K u l t u r k r a f t i n ä r i n g s l i v e t. Wo r k s h o p p å C i r k u s 2 1 s e p t e m b e r

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K u l t u r k r a f t i n ä r i n g s l i v e t. Wo r k s h o p p å C i r k u s 2 1 s e p t e m b e r 2 0 0 6"

Transkript

1 K u l t u r k r a f t i n ä r i n g s l i v e t Wo r k s h o p p å C i r k u s 2 1 s e p t e m b e r

2 Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka. /Albert Einstein

3 P R O J E K T K U L T U R K R A F T N y t ä n k a n d e o c h k r e a t i v i t e t Här finns stora resurser att tillgå för samhälle, näringsliv och offentlig sektor! K u l t u r k r a f t s k a p a r n y a s c e n e r Kulturkraft är ett projekt som vill öppna det svenska näringslivets ögon för allt som kulturarbetare kan bidra med. Utomlands har företag länge involverat konstnärliga kreatörer i såväl ledningsarbete som produktutveckling. Nu är det dags att etablera ett sådant samarbetsklimat här hemma också! 3

4 F Ö R O R D Det är nya, innovativa lösningar som kommer att säkra en plats åt Sverige i den globala konkurrensen. Hur ska man då bäst ta tillvara de kreativa kompetenser som finns i vårt land? K R E A T I V I T E T E N F R A M G Å N G S F A K T O R Kulturarbetare är en framtida framgångsfaktor att räkna med! Deras uppfinningsrikedom och erkända förmåga att träffa rätt beträffande trender och attityder är en till stor del outnyttjad resurs för det svenska näringslivet. Den senaste tiden har fler och fler visionära företag insett värdet i att samarbeta med kreatörer och problemlösare från kulturvärlden. Kulturarbetarna kan vara en avgörande tillgång när det gäller att göra produkter och tjänster attraktiva och tillgängliga. K O N K U R R E N S O M K R E A T I V A M Ä N N I S K O R Den moderna världsekonomin kännetecknas numera av en allmän konkurrens om talangfulla och kreativa människor! Så skriver den amerikanske forskaren Richard Florida i sin senaste bok, The Flight of the Creative Class (2005). Han hävdar att de länder och regioner som når högt i kreativitet blir framgångsrika, medan de som inte förmår att dra till sig skapande människor förlorar. S P E C I A L I S T K U N S K A P E R Över hela världen tas nu kulturarbetares kompetens och specialkunskaper tillvara. I Sverige har en våg av nya företag med rötter i kulturen startat de senaste åren. 4

5 Nu erbjuder kulturarbetarna sina tjänster inom områden som marknadsföring, turism, HR, produktutveckling och mycket mera. Den 21 september 2006 kommer Svenskt Näringsliv och Arbetsförmedlingen Kultur att på Cirkus i Stockholm presentera fyrtio kreatörer som är redo att bistå näringslivet med sin kompetens och sin kreativitet. Välkomna till ett möte med kvalificerade innovatörer som kan ge ditt företag nya möjligheter! Bernt-Åke Petersson Kulturarbetsdirektör, Arbetsförmedlingen Kultur Jan-Peter Duker Vice VD, Svenskt Näringsliv Kultur i näringslivet är ett samarbete mellan: KULTUR, ÖSTRA REGIONEN 5

6 I N N E H Å L L D E L T A G A R E N YA M E D I E R VR system, 3D visualisering Bino & Cool - Bino Nord, Tomas Colbengtson 8 Webbteater webteatern.se - Pernilla Halling 10 I N R E D N I N G & F O R M G I V N I N G Bildspel, porträttfoto Moona Björklund 11 Företagsidentifierande produkter Catharina Kippel 12 Verk för offentliga miljöer Tina Torhamn 13 Inredningsarktitektur stadig&stone arkitekter - Per Stadigh, Johan Stone 14 Företagscollage, illustrationer MLW Produktion - Marie Louise Werner 16 S K R I V N A O R D Redaktionell konsult, textförädling Pontus Reimers 17 Företagsutveckling Caisa Friberg 18 Journalistik, information Jan Jansson 19 M A R K N A D S F Ö R I N G & I N F O R M AT I O N Reklam- och informationsfilm Nina Holst 20 Marknadsföring till pensionärer Manusgruppen - Ragnar di Marzo 21 Regional målgruppsanalys, medieproduktion Ghoosty medieproduktion - Madeleine Lindmark G 22 Visuell design och mediekommunikation Nina Munthe 23 Gerillamarknadsföring gerillah - Håkan Starkenberg, Lars Janson, Staffan Granrot 24 Audioimage wesync - Patrik Jonsson 26 6

7 C O A C H I N G & K O M M U N I K AT I O N Presentationsteknik Richard Asker 27 Talarcoaching Jörgen Bodner 28 Livs- och karriärcoaching Aida Gordon Coaching - Aida Gordon 29 Presentationsfeedback Jimmy Lindström 30 Presentations- och röstcoaching, moderator Go Beyond Kommunikation - Gunnar Olofsson 31 L E D A R S K A P Ledarskapsutveckling ConVoce - Merete Ellegaard, Åsa Danielsson 32 Interaktiva ledarskapsworkshops Maktlaboratoriet - Anders Palm 34 H U M A N R E S O U R C E S Interaktiva dramakomedier Flexible Theatre - Helen Arnesen Lind 35 Forumspel, värderingsövningar Jonna Arb, Siw Eriksson 36 Personalutveckling Kolkers Estrader - Bert Herbert Kolker 37 Upplevelsebaserat lärande Anders Jansson 38 Rollspel i arbetslivet mr kulturproduktion ab - Magnus Reinfeldt 39 Personalutveckling, rollspel Interagera! - Åsa Karlin, Peter Parkrud 40 Kommunikationsworkshop SUB - Translations - Benjamin Slotteröy 42 Skräddarsydda ceremonier Stockholms Högtidsbyrå - Ma Oftedal 44 H Ä L S A & F R I S K V Å R D Livstilskompetens Lena Falck 45 Personalvård, träningskonsultation Oliveira Dance & Fitness - Jardel Oliveira de Sousa 46 7

8 N YA M E D I E R B I N O & C O O L V I RT U A L R E A L I T Y S Y S T E M F ö r t r e d i m e n s i o n e l l v i s u a l i s e r i n g D i n a t a n k a r, v å r v i s u e l l a u t m a n i n g! K O N TA K T BINO & COOL Bino Nord Tomas Colbengtson BINO & COOL har länge arbetat med så kallade virtuella verkligheter. Deras tredimensionella arbeten är inte bara konstverk, utan kan också mycket väl användas i modern industriell formgivning. BINO & COOLs bärbara virtual reality system används också som hjälpmedel i beslutsprocesser, marknadsföring och utbildning. På HP-dagarna våren 2006 visade BINO & COOL för första gången sin mycket avancerade anläggning. Besökarna kunde själva via en joystick påverka och navigera i den fantastiska högupplösta världen. Anläggningen har utformats så att besökarna kan gå in i den konstgjorda verkligheten. Publiken kan kan flyga ovanför ett landskap eller landa på en byggnad och granska alla detaljer. Åskådarna bjuds på en upplevelse som inte liknar något annat! Efter en fruktbar forsknings- och arbetsresa till Chicago presenterar nu BINO & COOL sin senaste skapelse, Nåjd. Verket bygger på en berättelse ur samisk mytologi och beskriver samiska trollkarlars förmåga att skåda in i framtiden med hjälp av en trolltrumma. BINO & COOLs framställning är övertygande. De som besöker Nåjd får själva pröva att använda trumman. De kan också verkligen se de olika gudar och väsen som uppenbarar sig. SPONSRAR BINO & COOL MED TEKNISK UTRUSTNING Det finns två typer av människor; de som gjort det och de som inte har gjort det Till dem som inte upplevt BINO & COOL i verkligheten, säger jag som Margret Thatcher en gång sa; You have seen nothing yet! Törs du missa dem? MICHAEL MOORGROVE författare och skribent 8

9 Tredimensionell visualisering gör ditt företags vision unikt på marknaden. BINO & COOL:s bild- och formspråk i kombination med ljudet och den tredimensionella upplevelsen, gör att fantasin drar iväg åt många håll. N YA M E D I E R BINO & COOL är två dynamiska föreläsare, forskare och konstnärer. Ett möte med dem ger mersmak. De erbjuder industri- och storföretag en unik möjlighet att visa sina produkter innan de tillverkats. Vill du göra en reklamfilm? Gör en BINO & COOL istället! Är du arkitekt och skall visa något utöver det vanliga? Gör en BINO & COOL! Med deras metod kan du visa ditt hus för alla intressenter både från insidan och från utsidan - allt i ett svep. YGGDRASIL: SVERIGES GUDASAGA I 3D, INTERAKTIVT LÄROMEDEL AV BINO & COOL, BAT-CAVE, CHICAGO 2004 Ska du presentera företaget på en fackmässa? Gör en BINO & COOL! De upplevelser som BINO & COOL skänker mässbesökarna kommer inte att lämna någon oberörd! BINO & COOL startade tillsammans sin verksamhet De är forskare på Kungliga Tekniska Högskolan, där de är verksamma i VR Kuben och sedan 1988 Artists in residence. De fick Konstnärsnämndens stipendium 1996 och stod bakom en av Sveriges första vr-konstutställning i Helsingborg VR lab De har ställt ut på Stockholm Art Fair och kopplat upp sig virtuellt mot USA. BINO & COOL medverkade 2004 i ett projekt på Medelhavsmuseet, där de skapade en virtuell rekonstruktion av det antika palatset i Vouni på Cypern. Deras senaste utställning Nåjd visades på Lidingö konsthall i år. VOUNI: VIRTUELL REKONSTRUKTION FÖR MEDELHAVS MUSEET AV BINO & COOL, VIRTUALITY CONFERENCE, TURIN

10 N YA M E D I E R S V E R I G E S F Ö R S TA W E B B T E AT E R E n d r o p p e k o n c e n t r e r a d t e a t e r U r p r e m i ä r i s e p t e m b e r f ö r e t t u n i k t o c h n y t ä n k a n d e k o n c e p t K O N TA K T webteatern.se Pernilla Halling Den 17 maj 2006 gjorde en ny, spännande och lättillgänglig teaterscen, webteatern.se entré i Sverige. Teaterchefen och grundaren av konceptet, Pernilla Halling, producerar nyskriven dramatik som blir teater i kortform. Pjäserna är två till sex minuter långa och visas på webben. Produktionen görs i samarbete med välrenommerade dramatiker. Målet för webteatern.se är att producera en pjäs i månaden, med olika dramatiker. Under den månad produktionen repeteras, spelas in, bearbetas och har premiär planeras nästa. Pernilla Hallings unika koncept en droppe koncentrerad teater kan även producera specialskrivna pjäser åt företag, för det ändamål företaget önskar och behöver. Produktionerna signerade webteatern.se går att beställa årliga företagsabonnemang på. Pernilla Halling kan i sitt koncept kombinera tre branscher hon har en gedigen bakgrund i, skådespeleri, regi och webbdesign. Flera år i tv-rutan och en karriär som fotomodell på Mikas Modellagentur gör att hon också vet vad som krävs för att agera både framför och bakom kameran. Pernilla är utbildad i London, Stockholm och Visby inom såväl teater som webbdesign. Hon är en flitigt anlitad skådespelerska och har frilansat i över tio år. Hon har arbetat som regiassistent åt bland andra Lars Norén på Riksteatern, då i en uppsättning av Anton Tjechovs Måsen. 10

11 K O N TA K T Moona Björklund B I L D S P E L O C H P O RT R Ä T T F O TO J a g ä l s k a r m ö t e t m e d m ä n n i s k o r Moona Björklund kreerar meditativa bildspel genom att sammanställa fotografier till poetiska odysséer. Hon kan förvandla en tråkig estetik i en flygplatslounge, sjukhusentré eller reception till en både spännande och vilsam miljö. Moonas bildspel placerar vilken lokal som helst i ett större sammanhang och gör iakttagaren till medskapare. V A R FÖ R I en tid då många offentliga rum fylls av accelererande stress erbjuder de meditativa bildspelen en påminnelse av lugnets kärna. Motiven är ofta hämtade från naturen och kan återge en människa eller ett hav, fångade i ett ögonblick. Övergången från en bild till en annan sker i ett mjukt tempo. Bilderna är mångtydiga och ger därför frihet till tolkning utifrån varje enskild människas föreställningsvärld. I N R E D N I N G & F O R M G I V N I N G Moona Björklund gör också porträttsviter åt företag och organisationer. Hon är en erfaren porträttfotograf och besitter en ovanlig förmåga att fånga det djupt personliga i sina bilder. Moona arbetar ofta ur annorlunda vinklar och använder sig bara av analoga kameror. Hon gör enbart svart/vita bilder. Framkallningen sker i mörkrum, som ger ett djup i gråskalan som det digitala fotot inte kan uppnå. Moona samarbetade i flera år med Christer Strömholm. Hon har alltid haft många strängar på sin lyra och är även utbildad i musik, skulptur och poesi, vilket ger en tredimensionell styrka åt hennes bildkonst. Hon har en lång rad utställningar och installationer bakom sig. Moona Björklund finns representerad i flera konsthallar och fotografiska samlingar i Sverige och i Tyskland. 11

12 I N R E D N I N G & F O R M G I V N I N G K O N TA K T Catharina Kippel F Ö R E TA G S I D E N T I F I E R A N D E P R O D U K T E R A l l t ä r m ö j l i g t! Catharina Kippel formger personliga konstföremål och utsmyckningar åt företag. Arbetet inleds med en omfattande research i organisationens historia och image. Där söker hon inspiration och förebilder till de specialdesignade konstverk, som hon sedan skapar. Nyligen har Catharina exempelvis designat koppar åt ett företag i fastighetsbranschen. Kopparna pryds av ett mönster som Catharina konstruerat av bolagets mest karaktäristiska byggnader. Kopparna kommer bland annat att användas som gåvor, med ett bestående och personligt värde. Catharina Kippels specialdesignade produkter formulerar och höjer ett företags identitet och varumärke. Vem skulle kunna vara bättre skickad till att definiera ett företags image än en formgivare som Catharina Kippel? Hon arbetar i alla sorters material: keramik, glas, textil, betong och papper. Produkterna kan vara skulpturer, serviser, mönster eller installationer. Catharina har en gedigen erfarenhet som formgivare och fyller sina verk med liv. Hennes blick för det unika i en organisations historia placerar de företagsidentifierande produkterna i en klass för sig. Catharina Kippel är utbildad på Konstfack där hon studerade glas och keramik Hon har även gått i lära på Glasskolan i Orrefors och studerat keramiska bränntekniker i Japan. Hon har till exempel formgivit åt Design House Stockholm samt HPF Gustavsberg. Hon finns representerad på Nationalmuseum och har en rad utställningar bakom sig. 12

13 K O N TA K T Tina Torhamn V E R K F Ö R O F F E N T L I G A M I L J Ö E R - K a n b e t o n g v a r a s u b l i m t? Ti n a To r h a m n a r b e t a r m e d b e t o n g p å e t t n y t t o c h o v ä n t a t s ä t t h o n g e r d e n e t t a n s i k t e Tina Torhamn gör teckningar i stål som gjuts in i betong och slipas blanka som glas. Vår tids intarsia är enligt Tina rostfritt stål och betong. Hennes skapelser är oftast bilder, föreställande exempelvis ansikten, som det går att skapa en relation till. I N R E D N I N G & F O R M G I V N I N G Med knivskarp blick och ett filosofiskt sinne griper Tina tag i den till synes stumma betongen och skapar levande ögonblicksbilder med glittrande reflexer samtidigt som hon lyckas bevara känslan av det klassiska och tidlösa. Hennes verk är tåliga och passar i offentliga miljöer på golv och väggar, i trappuppgångar och entréer. Tina Torhamn är utbildad på Konstfack och Konsthögskolans avdelning för monumental betong. Hon ställde ut på Betongmässan i november 2005 och hennes skulpturer visades på en helsida i Dagens Nyheter. Hennes verk finns bland annat på Kulturhuset i Stockholm. För besökare på Bromma sjukhus etsar sig Tina Torhamns stålbilder i golvet fast likt hägringar på näthinnan. Verken i sjukhusentrén är en hyllning till alla kvinnor som arbetar i vården och ansiktena som blickar upp från betongplattorna har alla skapats utifrån verkliga människor. GOLV I BETONG & SLIPAT STÅL 13

14 I N R E D N I N G & F O R M G I V N I N G K O N TA K T stadigh&stone arkitekter Frejgatan Stockholm Fax: Johan Stone Per Stadigh I N R E D N I N G S A R K I T E K T U R A t t s k a p a n å g o t b o r t o m d i n f ö r v ä n t a n Per Stadigh och Johan Stone har nyligen startat kontoret stadigh&stone arkitekter. De åtar sig uppdrag inom arkitektur och möbelformgivning. Deras signum är att gestalta igenkännbara miljöer i en föränderlig omvärld. Pers och Johans gedigna branscherfarenhet gör att de kan erbjuda effektiva och därmed ekonomiska lösningar, utifrån kundens behov och visioner. Den senaste tiden har de utvecklat nya koncept i förortsområden. Ett uppdrag är att skapa ett konfliktlösande gränssnitt i polisens nya närlokal i Rågsveds centrum. En miljö, ute eller inne, är ofta besökarens första intryck av din verksamhet. Vad vill du att det ska förmedla? Om intrycket kan skärpas åstadkommer man inte bara ett spännande rum. På köpet får du en miljö, som stärker din identitet och ökar förtroendet gentemot kunderna. Stadigh och Stone arbetar utifrån parollen att design är utvecklingskraft. Kanske den mest vinstgivande investering, som kan göras i dagens snabbt föränderliga värld? Johan Stone och Per Stadigh studerade samtidigt, i början av 90-talet, på Konstfack där de båda erhöll sina Masters of Fine Art i inredningsarkitektur och möbelformgivning. Johan har, parallellt med arkitektuppdragen, arbetat som teaterscenograf. Per är van att leda byggprojekt. Han har omfattande internationell erfarenhet, bland annat från uppdrag i Ryssland och England. Han har också varit högskoleadjunkt på Konstfack. 14

15 I N R E D N I N G & F O R M G I V N I N G INSPIRATIONSSKISS TILL KONTORSMILJÖ 15

16 I N R E D N I N G & F O R M G I V N I N G K O N TA K T MLW produktion Marie-Louise Werner M LW P R O D U K T I O N F ö r e t a g e t s o m k o n s t v e r k A l l t j a g t i d i g a r e g j o r t h a r j a g n y t t a a v i d a g, b å d e s o m k o n s t n ä r o c h s o m i l l u s t r a t ö r MLW produktion vilar på en stadig grund med två konstformer som försörjning: MLW illustrationer och MLW Företagscollage. MLW Företagscollage är en personalfrämjande aktivitet i vilken Marie-Louise Werner, i samverkan med personalen skapar ett konstverk som illustrerar företagets själ. Marie-Louise tillbringar en heldag med personalgrupp och ledning, känner av atmosfären, pratar med anställda och samlar in material till sitt collage. Materialet kan se väldigt olika ut beroende på företagets inriktning och kan lika gärna bestå av sladdar, brädor och oljetrasor som av noter, knappar och tapetbitar. Marie-Louise använder sedan ofta spackel, sand och akryl när hon färdigställer och sätter sin egen personliga prägel på sina konstverk. Marie-Louise har en gedigen erfarenhet av uppdrag för tidningar och tar alla typer av illustrationsuppdrag. Hennes arbeten kan bland annat ses i tidningen Broderskap. COLLAGE ILLUSTRATIONER Man ska inte tro att man är nåt! Marie-Louise är passionerad i sitt skapande; hennes förhoppning är att ett konstverk som skapats i samverkan med företagets anställda ska ge mervärde på flera olika sätt: förstärkning av varumärke och renommé, bättre sammanhållning, glädje, stolthet och i bästa fall ökad produktivitet. Många känner igen Marie-Louise som tv-presentatör och som värdinna för SVT:s Café Umeå. Hennes smeknamn Den sjungande tv-hallåan grundar sig dels på bakgrunden som operasångerska och turnerande konsertsångerska, dels på hennes många musikaliska utspel i tv- rutan. Journalistik, marknadsföring, dramaturgi, färg och form är exempel på andra kunskaper från tv-åren som hon nu kan använda sig av i sitt nya yrke. Allt jag tidigare gjort har jag nytta av idag, både som konstnär och som illustratör. 16

17 N Ä R F Ö R E TA G E T V I L L V Ä X A I N I F R Å N C a i s a F r i b e r g s m e t o d ä r l y s s n a n d e c o a c h i n g d ä r a n s t ä l l d a f å r m ö j l i g h e t a t t e x p o n e r a i d é e r o c h k o n c e p t S K R I V N A O R D K O N TA K T Caisa Friberg I denna realistiska tradition finner vi Ivar Lo-Johansson, Egon Erwin Kisch, Strindberg, Hemingway och stundtals Guillou, för att ta några av dem som använt reportaget som konstnärlig uttrycksform. Dit kan man nu också räkna Caisa Friberg Marion Matteoni Tidningen Fönstret Caisa Fribergs metod är lyssnande coaching inom företag, organisationer och fackförbund. Hon använder sin journalist- och författarkraft för att lyfta fram kompetens, konceptlösningar och nya idéer som finns hos de anställda inom företaget. Efter cirka en timme lång intervju gör Caisa en analys som hon sedan sammanställer i en text. Hon kamouflerar och anonymiserar personerna bakom uppslagen och presenterar informationen med objektivitet. När sammanställningen är klar diskuteras vidareutveckling och nya tankar, varpå företagsledningen ger sin respons till medarbetarna. Journalist- och författarrollens objektivitet ger nya, oanade möjligheter till extraordinär information. Inte sällan utvinns information som varken ledningsgrupp eller anställda var medvetna om att den fanns inom företaget. Många positiva effekter uppnås genom att använda Caisa Fribergs metod. Den fördjupade kunskapen om företaget gör att de anställda växer med företaget, som i sin tur blir långsiktigt lönsamt och personaleffektivt. Konflikter kan lättare lösas och nya idéer utvecklas. Caisa Friberg har arbetat inom dagspress, radio- och tv sedan Hon har gjort uppmärksammade tvdokumentärer för SVT och TV 4. Hon har författat en omdiskuterad reportagebok om Beckomberga sjukhus (Författarförlaget), debuterat som dramatiker, skrivit läroböcker samt producerat företags- och branschtidningar. Hon är en van föreläsare och en erfaren ledare av gruppdiskussioner. Caisa är aktuell med boken Närbilder som kommer ut hösten För tillfället arbetar hon med boken Att komma tillbaka och med ett projekt om fastighetsägare och deras hyresgäster. 17

18 S K R I V N A O R D F R I L A N S J O U R N A L I S T I K O C H I N F O R M AT I O N H i t t a r d e t u n i k a o c h å t e r s k a p a r d e t i t e x t K O N TA K T Jan Jansson Jan Jansson är en erkänt skicklig skribent som med stilistisk förmåga finner och skildrar historier kring människor, miljöer och produkter. Personporträtten såväl som produktbeskrivningar är exklusiva, genomarbetade och väl sammansatta texter utformade att fungera vid speciella sammanhang, i broschyrer eller företagspresentationer. Jan arbetar med uppdrag inom pr, marknadsföring, som informatör eller med journalistiska uppdrag. Han tar frilans- eller längre projektuppdrag inom sina specialområden. Han producerar redaktionellt material till fack-, bransch- och specialtidningar. Jan har arbetat i mer än femton år som skribent och har under den tiden byggt upp ett omfångsrikt nätverk inom sina specialområden. Jan Jansson är väl insatt i hur redaktionell reklam fungerar. Han kan koderna och har de rätta formuleringarna. Hans breda kontaktnät gör att han med kort varsel kan utföra en omfattande research. Han förfogar över en exceptionell stilistisk förmåga, som i kombination med hans fackkunskaper möjliggör ett användande av språket både som reklamverktyg och opinionsbildare. Jan Jansson har många år i ryggen som informatör bland annat för Länsstyrelsens miljöavdelning, för Finansdepartementet och i kommunal verksamhet. Han har arbetat som stadsdelsreporter, vetenskapsjournalist och frilansat. En kandidatexamen i samhällsvetenskap och diplom från Poppius Journalistskola samt marknadsföringsutbildning ger, i kombination med hans långa, välmeriterade arbetslivserfarenhet, tyngd åt hans namn. 18

19 R E D A K T I O N E L L A S S I S TA N S A l l a b e h ö v e r b l i r e d i g e r a d e S K R I V N A O R D K O N TA K T Pontus Reimers Den redaktionelle konsulten Pontus Reimers kan erbjuda kvalificerad textförädling. Han arbetar med språkgranskning, strukturering och rewriting av bröd- och bildtextmaterial, men också med nyskrivning av artiklar, debattinlägg, recensioner samt med föredrag. Pontus vänder sig till företag, myndigheter och privatpersoner. Bland hans kunder finns Regeringskansliet och flera av Sveriges största bokförlag. Pontus Reimers förmåga att berika ett textmaterial inte bara språkligt, utan också stilistiskt och innehållsligt, har gjort honom till en eftertraktad konsult. V A R FÖ R Alla texter behöver redigeras! En mer kvalificerad textförädlare än Pontus Reimers är svår att finna. Om du anlitar honom kommer de texter du vill nå ut med garanterat att öka sin publika tillgänglighet. Pontus har omfattande erfarenhet av stora utgivningsprojekt och projektledning. Han är forskarutbildad och har arbetat såväl med trycksaksproduktion som med utveckling av internettjänster. Han besitter mycket breda kunskaper inom humaniora och samhällskunskap och är van att arbeta mot deadline inom kunskapsintensiva organisationer. Pontus Reimers har mångårig erfarenhet inom högskolevärlden, det privata näringslivet och den statliga förvaltningen. Han har bland annat arbetat som lärare vid universiteten i Lund och Stockholm och vid Svenska institutet i Rom, som ämnesredaktör vid Nationalencyklopedin och som huvudredaktör för Bonniers Lexikon. Han ansvarade också för recensionsavdelningen i den av Riksbankens jubileumsfond delfinansierade tidningen Dagens Forskning. Nu har han etablerat sig som en av de ledande fria aktörerna för struktureringsoch redigeringsuppdrag rörande utredningar, undersökningar, fackbokstexter och presentationer. 19

20 M A R K N A D S F Ö R I N G & I N F O R M AT I O N K O N TA K T Nina Holst UR YTAN. BELÖNAD MED GULDKLAPPA UR I DEN BÄSTA AV VÄRLDAR PREMIÄR R E K L A M & I N F O R M AT I O N S F I L M K o m m u n i k a t i o n, K v a l i t e t, K r e a t i v i t e t Om du vill vara säker på att den film du beställer ska synas och att budskapet ska tala till rätt målgrupp ska du anlita Nina Holst. Hon skräddarsyr kvalitetsproduktioner i samråd med beställaren. Konceptet bygger på idérikedom och ett personligt tilltal. I hennes nätverk ingår några av landets mest etablerade filmarbetare. Tillsammans med Nina gör de filmer för alla möjliga visningsfönster: tv, webb, dvd, mäss- och konferensfilmer. Genom sin förmåga att snabbt kommunicera bilder som berör, är filmmediet oslagbart som budskapsförmedlare. Samtidigt växer utbudet av filmer runt om oss. För att bli ihågkommen i mediebruset gäller det att producera film som innehåller något utöver det vanliga. Det är det där lilla extra som är Nina Holsts målsättning och signum. Hennes filmteams rytmkänsla, humor och konstnärliga skolning borgar för nöjda kunder. Nina Holst är regissör, producent och manusförfattare. Hon är utbildad på Institutet för högre tv-utbildning i Göteborg. Flera av de filmer hon gjort och medverkat i har belönats med guldklappor (Informationsfilmsbranschens pris). Nina arbetar även med dramaoch dokumentärproduktioner. Hennes kortfilm I den bästa av världar var nominerad till kortfilmspriset på Göteborgs Filmfestival i år. FILMTEAMET UNDER PÅGÅENDE INSPELNING 20

21 K O N TA K T Manusgruppen Ragnar di Marzo PENSIONÄRER OCH FILMINDUSTRIN ÖPPNAR NY MARKNAD S k a p a g o o d w i l l g e n o m k r e a t i v a p r o c e s s e r MANUSGRUPPEN Filmregissören och dramaturgen Ragnar di Marzo har skapat en unik plattform ett forum för samarbete mellan de över medlemmarna i pensionärsorganisationerna PRO, SKPF, SPRF och representanter från näringslivet. Ragnar anordnar kreativa möten mellan pensionärer och näringslivet. Pensionärerna är intresserade av att påverka marknadens utbud och näringslivet får möjlighet att lära känna de värderingar, beslutsprocesser samt den köpkraft som dagens och framtidens pensionärer besitter. Ragnar di Marzo och Manusgruppen söker nu samarbetspartners från näringslivet som är intresserade av att delta i dessa möten och redan från idéstadiet medverka i nästa långfilmsprojekt. M A R K N A D S F Ö R I N G & I N F O R M AT I O N BILD FRÅN FILMEN TRIANGELFILM ÄR FILMENS DISTRIBUTÖR I dag är flertalet produkter, tjänster och inte minst filmer anpassade till unga konsumenter, trots att pensionärerna är en växande del av befolkningen. Ragnar di Marzo är aktuell med långfilmen Kärringen därnere som har Sverigepremiär den 13 oktober I hela processen, från idé till färdig film, har pensionärerna och deras organisationer involverats. Styrkan i detta samarbete har varit de äldre människornas feedback. På köpet har produktionen fått en trovärdig kvalitetskontroll från den tilltänkta publiken. Under de fem år Ragnar har samarbetat med pensionärsorganisationerna har han lärt känna denna målgrupp på djupet. Ragnar är en erfaren projektledare och kan konsten att föra dialog. Han skapar utrymme för filmiska historier, som möjliggör intressanta möten mellan människor och nya marknader. Kärringen därnere är Ragnars tredje långfilm. Han har en gedigen utbildning i regi, projektledning samt marknadsföring från välrenommerade skolor i Belgien, Italien och Sverige. Ragnar har haft många internationella uppdrag och är flitigt anlitad i hela Sverige. 21

22 M A R K N A D S F Ö R I N G & I N F O R M AT I O N K O N TA K T Ghoosty medieproduktion Madeleine Lindmark-G G H O O S T Y M E D I E P R O D U K T I O N När gränser suddas ut ökar behovet av regional målgruppsanalys Med Ghoosty medieproduktion designar Madeleine Lindmark G tidningar och trycksaker. Hon utför marknadsföringsanalyser och säljer specialdesignade reklampaket med lokal målgruppsanalys som specialkompetens. Ett exempel som visas på Cirkus är Lokalmagazinet en produkt som i första skedet marknadsförs lokalt i Värmdö och Nacka i Stockholm. För denna produkt söker och etablerar Ghoosty medieproduktion samarbetspartners över hela Sverige. Lokalmagazinet är en produkt med vilken företaget planerar att expandera i hela landet. När gränser suddas ut och beslut fattas allt längre bort från människan behövs kompetent marknads- och målgruppsanalys regionalt, oavsett om det handlar om en storstad eller en liten ort. Där kommer Ghoosty medieproduktion in i bilden och specialdesignar reklampaket i samarbete med kunden. Kund- och företagstidningar skall synas i hård konkurrens Ghoosty medieproduktion erbjuder konsulthjälp för formgivning och layout. Madeleine Lindmark G är universitetsutbildad journalist samt medie- och kommunikationsvetare med mångårig erfarenhet av marknadsföring och reklamtextproduktion. I fem år var hon bosatt på norra Öland och kombinerade utvecklandet av metoder för regional målgruppsanalys med att frilansa för lokalpressen samt att producera reklamtext åt lokala företag. 22

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

SA > Beteendevetenskap. EK > Juridik. ES > Film & skådespeleri. ( nyhet!)

SA > Beteendevetenskap. EK > Juridik. ES > Film & skådespeleri. ( nyhet!) SA > Beteendevetenskap SA > Samhällsvetenskap EK > Ekonomi EK > Juridik ES > Design ES > Film & skådespeleri ( nyhet!) FIGIT.SE ÖPPET HUS > lördag 17/11, 10.00-12.30 Välkommen till oss i Folkets Hus,

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Lära för Livets. Talarutbildning. Introduktionskurs för dig som vill bli talare

Lära för Livets. Talarutbildning. Introduktionskurs för dig som vill bli talare Lära för Livets Talarutbildning Introduktionskurs för dig som vill bli talare Utbildning för dig som vill bli talare Vissa talare talar så bra, så övertygande och med sådan inlevelse att deras ord betingar

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp?

Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp? Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp? Undvik att bli missförstådd: Utveckla ditt kroppsspråk så det stämmer med budskapet Det som mest påverkar beslutsfattande sitter mellan halsen och buken

Läs mer

Bildproducent -4 dgr. Inriktning bild eller film

Bildproducent -4 dgr. Inriktning bild eller film Bildproducent -4 dgr Inriktning bild eller film Kurspaketet ger dig grundläggande kunskaper inom bildproduktion. Du lär dig behärska de programvaror som används i reklambranschen, att kommunicera ut ditt

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Välkommen till bords!

Välkommen till bords! Mitt team Jag har till mitt team valt konsulter med mångårig erfarenhet av företags-och kompetensutveckling i näringslivet tillika lång livserfarenhet och unga otåliga entreprenörer som brinner för att

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Professionella Presentationer och Personlig Utveckling

Professionella Presentationer och Personlig Utveckling BLI EN EFFEKTIV TALARE OCH ÖKA DITT INFLYTANDE GENOM KURSEN Professionella Presentationer och Personlig Utveckling Av alla färdigheter människan har, är ingen mer värdefull än konsten att tala. Den som

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTEN? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i skapande skola- projekten. Susanna har

Läs mer

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet Syftet med Forsythiaprojektet har beslutat sig för att tydliggöra sin roll som primär vårdgivare

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015

Skapande skola- projekt 2014-2015 Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTET? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i Teater Eksems skapande skola- projekt.

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Jan Kronkvist. Utbildare, föreläsare och coach inom retorik, kommunikation, ledarskap och kundbemötande

Jan Kronkvist. Utbildare, föreläsare och coach inom retorik, kommunikation, ledarskap och kundbemötande Jan Kronkvist Utbildare, föreläsare och coach inom retorik, kommunikation, ledarskap och kundbemötande Motiverar och inspirerar Min drivkraft är att få människor att växa, utveckla nya förmågor och nå

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

Kulturpedagogiska projekt

Kulturpedagogiska projekt Kulturpedagogiska projekt VEM HÅLLER I KULTURPROJEKTEN? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i de kulturpedagogiska projekten. Susanna har flera års erfarenhet av att leda kurser

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Nya perspektiv på invanda mönster aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Vargen är den art som mest liknar oss människor i flockens uppbyggnad och som vi därför valt att använda

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP NLP Business Master Practitioner Fördjupa och förfina din mästerlighet Du fördjupar och lyfter din kunskap flera nivåer. INDIVID TEAM ORGANISATION feedbackprocessen

Läs mer

Konstnärligt gestaltande terapier och gestaltterapi. En skrift om psykoterapi som bedrivs av terapeuter anslutna till Akademikerförbundet SSR

Konstnärligt gestaltande terapier och gestaltterapi. En skrift om psykoterapi som bedrivs av terapeuter anslutna till Akademikerförbundet SSR Konstnärligt gestaltande terapier och gestaltterapi En skrift om psykoterapi som bedrivs av terapeuter anslutna till Akademikerförbundet SSR Inledning Akademikerförbundet SSR vill med denna broschyr bidra

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

ateljé johan ferner ström Design Kommunikation Omvärld

ateljé johan ferner ström Design Kommunikation Omvärld ateljé johan ferner ström Design Kommunikation Omvärld Design och kommunikation ateljé Johan ferner Ström Utbildning, workshops och föreläsningar Omvärldsanalys och strategi Johan Ferner Ström Konstnär,

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

Lärande för och med barn inom idrotten

Lärande för och med barn inom idrotten Lärande för och med barn inom idrotten Barnkultur ger barn möjlighet att få lära och växa genom lärande med många sinnen och utifrån sina förutsättningar och mognad. Alla barn är aktiva och lär med och

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Projekt ATLANTIS (version 2)

Projekt ATLANTIS (version 2) Projekt ATLANTIS (version 2) - kompetenshöjande utvecklingsprogram med innovativ arbetsmetodik för chefer och ledare inom byggbranschen som syftar till att skapa ökad medvetenhet och fördjupad kunskap

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

Vi gör er bättre än tystnaden

Vi gör er bättre än tystnaden Vi gör er bättre än tystnaden Snacka Snyggt bildades 2010 av en av Sveriges mest anlitade retorik konsulter Elaine Bergqvist. Elaine har en fil kand i retorik och medverkar ofta som retorikexpert i tv-sofforna

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

En Midsommarnattsdröm spelas på Fjäderholmsteatern i sommar!

En Midsommarnattsdröm spelas på Fjäderholmsteatern i sommar! PRESSMEDDELANDE 2012-05-24 En Midsommarnattsdröm spelas på Fjäderholmsteatern i sommar! På självaste midsommarafton är det premiär för Shakespeares En Midsommarnattsdröm på Fjäderholmsteatern. I rollerna

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Mi Ridell Ditt professionella rykte Mi Ridell En sann inspiratör som med sprudlande glädje och unik kompetens gör det svåra enkelt. Mi har ett totalt

Läs mer

P R O J E K T : D I C E

P R O J E K T : D I C E P R O J E K T : D I C E Ett projektarbete i svenska, entreprenörskap och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2013. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av utvecklingsprocessen

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

Vi hjälper dig att utveckla personalen!

Vi hjälper dig att utveckla personalen! Vi hjälper dig att utveckla personalen! ActivPersonalutveckling Snurrar hjulen för fort? Går du i samma fotspår? Vill du bli tydligare som ledare? Vill du utveckla ett ledarbeteende som består? Lång erfarenhet

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN

RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN 1 RADIOSKRIVARKLUBBEN Radioskrivarklubben är ett projekt som UR drivit sedan mitten av 1990-talet. Målet

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

inför din fotografering

inför din fotografering Skriv Ut & Spara Bra att veta inför din fotografering Att anlita en professionell fotograf LILLA SCP- SKOLAN När du anlitar en professionell fotograf får du kunskap, erfarenhet och högkvalitativa bilder

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND Utbildningsprogrammet Adaptivt ledarskap ger deltagarna en ökad möjlighet att leda sig själv och en förmåga att på ett flexibelt sätt möta den allt snabbare

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Kursmål och kostnader för respektive kurs

Kursmål och kostnader för respektive kurs Bilaga 4 Kursmål och kostnader för respektive kurs Mål för Allmän kurs Vårt mål är att oavsett din bakgrund, förutsättningar och intressen, skapa bästa möjliga villkor för studier och kunskapsutveckling.

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV EN RESUMÉ AV BOKEN DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV AV STAFFAN SELANDER & GUNTHER KRESS Juni 2011 Cecilia Montén Maria Zevenhoven 1 Inledning För att anpassa skolan och undervisningen till

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet

Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet Estetiska lärprocesser och digitala verktyg i SO-undervisningen Estetiska lärprocesser och digitala verktyg i SO-undervisningen Bakgrunden Vision från

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström. 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se

52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström. 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se 52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se Värdegrunden 52 kort för ett levande värdegrundarbete. Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Seriefrämjandet. kompetens guiden. vägvisaren i seriebranschen. tecknade serier 6. 4 kompetens

Seriefrämjandet. kompetens guiden. vägvisaren i seriebranschen. tecknade serier 6. 4 kompetens Seriefrämjandet kompetens guiden vägvisaren i seriebranschen tecknade serier 6 4 kompetens Den tecknade serien är idag en av väldigt få former av masskommunikation i vilken individuella röster fortfarande

Läs mer

Koppling till kursplaner

Koppling till kursplaner Koppling till kursplaner Övnings- och tävlingsmomenten i The Battery Challenge faller inom ramen för undervisning om hållbar utveckling och du kan välja att arbeta ämnesintegrerat eller kopplat specifikt

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer