Välkommen till kursen i fritidsvetenskap!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till kursen i fritidsvetenskap!"

Transkript

1 Institutionen i Skellefteå Lisbeth Lindström Juli 2007 Välkommen till kursen i fritidsvetenskap! Först av allt hälsar vi dig varmt välkommen till Luleå tekniska universitet, Institutionen i Skellefteå och till kursen Fritidsvetenskap A, E0006D. Vi är väldigt glada att du valt att studera hos oss. Vi hoppas att du ska få en bra studietid på Luleå tekniska universitet. Syfte med kursen är att ge en teoretisk grund för att förstå fritidens plats i vårt samhälle. Som utgångspunkt kommer vi använda era egna erfarenheter av fritid och vad ni kan iaktta i er omgivning. I studievägledningen finns en närmre beskrivning av innehållet. Fritidsvetenskap A genomförs som en nätbaserad hel- och halvfartskurs. Kommunikationen mellan lärare och studenter sker i huvudsak med hjälp av Internet och konferenssystemet Class Fronter. Enklaste sättet att komma in på Class Fronter är att gå in via Studentportalen där du även gör din kursregistrering, https://portal.student.ltu.se/. Mer om Fronter som verktyg kan du läsa om i broschyren Bra att veta. Identiteterna och e-postadresserna skickas till dig med rekommenderad post. Skulle detta mot förmodan inte fungera ta då kontakt med kursledningen. Praktisk information till dig som ska läsa fristående kurs vid LTU. KURSLEDNING Lisbeth Lindström (utbildningledare) Lena Forsberg (lärare) HEMSIDAN FÖR DIG SOM LÄSER VID LTU Här samlar vi allt som berör dig som student vid LTU. T ex Studentportalen där du bl. a. kan sköta din e-post och se dina studieresultat och information om studentlivet vid LTU. KURSSTART Kursstart är den 2 september 2007 och den dag du gör din kursregistrering. Din guide över studieupplägget, dvs studiehandboken, finns tillgänglig på studentwebben, där hittar du också studieplanen. Din Studiehandledning följer också med detta utskick. Läs igenom hela studiehandledningen så att du är väl förberedd innan studierna börjar. Det är inget som hindrar att du påbörjar dina studier innan den 2 september men du kan inte lägga in något material i Fronter innan kursstart och din kursregistrering. KOM IHÅG att svara på ditt antagningsbesked senast 27/7. LITTERATUR På Studentwebben hittar du kursplaner med litteraturlistor för varje kurs. Du söker dina kursplaner efter institution dvs. Institutionen i Skellefteå, Fritidsvetenskap A, E0006D. 1

2 FRÅGOR OM DIN ANSÖKAN Har du frågor kring din ansökan? Ring FRÅGOR OM DINA STUDIER Har du frågor kring dina studier? Ring våra studievägledare Leena Grenvall Har du andra praktiska frågor? Ring vår studentservice RING EN STUDENT Om du funderar på hur det är att vara student vid Luleå tekniska universitet kan du fråga en student som redan läser vid universitetet. Du når dem på telefon måndag fredag mellan kl Du når dem också på Du kan e-posta eller ringa dem mellan 16 juli och 21 augusti. Välkommen till Luleå tekniska universitet, Institutionen i Skellefteå Lisbeth Lindström, utbildningsansvarig 2

3 Studiehandledning Fritidsvetenskap A E0006D 30 hp, nätkurs hel- och halvfart! Tillsammans ska vi göra en kunskapsresa inom området Fritidsvetenskap. Internet är vår gemensamma utgångspunkt och nätet är navet i kommunikationerna mellan oss. Under två terminer har vi möjlighet att lära känna varandra oavsett var i landet vi befinner oss. Internet erbjuder ett sätt att kommunicera så att geografiskt avstånd inte spelar någon roll. Kursen ger både kunskap och kontakter. Att studera via nätet innebär en stor frihet men också ett stort ansvar och vår förhoppning är att vi ska trivas tillsammans och att denna kunskapsresa berikar oss. Alla studenter i kursen erbjuds att, tillsammans med oss lärare, använda Fronter. När du har blivit antagen får du automatiskt en användaridentitet som ger dig access till Fronter. Vi vill också redan nu göra Er uppmärksam på att alla former av kommunikation är möjliga, det betyder att vi kan kommunicera via vanlig post, e-post, fax eller kanske genom videokonferens. Kursledningen Kursledningen är inte handledare under kursen och inte heller lärare i traditionell mening. Kursledningens uppgift är att stödja, uppmuntra och hjälpa Dig, inte förmedla faktisk kunskap på ett traditionellt sätt. Studier via distanskurs kan innebära att många frågor dyker upp och de tekniska hindren kan ibland sätta stopp för fantasin. Därför vill vi vara tydliga med att uppmuntra Er att fråga oss i kursledningen så att vi kan lösa eventuella frågetecken. Du har också ett stort antal studiekamrater runt om i landet som Du kan kommunicera med. Tillsammans kanske Ni löser uppgifter som annars kan vara svåra att klara helt själv. Alla problem som uppstår kan förmedlas i Fronter. I Fronter finns ett diskussionsverktyg där. alla slags frågor, synpunkter om allt som berör kursen, kan kommuniceras. Där kan både kursledarna och kursdeltagare ge svar på varandras frågor. (Viktigt att kursdeltagarna och kursledningen aktivt tar ett ansvar och besvarar frågorna med snabb återkoppling.) Där kan någon ha en likartad fråga som just Du funderar på vilket innebär att detta forum också är en informationsbank. Naturligtvis går det bra att ringa eller skicka e-post till kursledningen. Frihet under ansvar Att studera på distans med distansöverbryggande medel kommer att sätta den egna studiedisciplinen på prov. Du gör klokt i att så tidigt som möjligt planera dina studier vad avser tid, plats och litteratur och sedan följa denna planering i mesta möjliga mån. Behovet av planering gäller både arbete i grupp och individuellt. I studier av de flesta slag utgör studiegruppen en resurs för diskussion, meningsutbyte och kunskapsbekräftande. Att komma igång i virtuella kommunikationssystem kräver ofta att man måste över en tröskel. Det handlar om att våga skriva eller ta kontakt. Det är för många av oss ett nytt sätt att arbeta och strukturera vårt jobb. När det är nytt vågar vi inte alltid använda det. 3

4 Vi uppmanar därför till att Ni tar kontakt med varandra!! Det kan vara de mest triviala saker till att börja med bara för att komma igång och testa hur det är med distansstudier på nätet. För att studiearbetet ska bli bra är det viktigt att du söker Dig fram till meningsfulla former och ser till att alla känner sig välkomna. Vett och netikett Att arbeta med Internetbaserat kommunikationssystem har bidragit till en egen etikett, s.k. netikett. Delar kring detta är bl.a att man inte skriver med enbart versaler eftersom det då uppfattas som att man SKRIKER. Andra delar är att skriva kortfattat (det är jobbigt att läsa på skärmen, skicka bilaga om det är längre texter) och inte skicka onödigt material etc. Texter som skrivs i ett meddelande bör inte vara så långa. Det är jobbigt att läsa och få översikt av texter på skärmen. Är texten längre än motsvarande 1-2 A4 sidor bör du bifoga texten i en fil istället. Små överträdelser har de flesta som huserar på Internet överseende med så du behöver inte vara rädd att försöka. Språket är summan av alla accepterade missförstånd Språket i ett elektroniskt konferenssystem har lite speciella egenskaper ibland. Något som är värt att tänka på vid samtal via konferenssystem är att kommunikationen är skriftlig och att man inte ser den som skrivit. Detta innebär att nyanser går förlorade och att det som står måste tolkas utan att den som tolkar har tillgång till kroppsspråk, minspel, röstläge etc. Vissa talar om ett talskrivet språk. Med detta menar de att det förekommer ofta en blandning av regler för det talade språket och det skrivna språket. Det viktiga i kommunikationen är dock att vi förstår varandra. Något som kan strypa en god diskussion i elektroniska konferenssystem är påpekande om språkliga missar. Ta det därför som ett gott råd att låta diskussionerna ses som en talad diskussion (där vi inte korrigerar alla felsägningar och grammatiska missar) där innehållet är viktigast. En annan sak är dock de uppgifter som lämnas in och redovisas i konferenssystem, där ska språket vårdas. Kursrummet Kärnan för dina distansstudier är kursrummet som finns i det internetbaserade konferenssystemet. Ditt kursrum är öppet sju dagar i veckan 24 timmar om dygnet. Du kan gå till kursrummet med dina frågor och du kan där föra diskussioner med alla dina kurskamrater. Kursrummet är en demokratisk plats. Alla kan helt på lika villkor komma till tals. Alla studenter sitter längst fram i kursrummet. Som standard har ett kursrum skapats med verktygen: Rum, deltagare, arkiv, inlämning och portfolio. Datasäkerhet Vid distansstudier är man själv helt ansvarig för sin egen datasäkerhet. Gör till vana att regelbundet ta säkerhetskopia på data som har förändrats. Det är speciellt viktigt att du tar en kopia på det data som du sänder in till din kursledning. Examination 4

5 När det gäller examinationsuppgifterna, vilka presenteras längre fram i denna handledning, finns stor flexibilitet. Examinationsuppgifterna kan lösas på flera olika sätt vilket innebär att det som lämnas in kan vara ett paper (en mindre uppsats), ritat (modellskapande, serietecknande som illustration), visualiserat via bild eller videoproduktion. Alla sätt är möjliga! Det vi examinerar är kvalitén på dessa och hur du relaterar, diskuterar och analyserar det du producerat och hur du kopplar detta till teori. Det skall också tydligt framgå vilka kopplingar som du gör till kurslitteraturen och den egna sökta litteraturen. För att du skall veta omfånget av det du lämnar in till oss, kan du ha i åtanke att 1 poängs studier motsvarar cirka 40 timmars arbetstid. Ett tips är att låta kurskamraterna ge feedback även medan Ni producerar och innan Ni lämnar in det som färdig produkt. Det är alltid bra att löpande använda sig av andra för att få feedback och inspiration. De examinationsuppgifter som finns i denna studiehandledning motsvarar hela Er kurs. Upplägget innebär att du under hösten kommer att beröras av i huvudsak moment 1 och 2 om du läser kursen som halvfartskurs. Moment 3 och 4 kommer till våren, examensuppgifterna är mer eller mindre fasta men kan naturligtvis diskuteras. Om du läser kursen som helfartskurs skall alla moment avklaras under höstterminen. Moment: Till hösten: 1 Vad är fritid? Fritidens betydelse för individen, olika grupper och samhället. Fritiden idag och igår. 2 Fritidens roll i dagens samhälle, organisation och förutsättningar Till våren: 2 Ledarskap och organisation av människors fritid 3 Fritidsmiljöer för utveckling och lärande Analys Analysen är ett viktigt instrument i kursen. När du analyserar ställer du dig en mängd frågor. Vilket perspektiv har du använt? Varför ser det ut så här? För vem? Kan det se ut på annat sätt? Hur skulle det kunna se ut? Vad är det som jag ser? Vilka glasögon har jag? Vilka tidigare erfarenheter har jag som påverkar mitt sätt att tolka material. När Du analyserar fritid bör alltid variablerna genus, etnicitet, klass, geografisk tillhörighet och ålder vara i åtanke. Att analysera innebär att fördjupa förståelsen för ett sammanhang genom att väva ihop teori och praktik. Syftet är att teori och praktik ska gå hand i hand. Kursen strävar efter att ge teoretiska verktyg för att analysera fritidsvetenskapens praktik. Analysen är alltid en del av examinationen. Ett arbete utan analys blir inte godkänt. Analysen skall hela tiden referera till litteratur. Examinationen berör kvalitén på analysen och omfattning. Kursen innehåller en begränsad mängd obligatorisk kurslitteratur. Det är ett medvetet val eftersom det kan vara lärorikt och inspirerande att själv få söka litteratur. Det är därför viktigt att ni aktivt hänvisar till den egna litteraturen eftersom det är ett kriterium för att bli godkända. Ibland rekommenderar vi att Ni läser viss litteratur men mycket handlar om att 5

6 själv hitta relevant litteratur. Den litteratur vi har som obligatoriskt motsvarar ca 7,5 poäng, då förstår Ni att övrig 75% av litteraturen har Ni valfrihet över. Utställningsmaterial som examination Utställningsmaterial kan, bara för att ge några exempel, vara att producera en folder, att visualisera ett material som en affisch/poster eller att spela in en video. Glöm inte analysen. Vi kan tänka oss att någon vill göra detta tillsammans med någon annan kursdeltagare. I sådana fall vill vi att Ni kommunicerar detta med kursledningen. Tonvikt kommer att ligga på hur du analyserar och skapar förståelse för det producerade materialet. Materialet kan läggas ut via Fronter, skickas via e-post eller vanlig post. Lycka till i kursen! Kursledningen: Lisbeth Lindström Examinationsuppgifter Vad är fritid? Fritidens betydelse för individen, olika grupper och samhället. Fritiden idag och igår. 1a) Presentation av dig själv Berätta kortfattat om dig själv och din fritid. Bifoga en bild och lägg in brevet i Fronter Arkiv, mappen märkt Studenter berättar senast den 7/9 (både hel- och halvfart). Att uppgiften är löst enligt ovan. 1b) Jag och Fritiden (3 p) Vi är intresserade av att få veta din syn på fritid, vad du gör på din fritid och vad fritiden betyder för dig. Skriv ett brev och presentera dig själv, berätta om din fritid och analysera den med hjälp av kurslitteraturen. Lägg in ditt brev i Fronter Inlämningar Jag och Fritiden. Arbetet lämnas in den senast den 14/9 (helfart), 21/9 (halvfart). Berggren, L(2000). Fritidskulturer. Lund: Studentlitteratur. ISBN (kapitel 1) 6

7 Friberg, S, Jonsson M-L (1999).Fritidskunskap. Stockholm: Liber ISBN X. Haglund, Björn(2001:13). Fritidsvetenskap. En kunskapsöversikt. Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik. IPD-rapporter Nr 2001:13. ISSN X. Lindstrom, L (2006). Fritidssektorn en statliga utmaning, sid Licentiatsavhandling Luleå tekniska universitet. Finns som PDf-fil. Presenterat sin syn på fritid. Analyserat begreppet fritid utifrån olika fritidsforskares synsätt. Gjort tydliga kopplingar till kurslitteraturen. Gjort en fördjupad analys av fritidsbegreppet. Gjort en fördjupad analys av den egna fritiden kopplat till kurslitteraturen. 2) Debattera på nätet (1,5 p) Debatter, diskussioner och samtal som är relevant för ämnet pågår ständigt. Välj en debatt som berör dig och diskutera detta i diskussionsforum. Nyttja varandras erfarenheter och kunskaper och fördjupa frågan och perspektivet. För att bli godkänd på uppgiften skall du ha initierat 2 debatter/diskussioner/samtal och aktivt deltagit i lika många. Detta ska vara klart 21/9 (helfart) 5/10 (halvfart). Att uppgiften är löst enligt ovan. 3) Fritid ur ett idéhistoriskt perspektiv i relation till samtid (3p) Fritiden har historiskt sett olika ut för människor. Belys detta på ett eget valt spännande sätt. Tips kan vara intervjuer mellan generationer, studera rörelser förr och nu osv. Analysera och skapa en förståelse för olikheterna genom att obligatoriskt relatera till litteraturen. Arbetet skall vara skrivet enligt rapportens form, Ert syfte med arbetet skall framgå, vilken metod som Ni har använt, vad Ni kom fram till, och en diskussions- och analysdel. Rapporten läggs in i Fronter Inlämningar Fritid ur ett idéhistoriskt perspektiv i relation till samtid senast den 5/10 (helfart) 2/11(halvfart). Berggren, L(2000). Fritidskulturer. Lund: Studentlitteratur. ISBN (kapitel 2 och 9) Olson, H- (1993). Fritidens idéhistoria ur ett framtidsperspektiv. Stockholm: Institutet för fritidsvetenskapliga studier. ISBN Friberg, S, Jonsson M-L (1999). Fritidskunskap. Stockholm: Liber ISBN X.(kap 6) 7

8 Belyst fritid ur ett idéhistoriskt perspektiv Angett tydligt syfte och metod Gjort koppling till kurslitteraturen Arbetet är skrivet helt enligt rapportens form. Gjort en fördjupad analys med utgångspunkt i variablerna genus, etnicitet, klass, geografisk tillhörighet och ålder. Fritidens roll i dagens samhälle, organisation och förutsättningar I detta moment kan du välja mellan dessa två alternativ: 4a) Organiserad Fritid(6 p) Vi är intresserad av att få ta del av din kommun/ort eller regions utbud av fritidsrelaterade produkter och tjänster inom den kommersiella, offentliga, och ideella sektorn. Vad händer i kommunen, regionen eller på orten? För att inte arbetet ska bli för stort kan det vara bra att först göra en översiktlig presentation av den valda kommunen/regionen/orten för att sedan fördjupa sig i en sektor mer grundligt. Perspektivet kan exempelvis vara ungdomar, motionärer, damfotboll, extremsporter, festivaler, kulturutbud, kvinnoidrott etc. När du vet vilken kommun/region/ort och vilket perspektiv du vill använda lägger du in detta som ett meddelande under Diskussion i Fronter. Skulle någon annan student gjort ett liknande val, måste du byta kommun/region/ort eller förändra perspektivet. Gör en analys och fördjupa förståelsen (se analys i introduktionen.) Arbetet ska vara skrivet enligt rapportens form och inlagd i Fronter Inlämningar Organiserad Fritid senast den 2/11 (helfart) 16/12 (halvfart). Rekommenderat omfång 8-10 sidor text. Innan läsperiodens utgång(helfart) eller terminens utgång(halvfart) skall du granska en av de andra rapporterna och kommentera denna. Kommentaren inlämnas i Fronter Inlämningar Kommentarer till Organiserad fritid senast den 6/11 (helfart) 21/ (halvfart). Dessa kommer sedan att läggas ut i Arkiv för att ni ska få möjlighet att ta del av varandras reflektioner. Giddens, A. (2005). Sociologi. Lund:Studentlitteratur ISBN O Dell, T. (2002). (red). Upplevelsens materialitet. Lund: Studentlitteratur. Jacobsen, DI. (1998). Hur moderna organisationer fungerar. Lund: Studentlitteratur ISBN Mossberg, L. (2003). Att skapa upplevelser - från OK till WOW. Lund: Studentlitteratur Nilsson, P (1998). Fritid i skilda världar. Stockholm: Ungdomsstyrelsen. ISBN SOU (1996:3). Fritid i förändring om kön och fördelning av fritidsresurser. Stockholm.ISBN

9 Torkildsen, G (2003). Leisure and recreation management. Fourth edition. London. ISBN X. Gjort en översiktlig presentation av sin kommun/region och det valda perspektivet Skrivit arbetet enligt rapportens form. Gjort en analys och relaterat till två av böckerna i momentets kurslitteratur. Granskat och kommenterat en av de andra rapporterna. Gjort en fördjupad analys relaterat till minst tre av böckerna i momentets kurslitteratur. 4b) Organiserad Fritid (3 p) Vi är intresserad av att få ta del av din kommun/ort eller regions utbud av fritidsrelaterade produkter och tjänster inom den kommersiella, offentliga, och ideella sektorn. Vad händer i kommunen, regionen eller på orten? För att inte arbetet ska bli för stort kan det vara bra att först göra en översiktlig presentation av den valda kommunen/regionen/orten för att sedan fördjupa sig i en sektor mer grundligt. Perspektivet kan exempelvis vara ungdomar, motionärer, damfotboll, extremsporter, festivaler, kulturutbud, kvinnoidrott etc. När du vet vilken kommun/region/ort och vilket perspektiv du vill använda lägger du in detta som ett meddelande under Diskussion i Fronter. Skulle någon annan student gjort ett liknande val, måste du byta kommun/region/ort eller förändra perspektivet. Gör en analys och fördjupa förståelsen (se analys i introduktionen.) Arbetet ska vara skrivet enligt rapportens form och inlagd i Fronter Inlämningar Organiserad Fritid senast den 19/10 (helfart) 25/11 (halvfart). Rekommenderat omfång 4-5 sidor text. Gjort en översiktlig presentation av sin kommun/region och det valda perspektivet Skrivit arbetet enligt rapportens form Gjort en fördjupad analys relaterat till två av böckerna i momentets kurslitteratur. Giddens, A. (2005). Sociologi. Lund:Studentlitteratur ISBN Jacobsen, DI. (1998). Hur moderna organisationer fungerar. Lund: Studentlitteratur ISBN Mossberg, L. (2003). Att skapa upplevelser - från OK till WOW. Lund: Studentlitteratur Nilsson, P (1998). Fritid i skilda världar. Stockholm: Ungdomsstyrelsen. ISBN

10 2 SOU (1996:3). Fritid i förändring om kön och fördelning av fritidsresurser. Stockholm.ISBN Ungdomskulturer och gruppbildande (3 p) Läs böckerna Ungdomar i Vardagens väv och AlieNation is My Nation och författa fem övergripande frågor till varje bok. Lägg in dessa i Fronter Arkiv Frågeställningar under mappen märkt med boktiteln, senast den 16/3(heltid) 16/5(halvtid). Välj sedan fem andra frågor till varje bok och besvara dessa. Lägg in svaren i Fronter Inlämningar Svar på frågeställningar senast den 2/11 (helfart) 9/ (halvfart) Skrivit frågor till båda böckerna på ett sådant sätt att det framgår att du tagit del av litteraturen. Besvarat frågorna och analyserat dem med hjälp av litteraturen. Kriterier för betyget Väl Godkänd Uppfyllt kriterierna för betyget godkänd. Inlämnat arbetet i tid och gjort en fördjupad analys av frågeställningarna. Peterson, A.,Svensson,LG., Addo,T(2003). Ungdomar i vardagens väv. Lund:Studentlitteratur Sernhede, O(2002). AlieNation is My Nation. Uddevalla:Mediaprint 5) seminarium i chatrum (1,5 p) Läs boken Utanförskap och gemenskap av Leif Mathiasson (red). Olika tidpunkter för chatten kommer att erbjudas i Fronter. När ni läst boken anmäler ni er till ett litteraturseminarium och kursledningen sätter då ihop grupperna. Frågeställningar till diskussionerna kommer att läggas ut i förväg i Fronter. Mathiasson, L (2004). Utanförskap och gemenskap en antologi om rasism, mångkultur och religion. Stockholm: Lärarförbundet. ISBN Deltagit aktivt i chat För helfartsstudenter skall detta vara klart senast den 6/ och för halvfartsstudenter senast den 21/ Ledarskap och organisation av människors fritid(7,5 p) 6) Ledarskap(6 p) Hur utövas ett bra ledarskap i fritidsmiljöer? Vilka är ledarskapets olika villkor och funktioner? Vilka olika ledarstilar finns det? Vad innebär ett demokratiskt ledarskap? Vad tycker du är viktigt för ett bra ledarskap? Använd gärna ett eget exempel som berört dig, 10

11 upplevd eller en återberättad händelse. Analysera händelsen och presentera detta på ett valfritt sätt och knyt an litteratur. Det finns verkligen en uppsjö av litteratur när det gäller ledarskap det är bara att botanisera fritt. Skriv ett paper på 5-7 sidor, som skall vara färdigt senast den 30/11 (helfart) 8/ (halvfart). Lägg in arbetet i Fronter Inlämningar Ledarskap. Stelter, Reinhard (red) (2003). Coaching Lärande och utveckling. ISBN Malmö: Liber Ekonomi. Tebelius Ulla(2001). Demokrati som procedur eller engagemang, högskolan i Halmstad, Högskolan i Halmstad. (hämtas på nätet Ahltorp, Birgitta (1998). Rollmedvetet Ledarskap, om chefsroller och ledningsstilar i strategisk samverkan. Malmö: Liber Ekonomi.ISBN X. Maltén, A (1998). Kommunikation och konflikthantering en introduktion. Lund: Studentlitteratur. ISBN Maltén, A (1992). Grupputveckling inom skola och andra arbetsplatser. Lund: Studentlitteratur. Svedberg, L (2003). Gruppsykologi om grupper, organisationer och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. Thylefors, I (2004). Ledarskap i vård, omsorg och utbildning. Stockholm: Natur och kultur. ISBN Presenterat några olika ledarstilar och granskat dess villkor och funktioner Skrivet ett paper där syfte, metod och analys/diskussion framgår. Gjort tydliga kopplingar till minst tre av momentets kurslitteratur. Gjort en fördjupad analys enligt kursuppgiften 7) seminarium samt debatt i Diskussionsforum(1,5 p) a) Läs boken Finna Flow, den vardagliga entusiasmens psykologi. Denna uppgift examineras genom aktivt deltagande i Diskussion under veckorna (heltid) 8-9 (halvtid). b) Läs i boken Fritidskulturer kapitel 5 samt i boken Bärande relationer kapitel 2 och 3 och skriv sedan en läslogg som läggs in i Arkiv Läsloggar under vecka 50 (heltid) vecka (halvtid) Berggren, L(2000). Fritidskulturer. Lund: Studentlitteratur. ISBN Csikszentmihily, M (1999). Finna Flow, den vardagliga entusiasmens psykologi. Stockholm: Natur och kulutr. ISBN Laxvik, Thorsten (2001), Bärande relationer : normativ rapport om förutsättningar för goda möten i öppen verksamhet på fritidsgård / Thorsten Laxvik ; med texter av: Bim Hallberg, 1:upplagan, Stockholm, ISBN

12 Att studenten deltagit i debatten kring boken Finna Flow samt skrivit läslogg på de andra böckerna. Fritidsmiljöer för utveckling och lärande(7,5p) 8) Välj mellan dessa uppgifter, när du gjort dina val skall momentet omfatta 7,5 poäng. Nummer ett här nedan är obligatorisk för alla och den uppgift som Ni börjar med, den skall vara klar den 21/12 (helfart) 23/3 (halvfart). Därefter väljer Ni två av de andra uppgifterna, vilka skall vara klara den 19/1 (helfart) 3/ (halvfart). 1) Välj en utgångspunkt som berör dig gällande fritiden. Skriv ett debattinlägg där den tänkta slutversionen skall publiceras i valfri press som insändare/artikel. Undersök förutsättningarna för att kunna publicera den i den avsedda pressen. Fila på den och låt gärna de övriga i kursen läsa den när den enbart är som arbetsmaterial, lägg in den i ett tidigt skede under diskussionsforumet: Utkast, där kan vi använda varandra som bollplank. Kursledningen vill godkänna den innan publicering. Kommunicera också på Fronter Diskussion var du har tänkt att publicera insändaren/artikeln. Det skall bli spännande!! (1,5 poäng). 2) Inlämnas senast den 21/12 (helfart) 23/3 (halvfart) i Fronter Inlämningar Fritidsmiljöer. Skrivit en insändare/artikel som med justeringar kan publiceras i valfri press. Skrivit en debattartikel av god kvalitet som utan större justeringar kan publiceras i valfri press. 3) Fördjupa dig i en fritidsarena/aktivitet som du tycker är intressant. Presentera materialet som en folder eller liknande. Ett tips är att här höra om det finns intressenter av en folder i din kommun från någon förening, förbund eller liknande. (3 poäng). Inlämnas på Fronter Inlämningar. Fördjupat sig i en fritidsarena/aktivitet och visat på dess innehåll och uppgift. Redogjort materialet på ett överskådligt och informativt sätt anpassat till en tänkt målgrupp. Ytterligare utvecklat materialet avseende layout och design. 12

13 4) Fritid kopplat till samtidens idéströmningar. Använd en musiktext, film, bok e dyl och analysera vad den ger uttryck för. Relatera detta till relevant litteratur och tidsanda. Undersök gärna om det finns någon intressent för det material som du kommer att analysera. Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, Textens mening och makt, Bergström, G och Boréus, K Studentlitteratur 2000 kan med fördelas användas som analysverktyg. (3 poäng). Inlämnas på Fronter Inlämningar Fritidsmiljöer. Valt en musiktext/film, bok e dyl och analyserat den med avseende på budskap, miljö, tidsanda, målgrupp, karaktärer osv som passar det som valts att analyseras. Fördjupad analys och med en tydlig presentation av den analysmodell som valts. 5) Perspektiv på IKT(informations- och kommunikationsteknik och lärande. Analysera utifrån valfri litteratur och egna erfarenheter informations- och kommunikationsteknik som ett redskap i samhället. Fundera över dess brister och förtjänster.(3 poäng). Inlämnas på Fronter Inlämningar Fritidsmiljöer. Presenterat det valda områdets framväxt och utveckling. Analyserat dess brister och förtjänster på ett övergripande sätt. Fördjupat och utvecklat analysen genom att blicka framåt. 6) Fritiden medverkar till tillväxt och har många utvecklingsmöjligheter. Beskriv och analysera vilka utvecklingsmöjligheter som Du, utifrån Dina egna erfarenheter, anser finns i fritid som tillväxtfaktor. Analysen skall också ske utifrån valfri litteratur/rapport. (3 poäng). Inlämnas på Fronter Inlämningar Fritidsmiljöer Beskrivit och analyserat några framtida utvecklingsområden för fritid. Presenterat arbetet i ett paper omfattande ca 3-4 sidor. Kriterier för Väl godkänd Fördjupat analysen samt skissat på ett eget utvecklingsområde. 7) Eget förslag i samråd med kursledningen. Inlämnas på Fronter Inlämningar Fritidsmiljöer (7,5 p) 13

14 /Väl godkänd Bedöms individuellt utifrån uppgiften Hur man skriver en debattartikel/insändare respektive en bokrecension finns inlagda som bilagor i Arkiv. 14

15 15

Hej och välkomna till Europakunskap!

Hej och välkomna till Europakunskap! Hej och välkomna till Europakunskap! Kursen Europakunskap är en statsvetenskapskurs. Statsvetenskapliga perspektiv dominerar kursen, men även vi använder oss även av historiska, ekonomiska, geografiska

Läs mer

Programutveckling med Java 7.5 p, ht 2007 (D0019N) STUDIEHANDLEDNING - ALLMÄN INFORMATION

Programutveckling med Java 7.5 p, ht 2007 (D0019N) STUDIEHANDLEDNING - ALLMÄN INFORMATION Programutveckling med Java 7.5 p, ht 2007 (D0019N) STUDIEHANDLEDNING - ALLMÄN INFORMATION Hej, jag heter Ingela Johansson och hälsar dig välkommen till kursen Programutveckling med Java. Den är på 7.5

Läs mer

Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola.

Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Förskollärarprogrammet på distans. Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola. 1 Innehåll INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR I

Läs mer

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012 Stockholms Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Christer Langström Ingrid Hultén Tfn. 08 1207 63 79 christer.langstrom@edu.su.se 08-1207 63 66 ingrid.hulten@edu.su.se Studiehandledning

Läs mer

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011

Studiehandledning för kursen UC419F. Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare. 7,5 hp distans. Våren 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik Studie- och yrkesvägledarprogrammet Marie Andersson Studiehandledning för kursen UC419F Handledarutbildning för studie- och yrkesvägledare

Läs mer

Studiehandledning för kursen - Undervisning och lärande för hållbar utveckling, 7,5 hp

Studiehandledning för kursen - Undervisning och lärande för hållbar utveckling, 7,5 hp Studiehandledning för kursen - Undervisning och lärande för hållbar utveckling, 7,5 hp Kursen ges helt på distans vilket betyder att vi endast kommer att mötas på internetbaserade media. Det övergripande

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff 24 mars 2015 Sanna Gunnarsson & Malin Andersson Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner Detta har vi gjort Varför finns dagens hållbarhetsproblem?

Läs mer

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014

Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014 Sociologiska Institutionen Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014 Socionomprogrammet med huvudområde socialt arbete Programkod 2SC118, Delkurs 3, vecka 45-03, 13 hp Kursansvarig:

Läs mer

Frontermanual för Rektorsprogrammet

Frontermanual för Rektorsprogrammet Frontermanual för Rektorsprogrammet Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2010-04-27 Version: 1.0 1 Innehållsförteckning Vad är Fronter?... 3 Vilka behörigheter

Läs mer

Studiehandledning - allmän information D0020N - Utveckling av informationssystem

Studiehandledning - allmän information D0020N - Utveckling av informationssystem Studiehandledning - allmän information D0020N - Utveckling av informationssystem I den här delen har vi lagt allmän information som rör kursen D0020N Utveckling av informationssystem. Under kursens gång

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 7.5 hp, 2013.

Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 7.5 hp, 2013. Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 7.5 hp, 2013. En kurs i samarbete med Umeå Universitet. Designad för pedagoger i Mölndals stad. 2 Välkommen till kursen Kursen behandlar pedagogisk

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

Välkommen till kursen i fritidsvetenskap!

Välkommen till kursen i fritidsvetenskap! Institutionen i Skellefteå Lisbeth Lindström Juli 2007 Välkommen till kursen i fritidsvetenskap! Först av allt hälsar vi dig varmt välkommen till Luleå tekniska universitet, Institutionen i Skellefteå

Läs mer

KRIG OCH KONFLIKTER I VÄRLDEN

KRIG OCH KONFLIKTER I VÄRLDEN KRIG OCH KONFLIKTER I VÄRLDEN Två skriftliga redovisningar och en muntlig redovisning I momentet Krig och konflikter i världen kommer vi att se närmare på vilka aktörer som finns i det internationella

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

STUDIEHÄFTE FÖR DELKURS 1. "LEDARSKAP I SAMVERKAN", 7,5 högskolepoäng

STUDIEHÄFTE FÖR DELKURS 1. LEDARSKAP I SAMVERKAN, 7,5 högskolepoäng LINNÉUNIVERSITETET Programmet för Ledarskap och organisation 1LO100, 1-30 högskolepoäng Distans Läsåret 2011-2012 STUDIEHÄFTE FÖR DELKURS 1 "LEDARSKAP I SAMVERKAN", 7,5 högskolepoäng 1 CENTRALA MOMENT...

Läs mer

Studiehandledning för PDG482 Elevers grundläggande matematiklärande Distanskurs

Studiehandledning för PDG482 Elevers grundläggande matematiklärande Distanskurs Studiehandledning för Elevers grundläggande matematiklärande Distanskurs - Varför håller du boken så långt ifrån dej? - Läser på distans, vettu! Välkommen till Institutionen för didaktik och pedagogiska

Läs mer

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp

Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Stockholms universitet ht 2013 Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning: Didaktiska perspektiv på lärande, 7,5 hp Inom kursens ram erbjuds fem undervisningstillfällen. Vid det första

Läs mer

Studieguide till Matematik för F 3, kurs 4 Vt 2016

Studieguide till Matematik för F 3, kurs 4 Vt 2016 Umeå Universitet NMD Naturvetenskapernas och matematikens Didaktik Studieguide till Matematik för F 3, kurs 4 Vt 2016 6MN025 Kursnamn: Matematik för åk F 3, kurs 4, 7,5 hp Termin: V 16 Kurskod: 6MN025

Läs mer

Studiehandledning Ledarskap och vårdutveckling 7,5hp Leadership and care development 7,5 credits

Studiehandledning Ledarskap och vårdutveckling 7,5hp Leadership and care development 7,5 credits Studiehandledning Ledarskap och vårdutveckling 7,5hp Leadership and care development 7,5 credits Examinator Margaretha Pejner margaretha.pejner@hh.se Kursmål Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Kunskap

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Grundkurs ordbehandling i MS Word 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier

Läs mer

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Matematikens didaktik för senare skolår och gymnasiet, kompletteringskurs 15 hp Ht 2013 130811 1 / 6 Innehållsförteckning Lärare, kursansvarig och administrativ

Läs mer

Välkommen till Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering 180 högskolepoäng Distans helfart

Välkommen till Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering 180 högskolepoäng Distans helfart OBS! Detta brev gäller under förutsättning att du är antagen och har tackat ja till din plats på studera.nu, alternativt är antagen i 2:a urvalet. Karlskrona 2010-06-15 Välkommen till Folkhälsovetenskap

Läs mer

Schema för kursen integration och mångkulturell sociologi

Schema för kursen integration och mångkulturell sociologi Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, Schema för kursen integration och mångkulturell sociologi 6 + 6 (hp) uppsats Undervisningsperioden: våren 2009 Delkurs 1, 14/4 11/5. Delkurs 2. 11/5

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Kopparberg IT 2012-06-18. Studiehandledning för kurs: Grundkurs ordbehandling i MS Word 2007, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier två

Läs mer

Praktik med examensarbete i idrottspedagogik

Praktik med examensarbete i idrottspedagogik Kursplan Uttagen: 2014-09-19 Praktik med examensarbete i idrottspedagogik Placement with Bachelors Essay in Sport Education 15.0 högskolepoäng Kurskod: 2IP022 Inrättad: 2009-05-28 Inrättad av: Programkommittén

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 15 hp, 2012.

Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 15 hp, 2012. Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 15 hp, 2012. En kurs i samarbete med Umeå Universitet. Designad för pedagoger i Mölndals stad. Välkommen till kursen Pedagogisk dokumentation med

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik

Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Hanna Karlsson Mimmi Malmer hanna.karlsson@edu.su.se mimmi.malmer@edu.su.se Studiehandledning Det professionella samtalet

Läs mer

Kursansvarig: Margareta Kesselberg, Rum: B320, Tel: 018-471 10 18, E-post: margareta.kesselberg@dis.uu.se

Kursansvarig: Margareta Kesselberg, Rum: B320, Tel: 018-471 10 18, E-post: margareta.kesselberg@dis.uu.se Kursinformation Välkommen till delkursen i Planerad kommunikation (5p) som ges inom ramen för MKV A. Kursen ger en introduktion till informationshanteringen hos organisationer och företag. Den ger grundläggande

Läs mer

Välkommen till Linköpings universitet!

Välkommen till Linköpings universitet! Välkommen till! Med detta brev vill vi hälsa dig välkommen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp vid. Vi är glada för att du har valt att studera till lärare. Mitt namn är och jag är Programansvarig utbildningsledare,

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 170125 Akademin för Lärande Humaniora och Samhälle Mia Paulsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering

Läs mer

Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00

Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00 Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00 Välkommen! Välkommen till kursen Distansutbildning 5p. Under hösten kommer vi att träffas vid ett tillfälle och detta tillfälle är obligatoriskt. Tidpunkt: Fredag

Läs mer

Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp

Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp Institutionen för beteendevetenskap och lärande Vuxenpedagogik, grundkurs, 15hp HT-2016 Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp Ansvarig lärare: Karolina Muhrman karolina.muhrman@liu.se

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206)

KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206) UPPSALA UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIONSVETENSKAP MEDIER OCH KOMMUNIKATION VETENSKAPSKOMMUNIKATION II, VT07 KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206) 2007-01-19 Syfte Delkursen syftar till

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Grundkurs kalkylering i MS Excel 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier

Läs mer

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Institutionen för arbetsvetenskap KURSPLAN XX5100 XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER. Kursguide: TY1114 Modern tyska i tal och skrift, 7,5 hp

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER. Kursguide: TY1114 Modern tyska i tal och skrift, 7,5 hp INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Kursguide: TY1114 Modern tyska i tal och skrift, 7,5 hp Att studera via nätet När man läser en nätkurs i ämnet tyska vid GU innebär det att det inte förekommer

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer

Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer Kursplan Uttagen: 2014-11-21 Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments 30.0

Läs mer

Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder

Projektledning - Avancerad Fördjupade modeller och metoder Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring x 150804 Frisläppt 1 Välkommen till kursen! 1 Vi som jobbar med kursen... 3 2 Beskrivning

Läs mer

Sociala problem, diskriminering och mobbning (7,5 hp)

Sociala problem, diskriminering och mobbning (7,5 hp) Stockholms universitet Specialpedagogiska institutionen 106 91 Stockholm www.specped.su.se Kurskod: UQ168F Sociala problem, diskriminering och mobbning (7,5 hp) Våren 2016 Kursansvarig: ulf.sivertun@specped.su.se

Läs mer

Introduktion till Fronter för lärare

Introduktion till Fronter för lärare Introduktion till Fronter för lärare Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och vilka verktyg det finns i kursrum och programrum. För mer information om de specifika verktygen hänvisas till

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

Kurs 5:2 Barn* i grupp, 7,5 poäng

Kurs 5:2 Barn* i grupp, 7,5 poäng Kurs 5:2 Barn* i grupp, 7,5 poäng Delkursbeskrivning Välkomna till kursen Barn i grupp. I den övergripande kursplanen beskrivs momentet på följande sätt: Delkursen skall ge grundläggande kunskaper om barns

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Sammanställning av kursvärdering Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner 15 HP, 2015 Cemus kurser har tillkommit på studentintiativ och leds av studenter. Kursutvärderingen är ett viktigt

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING för kursen

STUDIEHANDLEDNING för kursen Institutionen för Beteendevetenskap och lärande STUDIEHANDLEDNING för kursen 15 högskolepoäng (LATVB7) Halvfart/distans Vårterminen 2015 Leif Mideklint - 1 - INLEDNING Denna studiehandledning är avsedd

Läs mer

Studieguide Kvalitetsarbete genom aktionsforskning, inriktning mot integrering av nyanlända i skolan, ht 10-vt 11

Studieguide Kvalitetsarbete genom aktionsforskning, inriktning mot integrering av nyanlända i skolan, ht 10-vt 11 Studieguide Kvalitetsarbete genom aktionsforskning, inriktning mot integrering av nyanlända i skolan, ht 10-vt 11 Kursen Kvalitetsarbete genom aktionsforskning har fokus på verksamhetsutveckling. Den har

Läs mer

LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng

LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng Civics for Teachers in Secondary Schools, Unit 2: Society and Economy, 15 higher education credits Grundnivå

Läs mer

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet?

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Några samlade riktlinjer för Dig som studerar på våra kurser Varmt välkommen som studerande på någon av våra

Läs mer

Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform?

Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform? Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform? Annika Åström, Malin Seeger Linköpings universitet, 2004 En distanskurs i trafiksäkerhet I detta dokument beskrivs ett exempel på hur man kan utforma en

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Inlämningsverktyget i Fronter för lärare

Inlämningsverktyget i Fronter för lärare Inlämningsverktyget i Fronter för lärare I inlämningsverktyget kan du enkelt se vem som lämnat in ett arbete, när de har lämnat in och vilka filer de har lämnat in. Studenterna i kursen kan få påminnelser

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Kursinformation. Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016

Kursinformation. Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016 Kursinformation Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016 Kursansvarig lärare: Mathias Martinsson, e-post: mathias.martinsson@liu.se På kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys

Läs mer

Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits

Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits 1 av 6 Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits Högskolepoäng: 30.0 hp Kurskod: 2PE121 Ansvarig institution: Pedagogiska inst Datum för

Läs mer

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013 Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag Innehållsförteckning 1. Kursens syfte och mål...1 2. Omfattning...1 3. Kursens innehåll...1 4. Behörighet och antagning...1 5. Examination...2 6. Inlämning...2

Läs mer

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp)

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Ingela Bergmo Prvulovic Hanna Karlsson ingela.bergmo.prvulovic@edu.su.se hanna.karlsson@edu.su.se Studiehandledning Det professionella

Läs mer

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG527 Förskolebarns språkutveckling och lärande i matematik, 15 högskolepoäng Young children s language development and learning in mathematics, 15 higher education

Läs mer

Göteborgs Universitet Lärarprogrammet/fristående kurs PDG518. Studiehandledning i kursen UTOMHUSPEDAGOGIK PDG 518 Våren 2010

Göteborgs Universitet Lärarprogrammet/fristående kurs PDG518. Studiehandledning i kursen UTOMHUSPEDAGOGIK PDG 518 Våren 2010 Göteborgs Universitet Lärarprogrammet/fristående kurs PDG518 Studiehandledning i kursen UTOMHUSPEDAGOGIK PDG 518 Våren 2010 1 Kursens röda tråd Denna kurs har som syfte att du som blivande eller verksam

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Den fria tidens lärande

Den fria tidens lärande Huvudämne Den fria tidens lärande Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/bus I huvudämnet Fria Tidens Lärande utbildas man till en modern fritidspedagog som arbetar både i och utanför skolan.

Läs mer

Portfölj (portfolio), T1, Stadium I, Läkarprogrammet, Örebro Universitet. Portfölj. Termin 1, Stadium I

Portfölj (portfolio), T1, Stadium I, Läkarprogrammet, Örebro Universitet. Portfölj. Termin 1, Stadium I Portfölj Termin 1, Stadium I Portföljen i korthet (gäller samtliga terminer) Vad är en portfölj? Portfölj (portfolio) är ett redskap som du som student använder för att synliggöra din lärandeprocess och

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), Sociologi I, HT11 Delkursansvarig lärare Reza Azarian Rum B972 Tel. 16 31 91 Reza.azarian@sociology.su.se

Läs mer

Studiehandledning. Utbildning och arbetsmarknad i förändring, 7, 5 hp VT 2015 Kursansvariga: Christian Lundahl

Studiehandledning. Utbildning och arbetsmarknad i förändring, 7, 5 hp VT 2015 Kursansvariga: Christian Lundahl 1(5) Studiehandledning Utbildning och arbetsmarknad i förändring, 7, 5 hp VT 2015 Kursansvariga: Christian Lundahl Kursens huvudsakliga innehåll Kursen behandlar utbildningsväsendets och utbildningspolitikens

Läs mer

Utveckla din IT- kompetens

Utveckla din IT- kompetens Utveckla din IT- kompetens PIM www.pim.skolutveckling.se PIM PIM Praktisk IT och Mediekompetens Arbetar du i förskola eller skola och vill utveckla ditt arbete med IT i verksamheten? PIM - www.pim.skolutveckling.se

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning

Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning Institutionen för socialt arbete Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning Vårterminen 2011 Kursansvarig: Jörgen Lundälv December 2010 JL 1 Välkommen! Du hälsas

Läs mer

Interkulturell pedagogik, identitet och globalisering

Interkulturell pedagogik, identitet och globalisering Interkulturell pedagogik, identitet och globalisering Välkommen till höstens kurs! Startseminariet äger rum fredagen den 2/9 kl. 10.00-16.00 i sal I:206, I-huset, Campus Valla,. För att underlätta kommunikationen

Läs mer

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad Umeå Universitet Institutionen för omvårdnad Riktlinjer 2012-10-23 Rev 2012-11-16 Sid 1 (6) Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för

Läs mer

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan LÄRARHANDLEDNING LEDARSKAP OCH ORGANISATION ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB REDAKTION Anders Wigzell FORMGIVNING Eva Jerkeman PRODUKTION Adam Dahl ILLUSTRATIONER

Läs mer

Information om praktikkurser vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi

Information om praktikkurser vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Information om praktikkurser vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Praktikkurser på grundnivå GE5006 Praktik i geografi, 7,5 hp GE5007 Praktik i kvartärgeologi, 7,5 hp GE5008 Praktik i

Läs mer

Kursintroduktion M0024F

Kursintroduktion M0024F Kursintroduktion M0024F Kursansvarig: Thomas Ylvin, januari 2009 1. Datum för lektioner: Träff 1 Thomas Ylvin Torsdag 5/2 09-16.00 sal L-112 Innehåll: Grundläggande hantering av Photoshop, Friläggning,

Läs mer

SJSD13, III Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 3 (1 hp), ht 2014

SJSD13, III Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 3 (1 hp), ht 2014 SJSD13, III Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 3 (1 hp), ht 2014 Ansvariga för kursen: Marianne Ahlner Elmqvist och Petra Lilja Andersson Introduktion Välkommen till PEH-kursens

Läs mer

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen.

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen. Kursrapport Bakgrundsinformation Kursens namn: Bild och lärande: Visuella kulturer och kommunikation Termin: 1 Ladokkod: BL202C Kursansvarig: Bjørn Wangen Antal registrerade studenter: 26 Antal studenter

Läs mer

SOAA22, Socialt arbete: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Social Work: Level 2, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOAA22, Socialt arbete: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Social Work: Level 2, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAA22, Socialt arbete: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Social Work: Level 2, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans

Läs mer

Vi vill börja och hälsa dig välkommen till kursen i Medicinsk introduktion 30hp, vid Uppsala Universitet. Nedan finner du information om kursen.

Vi vill börja och hälsa dig välkommen till kursen i Medicinsk introduktion 30hp, vid Uppsala Universitet. Nedan finner du information om kursen. Institutionen för medicinsk cellbiologi, avdelningen för integrativ fysiologi Hej! Vi vill börja och hälsa dig välkommen till kursen i Medicinsk introduktion 30hp, vid Uppsala Universitet. Nedan finner

Läs mer

PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi. Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå

PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi. Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå Sociologiska institutionen Avdelningen för pedagogik PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå Postadress Box 114,221

Läs mer

Kursdokument Värdegrund och likabehandling i teori och praktik 7.5 hp

Kursdokument Värdegrund och likabehandling i teori och praktik 7.5 hp Kursdokument Värdegrund och likabehandling i teori och praktik 7.5 hp Kursens syfte är att fördjupa deltagarnas kunskaper inom området värdegrund med speciellt fokus på diskriminering, kränkning och mobbning

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Gör en innehållsförteckning på denna handledning samt sidnumrering. Sidnumreringen skall börja efter sidan innehållsförteckning, och ingen sidnumrering på litteraturförteckningen. Kopparberg IT 2012-06-18

Läs mer

Veckotema Kursöversikt Kurslitteratur Uppgift Vecka 19 Introduktion. Lyssnandets pedagogik, kap:

Veckotema Kursöversikt Kurslitteratur Uppgift Vecka 19 Introduktion. Lyssnandets pedagogik, kap: LEDARSKAP I PEDAGOGISKA MILJÖER, LPGAK 4 Vårterminen 2010 Distans Veckotema Kursöversikt Kurslitteratur Uppgift Vecka 19 Introduktion Måndag 10/5-10 kl. 9.00-10.30 Maria Hjalmarsson gör en introduktion

Läs mer

LEDARSKAP OCH ORGANISATION

LEDARSKAP OCH ORGANISATION LEDARSKAP OCH ORGANISATION Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Med hjälp av begrepp, teorier

Läs mer

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr.o.m. Höstterminen 2013 Poäng: Delkursen omfattar 3 hp Ansvarig lärare Thomas Florén, Fil

Läs mer

Välkommen till Yrkeslärarutbildningen

Välkommen till Yrkeslärarutbildningen Distansutbildning halvfart 2012-07-02 Välkommen till Yrkeslärarutbildningen Du är mycket välkommen till yrkeslärarutbildningen som bedrivs på halvfart och modifierad distans. Det betyder att du även har

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Studieguide och schema Makroekonomi och Arbetsmarknad

Studieguide och schema Makroekonomi och Arbetsmarknad Studieguide och schema Makroekonomi och Arbetsmarknad Struktur/upplägg våren 2013 Det övergripande syftet med kurserna är att ge en god förståelse för hur samhällsekonomin fungerar och utvecklas över tid.

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

KURSINFORMATION VT 2014 Livsfilosofi och det moderna samhället Livsfilosofi och det moderna samhället, 7,5 hp

KURSINFORMATION VT 2014 Livsfilosofi och det moderna samhället Livsfilosofi och det moderna samhället, 7,5 hp KURSINFORMATION VT 2014 Livsfilosofi och det moderna samhället Livsfilosofi och det moderna samhället, 7,5 hp Välkommen till en annorlunda och inspirerande kurs här på Cemus! Universitetsutbildningar och

Läs mer

5 I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande?

5 I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande? Kursvärdering Patent, varumärke och design - information som inspiration HT13 ÖVDFR1 10 hp Kursansvariga: Ingrid Johansson Rolf Hasslöw Antal registrerade studenter: 30 Antal besvarade: 7 Antodkända studenter

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 151006 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap Ht- 2015 Mia Paulsson maria.paulsson@hh.se

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN LRFP10, Fritidshem som social praktik för lärare i fritidshem, 7,5 högskolepoäng Leisure-time centers as social practice for children's leisure and learning, 7.5

Läs mer

Beteendevetenskap, 15 hp

Beteendevetenskap, 15 hp Sociologiska institutionen Beteendevetenskap, moment 1, 7,5 hp Ht 2013 Josefin Eman Sofia Norlund 2013-10-15 Studiehandbok för kursen: Beteendevetenskap, 15 hp Moment 1: Psykosocial arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete,

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), HT-15 Kursansvarig lärare Tiziana Sardiello Rum B944 Tel: 163164 E-mail: tiziana.sardiello@sociology.su.se

Läs mer