Vuxenutbildning Stockholms stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxenutbildning Stockholms stad 2010. www.stockholm.se/webbkatalogen"

Transkript

1 Vuxenutbildning Stockholms stad 2010

2 Ansökan 2010 gymnasial vuxenutbildning Period 1 (start 11/1) Sista ansökningsdag 4/11 Period 2 (start 22/3) Sista ansökningsdag 3/2 Period 3 (start 31/5) Sista ansökningsdag 21/4 Period 4 (start 2/8) Sista ansökningsdag 12/5 Period 5 (start 11/10) Sista ansökningsdag 25/8 Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Behöver du extra stöd? 6 Hur ansöker jag? 7 När får du besked? 7 Gör din ansökan på webben 7 Jämför vuxenutbildningar 7 Studie- och yrkesvägledning 8 Nivåtest 8 Betyg 9 Särvux i Stockholm 10 Vård- och omsorgscollege 11 YH yrkeshögskoleutbildning 11 Yrkesvux i Stockholm Bra att veta 13 Studieekonomi 13 Karta 14 Skolor 15 Kurspaket 27 Fristående kurser 28 Information 30 Kontakta oss 31 För gymnasial vuxenutbildning finns ingen reserv intagning. För ansökan till grundläggande vuxenutbildning finns ingen sista ansökningsdag. Du kan söka när som helst under året och starta dina studier så snart du blir erbjuden en plats. 2

3 I den värld av snabb förändring som vi lever i ställs allt högre grad krav på utbildning. Framtidsforskare säger att dagens uppväxande generation i genomsnitt kommer att byta yrke fem gånger under sitt yrkesverksamma liv. Denna typ av samhälle ställer stora krav på medborgarna; man behöver en god allmän utbildning för att kunna vara en delaktig medborgare, samtidigt som arbetslivet alltmer kräver specialist kunskaper. Detta förutsätter ständig utbildning, där vuxen utbildningen är en del av detta stora utbildningsmaskineri, utformat för de vuxna medborgare som behöver en grundskoleutbildning, eller en utbildning på gymnasial nivå. Stockholm vuxenutbildning erbjuder en rad olika utbildningar, vilka presenteras i denna katalog. Du väljer vad, när och hur du vill studera. Välkommen till vuxenutbildningen i Stockholm vi vill erbjuda dig en utbildning i världsklass. Lars Brandt Vuxenutbildningschef Utbildningsförvaltningen Stockholm Vuxenutbildning Stockholm Vuxenutbildning Stockholm ansvarar för intagningen till all vuxenutbildning utom särvux i Stockholms stad: grundläggande vuxenutbildning gymnasial vuxenutbildning Vuxenutbildningen i Stockholm består av ett flertal olika skolor, som alla erbjuder kostnadsfria kurser. Du väljer själv efter egna behov och önskemål var du vill studera. Läs mer om aktuellt kursutbud för grundläggande och gymna sial nivå på webbkatalogen. Där kan du även göra en webbansökan. Du är också välkommen att besöka oss på Hornsgatan 124. Välkommen att studera! 3

4 Vem får studera? Du som är folkbokförd i Stockholms stad (se karta sidan 14). Om du är folkbokförd i annan kommun och söker gymnasial vuxenutbildning ska du skicka din ansökan till vuxenutbildningen i din hemkommun, som godkänner eller avslår kurserna du sökt. Du som fyller 20 år under året får börja studera från och med andra kalenderhalvåret (hösten). Du som har ett slutbetyg från gymnasieskolan får börja studera även om du är under 20 år. Du som har annat modersmål än svenska måste ha godkänd sfi, kurs D eller motsvarande kunskaper i svenska. Vissa kurser erbjuds dig med ej avslutad sfi, se Vad kan jag studera, sid 5. På grundläggande nivå (motsvarar grundskolan) är det en rättighet att få studera under förutsättning att den sökande saknar sådana färdigheter som normalt uppnås i grundskolan. På gymnasial nivå finns ingen platsgaranti. Om det är fler sökande än det finns plats för görs ett urval. Den med kort tidigare utbildning har företräde framför den med längre enligt 3 kap 8 i Förordning om kommunal vuxenutbildning. 4

5 Vad kan jag studera? Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning för sökande med ännu ej avslutade sfi-studier Du som ännu inte avslutat dina sfi-studier har möjlighet att läsa engelska, matematik eller samhällskunskap inom vuxenutbildningen. Du ser i nedanstående bild vilken språklig nivå inom sfi du måste befinna dig på för att kunna läsa respektive kurs. B A Studieväg 1 ma C B en, sh Studieväg 2 en = engelska, grundläggande nivå ma = matematik, orienteringskurs sh = samhällskunskap, grundläggande nivå D C ma, en, sh Du som läser engelska, matematik eller samhällskunskap på grundläggande nivå läser dessa kurser tillsammans med andra sfi-elever. Du som läser engelska A eller B (studieväg 3) läser dessa kurser tillsammans med andra vuxenstuderande. ma Studieväg 3 Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans nivå och är anpassad efter vuxnas behov. Du som har annat modersmål än svenska ska ha godkänt betyg i sfi, kurs D eller motsvarande kunskaper i svenska för att få studera på grundläggande nivå. Vissa kurser vänder sig till dig med ej avslutad sfi. SAS* Bas vänder sig till dig som: arbetat eller bott i Sverige ett flertal år förstår och talar bra svenska behöver träna upp läsförståelse och skriftlig förmåga För att få läsa SAS Bas är det obligatoriskt att göra ett nivåtest i svenska som andraspråk, se sidan 8. SAS Bas är inte alternativ för dig som läser sfi eller nyligen läst sfi. Kurserna är inte heller anpassade till dig med läs- och skrivsvårigheter. Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolans kurser, vilket kräver att du har kun skaper motsvarande genomgången grundskola/grundläggande nivå innan du kan söka gymnasiala kurser. Du kan välja mellan olika fristående kurser på grundläggande och gym nasial nivå. Du kan själv kombinera kurser inom olika områden, nivåer och skolor så att det passar dig. Många skolor erbjuder kurspaket med olika inriktningar. Det innebär att du söker till en sammanhållen studiegång med ett flertal kurser. De flesta kurser kan även läsas fristående. Vissa fristående kurser och kurspaket bygger på särskilda förkunskaper. Några av våra kurs paket finns även i kombination med svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Yrkesvux är en statlig extra satsning på yrkesinriktade gymnasiala kurser för att motverka brist på yrkesutbildade personer, läs mer på sidan 12. Läs mer om skolor, fristående kurser och kurs paket på eller i skolornas egna kurs kataloger. *Svenska som andraspråk 5

6 Hur kan jag studera? Behöver du extra stöd? Schemalagd undervisning Du har lektioner med lärare dag- eller kvällstid. Flexkurser Du gör en studieplanering tillsammans med läraren. Seminarier och redovisningar genomförs på tider som du och din lärare eller handledare kommer överens om. Distanskurser Du har kontakt med lärare och kursdeltagare via internet. Det kräver att du har datorvana och tillgång till en internetuppkopplad dator. Ibland ingår även några träffar under kursen. Läs mer på eller i skolornas egna kurskataloger för mer information om olika studieformer. Vid Vuxenutbildning Stockholm finns Vuxenteamet. De bedömer och utformar stödet i utbildningen tillsammans med dig och samarbetar med de olika skolorna. Teamet består av specialpedagog, pedagogkonsult, arbetsterapeut, studieoch yrkesvägledare samt psykolog. De arbetar för att göra utbildningen så tillgänglig som möjligt för dig som studerar. Du kan till exempel få hjälp med studieoch yrkesvägledning, pedagogiskt stöd eller hjälpmedel i undervisningen. Observera att visst stöd kan kräva lång förberedelsetid. Ta därför i god tid kontakt med Vuxenteamet via e-post ning.stockholm.se eller på telefon , må fre eller ons tors. För mer information se se/vux under Särskilt stöd. SAS för dig med läs- och skrivsvårigheter Du som har annan språkbakgrund än svenska och har läs- och skrivsvårigheter eller dokumenterad dyslexi kan läsa svenska som andraspråk med extra stöd och träning. Ring för mer information. 6

7 Hur ansöker jag? Du ansöker på: katalogen Du kan söka till fem perioder under Du kan söka till flera perioder samtidigt. Du kompletterar i vissa fall din ansökan med betygskopior. Du som är nyinflyttad till Stockholm måste komplettera med personbevis/stämplad flyttanmälan från Skatteverket som visar att du är folkbokförd i Stockholms stad. OBS! Gäller endast ansökan till gymnasiala kurser. Du skickar eventuella betygskopior och personbevis till: Vuxenutbildning Stockholm/Vux Utbildningsförvaltningen Box Stockholm Webbstuga för dig som behöver hjälp med ansökan Du som vet vad du ska studera men behöver hjälp med att göra din webbansökan är välkommen till någon av de webbstugor som erbjuds inför sista ansökningsdag. För mer information om aktuella webbstugor se Gör din ansökan på webben Logga in med e-legitimation (rekommenderas) Du som har e-legitimation kan logga in, planera dina studier och ansöka. Du kan se vilka kurser du läst tidigare i Stockholms stad, vilka dokument du lagt in och få tillgång till en mall för att göra en planering för slutbetyg. Du hittar även en rad nyttiga länkar, tester och övningar till hjälp för din studieplanering. De uppgifter du lägger in kan du spara och ändra. Så här skaffar du e-legitimation Du som är Internetbankkund kontakta din bank för att skaffa e-legitimation. Om du inte är internetbankkund kan du kontakta Nordea eller Telia som erbjuder e-legitimation även till kunder som inte är Internetbankkunder. Läs mer på Nordeas och Telias webbplatser. Vem kan få e-legitimation? E-legitimation kan endast innehas av personer med svenskt personnummer. För att få e-legitimation måste du vara minst 16 år. Olika banker har dock olika regler för ålderskrav. Hör efter med din bank. Du måste vara folkbokförd i Sverige. Logga in med lösenord Du som saknar e-legitimation och som inte hinner skaffa en sådan innan sista ansökningsdag kan göra ansökan med lösenord. Saknar du lösenord måste du skapa ett användarkonto. För att få tillgång till dina uppgifter och fortsätta din studieplanering behöver du logga in med e-legitimation. När får du besked? Antagningsbesked skickas ut av respektive skola senast en vecka före kursstart. Om du inte antagits får du istället besked från Vuxenutbildning Stockholm. Jämför vuxenutbildningar På kan du jämföra de vuxen utbildningar Stockholms stad har information om. Där framgår bland annat kontaktuppgifter till skolorna, länkar till hemsidor och fakta om skolan som exempelvis hur stor andel behöriga lärare skolan har eller hur stor andel som fått godkänt i nationella prov. 7

8 Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning innebär att du i samtal med en vägledare tar upp frågor som rör dina studier. Inför dina studier Du som vill studera inom grundläggande och/eller gymnasial vuxenutbildning kan vända dig till Vuxenutbildning Stockholm. Vuxenutbildningen vänder sig i första hand till dig som är folkbokförd i Stockholms stad. Kontakta studie- och yrkesvägledare via telefon e-post besök Vuxenutbildning Stockholm, Hornsgatan 124, plan 2 Om behov finns kan ett kortare eller längre vägledningssamtal bokas med studie- och yrkesvägledare. Det gäller i första hand för dig som saknar treårig gymnasieutbildning eller motsvarande. Tips inför vägledningssamtalet: Skriv ner tankar och funderingar Sätt dig in i kursutbudet i Webbkatalogen Ta alltid med dig betyg och andra viktiga handlingar Under dina studier När du startat dina studier vänder du dig i första hand till studie- och yrkesvägledaren på den skola där du studerar. Nivåtest Du kan göra nivåtest i svenska som andraspråk, engelska och matematik. Testresultat och rekommendation om lämplig startnivå får du direkt efter avslutat test. Du behöver inte anmäla dig i förväg, utan kan komma och testa dig direkt. OBS! Du kan inte göra nivåtest i ett ämne som du just nu läser inom vuxenutbildningen. Drop in Hornsgatan 124, plan 3 Måndag, tisdag, torsdag Onsdag Testet tar cirka 2 timmar (Tag med giltig legitimation) Vem får testa sig? Svenska som andraspråk (SAS) för dig som: saknar betyg i ämnet har VG från sfi, kurs D har G från sfi, kurs D eller intyg från sfi-kurs, äldre än 3 månader har ett testresultat äldre än 3 månader Engelska och matematik för dig som: saknar aktuellt betyg i ämnet har testresultat äldre än 3 månader Självskattningstest Du som vill förbereda dig före ett nivåtest kan göra självskattningstest i engelska och matematik på www. stockholm.se/vux. Välj nivåtest i menyn till vänster. Där kan du även se hur nivåtestet i svenska som andraspråk är utformat. 8

9 Betyg Samlat betygsdokument När du har genomfört en kurs får du betyg. Du som vill ha betygsutskrift, måste själv be ställa det och det är du själv som bestämmer vilka betyg som ska ingå i betygsdokumentet. Du som har pågående studier vänder dig till din skola om du vill få ut ett samlat betygsdokument. Du som avslutat dina studier vänder dig till Vuxenutbildning Stockholm. Slutbetyg Slutbetyg kan utfärdas på grundläggande och gymnasial nivå. I ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning ingår kärnämnen och ett visst antal poäng fritt valda kurser. Kärnämnen Poäng Svenska A/Svenska som andraspråk A * 100 Svenska B/Svenska som andraspråk B * 100 Engelska A 100 Matematik A 100 Samhällskunskap A 100 Religionskunskap A 50 Naturkunskap A Ett slutbetyg kan omfatta olika poäng, med nya ** kurskoder eller i undantagsfall poäng med både gamla *** och nya kurskoder. Vänd dig till en studie- och yrkesvägledare för mer information om vad som gäller för dig. Slutbetyg, poäng Slutbetyget ska omfatta 600 poäng kärnämneskurser och poäng fritt valda kurser. Du som läser mot slutbetyg och siktar mot högre studier För grundläggande behörighet inför högre studier för den som blir klar före den 1 januari 2010 krävs att du fått lägst betyget G på kurser motsvarande minst poäng, varav minst 400 poäng ska vara kärnämneskurser. För grundläggande behörighet inför högre studier för den som blir klar efter den 1 januari 2010 krävs att du fått lägst betyget G på kurser motsvarande minst poäng, varav minst 400 poäng ska vara kärnämneskurser inklusive Svenska A+B (alternativt Svenska som andraspråk A+B), Engelska A och Matematik A. Nya tillträdesregler för högskolestudier För aktuell information om nya tillträdesregler fr o m hösten 2010 prata med en studie- och yrkesvägledare eller se Högskoleverkets webbsida Slutbetyg, sammanställande Om du har för avsikt att läsa mot ett slutbetyg inom vuxenutbildningen i Stockholms stad och vill ha hjälp med att sammanställa och/eller planera detta är du välkommen att i god tid kontakta en studievägledare hos Vuxenutbildning Stockholm. Du som läser vid Åsö vuxengymnasium (Södermalm eller Västerort) vänder dig direkt till skolan. Slutbetyg, 8-årsregel Ett betyg som har satts mer än åtta år före slut betygets utfärdande får enligt 4 kap 12 i Förordning om kommunal vuxenutbildning bara tas in i slutbetyget om rektor på grund av särskilda skäl medger det. Utländska gymnasiebetyg Du som har en avslutad gymnasieutbildning från ett annat land kan vända dig till Verket för högskoleservice (VHS) för bedömning av dina betyg. Läs mer på Prövning Om du vill försöka höja tidigare betyg eller har kunskaper fast du inte har läst kursen kan du göra en prövning. Då läser du in kursen på egen hand. Prövningen omfattar hela kursen enligt den nationella kursplanen. Avgiften för prövning är 500 kronor/kurs. Åsö vuxengymnasium ansvarar för alla prövningar på grundläggande och gymnasial nivå inom vuxenutbildningen i Stockholms stad. Anmälningsblankett, prövningstider samt råd och riktlinjer för kurserna finns på * Svenska som andraspråk riktar sig till dig som har annat modersmål än svenska. **) Kurser med betyg satta efter den 1 juli 2001, ex MA1201. ***) Kurser med betyg satta före den 1 juli 2001, ex MA

10 Särvux i Stockholm Särvux är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada eller autism. För dig som även har hörselnedsättning finns möjlighet att få undervisning på teckenspråk. Särvux vänder sig till dig som behöver förbättra eller komplettera din utbildning. Kurser på särvux ger kunskaper motsvarande obligatoriska särskolan (grundsärskola) samt gymnasiesärskolans nationella program. Särvux har även yrkesinriktade kurser. Alla studerande får en individuell studieplan. I slutet av läsåret görs en individuell utvärdering och bedömning av möjligheten att förlänga studierna. Efter avslutad kurs ges betyg eller intyg. Det kostar inget att studera på särvux. Särvux erbjuder små undervisningsgrupper lärare med specialpedagogisk kompetens undervisning på teckenspråk studie- och yrkesvägledning studier på grundskolenivå i svenska och matematik. sfi Samverkansavtal Särvux Stockholm tar även emot studerande från andra kommuner. Vill du studera på särvux kontakta oss på tel Eller på e-postadress Ansökan skickas till: Utbildningsförvaltningen Särvux Box Stockholm Vill du veta mer? Studie- och yrkesvägledare telefon: Rektor telefon: Särvux expedition, telefon: Läs mer på Våra lokaler Fatburs Brunnsgata 26. T-bana: Medborgarplatsen eller Mariatorget. Pendeltåg: Södra Station. Buss 4, 55 och 66 stannar i närheten av våra lokaler. 10

11 YH yrkeshögskoleutbildning (KY kvalificerad yrkesutbildning) Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en ny utbildningsform. YH-utbildningar kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats. De erbjuds inom branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft. Ett års heltidsstudier leder till en yrkeshögskoleexamen. Dessutom finns en kvalificerad yrkeshögskoleexamen för dem som läst två år. Kvalificerad yrkesutbildning (KY) är en del av den nya Yrkeshögskolan. KY bygger på ett nära samarbete med näringslivet och skolan. Teori och praktik varvas under studietiden. Det kallas för LIA Lärande i arbete. KY-utbildningarna är mellan ett och tre år långa och avslutas med en examen. De utbildningar som omfattar minst ett år (40 veckor) leder till en kvalificerad yrkesexamen. KY berättigar till studiemedel. Behörighetskraven är samma som för högskolan, det vill säga minst grundläggande behörighet. Läs mer om KY- och YH-utbildningar på Vård- och omsorgscollege 2010 planerar vi att tillsammans med Stockholms läns landsting att starta ett vård- och omsorgscollege i Stockholm. Exempel på utbildningar: Barnundersköterska, specialistkompetens inom barn- och ungdomssjukvård som leder till en yrkeshögskoleexamen. Vidare kommer utbildningar inom äldreomsorg, akutsjukvård, psykatri och funktionshinder att erbjudas. För mer information kontakta Britta Wikman, e-postadress: KY-utbildningar i samarbete med Stockholms stad Frans Schartaus Handelsinstitut Apotekstekniker Butiksledning ekonomiansvarig med inriktning mot mindre företag Hotel Management Löneekonom Medicinsk sekreterare Hotellreception och konferens Redovisningskonsult Restauratör S:t Eriks gymnasium Hudvård Fr o m den 1 juli 2009 ryms KY-utbildningarna i den nya Yrkeshögskolan där all eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan är samlad. KY-utbildningarna fasas ut till och med hösten 2013 och ersätts succesivt av YH-utbildningar. OBS! Ansökan gör du direkt till respektive skola på skolans egen ansökningsblankett. 11

12 Yrkesvux i Stockholm Vad är yrkesvux? Yrkesvux är en extra statlig satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Syftet med satsningen är att motverka brist på yrkesutbildade personer. Vem får delta i yrkesvux? Satsningen riktar sig till de grupper som saknar gymnasieutbildning, eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Det ska också vara möjligt för den som läst en studieförberedande utbildning att växla om och skaffa sig en gymnasial yrkesutbildning. Om platserna inte räcker till alla behöriga sökande ska företräde ges till den som har svag ställning på arbetsmarknaden, till exempel personer med funktionsnedsättning eller personer som är arbetslösa. Hur ansöker jag till yrkesvux? Du ansöker till yrkesvux genom yrkesinriktade kurser och kurspaket i webbkatalogen där yrkesvux ingår i form av en utökning av antalet platser i det ordinarie kursutbudet. Se vidare på Studieekonomi För kurser inom yrkesvux har regeringen infört ett utökat högre bidrag inom ramen för studiemedel. När du ansöker om studiemedel prövar CSN automatiskt om du har rätt till det högre bidraget. Du behöver alltså inte särskilt ansöka om det högre bidraget. 12

13 Bra att veta Studieekonomi Böcker och annat kursmaterial som används i undervisningen måste du köpa själv. Vill du veta vilken kurslitteratur som ingår i en kurs och var den kan köpas, kan du kontakta den skola du sökt. Du kan även läsa och i viss mån låna kurslitteratur på biblioteket. Läxhjälp för vuxna Många bibliotek erbjuder läxhjälp för vuxna. Kontakta ditt närmaste bibliotek för information eller läs mer på Olycksfallsförsäkring Stockholms stad har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för studerande. Den gäller under skoltid samt på väg till och från skolan. Vill du veta vad som gäller i olycksfallsförsäk ringen kan du kontakta skolan du studerar vid. Det är till CSN du vänder dig för att ansöka om studiestöd eller om du har frågor som rör din ekonomi under studietiden. Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning mäts i poäng. Dessa ligger till grund för att räkna ut hur mycket studiestöd du kan få. För att ha rätt till fullt studiestöd måste du studera på heltid vilket innebär minst 20 poäng per vecka i genomsnitt. Studietakt Poäng per vecka 100 % % % Besökadress: Löjtnantsgatan 19, Stockholm Öppettider: Kan variera för aktuella öppettider se Telefon: , måndag fredag CSN datasvar: Hemsida: E-post: Lärmiljöer på biblioteken På biblioteket finns studieplatser, trådlöst nätverk, datorer och kopiatorer. Flera bibliotek har bokningsbara grupprum. Vi hjälper dig att söka fram litteratur och information. Vill du i lugn och ro få hjälp med mer omfattande sökningar kan du boka tid med en bibliotekarie. På webben finns tjänsten Fråga Biblioteket; På kan du läsa mer om bibliotekens service för studerande och se var de olika biblioteken ligger. 13

14 Karta 4:3 11:3 14:2 15 Stockholms stad På kartan ser du var gränsen går för Stockholms stad. Om du är folkbokförd på en adress som ligger utanför gränsen ska du skicka din ansökan till din egen hemkommun för godkännande. 23:2 4: : :1 4:1 2:2 11:4 11: : :2 5 14:3 1 2:1 2:2 3 ABF Sveavägen 84 (Rådmansgatan) Culinar Årstaängsvägen 25 (Liljeholmen) Culinar Schytersvägen 63 ( Aspudden) Folkuniversitetet Kungsstensgatan 45 (Odenplan) 4:1 Didaktus Utbildningar AB Lövholmsvägen 2 (Liljeholmen) 13 Matpedagogerna Sturegatan 4 (Sundbyberg) 4:2 Didaktus Utbildningar AB Kevingestrand 1 (Danderyd) 14:1 MedLearn Dalagatan 11B (Odenplan) 4: :1 11:2 11:3 Didaktus Utbildningar AB Jakobsberg (Järfälla) Enskede Gårds Gymnasium Palmfeltsvägen Enskede Gård Hermods Strandergsgatan 12 (Stadshagen) InfoKomp Fatburs Brunnsgata 11 (Stockholm Södra) JENSEN Vuxenutbildning Karlbergsvägen 77 (Karlberg) Kompetensutvecklingsinstitutet Drottningholmsvägen 14 (Fridhemsplan) Kungsholmens utbildningscentrum Bergsgatan 51 (Rådhuset) Lernia Utbildning Lövholmsvägen 2 (Liljeholmen) Lernia Utbildning Arenavägen 55 (Globen) Lernia Utbildning Kista Galleria (Kista) 14:2 14: MedLearn Kista torg 7 (Kista) MedLearn Skärholmsgången 32 (Skärholmen) Miroi Isafjordsgatan 30a (Kista) NTI Magnus Ladulåsgatan 30 (Medborgarplatsen) OmsorgsLyftet Utbildningar Ektorpsvägen 4c (Nacka) S:t Eriks gymnasium Polhemsgatan 35 (Fridhemsplan) Sundbyberg folkhögskola Kasernvägen 1 (Rissne) SweJa Trekantsvägen 3 (Liljeholmen) Thorildsplans gymnasium Drottningholmsvägen 82 (Thorildsplan) Utbildningsspecialisterna Eliaslönnrotsväg 5 (Blackeberg) 11:4 12 Lernia Utbildning Dialoggatan 16 (Telefonplan) Lärgården Tullgårdsgatan 12 (Skanstull) 23:1 Åsö vuxengymnasium, Södermalm Blekingegatan 55 (Medborgarplatsen) 23:2 Åsö vuxengymnasium, Västerort Tenstastråket 14 (Tensta) 14

15 Skolor Skolor ABF AB Sveavägen 84, Sveavägen 41 Postadress: Box 1305, Stockholm , Fax: Vi erbjuder kurser på grundläggande och gymnasial nivå inom natur-, samhällsvetenskapliga ämnen, språk, matematik och data. Vi har samtliga kärnämnen. Vi erbjuder dessutom SFI studieväg 2 och 3. Studietakt kurstyp Intensivkurs (dag- och kvällstid), gruppträffar minst en gång i veckan. Flexkurs (ett fåtal gruppträffar enligt ö.k), individuell studietakt. Distanskurs ( träffarna sker på webben, introduktion och examination i klassrum ), individuell studietakt. Nya deltagare erbjuds introduktion i samband med kursstarterna. Då uppdateras de individuella studieplanerna och man har möjlighet att träffa vår studie- och yrkesvägledare. Vi fokuserar på att våra deltagare ska nå kursmålen så snabbt och effektivt som möjligt. Kurserna examineras löpande med provtillfällen en gång i månaden. Att studera vid ABF Stockholm vux innebär: en familjär och trivsam miljö, engagerade lärare, tillgänglig och hjälpsam personal, personligt bemötande, elevinflytande, centralt läge, möjlighet till extra lektioner och studiehjälp, individuella studieplaner och flexibelt kursupplägg, vi validerar dina förkunskaper och erbjuder gratis deltagande i ABF:s föreläsningar och rabatt på vissa studiecirklar. Vi integrerar delar av ABF:s föreläsnings- och kulturprogram i undervisningen. Välkommen till oss! Culinar CU Årstaängsvägen 25 (restaurang), Schlytersvägen 63 (bageri) Postadress: Box 47178, Stockholm , , Gymnasiala Vuxenutbildningar inom: Restaurang och Storhushåll 40 v, Bageri och Konditori 40 v. En smakfull yrkesutbildning! Culinar Utbildning AB genomför grundutbildningar inom restaurang/storhushåll och bageri/konditori samt service och servering. Den gymnasiala vuxenutbildningen omfattar två terminer och motsvarar det yrkesförberedande programmet på gymnasieskolan. Utbildningen är studie stöds berättigad och eleverna erhåller betyg som ger möjlighet till fortsatta studier inom branschen. Våra kursdeltagare får snabbt känna på pulsen i den praktiska verkligheten. Vi har en egen restaurang, Restaurang MVG, i Liljeholmen och ett eget bageri i Aspudden. Culinar Utbildning AB har också ett välutvecklat samarbete med hela branschen och har tillgång till över 300 praktikplatser. Praktiken är ofta en bra dörröppnare för fortsatt anställning. Våra honnörsord är kvalitet flexibilitet och omtanke. Våra uppdragsgivare är både kommunal vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen. Vi genomför även konsultuppdrag och medverkar vid utveckling av pågående verksamheter. 15

16 Skolor Didaktus Utbildningar AB DI Didaktus Utbildningar i Liljeholmen Mejerivägen 9, Stockholm Didaktus Utbildningar i Danderyd Kevinge Strand 1, Danderyd. Didaktus Utbildningar i Jakobsberg Järfälla 106, Järfälla , , Fax: eller Didaktus utbildningar leder direkt till jobb efter utbildningstiden. Du väljer om du önskar studera på heltid, distans och/eller kombinera studier med arbete. OP Omvårdnadsprogrammet A, B och C-nivå (1-3 terminer) Undersköterska, skötare psykiatri, vårdare. Valbara kurser exempelvis sjukvård, psykiatri, geriatrik, funktionsnedsättning. BF - Barn- och fritidsprogrammet A, B, och C-nivå (1 3 terminer) Barn skötare, elevassistent. Yrkesvux specifikt riktade yrkesutbildningar inom vård och omsorg. Yrkeshögskola Tandsköterska, Yh. Prel start vt-10. Didaktus Utbildningar erbjuder yrkesutbildningar med omväxlande teori- och praktikperioder. Vi arbetar med ett varierat lärande och arbetssätt som bygger på aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande och praktisk problemlösning. I utbildningen ingår lärarledda föreläsningar, projektarbete, arbete i grupp och enskilda studier utifrån en studiehandledning, fältstudier, praktiska övningar i metodrum, studiebesök och arbetsplatsförlagd utbildning. Du har tillgång till dator under hela utbildningstiden. Enskede Gårds gymnasium EG Palmfeltsvägen Postadress: Palmfeltsvägen , Enskede Gård stockholm.se Skolan erbjuder konditori/bageriutbildning, två terminer, för dig som vill arbeta inom bageri- och konditorinäringen eller som egen företagare inom café/bageri/konditori. Utbildningen planeras starta hösten

17 Skolor Folkuniversitetet FO Kungstensgatan 45, Stockholm Postadress: Box 6901, Stockholm Fax: Kunskap förändrar Med lång erfarenhet av vuxenutbildning, välutbildade och engagerade lärare och ett stort utbud av kurser hjälper vi dig att stå väl förberedd för universitetsstudier och framtida arbetsliv! Vårt utbud av kurser är stort! Hos oss kan du läsa kärnämnen och teoretiska kurser inom bland annat matematik, språk och naturkunskap, men även hela yrkesutbildningar inom Hotell, Ekonomi, Marknadsföring och Data. Vi erbjuder både klassrums- och distansundervisning. Folkuniversitetets yrkesutbildningar är: Ekonomiassistent Personaladministratör Löneadministratör Originalare Webbproduktion Hotell och konferens Säljare Marknadsassistent Innesäljare Hermods LI Warfninges väg 29, T-Stadshagen Kungsholmen Postadress: Strandbergsgatan 12, Stockholm Grundläggande vuxenutbildning Vi har grundläggande kurser i engelska, matematik, svenska, svenska som andraspråk och samhällskunskap. I engelska och matematik testar våra lärare dina förkunskaper, så att du startar på rätt nivå. Grundläggande kurser kan kombineras med studier på gymnasial nivå och i vissa fall även med sfi, svenska för invandrare (som vi bedriver i samma lokaler). Hos Hermods startar de grundläggande kurserna en gång i månaden och du kan välja mellan distans* och flex**! Svenska för invandrare Vi erbjuder alla Studievägar/nivåer av Sfi på förmiddag, eftermiddag eller som kvällskurs. Vill du läsa yrkessvenska erbjuder vi olika inriktningar på eftermiddagar. Vi erbjuder även Studieväg 3 på distans. Gymnasial vuxenutbildning Vill du skaffa dig behörighet för högskolestudier? Bredda din kompetens? Omskola dig för ett nytt yrke? Hermods erbjuder idag ca 120 nationella kurser. Vårt utbud är heltäckande och du hittar kurser i språk, ekonomi, IT, handel- och administration, turism, kärnämnen, SO- och NO-ämnen. Du kan också läsa kurspaket inom vård, ekonomi och byggnadsteknik. Allt för att du ska kunna få det du behöver i din framtid. Gymnasiala kurser startar fem gånger/år och du kan välja mellan distans* och flex** Kurspaketen, däremot är distanskurser, frånsett byggnadsteknik där all undervisning är lärarledd på plats. Du kan också välja mellan olika studietakter, beroende på hur mycket tid du har för dina studier. *) Distans - en nätbaserad kurs med webblärare. **) Flex samma kurs som ovan, men du har också tillgång till lärarledd handledning och undervisning. 17

18 Skolor Infokomp IK Bangårdsgången, Stockholm Besöksadress: Fatburs Brunnsgata 11 Fax: Vi erbjuder fristående kurser på grundläggande och gymnasial nivå, både i klassrum och på distans. Dina distanskurser läser du i vårt webbaserade kurssystem. Systemet gör det möjligt för dig att studera var och när du vill. Skulle du behöva personlig handledning är du välkommen till våra undervisningslokaler på Bangårdsgången. På gymnasial nivå har vi bl.a. kärnämnen, ämnen inom samhälls- och naturvetenskap, bild, språk, matematik och ekonomi. På grundläggande nivå kan du välja: svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhälls- och naturvetenskapliga ämnen och hem- och konsumentkunskap. JENSEN Vuxenutbildning JE Adress till utbildningslokaler Karlbergsvägen 77, Stockholm Postadress: JENSEN vuxenutbildning, Box , Stockholm Tfn Hemsida E-post Fax: JENSEN vuxenutbildning erbjuder både sammansatta, yrkesinriktade utbildningspaket och ett stort utbud av fristående kurser. På JENSEN vuxenutbildning kan du antingen studera i våra moderna och centralt belägna utbildningslokaler eller läsa på distans via Internet. Väljer du att läsa via distans kan du på ett mycket flexibelt sätt, obunden av tid och rum, själv avgöra hur du vill lägga upp dina studier för att uppnå bästa resultat. Via vår välutvecklade distansplattform har du daglig kontakt med lärare och övriga kursdeltagare. Vi erbjuder följande yrkesutbildningar: Administratör Barnskötare med inriktning hälsa Ekonomiassistent Hotellreceptionist Nätverkstekniker Personaladministratör Programmerare Receptionist Resesamordnare Starta eget Säljare 18

19 Skolor KompetensUtvecklingsInstitutet KP Drottningholmsvägen 14, plan 4, Stockholm Postadress: Drottningholmsvägen 14, plan 4, Stockholm Fax: KompetensUtvecklingsInstitutet erbjuder utbildning inom: Omvårdnadsprogrammet en utbildning för dig som vill arbeta som undersköterska, skötare, behandlingsassistent, personlig assistent, vårdbiträde, vårdare, boendestödjare eller som redan arbetar inom yrkesområdet. Barn- och fritidsprogrammet en utbildning för dig som vill arbeta som barnskötare, elevassistent, fritidspersonal, eller som redan arbetar inom förskola/ skola och fritidsverksamhet. Hälso- och friskvårdsutbildning en utbildning för dig som vill arbeta med hälsa och friskvård eller vill studera vidare inom området friskvård och hälsa. Du kan läsa hela program/utbildningar eller enstaka kurser för att fördjupa eller komplettera din kompetens. Du kan välja mellan att studera flexibelt, i grupp eller på distans. Du erbjuds att arbeta i vår webbaserade lärplattform, Fronter, det enda du behöver är tillgång till Internet. Välkommen att studera hos oss. Vi finns i modernt utrustade lokaler på Fridhemsplan. Vårt Utbildningscenter är relativt litet vilket gör att vi kan ge dig en personlig service med ett tydligt mentorskap och coachning från oss lärare. Kungsholmens Utbildningscentrum Lidingö Folkhögskola City LF Bergsgatan 51, Stockholm Fax: Vi erbjuder ett flertal kurser på grund- och gymnasial nivå både dag och kväll. Speciella kurspaket gör det lätt för dig att planera dina studier. Skolan erbjuder även SAS grund i kombination med andra grundläggande kurser som då ger heltidsstudier per termin och även SAS grund speciellt riktat för deltagare med läs- och skrivsvårigheter (ta kontakt med vuxenutbildningscentrum för utredning). Vi kan också erbjuda SAS bas A (i kombination med matematik) för dig med liten skolbakgrund men pratar svenska (ta kontakt med vuxenutbildningscentrum för utredning). Skolan har en speciell anpassad kurs för psykiskt funktionshindrade där vi arbetar med små grupper. Skolan har också Allmän linje på Folkhögskola för dig som vill studera i små sammanhållna klasser. Efter Allmän linje har du möjlighet att söka till universitet/ högskola. 19

20 Skolor Lernia Utbildning AB LE Gymnasiala utbildningar: Dialoggatan 16, Telefonplan Kurser i direkt anslutning till sfi Lövholmsvägen 2, Liljeholmen, Arenavägen 55, Globen, Kista Galleria, Trapphus 3, Kista Postadress: Dialoggatan 16, Hägersten Gymnasiala utbildningar , Kurser i direkt anslutning till sfi , Fax: Söker du en positiv och flexibel studiemiljö med inspirerande och kunniga lärare? Då ska du välja Lernia. Hos oss står du och dina studiemål i centrum. Yrkesförberedande utbildningar vägen fram till jobb Målet med våra yrkesförberedande utbildningar är tydligt; de ska leda till jobb! Därför har vi gjort arbetslivet till en naturlig del i våra utbildningar. Vi har ett nära samarbete med näringslivet och respektive branschorganisation för att se till att våra utbildningar alltid är efterfrågade, relevanta och aktuella. Välj bland följande utbildningar: Ekonomi- och redovisningsassistent Butik och handel VVS-montör Elektriker Fastighetsskötare Energi Vi erbjuder även fristående kurser för dig som behöver komplettera din utbildning och få behörighet att studera vidare. Kurser i direkt anslutning till utbildning i svenska för invandrare (Sfi) Kombinera dina studier i svenska med studier i andra ämnen hos Lernia i Kista, Globen och Liljeholmen Du kan välja mellan följande kurser: Grundläggande engelska Grundläggande matematik Grundläggande samhällskunskap Datorkunskap Efter avslutad utbildning i svenska för invandrare, med godkänt betyg på kurs D, kan du fortsätta studera följande kurser hos oss: Svenska som andraspråk på grundläggande nivå Svenska som andraspråk A Svenska som andraspråk B Engelska A 20

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

Väx med vux Vuxenutbildning Stockholms stad 2011

Väx med vux Vuxenutbildning Stockholms stad 2011 Vuxenutbildning Stockholms stad 2011 Ansökan 2011 gymnasial vuxenutbildning Period 1 (start 10/1) Sista ansökningsdag 3/11 Period 2 (start 21/3) Sista ansökningsdag 2/2 Period 3 (start 30/5) Sista ansökningsdag

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 VIKTIG INFORMATION VÄLKOMMEN TILL KOMVUX DENNA KATALOG INNEHÅLLER: I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen

Läs mer

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Kursutbud, sid 2-3 Kursutbud gymnasial vuxenutbildning, dagtid eller flex Flexibelt lärande (gymnasiekurser, delvis distans)

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 Välkommen till Komvux I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen i Malmö. Det finns mycket att välja

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 LÄSÅRET 2010 0 1 1 PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se 2010 Programguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län Gör ditt val på Skolor och program i Stockholms län! Frågor som rör din intagning 4 Inför gymnasievalet 4 Om gymnasieskolan 5 Om programmen 6 Hur

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

Utbildningar hösten 2010

Utbildningar hösten 2010 HÖSTEN 2010 Utbildningar hösten 2010 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Upplandskommuner

Läs mer

Utbildningar hösten 2010

Utbildningar hösten 2010 HÖSTEN 2010 Utbildningar hösten 2010 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Upplandskommuner

Läs mer

2015/2016 KURS PROGRAM

2015/2016 KURS PROGRAM 2015/2016 KURS PROGRAM Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Svenska för invandrare sid 5 Särskild utbildning för vuxna sid 6 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasial

Läs mer

Utbildningar Våren 2013

Utbildningar Våren 2013 Våren 2013 Utbildningar Våren 2013 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Innehåll Upplandskommuner

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS LÄSÅRET 2008 0 0 9 PROGRAM KURS PROGRAM 2008/2009 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

VUXENGYMNASIUM KURSER HÖSTEN 2012

VUXENGYMNASIUM KURSER HÖSTEN 2012 ÅSÖ VUXENGYMNASIUM KURSER HÖSTEN 2012 G Y M N A S I E K U R S E R ÅSÖ VUXENGYMNASIUM - INFORMATION Stora förändringar inom vuxenutbildningen från 1 juli 2012 nya ämnes- och kursplaner nya betygskriterier

Läs mer

Utbildningar våren 2012

Utbildningar våren 2012 VÅREN 2012 Utbildningar våren 2012 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Innehåll Upplandskommuner

Läs mer

Vuxenutbildningen i Södertälje

Vuxenutbildningen i Södertälje Vuxenutbildningen i Södertälje Hösten 2009 www.vuxenutbildningen.sodertalje.se Här ges allmän information om studier på Vuxenutbildningen i Södertälje. Ansökningsblankett, kurs- och utbildningsbeskrivningar

Läs mer

som leder till jobb VUXENUTBILDNINGAR

som leder till jobb VUXENUTBILDNINGAR Våren 2012 VUXENUTBILDNINGAR som leder till jobb» Undersköterska» Barnskötare» Skötare inom psykiatrisk vård» Personlig assistent» Fritidspersonal» Elevassistent» Vårdare/ omsorgsassistent BRUNA VÄGEN

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG 2015 ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN VägLedningsCentrum Studier yrken yrkes val Vägledningscentrum, tel 011-15 54 40, Hospitalsgatan 20, Norrköping

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer