Innehåll!... Räkenskapsberättelse 2012!... Har du frågor? Kontakta oss!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll!... Räkenskapsberättelse 2012!... Har du frågor? Kontakta oss!"

Transkript

1 Innehåll Innehåll!... 2 Kontaktinformation!... 2 Kallelse Årsmöte!... 3 Dagordning Årsmöte!... 3 Val av ny styrelse!... 4 Sida för egna anteckningar!... 5 Några ord ifrån Styrelseordförande!... 6 Verksamhetsberättelse 2012! Verksamhetsplan 2013! Räkenskapsberättelse 2012! Budget 2013! Got a Mac Stadgar! Inbjudan Medlemsmöte/Årsmöte!... fram- och baksida Har du frågor? Kontakta oss!! Generella frågor! Anmälan möten! Medlemsfrågor! Webb!!! Facebook!! Mobilnummer! (öppen i samband med möten)! Styrelsen!! Got a Mac Medlemsinformation Sida 2/14

2 Kallelse till Årsmöte Tid!! Onsdag 20 februari 2013, klockan 18:30 Plats!SENSUS, Drottninggatan 30, 3e våning Dagordning Årsmöte kl 18:30 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av en justeringsperson att tillsammans med stämmans ordförande och sekreterare justera protokollet (enl tradition de två som också blir rösträknare) 4. Mötets stadgeenliga utlysande 5. Fastställande av dagordning 6. Verksamhetsberättelse Räkenskapsberättelsen 8. Revisionsberättelsen 9. Fastställande av balansräkning 10. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 11. Verksamhetsplan Fastställande av årlig medlemsavgift 13. Budget Fastställande av budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 15. Val av ordförande 16. Val av övriga styrelsen 17. Val av revisor jämte suppleant 18. Val av valberedning 19. Behandling av förslag från styrelsen och motioner från medlemmar (inkomna senast i december) Efter Årsmötet är det paus och sedan fortsätter Medlemsmötet med öppna frågor. Got a Mac Medlemsinformation Sida 3/14

3 Val av ny styrelse Det är nu dags att välja ny styrelse! Normalt sett så arbetar en valberedning med att ta fram förslag på namn/roller till ny styrelse som sedan Årsstämman väljer eller förkastar. På vår förra Årsstämma valdes ingen valberedning. Det är därför viktigt att du som medlem kommer till Årsstämman och röstar! Vi ber dig tänka till i frågan och att du tar med dig dina tankar till Årsstämman den 20 februari och röstar. Tveka inte att föreslå dig själv i någon roll! Styrelsemedlemmar med respektive uppdrag fram till idag: Bo Askne!!! Webb Majvor Bergström! Cirkelansvarig Morgan Bergwall! Partneransvarig Sensus Eva Dogan!! Styrelseordförande, Medlemsansvarig, Redaktör Ulf Hjelmroth!! Sekreterare Martin Lindeskog! Sociala Medier Tomas Löwstedt! Kassör, Vice ordförande Rolf Nyholm!! Utrustning, Bibliotekarie Ingen styrelsemedlem kan förutsätta att han/hon kan sitta kvar. Det är upp till Årsstämman och dess deltagare (alla deltagande Got a Mac-medlemmar) att välja styrelse. Vi vet idag följande besked från styrelsens medlemmar: Om de blir omvalda så vill; 4 personer sitta kvar med samma uppdrag, 1 utav dem med mindre arbetsbelastning, 1 person sitta kvar med annat uppdrag och 1 person sitta kvar med ett utav de tre-fyra uppdrag denne har idag. Oavsett om det blir omvalda så kommer 2 personer att lämna styrelsen. Detta betyder att oavsett omval eller inte så kommer det att ske förändringar och vi vill att du är med och påverkar detta! Vi tar på Årsstämma in allas förslag på personer/roller och gör sedan omröstning. Därför är det viktigt att även din röst blir hörd! Det bör också påpekas att för att rösta så måste man själv närvara på Årsstämman. Hur skulle du vilja att ny styrelse ser ut och är sammansatt? Vilka personer vill du ska utveckla Got a Mac 2013? Kan du tänka dig själv en roll i styrelsen? Got a Mac Medlemsinformation Sida 4/14

4 Sida för dina kommentarer, kom-i-håg och förslag"! Got a Mac Medlemsinformation Sida 5/14

5 Några ord ifrån Styrelseordförande Det är mycket givande att jobba i en grupp med människor som gillar det de gör! Och vi i styrelsen gillar inte bara Mac utan att se saker utvecklas och göra saker tillsammans. Det gör givetvis inte särskilt ont att vi har roligt under tiden också! Våra främsta utmaningar är hur framtiden ser ut och hur vi, alla medlemmar och andra Macanvändare (Apple-användare kan jag kanske också säga) vill nyttja våra produkter, program och hur vi som förening ska göra för att skapa dynamiska möte mellan oss, öka kunskapen såväl som hitta nya och/eller optimala vägar att nyttja våra produkter och program. Som ett led i att möta dessa utmaningar har vi valt att sätta fokus på att göra vår klubb lite bredare. Med det menar jag att vi skall bli fler, ha fler åldersgrupper representerade och fler nyttjande-typer representerade. Vi behöver därför synas mer och bli mer attraktiva vi vill att alla som äger eller nyttjar någon form av Mac-pryl eller program skall vilja vara med oss! Det kräver att vi gör nya marknadsföringsaktiviteter, mer om det i stycket om marknadsföring. En annan utmaning vi i styrelsen arbetar med är på vilka sätt vi kan engagera och motivera enskilda medlemmar (gamla som nya) till att vara med i olika saker och projekt vi gör och därmed både öka den egna förmågan i olika avseenden men också hjälpa till att fördela olika sysslor. Detta kan vara saker vi som medlemmar vill ha eller förväntar oss att få men också saker som vi ser som bra och rolig service. Eftersom vi är en ideell förening bygger allt vi gör på frivillig insats. Vi behöver därför engagera fler medlemmar (inte bara de som sitter i styrelsen) och vi behöver få medlemmarna att se vår klubb som något det är roligt att vara en del av och att delta i. Ena gången kan man hjälpa någon, andra gången behöver man själv hjälp. Vi ser att många är obenägna till att kliva utanför den eventuella komfortzon detta tros innebära att göra saker, men man är gärna med på möten som åskådare. Fundera på hur just du skulle kunna vara en del i detta utan att det tar för mycket av dig! Kanske kan du hjälpa till att vara dörrvärd stunden innan ett möte börjar? Kanske inte varje gång, utan någon gång? Hör gärna av dig! Å hela styrelsens vägnar tackar jag för ett händelserikt och utmanande 2012 och ser fram emot ett 2013 med fler nya grepp, mer medlemsengagemang och nya medlemmar! Eva Dogan Got a Mac Styrelseordförande, Göteborg, onsdagen den 6 februari 2013 Got a Mac Medlemsinformation Sida 6/14

6 Verksamhetsberättelse 2012 Året som gick Ulf Hjelmroth, ny styrelsemedlem 2012, berättar Nu har jag varit med i styrelsen i ett år. Jag har främst koncentrerat mig på sekreterararbetet och att dokumentera styrelsemötena. Jag har hittat min plats i organisationen som sekreterare. Jag trivs bra med det. Styrelsens arbete har koncentrerats på att skapa bra medlemsmöten. Eftersom många går på möten visar det att styrelsen har gjort ett bra arbete. Nu gäller det att gå vidare med fortsatt intressanta möten och att försöka nå fler. Det känns som det har varit ett mellanår där vi lägger grunden för det framtida bredare föreningsarbetet. Nu skall vi försöka att bättre nå ut med vårt budskap. Följa upp och koncentrera oss på att nå ut till personer och helst yngre. Styrelsen och styrelseroller Styrelsen har haft sammanträde sammanlagt vid 8 protokollförda möten under året. Styrelsens protokoll finns tillgängliga på webbplatsen. Styrelsemedlemmar med respektive uppdrag uppdrag fram till idag: Bo Askne!!! Webb Majvor Bergström! Cirkelansvarig Morgan Bergwall! Partneransvarig Sensus Eva Dogan!! Styrelseordförande, Medlemsansvarig, Redaktör Ulf Hjelmroth!! Sekreterare Martin Lindeskog! Sociala Medier Tomas Löwstedt! Kassör, Vice ordförande Rolf Nyholm!! Utrustning, Bibliotekarie Medlemsantal Antalet inbetalda medlemsavgifter var under st. (Ytterligare 5 stycken har kommit in i januari och februari!). Medlemsinformation, medlemskommunikation och medlemsservice Som tidigare skrivits om så har vi fortsatt haft svårt att få medlemmar att svara på mail från Google Groups, den service vi tidigare valt att använda för att skicka information och inbjudningar till medlemmar. Alldeles för få är anslutna. De utskick vi gjort har skett via ordförandes privata mail vilket inte är optimalt. Vi har nu fullt ut gått över till att informera och kommunicera via epost och blogg, om än vi har några utmaningar kvar i detta, se ovan stycke. Det enda undantaget är kallelse till Årsmötet som vi förmodligen kommer skicka via vanlig postgång också efter att kallelse gått ut via epost. Detta är ett steg i rätt riktning tycker vi i styrelsen vad gäller avvägande av det förarbete som fysiska utskick kräver, hur aktuell informationen är samt miljö. Vi ser att vi får en bra direktkontakt med medlemmarna som alltmer är benägna att höra av sig i något ärende. Den mycket populära epostlista har fungerat utmärkt och är fortsatt en mycket uppskattad kanal för kunskapsutbyte! Vi har arbetat med att strukturera upp användandet med avseende på modererande av användarna. Vi har också gjort insatser för att få alla medlemmar att vara med då vi tror att det ökar det allmänna engagemanget och förhöjer kunskaper för den enskilde. Got a Mac Medlemsinformation Sida 7/14

7 gotamac.se Bo Askne berättar Totalt sedan webbplatsen sjösattes i maj 2011 har vi haft besök. Antalet besökare på vår webbplats under 2012 har varit Detta är färre än den prognos som gjordes i samband med 2011 års årsmöte, baserad på 2011 års antal besök. Det gjordes alltså cirka 560 besök per månad under Cirka 15% av dessa besök gjordes från en ios webbläsare. Got a Mac-bloggen har blivit en plats där vi gör reklam för våra medlemsmöten. Där lämnas också korta sammanfattningar från respektive medlemsmöte. Forum har under året gjorts om till ett renodlat "Cirkel-Forum". Respektive cirkelledare har uppmanats att där lämna sammanfattningar om hur cirklarna fortgår, så att medlemmar som inte deltar i cirklar ändå kan få inblick i hur vår cirkelverksamhet fungerar. GaM Play har under året gjort webbsändningar från alla medlemsmöten utom ett. Samtliga sändningar är bandade och finns att ses både på Bambuser och Vimeo. Allt samlat på webbplatsens GaM Play-sida. GaM Galleri har under året flyttats till webbtjänsten Flickr. Det är fortfarande möjligt att med ett mail, mycket enkelt för alla medlemmar, att ladda upp bilder. Fliken Länkar på webbplatsens hemsida är tömd. Tanken var att här skulle våra medlemmar kunna göra reklam för egna webbplatser, Bloggar etc. Intresset har tyvärr varit för litet, därför kommer denna flik att användas till annat. Vår gamla Wiki-webbplats Wiki-webbplatsen har under året varit nedkopplad. Vi har inte lyckats få mantimmar att jobba med att tanka över informationen men hoppas få klart detta under kommande Sociala Medier Martin Lindeskog berättar När det gäller området sociala medier så är det kul att se att intresset ökar sakta men säkert. Senaste beviset på detta är att en yngre förmåga har visat intresse för att aktivera sig gällande konversationsmarknadsföring för Got a Mac s räkning och sprida det goda ordet till ungdomar och potentiella nya medlemmar som kan säkra återväxten av föreningen. Ett annat exempel är att Bosse har lagt GaM Galleri et hos Flickr. Denna fototjänst (som numera ägs av Yahoo) har varit en pionjär när det gäller sociala medier då de var tidiga med att introducera begreppet, "tag" för att beskriva innehållet av ett foto. Aktiviteter kring sociala medier: Den 9 maj genomfördes en workshop där Martin förklarade sambandet mellan Instagram, Pinterest och Facebook. Den 16 maj var det medlemsmöte om appar till OS och ios. Mobila enheter är en trend som växer och Apples produkter har ett starkt fäste bland konsumenterna. Sociala medier-cirkeln har varit uppskattad bland deltagarna och fortsättning följer. Facebook Vi har en Facebook-grupp där vem som helst kan ansluta sig till. Vi har diskuterat om vi skall ha en Facebook-sida med möjlighet att Gilla men har inte aktualiserat det. Gruppen har växt och ämnen och frekvens på inlägg ökar generellt. Till skillnad från epostlistan som vi har medlemskrav på är Facebook-gruppen öppen för alla. Vi har fått nya medlemmar under året via den Facebook-gruppen. Got a Mac Medlemsinformation Sida 8/14

8 Årets Cirkelverksamhet & Workshops 2012 Morgan Bergwall berättar Cirkelverksamhet och workshops utgjorde under 2012 en väsentlig del av medlemmarnas självaktivitetsverksamhet. Tillsammans med Sensus Studieförbund arrangerade Got a Mac under året 10 studiecirklar i ämnena Mac i Vardagen, bild, databashantering, släktforskning, sociala medier, dokumentation-kalkyl-presentation. Tillsammans blev det 72 cirkeltillfällen á 4 studietimmar för 88 cirkeldeltagare. Flertalet cirklar hölls kvällstid i Sensus lokaler (se nästa rubrik), dessutom någon som studiebesök hos GRS (GöteborgsRegionens Släktforskare) samt en som workshopdag för bildcirkeln på Skräddarön hos en medlem. Sensus och Got a Mac har vidare under året samarrangerat åtta workshops för Got a Mac inom ämnena Släktforskning, Forum & Blogg, Sociala medier, Apple-Tv, Rita med CAD, Macnybörjare, Presentation av bild, film, musik. Föreningens samarbete med Sensus i lokalplaneringen har skett i öppen dialog och fungerat utmärkt. Årets öppna cirklar Majvor Bergström berättar Under både våren och hösten 2012 hade vi 5 cirklar; Sociala medier Sociala medier har varit välbesökt av de 6 deltagarna och varit lärorikt. Släktforskning Släktforskning med 10 deltagare har nu hållit på i 3 terminer och kommer att fortsätta. Ämnet tar aldrig slut och alla som varit med i cirkeln har tyckt det har varit roligt, spännande och intressant. Mac i vardagen Mac i vardagen med 11 deltagare har gått igenom många olika ämnen. Lätta för några och svåra för andra. Mac i vardagen var en mycket omtyckt cirkel. Förr hette den BasMac. FileMaker FileMaker var också en omtyckt cirkel för de 6 deltagarna. De gick igenom från grunden och hade läxor och gjorde egna register. Bild (avancerad) En grupp som träffats regelbundet under lång tid och har kommit långt i sin vidareutveckling. Fokus under året har varit Lightroom genom Moderskeppets cd-skivor. Nästa fokus blir på fotografering, svartvitt, digital- och analog presentation. Extern marknadsföring & Grafisk Profil När man ser på vår målsättning till att öka exponeringen av Got a Mac, föryngra och få fler medlemmar samt göra föreningen mer dynamisk har vi sett behovet av extern marknadsföring och en övergripande grafisk profil. Detta har vi inte lyckats få till stånd under året. Till största delen beror det på styrelsens brist på extra tid att lägga för detta. Huvudmålet är dock inte förändrat, läs vidare i verksamhetsplan Got a Mac Medlemsinformation Sida 9/14

9 Verksamhetsplan 2013 Styrelsemöten och styrelse Regelbundna styrelsemöten är planerade att hållas åtta gånger under året för att planera föreningens alla medlemsaktiviteter och marknadsföring. I övrigt driva det som hör föreningen och styrelsearbetet till. Styrelse har som mål att aktivera medlemmar utanför styrelsen i specifika uppdrag för att fördela arbetet men också för att få mer gjort. Bland annat arbetet med olika ämnen/teman, förberedelser och genomförande av medlemsmöten. Vi behöver uppdatera rollbeskrivningar och ett övergripande tänk vad gäller styrelsens arbete. Detta då vi sett att vi ofta kommer in i gamla invanda tanke- och utförandemönster när det vi vill skapa/göra kräver nya sätt att tänka och genomföra. Medlemsantal För att nå övriga mål med och i föreningen behöver vi bredda vår målgrupp/medlemsgrupp. Vi vill därtill föryngra hela gruppen i helhet men så att alla åldersgrupper representeras. Vi siktar på att komma upp i 250+ medlemmar. Medlemsmöten, Workshops och Cirklar Planen är 8 Medlemsmöten fördelat under året som brukligt. Vi har många ämnen att gå igenom och utmaningen är få medlemmar som kan hjälpa till att möjliggöra detta. Vi har fortfarande ett stort mål som som ännu inte infriats att åter få se Apple att hedra oss med ett besök! Cirklar i vår: Mac i Vardagen, Sociala Medier, Bild, FileMaker, Släkforskning fortsätter som förut iphoto har tillkommit där man tar hjälp av manual, dvd och MacWorld Lokaliteter Fortsatt samarbete med Sensus för våra återkommande aktiviteter och möte. Utrustning/inventarier, föreslagna inköp Apple TV och ipad, för att bättre kunna demonstrera på våra möten. WLAN-Router för att skapa eget nätverk vid Medlemsmöten. Ny projektor med bättre upplösning och ljusstyrka, ipad för interaktion och presentation vid temamöten, bättre utrustning/program för nätverk och internetuppkoppling vid temamöten. Det som också kommer ingå som utrustning/inventarier är det vi eventuellt införskaffar i marknadsföringssyfte, såsom rollup mm. Detta hamnar då på kostnader för marknadsföring. Marknadsföring & Grafisk profil Vi vill utöka möjligheterna med föreningen, föryngra den, få fler medlemmar samt göra föreningen mer dynamisk i de sätt vi kommunicerar och utbyter kunskap. För detta behövs exponering. Då detta arbete endast stått i startgroparna under året som gått är ambitionen att växla upp detta än mer Styrelsen kommer sammankalla en arbetsgrupp som skall arbeta fram en handlingsplan, vilken vi hoppas kunna se under våren så att just de konkreta aktiviteterna kommer igång i samband med det. Arbetsgruppen behöver inte bara bestå av styrelsemedlemmar utan vi ser gärna att de med marknadsförings-vana/kunskap/idéer deltar. Got a Mac Medlemsinformation Sida 10/14

10 Webbplatsen gotamac.se Vi har diskuterat på vilket sätt vi kan utvidga nyttan, tjänster, informationen och exponeringen av webbplatsen. Vi tror att det som arbetsgruppen för marknadsföringsaktiviteter kommer fram till kommer styra en del av det men i allt väsentligt så har vi det på plats som vi vill ha. En sak vi börjat titta på är att ha en sida för att registrera sig som medlem. Där ska man också kunna logga in och uppdatera sina befintliga uppgifter när man väl är medlem. Vi har ännu inte någon tidsgräns utan det är i undersökningsskede. En annan sak är att få ut den historiskt intressanta information som finns på den gamla wikiserver. Vi vet i dagsläget inte om all information går att rädda då servern har legat nere. En av våra tidigare medlemmar har servern nu men vi söker någon kompetent medlem som kan tänka sig rädda vår information. Det vi tycker vi ska behålla kommer vi lägga, troligtvis, som pdf er i ett materialarkiv. Blogg & Forum på får webb Vi kommer fortsätta vår strävan att skriva intressanta artiklar och annan information på Bloggen. Eftersom endast styrelsemedlemmar kan lägga ut artiklar i bloggen ger vi ibland någon i uppdrag att skriva och lägger ut för dem. Däremot går det ju att kommentera efter att man registrerat sig som användare. Sociala Medier Vi ser att utvecklingen gått åt det håll där sociala medier spelar en stor roll. Människor sköter mycket utav sina olika aktiviteter där, privata såväl som arbetsmässiga. Vi ska naturligtvis finnas där också! Vi arbetar främst just nu med att medvetandegöra och utbilda våra medlemmar så att användandet blir en naturlig del av medlemskapet. Facebook Sedan ett par år har föreningen funnits på Facebook med en Facebook-grupp. Då vi vill nå ut till fler Mac-intresserade och föryngra medlemsskaran så är Facebook ett naturligt forum till att utveckla en länk till detta. Vi kommer att se över gruppsidan, kanske kan det vara bättre med en publik Facebook-sida som alla kan Gilla och därmed sprids det vidare mer. Medlemsinformation, -kommunikation och -service Som förbättring och modernisering i vårt förmedlande via epost har vi valt eposttjänsten MailChimp för utskick av inbjudningar och annan information som skall gå till alla unisont. Den är mycket smidig och den är kostnadsfri upp till 500 adressater. Medlemmars epostadress, mobilnummer och annan kontaktinformation Det är av största vikt att vi får alla medlemmars aktuella epostadresser. Därtill behöver vi ett gällande mobilnummer (om/när vi behöver få kontakt via sms) samt aktuell postadress. Medlemmen själv ansvarar för att informera om ändrad epostadress eller annan kontaktinformation. Användandet av Medlemsregistret (som vi härom året helt gjorde om och uppdaterade) fungerar i allt väsentligt utmärkt men kan och behöver systematiseras ytterligare för att spara tid och minska registreringsmissar. Vi undersöker därför möjligheten att länka vår FileMaker-fil på så sätt att medlemmarna själva kan gå in via webben och uppdatera uppgifterna. Dessutom vore det fint om vi hade en sida på webbplatsen där man kan anmäla sig som medlem och lägga in alla uppgifter direkt. Arbetet häromkring beror till stor del på kunskapen hos de ansvariga och om vi kan få någon kunnig i föreningen att hjälpa till med det arbetet. Got a Mac Medlemsinformation Sida 11/14

11 Räkenskapsberättelse 2012 Got a Mac Medlemsinformation Sida 12/14

12 Budgetförslag 2013 Intäkter Medlemsavgifter, ca 200 medlemmar à 150 kr.! ,00 Övriga intäkter! 0,00! ,00 Kostnader Marknadsföringsaktiviteter! 5 000,00 Temamöten! 5 000,00 Tryckning av 1-2 utskick samt mafö-mtrl m.m.! 6 000,00 Porto! 4 000,00 Möteskostnader styrelse, mafö-grupp! 7 000,00 Webbplats! 1 500,00 Ny utrustning; projektor, ipad! ,00 Programvaror, övrig utrustning! 5 000,00 Årsavgift PlusGirokonto,! 900,00 Övriga och oförutsedda utgifter! 1 500,00! , års budgeterade resultat" ,00 Kommentar: Föreslagen budget för Marknadsföringsaktiviteter och Temamöten är oförändrad från 2012, trots att inga av dessa spenderats under Nytt försök till aktiviteter kommer att göras under Under 2012 har inga utskick i pappersform gjorts. På grund av tidsnöd gjordes inget stadgeenligt utskick för utlysande av årsstämman, men detta godtogs ändå av stämman. Under 2013 kommer minst 1 utskick till medlemmarna ske. Föreslagen budget för utrustning och programvaror innefattar uppgradering av projektor med bättre upplösning och ljusstyrka, ipad för interaktion och presentation vid temamöten, bättre utrustning/program för nätverk och internetuppkoppling vid temamöten. Kassör Tomas Löwstedt Got a Mac Medlemsinformation Sida 13/14

13 Stadgar för föreningen Got a Mac, sida 1/2 Dessa stadgar är fastställda vid konstituerande föreningsstämma Punkterna 5 (andra stycket) och 6 (första stycket) modifierade av föreningsstämman Punkterna 3 (tredje meningen), 4, 5 (andra meningen samt sjunde stycket/tionde punkten), 6 (första meningen) samt 7 (fjärde stycket) har modifierats av Extrastämma Ändamål Got a Mac är en ideell förening med ändamålet att stödja och vidga medlemmarnas intresse för och användning av persondatorer, speciellt persondatorn Macintosh och vidareutvecklingar av den. 2. Verksamhet Föreningens verksamhet kan bland annat bestå av föreningsträffar seminarier, debatter och studiecirklar demonstrationer och utställningar intressegruppsverksamhet 3. Medlemskap Medlemskap är öppet för var och en som uttalar sitt intresse för föreningens ändamål och verksamhet. Medlemskap erhålles genom anmälan till styrelsen och inbetalning av medlemsavgiften. Medlemskap förnyas genom inbetalning av vid det aktuella årets ordinarie föreningsstämma beslutad medlemsavgift. Medlemskap upphör då medlem begär utträde eller då medlemsavgift ej erlagts i tid. 4. Medlemsavgift Årlig medlemsavgift fastställes av föreningsstämman och skall betalas senast påföljande månad. 5. Föreningsstämma Föreningsstämman är föreningens beslutande organ. Kallelse till föreningsstämma utsändes av styrelsen per epost alternativt ordinarie post så att den beräknas nå medlemmarna senast 14 dagar före stämman. Föreningsstämman är beslutsmässig med det antal medlemmar som efter stadgeenlig kallelse deltager i stämman. Vid föreningsstämma äger varje närvarande medlem rösträtt. Röstning med fullmakt är ej tillåten. Ledamot och suppleant i styrelse äger inte rösträtt i frågor rörande granskning av styrelsens förvaltning och revision. Röstning sker öppet, vid val slutet om så begäres. Beslut fattas med enkel majoritet utom vad gäller stadgeändring eller beslut om föreningens upplösning. Vid lika röstetal fäller stämmoordförandens mening utslag, utom vid val då lottning sker. Ordinarie föreningsstämma skall äga rum varje år under januari eller februari månad. Vid denna stämma skall det bland annat förekomma val av en justeringsperson att tillsammans med stämmans ordförande och sekreterare justera protokollet fråga om stämmans stadgeenliga utlysande val av ordförande och sekreterare för stämman fastställande av dagordning styrelsens och revisors berättelse över det gångna verksamhetsåret fastställande av balansräkning och beslut om ekonomiska dispositioner fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter fastställande av budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår fastställande av årlig medlemsavgift val av styrelseordförande jämte styrelse för verksamhetsåret val av en revisor jämte suppleant eventuellt val av valberedning behandling av förslag från styrelsen och motioner från medlemmar Medlem, som önskar att visst ärende upptages i kallelsen till ordinarie föreningsstämma, skall göra skriftlig anmälan därom senast under december månad. Got a Mac Medlemsinformation Sida 14/14

14 Stadgar för föreningen Got a Mac, sida 2/2 Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen så beslutar eller då minst en fjärdedel av föreningens medlemmar begär det. Föreningsstämma skall i sådana fall hållas inom 60 dagar. Revisor kan inkalla föreningsstämma. 6. Styrelsen Styrelsen består av ordförande, fem övriga ledamöter och minst två ersättare. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga funktionärer föreningen anser sig behöva. Styrelsens mandatperiod omfattar tiden mellan två ordinarie föreningsstämmor. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, vilken skall utgå senast 7 dagar innan sammanträdet. Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter är närvarande. Suppleant äger alltid närvaro-, yttrandeoch förslagsrätt samt även rösträtt i frånvarande ledamots ställe. Omröstning sker öppet med enkel majoritet. Ordförandens mening fäller utslag vid lika röstetal. Styrelsens sammanträden skall protokollföras. Styrelsen må inom sig utse arbetsutskott samt äger rätt att utse medlemmar till programutskott och andra organ som behövs för verksamheten. 7. Ekonomisk förvaltning Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för medel som står under deras förvaltning samt för beslut om medlens användning mot vilka de inte meddelat avvikande mening. Styrelsen utser inom sig två firmatecknare, som var och en tecknar firman. Föreningens räkenskaper avslutas den 31 december varje år. Styrelsen skall senast den 31 januari året efter räkenskapsavslutningen avlämna en verksamhetsberättelse till föreningens revisor. Denna skall upptaga vinst- och förlusträkning för senaste året samt balansräkning avseende den 31 december. 8. Revision Revisorn skall efter granskning av räkenskaper och protokoll avgiva berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret, samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 9. Protokoll Protokoll från föreningsstämma skall snarast tillställas samtliga medlemmar. Protokoll från styrelsemöte skall snarast tillställas styrelseledamöter och revisor. 10. Stadgeändring För ändring av dessa stadgar krävs två på varandra följande föreningsstämmors beslut eller ett enhälligt beslut på en föreningsstämma. I båda fallen måste ändringsförslaget finnas med i kallelsen till föreningsstämman. 11. Upplösning För upplösning av föreningen krävs två på varandra följande föreningsstämmors beslut med minst två månaders mellanrum. Vid föreningens upplösning skall föreningens tillgångar fördelas lika mellan medlemmarna. Got a Mac Medlemsinformation Sida 15/14

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Ideell Förening 1 Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Namn, ändamål och organisation 1 Föreningens namn är

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Höja hyran för aktiveter som t ex Carina och Studiofrämjandet ( betalar idag 500: /gång)

Höja hyran för aktiveter som t ex Carina och Studiofrämjandet ( betalar idag 500: /gång) Byalaget extra möte den 26 november 2009 11 26 Förslag, mina funderingar Vi jobbar för att behåller ovanvåningen! Har haft samtal idag med Stefan, att få ner hyran till 5.000: /månad dom dom 6 förste månaderna

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening 1 Namn och säte Föreningens namn är Fiber i Ljung ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Linköpings Kommun. 2 Form och ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Stadgar. för. Studentbostadsmässan 2017

Stadgar. för. Studentbostadsmässan 2017 2014-08-26 Stadgar för Studentbostadsmässan 2017 1 Föreningens namn Föreningens namn är Studentbostadsmässan 2017. 2 Ändamål Föreningens övergripande syfte och ändamål är att öka attraktionen för Stockholms

Läs mer

Till alla antroposofiskt orienterade verksamheter och intresserade personer i Sverige

Till alla antroposofiskt orienterade verksamheter och intresserade personer i Sverige TillallaantroposofisktorienteradeverksamheterochintresseradepersoneriSverige AntroposofiskaSällskapetiSverige Inbjudertillbildandetavdenideellaföreningen TrialogTankesmedja enfristående,antroposofisktorienterad,tankesmedja

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening)

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening) Stadgar för MejDej-kooperativet (Ideell förening) 1 FÖRENINGENS NAMN MM Föreningens namn är MejDej-kooperativet, med säte i Kristianstads kommun och verksamhet på 15 mils radie från Kristianstad. MejDej-kooperativet

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF)

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) STADGAR 1 Föreningsnamn och säte Föreningsnamn är Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF). Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 1 Nuvarande lydelse Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening fastställda vid föreningens sammanträde den 4 december 1967, den 29 maj 1968, den 10

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar för föreningen Stockholm Pride

Stadgar för föreningen Stockholm Pride Stadgar för föreningen Stockholm Pride Senast antagna på årsmöte den 16 mars 2014 1 Ändamål och organisation Stockholm Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att

Läs mer

Stadgar för SeniorNet Helsingborg

Stadgar för SeniorNet Helsingborg Stadgar för SeniorNet Helsingborg Fastställda den 26 augusti 1999 Reviderad: Extra medlemsmöte den 23 augusti 2001 Årsmöte den 28 februari 2002 Årsmöte den 16 mars 2006 Årsmöte den 8 mars 2007 Årsmöte

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

SeniorNet Tyresö är en ideell klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden. Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer.

SeniorNet Tyresö är en ideell klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden. Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer. 2016-03-10 Förslag till nya stadgar för SeniorNet Tyresö Vi har tagit fram ett förslag till nya stadgar för SeniorNet Tyresö. Förslaget baseras på de normalstadgar för klubbar som utarbetats inom SeniorNet

Läs mer

Motion till Föreningen för den Beridna Högvaktens årsmöte 26 april 2015.

Motion till Föreningen för den Beridna Högvaktens årsmöte 26 april 2015. Motion till Föreningen för den Beridna Högvaktens årsmöte 26 april 2015. Undertecknad föreslår stämman på årsmötet en ny stadga STADGAR För Föreningen för den Beridna Högvakten 1 Ändamål Föreningen för

Läs mer

Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA. Stadgar. antagna vid föreningens konstituerande möte

Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA. Stadgar. antagna vid föreningens konstituerande möte Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA Stadgar antagna vid föreningens konstituerande möte 2013-06-24 1 Namn och säte Föreningens namn är Svensk Förening för Läkare inom Prehospital

Läs mer

(ursprungligen antagna och omarbetade 1995 m. ändringar 1998 och 2003)

(ursprungligen antagna och omarbetade 1995 m. ändringar 1998 och 2003) (ursprungligen antagna 1992-05-19 och omarbetade 1995 m. ändringar 1998 och 2003) 1. Lindholmsdockans Hamnförening är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar. 2. Hamnföreningens ändamål och syfte

Läs mer

Nya stadgar 2011-01-01

Nya stadgar 2011-01-01 Kvinnocirkeln Sverige, KCS Fastställd extra årsmöte 2010-10-23 Nya stadgar 2011-01-01 1. NAMN Föreningens namn är KCS, Kvinnocirkeln Sverige. 2. UPPTAGNINGSOMRÅDE Föreningens upptagningsområde är i hela

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar för BMW Sport Club

Stadgar för BMW Sport Club Stadgar för BMW Sport Club 1 Namn Klubbens namn är BMW Sport Club, vilket förkortas BMWSC. 2 Natur och ändamål BMWSC är en ideell förening utan ekonomiska, politiska, eller religiösa intressen. Klubben

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

1 oförändrat. 2 oförändrat. 3 oförändrat

1 oförändrat. 2 oförändrat. 3 oförändrat Stadgar för Föreningen G-gruppen - Genealogi över Östersjön antagna den 14 december 2000 samt ändrade den 26 februari 2004, den 20 februari 2007, den 21 februari 2009 och den 26 februari 2011 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr Förslag till revidering av stadgar inför årsmötet 2016-03-06 Revideringsförslaget innehåller en översyn av samtliga stadgar och syftar till att förtydliga och förändra delar av stadgarna så att de på ett

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

FÖRSLAG TILL: Stadgar för Advokater utan Gränser

FÖRSLAG TILL: Stadgar för Advokater utan Gränser FÖRSLAG TILL: Stadgar för Advokater utan Gränser I stadgeförslaget är de delar som föreslås utgå understrukna och de delar som föreslås komma till inskrivna med fet stil. Vid varje anges om det föreslås

Läs mer