Grundad 1/ Grundad 28/ ann

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann"

Transkript

1 VERKSAMHETSHANDBOKANDBOK Grundad 1/ ꔷ Verksamhetshandboken är en beskrivning av hur vi vill att vår förening skall fungera. Den tar upp de vanligaste frågorna som nya och gamla ledare kan ha ꔷ ꔷ Den är också grunden till föreningens utveckling och ett arbetsredskap för Dig som ledare, med syftet att skapa tydlighet och trygghet ꔷ GrebbestadsIdrottsförening Grundad 28/ ann

2 ꔷ Inledning ꔷ 1. Avsikten är att Verksamhetshandboken skall hållas levande. Ser Du något som behöver omarbetas eller om det finns delar som saknas, kontakta styrelsen. Förutom att du som ledare skall ha ett ex av Verksamhetshandboken så skall den även finnas tillgänglig på kontoret, Siljevi. Vid kopiering av blanketter se till att lägga tillbaka orginalet igen. Vissa delar finns även tillgängliga på föreningens hemsida

3 1.1,1 ꔷ Innehållsförteckning ꔷ 1 Inledning 1.1 Innehållsförteckning 2 Verksamhetsprofil 2.1 Röda Trådar 2.2 Policy Barn och Ungdom 3 Organisation 3.1 Organisationsbeskrivning 3.2 Ansvarsområden/Telefon-och maillista 3.3 Informationsvägar 3.4 Årliga arrangemang 4 Regler och Riktlinjer 4.1 Medlems- och träningsavgift 4.2 Registrering och Licensiering 4.3 GIF-Kiosken & GIF-Mobilen 4.4 Profil och träningskläder 4.5 Laget.se 4.6 Domararvoden 4.7 Närvarokort 5 Utbildning 5.1 Ledarutbildning Spelarutbildning - Föräldrautbildning

4 6 Ledarsidor 1.1,2 6.1 GIF:s Tränarguide 6.2 Ledarrollen - Hjälpredan 6.3 Övningar 6.4 Cuper 6.5 Aktiviteter 6.6 Lagansvariga 6.7 Utrustning och material 6.8 Föräldrar 6.9 FOGIS 7 Blanketter Närvarokort Domarkvittens Licensiering Registrering

5 ꔷ Verksamhetsprofil ꔷ 2.

6 GIF:s röda trådar. Att idrotta i och mot GIF skall kännas utvecklande, tryggt, roligt och inspirerande för alla aktiva, ledare, föräldrar, funktionärer och publik. På och vid sidan av idrottsplanen respekterar vi varandra spelare i egna och andra lag, domare och övriga funktionärer, egna och andra ledare och publik. Som idrottsmän och publik hejar vi på varandra och buar inte på motståndare eller funktionärer. Vi tänker på vad vi gör och säger och använder ett vårdat språk. Fotboll är ett lagspel där publik, aktiva och ledare stöttar och stödjer varandra. Som idrottsmän tar vi med våra sportsliga regler och vårt goda sätt att vara även utanför planen i omklädningsrum, på läktare, i skolan, hemma och på andra platser. Som ledare i Grebbestads IF skall vi agera som goda förebilder och vara med och sätta ramarna för vad vi får och inte får göra och hur vi bör och inte bör agera. Som aktiva och ledare är vi varsamma med föreningens lokaler och idrottsmaterial och håller i ordning så att nästa lag inte behöver städa upp efter oss eller så att våra vaktmästare får onödigt extraarbete. Droger och alkohol. Idrott och alkohol och andra droger hör inte ihop! Som ett led i den idrottsliga och sociala fostran som GIF är en del av skall vi stödja en sund och socialt accepterad inställning till alkohol och droger. Föreningsledarna har ett särskilt ansvar för att vid ungdomsaktiviteter säkerställa att inget som helst bruk av tobak, alkohol eller andra droger förekommer eller accepteras. Ledare skall informera och vägleda ungdomar i vår förening om de negativa effekter som bruk av tobak, alkohol och andra droger har ur sociala, ekonomiska och fysiska synvinklar. Vi har ett ansvar för våra ungdomars välbefinnande och märker vi att någon börjat använda droger skall vi aktivt stödja och hjälpa denne och kontakta föräldrarna. Alla aktiva, ledare, funktionärer och medlemmar ställer upp på de förhållningsregler vi har tagit upp i GIF:s röda trådar. Vi ser allvarligt på om man inte lever upp till GIF:s röda trådar. Det innebär att om man bryter mot det alla ställer upp på så kan man riskera muntlig eller skriftlig varning eller i värsta fall uteslutning från GIF:s aktiviteter och från våra idrottsanläggningar. GIF:s röda trådar skall vara kända av alla ledare och aktiva i föreningen och dessutom spridas till föräldrar och samarbetspartners så att de känner till dem. Beslutad av GIF s styrelse

7 Grebbestads IF Policy Barn och ungdomsfotboll Grebbestads IF erbjuder fotbollsverksamhet för att alla barn och ungdomar ska ha möjlighet till en rolig, utvecklande, aktiv fritid samt för att främja hälsa och social utveckling. Målet är också att så många som möjligt ska vilja hålla på med fotboll så länge som möjligt. Barn och ungdomars fotbollsspel bygger på att de ska ha roligt med sin idrott och att de ska idrotta på sina egna villkor. Barn- och ungdomsfotbollen ska Ta hänsyn till individens behov och ge möjlighet till utveckling i den takt som passar var och ens fysiska, psykiska och sociala förutsättningar. Skapa en positiv och sund miljö där alla får lära sig fotboll och utveckla ett livslångt intresse. Ge ungdomar med ambition möjlighet att göra en målmedveten fotbollssatsning under socialt trygga former där övergången från barn- till ungdomsfotboll sker successivt. Se matchen som ett inlärningstillfälle och motverka toppning och utslagning. Lära barn och ungdomar ett etiskt och moraliskt förhållningssätt samt fostra till rent spel. Erbjuda en allsidig fotbollsträning. Alla barn och ungdomar är välkomna till Grebbestads IF. Tillsammans (tränare, domare, föräldrar) måste vi ta ansvar för att alla som söker sig till fotbollen känner sig hemma här, både socialt och idrottsligt. Ledare och tränare har ansvar för att leda sin grupp på ett positivt sätt där individen står i fokus. Allt ledarskap i barn- och ungdomsfotbollen är ideellt oavlönat.

8 Det är viktigt att du som spelare tänker på: Att det ska vara roligt och utvecklande att spela fotboll Att ta hänsyn och uppträda juste mot andra samt passa tider Att du planerar din tid för både skolarbete och fotboll Att du äter riktigt med bra kost och rätt mängd sömn Att du själv bestämmer hur duktig du vill bli Att lyssna och inte ställa upp för höga förväntningar på dig själv och andra Att du representerar Grebbestads IF Det är viktigt att du som ledare tänker på: Att gemensamt med andra ledare ta ansvar för att alla spelare som söker sig till fotbollen känner sig hemma här både socialt och idrottsligt Att ge beröm istället för att vara felsökare. Beröm ger barn och ungdomar självförtroende, kritik bryter ner. Att lyssna och inte ställa upp för höga förväntningar på dig själv och andra Att vara positiv och uppmuntrande det skapar glädje och ökar inlärningen Att ägna tid åt alla spelare, men inte glömma individen Att respektera dina spelares målsättning till fotbollen Att du verkar för rent spel både på och utanför planen Att du inte låter sjuk eller skadad spelare delta i träning eller match Att du representerar Grebbestads IF I Grebbestads IF försöker vi skapa lagom stora träningsgrupper, detta sker ofta genom att två eller någon gång tre årgångar tränar tillsammans. Vi anser också att barn och ungdomar lär av varandra genom att de äldre kan vara förebilder för dom yngre. För att detta skall bli bra, så rekommenderas man att växla träningsgrupperna så att man är äldst ena året och yngst andra. Barn och ungdomar som har ambition och kunskapsmässigt ligger långt fram i sin träningsgrupp kan ges möjligheter att träna med äldre träningsgrupper. Detta sker efter samråd med ledarna för respektive grupper

9 ꔷ Organisationꔷ 3.

10 ꔷ Organisationsbeskrivning ꔷ 3.1 Årsmötet Styrelsen Ungdoms- och försäljningssektionen Seniorsektion Bordtennissektion Huvudstyrelsen Består av 9 personer ordförande, vice ordförande, kassör, 4 ledamöter varav en representant för seniorsektionen och en för ungdoms- och försäljningssektionen samt en ersättare. Ungdoms- och försäljningssektionen Består av 7 personer varav en ordförande. Seniorsektionen Består av 4 personer varav en ordförande. Bordtennissektionen Består av 1 kontaktperson. Utöver dessa även 1 revisor och en revisorsersättare.

11 ꔷ Ansvarsområden ꔷ 3.2 Ordförande Huvudstyrelsen Anders Eklund Mobil Mail Ordförande Ungdoms- och Försäljningssektionen Katrin Törnqvist Mobil Mail Ordförande Seniorsektionen Peter Lillen Svensson Mobil Mail Siljevi Telefonnr Mail

12 ꔷ Informationsvägar ꔷ 3.3 På Grebbestads IF:s hemsida hittar Du information om vad som händer i föreningen. Webbsidan drivs av intresserade medlemmar och utan ersättning. Om du saknar något på vår webbplats och har något att bidra med är du välkommen att hjälpa till! Info om A-laget och övriga lag hittar Du på hemsidan. Söker Du något av ungdomslagen så länkas du vidare till gruppens hemsida på Laget.se. Är det så att det inte finns någon länk till den grupp du söker så kolla i Verksamhetshandboken, där finner Du tel.nr. och mail till de olika sektionerna och åldersgrupperna i föreningen. är föreningens officiella adress. Information finns också på föreningens anslagstavla vid entrén till Siljevi, men främst under utesäsongen.

13 ꔷ Årliga Arrangemang ꔷ 3.4 Sparbanksloppet Skyltpromenaden Fotbollsskolan Sommarcupen

14 SPARBANKSLOPPET Carnevalsdagen! Start mellan kl Alltid 12-årslaget som arrangerar. Ansvarig får kolla med någon på Sparbanken Tanum. Banken tar fram vinster till loppet. Orginalet till diplomen och färgat papper ligger i garderoben på Siljevi. Kolla med dom som hade loppet året innan hur många som deltog och kopiera upp därefter. Inför Carnevalsdagen ska man ha kopierat upp diplom och hämtat nummerlappar, målskynke och priser från Sparbanken. Någon vuxen får stå utanför banken på Carnevalsdagen och ta emot anmälningar mellan kl (dessa tider kan ändras). Man måste ta reda på åldern eftersom dom delas in i två grupper: år och upp till 9 år. Pojkar och flickor tävlar i samma grupp men tävlar om olika priser. När man fått in alla anmälningar får någon gå till ICA-Ekan och ta ut MER i små tetra-pack som alla barn får som deltager. Ungdomssektionen har ett konto på ICA-Ekan. Spara kvittot. Till starten som är vid Hedströms behövs det två vuxna. Barnen startar i två grupper. Anmälningslistan lånar konferanciern men den behövs sedan till prisutdelningen år startar först, fem minuter senare den lilla gruppen. I målet ska två vuxna hålla målskynket vid Sparbanken. Sedan måste man ha ca 6-8 vuxna som ska kolla vilka 3 första pojkar respektive flickor i varje grupp. Dessa får välja priser. Om man har fått fler priser får dessa lottas ut. Efter loppet ska alla nummerlappar samlas in. MER-drickor och diplom ska delas ut till ALLA barn som sprungit. Sedan håller man prisutdelning direkt på plats. Veckan efter Carnevalsdagen ska målskynke och nummerlappar lämnas tillbaka till Sparbanken. Nummerlapparna ska vara sorterade.

15 ꔷ SKYLTPROMENADEN ꔷ MANUAL Kontakta någon i Samhällsföreningen och kolla vem som tar in priserna. Hämta in dom och en sammanställning på vilka affärer som är med. Få någon runt laget att göra ca 20 frågor, svåra, enkla, barnfrågor, blandat. Ha en utslagsfråga t ex Gissa Antal Makaroner i Burken. När du fått in frågorna så numrerar du dom. Ev får man lägga till några rader beroende på hur många frågor det är. Gör sen en lista på turordningen, i vilken ordning promenaden skall gå. Fråga 1 är på Hedströms, sedan de affärer som är där borta. Håll sedan till vänster när man börjar med frågorna i samhället. Vänd efter Kap Horn och gå på den sidan tillbaka. Skriv på varje fråga vart nästa fråga är. Köp st blyertspennor och sälj för 5 kr/st Promenadkorten finns på Siljevi. Priserna: Sortera priserna efter värde. Gör sedan en prislista där man rangordnar priserna efter värde. Rätta svaren: Skriv en lapp med dom rätta svaren som man kan visa upp vid prisutdelningen. Gör 2-4 rätta svar mallar. Promenaden: Promenaden kostar 30 kr för både barn och vuxna. Det är samma frågor för alla. Tala alltid om var första frågan finns. Startar man sent så tala om när man måste lämna in senast. Rättning: Efter man rättat, sortera svarskorten direkt på antal rätt. Dom som är med bland vinnarna rättar man en gång till för att dubbelkolla. Tänk på att när man rättar är det alltid någon som försöker titta på svarsmallen innan dom lämnar in. Det kan vara bra att räkna hur många svarskort man fått in så man vet om alla kommit tillbaks. Prisutdelningen: Prisutdelningen förättar vi tillsammans med årets prins. Kontakta honom. Under prisutdelningen som sker direkt efter promenaden måste man hålla reda på vem som inte har hämtat ut sina priser. Märk upp dom direkt. Gör en sammanställning på de som vunnit priser och skriv antal rätt och sätt upp tillsammans med de rätta svaren på Konsum och Ica. De vinster som ej är uthämtade märk upp det på sammanställningen och hänvisa till Infocenter där de kan hämta sina priser. Ta med växelkassa.

16 ꔷ FOTBOLLSSKOLAN ꔷ Grebbestads IF har under många år haft Fotbollsskola på Siljevi. Våra A-lagskillar har ställt upp som ledare och andra ideella krafter har varit föräldrar, aktiva medlemmar och övriga ledare i föreningen.

17 ꔷ SOMMARCUPEN ꔷ Detta är en Cup för 11-årslaget. Det bör vara 8 lag. Ledaren för 11-årslaget kontaktar och bjuder in gästande lag. Alla ledare och styrelsemedlemmar hjälper till med arrangemanget runt Cupen.

18 ꔷ Regler och Riktlinjer ꔷ 4.

19 ꔷ Medlems- och träningsavgift ꔷ 4.1 Medlemsavift Familjemedlemsavgift (3st eller fler) Aktivitetsavgift 7-16 år Aktivitetsavgift 17 år och uppåt 150 kr 400 kr 300 kr 500 kr Deltar du i någon verksamhet betalar du både medlemsavgift och aktivitetsavgift. Senast 31/3. Föräldrar, fru, sambo, anhöriga mm bli medlem och stöd GIF. Tack på förhand!! Bankgiro Grebbestads Grundad 28/ Idrottsförening

20 ꔷ Registrering och Licensiering ꔷ 4.2 Registrering av fotbollsspelare och/eller futsalspelare år, delas ut till de barn som fyller 12. Ledarna delar ut lapparna i januari, samlar sedan in dom och lämnar till Ulrika Mattsson. Lapparna finns i Verksamhetshandboken. Licens för fotbollsspelare delas ut till de ungdomar som fyller 15 år. Ledarna delar ut lapparna i januari, samlar sedan in dom och lämnar till Ulrika Mattsson. Lapparna finns i Verksamhetshandboken.

21 ꔷ GIF-KIOSKEN ꔷ 4.3,1 Vår strävan är att kiosken skall vara öppen på alla ungdoms- och seniormatcher. Kassa och kiosknyckel hämtas och lämnas hos någon av våra kioskansvariga. Meddela kioskansvariga om något behövs köpas in inför match/sammandrag. Kiosken öppnas ca 1 timma innan 2:alagsmatch/Ungdomsmatch/Sammandrag. Kiosken öppnas ca 1,5 timma innan A-lagsmatch. Kolla vad som finns i frysen. Sätt på kaffe och korvvatten. Sätt upp flaggor och GB-glassgubben. Glöm ej ta in efter stängning. Bollkallar bjuds på korv med bröd och festis. Töm soptunnorna ute/inne i kiosken och lägg i/vid soptunnorna vid entren. För A-lags/2:a lagsmatcher finns det ett kioskschema där alla föräldrar får hjälpa till. För ungdomsmatcher/sammandrag hjälper föräldrar till där deras egna barn spelar. På dessa matcher ansvarar ledare för kassan och nyckeln. Kioskansvariga Katarina Henriksson Frida Hedström Mobil Mobil Tel Tel Grebbestads Grebbestads Grundad 28/ Idrottsförening Idrottsförening Grundad 28/ ann

22 ꔷ GIF-MOBILEN ꔷ 4.3,2 POLICY UNDER UPPBYGGNAD Kioskansvariga Katarina Henriksson Frida Hedström Mobil Mobil Tel Tel Grebbestads Grebbestads Grundad 28/ Idrottsförening Idrottsförening Grundad 28/ ann

23 Nu kan du köpa dina träningskläder av GIF kommer att presenteras på hemsidan under våren 2014 Adidas sockar Adisock 12 röda finns i stl. 31/33-46/48 99:- Adidas Parma shorts svarta (Senior) finns i stl. XXS,XS,S,M,L,XL,XXL (finns att prova på sportshopen) 159:- inkl. GIF emblem Swedemount Fjällbacka Tee röd senior(lager 1) finns i stl. S,M,L,XL,XXL,XXXL (finns att prova på sportshopen) 129:- inkl. GIF emblem Adidas core 11 training Jsy röd Senior (lager 1) finns i stl.xxs,xs,s,m,l,xl,xxl,xxxl,xxxxl 189:- inkl. GIF emblem Adidas core 11 training Jsy röd Junior (lager 1) finns i stl. 116cl,128cl,140cl,152cl,164cl,176cl, 159:- inkl. GIF emblem X-trail Multi pants svarta senior(lager 2) finns i stl.s,m,l,xl,xxl (finns att prova på sportshopen) 249:- inkl. GIF emblem Swedemount Multi Pants svarta Junior(lager 2) finns i stl (finns att prova på sportshopen) 199:- inkl. GIF emblem Adidas Windbreaker röd Senior(vind och vattenavstötande) XXS,XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL,XXXXL 299:- inkl. GIF emblem Adidas Windbreaker röd Junior (vind och vattenavstötande) finns i stl. 116cl,128cl,140cl,152cl,164cl,176cl, 249:- inkl. GIF emblem Adidas Sereno 14 Pes Suit Senior röd/svart/vit (Overall) finns i stl. XXS,XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL,XXXXL 499:- inkl. GIF emblem Adidas Sereno 14 Pes Suit Junior (Overall) finns i stl. 116cl,128cl,140cl,152cl,164cl,176cl, 459:- inkl. GIF emblem Adidas Teo Team Bag S väska röd/svart 299:- inkl. GIF emblem Adidas Tiro Backpack ryggsäck röd/svart 229:- inkl. GIF emblem GIF sock ties 100:- /set ( 2st vrist & 2 st knä) Samtliga Adidas produkter finns att se på På samtliga produkter med GIF emblem kan du välja att även trycka dina initialer för 30:- vilket gör din produkt personlig och minskar risken att tappa bort dom. Skicka in din beställning till:

24 ꔷ Laget.se ꔷ 4.5 Publicering på Laget.se Grebbestads olika träningsgrupper använder Laget.se på Internet, för att sprida nyheter och information inom respektive träningsgrupp. Det går att prenumerera på förändringar på denna sida, då får man ett mail när exempelvis en nyhet har lagts till. Dessutom kan man genom denna sida bekräfta att man tagit del av information, vilket underlättar för ledarna. Du hittar Din sida genom att gå till klicka på Övriga lag och välj Din träningsgrupp. Denna sida kan innehålla: information om / från föreningen information till gruppens medlemmar match- och träningstider bild- och filmarkiv match- och serie uppföljning matchreferat dokument Hör av er till någon av oss ledare om ni inte vill att ert barns bild eller namn publiceras på lagets hemsida.

25 ꔷ Domararvoden ꔷ 4.6 Grebbestads Idrottsförening Grundad 28/ ann Domararvode 5/7-manna Sammandrag 7-manna Seriematcher 9/11-manna P kr för 2 tim 200 kr 250 kr Pengarna tas ur kassan/växelkassan. Ett kvitto till domaren och ett lägger du i kassan/växelkassan.

26 ꔷ Närvarokort ꔷ 4.7 Närvarokortet är underlaget för det statliga och kommunala aktivitetsstödet som föreningen söker två gånger om året. Detta är en av föreningens absolut största intäktsposter. Första perioden avser 1 januari 30 juni, andra perioden avser 1 juli 31 dec, redovisning till föreningen senast 15 dagar efter respektive periods avslut. Det är viktigt att Du fyller i den på rätt sätt, då sparas mycket arbete inför summeringen. Var noga med att föra upp varje sammankomst som gruppen har träning, match, cup, bollkallar, taktiksnack, studiecirkel, avslutning, you name it.

27 ꔷ Utbildning ꔷ 5.

28 ꔷ Ledare Spelare Förälder ꔷ 5.1 Utbildning sker i samarbete med Bohusläns Fotbollförbund och SISU Idrottsutbildarna. Basnivån är uppbyggd enligt följande ; Avsparkskurs - 1 dag Bas 1-4 x 1 dag (ledarskap, spelförståelse, teknik, målvaktsspel och träningslära) Bas 2-4 x 2 dagar (ledarskap, spelförståelse, teknik, målvaktsspel och träningslära) Samtliga tränarkurser inom Basnivån arrangeras av Bohusläns FF. Vi rekommenderar att minst en ledare i varje åldersgrupp har denna utbildning. Grebbestads IF bygger sin verksamhet på att ha ett bra och nära samarbete med föräldrar till de aktiva. Vi försöker hålla informationen från föreningen aktuell men är det något Du undrar över eller saknar så är Du mer än välkommen att kontakta någon av ledarna eller någon i styrelsen.

29 ꔷ Ledarsidor ꔷ 6.

30 ꔷ GIF:s Tränarguide ꔷ 6.1 Kontakt: Henrik Edvardsson och Fredrik Danielson

31 GIF:s tränarguide. Hej och välkommen som ledare i Grebbestads IF! Vi vill att du noga läser igenom GIF:s röda trådar och ställer upp på vårt förhållningssätt! I GIF strävar vi efter att alla spelarna skall känna sig trygga med bollen och vara en god lagkamrat. Därför vill vi att träningarna bedrivs på ett sätt, som gör att alla spelarna har så mycket bollkontakt som möjligt. Vi försöker undvika spel på stor plan, där spelare som är sent utvecklade oftast blir bolltittare. Tänk på att minimera antalet väntande spelare i övningarna. Du utbildar våra spelare i fairplay, och som vuxen föregår du med gott exempel både på träningar och under match. Vi vill att det ska vara roligt att spela fotboll i GIF, därför använder vi oss av metoden Guided discovery som ökar spelarnas inlärningsförmåga och gör dem mera delaktiga under träningarna. Det är viktigt att du engagerar föräldrarna. Du kommer att behöva hjälp med körning till bortamatcher, ta hand om kiosken vid hemmamatcher med mera. En aktiv förälder gör oftast att barnen fortsätter med fotbollen längre, vilket vi strävar efter i Grebbestads IF. Så många barn så länge som möjligt! Fairplay: På och vid sidan av planen respekterar vi varandra. Det är du som ledare som måste sätta gränser. Du accepterar inte svordomar, ojuste spel, klagomål på domaren, filmningar eller överdrivet hårt spel. Vi ber om ursäkt om vi råkat skada någon, både på träning och under match. High five är ett bra sätt att få inblandade spelare att gå vidare. Fotboll är en fysisk sport där det kan uppstå konflikter. Därför vill vi att du som ledare är lyhörd och löser problemet direkt när det händer. Guided discovery: Metoden går kortfattat ut på att under match-liknande situationer bryta när någon eller några gjort någonting bra. Sedan låta spelarna själva berätta vad dom gjorde. Eller kanske vad dom kunde gjort annorlunda i situationen. Det bästa lärandet sker när spelaren inte blir informerad eller anvisad hur utförandet ska gå till, men däremot får stöd och hjälp genom att du guidar i önskad riktning. Du använder dig av frågetekniker: Vad? Var? När? Vem? Vilken? Du jobbar med positiv förstärkning där spelaren får växa och bli mer delaktig i träningen. GIF:s tränarguide är baserad på Svenska fotbollsförbundets spelarutbildnings plan. Där hittar du fördjupad information om olika detaljer i tränarguiden.

32 GIF:s tränarguide 6-9 år Träna på: Att använda båda fötterna mottagning/första tillslag (flytta bollen med tanke till nästa moment) Spelförståelse ( lyft blicken se spelet) Ha bollen nära kroppen när spelaren driver boll (tillslag på boll vid varje steg) Att alla är försvarsspelare när motståndaren har bollen Att alla deltar i anfallet när vi har bollen Igångsättning (målvakten rullar ut bollen till närmsta rättvända spelare) Fair play (High five) Tänk på: Att fotboll är en fysisk sport där det uppstår konflikter, vi vill att du som ledare/tränare är lyhörd. Oftast är det små händelser under träningens gång som gör att några börjar bråka. Vi vill att konflikten reds ut direkt när den händer. Att i åldern 6-7 år tränar och leker vi med bollen i första hand Undvik köbildningar vid övningar (oftast där konflikter startar) Att barnen skall ha så många bollkontakter som möjligt (nivåanpassa ibland) Att resultaten i matcher, inte är viktigt! Att vi strävar efter att spelarna skall bli trygga med bollen Att alla spelar ungefär lika mycket under matcherna Att spelarna får prova olika positioner laget Att det är du som tränare/ledare som utbildar spelarna ( barnen skall inte kritisera varandra) Guided discovery (anpassa övningarna så att det är lätt att instruera) Vi tränar 1 gång / vecka Att du inte låter sjuk eller skadad spelare delta i träning eller match Att beröm ger spelaren självförtroende, kritik bryter ner! Att engagera föräldrarna Ha roligt! Vi rekommenderar att gå svenska fotbollsförbundets utbildning AVSPARK

33 GIF:s tränarguide år Träna på : Spelbarhet ( sök upp öppna ytor och öppna en passningslinje för bollhållaren för att skapa spelbarhet) Rättvänd ( sträva alltid efter att bli rättvänd ) Mottagning/första tillslag (flytta bollen med tanke till nästa moment. Gör en kontrollerad mottagning med första tillslaget bort från press till öppen yta) Passningar och noggrannhet (passa bollen på marken så ofta som möjligt) Speluppfattning ( lyft blicken ha koll på var med och motspelare befinner sig) Att använda hela planens bredd Driv framåt (driv bollen framåt om det finns yta) Avslut ( var beslutsam använd båda fötterna och skjut med precision) Att använda båda fötterna Igångsättning (lugn igångsättning med utkast) Tänk på : Att variera övningarna Att ha ett syfte med träningen ( tänk igenom vad du vill träna) Fair play ( high five) Träna match likt Guided discovery ( anpassa övningarna så att det är lätt att instruera) Alla spelar ungefär lika mycket under matcherna Träning 1-2 gånger / vecka Att spelarna får prova olika positioner i laget Att resultaten i matcherna inte är viktigt Att det viktigaste är att alla har roligt och spelarna är trygga med bollen Att du och spelarna representerar Grebbestads if Att spelarnas brister i match förbättras på träningarna inte under matchens gång Att prata gott om föreningen och våra seniorlag Engagera föräldrar Ha roligt! Vi rekommenderar svenska fotbollsförbundets tränarutbildning BAS 1

34 GIF:s tränarguide år Träna på : Skapa målchans och avsluta ( Spelarna skall kunna utmana, dribbla, väggspel och överlapp) Snabba omställningar ( Snabba omställningar mellan anfall och försvar) Press på bollhållaren (Spelaren pressar motståndarnas bollhållare för att ta tillbaka bollen och förhindra motståndarnas djupledsspel) Kollektiva försvarsmetoder och korta avstånd (Laget arbetar tillsammans med korta avstånd mellan lagdelarna) Speluppfattning (orientera dig- lyft blicken och se spelet) Bollen i rörelse (Håll bollen i rörelse. Sträva efter flyt i passningsspelet, bolltempo bygger på att spelarna har bra speluppfattning) Pressa med närmsta spelare (närmsta försvarsspelare pressar bollhållaren,övriga spelare täcker ytor eller markerar) Att prata i spelet (prata och styr varandra i spelet) Att agera understödsspelare ( även för att bli spelvändare ) Lättare fysträning Match lik träning Båda fötterna 1 mot 1 och 2 mot 2 (instruera både anfallsteknik och försvarsteknik) Teknik i fart ( behärska finter,mottagningar och riktningsförändringar i fart) Tänk på : Att du skall slussa in spelarna i seniorlagen och att spelarna skall vara förberedda på det Att alla spelare skall vara trygga med bollen Attityd (försök att få spelarna att ge 100%) Att ge alla spelare så bra förutsättningar som möjligt till att ta klivet in i senior fotbollen. Guided discovery Fair play Träning 2-3 gånger / vecka Alla spelare skall ha speltid som motsvarar minst en halvlek Ej låsta platser,men viss specialisering kan tillåtas Engagera föräldrar (aktiva föräldrar = aktiva barn) Ha roligt Vi rekommenderar svenska fotbollsförbundets utbildning BAS 2

35 ꔷ Ledarrollen ꔷ 6.2 Hjälpredan för Ledare på Siljevi Som Ledare kommer DU först och går sist. Det är Ledaren som tar fram materialet. Var noga med att allt DU tagit fram skall tas tillbaka igen. Alla målen lyfts upp på hjulen och rullas utanför sidlinjer på Knattevallen och Siljevi. Det underlättar för gräsklippning. Lås och släck i omklädnings- och domarrum. Kontrollera att alla fönster är stängda. Sista man/kvinna kollar ALLA ingångsdörrar på Siljevi maskinhus och nedre och övre klubbhus inkl. kiosk så det är släckt och låst när man lämnar anläggningen. Plocka upp i ALLA omklädningsrum efter match. Glöm inte att sms:a in resultatet efter matchen till telnr Gäller alla lag från 13 år och uppåt. Använd sunt förnuft vid nyttjandet av gräsplanerna. Nöt inte på samma plats. Variera platserna på planen.

36 ꔷ Övningar ꔷ 6.3 se-fotboll.s2s.net ovningsbanken.svenskfotboll.se Appen "Knäkontroll" är gratis och finns tillgänglig för Android och iphone.

37 ꔷ Cuper ꔷ 6.4 Upp till 12 år bör man åka på 1-dagarsCuper. Ledaren anmäler laget/lagen till Cupen och skickar därefter ett mail till Ulrika Mattsson, föreningens kassör, med betalningsuppgifter. Ulrika sköter inbetalningen. Ska man åka på flerdagarscuper med övernattning får laget själva jobba in pengar till detta.

38 ꔷ Aktiviteter ꔷ 6.5 Varje lag har 1500 kr i en lagkassa per år som man kan göra aktiviteter för. Kontakta: Ulrika Mattsson

39 ꔷ Lagansvariga ꔷ 6.6,1 AndraLaget Tränare/Ledare Jonas Söderlund Thomas Carlsson Patrik Jonasson P97-99 Tränare/Ledare Patrik Jonasson Henrik Edvardsson Mobil P00 Tränare/Ledare Henrik Edvardsson Patrik Bogren Daniel Uttgren Mobil P01 Tränare/Ledare Mattias Landgren PF02 Tränare/Ledare Björn Berntsson Mobil PF03 Tränare/Ledare Tony Hansson Mobil

40 6.6,2 PF04 Tränare/Ledare Mathias Andersson Erika Andersson Mobil PF05 Tränare/Ledare Fredrik Danielson Jens Ohlson PF06/07 Tränare/Ledare Tomas Östedt Marie Ökvist Simon Reimbert Mobil F03/06 Tränare/Ledare Victor Hedemyr Mats Flod Mobil

41 ꔷ Utrustning och Material ꔷ 6.7 Varje träningsgrupp skall ha och ansvarar för nedanstående utrustning: Bollar Bollnät Västar Koner Tänk på att ställa tillbaka allt på sin plats!! Sjukvårdsväska Lagväska Matchställ Vattenflaskor

42 ꔷ Föräldrar ꔷ 6.8 Föräldraguiden Kom till match och träning ditt barn vill det. Uppmuntra/heja på alla spelarna i laget under matchen, stör inte spelarna med direktiv det sköter ledarna. Uppmuntra i både med och motgång undvik negativ kritik utan var positiv och vägledande. Respektera hur tränaren placerar spelarna i matchen han/hon har en planering för lagets bästa. Respektera domarens beslut kritisera aldrig. Uppmuntra och hjälp ditt barn att delta pressa inte. Fråga om matchen var rolig, spännande och juste tona ner resultatets betydelse. Backa upp laget och klubbens arbete din insats värdesätts inte minst av ditt eget barn. Se till att utrustningen är förnuftig överdriv inte. Ge inte barnen belöning för t.ex. gjorda mål eller liknande prestationer då går lätt jaget före laget. Som publik håll gärna lite avstånd till planen, så blir pressen mindre för spelarna. Komihåg att det är ditt barn som spelar det är inte du själv.

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2015 utg. 1 Sida 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt

Läs mer

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Innehållsförteckning Hur börjar man?... 3 Vem frågar man om man vill starta ett lag?... 3 Var hittar man spelarna?... 3 Vem får vara med?... 3 Vart vänder man sig om man önskar

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2014 utg. 1 Sida 1 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Spela,

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med:

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Fotbollsglädje En satsning på Barnfotbollen Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg 018-27 70 51 chasmine.wahlberg@upplandsff.c.se

Läs mer

Kullavik IF Rö d tra d

Kullavik IF Rö d tra d Rö d tra d Syftet med det här dokumentet är att alla som är intresserade av skall kunna läsa och förstå hur föreningen fungerar. Det innehåller grundläggande information som värdegrund, syfte och övergripande

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015 Planeringsdokument 2015 Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04 Från: Tränarna Bjärreds IF P-04 Datum: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Föräldrarnas medverkan och ansvar... 3 Laguttagning... 3 Cuper/turneringar...

Läs mer

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL 11-manna RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL Ytterby IS verksamhetsidé Ytterby IS policy Ytterby IS verksamhet bedrivs för ALLA på ett roligt och kreativt sätt, för att skapa ett livslångt fotbolls- och motionsintresse.

Läs mer

Barn- och ungdomsriktlinjer och bestämmelser inom fotbollen på Åland

Barn- och ungdomsriktlinjer och bestämmelser inom fotbollen på Åland Barn- och ungdomsriktlinjer och bestämmelser inom fotbollen på Åland Vem är barn och ungdomsansvarig på förbundet? Catrin Häggblom- ÅFF:s styrelse Hur skall denna policy kommuniceras ut till medlemsföreningar,

Läs mer

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1.

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1. 2008 SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF Ver1.0-2008-01-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 1. PRESENTATION... 3

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Föräldrar och spelar info Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Att vara fotbollsförälder i IF Mölndal Fotboll. Fotboll är världens största gemenskap. Att vara fotbollsförälder

Läs mer

Så spelar vi 3-mannafotboll 2012

Så spelar vi 3-mannafotboll 2012 Så spelar vi 3-mannafotboll 2012 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt och högre aktivitet 3-manna utomhus och inomhus lär våra barn att spela fotboll på ett lekfullt

Läs mer

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

Gröna tråden. Grundtankar och policys för Rockneby IK. Rockneby Idrottsklubb

Gröna tråden. Grundtankar och policys för Rockneby IK. Rockneby Idrottsklubb Gröna tråden Grundtankar och policys för Rockneby IK Rockneby Idrottsklubb SYFTET MED GRÖNA TRÅDEN är att skapa gemensamma värdegrunder och riktlinjer för Rockneby Idrottsklubbs (RIK) verksamhet, främst

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2015 utg. 1 Sida 1 Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll

Läs mer

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Mål och visioner IK Zenith är en förening för barn och ungdomar samt deras föräldrar. Föreningen är ideell och bygger helt på engagemang från dess föräldrar

Läs mer

7-mannafotboll Nu ännu bättre

7-mannafotboll Nu ännu bättre 7-mannafotboll Nu ännu bättre 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Inför säsongen 2008 genomför Göteborgs Fotbollförbund en rad förändringar inom 7-mannafotbollen. Syftet är

Läs mer

Katrineholms Innebandy

Katrineholms Innebandy Katrineholms Innebandy MÅL Katrineholms Innebandy ska vara ett attraktivt idrottsalternativ för spelare, föräldrar och ledare där laggemenskapen sätts i centrum samtidigt som individen tillåts att utvecklas

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 5-manna 8-9 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Välkommen till KFUM Central Basket 1 av 3

Välkommen till KFUM Central Basket 1 av 3 Välkommen till KFUM Central Basket! Ni är hjärtligt välkomna till oss och säsongen 2015-16! Vi vill erbjuda er en stabil och intressant verksamhet med fokus på att utvecklas både på och utanför basketplanen.

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2015 utg. 1 Sida 1 Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Spela, lek och

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Trygghet och gemenskap

Trygghet och gemenskap Respekt Jämställdhet Jämlikhet Positiv anda Rent spel Miljömedvetenhet Trygghet och gemenskap IFK Västerås är en klubb öppen för alla! Flickor och pojkar oavsett ålder, etnisk tillhörighet eller plats

Läs mer

5-mannafotboll utomhus Så här börjar vi

5-mannafotboll utomhus Så här börjar vi 5-mannafotboll utomhus Så här börjar vi 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt 5-manna utomhus skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med mycket

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR 2014 5-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR Riktlinjer för Älvsborg FF - pojkar och flickor 8-9 år Målsättning föreningen Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats

Läs mer

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF Älgarna En fotbollsförening för pojkar, flickor, dam och herrar baserad på ungdomsverksamhet samt senior verksamhet. Föreningen bildades 1919 och sysslar bara med fotboll på

Läs mer

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 1. Värdegrund Vi är en förening som är öppen för alla Vi står för alla individers lika värde Vi verkar för öppenhet i vår verksamhet Vi verkar både för gemensam

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKÄRHAMNS IK

VÄLKOMMEN TILL SKÄRHAMNS IK VÄLKOMMEN TILL SKÄRHAMNS IK Hej Det dokument Du nu håller i handen är avsett att introducera Dig i Ditt engagemang i Skärhamns IK som Ledare, Spelare eller Förälder. Jag hoppas att det kommer att vara

Läs mer

ÖFK AKADEMI VERSION 1.0

ÖFK AKADEMI VERSION 1.0 ÖFK AKADEMI VERSION 1.0 INNEHÅLL Förord 3 Målsättning på planen 4...och utanför planen 4 Värdegrund 5 Träningsavgift 6 Vårdnadshavare 7 Träningsmiljö 7 Matchmiljö 8 Våra instruktörer 8 Skola 8 Kommunikationsstege

Läs mer

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 2014 09 30 Agenda Inledning (närvarolista, protokoll skrivs inte separat utan tillägg från mötet införs med grön text i denna presentation, specifika notat och beslut

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 splan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 Sid 2 (6) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Uppsala-Näs IK...3 Inledning...3 Vision...3 sidé...3...3 Ledarutbildning...4 Styrelsen...4 Fotbollskolan...4

Läs mer

Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil

Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil Kenty pojkar födda 2002 Föräldramöte 21 april - Välkomna! Kommunikation Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil Mailadresser. Träningstid Onsdag kl 17.00-18.30

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.)

Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.) Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.) Verksamheten i Kramfors Alliansens Handbollssektion vill vi ska: erbjuda en fysisk aktivitet

Läs mer

Så spelar vi 7-mannafotboll 2012

Så spelar vi 7-mannafotboll 2012 Så spelar vi 7-mannafotboll 2012 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Säsongen 2011 infördes speltiden 3*15 min i 7-mannafotbollen på prov och som rekommendation.

Läs mer

Protokoll Ungdomssektionsmöte 2013-01-23

Protokoll Ungdomssektionsmöte 2013-01-23 Hasslö, 2013-01-31 Protokoll Ungdomssektionsmöte 2013-01-23 Närvarande: Jörgen Sandegård Carina Turesson Annika Jonasson Sandra Gustavsson Emil Karlsson Malin Magnusson Thore König Johan Olsson Jonas Åberg

Läs mer

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år Sätt leken i centrum! Att göra träningen rolig och lekbetonad är det viktigaste när det handlar om att träna barn och ungdomar eftersom lek i olika

Läs mer

Manual Barnfotboll 10-12 år

Manual Barnfotboll 10-12 år Manual Barnfotboll 10-12 år Upplands Fotbollförbund vill här informera om hanteringen och rutiner för de föreningar som anmäler lag till seriespel eller poolspel i åldersgruppen 10 till 12 år. Gällande

Läs mer

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Alla är välkomna att vara med i GSK utifrån sina egna förutsättningar. Vi strävar efter bredd men tar också

Läs mer

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp 6-9 år Lek med boll, från 8 år 5-manna fotboll MÅL: - Stimulera spelaren till aktivitet genom lek med boll. Tycka fotboll är det roligaste som finns!

Läs mer

Så spelar vi 9-mannafotboll 2014

Så spelar vi 9-mannafotboll 2014 Så spelar vi 9-mannafotboll 2014 1 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Säsongen 2009 införde Göteborgs Fotbollförbund, efter ett antal års utvärdering, 9-manna som spelform

Läs mer

Så spelar vi 11-mannafotboll 2014

Så spelar vi 11-mannafotboll 2014 Så spelar vi 11-mannafotboll 2014 1 Lagom stor plan Bättre och mer utvecklande spel Säsongen 2012 införde Göteborgs Fotbollförbund nya spelformer. Detta innebär bl.a. att man spelar 11-manna fotboll först

Läs mer

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 MATFORS IF: s POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 Innehåll Inledning 3 Kärnvärden 3 Målsättning 4 Riktlinjer 4 Metod 4 Rekrytering 5 Ledarrollen 5 Träning och match 6 Cuper och Träningsläger

Läs mer

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för träning och beskriver hur ett träningsprogram kan läggas upp, vad man ska tänka på under övningarna

Läs mer

Rotebro IS Fotbollsförening. Ledarmöte 2015-03-09

Rotebro IS Fotbollsförening. Ledarmöte 2015-03-09 Rotebro IS Fotbollsförening Ledarmöte 2015-03-09 Agenda Kort presentation Policy och riktlinjer Klädprofil 2015 Ledarkläder Lagkonton Utbildningar Nya regler Övrigt Träningstider Övningsbank/Filmer Lagfotografering

Läs mer

Föräldramöte 7/9 Pojkar 08

Föräldramöte 7/9 Pojkar 08 Föräldramöte 7/9 Pojkar 08 Våren På gång i höst Träning Match Lagsponsring Försäkring Övrigt Agenda Våren Ca 35 barn i träning 2 träningar i veckan Vi uppskattar att ni är så duktiga på att kryssa i utskicken

Läs mer

Profilguide 2012. Tyresö FF i samarbete med

Profilguide 2012. Tyresö FF i samarbete med Profilguide 2012 Tyresö FF i samarbete med Omslagsbild: Eva Calissendorff. Stil & Profil i Tyresö FF I profilguiden kan Du se de olika TFF-produkter som ingår i årets sortiment. Ledare match och träning

Läs mer

Maserskolans fotbollsprofil

Maserskolans fotbollsprofil Maserskolans fotbollsprofil Fotbollsprofilen på Maserskolan ska ses som en utveckling av skolämnet Idrott och Hälsa. Fotbollsprofilens kursmoment är utformade så att eleven blir bättre fotbollsspelare

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UNGDOM

UTBILDNINGSPLAN UNGDOM UTBILDNINGSPLAN UNGDOM - MER ÄN EN KLUBB värdegrunder Vi ska skapa förutsättningar för utveckling och glädje hos våra medlemmar Vi tar avstånd från all form av rasism, mobbning, våld och droger - MER ÄN

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 7-manna 10-11 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

L a t h u n d. för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox

L a t h u n d. för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox L a t h u n d för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox Vad innebär hallvärdskapet och vad är syftet med det? Pixbo Wallenstam har ett avtal med kommunen som ger oss rätt att

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

Bilaga 2. 2013-05-06. Vi använder gärna bilder på våra webbsidor, det gör kommunikationen effektivare.

Bilaga 2. 2013-05-06. Vi använder gärna bilder på våra webbsidor, det gör kommunikationen effektivare. Generell Internetpolicy Policy har valt www.idrottonline.se som webplattform för klubben och www.laget.se som plattform för alla våra lag. Varje lag/träningsgrupp ska ha sin egen webbplats på www.laget.se

Läs mer

Manual för nya hemsidan. Grundläggande funktioner för lagledare

Manual för nya hemsidan. Grundläggande funktioner för lagledare Manual för nya hemsidan Grundläggande funktioner för lagledare Inledning Detta dokument beskriver de grundläggande funktionerna på Onyx nya hemsida och hur Du: Lägger ut en nyhet på ditt lags hemsida Lägger

Läs mer

Röda tråden. - så fungerar vår förening

Röda tråden. - så fungerar vår förening Röda tråden - så fungerar vår förening K FUM Örebro Basket 1 Inledning Röda tråden är en vägledning för alla i vår förening och handlar om hur vi vill att vår barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas.

Läs mer

Innehåll. www.hittarpsik.se

Innehåll. www.hittarpsik.se HITTARPS IK 2 Innehåll Beskrivning HIK som förening 4 Friends 6 Att vara tränare 8 Att vara förälder 9 Sportsligt fokus 5-8 år 10 Sportsligt fokus 9-12 år 12 Sportsligt fokus 13-14 år 14 Sportsligt fokus

Läs mer

IFK Umeå fotbolls policy

IFK Umeå fotbolls policy IFK Umeå fotbolls policy Förord I detta dokument har vi försökt åskådliggöra IFK Umeås fotbollssektions policy. Syftet med detta dokument är att ge medlemmarna vägledning i hur vi ställer oss i situationer

Läs mer

Ulricehamns IFK P-02

Ulricehamns IFK P-02 Ulricehamns IFK P-02 Föräldramöte 2015-02-19 Anders, Mikael, Fredrik, Bernt, Jerker och Mattias Ulricehamns IFK P-02 UIFK Ungdomskommitten 4U & Calle Vredin Föräldraengagemang/ Bemanning Fotbollssäsong

Läs mer

Information till KB P99

Information till KB P99 INFORMATIONSBREV 2015 2015-02-12 (ver 1.07) Information till KB P99 INLEDNING KB P99 är en del av KB fotbolls ungdomsverksamhet. KB Fotbolls ungdomsverksamhet består till stor del av föräldrars ideella

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

STIGTOMTA IF POLICY, REGLER OCH REKOMMENDATIONER

STIGTOMTA IF POLICY, REGLER OCH REKOMMENDATIONER STIGTOMTA IF POLICY, REGLER OCH REKOMMENDATIONER INNEHÅLL ÖVERGRIPANDE POLICY 4-5 FAIR PLAY INOM STIGTOMTA IF 6-7 ALKOHOL, TOBAK OCH DROGER 8 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY 9 STOPP FÖR FYSISKT OCH VERBALT VÅLD

Läs mer

Policydokument Höllviken Innebandy

Policydokument Höllviken Innebandy 2 Innehållsförteckning 1.0 VERKSAMHET & MÅL 3 1.1 VERKSAMHETSIDÉ 3 1.2 VÄRDEGRUND/KÄRNVÄRDE 3 1.3 VISION 3 1.4 MISSION 3 1.5 MÅL 3 2.0 ANSVAR 3 3.0 PERSONUPPGIFTER (PUL) 4 4.0 JÄMSTÄLLDHET & MÅNGFALD 4

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10 Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015 Beslutade av styrelsen 2014-12-10 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

Appendix 2 Vinröda Föräldrar

Appendix 2 Vinröda Föräldrar 1 (8) Appendix 2 Vinröda Föräldrar Information till föräldrar i LUGIs ungdomslag Föreningsidé En förening för hela familjen som förenar elit och bredd Vision Att vara Sverigeledande på herr- och damsida

Läs mer

Blå Tråden Version 5 2014-06-10

Blå Tråden Version 5 2014-06-10 Blå Tråden Version 5 2014-06-10 Regler och riktlinjer för Alingsås HK 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 Delaktighet... 4 Media... 4 I Alingsås HK... 4 MÅLSÄTTNING... 6 NIVÅANPASSNING OCH TOPPNING... 6

Läs mer

VERKSAMHETEN NU. Detta är vi, 2015 700-750 spelare

VERKSAMHETEN NU. Detta är vi, 2015 700-750 spelare VERKSAMHETEN NU Detta är vi, 2015 700-750 spelare Dunungarna 2011-2014 (40 barn + föräldrar) Träningsgrupper: (450 spelare) Flickor 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 01/02, 99/00, DJ Pojkar 10, 09, 08, 07,

Läs mer

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com TYRINGE HOCKEY VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com VI HAR EN STOLT TRADITION GRUNDLÄGGANDE MÅL OCH POLICY Tyringe SoS bildades 1936 och har genom åren fostrat många duktiga spelare. Föreningen är

Läs mer

Futsal. Futsal 2013. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping

Futsal. Futsal 2013. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping 2013 Information Tävlingsbestämmelser Regler Information Anmälan Görs i receptionen på Korpen Collegium. Anmälan är fullständig först när anmälningsavgiften är betald hos. (För receptionens öppettider

Läs mer

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Handslaget år 4! 1/7 2006 30/6 2007 Det viktigaste målet för svensk fotbolls

Läs mer

Clemensnäs Hockeys policy för ungdoms-juniorhockeyn i föreningen

Clemensnäs Hockeys policy för ungdoms-juniorhockeyn i föreningen 2008-02-06 Clemensnäs Hockeys policy för ungdoms-juniorhockeyn i föreningen Mål Föreningen ska bedriva en ungdomsverksamhet med syfte att ge våra ungdomar möjlighet att utöva ishockey på föreningens villkor

Läs mer

Välkommen till en ny fantastisk säsong 2014-2015

Välkommen till en ny fantastisk säsong 2014-2015 Välkommen till en ny fantastisk säsong 2014-2015 Spelarmapp I denna mapp hittar Du all nödvändig information om föreningsavgifter, om jourveckor, vad Du får som medlem i föreningen samt olika åtagande.

Läs mer

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet IDROTTSLYFTET ÅR 1 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 1! 1/7 2007-30/6 2008 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

Program. Innehållsförteckning. Inledning. 2009-03-24 sid 1(7) Version 0.0. Nyköpings Frisksportklubb Program och Policy för verksamheten.

Program. Innehållsförteckning. Inledning. 2009-03-24 sid 1(7) Version 0.0. Nyköpings Frisksportklubb Program och Policy för verksamheten. 2009-03-24 sid 1(7) Innehållsförteckning Program... 1 Inledning... 1 Frisksportrörelsens idé...2 Klubbens program...2 Rörelse och motion... 2...2...3 Alkohol tobak droger doping... 3...3...3...4 Etik och

Läs mer

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK 1. Förord: En grundförutsättning för all verksamhet är att alla vet hur den fungerar, vem som gör vad och vilka riktlinjer som gäller. Styrelsen har tillsammans med

Läs mer

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong.

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong. Policy, Mål och Riktlinjer för GS86 Innebandyförening GS86 policy beskriver vad föreningen vill med sin verksamhet. Policyn utgör grunden för hur alla medlemmar bör agera i olika sammanhang. Policy: Inom

Läs mer

Blå tråden. Säsong 2015 / 2016

Blå tråden. Säsong 2015 / 2016 Blå tråden Säsong 2015 / 2016 Denna policy ger riktlinjer och stöd för ledare, föräldrar och förening i utvecklingen av bandyspelare inom Villa Lidköping BK. Beslutad av Villa Lidköping BK: styrelse 2015-09-05

Läs mer

2005 FOTBOLL GILLAR ATT SPELA DU ÄR VÄLKOMMEN TILL LANDSLAGETS FOTBOLLSSKOLA. www.svenskfotboll.se

2005 FOTBOLL GILLAR ATT SPELA DU ÄR VÄLKOMMEN TILL LANDSLAGETS FOTBOLLSSKOLA. www.svenskfotboll.se INBJUDAN FÖR ALLA SOM FÖR ALLA SOM GILLAR ATT SPELA 2005 FOTBOLL DU ÄR VÄLKOMMEN TILL LANDSLAGETS FOTBOLLSSKOLA www.svenskfotboll.se Välkommen till Lands Fotbollsträning, ak Det är dags att anmäla sig

Läs mer

Senast uppdaterad 2007-09-18

Senast uppdaterad 2007-09-18 Senast uppdaterad 2007-09-18 Jumkils IF vill tacka: Mikael Andersson Camilla Boström Carina Carlsson Monica Ericsson Klas Eriksson Maria Ekholm Per Ekholm Per Hedberg Eilert Hellman Per-Åke Jansson Johan

Läs mer

Avspark Det lag som inte vinner slantsinglingen får göra avspark. Det är när man börjar matchen.

Avspark Det lag som inte vinner slantsinglingen får göra avspark. Det är när man börjar matchen. RÖD Matchen Innan matchen - Slantsinglingen Innan matchen kan börja väljer lagen sida. Den som för dagen är kapten för sitt lag har en kaptensbindel. Kaptenen hälsar på domaren och motståndarens lagkapten.

Läs mer

BÄSTA KIOSKMEDARBETARE!

BÄSTA KIOSKMEDARBETARE! BÄSTA KIOSKMEDARBETARE! För att förhoppningsvis underlätta för er och även för administrationen på kansliet har några nya rutiner och blanketter tagits fram under förra säsongen. I och med ombyggnationen

Läs mer

Söka aktivitetsbidrag med Idrott & förenings e-tjänst

Söka aktivitetsbidrag med Idrott & förenings e-tjänst Söka aktivitetsbidrag med Idrott & förenings e-tjänst Introduktion för ungdomsföreningar Uppdaterad 2015-06-11 Inledning Idrott & förenings e-tjänst är ett webbaserat hjälpmedel för föreningar och privatpersoner

Läs mer

Notvikens IK. Gula Tråden Utbildningsplan för ungdomsfotbollen

Notvikens IK. Gula Tråden Utbildningsplan för ungdomsfotbollen Notvikens IK Gula Tråden Utbildningsplan för ungdomsfotbollen Gula Tråden skall ses som en ledstjärna för NIK-fotbollens ungdomsverksamhet. Ett dokument som genom årlig utvärdering skall hållas uppdaterad

Läs mer

Föräldramöte F-03 19/3 2014 VÄLKOMNA!

Föräldramöte F-03 19/3 2014 VÄLKOMNA! Föräldramöte F-03 19/3 2014 VÄLKOMNA! Agenda Kort personlig presentation (Namn, far/mor till ) Läget i truppen Allmänt kring YIS Ledaruppställning Kommunikation Allmänna tankar och målsättningar Träningar

Läs mer

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Juni 2013 Cecilia Perlind TNS-Sifo 1 Om undersökningen TNS March 2013 1526475 Struktur och innehåll i undersökningen GLÄDJE & Roligt

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Lag X planering säsongen 2013

Lag X planering säsongen 2013 Lag X planering säsongen 2013 1 Inledning Detta dokument redogör för lagets planering och mål säsongen 2013 (2012 nov 2013 okt). Syftet är att ledare, spelare och föräldrar ska känna till vad som gäller

Läs mer

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag.

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag. Drogpolicy för FC CIMRISHAMN FC Cimrishamn, FCC, bildades 2006 och är en ideell innebandyförening som har som målsättning att vara en förening dit alla skall känna sig välkomna, känna glädje och kamratanda.

Läs mer

Åstorp/Kvidinge Innebandysällskap. Föreningspolicy

Åstorp/Kvidinge Innebandysällskap. Föreningspolicy Sidan 1 av 10 Åstorp/Kvidinge Innebandysällskap Föreningspolicy Gemenskap-Glädje-Stolthet Sidan 2 av 10 Innehållsförteckning Avsnitt Sidan Försättsblad 1 Innehållsförteckning 2 Förord 3 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Arbetsordning för IFK Uppsala

Arbetsordning för IFK Uppsala Arbetsordning för IFK Uppsala Fastställd vid styrelsens sammanträde 2014-05-26 1 Innehållsförteckning Sida Arbetsordning för styrelsen 3 Instruktion för styrelsens ordförande 4 Instruktion för styrelsens

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T MÅLDOKUMENTET Ishockeyn Vill SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen INNEHÅLL Sid 3 Sid 4 Presentation Ishockey för barn Ishockey för ungdom Ishockey för juniorer Sid 5 Sid 6 Ishockey

Läs mer