hr&leadership:briefing

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hr&leadership:briefing"

Transkript

1 Insightguide Series hr&leadership:briefing AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM hr OCH LEDARSKAP NR# Aktuella Trender & Analys s. 2 International Briefing Svenska framgångsexempel s. 4 s. 12 Rekrytera via LinkedIn direkt i mobilen. s. 8 Chefsintervju Att chefa handlar idag mycket om att bygga självständiga medarbetare Kristina Wiktander Broman, Affärsområdeschef HP Tjänster Sverige s.10 nyheter Bodens kommun implementerar molntjänst för smidigare ärendehantering s. 13 employer branding Korta anställningar kräver långa relationer. Christian Bergenstråhle på Savetime Sweden Tio råd som ökar er förmåga att nå framgång i de sociala medierna Christian Bergenstråhle är Social Media strateg, utbildad vid Social Media Academy i USA och en flitigt anlitad rådgivare och föreläsare här i Sverige. Han har sett vad som får vissa företag att lyckas i sociala medier, medan andra misslyckas. s.16 s.18 Tema: CHEFEN OCH DE SOCIALA MEDIERNA s InsightLab,

2 trender & analys Trend #1 TinyPulse mäter de anställdas lycka i realtid Motivation och engagemang är som bekant en högaktuell fråga i många verksamheter. Nu börjar det dyka upp tjänster som gör det möjligt att mer eller mindre i realtid få veta hur nöjda respektive missnöjda medarbetarna är. En av dessa tjänster heter TinyPulse en teknik som företag som Amazon, GE, JP Morgan och 300 andra företag har antagit för att säkerställa de anställdas engagemang och därmed öka organisationens förmåga att behålla sina medarbetare. TinyPulse är en tjänst utvecklad av entreprenören David Niu och fungerar som ett varningssystem som låter chefer och ledare få veta när motivationen sjunker. Trend #2 Intern crowdfunding för att uppmuntra innovativa idéer Crowdfunding är en snabbt växande metod för att skaffa fram kapital till nystartade företag och projekt. Nu börjar även organisationer intressera sig för denna metod för att öka den interna innovationsförmågan. Ett exempel är amerikanska IBM. Michael Müller, researcher på IBM, berättar att man där har börjat använda sig av crowdfunding att stimulera och finansiera innovation och nya projekt. Här är några tips från Müller om vad att tänka på när du arbetar med crowdfunding. Var tydlig med vilken typ av innovation som du vill främja innan ni börjar samla in pengar eller fördela budgetar. Gör också en bedömning av vad som är realistiskt och inte. Få många människor involverade och var tydlig med att kommunicera vilket värde de nya projekten ger till verksamheten i stort. Ta vara på den kraft och energi som uppstår när människor möts och spännande idéer kommer till ytan. Uppmuntra projektförslag från alla i hela organisationen från gräsrotsnivå ända upp till ledningsgruppen. Källa : Harvard Business Review TinyPulse skickar varje vecka en ny fråga till de anställda. Frågan skräddarsys utifrån aktuella förutsättningar men tar sikte på att undersöka medarbetarnas upplevda situation, arbetsglädje och eventuella missnöje. Resultaten visas öppet och i realtid till både chefer och medarbetare. Företag som använder TinyPulse rapporterar att deras anställda känner sig mer respekterade, involverade och betrodda. Källa : Fast Company Kommentar: En spännande utveckling som gör innovationsarbetet mer transparent och öppet. Dessa ingredienser har visat sig vara avgörande för att mobilsera både interna och externa initiativ. I takt med att vi förflyttar oss från en kunskapsekonomi till en idéekonomi blir det allt mer avgörande att ha genomtänkta processer för att stimulera människors vilja att bidra med nya idéer. Och naturligtvis att ha strukturer som lotsar rätt idéer vidare till konkreta projekt. Kommentar: Mycket intressant tjänst som tar fasta på tidens anda på flera sätt. Den erbjuder realtidsdata, är helt transparent och den fokuserar på en fråga som avgör med vilken effekt verksamheten bedrivs. Tjänster av detta slag behöver naturligtvis backas upp med konkreta åtgärder för att adressera problem/ möjligheter som resultaten avslöjar. Utan detta riskerar informationen att slå tillbaka på ledningen. Thomas Nyberg, chefredaktör för HR&Leadership:Briefing, kommenterar i varje nummer några aktuella trender. Var med och grundade Insightlab Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Har bevakat utvecklingen inom HR och ledarskap sedan Författare till en lång rad rapporter inom området InsightLab

3 hr&leadership:briefing nr: Trend #3 Behöver vi fler superarbetare? HR & LEADERSHIP BRIEFING E-post: Ansvarig utgivare: Håkan Rilegård Chefredaktör: Thomas Nyberg Redaktion: Jeanette Fagerhall, Jeanette Fors-Andrée, Mats Frick, Cristoffer Harlos, Annika Lagerhorn, Gabriella Morath och Ylva Munkhammar. Beställningar: , Fax Pris: kr exkl. 6% moms Insightlab AB, Kungsgatan 71, Stockholm. Innehållet i HR&Leadership Briefing får ej dupliceras, distribueras eller säljas utan skriftligt tillstånd från Insightlab AB. En nyligen publicerad undersökning av rekryteringsföretaget Randstad bland över brittiska anställda har visat att hela 40 procent av respondenterna hade en tyngre arbetsbörda i dag jämfört med för bara ett år sedan. Cirka 40 procent av de anställda rapporterade också att vara nära utbrändhet samtidigt som 43 procent anser att de inte skulle kunna arbeta hårdare. Vidare rapporterade över 50 procent av de tillfrågade att de utförde arbete motsvarande 1,5 tjänster eller mer. Med tanke på hur högt vi i Sverige placerar oss i internationella studier om upplevd stress, kan man anta att resultaten inte lär avvika nämnvärt från de brittiska. Detta väcker naturligtvis frågor om medarbetares hälsa och arbetssituation men också om vilka förutsättningar som finns för motivation och kreativitet. På plussidan menar många av de tillfrågade att de hårda kraven samtidigt hjälper dem att få en löneförhöjning eller befordran eller förbättra sina kunskaper och förmågor. Detta är ett gott tecken säger Mark Bull, vd för Randstad UK/Mellanöstern, eftersom denna nya generation av superarbetare kan vara vad den brittiska ekonomin behöver för att återhämta sig från recessionen. Källa : CIPD HR&Leadership:Briefing 2013 HR&Leadership:Briefing är Sveriges ledande omvärldstjänst inom strategisk HR och ledarskap och vänder sig till dig som är personal ansvarig, chefsutvecklare, vd eller sitter i ledningsgruppen. Förutom 8 delrapporter per år innehåller tjänsten en årlig trendrapport samt ett onlineverktyg (www.hrleadership.se) för att underlätta beslutsunderlag och egna presentationer. Varje delrapport består av en nyhetsdel med omvärldsbevakning av de ledande källorna internationellt samt en temabaserad fördjupningsdel kring någon av de största utmaningar chefer och personalansvariga står inför idag. Varje nummer innhåller även det senaste inom svensk arbetsrätt och nya svenska initiativ inom personal- och chefsutveckling. Om Insightlab Insightlab förser chefer och personalansvariga med lösningar och nyheter kring aktuella utmaningar inom ledarskap och human resources. Övriga produkter från Insight Lab Kommentar: Många håller säkert med om att medarbetare som klarar av en permanent hög arbetsbelastning och stress är en tillgång. Många chefer och arbetsgivare tar naturligtvis tacksamt emot dessa personers höga arbetsinsats. Samtidigt hörs allt fler röster höjas för riskerna med denna strategi. Riskerna för långsiktigt försämrad hälsa, privatliv och i förlängningen engagemang är uppenbara. Likaså en polarisering av arbetsmarknaden. Den välkände ekonomen Maynard Keynes förutspådde på 30-talet att vår ständigt förbättrade produktivitet skulle göra att vi i framtiden (nu) inte skulle behöva arbeta mer än 25 procent av vad vi då gjorde. Med en jämn fördelning av arbete och en måttlig men jämn tillväxt hade det förmodligen varit möjligt. Problemet idag är att vi ser en polarisering där högpresterande nyckelpersoner utför en allt större del av det totala arbetet. Kortsiktigt är det måhända inget problem, frågan är dock vad effekterna blir i en förlängning, för enskilda individer, organisationer och samhället i stort. Inspirationsboxen Enklare vardag Onlinetjänst (www.inspirationsboxen.se) och nyhetsbrev som utkommer med 8 nummer per år med tips och inspiration för en enklare och mer produktiv vardag. InsightGuide Handböcker för chefer kring aktuella ledarskapsfrågor. Kompetenskortet Seminarieserie med ett urval av de bästa föreläsarna i Sverige InsightLab 3

4 International Briefing Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Service: Workforce Business Today India Business Week vital. The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Businessquiet. Manage talent by measuring the right things Your talent management systems can be highly sophisticated, but if you focus on measuring the wrong things or if the system doesn t have buy-in from the right people, it counts for little, contends Cathy Missilldine, cofounder of Intellectual Capital Consulting. Here are some pointers from Missilldine on how you can focus your talent management practices on the right metrics: Align goals: Talent management initiatives must be aligned with business goals. Communicate your business objectives to employees and clarify how they can help attain them. Ever wondered what CEOs want from their HR departments but are hesitant to ask? Well, here s a list from Anthony Douglas, CEO of UK s Children and Family Court Advisory and Support Get tough on performance: HR managers need to talk to employees about the specifics of their performance. Discussions about training and learning, productivity and feedback are equally Empower employees: Give employees more access to data and resources so they can take Measure overall performance: Collect data from across the company to measure overall organisational performance. Use this data to identify high and low performers in your company. Hire the right talent: Profile your best performers their qualifications, skills, personal qualities and professional abilities. Use this profile to hire new employees so you can become more predictive in the hiring process. Source: HR Daily ream=all&selkey=2775&hlc=2&hlw What one CEO really wants from HR With all the attention that leadership garners, there s not enough focus on followership, argues John S. McCallum, Professor of Finance at the University of Manitoba. Like poor leadership, weak followership also leads to negative organisational outcomes such as low productivity and morale, high costs, and dissatisfied customers. Dr. McCallum contends that good followers must: Exercise judgement and discretion: Take directions from superiors only when they are ethical; understand when to speak up and when to stay more ownership of their work, self-regulate, and make decisions on their own. Get better at gauging employee disposition: When changes happen in the organisation, get a feel for how employees (are going to) react. Getting a read on employee mood is crucial for change initiatives to succeed. Take ownership: CEOs are increasingly relying on employees to be more vested in the organisation and make important decisions. Source: HR Magazine Are your employees good followers? Have good work ethic, loyalty and competence: Provide constructive feedback, work diligently, and be great at their job. Be honest and courageous: Have the courage to speak up when they disagree with a directive or when they feel that something wrong is being done. Manage their ego: Be a good team player, acknowledge good ideas from colleagues, and have great interpersonal skills. Source: Ivey Business Journal InsightLab

5 hr&leadership:briefing nr: Strong leadership can negatively affect employee performance Did you know that strong leaders can have an adverse impact on your employees? Sounds strange, but that s exactly what Dr. Leigh Tost (University of Michigan), Dr. Francesca Gino (Harvard University), and Dr. Richard Larrick (Duke University) claim in their recently published paper. When a leader (whether a team leader or a senior executive in the organisation) perceives leadership to be the same as power, s/he tends to dominate and intimidate other employees. In turn, this can lead to poor morale and performance since employees begin to feel devalued by the leader. Corporate philanthropy can be a conduit to new ideas, lower costs and better brand value, says Doug Conant, founder-ceo of Conant Leadership and ex-ceo of the Campbell Soup Company. Philanthropy can be much more than doing good for the community or giving back, says Conant. It can be a thoughtful growth strategy that can afford strategic advantages on companies if planned and executed effectively. In fact, Conant believes that philanthropic efforts can be incubators for great ideas because these initiatives help companies understand the needs of the community. They Leaders must always bear in mind that they do not have all the answers and that each member of the organisation/team can make meaningful contributions towards a solution or objective. To keep leaders from becoming too powerful, the researchers suggest implementing a flat organisational hierarchy and encouraging open communication across the company. Source: Management Issues Strong leadership undermines performance Investing in philanthropy pays off in the long run can then make well-planned investments through philanthropy in areas where risk returns have typically been uncertain. Conant calls upon companies to adopt this new approach to corporate citizenship create economic value to address social problems. Business leaders must leverage their CSR initiatives to pave the way for newer ideas based on their companies philanthropic endeavours. Source: McKinsey Quarterly HR embracing big-data in a big way According to Josh Bersin, founder of Bersin by Deloitte, HR departments are becoming more data driven. Based on their research of 480 companies over two years, Bersin found that about 60% of firms are investing heavily in big data and analytics tools to become highly data-driven in the years to come. However, the research revealed that only about 4% of surveyed companies had the ability to perform predictive analytics (scenario planning, data visualisation, risk analysis). The vast majority (56%) were still found to be at the ad-hoc operational reporting stage they re able to react to business needs but can only consider data in isolation when making strategic decisions. HR decision-making needs to become more and more data driven in the years to come which can really help transform businesses, says Bersin. Source: Forbes Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Workforce Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business 2013 InsightLab 5

6 International Briefing Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Workforce Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Using the goal-splitting method to foster strategic growth CEOs implement corporate programmes with various goals in mind, be it increased profitability, fine-tuning business models or identifying future avenues for growth. No matter what the objective, it is essential to match the design and structure of the corporate programme with intended outcomes. One of the most successful designs that have been used for corporate programmes is the goal splitting method, argue management researchers Michael Boppel, Thomas Keil, Sven Kunisch, and Christoph Lechner. A leader using the goal splitting method splits the primary objectives of the programme into Mentoring is about learning not power The majority of successful companies today have successful mentoring programmes in place to help new employees understand their job requirements and offer guidance whenever they need it. However, HR managers need to be careful and make sure that mentoring doesn t become a power tactic within their organisation. At its heart, mentoring should be about learning and nurturing, argue organisational behaviour experts. When mentors are assigned to new employees, HR managers must clarify that mentoring doesn t entail a power position, but a teaching-advising position. HR plays a significant role in making sure that senior executives understand the importance of employee driven learning and development. GE s HR director, Sameena Bashey, believes that it is up to HR to embed Learning and Development (L&D ) into the genetic makeup of the organisation. At GE, for example, HR managers work hard to establish a work climate where employees feel comfortable speaking up and even challenging decisions made by senior leaders. GE senior executives therefore understand the importance of getting as much feedback from employees as possible. smaller goals and assigns each goal to the respective business unit managers. The goalsplitting method has worked well for dozens of companies, because it integrates the knowledge and expertise of managers with the vision of the leader. The challenge however, arises when managers aren t able to balance their assigned goals with their day-to-day responsibilities, or tend to veer off course. Source: Sloan Management Review A successful mentor is one who helps his/her protégé figure out the inner workings of the company and helps them thrive. Good mentors also express a clear vision for learning and development to their mentees and offer guidance and direction. Instead of seeing mentoring roles as a symbol of power, researchers argue that mentors should become symbols of growth, learning and encouragement. Source: Talent Management Weaving organisational learning into the corporate culture GE execs encourage HR to highlight employees ideas and engage in organisational storytelling to embed L&D into the very fabric of the company. Bashey calls for HR managers to take more risks in order to encourage employees to come up with ideas which could be valuable to the business and to set a culture where such ideas become a habit. Source: HR Magazine InsightLab

7 Ledarskap Åtta åtgärder för att göra innovation till en del av organisationens DNA Ett krav på alla organisationer idag är att kunna reagera på och möta förändring. Riktigt framgångsrika organisationer måste dock även kunna generera förändring, de behöver skapa rutiner, processer och odla en kultur som gör innovation till ett självklart inslag i vardagen. En nyligen publicerad studie från amerikanska Institute for Corporate Productivity (i4cp) har identifierat några av de viktigaste och mest effektiva sätten. Använd sociala medieverktyg för att dela kunskap. Studien visade att högpresterande organisationer använde sociala medieverktyg i större uträckning än lågpresterande. Definiera och upphöj organisationsvärderingar kopplade till innovation, bädda in det i era strategier. Inkludera innovation som en kompetens i ledarutvecklingsplaner. Ledare bör aktivt söka idéer och input från medarbetare, samarbeta och initiera projekt som kräver innovation. Knyt individuella bonusar och löner till innovation. Sjösätt ett formellt program för att synliggöra och befordra kreativa produkter och idéer. Erbjud innovationsträning. Kreativ problemlösning kan läras genom beprövade metoder och tekniker. Skapa en formaliserad innovationsutvärderingsprocess, gör det enkelt att ge lovande idéer grönt ljus. Belöna innovation med mer engagerande arbete och frihet. Källa: Guidelines to innovation, T+D, september Ledarskapsforskning: Ett tydligt varför -dokument hjälper nya projekt att lyckas Att inte kunna formulera varför ett projekt/produktlansering/ förvärv/rekrytering och så vidare genomförs minskar drastiskt chanserna att nå framgång. Det konstaterar Karen A. Brown, Richard Ettenson och Nancy Lea Hyer, professorer vid Thunderbird School of Global Management respektive docent vid Owen Graduate School of Management. De har i sin forskning sett ett tydligt mönster: varje gång ett projekt misslyckas råder en avsaknad av ett tydligt varför. Forskarna har även sett motsatsen, där framgång nås finns det så gott som alltid ett tydligt och gemensamt varför. De rekommenderar därför att inför varje nytt projekt noga besvara följande fyra frågor: Vad är problemet? Detta identifierar problemet på ett tydligt sätt. Var ser vi problemet? Detta placerar problemet - och lokaliserar även där det inte är ett problem. När uppstår problemet och när började det? Detta hjälper till att identifiera vad som har orsakat problemet. Hur stort är problemet i mätbara termer? Detta gör det möjligt att sätta problemet i perspektiv och räkna ut hur det ska prioriteras. Forskarna tipsar om att ha slutkunden/användaren i åtanke när ovanstående övning görs. Om kunden inte skulle bry sig om problemet som du har definierat det, måste du gräva lite djupare. Käla: InsightLab 7

8 Sociala medier LinkedIn introducerar mobil rekryterings-app Trendbarometern: Mobil rekrytering från banbrytande till nödvändig Rekrytera via LinkedIn direkt i mobilen. LinkedIns nya rekryteringsapp är tänkt att göra mobil rekrytering både smidigare och mer interaktiv. Allt fler söker jobb i farten. Med detta faktum i bakhuvudet har LinkedIn skapat Recruiter Mobile en mobil rekryteringsapp, designad för att smidiggöra mobila ansökningsärenden och förenkla direktkommunikation jobbsökare och organisation emellan. Tanken är att appen ska kunna användas var som helst, när som helst och på så sätt göra rekryteringsprocessen både enklare och mer produktiv. Organisationen kan snabbt överblicka potentiella kandidaters LinkedIn-profiler och skicka direktmeddelanden till intressanta personer. All kontaktinformation är lättillgänglig och även enkel att dela och vidarebefordra till övriga rekryteringsansvariga. Det går även att spara anteckningar rörande varje jobbsökare, och dela omdömen och noteringar med berörda inom organisationen. Ny funktion gör anställda till rekryteringsambassadörer Ytterligare en funktion som nyligen lanserats är LinkedIns Work With Us. När en jobbsökare besöker någon av de anställdas LinkedInprofiler visas per automatik relaterade jobbannonser och meddelanden från organisationen. Tanken är att medarbetarna på så sätt blir en slags ambassadörer, samtidigt som organisationen lättare når ut till rätt målgrupp via medarbetarnas kontaktnät. Källa: Zdnet, linkedin-launches-standalone-mobilerecruiting-app / Att mobilt är det nya svarta inom sociala medier råder det som bekant ingen tvekan om. Allt mer information konsumeras via mobiler och surfplattor snarare än datorer, och allt fler tjänster fokuserar på att nå ut till en användare på språng. Trenden har på kort tid nått rekryteringsområdet. Experter inom området menar att organisationer som blundar för detta faktum riskerar att hamna på efterkälken. MREC The Mobile Recruiting Conference hölls nyligen i Atlanta. Sedan 2010 har experter och ledare inom mobila rekryteringsområdet årligen sammanträtt för att lista framgångsexempel, kommande trender och nya tekniska lösningar. Man konstaterade bland annat att 62 procent av rekryteringsansvariga i USA betraktar mobil rekrytering som den största kommande trenden inom social media. Undersökningar har även visat att en organisation riskerar att tappa omkring 40 procent av de arbetssökande i ansökningsprocessen online om rekryteringssidan inte är anpassad till mobila enheter. Med andra ord kan det vara en god idé att se över organisationens mobila rekryteringskanaler. Börja i liten skala mobiloptimera det viktigaste innehållet Innehållet ska vara lättläst från mobila enheter. Alla länkar till platsannonser och liknande bör vara lättillgängliga från mobila enheter. Är organisationens hemsida (ännu) inte anpassad för mobil användning? Se då till att användaren enkelt kan klicka sig vidare till en mobilanpassad rekryteringssida via den ursprungliga hemsidan. Använd verktyg som förbättrar den mobila tillgången Det finns en mängd appar och tekniska verktyg som förenklar för både organisation och arbetssökande. Exempel på dessa är Tungle, där organisationen kan skicka förslag på datum för intervju direkt till jobbsökarens kalender. När personen godkänt tiden läggs den automatiskt in i bådas kalendrar. Jibe gör det enklare för jobbsökaren att ladda upp sitt cv via Google Docs, DropBox eller via mejl. Appen gör det även möjligt att med en knapptryckning ansöka direkt via LinkedIn. Kommit en bit på väg? Ta steget fullt ut skapa en egen jobbsökar-app En ändamålsenlig jobbsökarapp har för många organisationer visat sig vara ett effektivt sätt att sticka ut i bruset av karriärsidor och platsannonser. Tänk på följande: Appen bör tillföra något specifikt av värde utöver den information och de funktioner som redan finns på organisationens rekryteringssida. Väck uppmärksamhet! Testa gamification eller skapa olika typer av tävlingar och utmaningar som rör tjänsten ifråga. Källa: Upstart360, InsightLab

9 hr&leadership:briefing nr: Best case: JetBlues onlinebaserade berömforum gav 88 procent nöjdare anställda Ny undersökning: de flesta läser mejl på mobilen Social recognition anses av experter inom området vara en accelererande trend inom sociala medier. Att aktivt berömma goda insatser är som bekant ett effektivt sätt att höja motivationen och stärka organisationens grundvärderingar. Flygbolaget JetBlue tog konceptet ett par steg längre och skapade ett onlineforum enbart avsett för publikt beröm medarbetarna emellan. De positiva följderna var i princip omedelbara. Onlineforumet LIFT har sedan det introducerades genererat en rad positiva följder för flygbolaget JetBlue. Dels ville man lyfta fram goda insatser i allmänhet, men framförallt ville man länka dem mer i direkt anslutning till företagets grundvärderingar safety, caring, integrity, fun och passion. Man insåg att kabinpersonalens insatser inte alltid fick rätt grad av uppmärksamhet då arbetsledare och chefer sällan är i närheten under arbetets gång. Samtidigt förstod man att ökat fokus på positiva insatser medarbetarna emellan kunde vara en effektiv metod för att förbättra teamarbetet, och skapa ett bättre arbetsklimat med fokus på det positiva. Väl inloggade på LIFT kan medarbetarna publicera beröm och skicka tack-meddelanden till varandra, men även nominera varandra till olika former av utmärkelser och priser medarbetare engagerade 10 dagar efter lanseringen Omkring 20 procent av den totala arbetsstyrkan hade redan efter 10 dagar börjat använda sig av LIFT. Fyra månader efter lanseringen visade en medarbetarenkät att de anställda blivit 88 procent nöjdare med flygbolagets belöningssystem. På JetBlue menar man också att flygbolagets fem grundvärderingar förankrats och stärkts. Medarbetarna arbetar i högre utsträckning medvetet i linje med dessa idag än innan LIFT introducerades. På JetBlue märkte man snabbt att officiellt beröm och publikt uppmärksammande online gav större positiv respons än tidigare belöningssystem i form av gåvor och individuella tack-mejl. Idag använder nästan samtliga anställda LIFT. Varje medarbetare är således i högre utsträckning medveten om flygbolagets grundvärderingar, samtidigt som man aktivt eftersöker och uppmärksammar positiva insatser hos sina kollegor. På JetBlue menar man att det är en effekt som få andra belöningsprogram kommer i närheten av. Källor: Blogging4jobs, hear-jetblue-share-their-social-recognition-success-story-hrtechconf/, images/jet%20blue_cs_web.pdf Hälften av alla mejl läses bara på mobilen. Det visar Quarterly Benchmark Study Q2 2013, utförd av marknadsanalysföretaget Experian Marketing Services. Det mobila är som sagt en uppåtgående trend, och resultaten visar på vikten av att optimera utskick och innehåll för mobil åtkomst. I takt med att användandet av smartphones och surfplattor ökar har mobila enheter blivit främsta mottagaren av e-postmarknadsföring. Undersökningen visade dessutom att 23 procent av mejlen öppnades från en vanlig dator, och 23 procent lästes via webbmejl. Mobila enheter dominerar även skaran vad gäller antal klick 40 procent av klicken i undersökningen kom från mobila enheter, 35 procent från webbmejl och endast 19 procent från en vanlig dator. Källa: JajjaMag, jajja.com/2013/10/halften-av-mejlenoppnas-pa-mobilen/?utm_source=jajja_ magazine&utm_medium= &utm_campaign= InsightLab 9

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing Insightguide Series hr&leadership:briefing AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM hr OCH LEDARSKAP NR#6 2013 Aktuella Trender & Analys s. 2 International Briefing Svenska framgångsexempel s. 4 s. 12 lärande

Läs mer

HR&LEADERSHIP:BRIEFING

HR&LEADERSHIP:BRIEFING InsightGUIDE SERIES HR&LEADERSHIP:BRIEFING AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM HR OCH LEDARSKAP NR#6 2014 AKTUELLA TRENDER & ANALYS INTERNATIONAL BRIEFING S. 4 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL S. 2 S. 12

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing InsightgUIDE SERIES hr&leadership:briefing AKtueLLA utmaningar OCh LöSNINGAr INOM hr OCh LedArSKAP nr#1 2013 AKTUELLA TRENDER INTERNATIONAL s.2 BRIEFING s.4 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL s.12 SOCIALA MEDIER

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing Insightguide Series hr&leadership:briefing AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM hr OCH LEDARSKAP NR#2 2013 Aktuella Trender & Analys s. 2 Internationell Briefing Svenska framgångsexempel s. 4 s. 12 Sociala

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing Insightguide Series hr&leadership:briefing AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM hr OCH LEDARSKAP NR#3 2013 Aktuella Trender & Analys s. 2 International Briefing Svenska framgångsexempel s. 4 s. 12 Sociala

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing InsightgUIdE SERIES hr&leadership:briefing aktuella utmaningar och lösningar Inom hr och ledarskap nr#4 2013 AKTUEllA TRENdER & ANAlYS s. 2 INTERNATIoNAl BRIEFINg SVENSKA FRAMgÅNgS- ExEMPEl s. 4 s. 12

Läs mer

HR&LEADERSHIP BRIEFING

HR&LEADERSHIP BRIEFING NR#2 2015 HR&LEADERSHIP BRIEFING FAKTA, TRENDER OCH VERKTYG FÖR ATT SKAPA ATTRAKTIVA ARBETSPLATSER AKTUELLA TRENDER & ANALYS INTERNATIONAL BRIEFING S. 6 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL S. 2 S. 10 TREND & ANALYS

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing InsightgUIdE SERIES hr&leadership:briefing nr#5 2012 aktuella utmaningar och lösningar InoM HR och ledarskap DELRAPPORT #5: ATT leda och MoTIVERA den YNgRE generationen NYHETER: gallup: därför är många

Läs mer

HR&LEADERSHIP:BRIEFING

HR&LEADERSHIP:BRIEFING InsightgUIdE SERIES HR&LEADERSHIP:BRIEFING NR#1 2012 AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM HR OCH LEDARSKAP DELRAPPORT #1: NYA FÖRUTSäTTNINgAR FÖR FRAMgåNgSRIKA TEAM NYHETER: 6 nycklar för att utveckla

Läs mer

HR&LEADERSHIP BRIEFING

HR&LEADERSHIP BRIEFING NR#7 2014 HR&LEADERSHIP BRIEFING FAKTA, TRENDER OCH VERKTYG FÖR ATT SKAPA ATTRAKTIVA ARBETSPLATSER AKTUELLA TRENDER & ANALYS S. 2 INTERNATIONAL BRIEFING S. 4 TREND & ANALYS Individuella utvecklingsplaner

Läs mer

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start!

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start! Högt spel på kompetensmarknaden Mycket har skrivits om hur allt färre arbetstagare och allt fler i pension kommer att innebära väldiga belastningar på offentlig sektor, men mycket lite har skrivits om

Läs mer

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F 2 Innehåll Slutsatser från Framgångsrika Friska Företag 6 Conclusions from the project 8 Företagskultur som konkurrensfaktor

Läs mer

Sociala Medier som marknadsföring

Sociala Medier som marknadsföring Sociala Medier som marknadsföring Från ett organisationsperspektiv Social Media as a marketing tool From an organizational perspective JOHAN LUNDIN jl841215@gmail.com FREDRIK LUNDQVIST fredrik.lundqvist@gmail.com

Läs mer

Personal och rekrytering

Personal och rekrytering ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2008 Personal och rekrytering Hitta chefen för framgång Framgångsrika organisationer arbetar metodiskt och kontinuerligt med

Läs mer

TALANGMARKNADEN 2014

TALANGMARKNADEN 2014 KOMPETENSFÖRSÖRJNING NYA SPELREGLER PÅ TALANGMARKNADEN 2014 Din guide till de nya verktygen, drivkrafterna och strategierna i modern kompetensförsörjning. TRENDRAPPORT 2014 Innehåll Insightlabstudie: De

Läs mer

Handelsbanken i Gävle- En studie om konsten att hitta rätt arbetskraft

Handelsbanken i Gävle- En studie om konsten att hitta rätt arbetskraft Beteckning: Institutionen för ekonomi Handelsbanken i Gävle- En studie om konsten att hitta rätt arbetskraft Carolina Borbos & Nadja Wedin Januari 2007 10 poäng C-nivå Marknadsföring Examensarbete i ämnet

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling

Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling Insightguide Series Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling Tips, idéer och verktyg för motivation, mening och glädje i vardagen Tipsbok Insightguide SERIES Mer motivation, mening och glädje

Läs mer

framgångsrik stresshantering

framgångsrik stresshantering Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE Ledarskapets 7 nycklar för goda prestationer och lägre stress I det här häftet kan du läsa om de

Läs mer

Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Handisam Serie

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Johannes Åman Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:8 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling din tidning om företagshälsa från ab previa nr 3/2009 Attraktiva arbetsplatser VINN kampen om kompetensen Folktandvårdens friska liv ett hälsosamt försprång Konflikt som kräver mod när en anställd blir

Läs mer

Företagande inom trädgårdsdesign

Företagande inom trädgårdsdesign Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Företagande inom trädgårdsdesign viktiga komponenter för att lyckas The key components to start and run a business in garden design

Läs mer

Entreprenörers ledarskap - En kvalitativ studie av hur entreprenörer kan utveckla sitt ledarskap

Entreprenörers ledarskap - En kvalitativ studie av hur entreprenörer kan utveckla sitt ledarskap Entreprenörers ledarskap - En kvalitativ studie av hur entreprenörer kan utveckla sitt ledarskap Entrepreneurs and their leadership - A qualitative study of how entrepreneurs can develop their leadership

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Sociala medier strategier, möjligheter och risker

Sociala medier strategier, möjligheter och risker Sociala medier strategier, möjligheter och risker Social media strategies, opportunities and risks TOBIAS PRODAN Kandidatuppsats i Informatik Rapport nr. 2012:009 ISSN: 1651-4769 Göteborgs universitet

Läs mer

Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet

Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet 2:A REVIDERADE UPPLAGAN Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet Förord Våren 2006 åkte vi från Nätverkstan till London för att träffa Venu Dhupa, då nytillsatt

Läs mer

EXAMENSARBETE. Det är stor skillnad på vad man faktiskt kan och vad det står att man kan. Om rationaliseringssystem inom HR-arbete

EXAMENSARBETE. Det är stor skillnad på vad man faktiskt kan och vad det står att man kan. Om rationaliseringssystem inom HR-arbete EXAMENSARBETE Det är stor skillnad på vad man faktiskt kan och vad det står att man kan Om rationaliseringssystem inom HR-arbete Staffan Svensson 2013 Filosofie kandidatexamen Sociologi Luleå tekniska

Läs mer

Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag

Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag Lena Birgersdotter Lisa Schmidt Annika Karlsson B 1505 Stockholm, december 2002 Organisation/Organization IVL Svenska Miljöinstitutet AB IVL Swedish

Läs mer