Vuxenutbildning som du vill ha den! VELLINGE LÄRCENTER. Kommunal vuxenutbildning/sundsgymnasiet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxenutbildning som du vill ha den! VELLINGE LÄRCENTER. Kommunal vuxenutbildning/sundsgymnasiet"

Transkript

1 Vuxenutbildning som du vill ha den! VELLINGE LÄRCENTER Kommunal vuxenutbildning/sundsgymnasiet

2 Välkommen till vårt studietorg! till datorer, lärare och elever från alla olika kurser. Studietorget fungerar som stöd om du har svårt att närvara på alla lektioner, och även som en riktad insats för att stärka datorkunskapen hos våra elever. Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten Flexibel studietid Modern miljö Engagerade lärare Vi har kontinuerligt intag av elever Studiemiljön på Bryggan och i vårt bibliotek är både modern och trivsam. Alla våra lärare har lång erfarenhet och ett stort engagemang.

3 Välkommen till Vellinge Lärcenter - vi tar dig vidare! Vellinge Lärcenter är mötesplatsen för alla vuxna Vellingebor som vill studera. Kanske behöver du en kurs i engelska för att komma vidare till högskola/universitet eller kanske en kurs i företagsekonomi för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Oavsett om du vill byta yrkesbana, höja din kompetens eller komplettera dina betyg för behörighet till vidare studier så hjälper vi dig att nå dina mål. Vi tror på det livslånga lärandet och allas möjlighet att växa med ny kunskap. Vellinge Lärcenter är en mötesplats för alla med en härlig mix av människor som är på väg. Våra kompetenta lärare har lång erfarenhet av att handleda och undervisa vuxna med olika bakgrund och studiemål, såväl schemabundna kurser i olika former samt på distans. Vi finns i moderna lokaler med stimulerande studiemiljö. Det finns tillgång till datorer på vårt studietorg. Vellingebiblioteket finns i byggnaden bredvid oss och där hittar du vårt populära Bokkafé. På Vellinge Lärcenter hittar du även våra studie- och yrkesvägledare. Välkommen att göra ett stopp hos oss på din resa i livet. Innehåll Aktuellt om vuxenutbildning 4 Matematik, naturvetenskap, information och kommunikation 5 Företagsekonomi, administration, juridik och samhällsorientering 6 Företagarcollege 7 Svenska, engelska, moderna språk 8 Svenska för invandrare - SFI 8 Orienteringskurser 9 Särskild utbildning för vuxna Särvux 10 Referenselever 11 Kontaktuppgifter 12

4 Den kommunala vuxenutbildningen i Vellinge består av grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (SFI) samt särvux. Vuxenutbildning på grundläggande nivå Utbildningen riktar sig till dig som vill läsa grundskolans kurser. Du kanske inte har gått i skola på länge, har ofullständig grundskoleutbildning eller behöver komplettera din utländska utbildning. Vuxenutbildning på gymnasial nivå Den gymnasiala vuxenutbildningen har samma kursplaner, ämnesplaner och kunskapskrav som gymnasieskolan för ungdomar. Utbildning i svenska för invandrare (SFI) SFI är en utbildning för vuxna invandrare som vill lära sig grunderna i det svenska språket. Särskild utbildning för vuxna (Särvux) Utbilningen vänder sig till dig som är över 20 år och tidigare har gått i särskola, gymnasiesärskola eller motsvarande, och vill komplettera din utbildning. Nytt fr o m den 1 juli 2012 Aktuellt om vuxenutbildning Från och med den 1 juli 2012 kommer den nya skollagen, de nya ämnes- och kursplanerna samt kunskapskraven för betygsskalan att tillämpas på kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. Den nya betygsskalan har beteckningarna A-F. Bra att veta Studietider Hösten 2012: 17 augusti - 20 december Våren 2013: 9 januari - 11 juni Ansökningsdatum Höstterminen 2012: 15 maj Vårterminen 2013: 15 november Flera kurser har flexibel kurstid. Behörighet Du är behörig att antas till kommunal vuxenutbildning från det andra kalenderhalvåret du fyller 20 år. Även du som är under 20 år och har genomgått nationellt program eller likvärdig utbildning är behörig. SYV Din studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med information om: från grundläggande nivå till gymnasie- och högskolestudier betyg, komplettering m m se också Studieekonomi Undervisningen är kostnadsfri. Läromedel och annat material bekostar du själv. För vissa certifikat kan avgift tillkomma. Du kan söka studiestöd som vuxenstuderande. Tala med din studie- och yrkesvägledare eller direkt med CSN, Flexibel kurstid och distanskurser Läser du en kurs med flexibel kurstid har du möjlighet att själv bestämma kurstidens längd och studietakt. Flera kurser ges på distans. Prövning En prövning innebär att du läser in hela kursen på egen hand och tenterar av kursen vid ett tillfälle. Mer information hittar du på vellingelarcenter.se 4 VELLINGE LÄRCENTER

5 Kursutbud 2012/2013 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Här hittar du våra kurser! Vi har kurser på både grundläggande och gymnasial nivå i vårt utbud. Grundläggande vuxenutbildning - om du har önskemål om andra kurser på grundläggande nivå än de vi presenterar här, ber vi dig kontakta studie- och yrkesvägledaren för mer information. na ges dagtid med flexibel kurstid. Gymnasial vuxenutbildning - kurserna kan ges på hösttermin, vårtermin, som distans och halvdistans samt i samarbete med studietorget. För exakta uppgifter om just din kurs hänvisar vi till separat kursöversikt. Du hittar aktuell kursöversikt på vår hemsida, Kurs på distans eller halvdistans innebär att du läser kursen på egen hand med skriven handledning, via webbportal och studietorg. I kurs på halvdistans ges även ett antal lektioner som är viktiga att delta i. Det kräver viss studievana att studera på distans. Alla distanskurser har flexibel kurstid, så du kan läsa i din egen takt. Din lärare meddelar när lektioner och examination sker. Det finns möjlighet att läsa fler kurser än de vi presenterar här nedan. Tala med din studie- och yrkesvägledare. Vårt utbud är preliminärt, beroende på antal sökande, resurser och elevprioriteringar. MATEMATIK Matematik är ämnet om att finna mönster och formulera generella samband. Ämnet tillhör våra äldsta vetenskaper och har en flertusenårig historia, samtidigt som ämnet får en allt viktigare roll i vårt samhälle med all informationsteknik. Utgångspunkten i den matematiska kompetensen är de olika förmågor man kan arbeta med i alla åldrar med varierat innehåll. Exempel på sådana förmågor är problemlösningsförmåga, begreppsförmåga och kommunikationsförmåga. Den sistnämnda förmågan innebär såväl muntlig som skriftlig kommunikation. I matematikämnet erbjuds kurser på såväl grundläggande som gymnasial nivå. Grundläggande Matematik Matematik 1b, 100 poäng Matematik 1c, 100 poäng Matematik 2b, 100 poäng Matematik 2c, 100 poäng Matematik 3 b, 100 poäng Matematik 3c, 100 poäng Ämnet Information och kommunikation behandlar såväl verbal som ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang samt hur sociala medier används. Det handlar om hur man utformar dokument och effektivt behandlar information och texter. Kursen utvecklar förmågan att använda programvaror för kommunikation, textbehandling, kalkylering, registerhantering, grafisk presentation, informationssökning och sociala medier. Information och kommunikation 1 NATURVETENSKAP Ämnet naturkunskap har sin grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som har vuxit fram där naturvetenskap möter samhällsvetenskap. Undervisningen behandlar olika innehåll som till exempel miljö- och klimatfrågor, jordens resursfördelning, kretslopp, hälsa eller genmodifiering. Den ska också påvisa hur dessa frågor kan hanteras utifrån ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Naturkunskap 1b Naturkunskap 2 Forts. på nästa uppslag VELLINGE LÄRCENTER 5

6 FÖRETAGSEKONOMI, ADMINISTRATION OCH JURIDIK Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala, politiska och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, inköp, ledarskap och organisation, redovisning, finansiering och kalkylering. Ämnet omfattar även entreprenörskap, som inbegriper metoder och förhållningssätt för att kunna starta, driva och vidareutveckla verksamheter. Ämnet inbegriper även viss privatekonomi, offentlig ekonomi samt handel mellan stater och dess förutsättningar, och hur detta i sin tur påverkar företagen. Ämnet administration har till uppgift att stödja, förvalta och sköta ett företags eller annan organisations verksamhet. Ämnet administration behandlar administrativa arbetsuppgifter som förekommer inom företag, offentlig förvaltning och andra organisationer. Det behandlar också användning av modern teknik och hur man därmed arbetar effektivt, säkert och serviceinriktat. Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt, samt i viss mån pro- cess- och straffrätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga makten är fördelad och hur den utövas. Straffrätt behandlar situationer där privatpersoner (eller personer som företräder organisation eller myndighet) avsiktligt eller av våda begått en brottslig handling. Processrätt handlar om hur rättssamhället och dess institutioner fungerar. Ämnet omfattar även internationell rätt samt folkrättsliga principer, som belyser Sveriges förhållande till omvärlden och där tonvikten är lagd på Europarätt med EU-rätt. Företagsekonomi 1 Företagsekonomi 2 Redovisning 2 Marknadsföring Näthandel Affärsjuridik Privatjuridik Administration Personaladministration SAMHÄLLSORIENTERING De samhällsorienterande ämnena syftar till att ge en förståelse för individens egen roll i relation till omgivningen. Vi människor påverkar och påverkas av samhället och omgivningen, och de samhällsorienterande ämnena ger en grund för att delta, ta ansvar och agera som medborgare i ett demokratiskt samhälle och för att medverka till en hållbar samhällsutveckling. Ämnena ger kunskaper om människans beteende och påverkan på samhället på skilda platser och under skilda tider. Grundläggande Samhällskunskap Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 2 Historia 1b Historia 2b Psykologi 1 Psykologi 2a Religionskunskap 1 Religionskunskap 2 6 VELLINGE LÄRCENTER

7 Företagarcollege i samverkan med näringslivet Vellinge Lärcenter samverkar med näringslivet genom företagarföreningarna VFFG, GRID och Företagarna samt Swedbank. Företagarcollege ska erbjuda behovsanpassad utbildning som är framtagen i samarbete med lokala näringslivsrepresentanter. Du får rätt kompetens vilket är bästa vägen till anställning, utveckling i nuvarande anställning eller eget företagande. Följande kurser är obligatoriska för denna inriktning: Företagsekonomi 1 Företagsekonomi 2 Redovisning 2 Information & Kommunikation 1 Personaladministration Administration 1 Gymnasiearbete med inriktning/fördjupning mot valt område inom företagsekonomi Totalt 700 poäng Exempel på övriga rekommenderade kurser inom Företagarcollege: Inriktning inom ramen för Företagarcollege: Diplomerad Ekonomi- och löneassistent En utbildning som ger dig kunskaper i fakturering, bokföring /bokslut, lön, administration, reskontra och avstämningar. Du bör ha sinne för siffror och ekonomi. Det ingår att göra ett projektarbete i samarbete med ett företag. Diplom erhålles efter avslutad examen. Svenska Retorik Marknadsföring Psykologi Moderna språk (inkl danska) Affärsjuridik Näthandel Mediakurser (grafisk kommunikation) / datakurser Matematik 1 & 2 VELLINGE LÄRCENTER 7

8 SVENSKA Undervisningen i svenska syftar till att utveckla dina kunskaper i svenska språket. Du tränar på att tala, lyssna, läsa och skriva. Det finns kurser på olika nivåer. Du börjar studera på den nivå som passar dig och dina förkunskaper. Om du inte har svenska som modersmål kan du läsa Svenska som andraspråk. Vi använder såväl tryckt litteratur som andra medier. Grundläggande Svenska Grundläggande Svenska som andraspråk Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3 Svenska 1 som andraspråk Svenska 2 som andraspråk Svenska 3 som andraspråk Retorik ENGELSKA Engelska är modersmål för ca 326 miljoner människor i länder över hela världen och är idag det mest använda språket i världen. na i engelska avser att utveckla såväl läs- som hörförståelse samt den egna förmågan att använda engelska i tal och skrift. Dessa kunskaper är nödvändiga för internationella kontakter, för en allt mer internationaliserad arbetsmarknad och för att kunna ta del av ny informations- och kommunikationsteknik samt för eventuella framtida studier. Du kan börja på grundläggande nivå utan förkunskaper, medan det på de gymnasiala kurserna (engelska 5, 6 och 7) förutsätts att du har förkunskaper motsvarande den tidigare nivån. Vi använder såväl tryckt litteratur som andra media och betonar den kommunikativa förmågan. Grundläggande Engelska Engelska 5 Engelska 6 Engelska 7 MODERNA SPRÅK STEG 1 - är, oavsett språk, alltid nybörjarkurs. Du lär känna språket och de kulturer där språket talas, börjar lära dig förstå och börjar använda språket för kommunikation. Du ska kunna delta i enkla samtal och vardagliga och välbekanta ämnen. STEG 2 - är fortsättningen på nivå 1 där du utvecklar dina kunskaper och din kommunikationsförmåga samt kännedom om kulturer i länder där språket talas. Moderna språk innehåller totalt 7 steg som bygger på varandra. Alla moderna språk samläses med Sundsgymnasiet. Franska 1-5 Tyska 1-5 Spanska 1-5 Danska 1 Danska 2 SFI - Svenska för invandrare Swedish for Immigrants Svenska för invandrare är för dig som har ett annat modersmål än svenska och saknar grundläggande kunskaper i svenska språket. Du måste vara bosatt och skriven i Vellinge kommun. SFI-undervisningen ges både dagtid och kvällstid. Dagkursen ges fem dagar (totalt 15 timmar) per vecka och kvällskursen en kväll (2 timmar) per vecka. Kursen ges på alla nivåer, från nybörjar- till avancerad nivå. Undervisning och läromedel är gratis. Det är s k kontinuerligt intag och vi tar emot fyra nya elever varje månad. English version Swedish for Immigrants, SFI, is a course in Swedish as a foreign language, available to those with other native languages who do not have sufficient knowledge of Swedish and are permanent residents of Vellinge kommun. SFI classes are offered both as day classes, five days per week (a total of 15 hours) and as evening classes, one evening per week (2 hours). We teach at all levels, from beginners to advanced level. Classes are free of charge. We accept new students continually, as a rule at the beginning of each month. För frågor och mer information, kontakta: Telefon eller e-post: 8 VELLINGE LÄRCENTER

9 Orienteringskurs arbetsliv OK802AL 150 p Vill du förbättra dina möjligheter att få det jobb du önskar? Är det första gången du söker jobb i Sverige? Har du varit borta en tid från arbetsmarknaden? Då är detta rätt kurs för dig! Orienteringskurser Orienteringskurser finns med olika innehåll och inriktningar och är en bra början till fortsatta studier. Det ställs inte några krav på betyg eller förkunskaper när du väljer en orienteringskurs. Orienteringskurser ger dig möjlighet att få ökade studietekniska färdigheter och fungerar som en introduktion inom olika kunskapsområden. Betyg sätts inte på en orienteringskurs. Arbetsliv Datoranvändning 1 Datoranvändning 2 Svenska som andraspråk - tal Svenska som andraspråk - grammatik DATORANVÄNDNING na i datoranvändning är delkurser i ämnet Information och kommunikation. Det centrala innehållet syftar till att ge förutsättningar att använda standardprograam inom exempelvis text- och bildbehandling, kalkylering, kommunikation, layout och informationssökning. Datoranvändning 1, 50 poäng Datoranvändning 2, 50 poäng SVENSKA SOM ANDRASPRÅK: TAL OK802SVAT 100p I den här kursen får du som har annat modersmål än svenska extra träning i att använda svenska språket. Kursen lägger tonvikten vid uttalet, både vad gäller enskilda ljud och betoning. Du får öva dig både i att tala och lyssna. Efter genomför kurs får du ett intyg. Förkunskaper: SFI, kurs D eller motsvarande. Flexibel kurstid SVENSKA SOM ANDRASPRÅK: GRAMMATIK OK802SVA 100p I den här kursen får du som har annat modersmål än svenska extra träning i att använda svenska språket. Kursen lägger tonvikten vid grammatik och vokabulär, särskilt sådant som är svårt för den som inte har svenska som modersmål. Efter genomför kurs får du ett intyg. Förkunskaper: SFI, kurs D eller motsvarande. Flexibel kurstid Kursen består av tre moduler, där varje kurs motsvarar 50 p. Modul 1 vänder sig i första hand till deltagare med annat modersmål än svenska. Modul 2 och 3 vänder sig till både den som har ett annat modersmål än svenska och den som har svenska som modersmål. Modul 3 kan väljas i kombination med modul 1 eller 2. Du som studerar till ekonomi- och löneassistent kan välja modul 3 för att få yrkescoachning och arbetsplatsförlagd utbildning. Som deltagare i kursen får du genom praktiska övningar och externa föreläsare: MODUL 1 kompetens. och personligt brev. arbetslivet. MODUL 2 anställningsformer. trygghet och arbetstider. MODUL 3 och yrken. veta hur din kompetens matchar arbetsgivarens behov samtidigt som du ökar dina chanser att få ett jobb. För frågor eller mer information, kontakta: VELLINGE LÄRCENTER 9

10 Särskild utbildning för vuxna (SärVux) för vuxna med kognitiva funktionshinder Utbildningen är en skolform för studerande som är 20 år eller äldre och har diagnosen utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, eller har fått ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada. Utbildningen ges som fristående kurser där den studerande söker den eller de kurser det finns intresse för eller behov av, och där man saknar tidigare utbildning eller kunskaper. I mån av plats har vi kontinuerligt intag under läsåret. Särskild utbildning för vuxna följer Skolverkets läroplan, men har egna kursplaner och timplaner. Varje studerande arbetar efter en individuell studieplan som utgår från tidigare kunskaper och erfarenheter. All undervisning sker på dagtid i små grupper, eller undantagsvis enskilt*. Varje kurs har ett till två undervisningstillfällen i veckan. Varje lektion är 60 minuter. na löper över två till fyra terminer, men kan efter utvärdering och bedömning förlängas. Efter avslutad kurs utfärdas betyg eller intyg. Undervisningen och läromedel är gratis. Den som får löneavdrag kan söka bidrag. na motsvarar de kurser som ges på träningsskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. De nya kursplanerna på grundläggande nivå är ännu inte beslutade. För aktuell information, se vellingelarcenter.se För frågor och mer information, kontakta: Monica Lindhe, tel , e-post: Preliminära kurser på grundläggande Särvux: Svenska/Svenska som andraspråk Matematik Engelska Historia Geografi Samhällskunskap Religionskunskap Natur och Miljö Teknik Hem- och konsumentkunskap Individ och Samhälle Biologi Fysik Kemi Preliminära kurser på gymnasial Särvux: Svenska/svenska som andraspråk Matematik Engelska Datoranvändning Estetisk verksamhet * na startar endast om det finns tillräckligt många sökande. 10 VELLINGE LÄRCENTER

11 Vad har Vellinge Lärcenter/Komvux betytt för dig? JESSICA WINBERG Vad gör du idag? Jag läser till förskollärare på Malmö högskola. När gick du på Komvux och vilka ämnen läste du där? Jag gick på Komvux hösten 2009 och läste upp behörighet för att komma in på den planerade utbildningen. Förberedde Komvux dig för kommande studier? Ja, jag blev väl förberedd och har fått jättemycket hjälp. På högskolan är det mycket skrivarbete och inlämningar. Detta kan jag klara lättare, eftersom jag tränat på Komvux. Jag rekommenderar att man repeterar en kurs i svenska för att underlätta kommande studier. Utan den kursen hade det varit mycket svårare. Vad siktar du på i framtiden? Att arbeta som förskollärare, gärna med småbarn. Ditt bästa minne av Komvux? Vi pluggade tillsammans med ett gemensamt mål - vi ville in på högskolan. Eftersom vi var hela dagar i skolan och arbetade, kunde vi få mycket hjälp av lärarna. Det fanns lättillgängliga datorer och vi kunde sitta i lugn och ro. Vad gör du idag? Jag går på BTH (Blekinge Tekniska Högskola) på Sjuksköterskeprogrammet. Hur förberedde Komvux dig? Jag läste flera ämnen samtidigt för vidare studier på sjuksköterskeprogrammet. Det gav mig en bra grund att stå på. Vad siktar du på i framtiden? Att bli ambulanssjuksköterska. Jag väljer den inriktningen i min utbildning. Ditt bästa minne från Komvux? Sammanhållningen i grupperna i de kurser som jag läste. När det var som tuffast fick man alltid uppmuntran från lärarna. Kort om Komvux? Att man får en chans till att läsa till ett gymnasiebetyg. Det var lagom bra klasser och man får alltid ett bra svar från lärarna. PETER FRANKSSON DIANA KABUNDA Varför började du på vuxenutbildningen? Jag ville ha möjlighet att påverka och veta mer om Sverige, ha jobb. Vad har du för mål med dina studier? Lära språket och läsa till undersköterska. Ditt bästa minne från skolan? Roligt att ha lektioner för att jag lär mig mycket. Det är också trevligt att vara med mina klasskamrater. Det är extra intressant eftersom vi kommer från så många olika länder. Hur har du upplevt din tid här på skolan? Bra skola, jag får hjälp när jag vill, alla är hjälpsamma. Det är roligt, jag trivs. VELLINGE LÄRCENTER 11

12 Kontakta oss! Studievägledare Anne Wärenfalk, tel Biträdande rektor Veronica Lutas, tel Postadress Vellinge Lärcenter Box Vellinge Besöksadress Bryggan Norrevångsgatan 5 Vellinge Biblioteken Mer information hittar du på vår hemsida:

Om vuxenutbildningen Vellinge Lärcenter

Om vuxenutbildningen Vellinge Lärcenter Om vuxenutbildningen Bra att veta 2013/2014 Den kommunala vuxenutbildningen i Vellinge består av grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (SFI) samt särvux.

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna TILL ELEVEN Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-82-0

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

REVIDERAD 2014-03-15. Kort om Särskild utbildning för vuxna

REVIDERAD 2014-03-15. Kort om Särskild utbildning för vuxna REVIDERAD 2014-03-15 Till Eleven Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Vi har plats för dig!

Vi har plats för dig! Vuxenutbildningen i Lerum och Partille kursprogram våren 2011 Vi har plats för dig! Gymnasiala kurser våren och hösten 2011 Planerad start Kurs Poäng våren -11 hösten -11 DATORANVÄNDNING Datorkunskap 50

Läs mer

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng OH-mallen Regeringsuppdrag Översyn av kursplaner och kunskapskrav Nya betygsskalan: A, C och E Verksamhetspoäng Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå Kurser Engelska Biologi Fysik Kemi Samhällskunskap

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars KURSUTBUD KOMVUX Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars * Söks genom personligt besök på Studievägledningen, Rosenlundsgatan 8 GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Fristående kurser ENGELSKA Engelska

Läs mer

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för Särvux Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2015-2016 Särvux Särskild utbildning för vuxna Särvux är en frivillig kommunal vuxenutbildning för dig över 20 år och som har en utvecklingsstörning

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2015

KURSKATALOG Våren 2015 KURSKATALOG Våren 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 21 OKTOBER Sök senast 27/8-13 FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 7 JANUARI Sök mellan 1-29 Okt FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog läsåret 2015/2016

Särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog läsåret 2015/2016 Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog läsåret 2015/2016 Särskild Utbildning för Vuxna i kommunen är till för dig som har inlärningssvårigheter som orsakats av utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2014

KURSKATALOG Hösten 2014 KURSKATALOG Hösten 2014 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog läsåret 2014/2015

Särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog läsåret 2014/2015 Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog läsåret 2014/2015 Kommunens särskilda utbildningar för vuxna är till för dig som har inlärningssvårigheter som orsakats av utvecklingsstörning eller förvärvad

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

KURS PROGRAM 2013/2014

KURS PROGRAM 2013/2014 2013 0 1 4 KURS PROGRAM 2013/2014 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Särskild utbildning för vuxna sid 5 Vård- och Omsorgsutbildning sid 5 Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se

Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se Vill du ta ett steg i din utveckling? På Vetlanda Lärcentrum har vi samlat all vuxenutbildning under ett tak. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser både på

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Innehåll 2011/12

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING 2015-05-07 Välkommen till Birgittaskolans vuxenutbildning GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Närkurs eller distanskurs Biologi Biologi, två terminer 75/termin Närkurs Data Data, orienteringskurs

Läs mer

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Välkommen till Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Särskild utbildning för vuxna - Särvux Våra kurser vänder sig till dig som har fyllt 20 år har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada

Läs mer

Välkommen att studera på Särvux i Avesta!

Välkommen att studera på Särvux i Avesta! Välkommen att studera på Särvux i Avesta! Särvux är en frivillig vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada som

Läs mer

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2014-15. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2014-15. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Välkommen Till särskild utbildning för vuxna Kurskatalog 2014-15 Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Du är välkommen att söka kurser hos oss, om du behöver extra stöd i din inlärning, på

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Bäste Mellerudsbo! Vuxenutbildningen Parkgatan 8, 464 31 Mellerud, Tel. 0530-183 71 Postadress: Box 74, 464 22 Mellerud

Bäste Mellerudsbo! Vuxenutbildningen Parkgatan 8, 464 31 Mellerud, Tel. 0530-183 71 Postadress: Box 74, 464 22 Mellerud KURSPROGRAM 2010 Bäste Mellerudsbo! En Vuxenutbildning med sikte på framtiden ställer stora krav på oss som utbildare när det gäller flexibilitet i tid och rum. Dina önskemål är vår utmaning! Vi erbjuder

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Höstterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Innehållsförteckning: Information sidan 1-2 Kurser på grundläggande nivå: Biologi sidan 3 Engelska sidan 4 Fysik sidan 5 Geografi sidan 6 Hem- och konsumentkunskap sidan

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006

FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006 FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006 TERMINSTID 060821--070105 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng Flex, Distans förkunskaper Lärare DATA ECDL Certifiering, 50 p Flex Se kursplan

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Vårterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Prövningar på Pauliskolan All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Vad är en prövning? En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och

Läs mer

KURSER PÅ KOMVUX HÖSTTERMINEN 2006

KURSER PÅ KOMVUX HÖSTTERMINEN 2006 KURSER PÅ KOMVUX HÖSTTERMINEN 2006 GYMNASIALA KURSER, TERMINSTID 060821--070105 2006-03-23 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng D,K,F Förkunskaper Lärare 400 poäng motsvarar heltidsstudier

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Kommunal. Vuxenutbildning. Härnösand. Kurskatalog NYHET! Ansök via webben

Kommunal. Vuxenutbildning. Härnösand. Kurskatalog NYHET! Ansök via webben Vuxenutbildning Kommunal Härnösand Kurskatalog 2015 NYHET! Ansök via webben 1 Vilka får studera hos den kommunala vuxenutbildningen? Du som vill: - komplettera tidigare utbildning på grund- eller gymnasienivå.

Läs mer

Språkintroduktion. Dina studier. Vår skola

Språkintroduktion. Dina studier. Vår skola Språkintroduktion fortsättning Språkintroduktion fortsättning är för dig som har kommit en bit på väg med din svenska. Du har till exempel läst Språkintroduktion nybörjare, något eller några år i grundskolan

Läs mer

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning Lidingö Vuxenutbildning www.lidingo.se/vuxenutbildning Kursprogram hösten 2011 Gymnasial Vuxenutbildning Dag Gymnasiekurs Kurskod Dag Tid Övrigt Poäng Arbetssätt o lär. (studieteknik) AR LÄ H11 on 10.00-12.10

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006

KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006 KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006 GYMNASIALA KURSER, TERMINSTID 060109-060526 2005-11-15 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng D,K,F Förkunskaper Lärare 400 poäng motsvarar heltidsstudier

Läs mer

Vuxenutbildningen, VUX Kursutbud våren 2016

Vuxenutbildningen, VUX Kursutbud våren 2016 Skellefteå kommun Vuxenutbildningen, VUX Kursutbud våren 2016 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet För dig som söker den rätta omgivningen för att som vuxen

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2014. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2014. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2014 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

Utvecklas hela livet LÄRVUX. kurskatalog Uppsala. Kurser på grundläggande nivå Kurser på gymnasial nivå Yrkeskurser. www.vux.uppsala.

Utvecklas hela livet LÄRVUX. kurskatalog Uppsala. Kurser på grundläggande nivå Kurser på gymnasial nivå Yrkeskurser. www.vux.uppsala. Utvecklas hela livet LÄRVUX kurskatalog Uppsala Kurser på grundläggande nivå Kurser på gymnasial nivå Yrkeskurser www.vux.uppsala.se 2 Välkommen och studera som vuxen! Har du lust att studera? Är du osäker

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

Fakta om gymnasieexamen...3

Fakta om gymnasieexamen...3 Gymnasieexamen Innehållsförteckning Fakta om gymnasieexamen...3 Inriktningar som leder till en yrkesexamen Barn och fritidsprogrammet...4 Handels- och administrationsprogrammet...6 Hotell- och turismprogrammet...8

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) 216 gymnasieskola 2011 (EK) Examensmål för ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10 Schema VT 2013 *nybörjargrupper SFI läsåret 2012/2013 (Dag+Kväll) *innehåll Huddinge kommun erbjuder SFI-studier på dag och kvällstid. Kravet är att du är folkbokförd i kommunen. Skolan är belägen i Flemingsberg,

Läs mer

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux 2014-11-26 Besöksadress S:t Larsgatan 46 Postadress Klostergatan 49, 581 81 Linköping E-postadress: komvux@linkoping.se Elsa Brändströms skola/birgittavux

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet Vi finns på Campus Skellefteå, där också Luleå tekniska högskola och Umeå Universitet

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna Särvux Sydnärkes Utbildningsförbund ASKERSUND HALLSBERG LAXÅ Kurskatalog 2010 Särvux en alternativ utbildning Särvux är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2015. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2015. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2015 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

Utbildningssystemet & studievägledning

Utbildningssystemet & studievägledning Utbildningssystemet & studievägledning - En del av Studieplaneringskursen Studie- och yrkesvägledare för Komvux-elever, Sandra Hahn sandra.hahn@folkuniversitetet.se 2013-09-04 Utbildningssystemet och studievägledning

Läs mer

Läsåret 2015-2016. Vuxnas Lärande Barn och utbildning. Särskild utbildning för vuxna LÄRVUX. Kurskatalog 2015/16. Sala kommun. Tel.

Läsåret 2015-2016. Vuxnas Lärande Barn och utbildning. Särskild utbildning för vuxna LÄRVUX. Kurskatalog 2015/16. Sala kommun. Tel. Vuxnas Lärande Barn och utbildning Läsåret 2015-2016 Särskild utbildning för vuxna LÄRVUX Kurskatalog 2015/16 Sala kommun Särskild utbildning för vuxna Vuxnas Lärande Barn och utbildning Lärvux Fredsgatan

Läs mer

CAS-vuxenutbildning för dig

CAS-vuxenutbildning för dig SÄRVUX- värmdö CAS-vuxenutbildning för dig Särskild utbildning för vuxna Särvux Värmdö är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Det livslånga lärandet. Mattias Egebrink. Kurskatalog Lärvux

Det livslånga lärandet. Mattias Egebrink. Kurskatalog Lärvux Det livslånga lärandet Mattias Egebrink Kurskatalog Lärvux Är du nyfiken på att studera är du välkommen till oss för att diskutera dina önskemål. Vi finns i Komvux lokaler (hus C) på Korsängsgatan 12 i

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi Ekonomi På görs flera studiebesök på lokala företag och domstolar och du får möjlighet att lyssna till intressanta föreläsare! Du som söker EKONOMIPROGRAMMET väljer en studieförberedande utbildning inom

Läs mer