Föreningen för Svenska Gymnastikförbundets Gymnastikfolkhögskola u p a

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen för Svenska Gymnastikförbundets Gymnastikfolkhögskola u p a"

Transkript

1 Föreningen för Svenska Gymnastikförbundets Gymnastikfolkhögskola u p a Årsredovisning 2012

2 Styrelsens sammansättning Lars Bryntesson, ordförande Malin Eggertz Forsmark, vice ordförande Susanne Nibelius, ledamot Sissi Nobel, ledamot Sören Svensson, ledamot Ulrika Rylow Jonell, personalens val Sisko Jaber, personalens val Magnus Erstrand, VD Stefan Bengtsson, adjungerad Robert Bredberg, sekreterare Stephan Styfberg, adjungerad Cecilia Vähänikkilä, elevkåren t.o.m Alexandra Gryde, elevkåren t.o.m Rebecca Hedlund Larsdotter, elevkåren fr.o.m Revisorer Robert Dohrman, Dohrman Revision och Affärsutveckling, Kjell O Johansson, Arne Ström, suppleant Ombud Gymnastikförbundets styrelse, 8 andelar Riksidrottsförbundet, 1 andel SISU, 1 andel Valberedning Valberedningen har bestått av Gymnastikförbundets valberedning, Kjell Adolfsson ordförande, Gun Ståhl, Lena Grönberg, Andreas Getzman, Jim Salvin och Marianne Nyström, suppleant. Sammanträden Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden (protokoll nr ). Därutöver har styrelsen genom besök vid olika tillfällen bildat sig en god uppfattning om verksamheten på skolan. VISION Lillsved coachar för livet! VERKSAMHETSIDÉ Vårda och utveckla Sveriges ledande folkhögskola & mötesplats med inriktning på hälsa, idrott och coachande ledarskap. VÅRA LEDORD De sju ledorden som vi arbetat från tillsammans med hela vårt arbetslag är samtliga tydligt kopplade till det för Lillsveds utveckling avgörande mötet med både varandra och vår omvärld. Lillsveds värdeord för oss; Jag bidrar till öppenhet och trygghet genom att kommunicera på ett ärligt och tydligt sätt. Jag visar ansvar och respekt genom att se, bekräfta och vara delaktig i hela verksamheten. Jag visar engagemang genom positiv attityd, lyhördhet samt vara närvarande här och nu. Jag bidrar till utveckling genom att dela med mig och ta del av vår lärande organisation samt fokusera på omvärlden, så att vi är marknadsmässiga och deltar i omvärldens utveckling. Genom den hälsosamma miljön har jag möjlighet att bibehålla och förbättra min hälsa såväl mentalt som fysiskt. VERKSAMHET Lillsved, Idrottsfolkhögskolan ägs och drivs av Föreningen för Svenska Gymnastikförbundets Gymnastikfolkhögskola u.p.a. Verksamheten har under året indelats i följande områden; Långa kurser Distanskurser Samverkans kurser Ledarcenter, idrott och hälsa?? Kurs och konferens Turism Vandrarhem Lägerverksamhet 2

3 Inledning Folkhögskolans långa kurser som utgör Lillsveds kärnverksamhet omfattar från tolv veckor upp till fyra terminers studier. Antagning av nya studerande sker i huvudsak varje höst då merparten av kurserna startar men också till vårterminens och sommarens kurser. Antalet sökande fortsätter att öka med hälsolinjerna i täten. Internatets goda beläggning fortsätter även detta år. Distanskurserna har etablerats på en hög nivå i kvalitet och deltagande och seniorkursen. En ny distanskurs, Eventledare startade i januari och Idrottsmassörutbildningen gör uppehåll för utvärdering i samband med årsskiftet. Må Väl nystartade under höstterminen. Under år 2012 har följande kurser genomförts: Allmän linje Hälsa och Idrott, (1-2 årig). Utbildningen är till sin grundform ettårig med möjlighet att studera ytterligare ett år. En omarbetning av linjen gjordes till ht 2011 och under ht 2012 har linjen ytterligare utvecklats och etablerat sig. Linjen vänder sig i första hand till personer som är i behov av att erhålla grundläggande behörighet för vidare studier eller arbetslivet, men också till den som behöver komplettera sin tidigare utbildning.. Fokus ligger på personlig utveckling där inspiration och kraft hämtas i idrott och träning för att klara studierna och livets utmaningar. För grundläggande behörighet studeras följande kärnämnen; svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, historia och religion. Utbildningens profilämnen är; idrott, anatomi, fysiologi, näringslära, träningslära, beteende/psykologi samt pedagogiskt drama. Innehållet i de olika ämnena har i stor utsträckning styrts av deltagarnas egna behov och önskemål. Linjens omarbetning ledde till en integrering på prov med Idrottspedagoglinjen från ht Försöket fungerade till stor del som tänkt men fick ändå ingen fortsättning från ht Under antagningsarbetet till läsåret såg antagningsansvariga att rekryteringsläget var sådant att läget var gott för att återigen ha separata Idrottspedagog- och Hälsa och idrottsklasser. Den bedömningen har visat sig vara riktig och Hälsa och idrottsklassen är den bästa på många år. Allmän linje Idrottspedagog, (1 årig) Denna linje ger en gedigen ledarutbildning - såväl teoretiskt som praktiskt inom idrott och friluftsliv. Utbildningen betonar det praktiska och upplevelsebaserade lärandet. Den är särskilt lämplig för den som är intresserad av idrott och kanske redan har behörighet till högskolestudier, eller saknar något enstaka kärnämne. Utbildningen är också en möjlig fortsättning (år 2) på Hälsa och idrottslinjen. På Idrottspedagoglinjen betonas särskilt mycket ledarskap och personlig utveckling i samverkan med studiekamrater. Utbildningen är mycket lämplig som förberedelse för GIH (Gymnastik- och Idrottshögskolan) och yrken med ledarkrav bl. a inom idrott, skola, polis, militär och räddningstjänst. Under läsåret gjordes linjen om till två klasser där en tredjedel av varje klass utgjordes av studerande från Hälsa & Idrott. Från ht 2012 är Idrottspedagoglinjen åter en klass fristående från Hälsa och idrottslinjen - Liksom tidigare är också de studerande (ca 5-8 st) från Idrottspedagog, innebandy en integrerad del av linjen. Allmän linje Idrottspedagog, innebandy, (1 årig) Utbildningen har skapats i samarbete med Stockholms innebandyförbund och är en specialiserad variant av idrottspedagogutbildningen (se beskrivning och innehåll ovan). Deltagarna är integrerade i denna med specialisering mot innebandy med bl a Innebandy grundutbildning, Innebandyspelaren Grön, Innebandyspelaren 1 Blå 1-2. Hälsocoach PT och GTI, (1 årig) Utbildningen som nu är inne på den tredje kullen, har etablerat sig på en hög nivå i form och innehåll och lockar ojämförligt mest ansökningar av utbildningarna på Lillsved. Intressets storlek gör att två parallellklasser fortfarande genomförs. Det övergripande målet för utbildningen är att ge en helhetssyn på människans hälsa. Utbildningen syftar till att ge kunskaper för att kunna leda, planera, administrera och analysera hälsoarbete. Stor vikt läggs vid att leda anpassade motionsaktiviteter för såväl individ som grupp och att kunna informera om kost och andra viktiga livsstilsfrågor.. 3

4 Utbildningen har en tydlig branschinriktning och syftar till att deltagarna ska få en bred kompetens inom friskvårds-/ och wellnessbranschen. De studerande ska bli kompetenta och professionella Hälsocoacher, Personliga tränare - PT med möjlighet till PT-licens via Lillsved och Svenska Gymnastikförbundet samt certifiering via Branschrådet för hälsa (se nedan) och Gruppträningsinstruktörer - GTI. Stor vikt läggs vid förändringsarbete och mötet med individer och grupper. I arbetet utgår lärarna från ett entreprenöriellt lärande. Arbetssättet är projektinriktat och verklighetsförankrat och baseras på fyra teman under året (min hälsa, hälsoledarskap, andras hälsa och hälsocoach /hälsoentreprenör). Samarbetet med övriga friskvårdsskolor fortsätter genom att Lillsved tillsammans med ett tiotal andra skolor startat ett branschråd för hälsa. Lillsved har också under ledning av SIS Swedish Standards Institute tillsammans med ett flertal branschverksamma aktörer (bl a Ylab, Hälsoprofilinstitutet, GIH och konsumentverket) tagit fram en standard för personliga tränare och hälsotestare. Arbetet kommer att fortsätta med att en standard för Hälsocoacher tas fram under Hälsa och livsstil, (1 årig distanskurs) Utbildningen vänder sig till den som har erfarenhet/intresse av friskvårds, hälso- eller sjukvårdsarbete. T ex hälsopedagoger/ coacher, frisk/sjukvårdspersonal, FaR- ledare, hälsoinspiratörer eller liknande och som vill bredda och fördjupa sin kompetens inom området hälsa & livsstil. Under utbildningen har deltagarna s.k. närträffar på Lillsved kombinerat med studier på distans med handledning av lärarna och i samarbete med studiekamraterna. Studierna innehåller en inledningsträff om tre dagar och fem närträffar om två dagar. Träffarna är uppdelade på tre per termin. Övriga studier bedrivs som distansstudier på hemmaplan. Ett lärarteam ansvarar för kursens upplägg, innehåll och genomförande. Distansplattformen är folkbildningens egen via folkbildningsnätet och FirstClass. Studierna bedrivs med 50 % studietakt. Studieavbrott är vanligt i distanskurser. Detta gäller inte för Lillsveds distanskurser. Hög kvalitet och ett genomtänkt upplägg gör att studieavbrotten ligger på en nivå som är att jämföra med övriga långkurser på heltid. Hälsocoach, barn och ungdom, (1 årig distanskurs) Upplägget är likadant som för Hälsa och Livsstil. Utbildningen har som mål att deltagarna ska kunna skapa en hälsosam arena för barn och ungdomar på arbetsplatsen eller i den barngrupp man är ledare i. Målgruppen är personal i förskola och skola samt utbildade barn- och ungdomsledare. Bakgrunden till kursen är behovet av fortbildning inom bl. a förskola och skola som vid marknadsundersökningar visat sig vara stort. Problemet för målgruppen som till stor del är kvinnlig är att kunna ta ledigt för heltidsstudier. Lösningen för många av dessa är att deltidsstudera på distans. Studierna bedrivs med 50 % studietakt. Entreprenör inom idrott och hälsa, (1 termin distanskurs) Behovet att öka idrotts- och hälsoarbetares entreprenörskompetens har varit grundidén till utvecklandet av utbildningen. Utveckling och samverkan i kursen görs med MeraMål AB. Antalet genomförda kurser är nu uppe i 5 st med goda vitsord från deltagarna. Utbildningen syftar till att utveckla det personliga entreprenörskapet, hitta, sätta och nå mål, skapa ett affärsmässigt tänk samt utveckla den personliga marknadsföringen för att skapa ett framgångsrikt företagande. Utbildningen vänder sig till den som vill leva på att arbeta med idrott och hälsa samt vill lära sig använda praktiska verktyg och metoder för att lyckas som företagare inom branschen idrott och hälsa. Deltagarna kan tänka sig att starta eget eller har precis startat, men inte riktigt kommit igång - framför allt vill man nå bättre resultat inom sitt område. Studierna innehåller en inledningsoch en avslutningsträff om två dagar. Övriga studier bedrivs som distansstudier på hemmaplan med folkbildningsnätet som nav och Webbseminarier. Studierna bedrivs med 50 % studietakt. Idrottsmassör, (1 årig distanskurs) Utbildningen är en fördjupningsutbildning med specialisering mot idrottsmassör. Den vänder sig till utbildade och yrkesverksamma terapeuter t ex certifierad massör eller högre. Utbildningen genomförs i samarbete med Medicinskt Kursforum som sedan många år genomför Lillsveds sommarmassageutbildning. 4

5 Studierna innehåller 6 träffar om tre dagar och 2 intensivveckor på Lillsved. Övriga studier bedrivs som distansstudier på hemmaplan där tonvikten ligger på ett projekt som genomförs i en lokal idrottsförening. Deltagaren får en fördjupad kunskap om idrottens villkor på både elit- bredd- och motionsnivå. Vidare en bred kunskap om uppkomstmekanismer vid idrottsskador, undersöknings- och behandlingsmetodik samt rehabilitering. Dessa kunskaper kompletteras med träningslära, fysiska testmetoder, idrottsmetodik och kostens betydelse för prestation. Distansplattformen är folkbildningens egen via folkbildningsnätet och FirstClass. Studierna bedrivs med 50 % studietakt. Utbildningen gör ett uppehåll under 2013 för utvärdering. Må Väl seniorkurs Kursen är mycket omtyckt av både lärare och deltagare. Under våren vilade kursen för utvärdering och omarbetning. En nystart i samarbete med Värmdö församling gjordes sedan med många intresserade deltagare under höstterminen. Innehållet är varierat med praktiska och teoretiska moment. Målet är att ge deltagarna upplevelser och verktyg som ökar deras motivation och förmåga att själva ta hand om sin och andra seniorers hälsa på äldre dagar. Det sociala inslaget har varit stort för att bygga broar mellan deltagarna i det goda mötet. Deltagarna har varit översvallande positiva till kursen. I olika kursmoment praktiserar också idrottspedagoger och hälsocoacher som studerar på skolan genom att leda olika aktiviteter handledda av sina lärare. På så sätt har broar mellan generationerna byggts. Massageutbildning Under sommaren genomfördes en 9 veckors lång massageutbildning i samverkan med Medicinskt Kursforum. Kursen vänder sig till de som har en grundutbildning i friskvårdsmassage från t ex en folkhögskola och är en certifieringskurs för den som tänker sig gå vidare till en professionell yrkesbana som massör. Kurser för arbetslösa Samarbetet med CAS, Centrum för Arbete och Studier har förändrats under året. Den längre utbildningen tillsammans med CAS har upphört. I samarbetet med CAS kvarstår dock fortfarande att Lillsved genomfört kurser i simning och cykling för vuxna invandrare med goda resultat. Vi har ökat antalet friskvårdsdagar med kulturella inslag för denna grupp. I samtliga kurser är Lillsveds ambition att öka deltagarnas kunskaper om kostens och motionens betydelse för hälsan. Förstärkningsbidraget Antalet deltagare med läs- och skrivsvårigheter är fortsatt högt. Det har även blivit vanligare med deltagare med diagnostiserade osynliga funktionsnedsättningar. Deltagare med allmänt besvärlig bakgrund ökar också. Vi har i år ytterligare utökat tiden till mentorskap för alla lärare för att stärka det socialpedagogiska arbetet och coacha för livet. Varje lärare är mentor för ett visst antal studerande och coachar dessa under året. Deltagare med olika typer av funktionsnedsättningar, synliga såväl som osynliga, är i fortsatt stort behov av ökade lärarresurser. Lillsved söker därför varje år förstärkningsbidrag från Folkbildningsrådet för att på så vis kunna öka lärartätheten i undervisningen. Elevdemokrati Lillsveds långkursdeltagare har en egen studerandekår. Ordförande i kåren deltar i styrelsens möten. Skolans ledning träffar kårens representanter regelbundet under läsåret. Medlemskap ger de studerande möjlighet att utnyttja skolans lokaler på fritiden. Det finns ett internatråd som handhar frågor om boendet och ett matråd som behandlar frågor rörande mat och matsal. Linjerådet, med representanter från klassen och samtliga undervisande lärare diskuterar pedagogiska ärenden och utvärderar undervisningen i sin helhet. Lillsveds idrottsförening, LIF, är en förening som administrerar träningstider, arrangerar idrottsaktiviteter och bidrar med medel till startavgifter till olika tävlingar. Som medlem i LIF har man tillgång till idrottshallar och gym efter skoldagen. Både studerandekåren och Lillsveds IF har resurser från skolan i form av lärartimmar. 5

6 Lillsveds studeranderättsliga standard nu färdigställd och godkänd av folkbildningens studeranderättsliga råd (FSR). Standarden revideras sedan inför varje läsår. Ledarcenter och samverkan Ledarcentret utgör arenan för utbildningsverksamhet för idrotts- och hälsoledare. I enlighet med Lillsveds profil har ledarverksamheten inriktats mot samverkan dels med Gymnastikförbundet och andra specialidrottsförbund som har breddverksamhet dels med organisationer och personer med verksamhet eller intresse inom hälsoområdet. Gymnastikförbundet och Lillsveds gemensamma utvecklingsarbete har fortsatt med synkroniseringen av gymnastikens baskurser och Lillsveds ledarutbildningar och är nu väl etablerad. Lillsved har också en representant i huvudmannens pedagogiska råd. Utvecklingsmöten hos varandra samt Gymnastikens dag med information och aktiviteter på Lillsved i gemensam anda har liksom tidigare ägt rum under året. Vidare är pedagoger från förbundet fortsatt verksamma i Lillsveds Hälsocoachutbildning med inriktning mot barn och ungdomars hälsa. Ledarcentrets idrottsledardel samverkan med Gymnastikförbundet och dess distrikt, framför allt Gymnastikförbundet Öst, har fortsatt på sedvanligt sätt. Under juni/juli genomfördes 12 olika sommarkurser, bl a baskurs barn- och ungdom, Fristående steg 1 o 2, Gymmix (bas, gympa, funktionell träning, styrka & rörlighet, latin fusion, yoga, EFIT), Pilates mm. Kurserna har genererat sammanlagt 67 deltagarveckor. Under året i övrigt har följande kurser genomförts i samverkan med Gymnastikförbundet Öst: Baskurser barn och ungdom, trampett, tumbling, barn- och ungdomsledarutbildningar. 20 kurser har genomförts vilket genererat 243 deltagarveckor. Lillsveds idrottsledarcenter har också under verksamhetsåret fortsatt sin samverkan med Stockholms läns ridsportförbund och genomfört 9 ungdomsledarkurser (= 70 deltagarveckor). Bland övriga samverkansparter ser vi: Svenska castingförbundet, Värmdö IF, Svenska Skidförbundet, IS Linné, Nacka Wallenstam innebandy. Det mest populära temat på de flesta av dessa kurser är ledarskap ur olika perspektiv. Flera av våra lärare och deltagare på långkurserna får här möjlighet att visa sin kompetens liksom under föreläsningar i olika idrottsrelaterade ämnen. Verksamhet bedrivs både på och utanför Lillsved med aktivitetsdagar för företag, organisationer, förskolor och skolor samt entreprenörsprojekt med höstlov- sportlov- och fritidsaktiviteter för skolungdom i Värmdö kommun. Ledarcentrets hälsoinriktade del (Hälsocentret) har till uppgift att sprida kunskap om livsstilens och framförallt motionens och kostens betydelse för hälsan. Dels genom att utbilda ledare dels genom insatser på konferenser, friskvårdskurser och friskvårdsdagar samt ett årligen återkommande träningskonvent. Lillsveds lärare, deltagare och annan personal har därmed varit engagerade med föreläsningar och aktiviteter både med rubriken idrott samt hälsa under året. Kompetensen hos personalen ökar och våra studerande får möjlighet till viktig praktik. Fördelning av kurser och kursdeltagare Lillsved har haft 21 långa kurser varav 11 på distans. Av 465 deltagare var 344 kvinnor. 70 hade funktionshinder. Antalet deltagarveckor för långkurserna blev 6128 st. 54 kortkurser genomfördes under året med 1057 deltagare varav 824 var kvinnor. Det resulterade i 492 deltagarveckor. Summan av alla deltagarveckor blev 6620 st. Utveckling, kvalitet och arbetsmiljö Luleå tekniska universitet utbildar i Äventyrspedagogik (15 p) på olika orter i landet. Lillsved är nu en av de etablerade utbildningsplatserna i landet. Äventyrspedagogik innebär ett sätt att se på undervisning och lärande ur ett helhetsperspektiv, där hela människan har betydelse, och där kunskap och hälsa sätts i centrum. Det handlar inte om tips på aktiviteter, utan om en "hel pedagogik" som riktar sig till skolan, förskolan och fritis. Uppbyggnaden av utemiljöerna har fortsatt under året och utbildningsverksamheten har kommit igång med regelbundna kurser. Under sommaren färdigställdes den första etappen av Lillsveds nya utegym. Outdoor training har kommit med stor kraft de senaste åren och ett utegym har efterfrågats av utbildare, studerande och gäster. Det ökade kravet på säkerställd kompetens i friskvårds- och träningsbranschen har föranlett två viktiga samarbeten i kvalitets- licens/certifieringsfrågor. Lillsved har tillsammans med ett tiotal friskvårdsfolkhögskolor etablerat ett Branschråd 6

7 för hälsa folkhögskolor i samverkan där det tagits fram certifieringsanvisningar för PT, friskvårdsmassörer och kostrådgivare. Möjlighet att certifiera med branschrådets norm är möjligt från Lillsved har också under ledning av SIS Swedish Standards Institute tillsammans med ett flertal branchverksamma aktörer (bl a Ylab, Hälsoprofilinstitutet, GIH och Konsumentverket) tagit fram en SIS-standard för personliga tränare och hälsotestare. Arbetet kommer att fortsätta med att en SIS-standard för Hälsocoacher tas fram under Under året har en stor del av personalen deltagit i någon form av fortbildning. Datorkunskap 18 veckor, Gymnasial utbildning Värmdö, Coach to coach (ledarutbildning), Första hjälpen/hlr + AED (hjärtstartare) - några från samtliga arbetsgrupper ca 14 st, Miljö och hygien köket, Avantidagen (FBR, CSN, SCB, SPSM, FIN, Avanti), Avanti Bokningskurs, Rektorsutbildningens avslutande del Stephan. Hösten 2012, Avanti Skoladministration (Grund- och fördjupningskurs), Vuxenutbildningen Värmdö. Engelska grundkurs (till värdskapet). Vidare har personal under året bl a deltagit i seminarier och mässor. Lillsveds hemsida har fortsatt att utvecklas och också synkroniserats i innehåll med informationen som finns på folkhogskola.nu, studentum.se och i Lillsveds studeranderättsliga standard. Lillsved är nu lättare att hitta för gamla och nya gäster och studerande. Tillsammans med andra folkhögskolor deltog vi även i år i SACO-mässan, en viktig del i samarbetet inom regionen. Arbetet med att etablera vår fastslagna vision Lillsved coachar för livet har fortsatt. Målet är att visionen ska möta alla våra gäster och synas i alla våra utbildningar, konferenser, för övriga gäster och i det interna arbetet arbetskamrater emellan. Vi har fortsatt utvecklingen av vårt närområde och använder detta mer systematiskt då det nu finns ett antal väl markerade spår med utgångspunkt vid en spårcentral i anslutning till Herrgården. Äventyrspedagogikens områden är i drift liksom det nya utegymmet. Under personaldagar på Fagerudd, Djurönäset och Skevik. har under året, ledning och medarbetare under ledning av MeraMål AB arbetat hårt med Lillsveds utveckling mot framtiden där Lillsved med hjärtat i folkhögskolan och visionen Lillsved coachar för livet växer och utvecklas som en affärsdrivande verksamhet med värdegrunden fast förankrad i folkbildning, folkhälsa och idrotten. Arbetet för att implementera visionen i medarbetargruppen för att leva visionen fullt ut har alltså fortsatt. Därefter ska i ännu högre grad gäster och studerande omfattas av denna. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig del i arbetet på Lillsved. På återkommande arbetsplatsträffar diskuteras arbetsmiljöfrågor. Skyddsrond genomförs varje år med fokus på olika yrkeskategorier och under skyddsmöte diskuteras och upprättas ett åtgärdsdokument. Utvärdering och uppföljning Arbetet med utvärderingsplanen för de långa kurserna fortsätter efter beslutad plan beträffande såväl innehåll som tidpunkt för olika moment i utvärderingen. Den innehåller fortlöpande linjemöten med uppföljning och utvärdering av ämnen, projekt och tillval. Uppföljning av innehåll i kurser, arbetsmetoder utifrån deltagarsamtal, momentoch ämnesutvärderingar och lokala planer görs i slutet av terminerna. Den webbaserade utvärderingen (den sk Runöenkäten) har utvecklats vidare och är en allt viktigare del i utvärderingsarbetet över tid med möjlighet till jämförelser år från år med andra skolor och oss själva. Den genomförs av alla studerande samt lärarpersonalen. Avslutningsvis görs klassvis en pedagogisk utvärdering i slutet av läsåret. Dessa uppföljningar och utvärderingar ger underlag till förändringar och omfördelningar av timmar i profil- och gymnasieämnen. Kortkursernas utvärdering sker med hjälp av formulär utarbetat i samråd med samverkanspart. Utvärderingarna följs upp vid våra planeringsdagar under läsåret. Därutöver diskuteras kontinuerligt kurs- och skolrelaterade frågor under de varje vecka återkommande planeringseftermiddagarna med lärarna och på ttf-timmarna (timme till förfogande) med deltagarna. 7

8 Gemensamma aktiviteter Flera av våra gemensamma aktiviteter återkommer år från år. Här redovisas några: inskolningsdagar med diskussioner om vad det innebär att studera på folkhögskola, förhållandet till varandra och regelsystem (hänsyn, omsorg, ansvar). Andra exempel på schemabrytande aktiviteter är: Föreläsningar Utbyte med Bosöns idrottsfolkhögskola Luciafirande och julavslutning med inbjudna gäster Temadagar om demokrati, entreprenörskap, genus, funktionshinder och ätstörningar Lilla elevträffen med föregående års elever Gymnastikens dag med SvGF Lillsvedsdagen med Öppet hus och Stora elevträffen med jubilarer Vårfest med kursdeltagare och personal Kursavslutning Personaldagar Fastigheter Helrenoverat träaltan och ommålning övre balkongräcket på Äppelbo. Ommålning och inköp av nya- och begagnade möbler till Herrgårdens entréoch reception. Herrgårdens fasad har renoverats på vissa delar samt ommontering av brandstegen. I Idrottshuset har vilrummet fått nytt trägolv, målning av väggar och tak samt möblerats. Gymmet har utrustats med en dataprojektor till undervisning. Nytt proppskåp har installerats i gymnastiksalen. Nya högtalare till musikanläggningarna i både gymnastiksalen och bollhallen har köpts in. Idrottshallen, spinninglokalen och aulan har utrustats med nya headset. I aulan har monterats en ny dataprojektor. Nya madrasser, täcken och kuddar har köpts in till Parkens rum. Nya elpatroner till Parkens uppvärmningssystem. Ny luftvärmepump har installerats i östra vaktmästarbostaden. I Nyvarpsviken har en helt ny träbrygga byggts och ersatt den gamla. I Lillsvedsviken har flytbryggans förankringsanordningar besiktigats av dykare samt renoverats med nya förankringskättningar. Nytt ytskikt har lagts på taket till hus 6 i Elevbyn. Trädgårdsmästarbostadens trädgård har inhägnats med viltstängsel. Avloppspump i brunnen bakom Herrgården har bytts ut. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har utförts i Herrgården, Elevhemmet, villorna i Elevbyn och i Skolhuset. Förvaltning Fastigheterna är försäkrade i Länsförsäkringar. Försäkringen omfattar brand-, inbrotts- och vattenskadeförsäkring, avbrottsförsäkring, maskinförsäkring, hyresförlustförsäkring, ansvarsförsäkring för person- och sakskada, rättsskyddsförsäkring byggnad, Anticimex fullserviceavtal och därutöver vissa tilläggsförsäkringar. För egendomsförsäkringen är självrisken 20% av basbeloppet. Traktorer och bil är brand-, stöld- och trafikförsäkrade. Förutom kontinuerlig driftsöversyn har service efter beställning skett på Lillsveds värme- och ventilationssystem, råvattenpumpar, hydroforstation, kyl- och frysanläggningar, tvättmaskiner och torktumlare. Resultat från prov på dricksvatten från vattenverket och utgående vatten från reningsverket har rapporterats till bygg- och miljökontoret. Fritidshus Uthyrning har skett enligt följande: Enbacken Fam. Kihlmark Parkstugan Bo Johansson Chrisitiansborg Gunvor Lund Sjöstugan Café Sjöstugan, HB Stora Parkvillan Patrick Gallagher Trädgårdsmästarbostaden Janet Lindberg Arrenden Jaktarrende: Thomas Widlund Mark för radiotelefonmast: Tele 2, Telia Sonera, Telenor och Stockholms lokaltrafik P-platser: Robur Bilplatser i Lillsvedsviken 60 st Båtplatser i Lillsvedsviken 24 st Båtplatser i Nyvarpsviken 17 st 8

9 Personalbostäder Östra vaktmästarbostaden Ronald Sandberg Västra vaktmästarbostaden Sidh Amnuaiporn (Kvan) Skogsvillan Lars Olén Röda stugan Hans Olsson Västra Villan Sisko Jaber Ekonomi Den totala omsättningen uppgår till 26,6 mkr. Resultatet för 2012 ger ett överskott på 291 tkr. Intäkterna ökar med 224 tkr där statsbidraget minskar med 85tkr, medan landstingsbidrag ökar med 136 tkr och försäljning med 258 tkr. Kostnaderna ökar med 1 mkr varav personalkostnader ökar med 550 tkr, materialinköp med 226 tkr och övriga kostnader med 352 tkr, medan avskrivningarna minskar med 100 tkr. Av personalkostnadsökningen är ca 200 tkr en utökad satsning på personalutveckling. Årets resultat innebär att det egna kapitalet ökar till 11,9 mkr (44 % av balansomslutningen). Slutord År 2012 var ett jubileumsår för Lillsveds idrottsfolkhögskola. Den 15 oktober firades att det den dagen var exakt 75 år sedan den första vinterkursen startade på skolan. Dagen firades med pompa och ståt. En stor skara Lillsvedsvänner från i princip alla de 75 åren samlades och mindes och blickade framåt. Programmet för dagen bjöd bland annat på välkomsttal av både Gymnastikförbundets ordförande Malin Eggertz Forsmark och vd Magnus Erstrand. Gästerna bjöds även på strålande uppvisningar av Lillsveds studerande och de närliggande gymnastikföreningarna Värmdö Skärgårdsgymnaster och GK Värmdö. Dagen avslutades med dignande middagsbuffè som dukats upp i den anrika gymnastikhallen från Året i övrigt har starkt präglats av arbetet att med kraft påbörja och planera arbetet framåt med visionen Lillsved coachar för livet som ledstjärna. Under året har styrelsen antagit en treårig plan för fortsatt utvecklingen av den totala verksamheten ( ). Trots omfattande satsningar på både medarbetarutveckling och upprustning av fastigheten kan styrelsen även under 2012 redovisa ett positivt ekonomiskt resultat. ( kr/ kr bättre än budget) Efterfrågan på Lillsveds uppskattade utbildningar och kurser har varit hög under året. Vi kan även glädjande konstatera att graden av nöjdhet hos både studerande, kurs & konferensgäster och samarbetspartner varit hög under året. Styrelsen konstaterar vidare att potentialen att utveckla det vi redan idag gör bra, skapa nytt och locka nya samarbetspartners till oss är uppenbar. Vi inspireras av vår huvudman Svenska Gymnastikförbundets vision 2020 och låter fortsatta satsningar i varje steg genomsyras av ett modernt, hälsosamt och coachande ledarskap. Avslutningsvis vill vi rikta ett varmt tack alla Lillsveds medarbetare som även under år 2012 har gjort ett fantastiskt gott arbete och stått för ett utomordentligt gott värdskap. Styrelsen 9

10 Personal 2012 Pedagogisk personal Peter Lagerström Anne Dalén Finn Johannesson Rauno Juustovaara Per Lundberg Martin Nyman Ulrika Rylow Jonell Inger Schönning Henrik Österberg Värdskapet Märta Gustafsson, 50 % Ulla Peltomäki, 50% Daniel Hermanson Jill Widman, 80% Sören Svensson, ekonomiansvarig 25% Vaktmästeri Johan Rosén Torbjörn Åkerström Robert Karlsson Ronald Sandberg, arbetsledare Lokalvård Irina Demidova, 93,75% from 1/2 Parimaladevi Sinnathurai Ranka Todosisevic, 93% Ulla Peltomäki, 50% arbetsledare Kök Daniel Ekedahl, 87,5% from 16/8 Janet Lindberg Hans Olsson Amnuaiporn Sidh Shiva Kumar Chamlagai Sisko Jaber, arbetsledare Vandrarhem (1/6-31/8) Rebecca Larsdotter Hedlund Moa Svensson Ledning Stephan Styfberg, rektor Robert Bredberg, sälj- och servicechef, sekreterare i styrelsen Magnus Erstrand, VD 10

11 Föreningen för Svenska Gymnastikförbundets Gymnastikfolkhögskola U P A RESULTATRÄKNING NOT Belopp kkr Intäkter Statsbidrag Landstingsbidrag Försäljningsintäkter Övriga intäkter Kostnader Materialinköp Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar 4, Verksamhetens resultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Årets resultat

12 Föreningen för Svenska Gymnastikförbundets Gymnastikfolkhögskola U P A BALANSRÄKNING NOT Belopp kkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Lager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

13 Föreningen för Svenska Gymnastikförbundets Gymnastikfolkhögskola U P A BALANSRÄKNING NOT Belopp kkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Donationsfonden Inbetalda insatser 1 1 Reservfond Fritt eget kapital 8 Ändamålsbestämda medel Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga 13

14 Noter till Resultat- och Balansräkning Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade principer är oförändrade jämfört med föregående år. Alla belopp i efterföljande noter anges i kr om inget annat anges. Intäkter Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som har erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter i form av gåvor och bidrag intäktsföres som huvudregel när gåvan sakrättsligt är överförd. Om ett bidrag avser en bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Elevbyn avskrivs med 3% årligen av anskaffningsvärdet. Parken avskrivs med 1,5% årligen av anskaffningsvärdet. Övriga byggnader avskrivs med 5% årligen av anskaffningsvärdet. Inventarier skrivs av med 10-20% på anskaffningsvärdet. Lager Lager värderas, med tillämpning av först-in-först-ut-principen, till det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Fordringar Fordringar upptas till det belopp varmed de beräknas inflyta. Not 1 Statsbidrag I beloppet ingår ordinarie statsbidrag med kkr (fg år ) och särskilt statsbidrag med 317 kkr (fg år 806). Not 2 Gäst- och konferensverksamhet I beloppet ingår gäst- och konferensverksamhet med kkr (fg år 6 460) 14

15 Not 3 Personalkostnader Medeltalet anställda Kvinnor Män Totalt Löner och andra ersättningar Anställda Förtroendevalda/uppdragstagare 0 0 Totala löner och ersättningar Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Not 4 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Inköpt Överfört från pågående ombyggnad 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Föreningens fastigheter klassificeras som specialenhet och är inte åsatt något taxeringsvärde. För en avstyckad sommarstuga, vars bokförda värde inte går att särskilja, är taxeringsvärdet kkr för Not 5 Inventarier Ingående anskaffningsvärden Inköpt Försålt 0 0 Utrangerat 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

16 Ingående avskrivningar Försålt 0 0 Utrangerat 0 0 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 6 Varulager Varulagret består av vin, öl och starksprit och har värderats till anskaffningspris Lager Not 7 Övriga kortfristiga fordringar Fordran Landsting och stat Skattekonto Skattefordran 0 0 Momsfordran Övrigt Not 8 Fritt eget kapital Ändamålsbestämda medel Ingående och utgående balans Balanserat resultat Ingående balans Årets resultat Utgående balans Not 9 Övriga skulder till kreditinstitut Långfristiga skulder kreditinstitut Varav kortfristiga skulder

17 Värmdö den mars 2013 Lars Bryntesson Ordförande Malin Eggertz Forsmark Vice ordförande Susanne Nibelius Sören Svensson Sissi Nobel Magnus Erstrand VD Personalrepresentanter Ulrika Rylow Jonell Sisko Jaber Vår revisionsberättelse har lämnats den 2013 Robert Dohrman Auktoriserad revisor Kjell O Johansson 17

Stiftelsen Stadsmissionens Skola Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan) Årsredovisning 2010

Stiftelsen Stadsmissionens Skola Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan) Årsredovisning 2010 I 150 år har Stockholms Stadsmission erbjudit utbildning för barn, ungdomar och vuxna. Stadsmissionens skola och Kanalenskolan är fristående stiftelser inom Stockholms Stadsmission och bedriver idag folkhögskola,

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING 2012 1 Innehåll MEDBORGARSKOLaN 2012... 3 VERKSaMHET... 9 HR...12 marknad och kommunikation...14 ADMINISTRATION...16 EKONOMI...19

Läs mer

Årsredovisning Stiftelsen Friends verksamhet år 2011

Årsredovisning Stiftelsen Friends verksamhet år 2011 Årsredovisning Stiftelsen Friends verksamhet år 2011 Innehåll Fakta om Friends 5 8 Verksamhetsberättelse 9 17 Förvaltningsberättelse 18 19 Resultat- och Balansräkning 20 22 Noter 23 29 Revisionsberättelse

Läs mer

Hållands Folkhögskola

Hållands Folkhögskola Hållands Folkhögskola Årsredovisning 2013 Den blå färgen i årsredovisningen symboliserar vatten, fjäll och himmel viktiga närheter i Hållands Folkhögskolas arbete. Hållands Folkhögskola Org. nr: 893202-2661

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013 20 3 ÅRSREDOVISNING Tunabyggen Årsredovisning 203 20 ÅRSREDOVISNING 3 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. INNEHÅLL VD har ordet... 4 TUNABYGGEN I KORTHET... 6 CSR... 7

Läs mer

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31 för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Godkänd av förbundsstyrelsen 2015-03-05. 2 Innehållsförteckning sid Samordningsförbundets

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

Årsredovisning 2012 Boplats Göteborg AB Org.nr. 556467-7390

Årsredovisning 2012 Boplats Göteborg AB Org.nr. 556467-7390 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Boplats Göteborg AB Org.nr. 556467-7390 Boplats Göteborg AB 2013 Bilder: Mats Ekblad Tryck: Elanders Sverige AB 2 BOPLATS GÖTEBORG Innehåll Det ska bli lättare att

Läs mer

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola Sida 1(23) Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Agnesbergs folkhögskola, Nordens första folkhögskola, som grundats och drivs av och med romer startade som en försöksverksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 V ärdegrund Gymnastikförbundet vill på alla nivåer bedriva gymnastik så att den positivt utvecklar människan, fysiskt och psykiskt, socialt och kulturellt. Detta gör vi genom

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Innehåll 3 Förbundsrektor har ordet 4 Det här är Sensus 5 Vad gör riksförbundet 6 Strategiarbetet: Destination Framtiden 7 Sensus önskvärda läge 8 Detta

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll SISU Idrottsutbildarna Halland, Box 93, 301 03 Halmstad, tel. 035-17 74 00 Besöksadress: Spetsvinkelgatan

Läs mer

Innehåll. Framsidesfoto av Linnéa Johansson. Foto VIF där inget annat anges.

Innehåll. Framsidesfoto av Linnéa Johansson. Foto VIF där inget annat anges. Årsberättelse 2009 Innehåll 3-4 Styrelsens berättelse 5 Våra möten med SDF:n 6-10 Våra fem prioriterade verksamhetsområden 11 Kanslibemanning 12 Förvaltningsberättelse 20 Revisionsberättelse 22-24 Bidrag

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 1 Innehåll Social verksamhet Unga Enter Mötesplats 4 Unga Forum 6 Stadsmissionens boende för unga 6 Svenska PostkodLotteriet stödjer Sveriges Stadsmissioner

Läs mer

VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM

VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Förbundsdirektionen och utbildningschefen för Västerbergslagens utbildningscentrum avger följande årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng.

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng. Årsredovisning Framsida Råda Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se Boende med poäng. 4 5 FARVÄL 20 10 Vid årsskiftet trädde en ny lag om allmännyttan i

Läs mer

Årsredovisning 2013 Göteborgs folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(37)

Årsredovisning 2013 Göteborgs folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(37) Sida 1(37) Årsredovisning 2013 Göteborgs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Göteborgs folkhögskola har haft en mycket positiv utveckling med ökad omsättning och ett positiv resultat för verksamhetsåret

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL OM OSS 4 ORGANISATION 5 STYRELSEN 6 KASSAFÖRESTÅNDAREN HAR ORDET 8 GS A-KASSAS EKONOMI 9 VÄRDEGRUNDSARBETE 10 MEDLEMSFOKUS 12 MEDLEMSAVDELNINGEN

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Foto: Stockholms Idrottsförbund Verksamhetsberättelse 2011 MED ÅRSREDOVISNING SISU Idrottsutbildarna Stockholm VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 1 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten

Läs mer

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Riksföreningen Autism Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2008 Ordföranden har ordet 3 Organisation 6 Ordförande har ordet Allmän verksamhet 8 Ekonomi 20 Så var det dags att summera ytterligare ett

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro.

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro. Året i korthet Lean som arbetssätt 2010 påbörjade vi införandet av lean och ständiga förbättringar. Ett smidigare arbetssätt som strävar till att den som står närmast problemet har mandat att lösa problemet

Läs mer

Södertälje Sportklubb

Södertälje Sportklubb Södertälje Sportklubb Verksamhetsberättelse 2013-2014 2 SSK Årsberättelse Detta är SSK Södertälje Sportklubb bildades 1902, föreningen har vunnit 7 SM-guld och har flest år i högsta serien vilket sammantaget

Läs mer

Å rsmö te i Lö fstadkyrkan, Trana s 21 april 2012. Svenska Missionskyrkan/SMU i. Östra Götalands distrikt

Å rsmö te i Lö fstadkyrkan, Trana s 21 april 2012. Svenska Missionskyrkan/SMU i. Östra Götalands distrikt En kyrka, med rum för hela livet, som erbjuder befrielse och upprättelse genom mötet med Jesus Kristus Rosorna som visar antalet människor på bekännelse under 2010 i Östra Götalands distrikt. Å rsmö te

Läs mer

BOX DESTILLERI AB. årsredovisning för räkenskapsåret

BOX DESTILLERI AB. årsredovisning för räkenskapsåret BOX DESTILLERI AB årsredovisning för räkenskapsåret 2011 INNEHÅLL vd har ordet... 4 Bakgrund... 7 Året som gått... 8 Affärsidé...11 Marknad... 12 Målgrupper... 14 Varumärke...15 Erbjudande... 16 Tre år

Läs mer