Henrik Svensson. Gunnar Asplund, Gustav Gottberg, Torbjörn Johnson, Kjell Markström, Mikael Stenelund.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Henrik Svensson. Gunnar Asplund, Gustav Gottberg, Torbjörn Johnson, Kjell Markström, Mikael Stenelund."

Transkript

1 Medlemsblad för Svenska elektro- och dataingenjörers riksförening nr 3 /juni /2011 Detta nummer av Elteknik distribueras endast elektroniskt INNEHÅLL 1 Årsmötet Innovationer för Sverige 3 Goda råd från Goda Rådet 4 Nytt inom elektrotekniken SER besökte Pionen i mars 6 IMC 2011 YES 2011 Vi ser framåt ÅRSMÖTET 2011 Ordförande Karl Erik Olofsson summerade verksamheten 2010, då flera intressanta föredrag och studiebesök ägde rum. Studenter deltog i tävlingen International Management Cup och ett par studenter fick möjlighet att närvara på Young Engineers Seminar i Bryssel, båda evenemangen arrangerade av EUREL. Både på KTH och CTH genomförde SER mentorprogram tillsammans med högskolorna. När elektrosektionen på KTH hade jubileumsvecka (100 år!), var SER med på ELarm (sektionens arbetsmarknadsmässa), samt uppvaktade jubilaren och deltog i galafesten. Ekonomiresultatet 2010 visade ett litet överskott och mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Nya styrelsen och övriga funktionärer Ordförande: Karl Erik Olofsson Övriga ledamöter: Alexander Witte, Carl Bagge, Henrik Svensson, Jan Blix, Jörgen Blennow, Mats Brorsson, Robert Wikander, Sara Berglund, Sten Jacobson. Teknologrepresentanter Henrik Hollander och Johannes Nordkvist. Suppleant Erik Trybom. Nyvalda i styrelsen: Henrik Svensson har varit valnämndens ordförande i SER sedan 2009 och arbetar vid KTH. Jörgen Blennow är universitetslektor vid CTH och ansvarig för fem Mastersprogram med anknytning till Elektro. Sara Berglund tog examen vid KTH Elektro 2010 med inriktning medicinsk teknik, arbetar nu på Symbioteq. Sten Jacobson arbetar med hållbar utveckling i ett konsultföretag Henrik Svensson Jörgen Blennow Sara Berglund Sten Jacobson som heter IT-Arkitekterna. Erik Trybom (suppleant) studerade mikroelektronik vid KTH och arbetar nu på Silex Microsystems. Erik Trybom Övrigt Revisorer: Lars Olsson och som ersättare Mikael Östling. Valnämnd: Royne Markhester, Gunnar Asplund, Gustav Gottberg, Torbjörn Johnson, Kjell Markström, Mikael Stenelund. Nyvalda i valnämnden: Gunnar Asplund tidigare ABB, numera egen konsultfirma. Mikael Stenelund arbetar på Ericsson bl. a. med IP-tv. Mötet beslutade att införa de smärre justeringar av SERs stadgar som tidigare godkänts. n En ny omgång av mentorprogrammet har startat på CTH och på KTH planerar man för att påbörja ett nytt program efter sommaren. n SERs styrelse skall driva föreningens verksamhet med fokus på hållbar teknik- och kompetensutveckling samt främja ett gott kamratskap och intressanta medlemsträffar. Goda Rådet skall inrättas där tidigare ordföranden och styrelseledamöter finns att tillgå som bollplank och resurs för detta arbete. SUSANNE GESTER kansliet, SER Stockholm tel: Besök oss på: Ansvarig utgivare: Karl Erik Olofsson Redaktör: Susanne Gester

2 Innovationer för Sverige I samband med SERs årsmöte talade Charlotte Brogren, generaldirektör för VINNOVA, om innovationsläget i Sverige idag och vart vi är på väg. Innovation är ett modeord Motsatsen är imitation, dvs. något som redan finns. Utan innovation ingen konkurrenskraft. Innovation är inte bara en ny idé utan det måste ha ett konkret (mer)värde. Forskning/kunskapsuppbyggnad är en bra förutsättning men leder inte automatiskt till innovation. Vad är då innovation? Innovation kan gälla många saker: Produktinnovation är nya varor och tjänster, t.ex. appar. Processinnovation är nya tillverknings- och distributionsprocesser, t.ex. internetbank. Nya arbetssätt och organisationsformer, t.ex. LeanManagement är en organisationsinnovation, och nya marknader eller sätt att nå marknaden som Spotify är en innovation inom affärsmodeller. För att öka innovationen behöver vi människor som vill, kan och vågar växa. Ett bra exempel på vägen från idé till succé är HMS som utvecklar, tillverkar och marknadsför flexibla och innovativa kommunikationslösningar för att koppla samman produktionsutrustning med industriella nätverk samt för att koppla samman olika industriella nätverk med varandra. Anybus är en produkt från HMS som består av nätverkskort och gateways för att bygga effektivare och flexiblare automationssystem med lägre energiförbrukning Hade HMS 2 anställda och omsatte 1 MKr hade företaget 175 anställda och omsatte 325 MKr varav mer än 90 % på export och med en rörelsemarginal på 25 %. Med 1 miljon anybusprodukter sålda i 60 länder utsågs HMS till Sveriges bästa exportföretag VINNOVA verkar tidigt i processen och ska se helheten och sträva efter n ökat nyttiggörande av forskning n att ta bort hinder och stärka svaga länkar n ökat samarbete mellan olika aktörer Kan vi luta oss tillbaka? Andra gör det inte så vi kan inte slappna av! Forskningens roll När det gäller forskning är det tyvärr mycket fokus på excellent forskning, som ger ett inomvetenskapligt perspektiv. Fokus ligger inte på nyttiggörande och en hel del av forskningen på högskolorna sker på områden som vi inte kan ta tillvara industriellt. Systemet leder till en motsats mellan nyttoforskning och akademisk karriär. Det är utmaningarna som bör vara i fokus inte tekniken i sig. Utmaningarna ska sporra till idéer som innebär att olika tekniker kombineras för att lösa problemen. 2

3 Offentlig innovationsupphandling har nästan försvunnit efter att upphandlings regler inom EU etablerats. Men det är inte reglerna som hindrar utan snarare kulturen som ligger i att inte våga göra fel! Sammanfattning n Bättre lagspel krävs mellan aktörer som universitet och högskolor, forsknings institut, näringsliv, finansiärer och riskkapital samt statliga och regionala aktörer. n Den akademiska forskningen ska göras mera tillgänglig. KARL ERIK OLOFSSON ordförande, Efter 15 år på ABB som forskningschef och utvecklingschef för ABB Robotics utsågs Charlotte Brogren till generaldirektör för VINNOVA 1 september Goda råd från Goda Rådet Vi har i SER-styrelsen och valnämnden diskuterat hur vi ska kunna föryngra och förnya SER och styrelsen. Vi vill att det ska komma in nya tankar och krafter i arbetet, samtidigt som vi tar tillvara avgående styrelsemedlemmars erfarenheter och kontakter. Därför har vi kommit överens om att bilda Goda Rådet. Genom att inrätta Goda Rådet för SER skapas en lösning där i första hand tidigare styrelsemedlemmar som varit med riktigt många år ingår. Härmed ges plats för nya krafter utan att styrelsen förlorar den bank av erfarenheter och klokskap som dessa skaffat sig under många år. Modellen och namnet har hämtats från Elektroteknologsektionen vid KTH och anpassats till SERs behov. Rådet kan ses som en tankesmedja till stöd för styrelsen. Rådets sammansättning för varje år bekräftas av SER-styrelsen, och deltagande är helt frivilligt. Rollen som ledamot innebär att ledamoten närsomhelst ska kunna adjungeras till styrelsemöten och få kopia av protokoll etc. Goda Rådets ledamöter blir ett naturligt första val för att hitta krafter till begränsade uppdrag, t.ex. utses till SERs representant i samverkan med andra föreningar, och efter intresse skriva rapporter och krönikor. Rådet får en viktig uppgift att bidra till SERs programverksamhet genom att diskutera idéer till programpunkter och hjälpa till med kontakter för föredrag och studiebesök. Styrelsen ska alltid beakta möjligheten att ta tillvara Goda Rådets erfarenheter och kompetens och använda det som bollplank, dvs. inhämta goda råd. KARSTEN F LARSEN tf. sammankallande, 3

4 Nytt inom elektrotekniken SER och YEP, Young Engineers Panel inom EUREL organiserar en träff under tre dagar med fokus på moderna trender inom elektroteknik. Robert Rehammar, som studerar nanoteknik på CTH och nyligen blivit SERs kontaktperson i YEP, har tagit initiativet till detta seminarium för yngre ingenjörer. I programmet ingår besök på Chalmers renrum tillsammans med presentationer om nanoteknik. En andra session i programmet handlar om inbäddade system med presentationer från Volvo Cars, Saab Areospace och Altran. Robert Renhammar Seminariet äger rum den 8 10 september på CTH i Göteborg. Fler detaljer och program finns här. För intresseanmälan, kontakta SER besökte Pionen i mars Pionen är den mest kända datahallen i Europa och är en av fem större NOC, Network Operation Center, knutpunkter för Internet, i Stockholm. Serverhallen är placerad 30 meter ner i urberget under Sofiakyrkan på Södermalm. Det första som möter en innanför entrédörren är två stora förvärmda (55,8 C) marindieslar från U-båtar med var sin generator på 800 kva och en starttid mindre än 1 minut. Reservkraften räcker mer än väl om det blir strömavbrott i Stockholms 11 kv nät. Väl inne i berget möttes vi av Jon Karlung och Kristian Thorin som berättade den spännande historien om hur ett skyddsrum kunde bli teater, festlokal och nu datacenter. Pionen byggdes 1943 som garage och självförsörjande sambandscentral för civilförsvaret. När Bahnhof tog över lokalerna 2007 byggdes de om och utvidgades kubikmeter berg sprängdes bort för att ge plats för reservkraften, golvet lades om för att få datagolv och ett futuristiskt svävande konferensrum monterades i det före detta garaget. Arkitekt för ombyggnaden var Albert France-Lanord, som hade fått tydliga instruktioner om hur Bahnhof ville ha resultatet. Kristian Thorin var projektledare för ombyggnaden. Datahallen är inte längre atombombssäker men skulle ändå klara sig bra om det skulle bli ofred. Innan den Bond-inspirerade ombyggnaden kom till var den dåvarande sambandscentralen som ett hus inne i berget. Huset revs och ersattes av öppet berg med gröna växter som omger operatörerna. Arbetsmiljön påminner mer om att sitta i en mysig skogshörna än inne i ett bergrum. 4

5 Här är ett par bilder från lokalen, vill du se flera gå in på Det före detta garaget, med sina fyra skepp, rymmer idag rader av dataskåp, exklusiva garderobsplatser för servrar. Ljudnivån är hög av alla kylfläktar men temperaturen är behagliga 22 grader. I början var man orolig för att fukten i berget skulle skada utrustningen, men nu måste man tillföra fukt för att människor och maskiner skall trivas. Datahallen är som ett elektroniskt postverk. Kunderna hyr antingen tom yta och ställer dit egen utrustning eller hyr in sig i Bahnhofs färdiga system. Många kunder vill själva hantera sin utrustning, klappa på burkarna, och då är det bra att datahallen ligger mitt i stan. Anslutningen till omvärlden går via två fysiskt åtskilda fiberförbindelser samt traditionell koppar. Batteribackupen klarar 10 minuters avbrott med 2 16 A UPS från Eaton. Den största faran för driften är inte EMC och krig utan den mänskliga faktorn hos dem som arbetar där. Gamla sovsalen och lagret för gasmasker är nu lunchrum med ett saltvattensakvarium. Från början var det tänkt att ha pirayor i akvariet, men de ansågs för tråkiga så nu lever lite olika fiskar där. När man skulle borra upp ett hål i den 70 cm tjocka betongen i matsalen tog det tre veckor att komma igenom. Ombyggnaden sköttes av kostnadsskäl i egen regi, men gick ändå på 40 miljoner kronor. Skulle Bahnhof bli uppsagda måste ägaren fixa fram likvärdiga lokaler, enligt hyreskontraktet. Och var hittar man det i Stockholm? Bahnhof startade 1994 och är Sveriges äldsta internetoperatör. De är störst av de mindre operatörerna med ca 10 % av internettrafiken i Sverige. Bahnhof äger och kontrollerar sin egen infrastruktur i hela Sverige. Omsättningen är cirka 300 miljoner kronor/år. THOMAS FLORETENG SER-medlem sedan många år, 5

6 IMC 2011 YES 2011 SER har även i år marknadsfört tävlingen International Management Cup på högskolorna. EUREL har tagit initiativ till detta evenemang, som innebär att man lagvis driver ett imaginärt företag. Utmaningen är att göra så bra som möjligt ifrån sig när det gäller produktion, HR, FoU, marknadsföring och försäljning. Fyra svenska lag kommer delta i det europeiska gänget, tävlingen är först webbaserad under ett antal veckor och de som blir uttagna till final kommer att åka till Gdansk i Polen i mitten av oktober. Vi följer de svenska lagen med spänning och kommer med lägesrapport i nästa utgåva. Young Engineers Seminar, det årliga seminariet i Bryssel för studenter och unga ingenjörer inom SERs verksamhetsområde, kommer i år äga rum september och SER utlyser ett par resestipendier (resa och boende) för deltagande. Seminariet är ett samarbete mellan EU och EUREL och riktar sig till studenter och unga ingenjörer som vill studera och arbeta i Europa. Mer info finns här och låter det spännande gör redan nu en intresseanmälan till med dina kontaktuppgifter (namn, adress, även e-post och telefonnummer). Vi önskar också få reda på lite mer om dig (studieort, program, ÅK) samt en kort motivering till varför det skulle vara värdefullt för dig att delta på seminariet. SUSANNE GESTER kansliet, Karl Eriks avslutare VI SER FRAMÅT SER grundades som Svenska Elektroingenjörsföreningen 1888 och är i dag en självständig teknisk ideell förening och intresseförening för Sveriges Elektro-, Data- och IT-ingenjörer. Finns det plats för ideella föreningar idag? Jo, men bara om de motsvarar ett behov för målgruppen man riktar sig till! Vid årsmötet nyligen kunde vi se en glädjande förnyelse och föryngring av styrelsen. Vi har också inrättat Goda Rådet för SER, där tidigare styrelseledamöter som vill kan fortsätta arbeta för föreningen men samtidigt ge plats för nya krafter. Tillsammans genomförde styrelsen, Goda Rådet och valnämnden ett rådslag den 25 maj om SERs utveckling. Vi ska komma fram till en tydligare målbild för SER och vad vi ska göra för att utveckla SER till en attraktiv förening. Rådslaget resulterade i många kreativa, mestadels konkreta förslag på kort tid och med stort engagemang i panelen. Resultatet blir utgångsmaterial för kommande arbete i den process som nu fortsätter. Ditt engagemang som SER-medlem vill vi också ha! Dina synpunkter på hur föreningen ska utvecklas är värdefulla och vi räknar också med att kunna fortsätta rådslaget i ett bredare forum. KARL ERIK OLOFSSON ordförande, 6

Royne Markhester, Gustav Gottberg, Torbjörn Johnson, Kjell Markström och Sara Lundvall.

Royne Markhester, Gustav Gottberg, Torbjörn Johnson, Kjell Markström och Sara Lundvall. Medlemsblad för Svenska elektro- och dataingenjörers riksförening nr 3 /juni /2010 Detta nummer av Elteknik distribueras endast elektroniskt INNEHÅLL 1 Rapport från Årsmötet 2 TV-marknadens utveckling

Läs mer

Vi vill stimulera intresset för utbildning inom naturvetenskap och teknik genom att samarbeta

Vi vill stimulera intresset för utbildning inom naturvetenskap och teknik genom att samarbeta Medlemsblad för Svenska elektro- och dataingenjörers riksförening nr 3 /juni /2009 Detta nummer av Elteknik distribueras endast elektroniskt innehåll 1 SER står för utveckling Årsmötet på Talentum Förlag

Läs mer

SER Prize delades ut för andra gången

SER Prize delades ut för andra gången MEDLEMSBLAD FÖR SVENSKA ELEKTRO- OCH DATAINGENJÖRERS RIKSFÖRENING NR 2 / MAJ /2014 Detta nummer distribueras endast elektroniskt 1 Prisutdelningen SER Prize 2014 NEF Teknisk Møte 2 Mikael Östlings presentation

Läs mer

innehåll Bästa SER-medlem Detta nummer distribueras endast elektroniskt

innehåll Bästa SER-medlem Detta nummer distribueras endast elektroniskt Medlemsblad för Svenska elektro- och dataingenjörers riksförening nr 1 /februari /2007 Detta nummer distribueras endast elektroniskt innehåll 1 Bästa SER-medlem 2 Bredbandsprogram 12 mars 3 Imponerande

Läs mer

typiske ingenjörens drivkraft. Så också för vår förening. Ha en skön, avkopplande och utvecklande sommar!

typiske ingenjörens drivkraft. Så också för vår förening. Ha en skön, avkopplande och utvecklande sommar! Medlemsblad för Svenska elektro- och dataingenjörers riksförening nr 3 /juni /2008 Detta nummer av Elteknik distribueras endast elektroniskt innehåll 1 Vi SER framåt! Rapport från Årsmötet 2 Framtidens

Läs mer

ELTEKNIK ÅRSMÖTET 2000

ELTEKNIK ÅRSMÖTET 2000 ELTEKNIK NR 3 JUNI 2000 NYHETSBREV FÖR SER:S MEDLEMMAR Innehåll sid Årsmötet 1 Bluetooth 1-2 Anders Kjellbergny i styrelsen 2 Människan-maskinen 2-3 Young Engineer Seminar 3-5 Det intelligenta huset 5

Läs mer

Hög hastighet året runt i Umeå

Hög hastighet året runt i Umeå magasinet från svenska stadsnätsföreningen. # 2 september 2011 Hög hastighet året runt i Umeå Around the world THE UNCAPTURED VALUE OF FTTH NETWORKS Europas största öppna bredbandsnät TROMSO KIRKENES KIRUNA

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren:

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren: MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Forskaren: Användteknik somärvärdeskapande Företagaren: Plattformär detendavettiga Undersökning: 80 Procent gillar den ekonomiska överblicken PwC:s

Läs mer

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide Ung Företagsamhet Rådgivarguide Vår idé är ett lock på drinken med hål för sugrör. Ursprunget är att en av våra kompisar blev drogad på krogen, vilket är ett problem idag. Själva idén med locket och designen

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet MEDLEMSBLAD FÖR SVENSKA ELEKTRO- OCH DATAINGENJÖRERS RIKSFÖRENING NR 4 / JUNI /2015 Detta nummer distribueras endast elektroniskt 1 Ordföranden har ordet Årsmötet den 6 maj 2 Vinnarna av SER Prize och

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

En innovationspartner med bredd. Magnus Lundin och Charlotte Brogren: I förhållande till sin storlek satsar Sverige mest i världen på forskning.

En innovationspartner med bredd. Magnus Lundin och Charlotte Brogren: I förhållande till sin storlek satsar Sverige mest i världen på forskning. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! Magnus Lundin och Charlotte Brogren: I förhållande till sin storlek

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Manufakturenheten = SAPA Komponenter AB

Manufakturenheten = SAPA Komponenter AB En dörr in INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 4 2006 Manufakturenheten = SAPA Komponenter AB Den 1 september blir Sapa Profilers bearbetningsverksamhet ett eget bolag under namnet Sapa

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016! Senast uppdaterad: 2015-08-19 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Har medicin för läkemedelsindustrin. nytt

Har medicin för läkemedelsindustrin. nytt forskning innovation tillväxt #3 juni 2009 nytt Ordförandeskapet lyfter svensk forskning Flaggskepp ska göra Östersjöregionen ledande Årskonferens i möjligheternas tecken Har medicin för läkemedelsindustrin

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

UNIVERSITET SOM STIFTELSE Självständigt Aalto lockar forskare till Finland

UNIVERSITET SOM STIFTELSE Självständigt Aalto lockar forskare till Finland IVA slog AKTUELLT NUMMER 6 2013 Linköpingsdatorn som världen med häpnad 34 Årets bästa forskning och teknik i Sverige 2013 18 UNIVERSITET SOM STIFTELSE Självständigt Aalto lockar forskare till Finland

Läs mer