Jag vill verkligen rikta ett stort tack till er alla som bidrar till våra fina reklamationssiffror. Vi ligger nu under de mål vi satt upp.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jag vill verkligen rikta ett stort tack till er alla som bidrar till våra fina reklamationssiffror. Vi ligger nu under de mål vi satt upp."

Transkript

1 PERSONALTIDNING FÖR T A B Jag vill verkligen rikta ett stort tack till er alla som bidrar till våra fina reklamationssiffror. Vi ligger nu under de mål vi satt upp. LEDARE, SIDAN 2 Moped tippade i Falun. Läs mer på sidan 5. Så hanterar vi miljöavvikelser Difomautbildning Sunne. En miljöavvikelse är när vår verksamhet genom olycka eller på annat sätt påverkar vår miljö eller omgivning på ett negativt sätt. Det kanske är en lastbil som får problem med en bakgavellift och läcker olja, en elmoped som välter eller en prenumerant som vaknar av postbilens backljud och klagar till kundservice eller direkt till distributören. Tabloiden reder ut begreppen kring miljöavvikelser. SIDAN 5 Difoma underlättar arbetet Difoma underlättar för våra redan duktiga distributörer att bara se nattens titlar. Vår reklamationsstatistik är just nu väldigt bra, dels på grund av våra enormt duktiga distributörer, dels på grund av införandet av e-budboken som är ett bra verktyg, där vi säkrar återrapporterna mellan distributörer och nattförmän/ verksamhetsstöd. Det är första gången på flera år som vi klarat av kvalitén rullande tio veckor i region Karlstad. Det säger Helen Johansson, distributionschef i Karlstad, där implementeringen av Difoma lovordas i alla led. SIDAN 4 Förmånspaketet i din smartphone. Förmånspaketet finns nu som app Största omställningen någonsin Under första kvartalet påbörjades den största förändringen i koncernen sedan PostNord bildades. Bakgrunden är ett strategiskt arbete som inleddes när Håkan Ericsson tillträdde. Många av de medarbetare som involverades pekade på att PostNord kan arbeta mer integrerat och effektivt. Det blev också ledningens slutsats. På grund av omställningskostnader redovisade koncernen ett försämrat rörelseresultat. SIDAN 3 En ny organisation gör oss mer effektiva och lönsamma, menar koncernchef och VD Håkan Ericsson. Sedan tidigare har alla tillsvidareanställda medarbetare i TAB tillgång till vår portal Förmånspaketet, något som nu även gäller medarbetare med längre visstidsanställning. Nu finns dessutom Förmånspaketet som app, som du kan ladda ner om du har en smartphone. Det blir då enklare att hitta till exempel aktuella rabatter i närområdet när du är ute och handlar. I början är endast personalkortet aktiverat i appen, övriga delar kommer efter hand. SIDAN 8

2 2 Ledare Vi kan vara nöjda med 2013 Under 2013 är det framförallt några saker som påverkat och kommer påverka vårt resultat på kort och lång sikt. Thomas Steffensen, ekonomi- och IT-chef, redogör för det gångna året. Vårt jobb är viktigt Jag vill verkligen rikta ett stort tack till er alla som bidrar till våra fina reklamationssiffror. Vi ligger nu under de mål vi satt upp. Vi levererar alltså det vi lovat till våra kunder. Att det fungerar så bra är så klart en förutsättning för att våra kunder tidningshusen i sin tur ska kunna nå ett bra förtroende hos läsarna. Det är absolut avgörande. Du kan i det här numret av Tabloiden också läsa om kvartalsrapporten i PostNord, som vi är en del av. Vi försöker så gott vi kan att hitta gemensamma arbetsmodeller med liknande verksamheter i koncernen. Det kan röra sig om gemensamma bilar, lokaler eller arbetsledning och annat. Det jobbar vi mycket med just nu för att minska kostnadsbilden. Framför allt gemensamt nyttjande av bilar har varit framgångsrikt. Du som har ett bildistrikt har kanske bytt till PostNords bilar. Det betyder i sin tur att TAB köper in allt färre egna bilar. SOM NI ALLA VET HAR VI nu infört Difoma nästan överallt. Det har fungerat bra och jag hoppas ni känner att det är ett hjälpmedel som är till nytta i verksamheten. Kanske hjälper den också till att vi blir lite bättre i precisionen. Dessutom har vi nu haft vår årliga miljörevision. Denna gång besökte miljörevisorn Falun och Enköping. Inom alla områden var han nöjd över det han såg och det fanns inga stora avvikelser att notera. Revisorn var framförallt imponerad över hur vi följer upp och arbetar med våra utsläpp från fordon, som är vår största miljöpåverkan. Vi har ju ett test med 100 bilar, i vilka vi satt in ett verktyg som heter Masternaut som går ut på att köra mer miljösmart. Erfarenheten so far lutar åt ett gott resultat i det testet. Bra jobbat även där. Ja, det blev mycket miljö den här gången, men det är ju viktigt att vi strävar efter ständiga förbättringar inom det området. Med tillönskan om en bra sommar, Leif Persson VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR TIDNINGSTJÄNST AB Tabloiden utges av Tidningstjänst AB. Adress: Box 1121, Stockholm Telefon: Ansvarig utgivare: Ulrika Ohlsson Layout/redigering: Viktor Jonsson Tryckning: NWT, 2014 PERSONALTIDNING FÖR T A B Det positiva är att vi under 2013 slutförde integrationen av Svensk Morgon Distribution. Det innebär att vi nu alla arbetar i samma system vad gäller personal-, distribution-, återförsäljar- samt ekonomisystem. Även telefoni-, kommunikation och IT-arbetsplatser är enhetliga. Under slutet av året införde vi också en gemensam elektronisk budbok. Under året genomfördes också en lokal omorganisation för att åstadkomma ett gemensamt arbetssätt. Alla dessa förändringar var och är nödvändiga för att vi långsiktigt ska kunna bibehålla det ekonomiska resultatet. Dessa förändringar skapar också förutsättningar för att vi ska kunna fortsätta rationalisera i verksamheten och se över vår kostnadsbild. Tyvärr är det så att vi lever i en bransch som präglas av kraftigt fallande tidningsvolymer. Och eftersom utrymmet för att höja priserna är begränsat så måste vi anpassa kostnaderna. Utdelade tidningsvolymer minskade kraftigt under Vi ser en avsevärd ökning av minskningstakten. Även nu i början av året ser vi en fortsatt kraftig minskning av tidningsvolymerna. Det ställer stora krav på att vi kan fortsätta kostnadsrationalisera. RESULTATET FÖR 2013 uppgick till 7,1 miljoner kronor före skatt och 5,5 miljoner kronor efter skatt vilket var något sämre än föregående år då resultatet uppgick till 7,5 miljoner kronor före skatt och 6,4 miljoner kronor efter skatt. Intäkterna uppgick till miljoner kronor eller 136 miljoner kronor högre än föregående års intäkter om miljoner kronor. Under 2012 förvärvades Svensk Morgon Distribution (SMD) i juni månad. Under 2013 uppkommer därför en helårseffekt som förklarar ökningen av intäkterna mellan 2012 och För att se hur vår leveranskvalité är mäter vi antalet reklamationer, abonnenter som av en eller annan anledning inte fått sin tidning eller fått den för sent. Reklamationerna uppgick till 0,85 promille under 2013 eller i snitt så reklamerades 8,5 tidningsleveranser av , vilket motsvarar ca 0,5 reklamationer per distrikt/dag. Jämfört med föregående år (0,93 promille) en förbättring med 0,08 promille. Vi mäter, följer upp och försöker även åtgärda hur våra tidningsdistributörer upplever Er arbetsmiljö. Under 2013 uppmättes värdet 5,6 vilket är samma värde som 2012 (klart godkänt) på en sjugradig skala. Mätningen är betydelsefull eftersom den ger signaler om vad som fungerar bra respektive mindre bra och där insatser i olika former kan behövas. Tillförlitligheten i mätningen avgörs av svarsfrekvensen och under 2013 svarade 58 procent på enkäten. Det innebär att resultatet ger en någorlunda rättvisande bild av hur Ni upplever Er arbetsmiljö var dock svarsfrekvensen hela 67 procent. Vi mäter också sjukfrånvaron, dels för att det som ovan ger indikationer på personaltrivseln och även kostar pengar för företaget. Sjukfrånvaron under 2013 uppgick till 4,7 procent. Ett av dem absolut viktigaste målen vi har är miljömålet om att minska användningen av fossila bränslen under en tioårs period ( ) med 40 procent jämförbar körsträcka. Vi har under de fyra första åren lyckats reducera miljöbelastningen med 13 procent. Detta har lyckats bland annat genom ett utbyte av bilar till bränslesnålare Fiat Fiorino. Nästa steg i att vara ett miljövänligt företag är att öka inköpen samt förhyrning av Fiat Fiorino samt börja nyttja elfordon som ger noll i koldioxidutsläpp. Det pågår kontinuerligt ett testarbete i företaget, men tyvärr finns inte riktigt förutsättningarna (pris, prestanda) än för större inköp av elfordon. Inom några år vi dock där som det mest miljövänliga alternativet för tidningsdistribution. Under 2013 har vi dessutom investerat i ett system (Masternaut) som bidrar till att underlätta ett mer ekonomiskt förarbeteende. För närvarande finns systemet installerat i 100 bilar. Vi har redan mycket goda erfarenheter av systemet och förutsättningar finns för att systemet kan komma att installeras i alla våra bilar. Inte minst efter att våra erfarenheter uppmärksammats i koncernen och vi kan komma att erhålla pengar ur den miljöfond koncernen har för att uppmuntra positiva miljö-investeringar. Sammanfattningsvis kan vi alla vara nöjda med vår prestation under Thomas Steffensen. THOMAS STEFFENSEN EKONOMI- OCH IT-CHEF

3 Nyheter NR 3 64, JUNI 2014 Största omställningen sedan starten PostNords första kvartal 2014 präglades av övergången till en ny organisation. Omställningskostnader pressade lönsamheten och koncernen redovisade ett försämrat rörelseresultat. Under första kvartalet påbörjades den största förändringen i koncernen sedan PostNord bildades. Bakgrunden är ett strategiskt arbete som inleddes när Håkan Ericsson tillträdde. Många av de medarbetare som involverades pekade på att PostNord kan arbeta mer integrerat och effektivt. Det blev också ledningens slutsats. Vi är inte tillräckligt lönsamma i någon del av vår verksamhet. När vi undersökte vilka möjligheter och utmaningar vi står inför stod det klart att en ny organisation kan göra oss mer effektiva och lönsamma i framtiden, säger Håkan Ericsson. INNAN KVARTALET VAR över hade koncernen fått ett antal helt nya landsenheter med resultatansvar: PostNord Sverige, PostNord Danmark samt PostNord Norge och PostNord Finland. De nya affärsområdena Mail & Communication och Logistics tilldelades ett koncernövergripande ansvar för produktportföljen inom respektive område. PostNord Strålfors kvarstår som en egen enhet men knyts närmare Mail & Communication. Därtill bildades en särskild enhet för att stödja e-handelserbjudandet inom hela PostNord, ecommerce. Men förändringen satte sina spår i resultatet. Nettoomsättningen för koncernen uppgick till miljoner kronor under kvartalet, en ökning med 2 procent jämfört med samma period förra året. Ändå blev resultatet sämre. Resultatet präglades till stor del av omställningskostnader. 600 medarbetare lämnar bolaget och det är en tuff situation för dem. Det är också en tuff situation för dem som Resultatet präglas till stor del av omställningskostnader, säger PostNords VD och koncernchef Håkan Ericsson. stannar kvar och tar över. Vi får vara beredda på att det kan ta tid innan allt har satt sig. Genom dessa förändringar skapar vi ett starkt balanserat nordiskt logistikbolag, vilket innebär stora möjligheter för medarbetarna, säger Håkan Ericsson. Nästa steg blir att införa en målorienterad leveranskultur inom hela koncernen. Det kanske är den viktigaste av alla förändringar. Vi som medarbetare måste leverera det vi säger att vi ska leverera. Det handlar om att arbeta mer teambaserat, att få tydligare mål och ha en tydligare inriktning. Vi ska uppmuntra goda prestationer och sätta in åtgärder när någon inte presterat som förväntat. Vad är fördelen med att arbeta mer målorienterat? Hela strategin handlar om att skapa ett framgångsrikt företag. Så den stora fördelen för den enskilde är att man kan skapa personliga möjligheter i ett bolag som är framgångsrikt och lönsamt. Hur ska du få med dig medarbetarna på alla förändringar som sker? Det är viktigt att vi skapar tydlighet kring varför vi gör det vi gör och vad vi vill uppnå och det är viktigt att vi diskuterar det. Därför rullar vi ut en medarbetardialog som tar utgångspunkt i den uppdaterade strategin och dess innebörd för verksamheten. Det innebär många möjligheter att vara del av ett starkt balanserat logistikbolag och det hoppas jag att medarbetarna också ser. CHRISTOFFER FAGER FAKTA: Ny organisation Från och med 31 mars 2014 är PostNord organiserat i en matrisorganisation med landsenheter (Sverige, Danmark, Norge och Finland). Två nya affärsområden, Mail & Communication och Logistics, ansvarar för tjänsteutvecklingen inom respektive område medan landsorganisationerna står för försäljning och produktion av tjänsterna. PostNord Strålfors kvarstår som en egen enhet men knyts närmare Mail & Communication. Dessutom har en ny koncernstrategisk enhet för tjänsteutveckling inom e-handel mildats, ecommerce. Resultat januari mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till (9 832) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 106 (330) MSEK. Periodens resultat uppgick till 100 (182) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -469 (425) MSEK.

4 4 Nyheter Kvalitetshöjning med Difoma Under våren har våra nya telefoner med larm och e-budbok (Difoma) implementerats i hela TAB. Helen Johansson, distributionschef i Karlstad, lovordar den nya tekniken. Användargraden är redan efter ett par månader 91 procent i Karlstads region, vilket är bäst i hela företaget. Helen Johansson, distributionschef i Karlstad berättar: Vi hade ett högt tempo och rulllade ut alla e-budböcker i regionen under våren 2014, säger hon och fortsätter: De distributörer jag pratat med skulle inte vilja gå tillbaka till pappersböckerna. Några buggar har vi stött på, men distributörerna känner att Tidningstjänst satsar på utrustning som är anpassad till dagens teknik, trots sjunkande upplagor. På så vis märks det att Tidningstjänst är ett företag i tiden. All återkoppling mellan distributör och nattförman säkras, då rapportering sker omgående på plats och eventuella störningar kan läggas in direkt i distributionssystemet Tabs så att kundservice kan ge rätt svar till abonnenter som ringer under dagen. Återrapporteringen gör att vi kan kontakta abonnenter vi inte hittar på grund av ej märkta postlådor. Vi får även en snabbare kommunikation mellan natt och dagpersonal. Stämmer inte tidningsantal kollar dagpersonal gentemot tidningarna att allt är korrekt, trasiga lampor i trappuppgångar kan undersökas och så vidare, säger Helen. Den nya tekniken får även en positiv miljöpåverkan. Vi har redan märkt av en markant nedgång i beställning av papper och plastfickor och vi kunde redan efter första veckan ta bort kollrundan som nattchefen tidigare gjort, säger Helen. Hur har larmappen fungerat? Larmappen har fungerat och vår nattförman Janne Sandgren gjorde några utryckningar första veckan. Vid ett tillfälle var det fel på telefonen, som utlöste larmet. Distributören blev förvånad när han dök upp. Distributören tyckte dock att det kändes otroligt tryggt, mitt i all förvåning, när nattförman kom. Hur har Difoma påverkat er kvalitet? Det underlättar för våra redan duktiga distributörer att bara se nattens titlar. Vår reklamationsstatistik är just nu väldigt bra, dels på grund av våra enormt duktiga distributörer, dels på grund av införandet av e-budboken som är ett bra verktyg, där vi säkrar återrapporterna mellan distributörer och nattförmän/ verksamhetsstöd. Det är första gången på flera år som vi klarat av kvalitén rulllande tio veckor i region Karlstad. Vår reklamationsstatistik är just nu väldigt bra, dels på grund av våra enormt duktiga distributörer, dels på grund av införandet av e-budboken. Difomautbildning i Karlstad. ULRIKA OHLSSON Tummen upp för distributörerna i Leksand Det sker en organisationsförändring i Leksand den 1 juli detta på grund av att distributörerna själva tog initiativ till förändringen. Efter att ha delat på ett distrikt under en längre tid på grund av sjukdom tog distributörerna själva tag i frågan med sin nattförman. De menade att det nog skulle gå att ta bort ett distrikt för de tyckte själva att de hade fått alldeles för mycket luft i distrikten i och med det ständigt minskande tidningsantalet. Distributörerna började också känna en oro för att få minskad tid och tyckte att det var bättre att fylla upp tiden med ett större område. Inom kort tid fick vi två vakanser i Leksand och Gunhild Lundin, förmannen i Leksand, tog en diskussion med mig och vi påbörjade arbetet. Vi började med att kvalitetssäkra Tabs i Leksand. Sedan fick vi hjälp av produktionsavdelningen att köra området i Routeplaner. Distributörerna har fått varit med i hela processen och haft diskussioner med Gunhild och mig. Resultatet blev att två distrikt kunde plockas bort, ett moped- och ett bildistrikt. Nio distrikt blir därmed sju! De flesta av distributörerna har nästan samma sysselsättningsgrad som innan organisationsförändringen, men vi har minskat både tid och kilometer. Tack till ett bra initiativtagande av personalen i Leksand, som nu belönas med trisslotter! ANNIKA NORDKVIST DC DALARNA OCH REGIONAL MILJÖSAMORDNARE Stående: Gun Fisk (vik), Lena Axelsson. Sittande: Sven Jakobsson, Gunhild Lundin och Jan Hoback (vik). Saknas på bilden: Jan-Erik Kajs, Alf Johansson, Lars Persson och Marcus Rova.

5 Nyheter NR 5 64, JUNI 2014 Miljöavvikelse, vad är det? I följande artikel ska vi försöka beskriva vad en miljöavvikelse kan vara, hur den hanteras på regionen och centralt på HK samt hur avvikelserna för miljöarbetet framåt. Moped tippade i Falun. Läs mer i artikeln nedan. En miljöavvikelse är när vår verksamhet genom olycka eller på annat sätt påverkar vår miljö eller omgivning på ett negativt sätt. Det kanske är en lastbil som får problem med en bakgavellift och läcker olja, en elmoped som välter eller en prenumerant som vaknar av postbilens backljud och klagar till kundservice eller direkt till distributören. Jag kommer beskriva två händelser och vad det har fått för aktiviteter. Den första händelsen är mopeden som tippade i Falun vars händelseförlopp beskrivs mer i detalj nedan. Händelsen togs upp på ett möte med regionens arbetsledare för att utvärdera om det behövdes fler åtgärder i form av information till personalen eller nattförmän men det konstaterades att alla inblandade agerat helt enligt regelboken. I och med det här lyfts frågan och tas upp på central nivå av den centrala miljösamordnaren samt miljöchefen på ett möte med alla regionala miljösamordnare. Händelsen samt agerandet gås igenom igen och man kontrollerar hur det fungerar på övriga regioner, om vi behöver uppdatera någon rutin i miljöhandboken eller någon lokal instruktion. I det här fallet behövdes det inte men ärendet tas ändå upp i övriga regioner för att alla arbetsledare ska få ett gott exempel på agerande. Till slut tas händelsen upp i en genomgång med TAB:s ledningsgrupp som har miljömöte vår och höst. Då går man igenom alla inrapporterade avvikelser samt vilka åtgärder som har vidtagits och tar beslut ifall det behövs ytterligare insatser. HANTERINGEN AV BULLER är ny för oss. Vi har förvisso alltid fått klagomål på att vi väsnas men det var först när vi skickade ledningsgrupp, regionchefer samt distributionschefer på utbildning som vi blev medvetna om att vi är tvungna att följa upp när vår verksamhet stör andra. Lagstiftningen säger att vi är skyldiga att följa upp och dokumentera den påverkan vi har på vår omgivning. Den har tydliga krav på vad som är buller. Att man blir väckt av postbilens backljud är obehagligt och jobbigt för den som drabbas men behöver i lagens ögon inte vara en verksamhet som åstadkommer tillräckligt med buller för att den måste upphöra. Däremot måste vi alltid sträva efter att ge våra kunder bästa möjliga service och bör undvika att väcka sovande så långt det bara är möjligt. Utbildningen ledde till en ny rutin i vår miljöhandbok samt en lokal instruktion, unik för varje region om hur klagomålet ska hanteras. Åtgärderna för att lösa ett bullerproblem är många och alltid olika. Det kan till exempel vara att man vänder bilen på någon annan plats, man tänker sig för när man går in i trappuppgången så att inte dörren slår igen för hårt eller, som det senaste vår centralt ansvariga för bilar letat upp ihop med Postnord för att minska vårt buller, den nya backlampan till postens Fiat som gör att vi slipper backljudet. Den kommer bli ett bra hjälpmedel för att minska vårt buller. Funktionen är enkel och priset är rimligt, den går dessutom att använda i alla Fiatbilar. I skrivande stund har vi fått in fem stycken rapporter om buller och det kommer troligtvis öka när det blir varmare ute. Ta kontakt med din chef om du vill veta hur din region hanterar buller. VI VÄDJAR DÄRFÖR till dig som distributör att tänka på dina sovande prenumeranter i sommar var lite försiktig och tänk på att det inte är så många vakna när du arbetar och om någon mot förmodan ändå skulle klaga, säg till din arbetsledare. När du själv eller någon annan i vår verksamhet gör något som påverkar miljön negativt ska det alltid rapporteras till närmsta chef eller arbetsledare så fort som möjligt. Anmälan syftar alltid till att vi som företag ska kunna minska vår påverkan på miljön nästa gång något händer och där det inte går, dokumentera vad vi ändå har gjort. SARA PERSSON CENTRAL MILJÖSAMORDNARE Lagstiftningen säger att vi är skyldiga att följa upp och dokumentera den påverkan vi har på vår omgivning. Så har vi hanterat två miljöavvikelser på region Falun Den första miljöavvikelsen var en elmoped som tippade i Leksand i september förra året. Distributören körde på en trottoarkant så att mopeden tippade omkull. Distributören klarade sig utan några personskador men batterisyra rann ut. Det första distributören gjorde var att kontakta sin förman som kom dit och tog beslutet att kontakta larmtjänst. En brandbil kom till platsen och sanerade. Området var tillfälligt avstängt under saneringen. Förmannen skrev en avvikelserapport och skickade in den till den regionala miljösamordnaren som sedan la in avvikelsen i Help. Den andra miljöavvikelsen var en lastbil som läckte diesel utanför kajen hos MittMedia. I det här fallet var det alltså inte vår bil eller vår lastkaj men det var vi som hanterade ärendet. Det var lite oklart i de instruktioner vi hade om det var vi som skulle ta hand om det eftersom det inte var vår egen bil, därför blev det åtgärdat lite senare på förmiddagen istället för direkt när det upptäcktes. Kontorspersonalen kontaktade den regionala miljösamordnaren som bad de ringa larmtjänst och då fick de berätta hur mycket de uppskattade spillet till. Då kunde de avgöra via telefon att det räckte att vi själva strödde på absorberingsmedel. Regionchefen skrev ner händelsen och den lades senare in i Help av miljösamordnaren. Nu har det upprättats en lokal instruktion som är tydlig och det har även ändrats i rutinen Nödlägesberedskap så det inte ska finnas några oklarheter kring vad som ska göras. ANNIKA NORDKVIST REGIONAL MILJÖSAMORDNARE Hur vi hanterar spill av kemikalier och olja Om vi upptäcker spill av kemikalier eller olja så ska vi snarast begränsa spridningen med hjälp av absorberingsmedel som finns tillgängligt vid varje lokal. Vid större läckage ska räddningstjänst kontaktas för sanering. Detta ska vi göra vid våra lokaler även om det inte är vi själva som har orsakat spillet.

6 6 Korsord VM-medaljer till tidningsdistributör Kari Mattila bärgade hem nya medaljer från VM i klassisk styrkelyft i Sydafrika. Kari har arbetat som distributör i Östersund i snart 29 år. Den nu 69-årige Östersundslyftaren ställde upp i klassen 60+ vid nyss avslutade vetaran-vm utan utrustning. Facit: silver i bänkpress, silver i marklyft, brons i knäböj och sammanlagt en silverpeng. Det i Kari Mattilas 19:e världsmästerskap. Jag är enormt nöjd och belåten med det här. Det var extra roligt eftersom jag blev fyra senast. Själva resultaten var inte fantastiska den här gången men väldigt roligt med medaljerna, säger Kari Mattila. Jobbigt är bara att vissa som man tävlar mot är nästan tio år yngre numera, säger Kari Mattila och skrattar. KÄLLA: LÄNSTIDNINGEN ÖSTERSUND Tabloiden önskar grattis till medarbetaren Kari Mattila, som medaljerna haglade över i VM i styrkelyft i Sydafrika! TAB KRYSSET Lös korsordet och ta chansen att vinna en trisslott. Förra numrets vinnare blev: Helena Nilsson, Umeå, Ingrid Rundqvist, Hjo, och Björn Grönvall, Bengtsfors. Grattis! Skicka in din lösning före den 31 augusti och märk kuvertet TAB-kryss. TIDNINGSTJÄNST AB BOX STOCKHOLM NAMN ADRESS POSTADRESS

7 7 Medarbetare Bo Dejke, Eva Nyström, Åke Abrahamsson samt Marianne Nilsson. Eva går i pension Eva gick i pension under maj månad efter 20 års anställning på TAB/SMD i Östersund. Eva har alltid varit vänlig, serviceinriktad och korrekt i relationen till prenumeranter och TAB:s medarbetare och därigenom blivit en uppskattad medarbetare som vi kommer att sakna. Eva kommer att sakna den personliga kontakten med TAB:s medarbetare men ser fram emot att få mer tid att göra vad hon själv vill, det vill säga resa, läsa, promenera och inte minst träffa barn och barnbarn. Vi tackar Eva för tiden på TAB/SMD och önskar henne lycka till. KENNETH LARSSON Mikael Eriksson, Stefan Borgström, Roger Lundgren och Chatarina Ekman. Jubilarer av alla de slag i Umeå Grattis önskar vi till: Mikael Eriksson, nattförman Sollefteå/Kramfors, som har fyllt 50 år, Stefan Borgström, distributionschef Ö-vik/Härnösand, som har fyllt 50 år och arbetat 25 år i TAB, Roger Lundgren, nattförman Härnösand, som har fyllt 60 år och arbetat 25 år i TAB, Chatarina Ekman, distributionschef Umeå, som har fyllt 50 år. Mikael Vejgården och Annika Nordkvist. Pension för glädjespridare i Sundsvall Efter en lång karriär med genom åren skiftande arbetsuppgifter går nu Per Lindström, Sundsvall i pension. Han började sin anställning på Sundsvalls Tidning 1967 med att adressera överlägg via ett plåtsystem. Så småningom började han på distribution/prenumeration kom Pressens Samdistribution in i bilden, distributörerna övergick i anställning i PS medans tjänstemännen blev kvar i Sundsvalls Tidning blev Per platschef och 2002/2003 blev det Distributionscentralen i Västernorrland som omfattade Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik. Umeå Per Lindström. ville också vara med i det här så det ombildades snabbt till Distributionscentralen omvandlades företaget till Svensk Morgondistribution, Per valde då att kliva av som platschef och övergick till att bli distributionsstöd, vilket han arbetat med fram till sin pensionering. De sista åren tog TAB över verksamheten. Per har trivts med jobbet genom åren och minns mest de gånger prenumeran- terna hört av sig och talat om att distributionen fungerat bra. Det har han uppskattat och det har varit drivkraften för honom. Per har genom åren glatt många vid fikabordet med sina anekdoter. Som person har han gjort sig omtyckt bland sina arbetskamrater genom att alltid vara glad, positiv och trevlig. Vi hoppas att han trots att han gått i pension kommer in någon gång ibland och livar upp våra fikastunder Förtjänstfullt i packsal DC Annika Nordkvist och RC Thomas Landstedt har uppmärksammat en jubilar i region Falun. Mikael Vejgården har uppnått den ärofyllda tiden av 25 år i TAB:s tjänst, Mikael arbetar i packsalen. Sedan har Annika och Annica Johansson, förman i Ludvika, uppmärksammat två pensionärer i Ludvika, Jack Abrahamsson och Kerstin Larsson, båda har valt att gå i pension nu till sommaren. Ett stort tack till er alla för ett förtjänstfullt jobb hos oss på TAB! GUN GRANLÖF DISTRIBUTIONSCHEF SUNDSVALL Christer Kärvemo och Sanna Bängs. Lars Harkman och Inga-Lill Gunnarsson. Stort tack i Hedemora 25 år i TAB En fin sommarkväll tackade Annika Nordkvist och förmannen Sanna Bängs av två pensionärer i Hedemora. Ett stort tack till Christer Kärvemo och Jan Ahrnesson för ett mycket förtjänstfullt jobb! I Malung har Lars Harkman, förman i Malung, uppmärksammat Inga-Lill Gunnarsson, som har uppnått 25 år i TAB och nu även gått i pension. Vi tackar Inga-Lill för ett mycket förtjänstfullt jobb! Ann Charlott Söderberg, Jonas Klack (VS/HR stöd) och Anders Olsson. Medarbetare firades Ann-Charlott Söderberg har varit med i 25 år som distributör och arbetar även i packsalen i Gävle. Samtidigt som Ann-Charlott firades fyllde Anders Olsson 50 år. Anders arbetar som jourdistributör och har arbetat på dom flesta distrikten.

8 8 Nyheter Nyttja Förmånspaketet i Tidningstjänst Sedan tidigare har alla tillsvidareanställda medarbetare i TAB tillgång till vår portal Förmånspaketet, något som nu även gäller medarbetare med längre visstidsanställning. Tabloiden förklarar Förmånpaketets fördelar. Sedan tidigare har alla tillsvidareanställda medarbetare i TAB tillgång till vår portal Förmånspaketet. Nu har även medarbetare med längre visstidsanställning fått tillgång till stora delar av Förmånspaketet. Det finns vissa skillnader som t ex att det inte går att beställa förmåner via löneavdrag. Så om du är visstidsanställd så får du skicka in kvitto för friskvård men du sköter ändå allt via Förmånspaketet. I Förmånspaketet hittar du information som rör din anställning, dina förmåner som fack och arbetsgivare förhandlat fram samt valfria förmåner. Det finns även ett personalkort som är laddat med Sveriges största utbud av personalrabatter. 52 procent av alla medarbetare som haft tillgång till Förmånspaketet har loggat in någon gång. Det vanligaste är att beställa arbetsskor men även friskvård är populärt. Har du tappat bort dina inloggningsuppgifter? Det är synd att missa de förmåner du har via din anställning i TAB, se information i faktarutan hur du beställer ny inloggning. PERSONALKORTET Personalkortet är ett personligt kort som ger dig tillgång till hundratals erbjudanden på välkända företags varor och tjänster. För att hitta vad som finns för erbjudanden loggar du in via och klickar på personalkortet, du kan söka antingen via ort eller via bransch för att sortera bland de aktuella erbjudandena. Det sker löpande uppdateringar av erbjudanden på personalkortet och vill du få koll på detta rekommenderas att prenumerera på personalkortets nyhetsbrev, du anmäler dig enkelt på sidan för personalkortet i Förmånspaketet. Nya leverantörer nu i vår är till exempel Apple, Footway och Black & Decker. NYHETER Nu finns Förmånspaketet som app som du kan ladda ner om du har en smartphone. Det blir då enklare att hitta till exempel aktuella rabatter i närområdet när du är ute och handlar. I början är endast personalkortet aktiverat i appen, övriga delar kommer efter hand. Ladda ned Flexpays app och få tillgång till Förmånspaketet direkt i mobilen. Personalkortets nyhetsbrev skickas numera ut en gång per månad för att du ska få information om de senaste erbjudandena. PÅ GÅNG I FÖRMÅNSPAKETET Ett övergripande arbete görs för att förenkla layouten. Den ska bli mer modern och det ska gå snabbare att komma till rätt ställe på sajten. Det är idag allt viktigare att man själv tar ansvar för sin ekonomi genom olika val och det kan ibland vara svårt att tyda vad som gäller för just dig i kollektivavtal och pensionsinformation. Vi kommer under sommaren och hösten att förbättra pensionssidorna så att de blir tydligare och även innehåller mer information och tips på vad man behöver tänka på gällande pension. FAKTA: Förmånspaketet så kommer du igång Så här kommer du igång: 1. Gå till logga in genom att fylla i ditt personnummer och det lösenord som du fick i välkomstbrevet 2. Första gången du loggar in kommer ett välkomstmeddelande, klicka på Fortsätt om du godkänner villkoren. 3. Du uppmanas nu att byta lösenord. 4. Gå igenom dina personliga uppgifter och kontrollera att de stämmer. Registrera gärna en privat e-postadress. 5. Du kommer nu till välkomstsidan i Förmånspaketet. Denna sida ser du varje gång du loggar in. Här finns nyheter och allmän information om dina förmåner på Tidningstjänst. 6. På sidan Mina förmåner kan du läsa mer om de löneförmåner Tidningstjänst erbjuder just dig. Vissa förmåner, till exempel motionskort, går att beställa direkt via portalen. Andra förmåner innehåller endast information om reglerna kring förmånen samt tillvägagångssättet för att kunna använda förmånen som till exempel Posten Fritid. Har du tappat bort ditt personalkort eller inloggningsuppgifterna? Gå in på och fyll i ditt personnummer, klicka sedan på rutan Glömt lösenord? så skickas nya uppgifter till dig per post om du inte redan fyllt i en e-postadress i portalen. Har du inte tillgång till internet? Du kan få hjälp och information via telefon till supporten som nås på Har du varit med om ett tillbud inom miljöområdet? Patrick Ezekiel, Skellefteå Ja, fem tidningsbuntar blev stulna i lördags och utspridda över ett större område. Jag städade bort dem. Per Ivarsgård, Falun/Borlänge - Nej, det har aldrig hänt. Men jag vet att jag måste anmäla det till min närmaste chef om det skulle hända. Jag har fått en gul bok men peppar, peppar jag har aldrig behöva använt den ännu. Rebecca Mårlind, Östersund Nej, inte vad jag kan minnas. Jag arbetar både i packsal och som bildistributör, och har inte varit med om någon sådan händelse. Roland Johansson, Umeå Jag hade ett oljetrågläckage för många år sedan, bärgare kom och hämtade bilen. På den tiden behövde man inte anmäla sådant. Idag hade jag ringt nattchefen och anmält. Fanny Wackerfeldt, Karlstad Jag har under min tid på TAB som tur är inte varit med om något miljötillbud.

bästa stunden Tillsammans ger vi läsaren den på dagen

bästa stunden Tillsammans ger vi läsaren den på dagen AD&D Foto: Ingemar Lindewall / Helena Karlsson / Namn Namnssson Tillsammans ger vi läsaren den bästa stunden på dagen Postadress: Box 1121, 111 81 Stockholm Besöksadress: Terminalvägen 14 K2, 171 73 SOLNA

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Jag hoppas du tar några minuter av din tid och svarar på medarbetarundersökningen.

Jag hoppas du tar några minuter av din tid och svarar på medarbetarundersökningen. PERSONALTIDNING FÖR T A B Jag hoppas du tar några minuter av din tid och svarar på medarbetarundersökningen. LEDARE, SIDAN 2 VK Medias VD och koncernchef Sture Bergman. Balansen mellan tryckt och digitalt

Läs mer

Nu kommer våren! Sandgren Linda

Nu kommer våren! Sandgren Linda Sandgren Linda Från: SOK [svenskaolympier@sok.se] Skickat: den 24 september 2015 10:42 Till: Sandgren Linda Ämne: Nytt från Svenska Olympier april 2015 Om du inte kan läsa detta mail, klicka här. Nu kommer

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Bilaga 1. Undersökning Hantverkare. Bild 1: Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv.

Bilaga 1. Undersökning Hantverkare. Bild 1: Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv. Bilaga Undersökning Hantverkare Bild : Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv. Inledning Syftet med undersökningen var att ta reda på vad de hantverkare som nu

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

Snabbguide Hemtelefon i mobilen

Snabbguide Hemtelefon i mobilen Snabbguide Hemtelefon i mobilen Helt nya möjligheter att ringa billigt! Com Hem Kundservice 0771-55 00 00 comhem.se Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat appen kan du börja ringa. Hemtelefon

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

TAB:s ledningsgrupp från vänster Hans-Ola Bodin, Stefan Åström, Thomas Steffensen och Leif Persson med tillskottet av nya tidningar framför sig.

TAB:s ledningsgrupp från vänster Hans-Ola Bodin, Stefan Åström, Thomas Steffensen och Leif Persson med tillskottet av nya tidningar framför sig. T A B Posttidning B Nr 58 Maj 2012 Bra resultat för TAB 2011 TAB:s ekonomiska resultat 2011 slutade på 7,3 Mkr efter skatt. Det är ett bättre resultat än året innan. Resultatet mäts dock inte endast i

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet

Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet Bilaga 6 Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet Personalen som deltog i projektet och därmed skulle omfattas av de nya arbetsrutinerna för testpersonerna, var det som arbetar

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

JOBBA SMART i din tidningsavdelning. Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig!

JOBBA SMART i din tidningsavdelning. Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig! JOBBA SMART i din tidningsavdelning Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig! 1 Att sälja tidningar är viktigt för din butik. Det är nämligen ett smart sätt att tjäna pengar. Tidsams återförsäljare

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Erik står i mål Lärarmaterial

Erik står i mål Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Boken handlar om Erik som är fotbollsmålvakt. Idag ska de spela match. Hans pappa är tränare och vill gärna att laget ska vinna. I bilen dit

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Anförande av PostNords verkställande direktör och koncernchef Håkan Ericsson vid årsstämma den 23 april 2014. Det talade ordet gäller

Anförande av PostNords verkställande direktör och koncernchef Håkan Ericsson vid årsstämma den 23 april 2014. Det talade ordet gäller Anförande av PostNords verkställande direktör och koncernchef Håkan Ericsson vid årsstämma den 23 april 2014 Det talade ordet gäller Sida 1/6 Herr Ordförande. Ärade stämmodeltagare. Jag har nu varit ungefär

Läs mer

Vår nya koncerntidning

Vår nya koncerntidning Steel! Vi vann SSABcupen SID 21 TIDNINGEN FÖR OSS I SSAB n NR 1 DECEMBER 2007 Vår nya koncerntidning n Möt dina 13 000 arbetskamrater från hela världen! 2007 utgör en milstolpe i SSABs historia. Förvärvet

Läs mer

Undvika återkoppling. Avsätta för lite tid för våra medarbetare och vårt team

Undvika återkoppling. Avsätta för lite tid för våra medarbetare och vårt team Du har säkert hört talas om att våra misstag är våra bästa läromästare, men handen på hjärtat, vore det inte ganska skönt att slippa några av dem? Nedan har vi samlat ett axplock av de vanligaste misstag

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1 6 personal&ledarskap #1 2012 Från chefskontroll till självkontroll Folksam lyckades på fyra månader med att få de sämst presterande i kundtjänsten att lyfta sig till toppsäljarnas nivå. För att nå dit

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Ingenjörsamfundet byter chef

Ingenjörsamfundet byter chef Ingenjörsamfundet byter chef Publicerad: 2013-04-10 11:34 Ingenjörsamfundet som står inför stora förändringar har rekryterat en ny verksamhetschef. Det är Stefan Johansson som har lång erfarenhet från

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas Vi skapar välfärd Målbild för medarbetarskap för malsborna Vi vet när vi gör ett bra jobb Vi omprövar och utvecklas å här vill vi ha det i M Visst är du en bra medarbetare! Men man kan alltid utvecklas,

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Förenkla tidarbetet och få tid över till annat

Förenkla tidarbetet och få tid över till annat Förenkla tidarbetet och få tid över till annat When time is important transpa AB 0524 48 00 10 marknad@transpa.se www.transpa.se Med transpa får du bättre koll samtidigt som du jobbar mindre transpa är

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 6 Fredag 24 februari 2012 NORRBOTTEN Operationer flyttas från Kalix Snart är det stopp för alla planerade operationer vid sjukhuset i Kalix. Operationerna kommer att flyttas till sjukhusen

Läs mer

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Q3 2017 I KORTHET Varumärkesförsäljningen minskar något -1%. Underkläder är produktgruppen som tappar medan sportkläder och skor växer kraftigt. Sportkläder växer med

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Jag vill rikta ett stort tack till er alla som bidrar till att vi håller god kvalitet och ger tidningsläsaren sin bästa stund på dagen.

Jag vill rikta ett stort tack till er alla som bidrar till att vi håller god kvalitet och ger tidningsläsaren sin bästa stund på dagen. PERSONALTIDNING FÖR T A B Jag vill rikta ett stort tack till er alla som bidrar till att vi håller god kvalitet och ger tidningsläsaren sin bästa stund på dagen. LEDARE, SIDAN 2 BILD: FREEPIK.COM Birgitta

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Dataintrång hos Dataföreningen. Annica Bergman Dataföreningen i Sverige Internetdagarna 21 oktober 2008

Dataintrång hos Dataföreningen. Annica Bergman Dataföreningen i Sverige Internetdagarna 21 oktober 2008 Dataintrång hos Dataföreningen Annica Bergman Dataföreningen i Sverige Internetdagarna 21 oktober 2008 Dataföreningen i Sverige Dataföreningens verksamhet omfattar drygt 26 000 medlemmar, fördelade på

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ)

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) Vanliga frågor och svar (FAQ) Har du frågor om om? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! Om du inte gör det - kontakta ditt barns lärare eller någon av kontaktpersonerna. Du hittar kontaktuppgifter

Läs mer

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998 PRESSRELEASE - BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april - 3 september 1998 Faktureringen ökade till 3 517 MSEK (3 225) Resultatet före skatt uppgick till 166 MSEK (171) Resultatet per aktie uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

Guide till SvD:s. digitala korsord

Guide till SvD:s. digitala korsord Guide till SvD:s digitala korsord Välkommen att prova SvD:s korsord digitalt. Du kan ha ett eller flera korsord i gång samtidigt och om ingen tävling pågår kan du även få ledtrådar och facit direkt på

Läs mer

2 oktober. Beskriv kort vad är en värdegrund är för att alla ska förstå. Goda exempel i regionen kopplat till hjärtefrågorna.

2 oktober. Beskriv kort vad är en värdegrund är för att alla ska förstå. Goda exempel i regionen kopplat till hjärtefrågorna. Ann-Charlotte Lundströmer Visions center i Luleå Sida 1 Närvarande: Gunilla Lidström, Marie Sandström, Katarina Holmqvist, Anne-Sofie Koivisto, Anders Aidanpää, Roger Östman, Eva Vinsa, Annica Berg-Flemström

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Frösundas fototävling.

Frösundas fototävling. > VD har ordet: Ett viktigt steg mot ett kundfokuserat Frösunda > Välkommen Mjölby! > Från personlig assistent till verksamhetschef Det här fotot av Maria Wahlgren är en av tre vinnare i Frösundas fototävling.

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

Sammanfattningsvis har vi alla utfört ett bra jobb gentemot våra tidningshus och deras abonnenter under våren.

Sammanfattningsvis har vi alla utfört ett bra jobb gentemot våra tidningshus och deras abonnenter under våren. PERSONALTIDNING FÖR T A B Sammanfattningsvis har vi alla utfört ett bra jobb gentemot våra tidningshus och deras abonnenter under våren. LEDARE, SIDAN 2 FOTO: CARINA KVIST Regionchef Peter Ehn. Miljörevision

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

W e b b k a t a l o g

W e b b k a t a l o g DESIGNERSTUDION W e b b k a t a l o g 2010 H ö s t & V i n t e r Vi skrädda rs yr anpassade H e l h e t s l ö s n i n g a r U t b i l d n i n g a r S t r a t e g i e r Vi erbj uder I n t e r n & e x t

Läs mer

Övningsuppgift 1: Sätt rubriken

Övningsuppgift 1: Sätt rubriken Övningsuppgift 1: Sätt rubriken Läs nedanstående artiklar och sätt en lämplig rubrik till dem utifrån de olika förutsättningarna: Artikel 1 Ditt syfte är att få så många unga som möjligt att läsa artikeln:

Läs mer

Modernt kassasystem för alla! EasyCashier är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda.

Modernt kassasystem för alla! EasyCashier är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda. Modernt kassasystem för alla! är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda. www.easycashier.se Funktioner i är ett mångsidigt kassasystem som används i en mängd olika branscher.

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 12_PI_Lönsam_lön 4.doc 2008-06-13

Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 12_PI_Lönsam_lön 4.doc 2008-06-13 Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 Lönsam lönesättning Lönen är en av de viktigaste delarna i relationen mellan arbetsgivaren och medarbetaren. I stort sett alla medarbetare vill ha mer lön och många

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Gunnel 59 år är uppväxt i Fromheden och bor nu i hus i Norsjö. Hon är utbildad undersköterska

Läs mer

Bilaga 5. Sekundärutbildningsplanering v 2

Bilaga 5. Sekundärutbildningsplanering v 2 Bilaga 5. Sekundärutbildningsplanering v 2 Sekundärutbildningsplanen är ett viktigt dokument, som styr den viktiga slutanvändarutbildningen i varje kommun. De har varit obligatoriskt att lämna in en sådan

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt.

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt. EFG KUNDSERVICE Together we make it matter EFG Kundservice - gör det enklare att vara kund. EFG lanserar en helt ny kundservice och logistikmodell för snabbare, tydligare och bättre kommunikation. Det

Läs mer

Fördelarna med att driva eget företagarna berättar 2015-04-27 Senast uppdaterad 2015-04-27

Fördelarna med att driva eget företagarna berättar 2015-04-27 Senast uppdaterad 2015-04-27 Fördelarna med att driva eget företagarna berättar 2015-04-27 Senast uppdaterad 2015-04-27 Att driva företag är som ett virus, det går inte att sluta. Du har friheten att styra över din egen tid. Det arbete

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Elbilsförarenkät. Östersund - årets elbilsstad

Elbilsförarenkät. Östersund - årets elbilsstad Elbilsförarenkät Östersund - årets elbilsstad Bakgrundsinformation Elektronisk enkät Mätperiod 110628-111007 Svarsfrekvens: 79,8% (83/104) Könsfördelning: 71,1% män, 28,9%kvinnor Åldersfördelning: 20-30:

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer