Grundad 1/ Grundad 28/ ann

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann"

Transkript

1 VERKSAMHETSHANDBOKANDBOK Grundad 1/ ꔷ Verksamhetshandboken är en beskrivning av hur vi vill att vår förening skall fungera. Den tar upp de vanligaste frågorna som nya och gamla ledare kan ha ꔷ ꔷ Den är också grunden till föreningens utveckling och ett arbetsredskap för Dig som ledare, med syftet att skapa tydlighet och trygghet ꔷ GrebbestadsIdrottsförening Grundad 28/ ann

2 ꔷ Inledning ꔷ 1. Avsikten är att Verksamhetshandboken skall hållas levande. Ser Du något som behöver omarbetas eller om det finns delar som saknas, kontakta styrelsen. Förutom att du som ledare skall ha ett ex av Verksamhetshandboken så skall den även finnas tillgänglig på kontoret, Siljevi. Vid kopiering av blanketter se till att lägga tillbaka orginalet igen. Vissa delar finns även tillgängliga på föreningens hemsida

3 1.1,1 ꔷ Innehållsförteckning ꔷ 1 Inledning 1.1 Innehållsförteckning 2 Verksamhetsprofil 2.1 Röda Trådar 2.2 Policy Barn och Ungdom 3 Organisation 3.1 Organisationsbeskrivning 3.2 Ansvarsområden/Telefon-och maillista 3.3 Informationsvägar 3.4 Årliga arrangemang 4 Regler och Riktlinjer 4.1 Medlems- och träningsavgift 4.2 Registrering och Licensiering 4.3 GIF-Kiosken & GIF-Mobilen 4.4 Profil och träningskläder 4.5 Laget.se 4.6 Domararvoden 4.7 Närvarokort 5 Utbildning 5.1 Ledarutbildning Spelarutbildning - Föräldrautbildning

4 6 Ledarsidor 1.1,2 6.1 GIF:s Tränarguide 6.2 Ledarrollen - Hjälpredan 6.3 Övningar 6.4 Cuper 6.5 Aktiviteter 6.6 Lagansvariga 6.7 Utrustning och material 6.8 Föräldrar 6.9 FOGIS 7 Blanketter Närvarokort Domarkvittens Licensiering Registrering

5 ꔷ Verksamhetsprofil ꔷ 2.

6 GIF:s röda trådar. Att idrotta i och mot GIF skall kännas utvecklande, tryggt, roligt och inspirerande för alla aktiva, ledare, föräldrar, funktionärer och publik. På och vid sidan av idrottsplanen respekterar vi varandra spelare i egna och andra lag, domare och övriga funktionärer, egna och andra ledare och publik. Som idrottsmän och publik hejar vi på varandra och buar inte på motståndare eller funktionärer. Vi tänker på vad vi gör och säger och använder ett vårdat språk. Fotboll är ett lagspel där publik, aktiva och ledare stöttar och stödjer varandra. Som idrottsmän tar vi med våra sportsliga regler och vårt goda sätt att vara även utanför planen i omklädningsrum, på läktare, i skolan, hemma och på andra platser. Som ledare i Grebbestads IF skall vi agera som goda förebilder och vara med och sätta ramarna för vad vi får och inte får göra och hur vi bör och inte bör agera. Som aktiva och ledare är vi varsamma med föreningens lokaler och idrottsmaterial och håller i ordning så att nästa lag inte behöver städa upp efter oss eller så att våra vaktmästare får onödigt extraarbete. Droger och alkohol. Idrott och alkohol och andra droger hör inte ihop! Som ett led i den idrottsliga och sociala fostran som GIF är en del av skall vi stödja en sund och socialt accepterad inställning till alkohol och droger. Föreningsledarna har ett särskilt ansvar för att vid ungdomsaktiviteter säkerställa att inget som helst bruk av tobak, alkohol eller andra droger förekommer eller accepteras. Ledare skall informera och vägleda ungdomar i vår förening om de negativa effekter som bruk av tobak, alkohol och andra droger har ur sociala, ekonomiska och fysiska synvinklar. Vi har ett ansvar för våra ungdomars välbefinnande och märker vi att någon börjat använda droger skall vi aktivt stödja och hjälpa denne och kontakta föräldrarna. Alla aktiva, ledare, funktionärer och medlemmar ställer upp på de förhållningsregler vi har tagit upp i GIF:s röda trådar. Vi ser allvarligt på om man inte lever upp till GIF:s röda trådar. Det innebär att om man bryter mot det alla ställer upp på så kan man riskera muntlig eller skriftlig varning eller i värsta fall uteslutning från GIF:s aktiviteter och från våra idrottsanläggningar. GIF:s röda trådar skall vara kända av alla ledare och aktiva i föreningen och dessutom spridas till föräldrar och samarbetspartners så att de känner till dem. Beslutad av GIF s styrelse

7 Grebbestads IF Policy Barn och ungdomsfotboll Grebbestads IF erbjuder fotbollsverksamhet för att alla barn och ungdomar ska ha möjlighet till en rolig, utvecklande, aktiv fritid samt för att främja hälsa och social utveckling. Målet är också att så många som möjligt ska vilja hålla på med fotboll så länge som möjligt. Barn och ungdomars fotbollsspel bygger på att de ska ha roligt med sin idrott och att de ska idrotta på sina egna villkor. Barn- och ungdomsfotbollen ska Ta hänsyn till individens behov och ge möjlighet till utveckling i den takt som passar var och ens fysiska, psykiska och sociala förutsättningar. Skapa en positiv och sund miljö där alla får lära sig fotboll och utveckla ett livslångt intresse. Ge ungdomar med ambition möjlighet att göra en målmedveten fotbollssatsning under socialt trygga former där övergången från barn- till ungdomsfotboll sker successivt. Se matchen som ett inlärningstillfälle och motverka toppning och utslagning. Lära barn och ungdomar ett etiskt och moraliskt förhållningssätt samt fostra till rent spel. Erbjuda en allsidig fotbollsträning. Alla barn och ungdomar är välkomna till Grebbestads IF. Tillsammans (tränare, domare, föräldrar) måste vi ta ansvar för att alla som söker sig till fotbollen känner sig hemma här, både socialt och idrottsligt. Ledare och tränare har ansvar för att leda sin grupp på ett positivt sätt där individen står i fokus. Allt ledarskap i barn- och ungdomsfotbollen är ideellt oavlönat.

8 Det är viktigt att du som spelare tänker på: Att det ska vara roligt och utvecklande att spela fotboll Att ta hänsyn och uppträda juste mot andra samt passa tider Att du planerar din tid för både skolarbete och fotboll Att du äter riktigt med bra kost och rätt mängd sömn Att du själv bestämmer hur duktig du vill bli Att lyssna och inte ställa upp för höga förväntningar på dig själv och andra Att du representerar Grebbestads IF Det är viktigt att du som ledare tänker på: Att gemensamt med andra ledare ta ansvar för att alla spelare som söker sig till fotbollen känner sig hemma här både socialt och idrottsligt Att ge beröm istället för att vara felsökare. Beröm ger barn och ungdomar självförtroende, kritik bryter ner. Att lyssna och inte ställa upp för höga förväntningar på dig själv och andra Att vara positiv och uppmuntrande det skapar glädje och ökar inlärningen Att ägna tid åt alla spelare, men inte glömma individen Att respektera dina spelares målsättning till fotbollen Att du verkar för rent spel både på och utanför planen Att du inte låter sjuk eller skadad spelare delta i träning eller match Att du representerar Grebbestads IF I Grebbestads IF försöker vi skapa lagom stora träningsgrupper, detta sker ofta genom att två eller någon gång tre årgångar tränar tillsammans. Vi anser också att barn och ungdomar lär av varandra genom att de äldre kan vara förebilder för dom yngre. För att detta skall bli bra, så rekommenderas man att växla träningsgrupperna så att man är äldst ena året och yngst andra. Barn och ungdomar som har ambition och kunskapsmässigt ligger långt fram i sin träningsgrupp kan ges möjligheter att träna med äldre träningsgrupper. Detta sker efter samråd med ledarna för respektive grupper

9 ꔷ Organisationꔷ 3.

10 ꔷ Organisationsbeskrivning ꔷ 3.1 Årsmötet Styrelsen Ungdoms- och försäljningssektionen Seniorsektion Bordtennissektion Huvudstyrelsen Består av 9 personer ordförande, vice ordförande, kassör, 4 ledamöter varav en representant för seniorsektionen och en för ungdoms- och försäljningssektionen samt en ersättare. Ungdoms- och försäljningssektionen Består av 7 personer varav en ordförande. Seniorsektionen Består av 4 personer varav en ordförande. Bordtennissektionen Består av 1 kontaktperson. Utöver dessa även 1 revisor och en revisorsersättare.

11 ꔷ Ansvarsområden ꔷ 3.2 Ordförande Huvudstyrelsen Anders Eklund Mobil Mail Ordförande Ungdoms- och Försäljningssektionen Katrin Törnqvist Mobil Mail Ordförande Seniorsektionen Peter Lillen Svensson Mobil Mail Siljevi Telefonnr Mail

12 ꔷ Informationsvägar ꔷ 3.3 På Grebbestads IF:s hemsida hittar Du information om vad som händer i föreningen. Webbsidan drivs av intresserade medlemmar och utan ersättning. Om du saknar något på vår webbplats och har något att bidra med är du välkommen att hjälpa till! Info om A-laget och övriga lag hittar Du på hemsidan. Söker Du något av ungdomslagen så länkas du vidare till gruppens hemsida på Laget.se. Är det så att det inte finns någon länk till den grupp du söker så kolla i Verksamhetshandboken, där finner Du tel.nr. och mail till de olika sektionerna och åldersgrupperna i föreningen. är föreningens officiella adress. Information finns också på föreningens anslagstavla vid entrén till Siljevi, men främst under utesäsongen.

13 ꔷ Årliga Arrangemang ꔷ 3.4 Sparbanksloppet Skyltpromenaden Fotbollsskolan Sommarcupen

14 SPARBANKSLOPPET Carnevalsdagen! Start mellan kl Alltid 12-årslaget som arrangerar. Ansvarig får kolla med någon på Sparbanken Tanum. Banken tar fram vinster till loppet. Orginalet till diplomen och färgat papper ligger i garderoben på Siljevi. Kolla med dom som hade loppet året innan hur många som deltog och kopiera upp därefter. Inför Carnevalsdagen ska man ha kopierat upp diplom och hämtat nummerlappar, målskynke och priser från Sparbanken. Någon vuxen får stå utanför banken på Carnevalsdagen och ta emot anmälningar mellan kl (dessa tider kan ändras). Man måste ta reda på åldern eftersom dom delas in i två grupper: år och upp till 9 år. Pojkar och flickor tävlar i samma grupp men tävlar om olika priser. När man fått in alla anmälningar får någon gå till ICA-Ekan och ta ut MER i små tetra-pack som alla barn får som deltager. Ungdomssektionen har ett konto på ICA-Ekan. Spara kvittot. Till starten som är vid Hedströms behövs det två vuxna. Barnen startar i två grupper. Anmälningslistan lånar konferanciern men den behövs sedan till prisutdelningen år startar först, fem minuter senare den lilla gruppen. I målet ska två vuxna hålla målskynket vid Sparbanken. Sedan måste man ha ca 6-8 vuxna som ska kolla vilka 3 första pojkar respektive flickor i varje grupp. Dessa får välja priser. Om man har fått fler priser får dessa lottas ut. Efter loppet ska alla nummerlappar samlas in. MER-drickor och diplom ska delas ut till ALLA barn som sprungit. Sedan håller man prisutdelning direkt på plats. Veckan efter Carnevalsdagen ska målskynke och nummerlappar lämnas tillbaka till Sparbanken. Nummerlapparna ska vara sorterade.

15 ꔷ SKYLTPROMENADEN ꔷ MANUAL Kontakta någon i Samhällsföreningen och kolla vem som tar in priserna. Hämta in dom och en sammanställning på vilka affärer som är med. Få någon runt laget att göra ca 20 frågor, svåra, enkla, barnfrågor, blandat. Ha en utslagsfråga t ex Gissa Antal Makaroner i Burken. När du fått in frågorna så numrerar du dom. Ev får man lägga till några rader beroende på hur många frågor det är. Gör sen en lista på turordningen, i vilken ordning promenaden skall gå. Fråga 1 är på Hedströms, sedan de affärer som är där borta. Håll sedan till vänster när man börjar med frågorna i samhället. Vänd efter Kap Horn och gå på den sidan tillbaka. Skriv på varje fråga vart nästa fråga är. Köp st blyertspennor och sälj för 5 kr/st Promenadkorten finns på Siljevi. Priserna: Sortera priserna efter värde. Gör sedan en prislista där man rangordnar priserna efter värde. Rätta svaren: Skriv en lapp med dom rätta svaren som man kan visa upp vid prisutdelningen. Gör 2-4 rätta svar mallar. Promenaden: Promenaden kostar 30 kr för både barn och vuxna. Det är samma frågor för alla. Tala alltid om var första frågan finns. Startar man sent så tala om när man måste lämna in senast. Rättning: Efter man rättat, sortera svarskorten direkt på antal rätt. Dom som är med bland vinnarna rättar man en gång till för att dubbelkolla. Tänk på att när man rättar är det alltid någon som försöker titta på svarsmallen innan dom lämnar in. Det kan vara bra att räkna hur många svarskort man fått in så man vet om alla kommit tillbaks. Prisutdelningen: Prisutdelningen förättar vi tillsammans med årets prins. Kontakta honom. Under prisutdelningen som sker direkt efter promenaden måste man hålla reda på vem som inte har hämtat ut sina priser. Märk upp dom direkt. Gör en sammanställning på de som vunnit priser och skriv antal rätt och sätt upp tillsammans med de rätta svaren på Konsum och Ica. De vinster som ej är uthämtade märk upp det på sammanställningen och hänvisa till Infocenter där de kan hämta sina priser. Ta med växelkassa.

16 ꔷ FOTBOLLSSKOLAN ꔷ Grebbestads IF har under många år haft Fotbollsskola på Siljevi. Våra A-lagskillar har ställt upp som ledare och andra ideella krafter har varit föräldrar, aktiva medlemmar och övriga ledare i föreningen.

17 ꔷ SOMMARCUPEN ꔷ Detta är en Cup för 11-årslaget. Det bör vara 8 lag. Ledaren för 11-årslaget kontaktar och bjuder in gästande lag. Alla ledare och styrelsemedlemmar hjälper till med arrangemanget runt Cupen.

18 ꔷ Regler och Riktlinjer ꔷ 4.

19 ꔷ Medlems- och träningsavgift ꔷ 4.1 Medlemsavift Familjemedlemsavgift (3st eller fler) Aktivitetsavgift 7-16 år Aktivitetsavgift 17 år och uppåt 150 kr 400 kr 300 kr 500 kr Deltar du i någon verksamhet betalar du både medlemsavgift och aktivitetsavgift. Senast 31/3. Föräldrar, fru, sambo, anhöriga mm bli medlem och stöd GIF. Tack på förhand!! Bankgiro Grebbestads Grundad 28/ Idrottsförening

20 ꔷ Registrering och Licensiering ꔷ 4.2 Registrering av fotbollsspelare och/eller futsalspelare år, delas ut till de barn som fyller 12. Ledarna delar ut lapparna i januari, samlar sedan in dom och lämnar till Ulrika Mattsson. Lapparna finns i Verksamhetshandboken. Licens för fotbollsspelare delas ut till de ungdomar som fyller 15 år. Ledarna delar ut lapparna i januari, samlar sedan in dom och lämnar till Ulrika Mattsson. Lapparna finns i Verksamhetshandboken.

21 ꔷ GIF-KIOSKEN ꔷ 4.3,1 Vår strävan är att kiosken skall vara öppen på alla ungdoms- och seniormatcher. Kassa och kiosknyckel hämtas och lämnas hos någon av våra kioskansvariga. Meddela kioskansvariga om något behövs köpas in inför match/sammandrag. Kiosken öppnas ca 1 timma innan 2:alagsmatch/Ungdomsmatch/Sammandrag. Kiosken öppnas ca 1,5 timma innan A-lagsmatch. Kolla vad som finns i frysen. Sätt på kaffe och korvvatten. Sätt upp flaggor och GB-glassgubben. Glöm ej ta in efter stängning. Bollkallar bjuds på korv med bröd och festis. Töm soptunnorna ute/inne i kiosken och lägg i/vid soptunnorna vid entren. För A-lags/2:a lagsmatcher finns det ett kioskschema där alla föräldrar får hjälpa till. För ungdomsmatcher/sammandrag hjälper föräldrar till där deras egna barn spelar. På dessa matcher ansvarar ledare för kassan och nyckeln. Kioskansvariga Katarina Henriksson Frida Hedström Mobil Mobil Tel Tel Grebbestads Grebbestads Grundad 28/ Idrottsförening Idrottsförening Grundad 28/ ann

22 ꔷ GIF-MOBILEN ꔷ 4.3,2 POLICY UNDER UPPBYGGNAD Kioskansvariga Katarina Henriksson Frida Hedström Mobil Mobil Tel Tel Grebbestads Grebbestads Grundad 28/ Idrottsförening Idrottsförening Grundad 28/ ann

23 Nu kan du köpa dina träningskläder av GIF kommer att presenteras på hemsidan under våren 2014 Adidas sockar Adisock 12 röda finns i stl. 31/33-46/48 99:- Adidas Parma shorts svarta (Senior) finns i stl. XXS,XS,S,M,L,XL,XXL (finns att prova på sportshopen) 159:- inkl. GIF emblem Swedemount Fjällbacka Tee röd senior(lager 1) finns i stl. S,M,L,XL,XXL,XXXL (finns att prova på sportshopen) 129:- inkl. GIF emblem Adidas core 11 training Jsy röd Senior (lager 1) finns i stl.xxs,xs,s,m,l,xl,xxl,xxxl,xxxxl 189:- inkl. GIF emblem Adidas core 11 training Jsy röd Junior (lager 1) finns i stl. 116cl,128cl,140cl,152cl,164cl,176cl, 159:- inkl. GIF emblem X-trail Multi pants svarta senior(lager 2) finns i stl.s,m,l,xl,xxl (finns att prova på sportshopen) 249:- inkl. GIF emblem Swedemount Multi Pants svarta Junior(lager 2) finns i stl (finns att prova på sportshopen) 199:- inkl. GIF emblem Adidas Windbreaker röd Senior(vind och vattenavstötande) XXS,XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL,XXXXL 299:- inkl. GIF emblem Adidas Windbreaker röd Junior (vind och vattenavstötande) finns i stl. 116cl,128cl,140cl,152cl,164cl,176cl, 249:- inkl. GIF emblem Adidas Sereno 14 Pes Suit Senior röd/svart/vit (Overall) finns i stl. XXS,XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL,XXXXL 499:- inkl. GIF emblem Adidas Sereno 14 Pes Suit Junior (Overall) finns i stl. 116cl,128cl,140cl,152cl,164cl,176cl, 459:- inkl. GIF emblem Adidas Teo Team Bag S väska röd/svart 299:- inkl. GIF emblem Adidas Tiro Backpack ryggsäck röd/svart 229:- inkl. GIF emblem GIF sock ties 100:- /set ( 2st vrist & 2 st knä) Samtliga Adidas produkter finns att se på På samtliga produkter med GIF emblem kan du välja att även trycka dina initialer för 30:- vilket gör din produkt personlig och minskar risken att tappa bort dom. Skicka in din beställning till:

24 ꔷ Laget.se ꔷ 4.5 Publicering på Laget.se Grebbestads olika träningsgrupper använder Laget.se på Internet, för att sprida nyheter och information inom respektive träningsgrupp. Det går att prenumerera på förändringar på denna sida, då får man ett mail när exempelvis en nyhet har lagts till. Dessutom kan man genom denna sida bekräfta att man tagit del av information, vilket underlättar för ledarna. Du hittar Din sida genom att gå till klicka på Övriga lag och välj Din träningsgrupp. Denna sida kan innehålla: information om / från föreningen information till gruppens medlemmar match- och träningstider bild- och filmarkiv match- och serie uppföljning matchreferat dokument Hör av er till någon av oss ledare om ni inte vill att ert barns bild eller namn publiceras på lagets hemsida.

25 ꔷ Domararvoden ꔷ 4.6 Grebbestads Idrottsförening Grundad 28/ ann Domararvode 5/7-manna Sammandrag 7-manna Seriematcher 9/11-manna P kr för 2 tim 200 kr 250 kr Pengarna tas ur kassan/växelkassan. Ett kvitto till domaren och ett lägger du i kassan/växelkassan.

26 ꔷ Närvarokort ꔷ 4.7 Närvarokortet är underlaget för det statliga och kommunala aktivitetsstödet som föreningen söker två gånger om året. Detta är en av föreningens absolut största intäktsposter. Första perioden avser 1 januari 30 juni, andra perioden avser 1 juli 31 dec, redovisning till föreningen senast 15 dagar efter respektive periods avslut. Det är viktigt att Du fyller i den på rätt sätt, då sparas mycket arbete inför summeringen. Var noga med att föra upp varje sammankomst som gruppen har träning, match, cup, bollkallar, taktiksnack, studiecirkel, avslutning, you name it.

27 ꔷ Utbildning ꔷ 5.

28 ꔷ Ledare Spelare Förälder ꔷ 5.1 Utbildning sker i samarbete med Bohusläns Fotbollförbund och SISU Idrottsutbildarna. Basnivån är uppbyggd enligt följande ; Avsparkskurs - 1 dag Bas 1-4 x 1 dag (ledarskap, spelförståelse, teknik, målvaktsspel och träningslära) Bas 2-4 x 2 dagar (ledarskap, spelförståelse, teknik, målvaktsspel och träningslära) Samtliga tränarkurser inom Basnivån arrangeras av Bohusläns FF. Vi rekommenderar att minst en ledare i varje åldersgrupp har denna utbildning. Grebbestads IF bygger sin verksamhet på att ha ett bra och nära samarbete med föräldrar till de aktiva. Vi försöker hålla informationen från föreningen aktuell men är det något Du undrar över eller saknar så är Du mer än välkommen att kontakta någon av ledarna eller någon i styrelsen.

29 ꔷ Ledarsidor ꔷ 6.

30 ꔷ GIF:s Tränarguide ꔷ 6.1 Kontakt: Henrik Edvardsson och Fredrik Danielson

31 GIF:s tränarguide. Hej och välkommen som ledare i Grebbestads IF! Vi vill att du noga läser igenom GIF:s röda trådar och ställer upp på vårt förhållningssätt! I GIF strävar vi efter att alla spelarna skall känna sig trygga med bollen och vara en god lagkamrat. Därför vill vi att träningarna bedrivs på ett sätt, som gör att alla spelarna har så mycket bollkontakt som möjligt. Vi försöker undvika spel på stor plan, där spelare som är sent utvecklade oftast blir bolltittare. Tänk på att minimera antalet väntande spelare i övningarna. Du utbildar våra spelare i fairplay, och som vuxen föregår du med gott exempel både på träningar och under match. Vi vill att det ska vara roligt att spela fotboll i GIF, därför använder vi oss av metoden Guided discovery som ökar spelarnas inlärningsförmåga och gör dem mera delaktiga under träningarna. Det är viktigt att du engagerar föräldrarna. Du kommer att behöva hjälp med körning till bortamatcher, ta hand om kiosken vid hemmamatcher med mera. En aktiv förälder gör oftast att barnen fortsätter med fotbollen längre, vilket vi strävar efter i Grebbestads IF. Så många barn så länge som möjligt! Fairplay: På och vid sidan av planen respekterar vi varandra. Det är du som ledare som måste sätta gränser. Du accepterar inte svordomar, ojuste spel, klagomål på domaren, filmningar eller överdrivet hårt spel. Vi ber om ursäkt om vi råkat skada någon, både på träning och under match. High five är ett bra sätt att få inblandade spelare att gå vidare. Fotboll är en fysisk sport där det kan uppstå konflikter. Därför vill vi att du som ledare är lyhörd och löser problemet direkt när det händer. Guided discovery: Metoden går kortfattat ut på att under match-liknande situationer bryta när någon eller några gjort någonting bra. Sedan låta spelarna själva berätta vad dom gjorde. Eller kanske vad dom kunde gjort annorlunda i situationen. Det bästa lärandet sker när spelaren inte blir informerad eller anvisad hur utförandet ska gå till, men däremot får stöd och hjälp genom att du guidar i önskad riktning. Du använder dig av frågetekniker: Vad? Var? När? Vem? Vilken? Du jobbar med positiv förstärkning där spelaren får växa och bli mer delaktig i träningen. GIF:s tränarguide är baserad på Svenska fotbollsförbundets spelarutbildnings plan. Där hittar du fördjupad information om olika detaljer i tränarguiden.

32 GIF:s tränarguide 6-9 år Träna på: Att använda båda fötterna mottagning/första tillslag (flytta bollen med tanke till nästa moment) Spelförståelse ( lyft blicken se spelet) Ha bollen nära kroppen när spelaren driver boll (tillslag på boll vid varje steg) Att alla är försvarsspelare när motståndaren har bollen Att alla deltar i anfallet när vi har bollen Igångsättning (målvakten rullar ut bollen till närmsta rättvända spelare) Fair play (High five) Tänk på: Att fotboll är en fysisk sport där det uppstår konflikter, vi vill att du som ledare/tränare är lyhörd. Oftast är det små händelser under träningens gång som gör att några börjar bråka. Vi vill att konflikten reds ut direkt när den händer. Att i åldern 6-7 år tränar och leker vi med bollen i första hand Undvik köbildningar vid övningar (oftast där konflikter startar) Att barnen skall ha så många bollkontakter som möjligt (nivåanpassa ibland) Att resultaten i matcher, inte är viktigt! Att vi strävar efter att spelarna skall bli trygga med bollen Att alla spelar ungefär lika mycket under matcherna Att spelarna får prova olika positioner laget Att det är du som tränare/ledare som utbildar spelarna ( barnen skall inte kritisera varandra) Guided discovery (anpassa övningarna så att det är lätt att instruera) Vi tränar 1 gång / vecka Att du inte låter sjuk eller skadad spelare delta i träning eller match Att beröm ger spelaren självförtroende, kritik bryter ner! Att engagera föräldrarna Ha roligt! Vi rekommenderar att gå svenska fotbollsförbundets utbildning AVSPARK

33 GIF:s tränarguide år Träna på : Spelbarhet ( sök upp öppna ytor och öppna en passningslinje för bollhållaren för att skapa spelbarhet) Rättvänd ( sträva alltid efter att bli rättvänd ) Mottagning/första tillslag (flytta bollen med tanke till nästa moment. Gör en kontrollerad mottagning med första tillslaget bort från press till öppen yta) Passningar och noggrannhet (passa bollen på marken så ofta som möjligt) Speluppfattning ( lyft blicken ha koll på var med och motspelare befinner sig) Att använda hela planens bredd Driv framåt (driv bollen framåt om det finns yta) Avslut ( var beslutsam använd båda fötterna och skjut med precision) Att använda båda fötterna Igångsättning (lugn igångsättning med utkast) Tänk på : Att variera övningarna Att ha ett syfte med träningen ( tänk igenom vad du vill träna) Fair play ( high five) Träna match likt Guided discovery ( anpassa övningarna så att det är lätt att instruera) Alla spelar ungefär lika mycket under matcherna Träning 1-2 gånger / vecka Att spelarna får prova olika positioner i laget Att resultaten i matcherna inte är viktigt Att det viktigaste är att alla har roligt och spelarna är trygga med bollen Att du och spelarna representerar Grebbestads if Att spelarnas brister i match förbättras på träningarna inte under matchens gång Att prata gott om föreningen och våra seniorlag Engagera föräldrar Ha roligt! Vi rekommenderar svenska fotbollsförbundets tränarutbildning BAS 1

34 GIF:s tränarguide år Träna på : Skapa målchans och avsluta ( Spelarna skall kunna utmana, dribbla, väggspel och överlapp) Snabba omställningar ( Snabba omställningar mellan anfall och försvar) Press på bollhållaren (Spelaren pressar motståndarnas bollhållare för att ta tillbaka bollen och förhindra motståndarnas djupledsspel) Kollektiva försvarsmetoder och korta avstånd (Laget arbetar tillsammans med korta avstånd mellan lagdelarna) Speluppfattning (orientera dig- lyft blicken och se spelet) Bollen i rörelse (Håll bollen i rörelse. Sträva efter flyt i passningsspelet, bolltempo bygger på att spelarna har bra speluppfattning) Pressa med närmsta spelare (närmsta försvarsspelare pressar bollhållaren,övriga spelare täcker ytor eller markerar) Att prata i spelet (prata och styr varandra i spelet) Att agera understödsspelare ( även för att bli spelvändare ) Lättare fysträning Match lik träning Båda fötterna 1 mot 1 och 2 mot 2 (instruera både anfallsteknik och försvarsteknik) Teknik i fart ( behärska finter,mottagningar och riktningsförändringar i fart) Tänk på : Att du skall slussa in spelarna i seniorlagen och att spelarna skall vara förberedda på det Att alla spelare skall vara trygga med bollen Attityd (försök att få spelarna att ge 100%) Att ge alla spelare så bra förutsättningar som möjligt till att ta klivet in i senior fotbollen. Guided discovery Fair play Träning 2-3 gånger / vecka Alla spelare skall ha speltid som motsvarar minst en halvlek Ej låsta platser,men viss specialisering kan tillåtas Engagera föräldrar (aktiva föräldrar = aktiva barn) Ha roligt Vi rekommenderar svenska fotbollsförbundets utbildning BAS 2

35 ꔷ Ledarrollen ꔷ 6.2 Hjälpredan för Ledare på Siljevi Som Ledare kommer DU först och går sist. Det är Ledaren som tar fram materialet. Var noga med att allt DU tagit fram skall tas tillbaka igen. Alla målen lyfts upp på hjulen och rullas utanför sidlinjer på Knattevallen och Siljevi. Det underlättar för gräsklippning. Lås och släck i omklädnings- och domarrum. Kontrollera att alla fönster är stängda. Sista man/kvinna kollar ALLA ingångsdörrar på Siljevi maskinhus och nedre och övre klubbhus inkl. kiosk så det är släckt och låst när man lämnar anläggningen. Plocka upp i ALLA omklädningsrum efter match. Glöm inte att sms:a in resultatet efter matchen till telnr Gäller alla lag från 13 år och uppåt. Använd sunt förnuft vid nyttjandet av gräsplanerna. Nöt inte på samma plats. Variera platserna på planen.

36 ꔷ Övningar ꔷ 6.3 se-fotboll.s2s.net ovningsbanken.svenskfotboll.se Appen "Knäkontroll" är gratis och finns tillgänglig för Android och iphone.

37 ꔷ Cuper ꔷ 6.4 Upp till 12 år bör man åka på 1-dagarsCuper. Ledaren anmäler laget/lagen till Cupen och skickar därefter ett mail till Ulrika Mattsson, föreningens kassör, med betalningsuppgifter. Ulrika sköter inbetalningen. Ska man åka på flerdagarscuper med övernattning får laget själva jobba in pengar till detta.

38 ꔷ Aktiviteter ꔷ 6.5 Varje lag har 1500 kr i en lagkassa per år som man kan göra aktiviteter för. Kontakta: Ulrika Mattsson

39 ꔷ Lagansvariga ꔷ 6.6,1 AndraLaget Tränare/Ledare Jonas Söderlund Thomas Carlsson Patrik Jonasson P97-99 Tränare/Ledare Patrik Jonasson Henrik Edvardsson Mobil P00 Tränare/Ledare Henrik Edvardsson Patrik Bogren Daniel Uttgren Mobil P01 Tränare/Ledare Mattias Landgren PF02 Tränare/Ledare Björn Berntsson Mobil PF03 Tränare/Ledare Tony Hansson Mobil

40 6.6,2 PF04 Tränare/Ledare Mathias Andersson Erika Andersson Mobil PF05 Tränare/Ledare Fredrik Danielson Jens Ohlson PF06/07 Tränare/Ledare Tomas Östedt Marie Ökvist Simon Reimbert Mobil F03/06 Tränare/Ledare Victor Hedemyr Mats Flod Mobil

41 ꔷ Utrustning och Material ꔷ 6.7 Varje träningsgrupp skall ha och ansvarar för nedanstående utrustning: Bollar Bollnät Västar Koner Tänk på att ställa tillbaka allt på sin plats!! Sjukvårdsväska Lagväska Matchställ Vattenflaskor

42 ꔷ Föräldrar ꔷ 6.8 Föräldraguiden Kom till match och träning ditt barn vill det. Uppmuntra/heja på alla spelarna i laget under matchen, stör inte spelarna med direktiv det sköter ledarna. Uppmuntra i både med och motgång undvik negativ kritik utan var positiv och vägledande. Respektera hur tränaren placerar spelarna i matchen han/hon har en planering för lagets bästa. Respektera domarens beslut kritisera aldrig. Uppmuntra och hjälp ditt barn att delta pressa inte. Fråga om matchen var rolig, spännande och juste tona ner resultatets betydelse. Backa upp laget och klubbens arbete din insats värdesätts inte minst av ditt eget barn. Se till att utrustningen är förnuftig överdriv inte. Ge inte barnen belöning för t.ex. gjorda mål eller liknande prestationer då går lätt jaget före laget. Som publik håll gärna lite avstånd till planen, så blir pressen mindre för spelarna. Komihåg att det är ditt barn som spelar det är inte du själv.

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

Toppningsstudien. - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott. FoU-rapport 2005:4

Toppningsstudien. - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott. FoU-rapport 2005:4 - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott FoU-rapport 2005:4 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

ÄR DU EN BRA TENNISFÖRÄLDER?

ÄR DU EN BRA TENNISFÖRÄLDER? ÄR DU EN BRA TENNISFÖRÄLDER? Stockholms Tennisförbund Smidesvägen 5, 171 41 Solna, Tel. 08-627 40 40 Fax. 08-28 74 57, Pg 17 44 91-1, Bg 245-2829 E-post: info@tennisstockholm.se www.tennisstockholm.se

Läs mer

Den goda barnidrotten

Den goda barnidrotten Den goda barnidrotten - Föräldrar om barns idrott FoU-rapport 2004:7 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2015 utg. 1 Sida 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2015 utg. 1 Sida 1 Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Spela, lek och

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Vad menas med att ha kul i sin idrott?

Vad menas med att ha kul i sin idrott? Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Campus Växjö Vad menas med att ha kul i sin idrott? - En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott. Annika

Läs mer

Nivåanpassad Spelar Utbildnings Plan (SUP) för Solna Vikings Barn- och Ungdom.

Nivåanpassad Spelar Utbildnings Plan (SUP) för Solna Vikings Barn- och Ungdom. Nivåanpassad Spelar Utbildnings Plan (SUP) för Solna Vikings Barn- och Ungdom. Introduktion Spelar Utbildnings Plan Solna Vikings vill Syftet med denna Spelar Utbildnings Plan (SUP) är att Solna Vikings

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Så spelar vi 7-mannafotboll 2012

Så spelar vi 7-mannafotboll 2012 Så spelar vi 7-mannafotboll 2012 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Säsongen 2011 infördes speltiden 3*15 min i 7-mannafotbollen på prov och som rekommendation.

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL 11-manna RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL Ytterby IS verksamhetsidé Ytterby IS policy Ytterby IS verksamhet bedrivs för ALLA på ett roligt och kreativt sätt, för att skapa ett livslångt fotbolls- och motionsintresse.

Läs mer

Manual Barnfotboll 10-12 år

Manual Barnfotboll 10-12 år Manual Barnfotboll 10-12 år Upplands Fotbollförbund vill här informera om hanteringen och rutiner för de föreningar som anmäler lag till seriespel eller poolspel i åldersgruppen 10 till 12 år. Gällande

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare 2011 Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare Tove Ahner Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning Arthur Henningson, Consider AB Augusti 2011 2 INLEDNING Hässelby-Vällingby

Läs mer

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun Utges av Kungsbacka kommun och Region Halland Juli 2013 Författare: Fabian Ausmark, Erik Nylander, Jesper Lesseur

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer