Vuxenutbildning som du vill ha den! VELLINGE LÄRCENTER. Kommunal vuxenutbildning/sundsgymnasiet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxenutbildning som du vill ha den! VELLINGE LÄRCENTER. Kommunal vuxenutbildning/sundsgymnasiet"

Transkript

1 Vuxenutbildning som du vill ha den! VELLINGE LÄRCENTER Kommunal vuxenutbildning/sundsgymnasiet

2 Välkommen till vårt studietorg! till datorer, lärare och elever från alla olika kurser. Studietorget fungerar som stöd om du har svårt att närvara på alla lektioner, och även som en riktad insats för att stärka datorkunskapen hos våra elever. Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten Flexibel studietid Modern miljö Engagerade lärare Vi har kontinuerligt intag av elever Studiemiljön på Bryggan och i vårt bibliotek är både modern och trivsam. Alla våra lärare har lång erfarenhet och ett stort engagemang.

3 Välkommen till Vellinge Lärcenter - vi tar dig vidare! Vellinge Lärcenter är mötesplatsen för alla vuxna Vellingebor som vill studera. Kanske behöver du en kurs i engelska för att komma vidare till högskola/universitet eller kanske en kurs i företagsekonomi för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Oavsett om du vill byta yrkesbana, höja din kompetens eller komplettera dina betyg för behörighet till vidare studier så hjälper vi dig att nå dina mål. Vi tror på det livslånga lärandet och allas möjlighet att växa med ny kunskap. Vellinge Lärcenter är en mötesplats för alla med en härlig mix av människor som är på väg. Våra kompetenta lärare har lång erfarenhet av att handleda och undervisa vuxna med olika bakgrund och studiemål, såväl schemabundna kurser i olika former samt på distans. Vi finns i moderna lokaler med stimulerande studiemiljö. Det finns tillgång till datorer på vårt studietorg. Vellingebiblioteket finns i byggnaden bredvid oss och där hittar du vårt populära Bokkafé. På Vellinge Lärcenter hittar du även våra studie- och yrkesvägledare. Välkommen att göra ett stopp hos oss på din resa i livet. Innehåll Aktuellt om vuxenutbildning 4 Matematik, naturvetenskap, information och kommunikation 5 Företagsekonomi, administration, juridik och samhällsorientering 6 Företagarcollege 7 Svenska, engelska, moderna språk 8 Svenska för invandrare - SFI 8 Orienteringskurser 9 Särskild utbildning för vuxna Särvux 10 Referenselever 11 Kontaktuppgifter 12

4 Den kommunala vuxenutbildningen i Vellinge består av grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (SFI) samt särvux. Vuxenutbildning på grundläggande nivå Utbildningen riktar sig till dig som vill läsa grundskolans kurser. Du kanske inte har gått i skola på länge, har ofullständig grundskoleutbildning eller behöver komplettera din utländska utbildning. Vuxenutbildning på gymnasial nivå Den gymnasiala vuxenutbildningen har samma kursplaner, ämnesplaner och kunskapskrav som gymnasieskolan för ungdomar. Utbildning i svenska för invandrare (SFI) SFI är en utbildning för vuxna invandrare som vill lära sig grunderna i det svenska språket. Särskild utbildning för vuxna (Särvux) Utbilningen vänder sig till dig som är över 20 år och tidigare har gått i särskola, gymnasiesärskola eller motsvarande, och vill komplettera din utbildning. Nytt fr o m den 1 juli 2012 Aktuellt om vuxenutbildning Från och med den 1 juli 2012 kommer den nya skollagen, de nya ämnes- och kursplanerna samt kunskapskraven för betygsskalan att tillämpas på kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. Den nya betygsskalan har beteckningarna A-F. Bra att veta Studietider Hösten 2012: 17 augusti - 20 december Våren 2013: 9 januari - 11 juni Ansökningsdatum Höstterminen 2012: 15 maj Vårterminen 2013: 15 november Flera kurser har flexibel kurstid. Behörighet Du är behörig att antas till kommunal vuxenutbildning från det andra kalenderhalvåret du fyller 20 år. Även du som är under 20 år och har genomgått nationellt program eller likvärdig utbildning är behörig. SYV Din studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med information om: från grundläggande nivå till gymnasie- och högskolestudier betyg, komplettering m m se också Studieekonomi Undervisningen är kostnadsfri. Läromedel och annat material bekostar du själv. För vissa certifikat kan avgift tillkomma. Du kan söka studiestöd som vuxenstuderande. Tala med din studie- och yrkesvägledare eller direkt med CSN, Flexibel kurstid och distanskurser Läser du en kurs med flexibel kurstid har du möjlighet att själv bestämma kurstidens längd och studietakt. Flera kurser ges på distans. Prövning En prövning innebär att du läser in hela kursen på egen hand och tenterar av kursen vid ett tillfälle. Mer information hittar du på vellingelarcenter.se 4 VELLINGE LÄRCENTER

5 Kursutbud 2012/2013 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Här hittar du våra kurser! Vi har kurser på både grundläggande och gymnasial nivå i vårt utbud. Grundläggande vuxenutbildning - om du har önskemål om andra kurser på grundläggande nivå än de vi presenterar här, ber vi dig kontakta studie- och yrkesvägledaren för mer information. na ges dagtid med flexibel kurstid. Gymnasial vuxenutbildning - kurserna kan ges på hösttermin, vårtermin, som distans och halvdistans samt i samarbete med studietorget. För exakta uppgifter om just din kurs hänvisar vi till separat kursöversikt. Du hittar aktuell kursöversikt på vår hemsida, Kurs på distans eller halvdistans innebär att du läser kursen på egen hand med skriven handledning, via webbportal och studietorg. I kurs på halvdistans ges även ett antal lektioner som är viktiga att delta i. Det kräver viss studievana att studera på distans. Alla distanskurser har flexibel kurstid, så du kan läsa i din egen takt. Din lärare meddelar när lektioner och examination sker. Det finns möjlighet att läsa fler kurser än de vi presenterar här nedan. Tala med din studie- och yrkesvägledare. Vårt utbud är preliminärt, beroende på antal sökande, resurser och elevprioriteringar. MATEMATIK Matematik är ämnet om att finna mönster och formulera generella samband. Ämnet tillhör våra äldsta vetenskaper och har en flertusenårig historia, samtidigt som ämnet får en allt viktigare roll i vårt samhälle med all informationsteknik. Utgångspunkten i den matematiska kompetensen är de olika förmågor man kan arbeta med i alla åldrar med varierat innehåll. Exempel på sådana förmågor är problemlösningsförmåga, begreppsförmåga och kommunikationsförmåga. Den sistnämnda förmågan innebär såväl muntlig som skriftlig kommunikation. I matematikämnet erbjuds kurser på såväl grundläggande som gymnasial nivå. Grundläggande Matematik Matematik 1b, 100 poäng Matematik 1c, 100 poäng Matematik 2b, 100 poäng Matematik 2c, 100 poäng Matematik 3 b, 100 poäng Matematik 3c, 100 poäng Ämnet Information och kommunikation behandlar såväl verbal som ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang samt hur sociala medier används. Det handlar om hur man utformar dokument och effektivt behandlar information och texter. Kursen utvecklar förmågan att använda programvaror för kommunikation, textbehandling, kalkylering, registerhantering, grafisk presentation, informationssökning och sociala medier. Information och kommunikation 1 NATURVETENSKAP Ämnet naturkunskap har sin grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som har vuxit fram där naturvetenskap möter samhällsvetenskap. Undervisningen behandlar olika innehåll som till exempel miljö- och klimatfrågor, jordens resursfördelning, kretslopp, hälsa eller genmodifiering. Den ska också påvisa hur dessa frågor kan hanteras utifrån ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Naturkunskap 1b Naturkunskap 2 Forts. på nästa uppslag VELLINGE LÄRCENTER 5

6 FÖRETAGSEKONOMI, ADMINISTRATION OCH JURIDIK Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala, politiska och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, inköp, ledarskap och organisation, redovisning, finansiering och kalkylering. Ämnet omfattar även entreprenörskap, som inbegriper metoder och förhållningssätt för att kunna starta, driva och vidareutveckla verksamheter. Ämnet inbegriper även viss privatekonomi, offentlig ekonomi samt handel mellan stater och dess förutsättningar, och hur detta i sin tur påverkar företagen. Ämnet administration har till uppgift att stödja, förvalta och sköta ett företags eller annan organisations verksamhet. Ämnet administration behandlar administrativa arbetsuppgifter som förekommer inom företag, offentlig förvaltning och andra organisationer. Det behandlar också användning av modern teknik och hur man därmed arbetar effektivt, säkert och serviceinriktat. Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt, samt i viss mån pro- cess- och straffrätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga makten är fördelad och hur den utövas. Straffrätt behandlar situationer där privatpersoner (eller personer som företräder organisation eller myndighet) avsiktligt eller av våda begått en brottslig handling. Processrätt handlar om hur rättssamhället och dess institutioner fungerar. Ämnet omfattar även internationell rätt samt folkrättsliga principer, som belyser Sveriges förhållande till omvärlden och där tonvikten är lagd på Europarätt med EU-rätt. Företagsekonomi 1 Företagsekonomi 2 Redovisning 2 Marknadsföring Näthandel Affärsjuridik Privatjuridik Administration Personaladministration SAMHÄLLSORIENTERING De samhällsorienterande ämnena syftar till att ge en förståelse för individens egen roll i relation till omgivningen. Vi människor påverkar och påverkas av samhället och omgivningen, och de samhällsorienterande ämnena ger en grund för att delta, ta ansvar och agera som medborgare i ett demokratiskt samhälle och för att medverka till en hållbar samhällsutveckling. Ämnena ger kunskaper om människans beteende och påverkan på samhället på skilda platser och under skilda tider. Grundläggande Samhällskunskap Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 2 Historia 1b Historia 2b Psykologi 1 Psykologi 2a Religionskunskap 1 Religionskunskap 2 6 VELLINGE LÄRCENTER

7 Företagarcollege i samverkan med näringslivet Vellinge Lärcenter samverkar med näringslivet genom företagarföreningarna VFFG, GRID och Företagarna samt Swedbank. Företagarcollege ska erbjuda behovsanpassad utbildning som är framtagen i samarbete med lokala näringslivsrepresentanter. Du får rätt kompetens vilket är bästa vägen till anställning, utveckling i nuvarande anställning eller eget företagande. Följande kurser är obligatoriska för denna inriktning: Företagsekonomi 1 Företagsekonomi 2 Redovisning 2 Information & Kommunikation 1 Personaladministration Administration 1 Gymnasiearbete med inriktning/fördjupning mot valt område inom företagsekonomi Totalt 700 poäng Exempel på övriga rekommenderade kurser inom Företagarcollege: Inriktning inom ramen för Företagarcollege: Diplomerad Ekonomi- och löneassistent En utbildning som ger dig kunskaper i fakturering, bokföring /bokslut, lön, administration, reskontra och avstämningar. Du bör ha sinne för siffror och ekonomi. Det ingår att göra ett projektarbete i samarbete med ett företag. Diplom erhålles efter avslutad examen. Svenska Retorik Marknadsföring Psykologi Moderna språk (inkl danska) Affärsjuridik Näthandel Mediakurser (grafisk kommunikation) / datakurser Matematik 1 & 2 VELLINGE LÄRCENTER 7

8 SVENSKA Undervisningen i svenska syftar till att utveckla dina kunskaper i svenska språket. Du tränar på att tala, lyssna, läsa och skriva. Det finns kurser på olika nivåer. Du börjar studera på den nivå som passar dig och dina förkunskaper. Om du inte har svenska som modersmål kan du läsa Svenska som andraspråk. Vi använder såväl tryckt litteratur som andra medier. Grundläggande Svenska Grundläggande Svenska som andraspråk Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3 Svenska 1 som andraspråk Svenska 2 som andraspråk Svenska 3 som andraspråk Retorik ENGELSKA Engelska är modersmål för ca 326 miljoner människor i länder över hela världen och är idag det mest använda språket i världen. na i engelska avser att utveckla såväl läs- som hörförståelse samt den egna förmågan att använda engelska i tal och skrift. Dessa kunskaper är nödvändiga för internationella kontakter, för en allt mer internationaliserad arbetsmarknad och för att kunna ta del av ny informations- och kommunikationsteknik samt för eventuella framtida studier. Du kan börja på grundläggande nivå utan förkunskaper, medan det på de gymnasiala kurserna (engelska 5, 6 och 7) förutsätts att du har förkunskaper motsvarande den tidigare nivån. Vi använder såväl tryckt litteratur som andra media och betonar den kommunikativa förmågan. Grundläggande Engelska Engelska 5 Engelska 6 Engelska 7 MODERNA SPRÅK STEG 1 - är, oavsett språk, alltid nybörjarkurs. Du lär känna språket och de kulturer där språket talas, börjar lära dig förstå och börjar använda språket för kommunikation. Du ska kunna delta i enkla samtal och vardagliga och välbekanta ämnen. STEG 2 - är fortsättningen på nivå 1 där du utvecklar dina kunskaper och din kommunikationsförmåga samt kännedom om kulturer i länder där språket talas. Moderna språk innehåller totalt 7 steg som bygger på varandra. Alla moderna språk samläses med Sundsgymnasiet. Franska 1-5 Tyska 1-5 Spanska 1-5 Danska 1 Danska 2 SFI - Svenska för invandrare Swedish for Immigrants Svenska för invandrare är för dig som har ett annat modersmål än svenska och saknar grundläggande kunskaper i svenska språket. Du måste vara bosatt och skriven i Vellinge kommun. SFI-undervisningen ges både dagtid och kvällstid. Dagkursen ges fem dagar (totalt 15 timmar) per vecka och kvällskursen en kväll (2 timmar) per vecka. Kursen ges på alla nivåer, från nybörjar- till avancerad nivå. Undervisning och läromedel är gratis. Det är s k kontinuerligt intag och vi tar emot fyra nya elever varje månad. English version Swedish for Immigrants, SFI, is a course in Swedish as a foreign language, available to those with other native languages who do not have sufficient knowledge of Swedish and are permanent residents of Vellinge kommun. SFI classes are offered both as day classes, five days per week (a total of 15 hours) and as evening classes, one evening per week (2 hours). We teach at all levels, from beginners to advanced level. Classes are free of charge. We accept new students continually, as a rule at the beginning of each month. För frågor och mer information, kontakta: Telefon eller e-post: 8 VELLINGE LÄRCENTER

9 Orienteringskurs arbetsliv OK802AL 150 p Vill du förbättra dina möjligheter att få det jobb du önskar? Är det första gången du söker jobb i Sverige? Har du varit borta en tid från arbetsmarknaden? Då är detta rätt kurs för dig! Orienteringskurser Orienteringskurser finns med olika innehåll och inriktningar och är en bra början till fortsatta studier. Det ställs inte några krav på betyg eller förkunskaper när du väljer en orienteringskurs. Orienteringskurser ger dig möjlighet att få ökade studietekniska färdigheter och fungerar som en introduktion inom olika kunskapsområden. Betyg sätts inte på en orienteringskurs. Arbetsliv Datoranvändning 1 Datoranvändning 2 Svenska som andraspråk - tal Svenska som andraspråk - grammatik DATORANVÄNDNING na i datoranvändning är delkurser i ämnet Information och kommunikation. Det centrala innehållet syftar till att ge förutsättningar att använda standardprograam inom exempelvis text- och bildbehandling, kalkylering, kommunikation, layout och informationssökning. Datoranvändning 1, 50 poäng Datoranvändning 2, 50 poäng SVENSKA SOM ANDRASPRÅK: TAL OK802SVAT 100p I den här kursen får du som har annat modersmål än svenska extra träning i att använda svenska språket. Kursen lägger tonvikten vid uttalet, både vad gäller enskilda ljud och betoning. Du får öva dig både i att tala och lyssna. Efter genomför kurs får du ett intyg. Förkunskaper: SFI, kurs D eller motsvarande. Flexibel kurstid SVENSKA SOM ANDRASPRÅK: GRAMMATIK OK802SVA 100p I den här kursen får du som har annat modersmål än svenska extra träning i att använda svenska språket. Kursen lägger tonvikten vid grammatik och vokabulär, särskilt sådant som är svårt för den som inte har svenska som modersmål. Efter genomför kurs får du ett intyg. Förkunskaper: SFI, kurs D eller motsvarande. Flexibel kurstid Kursen består av tre moduler, där varje kurs motsvarar 50 p. Modul 1 vänder sig i första hand till deltagare med annat modersmål än svenska. Modul 2 och 3 vänder sig till både den som har ett annat modersmål än svenska och den som har svenska som modersmål. Modul 3 kan väljas i kombination med modul 1 eller 2. Du som studerar till ekonomi- och löneassistent kan välja modul 3 för att få yrkescoachning och arbetsplatsförlagd utbildning. Som deltagare i kursen får du genom praktiska övningar och externa föreläsare: MODUL 1 kompetens. och personligt brev. arbetslivet. MODUL 2 anställningsformer. trygghet och arbetstider. MODUL 3 och yrken. veta hur din kompetens matchar arbetsgivarens behov samtidigt som du ökar dina chanser att få ett jobb. För frågor eller mer information, kontakta: VELLINGE LÄRCENTER 9

10 Särskild utbildning för vuxna (SärVux) för vuxna med kognitiva funktionshinder Utbildningen är en skolform för studerande som är 20 år eller äldre och har diagnosen utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, eller har fått ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada. Utbildningen ges som fristående kurser där den studerande söker den eller de kurser det finns intresse för eller behov av, och där man saknar tidigare utbildning eller kunskaper. I mån av plats har vi kontinuerligt intag under läsåret. Särskild utbildning för vuxna följer Skolverkets läroplan, men har egna kursplaner och timplaner. Varje studerande arbetar efter en individuell studieplan som utgår från tidigare kunskaper och erfarenheter. All undervisning sker på dagtid i små grupper, eller undantagsvis enskilt*. Varje kurs har ett till två undervisningstillfällen i veckan. Varje lektion är 60 minuter. na löper över två till fyra terminer, men kan efter utvärdering och bedömning förlängas. Efter avslutad kurs utfärdas betyg eller intyg. Undervisningen och läromedel är gratis. Den som får löneavdrag kan söka bidrag. na motsvarar de kurser som ges på träningsskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. De nya kursplanerna på grundläggande nivå är ännu inte beslutade. För aktuell information, se vellingelarcenter.se För frågor och mer information, kontakta: Monica Lindhe, tel , e-post: Preliminära kurser på grundläggande Särvux: Svenska/Svenska som andraspråk Matematik Engelska Historia Geografi Samhällskunskap Religionskunskap Natur och Miljö Teknik Hem- och konsumentkunskap Individ och Samhälle Biologi Fysik Kemi Preliminära kurser på gymnasial Särvux: Svenska/svenska som andraspråk Matematik Engelska Datoranvändning Estetisk verksamhet * na startar endast om det finns tillräckligt många sökande. 10 VELLINGE LÄRCENTER

11 Vad har Vellinge Lärcenter/Komvux betytt för dig? JESSICA WINBERG Vad gör du idag? Jag läser till förskollärare på Malmö högskola. När gick du på Komvux och vilka ämnen läste du där? Jag gick på Komvux hösten 2009 och läste upp behörighet för att komma in på den planerade utbildningen. Förberedde Komvux dig för kommande studier? Ja, jag blev väl förberedd och har fått jättemycket hjälp. På högskolan är det mycket skrivarbete och inlämningar. Detta kan jag klara lättare, eftersom jag tränat på Komvux. Jag rekommenderar att man repeterar en kurs i svenska för att underlätta kommande studier. Utan den kursen hade det varit mycket svårare. Vad siktar du på i framtiden? Att arbeta som förskollärare, gärna med småbarn. Ditt bästa minne av Komvux? Vi pluggade tillsammans med ett gemensamt mål - vi ville in på högskolan. Eftersom vi var hela dagar i skolan och arbetade, kunde vi få mycket hjälp av lärarna. Det fanns lättillgängliga datorer och vi kunde sitta i lugn och ro. Vad gör du idag? Jag går på BTH (Blekinge Tekniska Högskola) på Sjuksköterskeprogrammet. Hur förberedde Komvux dig? Jag läste flera ämnen samtidigt för vidare studier på sjuksköterskeprogrammet. Det gav mig en bra grund att stå på. Vad siktar du på i framtiden? Att bli ambulanssjuksköterska. Jag väljer den inriktningen i min utbildning. Ditt bästa minne från Komvux? Sammanhållningen i grupperna i de kurser som jag läste. När det var som tuffast fick man alltid uppmuntran från lärarna. Kort om Komvux? Att man får en chans till att läsa till ett gymnasiebetyg. Det var lagom bra klasser och man får alltid ett bra svar från lärarna. PETER FRANKSSON DIANA KABUNDA Varför började du på vuxenutbildningen? Jag ville ha möjlighet att påverka och veta mer om Sverige, ha jobb. Vad har du för mål med dina studier? Lära språket och läsa till undersköterska. Ditt bästa minne från skolan? Roligt att ha lektioner för att jag lär mig mycket. Det är också trevligt att vara med mina klasskamrater. Det är extra intressant eftersom vi kommer från så många olika länder. Hur har du upplevt din tid här på skolan? Bra skola, jag får hjälp när jag vill, alla är hjälpsamma. Det är roligt, jag trivs. VELLINGE LÄRCENTER 11

12 Kontakta oss! Studievägledare Anne Wärenfalk, tel Biträdande rektor Veronica Lutas, tel Postadress Vellinge Lärcenter Box Vellinge Besöksadress Bryggan Norrevångsgatan 5 Vellinge Biblioteken Mer information hittar du på vår hemsida:

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Innehåll 2011/12

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

Våren 2014. Information och kursutbud

Våren 2014. Information och kursutbud Våren 2014 Information och kursutbud Välkommen! I katalogen finner du kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Vilket är ditt mål med att studera? Behöver du hjälp inför ditt val, kontakta gärna en

Läs mer

Innehåll. Skoladministratör: Kerstin Holmström, 0141-22 50 25 kerstin.holmstrom@motala.se

Innehåll. Skoladministratör: Kerstin Holmström, 0141-22 50 25 kerstin.holmstrom@motala.se Innehåll Information 2 Öppet Komvux 3 Svenska för invandrare 4 Swedish for immigrants Sfi 4 Läs- och skrivkurser 5 Studiepaket 6 Svenska 7 Engelska 7 Matematik 8 Naturvetenskapliga ämnen 8 Samhällsvetenskapliga

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 VIKTIG INFORMATION VÄLKOMMEN TILL KOMVUX DENNA KATALOG INNEHÅLLER: I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen

Läs mer

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Kursutbud, sid 2-3 Kursutbud gymnasial vuxenutbildning, dagtid eller flex Flexibelt lärande (gymnasiekurser, delvis distans)

Läs mer

Plugga som vuxen. SFI. Sid 5. Grundläggande vuxenutbildning. Sid 5. Gymnasial vuxenutbildning. Sid 6-7. Omvårdnadsutbildning. Sid 9.

Plugga som vuxen. SFI. Sid 5. Grundläggande vuxenutbildning. Sid 5. Gymnasial vuxenutbildning. Sid 6-7. Omvårdnadsutbildning. Sid 9. Plugga som vuxen Kvinnor i min ålder måste ibland ta tag i sin situation Eva Stenkvist Det är aldrig försent att studera. Komvux är en andra chans Håkan Thorstensson Det är förstås tusen gånger bättre

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

2015/2016 KURS PROGRAM

2015/2016 KURS PROGRAM 2015/2016 KURS PROGRAM Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Svenska för invandrare sid 5 Särskild utbildning för vuxna sid 6 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasial

Läs mer

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV:

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: Välkommen till ABF Stockholm Vux! Behöver du läsa upp ett enstaka betyg för att få en särskild behörighet eller läser du mot

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 LÄSÅRET 2010 0 1 1 PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss

Läs mer

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

C3L - Centrum för LivsLångt Lärande. Vuxenutbildningen i Tyresö KURSUTBUD. Hösten 2009. Sök före 31 maj! Ansök på www.c3l.se. Nyhet Yrkesvux!

C3L - Centrum för LivsLångt Lärande. Vuxenutbildningen i Tyresö KURSUTBUD. Hösten 2009. Sök före 31 maj! Ansök på www.c3l.se. Nyhet Yrkesvux! C3L - Centrum för LivsLångt Lärande Vuxenutbildningen i Tyresö Ansök på www.c3l.se KURSUTBUD Hösten 2009 Sök före 31 maj! Nyhet Yrkesvux! Information C3L Centrum för LivsLångt Lärande Bollmora Gårdsväg

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS LÄSÅRET 2008 0 0 9 PROGRAM KURS PROGRAM 2008/2009 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 Välkommen till Komvux I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen i Malmö. Det finns mycket att välja

Läs mer

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 VUX Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiala yrkesutbildningar Ekonomi Handel Administration Gymnasial vuxenutbildning Hos oss når du dina mål Välkommen till Hermods

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG 2015 ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN VägLedningsCentrum Studier yrken yrkes val Vägledningscentrum, tel 011-15 54 40, Hospitalsgatan 20, Norrköping

Läs mer