap samt arbete med olika projekt. Vi lägger stor vikt vid att ge kursdeltagarna en god självinsikt. Under vårterminen gör kursdeltagarna en obligatorisk studieresa tillsammans. ANTAL PLATSER KURSLÄNGD KURSTID INTRÄDESKRAV 12 platser 35 veckor Höstterminen: Vårterminen: Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 13 Delta i prova-på-kurs i slutet av maj. Sista ansökningsdag till prova-på-kursen är 22 april. Anmälningsblankett och program för prova-på-kursen finns på hemsidan eller också kan du kontakta skolan så skickar vi material, telefon:

13 Baskurs - teori och praktik - ANTAL PLATSER BOENDE KURSLÄNGD KURSTID INTRÄDESKRAV Vänder sig till dig med Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum utan utvecklingsstörning. På baskursen vill vi förbereda dig för livet. Du får utveckla/hitta strategier för att fungera socialt, att arbeta i grupp samt att planera din vardag, teoretiskt och praktiskt. Studier med stor variation, med utgångspunkt från individuella behov. Studiebesök och studieresor ingår obligatoriskt i kursen. Genom att kursdeltagarna bor på internatet arbetar vi aktivt med att ge ett helhetsperspektiv när det gäller boende, arbete och fritid. Kursen är inte behörighetsgivande. 14 platser fördelade på två grupper. Kursdeltagarna bor på skolans internat, vilket är obligatoriskt under veckorna. Nattpersonal finns på vardagar men ej under helger termin (behovsprövning vid respektive terminsstart) Höstterminen: Vårterminen: Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 13 Minimum 18 år med diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum utan utvecklingsstörning. Ett annat krav är att delta i prova-på-kurs i slutet av maj. Sista ansökningstid till prova-på-kursen är 22 april. Anmälningsblankett och program för prova-på-kursen finns på hemsidan eller också kan du kontakta skolan så skickar vi material, telefon:

14 Personlig assistentutbildning - yrkesinriktad utbildning 15 ANTAL PLATSER KURSLÄNGD KURSTID INTRÄDESKRAV ANSÖKAN Du som har livserfarenhet och ett genuint intresse av att arbeta med andra människor. Du som går kursen skall få så breda kunskaper att du kan ge assistans med god kvalitet åt funktionsnedsatta i deras olika livssituationer, som t ex grundläggande personliga behov, arbete, studier, hemsysslor, resor och fritidsaktiviteter. Kursen är också meriterande för andra insatser enligt LSS, såsom kontaktperson, olika boendeformer och inom daglig verksamhet. Kursen innehåller följande ämnesområden: pedagogik, psykologi, ledarskap, handikappkunskap med hjälpmedelskunskap, datorassistans, samhällskunskap, sociologi, hälsokunskap, fritidskunskap, arrangemangskunskap, drama och kommunikation, skapande arbete, livsfrågor, teckenspråk. 4 veckors praktik ingår också i kursen. 12 platser 36 veckor Höstterminen: Vårterminen: Lov: vecka 44, påsklov vecka 13 Utbildning på gymnasienivå önskvärt. Arbetslivserfarenhet är meriterande. Genomgången känn-dig-för-dag i maj är obligatorisk. Sista ansökningsdag 4 maj 14

15 Behandlingspedagogutbildning - yrkesinriktad utbildning ANTAL PLATSER KURSLÄNGD KURSTID INTRÄDESKRAV Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med människor på behandlingshem, i öppenvård, inom socialpsykiatrin eller kriminalvården, med elever med särskilda behov, ensamkommande flyktingar eller annan stödverksamhet. Syftet med kursen är att du ska få kunskaper och erfarenheter samt arbeta med självkännedom och personlig utveckling för att kunna arbeta inom missbruksvården och med människor i andra socialt utsatta situationer. Kursen är en 2-årig yrkesinriktad utbildning på gymnasienivå. Samtal pågår om att göra kursen eftergymnasial. De ämnen som kursen innehåller är behandlingsmetodik, psykologi, sociologi, pedagogik, psykiatri, etik, svenska, rättskunskap, drama fysisk aktivitet samt estetisk verksamhet. I kursen ingår bl.a studier inom det neuropsykiatriska området samt ART (Aggression Replacement Training), KBT- introduktionskurs (Kognitiv Beteendeterapi), ÅP (Återfallsprevention) och MI (Motiverande Intervju). Under kursen ges möjlighet till fördjupade studier med internationell inriktning. Skolan har utbyte och samarbete med flera internationella aktörer. För hög kvalitet och aktualitet strävar vi efter att erbjuda bredd i utbildningen med olika synsätt på missbruk och behandling i nära dialog och samverkan med behandlingsbranschen. Två praktikperioder ingår under termin 2 och termin 4, sammanlagt 14 veckor. Observera att innehållet och strukturen i kursen ändras fortlöpande eftersom både lärare, deltagare och arbetsgivare har möjlighet att påverka upplägget av kursen. 12 platser 2 läsår med totalt 71 kursveckor. Höstterminen: Vårterminen: Lov: vecka 44, Sportlov vecka 8. BP år 1 påsklov vecka 13 Minimiålder 22 år och deltagande på intervjudagen som du bjuds in till. För sökande som har ett tidigare missbruk krävs 3 års drogfrihet innan kursstart. ANSÖKAN Sista ansökningsdag 1 maj 15

16 Teckenspråkslinje - utbildningen förlagd till Örebro - ANTAL PLATSER UTBILDNINGSORD KURSLÄNGD KURSTID INTRÄDESKRAV ANSÖKAN Kursen vänder sig till dig som vill lära dig svenskt teckenspråk (nybörjare). Kursen syftar till att erbjuda möjligheter för dem som vill läsa teckenspråk som språk. Teckenspråk 24 uvt/vecka, svenska 4 uvt/vecka, samhällskunskap 2 uvt/vecka. Totalt 30 uvt/vecka (1 uvt = 40 min). 10 platser Filialen i Örebro, Klerkgatan kursveckor Höstterminen: Vårterminen: Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 12 Gymnasiestudier eller motsvarande. Förkunskaper i teckenspråk ej ett krav. Intervjuer genomförs med samtliga behöriga sökande. Antagning sker under maj månad Sista ansökningsdag 15 april Ansökningsblankett kan du hämta på vår hemsida: eller få hemskickad, telefon: KONTAKTPERSON Helena Sikh, telefon:

17 Tolkutbildning - yrkesinriktad utbildning förlagd till Örebro ANTAL PLATSER UTBILDNINGSORT KURSLÄNGD KURSTID INTRÄDESKRAV ANSÖKAN KONTAKTPERSON Vänder sig till dig som vill arbeta som teckenspråkstolk och dövblindtolk. Utbildningen ger kompetens för att arbeta som teckenspråkstolk och dövblindtolk. Steg 1, dvs. termin 1-4, får du grundläggande utbildning i teckenspråk efter individuell studieplan och du har en egen mentor som tillsammans med dig tar ansvar för din språkutveckling. På schemat finns dessutom svenska, samhällskunskap, psykologi, friskvård samt röstträning. Under Steg 2, termin 5-8, får du utbildning i tolkning (praktiska övningar, yrkesetik m.m.), teckenspråk (grammatik och pragmatik), svenska (grammatik och pragmatik), psykologi, aktuell orientering, engelska (kommunikation och terminologi), friskvård samt röstträning. Ni läser i en mindre grupp med högst 12 deltagare. En hel del gästföreläsningar kopplade till de ämnen du läser ingår. Dessutom ingår praktik på tolkcentraler/bolag runt om i landet. 20 platser Filialen i Örebro, Klerkgatan 16 4 läsår med 40 veckor per läsår Höstterminen: Vårterminen: Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 12 Grundläggande behörighet för högskolestudier. Fullgod hörsel och syn. Deltagande i intervjudagar med praktiska och teoretiska tester. För antagning till steg 1 krävs ej förkunskaper i teckenspråk. För antagning till steg 2 ska man ha goda kunskaper i teckenspråk och svenska. Mer information kommer att skickas till dem som kallas till intervju. Sista ansökningsdag 15 april Helena Sikh, telefon:

18 Syntolkutbildning - yrkesinriktad distansutbildning förlagd till Örebro ANTAL PLATSER UTBILDNINGSORT KURSTID INTRÄDESKRAV ANSÖKAN KONTAKTPERSON Vänder sig till dig som vill arbeta som syntolk för synskadade. Utbildningen ger kompetens för att arbeta som syntolk i kulturella sammanhang, främst film och teater men även konst. Fyra obligatoriska närträffar sker på helger under höstterminen. Vårterminens kurs har närträffar varannan måndag, jämna veckor. Kursen börjar med att du får grundläggande utbildning i syntolkning och genomgång av den webbaserade lärplattform vi kommer att använda. På schemat finns syntolkningsträning, ljudteknisk hantering, film & bildkunskap, handikappkunskap, livetolkning av film/teater i salong, inlevelseövningar/ ledsagning samt möten med brukare. Dessutom ingår besök på syncentraler och Synskadades riksförbund runt om i landet, företrädesvis på hemmaplan. 8 platser Filialen i Örebro, Klerkgatan 16 Höstterminen: Vårterminen: Treårigt gymnasium eller motsvarande, med svenska A + B. Goda kunskaper i det svenska språket. Fullgod hörsel och syn. Deltagande i intervjudag. Egen dator med headset (hörlurar och mikrofon) och god bredbandsuppkoppling krävs för att kunna genomföra lektionerna online. Sista ansökningsdag inför höstterminen 2015 är 15 april. Sista ansökningsdag inför vårterminen 2016 är 15 oktober. Lotta Lagerman telefon:

19 Teckenspråkskurser - på distans ANTAL PLATSER UTBILDNINGSORT KURSSTART KOSTNADER ANSÖKAN KONTAKTPERSON Du som vill lära dig eller utveckla ditt teckenspråk: Nivå 1: inga förkunskaper. Nivå 2: kan handalfabetet, siffror, presentera sig själv och berätta om sin familj. Nivå 3: kan presentera sig, sin familj och sina intressen och föra ett enkelt samtal kring närmiljön. Nivå 4: klarar ett vardagligt samtal på teckenspråk och vill utveckla sin kommunikationsförmåga och öka sitt förråd av tecken. Syftet med kursen är att förbättra din förmåga att kommunicera och förstå. Vi erbjuder fyra distanskurser i fyra olika nivåer med vardera fem fysiska närträffar. Närträffarna omfattar 1 dag/månad. Kurserna ges på kvartsfart. Du förväntas lägga ner ca 10 timmar/vecka. Du har kontakt med din teckenspråkslärare varje vecka via e-post, livechat och lärplattformen Moodle. Du förväntas ha en egen dator med webbkamera när du arbetar hemifrån. Mer information om tekniken och program/plattform får du när du blivit antagen. 15 platser Filialen i Örebro, Klerkgatan 16 Nivå 1 och nivå 3 erbjuds under höstterminerna. Nivå 2 och nivå 4 erbjuds under vårterminerna. Kursen är kostnadsfri men deltagarna står själva för ev. resekostnader till närträffarna och för merkostnader kopplat till teknik (dator etc). Senast 30 november för ansökan till nivå 2 och nivå 4 (vårtermin). Senast 31 maj för ansökan till nivå 1 och 3 (hösttermin). Johan Zimmermann. 19

20 50 56 Västerås Hallstahammar E18 Köping 50 Frövi Mälaren Karlskoga Fellingsbro Arboga E20 Eskilstuna E20 Örebro Hjälmaren 56 Kumla 249 Skolbyggnad Busshållplats Järnväg Byggnad Riksväg E Katrineholm 55 E10 Väg Europaväg 20km Bergsvägen 2, FELLINGSBRO Telefon: Telefax: Hemsida:

Välkommen till 2012-2013

Välkommen till 2012-2013 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Välkommen till 2012-2013 Innehåll sid 2 sid 3 sid 4-5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 9 sid 10 sid 11 sid 12 sid 13 sid 14 sid 15 sid 16 sid 17 sid 18 sid 19 sid 20 Innehåll Välkommen till

Läs mer

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola Studeranderättslig standard för Stadsmissionens folkhögskola 2011 1 Innehållsförteckning 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen 1.2 Huvudmannens profil 1.3 Statens syfte 1.4

Läs mer

Kunskap över gränserna

Kunskap över gränserna Kunskap över gränserna Litorina folkhögskola Gullberna Park, Vasskär 371 54 Karlskrona Tel: 0455-36 76 00 Fax: 0455-36 76 01 E-post: info@litorina.fhsk.se Hemsida: www.litorina.fhsk.se 02 Vad gör du idag

Läs mer

FELLINGSBRO FOLKHÖGSKOLA

FELLINGSBRO FOLKHÖGSKOLA 1 FELLINGSBRO FOLKHÖGSKOLA Årsredovisning 2013 www.fellingsbro.fhsk.se www.orebroll.se Innehållsförteckning: Mål s.3-4 Organisation: s.4-5 Verksamhetsrapport s.6-10 Beslutsforum s.10-11 Kursverksamhet

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större.

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. 2013/14 go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. www.liljeholmen.nu Musiklinje Tycker du det låter spännande

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016 Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016 Upprättad april 2015 Fastställd 2015-06-02 Justerad 2015-08-28 VIKTIGA TELEFONNUMMER, ADRESSER OCH KURSTIDER Katrinebergs folkhögskola

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 VIKTIG INFORMATION VÄLKOMMEN TILL KOMVUX DENNA KATALOG INNEHÅLLER: I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen

Läs mer

gemenskap genom På Liljeholmen är verkligheten större Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård

gemenskap genom På Liljeholmen är verkligheten större Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård 2015/16 Ny valbar profil Mission & Församlingsplantering genom gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större www.liljeholmen.nu

Läs mer

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014 Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014 Upprättad februari 2013 RS dnr 120123 Justerad 130620, 130625 VIKTIGA TELEFONNUMMER, ADRESSER OCH KURSTIDER Katrinebergs folkhögskola 311

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

KORREKTUR Q2 2012-02-14

KORREKTUR Q2 2012-02-14 2014 01 25 KORREKTUR Q2 2012-02-14 Allmän linje...4 SMF Lev - Lär - Utvecklas! Shalom Fält...6. Musik...7...5 Stråk...8 Kyrkomusiker...9 Kyrkans grundkurs...10. Seniorkurs...12 Vändpunkten...13. Kurs om

Läs mer

SVERIGES ALLA FOLKHÖGSKOLOR

SVERIGES ALLA FOLKHÖGSKOLOR SVERIGES ALLA FOLKHÖGSKOLOR i s v t ä a r l l p d en n E Ska du också hit? Människor som ville skapa en plats i världen för kunskap och delaktighet startade folkhögskolan för 150 år sedan. Folkbildningen

Läs mer

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Kursutbud, sid 2-3 Kursutbud gymnasial vuxenutbildning, dagtid eller flex Flexibelt lärande (gymnasiekurser, delvis distans)

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen EN DEL AV REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Fastställd av skolornas styrelse i Regionförbundet: 2012-12-17 Revidering görs

Läs mer

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Välkommen Innehåll Anta en personlig utmaning på Grimslövs folkhögskola och du kommer finna dig stå i centrum vare sig du väljer en av våra allmänna kurser eller

Läs mer

Oskarshamns Folkhögskola

Oskarshamns Folkhögskola Kurskatalog 2015-16 2 Oskarshamns Folkhögskola En plats för mänskliga möten samtal och dialog Folkhögskolan är belägen centralt i Oskarshamn och har en vacker utsikt över stad och hav. Skolan bedriver

Läs mer

Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered

Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Läsåret 2014/2015 På Folkhögskolan i Angered finns en studeranderättslig standard som är beslutad av skolans styrelse enligt en överenskommelse

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

2015/2016 KURS PROGRAM

2015/2016 KURS PROGRAM 2015/2016 KURS PROGRAM Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Svenska för invandrare sid 5 Särskild utbildning för vuxna sid 6 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasial

Läs mer

Handlingsprogram för. Hellidens folkhögskola

Handlingsprogram för. Hellidens folkhögskola Handlingsprogrammet är antaget av styrelsen den 3 februari 2014 Handlingsprogram för Hellidens folkhögskola Hellidens folkhögskola ger folkbildning och utbildning med kvalitet i en kreativ och utvecklande

Läs mer

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss

Läs mer

Studerande - Den som är antagen till en lång kurs (15 dagar eller längre).

Studerande - Den som är antagen till en lång kurs (15 dagar eller längre). Välkommen En folkhögskola med plats för dig Välkommen till Åredalens Folkhögskola just du! Vi tror på respekt och förståelse för alla människor och för vår omvärld. Vi tror också att alla mår som bäst

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 Välkommen till Komvux I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen i Malmö. Det finns mycket att välja

Läs mer

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se 2010 Programguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län Gör ditt val på Skolor och program i Stockholms län! Frågor som rör din intagning 4 Inför gymnasievalet 4 Om gymnasieskolan 5 Om programmen 6 Hur

Läs mer

2013-2014. www.junefolkhogskola.se

2013-2014. www.junefolkhogskola.se 2013-2014 www.junefolkhogskola.se 4 6 8 10 12 14 16 20 22 2 Bra att veta allmän linje assistentutbildning BehandlingsutBildningarna Behandlingspedagog Behandlingsassistent Fotoskolan jönköping övriga utbildningar

Läs mer

Praktisk information till studerande

Praktisk information till studerande Praktisk information till studerande Scouternas folkhögskola I det här dokumentet hittar du finns information för dig som studerar vid Scouternas folkhögskola om skolans struktur, våra regler och dina

Läs mer

Kunskap genom studier och upplevelser 08/09

Kunskap genom studier och upplevelser 08/09 Kunskap genom studier och upplevelser 08/09 Välkommen Innehåll Anta en personlig utmaning på Grimslövs folkhögskola och du kommer finna dig stå i centrum vare sig du väljer en av våra allmänna kurser eller

Läs mer