K u l t u r k r a f t i n ä r i n g s l i v e t. Wo r k s h o p p å C i r k u s 2 1 s e p t e m b e r

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K u l t u r k r a f t i n ä r i n g s l i v e t. Wo r k s h o p p å C i r k u s 2 1 s e p t e m b e r 2 0 0 6"

Transkript

1 K u l t u r k r a f t i n ä r i n g s l i v e t Wo r k s h o p p å C i r k u s 2 1 s e p t e m b e r

2 Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka. /Albert Einstein

3 P R O J E K T K U L T U R K R A F T N y t ä n k a n d e o c h k r e a t i v i t e t Här finns stora resurser att tillgå för samhälle, näringsliv och offentlig sektor! K u l t u r k r a f t s k a p a r n y a s c e n e r Kulturkraft är ett projekt som vill öppna det svenska näringslivets ögon för allt som kulturarbetare kan bidra med. Utomlands har företag länge involverat konstnärliga kreatörer i såväl ledningsarbete som produktutveckling. Nu är det dags att etablera ett sådant samarbetsklimat här hemma också! 3

4 F Ö R O R D Det är nya, innovativa lösningar som kommer att säkra en plats åt Sverige i den globala konkurrensen. Hur ska man då bäst ta tillvara de kreativa kompetenser som finns i vårt land? K R E A T I V I T E T E N F R A M G Å N G S F A K T O R Kulturarbetare är en framtida framgångsfaktor att räkna med! Deras uppfinningsrikedom och erkända förmåga att träffa rätt beträffande trender och attityder är en till stor del outnyttjad resurs för det svenska näringslivet. Den senaste tiden har fler och fler visionära företag insett värdet i att samarbeta med kreatörer och problemlösare från kulturvärlden. Kulturarbetarna kan vara en avgörande tillgång när det gäller att göra produkter och tjänster attraktiva och tillgängliga. K O N K U R R E N S O M K R E A T I V A M Ä N N I S K O R Den moderna världsekonomin kännetecknas numera av en allmän konkurrens om talangfulla och kreativa människor! Så skriver den amerikanske forskaren Richard Florida i sin senaste bok, The Flight of the Creative Class (2005). Han hävdar att de länder och regioner som når högt i kreativitet blir framgångsrika, medan de som inte förmår att dra till sig skapande människor förlorar. S P E C I A L I S T K U N S K A P E R Över hela världen tas nu kulturarbetares kompetens och specialkunskaper tillvara. I Sverige har en våg av nya företag med rötter i kulturen startat de senaste åren. 4

5 Nu erbjuder kulturarbetarna sina tjänster inom områden som marknadsföring, turism, HR, produktutveckling och mycket mera. Den 21 september 2006 kommer Svenskt Näringsliv och Arbetsförmedlingen Kultur att på Cirkus i Stockholm presentera fyrtio kreatörer som är redo att bistå näringslivet med sin kompetens och sin kreativitet. Välkomna till ett möte med kvalificerade innovatörer som kan ge ditt företag nya möjligheter! Bernt-Åke Petersson Kulturarbetsdirektör, Arbetsförmedlingen Kultur Jan-Peter Duker Vice VD, Svenskt Näringsliv Kultur i näringslivet är ett samarbete mellan: KULTUR, ÖSTRA REGIONEN 5

6 I N N E H Å L L D E L T A G A R E N YA M E D I E R VR system, 3D visualisering Bino & Cool - Bino Nord, Tomas Colbengtson 8 Webbteater webteatern.se - Pernilla Halling 10 I N R E D N I N G & F O R M G I V N I N G Bildspel, porträttfoto Moona Björklund 11 Företagsidentifierande produkter Catharina Kippel 12 Verk för offentliga miljöer Tina Torhamn 13 Inredningsarktitektur stadig&stone arkitekter - Per Stadigh, Johan Stone 14 Företagscollage, illustrationer MLW Produktion - Marie Louise Werner 16 S K R I V N A O R D Redaktionell konsult, textförädling Pontus Reimers 17 Företagsutveckling Caisa Friberg 18 Journalistik, information Jan Jansson 19 M A R K N A D S F Ö R I N G & I N F O R M AT I O N Reklam- och informationsfilm Nina Holst 20 Marknadsföring till pensionärer Manusgruppen - Ragnar di Marzo 21 Regional målgruppsanalys, medieproduktion Ghoosty medieproduktion - Madeleine Lindmark G 22 Visuell design och mediekommunikation Nina Munthe 23 Gerillamarknadsföring gerillah - Håkan Starkenberg, Lars Janson, Staffan Granrot 24 Audioimage wesync - Patrik Jonsson 26 6

7 C O A C H I N G & K O M M U N I K AT I O N Presentationsteknik Richard Asker 27 Talarcoaching Jörgen Bodner 28 Livs- och karriärcoaching Aida Gordon Coaching - Aida Gordon 29 Presentationsfeedback Jimmy Lindström 30 Presentations- och röstcoaching, moderator Go Beyond Kommunikation - Gunnar Olofsson 31 L E D A R S K A P Ledarskapsutveckling ConVoce - Merete Ellegaard, Åsa Danielsson 32 Interaktiva ledarskapsworkshops Maktlaboratoriet - Anders Palm 34 H U M A N R E S O U R C E S Interaktiva dramakomedier Flexible Theatre - Helen Arnesen Lind 35 Forumspel, värderingsövningar Jonna Arb, Siw Eriksson 36 Personalutveckling Kolkers Estrader - Bert Herbert Kolker 37 Upplevelsebaserat lärande Anders Jansson 38 Rollspel i arbetslivet mr kulturproduktion ab - Magnus Reinfeldt 39 Personalutveckling, rollspel Interagera! - Åsa Karlin, Peter Parkrud 40 Kommunikationsworkshop SUB - Translations - Benjamin Slotteröy 42 Skräddarsydda ceremonier Stockholms Högtidsbyrå - Ma Oftedal 44 H Ä L S A & F R I S K V Å R D Livstilskompetens Lena Falck 45 Personalvård, träningskonsultation Oliveira Dance & Fitness - Jardel Oliveira de Sousa 46 7

8 N YA M E D I E R B I N O & C O O L V I RT U A L R E A L I T Y S Y S T E M F ö r t r e d i m e n s i o n e l l v i s u a l i s e r i n g D i n a t a n k a r, v å r v i s u e l l a u t m a n i n g! K O N TA K T BINO & COOL Bino Nord Tomas Colbengtson BINO & COOL har länge arbetat med så kallade virtuella verkligheter. Deras tredimensionella arbeten är inte bara konstverk, utan kan också mycket väl användas i modern industriell formgivning. BINO & COOLs bärbara virtual reality system används också som hjälpmedel i beslutsprocesser, marknadsföring och utbildning. På HP-dagarna våren 2006 visade BINO & COOL för första gången sin mycket avancerade anläggning. Besökarna kunde själva via en joystick påverka och navigera i den fantastiska högupplösta världen. Anläggningen har utformats så att besökarna kan gå in i den konstgjorda verkligheten. Publiken kan kan flyga ovanför ett landskap eller landa på en byggnad och granska alla detaljer. Åskådarna bjuds på en upplevelse som inte liknar något annat! Efter en fruktbar forsknings- och arbetsresa till Chicago presenterar nu BINO & COOL sin senaste skapelse, Nåjd. Verket bygger på en berättelse ur samisk mytologi och beskriver samiska trollkarlars förmåga att skåda in i framtiden med hjälp av en trolltrumma. BINO & COOLs framställning är övertygande. De som besöker Nåjd får själva pröva att använda trumman. De kan också verkligen se de olika gudar och väsen som uppenbarar sig. SPONSRAR BINO & COOL MED TEKNISK UTRUSTNING Det finns två typer av människor; de som gjort det och de som inte har gjort det Till dem som inte upplevt BINO & COOL i verkligheten, säger jag som Margret Thatcher en gång sa; You have seen nothing yet! Törs du missa dem? MICHAEL MOORGROVE författare och skribent 8

9 Tredimensionell visualisering gör ditt företags vision unikt på marknaden. BINO & COOL:s bild- och formspråk i kombination med ljudet och den tredimensionella upplevelsen, gör att fantasin drar iväg åt många håll. N YA M E D I E R BINO & COOL är två dynamiska föreläsare, forskare och konstnärer. Ett möte med dem ger mersmak. De erbjuder industri- och storföretag en unik möjlighet att visa sina produkter innan de tillverkats. Vill du göra en reklamfilm? Gör en BINO & COOL istället! Är du arkitekt och skall visa något utöver det vanliga? Gör en BINO & COOL! Med deras metod kan du visa ditt hus för alla intressenter både från insidan och från utsidan - allt i ett svep. YGGDRASIL: SVERIGES GUDASAGA I 3D, INTERAKTIVT LÄROMEDEL AV BINO & COOL, BAT-CAVE, CHICAGO 2004 Ska du presentera företaget på en fackmässa? Gör en BINO & COOL! De upplevelser som BINO & COOL skänker mässbesökarna kommer inte att lämna någon oberörd! BINO & COOL startade tillsammans sin verksamhet De är forskare på Kungliga Tekniska Högskolan, där de är verksamma i VR Kuben och sedan 1988 Artists in residence. De fick Konstnärsnämndens stipendium 1996 och stod bakom en av Sveriges första vr-konstutställning i Helsingborg VR lab De har ställt ut på Stockholm Art Fair och kopplat upp sig virtuellt mot USA. BINO & COOL medverkade 2004 i ett projekt på Medelhavsmuseet, där de skapade en virtuell rekonstruktion av det antika palatset i Vouni på Cypern. Deras senaste utställning Nåjd visades på Lidingö konsthall i år. VOUNI: VIRTUELL REKONSTRUKTION FÖR MEDELHAVS MUSEET AV BINO & COOL, VIRTUALITY CONFERENCE, TURIN

10 N YA M E D I E R S V E R I G E S F Ö R S TA W E B B T E AT E R E n d r o p p e k o n c e n t r e r a d t e a t e r U r p r e m i ä r i s e p t e m b e r f ö r e t t u n i k t o c h n y t ä n k a n d e k o n c e p t K O N TA K T webteatern.se Pernilla Halling Den 17 maj 2006 gjorde en ny, spännande och lättillgänglig teaterscen, webteatern.se entré i Sverige. Teaterchefen och grundaren av konceptet, Pernilla Halling, producerar nyskriven dramatik som blir teater i kortform. Pjäserna är två till sex minuter långa och visas på webben. Produktionen görs i samarbete med välrenommerade dramatiker. Målet för webteatern.se är att producera en pjäs i månaden, med olika dramatiker. Under den månad produktionen repeteras, spelas in, bearbetas och har premiär planeras nästa. Pernilla Hallings unika koncept en droppe koncentrerad teater kan även producera specialskrivna pjäser åt företag, för det ändamål företaget önskar och behöver. Produktionerna signerade webteatern.se går att beställa årliga företagsabonnemang på. Pernilla Halling kan i sitt koncept kombinera tre branscher hon har en gedigen bakgrund i, skådespeleri, regi och webbdesign. Flera år i tv-rutan och en karriär som fotomodell på Mikas Modellagentur gör att hon också vet vad som krävs för att agera både framför och bakom kameran. Pernilla är utbildad i London, Stockholm och Visby inom såväl teater som webbdesign. Hon är en flitigt anlitad skådespelerska och har frilansat i över tio år. Hon har arbetat som regiassistent åt bland andra Lars Norén på Riksteatern, då i en uppsättning av Anton Tjechovs Måsen. 10

11 K O N TA K T Moona Björklund B I L D S P E L O C H P O RT R Ä T T F O TO J a g ä l s k a r m ö t e t m e d m ä n n i s k o r Moona Björklund kreerar meditativa bildspel genom att sammanställa fotografier till poetiska odysséer. Hon kan förvandla en tråkig estetik i en flygplatslounge, sjukhusentré eller reception till en både spännande och vilsam miljö. Moonas bildspel placerar vilken lokal som helst i ett större sammanhang och gör iakttagaren till medskapare. V A R FÖ R I en tid då många offentliga rum fylls av accelererande stress erbjuder de meditativa bildspelen en påminnelse av lugnets kärna. Motiven är ofta hämtade från naturen och kan återge en människa eller ett hav, fångade i ett ögonblick. Övergången från en bild till en annan sker i ett mjukt tempo. Bilderna är mångtydiga och ger därför frihet till tolkning utifrån varje enskild människas föreställningsvärld. I N R E D N I N G & F O R M G I V N I N G Moona Björklund gör också porträttsviter åt företag och organisationer. Hon är en erfaren porträttfotograf och besitter en ovanlig förmåga att fånga det djupt personliga i sina bilder. Moona arbetar ofta ur annorlunda vinklar och använder sig bara av analoga kameror. Hon gör enbart svart/vita bilder. Framkallningen sker i mörkrum, som ger ett djup i gråskalan som det digitala fotot inte kan uppnå. Moona samarbetade i flera år med Christer Strömholm. Hon har alltid haft många strängar på sin lyra och är även utbildad i musik, skulptur och poesi, vilket ger en tredimensionell styrka åt hennes bildkonst. Hon har en lång rad utställningar och installationer bakom sig. Moona Björklund finns representerad i flera konsthallar och fotografiska samlingar i Sverige och i Tyskland. 11

12 I N R E D N I N G & F O R M G I V N I N G K O N TA K T Catharina Kippel F Ö R E TA G S I D E N T I F I E R A N D E P R O D U K T E R A l l t ä r m ö j l i g t! Catharina Kippel formger personliga konstföremål och utsmyckningar åt företag. Arbetet inleds med en omfattande research i organisationens historia och image. Där söker hon inspiration och förebilder till de specialdesignade konstverk, som hon sedan skapar. Nyligen har Catharina exempelvis designat koppar åt ett företag i fastighetsbranschen. Kopparna pryds av ett mönster som Catharina konstruerat av bolagets mest karaktäristiska byggnader. Kopparna kommer bland annat att användas som gåvor, med ett bestående och personligt värde. Catharina Kippels specialdesignade produkter formulerar och höjer ett företags identitet och varumärke. Vem skulle kunna vara bättre skickad till att definiera ett företags image än en formgivare som Catharina Kippel? Hon arbetar i alla sorters material: keramik, glas, textil, betong och papper. Produkterna kan vara skulpturer, serviser, mönster eller installationer. Catharina har en gedigen erfarenhet som formgivare och fyller sina verk med liv. Hennes blick för det unika i en organisations historia placerar de företagsidentifierande produkterna i en klass för sig. Catharina Kippel är utbildad på Konstfack där hon studerade glas och keramik Hon har även gått i lära på Glasskolan i Orrefors och studerat keramiska bränntekniker i Japan. Hon har till exempel formgivit åt Design House Stockholm samt HPF Gustavsberg. Hon finns representerad på Nationalmuseum och har en rad utställningar bakom sig. 12

13 K O N TA K T Tina Torhamn V E R K F Ö R O F F E N T L I G A M I L J Ö E R - K a n b e t o n g v a r a s u b l i m t? Ti n a To r h a m n a r b e t a r m e d b e t o n g p å e t t n y t t o c h o v ä n t a t s ä t t h o n g e r d e n e t t a n s i k t e Tina Torhamn gör teckningar i stål som gjuts in i betong och slipas blanka som glas. Vår tids intarsia är enligt Tina rostfritt stål och betong. Hennes skapelser är oftast bilder, föreställande exempelvis ansikten, som det går att skapa en relation till. I N R E D N I N G & F O R M G I V N I N G Med knivskarp blick och ett filosofiskt sinne griper Tina tag i den till synes stumma betongen och skapar levande ögonblicksbilder med glittrande reflexer samtidigt som hon lyckas bevara känslan av det klassiska och tidlösa. Hennes verk är tåliga och passar i offentliga miljöer på golv och väggar, i trappuppgångar och entréer. Tina Torhamn är utbildad på Konstfack och Konsthögskolans avdelning för monumental betong. Hon ställde ut på Betongmässan i november 2005 och hennes skulpturer visades på en helsida i Dagens Nyheter. Hennes verk finns bland annat på Kulturhuset i Stockholm. För besökare på Bromma sjukhus etsar sig Tina Torhamns stålbilder i golvet fast likt hägringar på näthinnan. Verken i sjukhusentrén är en hyllning till alla kvinnor som arbetar i vården och ansiktena som blickar upp från betongplattorna har alla skapats utifrån verkliga människor. GOLV I BETONG & SLIPAT STÅL 13

14 I N R E D N I N G & F O R M G I V N I N G K O N TA K T stadigh&stone arkitekter Frejgatan Stockholm Fax: Johan Stone Per Stadigh I N R E D N I N G S A R K I T E K T U R A t t s k a p a n å g o t b o r t o m d i n f ö r v ä n t a n Per Stadigh och Johan Stone har nyligen startat kontoret stadigh&stone arkitekter. De åtar sig uppdrag inom arkitektur och möbelformgivning. Deras signum är att gestalta igenkännbara miljöer i en föränderlig omvärld. Pers och Johans gedigna branscherfarenhet gör att de kan erbjuda effektiva och därmed ekonomiska lösningar, utifrån kundens behov och visioner. Den senaste tiden har de utvecklat nya koncept i förortsområden. Ett uppdrag är att skapa ett konfliktlösande gränssnitt i polisens nya närlokal i Rågsveds centrum. En miljö, ute eller inne, är ofta besökarens första intryck av din verksamhet. Vad vill du att det ska förmedla? Om intrycket kan skärpas åstadkommer man inte bara ett spännande rum. På köpet får du en miljö, som stärker din identitet och ökar förtroendet gentemot kunderna. Stadigh och Stone arbetar utifrån parollen att design är utvecklingskraft. Kanske den mest vinstgivande investering, som kan göras i dagens snabbt föränderliga värld? Johan Stone och Per Stadigh studerade samtidigt, i början av 90-talet, på Konstfack där de båda erhöll sina Masters of Fine Art i inredningsarkitektur och möbelformgivning. Johan har, parallellt med arkitektuppdragen, arbetat som teaterscenograf. Per är van att leda byggprojekt. Han har omfattande internationell erfarenhet, bland annat från uppdrag i Ryssland och England. Han har också varit högskoleadjunkt på Konstfack. 14

15 I N R E D N I N G & F O R M G I V N I N G INSPIRATIONSSKISS TILL KONTORSMILJÖ 15

16 I N R E D N I N G & F O R M G I V N I N G K O N TA K T MLW produktion Marie-Louise Werner M LW P R O D U K T I O N F ö r e t a g e t s o m k o n s t v e r k A l l t j a g t i d i g a r e g j o r t h a r j a g n y t t a a v i d a g, b å d e s o m k o n s t n ä r o c h s o m i l l u s t r a t ö r MLW produktion vilar på en stadig grund med två konstformer som försörjning: MLW illustrationer och MLW Företagscollage. MLW Företagscollage är en personalfrämjande aktivitet i vilken Marie-Louise Werner, i samverkan med personalen skapar ett konstverk som illustrerar företagets själ. Marie-Louise tillbringar en heldag med personalgrupp och ledning, känner av atmosfären, pratar med anställda och samlar in material till sitt collage. Materialet kan se väldigt olika ut beroende på företagets inriktning och kan lika gärna bestå av sladdar, brädor och oljetrasor som av noter, knappar och tapetbitar. Marie-Louise använder sedan ofta spackel, sand och akryl när hon färdigställer och sätter sin egen personliga prägel på sina konstverk. Marie-Louise har en gedigen erfarenhet av uppdrag för tidningar och tar alla typer av illustrationsuppdrag. Hennes arbeten kan bland annat ses i tidningen Broderskap. COLLAGE ILLUSTRATIONER Man ska inte tro att man är nåt! Marie-Louise är passionerad i sitt skapande; hennes förhoppning är att ett konstverk som skapats i samverkan med företagets anställda ska ge mervärde på flera olika sätt: förstärkning av varumärke och renommé, bättre sammanhållning, glädje, stolthet och i bästa fall ökad produktivitet. Många känner igen Marie-Louise som tv-presentatör och som värdinna för SVT:s Café Umeå. Hennes smeknamn Den sjungande tv-hallåan grundar sig dels på bakgrunden som operasångerska och turnerande konsertsångerska, dels på hennes många musikaliska utspel i tv- rutan. Journalistik, marknadsföring, dramaturgi, färg och form är exempel på andra kunskaper från tv-åren som hon nu kan använda sig av i sitt nya yrke. Allt jag tidigare gjort har jag nytta av idag, både som konstnär och som illustratör. 16

17 N Ä R F Ö R E TA G E T V I L L V Ä X A I N I F R Å N C a i s a F r i b e r g s m e t o d ä r l y s s n a n d e c o a c h i n g d ä r a n s t ä l l d a f å r m ö j l i g h e t a t t e x p o n e r a i d é e r o c h k o n c e p t S K R I V N A O R D K O N TA K T Caisa Friberg I denna realistiska tradition finner vi Ivar Lo-Johansson, Egon Erwin Kisch, Strindberg, Hemingway och stundtals Guillou, för att ta några av dem som använt reportaget som konstnärlig uttrycksform. Dit kan man nu också räkna Caisa Friberg Marion Matteoni Tidningen Fönstret Caisa Fribergs metod är lyssnande coaching inom företag, organisationer och fackförbund. Hon använder sin journalist- och författarkraft för att lyfta fram kompetens, konceptlösningar och nya idéer som finns hos de anställda inom företaget. Efter cirka en timme lång intervju gör Caisa en analys som hon sedan sammanställer i en text. Hon kamouflerar och anonymiserar personerna bakom uppslagen och presenterar informationen med objektivitet. När sammanställningen är klar diskuteras vidareutveckling och nya tankar, varpå företagsledningen ger sin respons till medarbetarna. Journalist- och författarrollens objektivitet ger nya, oanade möjligheter till extraordinär information. Inte sällan utvinns information som varken ledningsgrupp eller anställda var medvetna om att den fanns inom företaget. Många positiva effekter uppnås genom att använda Caisa Fribergs metod. Den fördjupade kunskapen om företaget gör att de anställda växer med företaget, som i sin tur blir långsiktigt lönsamt och personaleffektivt. Konflikter kan lättare lösas och nya idéer utvecklas. Caisa Friberg har arbetat inom dagspress, radio- och tv sedan Hon har gjort uppmärksammade tvdokumentärer för SVT och TV 4. Hon har författat en omdiskuterad reportagebok om Beckomberga sjukhus (Författarförlaget), debuterat som dramatiker, skrivit läroböcker samt producerat företags- och branschtidningar. Hon är en van föreläsare och en erfaren ledare av gruppdiskussioner. Caisa är aktuell med boken Närbilder som kommer ut hösten För tillfället arbetar hon med boken Att komma tillbaka och med ett projekt om fastighetsägare och deras hyresgäster. 17

18 S K R I V N A O R D F R I L A N S J O U R N A L I S T I K O C H I N F O R M AT I O N H i t t a r d e t u n i k a o c h å t e r s k a p a r d e t i t e x t K O N TA K T Jan Jansson Jan Jansson är en erkänt skicklig skribent som med stilistisk förmåga finner och skildrar historier kring människor, miljöer och produkter. Personporträtten såväl som produktbeskrivningar är exklusiva, genomarbetade och väl sammansatta texter utformade att fungera vid speciella sammanhang, i broschyrer eller företagspresentationer. Jan arbetar med uppdrag inom pr, marknadsföring, som informatör eller med journalistiska uppdrag. Han tar frilans- eller längre projektuppdrag inom sina specialområden. Han producerar redaktionellt material till fack-, bransch- och specialtidningar. Jan har arbetat i mer än femton år som skribent och har under den tiden byggt upp ett omfångsrikt nätverk inom sina specialområden. Jan Jansson är väl insatt i hur redaktionell reklam fungerar. Han kan koderna och har de rätta formuleringarna. Hans breda kontaktnät gör att han med kort varsel kan utföra en omfattande research. Han förfogar över en exceptionell stilistisk förmåga, som i kombination med hans fackkunskaper möjliggör ett användande av språket både som reklamverktyg och opinionsbildare. Jan Jansson har många år i ryggen som informatör bland annat för Länsstyrelsens miljöavdelning, för Finansdepartementet och i kommunal verksamhet. Han har arbetat som stadsdelsreporter, vetenskapsjournalist och frilansat. En kandidatexamen i samhällsvetenskap och diplom från Poppius Journalistskola samt marknadsföringsutbildning ger, i kombination med hans långa, välmeriterade arbetslivserfarenhet, tyngd åt hans namn. 18

19 R E D A K T I O N E L L A S S I S TA N S A l l a b e h ö v e r b l i r e d i g e r a d e S K R I V N A O R D K O N TA K T Pontus Reimers Den redaktionelle konsulten Pontus Reimers kan erbjuda kvalificerad textförädling. Han arbetar med språkgranskning, strukturering och rewriting av bröd- och bildtextmaterial, men också med nyskrivning av artiklar, debattinlägg, recensioner samt med föredrag. Pontus vänder sig till företag, myndigheter och privatpersoner. Bland hans kunder finns Regeringskansliet och flera av Sveriges största bokförlag. Pontus Reimers förmåga att berika ett textmaterial inte bara språkligt, utan också stilistiskt och innehållsligt, har gjort honom till en eftertraktad konsult. V A R FÖ R Alla texter behöver redigeras! En mer kvalificerad textförädlare än Pontus Reimers är svår att finna. Om du anlitar honom kommer de texter du vill nå ut med garanterat att öka sin publika tillgänglighet. Pontus har omfattande erfarenhet av stora utgivningsprojekt och projektledning. Han är forskarutbildad och har arbetat såväl med trycksaksproduktion som med utveckling av internettjänster. Han besitter mycket breda kunskaper inom humaniora och samhällskunskap och är van att arbeta mot deadline inom kunskapsintensiva organisationer. Pontus Reimers har mångårig erfarenhet inom högskolevärlden, det privata näringslivet och den statliga förvaltningen. Han har bland annat arbetat som lärare vid universiteten i Lund och Stockholm och vid Svenska institutet i Rom, som ämnesredaktör vid Nationalencyklopedin och som huvudredaktör för Bonniers Lexikon. Han ansvarade också för recensionsavdelningen i den av Riksbankens jubileumsfond delfinansierade tidningen Dagens Forskning. Nu har han etablerat sig som en av de ledande fria aktörerna för struktureringsoch redigeringsuppdrag rörande utredningar, undersökningar, fackbokstexter och presentationer. 19

20 M A R K N A D S F Ö R I N G & I N F O R M AT I O N K O N TA K T Nina Holst UR YTAN. BELÖNAD MED GULDKLAPPA UR I DEN BÄSTA AV VÄRLDAR PREMIÄR R E K L A M & I N F O R M AT I O N S F I L M K o m m u n i k a t i o n, K v a l i t e t, K r e a t i v i t e t Om du vill vara säker på att den film du beställer ska synas och att budskapet ska tala till rätt målgrupp ska du anlita Nina Holst. Hon skräddarsyr kvalitetsproduktioner i samråd med beställaren. Konceptet bygger på idérikedom och ett personligt tilltal. I hennes nätverk ingår några av landets mest etablerade filmarbetare. Tillsammans med Nina gör de filmer för alla möjliga visningsfönster: tv, webb, dvd, mäss- och konferensfilmer. Genom sin förmåga att snabbt kommunicera bilder som berör, är filmmediet oslagbart som budskapsförmedlare. Samtidigt växer utbudet av filmer runt om oss. För att bli ihågkommen i mediebruset gäller det att producera film som innehåller något utöver det vanliga. Det är det där lilla extra som är Nina Holsts målsättning och signum. Hennes filmteams rytmkänsla, humor och konstnärliga skolning borgar för nöjda kunder. Nina Holst är regissör, producent och manusförfattare. Hon är utbildad på Institutet för högre tv-utbildning i Göteborg. Flera av de filmer hon gjort och medverkat i har belönats med guldklappor (Informationsfilmsbranschens pris). Nina arbetar även med dramaoch dokumentärproduktioner. Hennes kortfilm I den bästa av världar var nominerad till kortfilmspriset på Göteborgs Filmfestival i år. FILMTEAMET UNDER PÅGÅENDE INSPELNING 20

21 K O N TA K T Manusgruppen Ragnar di Marzo PENSIONÄRER OCH FILMINDUSTRIN ÖPPNAR NY MARKNAD S k a p a g o o d w i l l g e n o m k r e a t i v a p r o c e s s e r MANUSGRUPPEN Filmregissören och dramaturgen Ragnar di Marzo har skapat en unik plattform ett forum för samarbete mellan de över medlemmarna i pensionärsorganisationerna PRO, SKPF, SPRF och representanter från näringslivet. Ragnar anordnar kreativa möten mellan pensionärer och näringslivet. Pensionärerna är intresserade av att påverka marknadens utbud och näringslivet får möjlighet att lära känna de värderingar, beslutsprocesser samt den köpkraft som dagens och framtidens pensionärer besitter. Ragnar di Marzo och Manusgruppen söker nu samarbetspartners från näringslivet som är intresserade av att delta i dessa möten och redan från idéstadiet medverka i nästa långfilmsprojekt. M A R K N A D S F Ö R I N G & I N F O R M AT I O N BILD FRÅN FILMEN TRIANGELFILM ÄR FILMENS DISTRIBUTÖR I dag är flertalet produkter, tjänster och inte minst filmer anpassade till unga konsumenter, trots att pensionärerna är en växande del av befolkningen. Ragnar di Marzo är aktuell med långfilmen Kärringen därnere som har Sverigepremiär den 13 oktober I hela processen, från idé till färdig film, har pensionärerna och deras organisationer involverats. Styrkan i detta samarbete har varit de äldre människornas feedback. På köpet har produktionen fått en trovärdig kvalitetskontroll från den tilltänkta publiken. Under de fem år Ragnar har samarbetat med pensionärsorganisationerna har han lärt känna denna målgrupp på djupet. Ragnar är en erfaren projektledare och kan konsten att föra dialog. Han skapar utrymme för filmiska historier, som möjliggör intressanta möten mellan människor och nya marknader. Kärringen därnere är Ragnars tredje långfilm. Han har en gedigen utbildning i regi, projektledning samt marknadsföring från välrenommerade skolor i Belgien, Italien och Sverige. Ragnar har haft många internationella uppdrag och är flitigt anlitad i hela Sverige. 21

22 M A R K N A D S F Ö R I N G & I N F O R M AT I O N K O N TA K T Ghoosty medieproduktion Madeleine Lindmark-G G H O O S T Y M E D I E P R O D U K T I O N När gränser suddas ut ökar behovet av regional målgruppsanalys Med Ghoosty medieproduktion designar Madeleine Lindmark G tidningar och trycksaker. Hon utför marknadsföringsanalyser och säljer specialdesignade reklampaket med lokal målgruppsanalys som specialkompetens. Ett exempel som visas på Cirkus är Lokalmagazinet en produkt som i första skedet marknadsförs lokalt i Värmdö och Nacka i Stockholm. För denna produkt söker och etablerar Ghoosty medieproduktion samarbetspartners över hela Sverige. Lokalmagazinet är en produkt med vilken företaget planerar att expandera i hela landet. När gränser suddas ut och beslut fattas allt längre bort från människan behövs kompetent marknads- och målgruppsanalys regionalt, oavsett om det handlar om en storstad eller en liten ort. Där kommer Ghoosty medieproduktion in i bilden och specialdesignar reklampaket i samarbete med kunden. Kund- och företagstidningar skall synas i hård konkurrens Ghoosty medieproduktion erbjuder konsulthjälp för formgivning och layout. Madeleine Lindmark G är universitetsutbildad journalist samt medie- och kommunikationsvetare med mångårig erfarenhet av marknadsföring och reklamtextproduktion. I fem år var hon bosatt på norra Öland och kombinerade utvecklandet av metoder för regional målgruppsanalys med att frilansa för lokalpressen samt att producera reklamtext åt lokala företag. 22

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm

Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm 1 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Genomförande 4 Resultat 6-31 Göra studiebesök och skapa kontaktnät. 8 Undersöka och få ökad kännedom

Läs mer

Lust, kraft och mod Kursverksamheten vid Stockholms Improvisationsteater. Kursplan antagen: 2007-08-27

Lust, kraft och mod Kursverksamheten vid Stockholms Improvisationsteater. Kursplan antagen: 2007-08-27 Lust, kraft och mod Kursverksamheten vid Stockholms Improvisationsteater Kursplan antagen: 2007-08-27 Innehåll FÖRORD... 4 1. BAKGRUND... 5 DEN IMPROVISERADE TEATERNS HISTORIA... 5 KONSTNÄRLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT...

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

MUSIK & ENTREPRENÖRSKAP

MUSIK & ENTREPRENÖRSKAP MUSIK & ENTREPRENÖRSKAP Artisten, Göteborg, 7 december 1999 Denna dokumentation innehåller ett sammandrag av inläggen vid konferensen Musik & entreprenörskap på Artisten i Göteborg den 7 december 1999.

Läs mer

Ett inspirationshäfte DEN NYA ARBETSPLATS- KONSTFÖRENINGEN

Ett inspirationshäfte DEN NYA ARBETSPLATS- KONSTFÖRENINGEN Ett inspirationshäfte DEN NYA ARBETSPLATS- KONSTFÖRENINGEN Kolofon: Den nya arbetsplatskonstföreningen - ett inspirationshäfte (2015) Utgiven av: SVERIGES KONSTFÖRENINGAR Tegnérgatan 60A, 216 12 Limhamn

Läs mer

KOMPETENS& UTVECKLING

KOMPETENS& UTVECKLING ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS KOMPETENS& UTVECKLING MARS 2003 Barbro Dahlbom-Hall lär ledare leda rätt. Aktuell med nya boken Lära Kvinnor Leda Kvinnor Varför har Sverige,

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n?

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Seminarium på Nordiska akvarellmuseet den 20 21 november 2003 Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev

Läs mer

Gör det! Utbildningar 2012

Gör det! Utbildningar 2012 Gör det! Utbildningar 2012 Mindset Vår vision 2 Vår pedagogik 2 Det här är Mindset bra på 3 Våra kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning 5 Företagsanpassad utbildning 5 Mindset Referens 6

Läs mer

KunskapsDagarna 10 MAJ 2011

KunskapsDagarna 10 MAJ 2011 Hans Görgensson Grundare av Kunskapsdagarna Stärk din konkurrensförmåga - besök Välkommen till Kunskapsdagarna Malmö! Välj bland 16 spännande teman och inspirerande talare! Vi räknar med ett stort intresse

Läs mer

Kompass. Vilka är framtidsbranscherna? REDO FÖR JOBB. vägar till din nya karriär. Tips & trix. Ett magasin från Nackademin 2015

Kompass. Vilka är framtidsbranscherna? REDO FÖR JOBB. vägar till din nya karriär. Tips & trix. Ett magasin från Nackademin 2015 Kompass Ett magasin från Nackademin 2015 26 vägar till din nya karriär Tips & trix REDO FÖR JOBB Vilka är framtidsbranscherna? 1 BYGG DESIGN IT KOMMUNIKATION HÄLSA Innehåll Tips & trix - Redo för jobb

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:7 ISSN 1650-7965. Värdeskapande kompetens

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:7 ISSN 1650-7965. Värdeskapande kompetens Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:7 ISSN 1650-7965 Värdeskapande kompetens Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2005. Citera oss gärna, men ange källa. 2 Inledning

Läs mer

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer

Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt. Örebro 2006-2007

Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt. Örebro 2006-2007 Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt Örebro 2006-2007 1 INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND & SYFTE... 1 2 ARBETSSÄTT... 2 3 VILL DU VETA MER OM PROJEKTET MÅNGFALD GER TILLVÄXT?... 2 4 FÖRELÄSNINGAR...

Läs mer

vår största tillgång FJÄLLRÄVENS kärnvärden ÄR lilla gula

vår största tillgång FJÄLLRÄVENS kärnvärden ÄR lilla gula örnsköldsviks skönaste kundtidning nummer 1 Våren 2013 ett kundmagasin från ågrenshuset och lilla gula om Värdet av att synas. hur kreativ kommunikation kan föra Fram ditt budskap. FJÄLLRÄVENS kärnvärden

Läs mer

KunskapsDagarna 10 SEPTEMBER 2008

KunskapsDagarna 10 SEPTEMBER 2008 Välkommen till Kunskapsdagarna i Västerås! Aros Congress Center, Munkgatan 7 Du får tillfälle att välja bland 15 spännande föreläsningar! Anneli Ekström Hållbart ledarskap för hållbarhet Johnny Sundin

Läs mer

UTVECKLING KOMPETENS& Ditt beteende en framgångsfaktor DIN GUIDE TILL KOMPETENSMÄSSAN SIDAN 14. Gemensamt lärande kring stress

UTVECKLING KOMPETENS& Ditt beteende en framgångsfaktor DIN GUIDE TILL KOMPETENSMÄSSAN SIDAN 14. Gemensamt lärande kring stress ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS KOMPETENS& UTVECKLING KUNSKAPSUTVECKLING COACHING GEMENSAMT LÄRANDE LEDARSKAP SOCIAL KOMPETENS SEPTEMBER 2004 Ditt beteende en framgångsfaktor

Läs mer

En etnografisk studie av kompetensblandning

En etnografisk studie av kompetensblandning En etnografisk studie av kompetensblandning Juni 2009 En uppdragsrapport av Trendethnography AB för DIK och Sveriges Ingenjörer Förord Kreativitet behövs överallt i arbetslivet. Den driver utvecklingen

Läs mer

Nyckeln till kreativitet

Nyckeln till kreativitet Linköpings universitet Institutionen för konst och kultur 2009-05-18 Nyckeln till kreativitet - öppna sinnet för kreativt bildskapande Grafisk design och kommunikation Alida Andersson & Anna Svensson Handledare

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

SLÖJD, HANTVERK OCH FÖRETAGANDE

SLÖJD, HANTVERK OCH FÖRETAGANDE SLÖJD, HANTVERK OCH FÖRETAGANDE Produktion: Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, Stockholm 2013 Koncept, innehåll: Rebecca Ahlstedt, näringskonsulent, NFH Text: Susanne Helgeson, Vurm produktion Grafisk form,

Läs mer

årets hr-chef Sök Bliwastipendiet Guide till Tjänstepensioner offentlig miljö lever som hon lär oktober 2011

årets hr-chef Sök Bliwastipendiet Guide till Tjänstepensioner offentlig miljö lever som hon lär oktober 2011 oktober 2011 Kompetensutveckling för framtiden trend kommunikologi En hälsosam arbetsplats hitta kraften inom er Framgångsrika förändringar Martin Tiveus Guide till Tjänstepensioner Ledarskap i offentlig

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG Humaniora & teologi LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 Vad är humaniora och teologi?.....3 Vad kan man jobba med efter studierna?.....4 Några exempel på yrken.....5 Diskutera dina studier med

Läs mer

panorama Kreativitet och innovation inforegio Stimulera konkurrenskraften i regionerna Våren 2009

panorama Kreativitet och innovation inforegio Stimulera konkurrenskraften i regionerna Våren 2009 panorama inforegio 29 Våren 2009 Kreativitet och innovation Stimulera konkurrenskraften i regionerna sv INNEHÅLL 3 LEDARE Danuta Hübner 4 7 ÖVERSIKT En innovativ och kreativ framtid för Europa 8 11 INTERVJU

Läs mer

Katalogen är tryckt med stöd av Beata Brummers stipendiefond samt Fröberg-Cramérs stipendiefond. Stort tack till Konstfacks rektor Maria Lantz.

Katalogen är tryckt med stöd av Beata Brummers stipendiefond samt Fröberg-Cramérs stipendiefond. Stort tack till Konstfacks rektor Maria Lantz. Katalogen är tryckt med stöd av Beata Brummers stipendiefond samt Fröberg-Cramérs stipendiefond. Stort tack till Konstfacks rektor Maria Lantz. Författarna till varje projekt 2013 Detta verk är skyddat

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer