LINKÖPINGS UNIVERSITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LINKÖPINGS UNIVERSITET"

Transkript

1 LINKÖPINGS UNIVERSITET LiU EXPANDING REALITY Fristående kurser

2 Hej, Från och med i år har Linköpings Universitet beslutat att inte trycka en katalog för fristående kurs. Du hittar alltid aktuell information om vårt kursutbud på vår hemsida, Vi har i år tagit fram en pdf som innehåller en sammanställning över vårt kursutbud som det ser ut den 1 februari Denna pdf är främst tänkt som ett arbetsredskap för dig som arbetar som vidareinformatör. Vi hoppas den ska fungera som ett kompletterande verktyg för dig som inte endast vill använda vår hemsida. Men vi vill dock påminna om att denna pdf inte kommer att uppdateras och det är därför viktigt att titta på kursernas webbsidor på liu.se/utbildning. Innehåll Fristående kurser Biologi...3 Data... 4 Ekonomi och entreprenörskap... 4 Estetiska kurser...11 Etik...14 Filosofi Fysik...19 Genusvetenskap...19 Geografi Historia Juridik...23 Kemi...24 Konst, kultur och media...25 Litteraturvetenskap...28 Lärande, skola och barn...29 Matematik Miljö...33 Pedagogik, arbetsliv och utbildning...35 Psykologi...40 Religionsvetenskap...41 Samhälle och kultur...44 Socialantropologi...46 Sociologi, ledarskap och personalarbete Specialpedagogik...49 Språk...49 Statistik Statsvetenskap Turism och kulturarv Tvärvetenskapliga kurser Vård, medicin och omsorg Kursregister Hösten Våren

3 FRISTÅENDE KURSER Biologi Biologi Biologi 1, 30 hp Biologi 1 Anm.kod: LIU-1811A Ort: Linköping Urval: Platsgaranti Kurspaket bestående av följande kurser:- Mikrobiologi (6 hp)- Cellbiologi (6 hp) - Genetik (6 hp) - Botanik 1 (6 hp) samt introduktion till vetenskaplig metodik, analys och statstik (6 hp). Kontaktpersoner: Eva Mattsson, , Agneta Johansson, , Särskilda förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 14 (Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D) Dispens ges för Kemi B för sökande med Kemi A eller Områdesbehörighet A12 (Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b/3c) Dispens ges för Kemi 2 för sökande med Kemi 1. Fortsättningskurs i etologi, Fortsättningskurs i etologi Studieform: internetbaserad distansutbildning Anm.kod: LIU-1813E Ort: Ortsoberoende Urval: 60 platser/betyg-högskoleprov Kursen ger en fördjupning till etologin, läran om djurs beteende. Bland momenten ingår beteendets orsaker och dess fysiologiska samband. I kursen ingår avsnitt om biologiska rytmer, kommunikation, migration och navigering, födobeteende, reproduktion samt antipredationsbeteende. Även en enklare praktisk observationsstudie kommer att utföras. Kursen är en distanskurs som ges på kvartsfart och hanteras i sin helhet i en web-baserad kursmiljö. Kursen baseras på självstudier av engelsk kurslitteratur, diskussioner och självrättande kunskapstester, allting handlett över internet. Kursen inbegriper 1 helgträff samt en enklare praktisk observationsstudie. Kontaktpersoner: Eva Mattsson, , Anna-Carin Karlsson, , Särskilda förkunskapskrav: Introduktion till etologi eller motsvarande etologikurs på minst 7,5hp genomgången med godkänt resultat Hundens beteendebiologi 1 - introduktion, Hundens beteendebiologi 1 - introduktion Studieform: internetbaserad distansutbildning Anm.kod: LIU Ort: Ortsoberoende Urval: 90 platser/betyg-högskoleprov Kursen syftar till att ge en introduktion till, och en överblick av etologi, fysiologi och evolution, med särskild tyngdpunkt på beteende och biologi hos hundar och hunddjur. Fokus ligger på grundläggande fysiologiska och etologiska begrepp, som den genetiska bakgrunden för beteendemönster och deras biologiska mekanismer, med särskild betoning på hundars beteende och beteenderelevans. Kursen är en distanskurs som hanteras i sin helhet genom internet i en web-baserad kursmiljö. Kursen baseras på självstudier och diskussioner i diskussionsforum kopplade till vetenskapliga artiklar samt en helgträff vid Linköpings universitet med föreläsningar. Kontaktpersoner: Eva Mattsson, , Lina Roth, , Hundens beteendebiologi 2 - fortsättningskurs, Hundens beteendebiologi 2 - fortsättningskurs Studieform: internetbaserad distansutbildning Anm.kod: LIU-1813B Ort: Ortsoberoende Urval: 90 platser/betyg-högskoleprov Kursen behandlar den genetiska bakgrunden för beteendemönster och deras biologiska mekanismer, med särskild betoning på hundars beteende och beteenderelevans. Hundens domesticering, utveckling och sociala beteende hanteras på kursen, liksom hundarnas roll i samhället från ett etologiskt perspektiv. En enklare etologisk observationsstudie av varg/ vildhund via internet och web-kameror som sänder live video, ingår i kursen. Kursen är en distanskurs som ges på kvartsfart och hanteras i sin helhet i en web-baserad kursmiljö. Kursen baseras på självstudier och diskussioner i diskussionsforum samt en obligatorisk helgträff vid Linköpings universitet med föreläsningar. Kontaktpersoner: Eva Mattsson, , Anna-Carin Karlsson, , Särskilda förkunskapskrav: Godkänd ETE279 Hundens beteendebiologi 1, alt. minst etologi. Hundens beteendebiologi 3 - fördjupning, Hundens beteendebiologi 3 - fördjupning Studieform: internetbaserad distansutbildning Anm.kod: LIU Ort: Ortsoberoende Urval: 60 platser/betyg-högskoleprov Kursens mål är att ge studenten en fördjupning på ämnet med fokus på hundens beteende, sinnesfysiologi, evolution och domesticering. Kursen är en distanskurs som hanteras i sin helhet genom internet. Kursen baseras på självstudier av engelska vetenskapliga artiklar och bokkapitel, allt handlett över internet. Självrättande kunskapstest förekommer på kursen förutom en egen sammanfattning av självvalt ämne samt opponering på andra kursdeltagares sammanfattningar. Kontaktpersoner: Eva Mattsson, , Lina Roth, , Särskilda förkunskapskrav: Godkänd ETE280 Hundens beteendebiologi 2 Hästens sinnen och beteende, Hästens sinnen och beteende Studieform: internetbaserad distansutbildning Anm.kod: LIU-1810D Ort: Ortsoberoende Urval: 90 platser/betyg-högskoleprov Kursen innefattar grundläggande etologiska begrepp och tyngdpunkten ligger hos hästens sinnen, såsom synsinnet, luktsinnet, smaksinnet och hörseln, från fysiologin till betydelsen för beteendet hos djuret. Kursen kommer också ge en inblick i hästens evolutionära ursprung, domesticering, inlärningsteorier samt sociala beteenden.kursen är en distanskurs som ges på kvartsfart över internet och hanteras i sin helhet genom internet. Kursen baseras på självstudier av engelsk kurslitteratur, engelska vetenskapliga artiklar och föreläsningar som tillhandahålls som strömmande media via kursmiljön. Kontaktpersoner: Eva Mattsson, , Anna-Carin Karlsson, , 3

4 Data, informatik Introduktion till etologi, Introduktion till etologi Studieform: internetbaserad distansutbildning Anm.kod: LIU Ort: Ortsoberoende Urval: 60 platser/betyg-högskoleprov Kursen kommer att ge en introduktion till etologin, läran om djurs beteende. Bland momenten ingår beteendets orsaker, fysiologiska samband, samt beteendets utveckling såväl under evolutionen som under individens livstid. En stor del av kursen kommer att ägnas etologiska tillämpningar, t ex inom lantbrukets djurhållning, försöksdjursbiologi samt sällskapsdjurens situation. Kursen är en distanskurs och hanteras i sin helhet i en web-baserad kursmiljö. Kursen baseras på självstudier av svensk kurslitteratur, diskussioner och självrättande kunskapstester, allting handlett över internet. Kursen inbegriper 1 helgträff samt en enklare praktisk observationsstudie. Kontaktpersoner: Eva Matsson, , Anna-Carin Karlsson, , Våtmarker och rinnande vatten, ekologiska tillämpningar, 15 hp Våtmarker och rinnande vatten, ekologiska tillämpningar Studieform: internetbaserad distansutbildning Anm.kod: LIU-1813C Ort: Ortsoberoende Urval: Platsgaranti Kursen syftar till att ge fördjupade teoretiska och tillämpade kunskaper om ekologiska strukturer och funktioner hos våtmarker och rinnande vatten, särskilt mekanismer och processer som kan användas i natur- och miljövårdsarbetet. Kursen ges i samarbete med Linneuniversitetet och är en Internet-baserad kurs och kräver en relativt modern dator med bredbandsuppkoppling. Studenterna samlas även för seminarier i virtuella mötesrum för att diskutera litteraturen och lösa olika problem tillsammans. Dessutom är det 6 dagar av obligatoriska träffar (2-3 helger), vilka organiseras av de deltagande institutionerna. Studenterna ansvarar själva för kostnader för logi och delar av resorna. Kontaktpersoner: Eva Matsson, , Karin Tonderski, , Särskilda förkunskapskrav: Minst 60hp godkända inom biolog och/eller miljövetenskap. Undervisningsspråk: Svenska/engelska Data, Informatik Applikationsutveckling för iphone och ipad, 8 hp Applikationsutveckling för iphone och ipad Studieform: kvartsfart, distans Anm.kod: LIU Urval: 30 platser/betyg-högskoleprov Kursen behandlar applikationsutveckling för iphone och ipad. Efter avslutad kurs skall studenten kunna använda utvecklingsmiljön XCODE, Interface Builder, programspråket Objective-C, API:er för ios för att utveckla olika typer av applikationer ( appar ). Studenterna förväntas ha erfarenhet i objektorienterad programmering motsvarande en grundkurs. Kontaktpersoner: Åsa Kärrman, , Jakob Bandelin, vx, Jalal Maleki, , Särskilda förkunskapskrav: Avklarat grundkurs i objektorienterad programmering motsvarande 6 hp. Grundläggande datasäkerhet, 5 hp Grundläggande datasäkerhet Grundläggande datasäkerhet Studieform: internetbaserad distansutbildning Anm.kod: LIU Ort: Ortsoberoende Urval: Platsgaranti Studieform: internetbaserad distansutbildning Anm.kod: LIU-1501A Ort: Ortsoberoende Urval: Platsgaranti Kursen ger kunskaper om hur man arbetar strukturerat med informationssäkerhet, hur man gör bedömningar av sårbarhet och hot i en given situation samt hur man anger innehållet i en skyddsplan och gör en enkel utvärdering av skyddsprodukter. Kursen ger kunskaper inom de olika detaljområdena; analys, tillgänglighet, identitetsverifiering, behörighetskontroll och kryptering. Kurslitteratur tillhandahålls via nätet. Kursen ges helt över nätet. Inga träffar på Campus.Tentamen kan utföras antingen i Linköping, eller, efter överenskommelse med kursadministrationen och berörd organisation, vid annat universitet eller högskola. Kontaktpersoner: Anita Petersson(kursadministration), , Jan-Åke Larsson(kursinnehåll), , jan-ake. Särskilda förkunskapskrav: Vana vid datorer på t.ex. datorkörkortsnivå rekommenderas. Webbpublicering: Teknik, design, kommunikation, grundkurs, Webbpublicering: Teknik, design, kommunikation, grundkurs Studieform: kvartsfart, distans Anm.kod: LIU Ort: Ortsoberoende Urval: 40 platser/betyg-högskoleprov-poäng Studenten ska förvärva grundläggande kompetens i webbpublicering för bloggar, företagssajter, webbtidningar och liknande publikationer. Efter genomgången kurs ska studenten kunna anpassa tekniken efter sina syften, starta och underhålla en enkel publikation, samt även förstå teorier och modeller med avseende på webbteknik, webbdesign, och kommunikation. Kursen har ett fokus på webbteknologi. Följande tas upp: ett antal publiceringsverktyg för vanliga syften, såsom att skapa en blog, fanzine, wiki, diskussionsforum, virtuella samhällen och podradio, Cascading Style Sheets, Javascript, RSS, och XHTML / XML, grundläggande webbdesign, och sambandet mellan tekniska lösningar och kommunikation. Kontaktpersoner: Åsa Kärrman, , Jakob Bandelin, jakob. Jalal Maleki, liu.se Ekonomi och entreprenörskap Företagsekonomi 1, helfart, 30 hp Företagsekonomi 1, helfart Anm.kod: LIU Ort: Linköping Urval: 90 platser/betyg Högskoleprov Poäng Kurspaket Företagsekonomi 1, helfart, innehåller delkurserna: Organisation och beteende,, Externredovisning,, Kalkylering och budgetering, och Marknadsföring,. Kursernas mål är att ge grundläggande kunskaper om företagsekonomiska modeller och företagsekonomisk teoribildning samt att tillämpa kunskaperna på aktuella problem. Vidare syftar kurserna till att träna förmågan att analysera ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser. Undervisningsspråket är svenska och/eller engelska. Kontaktpersoner: Pernilla Mideskog, studievägledare, , Malin Gröndahl Maass, studievägledare, , Lena Donnerfalk, administratör, , lena. 4

5 Särskilda förkunskapskrav: Matematik C/ Matematik 3b eller 3c. Områdeskurser enligt områdesbehörighet 4 Företagsekonomi 2, 30 hp Företagsekonomi 2 Anm.kod: LIU-4213B Ort: Linköping Urval: 60 platser/akademiska poäng Kurspaket Företagsekonomi 2 innehåller: Externredovisning B - Normbildning och reglering,, Samhällsvetenskaplig metod, 7,5 hp, Klassisk och modern organisation, och Finansiell planering,. Kurserna ger breddning och fördjupning av tidigare studier i ämnet. Undervisnings-språket är svenska och/ eller engelska. Kontaktpersoner: Pernilla Mideskog, studievägledare, , Malin Gröndahl Maass, studievägledare, , Lena Donnerfalk, administratör, , lena. Särskilda förkunskapskrav: Genomgången Företagsekonomi, grundkurs med minst 15 hp godkända, eller motsvarande. Följande delkurser måste ingå: Organisation & beteende, Externredovisning, Kalkylering & budgetering samt Marknadsföring. Företagsekonomi 3 mot marknadsföring, fördjupningskurs, 30 hp Företagsekonomi 3 mot marknadsföring, fördjupningskurs Anm.kod: LIU-4215C Ort: Linköping Kursen består av två delkurser. Marknadsföring och distribution är en kurs som lägger fokus på företagets val av distributionskanaler och valets betydelse för företagets produktprofilering och kostnadsstruktur. Strategier och marknadsföring i tjänsteföretag är en kurs där det specifika i marknadsföringsstrategier och marknadsföringssynsätt som kännetecknar tjänsteföretag utgör ramen för kursen. Företagsekonomi 3 mot marknadsföring avslutas med en uppsats om 15 hp. Kontaktpersoner: Pernilla Mideskog, studievägledare, , se, Malin Gröndahl Maass, studievägledare, , Maria Sjöqvist, administratör, , maria. Särskilda förkunskapskrav: Godkänd Företagsekonomi, grundkurs 30 hp, genomgången Företagsekonomi, fortsättningskurs med minst 22,5 hp godkända samt en företagsekonomisk metodkurs om 7 hp eller motsvarande. Företagsekonomi 3 mot redovisning, fördjupningskurs, 30 hp Företagsekonomi 3 mot redovisning, fördjupningskurs Anm.kod: LIU-4215D Ort: Linköping Urval: 20 platser/akademiska poäng Kursen består av två olika delkurser och inleds med Redovisningsteori, som omfattar det teoretiska perspektivet på externredovisning. Den andra delkursen, Koncernredovisning, omfattar utformningen av årsredovisningen i olika företagsformer från enskilda bolag till koncerner. Företagsekonomi 3 mot redovisning avslutas med en uppsats på 15 hp. Kontaktpersoner: Pernilla Mideskog, studievägledare, , se, Malin Gröndahl Maass, studievägledare, , Maria Sjöqvist, administratör, , maria. Särskilda förkunskapskrav: Godkänd Företagsekonomi, grundkurs 30 hp, genomgången Företagsekonomi, fortsättningskurs med minst 22,5 hp godkända samt en företagsekonomisk metodkurs om 7 hp eller motsvarande. Business Administration 3, Focus on Strategy and Control, 30 hp Business Administration 3, Focus on Strategy and Control Start: Vt 14 Enrolment code: LIU-4215B Seats: 10 places/selection is based upon previous academic credits. This course consists of two parts. The first part - The Process View on Management 7,5 hp - applies to the interrelation and the links between strategic planning and international activities. The second part - Management Control - focus on the methods used for implementing strategies. Business Adminitration 3 is concluded with a thesis, 15 hp, that includes an independent part of reading, but also a thesis work. The direction of the reading part will be adjusted according to the focus of the thesis. Contact persons: Pernilla Mideskog, studievägledare, , se, Malin Gröndahl Maass, studievägledare, , Maria Sjöqvist, administratör, , maria. Entrance requirements: Business Administration 1, 30 ECTS credits, with the grade passed and Business Administration 2, 30 ECTS credits, with at least 22,5 ECTS credits passed including a course research methods of 7,5 credit, or equivalent. Engelska B/Engelska 6 ; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paperbased TWE-score 4.5, internetbased 90 TWE-score 20), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.5 and no band under 5.5), or equivalent. One Year Master - Ekonomistyrning, 60 hp One Year Master - Ekonomistyrning Anm.kod: LIU Ort: Linköping Urval: 8 platser/akademiska poäng Kursen ger möjlighet att studera företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning på helfart under ett år, och leder till en generell ettårig ekonomie magisterexamen i företagsekonomi One Year Master in Business Administration. Under höstterminen läses två av följande tre kursalternativ: Ekonomisk styrning 15hp (läses av alla), Företagsfinansiering och företagsvärdering 15hp (valbar) eller Innovation and Project Management, 15hp (valbar). Under vårterminen skrivs en Masteruppsats 30hp inom inriktningen.mer information om One Year Master - Ekonomistyrning och delkurserna som ingår hittar du på Företagsekonomis hemsida Kontaktpersoner: Pernilla Mideskog, studievägledare, , Malin Gröndahl Maass, studievägledare, , Maria Sjöqvist, institutionsadministratör, , Särskilda förkunskapskrav: Kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå. One Year Master - Finansiell ekonomi, Företagsekonomi, 60 hp One Year Master - Finansiell ekonomi, Företagsekonomi Anm.kod: LIU Ort: Linköping Urval: 8 platser/akademiska poäng Kursen ger möjlighet att studera företagsekonomi med inriktning mot finansiell ekonomi på helfart under ett år, och leder till en generell ettårig ekonomie magisterexamen i företagsekonomi One Year Master in Business Administration. Under höstterminen läses Finansiell riskhantering portföljvalsteori och derivatinstrument 15hp, samt Företagsfinansiering och företagsvärdering 15hp. Under vårterminen skrivs en Masteruppsats 30hp inom inriktningen.mer information om One Year Master - Finansiell ekonomi och delkurserna som ingår hittar du på Företagsekonomis hemsida Kontaktpersoner: Pernilla Mideskog, studievägledare, , Malin Gröndahl Maass, studievägledare, , Maria Sjöqvist, institutionsadministratör, , 5 Ekonomi och entreprenörskap

6 Ekonomi och entreprenörskap Särskilda förkunskapskrav: Kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Kurser motsvarande 15hp inom området finansiell ekonomi. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå. One Year Master - Redovisning, 60 hp One Year Master - Redovisning Anm.kod: LIU Ort: Linköping Urval: 8 platser/akademiska poäng Kursen ger möjlighet att studera företagsekonomi med inriktning mot redovisning på helfart under ett år och leder till en generell ettårig ekonomie magisterexamen i företagsekonomi One Year Master in Business Administration. Under höstterminen läses Redovisning 15hp samt Företagsfinansiering och företagsvärdering 15hp. Under vårterminen skrivs en Masteruppsats 30hp inom inriktningen. Mer information om One Year Master - Redovisning och delkurserna som ingår hittar du på Företagsekonomis hemsida se/fek/utbildning. Kontaktpersoner: Pernilla Mideskog, studievägledare, , Malin Gröndahl Maass, studievägledare, , Maria Sjöqvist, institutionsadministratör, , Särskilda förkunskapskrav: Kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Kurser motsvarande 15hp inom området redovisning. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå. One Year Master - Strategy, 60 hp One Year Master - Strategy Anm.kod: LIU Ort: Linköping Urval: 8 platser/akademiska poäng Kursen ger möjlighet att studera företagsekonomi med inriktning mot strategi på helfart under ett år, och leder till en generell ettårig ekonomie magisterexamen i företagsekonomi One Year Master in Business Administration. Under höstterminen läses Strategy - Classic and Contemporary Views 15hp samt Innovation and Project Management, 15hp. Under vårterminen skrivs en Masteruppsats 30hp inom inriktningen. Mer information om One Year Master - Strategy och delkurserna som ingår hittar du på Företagsekonomis hemsida Kontaktpersoner: Pernilla Mideskog, studievägledare, , Malin Gröndahl Maass, studievägledare, , Maria Sjöqvist, institutionsadministratör, , 6 Särskilda förkunskapskrav: Kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå. Undervisningsspråk: Engelska Nationalekonomi 1, grundkurser, 30 hp Nationalekonomi 1, grundkurser Nationalekonomi 1, grundkurser Anm.kod: LIU Ort: Linköping Urval: 60 platser/betyg Högskoleprov Poäng Anm.kod: LIU-4220A Ort: Linköping Urval: 60 platser/betyg Högskoleprov Poäng Nationalekonomi 1 är ett paket av kurser som introducerar ämnet nationalekonomi.kurserna lägger tillsammans grunden till fortsatta studier. Första kursen, Marknadsekonomins grunder, introducerar centrala idéer och begrepp samt presenterar den ekonomiska teorins förklaring till hur marknader och handel fungerar. I andra kursen, Makroekonomi, studeras hur marknader i det stora sammanhanget fungerar med fokus på länder med marknadsekonomi. Tredje kursen, Mikroekonomi, fokuserar på hur enskilda marknader fungerar och samverkar under olika konkurrensförutsättningar och vad det leder till för konsekvenser för vår välfärd. Fjärde kursen, Ekonomisk Politik, koncentrerar sig på samverkan mellan marknadsekonomin, politiska beslut och marknadsregleringar. Mer information om kurspaketet och dess kurser hittar du på nationalekonomis hemsida www. iei.liu.se/nek. Kontaktpersoner: Malin Gröndahl Maass, studievägledare, , Pernilla Mideskog, studievägledare, , Christina Svensson, administratör, , Särskilda förkunskapskrav: Matematik C/ Matematik 3b eller 3c. Områdeskurser enligt områdesbehörighet 4 Nationalekonomi 2 mot Ekonomisk analys, fortsättningskurser, 30 hp Nationalekonomi 2 mot Ekonomisk analys, fortsättningskurser Nationalekonomi 2 mot Ekonomisk analys, fortsättningskurser Anm.kod: LIU Ort: Linköping Urval: 15 platser/akademiska poäng Anm.kod: LIU-4223A Ort: Linköping Urval: 15 platser/akademiska poäng Kurspaketet börjar med kursen Matematiska metoder i nationalekonomi. Kursen lägger en metodgrund till framgångsrika nationalekonomistudier på fortsättnings-, fördjupnings- och avancerad nivå.därefter följer kursen Makroekonomisk teori och politik 7,5hp. Kursen är en påbyggnad på den grundläggande kursen i makroekonomi och behandlar den moderna teoribildningen inom det makroekonomiska området med tonvikt på konjunkturanalys och tillväxt. Modellerna belyses med historiska och aktuella makroekonomiska exempel.inom kursen Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler 7,5hp behandlas hur en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl genomförs. Detta innebär bland annat metoder till att uppskatta intäkts- och kostnadsposter för effekter som saknar marknadspris. I kursen ingår tillämpningar från främst transport och miljöområdet.kursen Hälsoekonomi och etik 7,5hp behandlar metoder för hälsoekonomiska utvärderingar och aktuella frågeställningar kopplat till prioriteringar vem skall t.ex. få vård? Att resurser prioriteras på ett effektivt och samtidigt etiskt godtagbart sätt inom hälso- och sjukvård är viktigt för välfärden. Kursen kan ses som en tillämpning av mikroekonomisk teori och analys på ett för samhället viktigt och komplext problemområde. Etisk analys och ett kritiskt förhållningssätt till ekonomisk teori är också ett centralt tema under kursen.mer information om kurspaketet och dess kurser hittar du på nationalekonomis hemsida Kontaktpersoner: Malin Gröndahl Maass, studievägledare, , Pernilla Mideskog, studievägledare, , Christina Svensson, administratör, , Särskilda förkunskapskrav: Genomgången Nationalekonomi 1 30hp grundnivå eller motsvarande med minst 15 hp godkända. Nationalekonomi 2 mot Finansiell ekonomi, fortsättningskurser, 30 hp Nationalekonomi 2 mot Finansiell ekonomi, fortsättningskurser Anm.kod: LIU-4223D Ort: Linköping Urval: 15 platser/akademiska poäng Kurspaketet börjar med kursen Matematiska metoder i nationalekonomi. Kursen lägger en metodgrund till framgångsrika nationalekonomistudier på högre nivåer. Därefter följer kursen Makroekonomisk teori och politik. Kursen är en påbyggnad på den grundläggande kursen i makroekonomi. Kursen Finansiell ekonomi går igenom grundläggande finansiell teori. Kursen Kredit och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv behandlar räntor och valutakurser i teori och praktik. Kursen ger kunskap om marknader för räntebärande instrument, dvs. penningmarknaden, obligationsmarknaden och de tillhörande derivatmarknaderna, samt

7 kunskap om valutamarknaden. Mer information om kurspaketet och dess kurser hittar du på nationalekonomis hemsida nek. Kontaktpersoner: Malin Gröndahl Maass, studievägledare, , Pernilla Mideskog, studievägledare, , Christina Svensson, administratör, , Särskilda förkunskapskrav: Genomgången Nationalekonomi 1 30hp grundnivå eller motsvarande med minst 15 hp godkända. Nationalekonomi 3, fördjupningskurser, 30 hp Nationalekonomi 3, fördjupningskurser Anm.kod: LIU-4225A Ort: Linköping Nationalekonomi 3 börjar med kursen Ekonometri. I kursen ingår formulering, skattning och tolkning av olika ekonometriska modeller. Datorlaborationer ingår som en obligatorisk del.därefter följer kursen Marknadsstruktur och företagsstrategi. Kursen behandlar det ämnesområde som på engelska betecknas som industrial organization företagets beteende på olika typer av marknader studeras. Kursen introducerar spelteori. Under andra hälften av terminen skrivs en kandidatuppsats om 15 hp inom kursen Kandidatuppsats i nationalekonomi 15 hp. Mer information om kurspaketet och dess kurser hittar du på nationalekonomis hemsida Kontaktpersoner: Malin Gröndahl Maass, studievägledare, , Pernilla Mideskog, studievägledare, , Christina Svensson, administratör, , Särskilda förkunskapskrav: Genomgången Nationalekonomi 1 30hp grundnivå eller motsvarande och genomgången Nationalekonomi 2 30hp fortsättningsnivå eller motsvarande med minst 45hp godkända. Delkursen Matematiska metoder i nationalekonomi eller motsvarande skall ingå i Nationalekonomi 2. Finansiella kriser och ekonomisk brottslighet, grundkurs, Finansiella kriser och ekonomisk brottslighet, grundkurs Studieform: halvfart Anm.kod: LIU-4202D Ort: Linköping Urval: 30 platser/betyg Högskoleprov Poäng Kursen behandlar finansiella kriser och ekonomisk brottslighet utifrån ett samhällsekonomiskt och historiskt perspektiv. Både finansiella kriser och ekonomisk brottslighet är extrema händelser som drar till sig betydande samhällsekonomiska kostnader. Kursen behandlar också i vilken mån dessa företeelser är länkade till varandra.detta kursalternativ vänder sig till dig som vill läsa en eller två extra kurser, t.ex. vid sidan av programkurser eller fristående kurspaket. Mer information om fristående kurser hittar du på nationalekonomis hemsida Kontaktpersoner: Malin Gröndahl Maass, studievägledare, , Pernilla Mideskog, studievägledare, , Christina Svensson, administratör, , Samhälle och ekonomi - nationalekonomins grunder, Samhälle och ekonomi - nationalekonomins grunder Anm.kod: LIU Ort: Norrköping Urval: 20 platser/betyg Högskoleprov Poäng Såväl i vår vardag som i yrkeslivet ställs vi ständigt inför ekonomiska problem och beslut. Den studerande på kursen skall utveckla förståelse för vad sådana problem innebär, hur de kan analyseras och hur välfärd och effektivitet kan ökas. Problemen kan gälla priser, konsumtion och produktion av enskilda varor och tjänster liksom beröra arbetsmarknaden eller internationell handel. De handlar även om den totala produktionens, välfärdens, arbetslöshetens och inflationens utveckling. Den studerande ska också utveckla kunskap om möjligheter att styra ekonomin med politiska beslut och viss kunskap om den svenska ekonomins kännetecken och historiska utveckling. Kursen vänder sig därför till studerande från andra ämnesområden som vill komplettera med en grundläggande förståelse för samhällsekonomiska problem, liksom till yrkesarbetande med intresse för sådana frågor, som vill bättre förstå ekonomisk information i media eller i relation till sin yrkesroll. Kontaktpersoner: Malin Gröndahl Maass, studievägledare, , Pernilla Mideskog, studievägledare, , Christina Svensson, administratör, , Matematiska metoder i nationalekonomi, fortsättningskurs, Matematiska metoder i nationalekonomi, fortsättningskurs Matematiska metoder i nationalekonomi, fortsättningskurs Anm.kod: LIU Ort: Linköping Urval: 5 platser/akademiska poäng Anm.kod: LIU-4224C Ort: Linköping Urval: 5 platser/akademiska poäng Kursen behandlar olika matematiska metoder som inom nationalekonomin används för att lösa i första hand jämvikts- och optimeringsproblem. Mer information om kursen hittar du på nationalekonomis hemsida nek.detta enstaka kursalternativ vänder sig till dig som vill läsa en eller två extra kurser, t.ex. vid sidan av programkurser eller fristående kurspaket. Kontaktpersoner: Malin Gröndahl Maass, studievägledare, , Pernilla Mideskog, studievägledare, , Christina Svensson, administratör, , Särskilda förkunskapskrav: Genomgången Nationalekonomi, grundkurs 30 hp grundnivå eller motsvarande med minst 15 hp godkända. Makroekonomisk teori och politik, fortsättningskurs, Makroekonomisk teori och politik, fortsättningskurs Makroekonomisk teori och politik, fortsättningskurs Anm.kod: LIU Ort: Linköping Urval: 5 platser/akademiska poäng Anm.kod: LIU-4243A Ort: Linköping Urval: 5 platser/akademiska poäng Kursen är en påbyggnad på den grundläggande kursen i makroekonomi och behandlar den moderna teoribildningen inom det makroekonomiska området med tonvikt på konjunkturanalys och tillväxt. Mer information om kursen hittar du på nationalekonomis hemsida www. iei.liu.se/nek.detta enstaka kursalternativ vänder sig till dig som vill läsa en eller två extra kurser, t.ex. vid sidan av programkurser eller fristående kurspaket. Kontaktpersoner: Malin Gröndahl Maass, studievägledare, , Pernilla Mideskog, studievägledare, , Christina Svensson, administratör, , Särskilda förkunskapskrav: Genomgången Nationalekonomi, grundkurs eller motsvarande med minst 15 hp godkända. Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler, fortsättningskurs, Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler, fortsättningskurs Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler, fortsättningskurs Anm.kod: LIU Ort: Linköping Urval: 5 platser/akademiska poäng Anm.kod: LIU-4243B Ort: Linköping Urval: 5 platser/akademiska poäng Kursen behandlar den samhällsekonomiska lönsamhetskalkylens grunder utifrån välfärdsekonomisk teori, hur man går tillväga när man gör en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl, samt metoder att uppskatta intäkts- och kost- 7 Ekonomi och entreprenörskap

8 Ekonomi och entreprenörskap nadsposter för effekter som saknar marknadspris. I kursen ingår tillämpningar från olika sektorer, exempelvis transport-, hälso- och miljöområdet. Mer information om kursen hittar du på nationalekonomis hemsida www. iei.liu.se/nek.detta enstaka kursalternativ vänder sig till dig som vill läsa en eller två extra kurser, t.ex. vid sidan av programkurser eller fristående kurspaket. Kontaktpersoner: Malin Gröndahl Maass, studievägledare, , Pernilla Mideskog, studievägledare, , Christina Svensson, administratör, , Särskilda förkunskapskrav: Genomgången Nationalekonomi, grundkurs 30 hp eller motsvarande med minst 15 hp godkända. Finansiell ekonomi, fortsättningskurs, Finansiell ekonomi, fortsättningskurs Anm.kod: LIU-4243D Ort: Linköping Urval: 5 platser/akademiska poäng Kursen går igenom grundläggande finansiell teori om det finansiella systemet, de finansiella marknaderna, instrumenten och aktörerna. Mer information om kursen hittar du på nationalekonomis hemsida enstaka kursalternativ vänder sig till dig som vill läsa en eller två extra kurser, t.ex. vid sidan av programkurser eller fristående kurspaket. Kontaktpersoner: Malin Gröndahl Maass, studievägledare, , Pernilla Mideskog, studievägledare, , Christina Svensson, administratör, , Särskilda förkunskapskrav: Genomgången Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp eller motsvarande med minst 15 hp godkända. Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv, fortsättningskurs, Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv, fortsättningskurs Anm.kod: LIU-4243E Ort: Linköping Urval: 5 platser/akademiska poäng Kursen behandlar räntor, räntebärande instrument och valutakurser i teori och praktik. Räntor och valutakurser är för de flesta företag (och hushåll) de viktigaste priserna då de påverkar kostnaden för lån, värdet och avkastningen på investeringar, kassaflöden i främmande valutor samt företagets konkurrenskraft. Mer information om kursen hittar du på nationalekonomis hemsida enstaka kursalternativ vänder sig till dig som vill läsa en eller två extra kurser, t.ex. vid sidan av programkurser eller fristående kurspaket. 8 Kontaktpersoner: Malin Gröndahl Maass, studievägledare, , Pernilla Mideskog, studievägledare, , Christina Svensson, administratör, , Särskilda förkunskapskrav: Genomgången Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp eller motsvarande med minst 15 hp godkända samt genomgången Finansiell ekonomi,, fortsättningskurs eller motsvarande. Marknadsanalys och reglering, Marknadsanalys och reglering Studieform: halvfart Anm.kod: LIU Ort: Linköping Urval: 5 platser/akademiska poäng Kursen behandlar privata och offentliga organisationers strategiska beteende på marknader som kännetecknas av ofullständig konkurrens. Särskilt studeras problematiken kring avregleringar. Mer information om kursen hittar du på nationalekonomis hemsida www. iei.liu.se/nek.detta enstaka kursalternativ vänder sig till dig som vill läsa en eller två extra kurser, t.ex. vid sidan av programkurser eller fristående kurspaket. Kursen är inte lämplig att läsa om du senare avser läsa kursen Marknadsstruktur och företagsstrategi fristående fördjupningskurs eller Marknadsformer och företagande 7 hp på Civilekonomprogrammet. Kurserna är i stora delar lika och använder samma kurslitteratur. Kontaktpersoner: Malin Gröndahl Maass, studievägledare, , Pernilla Mideskog, studievägledare, , Christina Svensson, administratör, , Särskilda förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs kunskaper i mikroekonomi minst motsvarande en -kurs på grundläggande nivå. Ekonometri, Ekonometri Anm.kod: LIU-4225D Ort: Linköping Urval: 5 platser/akademiska poäng I kursen ingår formulering, skattning och tolkning av olika ekonometriska modeller samt tillämpning av ekonometriska modeller på mikro- och makroekonomiska problem. Datorlaborationer ingår som en obligatorisk del. Mer information om kursen hittar du på nationalekonomis hemsida enstaka kursalternativ vänder sig till dig som vill läsa en eller två extra kurser, t.ex. vid sidan av programkurser eller fristående kurspaket. Kontaktpersoner: Malin Gröndahl Maass, studievägledare, , Pernilla Mideskog, studievägledare, , Christina Svensson, administratör, , Särskilda förkunskapskrav: Genomgången Nationalekonomi 1 30hp grundnivå eller motsvarande och genomgången Nationalekonomi 2 30hp fortsättningsnivå eller motsvarande med minst 45hp godkända. Delkursen Matematiska metoder i nationalekonomi eller motsvarande skall ingå i Nationalekonomi 2. Hälsoekonomi och etik, Hälsoekonomi och etik Hälsoekonomi och etik Anm.kod: LIU Ort: Linköping Urval: 5 platser/akademiska poäng Anm.kod: LIU-4244A Ort: Linköping Urval: 5 platser/akademiska poäng En stor andel av samhällets knappa resurser används inom hälso-och sjukvården. Att dessa resurser prioriteras på ett effektivt och rättvist sätt är därför av stor betydelse för den allmänna välfärden. Samtidigt har varan hälsooch sjukvård egenskaper som gör traditionella marknadslösningar svåranvändbara. Kursen behandlar metoder för hälsoekonomiska utvärderingar och aktuella frågeställningar kopplat till prioriteringar. Etisk analys och ett kritiskt förhållningssätt till ekonomisk teori är också ett centralt tema under kursen. Kontaktpersoner: Malin Gröndahl Maass, studievägledare, , Pernilla Mideskog, studievägledare, , Christina Svensson, administratör, , Särskilda förkunskapskrav: Genomgången Nationalekonomi, grundkurs 30 hp eller motsvarande med minst 15 hp godkända. Marknadsstruktur och företagsstrategi, Marknadsstruktur och företagsstrategi Anm.kod: LIU-4225C Ort: Linköping Urval: 5 platser/akademiska poäng Kursen behandlar det ämnesområde som på engelska betecknas som industrial organization företagets beteende på olika typer av marknader studeras. Beteendet handlar t.ex. om strategier för att öka marknadsinflytande, strategier för prissättning, osv. Kursen introducerar spelteori. Mer information om kursen hittar du på nationalekonomis hemsida www. iei.liu.se/nek.detta enstaka kursalternativ vänder sig till dig som vill läsa en eller två extra kurser, t.ex. vid sidan av programkurser eller fristående kurspaket. Kontaktpersoner: Malin Gröndahl Maass,

9 studievägledare, , Pernilla Mideskog, studievägledare, , Christina Svensson, administratör, , Särskilda förkunskapskrav: Genomgången Nationalekonomi, grundkurs 30 hp eller motsvarande och genomgången Nationalekonomi, fortsättningskurs 30 hp eller motsvarande med minst 45 hp godkända. One Year Master - Ekonomisk analys, avancerade kurser, 60 hp One Year Master - Ekonomisk analys, avancerade kurser Anm.kod: LIU Ort: Linköping One Year Master Finansiell ekonomi är ett kurspaket som leder till en generell ettårig Filosofie/Ekonomie magisterexamen i nationalekonomi.under hösten 2013 läses följande tre kurser: Finansiell riskhantering portföljvalsteori och derivatinstrument 15hp, Ekonometri: Tidsseriedata och Makroekonomi med inriktning mot tillväxtteori. Under våren 2014 skrivs en Magisteruppsats i nationalekonomi 30hp.En One Year Master kan byggas ut till en självdesignad masterutbildning i nationalekonomi som leder till en generell tvåårig Filosofie/Ekonomie masterexamen i nationalekonomi.mer information på liu.se/nek. Kontaktpersoner: Malin Gröndahl Maass, studievägledare, , Pernilla Mideskog, studievägledare, , Christina Svensson, administratör, , Särskilda förkunskapskrav: Kandidatexamen med nationalekonomi som huvudområde. För de i paketet valbara kurserna Ekonometri: Panel och tvärsnittsdata 7,5hp och Ekonometri: Tidsseriedata fordras genomgången grundkurs i ekonometri 7,5hp eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå. One Year Master - Finansiell ekonomi, Nationalekonomi, avancerade kurser, 60 hp One Year Master - Finansiell ekonomi, Nationalekonomi, avancerade kurser Anm.kod: LIU Ort: Linköping One Year Master Finansiell ekonomi är ett paket av kurser som ger rätt att studera nationalekonomi med inriktning mot finansiell ekonomi på helfart under ett år och leder till en generell ettårig Filosofie magisterexamen i nationalekonomi, alternativt en generell Ekonomie magisterexamen i nationalekonomi.under hösten 2013 läses följande tre kursalternativ: Finansiell riskhantering portföljvalsteori och derivatinstrument 15hp, Ekonometri: Tidsseriedata och Makroekonomi med inriktning mot tillväxtteori. Under våren 2014 skrivs en Magisteruppsats i nationalekonomi 30hp. En One Year Master kan byggas ut till en självdesignad masterutbildning i nationalekonomi som leder till en generell tvåårig Filosofie masterexamen i nationalekonomi, alternativt en generell Ekonomie masterexamen i nationalekonomi.mer information om One Year Master - Finansiell ekonomi och ingående kursalternativ hittar du på nationalekonomis hemsida Kontaktpersoner: Malin Gröndahl Maass, studievägledare, , Pernilla Mideskog, studievägledare, , Christina Svensson, administratör, , Särskilda förkunskapskrav: Kandidatexamen med nationalekonomi som huvudområde. Kurser motsvarande 15hp fortsättningsnivå inom området finansiell ekonomi samt en genomgången grundkurs i ekonometri 7,5hp eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå. Ekonomisk teori- och metodutveckling, avancerad nivå, Ekonomisk teori- och metodutveckling, avancerad nivå Studieform: halvfart Anm.kod: LIU Ort: Linköping Urval: 5 platser/akademiska poäng Syftet med kursen är att ge en grundläggande kunskap om nationalekonomiämnets historiska rötter och en förståelse för ämnets utveckling tills idag. För att uppnå detta är ett perspektiv på ekonomiämnet jämfört med andra samhällsvetenskaper ett viktigt inslag, liksom de grundläggande fundament vad gäller antaganden, vetenskapssyn och metodsynsätt som präglar ämnet. Tonvikten i kursen ligger på vad som särpräglar ekonomiämnet idag - dess brister och förtjänster. Mer information om kursen hittar du på nationalekonomis hemsida Kontaktpersoner: Malin Gröndahl Maass, studievägledare, , liu.se, Pernilla Mideskog, studievägledare, , Christina Svensson, administratör, , christina. Särskilda förkunskapskrav: Genomgången Nationalekonomi grundkurs 30 hp, Nationalekonomi fortsättningskurs 30 hp och Nationalekonomi fördjupningskurs 30 hp med minst 60 hp godkända eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå. Mikroekonomisk teori, Mikroekonomisk teori Studieform: halvfart Anm.kod: LIU Ort: Linköping Urval: 5 platser/akademiska poäng Kursen Mikroekonomisk teori fokuserar på traditionell neoklassisk teori. Kursen lägger en teoretisk grund att stå på samt färdigheter att jobba med mikroekonomiska modeller för den som vill arbeta som nationalekonom inom framförallt mikroekonomi, men också inom makroekonomi. Mer information om kursen hittar du på nationalekonomis hemsida www. iei.liu.se/nek. Kontaktpersoner: Malin Gröndahl Maass, studievägledare, , Pernilla Mideskog, studievägledare, , Christina Svensson, administratör, , Särskilda förkunskapskrav: Genomgången Nationalekonomi grundkurs 30 hp, Nationalekonomi fortsättningskurs 30 hp och Nationalekonomi fördjupningskurs 30 hp med minst 60 hp godkända eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå. Mikroekonomisk analys, Mikroekonomisk analys Studieform: halvfart Anm.kod: LIU Ort: Linköping Urval: 5 platser/akademiska poäng Kursen Mikroekonomisk analys fokuserar på mikroekonomiska tillämpningar och analys av aktuell mikroekonomisk forskning. Kursen avser att ge verktyg och praktisk träning i forskningsnära utredningsteknik och utvärderingsmetoder. Tillämpningarna hämtas främst från området hälsoekonomi, arbetsmarknadsekonomi, transportekonomi och tjänstesektorns ekonomi. Mer information om kursen hittar du på nationalekonomis hemsida se/nek. Kontaktpersoner: Malin Gröndahl Maass, studievägledare, , Pernilla Mideskog, studievägledare, , Christina Svensson, administratör, , Särskilda förkunskapskrav: Genomgången Nationalekonomi grundkurs 30 hp, Nationalekonomi fortsättningskurs 30 hp och Nationalekonomi fördjupningskurs 30 hp med minst 60 hp godkända eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå. 9 Ekonomi och entreprenörskap

10 Ekonomi och entreprenörskap Spelteori, Spelteori Anm.kod: LIU Urval: 5 platser/akademiska poäng 10 Studieform: halvfart Ort: Linköping Kursen Spelteori behandlar grunderna i spelteoretisk teori och metod. Spelteori är idag en central analysmetod inom både nationalekonomi, företagsekonomi och statsvetenskap. Metoden används bl.a. för att analysera strategiskt beteende, rationellt och icke-rationellt beslutsfattande samt som utgångspunkt för ekonomiska experiment. På kursen kommer tillämpningar av spelteori inom både ekonomi och politik att tas upp. Mer information om kursen hittar du på nationalekonomis hemsida Kontaktpersoner: Malin Gröndahl Maass, studievägledare, , Pernilla Mideskog, studievägledare, , Christina Svensson, administratör, , Särskilda förkunskapskrav: Genomgången Nationalekonomi grundkurser 30hp, Nationalekonomi fortsättningskurser 30hp och Nationalekonomi fördjupningskurser 30hp med minst 60hp godkända eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå. Behavioral Economics, advance course, Behavioral Economics, advance course Start: Vt 14 Rate of study: Part time Enrolment code: LIU-4248A Seats: 5 places/selection is based upon previous academic credits. The growth of Behavioral Economics has been nurtured by the inability of neoclassical economic theory - based on the assumptions of perfect rationality, unlimited self-control and exclusive interest in material payoff - to spell out why people make irrational choices and why people s short term preferences are largely inconsistent with their long term goals. By integrating the effects of social, emotional and cognitive factors in the analysis of how individuals process information to make decisions, this course offers essential knowledge in how to make psychologically realistic assumptions and predictions about human behavior. Contact persons: Malin Gröndahl Maass, studievägledare, , Pernilla Mideskog, studievägledare, , Christina Svensson, administratör, , Entrance requirements: At least 150 ECTS credits, of which 75 ECTC credits are in a relevant major subject. Documented knowledge of English equivalent to Engelska B/Engelska 6 ; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paperbased TWE-score 4.5, internetbased 90 TWE-score 20), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.5 and no band under 5.5), or equivalent. Finansiell riskhantering - portföljvalsteori och derivatinstrument, 15 hp Finansiell riskhantering - portföljvalsteori och derivatinstrument Anm.kod: LIU Ort: Linköping Urval: 5 platser/akademiska poäng Kursen fokuserar på investeringsprocessen, finansiell riskhantering via derivatinstrument och portföljhantering i teori och praktik. Mer information om kursen hittar du på nationalekonomis hemsida Kontaktpersoner: Malin Gröndahl Maass, studievägledare, , Pernilla Mideskog, studievägledare, , Christina Svensson, administratör, , Särskilda förkunskapskrav: Genomgången Nationalekonomi grundkurs 30 hp, Nationalekonomi fortsättningskurs 30 hp och Nationalekonomi fördjupningskurs 30 hp med minst 60 hp godkända eller motsvarande. Kurser motsvarande 15hp fortsättningsnivå inom området finansiell ekonomi fordras. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå. Ekonometri: Panel- och tvärsnittsdata, Ekonometri: Panel- och tvärsnittsdata Studieform: halvfart Anm.kod: LIU Ort: Linköping Urval: 5 platser/akademiska poäng Kursen behandlar centrala problemställningar inom ekonometriskt utredningsarbete och forskning. Ekonometriska studier baserade på panel- och tvärsnittsdata är vanligt förekommande inom mikroekonomi men förekommer också inom makroekonomi och finansiell ekonomi. I kursen analyseras, vid formulering av modeller baserade på panel- och tvärsnittsdata, de vanligaste problemen och dess lösningar i ekonometriska studier. Ett mål med kursen är att deltagarna efter genomförd kurs skall kunna självständigt och praktiskt genomföra avancerade ekonometriska undersökningar på den nivå som arbetsmarknaden kräver. Mer information om kursen hittar du på nationalekonomis hemsida Kontaktpersoner: Malin Gröndahl Maass, studievägledare, , Pernilla Mideskog, studievägledare, , Christina Svensson, administratör, , Särskilda förkunskapskrav: Genomgången Nationalekonomi grundkurser 30hp, Nationalekonomi fortsättningskurser 30hp och Nationalekonomi fördjupningskurser 30hp med minst 60hp godkända eller motsvarande, samt genomgången grundkurs i Ekonometri 7,5hp eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå. Ekonometri: Tidsseriedata, Ekonometri: Tidsseriedata Studieform: halvfart Anm.kod: LIU Ort: Linköping Urval: 5 platser/akademiska poäng Kursen Ekonometri: Tidseriedata behandlar centrala problemställningar inom ekonometriskt utredningsarbete och forskning. Ekonometriska studier baserade på tidsseriedata är vanligt förekommande inom såväl mikro-, makro- som finansiell ekonomi. På kursen analyseras de vanligaste problemen och dess lösningar i ekonometriska studier baserade på tidseriedata. Ett mål med kursen är att deltagarna efter genomförd kurs skall kunna självständigt och praktiskt genomföra avancerade ekonometriska undersökningar på den nivå som arbetsmarknaden kräver. Mer information om kursen hittar du på nationalekonomis hemsida Kontaktpersoner: Malin Gröndahl Maass, studievägledare, , Pernilla Mideskog, studievägledare, , Christina Svensson, administratör, , Särskilda förkunskapskrav: Genomgången Nationalekonomi grundkurser 30hp, Nationalekonomi fortsättningskurser 30hp och Nationalekonomi fördjupningskurser 30hp med minst 60hp godkända eller motsvarande, samt genomgången grundkurs i Ekonometri 7,5hp eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå. Institutionell teori och analys, Institutionell teori och analys Studieform: halvfart Anm.kod: LIU Ort: Linköping Urval: 5 platser/akademiska poäng Kursen Institutionell teori och analys behandlar institutioner i form av spelregler som t.ex. lagar och sedvänjor. På kursen studeras drivkrafterna bakom institutionell förändring och hur institutioner, i form av t.ex. lagstiftning, sedvänja och kontrakt, hanterar informationsproblem, svekfullt beteende, begränsad rationalitet, instabila preferenser och transaktions-

11 kostnader. Tillämpningar av den institutionella teorin tas upp inom både ekonomi och politik. Mer information om kursen hittar du på nationalekonomis hemsida Kontaktpersoner: Malin Gröndahl Maass, studievägledare, , Pernilla Mideskog, studievägledare, , Christina Svensson, administratör, , Särskilda förkunskapskrav: Genomgången Nationalekonomi grundkurs 30hp, Nationalekonomi fortsättningskurs 30hp och Nationalekonomi fördjupningskurs 30hp med minst 60hp godkända eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå. Makroekonomi med inriktning mot tillväxtteori, Makroekonomi med inriktning mot tillväxtteori Studieform: halvfart Anm.kod: LIU Ort: Linköping Urval: 5 platser/akademiska poäng Kursen Makroekonomi med inriktning mot tillväxtteori 7.5hp fokuserar på problematiken kring ekonomisk tillväxt. Varför utmärker sig vissa länder med låg och instabil ekonomisk tillväxt medan andra visar en mer stabil och hög ekonomisk tillväxt? Hur resonerar nationalekonomer när de bygger teorier för att beskriva och förklara den ekonomiska tillväxten? Vilka policyinstrument- eller slutsatser erbjuder dessa modeller? Mer information om kurserna hittar du på nationalekonomis hemsida Kontaktpersoner: Malin Gröndahl Maass, studievägledare, , Pernilla Mideskog, studievägledare, , Christina Svensson, administratör, , Särskilda förkunskapskrav: Genomgången Nationalekonomi grundkurs 30 hp, Nationalekonomi fortsättningskurs 30 hp och Nationalekonomi fördjupningskurs 30 hp med minst 60 hp godkända eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå. Estetiska kurser Bilder i tid och rum - konstbild, mediebild och skönlitteratur, Bilder i tid och rum - konstbild, mediebild och skönlitteratur Studieform: kvartsfart Anm.kod: LIU-2752A Ort: Linköping, Onsdagar kl Urval: 16 platser/betyg-högskoleprov Kursen riktar sig till dig som vill kunna koppla samman bildkonst, mediebilder och skönlitteratur i ett lärande sammanhang. Vi utgår exempelvis från LGR 11, kursplan för bild. Kursen behandlar ett vidgat sätt att se på text och är didaktisk upplagd utifrån teman såsom livet, kärleken och döden. Förutom bild och litteraturstudier ingår laborativt bildarbete med olika material och tekniker. Kursen vänder sig med fördel till studerande på lärarprogrammet och till verksamma lärare, men även till andra intresserade. Kontaktpersoner: Inez Isaksson-Vogel, kursansvarig, , se, Linda Kernell, lärare, , linda. Carina Skoog, administratör, , Drama - improvisation och muntligt berättande, Drama - improvisation och muntligt berättande Studieform: kvartsfart Anm.kod: LIU-4480B Ort: Linköping, Tre fredagar kl samt tre lördagar kl Urval: 16 platser/betyg Högskoleprov Poäng Kursens behandlar improvisation och muntligt berättande i teori och praktik samt improvisationens betydelse för kreativa processer och hur muntligt berättande kan användas i olika sammanhang och med olika syften. Undervisningen består av laborativt och gestaltande arbete med drama- och improvisationsövningar samt olika typer av berättarövningar. Föreläsningar, litteraturstudier och seminarier ingår också. Kursen bygger på aktivt deltagande och vänder sig till de som vill öka sin improvisations- och berättarförmåga för att kunna använda sig av improvisation och/eller berättande i olika sammanhang. Ett sådant sammanhang kan till exempel vara undervisningssammanhang. Kursen vänder sig till såväl nybörjare som fortsättare inom improvisation och muntligt berättande. Kontaktpersoner: Linda Kernell, kursansvarig, , Carina Skoog, administratör, , carina. Birgitta Lönning, studievägledare, , Drama 1, 30 hp Drama 1 Studieform: halvfart Anm.kod: LIU Ort: Norrköping Urval: 18 platser/betyg Högskoleprov Poäng Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i drama. Vi arbetar praktiskt och utgår från teori och estetisk praktik. I kursen ingår studier av individens och gruppens funktion och dynamik, verbal och icke-verbal kommunikation. Improvisation och gestaltning är andra viktiga moment. Kursen vänder sig till studerande med intresse för pedagogik, ledarskap, teater och kultur. Kontaktpersoner: Kristina Fredriksson, , Lotta Holmgren Lind, , lotta.holmgren. Formgivning 1, grundkurs, Formgivning 1, grundkurs Studieform: kvartsfart Anm.kod: LIU Ort: Linköping , Upprop och kursstart 5/9 kl , Formsal 1, hus Key. Övriga träffar torsdag kl och fredag kl vecka 36, 40, 45 och 49. Urval: 16 platser/betyg-högskoleprov Kursen vänder sig främst till dig som har egen erfarenhet av skapande arbete i något material som exempelvis trä, metall, textil, keramik, etc, eller som arbetar med grafisk form eller utställningar. Kursen syftar till att utveckla generella kunskaper i form- och färglära samt ge ökad förmåga att medvetet gestalta i två- och tredimensionell form. Betoningen ligger på idéutveckling och att upptäcka variationsmöjligheter inom formgivning. Genom praktiskt experimentellt arbete i kombination med analyserande utvecklas ett reflekterande förhållningssätt till estetiska uttryck och skapandeprocesser. Kursen ingår i ett utbud av kurser för slöjdare, konsthantverkare och museimedarbetare. Kontaktpersoner: Anders Narbrink, kursansvarig, , Carina Skoog, administratör, , carina. Birgitta Lönning, studievägledare, , Formgivning 2, grundkurs, Formgivning 2, grundkurs Studieform: kvartsfart Anm.kod: LIU-4472A Ort: Linköping , Upprop och kursstart 6/2 kl i Formsal 1, hus Key. Övriga träffar torsdag kl och fredag kl vecka 6, 10, 15 och 20. Urval:Platsgaranti Kursen vänder sig främst till dig som har egen erfarenhet av skapande arbete i något material som exempelvis trä, metall, textil, keramik, etc, eller som arbetar med grafisk form eller utställningar. Kursen syftar till att vidareutveckla kunskaper i form- och färglära samt ge 11 Estetiska kurser

12 Estetiska kurser fördjupad förmåga att medvetet gestalta i tvåoch tredimensionell form. Betoningen ligger på idéutveckling, att laborera med variationsmöjligheter och att utveckla ett personligt formspråk. Genom praktiskt experimentellt projektarbete i kombination med fördjupat analysarbete vidareutvecklas ett reflekterande förhållningssätt till estetiska uttryck och skapandeprocesser. Kontaktpersoner: Anders Narbrink, kursansvarig, , Carina Skoog, administratör, , carina. Birgitta Lönning, studievägledare, , Särskilda förkunskapskrav: Genomgången Formgivning 1, grundkurs. International Course in Drama Communication A, 15 hp International Course in Drama Communication A International Course in Drama Communication A Rate of study: Part time Enrolment code: LIU Seats: 15 places/selection is based upon previous academic credits. Start: Vt 14 Enrolment code: LIU-4480D Seats: 15 places/selection is based upon previous academic credits. The aim of this course is to give the students basic knowledge of, and proficiency in, drama and communication. Theories in drama and communication will be studied and applied in practical exercises; also studied are the functions and dynamics of individuals and groups, verbal and non-verbal behaviour, status, attitudes and values. We will also use improvisation as a technique. The course is intended for persons interested in different fields of communication, culture, drama and/or education. Contact persons: Linda Kernell, Course Coordinator, , Carina Skoog, Administrator, , Birgitta Lönning, Study Counselor, , Entrance requirements: At least one year of full time undergraduate studies. Documented knowledge of English equivalent to Engelska B/engelska 6 ; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paper based TWE-score 4.5, and internet based 90), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.5 and no band under 5.5), or equivalent. Exemption from Swedish B. International Course in Drama Communication B, 15 hp International Course in Drama Communication B Start: Vt 14 Enrolment code: LIU-4480C Seats: 15 places/selection is based upon previous academic credits. The aim of this course is to give the students more knowledge of, and proficiency in, drama and communication. Theories in drama, leadership and communication will be studied and applied in practical exercises. We learn about and practice leadership in drama. The students will also do a field study presented in a report. The course is intended for persons interested in different fields of communication, culture, drama and/or education. Contact persons: Linda Kernell, Course coordinator, , Carina Skoog, Administrator, , carina. Birgitta Lönning, Study Counselor, , Entrance requirements: Completed Drama Communication A with at least 7,5 ECTS credits passed or equivalent.documented knowledge of English equivalent to Engelska B/Engelska 6 ; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paper based TWE-score 4.5, and internet based 90), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.5 and no band under 5.5), or equivalent. Körsång 1, Körsång 1 Studieform: kvartsfart Anm.kod: LIU Ort: Linköping Urval: 8 platser/betyg-högskoleprov Kursen vänder sig till körsångare som vill utvecklas som korister på hög amatörnivå. Den förutsätter tidigare körerfarenhet och grundläggande kunskaper i allmän musiklära och kräver aktivt körsjungande under studietiden. Kursen innehåller seminarier och föreläsningar på helg- och kvällstid, samt inlämningsuppgifter. Kursen omfattar grundläggande sångteknik och röstvård, musikteori, intonation, språkuttal m m. Kurserna i Körsång 1-3 är fristående från varandra och kan läsas i valfri ordning. Till kursen antas sopraner, altar, tenorer och basar i jämn fördelning. Mer information finns på Kontaktpersoner: Merete Ellegaard, kursansvarig, , Carina Skoog, administratör, , carina. Birgitta Lönning, studievägledare, , Körsång 2, Körsång 2 Studieform: kvartsfart Anm.kod: LIU-2750B Ort: Linköping Urval: 8 platser/betyg-högskoleprov Kursen vänder sig till körsångare som vill urvecklas som korister på hög amatörnivå. Den förutsätter tidigare körerfarenhet och grundläggande kunskaper i allmän musiklära, och kräver aktivt körsjungande under studietiden. Kursen innehåller seminarier och föreläsningar på helg- och kvällstid, samt inlämningsuppgifter. Kursen omfattar undervisning i notläsning, gehörslära och i att kunna sjunga från bladet. Kurserna i Körsång 1-3 är fristående från varandra och kan läsas i valfri ordning. Till kursen antas sopraner, altar, tenorer och basar i jämn fördelning. För mer information se Kontaktpersoner: Merete Ellegaard, kursansvarig, , Carina Skoog, administratör, , carina. Birgitta Lönning, studievägledare, , Körsång 3, Körsång 3 Studieform: kvartsfart Anm.kod: LIU-2750C Ort: Linköping Urval: 8 platser/betyg-högskoleprov Kursen vänder sig till körsångare som vill utvecklas som korister på hög amatörnivå. Den förutsätter tidigare körerfarenhet och grundläggande kunskaper i allmän musiklära, och kräver aktivt körsjungande under studietiden. Kursen innehåller seminarier och föreläsningar på helg- och kvällstid, samt inlämningsuppgifter. Kursen omfattar analys av körmusik, lyssnande, notstudium samt recension av körkonserter. Kurserna i Körsång 1-3 är fristående från varandra och kan läsas i valfri ordning. Till kursen antas sopraner, altar, tenorer och basar i jämn fördelning. För mer information se Kontaktpersoner: Merete Ellegaard, kursansvarig, , Carina Skoog, administratör, , carina. Birgitta Lönning, studievägledare, , Musikdidaktik - lyssnande och skapande, Musikdidaktik - lyssnande och skapande Studieform: kvartsfart Anm.kod: LIU-2750A Ort: Norrköping Urval: 16 platser/betyg-högskoleprov Kursens syfte är att den studerande ska kunna använda sig av musiklyssnande och musikskapande i ett undervisningssammanhang. I kursen ingår följande moment; att lyssna till och göra musik, digitalt ljudskapande, musik- 12

13 kommunikation, musikgenrer.kursen är en av fyra fristående kurser som tillsammans med en lärarutbildning ger motsvarande kunskap för att undervisa i musik på grundskolan 1-6. (För legitimationsfrågor, se även SFS 2011:326) Kontaktpersoner: Michael Bruze, , Musikdidaktik och bruksspel, Musikdidaktik och bruksspel Studieform: kvartsfart Anm.kod: LIU Ort: Linköping , Onsdagar kl Upprop och kursstart 28/8 kl i musiksal 1, hus Key. Urval: 16 platser/betyg-högskoleprov Kursen syftar till att den studerande ska kunna planera för och delta i ensembleverksamhet kopplat till musikundervisning i grundskolan F-6, använda ackompanjemangsinstrument på en grundläggande nivå samt förstå, använda och redogöra för grundläggande musiklära. Kursen innehåller grundläggande teoretisk musiklära, praktiskt utövande på ackompanjemangsinstrument såsom exempelvis piano, gitarr, bas och trummor samt musikdidaktiska föreläsningar och verkstäder med fokus på musikundervisning i grundskolan F-6.Kursen är en av fyra fristående kurser som tillsammans med en lärarutbildning ger motsvarande kunskap för att undervisa i musik på grundskolan 1-6. (För legitimationsfrågor, se även SFS 2011:326). Kontaktpersoner: Anna Englund Bohm, kursansvarig, , liu.se, Carina Skoog, administratör, , Birgitta Lönning, studievägledare, , liu.se Musikdidaktik och musikdramatik, Musikdidaktik och musikdramatik Studieform: kvartsfart Anm.kod: LIU-2752B Ort: Linköping , Onsdagar kl Upprop och kursstart 30/1 kl i Musiksal 1, hus Key. Urval: 16 platser/betyg-högskoleprov Kursen syftar till att den studerande ska kunna planera för och använda sig av musikdramatik i ett undervisningssammanhang (F-6), skapa manus där musik och drama samverkar, genomföra ett skriftligt arbete där kursens innehåll beaktas samt relateras till styrdokument, aktuell forskning och litteratur inom området. Även improvisationer med kropp, röst och musik som uttrycksmedel, är moment som den studerande möter och arbetar med i kursen samt att framställa/delta i mindre sceniska produktioner Kursen är en av fyra fristående kurser som tillsammans med en lärarutbildning ger motsvarande kunskap för att undervisa i musik på grundskolan 1-6. (För legitimationsfrågor, se även SFS 2011:326) Kontaktpersoner: Anna Englund Bohm, kursansvarig, , liu.se, Carina Skoog, administratör, , Birgitta Lönning, studievägledare, , liu.se Musikdidaktik och musikens verktyg, Musikdidaktik och musikens verktyg Studieform: tredjedelsfart Anm.kod: LIU Ort: Linköping Urval: 16 platser/betyg-högskoleprov Kursens syfte är att den studerande ska kunna använda sig av musikens verktyg i ett undervisningssammanhang. I kursen ingår följande moment; röstträning, spel på instrument och elementär musiklära.kursen är en av fyra fristående kurser som tillsammans med en lärarutbildning ger motsvarande kunskap för att undervisa i musik på grundskolan 1-6. (För legitimationsfrågor, se även SFS 2011:326) Kontaktpersoner: Gunnar Ekermo, , Mönsterkonstruktion, Mönsterkonstruktion Studieform: kvartsfart Anm.kod: LIU Ort: Linköping , Torsdagar kl och fredagar kl träffar. Urval: 16 platser/betyg-högskoleprov Gestaltning och uttryck via mönsterkonstruktion. Kursen vänder sig till de som vill fördjupa sig inom mönsterkonstruktion. Kursen syftar till att utveckla ett arbetssätt där den studerande arbetar fördjupande och analyserande gällande konstruktion och förändring av mönster främst genom mönsterkonstruktionsövningar och personligt utformade modeller samt tilllämpning av mönsterförändringar av redan färdiga mönster. Inom formgivning arbetar studenten med olika skisstekniker, kroppsproportioner, färg, form och utställningslayout med fokus på personligt presenterad kollektion. Kontaktpersoner: Katarina Jonsson, kursansvarig, , Carina Skoog, administratör, , carina. Birgitta Lönning, studievägledare, , Särskilda förkunskapskrav: Genomgångna kurser i textil om 60 hp, eller motsvarande (t ex praktisk erfarenhet och/eller annan eftergymnasial utbildning i textil i motsvarande omfattning). Orkesterspel, grundkurs, 30 hp Orkesterspel, grundkurs Orkesterspel, grundkurs Studieform: kvartsfart Ort: Linköping Urval: 5 platser/anmälan till institution Studieform: kvartsfart Ort: Linköping Urval: 5 platser/anmälan till institution Kursen vänder sig till instrumentalister som spelar instrument som ingår i en symfoniorkester och som vill utvecklas som orkestermusiker på hög amatörnivå. Den innehåller repetitioner, konserter, seminarier och föreläsningar. Individuell färdighetsträning ingår inte i kursen. Anmälan till kursen görs direkt till institutionen på blankett som finns på music/kurser. Efter ansökan kallas de sökande till inträdesprov. Inträdesprovet äger rum i början av terminen. Besked om antagning lämnas därför först efter genomfört prov. Provet syftar till att dels bedöma de sökandes färdigheter, dels inbördes rangordna de sökande. För mer information se Kontaktpersoner: Metete Ellegaard, kursansvarig, , Carina Skoog, administratör, , carina. Birgitta Lönning, studievägledare, , Särskilda förkunskapskrav: Godkänt inträdesprov. Anmälan till: Merete Ellegaard Skapande arbete med ull, grundkurs, Skapande arbete med ull, grundkurs Studieform: tredjedelsfart Anm.kod: LIU-4470B Ort: Linköping , Torsdagar kl samt fredagar kl i vecka 5, 9, 14, 17 samt 21. Urval: 16 platser/betyg-högskoleprov Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om materialet ull, om hur man förenar ett tekniskt kunnande och ett personligt formspråk i arbetet med ull. Kursens syfte är att den studerande ska utveckla ett experimentellt och reflekterande förhållningssätt till skapande arbete med ull. Grundläggande kunskaper i skapande arbete med textil förutsätts. Kursen vänder sig främst till slöjdare, konsthantverkare och lärare med inriktning mot textil. Kontaktpersoner: Ingrid Bergqvist, kursansvarig, , Carina Skoog, administratör, , carina. Birgitta Lönning, studievägledare, , Slöjd - Textilslöjd på distans, 60 hp Slöjd - Textilslöjd på distans Studieform: halvfart, distans Anm.kod: LIU Ort: Linköping Urval: 25 platser/akademiska poäng Linköpings universitet erbjuder ämnesutbildning i textilslöjd på halvfart/distans. Utbild- 13 Estetiska kurser

14 Etik ningen riktar sig i första hand till dig som vill arbeta som textilslöjdlärare I grundskolan.utbildningen genomförs i distansform med fem fysiska träffar i Linköping per läsår. Träffarna sker under 3-4 sammanhängande vardagar med ca 10 veckors mellanrum. Informationsoch kommunikationsteknik används som redskap för dokumentation och kommunikation. Efter avslutad utbildning utfärdas kursintyg. Kurserna motsvarar de ämnesstudier i slöjd som ingår i ämneslärarexamen och kan läggas till en tidigare lärarexamen eller användas som en del i en fortsatt lärarutbildning. Kontaktpersoner: Ingrid Bergqvist, inriktningsansvarig, , Birgitta Lönning, studievägledare, , Carina Skoog, administratör, , Särskilda förkunskapskrav: genomgångna kurser om minst 30 hp i allmänt utb omr inom ett lärarprogram (AUO) eller motsvarande, alternativt lärarexamen Urvalsgrupp: Studerande på lärarprogram 5pl, Lärarexamen 20pl Slöjd - Trä- och metallslöjd på distans, 60 hp Slöjd - Trä- och metallslöjd på distans Studieform: halvfart, distans Anm.kod: LIU Ort: Linköping Urval: 25 platser/akademiska poäng Linköpings universitet erbjuder ämnesutbildning i trä- och metallslöjd på halvfart/distans. Utbildningen riktar sig i första hand till dig som vill arbeta som textilslöjdlärare I grundskolan.utbildningen genomförs i distansform med fem fysiska träffar i Linköping per läsår. Träffarna sker under 3-4 sammanhängande vardagar med ca 10 veckors mellanrum. Informations- och kommunikationsteknik används som redskap för dokumentation och kommunikation. Efter avslutad utbildning utfärdas kursintyg. Kurserna motsvarar de ämnesstudier i slöjd som ingår i ämneslärarexamen och kan läggas till en tidigare lärarexamen eller användas som en del i en fortsatt lärarutbildning. Kontaktpersoner: Anders Narbrink, inriktningsansvarig, , liu.se, Birgitta Lönning, studievägledare, , Carina Skoog, administratör, , carina. Särskilda förkunskapskrav: genomgångna kurser om minst 30 hp i allmänt utb omr inom ett lärarprogram (AUO) eller motsvarande, alternativt lärarexamen Urvalsgrupp: Studerande på lärarprogram 5pl, Lärarexamen 20pl Textil formgivning 1, grundkurs, Textil formgivning 1, grundkurs Studieform: kvartsfart Anm.kod: LIU Ort: Linköping , Upprop och kursstart 6/9 kl Övriga träffar torsdag kl och fredag kl vecka 40, 43, 48 och 3. Urval: 16 platser/betyg-högskoleprov Kursen vänder sig främst till slöjdare, konsthantverkare och lärare med inriktning mot textila material. Kursen skall ge ökad förmåga att gestalta i textil och tillämpa kunskaper om olika metoder för skisstekniker i textil. Kommunikation och presentation med textila skisser behandlas. Textila tekniker, material och konstruktioner i skapande praktiskt arbete förenas med teoretiska studier. Kursen ingår i ett utbud av kurser för konsthantverkare, slöjdare och museimedarbetare. Kontaktpersoner: Sie Kronberg, kursansvarig, , Carina Skoog, administratör, , carina. Birgitta Lönning, studievägledare, , Utställningskunskap, grundkurs, Utställningskunskap, grundkurs Studieform: tredjedelsfart Anm.kod: LIU-4470D Ort: Linköping , Torsdagar kl och fredagar kl vecka 4, 9, 13 och 19. Urval: 16 platser/betyg-högskoleprov Kursen vänder sig främst till museianställda, utställningsansvariga vid bibliotek, konstnärer, hemslöjdskonsulenter, företagsutställare, konsthantverkare, slöjdare samt lärare med intresse för utställningen som pedagogiskt redskap. Den studerande ska genom kursen tillägna sig ett reflekterande förhållningssätt till utställningen som medium. Förutom kunskaper om utställningens innehåll, funktion och formgivning förvärvar den studerande färdigheter i utställningsarbete. Kontaktpersoner: Kerstin Lind, kursansvarig, , Carina Skoog, administratör, , carina. Birgitta Lönning, studievägledare, , Etik Environmental, Animal and Biomedical Ethics, advanced course, Environmental, Animal and Biomedical Ethics, advanced course Start: Vt 14 Enrolment code: LIU-4409A , 24 February - 28 March Seats: 4 places/selection is based upon previous academic credits. This course gives an overview of bioethics in a broad sense, that is, the study of ethical issues raised by the life sciences and health care. It presents different views on environmental issues like sustainability and climate change, and different standpoints on using animals for food and scientific experimentation. It also focuses on issues in biomedical ethics such as genetic testing and end-of-life decisions. Cases as well as theoretical arguments are discussed. Contact persons: Monica Wise, administrator, +46(0) , Jonas Johansson, student advisor, +46(0) , Entrance requirements: A bachelor s degree/ kandidatexamen of at least 180 ECTS credits, including a 15 ECTS credit degree paper or equivalent, and at least 30 ECTS credits in Ethics, or the equivalent. Documented knowledge of English equivalent to Engelska B/ engelska 6 ; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paper based TWE-score 4.5, and internet based 90), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.5 and no band under 5.5), or equivalent. Environmental, Animal and Biomedical Ethics, basic course, Environmental, Animal and Biomedical Ethics, basic course Start: Vt 14 Enrolment code: LIU-4409B , 24 February - 28 March Seats: 14 places/selection is based upon previous academic credits. This course gives an overview of bioethics in a broad sense, that is, the study of ethical issues raised by the life sciences and health care. It presents different views on environmental issues like sustainability and climate change, and different standpoints on using animals for food and scientific experimentation. It also focuses on issues in biomedical ethics such as genetic testing and end-of-life decisions. Cases as well as theoretical arguments are discussed. Contact persons: Monica Wise, administrator, +46(0) , Jonas Johansson, student advisor, +46(0) , Entrance requirements: At least one year of 14

15 full-time undergraduate studies and at least 30 ECTS credits in a relevant subject (such as ethics, philosophy, religious studies, political science etc). Documented knowledge of English equivalent to Engelska B/Engelska 6 ; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paper based TWE-score 4.5, and internet based 90), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.5 and no band under 5.5), or equivalent. Exemption from Swedish B. Ethics and Migration, advanced course, 4,5 hp Ethics and Migration, advanced course Enrolment code: LIU , 2-20 December 2013 Seats: 4 places/selection is based upon previous academic credits. Migration is increasing in today s globalised world. People leave their homes because of political and religious oppression, poverty and environmental catastrophes. In parallel, Europe and the US build barriers to keep the migrants away. What are the moral rights of refugees and what moral obligations do nations have to open their borders? In the course ethical questions related to migration and refugees are studied. Contact persons: Monica Wise, administrator, +46(0) , Jonas Johansson, student advisor, +46(0) , Entrance requirements: A bachelor s degree/ kandidatexamen of at least 180 ECTS credits, including a 15 ECTS credit degree paper or equivalent, and at least 30 ECTS credits in Ethics, or the equivalent. Documented knowledge of English equivalent to Engelska B/ Engelska 6 ; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paper based TWE-score 4.5, and internet based 90), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.5 and no band under 5.5), or equivalent. Ethics and Migration, basic course, 4,5 hp Ethics and Migration, basic course Enrolment code: LIU , 2-20 December 2013 Seats: 14 places/selection is based upon previous academic credits. Migration is increasing in today s globalised world. People leave their homes because of political and religious oppression, poverty and environmental catastrophes. In parallel, Europe and the US build barriers to keep the migrants away. What are the moral rights of refugees and what moral obligations do nations have to open their borders? In the course ethical questions related to migration and refugees are studied. Contact persons: Monica Wise, administrator, +46(0) , Jonas Johansson, student advisor, +46(0) , Entrance requirements: At least one year of full-time undergraduate studies and at least 30 ECTS credits in a relevant subject (such as ethics, philosophy, religious studies, political science etc). Documented knowledge of English equivalent to Engelska B/engelska 6 ; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paper based TWE-score 4.5, and internet based 90), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.5 and no band under 5.5), or equivalent. Exemption from Swedish B. Etik 1, grundkurs, 15 hp Etik 1, grundkurs Etik 1, grundkurs Studieform: halvfart Anm.kod: LIU Ort: Linköping Urval: 15 platser/betyg Högskoleprov Poäng Studieform: halvfart Anm.kod: LIU-4440D Ort: Linköping Urval: 15 platser/betyg Högskoleprov Poäng Etik 1 ger en introduktion till etikens grundläggande frågor som hur vi bör leva, vad som är ett gott och rättvist samhälle, men också till sådana etiska frågeställningar som vi ställs för i vardagen och i arbetslivet, både på en individuell, samhällelig, och global nivå.inom ämnet etik studeras moralfrågor på ett systematiskt sätt. Kursen behandlar både etisk teoribildning liksom dess tillämpning på konkreta och aktuella etiska frågeställningar.kursen vänder sig både till den som vill läsa en kortare grundkurs i ämnet etik, komplettera sin utbildning i filosofi eller religionsvetenskap, samt till den som vill komplettera sin yrkesutbildning med etik. Kontaktpersoner: Monica Wise, administratör, , Jonas Johansson, studievägledare, , jonas. Business Ethics, basic course, Business Ethics, basic course Start: Vt 14 Enrolment code: LIU-4431A , 20 January - 21 February 2014 Seats: 14 places/selection is based upon previous academic credits. Business ethics includes both the general question of the interface between business and ethical theory, and more specific questions such as the nature, purpose and social responsibility of business corporations, professionalism, corporate decision-making and management ethics, employee rights, environmental and global issues including business and human rights. The course focuses on three areas of study: (i) Business ethics and normative theories, (ii) Issues in business ethics, and (iii) Case studies in business ethics. The aim of the course is to give the students the knowledge and capability to reflect on, discuss, and analyse issues and dilemmas within business ethics. Contact persons: Monica Wise, administrator, +46(0) , Jonas Johansson, student advisor, +46(0) , Entrance requirements: At least one year of full-time undergraduate studies. Documented knowledge of English equivalent to Engelska B/Engelska 6 ; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paper based TWE-score 4.5, and internet based 90), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.5 and no band under 5.5), or equivalent. Exemption from Swedish B. Ethical Theory and Moral Practice, basic course, Ethical Theory and Moral Practice, basic course Enrolment code: LIU , 2-27 September 2012 Seats: 14 places/selection is based upon previous academic credits. Modern societies are confronted with many moral challenges. The focus of this course is the relation between ethical theory and moral practice. In this course, various normative ethical theories will be studied, like natural law theory, utilitarianism, kantianism and virtue ethics. Students will learn to apply the theories to practical problems and to criticise and evaluate the theories in the light of their implications for practice. Contact persons: Monica Wise, administrator, +46(0) , Jonas Johansson, student advisor, +46(0) , Entrance requirements: At least one year of full-time undergraduate studies and at least 30 ECTS credits in a relevant subject (such as ethics, philosophy, religious studies, political science etc). Documented knowledge of English equivalent to Engelska B/Engelska 6 ; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paper based TWE-score 4.5, and internet based 90), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.5 and no band under 5.5), or equivalent. Exemption from Swedish B. 15 Etik

16 Etik Globalisation and Global Justice, basic course, Globalisation and Global Justice, basic course Enrolment code: LIU , 31 October - 29 November 2013 Seats: 14 places/selection is based upon previous academic credits. The course focuses on theories of globalisation and theories of global justice. A central topic is the concept of global justice, its different interpretations, its relation to human rights, and its implications for new global actors like NGOs and corporations, its justification and various suggested ways for its implementation. Texts in this area are studied. Contact persons: Monica Wise, administrator, +46(0) , Jonas Johansson, student advisor, +46(0) , Entrance requirements: At least one year of full-time undergraduate studies and at least 30 ECTS credits in a relevant subject (such as ethics, philosophy, religious studies, political science etc). Documented knowledge of English equivalent to Engelska B/Engelska 6 ; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paper based TWE-score 4.5, and internet based 90), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.5 and no band under 5.5), or equivalent. Exemption from Swedish B. Business Ethics, advanced course, Business Ethics, advanced course Start: Vt 14 Enrolment code: LIU-4439A , 20 January - 21 February 2014 Seats: 4 places/selection is based upon previous academic credits. Business ethics includes both the general question of the interface between economic practice and ethical theory, and more specific questions such as the social responsibility of corporations, professionalism, economic and corporate decision-making structure, employee rights, and environmental and global issues. The course contains four areas of study: (i) Business ethics and normative theories, (ii) Business ethics and the business disciplines, (iii) Issues in business ethics, and (iv) Case studies in business ethics. The aim of the course is to give the students the knowledge and capability to reflect over, discuss and analyze issues within business ethics. Contact persons: Monica Wise, administrator, +46(0) , Jonas Johansson, student advisor, +46(0) , Entrance requirements: A bachelor s degree/ 16 kandidatexamen of at least 180 ECTS credits, including a 15 ECTS credit degree paper or equivalent, and at least 30 ECTS credits in Ethics, or the equivalent. Documented knowledge of English equivalent to Engelska B/ Engelska 6 ; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paper based TWE-score 4.5, and internet based 90), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.5 and no band under 5.5), or equivalent. Social and Political Ethics, basic course, Social and Political Ethics, basic course Enrolment code: LIU , 30 September - 30 October 2013 Seats: 14 places/selection is based upon previous academic credits. The course focuses on ethical theories and relevant ethical problems within the field of social and political ethics. A central topic is the concept of social justice, its different interpretations, its connections to liberty, equality and culture, its justification and various suggestions for its implementation. A part of the course investigates a special focus area within applied social and political ethics. Contact persons: Monica Wise, administrator, +46(0) , Jonas Johansson, student advisor, +46(0) , Entrance requirements: At least one year of full-time undergraduate studies and at least 30 ECTS credits in a relevant subject (such as ethics, philosophy, religious studies, political science etc). Documented knowledge of English equivalent to Engelska B/Engelska 6 ; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paper based TWE-score 4.5, and internet based 90), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.5 and no band under 5.5), or equivalent. Ethical Theory and Moral Practice, advanced course, Ethical Theory and Moral Practice, advanced course Enrolment code: LIU , 2-27 September 2012 Seats: 4 places/selection is based upon previous academic credits. Modern societies are confronted with many moral challenges. The focus of this course is the relation between ethical theory and moral practice. In this course, various normative ethical theories will be studied, like natural law theory, utilitarianism, kantianism and virtue ethics. Students will learn to apply the theories to practical problems and to criticise and evaluate the theories in the light of their implications for practice. Contact persons: Monica Wise, administrator, +46(0) , Jonas Johansson, student advisor, +46(0) , Entrance requirements: A bachelor s degree/ kandidatexamen of at least 180 ECTS credits, including a 15 ECTS credit degree paper or equivalent, and at least 30 ECTS credits in Ethics, or the equivalent. Documented knowledge of English equivalent to Engelska B/ Engelska 6 ; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paper based TWE-score 4.5, and internet based 90), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.5 and no band under 5.5), or equivalent. Globalisation and Global Justice, advanced course, Globalisation and Global Justice, advanced course Enrolment code: LIU , 31 October - 29 November 2013 Seats: 4 places/selection is based upon previous academic credits. The course focuses on theories of globalisation and theories of global justice. A central topic is the concept of global justice, its different interpretations, its relation to human rights, and its implications for new global actors like NGOs and corporations, its justification and various suggested ways for its implementation. Texts in this area are studied. Contact persons: Monica Wise, administrator, +46(0) , Jonas Johansson, student advisor, +46(0) , Entrance requirements: A bachelor s degree/ kandidatexamen of at least 180 ECTS credits, including a 15 ECTS credit degree paper or equivalent, and at least 30 ECTS credits in Ethics, or the equivalent. Documented knowledge of English equivalent to Engelska B/ Engelska 6 ; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paper based TWE-score 4.5, and internet based 90), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.5 and no band under 5.5), or equivalent. Social and Political Ethics, advanced course, Social and Political Ethics, advanced course Enrolment code: LIU , 30 September - 30 October 2013 Seats: 4 places/selection is based upon previous academic credits. The course focuses on ethical theories and relevant ethical problems within the field of

17 social and political ethics. A central topic is the concept of social justice, its different interpretations, its connections to liberty, equality and culture, its justification and various suggestions for its implementation. A part of the course investigates a special focus area within applied social and political ethics. Contact persons: Monica Wise, administrator, +46(0) , Jonas Johansson, student advisor, +46(0) , Entrance requirements: A bachelor s degree/ kandidatexamen of at least 180 ECTS credits, including a 15 ECTS credit degree paper or equivalent, and at least 30 ECTS credits in Ethics, or the equivalent. Documented knowledge of English equivalent to Engelska B/ Engelska 6 ; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paper based TWE-score 4.5, and internet based 90), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.5 and no band under 5.5), or equivalent. Filosofi Filosofisk klassiker - Locke, Filosofisk klassiker - Locke Studieform: kvartsfart Anm.kod: LIU-4442D Ort: Linköping Urval: 16 platser/betyg Högskoleprov Poäng Den engelske sextonhundratalsfilosofen John Locke har kommit att få ett stort inflytande på senare filosofi inom två områden. Dels inom den politiska filosofin, där han är en av föregångarna till den klassiska liberalismen och direkt influerade bland annat den amerikanska konstitutionen. Dels inom den teoretiska filosofin, där hans empiristiska uppfattningar kom att spela en stor roll för senare teorier om våra möjligheter att få kunskap om världen. Kursen behandlar bägge dessa delar av Lockes teorier. Kursen bygger i väsentlig utsträckning på originaltexter. Den kan tillgodoräknas som specialiseringskurs inom såväl Praktisk filosofi 1 som Teoretisk filosofi 1.1 Kontaktpersoner: Åsa Kinnemar (adm), , Fredrik Stjernberg, , Praktisk filosofi 1, grundkurs, 30 hp Praktisk filosofi 1, grundkurs Anm.kod: LIU Ort: Linköping Urval: Platsgaranti Ämnet behandlar filosofiska problem och teorier som rör livsåskådningsfrågor och olika värde- och värderingsfrågor.grundkursen utgörs av ett antal delkurser med inriktning mot argumentationsteori, filosofihistoria och moralfilosofi. Några klassiska texter läses också i kursen. En delkurs ges med alternativa inriktningar bland vilka studenten väljer. Kontaktpersoner: Åsa Kinnemar (adm), , Fredrik Stjernberg, , Praktisk filosofi 2, fortsättningskurs, 30 hp Praktisk filosofi 2, fortsättningskurs Anm.kod: LIU-4443A Ort: Linköping Fortsättningskursen är avsedd att bredda och i flera avseenden fördjupa kunskaperna i ämnet. Ämnesstudierna förs främst framåt inom moralfilosofin, där såväl moderna som klassiska arbeten läses. Breddning sker genom studentens eget val bland vissa givna alternativa kurser. Ett självständigt arbete i form av en kortare uppsats eller referat ingår. Kontaktpersoner: Åsa Kinnemar (adm), , Fredrik Stjernberg, , fredrik. Särskilda förkunskapskrav: Minst 22,5 hp från Praktisk filosofi 1, grundkurs. Praktisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30 hp Praktisk filosofi 3, fördjupningskurs Anm.kod: LIU Ort: Linköping Urval: Platsgaranti Kursen ger fördjupade kunskaper inom modern moralfilosofi och avslutas med ett uppsatsarbete om 15 hp. Kontaktpersoner: Åsa Kinnemar (adm), , Fredrik Stjernberg, , Särskilda förkunskapskrav: Godkänd Praktisk filosofi, grundkurs 30 hp samt genomgången Praktisk filosofi, fortsättningskurs med minst 22,5 hp godkända eller motsvarande. Teoretisk filosofi 1, grundkurs, 30 hp Teoretisk filosofi 1, grundkurs Teoretisk filosofi 1, grundkurs Anm.kod: LIU Ort: Linköping Urval: Platsgaranti Anm.kod: LIU-4441A Ort: Linköping Urval:Platsgaranti Kursen behandlar främst sådana filosofiska frågor som berör kunskapen och dess ordnande. Dessa frågor leder vidare till bland annat frågor om språket, tänkandet, verkligheten och vetenskapen. Grundkursen utgörs av fyra delkurser om vardera. Den introducerande kursen behandlar grundläggande begrepp och filosofiska metoder. En kurs följer de teoretisk-filosofiska frågorna genom historien; en annan tar upp 1900-talets vetenskapsteoretiska diskussion. Den avslutande delkursen utgörs av en vetenskapsteoretisk specialisering; frågor om teori och metod berörs i detta sammanhang på ett allmänt sätt och förutsätter inte detaljkunskaper i det vetenskapsområde som tas upp. Kontaktpersoner: Åsa Kinnemar (adm), , Fredrik Stjernberg, , Teoretisk filosofi 2, fortsättningskurs, 30 hp Teoretisk filosofi 2, fortsättningskurs Anm.kod: LIU-4443B Ort: Linköping Fortsättningskursen syftar till att fördjupa och bredda kunskapen om modern teoretiskfilosofisk diskussion, att öka kännedomen om klassiska texter och att utveckla färdigheter i filosofisk analys. För det sistnämnda syftet ingår i kursen ett uppsatsarbete vars resultat granskas i seminarium. Kontaktpersoner: Åsa Kinnemar (adm), , Fredrik Stjernberg, , Särskilda förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs minst 22,5 hp från Teoretisk filosofi 1, grundkurs eller motsvarande. Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30 hp Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs Anm.kod: LIU Ort: Linköping Urval: Platsgaranti Kursen ger fördjupade kunskaper om teoretiskfilosofisk och vetenskapsteoretisk teoribildning och metod och avslutas med ett uppsatsarbete på 15hp. Kontaktpersoner: Åsa Kinnemar (adm), , Fredrik Stjernberg, , Särskilda förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkända 30 hp från grundkursen i Teoretisk filosofi och minst 22,5 hp från fortsättningskursen i Teoretisk filosofi eller motsvarande. Praktisk Filosofi 4, avancerad kurs, 30 hp Praktisk Filosofi 4, avancerad kurs Praktisk Filosofi 4, avancerad kurs Anm.kod: LIU Ort: Linköping Urval: Platsgaranti Anm.kod: LIU-4447A Ort: Linköping De avancerade kurserna i filosofi är en förberedelse för forskarutbildning i filosofi, men kursen fungerar även utmärkt i kombination med andra ämnen, som till exempel statskunskap, historia eller ekonomi. Beroende på vilka andra kurser den kombineras med, kan en masterut- 17 Filosofi

18 Filosofi bildning i filosofi utgöra en lämplig bakgrund för vitt skilda arbetsområden. Kursen kan ingå i studier i en masterexamen. Kontaktpersoner: Åsa Kinnemar (adm), , Fredrik Stjernberg, , Särskilda förkunskapskrav: Genomgången Praktisk filosofi, grundkurs med 30 hp och Praktisk filosofi, fortsättningskurs 30 hp samt Praktisk filosofi, fördjupningskurs med 22,5 hp eller kurser som bedöms likvärdiga.utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå. Praktisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs), 30 hp Praktisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs) Praktisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs) Anm.kod: LIU Ort: Linköping Urval: Platsgaranti Anm.kod: LIU-4447B Ort: Linköping Magisterkursen består dels av en självständigt genomförd egen uppsats, dels av ett seminarium samt litteraturkurser. Efter genomgången magisterkurs kan studenten erhålla en magisterexamen i praktisk filosofi. Kursen kan även ingå i studier i en masterexamen. De avancerade kurserna är en förberedelse för forskarutbildning i filosofi, men kursen fungerar även utmärkt i kombination med andra ämnen, som till exempel statskunskap, historia eller ekonomi. Beroende på vilka andra kurser den kombineras med, kan en masterutbildning i filosofi utgöra en lämplig bakgrund för vitt skilda arbetsområden Kontaktpersoner: Åsa Kinnemar (adm), , Fredrik Stjernberg, , Särskilda förkunskapskrav: Genomgången praktisk filosofi, avancerad kurs, 30 hp eller motsvarande.utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå. Praktisk filosofi, avancerad kurs (masterkurs), 30 hp Praktisk filosofi, avancerad kurs (masterkurs) Praktisk filosofi, avancerad kurs (masterkurs) Anm.kod: LIU Ort: Linköping Urval: Platsgaranti Anm.kod: LIU-4447C Ort: Linköping Kurserna är en förberedelse för forskarutbildning i filosofi, men den här kursen fungerar även utmärkt i kombination med andra ämnen. Beroende på vilka andra kurser den kombineras med, kan en masterutbildning i filosofi utgöra en lämplig bakgrund för vitt skilda arbetsområden. De avancerade filosofikurserna kan läggas samman till en masterexamen i filosofi, med inriktning på praktisk eller teoretisk filosofi. För att få en examen i praktisk filosofi krävs att man har gjort Praktisk Filosofi 4, avancerad kurs 30 hp, Praktisk filosofi, magisterkurs 30 hp och Praktisk filosofi, masterkurs 30 hp samt ytterligare en kurs, förslagsvis i Teoretisk filosofi. Kontaktpersoner: Åsa Kinnemar (adm), , Fredrik Stjernberg, , Särskilda förkunskapskrav: Genomgången magisterkurs i praktisk filosofi, 30 hp eller motsvarande.utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå. Teoretisk filosofi 4, avancerad kurs, 30 hp Teoretisk filosofi 4, avancerad kurs Teoretisk filosofi 4, avancerad kurs Anm.kod: LIU Ort: Linköping Urval: Platsgaranti Anm.kod: LIU-4447D Ort: Linköping Kursen ger fördjupade kunskaper om teoretiskfilosofiska problem och teorier. Den består av litteraturkurser samt ett gemensamt seminarium. Kursen kan ingå i studier för masterexamen. De avancerade kurserna är en förberedelse för forskarutbildning i filosofi, men den här kursen fungerar även utmärkt i kombination med andra ämnen, som till exempel matematik eller ekonomi. Beroende på vilka andra kurser den kombineras med, kan en masterutbildning i filosofi utgöra en lämplig bakgrund för vitt skilda arbetsområden. Kontaktpersoner: Åsa Kinnemar (adm), , Fredrik Stjernberg, , Särskilda förkunskapskrav: Genomgången Teoretisk filosofi, grundkurs med godkända 30 hp och Teoretisk filosofi, fortsättningskurs med godkända 30 hp samt Teoretisk filosofi, fördjupningskurs med godkända 22,5 hp eller kurser som bedöms likvärdiga.utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå. Teoretisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs), 30 hp Teoretisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs) Teoretisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs) Anm.kod: LIU Ort: Linköping Urval: Platsgaranti Anm.kod: LIU-4447E Ort: Linköping Kurserna är en förberedelse för forskarutbildning i filosofi, men kursen fungerar även utmärkt i kombination med andra ämnen, som till exempel matematik eller ekonomi. Beroende på vilka andra kurser den kombineras med, kan en masterutbildning i filosofi utgöra en lämplig bakgrund för vitt skilda arbetsområden. Kursen kan ingå i studier för masterexamen.magisterkursen består dels av en självständigt genomförd egen uppsats, dels av ett seminarium samt litteraturkurser.efter genomgången magisterkurs kan studenten erhålla en magisterexamen i Teoretisk filosofi. Kontaktpersoner: Åsa Kinnemar (adm), , Fredrik Stjernberg, , Särskilda förkunskapskrav: Genomgången teoretisk filosofi avancerad kurs, med godkända 30 hp eller motsvarande.utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå. Teoretisk filosofi, avancerad kurs, (masterkurs), 30 hp Teoretisk filosofi, avancerad kurs, (masterkurs) Teoretisk filosofi, avancerad kurs, (masterkurs) Anm.kod: LIU Ort: Linköping Urval: Platsgaranti Anm.kod: LIU-4447F Ort: Linköping Kursen är en förberedelse för forskarutbildning i filosofi, men fungerar även utmärkt i kombination med andra ämnen, som till exempel matematik eller ekonomi. Under kursen genomför studenten ett eget uppsatsarbete. Beroende på vilka andra kurser den kombineras med, kan en masterutbildning i filosofi utgöra en lämplig bakgrund för vitt skilda arbetsområden. De avancerade kurserna ovan kan läggas samman till en masterexamen i filosofi, med inriktning på praktisk eller teoretisk filosofi. För att få en examen i teoretisk filosofi krävs att man har gjort Teoretisk filosofi, avancerad kurs 30 hp och Teoretisk filosofi, magisterkurs 30 hp samt ytterligare en kurs, förslagsvis Praktisk filosofi. Kontaktpersoner: Åsa Kinnemar (adm), , Fredrik Stjernberg, , Särskilda förkunskapskrav: Genomgången Magisterkurs i Teoretisk filosofi, med godkända 30 hp eller motsvarande.utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå. Philosophy of Science for the Humanities and Social Sciences, Philosophy of Science for the Humanities and Social Sciences Rate of study: Part time Enrolment code: LIU Seats: 20 places The course covers topics and problems as the question of what science is, possible differences 18

19 between science and pseudoscience, different ways to conceive of and historical perspectives on scientific method, the relationship between science, and technology, the relationship between the natural sciences and the humanities, the social sciences, as well as the methods used in these disciplines. The course also covers topics as crisis and progress in science, and an analysis of common techniques and methods in art and science. The relationship between biological theories and normative statements about the organization of human affairs is covered. Contact persons: Åsa Kinnemar (adm), , Fredrik Stjernberg, , Entrance requirements: In order to be admitted to the course, the student must be accepted as a Master or Doctorate level student in the Humanities or Social Sciences at Linköping university. Documented knowledge of English equivalent to Engelska B/Engelska 6 ; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paperbased TWE-score 4.5, internetbased 90 TWE-score 20), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.5 and no band under 5.5), or equivalent. Fysik Miljö och fysik, 6 hp Miljö och fysik Studieform: tredjedelsfart Anm.kod: LIU-1820A Ort: Linköping Urval: Platsgaranti Kursen behandlar fysik, energi och miljö i relation till människa, teknik och samhälle. Kursen tar upp frågor som hur människan/ samhället kan förses med energi från fysik, ex vis solenergi. En del av denna energi har kopplingar till biologi och miljö genom växter, luft och hav. Kursen syftar därmed till att direkt förena fysiken bakom tillvaratagandet av energi och biologi, men även ta upp kemi och genomföra energiberäkningar. Kursen riktar sig till den intresserade som vill ha en introduktion och översikt om fysiken bakom energitillvaratagandet och miljöaspekter på detta. Kontaktpersoner: Mikael Syväjärvi, , Planeter, stjärnor och galaxer, 4,5 hp Planeter, stjärnor och galaxer Studieform: kvartsfart Anm.kod: LIU Ort: Linköping Urval: Platsgaranti Kursen ger en introduktion till astronomi och behandlar bl.a. stjärnhimlen, vårt planetsystem, solen och stjärnors utveckling, vintergatan och galaxer. Kursen kräver inte att du har naturvetenskaplig bakgrund utan vänder sig till en bred publik som vill få en första orienteringen inom astronomi. Kursen ges som kvällskurs, men kan även läsas helt eller delvis på distans. Kontaktpersoner: Rita Fantl, Genusvetenskap Analytical Tools, 12 hp Analytical Tools Enrolment code: LIU Place of study: Internetbased Seats: 10 places/selection is based upon previous academic credits. The course gives an introduction to selected key tools and methods, used in Gender Studies - Intersectionality and Change. Methods such as, writing as a method of inquiry, interviewing and dialoguing as a method of inquiry, theatre as a method of inquiry, use of online tools as a method of inquiry, textual analysis, visual analysis, ethnographic methods, action research methods as well as quantitative methods are introduced. Relations between qualitative and quantitative methods are also addressed. Moreover, the students carry out a pilot study on a self-selected topic within the field of Gender Studies - Intersectionality and Change,. Via the pilot study, the students are trained in project design, selection of methods and critical reflection on analytical strategies. Contact persons: Wera Grahn, +46(0) , Susanne Eriksson, +46 (0) , Elisabeth Samuelsson, +46(0) , elisabeth. Entrance requirements: Bachelor s degree in the humanities and/or social sciences with at least 30 credits in Gender Studies or equivalent qualifications.documented knowledge of English equivalent to Engelska B/Engelska 6 or an internationally recognized test e.g. TOEFL (minimum scores: Paperbased TWE-score 4.5, and internet-based 90), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.5 and no band under 5.5), or equivalent. Career Paths, 3 hp Career Paths Start: Vt 14 Rate of study: Part time Enrolment code: LIU-4037A Place of study: Internetbased Seats: 10 places/selection is based upon previous academic credits. The course presents existing research on career paths in Gender Studies - Intersectionality and Change. Significant examples from different sectors of society are introduced, where transformatory work relating to gender and intersectionality can be relevant. The course also provides a forum for discussion of the students career expectations. Contact persons: Wera Grahn, +46(0) , Susanne Eriksson, +46(0) , Susanne Elisabeth Samuelsson, +46(0) , Entrance requirements: A bachelor s degree in the humanities and/or social sciences with at least 30 credits in Gender Studies or equivalent qualifications and documented knowledge of English equivalent to Engelska B/Engelska 6 ; i.e. English as native language or an internationally recognized test e.g. TOEFL (minimum scores: Paperbased TWE-score 4.5, and internet-based 90), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.5 and no band under 5.5), or equivalent. Case Study: Analysing Change, 9 hp Case Study: Analysing Change Start: Vt 14 Rate of study: Part time Enrolment code: LIU-4037B Place of study: Internetbased Seats: 10 places/selection is based upon previous academic credits. The course trains the students to identify processes of social, cultural, technological, scientific, political, environmental and/or bodily change and transformation where intersectional gender analytical approaches are pertinent and appropriate. Against this background, the students shall build a case study. The building of the case study includes that the students are trained to identify relevant theoretical and methodological frameworks and to use these to develop relevant analytical strategies and approaches. Contact persons: Wera Grahn, +46(0) , Susanne Eriksson, +46(0) , Elisabeth Samuelsson, +46(0) , Entrance requirements: A bachelor s degree in the humanities and/or social sciences with at least 30 credits in Gender Studies or equivalent qualifications and documented knowledge of English equivalent to Engelska B/engelska 6 ; i.e. English as native language or an internationally recognized test e.g. TOEFL (minimum Fysik 19

20 Genusvetenskap scores: Paperbased TWE-score 4.5, and internet-based 90), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.5 and no band under 5.5), or equivalent. Feminist Genealogies and Social Movements, Feminist Genealogies and Social Movements Start: Vt 14 Rate of study: Part time Enrolment code: LIU-4037C Place of study: Internetbased Seats: 10 places/selection is based upon previous academic credits. The course gives the students knowledge about the genealogies of current debates in feminist theory and the ways in which they inform the area Gender Studies - Intersectionality and Change. Moreover, the course includes knowledge about the development of feminist politics, ideas and movements from the early 1970s till today. The debates are presented in a transnational perspective, which includes taking local differences as well as global diversity into account. Intersectional feminist politics and affiliations between feminist and other social movements are highlighted. In order to make the students aware of the multiplicity and diversity of feminist theorizing, different branches are introduced such as, for example, queerfeminism, postcolonial and anti-racist feminism, cyberfeminism, cyborgfeminism, sexual difference feminism, radical feminism, historical materialist feminism, feminist materialism, profeminist and critical studies of men. Contact persons: Wera Grahn, +46(0) , Susanne Eriksson, +46(0) , Elisabeth.Samuelsson, +46(0) , Entrance requirements: A bachelor s degree in the humanities and/or social sciences with at least 30 credits in Gender Studies or equivalent qualifications and documented knowledge of English equivalent to Engelska B/Engelska 6 ; i.e. English as native language or an internationally recognized test e.g. TOEFL (minimum scores: Paperbased TWE-score 4.5, and internet-based 90), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.5 and no band under 5.5), or equivalent. Gender and Technology, 8 hp Gender and Technology Start: Vt 14 Enrolment code: LIU-4017E Seats: 10 places/selection is based upon previous academic credits. These include: the women and technology vs. women in technology debate; technology and masculinity; ICT & gender; medical technologies of sex & gender; technology and identity. Independent study and research in preparation 20 for the future thesis work and future academic activities are encouraged. Presentation techniques and debate analysis will take place. Contact persons: Ericka Johnsson, Entrance requirements: Applicants must hold a bachelor s degree/kandidatexamen (equivalent for example a professional degree) of at least 180 ECTS credits, including a 15 ECTS credit degree paper or equivalent. Relevant background is studies within natural science, social science, health science, humanities or engineering that relate to the environmental, social or economic aspects of sustainable development. Documented knowledge of English equivalent to Engelska B/Engelska 6 ; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paperbased TWE-score 4.5, internetbased 90 TWEscore 20), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.5 and no band under 5.5), or equivalent. Gender Studies - Intersectionality and Change, 12 hp Gender Studies - Intersectionality and Change Enrolment code: LIU Place of study: Internetbased Seats: 10 places/selection is based upon previous academic credits. The course gives an introduction to contemporary key issues, debates and concepts within the field of Gender Studies Intersectionality and Change (GS/IC). Furthermore, the course provides a platform for discussions of the potential of the field in relation to higher education and research across disciplines and faculties, as well as to professional work with processes of intersectional gender mainstreaming in society at large, in organisations, media, communication, politics and knowledge production at a national and transnational level. Local as well as global processes of change are taken into account. Contact persons: Wera Grahn, +46(0) , Susanne Eriksson, +46(0) , Elisabeth Samuelsson, +46(0) , Entrance requirements: Bachelor s degree in the humanities and/or social sciences with at least 30 credits in Gender Studies or equivalent qualifications. Documented knowledge of English equivalent to Engelska B/Engelska 6 or an internationally recognized test e.g. TOEFL (minimum scores: Paperbased TWE-score 4.5, and internet-based 90), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.5 and no band under 5.5), or equivalent. Historiographies of Intersectional Gender Studies, Historiographies of Intersectional Gender Studies Start: Vt 14 Rate of study: Part time Enrolment code: LIU-4037D Place of study: Internetbased Seats: 10 places/selection is based upon previous academic credits. The course presents genealogies of current Gender Studies - Intersectionality and Change in local and international developments of Women s/gender/feminist Studies as a multi-, inter-, trans- and postdisciplinary field of inquiry and as a critical intervention in both human, social, medical, technical and natural science disciplines. Significant examples of feminist interventions in different disciplines are presented. It is also demonstrated how such interventions have led to cross-disciplinary dialogues, and how Women s/gender/feminist Studies has developed as an independent area of education and research. Contact persons: Wera Grahn, +46(0) , Susanne Eriksson, +46(0) , Elisabeth Samuelsson, +46(0) , elisabeth. samuelsson Entrance requirements: A bachelor s degree in the humanities and/or social sciences with at least 30 credits in Gender Studies or equivalent qualifications and documented knowledge of English equivalent to Engelska B/Engelska 6 ; i.e. English as native language or an internationally recognized test e.g. TOEFL (minimum scores: Paperbased TWE-score 4.5, and internet-based 90), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.5 and no band under 5.5), or equivalent. Introduction to Intersectional Gender Studies, Policy and Politics in a Globalized World, 30 hp Introduction to Intersectional Gender Studies, Policy and Politics in a Globalized World Start: Vt 14 Enrolment code: LIU-4031A Place of study: Internetbased Seats: 15 places The course introduces and prepares students for work with intersectional gender issues and for further studies in intersectional gender studies and gender politics in a globalized world. A comprehensive introduction to basis knowledge about the emergence of contemporary intersectional gender, sexuality and ethnicity studies, policy and politics is provided. The course offers knowledge and skills for students who aim at working professionally with intersectional gender issues in international settings, institutions and organizations - as agents for change. Throughout the course the students and the teachers work actively with language skills, aiming at enabling the students to discuss and communicate professionally on

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr.o.m. 2013 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Programme in Business and Economics Analytic orientation 180/300

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Analytic orientation 180/300 higher education credits, first/second

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Högskoleutbildningarna i Motala Distansutbildningar i samarbete med landets universitet och högskolor

Högskoleutbildningarna i Motala Distansutbildningar i samarbete med landets universitet och högskolor Högskoleutbildningarna i Motala Distansutbildningar i samarbete med landets universitet och högskolor Ett urval av vårens program och kursutbud 2010 Det finns mer än 3000 högskolekurser och program på

Läs mer

Utbildningskatalog. Sista ansökningsdag för hösten 2014 15 april

Utbildningskatalog. Sista ansökningsdag för hösten 2014 15 april Utbildningskatalog Sista ansökningsdag för hösten 204 5 april Anmäl dig på www.antagning.se Ta en klunk av kunskapens källa Från världens äldsta aktiebolag till Sveriges första akutsjukhus. I Dalarna har

Läs mer

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007 Studiehandbok Ekonomprogrammet Vårterminen 2007 Informationen i denna handbok kan förändras löpande, kontrollera på www.ehl.lu.se om det finns viktiga ändringar. Uppdaterad 2006-12-06. 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HANDELSHÖGSKOLAN Utbildningsplan Dnr CF 52-547/2009 Sida 1 (7) PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Health and Environmental Economics, 60 Higher Education Credits Utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla Utbildningar vid Ronneby Kunskapskälla hösten 2015 Utbildningar med start hösten 2015 Medicinsk sekreterare... 3 Bättre Lean för service & tjänster... 4 Bättre Produktion... 5 Pedagogik I... 6 Psykologi...

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Välkommen till ditt lokala lärcentrum!

Välkommen till ditt lokala lärcentrum! Välkommen till ditt lokala lärcentrum! I Gävle, Norrtälje, Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner finns idag lärcentra du bl a kan använda för att läsa distansutbildningar från olika universitet, högskolor

Läs mer

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-533/2005 Sida 1 (8) CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Administration and Economics, 120 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A. Företagsekonomi

U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A. Företagsekonomi U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A 2 0 0 6 Företagsekonomi Vägen till vinnande vetande Studentlitteratur lägger grunden för lärande längs hela kunskapsresan. I nära samarbete med användarna utvecklar

Läs mer

Motsvarar ekonomerna från Mälardalens Högskola arbetsgivarnas krav? En analys utifrån tio företag

Motsvarar ekonomerna från Mälardalens Högskola arbetsgivarnas krav? En analys utifrån tio företag MÄLARDALENS HÖGSKOLA Västerås 2009-06-02 Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Magisteruppsats i ekonomistyrning (EFO019) Vårterminen 2009 Motsvarar ekonomerna från Mälardalens Högskola arbetsgivarnas

Läs mer

Våren 2015 15 OKTOBER

Våren 2015 15 OKTOBER KURSER 2014 2015 www.oru.se Postadress: Örebro universitet 701 82 Örebro Telefon: 019-30 30 00 Studieinformation: E-post: studentcentrum@oru.se Direkttelefon: 019-30 37 00 Sista anmälningsdag Hösten 2014

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Humaniora, lärarutbildning och Företagsekonomi språk Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden är korta

Läs mer

Högskolan i gävle kurser våren 2015

Högskolan i gävle kurser våren 2015 Högskolan i Gävle KURSER våren 2015 Viktiga datum Hösten 2014 15 september Sista anmälningsdag till höstens högskoleprov. Webbanmälan öppnar för vårens utbildningar. www.antagning.se 14 oktober Högskolan

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Etnologi... 4 Filosofi... 4 Etik... 5 Finska språket med litteraturen... 5 Folkloristik... 5 Historia... 6 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Våren 2014. Information och kursutbud

Våren 2014. Information och kursutbud Våren 2014 Information och kursutbud Välkommen! I katalogen finner du kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Vilket är ditt mål med att studera? Behöver du hjälp inför ditt val, kontakta gärna en

Läs mer

Företagsekonomi och nationalekonomi

Företagsekonomi och nationalekonomi Företagsekonomi och nationalekonomi Nytt för din litteraturlista 2011 Ro att förändra Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget utvärderingsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2007-05-03 Dnr SLU ua 30-1548/07 Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Agricultural

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Etnologi... 4 Filosofi... 4 Etik... 5 Finska språket med litteraturen... 5 Folkloristik... 5 Historia... 6 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

Analytical Finance, 180 högskolepoäng

Analytical Finance, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 2012-05-10 Analytical Finance, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Analytical Finance, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter 2012-07-01. Utbildningsplanen

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Bokföring & redovisning

Bokföring & redovisning FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2013 2014 Bokföring & redovisning ekonomistyrning företagsekonomi & analys juridik & skatt lon excel för ekonomer Utbildning på dina

Läs mer