Välkommen till kursen i fritidsvetenskap!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till kursen i fritidsvetenskap!"

Transkript

1 Institutionen i Skellefteå Lisbeth Lindström Juli 2007 Välkommen till kursen i fritidsvetenskap! Först av allt hälsar vi dig varmt välkommen till Luleå tekniska universitet, Institutionen i Skellefteå och till kursen Fritidsvetenskap A, E0006D. Vi är väldigt glada att du valt att studera hos oss. Vi hoppas att du ska få en bra studietid på Luleå tekniska universitet. Syfte med kursen är att ge en teoretisk grund för att förstå fritidens plats i vårt samhälle. Som utgångspunkt kommer vi använda era egna erfarenheter av fritid och vad ni kan iaktta i er omgivning. I studievägledningen finns en närmre beskrivning av innehållet. Fritidsvetenskap A genomförs som en nätbaserad hel- och halvfartskurs. Kommunikationen mellan lärare och studenter sker i huvudsak med hjälp av Internet och konferenssystemet Class Fronter. Enklaste sättet att komma in på Class Fronter är att gå in via Studentportalen där du även gör din kursregistrering, https://portal.student.ltu.se/. Mer om Fronter som verktyg kan du läsa om i broschyren Bra att veta. Identiteterna och e-postadresserna skickas till dig med rekommenderad post. Skulle detta mot förmodan inte fungera ta då kontakt med kursledningen. Praktisk information till dig som ska läsa fristående kurs vid LTU. KURSLEDNING Lisbeth Lindström (utbildningledare) Lena Forsberg (lärare) HEMSIDAN FÖR DIG SOM LÄSER VID LTU Här samlar vi allt som berör dig som student vid LTU. T ex Studentportalen där du bl. a. kan sköta din e-post och se dina studieresultat och information om studentlivet vid LTU. KURSSTART Kursstart är den 2 september 2007 och den dag du gör din kursregistrering. Din guide över studieupplägget, dvs studiehandboken, finns tillgänglig på studentwebben, där hittar du också studieplanen. Din Studiehandledning följer också med detta utskick. Läs igenom hela studiehandledningen så att du är väl förberedd innan studierna börjar. Det är inget som hindrar att du påbörjar dina studier innan den 2 september men du kan inte lägga in något material i Fronter innan kursstart och din kursregistrering. KOM IHÅG att svara på ditt antagningsbesked senast 27/7. LITTERATUR På Studentwebben hittar du kursplaner med litteraturlistor för varje kurs. Du söker dina kursplaner efter institution dvs. Institutionen i Skellefteå, Fritidsvetenskap A, E0006D. 1

2 FRÅGOR OM DIN ANSÖKAN Har du frågor kring din ansökan? Ring FRÅGOR OM DINA STUDIER Har du frågor kring dina studier? Ring våra studievägledare Leena Grenvall Har du andra praktiska frågor? Ring vår studentservice RING EN STUDENT Om du funderar på hur det är att vara student vid Luleå tekniska universitet kan du fråga en student som redan läser vid universitetet. Du når dem på telefon måndag fredag mellan kl Du når dem också på Du kan e-posta eller ringa dem mellan 16 juli och 21 augusti. Välkommen till Luleå tekniska universitet, Institutionen i Skellefteå Lisbeth Lindström, utbildningsansvarig 2

3 Studiehandledning Fritidsvetenskap A E0006D 30 hp, nätkurs hel- och halvfart! Tillsammans ska vi göra en kunskapsresa inom området Fritidsvetenskap. Internet är vår gemensamma utgångspunkt och nätet är navet i kommunikationerna mellan oss. Under två terminer har vi möjlighet att lära känna varandra oavsett var i landet vi befinner oss. Internet erbjuder ett sätt att kommunicera så att geografiskt avstånd inte spelar någon roll. Kursen ger både kunskap och kontakter. Att studera via nätet innebär en stor frihet men också ett stort ansvar och vår förhoppning är att vi ska trivas tillsammans och att denna kunskapsresa berikar oss. Alla studenter i kursen erbjuds att, tillsammans med oss lärare, använda Fronter. När du har blivit antagen får du automatiskt en användaridentitet som ger dig access till Fronter. Vi vill också redan nu göra Er uppmärksam på att alla former av kommunikation är möjliga, det betyder att vi kan kommunicera via vanlig post, e-post, fax eller kanske genom videokonferens. Kursledningen Kursledningen är inte handledare under kursen och inte heller lärare i traditionell mening. Kursledningens uppgift är att stödja, uppmuntra och hjälpa Dig, inte förmedla faktisk kunskap på ett traditionellt sätt. Studier via distanskurs kan innebära att många frågor dyker upp och de tekniska hindren kan ibland sätta stopp för fantasin. Därför vill vi vara tydliga med att uppmuntra Er att fråga oss i kursledningen så att vi kan lösa eventuella frågetecken. Du har också ett stort antal studiekamrater runt om i landet som Du kan kommunicera med. Tillsammans kanske Ni löser uppgifter som annars kan vara svåra att klara helt själv. Alla problem som uppstår kan förmedlas i Fronter. I Fronter finns ett diskussionsverktyg där. alla slags frågor, synpunkter om allt som berör kursen, kan kommuniceras. Där kan både kursledarna och kursdeltagare ge svar på varandras frågor. (Viktigt att kursdeltagarna och kursledningen aktivt tar ett ansvar och besvarar frågorna med snabb återkoppling.) Där kan någon ha en likartad fråga som just Du funderar på vilket innebär att detta forum också är en informationsbank. Naturligtvis går det bra att ringa eller skicka e-post till kursledningen. Frihet under ansvar Att studera på distans med distansöverbryggande medel kommer att sätta den egna studiedisciplinen på prov. Du gör klokt i att så tidigt som möjligt planera dina studier vad avser tid, plats och litteratur och sedan följa denna planering i mesta möjliga mån. Behovet av planering gäller både arbete i grupp och individuellt. I studier av de flesta slag utgör studiegruppen en resurs för diskussion, meningsutbyte och kunskapsbekräftande. Att komma igång i virtuella kommunikationssystem kräver ofta att man måste över en tröskel. Det handlar om att våga skriva eller ta kontakt. Det är för många av oss ett nytt sätt att arbeta och strukturera vårt jobb. När det är nytt vågar vi inte alltid använda det. 3

4 Vi uppmanar därför till att Ni tar kontakt med varandra!! Det kan vara de mest triviala saker till att börja med bara för att komma igång och testa hur det är med distansstudier på nätet. För att studiearbetet ska bli bra är det viktigt att du söker Dig fram till meningsfulla former och ser till att alla känner sig välkomna. Vett och netikett Att arbeta med Internetbaserat kommunikationssystem har bidragit till en egen etikett, s.k. netikett. Delar kring detta är bl.a att man inte skriver med enbart versaler eftersom det då uppfattas som att man SKRIKER. Andra delar är att skriva kortfattat (det är jobbigt att läsa på skärmen, skicka bilaga om det är längre texter) och inte skicka onödigt material etc. Texter som skrivs i ett meddelande bör inte vara så långa. Det är jobbigt att läsa och få översikt av texter på skärmen. Är texten längre än motsvarande 1-2 A4 sidor bör du bifoga texten i en fil istället. Små överträdelser har de flesta som huserar på Internet överseende med så du behöver inte vara rädd att försöka. Språket är summan av alla accepterade missförstånd Språket i ett elektroniskt konferenssystem har lite speciella egenskaper ibland. Något som är värt att tänka på vid samtal via konferenssystem är att kommunikationen är skriftlig och att man inte ser den som skrivit. Detta innebär att nyanser går förlorade och att det som står måste tolkas utan att den som tolkar har tillgång till kroppsspråk, minspel, röstläge etc. Vissa talar om ett talskrivet språk. Med detta menar de att det förekommer ofta en blandning av regler för det talade språket och det skrivna språket. Det viktiga i kommunikationen är dock att vi förstår varandra. Något som kan strypa en god diskussion i elektroniska konferenssystem är påpekande om språkliga missar. Ta det därför som ett gott råd att låta diskussionerna ses som en talad diskussion (där vi inte korrigerar alla felsägningar och grammatiska missar) där innehållet är viktigast. En annan sak är dock de uppgifter som lämnas in och redovisas i konferenssystem, där ska språket vårdas. Kursrummet Kärnan för dina distansstudier är kursrummet som finns i det internetbaserade konferenssystemet. Ditt kursrum är öppet sju dagar i veckan 24 timmar om dygnet. Du kan gå till kursrummet med dina frågor och du kan där föra diskussioner med alla dina kurskamrater. Kursrummet är en demokratisk plats. Alla kan helt på lika villkor komma till tals. Alla studenter sitter längst fram i kursrummet. Som standard har ett kursrum skapats med verktygen: Rum, deltagare, arkiv, inlämning och portfolio. Datasäkerhet Vid distansstudier är man själv helt ansvarig för sin egen datasäkerhet. Gör till vana att regelbundet ta säkerhetskopia på data som har förändrats. Det är speciellt viktigt att du tar en kopia på det data som du sänder in till din kursledning. Examination 4

5 När det gäller examinationsuppgifterna, vilka presenteras längre fram i denna handledning, finns stor flexibilitet. Examinationsuppgifterna kan lösas på flera olika sätt vilket innebär att det som lämnas in kan vara ett paper (en mindre uppsats), ritat (modellskapande, serietecknande som illustration), visualiserat via bild eller videoproduktion. Alla sätt är möjliga! Det vi examinerar är kvalitén på dessa och hur du relaterar, diskuterar och analyserar det du producerat och hur du kopplar detta till teori. Det skall också tydligt framgå vilka kopplingar som du gör till kurslitteraturen och den egna sökta litteraturen. För att du skall veta omfånget av det du lämnar in till oss, kan du ha i åtanke att 1 poängs studier motsvarar cirka 40 timmars arbetstid. Ett tips är att låta kurskamraterna ge feedback även medan Ni producerar och innan Ni lämnar in det som färdig produkt. Det är alltid bra att löpande använda sig av andra för att få feedback och inspiration. De examinationsuppgifter som finns i denna studiehandledning motsvarar hela Er kurs. Upplägget innebär att du under hösten kommer att beröras av i huvudsak moment 1 och 2 om du läser kursen som halvfartskurs. Moment 3 och 4 kommer till våren, examensuppgifterna är mer eller mindre fasta men kan naturligtvis diskuteras. Om du läser kursen som helfartskurs skall alla moment avklaras under höstterminen. Moment: Till hösten: 1 Vad är fritid? Fritidens betydelse för individen, olika grupper och samhället. Fritiden idag och igår. 2 Fritidens roll i dagens samhälle, organisation och förutsättningar Till våren: 2 Ledarskap och organisation av människors fritid 3 Fritidsmiljöer för utveckling och lärande Analys Analysen är ett viktigt instrument i kursen. När du analyserar ställer du dig en mängd frågor. Vilket perspektiv har du använt? Varför ser det ut så här? För vem? Kan det se ut på annat sätt? Hur skulle det kunna se ut? Vad är det som jag ser? Vilka glasögon har jag? Vilka tidigare erfarenheter har jag som påverkar mitt sätt att tolka material. När Du analyserar fritid bör alltid variablerna genus, etnicitet, klass, geografisk tillhörighet och ålder vara i åtanke. Att analysera innebär att fördjupa förståelsen för ett sammanhang genom att väva ihop teori och praktik. Syftet är att teori och praktik ska gå hand i hand. Kursen strävar efter att ge teoretiska verktyg för att analysera fritidsvetenskapens praktik. Analysen är alltid en del av examinationen. Ett arbete utan analys blir inte godkänt. Analysen skall hela tiden referera till litteratur. Examinationen berör kvalitén på analysen och omfattning. Kursen innehåller en begränsad mängd obligatorisk kurslitteratur. Det är ett medvetet val eftersom det kan vara lärorikt och inspirerande att själv få söka litteratur. Det är därför viktigt att ni aktivt hänvisar till den egna litteraturen eftersom det är ett kriterium för att bli godkända. Ibland rekommenderar vi att Ni läser viss litteratur men mycket handlar om att 5

6 själv hitta relevant litteratur. Den litteratur vi har som obligatoriskt motsvarar ca 7,5 poäng, då förstår Ni att övrig 75% av litteraturen har Ni valfrihet över. Utställningsmaterial som examination Utställningsmaterial kan, bara för att ge några exempel, vara att producera en folder, att visualisera ett material som en affisch/poster eller att spela in en video. Glöm inte analysen. Vi kan tänka oss att någon vill göra detta tillsammans med någon annan kursdeltagare. I sådana fall vill vi att Ni kommunicerar detta med kursledningen. Tonvikt kommer att ligga på hur du analyserar och skapar förståelse för det producerade materialet. Materialet kan läggas ut via Fronter, skickas via e-post eller vanlig post. Lycka till i kursen! Kursledningen: Lisbeth Lindström Examinationsuppgifter Vad är fritid? Fritidens betydelse för individen, olika grupper och samhället. Fritiden idag och igår. 1a) Presentation av dig själv Berätta kortfattat om dig själv och din fritid. Bifoga en bild och lägg in brevet i Fronter Arkiv, mappen märkt Studenter berättar senast den 7/9 (både hel- och halvfart). Att uppgiften är löst enligt ovan. 1b) Jag och Fritiden (3 p) Vi är intresserade av att få veta din syn på fritid, vad du gör på din fritid och vad fritiden betyder för dig. Skriv ett brev och presentera dig själv, berätta om din fritid och analysera den med hjälp av kurslitteraturen. Lägg in ditt brev i Fronter Inlämningar Jag och Fritiden. Arbetet lämnas in den senast den 14/9 (helfart), 21/9 (halvfart). Berggren, L(2000). Fritidskulturer. Lund: Studentlitteratur. ISBN (kapitel 1) 6

7 Friberg, S, Jonsson M-L (1999).Fritidskunskap. Stockholm: Liber ISBN X. Haglund, Björn(2001:13). Fritidsvetenskap. En kunskapsöversikt. Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik. IPD-rapporter Nr 2001:13. ISSN X. Lindstrom, L (2006). Fritidssektorn en statliga utmaning, sid Licentiatsavhandling Luleå tekniska universitet. Finns som PDf-fil. Presenterat sin syn på fritid. Analyserat begreppet fritid utifrån olika fritidsforskares synsätt. Gjort tydliga kopplingar till kurslitteraturen. Gjort en fördjupad analys av fritidsbegreppet. Gjort en fördjupad analys av den egna fritiden kopplat till kurslitteraturen. 2) Debattera på nätet (1,5 p) Debatter, diskussioner och samtal som är relevant för ämnet pågår ständigt. Välj en debatt som berör dig och diskutera detta i diskussionsforum. Nyttja varandras erfarenheter och kunskaper och fördjupa frågan och perspektivet. För att bli godkänd på uppgiften skall du ha initierat 2 debatter/diskussioner/samtal och aktivt deltagit i lika många. Detta ska vara klart 21/9 (helfart) 5/10 (halvfart). Att uppgiften är löst enligt ovan. 3) Fritid ur ett idéhistoriskt perspektiv i relation till samtid (3p) Fritiden har historiskt sett olika ut för människor. Belys detta på ett eget valt spännande sätt. Tips kan vara intervjuer mellan generationer, studera rörelser förr och nu osv. Analysera och skapa en förståelse för olikheterna genom att obligatoriskt relatera till litteraturen. Arbetet skall vara skrivet enligt rapportens form, Ert syfte med arbetet skall framgå, vilken metod som Ni har använt, vad Ni kom fram till, och en diskussions- och analysdel. Rapporten läggs in i Fronter Inlämningar Fritid ur ett idéhistoriskt perspektiv i relation till samtid senast den 5/10 (helfart) 2/11(halvfart). Berggren, L(2000). Fritidskulturer. Lund: Studentlitteratur. ISBN (kapitel 2 och 9) Olson, H- (1993). Fritidens idéhistoria ur ett framtidsperspektiv. Stockholm: Institutet för fritidsvetenskapliga studier. ISBN Friberg, S, Jonsson M-L (1999). Fritidskunskap. Stockholm: Liber ISBN X.(kap 6) 7

8 Belyst fritid ur ett idéhistoriskt perspektiv Angett tydligt syfte och metod Gjort koppling till kurslitteraturen Arbetet är skrivet helt enligt rapportens form. Gjort en fördjupad analys med utgångspunkt i variablerna genus, etnicitet, klass, geografisk tillhörighet och ålder. Fritidens roll i dagens samhälle, organisation och förutsättningar I detta moment kan du välja mellan dessa två alternativ: 4a) Organiserad Fritid(6 p) Vi är intresserad av att få ta del av din kommun/ort eller regions utbud av fritidsrelaterade produkter och tjänster inom den kommersiella, offentliga, och ideella sektorn. Vad händer i kommunen, regionen eller på orten? För att inte arbetet ska bli för stort kan det vara bra att först göra en översiktlig presentation av den valda kommunen/regionen/orten för att sedan fördjupa sig i en sektor mer grundligt. Perspektivet kan exempelvis vara ungdomar, motionärer, damfotboll, extremsporter, festivaler, kulturutbud, kvinnoidrott etc. När du vet vilken kommun/region/ort och vilket perspektiv du vill använda lägger du in detta som ett meddelande under Diskussion i Fronter. Skulle någon annan student gjort ett liknande val, måste du byta kommun/region/ort eller förändra perspektivet. Gör en analys och fördjupa förståelsen (se analys i introduktionen.) Arbetet ska vara skrivet enligt rapportens form och inlagd i Fronter Inlämningar Organiserad Fritid senast den 2/11 (helfart) 16/12 (halvfart). Rekommenderat omfång 8-10 sidor text. Innan läsperiodens utgång(helfart) eller terminens utgång(halvfart) skall du granska en av de andra rapporterna och kommentera denna. Kommentaren inlämnas i Fronter Inlämningar Kommentarer till Organiserad fritid senast den 6/11 (helfart) 21/ (halvfart). Dessa kommer sedan att läggas ut i Arkiv för att ni ska få möjlighet att ta del av varandras reflektioner. Giddens, A. (2005). Sociologi. Lund:Studentlitteratur ISBN O Dell, T. (2002). (red). Upplevelsens materialitet. Lund: Studentlitteratur. Jacobsen, DI. (1998). Hur moderna organisationer fungerar. Lund: Studentlitteratur ISBN Mossberg, L. (2003). Att skapa upplevelser - från OK till WOW. Lund: Studentlitteratur Nilsson, P (1998). Fritid i skilda världar. Stockholm: Ungdomsstyrelsen. ISBN SOU (1996:3). Fritid i förändring om kön och fördelning av fritidsresurser. Stockholm.ISBN

9 Torkildsen, G (2003). Leisure and recreation management. Fourth edition. London. ISBN X. Gjort en översiktlig presentation av sin kommun/region och det valda perspektivet Skrivit arbetet enligt rapportens form. Gjort en analys och relaterat till två av böckerna i momentets kurslitteratur. Granskat och kommenterat en av de andra rapporterna. Gjort en fördjupad analys relaterat till minst tre av böckerna i momentets kurslitteratur. 4b) Organiserad Fritid (3 p) Vi är intresserad av att få ta del av din kommun/ort eller regions utbud av fritidsrelaterade produkter och tjänster inom den kommersiella, offentliga, och ideella sektorn. Vad händer i kommunen, regionen eller på orten? För att inte arbetet ska bli för stort kan det vara bra att först göra en översiktlig presentation av den valda kommunen/regionen/orten för att sedan fördjupa sig i en sektor mer grundligt. Perspektivet kan exempelvis vara ungdomar, motionärer, damfotboll, extremsporter, festivaler, kulturutbud, kvinnoidrott etc. När du vet vilken kommun/region/ort och vilket perspektiv du vill använda lägger du in detta som ett meddelande under Diskussion i Fronter. Skulle någon annan student gjort ett liknande val, måste du byta kommun/region/ort eller förändra perspektivet. Gör en analys och fördjupa förståelsen (se analys i introduktionen.) Arbetet ska vara skrivet enligt rapportens form och inlagd i Fronter Inlämningar Organiserad Fritid senast den 19/10 (helfart) 25/11 (halvfart). Rekommenderat omfång 4-5 sidor text. Gjort en översiktlig presentation av sin kommun/region och det valda perspektivet Skrivit arbetet enligt rapportens form Gjort en fördjupad analys relaterat till två av böckerna i momentets kurslitteratur. Giddens, A. (2005). Sociologi. Lund:Studentlitteratur ISBN Jacobsen, DI. (1998). Hur moderna organisationer fungerar. Lund: Studentlitteratur ISBN Mossberg, L. (2003). Att skapa upplevelser - från OK till WOW. Lund: Studentlitteratur Nilsson, P (1998). Fritid i skilda världar. Stockholm: Ungdomsstyrelsen. ISBN

10 2 SOU (1996:3). Fritid i förändring om kön och fördelning av fritidsresurser. Stockholm.ISBN Ungdomskulturer och gruppbildande (3 p) Läs böckerna Ungdomar i Vardagens väv och AlieNation is My Nation och författa fem övergripande frågor till varje bok. Lägg in dessa i Fronter Arkiv Frågeställningar under mappen märkt med boktiteln, senast den 16/3(heltid) 16/5(halvtid). Välj sedan fem andra frågor till varje bok och besvara dessa. Lägg in svaren i Fronter Inlämningar Svar på frågeställningar senast den 2/11 (helfart) 9/ (halvfart) Skrivit frågor till båda böckerna på ett sådant sätt att det framgår att du tagit del av litteraturen. Besvarat frågorna och analyserat dem med hjälp av litteraturen. Kriterier för betyget Väl Godkänd Uppfyllt kriterierna för betyget godkänd. Inlämnat arbetet i tid och gjort en fördjupad analys av frågeställningarna. Peterson, A.,Svensson,LG., Addo,T(2003). Ungdomar i vardagens väv. Lund:Studentlitteratur Sernhede, O(2002). AlieNation is My Nation. Uddevalla:Mediaprint 5) seminarium i chatrum (1,5 p) Läs boken Utanförskap och gemenskap av Leif Mathiasson (red). Olika tidpunkter för chatten kommer att erbjudas i Fronter. När ni läst boken anmäler ni er till ett litteraturseminarium och kursledningen sätter då ihop grupperna. Frågeställningar till diskussionerna kommer att läggas ut i förväg i Fronter. Mathiasson, L (2004). Utanförskap och gemenskap en antologi om rasism, mångkultur och religion. Stockholm: Lärarförbundet. ISBN Deltagit aktivt i chat För helfartsstudenter skall detta vara klart senast den 6/ och för halvfartsstudenter senast den 21/ Ledarskap och organisation av människors fritid(7,5 p) 6) Ledarskap(6 p) Hur utövas ett bra ledarskap i fritidsmiljöer? Vilka är ledarskapets olika villkor och funktioner? Vilka olika ledarstilar finns det? Vad innebär ett demokratiskt ledarskap? Vad tycker du är viktigt för ett bra ledarskap? Använd gärna ett eget exempel som berört dig, 10

11 upplevd eller en återberättad händelse. Analysera händelsen och presentera detta på ett valfritt sätt och knyt an litteratur. Det finns verkligen en uppsjö av litteratur när det gäller ledarskap det är bara att botanisera fritt. Skriv ett paper på 5-7 sidor, som skall vara färdigt senast den 30/11 (helfart) 8/ (halvfart). Lägg in arbetet i Fronter Inlämningar Ledarskap. Stelter, Reinhard (red) (2003). Coaching Lärande och utveckling. ISBN Malmö: Liber Ekonomi. Tebelius Ulla(2001). Demokrati som procedur eller engagemang, högskolan i Halmstad, Högskolan i Halmstad. (hämtas på nätet Ahltorp, Birgitta (1998). Rollmedvetet Ledarskap, om chefsroller och ledningsstilar i strategisk samverkan. Malmö: Liber Ekonomi.ISBN X. Maltén, A (1998). Kommunikation och konflikthantering en introduktion. Lund: Studentlitteratur. ISBN Maltén, A (1992). Grupputveckling inom skola och andra arbetsplatser. Lund: Studentlitteratur. Svedberg, L (2003). Gruppsykologi om grupper, organisationer och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. Thylefors, I (2004). Ledarskap i vård, omsorg och utbildning. Stockholm: Natur och kultur. ISBN Presenterat några olika ledarstilar och granskat dess villkor och funktioner Skrivet ett paper där syfte, metod och analys/diskussion framgår. Gjort tydliga kopplingar till minst tre av momentets kurslitteratur. Gjort en fördjupad analys enligt kursuppgiften 7) seminarium samt debatt i Diskussionsforum(1,5 p) a) Läs boken Finna Flow, den vardagliga entusiasmens psykologi. Denna uppgift examineras genom aktivt deltagande i Diskussion under veckorna (heltid) 8-9 (halvtid). b) Läs i boken Fritidskulturer kapitel 5 samt i boken Bärande relationer kapitel 2 och 3 och skriv sedan en läslogg som läggs in i Arkiv Läsloggar under vecka 50 (heltid) vecka (halvtid) Berggren, L(2000). Fritidskulturer. Lund: Studentlitteratur. ISBN Csikszentmihily, M (1999). Finna Flow, den vardagliga entusiasmens psykologi. Stockholm: Natur och kulutr. ISBN Laxvik, Thorsten (2001), Bärande relationer : normativ rapport om förutsättningar för goda möten i öppen verksamhet på fritidsgård / Thorsten Laxvik ; med texter av: Bim Hallberg, 1:upplagan, Stockholm, ISBN

12 Att studenten deltagit i debatten kring boken Finna Flow samt skrivit läslogg på de andra böckerna. Fritidsmiljöer för utveckling och lärande(7,5p) 8) Välj mellan dessa uppgifter, när du gjort dina val skall momentet omfatta 7,5 poäng. Nummer ett här nedan är obligatorisk för alla och den uppgift som Ni börjar med, den skall vara klar den 21/12 (helfart) 23/3 (halvfart). Därefter väljer Ni två av de andra uppgifterna, vilka skall vara klara den 19/1 (helfart) 3/ (halvfart). 1) Välj en utgångspunkt som berör dig gällande fritiden. Skriv ett debattinlägg där den tänkta slutversionen skall publiceras i valfri press som insändare/artikel. Undersök förutsättningarna för att kunna publicera den i den avsedda pressen. Fila på den och låt gärna de övriga i kursen läsa den när den enbart är som arbetsmaterial, lägg in den i ett tidigt skede under diskussionsforumet: Utkast, där kan vi använda varandra som bollplank. Kursledningen vill godkänna den innan publicering. Kommunicera också på Fronter Diskussion var du har tänkt att publicera insändaren/artikeln. Det skall bli spännande!! (1,5 poäng). 2) Inlämnas senast den 21/12 (helfart) 23/3 (halvfart) i Fronter Inlämningar Fritidsmiljöer. Skrivit en insändare/artikel som med justeringar kan publiceras i valfri press. Skrivit en debattartikel av god kvalitet som utan större justeringar kan publiceras i valfri press. 3) Fördjupa dig i en fritidsarena/aktivitet som du tycker är intressant. Presentera materialet som en folder eller liknande. Ett tips är att här höra om det finns intressenter av en folder i din kommun från någon förening, förbund eller liknande. (3 poäng). Inlämnas på Fronter Inlämningar. Fördjupat sig i en fritidsarena/aktivitet och visat på dess innehåll och uppgift. Redogjort materialet på ett överskådligt och informativt sätt anpassat till en tänkt målgrupp. Ytterligare utvecklat materialet avseende layout och design. 12

13 4) Fritid kopplat till samtidens idéströmningar. Använd en musiktext, film, bok e dyl och analysera vad den ger uttryck för. Relatera detta till relevant litteratur och tidsanda. Undersök gärna om det finns någon intressent för det material som du kommer att analysera. Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, Textens mening och makt, Bergström, G och Boréus, K Studentlitteratur 2000 kan med fördelas användas som analysverktyg. (3 poäng). Inlämnas på Fronter Inlämningar Fritidsmiljöer. Valt en musiktext/film, bok e dyl och analyserat den med avseende på budskap, miljö, tidsanda, målgrupp, karaktärer osv som passar det som valts att analyseras. Fördjupad analys och med en tydlig presentation av den analysmodell som valts. 5) Perspektiv på IKT(informations- och kommunikationsteknik och lärande. Analysera utifrån valfri litteratur och egna erfarenheter informations- och kommunikationsteknik som ett redskap i samhället. Fundera över dess brister och förtjänster.(3 poäng). Inlämnas på Fronter Inlämningar Fritidsmiljöer. Presenterat det valda områdets framväxt och utveckling. Analyserat dess brister och förtjänster på ett övergripande sätt. Fördjupat och utvecklat analysen genom att blicka framåt. 6) Fritiden medverkar till tillväxt och har många utvecklingsmöjligheter. Beskriv och analysera vilka utvecklingsmöjligheter som Du, utifrån Dina egna erfarenheter, anser finns i fritid som tillväxtfaktor. Analysen skall också ske utifrån valfri litteratur/rapport. (3 poäng). Inlämnas på Fronter Inlämningar Fritidsmiljöer Beskrivit och analyserat några framtida utvecklingsområden för fritid. Presenterat arbetet i ett paper omfattande ca 3-4 sidor. Kriterier för Väl godkänd Fördjupat analysen samt skissat på ett eget utvecklingsområde. 7) Eget förslag i samråd med kursledningen. Inlämnas på Fronter Inlämningar Fritidsmiljöer (7,5 p) 13

14 /Väl godkänd Bedöms individuellt utifrån uppgiften Hur man skriver en debattartikel/insändare respektive en bokrecension finns inlagda som bilagor i Arkiv. 14

15 15

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

Välkommen till Linköpings universitet!

Välkommen till Linköpings universitet! Välkommen till! Med detta brev vill vi hälsa dig välkommen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp vid. Vi är glada för att du har valt att studera till lärare. Mitt namn är och jag är Programansvarig utbildningsledare,

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Kopparberg IT 2012-06-18. Studiehandledning för kurs: Grundkurs ordbehandling i MS Word 2007, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier två

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Grundkurs ordbehandling i MS Word 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER. Kursguide: TY1114 Modern tyska i tal och skrift, 7,5 hp

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER. Kursguide: TY1114 Modern tyska i tal och skrift, 7,5 hp INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Kursguide: TY1114 Modern tyska i tal och skrift, 7,5 hp Att studera via nätet När man läser en nätkurs i ämnet tyska vid GU innebär det att det inte förekommer

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Grundkurs kalkylering i MS Excel 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier

Läs mer

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Institutionen för arbetsvetenskap KURSPLAN XX5100 XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project

Läs mer

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff 24 mars 2015 Sanna Gunnarsson & Malin Andersson Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner Detta har vi gjort Varför finns dagens hållbarhetsproblem?

Läs mer

Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform?

Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform? Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform? Annika Åström, Malin Seeger Linköpings universitet, 2004 En distanskurs i trafiksäkerhet I detta dokument beskrivs ett exempel på hur man kan utforma en

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

Kursinformation. IEK 353 Miljö- och kvalitetsrevision

Kursinformation. IEK 353 Miljö- och kvalitetsrevision Kursinformation IEK 353 Miljö- och kvalitetsrevision Ämne Miljö- och kvalitetsrevision, 5.0 p. Miljö- och kvalitetsrevision är ett verktyg för att kontrollera att miljö- och kvalitetsledningssystemet fungerar

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns!

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på it-distans. Om du blivit antagen eller reservplacerad i urval 1 måste du tacka JA till det antagningsbesked

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Kurs i Dokumenthantering. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier en halvdag. Studietid:

Läs mer

Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder

Projektledning - Avancerad Fördjupade modeller och metoder Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring x 150804 Frisläppt 1 Välkommen till kursen! 1 Vi som jobbar med kursen... 3 2 Beskrivning

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

LEDARSKAP OCH ORGANISATION

LEDARSKAP OCH ORGANISATION LEDARSKAP OCH ORGANISATION Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Med hjälp av begrepp, teorier

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård,

Läs mer

Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A!

Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A! Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A! Upprop, registrering och kursstart Upprop sker måndag 1 september kl 08.15 i Lindahlsalen, EBC (Evolutionsbiologiskt centrum) Norbyvägen 18D. Kårlegitimation

Läs mer

Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå

Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå 0 (8) MDH Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå Fredrik Starfelt och Elena Tomas Aparicio 2012-01-01 Dessa riktlinjer för examensarbeten har tillkommit för att vara

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning

Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Figur C1 Hur administrationen har fungerat... 1 Figur C2 Hur studievägledningen har fungerat... 1 Figur C3 Om de studerande har använt

Läs mer

Välkommen till Magisterprogrammet i utbildningsledning!

Välkommen till Magisterprogrammet i utbildningsledning! 1 (5) Välkommen till Magisterprogrammet i utbildningsledning! Varmt välkommen till Stockholms universitet och institutionen för pedagogik och didaktik. Du har blivit antagen till magisterprogrammet i utbildningsledning

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Målgrupp Du som har behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i samhällskunskap i åk 7-9 utan

Läs mer

Välkommen till Kommunikation. Ledarskap och hälsa, 15 hp

Välkommen till Kommunikation. Ledarskap och hälsa, 15 hp 2014-01-02 Välkommen till Kommunikation. Ledarskap och hälsa, 15 hp Kurskod VPG04F Kursen startar torsdagen den 30 januari, kl. 16.00 i sal. Den följande undervisningen kommer att ske i ett antal olika

Läs mer

Studiehandledning H15 År 1 Etik och juridik i ledarskapspraktik

Studiehandledning H15 År 1 Etik och juridik i ledarskapspraktik 20150818 Rektorsprogrammet Institutionen för pedagogik och didaktik RP12/ÅR1/Kurskod UC615U/2,5hp Studiehandledning H15 År 1 Etik och juridik i ledarskapspraktik Pedagogiskt seminarium Välkommen till kursen

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard

Läs mer

2009-12-03. Bästa kursdeltagare!

2009-12-03. Bästa kursdeltagare! Kursledare: helsjo@ki.se 08-616 50 66 Bästa kursdeltagare! Välkommen att börja din specialistutbildning hos oss. Utbildningen bedrivs av Institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset

Läs mer

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp E Välkomstbrev Ekonom Online 180 hp Välkommen Välkommen till Ekonom Online vid BTH. Terminen börjar måndagen den 1 september. Vi inleder med ett introduktionsmöte på distans tisdagen den 2 september. Tid

Läs mer

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan LÄRARHANDLEDNING LEDARSKAP OCH ORGANISATION ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB REDAKTION Anders Wigzell FORMGIVNING Eva Jerkeman PRODUKTION Adam Dahl ILLUSTRATIONER

Läs mer

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Institutionen för informatik Göran Landgren Sammanfattning av kursutvärdering Sid 1 (1) Sammanfattning av kursutvärdering Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Sammanfattning Svarsfrekvens:

Läs mer

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kurskoder: 9SAA11, 93SA51, 910G03 Här ges information om examinationsuppgifterna, beskrivning av hur en essä kan utformas, betygskriterier och litteraturlistor.

Läs mer

Välkommen till mediedesignutbildningen i Piteå!

Välkommen till mediedesignutbildningen i Piteå! Välkommen till mediedesignutbildningen i Piteå! Gratulerar du har gjort ett klokt val! Först av allt hälsar vi dig varmt välkommen till mediedesignutbildningen och till Luleå tekniska universitet. Vi är

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Datum: 2011-07-05 10:22:32 Besvarad av: 14(20) (70%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

Kursdokument APL handledarutbildning HT14

Kursdokument APL handledarutbildning HT14 140813/CH Kursdokument APL handledarutbildning HT14 1 Innehåll Mål för utbildningen... 3 Litteraturlista... 3 Att studera på distans... 4 Kursupplägg omgång 1... 5 Kursupplägg omgång 2... 6 Innehåll närträffar...

Läs mer

Digitala verktyg vid examination av lärare Annelie Bodén Karlstads universitet

Digitala verktyg vid examination av lärare Annelie Bodén Karlstads universitet Digitala verktyg vid examination av lärare Annelie Bodén Karlstads universitet Användningen av bloggar och video i lärplattformen, svårigheter och möjligheter Annelie Bodén, universitetsadjunkt och programledare

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet Projektarbete kring system X Det här dokumentet beskriver uppgiften samt innehåller mallar för de rapporter som ska lämnas in. Bild 1 visar ordning och ungefärligt förhållande för tidsåtgång mellan de

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Studiehandledning SA 1005 Socialt arbete 1-30. Delkurs 1: Introduktion till socialt arbete, 7,5 hp

Studiehandledning SA 1005 Socialt arbete 1-30. Delkurs 1: Introduktion till socialt arbete, 7,5 hp Studiehandledning SA 1005 Socialt arbete 1-30 Delkurs 1: Introduktion till socialt arbete, 7,5 hp Välkommen till delkursen! Du är hjärtligt välkommen till programmet Organisering och ledning av arbete

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNINGEN

LOKAL UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNINGEN LOKAL UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNINGEN Fastställande Utbildningsplanen fastställd av Utbildningsrådet vid Fritidsledarutbildningen på Vimmerby folkhögskola. Gäller från 27 augusti 2012. Förkunskapskrav

Läs mer

2013-12-11. Studiehandledningen finns på vår lärplattform Mondo, där du loggar in efter det att du webbregistrerat dig.

2013-12-11. Studiehandledningen finns på vår lärplattform Mondo, där du loggar in efter det att du webbregistrerat dig. 2013-12-11 Välkommen till YPG04F Utbildningsledare vid trafikskola 30hp Vt-2014 Educational Leadership in Driver s Education, FC, 30 ECTS Kursen startar måndagen den 10 februari kl. 13.00 i sal 2503, vid

Läs mer

FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1

FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1 H. Linke, FAFA55, HT 2014 FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1 Välkommen till FAFA55: Kvantfysikaliska koncept (HT 2014). Huvuddelen av denna kurs kommer att äga rum under Läsperiod

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16)

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsprogramm ering i Python 5DA 7.5 215 13 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 5 (34/16) Antal aktiva

Läs mer

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. Tomas Tranströmer Kursmål Du utvecklas

Läs mer

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna I detta svarshäfte finns svar från: Ersta/Sköndals Högskola Frågor

Läs mer

Välkommen till JENSEN online!

Välkommen till JENSEN online! Välkommen till JENSEN online! Logga in! Den här guiden ger en kort introduktion till hur dina distansstudier på JENSEN vuxenutbildning går till. Om det är första gången du studerar via JENSEN online, behöver

Läs mer

UTBILDNINGSLEDARE VID TRAFIKSKOLA, 30 HÖGSKOLEPOÄNG 2015-2016. Delkurs 1. TRAFIKSKOLAN SOM VERKSAMHET

UTBILDNINGSLEDARE VID TRAFIKSKOLA, 30 HÖGSKOLEPOÄNG 2015-2016. Delkurs 1. TRAFIKSKOLAN SOM VERKSAMHET Delkurs 1. TRAFIKSKOLAN SOM VERKSAMHET Lördag 22/8 09.00-17.00 F147, Arbetsmoment Örebro Universitet Kursintroduktion, Presentation av lärare och kursdeltagare och litteraturgenomgång /Blackboard Håkan

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Inlämningsverktyget i Fronter för lärare

Inlämningsverktyget i Fronter för lärare Inlämningsverktyget i Fronter för lärare I inlämningsverktyget kan du enkelt se vem som lämnat in ett arbete, när de har lämnat in och vilka filer de har lämnat in. Studenterna i kursen kan få påminnelser

Läs mer

Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi

Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi KURSNAMN Examensarbete i företagsekonomi KURSKOD FEG300 ANMÄLNINGSKOD 11119 och 11118 KURSVECKOR 36-03 KURSPLAN alt. Se Blackboard

Läs mer

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KURSBESKRIVNING Examensarbete 23hp Poängen fördelas på delmoment: Projektbeskrivning 2 hp Tidsplan 2

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2 Studieordning med inriktning mot Personal, PAO T1 Arbete och Organisation (PAO) VT 2013 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki OBS! Mindre ändringar i schemat kommer troligen att göras. Dessa meddelas

Läs mer

Projektledning - grund. Begrepp och metoder

Projektledning - grund. Begrepp och metoder Projektledning - grund. Begrepp och metoder Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring x 150420 Isärslagning för att möjliggöra kursdeltagande utan MsProject 150427 150506 150707 Smärre fix

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Kurspresentation. Öppenhet på Internet, 7,5 hp HT 2013

Kurspresentation. Öppenhet på Internet, 7,5 hp HT 2013 Umeå universitet Inst för informatik P O Ågren Sid 1 (9) Kurspresentation Öppenhet på Internet, 7,5 hp HT 2013 Inledning Välkommen att läsa kursen Öppenhet på Internet, 7,5 högskolepoäng, som ges på halvfart

Läs mer

Välkommen till Kriminologi 1 på distans!

Välkommen till Kriminologi 1 på distans! 1 Introduktionsuppgift (1 hp) HT 2014 Välkommen till Kriminologi 1 på distans! Om du är registrerad på kursen har du förhoppningsvis redan fått dina inloggningsuppgifter för kursen. Kursen bedrivs i Mondo

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Arbetsområden med studerande ansvar, individuella eller i mindre grupper:

Arbetsområden med studerande ansvar, individuella eller i mindre grupper: Kursplan Globalkurs Östafrika 2013 2014 Kurstider: HT: 20130826 20131220 VT: 20140107 20140605 Översikt höstterminen 2013: Veckor:17 veckor V 35 36 V 37 43 V 44 (distans) V 45 51 Lägerdagar, introduktionsveckor

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Kursvärdering 1DV433 Strukturerad programmering med C++ LP3 2011-12 Lärare: Tommy Löfqvist 17 svar

Kursvärdering 1DV433 Strukturerad programmering med C++ LP3 2011-12 Lärare: Tommy Löfqvist 17 svar Kursvärdering 1DV433 Strukturerad programmering med C++ LP3 2011-12 Lärare: Tommy Löfqvist 17 svar KURSFRÅGA AV ÖVERGRIPANDE KARAKTÄR - Kursinnehållet har varit intressant och stimulerande I låg grad 0

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

4. Analysera. fördelning 0% 0% 18,8% 43,8% 18,8% 18,8% 0% antal (0) (0) (3) (7) (3) (3) (0)

4. Analysera. fördelning 0% 0% 18,8% 43,8% 18,8% 18,8% 0% antal (0) (0) (3) (7) (3) (3) (0) Enkätresultat Enkät: Status: Kursutvärdering öppen Datum: 2011-08-09 10:50:31 Grupp: Besvarad av: 16(22) (72%) Aktiverade deltagare (Projektledning och management (1FH009) VT11) 1. Hur upplever du din

Läs mer

Kursplan Militärt ledarskap och Pedagogik 2 2008-06-09

Kursplan Militärt ledarskap och Pedagogik 2 2008-06-09 Kursplan 1. Kursens benämning 2. Engelsk benämning Military Leadership and Pedagogy 2 3. Kurskod IOP017 4. Beslut Denna kursplan är fastställd av ämnesrådet vid institutionen i ledarskap och management

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Minnesanteckningar till IS 1(6) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 2004-11-24 /hpo

Minnesanteckningar till IS 1(6) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 2004-11-24 /hpo Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Minnesanteckningar till IS 1(6) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 2004-11-24 /hpo Beredningsgruppen för kursplaner och litteraturlistor

Läs mer

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling Vård och omsorg Barn och fritid Klassrum Distans Lärling Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig

Läs mer