Innehåll!... Räkenskapsberättelse 2012!... Har du frågor? Kontakta oss!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll!... Räkenskapsberättelse 2012!... Har du frågor? Kontakta oss!"

Transkript

1 Innehåll Innehåll!... 2 Kontaktinformation!... 2 Kallelse Årsmöte!... 3 Dagordning Årsmöte!... 3 Val av ny styrelse!... 4 Sida för egna anteckningar!... 5 Några ord ifrån Styrelseordförande!... 6 Verksamhetsberättelse 2012! Verksamhetsplan 2013! Räkenskapsberättelse 2012! Budget 2013! Got a Mac Stadgar! Inbjudan Medlemsmöte/Årsmöte!... fram- och baksida Har du frågor? Kontakta oss!! Generella frågor! Anmälan möten! Medlemsfrågor! Webb!!! Facebook!! Mobilnummer! (öppen i samband med möten)! Styrelsen!! Got a Mac Medlemsinformation Sida 2/14

2 Kallelse till Årsmöte Tid!! Onsdag 20 februari 2013, klockan 18:30 Plats!SENSUS, Drottninggatan 30, 3e våning Dagordning Årsmöte kl 18:30 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av en justeringsperson att tillsammans med stämmans ordförande och sekreterare justera protokollet (enl tradition de två som också blir rösträknare) 4. Mötets stadgeenliga utlysande 5. Fastställande av dagordning 6. Verksamhetsberättelse Räkenskapsberättelsen 8. Revisionsberättelsen 9. Fastställande av balansräkning 10. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 11. Verksamhetsplan Fastställande av årlig medlemsavgift 13. Budget Fastställande av budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 15. Val av ordförande 16. Val av övriga styrelsen 17. Val av revisor jämte suppleant 18. Val av valberedning 19. Behandling av förslag från styrelsen och motioner från medlemmar (inkomna senast i december) Efter Årsmötet är det paus och sedan fortsätter Medlemsmötet med öppna frågor. Got a Mac Medlemsinformation Sida 3/14

3 Val av ny styrelse Det är nu dags att välja ny styrelse! Normalt sett så arbetar en valberedning med att ta fram förslag på namn/roller till ny styrelse som sedan Årsstämman väljer eller förkastar. På vår förra Årsstämma valdes ingen valberedning. Det är därför viktigt att du som medlem kommer till Årsstämman och röstar! Vi ber dig tänka till i frågan och att du tar med dig dina tankar till Årsstämman den 20 februari och röstar. Tveka inte att föreslå dig själv i någon roll! Styrelsemedlemmar med respektive uppdrag fram till idag: Bo Askne!!! Webb Majvor Bergström! Cirkelansvarig Morgan Bergwall! Partneransvarig Sensus Eva Dogan!! Styrelseordförande, Medlemsansvarig, Redaktör Ulf Hjelmroth!! Sekreterare Martin Lindeskog! Sociala Medier Tomas Löwstedt! Kassör, Vice ordförande Rolf Nyholm!! Utrustning, Bibliotekarie Ingen styrelsemedlem kan förutsätta att han/hon kan sitta kvar. Det är upp till Årsstämman och dess deltagare (alla deltagande Got a Mac-medlemmar) att välja styrelse. Vi vet idag följande besked från styrelsens medlemmar: Om de blir omvalda så vill; 4 personer sitta kvar med samma uppdrag, 1 utav dem med mindre arbetsbelastning, 1 person sitta kvar med annat uppdrag och 1 person sitta kvar med ett utav de tre-fyra uppdrag denne har idag. Oavsett om det blir omvalda så kommer 2 personer att lämna styrelsen. Detta betyder att oavsett omval eller inte så kommer det att ske förändringar och vi vill att du är med och påverkar detta! Vi tar på Årsstämma in allas förslag på personer/roller och gör sedan omröstning. Därför är det viktigt att även din röst blir hörd! Det bör också påpekas att för att rösta så måste man själv närvara på Årsstämman. Hur skulle du vilja att ny styrelse ser ut och är sammansatt? Vilka personer vill du ska utveckla Got a Mac 2013? Kan du tänka dig själv en roll i styrelsen? Got a Mac Medlemsinformation Sida 4/14

4 Sida för dina kommentarer, kom-i-håg och förslag"! Got a Mac Medlemsinformation Sida 5/14

5 Några ord ifrån Styrelseordförande Det är mycket givande att jobba i en grupp med människor som gillar det de gör! Och vi i styrelsen gillar inte bara Mac utan att se saker utvecklas och göra saker tillsammans. Det gör givetvis inte särskilt ont att vi har roligt under tiden också! Våra främsta utmaningar är hur framtiden ser ut och hur vi, alla medlemmar och andra Macanvändare (Apple-användare kan jag kanske också säga) vill nyttja våra produkter, program och hur vi som förening ska göra för att skapa dynamiska möte mellan oss, öka kunskapen såväl som hitta nya och/eller optimala vägar att nyttja våra produkter och program. Som ett led i att möta dessa utmaningar har vi valt att sätta fokus på att göra vår klubb lite bredare. Med det menar jag att vi skall bli fler, ha fler åldersgrupper representerade och fler nyttjande-typer representerade. Vi behöver därför synas mer och bli mer attraktiva vi vill att alla som äger eller nyttjar någon form av Mac-pryl eller program skall vilja vara med oss! Det kräver att vi gör nya marknadsföringsaktiviteter, mer om det i stycket om marknadsföring. En annan utmaning vi i styrelsen arbetar med är på vilka sätt vi kan engagera och motivera enskilda medlemmar (gamla som nya) till att vara med i olika saker och projekt vi gör och därmed både öka den egna förmågan i olika avseenden men också hjälpa till att fördela olika sysslor. Detta kan vara saker vi som medlemmar vill ha eller förväntar oss att få men också saker som vi ser som bra och rolig service. Eftersom vi är en ideell förening bygger allt vi gör på frivillig insats. Vi behöver därför engagera fler medlemmar (inte bara de som sitter i styrelsen) och vi behöver få medlemmarna att se vår klubb som något det är roligt att vara en del av och att delta i. Ena gången kan man hjälpa någon, andra gången behöver man själv hjälp. Vi ser att många är obenägna till att kliva utanför den eventuella komfortzon detta tros innebära att göra saker, men man är gärna med på möten som åskådare. Fundera på hur just du skulle kunna vara en del i detta utan att det tar för mycket av dig! Kanske kan du hjälpa till att vara dörrvärd stunden innan ett möte börjar? Kanske inte varje gång, utan någon gång? Hör gärna av dig! Å hela styrelsens vägnar tackar jag för ett händelserikt och utmanande 2012 och ser fram emot ett 2013 med fler nya grepp, mer medlemsengagemang och nya medlemmar! Eva Dogan Got a Mac Styrelseordförande, Göteborg, onsdagen den 6 februari 2013 Got a Mac Medlemsinformation Sida 6/14

6 Verksamhetsberättelse 2012 Året som gick Ulf Hjelmroth, ny styrelsemedlem 2012, berättar Nu har jag varit med i styrelsen i ett år. Jag har främst koncentrerat mig på sekreterararbetet och att dokumentera styrelsemötena. Jag har hittat min plats i organisationen som sekreterare. Jag trivs bra med det. Styrelsens arbete har koncentrerats på att skapa bra medlemsmöten. Eftersom många går på möten visar det att styrelsen har gjort ett bra arbete. Nu gäller det att gå vidare med fortsatt intressanta möten och att försöka nå fler. Det känns som det har varit ett mellanår där vi lägger grunden för det framtida bredare föreningsarbetet. Nu skall vi försöka att bättre nå ut med vårt budskap. Följa upp och koncentrera oss på att nå ut till personer och helst yngre. Styrelsen och styrelseroller Styrelsen har haft sammanträde sammanlagt vid 8 protokollförda möten under året. Styrelsens protokoll finns tillgängliga på webbplatsen. Styrelsemedlemmar med respektive uppdrag uppdrag fram till idag: Bo Askne!!! Webb Majvor Bergström! Cirkelansvarig Morgan Bergwall! Partneransvarig Sensus Eva Dogan!! Styrelseordförande, Medlemsansvarig, Redaktör Ulf Hjelmroth!! Sekreterare Martin Lindeskog! Sociala Medier Tomas Löwstedt! Kassör, Vice ordförande Rolf Nyholm!! Utrustning, Bibliotekarie Medlemsantal Antalet inbetalda medlemsavgifter var under st. (Ytterligare 5 stycken har kommit in i januari och februari!). Medlemsinformation, medlemskommunikation och medlemsservice Som tidigare skrivits om så har vi fortsatt haft svårt att få medlemmar att svara på mail från Google Groups, den service vi tidigare valt att använda för att skicka information och inbjudningar till medlemmar. Alldeles för få är anslutna. De utskick vi gjort har skett via ordförandes privata mail vilket inte är optimalt. Vi har nu fullt ut gått över till att informera och kommunicera via epost och blogg, om än vi har några utmaningar kvar i detta, se ovan stycke. Det enda undantaget är kallelse till Årsmötet som vi förmodligen kommer skicka via vanlig postgång också efter att kallelse gått ut via epost. Detta är ett steg i rätt riktning tycker vi i styrelsen vad gäller avvägande av det förarbete som fysiska utskick kräver, hur aktuell informationen är samt miljö. Vi ser att vi får en bra direktkontakt med medlemmarna som alltmer är benägna att höra av sig i något ärende. Den mycket populära epostlista har fungerat utmärkt och är fortsatt en mycket uppskattad kanal för kunskapsutbyte! Vi har arbetat med att strukturera upp användandet med avseende på modererande av användarna. Vi har också gjort insatser för att få alla medlemmar att vara med då vi tror att det ökar det allmänna engagemanget och förhöjer kunskaper för den enskilde. Got a Mac Medlemsinformation Sida 7/14

7 gotamac.se Bo Askne berättar Totalt sedan webbplatsen sjösattes i maj 2011 har vi haft besök. Antalet besökare på vår webbplats under 2012 har varit Detta är färre än den prognos som gjordes i samband med 2011 års årsmöte, baserad på 2011 års antal besök. Det gjordes alltså cirka 560 besök per månad under Cirka 15% av dessa besök gjordes från en ios webbläsare. Got a Mac-bloggen har blivit en plats där vi gör reklam för våra medlemsmöten. Där lämnas också korta sammanfattningar från respektive medlemsmöte. Forum har under året gjorts om till ett renodlat "Cirkel-Forum". Respektive cirkelledare har uppmanats att där lämna sammanfattningar om hur cirklarna fortgår, så att medlemmar som inte deltar i cirklar ändå kan få inblick i hur vår cirkelverksamhet fungerar. GaM Play har under året gjort webbsändningar från alla medlemsmöten utom ett. Samtliga sändningar är bandade och finns att ses både på Bambuser och Vimeo. Allt samlat på webbplatsens GaM Play-sida. GaM Galleri har under året flyttats till webbtjänsten Flickr. Det är fortfarande möjligt att med ett mail, mycket enkelt för alla medlemmar, att ladda upp bilder. Fliken Länkar på webbplatsens hemsida är tömd. Tanken var att här skulle våra medlemmar kunna göra reklam för egna webbplatser, Bloggar etc. Intresset har tyvärr varit för litet, därför kommer denna flik att användas till annat. Vår gamla Wiki-webbplats Wiki-webbplatsen har under året varit nedkopplad. Vi har inte lyckats få mantimmar att jobba med att tanka över informationen men hoppas få klart detta under kommande Sociala Medier Martin Lindeskog berättar När det gäller området sociala medier så är det kul att se att intresset ökar sakta men säkert. Senaste beviset på detta är att en yngre förmåga har visat intresse för att aktivera sig gällande konversationsmarknadsföring för Got a Mac s räkning och sprida det goda ordet till ungdomar och potentiella nya medlemmar som kan säkra återväxten av föreningen. Ett annat exempel är att Bosse har lagt GaM Galleri et hos Flickr. Denna fototjänst (som numera ägs av Yahoo) har varit en pionjär när det gäller sociala medier då de var tidiga med att introducera begreppet, "tag" för att beskriva innehållet av ett foto. Aktiviteter kring sociala medier: Den 9 maj genomfördes en workshop där Martin förklarade sambandet mellan Instagram, Pinterest och Facebook. Den 16 maj var det medlemsmöte om appar till OS och ios. Mobila enheter är en trend som växer och Apples produkter har ett starkt fäste bland konsumenterna. Sociala medier-cirkeln har varit uppskattad bland deltagarna och fortsättning följer. Facebook Vi har en Facebook-grupp där vem som helst kan ansluta sig till. Vi har diskuterat om vi skall ha en Facebook-sida med möjlighet att Gilla men har inte aktualiserat det. Gruppen har växt och ämnen och frekvens på inlägg ökar generellt. Till skillnad från epostlistan som vi har medlemskrav på är Facebook-gruppen öppen för alla. Vi har fått nya medlemmar under året via den Facebook-gruppen. Got a Mac Medlemsinformation Sida 8/14

8 Årets Cirkelverksamhet & Workshops 2012 Morgan Bergwall berättar Cirkelverksamhet och workshops utgjorde under 2012 en väsentlig del av medlemmarnas självaktivitetsverksamhet. Tillsammans med Sensus Studieförbund arrangerade Got a Mac under året 10 studiecirklar i ämnena Mac i Vardagen, bild, databashantering, släktforskning, sociala medier, dokumentation-kalkyl-presentation. Tillsammans blev det 72 cirkeltillfällen á 4 studietimmar för 88 cirkeldeltagare. Flertalet cirklar hölls kvällstid i Sensus lokaler (se nästa rubrik), dessutom någon som studiebesök hos GRS (GöteborgsRegionens Släktforskare) samt en som workshopdag för bildcirkeln på Skräddarön hos en medlem. Sensus och Got a Mac har vidare under året samarrangerat åtta workshops för Got a Mac inom ämnena Släktforskning, Forum & Blogg, Sociala medier, Apple-Tv, Rita med CAD, Macnybörjare, Presentation av bild, film, musik. Föreningens samarbete med Sensus i lokalplaneringen har skett i öppen dialog och fungerat utmärkt. Årets öppna cirklar Majvor Bergström berättar Under både våren och hösten 2012 hade vi 5 cirklar; Sociala medier Sociala medier har varit välbesökt av de 6 deltagarna och varit lärorikt. Släktforskning Släktforskning med 10 deltagare har nu hållit på i 3 terminer och kommer att fortsätta. Ämnet tar aldrig slut och alla som varit med i cirkeln har tyckt det har varit roligt, spännande och intressant. Mac i vardagen Mac i vardagen med 11 deltagare har gått igenom många olika ämnen. Lätta för några och svåra för andra. Mac i vardagen var en mycket omtyckt cirkel. Förr hette den BasMac. FileMaker FileMaker var också en omtyckt cirkel för de 6 deltagarna. De gick igenom från grunden och hade läxor och gjorde egna register. Bild (avancerad) En grupp som träffats regelbundet under lång tid och har kommit långt i sin vidareutveckling. Fokus under året har varit Lightroom genom Moderskeppets cd-skivor. Nästa fokus blir på fotografering, svartvitt, digital- och analog presentation. Extern marknadsföring & Grafisk Profil När man ser på vår målsättning till att öka exponeringen av Got a Mac, föryngra och få fler medlemmar samt göra föreningen mer dynamisk har vi sett behovet av extern marknadsföring och en övergripande grafisk profil. Detta har vi inte lyckats få till stånd under året. Till största delen beror det på styrelsens brist på extra tid att lägga för detta. Huvudmålet är dock inte förändrat, läs vidare i verksamhetsplan Got a Mac Medlemsinformation Sida 9/14

9 Verksamhetsplan 2013 Styrelsemöten och styrelse Regelbundna styrelsemöten är planerade att hållas åtta gånger under året för att planera föreningens alla medlemsaktiviteter och marknadsföring. I övrigt driva det som hör föreningen och styrelsearbetet till. Styrelse har som mål att aktivera medlemmar utanför styrelsen i specifika uppdrag för att fördela arbetet men också för att få mer gjort. Bland annat arbetet med olika ämnen/teman, förberedelser och genomförande av medlemsmöten. Vi behöver uppdatera rollbeskrivningar och ett övergripande tänk vad gäller styrelsens arbete. Detta då vi sett att vi ofta kommer in i gamla invanda tanke- och utförandemönster när det vi vill skapa/göra kräver nya sätt att tänka och genomföra. Medlemsantal För att nå övriga mål med och i föreningen behöver vi bredda vår målgrupp/medlemsgrupp. Vi vill därtill föryngra hela gruppen i helhet men så att alla åldersgrupper representeras. Vi siktar på att komma upp i 250+ medlemmar. Medlemsmöten, Workshops och Cirklar Planen är 8 Medlemsmöten fördelat under året som brukligt. Vi har många ämnen att gå igenom och utmaningen är få medlemmar som kan hjälpa till att möjliggöra detta. Vi har fortfarande ett stort mål som som ännu inte infriats att åter få se Apple att hedra oss med ett besök! Cirklar i vår: Mac i Vardagen, Sociala Medier, Bild, FileMaker, Släkforskning fortsätter som förut iphoto har tillkommit där man tar hjälp av manual, dvd och MacWorld Lokaliteter Fortsatt samarbete med Sensus för våra återkommande aktiviteter och möte. Utrustning/inventarier, föreslagna inköp Apple TV och ipad, för att bättre kunna demonstrera på våra möten. WLAN-Router för att skapa eget nätverk vid Medlemsmöten. Ny projektor med bättre upplösning och ljusstyrka, ipad för interaktion och presentation vid temamöten, bättre utrustning/program för nätverk och internetuppkoppling vid temamöten. Det som också kommer ingå som utrustning/inventarier är det vi eventuellt införskaffar i marknadsföringssyfte, såsom rollup mm. Detta hamnar då på kostnader för marknadsföring. Marknadsföring & Grafisk profil Vi vill utöka möjligheterna med föreningen, föryngra den, få fler medlemmar samt göra föreningen mer dynamisk i de sätt vi kommunicerar och utbyter kunskap. För detta behövs exponering. Då detta arbete endast stått i startgroparna under året som gått är ambitionen att växla upp detta än mer Styrelsen kommer sammankalla en arbetsgrupp som skall arbeta fram en handlingsplan, vilken vi hoppas kunna se under våren så att just de konkreta aktiviteterna kommer igång i samband med det. Arbetsgruppen behöver inte bara bestå av styrelsemedlemmar utan vi ser gärna att de med marknadsförings-vana/kunskap/idéer deltar. Got a Mac Medlemsinformation Sida 10/14

10 Webbplatsen gotamac.se Vi har diskuterat på vilket sätt vi kan utvidga nyttan, tjänster, informationen och exponeringen av webbplatsen. Vi tror att det som arbetsgruppen för marknadsföringsaktiviteter kommer fram till kommer styra en del av det men i allt väsentligt så har vi det på plats som vi vill ha. En sak vi börjat titta på är att ha en sida för att registrera sig som medlem. Där ska man också kunna logga in och uppdatera sina befintliga uppgifter när man väl är medlem. Vi har ännu inte någon tidsgräns utan det är i undersökningsskede. En annan sak är att få ut den historiskt intressanta information som finns på den gamla wikiserver. Vi vet i dagsläget inte om all information går att rädda då servern har legat nere. En av våra tidigare medlemmar har servern nu men vi söker någon kompetent medlem som kan tänka sig rädda vår information. Det vi tycker vi ska behålla kommer vi lägga, troligtvis, som pdf er i ett materialarkiv. Blogg & Forum på får webb Vi kommer fortsätta vår strävan att skriva intressanta artiklar och annan information på Bloggen. Eftersom endast styrelsemedlemmar kan lägga ut artiklar i bloggen ger vi ibland någon i uppdrag att skriva och lägger ut för dem. Däremot går det ju att kommentera efter att man registrerat sig som användare. Sociala Medier Vi ser att utvecklingen gått åt det håll där sociala medier spelar en stor roll. Människor sköter mycket utav sina olika aktiviteter där, privata såväl som arbetsmässiga. Vi ska naturligtvis finnas där också! Vi arbetar främst just nu med att medvetandegöra och utbilda våra medlemmar så att användandet blir en naturlig del av medlemskapet. Facebook Sedan ett par år har föreningen funnits på Facebook med en Facebook-grupp. Då vi vill nå ut till fler Mac-intresserade och föryngra medlemsskaran så är Facebook ett naturligt forum till att utveckla en länk till detta. Vi kommer att se över gruppsidan, kanske kan det vara bättre med en publik Facebook-sida som alla kan Gilla och därmed sprids det vidare mer. Medlemsinformation, -kommunikation och -service Som förbättring och modernisering i vårt förmedlande via epost har vi valt eposttjänsten MailChimp för utskick av inbjudningar och annan information som skall gå till alla unisont. Den är mycket smidig och den är kostnadsfri upp till 500 adressater. Medlemmars epostadress, mobilnummer och annan kontaktinformation Det är av största vikt att vi får alla medlemmars aktuella epostadresser. Därtill behöver vi ett gällande mobilnummer (om/när vi behöver få kontakt via sms) samt aktuell postadress. Medlemmen själv ansvarar för att informera om ändrad epostadress eller annan kontaktinformation. Användandet av Medlemsregistret (som vi härom året helt gjorde om och uppdaterade) fungerar i allt väsentligt utmärkt men kan och behöver systematiseras ytterligare för att spara tid och minska registreringsmissar. Vi undersöker därför möjligheten att länka vår FileMaker-fil på så sätt att medlemmarna själva kan gå in via webben och uppdatera uppgifterna. Dessutom vore det fint om vi hade en sida på webbplatsen där man kan anmäla sig som medlem och lägga in alla uppgifter direkt. Arbetet häromkring beror till stor del på kunskapen hos de ansvariga och om vi kan få någon kunnig i föreningen att hjälpa till med det arbetet. Got a Mac Medlemsinformation Sida 11/14

11 Räkenskapsberättelse 2012 Got a Mac Medlemsinformation Sida 12/14

12 Budgetförslag 2013 Intäkter Medlemsavgifter, ca 200 medlemmar à 150 kr.! ,00 Övriga intäkter! 0,00! ,00 Kostnader Marknadsföringsaktiviteter! 5 000,00 Temamöten! 5 000,00 Tryckning av 1-2 utskick samt mafö-mtrl m.m.! 6 000,00 Porto! 4 000,00 Möteskostnader styrelse, mafö-grupp! 7 000,00 Webbplats! 1 500,00 Ny utrustning; projektor, ipad! ,00 Programvaror, övrig utrustning! 5 000,00 Årsavgift PlusGirokonto,! 900,00 Övriga och oförutsedda utgifter! 1 500,00! , års budgeterade resultat" ,00 Kommentar: Föreslagen budget för Marknadsföringsaktiviteter och Temamöten är oförändrad från 2012, trots att inga av dessa spenderats under Nytt försök till aktiviteter kommer att göras under Under 2012 har inga utskick i pappersform gjorts. På grund av tidsnöd gjordes inget stadgeenligt utskick för utlysande av årsstämman, men detta godtogs ändå av stämman. Under 2013 kommer minst 1 utskick till medlemmarna ske. Föreslagen budget för utrustning och programvaror innefattar uppgradering av projektor med bättre upplösning och ljusstyrka, ipad för interaktion och presentation vid temamöten, bättre utrustning/program för nätverk och internetuppkoppling vid temamöten. Kassör Tomas Löwstedt Got a Mac Medlemsinformation Sida 13/14

13 Stadgar för föreningen Got a Mac, sida 1/2 Dessa stadgar är fastställda vid konstituerande föreningsstämma Punkterna 5 (andra stycket) och 6 (första stycket) modifierade av föreningsstämman Punkterna 3 (tredje meningen), 4, 5 (andra meningen samt sjunde stycket/tionde punkten), 6 (första meningen) samt 7 (fjärde stycket) har modifierats av Extrastämma Ändamål Got a Mac är en ideell förening med ändamålet att stödja och vidga medlemmarnas intresse för och användning av persondatorer, speciellt persondatorn Macintosh och vidareutvecklingar av den. 2. Verksamhet Föreningens verksamhet kan bland annat bestå av föreningsträffar seminarier, debatter och studiecirklar demonstrationer och utställningar intressegruppsverksamhet 3. Medlemskap Medlemskap är öppet för var och en som uttalar sitt intresse för föreningens ändamål och verksamhet. Medlemskap erhålles genom anmälan till styrelsen och inbetalning av medlemsavgiften. Medlemskap förnyas genom inbetalning av vid det aktuella årets ordinarie föreningsstämma beslutad medlemsavgift. Medlemskap upphör då medlem begär utträde eller då medlemsavgift ej erlagts i tid. 4. Medlemsavgift Årlig medlemsavgift fastställes av föreningsstämman och skall betalas senast påföljande månad. 5. Föreningsstämma Föreningsstämman är föreningens beslutande organ. Kallelse till föreningsstämma utsändes av styrelsen per epost alternativt ordinarie post så att den beräknas nå medlemmarna senast 14 dagar före stämman. Föreningsstämman är beslutsmässig med det antal medlemmar som efter stadgeenlig kallelse deltager i stämman. Vid föreningsstämma äger varje närvarande medlem rösträtt. Röstning med fullmakt är ej tillåten. Ledamot och suppleant i styrelse äger inte rösträtt i frågor rörande granskning av styrelsens förvaltning och revision. Röstning sker öppet, vid val slutet om så begäres. Beslut fattas med enkel majoritet utom vad gäller stadgeändring eller beslut om föreningens upplösning. Vid lika röstetal fäller stämmoordförandens mening utslag, utom vid val då lottning sker. Ordinarie föreningsstämma skall äga rum varje år under januari eller februari månad. Vid denna stämma skall det bland annat förekomma val av en justeringsperson att tillsammans med stämmans ordförande och sekreterare justera protokollet fråga om stämmans stadgeenliga utlysande val av ordförande och sekreterare för stämman fastställande av dagordning styrelsens och revisors berättelse över det gångna verksamhetsåret fastställande av balansräkning och beslut om ekonomiska dispositioner fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter fastställande av budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår fastställande av årlig medlemsavgift val av styrelseordförande jämte styrelse för verksamhetsåret val av en revisor jämte suppleant eventuellt val av valberedning behandling av förslag från styrelsen och motioner från medlemmar Medlem, som önskar att visst ärende upptages i kallelsen till ordinarie föreningsstämma, skall göra skriftlig anmälan därom senast under december månad. Got a Mac Medlemsinformation Sida 14/14

14 Stadgar för föreningen Got a Mac, sida 2/2 Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen så beslutar eller då minst en fjärdedel av föreningens medlemmar begär det. Föreningsstämma skall i sådana fall hållas inom 60 dagar. Revisor kan inkalla föreningsstämma. 6. Styrelsen Styrelsen består av ordförande, fem övriga ledamöter och minst två ersättare. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga funktionärer föreningen anser sig behöva. Styrelsens mandatperiod omfattar tiden mellan två ordinarie föreningsstämmor. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, vilken skall utgå senast 7 dagar innan sammanträdet. Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter är närvarande. Suppleant äger alltid närvaro-, yttrandeoch förslagsrätt samt även rösträtt i frånvarande ledamots ställe. Omröstning sker öppet med enkel majoritet. Ordförandens mening fäller utslag vid lika röstetal. Styrelsens sammanträden skall protokollföras. Styrelsen må inom sig utse arbetsutskott samt äger rätt att utse medlemmar till programutskott och andra organ som behövs för verksamheten. 7. Ekonomisk förvaltning Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för medel som står under deras förvaltning samt för beslut om medlens användning mot vilka de inte meddelat avvikande mening. Styrelsen utser inom sig två firmatecknare, som var och en tecknar firman. Föreningens räkenskaper avslutas den 31 december varje år. Styrelsen skall senast den 31 januari året efter räkenskapsavslutningen avlämna en verksamhetsberättelse till föreningens revisor. Denna skall upptaga vinst- och förlusträkning för senaste året samt balansräkning avseende den 31 december. 8. Revision Revisorn skall efter granskning av räkenskaper och protokoll avgiva berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret, samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 9. Protokoll Protokoll från föreningsstämma skall snarast tillställas samtliga medlemmar. Protokoll från styrelsemöte skall snarast tillställas styrelseledamöter och revisor. 10. Stadgeändring För ändring av dessa stadgar krävs två på varandra följande föreningsstämmors beslut eller ett enhälligt beslut på en föreningsstämma. I båda fallen måste ändringsförslaget finnas med i kallelsen till föreningsstämman. 11. Upplösning För upplösning av föreningen krävs två på varandra följande föreningsstämmors beslut med minst två månaders mellanrum. Vid föreningens upplösning skall föreningens tillgångar fördelas lika mellan medlemmarna. Got a Mac Medlemsinformation Sida 15/14

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer

NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer Innehåll Världens möjlighet 3 Normalstadgar för lokalförening i Salt barn och unga i EFS 5 Kommentarer till normalstadgar för lokalförening i Salt

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

En levande studentkår

En levande studentkår En levande studentkår hur man kan jobba som kåraktiv inom Umeå studentkår Umeå universitet har ett rikt studentliv: vare sig det rör sig om nationer, pubar, kårföreningar, spex, körer osv. så finns något

Läs mer