Försvarshögskolan. Utbildningskatalog Här studerar de som kommer att förändra världen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försvarshögskolan. Utbildningskatalog 2015 2016. Här studerar de som kommer att förändra världen"

Transkript

1 Försvarshögskolan Utbildningskatalog Här studerar de som kommer att förändra världen

2 Redaktionell text: Informationssektionen (sid 5 22 och 51) För övrig text svarar berörda institutioner eller motsvarande. Fotograf: Rickard Kilström (framsida, sid 4, 5, 7, 8, 10, 12 23, 26 och 29), Christoffer Edling (sid 11), Försvarshögskolan (sid 50). Produktion: Informationssektionen och Forsknings-, utbildnings- och studentsektionen, Försvarshögskolan. Tryck: Elanders Sverige AB. Upplaga: 6000 ex. Allmänt: Kurs och programutbud som här presenteras utgår från uppgifter kända december Kurser kan tillkomma eller ställas in. Reservation även för eventuella tryckfel. Kontinuerlig uppdatering hittar du på

3 Innehåll Rektorns inledning 5 Om Försvarshögskolan På Försvarshögskolan studerar de som kommer att förändra världen 6 Forskningen påverkar utbildningen 8 Anna Lindh-biblioteket 10 Mer än studier 12 Försvarshögskolans ämnen Statsvetenskap 16 Ledarskap under påfrestande förhållanden 17 Folkrätt 18 Militärhistoria 19 Militärteknik 20 Krigsvetenskap 21 Ledningsvetenskap 22 Program Kandidatprogram med inriktning statsvetenskap 24 Kandidatprogram med inriktning militärhistoria 25 Officersprogrammet 26 Masters Programme in Politics and War 28 Fristående kurser Statsvetenskap 30 Ledarskap under påfrestande förhållanden 34 Folkrätt 36 Militärhistoria 38 Militärteknik 45 Krigsvetenskap 48 Ledningsvetenskap 49 Uppdragsutbildningar Militära uppdragsutbildningar 52 Krisberedskap 65 Informationssäkerhet 71 Ledarskap 72 Fakta & bra att veta 82

4 4 Om Försvarshögskolan Ämne

5 Rektors inledning 5 Liten högskola med unik bredd Försvarshögskolan är unik. Våra lärare har militär kompetens eller akademisk bakgrund. Eller både och. Tillsammans gör de våra utbildningar till något i särklass. Hos oss kan du läsa ämnen som du inte hittar på något annat lärosäte, som krigsvetenskap och militärteknik. Vi har också särskilda inriktningar på våra övriga ämnen, så du som utbildar dig hos oss får en helt unik utbildning. Försvarshögskolan har stor spännvidd. Stort möter litet, nationellt möter internationellt och historia möter framtid. Ändå är Försvarshögskolan med sina studenter en liten hög skola. Därför får du som student inte bara en nära och personlig kontakt med dina lärare och professorer du får också lätt kontakt med andra studenter. Jag är stolt över att vara rektor för Försvarshögskolan. Utöver att vi erbjuder en bra lärmiljö har vi också en unik blandning av studenter på skolan. Här läser militärer sida vid sida med civila studenter. Några kommer direkt från gymnasiet, medan andra har varit yrkesverksamma i många år. Detta gör För svarshögskolan till en dynamisk mötesplats där du som student får ett spännande erfarenhetsutbyte med dina kurs kamrater och knyter kontakter för framtiden. Det är ett privilegium för mig att få verka som rektor på Försvarshögskolan, och jag hoppas att du också vill tillbringa några år av din tid här hos oss. Välkommen till Försvarshögskolan! Romulo Enmark, fil.dr Rektor

6 6 Om Försvarshögskolan På Försvarshögskolan studerar de som kommer att förändra världen På Försvarshögskolan studerar de som kommer att förändra världen Vad blir nästa stora kris? En storm som gör stora områden strömlösa? Ett hot om militär konflikt? För att hantera stora kriser krävs kunskap, ledarskap och sam ordning. Hur samhället ska skydda sina medborgare vid katastrofer, och hur man begränsar konsekvenserna av det som inträffat kan du lära dig på Försvars högskolan. På Försvarshögskolan möts det nationella och det inter natio nella. Vi utbildar dem som ska hantera framtidens säker hets politiska kriser. Vissa kommer att ägna sig åt stor politik i New York och Bryssel, andra åt samhällsplanering i en svensk gles bygds kommun. Alla kommer de att göra viktiga insatser för andra människors trygghet. På Försvarshögskolan möts det civila och det militära. Vi utbildar studenter som ska bli officerare inom Försvarsmakten och studenter som siktar på en karriär inom civil kris hantering. Internationella insatser präglas alltmer av en sam verkan mellan både militära och civila experter, och vi förser dem med en kunskapsbas. På Försvarshögskolan möts forskare och studenter. Våra studenter får utbildning och handledning av framstående forskare. Dessa har ett högt anseende såväl nationellt som internationellt och är ofta efterfrågade experter i media. På Försvarshögskolan möts teknik och humaniora. Två av våra ämnen, krigsvetenskap och militärteknik, hittar du inte på någon annan svensk högskola. Vi har dessutom unika inriktningar i bland annat statsvetenskap, juridik, ledarskap och militärhistoria. Försvarshögskolan utbildar för samhällets skydd och säkerhet, i dag och för framtiden. Vill du också bidra till en säkrare framtid? Välkommen med din ansökan. På Försvarshögskolan möts historia och framtid. Här finns en lång rad välrenommerade forskare i ämnen som statsvetenskap och militärhistoria. Vi studerar gångna kriser och konflikter i syfte att få erfarenheter inför framtiden.

7 Om Försvarshögskolan Ämne 7

8 8 Om Försvarshögskolan Forskning

9 Om Försvarshögskolan Forskningen påverkar utbildningen 9 Forskningen påverkar utbildningen Forskningen vid Försvarshögskolan har stor genomslagskraft både i samhället och i vår egen utbildning. Våra forskare är regelbundet med i samhällsdebatten och deltar ofta som experter i radio och tv. Många utför uppdragsforskning åt bland andra regeringen, Försvarsmakten och Myndigheten för sam hälls skydd och beredskap medan andra konkurrerar om forskningsanslag från reguljära stiftelser som Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond. Dessutom är de i högsta grad del aktiga på alla nivåer i Försvarshögskolans utbildning. Forskning och utbildning är en högskolas viktigaste uppgifter och utbildningen ska vara förankrad i forskning. En av För svarshögskolans forskare och lärare är Arita Holmberg. Hon är universitets lektor i statsvetenskap, och har använt sin senaste forskning i den nya boken Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen. Jag och en kollega har tittat på hur förutsättningarna för ett europeiskt säkerhetssamarbete påverkats av den stora finanskrisen. Det kapitel vi skrivit i boken bygger på den forskningen, berättar Arita. Hur används forskningen i utbildningen? Försvarshögskolan är väldigt specialiserad jämfört med många andra högskolor. Vi har byggt upp utbildningar kring vår specifika kompetens inom områdena försvar, samhällsskydd och säker het. Dessa fylls sedan med kurser på teman som matchar våra forsknings områden och lärarna är i hög grad experter. Hur möter studenterna forskningen? Till exempel genom boken jag och mina kolleger skrivit. Det här är den andra upplagan och vi har skrivit om delar av den med hänsyn till både forskningen och den politiska utvecklingen. Men vi har även tagit hänsyn till synpunkter från studenter, säger Arita Holmberg. En annan av bokens författare är Jan Ångström, professor i krigs vetenskap. Han betonar att det är viktigt att studenter skaffar sig en bild av forskningsläget för att få grepp om var kunskapen inom området för studierna befinner sig. Varför ska en student bry sig om forskningen? Genom att successivt ta ett större ansvar för det egna lärandet och kunna följa kunskapsutvecklingen kan man självständigt identifiera luckor i vårt vetande och därmed formulera relevanta uppsatsämnen. En stark uppsats som behandlar ett väl valt forskningsproblem kan vara ett arbetsprov som är nyckeln till ett framtida jobb. Eller kanske ett frö till egna forskarstudier efter examen, säger Jan Ångström. Vem kommer få möta er forskning i er nya bok? För oss som forskare är det tillfredsställande att kunna erbjuda studenterna riktigt aktuell kurslitteratur. Vår nya bok kommer användas både på officersprogrammet och av dem som läser statsvetenskap och den kan därför symbolisera Försvarshög skolans roll som mötesplats mellan civilt och militärt, säger Kjell Engelbrekt, docent i statsvetenskap och medförfattare till Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen. Vid Försvarshögskolan bedrivs forskning inom alla våra ämnen: från asymmetriska hot i informationsåldern till nationell och inter nationell krishantering; från skapandet av intellek tuella verktyg för militär användning till folkrättsliga aspekter av militära operationer, och hur EU, FN och NATO hanterar säkerhet och krishantering. Forskningen på Försvarshögskolan är omfattande och i högsta grad bidragande till dina egna studiers utformning och aktualitet.

10 10 Om Försvarshögskolan Ämne

11 Om Försvarshögskolan Anna Lindh-biblioteket 11 Anna Lindh-biblioteket Anna Lindh-biblioteket ligger centralt placerat på Försvarshögskolan. Det är Sveriges ledande bibliotek inom försvar och utrikes- och säkerhetspolitik. Här finns böcker, elektroniska samlingar och en samlad kunskap som du inte hittar någon annanstans i landet. Som ny student vid Försvarshögskolan kommer du snabbt att förstå och uppskatta värdet av Anna Lindh-biblioteket både som bibliotek och som studiemiljö. Här hittar du inte bara dina böcker, du får också hjälp med avancerade informations sökningar, hur du kommer igång med skriv processen och hur ett referens hanteringsprogram används på bästa sätt. Hjälp inför uppsatsen Biblioteket erbjuder både individuell handledning och grupp undervisning i informationssökning. Vi finns med som ett stöd från grundkurs hela vägen upp till magister nivå på de allra flesta kurser. Att få hjälp med att värdera veten skaplig information, formulera rätt sökord och hitta bland alla källor är ofta väldigt uppskattat, säger Ulv Mattsson som är bibliotekarie och ansvarig för bibliotekets stöd till forskning. Kreativ studiemiljö När dagens undervisning är över är det många studenter som söker sig till biblioteket. Det är både en lugn oas, men också en intensiv och kreativ studiemiljö där många väljer att sätta sig och fortsätta att plugga på egen hand eller i grupp. Biblioteket är en kreativ mötesplats för både civila och militära studenter. Här finns datorer, studie platser och grupp rum. Och öppet tiderna är väldigt generösa. Du kan komma hit redan klockan sex på morgonen och vara kvar till klockan tio på kvällen, avslutar Ulv Mattsson.

12 12 Om Försvarshögskolan Mer än studier Mer än studier På Försvarshögskolan kan du göra mer än att bara plugga. Här finns ett modernt gym där du som student kan träna både individuellt eller i grupp, en aktiv studentkår som alltid letar efter nya engagerade studenter och en traditionell mäss som erbjuder avkoppling. Vi reder också ut begreppen om var Försvarshögskolan egentligen finns svaret är tredelat. Studentkåren Studentkåren arbetar med att bevaka och till vara ta dina intressen som student vid hög skolan. Kåren arrangerar också varje år arbets marknads dagen Kompass. Där får du som student möjlig het att knyta dina första kontakter med arbetslivet efter studierna. Ett medlemskap i studentkåren ger dig tillgång till Mecenatkortet, men kanske framför allt gemenskap och möjlighet till en ideell insats under din studietid. Anna Lindh-biblioteket Anna Lindh-biblioteket hittar du centralt placerat på För svars högskolan på Drottning Kristinas väg i Stockholm. Biblioteket är öppet för studenter klockan alla dagar i veckan. Här finns studieplatser, datorer, grupprum och inläst kurs litteratur för studenter med läs- och skriv svårig heter. Biblioteket har också en filial på Karlbergs slott som är öppen för studenter vid Officersprogrammet. Mässen På Försvarshögskolan går du inte på kårkvällar eller på nation för att koppla av med dina studie kamrater. Här går du på mässen. Försvars hög skolans mäss är öppen på onsdagar och tors dagar från klockan Här kan du få något enklare att äta och något gott att dricka. Mässen är en mötes plats för såväl studenter som lärare, forskare och officerare.

13 Om Försvarshögskolan Mer än studier 13

14 14 Om Försvarshögskolan Ämne

15 Om Försvarshögskolan Mer än studier 15 Gymmet Som student vid Försvarshögskolan har du till gång till skolans gym. Här finns styrkerum, konditions rum och en hel sport hall. Boxsäckar och skivstänger trängs med löpband, rodd maskiner och balansbollar. Om du inte gillar individuell träning finns ett gediget schema för grupp träning. Eller vad sägs om spinning, yoga och funktionella styrketräningspass? FHS alumn När du har avslutat dina studier vid Försvars hög skolan är du varmt välkommen in i skolans alumnnätverk FHS alumn. Nätverket ger dig möjlig het att fortsätta hålla kontakt med dina studi kamrater och ditt gamla läro säte. Du kommer att få inbjudningar till såväl alumn åter träffar som aktuella seminarier och öppna före läsningar på Försvarshögskolan. En högskola tre platser Drottning Kristinas väg Försvarshögskolan ligger på Drottning Kristinas väg 37 i Stockholm, ett stenkast från Kungliga Tekniska högskolan. Området myllrar av studenter, liv och rörelse. I nya, ljusa och öppna lokaler möts utbildning och forskning, studenter, lärare och doktorander. Här hittar du dessutom Anna Lindh-biblioteket, Utrikes politiska institutet och Folke Berna dotte akademin. Karlbergs slott På Karlbergs slott i Solna har svenska officerare utbildats sedan slutet av 1700-talet. Och så sker även idag. Försvars hög skolans officers program genomförs till största del på Karlbergs slott, dit också Militär hög skolan Karlberg är förlagd. Som officers student, eller kadett din militära titel under studietiden har du på Karlberg tillgång till boende, fria måltider och tränings möjligheter. Karlstad I Försvarshögskolans lokaler i Karlstad återfinns en stor del av skolans ledarskapskompetens. Härifrån utvecklas och drivs skolans många uppdragsutbildningar inom ledarskap. Uppdrags utbildningarna är öppna för dig som är yrkesverksam inom statlig förvaltning, näringsliv eller organisationsvärlden. Utbildningarna är belagda med kursavgifter som betalas av din arbetsgivare.

16 16 Försvarshögskolans ämnen Statsvetenskap Statsvetenskap All makt utgår från folket står det i grundlagen. Statsvetarens uppgift är att ta reda på var makten sedan tar vägen. Ämnet statsvetenskap studerar hur makt fördelas och omfördelas, och beskriver på ett djupare plan de förhållanden som ligger bakom politiska händelser och tillstånd. Stats vetenskap vid Försvarshögskolan har ett tydligt fokus på kriser, krig och konflikter. Lite tillspetsat kan man säga att vi studerar politik när den betyder som mest. Utbildningen finns i programform och som fristående kurser. Den ges på grundnivå och avancerad nivå och leder till kandidat- och magisterexamen i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet. Efter utbildningen Utbildningen ger dig de strategiska och analytiska verktygen för att arbeta med frågor inom krisberedskap och krishantering, såväl nationellt som internationellt. Det här är också utbildningen för dig som vill arbeta med långsiktig strategisk planering på den politiska nivån, eller som analytiker med inriktning mot säkerhetsfrågor i samband med biståndsarbete eller vid militära insatser. Carolina Eek läser statsvetenskap. Varför har du valt att läsa statsvetenskap? Statsvetenskap stämmer väl överens med mina intresseområden och det är en bred utbildning. Försvarshögskolan har en unik statsvetenskaplig utbildning med inriktning mot krishantering och säkerhetspolitik. Vad siktar du mot efter dina studier? Nu söker jag praktikplatser för att få en praktisk erfarenhet som stats vetare. Jag vill bland annat arbeta med frågor som rör bistånd och kvinnors säkerhet. Gärna inom en statlig myndighet eller en privat biståndsorganisation. Varför kan du rekommendera Försvarshögskolan till andra? Utbildningen håller en hög kvalitet och jämfört med många andra högskolor är vi få i varje klass. Genom en bra kontakt mellan studenter och lärare blir varje student sedd på Försvarshögskolan. PROgRAM inom statsvetenskap finns på sidan 24 kurser inom statsvetenskap finns på sidan 30

17 Försvarshögskolans ämnen Ledarskap under påfrestande förhållanden 17 Ledarskap under påfrestande förhållanden Ledarskap handlar om att påverka och inspirera andra att nå mål. Ämnet ledarskap vid Försvars hög skolan skiljer sig från det du kan studera vid andra högskolor och universitet, då vi fokuserar på ledar skap under påfrestande förhållanden. Det handlar om både civilt och militärt ledarskap, och om hur dessa fungerar till sammans i kris- och krigssituationer. Utbildningen består av grund kurs, fortsättnings kurs och en kommande påbyggnadskurs och leder till en kandidatexamen i ledarskap under påfrestande förhållanden. Efter utbildningen Utbildningen vänder sig till dig som vill fördjupa dig i ledarskaps teori. Den kunskap och kompetens som utbildningen ger blir värde full för arbete inom många olika typer av organisationer civila, militära, ideella, offentliga och privata och då speciellt med ledarskapsutmaningar som har koppling till kris- och konflikt hantering. Louise Weibull är kursansvarig för ledarskap under påfrestande förhållanden. Berätta om utbildningen! Vi belyser dominerande ledarskapsteorier, dels generellt, dels relaterade till starkt påfrestande civila och militära sammanhang. Komplexiteten i dessa påfrestande situationer är hög och kräver ofta ett ledarskap som behöver utövas under tidspress och i samverkan med en mångfald aktörer. Utbildningen har förnyats. Vad är annorlunda? Fortsättningskursen behåller sitt fokus på kulturrelaterade och etiska ledarskapsutmaningar. På grundkursen fokuserar vi nu mindre på sam hälls nivå och mer på individ och grupp. Vi har också mer inslag av aktuell forskning vid Försvarshögskolan och föreläsningar om praktiska ledarskapserfarenheter. Vem ska gå utbildningen? Den som är intresserad av ledarskapsteori och vill fördjupa sig i denna med fokus på komplexa nationella och internationella krissituationer. kurser inom ledarskap finns på sidan 34

18 18 Försvarshögskolans ämnen Folkrätt Folkrätt Folkrätten är den juridik som reglerar staters och andra folk rättsaktörers inbördes rättigheter och skyldigheter. Till ämnet hör bland annat FN-stadgans rätt, krigets lagar och mänskliga rättig heter. Det är ett spännande ämne som ständigt utvecklas. Hur tillämpas exempelvis folkrätten i dagens väpnade konflikter mot bakgrund av den tekniska utvecklingen? Vid För svars högskolan studeras folkrätt ur ett kris- och konflikt perspektiv. Utbild ningen tar upp aktuella kriser och konflikter och som student får du själv pröva regelverket mot verkliga händelser. Efter utbildningen En folkrättslig kompetens är värdefull för arbete inom området krishantering och säkerhet, främst inom den offentliga sektorn. Även organisationer och privata företag har stor nytta av personer med folkrättsliga kunskaper. Isak Malm läser folkrätt. Varför har du valt att läsa Folkrätt? Folkrätt kompletterar mina tidigare studier i freds- och konflikt vetenskap och statsvetenskap. Jag tror och hoppas att folkrätten ska ge mig en ökad kunskap kring hur det internationella systemet fungerar. Vad siktar du mot efter dina studier? Jag har övervägt att studera vidare på en högre nivå och fortsätta inom akademin med forskning. Jag har också funderat på att arbeta för en statlig myndighet eller en organisation med fokus på internationella konflikter. Varför kan du rekommendera Försvarshögskolan till andra? Försvarshögskolan skiljer sig från andra universitet och högskolor genom närheten till det militära och de perspektiv som det bidrar med. Studierna känns närmare verkligheten och mindre abstrakt. Den teoretiska aspekten lyckas ändå behållas. kurser inom folkrätt finns på sidan 36

19 Försvarshögskolans ämnen Militärhistoria 19 Militärhistoria Inget uppstår i vakuum. För att förstå dagens kriser, konflikter och krig krävs ett historiskt perspektiv. Militärhistoria handlar om hur de stora samhällsstrukturerna och den militära sektorn samspelat under olika epoker. Om relationen mellan krig och samhälle. I vår internationaliserade värld krävs en ökad insikt om historiska faktorer och olika länders förflutna för att förstå nutidens drivkrafter. Utan historien kan vi inte orientera oss i vardagen. Utbildningen finns i programform och som fristående kurser och leder till en kandidatexamen i historia med inriktning mot militärhistoria. Efter utbildningen Med en militärhistorisk bakgrund är du väl insatt i de under liggande orsakerna till dagens säkerhetspolitiska situation och du äger en god kunskap om krig och krissituationer. Efter utbild ningen kan du arbeta som utredare och analytiker både nationellt och internationellt. Eller inom museivärlden och journalistiken. Robert Bytner läser militärhistoria. Varför har du valt att läsa militärhistoria? Militärhistoria är ett aktuellt ämne som knyter an till dagens samhälle och förklarar varför Europa ser ut som det gör idag. Utbildningen ger mig en bredare historisk kunskap och förmåga att se sammanhang. Tanken på att läsa militärhistoria väcktes för flera år sedan, men med eget företag har jag haft ont om tid. Vad siktar du mot efter dina studier? Min ambition är att göra något mer av mitt intresse för historia, kanske skriva en bok eller hålla föreläsningar om historiska händelser. Varför kan du rekommendera Försvarshögskolan till andra? Utbildningen på högskolan är mycket bra och pedagogiken är modern. Lärarna är kunniga och engagerade. Mina kurskamrater är i varierande åldrar med olika erfarenheter och synsätt, vilket ger givande diskussioner. PROgRAM inom militärhistoria finns på sidan 25 kurser inom militärhistoria finns på sidan 38

20 20 Försvarshögskolans ämnen Militärteknik Militärteknik Militärteknik är den vetenskap som beskriver och förklarar hur tekniken inverkar på militär verk sam het på strategisk, operativ och taktisk nivå, samt hur officersprofessionen påverkar och påverkas av tekniken. Militärtekniken har sin grund i flera olika ämnen från skilda discipliner och förenar samhällsvetenskapens förståelse av den militära professionen med natur vetenskapens fundament och ingenjörsvetenskapens påbyggnad och dynamik. Kurser i militärteknik ingår även i Försvarshögskolans officersutbildningar. Efter utbildningen Studier i militärteknik kan leda till såväl militära som civila arbeten. En militärteknisk kompetens är bland annat efterfrågad på flera statliga myndigheter, inom försvarsindustrin eller inom andra teknikintensiva områden. Fredrik Norberg läser militärteknik. Varför har du valt att läsa Militärteknik? Jag valde att läsa militärteknik för att komplettera mina studier i krishantering vid Försvarshögskolan. Jag såg det här som en chans att få mer praktisk kunskap och bättre förförståelse för att verka i en krisartad miljö. Vad siktar du mot efter dina studier? Jag har som mål att jobba med något inom området för krishantering. Helst av allt skulle jag vilja arbeta med projekt- eller insatsplanering vid eller inför kriser. Varför kan du rekommendera Försvarshögskolan till andra? Studiemiljön är trivsam och det är lätt att komma i kontakt med lärarna. Efter studierna är det möjligt att diskutera olika frågor över något gott att dricka i mässen. Det ger ett otroligt mervärde och är något jag inte upplevt när jag studerat vid andra högskolor. kurser inom militärteknik finns på sidan 45

21 Försvarshögskolans ämnen Krigsvetenskap 21 Krigsvetenskap Krigsvetenskap är det ämne som studerar krig, krigföring och användning av militära medel i alla typer av insatser. Ämnet är unikt i Sverige och finns endast vid Försvarshögskolan. Forsknings frågor inom ämnet rör krigets natur, militära medels användbarhet samt stridskrafters användning och ledning. Vi studerar också hur militära resurser skapas och hur man förklarar seger och neder lag i slag, fälttåg och krig. Kurser i krigsvetenskap ingår även i Försvarshögskolans officersutbildningar. Efter utbildningen Beroende på vilka ämnen du läser utöver krigsvetenskap kan studierna leda till en civil karriär inom Försvarsmakten eller inom andra myndig heter och organisationer som samverkar med Försvars makten såväl nationellt som internationellt. Michelle Soler Wilhelm läser krigsvetenskap. Varför har du valt att läsa krigsvetenskap? Jag har valt att läsa krigsvetenskap som en del i min statsvetenskapliga utbildning. Sedan länge har jag varit intresserad av att förstå konflikter och få chansen att läsa om och studera krig som fenomen. Kursens inne håll är aktuellt och applicerbart på det som händer just nu och kan komma att ske i framtiden. Vad siktar du mot efter dina studier? Jag kommer att skriva min kandidatuppsats inom statsvetenskap. Därefter satsar jag på att jobba som konflikthanterare eller analytiker inom de områden jag studerat här på Försvarshögskolan Varför kan du rekommendera Försvarshögskolan till andra? Försvarshögskolan är en unik högskola med många intressanta utbildnings områden som inte går att hitta någon annanstans. Lärarna är mycket engagerade och finns alltid till hands för vidare diskussion och frågor. Det är tydligt att de brinner för utbildningen de ger. kurs inom krigsvetenskap hittar du på sidan 48

22 22 Försvarshögskolans ämnen Ledningsvetenskap Ledningsvetenskap Ledning innebär att inrikta och samordna verksamheter för att uppnå ett visst syfte. Att leda verksamhet under kris och krig innebär andra utmaningar än vid normala förhållanden. För att kunna leda krävs både att man vet vad som ska göras, och att man genom gott ledarskap kan motivera andra för att få det gjort. Inom ämnet ledningsvetenskap studerar vi den första av dessa två frågor: hur man kommer fram till vad som ska göras för att nå uppsatta mål i en kris- eller krigssituation. Efter utbildningen Beroende på din bakgrund och vilka ämnen du läser utöver ledningsvetenskap så kan ledningsvetenskapliga studier vara en del av en militär eller civil karriär. Kunskapen är tänkt att användas vid statliga myndigheter och vid företag som jobbar med krishantering. Anna Gunnefur läser ledningsvetenskap. Varför har du valt att läsa Ledningsvetenskap? Ämnet lät spännande och intressant. Jag läser ledningsvetenskap som ett komplement till min andra utbildning i internationella relationer. Vad siktar du mot efter dina studier? Försvarshögskolan har så många spännande utbildningar och kurser. Jag kan tänka mig att fortsätta studera säkerhetspolitik här och sedan forska inom det på till exempel Utrikespolitiska institutet. Kursen har verkligen öppnat upp för nya möjligheter och intressen. Yrken finns ju både i Sverige och internationellt inom säkerhet och ledning. Varför kan du rekommendera Försvarshögskolan till andra? Det är en väldigt bra högskola med hög standard på allt, fina miljöer och bra lärare. Studenten och utbildningen kommer i första hand och det är första gången jag känner så på en högskola. kurs inom ledningsvetenskap hittar du på sidan 49

23 Försvarshögskolans ämnen Krigsvetenskap 23 Program

24 24 Program Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning statsvetenskap Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning statsvetenskap 180 Högskolepoäng Studieperiod HT15 VT18 Anmälningskod FHS-S1401 Försvarshögskolans kandidatprogram ger dig en omfattande utbildning i det som är vår särskilda profil kriser och krig. Varför uppstår de, hur hanterar vi dem, och fram förallt, hur kan vi förebygga dem? Det treåriga programmet leder till en kandidat examen i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet. Statsvetenskap handlar om politik, makt och demokrati. Hur bedrivs politik och hur fördelas och omfördelas makt? Om du vill förstå de förhållanden som ligger bakom politiska händelser så ska du läsa stats vetenskap. Vid Försvarshögskolan fokuserar vi särskilt på politik och skeenden vid konflikter, kriser och krig. Krishantering och säkerhet Programmet inleds med en introduktionstermin som ger en bred bas inom det område utbildningen berör. Terminen består av tre kurser som behandlar internationella relationer, samtida krigföring samt beslutsfattande och beslutsprocesser. Därefter läser du grundkursen i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet. Den tredje terminen väljer du som student en kurs ur Försvarshögskolans utbud, exempelvis Folkrätt i kris och konflikt, Ledarskap under påfrestande förhållanden eller militärhistoria. Därefter följer fortsättningskurs och påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet. Innehåll Internationella relationer Samtida krigföring Beslutsfattande och beslutsprocesser Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Grundkurs Valbar kurs Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Fortsättningskurs Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Påbyggnadskurs Praktik eller valbar kurs programinformation Studieperiod: HT15 VT18. Behörighet: Samhällskunskap A samt Engelska B alternativt Engelska 6, eller Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2. Studieort: Stockholm. Försvarshögskolans studievägledning, 10 hp 10 hp 10 hp 30 hp 30 hp 30 hp 30 hp 30 hp med arbetsliv I slutet av programmet finns möjlighet att göra en termins praktik, nationellt eller internationellt, eller att läsa en kurs på antingen Försvarshögskolan eller ett annat lärosäte. Därmed erbjuds du en god möjlig het till arbetslivskoppling under utbildningen. Forskningen vid Försvarshögskolan och framväxten av den stats vetenskapliga inriktningen har sin bakgrund i ett behov av kunskap inom krishanterings- och säkerhetssektorn. Som student får du på olika sätt del av professionserfarenheter under utbildningen. Utbildningen ger dig de strategiska och analytiska verktygen för att arbeta med olika perspektiv på samhällssäkerhet, exempelvis som analytiker, utredare eller handläggare. Krishantering och säkerhet är en viktig fråga för flera aktörer inom den offentliga verksamheten på central, regional och lokal nivå både nationellt och internationellt. Delar av det privata näringslivet och ideella verksamheter i samhället har också behov av kompetens inom säkerhetspolitik och krishantering.

25 Program Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning militärhistoria 25 Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning militärhistoria 180 Högskolepoäng Studieperiod HT15 VT18 Anmälningskod FHS-S1402 Försvarshögskolans kandidatprogram ger dig en omfattande utbild ning i det som är vår särskilda profil kriser och krig. I fokus för inriktningen står analyser av krig, militär förmåga och resurs användning samt deras koppling till samhället i övrigt. Det treåriga programmet leder till en kandidat examen i militärhistoria. För att förstå dagens konflikter och krig krävs ett historiskt perspektiv. Studier i militärhistoria gör dig därför väl insatt i dagens säker hetspolitiska karta. Utbildningen ger dig de verktyg som krävs för ett fram tida yrke som analytiker och utredare. Krigföring, militärer och relationen krig och samhälle Militärhistoria handlar om krigföringen, den militära professionen och om relationen mellan försvarssektorn och samhället under olika epoker. Förståelsen för hur krigföring och samhälle hänger ihop är central, liksom de omständigheter som möjliggjort skapandet av militär kapacitet. Under introduktionsterminen tittar vi närmare på internationella relationer, samtida krigföring och beslutsprocesser. Du fortsätter sedan studera grundkursen i militärhistoria där du får följa den historiska utveck lingens huvudlinjer från antiken till idag. Efter den tredje terminen, då du väljer en kurs ur Försvarshögskolans utbildningsutbud, följer fortsättnings- och påbyggnadskurserna i militärhistoria. Nu får du fördjupa dina kunskaper och skriva självständiga arbeten. Innehåll Internationella relationer 10 hp Samtida krigföring 10 hp Beslutsfattande och beslutsprocesser 10 hp Militärhistoria Grundkurs 30 hp Valbar kurs 30 hp Militärhistoria Fortsättningskurs 30 hp Militärhistoria Påbyggnadskurs 30 hp Praktik eller valbar kurs 30 hp programinformation Studieperiod: HT15 VT18. Behörighet: Historia A samt Engelska B alternativt Engelska 6, eller Historia 1b alternativt Historia 1a1 + 1a2. Studieort: Stockholm. Försvarshögskolans studievägledning, I slutet av programmet kan du välja mellan praktik eller ytterligare ämnes studier. Praktiken förläggs till organisationer, företag och myndigheter i försvars- och säkerhetssektorn där informations behandling och utred nings arbete står i centrum. Programmet genom förs i nära relation med dessa aktörer. Militärhistoriker: analytiker och utredare De viktigaste verktygen för en historiker är källkritik och förmågan att värdera och bearbeta stora mängder information. Det kritiska tänkandet genomsyrar utbildningen och ökar din förmåga att självständigt ta ställning till olika problem och förklaringar. Detta ger dig goda möjligheter att efter examen arbeta som utredare och analytiker inom en rad olika områden. Med den särskilda profil som studier vid Försvarshögskolan ger dig är ett framtida yrke inom försvars- och säkerhetssektorn troligt.

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011 FHS organisation SID 1 Fakta om Försvarshögskolan (ÅR 2010) Omsättning 550 msek 546 helårsstudenter (exl uppdragsstud) 428 helårspresterande Ca 2 500 studerande i kortare kurser 344 anställda (drygt 100

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Försvarshögskolan. Utbildning för samhällets skydd och säkerhet

Försvarshögskolan. Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Försvarshögskolan Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Utbildningskatalog 2013-2014 Redaktionell text: Informationssektionen (sid 5-18, 30, 36, 44 och 50) För övrig text svarar berörda institutioner

Läs mer

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22 Information för VFU-samordnare Maria Perényi 11-09-22 Innehåll Allmän presentation av biblioteket Om bibliotekets undervisning på officersprogrammet Bibliotekets stöd till fack- och funktionsskolor Visning

Läs mer

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP)

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP) Utbildningsplan 1 (10) Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP) Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme Högskolepoäng: 130,5 högskolepoäng Programkod:

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet!

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet! OFFICER FÖR FRAMTIDEN Sök till Officersprogrammet! Förbered dig på ett viktigt arbete Är du engagerad i det som händer i Sverige och övriga världen? Är du beredd att göra något åt det? Om du utbildar

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Försvarshögskolan. Utbildning för samhällets skydd och säkerhet

Försvarshögskolan. Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Försvarshögskolan Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Utbildningskatalog 2012-2013 Grafisk form: Dolhem Design AB Redaktionell text: Informationssektionen (sid 5-18, 28, 32, 42 och 48) För övrig

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan Sid 1 (5) Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans Forsknings- och Utbildningsnämnd,

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Stefan Nordberg 2008-06-24 sid 1(7) Ag SU FHS Utbildningsplan för Stabsutbildning Ny 49,5/45 hp

Stefan Nordberg 2008-06-24 sid 1(7) Ag SU FHS Utbildningsplan för Stabsutbildning Ny 49,5/45 hp Stefan Nordberg 2008-06-24 sid 1(7) Utbildningsplan för Stabsutbildning Ny 49,5/45 hp 1. Basdata Fastställande: Forsknings- och utbildningsnämnden 2008-06-09 Utbildningskod: 1SU09 Ikraftträdande: 2008-06-09

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet!

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet! OFFICER FÖR FRAMTIDEN Sök till Officersprogrammet! Förbered dig på ett viktigt arbete Är du engagerad i det som händer i Sverige och övriga världen? Är du beredd att göra något åt det? Om du utbildar

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier. 180 högskolepoäng. BA-program in Global Studies

Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier. 180 högskolepoäng. BA-program in Global Studies Institutionen för Globala Studier Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier 180 högskolepoäng Grundnivå BA-program in Global Studies 2(5) 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Education, 31-60, 30 credits Kurskod: LPEB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2011, Reviderad 2011-06-22 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

IT Management, 60 högskolepoäng

IT Management, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZEG24 IT Management, 60 högskolepoäng IT Management, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Masterprogram i ABM 2015/2016

Masterprogram i ABM 2015/2016 Masterprogram i ABM 2015/2016 120 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter.

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Målgrupp Du som har behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i samhällskunskap i åk 7-9 utan

Läs mer

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-687/2006 Sida 1 (6) PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Personnel Work Programme, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 14

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

Datum 2013-08-19. Kursplan. Kursens benämning: Krigsvetenskap Taktisk stabskurs (TSK)

Datum 2013-08-19. Kursplan. Kursens benämning: Krigsvetenskap Taktisk stabskurs (TSK) Kursplan 1 (6) Kursplan Kursens benämning: Krigsvetenskap Taktisk stabskurs (TSK) Engelsk benämning: War Studies Basic Course in Staff duties and Tactics Kurskod: 1MK031 Gäller från: HT 2013 Fastställd:

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 120 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 120 Higher Education Credits Dnr: 1000/2008-5 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 120 Higher Education

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN 1(6) Institutionen för individ och samhälle SGPER. Examensmål och examenskriterier. Examen

UTBILDNINGSPLAN 1(6) Institutionen för individ och samhälle SGPER. Examensmål och examenskriterier. Examen 1(6) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Personalvetarprogrammet med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi, 180 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning,

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Internationella programmet för politik och ekonomi, 180 hp

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Internationella programmet för politik och ekonomi, 180 hp 1(5) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Internationella programmet för politik och ekonomi, 180 hp Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning, higher education credits International

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Ledningsvetenskap, grundkurs. Professor Martin Holmberg Examinator

Ledningsvetenskap, grundkurs. Professor Martin Holmberg Examinator Ledningsvetenskap, grundkurs Professor Martin Holmberg Examinator Administration Passerkort kommer kunna hämtas hos vakten Mailkonto + inloggning kommer kunna hämtas hos helpdesk bredvid vakten FHS är

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

TEOLOGISKA HÖGSKOLAN STOCKHOLM. Högskoleutbildning i. Mänskliga rättigheter

TEOLOGISKA HÖGSKOLAN STOCKHOLM. Högskoleutbildning i. Mänskliga rättigheter TEOLOGISKA HÖGSKOLAN STOCKHOLM Högskoleutbildning i Mänskliga rättigheter LÄSÅRET 2015/2016 Mänskliga rättigheter - för allas lika rättigheter Rätten till likabehandling och icke-diskriminering utgör

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng Master in Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: RKE20 FEKO Innovationsprogrammet-MTO,, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Business Administration, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Medier och kommunikation ett område som växer Medier och kommunikation är ett område som utvecklas starkt. Det finns allt fler medier för människor

Läs mer

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWG22 Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Master Program in Environmental and Health Protection (One Year), 60 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp (Gäller ht-14) För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och redogöra för: - grundlinjen

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, Psykologi, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, Psykologi, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: RKE20 PSYK Innovationsprogrammet-MTO,, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Psychology, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer