Inledning Idrottsföreningen Kamraterna Örby bildades I stadgarna står följande om föreningens mål och inriktning:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning Idrottsföreningen Kamraterna Örby bildades I stadgarna står följande om föreningens mål och inriktning:"

Transkript

1 HANDLEDNING FÖR IFK ÖRBYS UNGDOMSLEDARE 2012

2 Inledning Idrottsföreningen Kamraterna Örby bildades I stadgarna står följande om föreningens mål och inriktning: - Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende. - Idrott skall utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar. - Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. - Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde. IFK Örbys organisation Föreningen har en huvudstyrelse och sektioner för fotboll och motion, samt ett antal kommittéer. Allt arbete sker ideellt. Fotbollssektionen har tre undersektioner : herr-, dam- och ungdomssektion. Huvudstyrelse Kommittéer Fotbollssektion Motionssektion Herr Dam Ungdom Alla sektioner har sin egen styrelse, och dess ledamöter väljs på föreningens årsmöte som hålls i februari varje år. Herr består i allmänhet av: A-lag, B-lag och juniorlag. Dam består i allmänhet av: A-lag, farmarlaget Örby FC och juniorlag. Ungdom består av ett lag i varje årskull från 7-16 år på både flick- och pojksidan. 2

3 Huvudstyrelse 2012 Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamöter: Suppleanter: Magnus Svernfors Mattias Andersson Jenny Wulf Göran Svernfors Pia Efraimsson Lars Nordin Åsa Widhed-Nordin Tomas Johnsson Leif-Åke Andersson Ekonomi Föreningens inkomster utgörs främst av medlemsavgifter, statliga och kommunala bidrag samt sponsorintäkter. Andra viktiga inkomstkällor kommer från marknadsaktiviteter - t.ex. Hantverksjul och Second Hand lotteriförsäljning - t.ex. BingoLotto, medlems- och reselotter - samt Idrottens Bingo. Kioskförsäljning och cuparrangemang ger också goda tillskott till kassan. Storleken av de statliga/kommunala bidragen beror på hur stor omfattning ungdomsverksamheten har, där antalet sammankomster och antalet deltagare i dessa är avgörande. Se bilagan Regler för statligt aktivitetsstöd samt Regler för kommunalt aktivitetsbidrag. Budget Budgeten är ett viktigt verktyg i arbetet att styra föreningens ekonomi, och upprättas en gång per år inför nästkommande verksamhetsår (=kalenderår). Föreningens budget presenteras på och godkänns av årsmötet. Varje lag upprättar en egen kostnadsbudget, och budgetmall tillsammans med instruktioner skickas vanligen ut i december av förenings kassör. Ifylld budget återsänds i januari för att behandlas av huvudstyrelsen. Återkoppling till respektive lag sker så fort årsmötet godkänt föreningens budget. 3

4 Kommittéer De flesta av föreningens marknadsaktiviteter sköts via arbete i särskilda kommittéer som väljs på årsmötet. Klubben har i dagsläget följande kommittéer: Sponsorkommitté Hantverksjul Second Hand Kommitté för klubbens anläggningar Markmässan (vilande) Föreningens fotbollsplaner och byggnader Den kommunala idrottsplatsen Örby IP är IFK Örbys hemmaarena. Föreningen har dessutom tre egna planer: en konstgräsplan i full skala vid Örby IP en 7-mannaplan med gräs vid Örby IP Statheden, gräsplan vid motionsspåren ca 800 m från Örby IP I anslutning till Örby IP ligger IFK Örbys klubbstuga med omklädningsrum och förråd. Klubbens kansli finns i Gula huset intill Hanatorps Camping. I detta hus finns även ett sammanträdesrum (8-10 personer) och IFK Örbys Second Hand butik. OBS För att konstgräset inte skall förstöras MÅSTE alla 7-mannamål köras av planen efter avslutad träning. Kontakt med IFK Örby Verksamheten styrs till stor del via klubbens kansli, och kanslisten heter Kirsti Peltonen. Adress: Campingvägen 4, Gula Huset ÖRBY Telefon: Mail: Öppettider: mån, ons - fre kl tis kl Klubbens hemsida: 4

5 Klubbstugan För skötseln av klubbstugan, de yttre omklädningsrummen, konstgräs- och 7-mannaplanen samt förbindelseytorna däremellan ansvarar vår vaktmästare Tomas Persson. Adress: Öresjövägen ÖRBY Telefon: Varje lag/grupp har ett eget brevfack i klubbstugan där information som inte skickas ut elektroniskt läggs. Här finns även fack för internpost till t.ex. kansliet Stora gräsplanen samt Örbyhallen ägs av Marks Kommun och sköts av dess vaktmästare. Möteslokal Örbyhallens cafeteria är en lämplig möteslokal för t.ex. föräldramöten, och den kan bokas genom kansliet. Information om upplåsning och larm fås vid bokningstillfället. Se bilagan Passagesystem Örbyhallen. Nycklar och material m.m Varje ledare behöver en nyckel till klubbstugan, denna går även till Gula Huset, samt en personlig kod till larmen. Nyckel och kod kvitteras ut på kansliet. För inomhusträning i Örbyhallen behövs en låsbricka. Även denna kvitteras ut på kansliet. Varje ungdomsgrupp disponerar ett skåp i klubbstugan där träningsbollar, västar, konor, träningsstege och förbandsväska förvaras. Lag som spelar seriespel har matchställ, klocka, visselpipa och domarkort. För inomhusträning i Örbyhallen, Lyckeskolan eller annan lokal finns särskilda inomhusbollar. Dessa förvaras i Örbyhallen och i ett skåp i klubbstugan. Varje ledare ansvarar för att omklädningsrum lämnas grovstädade. 5

6 Seriespel Från 9 års ålder har lagen i IFK Örby möjligheten att delta i seriespel som organiseras av Västergötlands Fotbollsförbund. Vid ett sammanträde under vintern med berörda ledare fastläggs vilka serier åldersgrupperna ska anmälas till. När VFF senare meddelar spelordningen kallas ledarna till ett matchläggningsmöte. Lån av spelare Reglerna för seriespel tillåter lån av spelare, såväl äldre som yngre. Ungdomssektionens policy är att man bara lånar spelare om det är nödvändigt för att fullfölja spelprogrammet och endast i yttersta undantagsfall äldre spelare. Innan en spelare lånas in skall samråd ske med spelarens ledare, föräldrar och med spelaren själv. Undantag från denna regel kan endast göras om det vid samling inför match visar sig att en kallad spelare inte kommer. Matchställ Ledarna ansvarar för matchställen. Föräldrar tvättar dräkterna gör upp ett tvättschema! Tips: Vräng tröjor före tvätt så ökar livslängden på ev. tryck. Använd inte sköljmedel så bevaras elasticiteten. Före bortamatch kontrolleras motståndarlagets dräktfärg. Är denna lik egna lagets medtages reservställ eller västar. Matchställen ska vandra mellan årskullarna, och byte sker på Ungdomssektionens materialbytardag vanligtvis i mars. Cuper och sammandrag IFK Örby arrangerar årligen Påskacupen för 12-åringar, Kamratcupen för 7-8-åringar samt Markmästerskap inomhus. Andra föreningar ordnar andra cuper och sammandrag och det är både roligt och utvecklande att delta i cuper. För ekonomiska frågor se vidare avsnittet för Budget. 6

7 Ungdomssektionen Ungdomssektionen är en undersektion till IFK Örbys fotbollssektion, och driver fotbollsverksamhet för ungdomar i åldrarna 7-16 år, både på flick- och pojksidan. Sektionens styrelse, som organiserar och leder verksamheten, kallas för enkelhets skull för ungdomsstyrelsen. Den består av 5-10 ungdomsledare jämte representanter från huvudstyrelse, herr- och damsektion. Ungdomsstyrelsen sammanträder normalt 4-5 gånger per år. Ungdomsstyrelsen 2012 Ordförande: Ledamöter Sebastian Nydén Magnus Claesson Maria Dalenberg Pia Efraimsson Christer Martinsson Malin Hartwig Åsa Widhed-Nordin Ungdomssektionens styrelse har tagit fram denna Handledning för ungdomsledare, samt ett policydokument med riktlinjer för ledare, spelare och föräldrar inom Ungdomssektionen. Se även IFK Örby Ungdomssektions policydokument. Ledarträffar Ungdomsstyrelsen kallar till ledarträffar några gånger om året. På dessa möten är det önskvärt att alla som är ungdomsledare inom IFK Örby närvarar. Minimum är dock att varje lag/grupp är representerade av minst en ledare. Årsplan Ungdomsstyrelsen har tagit fram ett kalendarium för ett verksamhetsår som hjälp för att komma ihåg de viktigaste återkommande uppgifterna. Se bilagan Årsplan 7

8 Kioskverksamhet I samband med matcher och cuper rör sig oftast mycket publik och andra intresserade på Örby IP. Som en service till dem, men även som en stor inkomstkälla för föreningen skall kiosken alltid vara öppen vid sådana arrangemang. Området runt Örby IP har två kiosker en vid stora gräsplanen, och en mellan konstgräset och 7-mannaplanen. Dokumentet kommer inom kort uppdateras med bilagan Rutiner för kioskverksamhet. Team Sportia, Kinna IFK Örby samarbetar med Team Sportia i Kinna när det gäller bl.a. materialinköp. Träningsoveraller och övriga träningskläder provas ut på kansliet. Beställningar sköts sedan av vår kanslist. Noterbart är även en vädjan till de ledare som har ett TeamSportia-kort. Anmäl gärna att det skall knytas till IFK Örby, så att era inköp i butiken knyts till klubben. Detta påverkar inte er bonus, men påverkar klubbens förhandlingsläge med kedjan. IFK Örbys Ungdomssektions styrelse 8

9 Bilaga Regler för statligt aktivitetsstöd RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den november 2002, den 1-2 december 2003, den 3 oktober 2006 och den 11 december 2008 ) Ändringarna gäller för verksamhet fr o m Inledning Regeringen har enligt förordningen (1999:1177) om statsbidrag överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Enligt förordningen avses med idrottsverksamhet prestationsinriktad tävlingsidrott samt hälsoinriktad bredd- och motionsidrott i vilket ingår ett centralt moment av fysisk aktivitet. I förordningen anges därutöver syftet och förutsättningarna för statsbidraget samt övriga villkor för bidraget. Den del av statsbidraget som beviljas lokala idrottsföreningar anslutna till RF benämns statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd). RF:s styrelse, Riksidrottsstyrelsen (RS), har det yttersta an-svaret för fördelningen av LOK-stödet. RS har uppdragit till RF:s kansli, och inom detta till den sk LOK-stödsgruppen, att handlägga inkomna ansökningar och besluta om fördelning av LOK-stödet. RS har också tillsatt en särskild nämnd, LOK-stödsnämnden, som fungerar som överklagningsorgan avseende LOK-stödsgruppens beslut. RS har slutligen antagit följande regler och till dessa regler kopplade kommentarer. Varje kommentar ska läsas ihop med den bestämmelse den kommenterar. 9

10 Bilaga Regler för statligt aktivitetsstöd 1 Kap Bidragsberättigade föreningar 1 Bidrag utgår till ideell förening som är medlem i specialidrottsförbund (SF) anslutet till Riksidrottsförbundet (RF) för verksamhet föreningen bedrivit efter det att föreningen upptagits som medlem i SF. Även föreningar som är medlemmar i SF med begränsat medlemskap enligt 10 kap. 3 RF:s stadgar samt föreningar som tillhör idrottsförbund som har ett av RS godkänt samarbetsavtal med SF har möjlighet att ansöka om och få LOK-stöd. Endast en ansökan inlämnas per förening oavsett om föreningen bedriver flera SFtillhöriga idrotter. Detta innebär att en förening inte kan lämna in flera ansökningar avseende enskilda SF-idrotter. 2 Kap Villkor för bidrag 2 Bidrag utgår för sammankomster och deltagartillfällen som sker i föreningens regi Både villkoren för sammankomst och för deltagare måste vara uppfyllda för att få bidrag. Idrottsverksamheten måste ske i föreningens regi. Med detta menas att föreningen gentemot medlemmarna har ansvaret för verksamheten. Inget hinder föreligger dock att föreningen i sin verksamhet köper externa tjänster eller utrustning i någon form. 3 En sammankomst ska ligga i linje med föreningens idrottsliga verksamhet och idé för barn och ungdom och särskilt inriktas mot att: utveckla barns och ungdomars samt funktionshindrades intresse för idrott och deras möjligheter att få allsidig träning efter vars och ens fysiska och psykiska förutsättning, samt utveckla kvaliteten i idrottsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet och i idrottsverksamheten i övrigt så att verksamheten främjar en god etik, ökat deltagande, ideellt engagemang, jämställdhet och integration. Minst 70 % av den verksamhet som ska ligga till grund för bidrag ska vara SF idrott, resterande 30 % kan vara därtill naturligt anknuten verksamhet. LOK-stödet avser statsbidrag till idrottsverksamhet. Idrottsverksamhet definieras i förordningens 2. Studiecirklar, aktiviteter under schemalagd skoltid vilket inbegriper lunchraster, övriga raster och håltimmar eller verksamhet som får statligt stöd i annan ordning, är inte bidragsberättigade till LOK-stöd. 10

11 Bilaga Regler för statligt aktivitetsstöd 4 En sammankomst ska vara en ledarledd gruppaktivitet. Ledare ska ha rimliga kvalifikationer och vara utsedd av föreningen samt vara lägst 13 år och kan inte redovisningsmässigt vara ansvarig för flera grupper samtidigt. En sammankomst ska omfatta minst 3 bidragsberättigade deltagare utöver ledare. Bidrag utgår för maximalt 30 deltagare per sammankomst. En sammankomst ska pågå minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och avslutning. Med grupp menas en naturlig träningsgrupp som inte är konstruerad. Ett lag, nybörjargrupp, juniortrupp etc. kan endast redovisas som en sammankomst, oavsett om träningen bedrivs i mindre grupper och med flera ledare. Under den angivna tidsramen får omklädning och andra förberedelser inkluderas men bör utgöra en mindre del av sammankomsten. Verksamhet i drop-in-form där gemensam samling och avslutning saknas, är inte bidragsberättigad. 5 Bidragsberättigade deltagare är barn och ungdomar i åldern 7-20 år som är medlem i föreningen och som aktivt deltar i föreningens idrottsliga verksamhet. Ledare i åldern år som leder verksamhet i föreningens regi är bidragsberättigad. En deltagare får endast räknas en gång per dag och idrott. För deltagare och ledare inom idrott för funktionshindrade (handikappidrott) finns ingen övre åldersgräns. Deltagare i föreningens prova på och andra aktiviteter i rekryteringssyfte räknas även som bidragsberättigade under förutsättning att födelsedata förs på samtliga deltagare oavsett om deltagaren är medlem eller inte.. Åldern räknas från och med det år deltagaren fyller 7 år och t o m det år deltagaren fyller 20 år. Vid tävlingar/matcher redovisas varje lag eller deltagare av respektive förening. Vid lägerverksamhet, tävlingar och liknande utgår endast bidrag för en sammankomst/dag och grupp oavsett antalet tränings/tävlingstillfällen. Ett tränings/tävlingstillfälle kan inte delas upp på flera dagar utan mellanliggande dygnsvila (exv. nattcuper o.likn.). Med handikappidrott menas idrottsverksamhet för personer med funktionshinder som bedrivs av föreningar anslutna till Handikappidrottsförbundet och Dövas idrottsförbund samt övrig SF-idrott som bedrivs för personer med funktionshinder. 11

12 Bilaga Regler för statligt aktivitetsstöd 3 Kap. Närvaroredovisning och Ansökan 6 Vid varje aktivitet ska närvaro på deltagare och ledare redovisas. Redovisningen ska vara en sammanställning som inkluderar föreningens namn, SF-idrott, aktivitet, plats, datum, tider, deltagares och ledares namn, födelsedata, kön och närvaro. Redovisningen ska undertecknas av ansvarig ledare. Redovisning ska innehålla motsvarande uppgifter. Redovisningen ska undertecknas av ansvarig ledare. 7 Ansökan, med sammanställning av antalet genomförda sammankomster och deltagartillfällen fördelad på ålder och kön, ska göras via IdrottOnline Klubb vad gäller all verksamhet från och med den 1 januari Vad gäller ansökningsperioder se 8. Deltagartillfällen är summan av deltagarnas närvaro i de godkända sammankomsterna. Handikappidrottsverksamhet redovisas särskilt. Instruktioner finns för ansökan via IdrottOnline Klubb. 8 Varje år omfattar två ansökningsperioder: 1/1-30/6 (våren) med ansökningsdatum senast den 15/8 1/7-31/12 (hösten) med ansökningsdatum senast den 15/2 9 En av föreningsstyrelsen utsedd firmatecknare ska digitalt signera ansökan med en personlig kod. Föreningen ska på anmodan kunna styrka att den person som signerat ansökan är behörig firmatecknare. 10 För sent inkommen ansökan ger som huvudregel inte rätt till bidrag. Ansökan som inkommer inom tre veckor efter ansökningstidens utgång berättigar till bidraget med avdrag för en förseningsavgift på 10 % av bidraget, om inte prövning enligt tredje stycket ger en högre tilldelning. Om synnerliga skäl föreligger för att en ansökan inkommit efter respektive ansökningsdatum, beroende på omständigheter som föreningen uppenbarligen inte har kunnat råda över, finns möjlighet att efter särskild prövning ändå erhålla bidrag eller del av bidrag. Ofullständig eller felaktig ansökan kan kompletteras inom av LOKstödsgruppen angivet datum. Inkommer ingen komplettering, eller inkommer kompletteringen för sent, ska ansökan avvisas helt eller i de delar ansökan är ofullständig eller felaktig. 12

13 Bilaga Regler för statligt aktivitetsstöd Bidrag kan inte i något fall utbetalas om ansökan för respektive period har inkommit efter den 15/12 respektive den 15/6. 4 Kap. Granskning och kontroll 11 LOK-stödsgruppen äger rätt att kontrollera ansökans riktighet. På anmodan ska förening tillhandahålla samtliga handlingar som har betydelse för ansökan om LOK-stöd. LOK-stödsgruppen kan vid kontroll ta in närvarokort, årsmötes- och styrelseprotokoll, stadgar, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, medlemsregister och annat underlag som har betydelse för LOK-stöds beslutet. Underlaget för ansökan ska sparas enligt Bokföringslagens bestämmelser angående räkenskapshandlingar, dvs i 10 år. LOK-stödsgruppen samarbetar med SF, DF och den kommun föreningen tillhör, i frågor av betydelse för bedömning av föreningens LOK-stödsansökan. 12 Lämnande av oriktiga uppgifter eller uteblivna begärda handlingar kan medföra att en förening vid en eller flera bidragsperioder avstängs från bidrag. Återbetalning av bidrag kan krävas om: bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter, bidraget inte används för det ändamål det beviljats för, eller mottagaren inte inlämnar sådana handlingar och andra uppgifter som begärs enligt Kap. Övrigt 13 Utbetalning sker till ett föreningstecknat plus- eller bankgirokonto. Utbetalning sker efter avslutad redovisningsperiod vid tidpunkter som fastställs av RF. Förening som är föremål för utredning, på grund av misstanke om bidragsfusk eller andra oegentligheter, erhåller ingen utbetalning så länge som utredningen pågår. Bidraget för perioden/perioderna reserveras och kan utbetalas i efterhand om det inte föreligger hinder häremot. 14 LOK-stödsgruppens beslut om LOK-stöd får överklagas av den förening som beslutet angår, om det har gått föreningen emot. Överklagandet ska göras genom e-post eller vanligt brev hos LOK-stödsnämnden inom tre veckor från den dag då det överklagade beslutet meddelades. 13

14 Bilaga Regler för statligt aktivitetsstöd Om LOK-stödsnämnden, med utgångspunkt i de handlingar som föreningen inkommit med, inte kan avgöra vilket stöd föreningen är berättigad till, kan stödet om särskilda omständigheter föreligger grundas på en skönsmässig uppskattning. LOK-stödsnämndens beslut kan inte överklagas. 15 Ändring av ett beslut kan ske genom rättelse eller omprövning. Beslut som innehåller uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknade förbiseende får rättas av den som meddelat beslutet. Omprövning av beslut får ske om beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av annan anledning är uppenbart felaktigt. Beslut om rättelse eller omprövning fattas av det organ som har meddelat beslutet. Beslut till nackdel för förening får inte fattas förrän föreningen getts möjlighet att yttra sig i ärendet. 14

15 Bilaga Regler för kommunalt aktivitetsstöd Regler för kommunalt aktivitetsbidrag Kommunalt aktivitetsbidrag beviljas med 15 kronor per sammankomst där minst 5 deltagare är i åldern 7-20 år samt 2 kronor per deltagare (3 kr fr.o.m.2011). Bidrag utgår till förening, såväl med som utan riksförbunds tillhörighet. Aktiviteten ska vara ledarledd och pågå under minst en timma. Dubbelt bidrag utgår till idrottsskolor. Verksamhetsplan för dessa ska godkännas av kultur- och fritidsnämnden. Bidrag utgår inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som dans, bingo etc. Bidrag utgår inte heller till studiecirklar som får bidrag på annat sätt. Redovisningsperioderna är 1 januari 30 juni och 1 juli 31 december. Ansökan görs till kultur- och fritidskontoret senast 15 augusti respektive 15 februari. 15

16 Bilaga Passagesystem Örbyhallen PASSAGESYSTEM VID MATCHER OCH ARRANGEMANG Så här använder du din passagebricka när du har bokat för match eller arrangemang När du ska öppna dörren Håll brickan framför läsaren. Då blinkar en gul lampa, som sedan blir grön och dörren öppnas. Dörren är sedan olåst under den bokade tiden. När du ska låsa dörren Dörren låses automatiskt när bokningstiden går ut. Om arrangemanget är slut innan bokningstiden gått ut, ska du låsa dörren manuellt: Slå * och håll därefter brickan framför läsaren. Öppna därefter dörren. När dörren stängs igen är det låst. Brickan är giltigt 30 minuter före bokad tid i hallen. 16

17 Bilaga Årsplan Årsplan IFK ÖRBY U-sektion Januari Närvarorapportering för höstterminen Anmälan seriespel Domarutbildning (F/P 14) Lämna budgetförslag för resp. lag till styrelsen Februari Föreningens årsmöte Markmästerskap inomhus Mars Kläd- och materialbytardag Bestämma träningstider utomhus; vår/sommar/höst Ledarträff U-ledare Påskacupen (beror på när påsken infaller) Markmästerskap inomhus April Bestämma matchdagar för seriespel Domarschema Påskacupen (beror på när påsken infaller) Utskick inbjudan Kamratcup (F/P 8) Informera om och skicka inbjudan till Landslagets Fotbollsskola Maj Juni Kamratcup (F/P 8) Landslagets Fotbollsskola Juli Närvarorapportering för vårterminen Augusti Uppstart av nya årskullar; sexåringar (F/P 7) Dela ut lappar i Örbyskolan om att träning startar för sexåringar Anmälan Gothia Cup September Bestämma träningstider inomhus; vinter Ledarträff U-ledare Lagindelning nästkommande säsong Oktober November Ungdomsavslutning (F/P 13) Ledaravslutning med fotbollsmatch + mat December Inbjudan PåskaCupen skickas ut Policydokument ses över samt ev. uppdateras 17

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003, den 3 oktober 2006 och den 11 december

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002 och den 1-2 december 2003) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE FÖRENINGAR

Läs mer

Ledare 18 - Att vara ledare inom FFF 18.1 - Aktivitetsstöd 18.2

Ledare 18 - Att vara ledare inom FFF 18.1 - Aktivitetsstöd 18.2 Ledare 18 - Att vara ledare inom FFF 18.1 - Aktivitetsstöd 18.2 0018 Indexsida oktober 2010 Att vara ledare inom Frillesås FF Utan ledare, organisation och idrottsutövare blir det inget Frillesås FF. Det

Läs mer

LOK-stödsregler gäller fr o m 2001-12- 01

LOK-stödsregler gäller fr o m 2001-12- 01 LOK-stödsregler gäller fr o m 2001-12- 01 VÄSTERGÖTLANDS IDROTTSFÖRBUND Box 418, 541 28 Skövde, Tel 0500-44 77 50, Fax 0500-44 77 51 E-post: idrottsforbundet@westgotasport.se Hemsida: www.westgotasport.se

Läs mer

BIDRAGSNORMER Antagen av KF Arbets- och Näringslivsnämnden Hylte Kommun

BIDRAGSNORMER Antagen av KF Arbets- och Näringslivsnämnden Hylte Kommun BIDRAGSNORMER Antagen av KF 2010-06-29 Arbets- och Näringslivsnämnden Hylte Kommun 2012-10-15 NORMER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HYLTE KOMMUN De kommunala bidragen till föreningar avser att

Läs mer

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Hammarö kommun vill genom olika bidragsformer skapa en god förutsättning för ett allsidigt föreningsliv i kommunen genom: att ge kontanta bidrag till verksamhet samt

Läs mer

Klubb. Dags att ansöka om LOK-stöd för 2009

Klubb. Dags att ansöka om LOK-stöd för 2009 Klubb Dags att ansöka om LOK-stöd för 2009 Senast lördag den 15 augusti 2009 ska du skicka in ansökan för aktiviteter genomförda under ven 2009. Senast måndag den 15 februari 2010 ska du skicka in ansökan

Läs mer

Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet.

Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet. Styrdokument, regler Kundvalskontoret 2012-01-01 Andreas Åstrand 08-590 971 56 Dnr Fax 08-590 890 77 Andreas.astrand@upplandsvasby.se Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med

Läs mer

STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD LOK-STÖD. Nya regler från 1 januari 2014

STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD LOK-STÖD. Nya regler från 1 januari 2014 STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD LOK-STÖD Nya regler från 1 januari 2014 Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och är avsett att stödja barn- och ungdomsverksamheten mellan 7-25 år i

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Dnr: 2015/37 1 (5) Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Fastställt av Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-10 136 Reviderad 2014-04-14 58 Överfört och fastställt av Kultur-

Läs mer

Bidragsbestämmelser för ungdomsorganisationer

Bidragsbestämmelser för ungdomsorganisationer Bidragsbestämmelser för ungdomsorganisationer Bidragen är avsedda att vara stöd till de inom Tomelilla kommun verksamma föreningar vars verksamhet kommunen önskar stödja. För att vara berättigad till bidrag

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar Bidragsregler för idrottsföreningar Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet Bestämmelser för kommunala bidrag

Läs mer

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 Syfte Lomma kommuns stöd till det ideella föreningslivet syftar till att stimulera till ett

Läs mer

IdrottOnline introducerades 2007 med målet att kunna erbjuda svensk idrott en stabil och driftsäker plattform för administration och kommunikation.

IdrottOnline introducerades 2007 med målet att kunna erbjuda svensk idrott en stabil och driftsäker plattform för administration och kommunikation. IdrottOnline introducerades 2007 med målet att kunna erbjuda svensk idrott en stabil och driftsäker plattform för administration och kommunikation. Med IdrottOnline erbjuds idrottens förbund och föreningar

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR STORFORS KOMMUN

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR STORFORS KOMMUN REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR I STORFORS KOMMUN REGLER För att en förening ska bli stödberättigad från kommunen ska den: Bedriva sin ideella verksamhet inom Storfors

Läs mer

Bidragsreglemente för Haninge kommun

Bidragsreglemente för Haninge kommun Bidragsreglemente för Haninge kommun Antaget av kommunfullmäktige den 8 februari 2010, i kraft från och med den 1 januari 2010. Bidragsreglemente Bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar/organisationer

Läs mer

Regler och villkor för föreningsbidrag

Regler och villkor för föreningsbidrag Regler och villkor för föreningsbidrag Kultur- och fritidsnämnden Strategi Plan/program Riktlinje Regler och riktlinjer 1 Innehållsförteckning Kultur- och fritidsnämndens syfte och mål med föreningsbidrag...

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

Bestämmelser för kommunala bidrag

Bestämmelser för kommunala bidrag Bestämmelser för kommunala bidrag Fastställda av kommunfullmäktige 2012-09-26 74 Syftet med bidrag Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för föreningarnas samhällsnyttiga

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar Bidragsregler för idrottsföreningar Regler för bidrag till idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Upplands Väsby kommun, anslutna till Riksidrottsförbundet Bestämmelser för kommunala bidrag

Läs mer

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG 1 Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG UNGDOMSORGANISATIONER Fastställda av kommunfullmäktige 2000-12-20 SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2011-01-19 8 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-09-10 129 BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Gäller fr.o.m. 2011-03-01 och ersätter tidigare

Läs mer

NUVARANDE STADGAR. Definition. Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

NUVARANDE STADGAR. Definition. Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. NUVARANDE STADGAR För ÅKEREDS TENNISKLUBB, grundad 1969. "Idrottens mål och inriktning" Definition Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Läs mer

Riktlinjer för Föreningsbidrag

Riktlinjer för Föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige 2016-06-13, 77 Riktlinjer för Föreningsbidrag -bidrag och andra insatser för att främja föreningslivet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN 1 Inledning Föreningslivet bidrar till

Läs mer

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986.

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. BIDRAGSNORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. Reviderad att gälla fr.o.m. 1991 Reviderad att gälla fr.o.m. 1993

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006

KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006 KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006 1 GENERELLA NORMER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH SAMMANSLUTNINGAR MED LOKAL VERKSAMHET I AVESTA KOMMUN

Läs mer

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Nya bidragsregler från 2015-01-01 (antagna av kommunfullmäktige 2014-09-03, 125) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser Ansökan om registrering Ansökan om kommunala

Läs mer

Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun

Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun antagna av Kommunfullmäktige 2015-10-14 119 att gälla från 2016-01-01 tillsvidare, revideras under kommande

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR

REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR Socialförvaltningen 2012-07-20 REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR Bidragsberättigade är lokalföreningar, med säte i Gislaveds kommun, som bedriver

Läs mer

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987.

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987. Stadgar för IFK Malmö FK Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987. Stadgar för IFK Malmö Fotbollklubb Stiftad den 23 april 1899, ombildning den 9 juni 1987 Idrottens mål och inriktning Definition

Läs mer

Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2015

Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2015 Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 2. BESTÄMMELSER FÖR UNGDOMSORGANISATIONER 4 2.1 ANLÄGGNINGSBIDRAG 5 2.2 LOKALBIDRAG

Läs mer

STADGAR FURULUNDS RC KLUBB

STADGAR FURULUNDS RC KLUBB SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND Normalstadgar för idrottsförening STADGAR För FURULUNDS RC KLUBB Antagna den 31/2 1981 Fastställda av Årsmöte den 30/1 1981 STADGAR För FURULUNDS RC KLUBB Stiftad den 31/2 1981

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1997:2 1997-12-22, 173 2000-01-31, 6 2002-02-25, 15 2004-01-26, 5 2005-08-29, 157 2008-12-22, 153 2009-12-21, 146 Reviderade av välfärdsutskottet

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 BIDRAGSBERÄTTIGAD FÖRENING Bidrag kan utgå till ideell förening med ungdomsverksamhet som arbetar efter demokratiska

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

Regler och villkor för föreningsbidrag

Regler och villkor för föreningsbidrag Regler och villkor för föreningsbidrag Tillväxtförvaltningen Strategi Plan/program Riktlinje Regler och riktlinjer 1 Innehållsförteckning Lindesbergs kommuns syfte och mål med föreningsbidragen... 3 Syfte...

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet

Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet STYRDOKUMENT 1(7) Beteckning Barn och utbildning Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktig 66 Dnr 609/06 Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet Föreliggande bestämmelser för kommunala

Läs mer

Informationsmaterial om

Informationsmaterial om FÖRENINGSSERVICE Informationsmaterial om datorstöd för rapportering av aktiviteter på närvarokort Just nu finns det för alla föreningar ett datorstöd som hjälp, när det gäller rapportering av aktiviteter

Läs mer

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde.

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Bidragsbestämmelser Adress Kultur & fritid 291 80 Kristianstad Besöksadress: Spannmålsgatan 9 DEFINITIONER Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Barn-

Läs mer

STADGAR. För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963.

STADGAR. För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963. STADGAR För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963. Stadgarna senast ändrade av årsmötet den 25 maj 2008. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÈ

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-23 122 1 NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER MED UNGDOMSVERKSAMHET. Bidrag till föreningars ungdomsverksamhet i Säters

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar och handikapporganisationer inom Trelleborgs kommun

Bidragsregler för idrottsföreningar och handikapporganisationer inom Trelleborgs kommun 1 Bidragsregler för idrottsföreningar och handikapporganisationer inom Trelleborgs kommun Allmänna bestämmelser 2013-10-15 Rätt till bidrag Förening i Trelleborgs kommun som bedriver idrottsverksamhet

Läs mer

Informationsmaterial om

Informationsmaterial om FÖRENINGSSERVICE Informationsmaterial om datorstöd för rapportering av aktiviteter på närvarokort Just nu finns det för alla föreningar ett datorstöd som hjälp, när det gäller rapportering av aktiviteter

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer till Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer till Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer till Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Riktlinjerna reglerar hur bidragsansökningar till kultur och fritidsnämnden ska göras, vilka krav som ställs

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

Regler för kommunalt föreningsbidrag

Regler för kommunalt föreningsbidrag Regler för kommunalt föreningsbidrag Fritidsavdelningen Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-03-16 Datum: 2015-03-24 Dnr: Sida: 2 (9) Reglemente för kommunalt föreningsbidrag Kommunstyrelsens

Läs mer

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet RIKTLINJE Föreningsbidrag - fritid Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för ekonomiska bidrag för föreningar som bedriver fritidsverksamhet för barn och ungdomar i Nacka. Dokumentet

Läs mer

Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949

Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949 Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949 Stadgar för Billingens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1949 och med hemort i Lerdala i Skövde kommun Stadgarna antagna den 11 april 1996,

Läs mer

Föreningens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med KFUMs mål och grundval som de framgår av KFUM Sveriges stadgar.

Föreningens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med KFUMs mål och grundval som de framgår av KFUM Sveriges stadgar. 1 STADGAR FÖR idrottsföreningen KFUM KOMETERNA l IDEELL FÖRENING 1 KFUM KOMETERNA är en ideell förening som är ansluten till KFUMs idrottsförbund och därigenom till KFUMs riksförbund och genom detta till

Läs mer

IdrottOnline Klubb Ansök om LOK-stöd Ansök om LOK-stöd

IdrottOnline Klubb Ansök om LOK-stöd Ansök om LOK-stöd Ansök om LOK-stöd Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Hemsidan baseras på webbverktyget EPiServer,

Läs mer

CHECKLISTA UNGDOMSLEDARE 2010

CHECKLISTA UNGDOMSLEDARE 2010 CHECKLISTA TINGSRYD UNITED FC 2010-05-03 1(5) CHECKLISTA UNGDOMSLEDARE 2010 Gäller seriespelande lag HEMMAMATCHER Bjud in bortalaget. Stäm av matchdag, tid samt tröjfärg. Ring domarna. Vid ev. byte dag/tid

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

Bidragsnormer. Gäller fr om

Bidragsnormer. Gäller fr om Bidragsnormer Gäller fr om 2008-01-01 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Bidragsberättigad förening Kommunalt föreningsbidrag kan utgå om nedanstående kriterier är uppfyllda: Föreningen - ska vara ideell, ha sitt säte

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personnummer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personnummer Datum Diarienr 2014-06-12 1739-2013 Riksidrottsförbundet Idrottens hus 114 73 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personnummer Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Stadgar för KVARNBY Idrottsklubb MEDLEMSKAP

Stadgar för KVARNBY Idrottsklubb MEDLEMSKAP Stadgar för KVARNBY Idrottsklubb ÄNDAMÅL Kvarnby IK har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Svenska Fotbollförbundets stadgar och bestämmelser. Dessutom med särskild målsättning

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 7.8

Laholms kommuns författningssamling 7.8 Laholms kommuns författningssamling 7.8 Bestämmelser om bidrag till ideella föreningar; antagna av kommunfullmäktige den 16 december 2004, 145 1, med ändring den 30 augusti 2007, 115 2, den 26 november

Läs mer

LEDARE. Ledare inom Lycksele SK,s verksamhet ansvarar för:

LEDARE. Ledare inom Lycksele SK,s verksamhet ansvarar för: 2008-06-30 Vi är många som arbetar i verksamheten, alla med olika bakgrund, kunskap och utbildning, och ibland gör vi rätt och ibland gör vi fel. Det är fullständigt mänskligt! LEDARE Ledare inom Lycksele

Läs mer

Bidragsregler FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I BOTKYRKA KOMMUN. Tryckt 2007-04-02

Bidragsregler FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I BOTKYRKA KOMMUN. Tryckt 2007-04-02 Bidragsregler FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I BOTKYRKA KOMMUN Tryckt 2007-04-02 1 [14] BIDRAGSREGLER FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I BOTKYRKA KOMMUN 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ATT EN FÖRENING SKA KUNNA SÖKA FÖRENINGSBIDRAG

Läs mer

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte 2015-03-26 Mål och inriktning Skebäcks Varfsförening är en ideell, förening vars verksamhet skall inriktas

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2012-03-05 13 Reviderade KF 2015-12-14 105 Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo Södra Åsgatan 30 D 0297-555 00 www.ockelbo.se Utbildnings- och

Läs mer

Stödsystem för ideella föreningar i Staffanstorp

Stödsystem för ideella föreningar i Staffanstorp Stödsystem för ideella föreningar i Staffanstorp Övergripande mål för stöd till ideella föreningar Staffanstorps kommun vill genom olika stödformer ge föreningar möjligheter att genomföra stimulerande,

Läs mer

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015)

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015) STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM (antagna på årsmöte mars 2015) INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 5 1. Ändamål... 5 2. Sammansättning... 5 3. Tillhörighet m.m....

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987, reviderade onsdagen den 17 januari 1996, efter extra årsmöte.

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987, reviderade onsdagen den 17 januari 1996, efter extra årsmöte. Stadgar för IFK Malmö FK Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987, reviderade onsdagen den 17 januari 1996, efter extra årsmöte. Stadgar för IFK Malmö Fotbollklubb Stiftad den 23 april 1899, ombildning

Läs mer

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund 1 Bidragsregler 2010 för Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

REGLER FÖR FÖRENINGSSTÖD För lokala organisationer, studieförbund, avdelningar, klubbar etc.

REGLER FÖR FÖRENINGSSTÖD För lokala organisationer, studieförbund, avdelningar, klubbar etc. REGLER FÖR FÖRENINGSSTÖD För lokala organisationer, studieförbund, avdelningar, klubbar etc. INNEHÅLL SID Innehåll, ansökningstider, upplysningar... 2 Bidragsregler... 3 Allmänna bestämmelser... 4 Aktivitetsbidrag...

Läs mer

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer och regler för Svedala kommuns stöd till ungdomsföreningar antagna av kommunfullmäktige 2014-09-08, 97 Svedala kommuns syn på föreningsstödet Gäller från 2015-01-01

Läs mer

Bidragsregler Ljungby kommun

Bidragsregler Ljungby kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Bidragsregler Ljungby kommun Allmänna bidragsregler Ansökningsblanketter Ansökningsblanketter finns att hämta på kultur- och fritidsförvaltningens kontor eller på kommunens

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR BIDRAGSNORMER FÖR KULTURFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2011-06-15. Syftet med kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Detta är ÖHK. En ideell idrottsförening inom RF och som äger ett aktiebolag PSF AB.

Detta är ÖHK. En ideell idrottsförening inom RF och som äger ett aktiebolag PSF AB. Detta är ÖHK En ideell idrottsförening inom RF och som äger ett aktiebolag PSF AB. Önnereds HK En förening i Väster som älskar handboll. Med en bred ungdomsverksamhet som är väl organiserad kommer sportsliga

Läs mer

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY...

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... Policysamling 2012-02-28 Innehåll 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN.... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... 3 5 UPPFÖRANDE POLICY... 3 5.1 Spelare och ledare...

Läs mer

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening.

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening. STADGAR för den ideella föreningen Mälarhöjdens IK Tennis med hemort i Stockholms kommun. Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK

Läs mer

STADGAR. för den ideella klubben Ersboda Sportklubb med hemort i Umeå kommun. Ersboda Sportklubb är bildad 1986. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

STADGAR. för den ideella klubben Ersboda Sportklubb med hemort i Umeå kommun. Ersboda Sportklubb är bildad 1986. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ Sida 1 STADGAR för den ideella klubben Ersboda Sportklubb med hemort i Umeå kommun. Ersboda Sportklubb är bildad 1986. Stadgarna är senast ändrade av årsmötet den 30 mars 2014. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

Läs mer

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Fastställda av kommunfullmäktige 2003 Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Innehåll

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 2 RF - Juridik jan 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens

Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 2 RF - Juridik jan 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 2 RF - Juridik jan 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens verksamhetsidé... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 6 1 Ändamål... 6

Läs mer

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF Rapatac Judo & KSF är en specialförening till Rapatac Alliansförening med hemort i Gävle kommun. Bildad den 2009-08-12 Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 2012-10-10

Läs mer

RONNEBY BOLLKLUBB. STADGAR För den ideella föreningen. med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933.

RONNEBY BOLLKLUBB. STADGAR För den ideella föreningen. med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933. RONNEBY BOLLKLUBB STADGAR För den ideella föreningen RONNEBY BOLLKLUBB med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933. Antagna & fastställda den 27:e november 1999. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017

STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017 S i d a 1 STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn Föreningen är en alliansförening och namnet är Föreningen O-Ringen Värmland 2017. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2016

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2016 Statsbidragsenheten 1 (6) Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2016 Det här dokumentet innehåller information om statsbidrag till ämneslärarorganisationer för bidragsåret 2016. Statsbidraget

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR FÖR PORJUS IDROTTSKLUBB

STADGAR FÖR PORJUS IDROTTSKLUBB STADGAR FÖR PORJUS IDROTTSKLUBB Med hemort i Jokkmokks kommun. Bildad den 21 Mars 1922 Stadgarna senast reviderade av årsmöte den Ersätter stadgar antagna den 1 nov 1972 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Statsbidrag till föräldraorganisationer bidragsåret 2016

Statsbidrag till föräldraorganisationer bidragsåret 2016 Statsbidragsenheten 2015-09-22 1 (5) Statsbidrag till föräldraorganisationer bidragsåret 2016 Det här dokumentet innehåller information om statsbidrag till föräldraorganisationer för bidragsåret 2016.

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2 MEDLEMSBIDRAG FÖR FÖRENINGAR FÖR FUNKTIONSNEDSATTA... 2... 2... 2 VERKSAMHETSBIDRAG...

Läs mer

1 ÄNDAMÅL Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning.

1 ÄNDAMÅL Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR UDDEHOLMS GOLFKLUBB som är en ideell förening, stiftad 1965-05-24 och med hemort i Hagfors kommun. Stadgarna fastställda 1965-10-29. Stadgarna ändrade genom årsmötesbeslut 1975-11- 27, 1998-12-03,

Läs mer

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se kultur och fritid BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALT BIDRAG TILL FÖRENINGAR / ORGANISATIONER I LILLA EDETS KOMMUN Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32 Adress Telefon e-post sid 1/7 Eva Sorvari

Läs mer

Fritidsbidragen gäller för idrottsföreningar, handikappföreningar, naturföreningar och ideella föreningar.

Fritidsbidragen gäller för idrottsföreningar, handikappföreningar, naturföreningar och ideella föreningar. Information Föreningar som uppfyller Strängnäs kommuns bidragspolicy (http://www.strangnas.se/globalassets/upload/ kommun-och-politik/forfattningssamling/ovriga-styrdokument/policys/bidragspolicy-i-strangnas-kommun.pdf)

Läs mer

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. fastställda den 14 september 2009 1 ! " Vår förening vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten, där våra medlemmar utvecklas till självständiga

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Motala kommun

Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Motala kommun Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer Motala kommun Beslutsinstans: Bildningsnämnden Diarienummer: 05/BN 0429 Datum: 2005-11-16 Paragraf: 161 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer