Välkommen till kursen i fritidsvetenskap!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till kursen i fritidsvetenskap!"

Transkript

1 Institutionen i Skellefteå Lisbeth Lindström Juli 2007 Välkommen till kursen i fritidsvetenskap! Först av allt hälsar vi dig varmt välkommen till Luleå tekniska universitet, Institutionen i Skellefteå och till kursen Fritidsvetenskap A, E0006D. Vi är väldigt glada att du valt att studera hos oss. Vi hoppas att du ska få en bra studietid på Luleå tekniska universitet. Syfte med kursen är att ge en teoretisk grund för att förstå fritidens plats i vårt samhälle. Som utgångspunkt kommer vi använda era egna erfarenheter av fritid och vad ni kan iaktta i er omgivning. I studievägledningen finns en närmre beskrivning av innehållet. Fritidsvetenskap A genomförs som en nätbaserad hel- och halvfartskurs. Kommunikationen mellan lärare och studenter sker i huvudsak med hjälp av Internet och konferenssystemet Class Fronter. Enklaste sättet att komma in på Class Fronter är att gå in via Studentportalen där du även gör din kursregistrering, https://portal.student.ltu.se/. Mer om Fronter som verktyg kan du läsa om i broschyren Bra att veta. Identiteterna och e-postadresserna skickas till dig med rekommenderad post. Skulle detta mot förmodan inte fungera ta då kontakt med kursledningen. Praktisk information till dig som ska läsa fristående kurs vid LTU. KURSLEDNING Lisbeth Lindström (utbildningledare) Lena Forsberg (lärare) HEMSIDAN FÖR DIG SOM LÄSER VID LTU Här samlar vi allt som berör dig som student vid LTU. T ex Studentportalen där du bl. a. kan sköta din e-post och se dina studieresultat och information om studentlivet vid LTU. KURSSTART Kursstart är den 2 september 2007 och den dag du gör din kursregistrering. Din guide över studieupplägget, dvs studiehandboken, finns tillgänglig på studentwebben, där hittar du också studieplanen. Din Studiehandledning följer också med detta utskick. Läs igenom hela studiehandledningen så att du är väl förberedd innan studierna börjar. Det är inget som hindrar att du påbörjar dina studier innan den 2 september men du kan inte lägga in något material i Fronter innan kursstart och din kursregistrering. KOM IHÅG att svara på ditt antagningsbesked senast 27/7. LITTERATUR På Studentwebben hittar du kursplaner med litteraturlistor för varje kurs. Du söker dina kursplaner efter institution dvs. Institutionen i Skellefteå, Fritidsvetenskap A, E0006D. 1

2 FRÅGOR OM DIN ANSÖKAN Har du frågor kring din ansökan? Ring FRÅGOR OM DINA STUDIER Har du frågor kring dina studier? Ring våra studievägledare Leena Grenvall Har du andra praktiska frågor? Ring vår studentservice RING EN STUDENT Om du funderar på hur det är att vara student vid Luleå tekniska universitet kan du fråga en student som redan läser vid universitetet. Du når dem på telefon måndag fredag mellan kl Du når dem också på Du kan e-posta eller ringa dem mellan 16 juli och 21 augusti. Välkommen till Luleå tekniska universitet, Institutionen i Skellefteå Lisbeth Lindström, utbildningsansvarig 2

3 Studiehandledning Fritidsvetenskap A E0006D 30 hp, nätkurs hel- och halvfart! Tillsammans ska vi göra en kunskapsresa inom området Fritidsvetenskap. Internet är vår gemensamma utgångspunkt och nätet är navet i kommunikationerna mellan oss. Under två terminer har vi möjlighet att lära känna varandra oavsett var i landet vi befinner oss. Internet erbjuder ett sätt att kommunicera så att geografiskt avstånd inte spelar någon roll. Kursen ger både kunskap och kontakter. Att studera via nätet innebär en stor frihet men också ett stort ansvar och vår förhoppning är att vi ska trivas tillsammans och att denna kunskapsresa berikar oss. Alla studenter i kursen erbjuds att, tillsammans med oss lärare, använda Fronter. När du har blivit antagen får du automatiskt en användaridentitet som ger dig access till Fronter. Vi vill också redan nu göra Er uppmärksam på att alla former av kommunikation är möjliga, det betyder att vi kan kommunicera via vanlig post, e-post, fax eller kanske genom videokonferens. Kursledningen Kursledningen är inte handledare under kursen och inte heller lärare i traditionell mening. Kursledningens uppgift är att stödja, uppmuntra och hjälpa Dig, inte förmedla faktisk kunskap på ett traditionellt sätt. Studier via distanskurs kan innebära att många frågor dyker upp och de tekniska hindren kan ibland sätta stopp för fantasin. Därför vill vi vara tydliga med att uppmuntra Er att fråga oss i kursledningen så att vi kan lösa eventuella frågetecken. Du har också ett stort antal studiekamrater runt om i landet som Du kan kommunicera med. Tillsammans kanske Ni löser uppgifter som annars kan vara svåra att klara helt själv. Alla problem som uppstår kan förmedlas i Fronter. I Fronter finns ett diskussionsverktyg där. alla slags frågor, synpunkter om allt som berör kursen, kan kommuniceras. Där kan både kursledarna och kursdeltagare ge svar på varandras frågor. (Viktigt att kursdeltagarna och kursledningen aktivt tar ett ansvar och besvarar frågorna med snabb återkoppling.) Där kan någon ha en likartad fråga som just Du funderar på vilket innebär att detta forum också är en informationsbank. Naturligtvis går det bra att ringa eller skicka e-post till kursledningen. Frihet under ansvar Att studera på distans med distansöverbryggande medel kommer att sätta den egna studiedisciplinen på prov. Du gör klokt i att så tidigt som möjligt planera dina studier vad avser tid, plats och litteratur och sedan följa denna planering i mesta möjliga mån. Behovet av planering gäller både arbete i grupp och individuellt. I studier av de flesta slag utgör studiegruppen en resurs för diskussion, meningsutbyte och kunskapsbekräftande. Att komma igång i virtuella kommunikationssystem kräver ofta att man måste över en tröskel. Det handlar om att våga skriva eller ta kontakt. Det är för många av oss ett nytt sätt att arbeta och strukturera vårt jobb. När det är nytt vågar vi inte alltid använda det. 3

4 Vi uppmanar därför till att Ni tar kontakt med varandra!! Det kan vara de mest triviala saker till att börja med bara för att komma igång och testa hur det är med distansstudier på nätet. För att studiearbetet ska bli bra är det viktigt att du söker Dig fram till meningsfulla former och ser till att alla känner sig välkomna. Vett och netikett Att arbeta med Internetbaserat kommunikationssystem har bidragit till en egen etikett, s.k. netikett. Delar kring detta är bl.a att man inte skriver med enbart versaler eftersom det då uppfattas som att man SKRIKER. Andra delar är att skriva kortfattat (det är jobbigt att läsa på skärmen, skicka bilaga om det är längre texter) och inte skicka onödigt material etc. Texter som skrivs i ett meddelande bör inte vara så långa. Det är jobbigt att läsa och få översikt av texter på skärmen. Är texten längre än motsvarande 1-2 A4 sidor bör du bifoga texten i en fil istället. Små överträdelser har de flesta som huserar på Internet överseende med så du behöver inte vara rädd att försöka. Språket är summan av alla accepterade missförstånd Språket i ett elektroniskt konferenssystem har lite speciella egenskaper ibland. Något som är värt att tänka på vid samtal via konferenssystem är att kommunikationen är skriftlig och att man inte ser den som skrivit. Detta innebär att nyanser går förlorade och att det som står måste tolkas utan att den som tolkar har tillgång till kroppsspråk, minspel, röstläge etc. Vissa talar om ett talskrivet språk. Med detta menar de att det förekommer ofta en blandning av regler för det talade språket och det skrivna språket. Det viktiga i kommunikationen är dock att vi förstår varandra. Något som kan strypa en god diskussion i elektroniska konferenssystem är påpekande om språkliga missar. Ta det därför som ett gott råd att låta diskussionerna ses som en talad diskussion (där vi inte korrigerar alla felsägningar och grammatiska missar) där innehållet är viktigast. En annan sak är dock de uppgifter som lämnas in och redovisas i konferenssystem, där ska språket vårdas. Kursrummet Kärnan för dina distansstudier är kursrummet som finns i det internetbaserade konferenssystemet. Ditt kursrum är öppet sju dagar i veckan 24 timmar om dygnet. Du kan gå till kursrummet med dina frågor och du kan där föra diskussioner med alla dina kurskamrater. Kursrummet är en demokratisk plats. Alla kan helt på lika villkor komma till tals. Alla studenter sitter längst fram i kursrummet. Som standard har ett kursrum skapats med verktygen: Rum, deltagare, arkiv, inlämning och portfolio. Datasäkerhet Vid distansstudier är man själv helt ansvarig för sin egen datasäkerhet. Gör till vana att regelbundet ta säkerhetskopia på data som har förändrats. Det är speciellt viktigt att du tar en kopia på det data som du sänder in till din kursledning. Examination 4

5 När det gäller examinationsuppgifterna, vilka presenteras längre fram i denna handledning, finns stor flexibilitet. Examinationsuppgifterna kan lösas på flera olika sätt vilket innebär att det som lämnas in kan vara ett paper (en mindre uppsats), ritat (modellskapande, serietecknande som illustration), visualiserat via bild eller videoproduktion. Alla sätt är möjliga! Det vi examinerar är kvalitén på dessa och hur du relaterar, diskuterar och analyserar det du producerat och hur du kopplar detta till teori. Det skall också tydligt framgå vilka kopplingar som du gör till kurslitteraturen och den egna sökta litteraturen. För att du skall veta omfånget av det du lämnar in till oss, kan du ha i åtanke att 1 poängs studier motsvarar cirka 40 timmars arbetstid. Ett tips är att låta kurskamraterna ge feedback även medan Ni producerar och innan Ni lämnar in det som färdig produkt. Det är alltid bra att löpande använda sig av andra för att få feedback och inspiration. De examinationsuppgifter som finns i denna studiehandledning motsvarar hela Er kurs. Upplägget innebär att du under hösten kommer att beröras av i huvudsak moment 1 och 2 om du läser kursen som halvfartskurs. Moment 3 och 4 kommer till våren, examensuppgifterna är mer eller mindre fasta men kan naturligtvis diskuteras. Om du läser kursen som helfartskurs skall alla moment avklaras under höstterminen. Moment: Till hösten: 1 Vad är fritid? Fritidens betydelse för individen, olika grupper och samhället. Fritiden idag och igår. 2 Fritidens roll i dagens samhälle, organisation och förutsättningar Till våren: 2 Ledarskap och organisation av människors fritid 3 Fritidsmiljöer för utveckling och lärande Analys Analysen är ett viktigt instrument i kursen. När du analyserar ställer du dig en mängd frågor. Vilket perspektiv har du använt? Varför ser det ut så här? För vem? Kan det se ut på annat sätt? Hur skulle det kunna se ut? Vad är det som jag ser? Vilka glasögon har jag? Vilka tidigare erfarenheter har jag som påverkar mitt sätt att tolka material. När Du analyserar fritid bör alltid variablerna genus, etnicitet, klass, geografisk tillhörighet och ålder vara i åtanke. Att analysera innebär att fördjupa förståelsen för ett sammanhang genom att väva ihop teori och praktik. Syftet är att teori och praktik ska gå hand i hand. Kursen strävar efter att ge teoretiska verktyg för att analysera fritidsvetenskapens praktik. Analysen är alltid en del av examinationen. Ett arbete utan analys blir inte godkänt. Analysen skall hela tiden referera till litteratur. Examinationen berör kvalitén på analysen och omfattning. Kursen innehåller en begränsad mängd obligatorisk kurslitteratur. Det är ett medvetet val eftersom det kan vara lärorikt och inspirerande att själv få söka litteratur. Det är därför viktigt att ni aktivt hänvisar till den egna litteraturen eftersom det är ett kriterium för att bli godkända. Ibland rekommenderar vi att Ni läser viss litteratur men mycket handlar om att 5

6 själv hitta relevant litteratur. Den litteratur vi har som obligatoriskt motsvarar ca 7,5 poäng, då förstår Ni att övrig 75% av litteraturen har Ni valfrihet över. Utställningsmaterial som examination Utställningsmaterial kan, bara för att ge några exempel, vara att producera en folder, att visualisera ett material som en affisch/poster eller att spela in en video. Glöm inte analysen. Vi kan tänka oss att någon vill göra detta tillsammans med någon annan kursdeltagare. I sådana fall vill vi att Ni kommunicerar detta med kursledningen. Tonvikt kommer att ligga på hur du analyserar och skapar förståelse för det producerade materialet. Materialet kan läggas ut via Fronter, skickas via e-post eller vanlig post. Lycka till i kursen! Kursledningen: Lisbeth Lindström Examinationsuppgifter Vad är fritid? Fritidens betydelse för individen, olika grupper och samhället. Fritiden idag och igår. 1a) Presentation av dig själv Berätta kortfattat om dig själv och din fritid. Bifoga en bild och lägg in brevet i Fronter Arkiv, mappen märkt Studenter berättar senast den 7/9 (både hel- och halvfart). Att uppgiften är löst enligt ovan. 1b) Jag och Fritiden (3 p) Vi är intresserade av att få veta din syn på fritid, vad du gör på din fritid och vad fritiden betyder för dig. Skriv ett brev och presentera dig själv, berätta om din fritid och analysera den med hjälp av kurslitteraturen. Lägg in ditt brev i Fronter Inlämningar Jag och Fritiden. Arbetet lämnas in den senast den 14/9 (helfart), 21/9 (halvfart). Berggren, L(2000). Fritidskulturer. Lund: Studentlitteratur. ISBN (kapitel 1) 6

7 Friberg, S, Jonsson M-L (1999).Fritidskunskap. Stockholm: Liber ISBN X. Haglund, Björn(2001:13). Fritidsvetenskap. En kunskapsöversikt. Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik. IPD-rapporter Nr 2001:13. ISSN X. Lindstrom, L (2006). Fritidssektorn en statliga utmaning, sid Licentiatsavhandling Luleå tekniska universitet. Finns som PDf-fil. Presenterat sin syn på fritid. Analyserat begreppet fritid utifrån olika fritidsforskares synsätt. Gjort tydliga kopplingar till kurslitteraturen. Gjort en fördjupad analys av fritidsbegreppet. Gjort en fördjupad analys av den egna fritiden kopplat till kurslitteraturen. 2) Debattera på nätet (1,5 p) Debatter, diskussioner och samtal som är relevant för ämnet pågår ständigt. Välj en debatt som berör dig och diskutera detta i diskussionsforum. Nyttja varandras erfarenheter och kunskaper och fördjupa frågan och perspektivet. För att bli godkänd på uppgiften skall du ha initierat 2 debatter/diskussioner/samtal och aktivt deltagit i lika många. Detta ska vara klart 21/9 (helfart) 5/10 (halvfart). Att uppgiften är löst enligt ovan. 3) Fritid ur ett idéhistoriskt perspektiv i relation till samtid (3p) Fritiden har historiskt sett olika ut för människor. Belys detta på ett eget valt spännande sätt. Tips kan vara intervjuer mellan generationer, studera rörelser förr och nu osv. Analysera och skapa en förståelse för olikheterna genom att obligatoriskt relatera till litteraturen. Arbetet skall vara skrivet enligt rapportens form, Ert syfte med arbetet skall framgå, vilken metod som Ni har använt, vad Ni kom fram till, och en diskussions- och analysdel. Rapporten läggs in i Fronter Inlämningar Fritid ur ett idéhistoriskt perspektiv i relation till samtid senast den 5/10 (helfart) 2/11(halvfart). Berggren, L(2000). Fritidskulturer. Lund: Studentlitteratur. ISBN (kapitel 2 och 9) Olson, H- (1993). Fritidens idéhistoria ur ett framtidsperspektiv. Stockholm: Institutet för fritidsvetenskapliga studier. ISBN Friberg, S, Jonsson M-L (1999). Fritidskunskap. Stockholm: Liber ISBN X.(kap 6) 7

8 Belyst fritid ur ett idéhistoriskt perspektiv Angett tydligt syfte och metod Gjort koppling till kurslitteraturen Arbetet är skrivet helt enligt rapportens form. Gjort en fördjupad analys med utgångspunkt i variablerna genus, etnicitet, klass, geografisk tillhörighet och ålder. Fritidens roll i dagens samhälle, organisation och förutsättningar I detta moment kan du välja mellan dessa två alternativ: 4a) Organiserad Fritid(6 p) Vi är intresserad av att få ta del av din kommun/ort eller regions utbud av fritidsrelaterade produkter och tjänster inom den kommersiella, offentliga, och ideella sektorn. Vad händer i kommunen, regionen eller på orten? För att inte arbetet ska bli för stort kan det vara bra att först göra en översiktlig presentation av den valda kommunen/regionen/orten för att sedan fördjupa sig i en sektor mer grundligt. Perspektivet kan exempelvis vara ungdomar, motionärer, damfotboll, extremsporter, festivaler, kulturutbud, kvinnoidrott etc. När du vet vilken kommun/region/ort och vilket perspektiv du vill använda lägger du in detta som ett meddelande under Diskussion i Fronter. Skulle någon annan student gjort ett liknande val, måste du byta kommun/region/ort eller förändra perspektivet. Gör en analys och fördjupa förståelsen (se analys i introduktionen.) Arbetet ska vara skrivet enligt rapportens form och inlagd i Fronter Inlämningar Organiserad Fritid senast den 2/11 (helfart) 16/12 (halvfart). Rekommenderat omfång 8-10 sidor text. Innan läsperiodens utgång(helfart) eller terminens utgång(halvfart) skall du granska en av de andra rapporterna och kommentera denna. Kommentaren inlämnas i Fronter Inlämningar Kommentarer till Organiserad fritid senast den 6/11 (helfart) 21/ (halvfart). Dessa kommer sedan att läggas ut i Arkiv för att ni ska få möjlighet att ta del av varandras reflektioner. Giddens, A. (2005). Sociologi. Lund:Studentlitteratur ISBN O Dell, T. (2002). (red). Upplevelsens materialitet. Lund: Studentlitteratur. Jacobsen, DI. (1998). Hur moderna organisationer fungerar. Lund: Studentlitteratur ISBN Mossberg, L. (2003). Att skapa upplevelser - från OK till WOW. Lund: Studentlitteratur Nilsson, P (1998). Fritid i skilda världar. Stockholm: Ungdomsstyrelsen. ISBN SOU (1996:3). Fritid i förändring om kön och fördelning av fritidsresurser. Stockholm.ISBN

9 Torkildsen, G (2003). Leisure and recreation management. Fourth edition. London. ISBN X. Gjort en översiktlig presentation av sin kommun/region och det valda perspektivet Skrivit arbetet enligt rapportens form. Gjort en analys och relaterat till två av böckerna i momentets kurslitteratur. Granskat och kommenterat en av de andra rapporterna. Gjort en fördjupad analys relaterat till minst tre av böckerna i momentets kurslitteratur. 4b) Organiserad Fritid (3 p) Vi är intresserad av att få ta del av din kommun/ort eller regions utbud av fritidsrelaterade produkter och tjänster inom den kommersiella, offentliga, och ideella sektorn. Vad händer i kommunen, regionen eller på orten? För att inte arbetet ska bli för stort kan det vara bra att först göra en översiktlig presentation av den valda kommunen/regionen/orten för att sedan fördjupa sig i en sektor mer grundligt. Perspektivet kan exempelvis vara ungdomar, motionärer, damfotboll, extremsporter, festivaler, kulturutbud, kvinnoidrott etc. När du vet vilken kommun/region/ort och vilket perspektiv du vill använda lägger du in detta som ett meddelande under Diskussion i Fronter. Skulle någon annan student gjort ett liknande val, måste du byta kommun/region/ort eller förändra perspektivet. Gör en analys och fördjupa förståelsen (se analys i introduktionen.) Arbetet ska vara skrivet enligt rapportens form och inlagd i Fronter Inlämningar Organiserad Fritid senast den 19/10 (helfart) 25/11 (halvfart). Rekommenderat omfång 4-5 sidor text. Gjort en översiktlig presentation av sin kommun/region och det valda perspektivet Skrivit arbetet enligt rapportens form Gjort en fördjupad analys relaterat till två av böckerna i momentets kurslitteratur. Giddens, A. (2005). Sociologi. Lund:Studentlitteratur ISBN Jacobsen, DI. (1998). Hur moderna organisationer fungerar. Lund: Studentlitteratur ISBN Mossberg, L. (2003). Att skapa upplevelser - från OK till WOW. Lund: Studentlitteratur Nilsson, P (1998). Fritid i skilda världar. Stockholm: Ungdomsstyrelsen. ISBN

10 2 SOU (1996:3). Fritid i förändring om kön och fördelning av fritidsresurser. Stockholm.ISBN Ungdomskulturer och gruppbildande (3 p) Läs böckerna Ungdomar i Vardagens väv och AlieNation is My Nation och författa fem övergripande frågor till varje bok. Lägg in dessa i Fronter Arkiv Frågeställningar under mappen märkt med boktiteln, senast den 16/3(heltid) 16/5(halvtid). Välj sedan fem andra frågor till varje bok och besvara dessa. Lägg in svaren i Fronter Inlämningar Svar på frågeställningar senast den 2/11 (helfart) 9/ (halvfart) Skrivit frågor till båda böckerna på ett sådant sätt att det framgår att du tagit del av litteraturen. Besvarat frågorna och analyserat dem med hjälp av litteraturen. Kriterier för betyget Väl Godkänd Uppfyllt kriterierna för betyget godkänd. Inlämnat arbetet i tid och gjort en fördjupad analys av frågeställningarna. Peterson, A.,Svensson,LG., Addo,T(2003). Ungdomar i vardagens väv. Lund:Studentlitteratur Sernhede, O(2002). AlieNation is My Nation. Uddevalla:Mediaprint 5) seminarium i chatrum (1,5 p) Läs boken Utanförskap och gemenskap av Leif Mathiasson (red). Olika tidpunkter för chatten kommer att erbjudas i Fronter. När ni läst boken anmäler ni er till ett litteraturseminarium och kursledningen sätter då ihop grupperna. Frågeställningar till diskussionerna kommer att läggas ut i förväg i Fronter. Mathiasson, L (2004). Utanförskap och gemenskap en antologi om rasism, mångkultur och religion. Stockholm: Lärarförbundet. ISBN Deltagit aktivt i chat För helfartsstudenter skall detta vara klart senast den 6/ och för halvfartsstudenter senast den 21/ Ledarskap och organisation av människors fritid(7,5 p) 6) Ledarskap(6 p) Hur utövas ett bra ledarskap i fritidsmiljöer? Vilka är ledarskapets olika villkor och funktioner? Vilka olika ledarstilar finns det? Vad innebär ett demokratiskt ledarskap? Vad tycker du är viktigt för ett bra ledarskap? Använd gärna ett eget exempel som berört dig, 10

11 upplevd eller en återberättad händelse. Analysera händelsen och presentera detta på ett valfritt sätt och knyt an litteratur. Det finns verkligen en uppsjö av litteratur när det gäller ledarskap det är bara att botanisera fritt. Skriv ett paper på 5-7 sidor, som skall vara färdigt senast den 30/11 (helfart) 8/ (halvfart). Lägg in arbetet i Fronter Inlämningar Ledarskap. Stelter, Reinhard (red) (2003). Coaching Lärande och utveckling. ISBN Malmö: Liber Ekonomi. Tebelius Ulla(2001). Demokrati som procedur eller engagemang, högskolan i Halmstad, Högskolan i Halmstad. (hämtas på nätet Ahltorp, Birgitta (1998). Rollmedvetet Ledarskap, om chefsroller och ledningsstilar i strategisk samverkan. Malmö: Liber Ekonomi.ISBN X. Maltén, A (1998). Kommunikation och konflikthantering en introduktion. Lund: Studentlitteratur. ISBN Maltén, A (1992). Grupputveckling inom skola och andra arbetsplatser. Lund: Studentlitteratur. Svedberg, L (2003). Gruppsykologi om grupper, organisationer och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. Thylefors, I (2004). Ledarskap i vård, omsorg och utbildning. Stockholm: Natur och kultur. ISBN Presenterat några olika ledarstilar och granskat dess villkor och funktioner Skrivet ett paper där syfte, metod och analys/diskussion framgår. Gjort tydliga kopplingar till minst tre av momentets kurslitteratur. Gjort en fördjupad analys enligt kursuppgiften 7) seminarium samt debatt i Diskussionsforum(1,5 p) a) Läs boken Finna Flow, den vardagliga entusiasmens psykologi. Denna uppgift examineras genom aktivt deltagande i Diskussion under veckorna (heltid) 8-9 (halvtid). b) Läs i boken Fritidskulturer kapitel 5 samt i boken Bärande relationer kapitel 2 och 3 och skriv sedan en läslogg som läggs in i Arkiv Läsloggar under vecka 50 (heltid) vecka (halvtid) Berggren, L(2000). Fritidskulturer. Lund: Studentlitteratur. ISBN Csikszentmihily, M (1999). Finna Flow, den vardagliga entusiasmens psykologi. Stockholm: Natur och kulutr. ISBN Laxvik, Thorsten (2001), Bärande relationer : normativ rapport om förutsättningar för goda möten i öppen verksamhet på fritidsgård / Thorsten Laxvik ; med texter av: Bim Hallberg, 1:upplagan, Stockholm, ISBN

12 Att studenten deltagit i debatten kring boken Finna Flow samt skrivit läslogg på de andra böckerna. Fritidsmiljöer för utveckling och lärande(7,5p) 8) Välj mellan dessa uppgifter, när du gjort dina val skall momentet omfatta 7,5 poäng. Nummer ett här nedan är obligatorisk för alla och den uppgift som Ni börjar med, den skall vara klar den 21/12 (helfart) 23/3 (halvfart). Därefter väljer Ni två av de andra uppgifterna, vilka skall vara klara den 19/1 (helfart) 3/ (halvfart). 1) Välj en utgångspunkt som berör dig gällande fritiden. Skriv ett debattinlägg där den tänkta slutversionen skall publiceras i valfri press som insändare/artikel. Undersök förutsättningarna för att kunna publicera den i den avsedda pressen. Fila på den och låt gärna de övriga i kursen läsa den när den enbart är som arbetsmaterial, lägg in den i ett tidigt skede under diskussionsforumet: Utkast, där kan vi använda varandra som bollplank. Kursledningen vill godkänna den innan publicering. Kommunicera också på Fronter Diskussion var du har tänkt att publicera insändaren/artikeln. Det skall bli spännande!! (1,5 poäng). 2) Inlämnas senast den 21/12 (helfart) 23/3 (halvfart) i Fronter Inlämningar Fritidsmiljöer. Skrivit en insändare/artikel som med justeringar kan publiceras i valfri press. Skrivit en debattartikel av god kvalitet som utan större justeringar kan publiceras i valfri press. 3) Fördjupa dig i en fritidsarena/aktivitet som du tycker är intressant. Presentera materialet som en folder eller liknande. Ett tips är att här höra om det finns intressenter av en folder i din kommun från någon förening, förbund eller liknande. (3 poäng). Inlämnas på Fronter Inlämningar. Fördjupat sig i en fritidsarena/aktivitet och visat på dess innehåll och uppgift. Redogjort materialet på ett överskådligt och informativt sätt anpassat till en tänkt målgrupp. Ytterligare utvecklat materialet avseende layout och design. 12

13 4) Fritid kopplat till samtidens idéströmningar. Använd en musiktext, film, bok e dyl och analysera vad den ger uttryck för. Relatera detta till relevant litteratur och tidsanda. Undersök gärna om det finns någon intressent för det material som du kommer att analysera. Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, Textens mening och makt, Bergström, G och Boréus, K Studentlitteratur 2000 kan med fördelas användas som analysverktyg. (3 poäng). Inlämnas på Fronter Inlämningar Fritidsmiljöer. Valt en musiktext/film, bok e dyl och analyserat den med avseende på budskap, miljö, tidsanda, målgrupp, karaktärer osv som passar det som valts att analyseras. Fördjupad analys och med en tydlig presentation av den analysmodell som valts. 5) Perspektiv på IKT(informations- och kommunikationsteknik och lärande. Analysera utifrån valfri litteratur och egna erfarenheter informations- och kommunikationsteknik som ett redskap i samhället. Fundera över dess brister och förtjänster.(3 poäng). Inlämnas på Fronter Inlämningar Fritidsmiljöer. Presenterat det valda områdets framväxt och utveckling. Analyserat dess brister och förtjänster på ett övergripande sätt. Fördjupat och utvecklat analysen genom att blicka framåt. 6) Fritiden medverkar till tillväxt och har många utvecklingsmöjligheter. Beskriv och analysera vilka utvecklingsmöjligheter som Du, utifrån Dina egna erfarenheter, anser finns i fritid som tillväxtfaktor. Analysen skall också ske utifrån valfri litteratur/rapport. (3 poäng). Inlämnas på Fronter Inlämningar Fritidsmiljöer Beskrivit och analyserat några framtida utvecklingsområden för fritid. Presenterat arbetet i ett paper omfattande ca 3-4 sidor. Kriterier för Väl godkänd Fördjupat analysen samt skissat på ett eget utvecklingsområde. 7) Eget förslag i samråd med kursledningen. Inlämnas på Fronter Inlämningar Fritidsmiljöer (7,5 p) 13

14 /Väl godkänd Bedöms individuellt utifrån uppgiften Hur man skriver en debattartikel/insändare respektive en bokrecension finns inlagda som bilagor i Arkiv. 14

15 15

Samarbete i lärande via nätet

Samarbete i lärande via nätet Samarbete i lärande via nätet Juni 2004 Britt Bäckström Marianne Hillström Karin Josefsson Åsa Lindström Helen Persson Förord Projektgruppen för beskrivning av samarbete via nätet, har bestått av fem representanter

Läs mer

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet Leif Andmarken Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar 5 Förord 7 Inledning 9 Pedagogiska utgångspunkter 11 107 frågor & svar 11 Avvägningen

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Projekt som arbetsform B, 5 p

Projekt som arbetsform B, 5 p Projekt som arbetsform B, 5 p Project as a Working Method B, 5 credits Kurskod Feb 018 Studiehandledning för Internetkurs inom Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning (SNH) Tomas Danborg Maria Fregidou-Malama

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Kurskompendium. Datorn i skolan 11-20 poäng Vt-00. (Dis 11-20p) Välkommen! Umeå universitet, LITU, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00

Kurskompendium. Datorn i skolan 11-20 poäng Vt-00. (Dis 11-20p) Välkommen! Umeå universitet, LITU, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 Kurskompendium Datorn i skolan 11-20 poäng Vt-00 (Dis 11-20p) Välkommen! Välkommen till kursen Datorn i skolan. Under våren kommer vi att träffas vid fyra tillfällen och dessa träffar är obligatoriska.

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 Augusti 2011 För att komma direkt till sidan, klicka på det du vill veta mer om. 1. Din ansökan 4 a. Komplettera

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst

Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Socialt arbete Socionomprogrammet C-uppsats Höstterminen 2005 Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst Författare:

Läs mer

Organisering och samverkan för elevhälsa

Organisering och samverkan för elevhälsa Organisering och samverkan för elevhälsa En kartläggning av elevhälsans organisering i Norrbotten och behovet av samverkan mellan kommunerna. Sammanfattning Kurs: Utredning- och utvärderingsarbete 15 hp

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10 2014-09-10 Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15 Välkommen till programhandboken för SKA! Denna handbok är en lokal handbok för SKA. Den behandlar både praktiska saker och mer teoretiska

Läs mer

att bygga kunskap på distans framsteget 19

att bygga kunskap på distans framsteget 19 att bygga kunskap på distans framsteget 19 Innehåll 2 förord 4 distansutbildningar 10 småbarnsföräldrar 14 borås ny lånedisk 16 göteborgs stadsbibliotek unga vuxna och nätet 19 ewa wahlgren framtidens

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

LärarhandLedning grundskolan

LärarhandLedning grundskolan Lärarhandledning Grundskolan LÄRARHANDLEDNING grundskolan Vad är entreprenörskap?... 3 Entreprenöriellt lärande... 3 Pedagogiskt program... 5 Inför besöket... 6 På museet... 6 Syfte med utställningen...

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

PDP - Personal Development Planning INNEHÅLL. Mina studier och generella färdigheter under terminen

PDP - Personal Development Planning INNEHÅLL. Mina studier och generella färdigheter under terminen INNEHÅLL PDP-mappen Exempel på fri reflektion i anteckningsboken, S.M.A.R.T. Inlärningsstil & studieförmåga efter möte Litteraturtips om inlärning efter möte Litteraturtips om studieteknik efter möte Självreflektion

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se Handledning för studie- och yrkesvägledare www.påjobbet.se 2 Introduktion @Jobbet är ett spel om att vara ung och söka jobb via internet. Spelet finns på www.påjobbet.se och är kostnadsfritt att använda

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Förväntade lärandemål

Förväntade lärandemål Erik a Björklund & Tomas Grysell Förväntade lärandemål Ett arbete från en projektbaserad universitetspedagogisk kurs vid Umeå universitet S k r i f t s e r i e f r å n U n i v e r s i t e t s p e d a g

Läs mer

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten Metodstöd vid förändringsarbete exemplet konsultativt arbetssätt Theresa Larsen 1 FoU i Väst/GR Första upplagan juni 2009 Layout: Infogruppen GR Text:

Läs mer