Försvarshögskolan. Utbildningskatalog Här studerar de som kommer att förändra världen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försvarshögskolan. Utbildningskatalog 2015 2016. Här studerar de som kommer att förändra världen"

Transkript

1 Försvarshögskolan Utbildningskatalog Här studerar de som kommer att förändra världen

2 Redaktionell text: Informationssektionen (sid 5 22 och 51) För övrig text svarar berörda institutioner eller motsvarande. Fotograf: Rickard Kilström (framsida, sid 4, 5, 7, 8, 10, 12 23, 26 och 29), Christoffer Edling (sid 11), Försvarshögskolan (sid 50). Produktion: Informationssektionen och Forsknings-, utbildnings- och studentsektionen, Försvarshögskolan. Tryck: Elanders Sverige AB. Upplaga: 6000 ex. Allmänt: Kurs och programutbud som här presenteras utgår från uppgifter kända december Kurser kan tillkomma eller ställas in. Reservation även för eventuella tryckfel. Kontinuerlig uppdatering hittar du på

3 Innehåll Rektorns inledning 5 Om Försvarshögskolan På Försvarshögskolan studerar de som kommer att förändra världen 6 Forskningen påverkar utbildningen 8 Anna Lindh-biblioteket 10 Mer än studier 12 Försvarshögskolans ämnen Statsvetenskap 16 Ledarskap under påfrestande förhållanden 17 Folkrätt 18 Militärhistoria 19 Militärteknik 20 Krigsvetenskap 21 Ledningsvetenskap 22 Program Kandidatprogram med inriktning statsvetenskap 24 Kandidatprogram med inriktning militärhistoria 25 Officersprogrammet 26 Masters Programme in Politics and War 28 Fristående kurser Statsvetenskap 30 Ledarskap under påfrestande förhållanden 34 Folkrätt 36 Militärhistoria 38 Militärteknik 45 Krigsvetenskap 48 Ledningsvetenskap 49 Uppdragsutbildningar Militära uppdragsutbildningar 52 Krisberedskap 65 Informationssäkerhet 71 Ledarskap 72 Fakta & bra att veta 82

4 4 Om Försvarshögskolan Ämne

5 Rektors inledning 5 Liten högskola med unik bredd Försvarshögskolan är unik. Våra lärare har militär kompetens eller akademisk bakgrund. Eller både och. Tillsammans gör de våra utbildningar till något i särklass. Hos oss kan du läsa ämnen som du inte hittar på något annat lärosäte, som krigsvetenskap och militärteknik. Vi har också särskilda inriktningar på våra övriga ämnen, så du som utbildar dig hos oss får en helt unik utbildning. Försvarshögskolan har stor spännvidd. Stort möter litet, nationellt möter internationellt och historia möter framtid. Ändå är Försvarshögskolan med sina studenter en liten hög skola. Därför får du som student inte bara en nära och personlig kontakt med dina lärare och professorer du får också lätt kontakt med andra studenter. Jag är stolt över att vara rektor för Försvarshögskolan. Utöver att vi erbjuder en bra lärmiljö har vi också en unik blandning av studenter på skolan. Här läser militärer sida vid sida med civila studenter. Några kommer direkt från gymnasiet, medan andra har varit yrkesverksamma i många år. Detta gör För svarshögskolan till en dynamisk mötesplats där du som student får ett spännande erfarenhetsutbyte med dina kurs kamrater och knyter kontakter för framtiden. Det är ett privilegium för mig att få verka som rektor på Försvarshögskolan, och jag hoppas att du också vill tillbringa några år av din tid här hos oss. Välkommen till Försvarshögskolan! Romulo Enmark, fil.dr Rektor

6 6 Om Försvarshögskolan På Försvarshögskolan studerar de som kommer att förändra världen På Försvarshögskolan studerar de som kommer att förändra världen Vad blir nästa stora kris? En storm som gör stora områden strömlösa? Ett hot om militär konflikt? För att hantera stora kriser krävs kunskap, ledarskap och sam ordning. Hur samhället ska skydda sina medborgare vid katastrofer, och hur man begränsar konsekvenserna av det som inträffat kan du lära dig på Försvars högskolan. På Försvarshögskolan möts det nationella och det inter natio nella. Vi utbildar dem som ska hantera framtidens säker hets politiska kriser. Vissa kommer att ägna sig åt stor politik i New York och Bryssel, andra åt samhällsplanering i en svensk gles bygds kommun. Alla kommer de att göra viktiga insatser för andra människors trygghet. På Försvarshögskolan möts det civila och det militära. Vi utbildar studenter som ska bli officerare inom Försvarsmakten och studenter som siktar på en karriär inom civil kris hantering. Internationella insatser präglas alltmer av en sam verkan mellan både militära och civila experter, och vi förser dem med en kunskapsbas. På Försvarshögskolan möts forskare och studenter. Våra studenter får utbildning och handledning av framstående forskare. Dessa har ett högt anseende såväl nationellt som internationellt och är ofta efterfrågade experter i media. På Försvarshögskolan möts teknik och humaniora. Två av våra ämnen, krigsvetenskap och militärteknik, hittar du inte på någon annan svensk högskola. Vi har dessutom unika inriktningar i bland annat statsvetenskap, juridik, ledarskap och militärhistoria. Försvarshögskolan utbildar för samhällets skydd och säkerhet, i dag och för framtiden. Vill du också bidra till en säkrare framtid? Välkommen med din ansökan. På Försvarshögskolan möts historia och framtid. Här finns en lång rad välrenommerade forskare i ämnen som statsvetenskap och militärhistoria. Vi studerar gångna kriser och konflikter i syfte att få erfarenheter inför framtiden.

7 Om Försvarshögskolan Ämne 7

8 8 Om Försvarshögskolan Forskning

9 Om Försvarshögskolan Forskningen påverkar utbildningen 9 Forskningen påverkar utbildningen Forskningen vid Försvarshögskolan har stor genomslagskraft både i samhället och i vår egen utbildning. Våra forskare är regelbundet med i samhällsdebatten och deltar ofta som experter i radio och tv. Många utför uppdragsforskning åt bland andra regeringen, Försvarsmakten och Myndigheten för sam hälls skydd och beredskap medan andra konkurrerar om forskningsanslag från reguljära stiftelser som Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond. Dessutom är de i högsta grad del aktiga på alla nivåer i Försvarshögskolans utbildning. Forskning och utbildning är en högskolas viktigaste uppgifter och utbildningen ska vara förankrad i forskning. En av För svarshögskolans forskare och lärare är Arita Holmberg. Hon är universitets lektor i statsvetenskap, och har använt sin senaste forskning i den nya boken Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen. Jag och en kollega har tittat på hur förutsättningarna för ett europeiskt säkerhetssamarbete påverkats av den stora finanskrisen. Det kapitel vi skrivit i boken bygger på den forskningen, berättar Arita. Hur används forskningen i utbildningen? Försvarshögskolan är väldigt specialiserad jämfört med många andra högskolor. Vi har byggt upp utbildningar kring vår specifika kompetens inom områdena försvar, samhällsskydd och säker het. Dessa fylls sedan med kurser på teman som matchar våra forsknings områden och lärarna är i hög grad experter. Hur möter studenterna forskningen? Till exempel genom boken jag och mina kolleger skrivit. Det här är den andra upplagan och vi har skrivit om delar av den med hänsyn till både forskningen och den politiska utvecklingen. Men vi har även tagit hänsyn till synpunkter från studenter, säger Arita Holmberg. En annan av bokens författare är Jan Ångström, professor i krigs vetenskap. Han betonar att det är viktigt att studenter skaffar sig en bild av forskningsläget för att få grepp om var kunskapen inom området för studierna befinner sig. Varför ska en student bry sig om forskningen? Genom att successivt ta ett större ansvar för det egna lärandet och kunna följa kunskapsutvecklingen kan man självständigt identifiera luckor i vårt vetande och därmed formulera relevanta uppsatsämnen. En stark uppsats som behandlar ett väl valt forskningsproblem kan vara ett arbetsprov som är nyckeln till ett framtida jobb. Eller kanske ett frö till egna forskarstudier efter examen, säger Jan Ångström. Vem kommer få möta er forskning i er nya bok? För oss som forskare är det tillfredsställande att kunna erbjuda studenterna riktigt aktuell kurslitteratur. Vår nya bok kommer användas både på officersprogrammet och av dem som läser statsvetenskap och den kan därför symbolisera Försvarshög skolans roll som mötesplats mellan civilt och militärt, säger Kjell Engelbrekt, docent i statsvetenskap och medförfattare till Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen. Vid Försvarshögskolan bedrivs forskning inom alla våra ämnen: från asymmetriska hot i informationsåldern till nationell och inter nationell krishantering; från skapandet av intellek tuella verktyg för militär användning till folkrättsliga aspekter av militära operationer, och hur EU, FN och NATO hanterar säkerhet och krishantering. Forskningen på Försvarshögskolan är omfattande och i högsta grad bidragande till dina egna studiers utformning och aktualitet.

10 10 Om Försvarshögskolan Ämne

11 Om Försvarshögskolan Anna Lindh-biblioteket 11 Anna Lindh-biblioteket Anna Lindh-biblioteket ligger centralt placerat på Försvarshögskolan. Det är Sveriges ledande bibliotek inom försvar och utrikes- och säkerhetspolitik. Här finns böcker, elektroniska samlingar och en samlad kunskap som du inte hittar någon annanstans i landet. Som ny student vid Försvarshögskolan kommer du snabbt att förstå och uppskatta värdet av Anna Lindh-biblioteket både som bibliotek och som studiemiljö. Här hittar du inte bara dina böcker, du får också hjälp med avancerade informations sökningar, hur du kommer igång med skriv processen och hur ett referens hanteringsprogram används på bästa sätt. Hjälp inför uppsatsen Biblioteket erbjuder både individuell handledning och grupp undervisning i informationssökning. Vi finns med som ett stöd från grundkurs hela vägen upp till magister nivå på de allra flesta kurser. Att få hjälp med att värdera veten skaplig information, formulera rätt sökord och hitta bland alla källor är ofta väldigt uppskattat, säger Ulv Mattsson som är bibliotekarie och ansvarig för bibliotekets stöd till forskning. Kreativ studiemiljö När dagens undervisning är över är det många studenter som söker sig till biblioteket. Det är både en lugn oas, men också en intensiv och kreativ studiemiljö där många väljer att sätta sig och fortsätta att plugga på egen hand eller i grupp. Biblioteket är en kreativ mötesplats för både civila och militära studenter. Här finns datorer, studie platser och grupp rum. Och öppet tiderna är väldigt generösa. Du kan komma hit redan klockan sex på morgonen och vara kvar till klockan tio på kvällen, avslutar Ulv Mattsson.

12 12 Om Försvarshögskolan Mer än studier Mer än studier På Försvarshögskolan kan du göra mer än att bara plugga. Här finns ett modernt gym där du som student kan träna både individuellt eller i grupp, en aktiv studentkår som alltid letar efter nya engagerade studenter och en traditionell mäss som erbjuder avkoppling. Vi reder också ut begreppen om var Försvarshögskolan egentligen finns svaret är tredelat. Studentkåren Studentkåren arbetar med att bevaka och till vara ta dina intressen som student vid hög skolan. Kåren arrangerar också varje år arbets marknads dagen Kompass. Där får du som student möjlig het att knyta dina första kontakter med arbetslivet efter studierna. Ett medlemskap i studentkåren ger dig tillgång till Mecenatkortet, men kanske framför allt gemenskap och möjlighet till en ideell insats under din studietid. Anna Lindh-biblioteket Anna Lindh-biblioteket hittar du centralt placerat på För svars högskolan på Drottning Kristinas väg i Stockholm. Biblioteket är öppet för studenter klockan alla dagar i veckan. Här finns studieplatser, datorer, grupprum och inläst kurs litteratur för studenter med läs- och skriv svårig heter. Biblioteket har också en filial på Karlbergs slott som är öppen för studenter vid Officersprogrammet. Mässen På Försvarshögskolan går du inte på kårkvällar eller på nation för att koppla av med dina studie kamrater. Här går du på mässen. Försvars hög skolans mäss är öppen på onsdagar och tors dagar från klockan Här kan du få något enklare att äta och något gott att dricka. Mässen är en mötes plats för såväl studenter som lärare, forskare och officerare.

13 Om Försvarshögskolan Mer än studier 13

14 14 Om Försvarshögskolan Ämne

15 Om Försvarshögskolan Mer än studier 15 Gymmet Som student vid Försvarshögskolan har du till gång till skolans gym. Här finns styrkerum, konditions rum och en hel sport hall. Boxsäckar och skivstänger trängs med löpband, rodd maskiner och balansbollar. Om du inte gillar individuell träning finns ett gediget schema för grupp träning. Eller vad sägs om spinning, yoga och funktionella styrketräningspass? FHS alumn När du har avslutat dina studier vid Försvars hög skolan är du varmt välkommen in i skolans alumnnätverk FHS alumn. Nätverket ger dig möjlig het att fortsätta hålla kontakt med dina studi kamrater och ditt gamla läro säte. Du kommer att få inbjudningar till såväl alumn åter träffar som aktuella seminarier och öppna före läsningar på Försvarshögskolan. En högskola tre platser Drottning Kristinas väg Försvarshögskolan ligger på Drottning Kristinas väg 37 i Stockholm, ett stenkast från Kungliga Tekniska högskolan. Området myllrar av studenter, liv och rörelse. I nya, ljusa och öppna lokaler möts utbildning och forskning, studenter, lärare och doktorander. Här hittar du dessutom Anna Lindh-biblioteket, Utrikes politiska institutet och Folke Berna dotte akademin. Karlbergs slott På Karlbergs slott i Solna har svenska officerare utbildats sedan slutet av 1700-talet. Och så sker även idag. Försvars hög skolans officers program genomförs till största del på Karlbergs slott, dit också Militär hög skolan Karlberg är förlagd. Som officers student, eller kadett din militära titel under studietiden har du på Karlberg tillgång till boende, fria måltider och tränings möjligheter. Karlstad I Försvarshögskolans lokaler i Karlstad återfinns en stor del av skolans ledarskapskompetens. Härifrån utvecklas och drivs skolans många uppdragsutbildningar inom ledarskap. Uppdrags utbildningarna är öppna för dig som är yrkesverksam inom statlig förvaltning, näringsliv eller organisationsvärlden. Utbildningarna är belagda med kursavgifter som betalas av din arbetsgivare.

16 16 Försvarshögskolans ämnen Statsvetenskap Statsvetenskap All makt utgår från folket står det i grundlagen. Statsvetarens uppgift är att ta reda på var makten sedan tar vägen. Ämnet statsvetenskap studerar hur makt fördelas och omfördelas, och beskriver på ett djupare plan de förhållanden som ligger bakom politiska händelser och tillstånd. Stats vetenskap vid Försvarshögskolan har ett tydligt fokus på kriser, krig och konflikter. Lite tillspetsat kan man säga att vi studerar politik när den betyder som mest. Utbildningen finns i programform och som fristående kurser. Den ges på grundnivå och avancerad nivå och leder till kandidat- och magisterexamen i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet. Efter utbildningen Utbildningen ger dig de strategiska och analytiska verktygen för att arbeta med frågor inom krisberedskap och krishantering, såväl nationellt som internationellt. Det här är också utbildningen för dig som vill arbeta med långsiktig strategisk planering på den politiska nivån, eller som analytiker med inriktning mot säkerhetsfrågor i samband med biståndsarbete eller vid militära insatser. Carolina Eek läser statsvetenskap. Varför har du valt att läsa statsvetenskap? Statsvetenskap stämmer väl överens med mina intresseområden och det är en bred utbildning. Försvarshögskolan har en unik statsvetenskaplig utbildning med inriktning mot krishantering och säkerhetspolitik. Vad siktar du mot efter dina studier? Nu söker jag praktikplatser för att få en praktisk erfarenhet som stats vetare. Jag vill bland annat arbeta med frågor som rör bistånd och kvinnors säkerhet. Gärna inom en statlig myndighet eller en privat biståndsorganisation. Varför kan du rekommendera Försvarshögskolan till andra? Utbildningen håller en hög kvalitet och jämfört med många andra högskolor är vi få i varje klass. Genom en bra kontakt mellan studenter och lärare blir varje student sedd på Försvarshögskolan. PROgRAM inom statsvetenskap finns på sidan 24 kurser inom statsvetenskap finns på sidan 30

17 Försvarshögskolans ämnen Ledarskap under påfrestande förhållanden 17 Ledarskap under påfrestande förhållanden Ledarskap handlar om att påverka och inspirera andra att nå mål. Ämnet ledarskap vid Försvars hög skolan skiljer sig från det du kan studera vid andra högskolor och universitet, då vi fokuserar på ledar skap under påfrestande förhållanden. Det handlar om både civilt och militärt ledarskap, och om hur dessa fungerar till sammans i kris- och krigssituationer. Utbildningen består av grund kurs, fortsättnings kurs och en kommande påbyggnadskurs och leder till en kandidatexamen i ledarskap under påfrestande förhållanden. Efter utbildningen Utbildningen vänder sig till dig som vill fördjupa dig i ledarskaps teori. Den kunskap och kompetens som utbildningen ger blir värde full för arbete inom många olika typer av organisationer civila, militära, ideella, offentliga och privata och då speciellt med ledarskapsutmaningar som har koppling till kris- och konflikt hantering. Louise Weibull är kursansvarig för ledarskap under påfrestande förhållanden. Berätta om utbildningen! Vi belyser dominerande ledarskapsteorier, dels generellt, dels relaterade till starkt påfrestande civila och militära sammanhang. Komplexiteten i dessa påfrestande situationer är hög och kräver ofta ett ledarskap som behöver utövas under tidspress och i samverkan med en mångfald aktörer. Utbildningen har förnyats. Vad är annorlunda? Fortsättningskursen behåller sitt fokus på kulturrelaterade och etiska ledarskapsutmaningar. På grundkursen fokuserar vi nu mindre på sam hälls nivå och mer på individ och grupp. Vi har också mer inslag av aktuell forskning vid Försvarshögskolan och föreläsningar om praktiska ledarskapserfarenheter. Vem ska gå utbildningen? Den som är intresserad av ledarskapsteori och vill fördjupa sig i denna med fokus på komplexa nationella och internationella krissituationer. kurser inom ledarskap finns på sidan 34

18 18 Försvarshögskolans ämnen Folkrätt Folkrätt Folkrätten är den juridik som reglerar staters och andra folk rättsaktörers inbördes rättigheter och skyldigheter. Till ämnet hör bland annat FN-stadgans rätt, krigets lagar och mänskliga rättig heter. Det är ett spännande ämne som ständigt utvecklas. Hur tillämpas exempelvis folkrätten i dagens väpnade konflikter mot bakgrund av den tekniska utvecklingen? Vid För svars högskolan studeras folkrätt ur ett kris- och konflikt perspektiv. Utbild ningen tar upp aktuella kriser och konflikter och som student får du själv pröva regelverket mot verkliga händelser. Efter utbildningen En folkrättslig kompetens är värdefull för arbete inom området krishantering och säkerhet, främst inom den offentliga sektorn. Även organisationer och privata företag har stor nytta av personer med folkrättsliga kunskaper. Isak Malm läser folkrätt. Varför har du valt att läsa Folkrätt? Folkrätt kompletterar mina tidigare studier i freds- och konflikt vetenskap och statsvetenskap. Jag tror och hoppas att folkrätten ska ge mig en ökad kunskap kring hur det internationella systemet fungerar. Vad siktar du mot efter dina studier? Jag har övervägt att studera vidare på en högre nivå och fortsätta inom akademin med forskning. Jag har också funderat på att arbeta för en statlig myndighet eller en organisation med fokus på internationella konflikter. Varför kan du rekommendera Försvarshögskolan till andra? Försvarshögskolan skiljer sig från andra universitet och högskolor genom närheten till det militära och de perspektiv som det bidrar med. Studierna känns närmare verkligheten och mindre abstrakt. Den teoretiska aspekten lyckas ändå behållas. kurser inom folkrätt finns på sidan 36

19 Försvarshögskolans ämnen Militärhistoria 19 Militärhistoria Inget uppstår i vakuum. För att förstå dagens kriser, konflikter och krig krävs ett historiskt perspektiv. Militärhistoria handlar om hur de stora samhällsstrukturerna och den militära sektorn samspelat under olika epoker. Om relationen mellan krig och samhälle. I vår internationaliserade värld krävs en ökad insikt om historiska faktorer och olika länders förflutna för att förstå nutidens drivkrafter. Utan historien kan vi inte orientera oss i vardagen. Utbildningen finns i programform och som fristående kurser och leder till en kandidatexamen i historia med inriktning mot militärhistoria. Efter utbildningen Med en militärhistorisk bakgrund är du väl insatt i de under liggande orsakerna till dagens säkerhetspolitiska situation och du äger en god kunskap om krig och krissituationer. Efter utbild ningen kan du arbeta som utredare och analytiker både nationellt och internationellt. Eller inom museivärlden och journalistiken. Robert Bytner läser militärhistoria. Varför har du valt att läsa militärhistoria? Militärhistoria är ett aktuellt ämne som knyter an till dagens samhälle och förklarar varför Europa ser ut som det gör idag. Utbildningen ger mig en bredare historisk kunskap och förmåga att se sammanhang. Tanken på att läsa militärhistoria väcktes för flera år sedan, men med eget företag har jag haft ont om tid. Vad siktar du mot efter dina studier? Min ambition är att göra något mer av mitt intresse för historia, kanske skriva en bok eller hålla föreläsningar om historiska händelser. Varför kan du rekommendera Försvarshögskolan till andra? Utbildningen på högskolan är mycket bra och pedagogiken är modern. Lärarna är kunniga och engagerade. Mina kurskamrater är i varierande åldrar med olika erfarenheter och synsätt, vilket ger givande diskussioner. PROgRAM inom militärhistoria finns på sidan 25 kurser inom militärhistoria finns på sidan 38

20 20 Försvarshögskolans ämnen Militärteknik Militärteknik Militärteknik är den vetenskap som beskriver och förklarar hur tekniken inverkar på militär verk sam het på strategisk, operativ och taktisk nivå, samt hur officersprofessionen påverkar och påverkas av tekniken. Militärtekniken har sin grund i flera olika ämnen från skilda discipliner och förenar samhällsvetenskapens förståelse av den militära professionen med natur vetenskapens fundament och ingenjörsvetenskapens påbyggnad och dynamik. Kurser i militärteknik ingår även i Försvarshögskolans officersutbildningar. Efter utbildningen Studier i militärteknik kan leda till såväl militära som civila arbeten. En militärteknisk kompetens är bland annat efterfrågad på flera statliga myndigheter, inom försvarsindustrin eller inom andra teknikintensiva områden. Fredrik Norberg läser militärteknik. Varför har du valt att läsa Militärteknik? Jag valde att läsa militärteknik för att komplettera mina studier i krishantering vid Försvarshögskolan. Jag såg det här som en chans att få mer praktisk kunskap och bättre förförståelse för att verka i en krisartad miljö. Vad siktar du mot efter dina studier? Jag har som mål att jobba med något inom området för krishantering. Helst av allt skulle jag vilja arbeta med projekt- eller insatsplanering vid eller inför kriser. Varför kan du rekommendera Försvarshögskolan till andra? Studiemiljön är trivsam och det är lätt att komma i kontakt med lärarna. Efter studierna är det möjligt att diskutera olika frågor över något gott att dricka i mässen. Det ger ett otroligt mervärde och är något jag inte upplevt när jag studerat vid andra högskolor. kurser inom militärteknik finns på sidan 45

21 Försvarshögskolans ämnen Krigsvetenskap 21 Krigsvetenskap Krigsvetenskap är det ämne som studerar krig, krigföring och användning av militära medel i alla typer av insatser. Ämnet är unikt i Sverige och finns endast vid Försvarshögskolan. Forsknings frågor inom ämnet rör krigets natur, militära medels användbarhet samt stridskrafters användning och ledning. Vi studerar också hur militära resurser skapas och hur man förklarar seger och neder lag i slag, fälttåg och krig. Kurser i krigsvetenskap ingår även i Försvarshögskolans officersutbildningar. Efter utbildningen Beroende på vilka ämnen du läser utöver krigsvetenskap kan studierna leda till en civil karriär inom Försvarsmakten eller inom andra myndig heter och organisationer som samverkar med Försvars makten såväl nationellt som internationellt. Michelle Soler Wilhelm läser krigsvetenskap. Varför har du valt att läsa krigsvetenskap? Jag har valt att läsa krigsvetenskap som en del i min statsvetenskapliga utbildning. Sedan länge har jag varit intresserad av att förstå konflikter och få chansen att läsa om och studera krig som fenomen. Kursens inne håll är aktuellt och applicerbart på det som händer just nu och kan komma att ske i framtiden. Vad siktar du mot efter dina studier? Jag kommer att skriva min kandidatuppsats inom statsvetenskap. Därefter satsar jag på att jobba som konflikthanterare eller analytiker inom de områden jag studerat här på Försvarshögskolan Varför kan du rekommendera Försvarshögskolan till andra? Försvarshögskolan är en unik högskola med många intressanta utbildnings områden som inte går att hitta någon annanstans. Lärarna är mycket engagerade och finns alltid till hands för vidare diskussion och frågor. Det är tydligt att de brinner för utbildningen de ger. kurs inom krigsvetenskap hittar du på sidan 48

22 22 Försvarshögskolans ämnen Ledningsvetenskap Ledningsvetenskap Ledning innebär att inrikta och samordna verksamheter för att uppnå ett visst syfte. Att leda verksamhet under kris och krig innebär andra utmaningar än vid normala förhållanden. För att kunna leda krävs både att man vet vad som ska göras, och att man genom gott ledarskap kan motivera andra för att få det gjort. Inom ämnet ledningsvetenskap studerar vi den första av dessa två frågor: hur man kommer fram till vad som ska göras för att nå uppsatta mål i en kris- eller krigssituation. Efter utbildningen Beroende på din bakgrund och vilka ämnen du läser utöver ledningsvetenskap så kan ledningsvetenskapliga studier vara en del av en militär eller civil karriär. Kunskapen är tänkt att användas vid statliga myndigheter och vid företag som jobbar med krishantering. Anna Gunnefur läser ledningsvetenskap. Varför har du valt att läsa Ledningsvetenskap? Ämnet lät spännande och intressant. Jag läser ledningsvetenskap som ett komplement till min andra utbildning i internationella relationer. Vad siktar du mot efter dina studier? Försvarshögskolan har så många spännande utbildningar och kurser. Jag kan tänka mig att fortsätta studera säkerhetspolitik här och sedan forska inom det på till exempel Utrikespolitiska institutet. Kursen har verkligen öppnat upp för nya möjligheter och intressen. Yrken finns ju både i Sverige och internationellt inom säkerhet och ledning. Varför kan du rekommendera Försvarshögskolan till andra? Det är en väldigt bra högskola med hög standard på allt, fina miljöer och bra lärare. Studenten och utbildningen kommer i första hand och det är första gången jag känner så på en högskola. kurs inom ledningsvetenskap hittar du på sidan 49

23 Försvarshögskolans ämnen Krigsvetenskap 23 Program

24 24 Program Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning statsvetenskap Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning statsvetenskap 180 Högskolepoäng Studieperiod HT15 VT18 Anmälningskod FHS-S1401 Försvarshögskolans kandidatprogram ger dig en omfattande utbildning i det som är vår särskilda profil kriser och krig. Varför uppstår de, hur hanterar vi dem, och fram förallt, hur kan vi förebygga dem? Det treåriga programmet leder till en kandidat examen i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet. Statsvetenskap handlar om politik, makt och demokrati. Hur bedrivs politik och hur fördelas och omfördelas makt? Om du vill förstå de förhållanden som ligger bakom politiska händelser så ska du läsa stats vetenskap. Vid Försvarshögskolan fokuserar vi särskilt på politik och skeenden vid konflikter, kriser och krig. Krishantering och säkerhet Programmet inleds med en introduktionstermin som ger en bred bas inom det område utbildningen berör. Terminen består av tre kurser som behandlar internationella relationer, samtida krigföring samt beslutsfattande och beslutsprocesser. Därefter läser du grundkursen i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet. Den tredje terminen väljer du som student en kurs ur Försvarshögskolans utbud, exempelvis Folkrätt i kris och konflikt, Ledarskap under påfrestande förhållanden eller militärhistoria. Därefter följer fortsättningskurs och påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet. Innehåll Internationella relationer Samtida krigföring Beslutsfattande och beslutsprocesser Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Grundkurs Valbar kurs Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Fortsättningskurs Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Påbyggnadskurs Praktik eller valbar kurs programinformation Studieperiod: HT15 VT18. Behörighet: Samhällskunskap A samt Engelska B alternativt Engelska 6, eller Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2. Studieort: Stockholm. Försvarshögskolans studievägledning, 10 hp 10 hp 10 hp 30 hp 30 hp 30 hp 30 hp 30 hp med arbetsliv I slutet av programmet finns möjlighet att göra en termins praktik, nationellt eller internationellt, eller att läsa en kurs på antingen Försvarshögskolan eller ett annat lärosäte. Därmed erbjuds du en god möjlig het till arbetslivskoppling under utbildningen. Forskningen vid Försvarshögskolan och framväxten av den stats vetenskapliga inriktningen har sin bakgrund i ett behov av kunskap inom krishanterings- och säkerhetssektorn. Som student får du på olika sätt del av professionserfarenheter under utbildningen. Utbildningen ger dig de strategiska och analytiska verktygen för att arbeta med olika perspektiv på samhällssäkerhet, exempelvis som analytiker, utredare eller handläggare. Krishantering och säkerhet är en viktig fråga för flera aktörer inom den offentliga verksamheten på central, regional och lokal nivå både nationellt och internationellt. Delar av det privata näringslivet och ideella verksamheter i samhället har också behov av kompetens inom säkerhetspolitik och krishantering.

25 Program Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning militärhistoria 25 Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning militärhistoria 180 Högskolepoäng Studieperiod HT15 VT18 Anmälningskod FHS-S1402 Försvarshögskolans kandidatprogram ger dig en omfattande utbild ning i det som är vår särskilda profil kriser och krig. I fokus för inriktningen står analyser av krig, militär förmåga och resurs användning samt deras koppling till samhället i övrigt. Det treåriga programmet leder till en kandidat examen i militärhistoria. För att förstå dagens konflikter och krig krävs ett historiskt perspektiv. Studier i militärhistoria gör dig därför väl insatt i dagens säker hetspolitiska karta. Utbildningen ger dig de verktyg som krävs för ett fram tida yrke som analytiker och utredare. Krigföring, militärer och relationen krig och samhälle Militärhistoria handlar om krigföringen, den militära professionen och om relationen mellan försvarssektorn och samhället under olika epoker. Förståelsen för hur krigföring och samhälle hänger ihop är central, liksom de omständigheter som möjliggjort skapandet av militär kapacitet. Under introduktionsterminen tittar vi närmare på internationella relationer, samtida krigföring och beslutsprocesser. Du fortsätter sedan studera grundkursen i militärhistoria där du får följa den historiska utveck lingens huvudlinjer från antiken till idag. Efter den tredje terminen, då du väljer en kurs ur Försvarshögskolans utbildningsutbud, följer fortsättnings- och påbyggnadskurserna i militärhistoria. Nu får du fördjupa dina kunskaper och skriva självständiga arbeten. Innehåll Internationella relationer 10 hp Samtida krigföring 10 hp Beslutsfattande och beslutsprocesser 10 hp Militärhistoria Grundkurs 30 hp Valbar kurs 30 hp Militärhistoria Fortsättningskurs 30 hp Militärhistoria Påbyggnadskurs 30 hp Praktik eller valbar kurs 30 hp programinformation Studieperiod: HT15 VT18. Behörighet: Historia A samt Engelska B alternativt Engelska 6, eller Historia 1b alternativt Historia 1a1 + 1a2. Studieort: Stockholm. Försvarshögskolans studievägledning, I slutet av programmet kan du välja mellan praktik eller ytterligare ämnes studier. Praktiken förläggs till organisationer, företag och myndigheter i försvars- och säkerhetssektorn där informations behandling och utred nings arbete står i centrum. Programmet genom förs i nära relation med dessa aktörer. Militärhistoriker: analytiker och utredare De viktigaste verktygen för en historiker är källkritik och förmågan att värdera och bearbeta stora mängder information. Det kritiska tänkandet genomsyrar utbildningen och ökar din förmåga att självständigt ta ställning till olika problem och förklaringar. Detta ger dig goda möjligheter att efter examen arbeta som utredare och analytiker inom en rad olika områden. Med den särskilda profil som studier vid Försvarshögskolan ger dig är ett framtida yrke inom försvars- och säkerhetssektorn troligt.

Försvarshögskolan. Utbildningskatalog 2016 2017 HÄR STUDERAR DE SOM KOMMER ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN

Försvarshögskolan. Utbildningskatalog 2016 2017 HÄR STUDERAR DE SOM KOMMER ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN Försvarshögskolan Utbildningskatalog 2016 2017 HÄR STUDERAR DE SOM KOMMER ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN Formgivning och produktion: Informationssektionen, Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen, Försvarshögskolan.

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Utbildningsplan 1 (5) Datum Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme with a Military-Technology emphasis.

Utbildningsplan 1 (5) Datum Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme with a Military-Technology emphasis. Utbildningsplan 1 (5) Programmets/ Utbildningens benämning Högre stabsofficersutbildning med militärteknisk inriktning (HSU T). Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme with a Military-Technology

Läs mer

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies)

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) S2013/249 Samhällsvetenskapliga fakulteten A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) Omfattning: 180 högskolepoäng

Läs mer

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Engelsk benämning: Political Science III with a focus on Crisis Management and Security Kurskod:

Läs mer

Datum Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Datum Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet 1 (6) Kursplan Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Engelsk benämning: Political Science III with a focus on Crisis Management and Security Kurskod:

Läs mer

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011 FHS organisation SID 1 Fakta om Försvarshögskolan (ÅR 2010) Omsättning 550 msek 546 helårsstudenter (exl uppdragsstud) 428 helårspresterande Ca 2 500 studerande i kortare kurser 344 anställda (drygt 100

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

Datum Kursens benämning: Fortsättningskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Datum Kursens benämning: Fortsättningskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Fortsättningskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Engelsk benämning: Political Science II with a focus on Crisis Management and Security Kurskod:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Försvarshögskolan. Utbildningskatalog 2014 2015. Här studerar de som kommer att förändra världen

Försvarshögskolan. Utbildningskatalog 2014 2015. Här studerar de som kommer att förändra världen Försvarshögskolan Utbildningskatalog 2014 2015 Här studerar de som kommer att förändra världen Redaktionell text: Informationssektionen (sid 6-18, 28, 32, 36 och 52) För övrig text svarar berörda institutioner

Läs mer

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22 Information för VFU-samordnare Maria Perényi 11-09-22 Innehåll Allmän presentation av biblioteket Om bibliotekets undervisning på officersprogrammet Bibliotekets stöd till fack- och funktionsskolor Visning

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

Försvarshögskolan. Utbildning för samhällets skydd och säkerhet

Försvarshögskolan. Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Försvarshögskolan Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Utbildningskatalog 2013-2014 Redaktionell text: Informationssektionen (sid 5-18, 30, 36, 44 och 50) För övrig text svarar berörda institutioner

Läs mer

HAR DU DET SOM KRÄVS?

HAR DU DET SOM KRÄVS? HAR DU DET SOM KRÄVS? 1 VI SÖKER DIG Som du kanske vet förbereder Försvarsmakten en övergång från värnplikt till frivillighet. Förutsatt att riksdagen tar beslut under våren kommer ingen att utbildas med

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP)

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP) Utbildningsplan 1 (10) Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP) Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme Högskolepoäng: 130,5 högskolepoäng Programkod:

Läs mer

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Master Programme in Economics of Tourism and Events 60 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål

Läs mer

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU Op)

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU Op) Utbildningsplan 1 (6) Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU Op) Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme Högskolepoäng: 120 högskolepoäng Programkod:

Läs mer

RRE1K UPPS, Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala, 180 hp

RRE1K UPPS, Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala, 180 hp Programtillfälle Uttagen: 2016-09-29 Kommentar: Texten Om undervisningen och Karriär är väl kort. Berätta mer om vad studenterna gör en dag på programmet. Är lärarna forskare? Hur kopplas forskningen till

Läs mer

Utbildningsplan för Stabsutbildningen (SU)

Utbildningsplan för Stabsutbildningen (SU) 1 (5) Utbildningsplan för Stabsutbildningen (SU) Programmets/Utbildningens benämning: Stabsutbildning (SU) Benämning på engelska: Staff Course Högskolepoäng: SU termin 1 27,0 hp och SU termin 2 33,0 hp.

Läs mer

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet!

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet! OFFICER FÖR FRAMTIDEN Sök till Officersprogrammet! Förbered dig på ett viktigt arbete Är du engagerad i det som händer i Sverige och övriga världen? Är du beredd att göra något åt det? Om du utbildar

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Lokal examensordning för Försvarshögskolan

Lokal examensordning för Försvarshögskolan 1 (13) Lokal examensordning för Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2016-04-01 Fastställd av rektor 2011-03-01 Reviderad 2012-06-28 Reviderad 2013-06-26 Reviderad 2015-05-19 Reviderad 2016-03-29 Box 27805,

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

Datum 2015-01-21. Kursens benämning: Krigsvetenskap Fortsättningskurs Marina Operationer (SU 8)

Datum 2015-01-21. Kursens benämning: Krigsvetenskap Fortsättningskurs Marina Operationer (SU 8) 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Krigsvetenskap Fortsättningskurs Marina Operationer (SU 8) Engelsk benämning: War Studies Intermediate Course in Maritime Operations Kurskod: 1SU048 Gäller från: VT 2015

Läs mer

Kursplan. HI1015 Historia II med didaktisk inriktning. 30 högskolepoäng, Grundnivå 1. History II for Teacher Students

Kursplan. HI1015 Historia II med didaktisk inriktning. 30 högskolepoäng, Grundnivå 1. History II for Teacher Students Kursplan HI1015 Historia II med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 History II for Teacher Students 30 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Målet med kursen är att den studerande

Läs mer

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2: Sida 1(7) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

HKS1K, Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys, 180 hp

HKS1K, Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys, 180 hp Programtillfälle Uttagen: 2016-09-29 HKS1K, Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys, 180 hp HKS1K, The Uppsala Culture and Society Programme, 180 hp Anmälningskod: P5010 Starttermin: H17 Programtakt:

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Civil-militärt ledarskap, grundkurs. Engelsk benämning: Civil-military leadership, basic course

Kursplan. Kursens benämning: Civil-militärt ledarskap, grundkurs. Engelsk benämning: Civil-military leadership, basic course Kursplan Kursens benämning: Civil-militärt ledarskap, grundkurs Engelsk benämning: Civil-military leadership, basic course Kurskod: 1LL029 Gäller från: Höstterminen 2011 Fastställd: Denna kursplan är fastställd

Läs mer

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Styrelsen för

Läs mer

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp Master in behavioural- and social sciences, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod SBETA

Läs mer

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan Sid 1 (5) Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans Forsknings- och Utbildningsnämnd,

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

HSE1K, Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi, 180 hp

HSE1K, Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi, 180 hp Programtillfälle Uttagen: 2016-09-29 HSE1K, Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi, 180 hp HSE1K, Bachelor Programme in Culture, Society and Ethnography, 180 hp Anmälningskod: P5050 Starttermin:

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Master i turism, 120 hp

Master i turism, 120 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Master i turism, 120 hp Master in Tourism, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer STUAA Avancerad Miun 2006/1873 Högskolepoäng

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Arbetsvetarprogrammet. - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad

Arbetsvetarprogrammet. - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad Grundnivå, 180 högskolepoäng Programme for Analysis and Evaluation of Work and labour Markets,

Läs mer

Försvarshögskolan. Utbildning för samhällets skydd och säkerhet

Försvarshögskolan. Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Försvarshögskolan Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Utbildningskatalog 2012-2013 Grafisk form: Dolhem Design AB Redaktionell text: Informationssektionen (sid 5-18, 28, 32, 42 och 48) För övrig

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Officersprogrammet 08-11 med Militärteknisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet 08-11 med Militärteknisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan FHS UTBILDNINGSPLAN Sid 1 (5) Officersprogrammet 08-11 med Militärteknisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

HMU1K, Kandidatprogram i musikvetenskap, 180 hp

HMU1K, Kandidatprogram i musikvetenskap, 180 hp Programtillfälle Uttagen: 2016-09-29 Kommentar: Berätta gärna mer Om undervisningen. Vad händer på programmet? Är undervisningen kopplad till forskningen. Är lärarna forskare? Hur kommer det musikaliska

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Dnr: HL/2009 0110 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration

Läs mer

Kursplan. RK3041 Religionsvetenskap III för lärarstuderande: inriktning etik, inklusive examensarbete. 30 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. RK3041 Religionsvetenskap III för lärarstuderande: inriktning etik, inklusive examensarbete. 30 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan RK3041 Religionsvetenskap III för lärarstuderande: inriktning etik, inklusive examensarbete 30 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Religious Studies III for Teacher Students: Ethics, Including Degree

Läs mer

3. Utbildningsprogrammets syfte

3. Utbildningsprogrammets syfte 1. Utbildningsplan för Magisterprogrammet i undersökande journalistik, 60 högskolepoäng (Master s programme in investigative journalism, 60 credits) Avancerad nivå Kurskod S2JOU 2. Fastställande Utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-03-15

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Programmets benämning: SGPAR Programmet för personal och arbetsliv Study programme in Human

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet,

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2017 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för statsvetenskap. 1SK101 Statsvetenskap I, 30 högskolepoäng Political Science I, 30 credits

Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för statsvetenskap. 1SK101 Statsvetenskap I, 30 högskolepoäng Political Science I, 30 credits Dnr: 2015/2965 3.1.2 Kursplan Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för statsvetenskap 1SK101 Statsvetenskap I, 30 högskolepoäng Political Science I, 30 credits Huvudområde Statsvetenskap Ämnesgrupp

Läs mer

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Programme syllabus Programme for Analysis and Evaluation

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

Kandidatprogram i TURISM MED INRIKTNING MOT KULTURARV OCH NATURMILJÖ Bachelor Programme in Tourism, with Emphasis on Cultural and Natural Heritage

Kandidatprogram i TURISM MED INRIKTNING MOT KULTURARV OCH NATURMILJÖ Bachelor Programme in Tourism, with Emphasis on Cultural and Natural Heritage Utbildningsplan för Kandidatprogram i TURISM MED INRIKTNING MOT KULTURARV OCH NATURMILJÖ Bachelor Programme in Tourism, with Emphasis on Cultural and Natural Heritage 180 högskolepoäng Det treåriga turismprogrammet

Läs mer

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Humanistiska och teologiska fakulteterna ENGX64, Engelska: Språkvetenskaplig inriktning (91-120 hp), 30 högskolepoäng English: Linguistic Option (91-120), 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis Kurskod: 1OP302 Gäller från: VT 2016 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016. Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA61, Genusvetenskap: Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30 högskolepoäng Gender Studies: Law in Theory and Practice - a Gender Perspective, 30 credits

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Programmets benämning Officersprogrammet med krigsvetenskaplig inriktning. Benämning på engelska Officers' Programme majoring in War Studies

Programmets benämning Officersprogrammet med krigsvetenskaplig inriktning. Benämning på engelska Officers' Programme majoring in War Studies Utbildningsplan 1 (8) 20-06-09 Programmets benämning Officersprogrammet med Benämning på engelska Officers' Programme majoring in War Studies Högskolepoäng: 180 högskolepoäng Programkod: 1OPK5 Gäller från:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

HAB2M BIBL, Masterprogram i ABM Biblioteks- och informationsvetenskap, 120 hp

HAB2M BIBL, Masterprogram i ABM Biblioteks- och informationsvetenskap, 120 hp Programtillfälle Uttagen: 2016-09-19 HAB2M BIBL, Masterprogram i ABM Biblioteks- och informationsvetenskap, 120 hp HAB2M BIBL, Master Programme in Archive, Library and Museum Studies Library and Information

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits Dnr: 999/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education

Läs mer

Utbildningsplan för Stabsutbildning (SU) del 1 och 2; 24/30,5 hp

Utbildningsplan för Stabsutbildning (SU) del 1 och 2; 24/30,5 hp Försvarshögskolan 2010-05-05 sid 1(7) Utbildningsplan för Stabsutbildning (SU) del 1 och 2; 24/30,5 hp 1. Basdata Fastställande: Forsknings- och utbildningsnämnden 2010-05-05 Utbildningskod: 1SU10 Ikraftträdande:

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Grundnivå. Curriculum. First cycle 180

Grundnivå. Curriculum. First cycle 180 KONSTNÄRLIGA FAK KULTETEN Utbildningsplan Konstnärligtt kandidatprogram i Textil Kläder - Formgivning Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1TKF Curriculum BFA Programme inn Textile Garment - Design

Läs mer

Officersprogrammet 08-11 med Nautisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet 08-11 med Nautisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan FHS UTBILDNINGSPLAN Sid 1 (6) Officersprogrammet 08-11 med Nautisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens

Läs mer

Tal- och skriftspråksutveckling i förskola och förskoleklass 15 högskolepoäng, Grundnivå 2

Tal- och skriftspråksutveckling i förskola och förskoleklass 15 högskolepoäng, Grundnivå 2 Sida 1(5) Kursplan Tal- och skriftspråksutveckling i förskola och förskoleklass 15 högskolepoäng, Grundnivå 2 Language and Literacy Development in Preschool and Preschool Class 15 Credits*, First Cycle

Läs mer

Utbildningsplan för Högre stabsofficersutbildning 120 hp

Utbildningsplan för Högre stabsofficersutbildning 120 hp FoUN 2010-040-6 Bilaga 5 Sida 1(8) Utbildningsplan för Högre stabsofficersutbildning 120 hp 1. Basdata Fastställande: Forsknings- och utbildningsnämnden 2008-09-02, Reviderad: Forsknings- och utbildningsnämnden

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

Utbildningsplan. Idrottstränarprogrammet med inriktning mot prestation. 180 högskolepoäng. Preformance Sports Coach Education Programme

Utbildningsplan. Idrottstränarprogrammet med inriktning mot prestation. 180 högskolepoäng. Preformance Sports Coach Education Programme Utbildningsplan Idrottstränarprogrammet med inriktning mot prestation 180 högskolepoäng Preformance Sports Coach Education Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Områdesnämnden Vård och

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng = = d=ont=qpttlms== = Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng Programme in Public Health Science with Health Economics 180 higher education credits Fastställd

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN HPE301, Breddad lärarkompetens: Engelska som undervisningsspråk i högre utbildning, 7,5 högskolepoäng Professional Teaching Skills: English as the Medium of Instruction

Läs mer

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-09-27 Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Master Program in Innovation and Design, 120 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges

Läs mer

SOCA45, Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30 högskolepoäng Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOCA45, Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30 högskolepoäng Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOCA45, Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30 högskolepoäng Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Datum 2015-06-04. Kursens benämning: Grundkurs Krigsvetenskap, Översiktskurs militärstrategi

Datum 2015-06-04. Kursens benämning: Grundkurs Krigsvetenskap, Översiktskurs militärstrategi 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs Krigsvetenskap, Översiktskurs militärstrategi Engelsk benämning: Basic Course War Studies, Military Strategy Kurskod: 1OP404 Gäller från: HT 2015 Fastställd:

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120hp

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120hp 1 (5) Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120hp Master Programme in Social Work Research and Development in Civil Society, 120 Credits 1.

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng

LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LSA150, Samhällskunskap för lärare 2: Samhälle och ekonomi, 15 högskolepoäng Civics for Teachers in Secondary Schools, Unit 2: Society and Economy, 15 higher education credits Grundnivå

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer